You are on page 1of 146

TELEMITSKI TAROT

- RAZOTKRIVANJE NEBESKE ZAJEDNICE -

(radna verzija)

© SLOBODAN ŠKRBIĆ
(april) 2007
SADRŽAJ:

Ø PREDGOVOR

• DVA CITATA
• NUIT

I DEO

• UVOD
• OPŠTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU

II DEO

• KLASIČNA TUMAČENJA TAROT KARATA


• VEŠTIČARSKI TAROT

III DEO

• ALION TAROT
• HRAMOVSKE ARKANE ALIONOVOG TAROTA
• TELEMA TAU TOT TAROT

IV DEO

• TAROT KLIFOTA
• TAROT SENKI I SETOVI TUNELI
PREDGOVOR

Ljudi su na mnoštvo načina, kroz mnoga stoljeća, davali svoja tumačenja te mistične slikovnice koju znamo po
nazivu Tarot. I koliko god neka tumačenja djelovala više ili manje istinita, nesumnjivo je da su najznačajnija ona
tumačenja koja proizilaze iz same dubine našeg sopstvenog bića, iz naše sopstvene meditacije i spoznaje, kao što
pauk plete svoju mrežu od supstance samog svog bića.
Knjiga koju držite u rukama predstavlja jednu takvu lijepo oblikovanu “paukovu” mrežu, čiji sklad sa uživanjem
možete promatrati na svjetlosti Sunca istine. A autor, novosadski okultist Slobodan Škrbić, u najboljoj tradiciji
Zapadnog okultizma “govori istinu da bi laž mogla zarobiti duše ljudi”. (Liber B vel Magi).

Jer, koliko god ta “paukova mreža” okultizma bila vješto i lijepo ispletena, simboli i slike te drevne “knjige Tota” još
uvijek su samo putokazi, mentalne impresije – “laži” – koje upućuju na Istinu, ali nisu i sama Istina po sebi. No,
imaju magnetsku privlačnost i moć da pažnju tragača usmjere u pravom smjeru, smjeru u kojem će on,
eventualno, onostranom milošću Babalon “preskočiti” bezdan svog razuma i direktno iskusiti konačnu stvarnost
simbolizovanu najvišom trijadom kabalističkog Drveta života.

Mnogi su u ovoj ili onoj fazi svog interesovanja za okultno, i spiritualno u najširem smislu te riječi, proučavali Tarot,
ili se sretali sa bogatom i, na prvi pogled, često zamršenom tradicijom magije i okultizma na Zapadu. Ipak, nisu
mnogi sa takvom strašću i ljubavlju istrajali u proučavanju te svojevrsne “enigmatike” kao što je to, očigledno,
učinio Škrbić. Mnogi su odustajali od daljnjeg proučavanja, nesposobni da prodru kroz veo nejasne simbolike.
Mnogi su ostali samo na nivou čitanja i teoretskog studija, nikada se ne usudivši da naučeno probaju i u praksi.
Škrbić nije takva vrsta “okultiste”. Duhovni avanturist i entuzijast, Škrbić se prije svega posvetio praksi, a naročito
je vrijedno što je rano shvatio važnost odsustva dogmatičnosti i koliko je neophodno pronaći svoju sopstvenu
orbitu u okultnom univerzumu. On se zato nije libio da konstruiše svoje sopstvene rituale, javno prezentira svoja
sopstvena tumačenja, pa, na kraju krajeva, dizajnira i – svoj sopstveni Tarot.

Zapravo, bolji put za okultno istraživanje i ne postoji. Koji je smisao u neprekidnom ponavljanju tuđih iskustava i
tumačenja? Gdje je uzbuđenje i radost u stalnom ponavljanju tuđih riječi? Da se Škrbić odlučio za takav put, put
“kule od slonovače”, nikada ne bi napisao ovu knjigu, nikada ne bi kontaktirao sa tolikim mnoštvom okultista i
okultnih grupa u zemlji i na svijetu. Nikada ne bi zaslužio da mu se na svom tom trudu i entuzijazmu iskaže
poštovanje. A poštovanje je zaslužio.

Ne moramo se uvijek slagati sa svim Škrbićevim interpretacijama, ali to nije bitno. Nikada u istoriji ljudske rase nije
zabilježeno da su se svi slagali sa svima, niti će se to ikada desiti. Ono što je bitno, jeste da Škrbićev rad
predstavlja živi okultizam u sadašnjem vremenu, i da se svako, na ovaj ili onaj način, može “ugrijati” na toj vatri
probuđene gnoze i osvježen nastaviti da traga za svojim sopstvenim putem, sopstvenom kapijom koja vodi u Grad
Piramida, kapijom koja je napravljena samo za njega i kroz koju niko drugi ne može proći.

Škrbićev dizajn i interpretacija Tarotovih arkana proizilaze iz njegove sopstvene meditacije i praktičnog rada sa
njima. One su, stoga, njegov lični “magijski dnevnik”, izvještaj o jednom istraživanju koji i nama samima može
pomoći da dublje uronimo u svoj sopstveni rad na stazi “kraljevske vještine”. Jer, ima li vrednijeg poklona nego kad
nam naš saputnik ispriča svoja iskustva sa putovanja i podijeli sa nama uzbudljive priče o krajolicima koje je video i
kroz koje je prošao? Naš sopstveni put time biva obogaćen, a umor u našim udovima izliječen. Niko nikada nije
doputovao na svoje odredište sasvim sam. Naslanjamo se jedni na druge, hranimo se iskustvima jedni drugih,
inspirišemo i ohrabrujemo jedni druge… Put nije osamljen. To je uvijek bio, jeste i biće kolektivni poduhvat, bili mi
svjesni naših saputnika ili ne. Svi smo, stoga, dijelovi jednog istog toka, jedne beskonačne rijeke života, beskonačni
tok plazme koji neprekidno umire i iznova oživljava neumoljivo se krećući ka cilju koji nam sjaji kao kakva srebrna
zvijezda u daljini, jedna zvijezda na vidiku.

Lijepo je imati saputnike poput Slobodana Škrbića. A ova knjiga biće izvor inspiracije ne samo za početnike u
okultizmu, već i za mnogo iskusnije praktičare. Ovakve knjige ne pišu se svaki dan. Ni kod nas ni u svijetu. Zato je
treba čitati polako, sa promišljanjem – i meditirati.

Emir Salihović
Sarajevo
Septembar 2002.
“Supstanca ili “tarot” astralnog plana je osnova magike i svih magijskih operacija. Za reč
“tarot” mnogi smatraju da je nepoznatog porekla i dubioznog značenja, i skoro isključivo je
povezana sa zanimljivim simboličkim kartama za proricanje sudbine koje su korišćene u
divinaciji i čarobnjaštvu. Međutim, ta reč ima daleko šire konotacije. Putem kabalističkog
metoda permutovanja slova poznatog kao Temura, reč “tarot” označava “zakon” (Tora),
“točak” (Rota) i “princip” ili “esenciju” (Taro). Poreklo te reči možemo slediti sve do imena
drevne egipatske boginje Ta-Urt, koja znači Majka Revolucija (obrtanja), ili Vremenskih
Ciklusa. Ona je predstavljala tip periodičnog zakona i na osnovu toga, trajanja ili večnosti.
Tarot jedne stvari je stoga esencija (bit) te stvari, njena najunutarnjija priroda, njen
princip, zakon njenog bića. U tom prvobitnom smislu je izraz “tarot” korišćen u ovoj knjizi
gde on označava suštinsku seksualnu prirodu čovekove okultne anatomije.”

Kenet Grant, “Kultovi Senke”

“Divinacija je samo jedan od načina rada sa ovim čudesnim ključevima za Misterije


Čoveka i Prirode. Drugi uključuju izučavanje drevnog znanja sadržanog u simbolizmu i
mitologiji; psihologiji, fizici, metafizici i matematici, kojima je Tarot jezgro; u praktikovanju
ezoteričkih disciplina, od Astrologije do Kabale, od Ji-Đinga, do meditacije, od umetnosti
koju neki znaju kao “putovanje u duhovnoj viziji” do veštine znane od drugih kao naj
suptilnija igra na svetu. Jer Tarot je pravi Put za razvoj osam devetina mozga za koje
naučnici tvrde da je nepoznata teritorija; za ostvarenje inicijacije u velike tajne drevnih
vremena i veće tajne naših vlastitih; i za dovođenje tela, imaginacije, intelekta, emocija i
seksualnosti, i nervnog sistema, ćelija i duha u bogoliko stanje harmonične mudrosti,
ljubavi i moći, da bi se mogli radovati u našem ushićenju dok doživljavamo ekstatičko
jedinstvo sa našim beskrajnim i zvezdanim Univerzumom u kome živimo i idemo.”

Gerald Suster, “Istina o Tarotu”


NUIT

1
O NUIT, TI BOGINJO BESKRAJNOG PROSTORA
I BEZBROJ ZVEZDA U NJEMU;
NEKA MIRIS TVOG PRISUSTVA PROŽME VAZDUH
I NEKA DAH MOJ BUDE ZANET TOBOM.
POPUT JAJETA DUHA
KOJE URAVNOTEŽENO LEBDI NAD KULOM SVETA,
JA TE PRIZIVAM!

2
O NUIT, TI KOJA SI MOJE KONAČNO UTOČIŠTE,
IZ KUĆE SAGRAĐENA RUKOM MAJSTORA,
SVETE I SKLADNE,
JA TE PRIZIVAM!

3
O, NUIT! NEKA TVOJA MISTIČNA SVETLOST PROŽME DUŠU MOJU,
O TI VELIKA BOGINJO DANA I NOĆI
ŠTO OBITAVAŠ NAD VODAMA PRIRODE.
JA TE PRIZIVAM!

4
O, NUIT! CARICE UNIVERZUMA,
OTVORI VRATNICE TVOG HRAMA
DA STUPIM K TEBI.
SA PRAGA KOJI JE OBOD SVEMIRA,
UZDIŽEM RUKE KA TEBI, VELIKA MAJKO!
URAVNOTEŽENO I SIGURNO,
JA TE PRIZIVAM!

5
O, NUIT! TI KOJA SI TRON SUNCA,
MOJA VOLJA JE POPUT KLINA USMERENA TEBI,
DA SE ZARIJEM U DVERI RIZNICA MUDROSTI.
KAO SIN I DETE TVOJE
JA TE PRIZIVAM!

6
O, NUIT! MOJA ZVEZDO VEČNA U NEBESKOJ ZAJEDNICI,
KOJA SI SVE ILI NIŠTA!
OKRENUT SAM K TEBI
I MOJ POGLED I DUŠA SVA OČEKUJU TEBE!
GLE! KAO ŠTO ĆERKA PRILAZI MAJCI
JA TE PRIZIVAM!

7
O, NUIT! NOĆI ŠTO SE NADVIJAŠ NAD MNOŠTVOM SVEGA
KOJE JE JEDNO, KOJE HRLI TEBI SVOM SNAGOM.
JA UZDIŽEM PLAMEN SVOG GLASA U MOĆI EONA
I RUKOM PODSTIČEM SVET I
PRIZIVAM TE!

8
O, NUIT! O TI DUBOKI GLASU TIŠINE
NEKA DUBINE PROGUTAJU VISINE
KOJE IM SE OBRUŠAVAJU
SUSREĆUĆI SE KRAJ STUBOVA SVETA.
MAČEM DUŠE SASECAM VAZDUH
POKRETOM RUKE KOJI OTVARA KAPIJE RAZUMEVANJA,
JA TE PRIZIVAM!

9
O, NUIT! TI ŽENO BLUDNICO DREVNA
ŠTO ZVER, KOJA SAM JA, KROTIŠ!
TI SNAGO I OGNJU DUŠE MOJE!
DRŽEĆI TE POPUT UZDIGNUTE ZMIJE U SEBI
ISIJAVAJUĆI SVETLOST I VATRU
JA TE PRIZIVAM!

10
O, NUIT! TI KOJA SKRIVAŠ U SVOJOJ TAMI
MOJU ISKRU LUČI, MOJE ISTINSKO BIĆE!
POKAŽI SE I OTKRI ME, TIHO.
REČI MOJE POPUT SEMENKI BUJNOG ŠTAPA
NA TVOJOJ KAPIJI TE ZOVU!

11
O, NUIT! KRUŽNICO I OBODU PROSTORA
U KOJEM SU RASUTE ZVEZDE I GALAKSIJE.
SAMELJI SVE U NIŠTA,
SNAŽNO I NEŽNO, NEKA SE RASPE SVETLOST TOGA.
TI KOJA SI MOJA DRAGA I JA TVOJ DRAGI
ČEKAM TE I PRIZIVAM!

12
O, NUIT! TVOJA PRIRODA JE ISTINA I
ČISTOTA ODLIKUJE SVAKI TVOJ DEO!
URAVNOTEŽENO NAD VODAMA BESKRAJA
STIŽEM KA VRATNICAMA TVOGA DVORA!
TU SAM PRED TOBOM
I PRIZIVAM TE!

13
O,NUIT! VATRA JE VODA, A SVET IZVIRE I NESTAJE
U STRUJAMA I KRETANJU DUBINE OKEANA
KOJI SI TI!
NEMA ŽRTVE KOJA SE MOŽE PRINETI TEBI
JER SVE JE OD TEBE.
ZATO ME PROBUDI U RADOSTI SJEDINJENJA,
JA TE PRIZIVAM!

14
O, NUIT! TI BOGINJO SIMBOLIMA DREVNIM OSLIKANA,
OD VAJKADA PRIZIVANA,
KRAJ VRATNICA RAZUMEVANJA
IZ SREDIŠTA KOSMIČKIH DOBA,
JA TE PRIZIVAM!

15
O, NUIT! TI NEBO SI I TLO, SVE U NAMA I OKOLO NAS.
MI SMO TI- JEDNO, NIŠTA, MNOŠTVO, SVE- NEMA RAZLIKE.
SA VRHUNACA I DOLINA PLODNE ZEMLJE, GLE,
JA TE PRIZIVAM!

16
O, NUIT! TRUNKA NAŠE UMETNOSTI VIDI TVOJA DRVEĆA VEČNOSTI,
JA SAM SAMO STABLO
ŠTO POPUT STRELE RASTE I HRLI KA TEBI
U SNAZI SVOJE SVETLOSTI I SVETLOSTI SAMOG SVETA,
JA TE PRIZIVAM!

17
O, NUIT! TI DREVNA KULO SVETA,
ŠTO TE OGANJ KADI I RATOVI VESELE I TUŽE
- KADA SE SVE DELI I SJEDINJUJE;
TI STOJIŠ JER KUĆA BOŽIJA SI TI, O BOGINJO
I NIŠTA NIJE IZVAN TEBE.
KRIKOM SOKOLA JE TE PRIZIVAM!

18
O, NUIT! TVOJA VLADAVINA NA NEBU JE NEPRIKOSNOVENA
I SVAKA ZVEZDA JE TVOJA DUŠA OBNAŽENA.
SVAKA ZRAKA ŠTO SE ROJI KROZ PROSTOR NOSI PRIZIV MOJ KA TEBI!

19
O NUIT! U TAMI TVOJE NOĆI,
ČAK I KADA JE SVE PODELJENO I SKRIVENO U HRPI MNOŠTVA,
RED ZVEZDA JE NAD NAMA UKAZUJUĆI NA PUT.
KAO SIN NOĆI PRED KULOM TVOJOM
JA TE PRIZIVAM!

20
O NUIT! SVAKI MUŠKARAC I SVAKA ŽENA JE ZVEZDA
U ZAJEDNICI ZVEZDA
KO SUNCA I MESECI SMO MI.
U RADOSNOJ IGRI MI TE SLAVIMO PO DANU I NOĆI!
ČUJ MOJ GLAS! JA TE PRIZIVAM!

21
O NUIT! TI PREKRASNA BOGINJO ŠTO NATKRILJUJEŠ SVE,
NEKA TVOJ OGANJ I SVETLOST SATRU MOJ PRAH
U MISTIČNU URNU SMRTI
- NESTANKA MNOŠTVA U JEDNOM, U NIŠTA.
KRAJNJOM SNAGOM, UVEK I U ODSUDNOM ČASU
JA TE PRIZIVAM!

22
O NUIT! I KADA NESTANU MOJE REČI,
MOJ DAH, MOJE SUZE I RADOST;
KADA SE MOJE TELO RASTOPI,
KADA MOJA DUŠA NESTANE U TEBI,
NESTAJE SVE,
I NEMA NIČEGA.
O NUIT! TI BESKRAJNA NOĆI
NAD SVIME ŠTO SAM JA UNIVERZUM,
NEKA SVE NESTANE,
SVE I OSTANI TI KOJA NISI.
MOJE REČI SE GUBE U TVOM PRIZIVU
I JA SE POVLAČIM NA SVETIJE MESTO!
UVEK K TEBI, K TEBI!

O NUIT! NUIT! NUIT!!!


I DEO
UVOD

Rastući broj nas postaje svesno duhovnosti na različite načine, kroz viziju, meditaciju, ili neki poseban
događaj u nečijem životu. Možemo nastaviti kontakt sa tim stanjem kroz takav medijum kao što je meditacija ili ne
moramo uopšte ostvariti takvo postignuće svesti. Takav može biti uticaj Duha da će neki ostati nezainteresovani i
okrenuće svoja leđa i otići dalje.

Neka osnovna znanja se zahtevaju da nam omoguće da prepoznamo naše mogućnosti i učvrste ih u radu
sa Tarotom u upotpunjujućem putu. Moguće je da ste u svojoj potrazi već čitali iz odabranih knjiga iz različitih
oblasti o putu i konkretno o Tarotu. Možda već imate podlogu u stvarima kao što su elementi, korespodencije ili
mitologija ili ste pokušali da se koristite tarotom ili astrologijom pitajući sebe u isto vreme “Kako sve to ide
zajedno?”. Da bi se povezali delovi slagalice i da se rad sa tarotom učini svrsishodnijim postoji ova knjiga i to je
njen cilj.

Knjiga se sastoji iz četiri dela od kojih svaki sadrži i karte kao meditacione objekte i ispitivanja koja
upotpunjuju tekuće istraživanje tarota. Ne treba sebi postavljati neko vremensko ograničenje za rad i tempo rada,
jer se uvidi i spoznaja mogu polako buditi u vama. Možete ovu knjigu shvatiti i kao priručnik, stoga vam želim na
samom početku i dati neka osnovna uputstva koja možete uvažiti.

Dobro je voditi zabeleške za svaku praksu i meditaciju o kartama. Takođe nabavite i posebnu svesku-
dnevnik da zapisujete o svojim meditacijama, razmišljanjima, idejama, uvidima i snovima. To će se pokazati kao
pomoć kako napredujete i takođe će biti interesantno za čitanje. Dobro bi bilo da prvo dobro izučite teoriju, da
prvo pročitate štivo par puta pre nego se predate radu. Potrudite se da upamtite važne detalje i da se uputite i
uskladite sa sistemom razmišljanja koji tarot sledi. Ako imate prijatelja ili društvo slične “orijentacije” može biti
osvežavajuće i od pomoći da sa njima razgovarate o postignućima. Nezaboravite, nemojte se pokolebati sa
mišljenjem drugih - vaši stavovi su isto tako vredni - i za vas same vredniji.

Još neke stvari. Stare škole misterija i neke nove savetuju striktno određene prakse koje se izvode u
egzaktnom periodu i vremenu tokom dana za studiranje i meditaciju. Ovo je neumitno striktna disciplina i svakom
se odista preporučuje za ozbiljno studiranje, ali moramo priznati i moderne dnevne presije i situacije koje utiču na
nas na razne načine. Mi živimo u vremenu koje iziskuje mnoge odgovornosti. Kao što je svakodnevni posao koji
može uključivati i nadnice i neregularni rad, još ako ste jedan roditelj u porodici to iziskuje nove probleme, može
biti da vam bračni drug ili roditelji ne odobravaju ili nisu zainteresovani za vaša interesovanja. Ako možete
pronađite rešenje koje najbolje zadovoljava i vas i druge. Upitajte tarot za pomoć u tim stvarima, možda
jednostavno još nije vreme za vas. Imajte na umu da sve što činite utiče i na druge, na roditelje ili porodicu, stoga
sledite “put srca” što je najvažnije.

Pronađite doba dana za studiranje i meditaciju koje vam odgovara. Ako ustajete rano, to može biti prva
stvar ujutro ili ako ste “noćna ptica” može vam odgovarati kasno u noć. Možda je najbolje kad nikog nemate kod
kuće. Iskrojte svoje obaveze da vam odgovaraju. Ono što je potrebno je strpljenje i upornost i kada je u pitanju
meditacija - redovnost.

Diskrecija je takođe pogodna onoliko koliko vam odgovara, prihvatajući istomišljenike. Nije neophodno da
poredite svoj duhovni razvoj i budnost sa šljaštećim ezoteričnim draguljima i da se prikazujete u javnosti. Ne
morate mahati odorom. Uprkos nastupajućoj eri Vodolije u kojoj ljudi postaju pošteniji i sa otvorenijim pogledima i
dalje postoje mnogi koji se boje i tako suprotstavljaju bilo čemu što je povezano sa tarotom ili “okultnim”. Pod
takvim uticajima i okolinom “diskrecija je bolja strana vrline”.

Stvari koje ćete izučavati u ovoj knjizi obuhvataju i upotpunjuju bilo koji put ka spoznaji koji odaberete.
Prva, da je nazovem, uvodna lekcija, u ovom “predgovoru” sadrži uputstva o meditaciji i vizualizaciji, kao i
upoznavanje sa elementima, korespodencijama i sl. Upoznaćete se sa stvarima koje će vam omogućiti da sami
sačinite i izvodite vaše jednostavne “prakse” i “rituale”. Takođe ćete otkriti rastuću svesnost o tarotu i duhovnosti
koja se gradi oko vas u svakodnevnom životu. Uvodna “lekcija” ukazuje na meditaciju kao proces koji se razvija.
Materija zahteva stalnu praksu i upućenost. Meditacija vam može doći lako - to je fino i nećete imati problema. S
druge strane ako vam u početku bude teško, nemojte osećati da vas to zadržava i biva oprečno za svoj napredak u
spoznavanju prirode Tarota i da morate ostvariti uspeh u umetnosti odmah.

Hteo bih da vam preporučim tek nekoliko knjiga kao “stručnu” literaturu, koje su izdate kod nas a koje
predstavljaju bisere znanja i mudrosti koja se odnose na tarot. Prve dve su “Knjiga Tota” i “Liber 777” od Alistera
Kroulija, a treća je “Ključevi Arkana” Maje Mandić. Postoji i druga literatura koja vam može biti od koristi za
propratno studiranje i povezivanje znanja, ali to jednostavno može ostati na vama da odaberete. Nije neophodan
veliki trošak jer će knjiga već sama po sebi doneti i prezentovati potrebno znanje da vas postavi na put ka spoznaji.

Na početku vam se sigurno može, ako ovlaš prelistate, učiniti da ova knjiga nije za početnike. Ali straha o
tome ne treba da bude. Knjiga je sama podeljena u nekoliko delova koji su i bitni za shvatanje Tarota. Kao što se
može primetiti nećemo izlagati klasične priče o istorijatu i poreklu tarota, niti će biti dugačkih razrada svake
karakteristične stavke. Novo doba razotkriva Nebesku zajednicu Bogova koji sve Vi sami, a Tarot je naše oružje i
ogledalo, naša struktura i sistem kako u sebi da prepoznamo i probudimo tu božanstvenost i kako da se osvestimo
i probudimo za Novo Doba, Eon Horusa, koji rastrže okove mraka i razotkriva Nebesku zajednicu kakvom ona jeste.
To je zajednica Slobodnih Zvezda.

Pronaći ćete ovde klasična tumačenja Tarot karata koja su data kao osnovno znanje koje treba da se
asimilira za neka dublja istraživanja i spoznaje, ali i neuobičajena i originalna koja su prostekla iz dugogodišnjeg
bavljenja filotofijom Tarota. Četiri karakteristična teksta koji opisuju na veoma specifičan način četiri originalna
Tarot špila, a takođe daje Vam se na uvid tumačenja Misterija koje su za svaku kartu posebna i koja su praktično
otkrivanje Tajni Arkanuma Mudrosti. Ovde je bitno, kao što je za prvi deo bilo bitno da asimilirate znanje, da
budete pažljivi jer gotovo svaka rečenica krije u sebi posebne sisteme i koncepte na koje se Kabala, Magika i
Misticizam odnose. U ovom delu je potrebno aktivno primeniti svoje pethodno stečeno znanje, da bi se uvidi
generisali i proizveli Jasnu Sliku o Tarotu. Izložena tumačenja su data kao “korenska” i iz njih se može i treba izvući
mnogo više no što je napisano. Četvrti deo knjige prezentuje “mračnu” stranu Tarota. Bitno je da se shvati da je
Spoznaja cilj, spoznaja Sebe i Univerzuma, kao i odnosa koji vladaju između toga, stoga “mračni” aspekti tarota
nisu negde daleko, već i u nama i mogu se manifestovati i iskusiti dajući posebnu aromu shvatanja polarnosti u
svakoj pojedinačnoj stvari.

Još jedna bitna stvar u knjizi, možda naj bitnija je da ona prezentuje nekoliko originalnih špilova koji vam
uz mnoštvo ranije publikovanih mogu biti od koristi da se i sami prihvatite ove Umetnosti i kreirate svoj vlastiti špil
koji će zasigurno biti vaš vlastiti pečat i doprinos Razumevanju ovog Svetog Znanja.

Ovo je odista kratak uvod i nadam se da će ova knjiga biti i pomoć i dobrobit za vas na putu ka spoznaji i
dubljem saznanju o Tarotu.

Spoznajte sami sebe!


OPŠTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU

Meditacija nije ništa novo. Niko ne zna kad i kako i gde je ona nastala, ali se ona oduvek i sad praktikuje u
svetu kroz sve religije. U ovom delu sveta mogli smo da vidimo povratak njoj šezdesetih i zatim opet osamdesetih
godina. Od tad je ona prihvaćena od mnogih ljudi koji nisu ezoterične misli, kao način za prevazilaženje stresova
modernog vremena i ritma življenja pod mnogim pritiscima.
Meditacija može biti definisana kao izmenjeno stanje svesti. Način komunikacije između dubljih nivoa uma i
svesti koji sprečavaju skrivenim informacijama da dođu na svetlost. Neki ljudi otkrivaju da meditacija dolazi lako i
oni imaju iskustva slika, zvuka i mirisa. Drugi pak ne iskuse ništa od ovoga, samo senzacije, utiske. Meditacija
iziskuje strpljenje, upornost i što je moguće više redovnost u radu da se savlada ta umetnost. U početku može biti
teško, ne opterećujte se, dozvolite da se razvije prirodno. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važna meditacija
za osnaživanje veza svesti i dubljih nivoa uma.
Postoje različite fizičke poze koje se mogu koristiti u meditaciji, ležeći opušteno, prekrštenih nogu, lotos
pozicija itd. Mnogi su iskusili da ovi položaji mogu dovesti do padanja u san i da kasnije postaju bolne i neudobne.
Oni koji su već imali iskustva meditacije i koji su učeni istočnjačkom putu mogu i trebaju ostati kod toga. Metod
koji mi učimo je pogodan i srodan sa zapadnim školama ezoterije i često je zvan “položajem boga” pošto statue
drevnih egipatskih bogova prikazuju taj sedeći uspravni stav na tronu.
Postoji nekoliko delova meditacione tehnike: položaj, opuštanje, ritmično disanje, koncentracija, meditacija
(na objekat ili ideju) i vizualizacija. Jednom kad savladate ovu umetnost bićete sposobni da meditirate bilo gde i
bilo kad. U kuhinji, u vozu, bilo gde! Ali u prvo vreme je neophodno pravljenje pogodnih uslova za rad. Već je
napomenuto kako su upornost i redovnost potrebni u meditacionom radu i kako deluju uticaji okoline i
individualnog položaja i stanja u ogledanju u disciplini. Pokušajte da sve radite redovno. To pomaže u sređivanju i
kontroli uma. Pokušajte da radite i da se uklopite svaki dan u isto vreme da stvorite naviku. Odvojite nekih 5 do 15
minuta za svaki put. U početku je to najbolje, kasnije možete produžiti rad na 20 ili 30 minuta. Jutro je
najpovoljnije jer ste onda svežiji i ne osećate patnje tekućeg dana. Kako god odabrali radite vežbe pre jela! Samo
meditiranje o tarot kartama, tj. o vizuelnim prikazima je pogodno i kao večernji rad jer se onda slike lako mogu
uvući i u san.

OKRUŽENJE

Odaberite vreme kada je tiho i kada ste u mogućnosti da osigurate privatnost bez smetnji. Tu pomaže
tehnika relaksacije. U prvim danima je takođe od pomoći da navučete zavese (ako radite danju), upalite sveću i
malo mirisa. Druga pomoć, pogotovo ako spolja dopire buka saobraćaja je muzika. Ona treba biti nežna, mirna,
tiha i ne-uznemirujuća. Ali, npr. neki koji osećaju da meditiraju bolje ako je muzika glasna i da “ugurava”
meditaciju u um neka slobodno čine po svom. Postoje mnoge odlične trake koje mogu odgovarati za rad.

OPUŠTANJE

Postoje razni načini za dosezanje stanja relaksacije. I ovde će biti predložena tri, koji su najpogodniji za
opšti rad i Rad sa Tarotom i ovu vrstu meditacije koju možete koristiti. Dva načina su oblici progresivne relaksacije
a jedan je zasnovan na tehnici samo-hipnoze. Možete probati sve, a zatim nastaviti sa metodom koja vam najviše
odgovara. U početku možda nećete uspevati da ostvarite potpuno opuštanje ali kako stičete iskustvo trebaće vam
sve manje i manje vremena za ovo.
1. Počevši sa mišićima vaših stopala, zgrčite ih što jače možete na nekoliko trenutaka a zatim otpustite. Učinite
ovo par puta da bi se uverili da se mišići stvarno opuštaju. Zatim pređite na mišiće listova, potkolenice, butina,
abdomena, donjeg dela leđa, grudi, ramena, ruku, šaka, vrata i lica. Kad svaki put završite sekvencu
zatezanja i opuštanja određenog dela tela obratite pažnju na celo telo i opustite bilo koji deo koji još uvek
oseća tenziju.
2. Započnite da zamišljate osećaj prijatne topline i težine ulazi u vaša stopala i da se kao talas opuštenosti uzdiže
kroz stopala, u vaše noge, kolena, nadkolenice, uzdižući se dalje kroz noge do abdomena, do donjeg i gornjeg
dela leđa i nastavljajući uzdizanje do vrha glave. Opet završite sekvencu postajući svesni celog tela fokusirajući
pažnju na bilo koji deo koji nije opušten.
3. Ponavljajte u sebi ili tiho naglas sledeći niz fraza, postajući svesni da kako se koji deo tela spomene i namerno
“otpušten” tako svaka grupa mišića po redu biva opuštena.

“Sada ću da se opustim.... Opustiću celo telo.... Sada počinjem da se opuštam.... Sada opuštam mišiće
vrha glave... oni su opušteni.... Sada opuštam moje lice - moje čelo,... oči,... obraze,... usta i vilicu.... Oni
su opušteni.”
Zatim nastavite ovu sekvencu kao i pre samo navodeći deo tela i potvrđujući da je ono opušteno. Završite
sa potvrđivanjem da vam je celo telo opušteno.

POLOŽAJ

Sedite u uspravnu konfornu stolicu kao što je trpezarijska. Ona treba da vam omogući da položite oba
stopala ravno na tlo dok sedite uspravno, ali ne stegnuto. Leđa su vam podržana a ruke na krilu. Izujte obuću i
skinite sa sebe sve što vas steže. Nemojte prekrštati noge, stopala ili ruke. Zatvorite oči. Druga opcija je da
sednete prekrštenih nogu na pod (ali ne i na krevet ili fotelju zbog potrebne čvrstine). Kako god odaberete važna je
jedna stvar, da vam leđa (tj. kičma) budu ispravna, ali i ne previše ukočena. Ruke opušteno položite na butine.

RITMIČNO DISANJE

Ovo je važno pošto produbljuje relaksaciju tela i uma i priprema put za meditaciju. Ono ima uticaj na
promenu dubine i ritma disanja što je pomoć za menjanje stanja svesti. Metod je jednostavan i dobar za početak.
Postoje i drugi oblici koji su kompleksniji i teži za postizanje. Ovaj metod je znan kao “četvorostruki dah”. Za razliku
od našeg normalnog disanja pluća treba u potpunosti puniti i prazniti. Počnite polako i nežno ne grčite se i ne
stežite u tom procesu.
1. Udahnite brojeći do četiri, dozvoljavajući plućima da se šire u potpunosti i u isto vreme spuštajući dijafragmu
na dole što čini da se stomak izbaci.
2. Držite dah brojeći do četiri.
3. Izdahnite brojeći do četiri.
4. Praznih pluća brojite do četiri, zatim obnovite ciklus.
Praktikujte ovo pet puta ili onoliko koliko treba da se naviknete na ritam, tako ćete posle nekog vremena
uvideti da to postaje lakše i prirodnije za rad. Kada uđete u meditaciju prekinite da brojite u sebi, ritam će se
produžiti.
Važno je da nema potrebe da se silite, naprežete ili predišete. Uskladite svoj ritam tako da bude pravilan.
Naravno, ako vam to odgovara, u zavisnosti od kapaciteta pluća, možete da usvojite i druačiji ritam osim ovog 4-4-
4-4. To može biti u ritmu 6-6-6-6 ili 8-4-8-4, ali to isprobajte i razradite tek kada ste se utvrdili u “četvorostrukom
dahu”.

MEDITACIJA

Odaberite jednu od karata. Sledeći korak je da iščistite svoj um od bilo koje misli koja normalno trešti
unutra “jesam li nahranio macu?”, “jesu li vrata zatvorena?”, “jesam li kupio sve u prodavnici što mi je trebalo?”, “u
koju boju da ofarbam kuhinju?” itd... Normalne svakodnevne misli. Mentalno ih gurnite čim se počnu formirati.
Potisnite ih odmah. Ne trudite se da to bude u grču, već jednostavno prekinite taj tok misli i vratite se na disanje i
tišinu koja to prati. Pokušajte ovo takođe kada vam se neka pesma beskrajno vrti u glavi. To nije uvek lako i
potrebno je malo prakse. Samo se usredsredite na prazan i čist um. Kada jednom to postignete, dozvolite objektu
meditacije da kola u vama i tako ste započeli. Ne zaboravite da povremeno proverite vaše ritmično disanje. Ne
zaboravite - vi imate kontrolu nad svime, u svako doba, stoga ne gubite se i nemojte zaspati. Kontrolisati svoju
svest znači da ste sposobni da završite meditaciju kada vi to hoćete. Kada to učinite, vratite se normalnom
okruženju polako. Ne požurujte proces. Postepeno postanite svesni nameštaja u sobi i otvorite oči po volji. Zatim
pljesnite rukama ili lupnite nogama. Pokrenite se po sobi. To se uobičajeno zove “prizemljenje”. Vraćanje u
stvarnost. Ne osećate to u potpunosti, još ste malo “izbačeni” u prostor? Onda nešto prezalogajite i popijte toplo
piće.
Meditirajte na istu stvar par dana. Na kraju svakog rada načinite zabeleške što pre možete u vaš dnevnik -
svesku. Datum, vreme, kako se osećate, i bilo koje iskustvo, misao i osećanje koje se pojavilo u meditaciji.

VIZUALIZACIJA

Dakle, sada kada ste se upoznali sa tehnikama opuštanja, ritmičnog disanja i meditacije možemo da
pređemo dalje, na sledeći korak - vizualizaciju. Ovo je meditacija na vizuelne oblike stvorene u umu.
Tehnika za početak je u tome da se koncentrišete na jednostavan oblik iz spoljašnjosti a zatim da ga
prenesete unutra u um. To će izazvati izmenjeno stanje svesti. Brzina zavisi od toga koliko ste “dobri” u
meditiranju. Ovo naravno varira od osobe do osobe. Sa vežbom, granice između vremena i prostora će iščeznuti.
Jedno slično iskustvo smo već imali kada sanjarimo, čitamo knjigu ili slušamo muziku. Snovi su takođe izgrađeni od
stvorenih oblika. Za neke je ovo previše jednostavno, oni samo treba da sklope oči i oblici se pojavljuju. Za druge,
ovo neće biti baš lako tako da će možda pre osetiti ili namirisati oblike nego videti. Ključna reč je praksa i što više
vi radite to ćete biti uspešniji.
Um je veoma fino podešen i mnogi ljudi uviđaju da kad pokušaju da vizualiziraju ništa se ne javlja uopšte.
Ne brinite. Istrajte u svom radu i otkrićete da ovi prazni periodi formiraju krug. Jednom kad shvatite taj ritam
bićete spremni i sposobni da im se suprotstavite idući kroz njih kao da vozite bicikl.
Potrebno je da pri mestu gde meditirate napravite takvo uređenje da možete kartu da postavite 60cm do 1
metra ispred vas kad meditirate. Postavite neku policu ili sto, na kome ćete nečim podbočiti kartu (nečim što vam
neće odvlačiti pažnju od karte!). Stvorite iste uslove kao za meditaciju, pa i sam rad započnite (sedeći u ispravnom
položaju) opuštanjem i ritmičnim disanjem. Zavesa, sveće, miris i ako želite muziku, po volji.
Nakon nekoliko minuta ulaska u meditaciju, koncentrišite svoj pogled minut ili dva na kartu. Zurite u kartu,
posmatrajte je, ne naprežući se (!). Zatim zatvorite oči i pokušajte da vidite kartu u svom umu. Ono što možete
videti u početku je izmaglica koja brzo nestaje. Možete videti i obrise karte, ali kao negativ slike. Ponavljajte vežbu
dok ne uspete da držite sliku jsanije i duže u svom umu. Možete pokušati da čkiljite i gledate kartu, zatim zatvorite
oči i vidite da li se popravlja slika. Prvo 4-5 dana vežbajte vizualizaciju a zatim možete da pređete na sledeći, malo
napredniji nivo, 2-3 dana, kada možete u toku meditacije, nakon vizualizacije, zamisliti samog/samu sebe,
vizualizirati sebe u obličju lika sa karte, doživljavajući atmosferu karte, njene simbole, zračenja i osobine i energije
same ličnosti Arkane. Ovo će mnogo više delovati na povezivanje vas sa energijama Arkane i omogućiti vam da
dublje spoznate njena značenja tako da ćete ličnim, direktnim iskustvom nadopuniti teorijsko znanje.

RAD SA SNOVIMA

Snovi, kao medijum između nas i svetova nesvesnog i nadsvesnog mogu biti veoma korisni u našem radu.
Oni se jednostavno mogu iskoristiti za učenje o Tarot Arkanama budući da su gotovo istog, “astralnog” kvaliteta. U
snovima se nalazimo u svetovima slika i situacija, u atmosferi koju naša čula doživljavaju više simbolički i intuitivno.
Načelno bih preporučio da iz praktičnih razloga same meditacije i vizualizacije radite uveče tako da same slike
mogu da se pretope u snove.
Drugi metod koji možete probati ili praktikovati redovno je da se noću voljno probudite i da vizualizirate
kartu sa kojoj trenutno radite i tako nakon nekoliko minuta opet utonete u san. Nemora da znači da će se snovi
promeniti niti da će se njihova značenja odmah povezati i uskladiti sa kartom, ali ovo je veoma pogodno za dublje
usklađivanje u nesvesnom i plodove ovoga rada možete početi da primećujete kasnije.

DNEVNIK RADA

Jedan od osnovnih rekvizita korisnih za ovaj izučavanje Tarota je vaš Dnevnik u kome ćete zapisivati vaše
meditacije, teorijska izučavanja, analize, utiske, osećanja i razmišljanja i sl. U taj dnevnik možete zapisivati i
nadahnute snove, ali i događaje iz života i dnevne aktuelnosti (koje na neki način imaju veze sa vašim radom).
Pišite dovoljno čitko da bi to kasnije mogli pregledati što vam može koristiti u usporedbi različitih i sličnih iskustava.
Za svaki “radni dan” kao naslov stavite datum, vreme i trajanje meditacije. Kratko opišite zatim kako se
osećate, kakva je atmosfera u vašem okruženju. Naznačite šta je objekat vaše meditacije, tj. koja Tarot karta ili
simbol i sl. Nakon meditacije zabeležite uvide, utiske, sve što vam se čini važno da se zapiše. Nije neophodno da ti
zapisi budu opširni (kilometarski dugi). Nekad to može biti par reči ili par rečenica a nekad se i nemojte suzdržavati
već se raspišite i iskomunicirajte svom dnevniku sve što vam “leži na duši”.
∗∗∗

Za kraj ovog uvodnog praktičnog dela možemo napraviti i malu rekapitulaciju. Ovo se naravno
podrazumeva za rad sa svakom od karata pa nije potrebno da svaki put naglašavam detalje.
Napravite sebi ugodnu atmosferu za meditiranje. Sedite, u bilo koji položaj ali, uspravnih leđa. Opustite se i
relaksirajte, kako svoje telo tako i um od dnevnih “tema”. Dišite ritmično. Uskladite se sa disanjem i unutrašnjim
mirom koje ono donosi. Posmatrajte kartu sa kojom radite a zatim pređite na vizualizaciju. Na kraju predviđenog
rada dođite do faze kada se uživljavate sa celom kartom i vi postajete ona ili u njoj. Nakon svake meditacije
zapišite svoja iskustva, misli i osećanja u Dnevnik.

∗∗∗
ELEMENTI

Osnovna stvar koju moramo da naučimo i znamo prilikom korišćenja Tarota su Elementi. Ovi elementi su
Zemlja, Vazduh, Vatra i Voda i povezuju se sa kako fizičkim “fenomenima” tako i sa širim metafizičkim značenjima.
Mnoge knjige o magiji pa i filozofiji objašnjavaju njihova značenja. Ovde ćemo dati neke osnovne ideje koje bi vi
trebali da proširite vašim razmišljanjem i izučavanjem Tarota.

ZEMLJA

Ovo je tlo po kome hodamo. Ono ispunjava sve naše potrebe. U unutrašnjem svetu predstavlja fizičke
senzacije i osećanja uključujući i vaše životinjske instinkte. Strana sveta pripisana Zemlji je Sever, doba dana je
Ponoć a godišnje doba je Zima. Elementalni duhovi se nazivaju Gnomi i oni obitavaju pod zemljom kao i sve
životinje koje riju zemlju. To su Zemlji pripisani krtica, medved i jelen i one su često “totemi” ovog elementa. Zemlji
se pripisuju grčka Boginja Geja i egipatski Geb, kao i bogovi podzemnih svetova. U tarotu zemlju predstavljaju
Diskovi. U zodijaku to su Bik, Devica i Jarac. Zemaljske boje su braon i zelena.

VAZDUH

Vazduh je svuda oko nas. Mi dišemo vazduh. On je nevidljiv i fluidan i teško ga je izmeriti i zahvatiti u
kalup (posudu). U unutarnjem svetu predstavlja misli i sposobnost razmišljanja i rezonovanja. Vazduhu su pripisani
Istok, Zora i Proleće. Njegovi elementalni duhovi su Silfi koji su bića poput vila koja putuju na lakim krilima vetrova.
Sve ptice se pripisuju vazduhu. Egipatska Hator i grčki Zevs, kao i egipatski Tot i rimski Merkur, ali i grčka Atena
koja vlada mislima, razumom i mudrošću. U Tarotu vazduh se predstavlja mačem a astrološki kao Blizanci, Vaga i
Vodolija.

VATRA

Vatra predstavlja strast i entuzijazam. Ona je iskra života u nama i oko nas. Negovanje i održavanje vatre
nas je promenilo od životinja u ljude, omogućavajući i dajući nam kontrolu nad njenim “opasnim” aspektima kako
unutar tako i oko nas. U unutarnjem svetu predstavlja Volju, kreativnost i energiju.Vatri su pripisani Jug, Podne i
Leto. Njena elementalna bića su Salamanderi - mali gušteroliki duhovi čija su tela poput plamena. Životinje
pripisane vatri su mitološki Feniks, Zmajevi, Kentauri, Grifini, takođe i konji ali i lavovi i mačke. Bogovi i Boginje
Sunca se obično pripisuju Vatri. Keltski Lug i Brigit, grčki Apolo, egipatsi Bast i Sekmet. U tarotu to su štapovi, a u
zodijaku Ovan, Lav i Strelac. Boja je Crvena.

VODA

Od svih elemenata Voda izgleda naj promenljivija jer je tečna i vidljiva. Ona se manifestuje u mirnim i
tečnim vodama, kao jezera i bare, kao kiša i kao promenljive ćudi mora i okeana. U unutarnjem svetu predstavlja
osećanja i emocije. Ona može da se uzburka ali i da se smiri, može biti sadržana u nečemu ali može i da se prospe.
Nedostatak vode donosi smrt u i fizičkom svetu i duši ako se ona ogoli od emocija. Pa ipak previše vode izaziva
poplave, a previše emocija osećaj davljenja u njima. Vodi je pripisan Zapad, deo dana - Suton, i Jesen kao godišnje
doba. Elementalni duhovi su Undini - opisani kao vodene nimfe i sirene. Sve ribe i sisari iz mora, kao delfini i kitovi
su životinje-totemi vode. Boginje i Bogovi Mora i Meseca (koji vlada plimama i osekama) su pripisani ovde kao i
Božanstva Ljubavi. Grčke Afrodita i Artemida, rimska Venera, sve trostruke boginje. U tarotu Voda se prikazuje
Peharom, a u zodijaku obeležava Raka, Škorpiju i Ribe. Njene boje su srebrna, plava i tirkizna, morsko plava.

DUH

Peti element je Duh i njemu je pripisan centar kruga (u kome se nalazi meditant). On predstavlja nevidljivu
suštinu u svemu živećem. Njegovih atribucija ima nekoliko i one su transcedentne. Može mu se pripisati Sfinga. On
je osovina i obim točka-kruga ujedno. Boje duha su bela, purpurna, indigo i crna. Božanstva Duha su svestvoritelji
kao što su Ra i Nuit, Izis, Hekata i Sofija.

O elementima će još biti govora, ali uz to nastavite da sami pronalazite odrovarajuće atribucije,
korespodencije i osobine. Sve to ćete naći i u Tarotu i oko vas. Analizirajte elemente za sebe da bi ste tako došli do
sinteze i dublje spoznaje.
DIVINACIJA - PRORICANJE

Iako ova knjiga nije namenjena eksplicitno samo za proricanje već više naglašava spoznajni aspekt Tarota
ona daje izuzetno detaljna tumačenja i objašnjenja za divinaciju, želim vam preporučiti četiri metoda koji su
najpraktičniji i koji se najčešće koriste. Oni se mogu koristiti za sve vrste “pitanja” i za sve okolnosti, na vama je da
izvedete odgovarajuće tumačenje.
Ova knjiga vas želi uputiti u dublje sfere u kojima deluje Tarot, da vas uskladi sa univerzalnim sistemom
koji Tarot opisuje i prikazuje i da vas “osvesti” za te energije i svest koja kola u nama i oko nas. Samim tim rad sa
ovom knjigom vam može pomoći da vaša stečena duboka saznanja o značenju Tarota iskoristite i za praktične
domene proricanja - domena prošlosti i budućnosti, ali i svih “nepoznatih” stvari koje vas interesuju. Tarot sam po
sebi prevazilazi ograničenja vremena i prostora i stoga je sposoban da “odgovori” na svako pitanje. Samo treba biti
sposoban pravilno istumačiti njegove poruke. Dublje poznavanje, saznanje kroz teorijsko izučavanje i meditaciju će
vam pomoći da i u proricanju budete “precizniji”.
Proricanje se tradicionalno uvek započinje lakom uvodnom meditacijom, koja pročišćava um i otvara ga za
suptilne energije koje koristi Tarot. U toku ove meditacije najčešće se koristi i jedan mentalni “priziv” koji iako
mistične prirode deluje da se Duhovni Čuvari Mudrosti Tarota obrate našoj duši i potpomognu nam u traženju
željenih odgovora. Vi možete smisliti i neko vaše, originalno “obraćanje”. Priziv glasi ovako:
“Prizivam te IAO, da bi poslao HRU-a, velikog Anđela koji bdi nad operacijama ove tajne Mudrosti, da
položi svoju nevidljivu ruku na ove posvećene karte umetnosti, da bi smo tako istinski pronikli u značenje
skrivenog. AMEN!”

Ova četiri metoda za divinaciju su “Potkovica”, “Keltski Krst”, “Drvo Života” i “Pentagram”.

POTKOVICA

4 1.
2.
Prošli uticaji na postavljeno pitanje
Sadašnji uticaji
3. Budući uticaji
3 5 4. Stav i ponašanje okoline prema pitanju
5. Prepreke koje stoje na putu ostvarenja cilja
2 6 6. Ishod pitanja
7. Okolnosti koje su van kontrole, na koje pitač
1 7 nemože da utiče.

KELTSKI KRST

P - Karta koja predstavlja Pitača


1. O čemu pitač razmišlja
3 2. Prepreke i smetnje
10 3. Prošlost
4. Sadašnjost
5. Bliska budućnost
6. Dalja budućnost
P 9 7. Karakteristike ličnosti
4 1 6 8. Događaji u kući, okruženje
2 9. Nade i strahovanja
8 10. Rezultat ili ishod.

5 7
DRVO ŽIVOTA

1. Unutrašnji duhovni doživljaj, Uvidi, Začetak , Koren


1 pitanja
2. Lična inicijativa, Muške osobe
3 2 3. Bol i zabrinutost, Ženske osobe
4. Finansijski poduhvati, Dobici
5. Neprijatelji i prepreke, Borba, Volja, Rad, Aktivnost
6. Slava i ostvarenje uspeha, Usklađenost sa istinskom
5 4 prirodom
6 7. Ljubav, Osećanja, Umetnička dostignuća
8. Razmišljanja, Komunikacija i intelektualne aktivnosti
9. Mentalno i fizičko zdravlje
10. Dom, Porodica. Ishod i rezultat Pitanja
8 7
9

10

PENTAGRAM

3
1. JOD - Vatra - Aktivnost, Rad
4 2 2. HE - Voda - Osećanja, Emocije
6 3. ŠIN - Duh - Inspiracija, Atmosfera, Kreativnost
4. VAU - Vazduh - Intelekt, Razum, Razmišljanje
5. HE - Zemlja - Materija, Novac
6. - Karakteristično obeležje
5 1
II DEO
1
Svet/Univerzum
Tradicionalan opis:
Unutar cvetnog kruga (koji simbolizuje prirodni svet) je ženska figura gotovo gola, osim lakog šala. Ona predstavlja
Prirodu i Božansko prisustvo u njoj. U svakoj ruci ona drži štap. Na četiri strane karte su četiri kerubične zveri
Apokalipse. Gore su Orao i Čovek; dole su Lav i Bik. Ona predstavlja Upotpunjenje i Nagradu.
Mitologija:
Žena je ćerka Tetragramatona, ona je majka zemlje, Ceres, boginja kukuruza, Persefona u manifestaciji. Četiri zveri
su četiri elementa Sfinge.
Slovo Tau:
Pokreti u fizičkom svetu imaju put trajanja. Insekti čine ritmične zvukove. Bebe plaču dok im se potrebe ne
udovolje. Pa ipak insekti izgleda pevaju bez naročite potrebe. Bebe nekad puštaju zvuke bez razloga. Čak i urlikanje
divljih zveri ima tendenciju da oponaša govor. Takvi zvuci i aktivnosti su muzika i ples prirodnih ritmova. Napoti da
se privuče partner ili da se odagna neprijatelj su razvijani u primitivnoj umetnosti, religiji i zakonu.
Značenja:
Uspešna vladavina i raspoređivanje sila univerzuma. Kontrola nad nižim animalnim impulsima. Postignuće
zahvaljujući primeni snage volje. Spoznavanje sebe u cilju postizanja uspeha. Usavršavanje i upotpunjenje uz
održavanje i težak rad. Istrajnost kroz teške oglede, užitak u iskustvima. Dračesnost i dosađivanje. Razvijaju se
šeme ponašanja.
Pozitivno Negativno
Upotpunjenja, Dobre nagrade. Loše nagrade, Neupotpunjenje.
Upotpunjenje više duhovno nego materijalno, mada se Nastavljanje, nezavršenost. Inercija. Neskoncentrisanost
ovo drugo nemoze zanemariti. Osiguran uspeh. na svrhu. Strah od promene. Ponekad znači avanturu u
Potpuno zadovoljenje. Triumf u svim poduhvatima. nepoznatom pravcu bez sagledavanja sigurnosti u putu
U kombinaciji sa snažnim kartama: promena mesta, niti na kraju.
putovanja, emigracija, promena mesta boravka - sve sa Nedosegnuti uspeh. Nezavršeno putovanje. Prevelika
sigurnim ishodom. vezanost za prošlost i za materijalno.
Upotpunjenje razvoja. Konačno razumevanje. Sazrela Usporenost.
sloboda za kretanjem u bilo kom pravcu, ka promeni, ka
novoj fazi života.
2
Strašni Sud/Eon
Tradicionalan opis:
Jedan Anđeo sa Neba duva trubu na kojoj je zastava sa krstom prikačena. Mrtvi ustaju iz grobova. Opisuje Biblijsku
sliku Poslednjeg Suda.
Mitologija:
Vatreno Hindu božanstvo Agni i Yama, grčki Had, rimski Pluton i egipatski Horus.
Slovo Šin:
Iz bola i neophodnosti materijalnog sveta sirove sile niču. U fizičKom svetu postoje zubi i kandže koje kidaju.
Farmeri ozleđuju zemlju da bi život mogao iznići iz nje. Ruža čuva svoj cvet bodljama. Među gladnima, “stranac” i
“neprijatelj” su jedna reč. Iz zakona zuba i kandže jedan vatreni zakon se stvara. Ovo je ograda oko uma koja ga
čuva od povreda i konfuzije. Nemilosrdna volja se trenira na percepciji fizičkih čula. Samo ono što je ljudsko i
korisno se uzdiže iz grobalja zemlje.
Značenja:
Predstavlja priznavanje unutrašnjih ciljeva i težnji, unutarnje buđenje. Uspostavljanje čvtstog temelja i oslonca
unutar sebe. Činiti realna sagledavanja. Disciplina. Oprez prilikom oslanjanja na sigurne ishode ali i uletanje u
situacije kroz žurbu. Preduzimanje konačnog koraka. Nasilno razrešenje situacija.Porivi i bes. Razum se koristi u
odbranu fizičkog sveta.
Pozitivno Negativno
Preporod, rezultat. Pojednostavljivanje, uprošćavanje, strah od smrti,
Konačna odluka, bez predomišljanja. Sugeriše neuspeh da se pronađe sreća i zadovoljenje. Upozorenje
probuđenje, osvešćivanje, promenu položaja, o fizičkom zdravlju.
obnavljanje, ishod.
3
Sunce
Tradicionalan opis:
Sunce odašilje svoje zrake ponad dvoje dece koja su blizanci. Iza njih je nizak zid.
Mitologija:
Grčko-rimski Helios i Apolon, egipatski Ra.
Slovo Reš:
Astralni svet je sumračni svet mnogih velova i meke neizvesnosti. Noć joj pripada, i njomeižu strahotne senke.
Nema oštre ivice koja može da je ozledi, samo je razobličuje izlečujuća svetlost sunca. Svako astralno putovanje
mora imati jednu svrhu. Ovo je racionalno vrednovanje mnogih mesta, a samo jednostavne i čiste ideje se mogu
uzdići na svetlost dana.
Značenja:
Svesni i aktivni princip ega. Uspostavljanje raja na zemlji. Unutarnja sreća. Dete na putu. Slava i velika
radost.Spontanost i furioznost. Razum se koristi agresivno spram sveta snova.
Pozitivno Negativno
Simbol postignuća, uspeha, sreće, slave, dobitka, Sve kao i pozitivno ali manjeg intenziteta. Zamagljena
bogatstva; Duhovno prosvetljenje i sjaj. Ova karta sreća. Dosegnuto nije i očekivano. Problemi u dosezanju
osvetljava sve ostale oko sebe. Njen uticaj čini da i duhovnih ciljeva. Taština, arogancija, ponos.
mračnije karte daju pozitivnije uticaje. Zemaljska sreća.
4
Mesec
Tradicionalan opis:
Mesec koji sija sa neba. Od njega pada jedna kap. Vuk i pas laju na njega, iza kojih su dve kule. Put se gubi u
daljini na horizontu, on je poprskan kapljama krvi. Pri dnu, Rak, kojim vlada mesec, ide kroz vodu ka zemlji.
Mitologija:
Opadajući mesec veštičarstva, svet za Hekatu. Psi, vukovi i šakali su od Anubisa, koji je vodič duša u podzemnom
svetu. Rakolika stvorenja i ponoćna buba su od egipatskog boga Kefre, koji nosi svetu Sunčevu barku kroz noćnu
tamu.
Slovo Kuof:
Postoje meke stvari u fizičkom svetu, nije sve bol i nasilje. Majčino mleko osnažuje. Cveće svetkuje. Plodna ostrva u
toplim morima, stranci mogu biti prijatelji i zajedno mogu raditi magihu meseca. Noći na zemlji su ispunjene
stvarima koje se ne vide. Neke su smrtonosne. Druge su divne u svojim veselim misterijama. Mudri uče polagano
kako da usklade harfu prirode sa umilnom zvucima ljubavnika i bol onih koji se mrze. Ova umetnost izvlači mudrost
iz zemlje.
Značenja:
Psihičke, okultne i podsvesne sile. Kolektivno nesvesno. Refleksija i odraz ličnog stremljenja i osobina.
Poboljšavanje u unutarnjem pogledu. Iluzija, fantazija, snovi i senke, najtamniji čas pre zore. Imaginacija i
zatupavost. Emocije ispunjavaju svet snova.
Pozitivno Negativno
Bujanje, promena. Evolucija (ali ne i revolucija). Nepredviđene opasnosti, tajni neprijatelji, zablude, polu-
Imaginacija, intuicija, snovi, rast fizičkih moći i istine, pauziranje, stagniranje. Okultne sile sa mračnim
duhovnog razumevanja. namerama. Nezadovoljstvo. Imaginacija opterećena
praktičnim razmatranjima.
5
Car
Tradicionalan opis:
On sedi na tronu, krunisan je, noge su prekrštene. Pored njega, pod levom rukom je štit na kome je orao. U desnoj
ruci mu je skiptar. Njegovo telo čini trougao, a njegova glava mu je vrh. Cela figura predstavlja trougao nad
krstom.
Mitologija:
Moćni vladar je grčki Zevs, rimski Jupiter, nordijski Odin, teutonski Votan, hinduski Indra. Na zemlji on je arhetip
velikih ratnika-kraljeva kao što su Artur, Šarlemanj i Aleksandar.
Slovo Cadi:
Alisa traga u zemlji čuda. Ona prati Dijanu kroz vrata od dvadeset osam prostorija. Iza svakih vrata je misterija.
Ona putuje po obodu raste i opada sa mesecom. Dete se bliži zasluživanju nošenja ženske ogrlice. Prateći tok snova
i legendi um se identifikuje sa velikim silama. Vremenom poistovećivanje je veoma blisko obezbeđivanju harmonije
između unutrašnjeg bića i spolnjeg života. Pravednici okreću svoja stremljenja ka Duhu. Borci se zamaraju i izvlače
sablasne kuke polusanjanih snova.
Značenja:
Predstavlja oprečne i krute realnosti u životu. Univerzalni kodeksi i zakoni. Pouzdanost u kritične sposobnosti u
dosezanja zaključka. Impulsivnost. Razum, muška agresivnost i čast. Hrabrost i kukavičluk. Emocije dobijaju snagu
iz sveta snova.
Pozitivno Negativno
Realizacija. Ćudljivost, saosećaj, nezadovoljstvo, dugovi. Emotivna
Uvravljanje, vlast, kontrola nad masama. Moć. nezrelost. Vezivanje za roditelje i druge autoritativne
Stabilnost, zaštita, ubeđenje, autoritet. Vladavina osobe.
inteligencije.
6
Kula
Tradicionalan opis:
Kula čiji je gornji deo poput krune, pogođena munjom. Dva čoveka padaju sa nje. Na sve strane lete iskre i
komadići kamena.
Mitologija:
Podseća na pad Jerihona, ali je i glif božanske u ljudskoj svesnosti. U hinduizmu ovo je Šivino Oko, koje kad se
otvara uništava Univerzum. Slična sila je pripisana egipatskom Horusu, i njegovom Učat oku. On je bog rata, kao i
grčki Ares i rimski Mars.
Slovo Pe:
Iz visoke kule izolovanog uma, mladost posmatra. Sefira Hod je lutiti postpubertet, koji zna sve i koji se dosađuje.
Ogorčenost se razvija u samotnim mestima. Veliki um čeka priznavanje samo da bi shvatio da drugi nemaju
vremena za njega. Iz daljine opadajuća svetlost Venere doziva. Obitavaoc u kuli razuma kuka u jadu, i dalje sam.
Pokušao je da putuje, ali Venera je i dalje neimpresionirana. Luna ponekad osvetli bronzani pokrov Merkurove
teritorije, ali Venera želi Sunce ili Marsa. Samo kada obitavaoc kule odbaci krunu samoživog ponosa može putovati
ka višoj svesnosti.
Kada je um spreman da žrtvuje svoje samotništvo i samosvojnost i da ostavi po strani neke svoje lične teorije o
tome kako stvari rade, tada je se postavio na stazu Pe. To je nespretno vreme, često obeleženo zaljubljivanjem u
iskusniju osobu.
Značenja:
Neophodno uništenje koje donosi novo. Potreba za izgradnjom jačeg karaktera. Razvijanje ličnosti iunutarnjeg
znanja. Impulsivna akcija. Rasipanje energije. Odbacivanje neželjenih i nepotrebnih modela razmišljanja i
postojanja. Veliki sukobi, iznenadni i razorni događaji ili shvatanja. Energija i egoizam. Razum uči kako da radi u
skladu sa emocijama.
Pozitivno Negativno
Ovo je vatra sa neba: Munja koja sa jednim udarcem Sve kao i pozitivno ali manje jačine.
odnosi zauvek život ili svet. Ovo je inspiracija koja dolazi Pritisak. Zarobljavanje, tiranija, mučenje.
poetama, umetnicima, vajarima koji kreiraju dela koja
utiču na živote miliona. To je i inspiracija koja je Hitlera
navela da napiše “Mein Kampf”.
stoga ova karta predstavlja: Svrgavanje postojećeg
poretka nepredviđene katastrofe, uništenje, haos - sve
sa iščekivanjem da će se nešto novo i veće roditi iz ruina
starog.
Iznenadni događaji, dramatične promene.
7
Đavo
Tradicionalan opis:
Rogati i krilati demon sa orlovim kandžama, stoji na oltaru za koga su dva manja demona vezana lancima i
kanapima. U njegovoj levoj ruci drži plameni štap.
Mitologija:
Predstavlja Pana, sve-stvoritelja, Seta u egipatskoj mitologiji i Bafometa, idola koga su navodno obožavali Templari.
Falusna božanstva kao što su Priapus i Bahus.
Slovo Ajin:
U prašnjavim dvoranama zemljom vezani duh hoda. On kuka naglas u žalom za prošlošću. Drevni lanci prate
njegove pokrete. Ovo biće je kivno na misli o izgubljenoj ljubavi. Strah od povreda koje se nisu dogodile, ali mogle
su, to vezuje ovog duha. Ogledalo daje odraz kosmičke opere. Stare mreže nepotrebne krivice i gomila loših saveta
probija iskra sunčevih zraka. Heroj se smeje i stupa ka suncu. Ovo je staza dovoljnog opuštanja koje otvara
mogućnost za rast. Stara pravila moraju biti ostavljena u prošlosti. Stari strahovi su tanke sigurnosne veze koje se
moraju iseći za dalji uspon.
Značenja:
Vezanost za materijalni svet. Fizička privlačnost. Iskušavanja i iskušenja. Samo-destruktivne aktivnosti ili samo-
usmerenost na sebe. Slepi impulsi, izuzetna silia, erupcija životinjskih instikata. Volja i instinkt, ali i krivica.
Nepotrebni strahovi i druga ograničenja se odbacuju.
Pozitivno Negativno
Sudbina i fatalnost. Sudbina i fatalnost.
Odnosi se na materijalni svet, do tačke isključenja Duhovno razumevanje, fizičko izlečenje. Slabost, slepilo,
duhovnog. Seksualni susret. Zaprepašćenost ne-efikasnost, neodlučnost.
bogatstvom, gurmanluk i prezasićenje. Opsednutost Loše navike, pokušaj vladanja nad drugima.
materijalnim stvarima. Izuzetni napori i upornost, Nepoštovanje prirodnih zakona i Karme.
tvrdoglavost. Predodređenost. Magija koja utiče na
materijalni svet, bilo dobro ili zlo.
8
Umetnost
Tradicionalan opis:
Anđeo sa simbolom sunca na čelu, sipa vodu iz jedne posude u drugu.
Mitologija:
Figura predstavlja Neftis, Crnu Izidu u egipatskoj mitologiji. U grčko-rimskoj ima strelačke asocijacije, ona je Dijana
lovkonja. U hinduizmu ona je Kali koja stvara i razara. Značenje ove karte je izuzetno “alhemijsko” i nadopuna je
mističnom venčanju tarot karte Ljubavnici.
Slovo Samek:
Neki ljudi žive stotine života, ali nikad samo jedan. Oni imaju svoj posao sa satima i etikom. Imaju dom sa
odvojenim satima i etikom. Religija ima svoje mesto. Snovi pripadaju noći. Fizičko je jedno a magika nešto drugo.
Komšije su ljudi, stranci su bauci. Takvi ljudi imaju rečnik ali ne i gramatiku. Oni znaju hiljade definicija ifantazija,
ali neznaju kako da utkaju tapiseriju od svih niti koje poseduju. “Oni” nisu nikada “ti”. “Oni” nisu nikada “mi”.
Ovo je jednostavna konfuzija. Biti strpljiv (najteža i najvrednija od vrlina). Tema i težnja se uzdiže u duši da sjedini
odvojene stvari. Stazom Samek se polazi kada se snovi i ideje počnu usklađivati svesno.
Značenja:
Koheziona sila koja povezuje sve manifestovane stvari zajedno. Priznavanje i prepoznavanje besmrtne duše i
jedinstvo sa svom kreacijom. Nove ideje kombinovane u etičkom i moralnom kodeksu. Učestvovanje u idejama i
uzrocima. Akcija koja otvara svesnost i razvoj. Harmonija između konfliktnih sila. Razumevanje i konfuzija.
Fragmenti znanja i osećanja se združuju.
Pozitivno Negativno
Kombinatorika. Alhemija i herbalizam. Mešanje. Gubljenje nteresovanja za lične ili poslovne stvari.
Koordinacija, prilagodljivost, mogućnost menjanja, Razjedinjavanje, gubljenje orijentira i skretanje sa puta.
mešanje sila i uticaja, ličnosti ili života. Promena kroz
dodavanje, širenje, upravljanje, ekonomiju.
9
Smrt
Tradicionalan opis:
Skelet naoružan kosom, kojom kosi glave kao vlati trave.
Mitologija:
Saturn kao otac vremena, koji donosi promenu. Kali koja uništava.
Slovo Nun:
Vremenom barka Venere stiže ka obali. Ona istupa i ostavlja školjku za sobom. Ova veština se ne odbacuje. Ona će
ostati u luci dok se kapetan nevrati sa tovarom. Duša broda klizi starim poljima i vrtovima. U ovim vrtovima seme je
posejano u male humke. One se uzdižu da pozdrave sunce. Kada jake biljke postanu zlatne, one se seku i odnose.
Samo se najbolje vraćaju u zemlju da ponovo izrastu. Ovo duša radi daleko od svog zemaljskog mesta da bi
pronašla bolje seme. Najjači život raste iz semena koje je hibrid između rasta neba i zemlje. Najbolji su osunčani
vrtovi.
Značenja:
Neplašite se ove karte! Gotovo nikad se ona ne odnosi na stvarnu smrt, već na promene, transformaciju, duhovnu
“smrt staroga” da bi novo moglo da se “rodi ponovo”. Biće mnogo promena, na razne načine, nije vreme da se
vezuje za prošlost. Suočite se sa budućnošću sa novom verom i prihvatite promene. Traže se nova emotivna
iskustva.
Pozitivno Negativno
Transformacija, promena. Ne predstavlja fizičku smrt Stagnacija, inercija, letargija, truljenje, opijenost,
već potpunu promenu načina života. Buđenje kroz otupelost.
uvide. Promena težnjenja i interesovanja.
10
Obešeni čovek
Tradicionalan opis:
Čovek obešen naglavačke, vezan za jednu nogu, ruku vezanih iza leđa. Krst nad trouglom. Nordijski Votan na
drvetu Jigdrasilu. Jehešua ben Miriam na krstu.
Mitologija:
Predstavlja bogove koji su se samo-rtvovali da bi iskupili čovečanstvo - Asar, Adonis, Attis, Oziris, i naravno Isus
Hrist. Oni su umirući bogovi, ali se uzdižu ponovo. On je Odin, kao Šaman. Po korespodenciji sa vodom, to su
Posejdon i Neptun.
Slovo Mem:
Graditelj se vraća svom bronzanom zamku i otkriva da je zaboravio da ornamentiše tavanicu. Koreni zamka su
snažni, ali oni su od zemlje. Krov zamka je slab ukoliko neodražava nebeski poredak. Stoga, graditelj okreće svoj
um u drugom pravcu. Scene lova, bitki, porodičnih skupova, gradova i brodova ukrašavaju zidove. Više odaje i kule
ove citadele moraju odražavati harmoniju sfera, moralni red stravri i onih sila koje obitavaju u munji i iza. Uz stazu
Mem se uzdiže misao, reka koja teče uzbrdo. Um traži stvari uma i odvraća se od tela. Telo neće nestati; doklegod
su njegove potrebe ispunjene odole.
Značenja:
Predaja sopstva, duše, zovu Duha, što vodi progresu i transformaciji ličnosti nabolje. Okretanje od materijalnih
iskušenja, povlačenje od zemaljskog domena, bilo da je to na kratko ili za stalno. Žrtvovanje je jedno od bitnih
elemenata, ali samo nevrlina i onoga što neodgovara ličnosti po prirodi. Idealizam. Preteran uticaj donosi
preokupiranost egom, i voljno zanemarivanje duhovnog.
Davanje energije. Davanje bez nadoknade. Davanje za duhovni dobitak. Kazna. Razum se okreće od ličnih ka
sruštvenim prespektivama.
Pozitivno Negativno
Snaga karaktera, mudrost i duhovni uvidi, dobijeni kroz Sebičnost, apsorpcija u fizičke stvari, opuštanje kroz
samo-žrtvovanje, u ekstremnim slučajevima apoteoza spoljašnje omogućava ponovni pokušaj. Probleni u
kroz agoniju. U zemaljskim stvarima, predstavlja prihvatanju situacije.
nemogućnost kretanja u bilo kom smeru, uticaj faktora
na koje se nemože izvršiti uticaj.
11
Točak Sreće
Tradicionalan opis:
Točak sa sedam prečki. Na strani koja se uzdiže je jedna životinja, na silažećoj je majmun, oboje su vezani za
točak. Iznad je Anđeo, ili sfinga koja drži mač u jednoj i krunu u drugoj ruci.
Mitologija:
Jupiter i Zevs. Brama stvoritelj i egipatski Amon-Ra. Tri figure na točku mogu biti i Vatra, Vazduh i Voda, tri
hinduističke Gune - Satvas, Rađas i Tamas, kao i tri alhemijska principa - Sumpor, Živa i So, kao i Sfinga,
Hermanubis i Tifon. Ono je i točak egzistencije, to su rađanje, život i smrt i reinkarnacija.
Slovo Kaf:
Venera se saginje dnu svoje školjke da proveri svoje karte. To nisu obične mape. One prikazuju sva bogatstva
sveta. Let ptica i kretanje riba su obeleženi promenama godišnjih doba. Tokovi u moru i vazduhi su precizno
naznačeni. Beskrajna lista događaja da bi Venera mogla usmeriti svoj kurs. Pokretanje svakog točka na nebu ili na
zemlji je negde zabeleženo. Učnjem o krugovima i ciklusima stvari unutar i izvan, duša može upravljati stazom Kaf
ka bogatim vrbacima.
Značenja:
Kontinualni krug promene, u kojima dobro i loše, sreća i nesreća, harmonija i diskordija naizmenično rastu i
opadaju. Predstavlja promenu sreće (obično na bolje), ili bar promenu trenutnog stanja. Ne sažaljevajte sebe -
potražite nove prilike. Takođe donosi neuspehe u poduhvatimai moramo biti pripravni čak i za to. Vreme je za
proveru vrednovanja sposobnosti. Učenje iz teških lekcija, i samopouzdanje.
Krugovi i ciklusi prirode, seksa, duhovnosti. Akcija izaziva reakciju. Traži prilagodljivost, strpljenje, otvara nove
avenije razvoja. Nekonvencionalne ideje i koncepti. Emocije zavise od društvenih tema.
Pozitivno Negativno
Dobra sreća. Uvećavanje, zarada, uzdizanje, plodnost. Pogoršavanje situacije. Previše dobrog donosi
Promene godišnjih doba i vremena. Karma. prezasićenje.
12
Pustinjak
Tradicionalan opis:
Starija i bradata prilika, umotana u odoru, na glavi mu je kokuljica. U desnoj ruci drži lampu okultne nauke, a u
levoj magijski štap kojeg krije u odori.
Mitologija:
Obuhvata sve legende o samotnim mudracima. Merlin. Jod Tetragramatona.
Slovo Jod:
Stari čovek se oslanja na svoj štap i mumla. Njegova brada je prljava. Curi mu nos. Nerazuman je. Nema manire.
Samotnici su daleko od drugih ljudi predugo. Oni zaboravljaju kako da se ponašaju. Većina ljudi ga samo ignorišu ili
se usiljeno nasmeše i idu dalje. Ovi ljudi čekaju Marsa da čuju svoje potrebe i ocene svoj rad. Oni su uljudni, čak
poštovani, ali nemaju vremena da slušaju. Neki ljudi i nisu toliko zauzeti. Oni imaju vremena da čuju priču drevnog
kada se on oseti voljnim da pripoveda. Kasnije oni nauče da je on ustvari Marsov otac i svačiji gospodar. On ih vodi
idejama koje nikad pre nisu imali. Otvoren um raste prema Hesedu preko staze Jod. Uspešna osoba zna kad može
da prihvati ruku podrške.
Značenja:
Donosi svetlost, mudrost, dobar savet, ali napušta društvo i neće se vraćati dok ga ne budu tražili. Mudrost, čistota,
diskrecija, ekspertski savet. Njegova moć dolazi od iz jedinstva (muževni principi) mentalne pripravnosti i razuma i
(ženstveni principi) emocionalne i moralne snage. Proriče sastanak sa nekim ko će biti vodič na putovanju duše.
Potrebno je više razumevanja. Označava potrebu za boljim stavom i neodbacivanjem realnosti.
Povlačenje iz fizičkog sveta. Kontemplacija unutarnjeg. Njegova svetlost je znanje i istina. Potrebno je i rizikovati da
bi se dobilo, neishitreno, već pažljivo i sa razumevanjem. Želja da se poboljša sreća zajednice dominira.
Pozitivno Negativno
Spori, neminovni protok vremena, dugi periodi. Brz tok vremena. Nezrelost, neprihvatanje i odbacivanje
Dosezanje mudrosti kroz odrastanje, sazrevanje, starost, odrastanja. Strah od nepoznatog.
i iskustvo. Vođstvo od strane starije osobe. Putovanje.
13
Snaga/Strast
Tradicionalan opis:
Krunisana žena koja mirno i bez previše truda i napora zatvara čeljusti besnoga lava.
Mitologija:
Egipatska lavoglava boginja Sekmet. Hindu boginja Durga. Legende o Samsonu i lavu. Herkul i lav. Daniel u lavljoj
jazbini. Biblijska zver i skerletna žena.
Slovo Tet:
Ričard Lavlje Srce se bori da zaštiti Sveti Grad od mrskih i bezbožnih Saracena. On se čudi zašto ima tako malo
uspeha. Izmučen, on se moli za vođstvo i pada u san. Ratnički snovi: Veliki crveni lav se proteže preko Evrope i
Azije. Svuda su šakali. Kada lav ubije, šakal krade plen. On urliče na njih da prestanu ali oni nastavljaju. Lav je sve
gladniji, a zatim i slabiji. On uzdiže svoje kandže da ubije divljeg jelena, njegov poslednji samrtni napor. Pred
njegovim očima jelen postaje Ričardova majka. Ona nosi odore Saracenske princeze. Ričard se budi u hladnom
znoju. Sledećeg dana se susreće sa Saladinom, saznajući tada da arapi imaju civilizaciju i da su poznavali Bibliju
kada su francuzi i englezi bili najobičniji varvari. Ričard i Saladin postaju prijatelji. Primirje dolazi i prolazi ali čast
raste.
Mars je često slep za dobrobit svojih bližnjih dok mu mudrost ne otvori oči. Moralna svesnost mora otpustiti svoje
stroge suđaje sa strane pre nego li prevaziđe svoju svrhu. Milosrđe je mudrost o znanju kada popustiti.
Značenja:
Duhovna i emotivna snaga. Hrabrost ove vrste može ukrotiti životinjsku prirodu. Ljubav pobeđuje mržnju. Karakter i
duhovna vrlina nadvišuju materijalnu moć. Ukazuje na potrebu da razum usmeri emocije, pogotovo u domaćim i
bliskim stvarima. Stvari kojih se plašite mogu biti i potpuno nerealne. Donosi strah od nepoznatog. Nema progresa
dok se ne suočite sa realnošću.
Snaga ubeđenja i znanja. Posedovanje znanja o sebi i kontrola toga. Unutrašnja strast za spoznajom. Iz duhovne
strasti dolazi snaga za rad. Duh zakona dominira nad slovom zakona.
Pozitivno Negativno
Snaga. Strast, požuda. Seks. Moć, energija, aktivnost, Iskorišćavanje moći u loše svrhe, zloupotreba,
hrabrost, triumf duhovnog nad materijalnim, trium despotizam, slabost, vladavina materijalnog nad
ljubavi nad mržnjom, triumf više prirode nad životinjskim duhovnim, nesklad.
osobinama. Iznenadni naboj energije. Ponos i
dostojanstvo.
14
Pravda/Uravnoteženje
Tradicionalan opis:
Krunisana žena na tronu između dva stuba, drži u desnoj ruci mač a u levoj vagu.
Mitologija:
Grčka Nemezis, automatska pravda Prirode. Grčka Temis i egipatska Maat. Ona je Karma, zakon uzroka i posledice.
Kako seješ tako ćeš i žnjeti. Ko živi od mača od mača će i stradati. Sve što činiš ti se vraća.
Slovo Lamed:
Vika remeti proslavu. Vreme je vratiti se poslu. Tokom godine mnogo stvari se dogodilo. Neophodno ih je proceniti.
Pravda mora biti sprovedena. Stari zakoni trebaju biti provereni i novi predloženi. Poslovi zajednice moraju biti
provereni i najbolji smer isplaniran za nadolazeću godinu. Pronašavši sebe i odmorivši se, um mora pripremiti sebe
za dalji rast. Do sada ponašanje se učilo iz greški i ogleda. Ideali su dolazili nepovezano. Vreme je da se pogleda na
svrhe i metode, vreme je da se oni postave u red. Staza Lamed je disciplina.
Značenja:
Stvari će se srediti i dovesti na pravo mesto. Ravnoteža se uspostavlja. Beskorisna trivijalnost će se odbaciti.
Nejasno se razjašnjava. Činite ono što vas je iskustvo podučilo. Ne sudite strogo drugima, jer Priroda sudi
pravedno. Božija presuda na kraju je uvek pravedna i milosrdna. Učinjeno je što se moglo. Naučite lekciju iz toga i
nastavite sa životom.
Pravda na svim nivoima.Ekvilibrium iz kojeg se sva manifestacija pojavila. Istina. Fer-plej.
Traži se pravda.
Pozitivno Negativno
Uravnoteženje, pravda, harmonija. Nepravda zahvaljujući neusklađenosti. Zvanično
Pravna pitanja i neophodnost sakupljanja i razrešavanja kažnjavanje, nekad i veoma nasilno. Neuspeh po pitanju
pitanja dokumentacije i papirologije; sa mogućim pravnih i zakonskih stvari.
pozitivnim ishodom. Pravednost, isninitost, iskrenost. Nesklad. Neuravnoteženost.
15
Kočije/Het
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Het:
Ovo je put Merkaba-e. Onaj koji sadrži moć Geburaha, koji je dotakao Hesed, čini silazak kroz sedam paklenih
mesta. Svako pakleno mesto čuva zli duh, personalizovana nevrlina, koja je opozitna vrlini svake Sefire. Nakon
silaska sledi uspon kroz sedam pročišćujućih Nebesa. Pročišćeni um se uzdiže do staze het u viziji sjajnog vela pred
tronom kočije iza koje je sefira Binah. Ovaj silazak i uspon se podudara sa 50 kapija Razumevanja, što je takođe i
broj 'Smrti' ali to nije fizička smrt već buđenje, velika transformacija iz života u Život.
Značenja:
Kočijaš vozi kočije u slavi, uspešan, pobednički. Predstavlja težak intelektualni rad, sa naglaskom na samokontrolu,
što donosi uspeh kroz same pripreme i uspostavlja kontrolu nad svim stvarima: zdravlje, novcem, konfliktima,
neprijateljima, ličnim osobinama. Može da koristi i nepotrebnu silu, nekontrloisani trud, manjak samo-kontrole,
nesputanu želju za promenom.
Pozitivno Negativno
Kada su različite sile ujedinjene one ispravno vuku Različite sile koje su upletene mogu se boriti u različitim
'kočije'. Putovanje vozilima. Uspeh u umetničkim smerovima. Konflikt duhovnog i materijalnog. Sile se
stvarima. Pobeda nad bolešću. Osveta se ostvaruje. razilaze i nema kontrole. Dekadencija. Neetička i
nemoralna pobeda. Poniženje, poraz, neuspevanje
dosezanja cilja.
16
Braća/Ljubavnici
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Zajin:
Sjajni mač je put ka raju. On se svaki put okreće, i samo oni koji mogu hodati po oštrici mogu proći iz zemlje dana
ka razumevanju iza noći. Ova oštrica ima deset mesta savijanja i okretanja. Izučavanje deset sefirota objedinjuje
um. Uzdižući se na stazi Zain, uči se kako razrešiti sve nasuprotnosti u jedinstvo, ne poništavajući jedinstvenost i
osobenost tih nasuprotnosti već saživljavajući se sa tom dvostrukošću.
Nepodeljena odlučnost da se dosegne Razumevanje uzdiže svest iz Tifareta u Binah.
Iskustva života se logički razumevaju.
Značenja:
Par ljubavnika koji je načinio svoj izbor, bilo dobar ili loš, za njih je pravi i jedini. Naglašava se ljubav, osećanja, i
žudnja. Postoji potreba da se bira između duhovnog i materijalnog, uz izazove i iskušenja, nekontrolisanu akciju,
borbu između mudrog, istinitog i savršenog spram iskušavajućeg, lošeg, nižeg, nepotpunog. Može dati
disharmoniju, svađe, opasnosti raskidanja unije. daje potrebu stabilizacije emocija, kroz sagledavanje i odlučivanje.

Pozitivno Negativno
Privlačnost, ljubav, savladavanje iskušenja. Dobar izbor Svađe među partnerima. Neusaglašenost. Neuspeh,
između svetog i profanog Izbor podložan prustracija, kontriranje. Pogrešan izbor može biti
odgovornostima. naočitiji.
17
Prvosveštenik/Hijerofant
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Vau:
Učitelj sedi među učenicima. Svi oni žele da znaju kakav je Bog. Učitelj kaže: "Ona je crna"... 'Ne, Ne' oni kukaju,
"Reci nam kakav je Bog!" . "Bog ste vi, ali vi niste Bog" odgovara učitelj...'Teško!' gunđaju učenici. "Bog je vatra i
voda, trudna beba koja 'nosi' svoju majku,zvuk u bezvadušnom prostoru, čista svetlost i potpuna tama"... jedan od
učenika čačka nos... učitelj gleda dole ka svom pupku, kontemplira smisao sveta i mrmlja o tome kako treba da
skine koju kilu... Neočekivano i iracionalno može um uzdići iz mirnog Heseda ka uzbuđenom Hokmahu.
Kontemplacija iracionalnih istina stimuliše emocije.
Značenja:
Predstavlja silu duhovnog autoriteta, koji se manifestuje i kroz institucije i kroz jake ličnosti, genije. Predstavlja
sklad pravovernog i postojećih zakona i pobunu da se tradicionalno menja da bi se time osnažilo. Preferiranje
tradicionalnog, ustaljenog, predodređenog. Predstavlja želju da se pripada mnoštvu.
Otvorenost ka novim uplivima, novim ritualima i inicijacijama. Nove ideje čine disharmoniju sa establišmentom.
Sloboda je blagoslov ali nije preduslov za anarhiju, već je pod kontrolom volje. Jak je naglasak na biranju između
novog i istinitog i naizgled novog i drugačijeg.
Pozitivno Negativno
Čovek kome se pitač okreće za savet i vođstvo. Rigidno prijanjanje, konformitet. Nekonvencionalnost,
Prijemčivost za najdalje oblike duhovnosti. Brak i otvorenost za ideje bez kontrole i prizemljenja. Slabost
savezništvo, blagoslov i dobar savet. zbog prevelike dobrote.
18
Zvezda
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo He:
Žene trče trku, a muškarci navijaju. Borci se bore da bi videli zvezde. Vatromet osvetljava nebo. Ovnovi se sudaraju
iz čiste zabave. Povici dece presecaju kroz vazduh. Munja udara iz vedrog neba. Plač ljubavnika doseže nebeski
svod.
Ono čija je suština u Višem se manifestuje u mnoštvu, tako se i sve vraća svom izvoru. Viđenjem. Kontemplacija
vitalne energije u mnoštvu vodi mudrosti.
Značenja:
Simboliše čistu istinu, prosvetljujuće uvide, svetlost nade, besmrtnu nesebičnu ljubav, blagoslov. Takođe i
neprepoznavanje ljubavi, neznanje, haotičnost, hladnoću.
Pozitivno Negativno
Nada, hrabrost, inspiracija, podstrek. Neočekivana Arogancija, ispraznost, impotencija, nemoć, zadrtost,
pomoć. Dobro zdravlje. Duhovna ljubav. Uvidi. pesimizam, sumnja, lažna nada, sanjarenje, zablude.
sagledavanje.
19
Carica
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Dalet:
Ova staza je preko ponora. Simbol Venere ima dva dela, dole je krst a gore je krug. Krst simboliše racionalne
procese i sve sadržaje dvostrukih tokova sile. Krug je sfera čiste moći. Dole su dvoje ljubavnika u strasti. Gore je
orgazam.
Kontemplacija poretka vodi prepoznavanju potrebe za neredom.
Značenja:
Carica je Majka Zemlja, simbol seksualnog ženskog nagona i majčinske prirode, plodnosti u svim pitanjima. seme
koje je posejano će iznići u predivnu žetvu. Osobina prirode je da se množi i ostvaruje izobilje i mnogostrukost.
predstavlja i samo zemaljsko ali ne i duhovno ispunjenje. Mnogo izdanaka je dato, ali samo neki daju pun plod do
kraja. Može predstavljati i gubitak imovine, nenagrađen trud, uznemirenost prepunjenošću.
Pozitivno Negativno
Plodnost, obilje, sjaj, lepota, sreća, uspeh, naklonost, Neaktivnost, ležernost, lenjost, spletkarenje, rasipanje
prijatnost, luksuz. plodnost u kreativnim poduhvatima. snage. Javna slavlja. Neprijatnosti, sram, povučenost,
Dug život. stid.
20
Prvosveštenica
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Gimel:
Ova staza premošćuje Ambis. Dar stranca je neprocenjiva stvar. Tuga nestaje na osmeh sa lica nikad viđenog pre.
Deo školjke sadrži čuda kada je dvoje otkriju. "Ja volim zvuk mora".."Da, i dodir peska" Ovo nevino prihvatanje
jedinstva uma u suštini je ove staze.
Kontemplacija jedinstva i zajedništva vodi kontemplaciji jedinstva svih stvari.
Značenja:
Predstavlja žensku snagu, moć i vrlinu, često naznačujući kreativne umetnosti i sposobnosti, duhovne tragače,
harmoniju i povoljne iznenadne uplive. Intuicija otvorena ka nejasnoj budućnosti, naziranje Velikog Plana Bogova.
Duhovne istine i duhovno zajedništvo i inicijaciju, ali ne u mnošvu (organizovanih religija). Površno znanje, čulna
uživanja, traćenje i rasipanje osećanja slabih osoba i slabih karaktera.
Pozitivno Negativno
Tišina, misterija, dualnost, rast okultne moći. Veoma Strast, opsednutost. Moral, kontrola, fizička klonulost,
pozitivna naklonost ka dobrom ishodu stvari. Skriveni i podložnost posustajanju. Prihvatanje polu-razloga,
iznenadni povoljni uticaji. Prohodnost, uspešnost, odustajanje. zabluda.
uzdizanje.
21
Mag
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Bet:
Soko leti visoko na nebu. Majmun gleda ka horizontu. Starica drži ruku svoje unuke i gleda ka smrti. Mag žonglira
svojim oružjimaPogled koji posmatra bez angažovanja je od ove staze.
Kontemplacija poretka i ustrojstva vodi prepoznavanju prvog uzročnika svega.
Značenja:
Predstavlja delove ega, volju, dušu, njihove elemente koji ih čine. Ljudska priroda, nasuprot prožetosti Duhom.
Predstavlja kreativan talenat, potencijale intelekta, znanje, uspeh u poduhvatima, želju za korišćenjem moći,
nedostatak veštine, slabljenje duše. Nekontrolisanje situacije može izgledati tragično.
Pozitivno Negativno
Misterija, veština, okultna moć ili mudrost. Volja. Intrige, skrivenost, konfuzija uma, zbunjenost, sumnja,
Diplomatija, suptilnost, snalažljivost, samouverenost. polu-istine, skretanje sa puta, megalomanija, lopovluk,
prevara, obmana, laž.
22
Luda
Tradicionalan opis:

Mitologija:

Slovo Alef:
Ljudi ponekad idu da žive sami u planinu. Postoji nešto u tome visokom, snegom pokrivenom vrhu, koji kaže "ja
jesam" i kaže to tako jasno da ništa drugo nije važno. Nepodeljena svesnost o Biću je suština staze Alef.
Kontemplacija ushićenja vodi prepoznavanju univerzalne energije.
Značenja:
Predstavlja nekoga iz okoline, glupu budalu ili nevinu mudricu, početnika na putu, šeprtlju, novajliju, izgubljenog.
Predstavlja samog Boga. predstavlja početak, pokret, izazov u opasnostima ka neslućenom bogatstvu.
Pozitivno Negativno
Uzvišen duhovni upliv bez poznatog uzroka. Bez strasti Delirijum, groznica, manija. Glupost, neozbiljnost,
za rezultatom, bez svrhe, ali sigurno sa ljubavlju. Jasan idioterija, zatupavost. Odsutnost, taština, traćenje
pogled, nesputanost, sagledavanje, čiste ideje. svega, nekontrolisanost.
Blagoslov.
Liber ROTA vel WICCA

Veštičarski Tarot

Iako bi se moglo reći da je po prirodi stvari Vešticama možda približnija Geomancija ili Rune , kao sistem
za divinaciju , jasno je da je taj tradicionalni i prirodan sistem verovanja u moderna vremena poprimio i drugih
uticaja koji su čak i doprineli približavanju Veštičarstva većem broju ljudi .
Tarot , tj. Tarot Arkane koje će ovde biti opisane , su se prvi put za javnost prikazale na poleđini omota
Gwydion-ove knjige “ Vika - Drevna religija veštica “ tako da trenutno nema velike potrebe za objašnjavanjem
celokupnog shvatanja i misli kako tradicionalnog tako i modernog Veštičarstva , kada je ta knjiga ispunila u većem i
opštem delu tu funkciju .
Tarot se bez problema uklopio u ovaj drevni sistem baš zbog svoje mogućnosti transformacije , ali i po
svojoj potpunoj prirodnosti u shvatanju i izražavanju Istine o Univerzumu . Takođe je jasno da se po elementalnim
, planetarnim i zodijačkim atribucijama lako i jasno može povezati sa kako geomancijom , tako i sa sistemom runa ,
a uz to daje i specifično učenje svojim naučnim metodom . Iako je jasno da samo naučno znanje nije dovoljno za
divinaciju ,Tarot i drugi sistemi omogućavaju da se kroz njih dođe do buđenja unutarnjeg Viđenja i Prosvetljenja ,
te da kroz njih Veštice dođu i do Spoznaje unutarnjeg Sopstva i svesnosti o Prirodi i arhetipskim principima
Boginje i Boga i silina koje od njih tvore Univerzum .
Tarot vešca Priapusa je nastao po uzoru na Tarot koji koristi Šefildski Koven i u sebi sadrži neke izmene i
dodatke ( moglo bi se reći i mala poboljšanja - kako u izgledu tako i u simbologiji ) koje su po njegovom shvatanju
bile pogodne i davale su potpunije ( iako ne i savršeno ) viđenje Veštičarskog sistema jezikom tarota . Jasne su
veze sa četiri elementa , sa sedam planeta i dvanaest znakova zodijaka , koji su svi prikazani u smislu kako te
određene principe vide i poznaju Veštice .
Ovaj Liber će vas u drugom i trećem delu takođe upoznati i sa shvatanjem Mesečevog kretanja u ciklusu
godine i sa kretanjem Sunca koje se slavi kroz osam Veštičarskih Festivala - Sabata .

Nulta karta ili Prva naziva se LUDA , kao i u većini poznatih Tarota ( većina naziva nije izmenjena , a neka su
prilagođena ) . Nula predstavlja celokupno znanje i shvatanje na jedan neuslovljen način . Kakva je Luda ? Ako se
gleda iz stanja materije postoje dva stava , jedan kaže da je ceo Univerzum Duhovan i Slobodan od ograničenja, i
da je sve od materije do beskraja Duhovno , a drugi to nepriznaje i shvata ovaj stav kao ludost i nehaje za
duhovno ili ne-duhovno .
Posmatrajući kartu vidimo Čoveka koji hoda , to je običan čovek , bez posebnoh obeležja , osim što mu je
na grudima simbol sunca da ukaže na njegovu samostalnost , on drži štap i knjigu koji su njegovo znanje i snaga ,
odeća mu je zelena - koja je boja prirode . On hoda plodnom livadom , koja je Univerzum , kraj nogu su mu pas i
krokodil , aspekti polarnosti , kao što su u vrhu karte veliko Sunce i golub takođe aktivno i pasivno u samoj Ludi -
Čoveku . Leptir predstavlja tok Misli , ali i tok vremena i prostora što je samo lepršanje u umu Lude .
Prva karta je ČAROBNICA , koja upućuje na to da su žene tokom prošlih vremena postale mnogo bolji kanali za
svet Duha nego što su to muškarci . Čarobnica je vična i vešta u svim aspektima života - to opisuje pravilno i
bogato uređen oltar na kome su obeležja elemenata . Sam oltar je trougaon sa tri nožice , da opiše Trostruki
princip koji vlada u Univerzumu . To su Majka,Otac i Dete , a ne kako se nekad shvatalo Otac , Sin i Sveti Duh -kao
muško trojstvo ili kao Devojka , Majka i starica kao žensko trojstvo . Sve to je objedinjeno u čaroliji ove Veštice i
ona zna da šta god da uradi to će joj se trostruko vratiti , dobro ili loše - zato ona objavljuje i potvrđuje Formulu “
Kako je gore , tako je i dole ...” proglašavajući jedinstvo Neba i Zemlje , Boga i Boginje . Oko nje su sjajne energije
i velovi svetlosti kojisu od svake razine , a ona , Čarobnica je veza i provodnik Duha .

Druga karta je PRVOSVEŠTENICA , kao što je prva karta bila “neutralna “, druga “aktivna “ tako je ova “pasivna
“.Zašto? Čarobnica aktivno komunicira sa raznim energijama i bićima i aktivno ispoljava svoju Reč i rad , dok je
nasuprot nje Prvosveštenica ona koja “samo” slavi Univerzum u njegovoj veličanstvenosti , slavi Prirodu , slavi
elemente Svega . Ona je Žena - Boginja Meseca , stoga i stoji u specifičnom stavu Boginje koja je plodna i
zadovoljna i to objavljuje svima i svemu . Prvosveštenica je ona koja vodi Veštičarski Koven ( Kolo ) , ona je
predvodnica i u sebi sadrži moći Čarobnice . Ona prima sve uticaje i energije .
Na karti vidimo i Pentagram , simbol savršenstva elemenata , Krug , simbol beskraja , dve sveće koje
svojim sjajem osvetljavaju krug . Iz celog prikaza izbijaju energije koje tvore sfere i razine koje Prvosveštenica
obožava i slavi .
Treća karta je VELIKA MAJKA ( obično zvana Carica ) . Ona je predstava velike Boginje Šila-Na-Gig koja je
zaštitnica plodnosti , na šta njen položaj i podseća . Njena vulva , kosmička Kteis predstavlja prolaz za božansku
svesnost viših sfera . Njene bije su srebrna od Meseca i zelena Venere . Ona je prostrta po plodnoj livadi gde
sačekuje svog voljenog - Gospodara Univerzuma da joj se pridruži u zanosu ekstaze .
Ljudima ona predstavlja velika vrata u Duhu kroz koja se od znanja i razumevanja stiže do mudrosti - a to
se postiže kroz Ljubav i primanje i predavanje Svemu . Ponad nje je beli trougao koji snosi dole siline Vode -
Boginje , oko nje lete vrepci i golubovi - bića vazduha i slobode . Dva meseca su njene Mene - uzdižući i opadajući
, Ona je Pun Mesec i ljudi je slave u noćima punog Meseca kada ih ona prima k sebi , u svoj zagrljaj i svoje skute ,
radi beskrajne naslade i zadovoljstva savršenstva.

Četvrta karta je ZELENI ČOVEK . Ovo je lik velikog u svoj njegovoj prirodnoj i prodornoj snazi . On je biće prirode
i otuda je zelen , lišće su vlati bezbrojnih sfera koje čine univerzum i one su u naponu energija čineći ga veselim i
zadovoljnim . On kao da iskače iz velikih šestougaonih dveri u prvi plan obožavaoca , gde pod njim vidimo ženski
lik u ushićenju . Svuda unaokolo izbijaju plamenovi jer na ovom stadijumu poimanja Univerzuma muške
plodotvorne energije dolaze do dominantnog uticaja .
Karta Zelenog Čoveka je pripisana zodijačkom znaku Ovna .
Peta karta je PRVOSVEŠTENIK . Ova karta nas upućuje na simbolično jedinstvo pozitivnih i negativnih ( ne kao
dobro i zlo već kao polarnost !) elemenata u mikrokosmosu - čoveku - što je prikazano sa uspravnim i obrnutim
Pentagramima , tako da su te osobine u Jedinstvu sa Makrokosmičkim poimanjima Svemira - koji je dat kao
Heksagram . Na ovoj karti vidimo Hijerofanta - Prvosveštenika Veštičarskog Kovena koji ima svoja znamenja Vođe
Kola . To su Rogati šlem - rogovi su simbol muške kreativne energije , njegov štap takođe .
Kroz ovu kartu učimo kako kroz dualnost i dvojstvo da stupimo u Jedinstvo . Vidimo Dva Pentagrama koji
postaju Jedan Heksagram , vidimo Dva studa Hrama koji su prolaz u obitavalište Duha , vidimo dve kugle energije
koje se sjedinjuju u Jedno Sunce koje čini Prvosveštenikov Falus , te vidimo Dvoje - Muškarca i Ženu koji
obožavaju taj Falus Duha Sunca . Kroz to svekoliko spajanje polova , od najmaterijalnije do najsuptilnije sfere
stupa se u “onostrano” Jedinstvo .
Ova karta je tradicionalno pripisana znaku Bika - Taurus .

Šesta karta LJUBAVNICI predstavlja blizance u intimnom spoju . U okviru psihe ljudi to su Anima i Animus , ili
tačnije Muškarac sa svojom animom i Žena sa svojim Animusom . Oko njih vidimo simbol Blizanaca koji predtavlja
njihovu dvojnost . Kao i svaka karta i ova nas upućuje na osobine Ega , Sopstva i Persone , te Arhetipove koji se
javljaju u Svemu . Moglo bi se reći da gornji deo karte predstavlja Svest i Svesnost o sebi i Svemu dok je donji deo
karte lično i kolektivno Nesvesno . Naravno prilike u prvom planu čine dominantne osobine u ličnosti ili superiornu
funkciju , dok je pozadina predstava inferiorne funkcije u psihi . Takođe sam Ego ima svoju senku koja nastaje iz
njegove osobenosti kada je obasja Svetlost iz čistog Izvora neuslovljenosti i neograničenosti . U svemu ovome
možemo primetiti blizanačke osobine , koje su eto na ovoj karti ( kao i na nekim drugim ) prikazane kao Koplje
muškarca i Pehar žene , te da svaka polarnost teži da se sjedini sa svojom nasuprotnošću time ispunjavajući svoju
svrhu i istinsku prirodu , to sjedinjenje je na ovoj karti naznačeno i simbolom “S” koji se “prevodi” kao Veštičarski
Poljubac .

Sedma karta je KOČIJA . Kao i na mnogim tradicionalnim prikazima ove “staze” prikazana je Ratnica koja upravlja
Ratnim Kočijama gonjena energijama Vode . Ova karta iako pripisana znaku Raka ima izuzetna obeležja Meseca ,
ali osim toga i ovde se pojavljuju muške vatrene energije u sprezi sa ženskim , vodenim energijama . Za razliku od
tradicionalnih prikaza Ratnica na ovoj karti je gola jer ona nemora da se skriva , njene snage i slabosti su
razotkrivene i ona nema ograničenja i stega oklopa , ona hrli u svom pohodu nošena energijama Mesečevog sjaja .
Ova karta nam ukazuje na istinsku slobodu i prirodu Žena , a Žena jeste Boginja!

Osma karta je PRAVDA . Pravda je u Veštičarskom verovanju jasno određena u rečima Veštičijeg Rede-a : “ Ako
nikog nepovređuje , čini što ti je Volja!” što govori o jednostavnoj težnji da se svima omogući da budu Slobodni , u
Mislima , Rečima i Delima , dozvoljavajući bez ikakvih ograničenja da svako ispoljava svoju Istinsku Prirodu na sebi
prikladan način , pritom samo upozoravajući da se ne zaborave prava i slobode drugih , da se sve radi Svesno - što
znači ispunjenje sveopšteg Kosmičkog Plana . Iako je u prošlim vremenima ( a još uvek i danas) ovaj Rede kršen (
ne od strane Veštica ) ova karta prikazuje zadovoljnu Ženu , jer se samo u takvoj “ravnopravnosti” polova ona
može i hoće sjediniti sa Muškarcem , da bi kroz taj spoj dosegli Jedinstvo Ekstaze Beskraja - što jeste i prirodno i
pravedno - i neminovno.
Deveta karta je nazvana STAREŠINA . Starešinom se obično naziva ona/j ko je dosegao unutarnju Iluminaciju u
Duhu , te je tim unutarnjim Tokom predodređen da bude i Vođa i Učitelj . Starešina je takođe i ona/j ko ima
Duhovno Pravo Iniciranja drugih u Misterije Boginje i Boga , te ona/j ko stvara Veštičarske Kovene i prima u njih
one koji se osećaju i veruju da se Veštice u svojoj suštinskoj Prirodi . Jasno je da su svaki muškarac i svaka žena -
Zvezda , ali svaka zvezda ima svoj specifičan sjaj pa zašto bi onda bilo čudno , neprimereno ( ili ko zna kako
bogohulno !) da se neko oseća kao Veštica ( Gwydion je sasvim jasno objasnio ko su Veštice , a šta je pogrešno i
budalasto u mišljenju o njima - Hvala hrišćanskoj crkvi ) .
Starešina nosi simbole Duhovnog Sjaja i Snage , hodi plodnim i žitorodnim prostranstvom i svojom
Svetlošću , Slobodom , Ljubavlju i Životom obogaćuje i inspiriše druge na njihovoj stazi .

Deseta karta je TOČAK . Kretanje je Univerzalan zakon i Vešticama su jasni njegovi principi . Promena održava
postojanost . Razne se energije kreću Svemirom -koji je Boginja , oko Tačke - koja je Bog . Te energije čine
raznolike sfere postojanja koje se smenjuju jedna za drugom te se tako poimaju kao obrtanje Točka - Sreće ili
Sudbine . Veštice obožavaju Prirodu i njene Cikluse , kretanje godišnjih doba , kretanje Sunca i Meseca -
predstavnika Boga i Boginje .
Po tom univerzalnom principu Sve Nastaje , Sve Postoji i Sve Nestaje , to su nastanak , postojanje i
uništenje Svega što postoji i svaki oblik , biće ili materija prolazi kroz to , stoga u tome nepostoji ni trunka Patnje ,
već se kontinuitetom svesnosti kroz svako od tih stanja to kretanje točka poima kao Sreća .
Jedanaesta karta je SNAGA . Ona predstavlja trijumf Žene nad starim shvatanjima koja su je ograničavala u
njenom ispoljavanju istinske Volje .
Snaga je u duhovnim , čistim osobinama ljudske psihe koja samo tako može savladati velike i male
prepreke , svoje “niže” osobine , spoljašnje uticaje i smetnje .
Ova Arkana neopisuje borbu žene i Lava već njihovu Igru , nema nasilja u tome samo izobilje Ljubavi i Energije .
Žena novog doba je slobodna , nije prekrivena velovima tuge i patnje i pokore , ona se bori i za sebe i za ceo
Univerzum .

Dvanaesta karta se naziva ŽRTVOVANJE i iako je na njoj prikazano simbolično bičevanje ona nas uči i opominje
na to da se trebamo držati ispunjavanja samo svoje vlastite prirode i Volje , nema potrebe srljati za nepotrebnim -
onim što nije za nas , nepotrebno je trošiti snagu i vreme na ono što nam Boginja i Bog nisu dali našim rođenjem
da ispunimo . Sve se mora žrtvovati na oltaru Božanske Ljubavi , krug mora biti čist , a Hram mora biti pravilno i
stabilno izgrađen da bi se Božanstvo “uselilo” u njega . Sve što se žrtvuje je sve ono što nam netreba za naš
zadatak na Duhovnom putu. Spoznaja Istine ovakvog verovanja - ovakve sigurnosti , otvara vrata kroz koja Ljudi i
Žene mogu komunicirati sa svojim Anđelima Čuvarima , njihovim vodičima u dublje Misterije Duha Boga i Boginje .
Trinaesta karta SMRT prikazuje prelazak duše kroz portal Duha . Veštice smrt ne shvataju kao nešto fatalno ili
bolno ili užasno , to je prirodan proces , stadijum kroz koji prolazi Sve . U smrt se odlazi nakon ispunjenja svog
zadatka na Zemlji ili nakon uvida da taj zadatak treba više inkarnacija ( što je obično i slučaj ) . To se smatra
normalnim i na karti je prikazano kako duša ulazi u Svetlost Joni Velike Majke - odakle je i potekla . Veštice slave
Smrt veseljem , a ne plačom pa je prikazan veštičarski Koven od trinaest veštica koje igraju oko ognja , prizivajući i
slaveći Boga i Boginju . Trinaest je broj Smrti , ali i Jedinstva i samo nečisti umovi mogu toga da se plaše jer su
nnavikom poprimili pogrešna uverenja koja sputavaju njihovu slobodu .

UMERENOST je četrnaesta karta ovog špila . Na ovoj karti vidimo ženu čarobnicu koja je slika i prilika same
Boginje kako preliva vode života iz jednog u drugi sud , brižljivo i sa “umerenošću” mereći situacije u životu , ono
što je potrebno i nepotrebno za ispunjenje istinske Volje i Ljubavi , kroz Misli , Reči i Dela dovodeći ih time u takvu
ravnotežu da duša može nesmetano da se uzdigne u više sfere Duha . Vatra i Voda se mešaju i sjedinjuju kraj
njenih nogu dajući joj potporu u njenom radu . Tu su i Lav i Orao , koji su “viši” simboli Vatre i Vode , oni su čuvari
Mudrosti i Razumevanja .
Pošto je ova karta i staza pripisana vatrenom Strelcu iz celog prikaza izbija jako zračenje , dok je sve
podržano plavetnilom svojstvenog vladara Jupitera .
Petnaesta karta se naziva BAFOMET , a ne uobičajeno Đavo da bi se napravila blaga distinkcija zbog pogrešnih
shvatanja iz starih vremena . Bafomet nije bio samo Bog Templara , već i Rogati Bog Veštica , Bog muške siline i
moći koja je sjedinjena sa ženskom prijemčivošću i plodnošću . Ovaj lik ne samo da je snažan i stabilan , zbog
pripisivanja znaku Jarca , već je pod uticajima doba godine - Zime oplemenjen i uticajima Meseca i Boginje pored
uticaja Saturna . Likovi koji su vezani za tron simbolišu nerazdvojivost teških i prijatnih uticaja ( kao što i Ruža ima
trnje ) koji se stalno smenjuju , i da ljudi kroz veru i duhovnost opstaju u doba “zime” dok nedođe novo leto , a
time i blagonakloni uticaji . Đavo- Bafomet ( “Otac Mitra” ) je prikazan kao spoj muškog i ženskog božanskog tela
uz odgovarajuća obeležja dostojanstvenika .

KULA je šesnaesta karta . Šesnaest je broj Hrama - Kule zbog četiri međusobne kombinacije četiri elementa
drevnih : Vatre , Vode , Vazduha i Zemlje . Ipak kula se prikazuje u trenutku rušenja da nas upozori i podseti da
ovi elementi nemogu opstojati bez svesnosti Duha . Duh je opet prikazan kao pasivan i kao aktivan - jedan “ruši”
odgore , a drugi odole . Zraci iz božanskog Oka prelamaju Kulu koja je nije svesna , ognjrna vatra Marsa probija
vrata . Biće- Duša koja nije svesna sebe kao celine u jedinstvu sa Duhom stalno trpi ovakve nalete . Jasno je da
ova karta prikazuje jedno “spoljašnje “ viđenje - jer ona/j ko je u Duhu uopšte ne doživljava Rušenje već
oplemenjivanje putem novih Tokova i uticaja .
Prilikom ovog vatrenog krštenja ili ovog prolaska kroz ognjena usta nečistoće u boću se sagorevaju , one
otpadaju i bivaju transformisane - to su oni koji su prikazani da padaju sa kule , dok Jedna , neoprljena , kao da
igra u slavu božanske vatre .
Sedamnaesta karta je ZVEZDA . Ovo je Ljubav , Nada i Sigurnost koji izviru iz uticaja Vodolije . U drevna vremena
su se mnoga deca rađala u ovom znaku ( začinjana su na Prvi Maj ) jer se smatrao najpovoljnijim periodom zbog
svoje povezanosti sa energijama Neba i Zvezda . Tako je ova karta blaga i fluidna , zračeća . Prikazuje Boginju u
mnogim obličjima , kao vodu , kao ženu , kao ćup , kao zemlju , prirodu i drveće , nebo , zvezde , kao sjaj i slavu ,
uticaje prijemčivosti , blagonaklonosti , ljubavi ali i izuzetne pronicljivosti i inteligencije . Ona izliva uticaje Boginje
sa viših na niže sfere i prima odraze Svega k sebi .

MESEC , osamnaesta karta je prikaz poznatog veštičarskog obožavanja energija lunarne sfere . Veštice najčešće
obožavaju Boginju kroz obličje Trostrukog Meseca , koji je u rastu , pun i u opadanju ( naravno slavi se i mlad
mesec ali kao drugačiji uticaj od ova tri ) , to su Devica , Majka i Starica . Tri faze i tri univerzalna principa data
kroz žensku simboliku i likove . Na karti su tri žene u krugu , one nose oružja prikladna obožavanjima Noći . Tu su
psi čuvari i noćne bube . Sve je u strujanjima i talasanjima pod uticajima Meseca - Boginje .
Devetnaesta karta je SUNCE . Kao što je mesec smatran Boginjom , tako se i sunce smatraBogom te ova karta
prikazuje obožavanje sunca u posebnom kružnom otvorenom Hramu ( koji je nalik na poznati Stounhendž ) . Krug
je Beskraj ba ukaže na domen vladavine , a obožavanje se vrši iz sredine tog Hrama . Na horizontu vidimo sjaj i
izlive energija sunca koje se takođe poistovećuju sa energijama plodotvornog Falusa .

Dvadeseta karta je PONOVNO ROĐENJE . Nakon što se duša inkarnirala , prošla svoj život i zatim kroz kapije
smrti krenula posmrtnim svetom ona se sada susreće sa Boginjom koja je prima k sebi kao Anđeo . Pošto je svako
biće stvoreno od Boga i Boginje , ono nosi sa sobom njihove energije i pošto se sve odvija bez mogućnosti
ograničenja time svaka duša biva primljena u božansko obitavalište . Ova karta odiše spokojem i rasterećenjem jer
ukazuje da Sve vodi ka Jednom Cilju i da se do toga dolazi pre ili kasnije , ovde dolazi do prepoznavanja svoje
najsuštinskije prirode koja je u Jedinstvu sa Božanstvom i iz tog sa rađaju neslućene i beskrajne mogućnosti
ostvarenja kreacije kroz svaki delić bića .
SVET dvadeset i prva karta veštičarskog špila prikazuje “potpunu inicijaciju “ tj. savršenstvo svih sfera i razina u
svom punom sjaju , u svojoj punoj slobodi i neograničenosti , puna je života , ljubavi i i Svetlosti . Ceo Univerzum -
Svet , bili mi toga svesni ili ne , uvek obitava u svojoj ravnoteži , svom izobilju i ispunjenošću .
Ceo Univerzum Jeste Božanstvo Beskraja .

II

Tarot i Obožavanja kretanja Meseca

Drugi deo ovog Libera će govoriti o veštičarskom slavljenju kretanja Meseca kroz njegove faze i kroz celu
godinu .
Kao što je već napomenuto i prikazano kroz veštičarski Tarot postoje obožavanja Boginje trostrukog
Meseca što čini poznati ciklus od dvadeset osam dana , a time čini i mesečevu godinu od trinaest meseci .
Doba mladog meseca je pripisano ženskom aspektu “ device “, rođenju i inicijaciji , nevinosti i svim
oblicima “ početaka “ , kao što su to kardinalni znaci u zodijaku i sl . Boja ovog aspekta i perioda je bela ili srebrna
, a boginja Artemida ili Nimu . Magija ovog doba je pokretačka i inspirativna . Njen element je Vazduh , a strana
sveta je Istok .
Pun mesec je doba majke i zrele žene , period rasta , ispunjenosti , seksualnosti, odgajanja i ljubavi i
analogan je fiksnim znacima u astrologiji . Njene boje su crvena ili zelena , a boginje Dijana ili Mari . Magija ovog
perioda je ona koja održava energije u jakom sklopu i čvrstim vezama . Snažni uticaji ovog perioda povezani su sa
elementom Vatre i Duha koji dopiru sa Juga .
Doba opadajućeg meseca dodeljen je aspektu “starice “ , “bake” , koja je žena koja je prošla menopauzu ,
predstavlja staro doba , smanjivanje uticaja i energija , predstavlja duboke tajne , mudrost , proročanstva i
vidovitost , smrt i nestanak , sve završetke , te asocira na promenljive znake na nebu . Boja joj je tamna ili crna ,
boginja Hekata ili Ana . Njen elemenat je Voda koja dominira Zapadom .
Moglo bi se reći da postoji i četvrti aspekt - doba mračnog meseca , ali je to doba unutarnjeg previranja i
promena koje se odvijaju sa “druge strane” te se taj aspekt meseca i neslavi i nekoristi u magijske svrhe , osim kao
doba pripreme za sledeći ciklus . Ovaj period je pogodan za divinaciju ili zaranjanje u duboke aspekte psihe putem
vidovnjačkih tehnika i astralnih putovanja . Elemenat pripisan ovom periodu je Zemlja i u vezi je sa Uticajima sa
Severa .
Jedan ciklus ovakvog mesečevog kretanja čini trinaestinu Mesečeve Godine koja po keltskom kalendaru
počinje 24. decembra , tj u doba Zimskog Solsticija .

DATUM SLOVO OGAM TAROT KARTA


DEC.24 - JAN 20. B BETH ČAROBNICA
Jan.21. - Feb.17. L LUIS PRAVDA
Feb.18. - Mart 17. N NION SMRT
Mart 18. - Apr.14. F FEAR KULA
Apr.15. - Maj 12. S SAILLE UMERENOST
Maj 13. - Jun 9. H UATH ZVEZDA
Jun 10 . - Jul 7. D DUIR VELIKA MAJKA
Jul 8. - Avg. 4. T TNNE SNAGA
Avg.5. - Sept.1. C COLL KOČIJE
Sept.2. - Sept.29. M MUIN ŽRTVOVANJE
Sept.30. - Okt. 27. G GORT PRVOSVEŠTENICA
Okt.28. - Nov.24. NG NGETAL PONOVNO ROĐENJE
Nov.25. - Dec.23. R RUIS SUNCE

U datom toku godine prvi mesec koga obeležava karta Čarobnice obiluje sjajnim naletom životnih energija
koje se pokreću iz ovog najtamnijeg časa u doba zimskog solsticija . Nakon početnog impulsa dolazi do
uravnotežavanja energija koje predstavlja karta Pravda . Smrt donosi promene nakon doba stagnacije i pokreće
unutarnje tokove nakon čega Kula obeležava snažne siline koje kulminiraju u kraju Zime i pri početku proleća .
Umerenost donosi stabilizaciju i ravnomerno usmeravanje prirodnih moći dajući snažan impuls u danima Beltejna .
Proleće se rastvara i prima uticaje Zvezde koje zatim prima i zrači Velika Majka . Odatle se ponovo pokreću siline
leta , opisane ovde kartom Snaga . Te energije , poput Kočija na svojstven način kreću od siline ka ustaljivanju i
kompenzaciji . Sledi doba Žrtvovanja , tj. ubiranja plodova leta i ulazak u Jesen . Prvosveštenica preliva svoje
mesečeve uticaje po svetu nakon čega sledi oporavak i odmor opisan kartom Ponovno Rođenje . Kraj godine je
obeležen uticajima Sunca tj. upotpunjenja svih težnji i aspiracija proteklog perioda i ispoljavanjem sveg sjaja koji
oplemenjuje i priprema ljude i svu prirodu za promenu u ovom dobu smiraja što omogućava previranja potaknuta
samim upotpunjenjem .
Netreba zaboraviti da je ovo Lunarni kalendar i da se sve ove energije , opisane Tarot kartama , ispoljavaju
u skladu i po strujama , tj. plimama i osekama Mesečevih silina koje na svoj način prenose uticaje u prirodi ,
životinjama i biljkama i samim ljudima . To takođe znači i da se božanski uticaji ovih karata ispoljavaju kroz domen
mesečeve sfere koja nebeske uticaje preliva i obražava ka samoj planeti Zemlji , te je jasno da se i u toku svakog
meseca ovog “ kalendara “ primećuju uticaji Trostruke Boginje veštica - Devojke , Majke i Starice - koji prenose sjaj
Meseca i odgovarajuća strujanja .
Setkovine Meseca su Esbat-i i ima ih trinaest , za svaki pun mesec u godini , mada se često slave ili koriste
u magijske svrhe i ostale mene meseca .

III

Tarot i svetkovine Sunca

Veštice u toku godine osim Esbat-a , slave osam značajnih svetkovina Sunca koji se , kao što mesec
predstavlja Boginju , smatra za Boga . Ovi festivali su slavlja života i prirodnih osobina i ne koriste se u magijske
svrhe , već samo za obožavanje božanskih principa . U starogrčkim predanjima se verovalo da sama “ godišnja
doba “ predstavljaju ulazak u Olimp , tj. da se tek kroz svetkovine godišnjih doba , veštičarske Sabate , može
stupiti u božansku svest . Po keltskoj tradiciji kroz ove svetkovine se može doći do “ onostranog “ Srebrnog Zamka
Sier Arianrod u jezeru boginje . Poznato je da su praktično svi narodi svih doba slavili ove svetkovine Sunca .
Ovi festivali tvore Solarnu godinu .
SAMHAIN - 31.Oktobar . Između godina je između zakona samog vremena . Između dimenzija , veo koji
razdvaja svet mrtvih od sveta živih je najtanji ; slavlje je za umrle . Stari bog i starica sadrže svu moć i smatra se
da je ovo trenutak smrti starog kralja i rođenje novog - krunisanje , kretanje točka godine stvaranje sveta ; Haos
se pretvara u red i novi ciklus započinje . Samhain je pripisan terot karti Smrt , a time i uticajima znaka Škorpije i
planeta Plutona i Marsa . Predstavlja alhemijsko truljenje i raspad , tj. niz hemijskih promena kroz koje se razvija
konačni oblik života iz prvobitnog latentnog semena u jajetu Duha . Uticaji energija mogu biti opisani kao trostruki
: pritisak u životnoj sredini postaje nepodnošljiv i sve se svojevoljno podvrgava promeni ; način kretanja je
nagoveštaj ritmičkog lelujanja onih dveju faza koje su život i smrt ; uzdizanje nad čvrstom materijom .
YULE - 22.Decembar . Sunce je u svojoj najnižoj tački , zemlja je hladna . Rađa se sveti sin - Sunce . Mladi
bog se bori sa starijim i pobeđuje ga , a tužna majka dolazi ka srcima ljudi i svih bića u potrazi za utehom .
Suptilno telo traži punjenje i oporavak.Stvaralačka energija je u najmaterijalnijem obliku , “ Jarac se požudno
ustremljuje na zemaljske vrhunce . Doba slavljenja Pana Pangenetora - Svestvoritelja . Važeća formula je :
Potpuno poštovanje svega što živi i postoji . Ovaj praznok je pripisan karti i znaku Jarca - “ Bafomet “ , kome
Saturn daje izgled samoživosti i večnosti . Jarac je grub , surov , taman , a njegov nagon za stvaranjem neosvrće
se za razumom , običajima ili predostrožnošću . Jarac je božanski bezobziran i nehajan za posledice , praznik se
stoga i slavi na pustim mestima koja su aluzija na najviše i najudaljenije . Bafomet - Otac Mitra je bog u kome su
sjedinjeni muški i ženski principi a njegovi rogovi simbolizuju spiralno kretanje sveprožimajuće energije .
IMBOLK - 2.Februar . Ovo je festival malih vatri , posvećen negde i boginji Brigid . To je poseban praznik
boginje jer se simbolično , arhetipsko , seme budi u tamnoj zemlji . Ove male vatre su i same zvezde na nebu koje
se bude iz mraka beskrajnog prostora u ovoj središnjoj tački zimske sunčeve putanje . U toku slavlja se primaju i
izgovaraju snovi i želje , poziva se boginja plodnosti da uđe u kuću i u njoj boravi , te da se staro završi a novo
otpočne . Ovo je i praznik rastuće svetlosti i pripisan je tarot karti Zvezda i uticajima Vodolije , Urana i Saturna .
Iako izgleda da sve pa i majka boginja spava promene se odvijaju sa unutarnjih planova , pokreću se obnavljanje i
svaki oblik energije dobija spiralan smer . Saturn donosi mrak , tegobe i ograničenost , ali uticaji Urana su
pokretački , transcendentalni pa sama Zvezda - Vodolija rasipa svoju svetlost u tami .
EOSTRA - 21. Mart . Ravnoteža dana i noći i početak proleća obeležavaju pročišćujući vetar , oplemenjeni
vazduh , dobrodošlica i povratak snage , mladog boga i device ; umno biće stvara planove za promene i usmerenja
. Energije polarnosti su potpuno ujednačene , ravnopravne te se stoga slave kao dualnost koja se sjedinjuje u
Velikom Ritualu . Karta koja dominira svojim uticajima je Prvosveštenik pod vlašću vatrenog Marsa i pokretačkih
uticaja samog Sunca . Ovo je kombinacija energije u aktivnom i materijalnom vidu koji donose ideje o vlasti i
dominaciji . Sam elemenat vatre ili alhemijski Sumpor predstavlja mušku vatrenu , okretnu , stvaralačku energiju
Univerzuma , a sam Prvosveštenik je začetnik i pokretač vascelog postojanja i njegova moć je očinska , nagla ,
neočekivana , žestoka silina , privremena i impulsivna aktivnost koja uspostavlja njegovu vladavinu .
BELTAINE - 1.Maj . Ono što obeležava ovaj period je uzdizanje , promena , iskrenje , sloboda , užitak
zaljubljivanja i visoka energija . Obržavaju se venčanja i uspostavljaju brakovi , veze , pozdravi i kontakti koji su
poput odbljeska jedinstva dvoje koji igraju obgrljeni kosmosom . Kreativnost i moći reprodukcije bujaju , životne
sile se pokreću u svom trijumfu nad tamom zime i buđenjem proleća u danu kada počinje svetla polovina godine .
Snažni uticaji Bika su u vezi sa kartom Hijerofanta koji odražava boginju Veneru , koja je ovde potpuno probuđena
kao priroda koju obasjava Sunce - Bog . Pokreću se razne delatnosti i radovi , čija je suština čak i magijska .
Venera donosi raspoloženje i lepotu , razdraganost i čilost , zemlja je u najsnažnijem i najuravnoteženijem vidu .
Prvosveštenik , Bik , je stabilan i istrajan , dosledan u ispoljavalju svoje plodonosne snage .
LITA - 21.Jun . Ovo je proslava najdužeg dana u godini i Sunca na vrhuncu moći . Ovde je vatra
ujedinjene snage na početku letnje slobode , svetkuje se , izlazi napolje i igra . Aktivna svest je u punoj snazi , ona
čini , stvara , radi i slavi . Sunce ulazi u znak Raka za letnju ravnodnevicu te je ovom festivalu pripisana karta
Kočije . Rak daje snažnu energiju koja traje i uspinje se pod pogonom zaleta koji je godina u svom kretanju
zauzela , Sunčevi uticaji su najjači a održava ih elemenat vode koji potiče od samog Raka . Tu su , pored
stremljenja ka visinama , i uticaji nadzemaljskih sila koje se spuštaju kroz vodenu koprenu ( koja je krv ) na
čovekovo biće čime ga nadahnjuju . Sva četiri elementa ( zemlja , voda , vatra i vazduh ) su u punoj snazi i u
punom ispoljavanju , zemlja je njihova stabilnost , voda njihova fluidnost , vazduh donosi inspiraciju a vatra
dominaciju i prožimanje , sve je u stvari multiplicirano kombinacijama samih elemenata koje u pokret nagoni tok i
kretanje godine i moći samog Sunca . Sistem napredovanja je savršeno uravnotežen i Bog u svojoj punoj snazi hrli
i obgrljuje svoju Boginju u ekstazi sjedinjenja .
LAMAS - 2.Avgust . Ovo je svetkovina žrtvovanja prve žrtve , kada Zeleni Čovek umire da bi nahranio
Sve . Leto i potencija Sunca se smanjuje i opada i predaje se opuštanju , slavi se plodnost leta i podsećanje na
tamu , sprema se žetva . Doba je smrti i preporađanja Boga u njegovom svetlom aspektu , stari bog umire , ubija
ga mlađi sa posmrtnim slavljem za umrloga . Iskušava se snaga i istrajnost . Ovo je najvrelije doba leta pod
znakom Lava kojim vlada samo Sunce , te se time ovoj svetkovini pripisuje tarot karta Strast . Strast neobuhvata
samo snagu već i radost zbog ispoljene i primenjena snage , krepkosti i ushićenja koje se samo pruža . Ovo je
svetkovina muškog prepuštanja ženskoj moći u kojoj je božanska opijenost i ekstaza . Žena je više pijana nego
mahnita poput lavice uspaljene pohotom.Energija primitivnog , sirovog , stvaralačkog reda u potpunosti je
oslobođena kritike razuma . Ova svetkovina ispucava potpune salve sjaja Sunca pre stvarnog smirivanja .
MODRON - 21.Septembar . Ovo je svetkovina sveopšteg uravnoteženja , označava trenutak izjednačenja
dužine dana i noći kao i zaokret toka godine od leta ka zimi . Slavi se silazak boginje u podzemni svet . Na početku
jeseni se čistimo i pripremamo za tamu , okrećemo se ka unutrašnjosti , postajemo više senzitivni , emocionalno i
psihički , baš zbog smirivanja jakih energija bića i prirode , nakon čega se uspostavlja smiraj i spokoj što nas
upućuje ka ličnoj introspekciji . Muške i ženske energije opet stoje u potpunom skladu . Tarot karta koja obeležava
ovaj festival je Pravda i ona je pod uticajima zodijačkog znaka Vage i planete Venere , egipatske Maat . Ona je
zadovoljena žena , ona koja je asimilirala u sebe Boga te zbog toga zrači svojom čistotom , u njoj nema
predrasuda , pogled joj je čist jer gleda unutarnjim okom istine , njen zakon je Ljubav i ona u svemu budi
uravnoteženje . Sve energije se usmeravaju i primenjuju u potpunosti do potpunog zadovoljenja svake pojedinačne
sudbine celine Svega . Sve je u skladu i lepoti , sve je istina zato što se međusobno potire , iskupljuje i poništava
samu sudbinu u ravnoteži sjedinjenja božanskih polarnosti koje apsorbuju jedna drugu i time poništavaju .
Od ovog momenta godina se smiruje i prazni , troši se u potpunosti zamah koji je pokrenut i sve što se
kretalo i imalo svoj vrhunac , što je prikazano misterijskim slavljenjem Sunca , sada kad je ispunilo svoju svrhu i
istinsku volju ulazi u mir i spokoj Smrti same Godine .
“ Slavljenje veštičijih praznika nije beskonačno vrtenje u krug , pri čemu cilj stalno izmiče . To je pre
spiralni put ka centru kruga pri čemu se krugovi , sa svakim obrtom točka godine , sve više sužavaju “. Ovim
Gwydionovim rečima bih mogao samo dodati da se pri svakoj svetkovini zaista i dodiruje sama osovina tog točka
godine iz čega izvire beskonačna božanska energija koja ga pokreće .
IV

Tarot i božanstvenost muške i ženske polarnosti i seksualnosti

Četvrti deo ovog Libera nas opet vraća na sam tarot i na to kako se kroz njega prikazuju i projektuju
muška i ženska polarnost i seksualnost . Sada je već potpuno jasno da se kroz Veštičarske rituale i svetkovine
Meseca i Sunca u potpunosti slavi celokupna priroda , bez izuzetka bilo kojeg dela , te da se to čini kroz obličja
Boga i Boginje koji kao polarnost i tvore beskrajno univerzalno mnoštvo .
Svaka tarot karta direktno i precizno prikazuje aspekt muške i/ili ženske božanstvenosti koji su fizički
nosioci božanskih polariteta . Ti aspekti se kreću od potpuno materijalnih , do suptilnijih , seksualnih , psihičkih ,
emotivnih te arhetipskih, te se kroz njih ogleda i samo ekstatično sjedinjenje i oblici orgazma sjedinjenja i tih
božanskih oblika svesti .
Tarot karta SVET je potpuno pasivna i poprimljiva ženstvenost . I materijalna i suptilna , beskrajna osobina
prirode koja upija svaki oblik muškosti univerzuma . Ona je i potpuno obična i jednostavna žena . PONOVNO
ROĐENJE otvara beskrajne mogućnosti i uvide o polarnostima , o njihovim osobinama , sličnostima i razlikama .
Ono je obličje svesnosti o sebi i drugome , kao o jednome i kao o odvojenom . SUNCE prikazuje muškost i žensku
posvećenost i zanimanje za muškarca , kao što nasuprot tome stoji karta MESEC koja je žena , koju na svojstven
način upoznaje muškarac . Karta ZVEZDA opisuje obostranu emotivnost i inteligenciju koju oba pola teže da ispolje
ali i da poprime jedno od drugoga , te označava i davanje i primanje . KULA opisuje bitne razlike između muškarca
i žene i to da se oni kao same polarnosti bitno odvajaju te da u svoj slozi i harmoniji uvek postoji i destruktivni
element koji osigurava da nemože doći do stagnacije u celom procesu sjedinjenja . Ova karta takođe nagoveštava
vatru ljubavi koja se budi između muškarca i žene u njihovom odnosu . Karta BAFOMET , koja opisuje mušku
seksualnost , stoji direktno nasuprot SMRT-i koja je žena , te obe karte koliko opisuju procese sjedinjenja , u njima
samima , prikazuju muški Falus tj. Lingam i žensku Kteis tj. Yoni . Praktično na Pola puta između njih se nalazi
karta UMERENOST koja opisuje mešanje oba principa u univerzalnom kotlu Duha , te time i njihovo esencijalno
slaganje i neodvojivost . Sve ove energije muške i ženske božanske polarnosti streme ka međusobnom sjedinjenju
, koje se praktično i događa nakon prvobitne svesnosti o polovima i njihove uzajamne privlačnosti . Karte
ŽRTVOVANJE i TOČAK stoje jedna naspram druge jer u ljubavi jedan pol postaje pasivan , “žrtvuje” se , podaje se i
prima uticaje , dok drugi pol postaje dominantan , daje se i ispunjava . Iz ovog sjedinjenja izviru zadovoljenja
osnovnih osobina polova , žene da prima - PRAVDA i muškarca da daje - STAREŠINA , ona postaje zadovoljna
ispoljavanjem svoje prirode te se pokreće njena unutarnja sreća i lepota , dok je on zadovoljen inicijalnim
prodiranjem što je njegova priroda . Ove karte već opisuju samo seksualno sjedinjenje polova ( na svim nivoima ,
na fizičkom , seksualnom , psihičkom i emotivnom , simbolično i stvarno ) što se može shvatiti i posmatrati kao
duhovni proces u pojedincu ali i kao stvarni odnos polova i proces koji se odvija između njih . U ovom seksualnom
aktu sada polovi praktično zamenjuju uloge , te žena postaje aktivna , a muškarac pasivan , što je i prikazano
kartom SNAGA koja je žena koja savlađuje zver , ona aktivno prima , dok on pasivno daje . Svi ovi principi i procesi
se prožimaju i izmenljivi su , kao obrtanje točka godine ili kao svetle i tamne faze meseca . Svaka od sledećih
karata praktično označava ulazak u neki od oblika ekstaze , vrhunca i orgazma sjedinjenja , te i svesnosti ili o
gubljenju svesti u tom trenutku ili kontinuitetu trajanja sjedinjenja . Kao što je i sam Gwydion naveo svi procesi i/ili
sistemi duhovnog razvoja se mogu usporediti sa ženskom i muškom seksualnošću . Muška seksualnost je
pravolinijska , u njoj je sve usredsređeno ka građenju energije , klimaksu i razrešenju , dok je ženska seksualnost
kružna , predstavlja bezbroj malih ekstaza , čiji se intenzitet neprestano povećava dok se neprelije u potpuni
orgazam . Tarot karte KOČIJA , LJUBAVNICI , ZELENI ČOVEK i PRVOSVEŠTENIK uvode biće u ekstazu sjedinjenja ,
uvode ljubavni par u orgazam . Svaka na svoj način opisuje odnose muškarca i žene , te stanja u kojima se oni
nalaze . KOČIJE hrle da svu energiju saspu i raspuste , da se nakon velike aktivnosti prepuste praznini duha .
LJUBAVNICI zajedno grade svoju ekstazu , spiralnim obrtanjem polova što ih spaja na nebu . Obe ove karte
opisuju svest koja ulazi u prazninu , sve muške siline se rastvaraju u arhetipskoj ženi koja je esencija univerzalnog
razumevanja polova , njihove odvojenosti i njihovog jedinstva . ZELENI ČOVEK je dominacija muškosti koju
podržava i slavi žena , oboje u orgazmu ulaze u stanje punine svesti , bljesak svetlosti . PRVOSVEŠTENIK je lagano
i stabilno građenje ljubavi i ekstaze koja sa snagom uranja u božansku Mudrost . Moglo bi se reći da neke od ovih
karata opisuju svesnost ili nesvesnost ulaska u sam orgazam i to za oba pola . Poslednje četiri karte označavaju
aspekte potpune svesnosti u ekstatičnom , nedualnom i transcendentalnom orgazmu koji ostvaruju muškarac i
žena koji su istinski nosioci prirode božanstvenosti , te samih arhetipova Boga i Boginje . VELIKA MAJKA je
potpuno predavanje svim uticajima , dok je PRVOSVEŠTENICA isijavanje ekstaze na ceo svet i prirodu .
ČAROBNICA je idenje po tankoj liniji ( “oštrici brijača” ) koja je orgazam polova u kontinuitetu , naspraj čega je
LUDA - potpuna apsorpcija i rastakanje muškarca i žene u božanskom sjedinjenju . Iza ove ekstaze nepostoji
ljudska svesnost, odatle seže velika onostrana misterija sjedinjenja Tačke i Kruga koji su simboli ne samo muškog
spermatozoida i ženske jajne ćelije , već i stvarne prirode sjedinjenih polova Boga i Boginje koji su i mnoštvo i
Jedno i Ništa .
Ovime su objašnjene tarot karte kao seksualni i duhovni proces koji povezuje najmaterijalnije elemente
univerzuma sa najsuptilnijim , te pokazuje njihovu neodvojivost i neophodnost i kao činioca univerzuma i kao
prelazak iz jednog stanja u drugo na različitim nivoima i svesti i postojanja . Sve ovo neumitno utiče i čini prirodu
koju veštice slave kroz rituale i svetkovine Meseca i Sunca koristeći sve osobine i mogućnosti da bi došli do
svesnosti Jedinstva polarnosti iz čega izviru blagodeti i blagostanje u svet .

Tarot i proces inkarnacije

Proces inkarnacije nije direktno vezan za ovaj veštičarski sistem već je jedinstven i univerzalni proces koji
je opisan tarotom . Ipak veštičarski tarot na jednostavan način svojim slikama opisuje ovaj kontinuitet od samog
“rođenja “ do konačne disolucije bića , apsorpcije u Veliku Boginju koja je Univerzum .
LUDA je novorođena beba , nevina i neuslovljena , čista i bez ograničenja , potpuno slobodna . Rastom
beba uči o osnovnim elementima , o sebi i o svetu oko sebe, što je prikazano kartom ČAROBNICA baš zato što dete
o svemu najviše uči kroz majku . Sledeće četiri karte , PRVOSVEŠTENICA , VELIKA MAJKA , ZELENI ČOVEK i
PRVOSVEŠTENIK su “ predstavnici “ elemenata Vazduha , Vode - koje dete prima od majke i Vatre i Zemlje , koje
su od oca , te ga ove osobine uče daljim pojedinostima . Karta LJUBAVNICI označava prvo zaljubljivanje , ali i
predavanje i zanimanje za razne stvari pojedinačno , kao i istraživanja koja se preduzimaju radi spoznaje o svojim
afinitetima . KOČIJE su istinsko usmeravanje u nekom određenom pravcu , po onome kako je shvaćena Istinska
Priroda i Volja bića . To su ambicije koje teže ispunjenju . PRAVDA označava zadovoljstvo u vršenju svoje volje ,
biće se potpuno predaje vršenju Volje . Ako ličnost do tog momenta nije dosegla pravu zrelost , ona je suočena sa
mnogim preispitivanjima , čak i krizama koje je muče , te ako ne uspe da “sredi “ svoj život osoba pada pod loše
uticaje samo-osuđivanja ili se povlači u sebe i biva puki instrument životnih strujanja ; STAREŠINA u “boljem”
slučaju označava onoga ko je dosegao integritet i ne zavisnost u svom životu , te sam/a vodi i upravlja svojom
sudbinom . TOČAK su one faze koje se neminovno smenjuju u životu , dobre , loše , usponi i padovi , stagnacije i
progres i ti uticaji mogu biti povoljno iskorišteni u životu , dok sa druge strane mogu potpuno da skrhaju
nepripremljene . SNAGA je vitalnost onih koji crpe energiju vršenjem Velikog Rada , savladavanje svih životnih
situacija , nepredavanje i istrajnost - u suprotnom , to su patnje potlačenosti okolnostima . Od ovoga nas u starost
vodi karta ŽRTVOVANJE koja je ili ispaštanje ili uživanje u plodovima svoga Rada . U određenom trenutku dolazi do
SMRTI , to su sve drastične promene u životu , ali i fizička smrt u starosti . Duša se predaje unutarnjem svetu ;
očito je da sve karte mogu označavati period života , neki od procesa i sam ključ kako se prema svemu postaviti da
bi se istrajalo u doslednom vršenju Istinske Volje i Ljubavi . UMETNOST je sagledavanje svih osobina , pozitivnih i
negativnih , aktivnih i pasivnih , iz čega sledi odabiranje smera kretanja na svom Putu . BAFOMET predstavlja
iskušenja i prepreke , on krši slabe a obdaruje snagom istrajne i uporne . KULA označava potpuno uništenje
stavova i koncepcija koji su kao klišei vodili biće . Nakon ove “katastrofe “ duša dospeva u čistu svest , koju opisuje
ZVEZDA , ona je ogoljena od osobina uslovljenosti , opet je nevina i čista kao beba , ali sada je zrela i iskusna ,
prosvećena i produhovljena . Iz ovoga slede dve nasuprotne karte koje opisuju prolazak kroz najtamnije sate duše
- karta MESEC , koje njišu biće na talasima plime i oseke energija ; iz čega se rađa SUNCE - duša u punom sjaju ,
ona koja je ispunjena Duhom , koja zrači svoje zadovoljstvo i čistotu , svoju ispunjenost Istinskom Voljom i
Ljubavlju u svoj snazi samosvesnosti . Iz ovog stanja se uranja u spoznaju o povezanosti sa beskrajem koje je
sama Boginja . PONOVNO ROĐENJE je rođenje u tom Duhu koji je Jedinstvo sa Boginjom . Biće je svesno
posvećeno i predaje se novim tokovima , svesno se kao delić Svemira uklapa u beskrajni poredak . I na posletku ne
samo da biće stiče vlastito ispunjenje već kroz to stiče obeležja potpune Inicijacije , kao što tarot karta SVET
prikazuje , samo biće - bilo da se inkarniralo kao žena ili kao muškarac , se potpuno stapa sa Božanstvom , u
potpunosti preuzimajući obličje Božanstva , ostajući svesno i sebe kao jedinke , tačke , Zvezde i svesno beskrajnog
Kruga , beskrajnog prostora Univerzuma koji je Boginja u radovanju , plodnosti i ispunjenosti Bogom , što je sve
Sloboda , Svetlost , Život i Ljubav .

Veštac Priapus je ovime ispunio svoju Volju i nameru da opiše kroz svoj Veštičarski Tarot , ne samo
Svetkovine Meseca i Sunca , već i proces koji kroz seksualnost i sjedinjenje polova i polarnosti u samom biću , ženi
i muškarcu , dovodi i ostvaruje svesnost i spoznaju o Jedinstvu koje postoji između Boga i Boginje i o onome što
poput Svetlosti iz njihove Ljubavi i Ekstaze natapa svaki deo i celinu njihovog bića koje je sam , beskrajni
Univerzum .

Budite blagosloveni !
III DEO
ALION TAROT

Nebivajući sposoban da nacrta bolju verziju Tarot karata nego što je špil koji su načinili To Mega Therion i
Sr.’. Tzabba, ali bivajući iskreni student Tarota , Fr.’. Alion je odlučio po savetu mudrih da načini svoj vlastiti špil
za dobrobit Univerzuma i Bogova sa trona,sledeći deo rečenice iz Knjige Zakona :
“ Ti ćeš naći nove simbole s kojima ćeš ih dovesti u vezu. “
Tako on uzdiže svoj glas i reče :
“ Moja je istinska volja da načinim Tarot koji će biti šema Univerzuma , prikazana kao jedinstvo raznovrsnog
okultnog znanja.” Tako je on uključio u ovaj Tarot mnoštvo spiritualnih pravaca znanih njemu i drugima.Tako sada
vi možete primetiti da se na ovim kartama pojavljuje mnogo različitih simbola : kabalističkih, enohijanskih ,
egipatskih , grčko - rimskih, tibetansko - budističkih ,kao i mnogih drugih - ali prvensveno telemitskih.

Mnoge zanimljive korespodencije se mogu videti ovde, ali radi lakšeg razumevanja ( jer jednostavnost je
odeća savršenstva ) to može biti opisano sa nekoliko magičkih formula koje su dali mudraci, da spomenemo
nekoliko :
LASHTAL , THELEMA , IAO , AGAPE , ABMN , i naravno ABRAHADABRA.
Takođe su i imena Bogova od velikog značaja:
NUIT , HADIT i RA - HOOR - KHUIT.

Pošto je Tarot izveden iz šeme Drveta života,glavni sistem znanja koji je uključen ovde je hebrejski i celo
kabalističko učenje je od vrhunske važnosti i sigurno veliki ključ onoga što se zove MISTERIA - MISTICA -
MAXIMA.
Sada možete videti da pred vama leži kompletna knjiga Tota , kompletna ali nesavršena ,jer svaki iskreni
student mora da učini svoj korak da spozna Univerzum i da ispuni svoje Veliko Delo , bilo da je ono u
delima,rečima,mislima , osećanjima ili u tišini luči,ili u tišini nepoznatog,iza tame i svetlosti,iz svega u ničemu...

Frater ALION
LUDA

Velika tarot Arkana zvana “Luda” je dodeljena elementu vazduha i hebrejskom slovu Alef. To je prva staza
koja povezuje sefirote Keter i Hokmah.
Srednjevekovni tvorci tarota su prikazivali kao čoveka sa štapom i vrećom punom ludosti koga prati pas i koji hoda
rubom provalije.Sa modernim -naučnim-pristupom okultnom svetu Luda je prepoznata kao zvezdana konstelacija
Oriona koju prati “pasija” zvezda Sirius i sazvežđe Zeca. On hoda prema reci Eridanus -zvezdanoj reci. Krokodil
Sebek ,koji je podudaran zmiji Ouroboros,je prikazan kao Mebijusova Traka sa znacima Zodijaka ,njome vlada
princip sedmostruke zvezde ženskog principa -BABALON. Mebijusova Traka se može rastvoriti i ona je takođe glif
Nule -vazduha. Prikazani bik je Apis -koji je Asar -Oziris-Asar Un Nefer. Luda je takođe egipatski Bog Hoor-Paar-
Kraat koji u svojoj ruci drži štap-falus boga Ozirisa koji je on pronašao meditirajući u tišini pored reke.
“MCTBCM” je moćna i tajna magička formula povezana sa moćima Piramide.
Piramis-piramida je u pozadini i u bazi su joj pentagram , heksagram , i dve sedmostruke zvezde - ženskog i
muškog principa. U vrhu je jedanaestostruka zvezda ABRAHADABRA. Cela piramida predstavlja unutarnji “Nemiron”
i “Zotirijansku Imperiju” koji utiču na Zemlju novom magičkom strujom ka bržem Zemljinom Duhovnom
prosvetljenju.
MAGUS

Ovo je jedna “inteligentna” karta, ona je povezana sa Merkurom ,Hermesom i Totom -Bogovima Mudrosti.
Glavni objekat na karti je Kaducej - Merkurov štap sa zmijama i krilatim globusom. On je sačinjen od žene koja u
svojim rukama drži u harmoniji i muške i ženske aspekte -ona je velika boginja Gnostika-TrinoSofija.
Iznad nje je egipatski bog Tot koji blagosilja umetnost “TORA-e”. Oni su okruženi dvema zmijama koje
predstavljaju dva energetska toka ,dva Nadija u ljudskom telu,to su Ida i Pingala. Sam štap je središnji stub-
energetski tok -Sušumna.
Ceo Kaducej je takodje i glif Drveta života. Na vrhu štapa je krilati disk- HADIT ,
Dva-Ujedinjeno-U-Jedno, Sunce i Mesec sjedinjeni . Krila su takodje kosa Boginje
čije je lice skriveno ,ono je sačinjeno od Meseca-na dnu -i zvezda ,svetlosni zraci izbijaju iz njenih očiju da
predstave njenu kreaciju i njenu dominaciju u celom Univerzumu.Ona je NUIT.
“Magus” je kod hebreja povezan sa slovom “Bet” što znači “Kuća” .Na ovoj karti dva stuba sa pentagramima na
kapitelu su ulaz u Hram Velike Boginje Zvezda i Mudrosti . Zvezda ABRAHADABRA predstavlja njen skriveni i
upotpunjujući uticaj na ovoj stazi.
Velika Magusova Reč je Reč Zakona -THELEMA , to je formula Istinske Volje koja je dominantna u tekućem Aeonu
. Sama Magusova Knjiga Mudrosti je zapečaćena rečju CHAOS ,koja je Bog .
PRVOSVEŠTENICA

“Isis-Artemis” sedi na mesečevom-kupastom Tronu . Njena slava je u obliku Yoni, ona je Velika Boginja i
lovkinja ,ona je -”AGAPE” i tajni uticaj Telemitske struje “93” .Podržavaju je dve sedmostruke zvezde jer je ona
Sveštenica Srebrne Zvezde -” ASTRUM ARGENTUM “ .Ona inspiriše srce što je uticaj Ketera na Tifaret . Ona
proklamuje Vrhovni Zakon Teleme držeći u svojim uzdignutim rukama dve sfere - Alef i Lamed -” AL “. Dva su
stuba iza nje , jedan je aktivan drugi pasivan ,ali se to menja u progresiji nagore . Krećuća Svastika i mirni Krst , tri
lotosova štapa na svakom stubu i krilato Jaje i Zmija i uzdižući Feniks su tu .
Dve Sfinge predstavljaju veliku vladavinu Elemenata ,ali su oni ovde tihi zbog moćnog Duhovnog uticaja
Prvosveštenice . Mesec i dva stuba u pozadini su ulaz u naj svetiji Hram . Iznad Prvosveštenice je jedanaestostruka
zvezda ali je reč koju ona predstavlja skrivena u tišini njene Luči.
NUIT je iznad svega ,ali je ovo samo njeno simboličko pojavljivanje, njeno istinsko Biće je iza Svega -
Noćno Zvezdano Nebo.
Prvosveštenica je vidljiva Iluminacija koja skriva Vrhovno Savršenstvo, njena jasna svetlost je svetlost Prečistog i
Uzvišenog Meseca - sjaj Ketera - ali i Veo Svetlosti jer Keter je odista Tačka. Ona je Velika ženska Inicijacija
Boginje.
CARICA

U naj očitijoj formi Carica je Venera Boginja ljubavi ,ali kao hebrejsko “Dalet” ona predstavlja “ Vrata “
Svetilišta Mudrosti. Ona je prikazana u obliku znaka Venere - Krug na Krstu ,što je takođe i egipatski Ankh, simbol
večnog života, uzvišenog i pročišćenog .Svuda oko nje su simboli Planeta postavljeni u formi Drveta života, znaci su
jednostavnih obličja i progresivno izražavaju Sefirote koji su sjajne sfere svetlosti . Iza svega je Zvezdano Noćno
Nebo - NUIT.
Carica je u položaju Velike Plodne Majke Univerzuma ,njen KTEIS zrači sa sedam zraka , a njene grudi su Mesec i
Sunce . Njeno telo je Srce i Ankh , ona ima rogove i kuglu na glavi poput Izide .Cela njena pojava je lice Mudrosti ,
ali za onoga ko dolazi do nje , to je lice Ludog Varvarina i Uništitelja. I ona i on imaju
otvoreno “Treće Oko” . Oko nje su reči obožavanja date u Tajnom Ritualu posvećenom njoj koja je odista
BABALON .Reči su:
“Ad Babalonis Amorem Do Dedico Omnia Nihilo!”
Od toga dobijamo Ime ,uzimajući prva slova Obožavanja,Ime Boga Uništitelja:
“ ABADDON !” Koji poziva :” Dođite u Luč!” , i konačno :
“ La Ahebah Babalon !”
Iznad cele slike su zvezde Naše Dame BABALON i Zveri koju Ona jaše, ali je u središtu jedanaestostruka Zvezda
ABRAHADABRA koja označava njihovo sjedinjenje i proglas je Mudrosti Reči novog Aeona Horusa.
CAR

Car je Aries-Ovan, Gospod Vatre - Mars - Horus, on je takođe i Šiva kod Hindusa . On dominira nad četiri
Elementa i “ABRAHADABRA” je njegova
nagrada. On sedi u svojoj Božanskoj asani iznad dve sfinge ( dve od četiri ) i iznad Mandale Elemenata sa
dominantnim uzdižućim trouglom Vatre što je navala Vatre sa Nebesa . Znak Ovna budi unutarnji Oganj , on je
Sunce ( Tačka u Krugu ) u akciji. On poseduje rogove probuđene Božanske Ađna čakre . U svojih šest ruku
( dve predstavljaju njegovu meditativnu tišinu ) On drži kocku ,štap,kuglu i plamen
- Elementalne sile takođe .Ponad njega je Horovo Oko u Trouglu , što je dominacija Trojstva nad četvorstvom. I
ovde se pojavljuju zvezde Gospe i Zveri da prikažu finalni ekvilibrijum Svega. Tu su i Golub i Zmija - dva Puta u
Duhovnom učenju i životu. Njegova pojava je stabilna , snažna i moćna :”HOOR u svom Tajnom Imenu i sjaju je
Gospod koji inicira” - a to ime je :” Q.U.I.F.” , što znači “ Qvid Voles Ilud Fac “ - čini što ti je volja !
Sa ove tačke možete videti da je nebo iznad i u pozadini obojeno u krvavo crvenu Horusovu boju.
HIEROFANT

Hierofant je Taurus -Apis- Ozirisov Bik, on stoji u znacima L.V.X.a , a ispred njega je Velika Sveštenica-
njegova “Skerletna žena “u kojoj su sve misterije date . Ova karta je posvećena Egipatskoj Misterijskoj Drami
Buđenja Ozirisa, ovde je on uzdignut na svom stubu ,i oboje su jedno - PHALLOS . njega podržava njegova žena
Izida i sin Horus .Velika Formula ove karte je I.A.O.:Iacchus-Asi-Orus,ili:Isis-Apofis-Oziris formula.Ovo su takođe i
znaci L.V.X.a:”L” je Svastika,”V” je Trozubac i”X” kao Krst i Plamteća Zvezda : Pentagram. Izgleda ( na ovoj karti )
da su Hierofanti ,bilo muški ili ženski -ravnopravno živi nosioci Bogova koji su ovde više nalik Kipovima -kao tihi
posmatrači svojih vlastitih Božanskih Misterija .
U hebrejskom sistemu ovo je slovo “Vau” koje je Sin u TETRAGRAMMATONu , Majka i Otac sjedinjeni , Bik
Sunca , Zver 666 , THERION i Eros .Značenje ovoga je da Magičar - Adept mora predati sebe svojem
unutarnjem biću - svom Svetom Anđelu Čuvaru.
Bogovi na ovoj karti takođe predstavljaju i formulu “ Tri-U-Jednom” koja je Bog -” TRIUNE” koji je znan
kao SOL-OM-ON ili na drugi način JAH-BUL-ON
što je izvesna formula Heksagrama , tako da je kroz sve ovo na svojstven način razotkriveno Jedinstvo Pentagrama
i Heksagrama - Mikro i Makro Kosmosa.
Na ovoj slici su Bogovi,Muškarac i žena - Jedno. U Svetlosti.
LJUBAVNICI

Ovaj Tarot Adut , takođe zvan i “Braća” ,je u potpunosti posvećen učenju
o ABRAHADABRA Formuli po S.G.L.U.X.u -”Gnostičkom Pokretu Svetla” .
Dve osobe ,žena i muškarac , treba da se venčaju i ujedine u Božanskom braku - to je sjedinjenje dve
nasuprotne strane Duše . Oni drže svoja oružja - štap i pehar . U samom središtu je stub - PHALLOS koji prodire u
Kosmičku KTEIS. On je Inicijator-Hierofant koji slavi Nebesa i blagosilja Sve ispod. On venčava nasuprotnosti , On
je Više Biće -Božansko . U telu Majstora je razotkriven izvesni Sigil -” ABRAHADABRA” . Prva sfera-slovo na čelu
Majstora je posvećena Suncu Solarnog sistema , druge su dodeljene sledećim Planetama po prirodnom redosledu :
Merkur,Venera,Zemlja,Mars,Jupiter,Saturn,Uran,Neptun i Pluton. Poslednja sfera “A” je Had ili Sunce iza Sunca- što
je povezano sa Trostrukom Zvezdom -Sirius. Ceo Sigil je Vatrena Zmija a sfere su Centri Magičkih Moći THELEMAe
koja vlada Solarnim Sistemom tokom ovog Aeona . Finalno “A” je veza preko “Nul-prostora” sa Božanskim
vladarima Galaksije i Univerzuma .
Lav i Orao su Alhemijski simboli za muško i žensko , za Crvenu i Belu Tinkturu , Telo i Krv Boga i konačno
- Lingam i Joni u Najvišoj Misteriji : oni se venčavaju da postanu Jedno -da postanu Ni-Jedno i da daruju novo
seme Božanskog Influksa Univerzumu . Ovde se pojavlju i Zmija i Golub i Sedmostruke Zvezde Naše Dame
BABALON i Zveri čiji su brojevi 156 i 666.
Ali “Moj broj je Jedanaest i svih onih koji su od nas.” ABRAHADABRA je 11 , što odista jeste sjedinjenje
polariteta , a kao broj to je 11=1+1=2 što je “2=O” .
KOČIJE

Ova Tarot Arkana je posvećena znaku Raka i njegovom vladaru Mesecu, što je oblik Kočije koju vuku
ujedinjene siline četiri Kerubima Elemenata.
Kočijaš je Ratnik u oklopu , On/a je u meditativnoj pozi Duhovnog razvoja , a oklop je snažni sjaj Aure koji
nemože biti oštećen , taknut , niti uznemiren. On/a je čuvar GRAILa i kontemplira ga : To je Misterija - spolja -
Svetog Grala -Ulazak u ovu veličanstvenost je putem jahanja kroz Veo Duge ponad zamka sa šest kula - što je
Heksagram, sedma kula - Sunčeva je skrivena iza Raka na Ratnikovoj glavi .
Ponad Falusnih Kula se pojavljuje - razotkrivajući dominantnu žensku silinu Dame koja vlada odgore - BABALON , a
to bi radi kabalističkih analiza moglo biti razloženo kao : “BAB-AL-ON” ili” BABA-LON” ili čak “ BAB-OLUN”. Ona je
Vladarka Grada Piramida ,Ona je iza Kapije i ovo je sfera njenog pojavljivanja ,
Njen štit ponad kula u plamenu - Geburaha - penjući se ka sefiri Binah ili u padu
i materijalizaciji akcije Vatre . Sama Vatra je pročišćujuća - ona uništava Zidove Abiegnija - svete planine
Rozenkrojcera . Iza scene u akciji upozadini je tihi Grad Piramida pod Zvezdanim Nebom NUITe - “pod Noći
PANa”.
URAVNOTEŽENJE

Ova karta je u potpunosti posvećena Misteriji MAAT Magike .Cela njena koncepcija je data u Liber Pennae
Praenumbra što je Knjiga Zasenjivanja Perom .
Boginja vaga nasuprotnosti , Sve je u ekvilibrijumu i Pero i Srce , Božansko i Ljudsko . Ona je živuća , ispunjujuća i
zadovoljna , ne postoji Vaga kao objekat , Ona vaga , i stoji u znaku Majke Boginje . Ona je Istina . Ona takođe ne
drži Mač , njena presuda biva izvršena Crnim Plamenovima ( AIN-SOF-AOURa ). Iza nje su dva stuba Dualnosti ,
sa Zmajem- Ouroborosom Kreatorom Univerzuma i Mračnim Lešinarom - Uništiteljem .Egzistencija je prikazana u
središtu kao Ankh .
Formula u Pentagramu je “IPSOS” :- IPSE-OS što znači “Istim Ustima” ,to je specifična Formula Knjige MAAT ,
kojom ova Boginja pomaže onima koji su na Stazi . Usta se pojavljuju na ovoj karti što je tajna veza sa “Phe”
slovom Marsa i Horusa .Pojavljuju se i satna stakla i maske iz Rituala Plesa Maski . Svaka sefira i staza na Drvetu
života ima svoju jedinstvenu Masku.
Pčela je povezana sa Košnicom koja je Misterija Geštalt Svesti ljudske (i ne-ljudske ) Rase . Boginja MAAT
je Ona-Koja-Se-Kreće jer ravnoteža je u kretanju , u promeni . Ona je Istina Prirode , briljantnost , ali iza svega je
NUIT . Dvoje je uravnoteženo , ujedinjeno u Jedno , Jedno je Uništeno , nestalo u ne - postojanju
Ničega - AIN .
PUSTINJAK

Pustinjak je “Jod” ,Prvi-Otac TETRAGRAMMATONa ,Vatra , Kreator , Vitez . On je Jedan-iz-Dva , iz Mudrosti


Hokmaha , On je Devica kojom vlada Merkur - Božanski Logos -”LOGOS AIONOS THELEMA” .
On je uzdignut iznad dualizma prikazanog dvema kružnim sferama niže . On je iznad Misterije Kerbera -
Troglavog Psa koji čuva ulazak u Pakao - Nepoznato . Ovaj Pas je simbolično Mnoštvo - Mi,Vi,Oni,Nas,Mene... ,
Pustinjak je iznad toga,
ograničenja su nestala , unjegovoj Ruci ( “Jod” ) On drži Lampu koja je skriveno Sunce Heksagrama , Tajna
Iluminacija njegovog postignuća . Svetlost Lampe je Zodijačka - dvanaest zraka u Jednom ili recimo 13
=31=AL=LA . Zraci Zodijaka dosežu granice Univerzuma . U svojoj skrivenoj ruci On drži Štap , taj Štap je Seme ,
sam Pustinjak je Jedan Štap - PHALLOS .
On se uzdiže kroz i iznad svih Velova, najviša Nebesa su KTEIS Boginje , On se uzduže da se sjedini sa
njom i on uživa u njenoj ljubavi i slavi . Dve Zvezde su harmonizovane i on je svestan te Inicijacije ali je tih u
svojoj Iluminaciji.
On je “ Oterao” sve Elemente , celokupni Heksagram , Znake i Sefirote i “On “ je Jedan : Jedna Tačka u srži
Zvezde koja je “ON” koja je bio ,jeste i biće -Savršen.
Uspravno stoji iščekujući poljubac , finalnu Ekstazu u Boginji . Jedan Veliki “JOD” se proteže preko cele
Arkane , a krilato Jaje ovijeno Zmijom je Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom čuvarem , ova staza je tiho i
pasivnije uživanje u tom postignuću . Ovde Merkur donosi znanje i Mudrost Logosa koji je Jednom Rečju kreirao
Sfere Univerzuma .
SREĆA

Ovo je Točak Sveta , života , DHAMMAe , Univerzuma , Sreće i Nesreće ,


Karme . Broj je “10” čiji je vladar Jupiter koji je “4” -ovo znači da 4 vlada nad 10.
Ovo je Zakon ispod Ambisa . Božanski par je prikazan u jedinstvu , Ekstazi stvaranja Univerzuma , Oni su “2” :”
Savršen i Savršen su Jedan Savršen , ne Dva, Ne , Ništa su!” Ovo je Formula “2=0” . Njihove glave su spojene
krakom Trougla čije središte skriva Jagnje na vrhu Točka . Tu se pojavljuje Krilati Disk - HADIT ,
NUIT je skrivena iza svetlosti Univerzuma . Točak je stvoren Munjama Ekstaze i Zmija je Uzdignuta . Golub donosi
inspiraciju od Bogova . Točak pokreće Ruka (“Jod”) , osovina je HADIT , obod je NUIT ,tu su i dva Pentagrama ,
jedan uspravan , drugi obrnut , to su 10 Tačaka - 10 Sefirota Drveta života .
Na Točku su Jagnje , Gavran i Vuk , aspekti Elemenata ,tri Gune kod Hindusa :Satvas,Radžas i Tamas -
Vatra,Voda i Vazduh ( Zemlja je njihova Manifestacija : Duh je njihova suština u Božanskom ).Ovo je takođe
Formula Tri-u-Jednom :I.A.O.:”Bog TRIUNE”:”ABRAXAS-MEITHRAS-IAO-SABAO!”Ili drugačije rečeno :
“ CENTRUM IN TRIGONO CENTRI “ .
Jupiter je ovde AMON koji vlada znanim i ne znanim ali u odeljenom svetu dualnosti on je Gnostički Bog
“Jaldabaot”, Demijurg , Tvorac , Najviši neprijatelj “Pneumatika” - Duhovnih ljudi - što je i povezano sa
Misterijom čistote Jagnjeta .
On je Sin Trino-Sofije ,Majke Mudrosti koja je dozvolila svom sinu da načini malu grešku u Igri - Pa evo Nas !
STRAST

Ova Velika Arkana sadrži Misteriju BABALON i Zveri Sjedinjenih .Ona kroti divlju Zver , Pasivno prima
Aktivno i konzumira Njegovu snagu i moć . Ona jaše na Lavu a njihovo sjedinjenje oslobađa silinu Sunca u fontani
ekstatičke Ljubavi . Zver je Lav -Kuća Sunca , THERION- 666 , Ona je Naša Dama koja čuva Misteriju GRAILa - Što
je njen KTEIS ispunjen Krvlju Svetaca .Vrhovna Formula je ABRAHADABRA :418 . U Peharu vidimo Krunu Izide sa
Božanskim Okom -jer je “ISIS” -”aspekt” BABALONe -sa 7 zraka . Ovde vidimo Štap i Pehar ujedinjene , Snaga
Lava je u Štapu ,dva Heksagrama obuhvaćena spiralom -”8”- oslobađaju Silinu koja stremi ka “3” -Štitu Boginje u
obličju YONI , koja drži sedmokraku Zvezdu . Ceo prikaz gori u plamenovima čineći sferu Duha podržanu sa četiri
Pentagrama na četiri kraja Univerzuma .
Hebrejsko slovo ove staze je “Tet” - Zmija - koja se uzdiže u Slavi na ovoj Arkani . Muškarac je Sunce ,
žena Mesec ,on je Magičar , ona Skerletna žena .
“Za njega je uvek Krilati Globus , a za nju Zvezdana Tajna Nebesa “ . Staza Strasti
Lava-Sunca je staza pojave RA-HOOR-KHUITa Krunisanog i Pobedničkog Deteta.
OBEŠENI ČOVEK

Ovo je proboj svetlosti u tamne sfere Iluzije . Element ove karte je Voda , slovo “Mem” , broj 40 .Ova staza
probija Veo PAROKETa . Obešeni čovek je Rozenkrojcer , njegove noge su Krst , ruke Trougao : On je Božanski
Influx , Spasitelj palih : ali i samo-žrtvujući . On ima ožiljke na svojim udovima . Na mestu gde mu se prekrštaju
noge ( iza ) vidimo Tablu Unije : Enohijansku Tablu Duha i Jedinstva Elemenata :Krst ukazuje na to , ali su okolo
četiri Velike Kule Osmatračnice :Table 4 Elementa . Oko njih je stilizovano Drvo života :Sefiroti su Lotosi - oni rastu
na Vodi . Sa obe strane su Krstovi ,jedan sa Pentagramom, drugi sa Heksagramom , što je Ekvilibrijum.Obešeni
čovek dodiruje vodeni polumesec a iza je Zmija sa muškom i ženskom Zvezdom u ravnoteži . Vidimo i uspravni
Pentagram , ali za njega je on obrnut . On ima dva roga koji predstavljaju sposobnost percepcije i regeneracije ,
smirenosti i depresije . Iznad ovog prizora se nalazi Ankh - Znak živućih Bogova -na ulazu u Nebesa iza koga su
skriveni Krugovi 30 Etira Misterija Duha i Tela Boginje NUIT.
Nema Boga Iznad -Ovde je On Obešen.
SMRT

“Smrt je Kruna Svega “- kaže Zakon . Skelet sedi u svetom meditativnom položaju sa ornamentima čakri
kao ukrasima na sedam Svetih tački Mističnih sfera
Univerzuma . Kap koja se uzdiže je “Otpuštanje Duha” . Smrt je Kositelj , on kosi
“ staro” da napravi novu Sudbinu . Drška kose je u obliku Krsta ,a oštrica je Kriva jer košnja čini da Univerzum
bude Spiralan .Ova Arkana je dodeljena znaku SCORPIO - škorpiji koji je vladar Seksualnog centra i genitalija ,
tako da su oni ovde prikazani u potpunom sjedinjenju u čijem podnožju je četvorostruka Mandala sa skrivenim
centrom . Ona se doseže i otvara Smrću -seksualnim sjedinjenjem .
Energija se uzdiže kao PHALLOS da se sjedini sa Božanskom KTEIS , “On” je Jedno ,Njegovo Jedinstvo je rezultat
unije muškog i ženskog principa - Sedmostruke Zvezde u sferama -BABALON i THERION , oni su Jedno koje se
uzdiže :Oni su Ni-Jedno!
Pri finalnom sjedinjenju se pojavljuje konačna Smrt - Ona je Boginja KALI kod Hindusa i ona uništava ne
samo Manje nego i Veće -Ona je čuvar najviše Istine -koja je prikazana njenim oblikom , za Spoljnje-Iluziju je
užasna i destruktivna , za Unutarnje je meka utroba Kosmičke Majke .Kapiju takođe čuvaju i dva besana stražara
koji su Majstori Reda ASTRUM ARGENTUM. Kali drži lobanje sa krvlju i razna oružja uništenja . Na četiri Ugla su
prikazani simboli slova “Nun” -”Riba” i aspekata njene prirode niže i više : škorpija , zmija i orao. Ovo je Riba koja
je odista progutala Ozirisov PHALLOS . Istinski PHALLOS je skriven u Njoj , u njenoj suštini . Iza nje je mala kap
koja je produkt Jedinstva i Smrti, ta kap je SPERMATOZON -seme -Istinski Tvorac Univerzuma , Medicina Metala i
Napitak Besmrtnosti .
UMETNOST

Ovo je putanja Strele .Hebrejsko “SaMeKh” što znači “Stub” , on je prikazan na slici ali u skrivenom smislu
i podržava Svod Boginje ,ili da kažemo - prodire u nju .Njegov Sjaj je u obliku Drveta života na kojem su formirani
sefiroti . Anđeo izvodi Umetnost Alhemije ( AL-KHEM znači “ Alova Hemija” ili” AL je Bog Crne Zemlje” ili još
pravilnije “ Vrhovni Bog Je PHALLOS” ). Ona sjedinjuje Pehar i Štap i proizvodi Sedam Božanskih Kapljica - Seme
za njen Mistični Kazan Duha u kojem je “V.I.T.R.I.O.L.” -”Kiselina” koja “razlaže Sve do Srži” . To Jedinstvo sjaji i
proizvodi Strelu koja se uzdiže i prolazi Velove , preko njenih grudi kojih je sedam koje su Sveti i Plodni Heksagram
Majke . Ona je krilati anđeo koji ujedinjuje Ljubavnike i nasuprotnosti : Lava i Orla , Krug i Krst ,
BABALON i THERIONa . To biće ima Krunu od dva Meseca , oživljenu Ađna čakru i sa vrha njene glave se uzdiže
Božanska Kap :
“DIATHARNA THORON!” -”Gle! Izbijanje semena Besmrtnosti !”
Ovim sjedinjenjem se doseže Nerođena Duša . Ova staza povezuje Sunce i Mesec,
Tifaret i Jesod , na srednjem je stubu i vodi postignuću Znanja i Razgovora Svetog Anđela čuvara uzdizanjem uvis
vetikalnom kretnjom kao što “ Stub stoji u Praznini” .
VRAG

Ovo je Djavo koga se sve Robovske Religije plaše , jer One se boje svoje vlastite senke i jer znaju da se
Vrhovno doseže jedino kroz sjedinjenje nasuprotnosti a ne time da se bude “ Drag Dobrom Bogu” .
Njegovo lice je muško , telo žensko ,njegovo Treće Oko je otvoreno i izaziva da se Spiralni Rogovi protežu
beskrajno uvis - što je kretanje Univerzuma .
Djavo sedi u Asani , koren je skriven ali se odatle uzdiže Kaducej - glif Univerzuma , štap je Sušumna , dve Zmije
su Nadiji , Krilati Globus je Keter : Štap obuhvata i stubove Drveta života . Ispod je sjaj Formule I.A.O. i
Jedanaesostruki Pečat Hierofanta . Božanski par u seksualnom sjedinjenju je prikazan u dualizmu kao da se
gledaju u Ogledalima , Njih Dvoje koji su Jedno su “4” iluzijom odeljenih površina . Tu se pojavljuju i dva
Pentagrama - Uspravni i Obrnuti .
Celo Jedinstvo je prikazano kao Uzdignuti BAPHOMETH - Djavo Templara - Uzdignuti PHALLOS -koji je Ceo
Univerzum što probija Velove “Negativne Egzistencije “- Boginje .
Djavo pokazuje da je “ kako gore , tako i dole “ što je i Formula “ SOLVE et COAGULA” . Golub i Guja
Dolaze do svojih odredišta , “Bog” je Niže a “Boginja “ Više , Oni su Sve i Ništa , Oni su Jedno i Ni- Jedno .
Taj Vrag ima Krunu sa Okom u Pentagramu , oko je “ Ajin” -hebrejsko slovo . Stoga je ovo Jedinstvo “I” i
“O” u ekstazi “A” što proizvodi Univerzum - koji je Djavo.

Napomena Fr. ALIONa: Naziv “VRAG” je odabran zbog svoje brojne vrednosti .
V+R+A+G=6+200+1+3=210 .
ALION KULA

Ova Tarot Arkana je posvećena nadmoćnosti Telemitskog učenja nad drugim starim učenjima Sveta . Ovo
je prikaz kako novi Aeon Horusa deluje u svetu i Univerzumu . čovek je ujedinjen sa Bogom-Horusom i Nema Boga
osim čoveka . Oko je potpuno otvoreno u zračenju Munja , Vatre i Uništenja . To Oko Šive je takođe i Usta ( “Phe”
) , Oko odašilja dok usta primaju Siline ( “ Ljubav Šive i Šakti ) . čovek je dosegao unutarnje Biće , sagradio Tajni
Hram u Srcu .
Stare Kule , Svetilišta Starih Verovanja i Opsena Velikog čarobnjaštva se raspadaju zbog svog ne savršenstva ,
one su dva puta po četiri kule , ali Vrhovna Silina , Kula Vatrenog Duha (Tišine) stoji uspravno i ne poremećeno .
čovek je u Kupi Snage u Krugu na Svetoj Mandali Heksagrama . Lav-Zmija se uzdiže a Golub leti slobodno , muško
i žensko su u ekvilibrijumu ,jedino su čovekovi niži aspekti posvećeni Obrnutom Pentagramu kao veza suptilnog i
materijalnog .
Svest Horusa je u potpunosti Probuđena i na Vlasti nad polarnostima , višeg i nižeg , odgore i odole ,čovek
je u ravnoteži i ispunjen Iluminacijom . On/a je manifestacija AL-a u njegovoj Vatrenoj-Spiritualnoj-Solarnoj Moći
:” ALION “ -
što znači : “Nebeski-Prvobitni-Uzvišeni čovek” i “Sastanak sa Večnim “ .
Naravno ova karta prikazuje uništenje nesavršenstva i “prljavštine” Ega čoveka samog , Niko nemože
doseći Nebesa dok ne bude pročišćen Svetim Ognjem .
ZVEZDA

Ova Zvezda pripada AQUARIUS-u. Ona je NUIT u mnogim manifestacijama . Prikazana je kao žena , kao
BABALON, ona drži Sedmostruku Zvezdu , nosi Krunu Izide i Ćup NUIT-e . Naj očitije ona je NUIT-BABALON-ISIS (
čije je Drevno ime NAXYR ;koja je kasnije znana kao Demetra, Afrodita i Venera...).Ona stoji iznad jezera
Vazduha sa Lotosom i Ružom . Iz Ćupa ističe jedan mlaz Zvezdane vode i hrli nadole ispunjavajući Pehar Boginje
kojeg ona drži u levoj ruci , iz tog pehara dva nasuprotna mlaza teku dole - u materijalizaciju dualizma iluzije .
Zvezda BABALON-e predstavlja Vrhovni ženski uticaj u Univerzumu , dok je Zemlja uzdignuta na nivo Tifareta .
Sedmostruka Zvezda THERION-a je mesto BOLESKIN koje je Izvor Telemitske Struje “93” .
NUIT je simbolički nadkriljena nad Zemljom i Nebesima ali istinska ona je Zvezdano Nebo Noći bezobličnog
“ Ništa “ .Između Zemlje i Boginje je Beskrajni Ambis , ali ona sama je uticaj čiste Inspiracije od Neba Zemlji .
Njena kosa je spiralna kao što su spiralni i tokovi zvezdane vode , jednostavno zato što je ona -
Univerzum - Spiralna .Na pojasu nadkriljene NUIT je Reč Zakona - THELEMA ,
dok žena nosi simbol Krilatog Globusa na svome čelu , jer Ona je postigla HADIT.
Ona je Savršena i iznad toga - ona “Nije”.
MESEC

Mesec vlada zodijačkim znakom PISCES - Ribe . Formula koja je dominantna ovde je “AUMGN” jer je
“Coph”(znači “zatiljak”)=100 , a specifično po sistemu AIQ BKR : 100=10=1 je ispoljen tajni uticaj Pustinjaka i
Lude (1=Alef=Keter ) . Mesec je prikazan na nekoliko različitih mesta i nivoa a samim tim i sa višim i sa nižim
značenjima . Dve žene su Stubovi i one stoje na dva meseca sa dva polumeseca kao Krunama i Spiralnim Tokovima
na gore . Tu su i dva čuvara -ANUBIS Tamne Noći Bog snova , iluzije i vodič Pozemnog Sveta . Nad ekvilibrijumom
simbila YIN-YANG , koga podržava ABRAHADABRA polu -mesec projekcije u”Ne-Realnom” se uzdiže Kefra (
K+P+RA=KTEIS i PHALLOS ujedinjeni i izraženi kao Bog Sunca RA ) koji gura Solarni Disk (Tačka u Krugu ):
Sunce se uzdiže iz najtamnijeg časa Noći , ovo je Sunce u Ponoć što je povezano sa Tifaretom “jer Ponoćno Sunce
je uvek Sin .”
U barci se nalaze muška i ženska prilika - dve strane Duše , ujedinjene u Suncu porađaju Dete. Pošto je
ovo specifično povezano sa Uranom ta beba je rođena u Ambisu , Ono je Božansko .Iznad Svega su dve Božanske
Zvezde - muška i ženska u ravnoteži , a Oko u Trouglu dominira sa Visina . To je Horusovo Oko , on je Soko - ptica
Ketera - on leti slobodno u Etirima . To je naj čistija pojava u ovoj celoj Atmosferi Noći . Univerzum dualizma i
iluzije je unutar Ambisa a ovo su Velovi oko istinskog Svetilišta žene - “ Ribe “ .
SUNCE

Sunce je Istinski Bog , Vladar Makro-Kosmosa ,kao što je PHALLOS Vladar Mikro-Kosmosa . Ovaj Tarot
Adut je ekspresija Jedinstva Ruže i Krsta sa zračenjem Zodijačke Svetlosti . Krst je Štap -muško , dok je Ruža -
Pehar -žensko ,
sjedinjeni oni sijaju Misterijom Sunca , za “Spoljašnje” to je Formula I.A.O.- Adepata I.N.R.I. ( što znači :” Jesus
Nazareus Rex Judaeorum” ili “Ignis Natura Renovata Integra” ili”Intra Nobis Regnum deI” ili”Isis Natura Regina
Ineffabilis” ) što je povezano sa Formulom “ARARITA” , ali je ovde data jedna veoma Tajna Reč- “JAHBULON” za
Heksagram Sunca .Jedno slovo za svaki krak , a u središtu je Ime Egipatskog Boga Sunca -Reč “ON” .
Ružin Krst stoji na vrhu zida na planini ABIEGNUS - Rozenkrojcerskoj Svetoj planini Inicijacije . Zodijak
ima dvanaest zraka koji simbolično opisuju Telo Boginje NUIT , Sunce je u središtu - Bog , On je Zvezda -KHABS
,u čijem središtu je HADIT , samo Sunce je RA-HOOR-KHUIT .Svaki Zodijački Znak ima svoj četvorostruki sjaj ,za
svaki Element , a svaki zrak doseže do Jedne Tačke - Tačke Jedinstva - SAMADHI . Par je prikazan u obožavanju i
par u dečijoj igri , treći par su Bog i Boginja - Beskrajni Prostor i Tačka ,”Oni” ne mogu biti viđeni kao “osobe” ,
dva para su njihove niže manifestacije .
Suncu je pripisano hebrejsko slovo “Reš” i ima brojnu vrednost 200 , po sistemu 200=20=2 to je veza sa
Merkurom , Logosom - Reš povezuje Jesod i Hod -
Mesec i Merkur . Tako je on Logos , Davalac Zakona, Vladar i Kreator .
Evo malo i Kabalističke Gematrije : Sunce(200) je Gospod (I) koji Rečju (2)
kao Logos (II) kreira Univerzum (20=“X”-silina Jupitera: IAO-PATER) , tako da je Svet (“X”=10=Malkut ) pod
vladavinom “Boga”( Jedan-Bog=“I”=1=Keter ) , što sve jednostavno znači da su Boginja i Bog , Ujedinjeni ,
Uništeni , Ponovo stvoreni u sjajnoj Svetlosti njihovog Sina Sunca -Tifareta , čija je reč
“JAHBULON” i koji je odista : HERU-RA-HA.
AEON

Tarot Adut “ Poslednji Sud” je promenjen u “AEON” jer se Suđenje starom Eonu upravo odigrava i
Sokoglavi Gospod Dvostrukog Štapa je zauzeo svoje mesto na Tronu tokom Ekvinocija Bogova . Horus je zauzeo
Ozirisovo mesto , Sin je nasledio i pobedio svog Oca , sada pročišćujući Božanskim Ognjem stara verovanja i
običaje . Zemlja je u Plamenu i mi smo svedoci rađanja nove Duhovne Svesnosti .
Na ovoj karti se pojavljuje Adept - Rozenkrojcer koji daje Znake Vazduha , Vode , Vatre i Otvaranja i
Zatvaranja Vela . On je dosegao Viziju Bogova , ali simbolično , vreme potpunog Prosvetljenja i Oslobođenja tek
treba da dođe , pa ipak sa druge strane On je Izabran da proklamuje Univerzalni Zakon i da ga širi po Svetu .
Adept stoji na slovu “Šin” Vatre i Duha . Dve sfere sedmostrukih Zvezda su u ravnoteži i dodiruju ih ruke i stopala
Boginje NUIT koja Iznad Svega i U Svemu . Ceo Nebeski Svod je u plamenu i Oganj se spušta dole u obliku Reči
ABRAHADABRA - koja je Kruna i Reč Aeona . Dva brata blizanca HOOR-PAAR-KRAAT i RA-HOOR-KHUIT su poput
dva Oka na Licu Jednog Boga , jedan je aktivan -poput Sunca , drugi pasivan kao Mesec . Između njih je Krilati
Globus - HADIT . Cela nam Vizija prikazuje Lice - za stari Eon to beše lise Hrista , ali sada je to Lice Zveri -
Nesputanog Sopstva . Staro je zastrašeno ali mi Vidimo da :
“ Nema ni delića mene koji nije od Bogova !” . Aeon je takođe i prikaz Stele
Otkrovenja , zvane : “Gnusnost Pustošenja” čiji je broj 718 ! :
“ AKA DUA TUF UR BIU
BIA ČEFU DUDU NUR AF AN NUTERU ! “
UNIVERZUM

Evo slike Celog Univerzuma kako nas uče Mudri . S obzirom da je “ Tau “ -
Krst tu je mnoštvo simbola dato u smislu TETRAGRAMMATON-a : “ J-H-V-H “,
četiri Sveta , četiri Elementa , četiri Ugla , četiri kraka Krsta . Drvo života raste iz Ružinog Krsta do Vrhovnog
simbola Tačke u Krugu , svaka Sefira ima svoj Zakon povezan sa drugim Sefirotima ( na dobro znan način ) , tu su
geometrijski simboli i simboli Svetih Planeta . Pojavljuju se i Velovi Svetova , a Zmija se uzdiže uvis okružujući
Boginju čije Telo daje Znak Zemlje - Manifestacije Univerzuma ( s obzirom da ova staza pripada i Saturnu to je i
Znat SET-a ). Celo Drvo života je u Obliku Boginje - YONI , a Ona je ispunjena silinom Krsta - koji je Bog -koji je
LINGAM .
Na četiri Ugla se nalaze Enohijanski Pečati Elementalnih Kraljeva koji predstavljaju simboličnu dominaciju
nad četiri Kule Sražare - 30 Etira Božanskog Duha su iza Svega ali utiču na svaki Elemenat Univerzuma .
Iako ovim Adutom vlada i Saturn , koga laici nazivaju Mračnim i Zlim ( jer ne poznaju ozbiljnost ,disciplinu i
rad ), ovde nema Mračnih i Užasnih uticaja -
Univerzum je Mnogostruk u Pojavi , Plodan i Veličanstven u Promenama i Stabilnosti -Strah od Tame se javlja iz
neznanja - Univerzum je Božanski .
HRAMOVSKE ARKANE ALIONOVOG TAROT ŠPILA

16 je broj Hrama , a Hram je Univerzum .


Kada su u prošlim , mračnim vremenima mistici hteli opstati pred progonima “ pravovernih “ morali su se
nekako dodvoriti vladarima koji još behu nezavisni od crkve , te dalje od inkvizicije . Oni su učinili jednostavnu
stvar - ugodili su sujeti vladara uključujući ih titulama u svoju mističnu priču , dajući im “ značajna “ mesta u
misterioznoj Nauci zvanoj Tarot . Tako su neke karte dobile imena : Kralj, Kraljica , Princ , Princeza , a neke još
bogohulnije : Papa ili čak Papisa ! No , to behu simboli upotrebljeni da se opiše na drugi način tj. zakamuflira priča
o jednoj od naj značajnijih Mističnih Formula , o TETRAGRAMMATON-u .
Sada je ovde pred Vama jedna “ ogoljena “ verzija , bez farse i maski prošlih vremena , stoga to nisu više
Dvorske karte već karte Hrama , stoga to nisu više Kralj , Kraljica , Princ i Princeza već jasni izrazi Oca , Majke ,
Sina i Kćeri - što potiče od Imena-Slova TETRAGRAMMATON-a . Oni imaju svoje interakcije i međuigru , a ovde su
nazvani svojim drevnim , iskonskim imenima koja behu znana Mudracima :
CHAOS , BABALON , EROS i PSIHA . Ovde su prikazani kao Vladari elemenata i pod-elemenata , kao
Vladari Neba-Zodijaka i Materije , Vladari Duha,Vatre,Vode,Vazduha i Zemlje , kao Vladari L.V.X-a i N.O.X.-a .
Ovde je prikazana projekcija četiri Elementa u četiri Sveta , stoga je to šesnaest aspekata - delova Jedne
Celine - Hrama Univerzuma . Takođe se može prepoznati i učenje o Astrologiji , Geomanciji , Ji Djingu ,
Enohijanskom sistemu , Kabalističkom učenju , te nekim drevnim Religijama što je sve uvršteno u ovaj špil.
Naravno Telemitski Magički Sistem na svojstven način daje svoj akcent i dominaciju nad ostalim delovima , kako
kroz same karte tako i kroz njihova “teorijska” razjašnjenja i opise .
Kako , recimo , prepoznati ovaj Jedinstveni sistem u učenjima svih starih religija ? Jednostavno ! Treba
samo uvideti da je svaka religija imala određeni oblik “ Svetog Trojstva “ , dok je četvrti član uvek bio potisnut ,
negde je smatran zlim , negde iluzornim , negde nepotrebnim , a negde je (jednostavno) zaboravljen.
Dovoljno je čuti Svete Formule - Reči koje te religije koriste : AUM , IAO , IHV , ALH , AMN , itd ... Tu su
takođe i likovi Trojstva kao : Brama-Višnu-Šiva , Otac-Sin-Sveti Duh , Devica-Majka-Starica , Bog-Boginja-Dete(sin)
je glavni princip koji se provlači , recimo u Egiptu ima više takvih Trojstava : Izis-Oziris-Horus , Ptah-Sekhet-Nefer
Tem , Amon-Mut-Khonsu , itd ... Očito je da se kroz Tarot sačuvao jedan aspekt koji je za spoljni svet bio
nepoznanica , a koji baš beše taj spoljnji svet , a ne ono čemu se taj svet kao uzvišenom obraćao ,jer Svet jeste
manifestacija Svetog Trojstva - sam četvrti Element - niti ponižen , niti uzdignut već “ ravnopravni “ deo u
celokupnom sistemu , koji se poput Točka obrće oko Jedne Osovine .

Vratnice Hrama su uvek bile otvorene za Tragače , nekada više , nekada manje , samo je trebalo Videti te
Vratnice i Ključ bi se našao u rukama dat od strane istinskih Inicijata Misterija . No , mnogostruki napori da se
nekom nešto dočara rečima nikada nisu bili toliko prosvetljujući koliko Lično i Direktno Iskustvo te Istine , stoga je
sada nekima (ako ne mnogima) omogućeno , ako je to njihova Istinska Volja , da jasnije Vide u “mraku” čak i uz
pomoć male Luči kao što su ove karte i tkst .

4x4=16
16=Hram=Univerzum=2
Univerzum=0
“ 2=0 “ .

O HRAMOVSKIM KARTAMA

Ceo sistem 16 Hramovskih karata se zasniva na TETRAGRAMMATON-u , te na projekciji četiri Elementa u


četiri Sveta ili ,drugačije rečeno , kako TETRA - GRAMMATON ispoljava sebe kroz Elemente tj. Elementalnim
Svetovima .
Vatrom vlada Haos-Otac , Vodom Babalon-Majka , njihov spoj je Vazduh kojim vlada Eros , te Zemljom
Psiha-Kći .Iz ovoga sledi njihova međusobna interakcija i preplitanje , tako da vidimo odnose jednog Elementa sa
svim ostalima na svakom Planu . Sledi kratki opis i veza naziva sa Elementima i Zodijakom , Magičkim Znacima
Rangova i Geomantičkim figurama :

Vatra Vatre -------------- Štap CHAOS-a --------Strelac --------- Iacchus (Krst) -----------Acvissicio
Voda Vatre -------------- Peher CHAOS-a -------Ovan ----------Asi (L) ------------------------Puer
Vazduh Vatre ----------- Mač CHAOS-a-----------Lav ---------------Orus (V) ---------------------Fortuna Maior
Zemlja Vatre -------------Disk CHAOS-a ----------------------------- Ruža i Krst (X) --------------Fortuna Minor
Vatra Vode ---------------Štap BABALON-e ---Ribe --------------Vir ---------------------------Laeticcio
Voda Vode -------------- Pehar BABALON-e ----Rak --------------Mulier ------------------------Via
Vazduh Vode ----------- Mač BABALON-e - ----Škorpija ---------Puer --------------------------Rubeus
Zemlja Vode ------------ Disk BABALON-e ----------------------------Puela -------------------------Via

Vatra Vazduha ---------Štap EROS-a ----------Blizanci --------Iacchus ----------Albus


Voda Vazduha --------Pehar EROS-a ----------Vaga ---------Mulier ----------Puela
Vazduh Vazduha ------Mač EROS-a -------------Vodolija --------Otvaranje Vela ----------Tristicio
Zemlja Vazduha -------Disk EROS-a ---------------------------------Zatvaranje Vela -----------Caput Draconis

Vatra Zemlje ------------Štap PSIHA-e --------Devica -------Tum Eš Neit ----------Coniunctio


Voda Zemlje ------------Pehar PSIHA-e --------Jarac -------Auramot ---------Carcer
Vazduh Zemlje ---------Mač PSIHA-e ------------Bik -------Šu --------Amissio
Zemlja Zemlje ----------Disk PSIHA-e --------------------------------Set --------Cauda Draconis

Ovome se mogu dodati korespodencije sa Tatvama , što je učinjeno na drugačiji način - sa 16 karata
Ofidijanskog Tarota . Pored ovoga , jasna je veza sa 16 piramida Enohijanske Table Duha , te time i Enohijanskim
Tablama Elemenata koje su upravo i sačinjene od specifičnih spletova Elemenata tj. 16 Pod-Uglova na 4 Table .
Sve ovo znači da se sa ovim sistemom Hramovskih Karata student Magike može povezati nizom različitih
Magičkih i Meditativnih tehnika . Recimo na primer da određene Kabalističke Formule naj više ispoljavaju svoje
uticaje (dato po Ritualu Pentagrama) na sledeći način : Vatra-A.D.N.I. , Voda-A.H.I.H. , Vazduh-I.H.V.H. , Zemlja-
A.G.L.A. ; ili recimo : “Tacere”,”Scire”,”Audere”i”Vele” - čija se početna slova podudaraju sa : “ Sub Umbra Allarum
Tetragrammaton “ ; a takođe i kao “ Flatus,Ignis,Aqua i Tera “ koji čine Manifestaciju Duha u poznatoj Formuli :
“FIAT LVX!” koja znači: “Iehi Aour!”-Neka Bude Svetlost!
Slikovno prikazani uticaji Elemenata imaju Izlive na četiri ugla Karte , dok Vladari imaju svoje uticaje tj.
mesta u sferama Hokmaha, Binahe, Tifareta,i Malkuta ,gde se takođe nalaze i njihovi posebni Simboli . Oltari koji
se pojavljuju na Kartama su pripisani Misterijskim Ritualima Zodijaka .
Boje koje se javljaju su jednostavne kombinacije uobičajenih boja pripisanih Elementima , uz uticaje
Sefirotskih boja - Zodijačkih i Planetarnih .
L.V.X. je pripisan Vatri-Ocu-Haosu , čija je “suprotnost”(tj. nadopuna)-N.O.X. koja je Voda-Majka-Babalon.
Njihovo sjedinjenje se ispoljava kao Duh-Vazduh tj. kroz Sina-Erosa-Zver u sferi Tifareta . Kćer je sfera Elemenata
tj. Zemlja koja je konačna Manifestacija u Malkutu .
Nakon svega ovog je jasno da je ovo skup istorodnih pojmova i simbola datih kroz razne korespodencije i
saglasja , moguće je dodati i mnoštvo drugih simbola i njihovih veza i objašnjenja celog sistema Hramovskih Karata
. U mnogim pisanim tekstovima se mogu naći odlična objašnjenja o ovoj temi , mada je TETRAGRAMMATON uvek
bio , jeste i biće - odista- “ Neizgovorljivo Ime “.

TETRAGRAMMATON NOVOG AEONA

U Knjizi Zakona, Poglavlje II, stih 49, zapisane su sledeće reči: “ Ja sam jedinstven i pobednik. Ja nisam od
robova koji nestaju. Neka su prokleti i mrtvi! Amen. (Ovo je o 4: postoji peti koji je nevidljiv i unutar sam ja poput
bebe u jajetu.)” Kada je ovo napisano to je okončalo sve druge Tetragramatone osim AMEN-a, tj. prevazišlo ih
svojim smislom. U ovom Eonu je sada ova reč data za četvoroslovne formule, a ne JHVH ili neka druga.
Staroeonski tetragramaton može praktično biti i odbačen, mada se podrazumeva da on nije “proklet” ili “zao” već je
jednostavno ispunio svoj smisao i funkciju i time bio prevaziđen ustupajući mesto novoj savršenijoj formuli koja u
sebi nosi čistije i trenutno jače Moći usklađene sa tokom novog doba.
Zar nije ovo epoha prirodnog rasta Deteta?! Zaista, sada je vreme da sagledamo Formulu Bebe u Jajetu.
Potsećajući se reči JoHeŠiVaHe, možemo videti da je Dete ustvari “Šin” ono kruniše prošlu reč koja je bila samo
elementalna formula, dolazak novog doba kruniše je Duhom, Ono je silazerći Pentekost Novog Eona ponad
četvoroslovnog tetragramatona starih jevreja. Četiri elementa su ispunjena petim Božanskim. Ovime je njeno
elementalno značenje upotpunjeno i njeno proročanstvo sopstvenog značenja o “Strašnom Sudu” ispunjeno.
Sama reč AMEN u sebi nosi četiri elementa i to na poseban način usklađenim sa rasporedom elemenata po
Enohijanskim sistemom (koji je nosioc Spiritualne Gnoze Horusovog Eona, što prevazilazi i sam Tarot), takoreći
potvrđujući prožetost elemenata Duhom u skladu sa “Tablom Duha” :

A – Vazduh – EXARP
M – Voda – HCOMA
E – Zemlja – NANTA
N – Vatra – BITOM
Ovo je usklađeno i po formuli i stihovima Knjige 813, VI, 5: “ On je uspostavio elemente, eter, vazduh,
vodu, zemlju i vatru...” što je takođe u potpunosti u skladu sa Velikim Imenima table Duha budući da su i same
elementalne reči ustrojene ovim redosledom koga predvodi slovo Duha. Ona su “EHNB” i moglo bi se reći da je to
Sveto Ime Bebe u Jajetu.
Polazeći od “naj-viših” sfera:
A = Ain
M = Ain Sof
E = Ain Sof Aur
N = Keter (Formula 0=2)
Možemo primetiti prevazilaženje tetragramatonskih veza Otac-Majka-Sin-Kćer u samom sledećem tumačenju:
A = Predigra muškarca i žene
M = muškarac prodire u vaginu
E = Strast eksualnog akta
N = Orgazam.
I dalje:
A = Prvotno Seme (Zver)
M = Materica Ljubavnice (Babalon)
E = Prvotno dete (pupoljak-volja) muško (androgin)
N = Prvotno dete (pupoljak-volja) žensko (ginander).
Ono peto, skriveno u tome je HOOR, i možemo ga prepoznati kao:
H = Unutarnja Zvezda
O = Seme (Solarno - muško)
O = Jajašce (Lunarno - žensko)
R = Spoljašnje Sunce - Pojavljivanje i Inkarnacija Zvezde.

A = Alef je po samoj svojoj prirodi “Beba u Jajetu”


M = Mem je Kosmički Okean Svesti u kojima su svi elementi. (Misterije KHLUX-a:151&44).
E = He je Zvezda - KHABS čije je središte HAD.
N = Nun su vode NU-e.

Ovo je doprlo do nas kroz Ekvinocij Bogova putem najsvetije od Telemitskih Knjiga noseći u sebi siline
novog Doba, Horusovog Eona, a sa Hramovskim Kartama Alionovog Tarot Špila ima najočitije korespodencije:
A = EROS ----------------- Duh ; Muško i Žensko u sjedinjenju.
M = BABALON ---------- NOX ; Poništenje u Ništa.
E = PSIHA ---------------- Elementi.
N = HAOS ---------------- LVX ; Extaza u Mnoštvu.

Ovo takoreći obuhvata Sve i moglo bi se, na kabalistički način, još dublje istraživati i analizirati. No, radi
jednostavnosti i praktičnosti to se ostavlja svakom istraživaču ovih Misterija ponaosob, a ono što sledi su
“Korenske” vibracije, Enohijanski Ključevi koji otvaraju sfere svakog od ovih elemenata što omogućuje svakom da
na naj direktniji način u sebi probudi ove Siline i usklađujući se sa Tokom “Struje 93” Novog Eona vrši svoju
Istinsku Volju i time izvede Veliko Delo.
HRAMOVSKE KARTE I ENOHIJANSKI KLJUČEVI

PRVI KLJUČ

Ol sonuf vaoresaji, gohu IAD Balata, elenusaha caelazod: sobrazod-ol Roray i ta nazodapesad, Giraa ta
maelpereji, das hoel-qo qaa notahoa zodimezod, od comemahe ta nobeloha zodien; soba tahil ginonupe pereje
aladi, das vaurebes obolehe giresam. Casarem ohorela caba Pire: das zodonurenusagi cab: erem Iadanahe.
Pilahe farezodem zodenurezoda adana gono Iadapiel das home-tohe: soba ipame lu ipamis: das sobolo vepe
zodomeda poamal, od bogira aai ta piape Piamoel od Vaoan!
Zodacare, eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo Noco Mada,
Hoathahe IAIDA!

Ja vladam nad vama, reče Bog Pravde, u moći uzvišenoj nad Nebom Besa, u čijim rukama je Sunce poput mača,
a Luna poput sve-prožimajuće Vatre: koji merim vašu Odeću usred mojih Pokrivala, te sam vas skupa ovio poput
palčeva svojih ruku. Čija sedišta sam ukrasio Ognjem Sabiranja i ulepšao vašu odeću divljenjem. Kojima sam
izradio zakon da upravljate Svetima, i s Kovčegom Znanja izručio vam Žezlo. Štaviše digli ste svoje glasove i
zavetovali se na poslušnost i veru Njemu koji živi i pobeđuje: koji nema početka, i čiji kraj ne može biti: koji sjaji
poput plamena usred vaših palata, i vlada među vama kao ravnoteža pravednosti i istine!

Pokrenite se zato, i prikažite se! Otvorite misterije vaše kreacije!


Budite mi prijatelji, jer Ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga:
pravi obožavalac Najvišeg!

(Prvi Ključ invocira celu Tablu Duha.)

DRUGI KLJUČ

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu fa-a-ipe salada! Vi-i-vau EL! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe
casarema aberameji ta ta-labo paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od
micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa tage o-quo maninu IA-I-DON.
Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca-no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelar; lape zodir
IOIAD!

Mogu li Krila Vetrova shvatiti vaše Čudesne glasove? O vi! drugi od Prvih! koje su užareni plamenovi oblikovali
u dubini mojih čeljusti! Poput pehara sam vas pripremio za venčanje, ili poput predivnog cveća za odaju
Pravednosti! Čvršća su vaša stopala od golih stena: a vaši su glasovi moćniji od mahnitih vetrova!
Jer vi ste postali zdanje kakvo postoji samo u Umu Svemoćnog.

Ustanite, reče Prvi: Pokrenite se zato među njegove služitelje! Prikažite se u moći, i učinite me snažnim
Posmatračem-stvari: jer Ja sam od Njega koji živi večno!

(Invocira: Kolonu Duha u Tabli Duha.


E => Koren Moći Vazduha.
H => Koren Moći Vode.
N => Koren Moći Zemlje.
B => Koren Moći Ognja.
Četiri Asa.)
TREĆI KLJUČ / MAČ EROSA

Micama! Goho Pe-IAD! zodir com-selahe azodien biabe os-lon-dohe. Norezoda cahisa otahila
Gigipahe; vaunudel-cahisa ta-pu-ime qo-mos-pelehe telocahe; qui-i-inu toltoregi cahisa i cahisaji em ozodien;
dasata beregida od torezodul! Ili e-Ol balazodareji, od aala tahilanu-os netaabe: daluga vaomesareji elonusa
cape-mi-ali vaoresa “cala” homila; cocasabe fafenu izodizodope, od miinoagi de ginetaabe: vaunu na-na-e-
el: panupire malapireji caosaji.
Pilada noanu vaunalahe balata od-vaoan. Do-o-iape mada: goholore, gohus, amiranu! Micama! Yehusozod
ca-ca-com, od do-o-a-inu noari micaolazoda a-ai-om. Casarameji gohia: Zodacare! Vaunigilaji! od im-ua-mar
pugo pelapeli Ananael Qo-a-an.

Vidi! reče Vaš Bog! Ja sam krug na čijim rukama stoji Dvanaest Kraljevstava. Šest su sedišta životnog daha:
ostali su kao oštri Srpovi, ili Rogovi Smrti. U kojima bića Zemlje i jesu i nisu, osim (u) mojim sopstvenim rukama;
koja spavaju a ustati će! U Prvom sam vas načinio vođama, i postavio vas u dvanaest sedišta vlade: dajući
svakome od vas nasledne moći nad 456 pravih vekova vremena: s namerom da iz najviših sudova i uglova
vaših vladavina možete izvršavati moju Moć, spuštajuči vatre života i stalno se uvečavajući na Zemlji.
Tako ste postali obrubi Pravde i Istine. U ime istog vašeg Boga, ja vam kažem, uzdignite se!
Vidi! Njegove milosti cvetaju, i ime mu je postalo moćno među nama. U kome kažemo: Pokreni se! Siđi! I
primeni sebe na nas kao na učesnike Njegove Tajne Mudrosti u vašem Stvaranju.

(Invocira: Exarp; celu Tablu Vazduha.


Ugao Vazduha od Vazduha.
Princa Kočije Vetrova.)
ČETVRTI KLJUČ / PEHAR BABALONE

Otahil elasadi babaje, od dorepaha gohol: gi-cahisaje auauago coremepe “peda” dasonuf vi-vau-di-vau?
Casaremi oeli “meapeme” sobame agi coremepo carep-el: casaremeji caro-o-dazodi cahisa od vaugeji;
dasata ca-pi-mali cahisa ca-pi-ma-on: od elonusahinu cahisa ta el-o “calaa”. Torezodu nor-quasahi od fe-
caosaga: Bagile zodir e-na-IAD: das iod apila! Do-o-a-ipe quo-A-AL, zodacare! Zodameranu obelisonugi
resat-el aaf nor-mo-lapi!

Postavio sam svoja stopala na Jug, i pogledao se, s rečima: nisu li gromovi uvečavanja numerisani 33, koji
vlada drugim Uglom? Pod kojima sam postavio 9639: koje još niko nije numerisao, sem Jednog; u kome jesu
i nastaju jaki Drugi Počeci Stvari, koji su takođe i nasleđeni Brojevi Vremena: i njihove moći su kao prvi 456.
Dignite se! Vi sinovi Užitka! I posetite Zemlju: jer ja sam Gospod vaš Bog; koji jeste i živi (zauvek)! U Ime
Stvoritelja, pokrenite se! I prikažite se kao donosioci zadovoljstva, da možete veličati Njega među sinovima
ljudi!

(Invocira: hcoma; celu tablu Vode.


Ugao Vode od Vode.
Kraljicu Prestola Vode.)
PETI KLJUČ / DISK PSIHE

Sapahe zodimii du-i-be, od noasa ta qu-a-nis, adarocahe dorepehal caosagi od faonutas peripeso ta-be-liore.
Casareme A-me-ipezodi na-zodaretahe “afa”; od dalugare zodizodope zodelida caosaji tol-toregi; od zod-
cahisa esiasacahe El ta-vi-vau; od iao-d tahilada das hubare “pe-o-al”; soba coremefa cahisa ta Ela Vaulasa
od Quo-Co-Casabe. Eca niisa od darebesa quo-a-asa: fetahe-ar-ezodi od beliora: ia-ial eda-nasa cicalesa;
bagile Ge-iad I-el!

Moćni zvuci uđoše u treći ugao, i postaše kao Masline na Maslinovoj gori; pogledajući sa zadovoljstvom na
Zemlju, i obitavajući u jasnoći Nebesa kao stalni Utešitelji. Za njih sam privezao 19 Stubova Zadovoljstva, i dao im
sudove da pokvase Zemlju sa njenim bićima; i oni su braća Prvog i Drugog, i početak njihovih vlastitih sedišta,
koja su okićena sa 69,636 večno - gorućih lampi: čiji su brojevi kao Prvi, Zadnji i Sadržaji Vremena.
Zato dođite i poslušajte svoju kreaciju: posetite nas u miru i utehi: dovršite nas, primaoce vaših misterija:
a zašto? Naš Gospod i Gospodar je Jedinstven!

(Invocira: Nanta; celu tablu Zemlje.


Ugao Zemlja od Zemlje.
Princezu Odjekujućih Brda,
Ružu Dvorca Zemlje.)
ŠESTI KLJUČ / ŠTAP HAOSA

Gahe sa-div cahisa “em”, micalazoda Pil-zodinu, sobam El haraji mir babalonu od obeloce samevelaji,
dalagare malapereji ar-caosaji od “acame” canale, sobola zodare fabeliareda caosaji od cahisa aneta-na
miame ta Viv od Da. Daresare Sol-petahe-bienu Be-ri-ta od zodacame ji-micalazodo: sob-ha-atahe tarianu luia-he
od ecarinu MADA Qu-a-a-on!

Duhovi četvrtog ugla su Devet Moćnih u Nebeskom Svodu Voda: koje je Prvi posadio, patnju zlom a nagradu
ispravnom: dajući im ognjene strele da prorešetaju Zemlju, i 7699 stalnih radnika, čiji putevi sa utehom
posećuju Zemlju; i u vlasti su i trajanju kao Drugi i Treći - Zato počujte moj glas! Govorio sam o vama, i
dovodim vas u moć i sadašnjost, čija će dela biti pesma poštovanja, i veličanja vašeg Boga u vašem Stvaranju!

(Invocira: bitom; celu tablu Ognja.


Ugao Oganj od Ognja.
Gospoda Plamena i Munje,
Kralja Duhova Ognja.)
SEDMI KLJUČ / PEHAR EROSA

Ra-asa isalamanu para-di-zoda oe-cari-mi aao iala-piregahe Qui-inu. Enai butamonu od inoasa
“ni” pa-ra-diala. Casaremeji ujeare cahirelanu od zodonace lucifatianu, caresa ta vavale-zodirenu tol-
hami. Soba lonudohe od nuame cahisa ta Da o Desa vo-ma-dea od pi-beliare itahila rita od miame ca-ni-quola
rita! Zodacare! Zodameranu! Iecarimi Quo-a-dahe od I-mica-ol-zododa aaiome. Bajirele papenore idalugama
elonusahi-od umapelifa vau-ge-ji Bijil-IAD!

Istok je kuća Devica koje pevaju hvalospeve među plamenovima prvog sjaja kojim je Gospod otvorio
svoja usta; i one su postale 28 živih staništa u kojima se snaga čovekova raduje; i ona su ukrašena sjajnim
ornamentima, kao što čini čuda na svim bićima. Čija kraljevstva i trajanje su kao Treći i Četvrti, jake kule i
mesta utehe, Sedišta Milosti i Trajanja. O vi Služitelji milosti, Pokrenite se! Pojavite se! Pevajte hvalospeve svom
Stvoritelju; i budite moćni među nama. Da u tom spomenu bude snaga, i naša jačina naraste u našem
Utešitelju.

(Invocira Ugao Vode od Vazduha u Tabli Vazduha.


Kraljicu Prestola Vazduha.)
OSMI KLJUČ / DISK EROSA

Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe “ox”. Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji
balatoha: goho IAD. Soba miame tarianu ta lolacis Abaivoninu od azodiajiere riore. Irejila cahisa da das pa-aox
busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji o-isalamahe lonucaho od Vovina carebafe? NIISO!
bagile avavago gohon. NIISO! bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape. NIIASA!
Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.

Podne, prvo je kao treće Nebo sačinjeno od 26 Hijacintnih Stubova, reče Gospod, u kome Stari postaše
jaki, koje sam pripremio za sopstvenu Pravednost: čije će dugo trajanje biti kao bedemi za pogurenu Aždaje, i
slično kao Udovičinoj žetvi. Koliko ih je tamo koji ostaju u Sjaju Zemlje, koji jesu, i neće videti Smrt dok se
Kuća ne sruši i Aždaja ne potone? Bežite odatle! jer su Gromovi (uspona) progovorili. Bežite odatle! jer su
Krune Hrama i Odora Njegova koji jeste, bio je, i biti će, krunisane i podeljene! Izađite odatle! Prikažite se! na
užas Zemlje, i za našu utehu, i za utehu svih koji su spremni.

Ugao Zemlje od Vazduha u tabli Vazduha.


Princeza Brišućih Vetrova,
Lotos Dvora Vazduha.
DEVETI KLJUČ / ŠTAP EROSA

Micaoli beranusaji perejela napeta ialapore, das barinu efafaje “Pe” vaunupeho olani od obezoda, soba-ca
upaahe cahisa tatanu od tarananu balie, alare busada so-bolunu od cahisa hoel-qo ca-no-quodi “cial”. Vaunesa
aladonu mom caosago ta iasa olalore ginai limelala. Amema cahisa sobra madarida zod cahisa! Ooa moanu
cahisa avini darilapi caosajinu: od butamoni pareme zodumebi canilu. Dazodisa etahamezoda cahisa dao, od
mireka ozodola cahisa pidiai Colalala. Ul ci ninu a sobame ucime. Bajile? IAD BALATOHE cahirelanu pare! NIISO!
od upe ofafafe; bajile a-cocasahe icoresaka a uniji beliore.

Moćni čuvar Ognja sa dvoseklim užarenim mačevima (koji ima osam Čaša gneva za dva i po puta, čija su krila
od pelina a srž od soli), postavi njihova stopala na Zapad, i mere ih njihovih 9996 ministara. Oni skupljaju
mahovinu Zemlje kao bogataš svoje Blago. Prokleti su oni čiji su oni gresi! U njihovim su očima žrvnjevi veći od
Zemlje, a iz njihovih usta ističu mora krvi. Glave su im pokrivene dijamantima a na njima su mermerne stene.
Sretan je onaj na koga se ne mršte. Zašto? Jer se Gospod Pravednosti raduje njima! Bežite odatle, bez vaših
bočica: jer vreme je za Utehu.

Ugao Ognja od Vazduha u tabli Vazduha.


Gospodar Vetrova i Lahora,
Kralj Duhova Vazduha.
DESETI KLJUČ / MAČ BABALONE

Coraxo cahisa coremepe, od belanusa Lucala azodiazodore paebe Soba iisononu cahisa uirequo “ope”
copehanu od racalire maasi bajile caosagi; das yalaponu dosiji od basajime; od ox ex dazodisa siatarisa od
salaberoxa cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata das “daox” cocasa ol Oanio yore vohima ol jizodyazoda
od eoresa cocasaji pelosi molui das pajeipe, laraji same darolanu matorebe cocasaji emena. El pataralaxa
yolaci matabe nomiji mononusa olora jinayo anujelareda. Ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! ohyo! noibe Ohyo!
causagonu! Bajile madarida i zodirope cahiso darisapa! NIISO! caripe ipe nidali!

Gromovi Suda i Gneva su prebrojani i smešteni na Severu, u vidu Hrasta čije su grane 22 gnezda
jadikovanja i plakanja prikovana za Zemlju: koji danonočno gori, i bljuje glave škorpionske i živi Sumpor
pomešan s otrovom. To su gromovi koji, 5678 puta u dvadeset četvrtini trenutka, tutnje stotinama moćnih
zemljotresa i kao hiljade silnih talasa, koji ne smiruju, niti znaju za neko ovdašnje vreme. Jedan kamen
proizvodi ih hiljadu, čak kao što srce čovečije uzrokuje njegove misli. Avaj! avaj! avaj! avaj! avaj! avaj! Da,
teško bilo Zemlji, jer njen greh jeste, bio je, i biti će veliki. Bežite odatle! ali ne i vaši moćni zvuci!

Ugao Vazduha od Vode u tabli Vode.


Princ Vodenih Kočija.
JEDANAESTI KLJUČ / DISK BABALONE

Oxiayala holado, od zodirome “O” coraxo das zodiladare raasyo. Od vabezodire cameliaxa od bahala:
NIISO! salamanu telocahe! Casaremanu hoel-qo, od ti ta zod cahisa soba coremefa i ga. NIISA! bagile
aberameji nonucape. Zodacare eca od Zodameranu! odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada,
hoathahe IAIDA!

Moćno Sedište zaječa, i beše pet Gromova koji utekoše na Istok. I Orao progovori i glasno povika: bežite iz
Kuće Smrti! I oni se okupiše i postaše (oni) po kojima se meri, i tako je kao Oni što su, čiji je broj 31. Bežite
odatle! Jer ja sam pripremio (mesto) za vas. Pokrenite se zato, i prikažite se! Razotkrijte misterije vaše
Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.

Ugao Zemlje od Vode u tabli Vode.


Princeza Voda,
Lotos Dvora Bujica.
DVANAESTI KLJUČ / ŠTAP BABALONE

Nonuci dasonuf Babaje od cahisa “ob” hubaio tibibipe: alalare ataraahe od ef! Darix fafenu “mianu” ar
Enayo ovof! Soba dooainu aai i VONUPEHE. Zodacare, gohusa, od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape
zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O vi protegnuti po Jugu što ste 28 Fenjera Tuge, okačite svoje vence i posetite nas! oborite svoju svitu
3663 (pomoćnika) da bi Gospod mogao biti veličan, čije je ime među vama Gnev. Pokrenite se! Kažem, i prikažite
se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj togistog vašeg Boga, pravi
obožavatelj Najvišeg.

Ugao Ognja od Vode u tabli Vode.


Gospodar Talasa i Voda,
Kralj Vojski Mora.
TRINAESTI KLJUČ / MAČ PSIHE

Napeai babajehe das berinu “vax” ooaona larinuji vonupehe doalime: conisa olalogi oresaha das cahisa
afefa. Micama isaro Mada od Lonu-sahi-toxa, das ivaumeda aai Jirosabe. Zodacare od Zodameranu. Odo
cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O vi Mačevi Juga, što imate 42 oka s kojima izazivate srdžbu Greha: čineći pijanima ljude koji su prazni:
Vidite Obećanje Boga i Njegovu Moć koja se među vama zove gorkom žaokom! Pokrenite se i Prikažite se!
Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj
Najvišeg.

Ugao Vazduha od Zemlje u tabli Zemlje.


Princ Kočije Zemlje.
ČETRNAESTI KLJUČ / PEHAR PSIHE

Noroni bajihie pasahasa Oiada! das tarinuta mireca “ol” tahila dodasa tolahame caosago “h”omida: das
berinu orocahe “quare”: Micama! Bial' Oiad; aisaro toxa das ivame aai Balatima. Zodacare od Zodameranu.
Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O vi Sinovi Jarosti, Kćeri Pravednog! što sedite na 24 sedišta, obdarujući sva Zemaljska stvorenja starošću,
kojih pod vama ima 1636. Počujte! Glas Božji; obećanje Njegovo, koji se među vama zove Jarost ili Krajnja
Pravednost. Pokrenite se i prikažite se! Razotkrijte misterije vaše Kreacije. Budite mi prijatelji, jer ja sam
Služitelj tog istog vašeg Boga: pravi obožavatelj Najvišeg!

Ugao Vode od Zemlje u tabli Zemlje.


Kraljica Prestola Zemlje.
PETNAESTI KLJUČ / ŠTAP PSIHE

Ilasa! tabaanu li-El pereta, casaremanu upaahi cahisa “dareji”; das oado caosaji oresacore: das omaxa
monasaci Baeouibe od emetajisa Iaiadix. Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo
Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O ti, Upravniče prvog Plamena, pod čijim su krilima 6739; što optkaše Zemlju suvoćom: što poznaješ
Veliko Ime "Pravednost" i Pečat Časti. Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj,
jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg!

Ugao Ognja od Zemlje, u tabli Zemlje.


Gospodar Prostrane i Plodne Zemlje,
Kralj Duhova Zemlje.
ŠESNAESTI KLJUČ / MAČ HAOSA

Ilasa viviala pereta! Salamanu balata, das acaro odazodi busada, od belioraxa balita: das inusi
caosaji lusadanu “emoda”: das ome od taliobe: darilapa iehe ilasa Mada Zodilodarepe. Zodacare od
Zodameranu. Odo cicale Qaa: zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O ti drugi Plamenu, Dome Pravde, što imade početak u slavi i što ćeš utešiti Pravednog: što hodaš po
Zemlji sa 8763 stopala, koji razumeš i razdvajaš stvorenja! Veliki si u Bogu Rasprostiranja i Osvajanja. Pokreni i
prikaži se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi
obožavatelj Najvišeg!

Ugao Vazduha od Ognja u tabli Ognja.


Princ Ognjenih Kočija.
SEDAMNAESTI KLJUČ / PEHAR HAOSA

Ilasa dial pereta! soba vaupaahe cahisa nanuba zodixalayo dodasihe od berinuta faxisa hubaro
tasataxa yolasa: soba Iad “i” Vonupehe o Uonupehe: aladonu dax ila od toatare! Zodacare od Zodameranu! Odo
cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O ti treći Plamenu! čija su krila rogovi s kojima uzrokujete narastanje, i koji imaš 7336 čivih lampi u
prethodnici: čiji je Bog "Gnev u Besu": Opaši svoja bedra i počuj! Pokreni i prikaži se! Razotkrij misterije
svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi obožavatelj Najvišeg.

Ugao Vode od Ognja u tabli Ognja.


Kraljica Prestola Ognja.
OSAMNAESTI KLJUČ / DISK HAOSA

Ilasa micalazoda olapireta ialpereji beliore: das odo Busadire Oiad ouoaresa caosago: casaremeji Laiada
“eranu” berinutasa cafafame das ivemeda aqoso adoho Moz, od maoffasa. Bolape como belioreta pamebeta.
Zodacare od Zodameranu. Odo cicale Qaa! Zodoreje, lape zodiredo Noco Mada, hoathahe IAIDA!

O Ti moćno Svetlo i gorući Plamenu Utehe! što razotkri Božju Slavu do centra Zemlje, u kome 6332 tajne
Istine konače, što se u tvom kraljevstvu zove "Radost" i ne može se meriti. Budi mi prozor utehe" Pokreni i prikaži
se! Razotkrij misterije svoje Kreacije. Budi mi prijatelj, jer ja sam Služitelj tog istog tvog Boga: pravi
obožavatelj Najvišeg.

Ugao Zemlje od Ognja u tabli Ognja.


Princeza Blještavog Ognja,
Ruža Dvora Ognja.
NAZIVI TRIDESET ETIRA

čiji se uticaj širi u stalno proširujućim krugovima izvan i preko Stražarskih Kula Univerzuma.
(Prvi je najspoljašnjiji.)

1. LIL
2. ARN
3. ZON
4. PAZ
5. LIT
6. MAZ
7. DEO
8. ZID
9. ZIP
10. ZAX
11. ICH
12. LOE
13. ZIM
14. UTA
15. OXO
16. LEA
17. TAN
18. ZEN
19. POP
20. KHR
21. ASP
22. LIN
23. TOR
24. NIA
25. VTI
26. DES
27. ZAA
28. BAG
29. RII
30. TEX
POZIV ILI KLJUČ ZA TRIDESET ETIRA

Madariatza das perifa LIL cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida.
Nonuca gohulime: Micama adoianu MADA faoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das
aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma
larasada tofejilo marebe yareryo IDOIGO ; od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od
caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape
tilaba paremeji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa
ajitoltorenu, mireca qo tiobela lela. Tonu paomebeda dizodalamo asa pianu, od caharisateosa aji-latore-
torenu paracahe a sayomepe. Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita
bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji.
Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe
gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime.

Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata
dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od
peredazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das
surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodama pelapeli IADANAMADA!

POZIV ILI KLJUČ ZA TRIDESET ETIRA

O vi, Nebesa, što obitavate u Prvom Etiru, vi ste moćni u područjima Zemlje, i izvršavate Sud Najvišeg! Vama
se kaže: Vidite Lice svog Boga, početak Utehe, čije su oči svetlost Nebesa, koji vam obezbedi Upravu nad
Zemljom i njenim neizrecivim raznolikostima, snabdevši vas snagom razumevanja da raspolažete svim stvarima
u skladu s Proviđenjem Njegovim, koji sedi na Svetom Prestolu, a ustade u Početku, rekavši: Zemljom neka
vladaju njeni delovi, i neka bude Podele na njoj, da bi se njena slava mogla uvek piti, i sama u sebi
uvećavati. Njen put neka ide sa Nebesima; i kao rukotvorina neka im služi. Neka jedno doba postidi drugo, i
neka ne bude istih bića na ili u njoj. Svi njeni članovi neka se razlikuju po svojim kvalitetima, i neka ne bude niti
jednog Stvorenja jednakog drugom. Neka se razumna Stvorenja na Zemlji, i Ljudi, uzajamno napadaju i
istrebljuju; a njihova staništa neka im zaborave Imena. Neka čovekov rad i njegova pompa budu zbrisani!
Njegove zgrade neka postanu Pećine za zverinje Poljsko! Zbuni njeno razumevanje mrakom! Zašto? pokajah
se, što stvorih Čoveka. Jedan poznat od nje, a drugi kao stranac: jer ona je postelja Bludnice, i stanište njega koji
je pao.

O vi Nebesa, uzdignite se! Niža neba pod vama, neka vas služe! Upravljajte onima koji upravljaju! Zbacite
one koji padaju. Rađajte one koji su u usponu, uništite pokvarene. Neka ni jedno mesto ne ostane izuzeto.
Dopunjujte i smanjujte dok sve zvezde ne budu na broju. Ustanite! Pokrenite i pojavite se pred Obavezom
Njegovih ustiju, na koju nas je zarekao u Svojoj Pravdi. Otvorite Misterije svoje Kreacije, i načinite nas
suučesnicima NEOSKRNAVLJENOG ZNANJA.

Završeni su Pozivi ili Ključevi.

Tri Moćna Imena Svemoćnog Boga koja dolaze iz Trideset Etira:

Prvo Ime
LAZodaPeLaMeDaZodaZODaZodILaZodUOLaTaZodaPeKALaTaNuVaDa
ZodaBeReTa

Drugo Ime
IROAIAEIIAKOITaXEAEOHeSIOIITEAAIE

Treće Ime
LaNuNuZodaTaZodODaPeXaHEMAOANuNuPeRePeNuRAISAGIXa

Završeni su Četrdeset Osam Poziva ili Ključeva - koji se odnose na kompletan sistem "Vrućih tačaka",
Zodijaka, Ofidijanskog i Ifa Tarota.
LIBER T.’.T.’.T.’.T.’.
vel
THELEMA TAU THOTH TAROT

“Magika je Umetnost, Nauka i Veština izazivanja Spoznaje po Volji, ili bolje ulaska u
Spoznaju, tako da se promena uglavnom odnosi na stanje svesti a tek zatim može doći do Voljnog (ili ne-
voljnog) izazivanja Promene (drugim rečima materijalne manifestacije). Što znači da ja kao i kabalisti definisem
Magiku kao dvostruki proces - prvi je uzlazni a drugi silazni. S tim da ako se na naj-pogodniji način dosegne
spoznaja (GNOSIS) onda nema pravog vraćanja u ne-svesnost materijalnog. Naj-pogodniji način je ustvari
rezultat - trans - Dyana ili Samadi.

Recimo da ovo i ilustrujem, ako izvedem (najbanalniji) Ritual Pentagrama, ako sam ga 'dobro' izveo
mogu očekivati da moja svest uđe u LVX, a to je Gnosis. To je uzlazni 'proces'. Zatim, mogu očekivati 'silazni'
proces koji je s obzirom na uravnoteženost rituala moguće definisati ovako: Oporavak od bolesti, ozdravljenje i
osnaživanje. Materijalna dobit. Intelektualna inspiracija. Emotivna ispunjenost i zadovoljstvo. Elan za RAD.
Snaga. Ovo zvuči krajnje banalno, ali ako se dobro izvede - deluje. Mogu se normalno definisati i posebni 'ciljevi'.
Poenta je u energetskom Uravnoteženju i uzdizanju do izvora Moći. (Jesil' čitao De Arte Magica? - Sexualni
orgazam dovodi do talasanja u Akashi koja zatim pokreće tj. hrani elementalne 'svetove'... potrebe - pravi
ravnotežu... zadovoljenje).

No, mislim da je najvaljanija definicija sledeća: Magika je Nauka, Umetnost i Veština ispoljavanja
Istinske Prirode i Vršenja Istinske Volje. (Kroulijeve definicije, postulat i teoreme ovo objašnjavaju). Sve
ostalo je lutanje i/ili zavaravanje... zavisi od slučaja do slučaja...”

ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE


UNIVERZUM

Boginja se manifestuje kao Univerzum putem kosmičkih voda. Da bi razumeli ovo moramo ući u samu
simboliku brojeva koji nas do toga dovode i iz kojih izvodimo simbole karte. Boginja je 4 -Carica -Venera; putem
procesa slivanja energija manifestacije sledeća faza je Voda broja 40 -što predstavlja njen prolazak kroz velove i
pretakanje u “niže” sfere koje ona tvori da bi ispoljila sve moguće oblike beskonačnosti -to je o 400. Setimo se da
je Boginjana stazi DaLeT ustvari Venera - “D” - koja vlada astrološkim znakom Vage - “L” - u kojoj je egzaltiran
Saturn - “T” - ali, takođe vidi da ravnoteža upotpunjava i održava manifestaciju Univerzuma. Sa gledišta nekoga
ko sagledava sve elemente Univerzuma iz Malkuta, uzdignutog pogleda ka Jesodu, staza Tau u sebi sažima
projekciju celokupnog Drveta Života (što u principu čine i sve ostale “karte” tj. staze sa specifičnim stavom
sagledavanja Drveta Života). tako da na ovoj karti možemo sve elenente videti u punoj ravnoteži. Simboli su
precizno izvedeni sagledavajući te sfere javljanja uticaja sa drugih razina. Četiri Elementarna Heruvima okružuju
Kosmički Kteis -iz nje su emanirali u pojavnost. Ta “Kteis” je i osnovni simbol Boginje -koja se na ovoj karti javlja
u raznim oblicima -kao zvezdano nebo u pozadini -iza sve manifestacije; kao žena sa šest ruku koja stoji u stavu
Velike Majke; kao dvostruki tok Zmije -Ida i Pingala oko nje kao Sušumne. Vidimo je kao Mebijusovu traku
Zodijaka koja je samo simbol njene kosmičke zvezdane pojavnosti.
Sagledavajući kartu kao celinu ona se spolja i u središtu pojavljuje kao žena sa velovima i talasanjima
četiri Kabalistička sveta. Traka kosmosa sa simbolima zodijaka se nalazi na nivou ponora i vidimo da je u središtu
te “trake” pečat sedmostruke Moći Naše Dame BABALON koja vlada Gradom Piramida. Iznad ovih simbola se
nalazi Oko u Trouglu koje sažima i emanira najčistije siline sjedinjenih principa polarnosti Božanskog Trojstva
iznad ponora. Ovo oko je ozračeno zracima slave i svetlosti koji bdiju nad svim pojavnim stvarima ukazujući na
suštinsku prisutnost i svesnost Svega. Ova karta nam i kao slika Saturna prikazuje Grad Piramida nad kojim je
BABALON sa probuđenim moćima Kundalini koja stoji na kružnom disku istočnjačkog Jin-Jang simbola koji
sjedinjuje polarnosti. Dva diska koja su na piramidama nose simbole A.’.A.’. -Velikog Belog Bratstva koje je Red
Srebrne Zvezde, koji bdi nad razvojem čovečanstva i procesima planete Zemlje. Sfera Saturna predstavlja takođe
i vrh svetog Heksagrama te se u toj tački sažimaju siline trojstva supernala -Ketera, Hokmaha i Binah -koji su
svevideći -njihovo “Argosovo” Oko bdi nad Krstom manifestacije i nad svim procesima Inicijacije.
EON

Eon je jedno od gnostičkih imena za Vrhovnog Boga. Dok u stvari taj Jedan Bog u sebi sažimajući Sveto
Trojstvo, sebe ispoljava kao trideset Etira koji su objedinjeni Jednim Eonom Vatre. Sveto trojstvo su Majka, Otac i
Dete i oni si Beskonačni Prostor, Tačka i Plamena Zvezda. Na ovoj karti Boginju Beskrajnog Prostora vidimo kako
se nadvija nad celim prikazom, a uz nju je krilati globus. Ono što zaokružuje ovaj prikaz je slovo Šin čije su tri
iskre povezane sa tri plamena. Vatra je suštinski kontinuum. Slovo ŠIN nam ukazuje na to - “Šin” je sama Vatra -
kreativnost i Volja; “Jod” je suštinsko Seme i Iskra koja pokreće sve procese, a “Nun” je prostor koji vatra
prožima i kojim vlada, a to su procesi transformacije i transcendencije. Cela karta obiluje kovitlacima ognja.
Boginja Nuit opasuje ceo prikaz, kao obod svega, a Hadit, iako kraj nje, uzdignut je na naj višu tačku, ali je u
svojoj mističnoj skrivenosti okružen krugom koji simbolično odeljuje Božansko od Čovečanskog. No, na tom
pojasu -koji je i sam ponor -nalazi se i ključna Reč za postignuće Razumevanja i sticanja Mudrosti za prilazak
Kruni. Reč LASHTAL je takođe trostruka -LA je Ništa, AL je sve, a SHT je energija i silina njihove “ljubavi” -
sjedinjenja i eksplozivnog deljenja -kao i samog postojanja. Ona predstavlja suštinske principe i procese koji
postoje i koji se odvijaju u Univerzumu, s tim da je, ako je poredimo sa formulom-Božanskim Imenom IAO data u
specifičnom obliku trostrukog dvoglasja. Ovo je ispoljeno na ovaj način jer same osobine (pa i brojne vrednosti)
tih slova u celoj formuli opisuju sjedinjenje polarnosti, deljenje polarnosti i životnu energiju koja održava i menja
postojanost materije Sveta.
Ovde vidimo i dva lika -egipatska Božanstva. Horus i Tot su, oba, aktivni principi, Horusje Bog vatre,
energije i kretanja životne siline, a Tot je govornik i ispoljavanje Reči -koji iza sebe “kriju” pasivnost Tišine i
Istine. Oni se ovde, na karti, ispoljavaju na razini mentalne trijade Drveta Života dajući snagu višim funkcijama
Uma i intelekta razuma. Oni pak ne bi bili “vidni” akoRazum ne bi bio kroz formulu LASHTAL usklađen sa
Vrhovnim -sa Supernalima Drveta Života -i to bez strasti za rezultatima. Dva sjedinjena Lotosa sa granjem
Sikomore simbolišu aktivnost i plodnost uma koji na ovaj način oplemenjuje Zemlju i Svet.
LAM -jedan od Velikih Majstora A.’.A.’. je glas Tišine i donosiocReči novog, Horusovog Eona. On se nalazi u
središtu poput Zuba vatre, on je Put i Anđeo pročišćenja, Kosmička Inteligencija koja daje smernice svakoj Zvezdi
u njenom kretanju. Dolazeći u kontakt sa njim svako ponaosob prima svoju Reč i time otkriva principe svog
delovanja i postojanja u Univerzumu.
MESEC

Budući da ljudi na Zemlji Mesec vide samo ili uglavnom noću ova karta je uvek prikazivana kao naj
mračnija i stoga se verovalo da je po ljude njeno dejstvo “naj-lošije”. Odnosi dobar-loš su u potpunosti
ograničavajući, ne naučni i stoga ne adekvatni -polovični i ne primereni, jer sam Univerzum i Priroda u sebi ne
sadrže ništa takvo -već svaki deo u sebi sadrži svoje osobine, ima svoju vlastitu prirodu koja naspram nekog
drugog “dela” celine ima svoju reakciju. Mesec je oduvek upravljao plimama i osekama vodenih struja -kako
same planete Zemlje, tako i vode u ljudima - čiji je ona većinski element. Budući da ljudi nisu u stanju (većina)
da svesno i voljno upravljaju ovim kretanjima oni su to tumačili skrivenim,mističnim i nesvesnim -tako da ova
karta u principu, predstavlja nesvesno. Ljudska “svesnost” je tako samo vrh nekog brega koji viri iz Okeana
Kosmičke Svesnosti; sve ono što je pod vodom je skriveno -nesvesno, a moglo bi se reći da “podvodni arhipelazi”
i kontinenti čine grupno nesvesno -kao što vidljivi kontinenti čine grupne osobine i shvatanja ljudi i naroda
Zemlje. Ova karta stoga u sebi sadrži dosta simbola dualnosti. Pripisana je zodijačkom znaku Riba -–Pisces -koje
plivaju “dubinama” - i koje su poslednji, dvanaesti znak Zodijaka.
Muškarac i žena u pozadini su pasivni posmatrači, a i njihove senke se naziru naglašavajući skrivenost i
tamu. No, same senke i nastaju od sjaja Sunca koje je u središtu. Ovo je ponoćno sunce -Svesnost lične istinske
prirode čak i u naj mračnijim regionima materijalnog sveta -tj. Kraljevstva Zemlje -Malkuta. Istočnjački disk
polarnosti simboliše postojanost, ali i večnu promenu, kretanje energija -svi svesni akti su dodirnuti ne svesnim, a
i u nesvesne delove bića je moguće svesno zaroniti. O ovome nas dosta mogu podučiti naši vlastiti snovi i njihovo
izučavanje i shvatanje principa po kojima se javljaju. KEFRA je Buba koja kotrlja Ponoćno Sunce. U njenom
imenu je i ključ njenog značenja: K-Kteis, F-Falus, RA-Sunce. Što upućuje da samo seksualno sjedinjenje deluje
na naj dublje slojeve nesvesnog izvlačeći tj. pokrećući sadržaje da isplivaju na svetlost dana. Simbol Riba je na
mističan način povezan sa simbolom planete Uran -koji je transcendentalni pokretač ovih dubokih struja u
Okeanu Svesti. Egipatski Bog Anubis i njegov crni pas -obično shvatani kao mračni aspekti -su ustvari vodiči
ljudske duše, koji pomažu tragačima i putnicima kroz ove “mračne” regije svesti i koji otvaraju (i razjašnjavaju)
ne-prolazne puteve. Budući da je sam Anubis božanstvo, to ukazuje na to da je on u potpunosti svestan svih
delova prirode manifestovanih na ovaj način tj. na ovoj Razini. Dve kule su dva stuba Drveta Života i njihovi
vrhovi sežu do Zvezdanog Neba -preko Ponora -potvrđujući vezu sa Naj-Višim Super-Svesnim tj. Božanskim.
Muška i ženska polarnost su u vrhu prikazani čak i dvema zvezdama, a neprikosnovena vlast i uprava nad svim
kosmičkim tokovima je simbolizovana Okom u Trouglu koje se izdiže nad vodenim polu-mesecom.
SUNCE

Sunce se uzdiže i obasjava Temelje ljudskog bića. Ono je stvoritelj našeg sveta, planete, svih elemenata i
životnih energija i procesa, svih živih bića od naj nižih do naj razvijenijih -bez razlike. Sve što postoji je raznolika
kreacija Sve-Stvoritelja-Sunca. Sama raznolikost je postignuta mešanjem elemenata i dejstvom drugih Zvezda u
čijoj se zajednicinalazi Sunce. Tu zajednicu -našu galaksiju -ljudi prikazuju zodijakomi u težnji da spoznaju svoju
prirodu tražili su odgovore od zvezda, sežući čistim umom i naučnim metodama do shvatanja mehanizama
Univerzuma. Tako je svakoj regiji neba pridodato, na osnovu prepoznavanja dejstva, određeno značenje. Jasno
je da putem zračenja na raznolikim nivoima -razinama te daleke zvezdedaju osobine ljudskim bićima i da kretanje
zvezda -dalekih sunaca -ukazuje na kretanježivotne energije. Ceo Univerzum je nastao iz Jednog Izvora i svi
elementi su u svima nama tako da se zraci neke daleke zvezde lako mogu dotalasati po sinhronim elementima
prenosiocima i do naj daljih delova Beskraja delujući da elemente koji su u saglasju sa tim zracima. Kao što
galaksija mnoštva zvezda ima svoje (skriveno) središte tako i “naš” planetarni sistem ima svoje jasno vidno
središte -Sunce.
Sunce je dalo i materiju (“ohlađeni prah”, elemente) i životnu energiju kao i suštinsku Iskru za stvaranje
“ljudi”. Stoga je sunce oduvek smatrano suštinom bića i Istinskom Prirodom čoveka. Samo mnoštvo u kome ljudi
obitavaju dovelo je do toga (skrivenom voljom Sunca) da ljudi naizgled izgube vezu sa tim unutarnjim izvorom
svesnosti i ljudske božanstvenosti. Ljudi su stoga bili okrenuti perifernim elementima i interakciji tim elemenata.
Za čovečanstvo su nosioci te unutarnje svetlosti uvek bili prosvetitelji i Mesije, jer su oni u sebi ostvarili svesnu
vezu sa Istinskom Prirodom -koja je za svakog od nas jedinstvena i specifična, ali i univerzalna -Božanska. Oni su
svojom Svetlošću pokretali Svet.
Sada treba da bude potpuno jasno da je ova “naša” priroda sačinjena Voljom i Ljubavlju Sunca
zajednička i da nema razlike ni po pitanju rasa i polova ( a kamoli po pitanju vere ili moralnih uverenja!). Jasno je
da svako od ljudi ižena može da postane svestan i otvoren ka poimanju i shvatanju te suštinske Iskre Istinske
Prirode i da time uskladi sebe sa unutarnjim i spoljašnjim kosmičkim zvezdanim tokovima. Ovo shvatanje istinske
prirode karakteriše ravnoteža svih elemenata, kao i kretanje životnih energija. Simbol heksagrama uravnotežuje
simbole dva isprepletena trougla -principi aktivnosti i pasivnosti u trostrukom kretanju nastajanja, postojanja i
promene -opasuju naj jednostavniji od svih simbola.
KRALJ

Staza koja spaja Sefirote Necah i Jesod je Cadi i pripisana je zodijačkom znaku Ovna. Tako se vatrena
priroda nadvila nad tronom vazuha i odražava sebe u znaku koji svojom energijom pokreće zodijak. Pošto na
svojstven način sefiroti ispod Paroketa odražavaju sliku “velikog” Tetragramatona ova staza tako na nižem luku
predstavlja vezu Oca i Sina tj. Jod i Vau na osnovu čega tragači mogu da nazru prirodu koja povezuje Tifaret i
Hokmah. Snaga ove karte je u njenoj izuzetnoj ravnoteži i četvorostrukosti principa i elemenata, a sama po sebi
ona je energična i vatrena po prirodi Ovna
Kralj je naravno ona osoba koja je uspela da u sebi probudi svesnost o svojoj Istinskoj Prirodi i da je
uravnoteženo ispoljava tj. da vrši svoju Istinsku Volju. I sam proces Inicijacije se zasniva na tome da se čovek
dovede do ravnoteže elemenata i da se iz središta “vine” u “viŠe sfere”. Jasno je takođe i da odnosi “niže” i “više”
ne znače nište drugo do merilo suptilnosti spoznaje i mogućnosti kanalisanja saznanja i energija samog života
kroz različite sfere. Sam tron na kome Kralj sedi je sačinjen iz žetiri čvrsta stuba nad kojima su pravilno sedište i
naslon koji asociraju na slovo “L” naglašavajući ravnotežu i pravdu ove “vladavine” (a takođe i slovo “D” iz CADI
je Venera-Necah -koja vlada uravnoteženjem Vage). Priroda Kralja je tako precizno objašnjena samim slovom -
njime suštinski vlada energija Venere čime se na drugi način dovodi u ravnotežu vatreni aspekt Sfere. Slovo nas
upućuje da u svemu tome postoji element koji potiče od Pustinjakovog Jod-a kroz šta se nazire da nakon što
čovek prođe kroz svoju suverenu vladavinu elementima života kao aktivnog ispoljavanja Volje on mora zaći u još
veće dubine i visine da bi kao “Pustinjak” spoznao ono što je vrhovno u Univerzumu. Time Kralj ne odbacuje
svoju funkciju i titulu vladara, kao što Horus uvek aktivno vlada u Eonu Teleme, nego je upotpunjuje korenskom
svetlošću Hadita, stičući utočište među Zvezdama Nuit-e.
Kralj sa slike suvereno vlada nad planetarnim energijama svoje prirode -time što ih je svestan -i u tome
je Temelj njegove vlasti, dok se oko njega vije zodijak koji ga u tome “podržava” i slavi njegovu snagu. Skiptar i
kugla -simboli njegove vlasti su uravnoteženi muški i ženski princip -Skiptar čvrsto drži -jer je on simbol Falusa -
SveStvoritelja na Zemlji, a kuglu podržava jer je njena oblost aspekt Boginje Kteis -Plodnosti Zemlje. Oko njega
su zraci Sunca koji pravlino formiraju čvrste oblike četvorouglova koji nastaju tj. čine ih trouglovi, što ukazuje na
to da Božansko Trojstvo čini i vlada svakom Manifestacijom kako u “višim” tako i u “nižim” sferama.
RAT

Ratovi su oduvek, kroz istoriju, donosilipromenu sveta putem destrukcije prethodno uspostavljenog
stanja i sistema. Kada god i gde god nije bilo moguće putem razuma ostvariti promenu, ceo sistem je
“zastranjivao” i gomilao energije koje su u interakciji sa drugim težnjama i silamadolazile, kroz nasuprotnosti, u
konflikt što bi rezultiralo i eskaliralu u Rat. Svaka od takvih promena je praćena vatrenim uništavanjem i
prolivanjem ljudske krvi što je izazivalo užasavanje svih. Stoga je ideja o Ratu progutala ideju Promene i
smatrano je da je bolje živeti loše u miru nego ginuti za nešto nepoznato (u ovome se naravno krije i strah od
smrti). Sistem koji hrli ka ratu karakterišu mnogostruka ograničenja raznih ljudskih sloboda, nipodaštavanje svih
časnih i dostojanstvenih osobina kao i loše ekonomisanje životnim energijama i elementima koji čine taj sistem. U
biti se i u ovome vidi borba nasuprotnosti - ali ne u težnji za sjedinjenjem -već u istrajavanju u odvojenosti i
separaciji. Stanje koje ne prihvata promenu uglavnom (uvek!) podržavaju pripadnici Velike Crne Lože
(degenerisani izdanci Velikog Crnog Bratstva) koji svojim uredbama i nametanjem svoje (lažne) volje teže da
ograniče ljudsku prirodu na svim nivoima -ekonomski, socijalno, kulturno, religiozno i sl. Naspram tog
ograničavajućeg dejstva deluje sila Velikog Belog Bratstva (Red Srebrne Zvezde sa drugim Inicijatskim Telima koji
mu služe) koje teži da putem promena i samo-spoznaje uzdigne čovečanstvo na sledeći nivo evolucije. Usled
ovog konfliktnog ograničenja Crna Loža u težnji da se održi na vlasti uvodi ceo sistem u Rat, čak spreman i na
samo-destrukciju (ako uvidi da je održanje nemoguće) čime nesvesno služi principima Belog Bratstva (pitanje
straha od smrti Belo Bratstvo rešava edukacijom i Inicijacijskom spoznajom pa se i zbog toga promena putem
rata ne smatra lošom ili užasnom).
Horus -Bog rata i osvete isijava svoju svetlost u donjem delu karte podstičući tokove promena, akcije i
reakcije u naj dubljim slojevima ljudskog bića. Na vrhu se nalazi Svevideće, uvek otvoreno i božanski svesno,
Hoorovo Oko iz čije sfere blješću munje koje razaraju sa visina. Munje su u formi reči Eona -ABRAHADABRA. Ono
što doživljava promenu, transformaciju i spoznaju je u središtu -to je čovek.
Sve dogme i lažna i ograničavajuća uverenja i stavovi -prikazani raznolikim kulama i hramovima -se ruše -bilo
delovanjem sila iz dubina ili s visina -ono što ostaje je čista i slobodna duša čoveka u svom spokoju i nevezanosti
za prošlo i staro, prevaziđeno i ograničavajuće. Sam Čovek je Božanski Hram Svetog Duha koji obitava nad
uravnoteženom mandalom elemenata, on je čist životni Oganj, a ponad njega se vije zvezdano nebo i beskrajni
prostor Nuit-e.
VRAG

Odnosi “dobra” i “zla” i samog tumačenja u različitim prilikama i situacijama su oduvek bili merilo i
usmerivač ljudskih aktivnosti. Dobro i zlo su za različite ljude i zajednice bile različite stvari i ideje i to ih je
povezivalo ili odvajalo. Po pitanju polova sama smena Eona je donosila promene, u različitim periodima davana je
različita važnost muškim i/ili ženskim principima po pitanju vrednovanja i dominacije, što je u potpunosti uticalo i
obeležavalo celokupno društveno uređenje, kulturu, običaje i samu Religiju. Ono što su shvatali samo naj čistiji
umovi je bilo da dobro i zlo nisu aspekti Istine već proizvoljne konvencije usvojene pod uticajem okolnosti i
utvrđivanjem navika. Ono što je za nekog zlo i loše za druge je dobro i obrnuto, stoga u tome nema konačne i
suštinske prirodne istine osim puke činjenice o određenoj ideji, stvari ili delu.
U monogim religioznim i filozofskim sistemima koncept zlog oponenta Bogu njije čak ni postojao, a ovo se naj
više razvilo u toku Ozirisovog Eona pod vladavinom dogmatskih i odraničavajućih religija i crkvi (koje su po
učenju Velikog Crnog Bratstva život u univerzumushvatale kao patnju) koje su te ideje koristile da bi se održale
na vlasti i iz toga izvlačile razne oblike koristi.
Tarot karta “Vrag” po svojoj prirodi i izgledu može uplašiti oni koji su podložni staroeonskom sugerisanju
o zlu i paklu, ali njena priroda je bitno drugažija. Ona ukazuje na sjedinjenje polarnosti i na sam aktivan muško-
falusni oblik ispoljavanja. Polarnosti pokazuju mukarac i žena, koji štuju simbol Čoveka -Pentagram -i koji ne
kleče u pokori već u zanosu težnje za tim Duhovnim Sjedinjenjem (slobodan Čovek ne kleči ni pred kim!). Samo
sjedinjenje oslobađa stub aktivne energije koja se uzdiže ka nebu i sa njim se sjedinjuje u kosmičkim razmerama
uranjajući u osmičku Joni poput Božanskog Maha-Lingama. Ova seksualna ekstaza razgrće velove nepojavnog
“Ništa”. Đavo -Vrag -Jarac, snažne (...sa više snage se može podneti i više radosti!) muskulature koja odražava i
muškarca i ženu na svoj način simboliše sjedinjenje, kao što pokret ruku upućuje na drevnu maksimu Hermesa
Trismegista, i to na posve specifičan način jer rukama ukazuje na dve zvezde sa sedam kraka. Hermesov Kaducej
je samo Seme Duha koje hrli “uvis” da oplodi Boginju bsekrajnog prostora. Vrag ima dva roga koji su spiralni i
kreću se na dve strane da ukažu da iz sjedinjenja polazi novi dvostruki tok kreacije ka svojim utočištima u
beskrajnom prostoru.
Bitno je napomenuti da ideje o Crnoj i Beloj Magiji zasnovanim na idejama o dobru i zlu u ovome nemaju
uporište jer se crno-lunarno smatra ženskim principom, a ono nasuprotno muškim, tako da u tome nema ničeg
zlog niti dobrog. Tako crna ili Lunarna Magika podrazumevaju dolazak u spoznaju suštinskih ženskih energija i
njihovo uvođenje u proces sjedinjenja sa belim i Solarnim. Sfera OIN i karta Vrag upućuju na aktivno suočavanje
sa ograničenjima i tabuima i pokretanje dubokih slojeva sopstva na aktivan način.
Ono što takođe dominira “slikom” je pečat Hijerofanta koji sjedinjuje jedanaest krsteva u Jedan jedinstveni. Ovaj
pečat ima pet suštinskih tačaka i šest koja ih okružuju dajući na taj način potvrdu sjedinjenja Mikrokosmosa i
Makrokosmosa u Imenu ABRAHADABRA.
UMETNOST

Ona je obožavana u davnini kao Dijana strelkinja, kao Boginja plodnosti sa mnog grudi koja svojim
duhovnim “mlekom” hrani sva bića -svu njenu decu. Ona je potpuno uravnotežena i spokojna jer ko zna nju, zna
da nema ni delića svega što nije Božansko. Ona se javlja na svim razinama u mnogim oblicima i uživa u igri
života.
Staza SaMeKh spaja sefiru Lepote sa Temeljom bića -Tifaret i Jesod -i jedna je od ključnim staza za
spoznaju Istinske Prirode svakog od nas. Samo slovo SaMeKh upućuje na ravno meran raspored energija koje
prodiru kroz veo Paroketa, kroz veo koji odvaja “više” od “nižeg”, veo koji je prva barijera ka stuanju u Svetlost i
lični Hram Svetog Duha u kome je naše spiritualno Sunce. I ovde na specifičan način za ovu stazu i razinu
prepoznajemo aspekte sjedinjenja polarnosti -njihovu interakciju, odbijanje i privlačenje, međusobnu igru, ljubav
i sjedinjenje.
Ljubav lepotice -Bludnice i Zveri je “opšte poznata” i ona u sebi nosi ljubav svih božanskih i ljudskih
parova, znanih i ne znanih. Ona, koja u sebi nosi sve božanske principe žene, u kojoj su oličene sve Boginje, je
inkarnacija Beskrajnog Prostora -NUIT. On, koji u sebi nosi sve božanske principe muškarca, u kome su oličeni svi
Bogovi, je inkarnacija Središta svake Zvezde, koja je tačka sažimanja Beskrajnog Prostora. Svaki muškarac i
svaka žena je Zvezda, ona je bludnica-lepotica, ona je kapija Sunca kojoj on hrli ka svome utočištu, a on je njena
Zver-Čovek-Ljubavnik, oličenje prirode samog Sunca-Zvezde. Prikaz cele karte je aura njihove ljubavi pod voljom,
ona se aktivno uzdiže, poput strele, ka razastiranju u kosmičkim bespućima. U kazanu, koji je Pehar, koji je Urna,
je izmešana duhovna suština polarnosti i iz te haotične i bezlične mase mnoštva se uvođenjem svakog dela
mnoštva u odnos sa polarnošću i nasuprotnošću svako od “nas” suočava sa ograničenjima koja “nas” sputavaju
od konačnog sjedinjenja. To nije samo ljubav muškarca i žene koji su takođe samo simboli, već je to ljubav
između čoveka i unutarnjeg Ličnog Božanstva. Samo lična ljubav i težnja ka toj duhovnoj suštini je ključ za
prolazak kroz Veo, uz šta se podrazumeva elementarna uravnoteženost Zemlje, Vode, Vatre i Vazduha. To otvara
put za spoznaju, to otvara tunel u stubu koji je postavjen u praznini kojim teče suštinsko seme. To seme je naša
lična Tačka Božanskog Identiteta, naša lična Istinska Priroda, Istinska Volja koja je usklađena sa kosmičkim
principima obasjana i zaogrnuta Svetlošću, a slava te Svetlosti je večno u širenju.
Stazom Samek se “putnik” uzdiže i pojavljuje na tronu Boga RA-a -koji je Sunce, njegovo telo i duša -KU
su uravnoteženi i pročišćeni. Volja -KA je pravilno usmerena u vršenju Istinske Prirode na putu KHABS-a -Zvezde,
koja isijava svetlost svoje vlastite uzvišene prirode -koja je ushićena ili smirena.
AUM! To ispunjava Sve!
Ova staza otvara put za ulazak u unutarnji Red Velikog Belog Bratstva -A.’.A.’.
SMRT

Mudri nas podučavaju da je smrt kapija razumevanja i da je smrt Kruna Svega. Na ovo nas upućuje broj
kojem je staza Nun pripisana jer on predstavlja broj kapija na ulazu u Binah od kojih je svaka povezana sa
projekcijom sefirota Drveta Života u svakoj od Sefirota koje sežu do vela Bezdana. Da bi se ovo u potpunosti
shvatilo potrebno je u potpunosti asimilirati u sebi, i saživeti se, ali i prevazići sve sefirote do Binaha. Smrt kao
Kruna Svega upućuje na probuđenje Vatrene Zmije Kundalini, koja je simbolično pripisana seksualno-
škorpionskim energijama. Kundalini time budi sve životne centre, obuhvatajući celo biće i uzdižući ga u Duhovnu
Božansku Krunu -Keter -Sahasrara Čakru.
No, sama staza Nun seže kroz veo Paroketa i uvire u Tifaret čime žini prirodnu ravnotežu i nadopunu
stazi OIN, tvoreći time jedno od uzvišenih imena Sunca -ON.
Većina religioznih sistema smrt smatra kapijom ka “onostranom”, ka svetu gde duša putuije nakon
zemaljske inkarnacije. Ta shvatanja su poznata i naširoko izučavana, ali i izuzetno kompromitovana zbog
korišćenja same ideje o prekidu zemaljskog postojanja kao fatalnog čina ispunjenog užasom zbog raznih tabua i
ograničenja, zbog raznih oblika vezanosti, pristrasnosti i odbojnosti, straha od patnje i neizvesnosti od
nepoznatog. Tanatos, strah od smrti, je time postao jedan od korenskih usmerivača i obeležja civilizacije u
“trenutnoj” smeni Eona. Izuzetno mnogo poriva ka delovanju i funkcionisanju i u samoj organizaciji društva i
nažina života je određeno i usmereno Tanatosom. Energija koju sa sobom nosi ideja i sama osećanja o smrti, je
za “običnog” čoveka ravna energiji Erosa, seksualnog uzbuđenja i smatra se da su ekstaza Etrosa i ekstaza
Tanatosa ustvari naličja Jedne prirode Kosmičkog-Ljudskog orgazma sjedinjenja polarnosti. To sjedinjenje je na
karti prikazano dvema zvezdama čiji se kraci prožimaju (koje opet simbolično podsećaju na Misteriju Bludnice i
Zveri čije sjedinjenje, sam koren, ovde vidimo), a koje “podržava” ravnoteža četiri elementa u njihovom vodeno-
škorpionskom javljanju u ovoj sferi. Te četiri životinje, Riba, Orao, Zmija i Škorpion su održavaoci Vodenih
osećanja i emocija u procesu suštinskih promena koje izaziva dejstvo sfere Nun -Smrti. Duh, esencija bića, je i
ovde simbolizovan oblikom Jajeta -Ovuma iz koga se procesima sjedinjenja i razvoja, tokom promene,javljaju
nova obličja života i univerzalnih kreacija.
Mars i Pluton ovim “vodenim” sferama daju izuzetnu energiju i svojim delovanjem pokreću naj dublje
slojeve “svesnog” i nesvesnog” baš svojom prirodom potvrđujući vladavinu na “zemlji” i “na nebu” - kao gore
tako i dole projektujući tako svoje energije u svaki aspekt polarnosti. Kako se proces promene odvija na svim
sferama, time se i shvatanja o Smrti u novom, Horusovom Eonu menjaju i usklađuju sa stvarnom i istinskom
prirodom koju smrt predstavlja i šta ona znaži i ostvaruje. Shvatanjem smrti “ljudi” prelaze u sferu koja ne
predstavlja “onostranu” mračnu neizvesnost, već u sferu koja otkriva Istinsku Prirodu i Volju Solarnog Anđela
Čuvara sa kojim smo Jedno.
OBEŠENI ČOVEK

