You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

02-05-2017

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

By sol ziemi, by wiatem wiata - dla nas chrzecijan to zadanie, o ktre prosi
nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. (Mt 5,13-16)
Zobaczmy jak pierwsi chrzecijanie byli sol ziemi i wiatoci wiata dla
wczesnego pogaskiego spoeczestwa. Porwnajmy ich wiar z nasz wiar, ich
ycie z naszym yciem. Tak jak oni musieli powiedzie "nie" pogaskiemu wiatu,
tak my musimy powiedzie "nie" liberalnemu wiatu bez Boga. Zacznijmy stosowa
zasad bycia sol i wiatoci od swojej rodziny i swoich znajomych. Dlatego
rodzice wychowujcie wasze dzieci w wierze, bo ona jest najwikszym skarbem.
W swoim rodowisku brocie zasad wiary i nie pozwlcie by wiat wam j wyrwa.
Jak czowiek staje si sol ziemi i wiatem wiata? Odpowied znajdziemy
w dzisiejszym pierwszym czytaniu z ksigi proroka Izajasza: "Dziel swj chleb
z godnym, wprowad w dom biednych tuaczy, nagiego, ktrego ujrzysz przyodziej
i nie odwr si od wspziomkw."(Iz 58, 7-10)
Tak jak sl chroni pokarm przed zepsuciem, tak wiara i mio bdzie chroni
twoj dusz przed zniszczeniem. Tak jak sl dodaje smaku pokarmowi, tak twoja
wiara i twoja mio s tymi wartociami, ktre dodaj smaku twojemu yciu
duchowemu.
Aby sta si sol ziemi i wiatem wiata skorzystaj z przykadw innych ludzi.
Popatrz na w. Maksymiliana Kolbe, jak by sol i wiatoci w Owicimiu. Popatrz
na posta bogosawionego ks. Wadysawa Bukowiskiego, ktry przeszed Syberi,
agry i wygnanie. Zosta na nieludzkiej ziemi, by by sol i wiatoci. Kiedy
zabroniono mu odprawia Mszy w., nie posucha polecenia. Ogosil to ludziom, ale
wiadkowie opowiadaj, e z tej Mszy w. nikt nie wyszed, bo skoro ksidz si nie
ba, to i mymy si nie bali. Jak sobie radzi z klopotami, przeladowaniami
i trudnociami? Uywa dwch
lekarstw: cierpliwoci i ufnoci.
I zawsze mawia: "eby nigdy nie
myla, e to ty Panu Bogu
wywiadczasz ask".
Stawanie
si
sol ziemi
i wiatoci wiata jest wielkim
procesem caego naszego ycia.
Popromy na dzisiejszej Mszy
w., by Chrystus nas umocni
i swoj ask pomg nam, bymy
nie zwietrzeli.
Ks. Andrzej Malejak, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Zygmunt Ostrowski
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


SOBOTA - 11 LUTEGO 2017

SOBOTA - 4 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (7)


4:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Ks. Proboszcza z
okazji imienin
5:30 + Wodzimierz Rzepka - ona, dzieci, wnuki
V NIEDZIELA ZWYKA - 5 LUTEGO 2017

8:00 + Zygmunt Jaboski w 6 rocz. mierci - crka z


rodzin
9:30 - Za cierpicych i konajcych oraz za czonkw
Arcybractwa
11:15 + Lucyna Hudzik (8)
1:00 - W pewnej intencji dla Jacky
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla maestwa
1:00 - O Boe b. dla Eweliny Paprzyckiej z okazji 14
urodzin - babcia
1:00 - O powrt do zdrowia i Boe b. dla Mariusza
1:00 - O Boe b. dla Ani z okazji 18 urodzin
1:00 + Monika, Tomasz Pelak
1:00 + Stanisawa Byra - syn z rodzin
1:00 + Jan Krzysztaowicz
1:00 + Franciszek Gobiewski
1:00 + Zofia Stpie, Elbieta Sieradzki, Henryka
Biakowska - rodzina
1:00 + Jadwiga, Kazimierz Greccy
1:00 + Ryszard Hoody
1:00 + John Ciungu
1:00 + Ferdynand Kope w 25 rocz. mierci
1:00 + Jzef Cepiski
7:00 + Jan, Tadeusz, Henryk Mieczkowski
PONIEDZIAEK - 6 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (9)


9:00 + Danuta Zielonka - S. J. Bienkowski
7:00 + Jan Krzysztaowicz - K. Popiel
WTOREK 7 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (10)


9:00 + Wadysaw Zaczyk
7:00 + Tadeusz, Mieczysaw Jastrzbscy - siostra
RODA - 8 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (11)


7:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski z okazji
rocz. lubu Urszuli i Jerzego
7:00 + Henryk Kraszewski - dzieci, wnuki
CZWARTEK - 9 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (12)


7:00 + Krzysztof Ciasto
PITEK - 10 LUTEGO 2017

9:00 + Lucyna Hudzik (13)


9:00 - Msza w. dzikczynna za szczsliwe rozwizanie
- dziadkowie
7:00 - Za Parafian
7:00 + Stanisaw, Amelia, Franciszek, Anna

9:00 + Lucyna Hudzik (14)


4:00 + Feliksa, Edward Kondradzki
5:30 + Michelle Williams
VI NIEDZIELA ZWYKA - 12 LUTEGO 2017

8:00 + Jan Mandziuk - siostra z rodzin


9:30 + Adam Mikulski w 1 rocz. mierci - syn z rodzin
11:15 + Ks. Stanisaw Drza - Polska Szkoa
11:15 + Jzef, Maria Wgrzyn, Krystyna Sobo
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Julii Peteckiej
z okazji 102 urodzin crki
1:00 - O Boe b. dla prezydenta Donalda Trump
1:00 + Michael Pietraszko
1:00 + Eugenia Kraszewski i zmarli z rodziny
1:00 + Stanisaw Kowalski - Irena
1:00 + Maria Rusin
7:00 + Lucyna Hudzik (15)
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 5 LUTEGO 2017
PONIEDZIAEK - Rdz 1,1-19 Ps 104 Mk 6,53-56
WTOREK - Rdz 1,20-2,4a Ps 8 Mk 7,1-13
RODA - Rdz 2, 4b-9. 15-17 Ps 104 Mk 7,14-23
CZWARTEK - Rdz 2, 18-25 Ps 128 Mk 7,24-30
PITEK - Rdz 3, 1-8 Ps 32 Mk 7,31-37
SOBOTA - Rdz 3, 9-24 Ps 90 Mk 8,1-10
NIEDZIELA-Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,17-37

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-12-2017
4:00 - Anna Marchel
5:30 - M. Ivers
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - B. Dulemba, W. Kraska, A. Karlic
11:15 - Dzieci
1:00 - Z. Duniec-Dmuchowska, K. Szymczakowska,
J. Majcher
7:00 - Daniel Myzia
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-12-2017
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - A. Bieciuk, Z. Skorupa. J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski,
Z. Wolan
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 29 STYCZNIA 2017
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $65,665.00

$60,954.00

$4,711.00

Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Pita niedziela w cigu roku liturgicznego gromadzi nas


przy stole Eucharystii. Pamitajmy, e nikt z nas
osobicie ani nasza wsplnota parafialna nie jest w stanie
pogbi swojej wizi z Panem Bogiem bez Eucharystii.
Dopiero tutaj, karmic si prawdziw mioci, kady
chrzecijanin uczy si ofiarnego ycia. Czciej
wczytujmy si w objawienie Boe zawarte w Pimie
witym i wsuchujmy si w to, co mwi Koci, ktrego
zadaniem jest cige przyblianie nas do zbawienia. Tylko
w ten sposb moemy sta si wiadkami Chrystusa
w wiecie.
WSPOMNIENIE
MATKI BOEJ Z LOURDES
W sobot 11 lutego, przypada
liturgiczne
wspomnienie
Najwitszej
Maryi
Panny
z Lourdes. Dokadnie tego dnia
w 1858 roku, w cztery lata po
ogoszeniu
dogmatu
o
Niepokalanym
Poczciu,
Matka Najwitsza objawia si
Bernadecie
Soubirous
w Massabielskiej Grocie. Tamte
wydarzenia upamitnia znana
pie Po grach, dolinach.
Podczas osiemnastu spotka z Bernadet Maryja
wzywaa do modlitwy oraz pokuty i prosia, aby na
miejscu objawie zosta zbudowany koci. Tak si te
stao. Lourdes zasyno z licznych nawrce
i uzdrowie, stajc si w krtkim czasie centrum kultu
maryjnego we Francji. Dzi do Lourdes przybywaj
chorzy i zdrowi pielgrzymi z caego wiata. wito Matki
Boej z Lourdes czymy z obchodami wiatowego Dnia
Chorych. Mamy wic szczegln okazj do pogbienia
wraliwoci, refleksji i czynnego dziaania wobec
cierpicych i chorych, osamotnionych, dla tych, ktrych
mamy blisko siebie i dla tych, ktrych nie znamy. wiat
potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kociele
Msz w. z namaszczeniem chorych bdziemy
sprawowa w tym dniu o godz. 9:00am i 4:00pm.
Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym,
seniorom i niepenosprawnym w dotarciu do naszej
wityni!
SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 12 lutego podczas
Mszy w. o godz. 11:15 odbdzie si
powicenie wiec dla dzieci I Komunii w.
a po Mszy w. spotkanie dla ich rodzicw.
SPOTKANIE PRZED FESTIWALEM
Zapraszamy
czonkw
Rady
Parafialnej,
Rady
Finansowej oraz przedstawicieli wszystkich organizacji
parafialnych na spotkanie w sprawie organizacji
Festiwalu Parafialnego, ktry bdzie mia miejsce
10/11 czerwca 2017. Zebranie odbdzie w poniedziaek
6 lutego o 7:30pm w sali pod plebani.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby ludzie przeywajcy prby, zwaszcza


ubodzy, uchodcy i spychani na margines,
spotykali si z przyjciem i znajdowali wsparcie
w naszych wsplnotach.
ZABAWA KARNAWAOWA DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci na coroczn ZABAW
KARNAWAOW w naszej parafii DZI w godz. 2:004:00pm w sali w. Jana Pawa II. Czeka was wiele
atrakcji. Przebrania mile widziane. Donacja $5.00 od
osoby. Bilety do zakupu przy wejciu na sal.

SEMINARIUM ODNOWY
W DUCHU WITYM
Zapraszamy
do
udziau
w
Seminarium odnowy w Duchu
witym, ktre rozpocznie si w
pitek 10 marca. To propozycja dla
kadego, kto pragnie pogbi swoj
wiar, otworzy si na ask uzdrowienia, przebaczenia
i dziaania Ducha witego. Czas trwania Seminarium
obejmuje 10 tygodni. Uczestnicy bd spotyka si
w pitki o godzinie 7:00 wieczorem na wsplnej
Eucharystii. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie
formacyjne, ktre bdzie zawierao tematyczn
konferencj i spotkanie w grupach. Do Seminarium
bdzie potrzebny komplet materiaw seminaryjnych,
ktre musimy zamwi. Dlatego osoby zainteresowane
seminarium prosimy o zgoszenie si do 12 lutego.
Zgoszenie udziau w Seminarium mona dokona
w zakrystii po Mszy w., lub dzwonic do biura
parafialnego. Informacje: 586-553-1331; 586-909-7868

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KREMWKI PAPIESKIE
W ostatni niedziel karnawau przed
Wielkim Postem 25/26 lutego Siostry
Misjonarki zapraszaj na wasnorcznie
upieczone Papieskie Kremwki.
II TACA
W nastpnym tygodniu bdzie II taca diecezjalna na
pomoc Kocioowi w karajach Europy Wschodniej.
ZBIRKA NA CSA
12 lutego przedstawiciele Rady Finansowej po kadej
Mszy w. w holu Kocioa bd zbiera donacje na CSA.
Prosimy rodziny, ktre nie wczyy si jeszcze w tym
roku w apel diecezjalny, aby odpowiedziay w miar
swoich moliwoci. Bg zapa wszystkim, ktrzy ju
zoyli swoj cegiek na ten cel.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena,
Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Maria Roek, Izabella, Pawe, Helena Kimler, Barbara
Grudka, Eleonora, Edward Szymaski, Jerzy Gabrel,
Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i ukasz
Siedlaczek, Jadwiga Kondracka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Maria Krok, Lidia Krzysztaowicz,
Halina Bazarewska, Mieczysaw Basak, Dorota Kuniec,
Jzefa Chrzan, Halina Konwiak, Bogusaw Nowakowski
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

02.0502.12
Rodzina
Madurski

02.12 - 02.19
Rodzina
Jarnutowski

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ


CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Trwa peregrynacja obrazu Matki Boej do rodzin naszej
parafii. Zapraszamy do zapisu w biurze parafialnym lub w
zakrystii. Kada rodzina moe goci przez tydzie Matk
Bo w swoim domu. Najbliszy termin - marzec 2017.

KALENDARIUM PARAFII

REKOLEKCJE WYJAZDOWE W NURCIE


LECTIO DIVINA PT: SYN MARNOTRAWNYSKRY SI W RAMIONACH OJCA.
Jeli czujesz, e Bg Ci zaprasza, aby w czasie
Wielkiego Postu mg skry si w ramionach Ojca to nie
wahaj si, ale we udzia w Rekolekcjach, ktre odbd
si w dniach 24-26 marca 2017 w domu Rekolekcyjnym
Sistr Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje bd odbywa
si w klimacie pustyni, czasu milczenia, osobistej
modlitwy i adoracji. Konieczna jest rezerwacja miejsca
i wpata $135.00 za noclegii posiki. Zapisu mona
dokona u Sistr Misjonarek w biurze parafialnym lub
w zakrystii. Dojazd indywidualnie lub grupowo.

12 luty - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.


14 luty - Zota Ra
18 luty - Spotkanie przed Chrztem
19 luty - Spotkanie dla rodzicw i modziey
przygotowujcej si do Bierzmowania
KAWIARENKA
W niedziel 22 stycznia kawiarenk przygotowaa
modzie
przygotowujca
si
do
Sakramentu
Bierzmowania: Dominic Vanderest, Julia Jakubowski,
Nicole Bienkowski, Piotr Guszczyski wraz z rodzicami.
Dochd wynis 758.00. Bg zapa.
ZABAWA SERDUSZKOWA - HARCERSKA
Harcerze zapraszaj na Zabaw Serduszkow 11 lutego
w sali Jana Pawa II od godziny 7:30pm. Donacja $35.00
(przy wejsciu $40). Rezerwacja tel (586) 306-6812
lub (586) 737-7448
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
6 II w. Pawe Mika i jego Towarzysze, pierwsi
mczennicy Dalekiego Wschodu
10 II w. Scholastyka (542), dziewica, siostra w.
Benedykta,
wielkiego
zaoyciela
zakonu
benedyktynw i patrona Europy; na wzr brata
zaoya zakon eski wedug reguy benedyktyskiej i
cakowicie powicia si Panu Bogu

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MYLI KU POKRZEPIENIU SERCA


Byam przekonana, e Bg jest nieosigalny. A potem spotkaam ludzi, ktrych
twarze eksplodoway radoci. Zapytaam skd si to bierze, co jest ich tajemnic.
Usyszaam: Chrystus Zmartwychwstay. On jest ywy midzy nami, spotkalimy
Go, zmieni nasze ycie. Czytaj Ewangeli, sprbuj kocha, a zrozumiesz.
- Chiara Amirante
Gdy czowiek bdzie robi to, co do niego naley, wwczas Bg bdzie robi to co
naley do Niego. Czy wiesz, jaka jest jedyna bro, ktr mona zwyciy ze moce:
wiara w Chrystusa, trwanie w stanie aski uwicajcej, wytrwao w dobrym,
mio, wierno Ewangelii, czysto, uczciwo, cierpliwo. Trzeba zjednoczy si
w modlitwie za Koci, gdy jest atakowany przez demona.
Bogosawionemu ksidzu Wadysawowi Bukowiskiemu zabroniono w Rosji
odprawia Mszy w. Nie posucha polecenia. Ze Mszy w. nikt nie wyszed, bo
skoro ksidz si nie ba, to i mymy si nie bali. Jak sobie radzi z kopotami,
przeladowaniami i trudnociami: uywa dwch lekarstw: cierpliwoci i ufnoci.
I zawsze mawia: eby nigdy nie myla, e to ty Panu Bogu wywiadczasz ask.
Czego czowiek powinien w yciu dowiadczy: prowadzenia za rek przez Pana
Boga. Z tego wypywa ch dzielenia si Ewangeli.
W jakiej atmosferze powinny wzrasta wasze dzieci: w atmosferze modlitwy
i otwartego mwienia o Bogu.
Na czym powinno polega praktyczne podejcie do wiary: nie kombinuj, tylko rb
tak jak powinno by.
Czy wiesz co jest najlepsz form otwierania drzwi Chrystusowi - dobra muzyka.
Czy wiesz o co chodzi w ewangelizacji - o docieranie do ludzi obojtnych i wrogich
Ewangelii.
Jak si ewangelizuje: poka drugiemu czowiekowi, e Bg go kocha, e na niego
czeka, e proponuje nowe narodzenie jak Nikodemowi. Podpowiedz mu, e jak si
dostosuje do Boych zasad, to ycie zacznie si lepiej ukada.
Co jest dzi najwieksz przeszkod w ewangelizacji - niedobre media. W nich
wida walk wiatopogldw, zmaganie si prawdy z kamstwem. Jaki std
wniosek: jeli w mediach jest tak widoczny grzech, to tym bardziej wida potrzeb
zbawienia.
Czy w sieci internetowej mona odnale Boga? Tak
A co jest w yciu wane - eby nie kupczy zasadami.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Brygida Czaczkowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Krzysztof Stpie
Boena Dulemba, Marek Bieciuk,
Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks. Robert Wojsaw (248) 224-8936
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak SChr;
Lider - Daniel Myzia - (586) 489-9972
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Janusz Dbrowski - (248) -623-0706
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778