Lembangan Saliran

1. 2.

3.

Lembangan saliran ialah satu kawasan tadahan air hujan yang mengalir masuk ke dalam tasik, sungai atau paya. Lembangan sungai mempunyai cirri-ciri unik dari segi jenis tanih, kecerunan, guna tanah, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan sebagainya. Pembentukan lembangan saliran meliputi pembentukan legeh sungai di kawasan tanah tinggi yang menjadi kawasan tadahan sungai, anak-anak sungai, cawangan sungai dan sungai-sungai utama di kawasan tanah tinggi hingga ke dataran pinggir pantai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful