You are on page 1of 2

Miejscowe dziaanie retinoidw

S litofilne, przenikaj przez bariere naskrkow


Dziaaj antyliferacyjnie, normalizuj procesy rogowacenia i rnicowania keratynocytw
Zmniejszaj przyleganie i uatwiaj zuszczanie korneocytw
Pobudzaj syntez glikoprotein, glikolipidw, kolagenu
Pobudzaj angiogenez
Zmniejszaj stan zapalny hamujc przemiany kwasu arachidonowego, zalene od
lipooksygenazy
Reguluj procesy zuszczania w przewodach gruczow ojowych (ograniczaj
komedogenez)
Hamuj aktywno dekarboksylazy ornityny (enzymu regulujcego syntez poliamid
Hamuj aktywno metaloproteina ( enzymy odpowiedzialne za degradacj kolagenu)
Wskazania do stosowania retinoidw
Trdzik pospolity, rowaty
Choroby grudkowo zuszczajce uszczyca, liszaj paski, upie czerwony, mieszkowy
Genodermatozy z zaburzeniami rogowacenia choroba Dariera, rybia uska
Stany przednowotworowe rogowacenie soneczne, leukoplakia bony luzowej jamy
ustnej
Skra pergaminowa i barwnikowa
Choroby rozrostowe rogowiak kolczysto komrkowy, rak kolczysto komrkowy, skrne
postaci cgoniakw komrek T
Choroby autoimmunologiczne (tocze rumieniowaty)
Choroby wirusowe brodawki paskie
Wskazania do stosowania retinoidw w onkologii
Ostra biaaczka promielocytowa
Rak jajnika
Misak Kaposiego
Chonia nieziarniczy wywodzcy si z limfocytw T
Wskazania do stosowania retinoidw w kosmetologii:
W leczeniu zmian pozapalnych przebarwie, blizn zanikowych dziaanie odbarwiajce i
zuszczajce
W terapii przeciwzmarszczkowej
W redukcji objaww zwizanych z uszkodzeniem posonecznym skry
Jako przygotowanie do zabiegw powierzchniowego zuszczania naskrka i jako
kontynuacj leczenia po zabiegach
Przeciwwskazania do oglnego stosowania retinoidw
Zakaz stosowania u kobiet w ciy lub planujcych zajcie w ci (s teratogenne)
Okres laktacji,
Leukopenia
Umiarkowana do cikiej hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia
Choroby wtroby, nerek
Niedoczynno tarczycy
Depresja, guz rzekomy mzgu
Dziaanie uboczne retinoidw stosowanych oglnie (ostre efekty uboczne)
1. luzwkowe
Rogowacenie ze widem
Zapalenie warg, sucha sluzwka
Krwawienie z nosa
2. Skrne
Retinoidowe zapalenie skry
uszczenie si skry rk i palcw
Wraliwo na wiato
Zapalenie powiek i spojwek

Potliwo doni i stp


Ziarniaki i zmiany przypominajce ziarniak naczyniowy
Telogenowe wypadanie wosw
Krucho paznokci

Dziaanie uboczne retinoidw stosowanych oglnie (przewleke efekty uboczne)


1. luzwkowo skrne
ysienie
Sucho oczu
Zwikszona tendencja do powstawania blizn
Zapalenie waw paznokciowych
2. Oglnoustrojowe
Zapalenie cigien, zwknienie cigien, wizade, zwapnienia zewntrzrdzeniowe,
osteofity
Mostki kostne, zmiany osteoporotyczne w obrbie koci dugich,
Miopatie
Dziaanie uboczne retinoidw stosowanych miejscowo
Podranienie skry
Rumie, zuszczanie, sucho
Pieczenie, wiad
Wraliwo na wiato
Hipo i hiperpigmentacja
Alergiczne kontaktowe zapalenie skry
ysienie
Sucho oczu
Metabolizm Wit. A i karotenoidw
Estry retinylu oraz karotenoidy dostarczone z pokarmem wchaniaj si w obecnoci
tuszczw
W wietle jelita estry retinylu s hydrolizowane do re tinolu
Re tinol przechodzc przez nabonek jelit podlega estryfikacji pod wpywem
acetylotransferazy retinolowej
Estry retinylu SA transportowanie w formie chylomikronw do wtroby, gdzie si
przechowywane w formie zestryfikowanej z kwasami tuszczowymi
Metabolizm retinoidw zachodzi w wtrobie powstaj nieaktywne metabolity
eliminowane z ci i/lub z moczem
Po uwolnieniu z wtroby retinol jest transportowany w kompleksie z biakiem wicym re
tinol oraz transtyretyn
Kwas laktobionowy i maltobionowy
kwas laktobionowy jest otrzymywany z cukru mlecznego laktozy, podobny zwizek
-kwas maltobionowy - otrzymuje si z maltozy,
dziki strukturze polihydroksykwasu posiadaj waciwoci nawilajce i
higroskopijne oraz wytwarzaj powok elopodobn(film") w warunkach odwodnienia,
s silnymi antyoksydantami,
maj waciwoci chelatujce - wychwytywanie jonw elaza;
Kwas laktobionowy
hamuje aktywno enzymw metaloproteina z macierzy (aktywacja tych enzymw
jest odpowiedzialna za degradacj kolagenu, np. w warunkach ekspozycji na
promieniowanie UV) -zapobiega fotostarzeniu skry,
pomaga w odwracaniu niektrych objawy fotostarzenia - spycanie drobnych zmarszczek,
rozjanianie cery, zwikszanie napicia skry i jej gruboci;