U prostoru između Bezdana Visina i Bezdana Dubina manifestuje se Univerzum. Priroda Univerzuma je
energija čiste Svetlosti, a njen kolorit formira svojim vibracijama različite razine “postojanja”. Kontinuum
ekspanzije i širenja Svetlosti poput posude sadrži prazan prostor simbolizovan elementom vode. Emotivnost i
osećanja te “Vode” svetlosti sažeta su u jednu Reč, koja je ljubav, koja im je izvor -AGAPE. Priroda te ljubavi je
Jedinstvo, što upućuje na to da je sama svetlost Univerzuma Jedna, Jedinstvena, Sveobuhvatna i Svetvoreća.
Nema ni dela Univerzuma koji nije sažinjen od te Svetlosti.
Voda je temelj Univerzuma -jer Mem je 80 kao i Jesod -na ovaj način trebamo učiti i shvatati nauku drevnih.
Voda je Kula, jer Mem –40- je 80 kao i Phe -Voda je Vatra -dvojna priroda je sjedinjena u Jednoj Svetlosti i ona
se javlja u mnoštvu emanirajući sebe na mirijade svetova znanih i neznanih umu -koji je njihovo mao i ne-odraslo
dete.
Učenja o nastanku “Sveta” se naj češće zasnivaju na simboličnoj ideji o Kosmičkom ocu i majci koji iz
svoje ljubavi tvore sina-Sunce i ćerku-Zemlju. U Kabali, ovo je objašnjeno kroz Tetragramaton, pojavnost Četiri
Sveta i sama četiri elementa drevnih- oni su Vatra-Otac, Voda-Majka, Vazduh-Sin i Zemlja-Ćerka. U svakom od
ovih elemenata deluju njihovi vlastiti principi koji su simbolizovani alhemičarskim “elementima” - koji su Sumpor,
Živa i So. Ova četvorostrukost prožeta trostrukošću je simbolizovana Krstom ponad Trougla -ovo je simbol
buđenja Zlatne Zore bića čoveka u svetlost sjedinjenja Mikrokosmosa (pentagram) i Makrokosmosa (heksagram),
koja je večni život i Besmrtnost (ankh).
Ideje o karti Obešenog Čoveka i o samom znaženju njegovog položaja su često varirale. On asocira na
palog anđela koji sa nebesa pada u ponor. On asocira na anđela svetlosti koji donosi Luč ljudima na Zemlji. On
asocira na samo-žrtvovanje i ispaštanje, patnju u materijalnom svetu. On asocira na Spasitelja koji je razapet na
krstu materija doneo spasenje svetu. On asocira na kreiranje Univerzuma iz Jedne Svetlosti. On asocira na
svetlost uz čije dugine boje spektra se može uspeti “naviše” ka Jednom Izvoru. Postoji očito dvojstvo u mnoštvu
oblika i u samom mnoštvu tumaženja ovog lika (ovo je apsolutna istina za svaku od razina, staza i samih tarot
“karata”) sve do trenutka kada se ne dosegne Razumevanje, Mudrost i sama Kruna tj Jedinstvo sa svime. Sve je
PAN -on je dvojstvo koje se sjedinjuje i nestaje u Ništa. More Pana je Kosmički Okean Voda koje obuhvataju Sve,
a zvezde i galaksije su samo mehurići i kapljice u njemu. Isto tako su ljudska osećanja i emocije samo senke
njihovog uma koje se rastvaraju u Božanskoj Ljubavi -ona sve proždire svojim vatrenim ustima.
Između ponora Dubina i Ponora Visina, koji su Jaje Duha, samo Jedna zraka Luči je Univerzum, ona teče,
ona je Sve, i Bog i kuća Gospodnja i Ništa, ona je zvezdana ljubav -AGAPE.
SREĆA

Na pitanje “Šta je sreća?” uvek je bilo mnoštvo raznolikih odgovora, od zadovoljenja običnih ukusa ili
nagona za održanjem, do rada i razvoja i napretka u neoj oblasti i sferi “interesovanja”. Ovo mnoštvo stavova
nikad nije donosilo potpuno ispunjenje i stoga nije shvaćeno kao puna prirodna Istina. Svaki nagon ili želja se
lakše ili teže zadovoljavao, ali to nikada nije bio “konačni” cilj. Ono što u nama određuje “cilj” Sreće uvek bi htelo
viŠe i “bolje”. Patnja bi se opet vraćala (ili stanje pasivne inertnosti i tuposti) i opet bi se tragalo za nečim
novim... Očito je da sreću donosi ono što ima kontinuitet trajanja i potpuno zadovoljenje onog koji želi i onoga
što se želi do vrhunske tačke nestajanja i jednog i drugog. Šta donosi taj kontinuitet?
Očito samo ono što je suštinsko u nama i ono što nam po Istinskoj Prirodi i unutarnjeg i spoljašnjeg bića
odgovara -vršenje Istinske Volje. U tome nema prekida i konačnog “nižeg” zadovoljstva. Vršenje Istinske Volje
(svakog od nas) zadovoljava više -unutarnje i ispunjava “svrhu” postojanja. Kao što je priroda ptice da leti (čijim
ispunjenjem ona ostavruje kontinuitet “sreće”) ili ribe da pliva, tako je i priroda čoveka da deluje u skladu sa
svojim osobinama ispoljavajući elemente svog bića u zajednici i odnosima sa drugima. Ovo je naizgled samo
spoljašnja funkcija (i “zadovoljenje” sreće), no, u samom tom Radu dolazi do asimilacije onog koji radi i onog što
se radi u Jedno koje nije svesno odvojenosti već samog izvršenja Rada -u skladu sa samom Kosmičkom
“šemom”. U tom Jedinstvu Rađenog i Radnika nestaje ograničavajuće delovanje Uma i ostalih “funkcija” i
osobina, već oni pravilno služe procesu u tom stanju vršenja Istinske Volje. Čak ni eventualni “rezultat” tog Rada
nije sam po sebi konačno ispunjenje niti cilj, već kontinuitet “ne-svesnosti” (ili bolje “super-svesnosti” u Radu).
Samo sjedinjenje muškarca ižene u ljubavi pod voljom je vrhunsko ispunjenje te prirode koja ih krasi i nagoni ka
ličnom vršenju Volje ka konačnom postignuću Kontinuuma Ekstaze koja odlikuje samo izvršenje i upotpunjenje.
Kao što svaki akt, rad ili delo imaju svoj produkt i ishod, tako tako i sekso-magički akt sjedinjenja izrađa “Magičko
Dete” koje je naj viši oblik kreacije čoveka i žene i njihovih “spoljnjih i unutarnjih” Istinskih Volja.
Kako duhovni tragači i aspiranti dolaze do ovoga?
U principu, sve je jednostavno. Potrebno je upoznati sebe i osobine svoje prirode, očistiti i uskladiti
elemente svog bića i dovesti ih u ravnotežu, prevazići pristrasnosti i odbojnosti i iz toga usmeriti težnje samo ka
središtu svog bića koje je centar Istinske Prirode i Volje -ka “Suncu”. Dosezanje ove spoznaje je Lepota bića i
njena Svetlost, odkla kreću Rad i ispunjenje do konačne asimilacije, zadovoljenja Istinske Prirode koju krunišu
Razumevanje, Mudrost i Jednota Svega.
Ovaj Rad je Točak koji se obrće u svojim principima obuhvatanja svih sfera. Ovaj Rad potiče od Sunca,
Ličnog Anđela -kojise poput Zmije ovio oko Srca i daje energiju za Rad. Taj rad se manifestuje u svim sferama i
elementima, on je Inicijacija Duha koji Biće uvodi u Jedno i Ništa, u spoznaju ne samo Univerzalnih sfera, već i
beskrajne ekspanzije prostora i beskrajnog sažimanja/
Šta je sreća?
URAVNOTEŽENJE

Svaki deo Univerzumaje uravnotežen sa svojom nasuprotnošću i nalazi se na svojoj putanji, vršenju
Istinske Prirode, uravnotežen (u odnosu na samo Središte Svega), sa tom nasuprotnošću koja ispoljava svoju
Istinsku Prirodu na svojoj putanji. Nema ni jednog dela mnoštva koji ne podleže ovom “zakonu” - jedino što
razum ljudi po svojoj prirodi ne može to u celosti da sagleda. Ovaj zakon je u potpunosti precizan, dosledan i
tačan. Svaka akcija ima svoju reakciju, nakon čega dolazi do smirenja u središtu -osima ko i reakcija nije po sebi
nova akcija koja izaziva reakciju - čime dobijamo “talasanje” u velikom okeanu Univerzalne svesti i materije. Ta
talasanja su mnoštva svetova i razina koje postoje po prirodi svoje vlastite vibracije. Svi “ti svetovi” imaju svoju
ravnotežu naspram onog njihovog prirodnog nasuprotnog para. Svako biće, pout muškarca i žene ima svog para,
i sama Svetlost ima Tamu. Priroda jednog je širenje i ekspanzija, a dugog primanje i sadržavanje. Suštinski
simboli ovih polarnosti su Tažka i Krug, Lingam i Joni, Falus i Kteis, Jin i Jang -učeći i podsećajući nas na svoj
nažin (u različitim podnebljima planete i na različitim razinama) o svom značenju.
Sam početak i kraj Univerzuma su uravnoteženi u ovoj Istini. Postojanje je njihovo dete (koje je jedinstvo
njihovih dvaju “priroda”). Ljudska svest, biće i sama priroda nikada nije služila samo sebi i ispunjenju svojih
sebižnih i ograniženih ciljeva.Oduvek su ljudi živeli u razližitim oblicima zajednica, u plemenima, grupama. Sve te
zajednice su predstavljale Jedno ostrvo ili polje-Geštalt svesti kojem su jedinke pripadale, služile i od toga
dobijale ono što je potrebno za njih same. Tokom vremena ti oblici zajednica su se razvijali od pukog životinjskog
okupljanja u krda i čopore do samog razvojadruštvenih uređenja sa različitim obeležjima (što je u potpunosti
zavisilo i od smene Eona). No, do sada zbog ne-razvijenosti ljudske svesti i egoističnih ograničenjakoja su iz toga
proistekla, služenje je uvek bilo ispred vršenja lične Istinske Volje. Pred nama se sada otvara Novi Eon koji svojim
energijama teži pa pročisti ovo i da uravnoteži služenje sebi i drugima. Služenje “grupi”, zajednici, bez
poznavanja lične Istinske Prirode nije bilo usmeravano ličnim svesnim delovanjem, već nesvesnim impulsima koji
su dolazili kroz ljude koji su povremeno bili “kanali” (za impulse Geštalta) i koji su bili mali “usmerivači” istorije -
bilo da je to izgledalo “dobro” ili “zlo”. Sada ti “nesvesni” impulsi ne upravljaju zajednicama, već se došlo do
stadijuma da je “potrebno” osvešćenje svake Jedinke koja bi zatim bila sama sposobna da upravlja svojom
“sudbinom”. Sa samim Duhovnim i ličnim razvojem dolazi se do mogućnosti delovanja kako u porodici ili regionu,
tako i do delovanja na nivou zemalja, kontinenata, pa i same planete. Za sada je još uvek očito da ceo proces
nije osvešćen u potpunosti (već samo početni stadijum upućivanja u otkrivanje Lične Istine i prirode svoje
Zvezde) već da Tajni Majstori A.’.A.’. skriveno svojom Istinom (koja je i jedinstvena i univerzalna) usmeravaju
razvoj civilizacije. Ovaj razvoj je iravnotežen, njihovoh služitelja je malo i oni su tajni, ali vladaju mnoštvom i
znanim. Istina je Jedna.
PUSTINJAK

Red Telemita (onih koji slede i vrše svoju Istinsku Volju i koji tome teže da poduče i druge, služeći sam
zakon Teleme) se sastoji iz tri Ranga: Čovek Zemlje, Ljubavnik i Samotnik. Ovo su i tri stadijuma ljudskog razvoja
iako su, u principu, u jednoj ličnosti - čoveku i ženi -neodvojivi.
Čovek Zemlje kroz Rad, akciju i delovanje (Karma Joga) u materijalnom svetu (prvo pronalazi, a zatim
i)vrši svoju Volju. Ovo je naj grublji “stadijum” i kroz njega se prolazi, samim radom i pročišćenjem kroz vatru
ogleda koji nailaze na putu. Praktično, svi mi koji odbacujemo stara shvatanja koja su do sada ograničavala svet,
pripadamo ovom Rangu. Iako je materijalno telo “grubo” ono takođe ima svoju suptilnost i kao i svaki od
Rangova ima trostruku prirodu čiji se ogled može dati na tri načina. Oni koji prođu kroz taj trostruki ogled
(neodbacujući svoje Telo Čoveka Zemlje -već ga oplemenjujući sjajem svoje unutarnje Zvezde, i suštinske iskre u
njoj) postaju Ljubavnici -i to Ljubavnici svoje Božanske suštine.
Ljubavnici u Redu Telemita se uzdižu u intelektu i razvijaju Raz-um (Gnana Joga) do krajnjih granica
moći -da bi ga prevazišli prolaskom kroz trostruki ogled. Ljubavnici Teleme su oni koji uz vršenje svoje Istinske
Volje služe i zajednici, samom Redu i svetu ljudi Zemlje koji je “pod” njima.
U Rang Samotnika stupaju oni koji su se “uzdigli” iznad zemlje i intelekta u svom Duhovnom postignuću
(Radja i Kundalini Joga), oni koji su prevazišli i poništili sva ograničenja i nasuprotnosti izvan i unutar sebe, oni
koji su Jedno i Ni-Jedno sa svojom Istinom. Ni oni ne odbacuju svoja tela Čoveka Zemlje i Ljubavnika već to
“telo” koriste kao provodnik i medijator njihovih univerzalnih i Duhovnih Moći i Saznanja (Gnosis). Oni su sami
transformisani i obitavaju u sve-obilju moći i kreativnosti koji izviru iz njihove “lične” Tišine. Oni ne obitavaju u
pustinjama i šumama, sami i izdvojeni, već njihova devičanski čista iskra Duha šeta, ide, nesmetano kroz
mnoštvo. I “oni” (koji i nisu “oni”) prolaze kroz trostruki ogled ispunjavajući time Hijerofantski Zadatak Reda
Telemita i nestaju u “onostranom”, koje je izvan Drveta Života i onog što je Tarot u stanju opisati i simbolizovati.
Priroda “Device” nas potseća da u suštini prirode svakog elementa, u suštini prirode svake “planete” ili zodijačkog
“znaka” postoji suštinska Božanska Iskra koja je ne uslovljena i ne ograničena i da puni potencijali svake od tih
“Volja” mogu da se naj čistije i naj moćnije ispolje i ispune u stanju svesnosti te Iskre-Tačke. Ona je u srži svake
Zvezde, u srži svakog ljudskog srca i središte je “svakog dela” Beskrajnog Prostora.
Red Telemita u svojoj jednostavnosti obuhvata sve Rangove A.’.A.’. i lako ga je bolje upoznati
studiranjem Drveta Života (i sticanjem iskustva kroz “adekvatne” oglede). Tako Čovek Zemlje teži i gleda ka
Tifaretu, ka Manjem Božanskom Licu, a Ljubavnik gleda ka Većem Licu “Boga”, dok je Samotniku,kako i karta
prikazuje, lice skriveno. On je sam, Nema Boga “tu” gde je “on”.
STRAST

Tith spaja sefirote Snage i Slavena Drvetu Života i predstavljena je tarot kartom koja nosi naziv “Strast”.
Njeno ime je Zmija i u korespodenciji je sa Lavom. Ovo je jedna specifična i univerzalna ljubavna strast izmedju
žene i muškarca. No, to su ustvari likovi iz “Knjige Zakona” - Skerletna Žena i Zver, nisioci silina Zvezda, Meseca i
Sunca. Ona je Mesec, On je Sunce. Mnoštvo je simbola koji im se adekvatno mogu pripisati u njihovoj ravnoteži.
Ljubav njihovog sjedinjenja budi životnu silu -zmiju Kundalini, koja donosi Božansko osvešćenje u sve delove
bića. Svi elementi, voda, vazduh, vatra i zemlja, učestvuju u ovoj ekstazi i gozbi Duha -koji poput Kosmičkog
Jajeta sadrži Sve.
Kao što je od Haosa i Noći Eros stvorio Jaje Kosmičke Svesti iz koga je nastala Svetlost, tako se u lubavi
pod voljom muškarac i žena (inkarnacije Božanskih polarnosti) sjedinjuju u luči njihovih Zvezda koja se širi i
nestaje u Tami. Ovo je dvostruki “silazno-uzlazni” tok koji na svoj način ujedinjuje Univerzalne procese. To
sjedinjenje je Eros -strast Ljubavi -naj više Božanstvo onkraj svake polarnosti. To sjedinjenje je smrt svake
polarnosti i kroz tu smrt se ulazi u Razumevanje. Ova karta nije kapija Razumevanja, ono je tu već “prisutno” i to
u liku Skerletne Žene, koja je ustvari BABALON i u simbolu pehara koji ona drži (a koji sam po sebi nastaje iz
njenog sjedinjenja sa Divljom Životinjom, sa Zveri, sa Muškarcem, koji je THERION, koji simboliše solarne
energije koje u sebi sažimaju Moći celog “sistema”, svih elemenata i “planeta”... mogao bih reći da je ona Prostor
njihovog Zodijaka), u njenom Peharu je samo seme čivota, koje je (“zaštićeno” krunom Izide) kao u utrobi Velike
Majke, svesno, svemoćno i svevideće. To seme Života je njihovo Magičko Dete -Horus. I ne samo TO, to je jedan
simbol koji podseća da je ljubav i sjedinjenje polarnosti (FALUS-a i KTEIS) daje (PROKTOS) to seme, Iskru, koja
je svetlost samoga sveta, Amrita, Eliksir Života, Medicina Metala i Kamen Mudraca -Sav Univerzum u svom
mnoštvu. To mnoštvo je na ovoj karti simbolizovanosa jedanaest sfera, koji su cvetovi u punom cvatu svojih
životnih energija. To su sefiroti Drveta Života, planete Solarnog Sistema i sama formula ABRAHADABRA (počevši
od “Sunca” preko “Zemlje”, u prirodnom nizu do “Plutona i onog “Sunca-Iza-Sunca” koje ovu zmiju Vatre
povezuje sa Galaktičkim i Kosmičkim tokovima).
Posebni i praktično naj specifičniji simboli preko kojih se može doći u kontakt sa ovom stazom i kartom
su Lingam-Falus i Joni-Kteis, mada ih ovde na samoj karti vidimo kao sjedinjene muškarca i ženu, ono što je
takođe posebno specifično su dve zvezde sa sedam zraka -zvezde BABALON-e i THERION-a. Njena zvezda
obuhvata i prima, njegova ispunjava i hrli u svojoj snazi. Njihovo međusobno privlačenje budi EROS-a, čije je
zračenje strast ljubavi -AGAPE. Sama sedmokraka zvezda ne samo da simboliše sedam svetih planeta Alhemičara
već i sedam staza (sa jednom, najvišom kao središtem i “osovinom”) koje prelaze i nalaze se preko Ponora u
Duhovnom Božanskom Carstvu.
BRAĆA

Ovde se susreću i venčavaju Svetlost i Tama. Samo jedan dodir je venčanje, trenutak i beskonačnost.
Sva sila aspiracije koja je stremila ka visinama u svojoj svetlosti ovde uvire u Noć. Ovo je staza i kapija njihove
ljubavi iz koje izvire Glas Razumevanja. Taj glas se prostire kroz dubine Noći i može ga čuti samo Duhovono Uho
koje je pripremljeno za slušanje. Pripremljeno je samo onda kada je svojom čistotom sposobno da poprimi i
shvati, u sebe primi ono što nije od Razuma, već koje potiže iz Duhovnih i Božanskih izvora. Čovek i Bog ovde
nisu Jedno, oni su zajedno, omogućavajući time da se kroz čoveka sliju u svet Božanski uticaji, Reči Božije. Oni
su braća blizancičija se dvojna priroda u potpunosti nadopunjuje u saglasju sa kosmičkim principima obuhvatajući
time dejstvo na svim razinama Drveta Života. Glas i Tišina (slušanja) su braća blizanci koji svojom dvostrukom
prirodom u mnoštvu ispoljavaju skriveno jedinstvo.
Mač koji se često pojavljivao u legendama drevnih religija viđen je kao polomljen, nakon čega je morao
da se ponovo u celosti istopi i iskuje novi. Taj Mač je mač kreiranja Drveta Života i “prirodnog” izlivanja energija
po sefirotima, po suštinskoj Božanskoj Ideji izvedeno do krajnjih regija materije. Taj Mač odista nikada nije ni bio
slomljen, nego ga je tako sagledavalo oko “neveštog” tragažaza spoznajom. Taj Mač je ceo i u punoj snazi,
svemoćan je. Ono što je krivilo “sliku” je njegov prodor kroz Ambis u kreiranju iz Duhovnih Božanskih, arhetipskih
sfera ka stvaranju Razuma i formiranju konkretnih, suptilnijih ili grubljih sfera materije i vibracija Mnoštva u
Univerzumu. Simbolično je taj mač obnavljala Zmija Mudrosti -a to su dvadeset i dve staze Drveta Života. I ovaj
Mač i Zmija su braća blizanci. Jedno ispoljeno na dva “načina”. Jedno koje objašnjava sebe i time upotpunjuje
ono drugo time što ono nije. Ovo je upotpunjena slika Čoveka koji u sebi sadrži sve i to sve u svojim
polarnostima.
Čovek koji je na putu spoznaje i koji vrši svoju Volju je poput Srca oko koga se ovila Zmija. On je telo,
snaga, energija i um, a Zmija je je njegov pokretač, izvor i Duhovna sila. Čovek čije je srce čisto, može slušati u
svojoj tišini Reži Mudrosti ove Svete Zmije. Ova Sveta Zmija je Sveti Anđeo Čuvar, Jedinstven i Univerzalan za
svakog od nas. Naše “više” Ja, Duhovna suština. Veza, svesnost i komunikacija sa tim Anđelom daje krila i polet
Volji srca čovekovog.
Čovek je (bilo muškarac ili žena, bez razlike, jer je i to blizanačka, bratska osobina u Jednom) tu poput
Pehara koji prima i sadrži Svete Sakrament Elemenata, koje je nadahnuo Sveti Duh, koji se spušta sa visina Duha
odakle bdi svevideće Božansko Oko. Sveobuhvatni oreol luči okružuje ovu blizanačkukapiju koja je Zrak Svetlosti
Zvezdau Telu Boginje Beskrajnog Prostora. Njene grudi su bratske i blizanačke prirode jer obilno izlivaju svoje
kosmičko mleko -Pra-NU.
Golub i Zmija su ovde nosioci iste Reči, istog
Glasa Istine u čoveku u odnosu na “njegovog” Boga.
Golub i Zmija su ista energija, i životna i Božanska
svest -osim što se po svojoj blizanačkoj, bratskoj
ljubavi i prirodi ispoljavaju u drugom obliku u
različitom toku kretanja, unutar i izvan čoveka i
Boga... koji su i Glas i Slušanje u Jednom. Jedna
Istinska Volja Božanskog Univerzuma.
ZVEZDA

“Spoznaj sebe samoga” pisalo je na ulazu u Svetilišta Drevnih Misterija. Ono što ljudi znaju o sebi je
samo delimična slika Istinske Prirode, ono što je suštinsko nazivano je Misterijom. Misterija je ono što čovek
Razumom ne može da pojmi, a predstavlja i jeste ono naj unutarnjije i suštinsko u nama. Misterijom se naziva
ono skriveno, ono čisto, ono čime se ne može manipulisati, ono što ne može biti ukaljano ili obesvećeno, ono što
je izvor svih moći bića, sadržitelj i održitelj svih elemenata. Misterija je Tajna nad Tajnama koji su neki pokušavali
otkriti sebi, koju su neki pokušavali sakriti od drugih, koju su neki pokušavali zaštititi od ne posvećenih, koju su
neki pokušali iskoristiti za svoje interese i dobit. Misterija je Istina, Božanska Suština, ona je to što Jeste i bilo
kakve špekulacije oko nje nisu moguće, oni koji su to pokušavali, živeli su u zabludi i u svom ne znanju i
ograničenosti uticali time i na druge, voljno ili nevoljno. Verovalo se da je velika Moć u tome. I jeste, ali Moć koja
razgaljuje i oslobađa iluzija o smislu Moći. Moć koja je to što Jeste, Univerzalna Svest i Energija, koju ne može
“uprljati” ili “pomeriti” sitna želja ili strast, već jedino Istinska Volja Čoveka -koja je i sama u skladu sa njom.
U Svetilištima Drevnih Misterija ova istina je gorela poput plamene Lampe na duhovnom ulju i bila je
dostupna svakome čija su čistota i posvećenost bile usklađene u svom biću sa njom. Ova Istina je dostupna
svakom istinskom i iskrenom duhovnom “tragaču”. U Svetilištima je ova Istina o pravoj prirodi ljudi i Univerzuma
jednostavno i samo slavljena, jer ništa osim slavlja nije moglo da se izmanipuliše, ona je spoznata u tom slavlju,
ona je “konzumirana” u tom slavlju i ona se ispoljavala u tom slavlju. Ta Istina je Zvezda, duhovno Sunce unutar
nas koje sija nesmetano i čiji zraci obasjavaju sve u nama i čiji zraci se šire do krajnjih granica Univerzuma i čiji
su zraci prožeti i sjedinjeni sa zracima drugih Zvezda. Ta Zvezda u sebi nosi Moći Mudrosti koje potiču od samog
Sve-Stvoritelja, Logos-a koji Rečju stvara, održava i uništava svetove. Baš ta Zvezda je vodila Tri Mudraca u
“mesto” zvano Beth-ALHIM (Kuća Božija) u kojoj se rodilo dete-spasitelj JHŠVH čije je petostruko ime
manifestacija Moći, Svetlosti i Mudrosti same Zvezde. Ova alegorijska priča je kasnije tokom istorije iskorišćena za
neke od naj većih “zala” i ograničavanja slobode u svetu, a oni koji su tu priču (i ostale koje idu uz nju) shvatili
otškrinuli su u sebi prozor i vidik ka istinskoj spoznaji tog Božanskog Izvora. Svako od nas ima svoju jedinstvenu
Zvezdu vodilju, sa ličnom “formulom” svoje Magike i Imenom koje ona nosi, ali su u ovom, Horusovom Eonu, sve
oplemenjene i usklađene sa rečju Zakona ovog doba -THELEMA. Ta Reč nas upućuje na ono početno “Spoznaj
Samoga Sebe”, ta Reč je naša Istinska i Slobodna Volja, smisao života nas kao Zvezda u Nebeskoj Zajednici. A
spoznaja sebe samoga ne samo ne samo da razrešava sva lična pitanja o Biću već omogućava da se blagoslov
izlije i na svet i da i on sam bude oplemenjen u svojoj raznovrsnosti.
Spoznaja ove Zvezde otkriva i večno utočište u zagrljaju Boginje Beskrajnog Prostora. Ona je Utočište u
koje se ulivaju sve Zvezdane Reke.
KOČIJE

Ova staza nosi u sebi energije suštinske Reči Magike novog Eona. Broj te reči je 418 i ona se nekad
izgovara kao Abrahadabra, nekad kao Makahašanah, a nekad kao Kanešantator, u pitanju je ista
Jedanaestostruka sila Magike koja se ispoljava kroz različite medijume, tj. nosioce te luči u Svetlu. Oni koji prođu
ovom stazom, prelazeći ogradu Ambisa postaju Majstori Sveta i obitavaju u Duhovnom Razumevanju. O njima se
ne može ništa puno ili malo reći jer oni i ne postoje. Ovi Majstori su Samotnici Reda Telemita koji putem služitelja
svojih -Ljubavnika i Ljudi Zemlje, služe Sve putem Magičke Moći Njihovog vlastitog Razumevanja. Iako se ta sfera
naziva Tišinom i iako je ovijena crnilom u nju se stiže Izgaranjem i Radom. Čak i stari Egipćani su nas podučavali
i podsećali da je osobina Bogova da Idu- a to im je specifična osobina jer Postojanost njihovih Božanskih priroda
se održava Promenom, Kretanjem i Razvojem kreacije. Ono na čemu se zasniva delo i Rad Majstora su četiri
suštinska i osnovna elementa sveta- zemlja, voda, vatra i vazduh- njihove varijacije, kombinacije i suptilnost
uticaja, kao i razina na kojoj postoje, razaznaju se kao “planete” ili “ znaci zodijaka”. Njihov Rad je Vrhunac
onoga što predstavlja njihova Zvezda. Rad je ovde konkretizovan i upotpunjen do svojih krajnjih granica koje
elementi mogu da nose. Dalje od toga je Svet Duha. Taj svet je poput Sunca, a svi ostali “niži” su poput odraza
na Mesečini. Ovi svetovi su uvek i večno sjedinjeni i prožeti, okrenuti jedni drugima i u neraskidivoj “vezi”. Svest i
energija tih svetova uvire i izvire u njih i iz njih, stvarajući ih, održavajući ih i rastvarajući ih u “Ništa”. Sve
energije dvostrukosti u svom kretanju i “obrtanju”, koristeći silu i postojanost samih elemenata, održavajući ovaj
Rad na svom pravcu, a taj rad i nije ništa drugo do ispunjenje i ispoljavanje sjedinjenja polarnosti u extatičkoj
ljubavi i sexo-Magijčkom ujedinjenju koje “Rezultira” Orgazmom rastvaranja Svesti u Duhovnim Regijama. Ta
extaza kroz sebe ispoljava i formuliše Vrhovno ustrojstvo ujedinjenih bića i to Jedno ( koje je sjedinjenjem Dva
“postalo” Ništa) se ispoljava kao Jedanaestostruka “Reč” koja obuhvata sve Razine i Svetove, ceo sistem koji je
obuhvaćen sjedinjenjem, od potpunog Mnoštva do kuće u kojoj je došlo do sjedinjenja.
Ovaj proces je Večno Obnavljajući kao i sam tok Promene. Mnoštvo u Univerzumu je u stalnom deljenju i
sjedinjavanju. Konstantan je kontinuum stvaranja i kreiranja kao i razgrađivanja i uništenja određene
postojanosti Univerzuma. Stoga su Majstori postavili i odredili simbole koji nas upućuju na naš Rad. Taj Rad izliva
krv naše Duše u Pehar Božanskog Razumevanja gde je ona izmešana sa Večnim Životom. U toku Rada svi smo
konzumirani i oslobođeni svih veza i ograničenja, a za čistu Volju oslobođenu razloga i strasti za rezultatom, svaki
je Put savršen. A Svi putevi vode u Grad Piramida kojim vlada Naša Dama BABALON čija je Ljubav naše
ispunjenje. Mi nestajemo, ona biva zadovoljena i oplođena i Duhovno Dete nastaje i započinje svoj razvoj i rast u
Nebeskoj Zajednici među zvezdanom decom, braćom i sestrama Zvezda.
HIJEROFANT

Svaki Sistem poseduje svoje Duhovno središte. Iz tog središta izviru Moći koje se odatle manifestuju u
svet. Te Moći sa sobom nose Duhovnu Mudrost tog sistema i ta Mudrost iako Univerzalna, nisi sa sobom
specifičnosti i jedinstvenost izvora iz koga se javlja. Svi sistemi su ustvari samo slike Jednog Duhovnog Sistema iz
koga izvire Jedan izvor Mudrosti, a koji se baš zbog raznolikosti manifestacije Univerzuma pojmi mnogostruko.
Svaki sistem deluje svesno “ispravno” dokle god je u stalnoj vezi i toku sa izvorom, onda kada se veza izgubi
sistem postaje samosvojan i ograničavajući. On ne postaje “loš” ili “zao”, ali njegova funkcija postaje pasivna i
funkcionalno samo služi svojim elementima neki drugi i jasniji i precizniji sistem. Magička formula takvih sistema
je prevaziđena i čistije duhovne Moći se izlivaju na svet obasjavajući svojom svetlošću iz novih izvora. Princip je
gotovo isti, odvija se promena u svemu i zastarelo se prevazilazi. Ovo se odnosi na izlivanje Duhovne Mudrosti u
svetovnom Mnoštvu, sama Istina je Jedna i iznad svega samo Istina preovlađuje. Duhovni sistemi se razvijaju i
smenjuju u toku vremensko-prostornog kontinuuma, tokom Eona, i iako se na Zemlji oni mere sa po 2000 godina
u kosmičkim razmerama oni su Jedan Dan. Sunce, koje je Duhovno središte Moći Solarnog sistema, oko koga se
kreću planete, kroz sebe kanališe Moći Mudrosti Kosničkih Eona. Kao što su planete samo braća i sestre u
solarnom sistemu, tako je i sunce samo jedna od Zvezda u Galaktičkoj zajednici, koja je pak tek jedna među
mnoštvom braće i sestara u Univerzalnoj Zajednici Zvezda i Galaksija (ičega već ne?). Takođe svaki od ovih
“sistema”ima svoje kretanje po nebeskom svodu pa se u odnosu na jednu tačku (recimo) na Zemlji može
primetiti mnoštvo aspekata planeta, sazvežđa i samog Sunca. Ovo kretanje je nosilac promena u svetu putem
dejstva suptilnih elektro-magnetnih-elementarno-eteričnih zračenja koja deluju između tih “tela”. Smene Eona
tako donose buđenje i bliskost sa izvorima Mudrosti određenog dela Nebeskog Svoda kroz koji zračenja snažnije
dopiru do Solarnog Sistema. Zbog nemerljive razlike u vremenskom kretanju kosmički Eoni, smene dejstava
između galaktičkih središta, su praktično nemerljivi i ne pojmljivi (ljudskom umu), ali su Drevni jasno prepoznali
da kao što vidimopoložaj Sunca na nebu, tako vidimo i središte naše Galaksije na nebu, a ono se nalazi, duboko u
telu NUIT-e, u odnosu na nas, na Zemlji, u sazvežđu Bika. Odatle je i po Drevtu Života staza koja povezuje
Hokmah i Hesed pripisana Biku (na nekom drugom Solarnom sistemu raspored bi verovatno bio drugačiji, kao što
se i samim “kretanjem” svih sistema ovo središte premešta iz znaka u znak).
Kao što je Sunce na nebu naš Duhovni “Otac-Majka”, “ON” u svom sjedinjenju, tako mikrokosmički, mi
inkarnirane Zvezde, bilo da smo muškarci ili žene, u sebi nosimo tu istu Moć i Svesnost. Svako od nas bilo da je
nosilac i manifestator silina FALUS-a ili KTEIS u sjedinjenju sa svojom nasuprotnošću, sa svojim Magičkim,
Univerzalnim parom, ima Moć koja se može pripisati samo “Bogovima”. To je u nama, ljudima, jer Mi smo Oni i
Oni su Mi i nema ni jednog dela nas koji nije od Bogova.
PRVOSVEŠTENICA

Ona je Boginja. Bilo da je Dea, Sofija ili Uranija, predstavljajući elemente, planete i zodijak, bilo da je
energična kao Kali, Babalon, Bast i Sekmet ili je nežna kao Afrodita i Venera, Ona je Boginja. Bilo da je svetla
Boginja prirode -Izis ili je njena tamna sestra savršenstva Neftis, bilo da je mračna Hekata ili da je Maat, ona je
Boginja. Bilo da je Persefona ili Demetra, bilo da je Eriškigal ili Lakšmi, ona je boginja. Bilo da joj je obličje kao u
devojčice, devojke, žene, ljubavnice, majke ili starice -Ona je Boginja. Bilo da joj je priroda ispoljavanja aktivna ili
pasivna, potkojim god imenom da je zovu i iako izgleda da ih je mnoštvo, one su ustvari samo Jedna Boginja.
Ona je Boginja Univerzuma i mnoga su njena obličja. Ona je u Svemu. Ona je učestvovala u stvaranju, Ona
održava, ona menja i uništava. Ona je Sve i Ništa. Nema ni jednog dela Boga koji nije Njom upotpunjen i
uravnotežen. Ona je Boginja.
Ona pokreće plime i oseke vremena i prostora, ona je Svetlost i Tama. Ona je pojavna i ne pojavna,
skrivena i razotkrivena, ropkinja, borac, oslobodilac, majka i vladarka, darovateljica plodnosti i Mudrosti i
Razumevanja. Ona u sebi sadrži Sve. Ona je Ljubav. Ona je Kosmička i Zemaljska Ljubav i ekstaza, užitak i tuga,
seta i Radost. Ona je AGAPE, ona je ARELENA.
Svako zrno peska u pustinji, koja je Univerzum, je jedan svet, taj svet je sačinjen od iste energije koja je
sveprisutna i svemoćna u svakom delu. Energija svakog zrna tog “peska” ima moć transformacije tako da i u
samoj pustinji može da se rodi plodna Oaza. Svaki deo Univerzuma ima usebi potencijal koji može da se ispolji na
mirijade načina. Bilo da ostane inertno zrnce ili da pokrene u sebi Pra-Nu, životnu energiju i stvori od sebe,
putem Volje i Ljubavi, iz kreativne ideje, nešto što može doneti Radost postojanja u tom Univerzumu.
Između tih plodnih oazahode karavani, tokovi životne energije, na kamilama, pustinjskim životinjamakoje su i
same nosilac te energije. One održavaju taj Tok. Jer oaze ne bi ništa značile u svojoj lepoti i obilju ako tu svoju
Moć života ne bi delile sa drugim bićima. Time se i same hrane sa drugih izvora, oplođuju novim i drugažijim
polenom života. Kamila u sebi nosi Vodu Života, Amritu, Pra-Nu, ona je životni Dah. Ona poput vazduha što struji
kroz nosnice, grlo i pluća, nosi sa sobom životni Pra-Nu koji hrani svaki deo Bića Univerzuma. Oaze su životni
centri, čakre, sfere ili sefire Bića Univerzuma, i Kamile, Dah, udah i izdah, nose cirkulaciju Pra-Nu sa sobom i što
je Tok ravnomerniji i uravnoteženiji plodnost tih centara sve više buja i razvija se u harmoniji sa Kosmižkim
Tokovima i Principima.
Žitelji te pustinje i tih Oaza su u svojoj punoj Moći i stvorili Grad Piramida, Grad u kome Kosmička Pra-Nu
izvire iz svake tačke Praznine i koji opstojava mimo pustinje, oaza i civilizacije i njenih žitelja. Piramide su tu
generatori Kosmičkih Tokova i svi karavani na kraju svoj put završavaju tu, gde se Svetlost gudi u Tami i Noći.
U Gradu Piramida, Velika Prvosveštenica, Inkarnacija Boginje, služi na Vrhovnom Slavlju Bogova i iz sebe zrači
Ljubav i Razumevanje svima koji su tu stigli na svome putu kroz pustinju. To slavlje večno traje u Zvezdanoj
Noći.
CARICA

Četiri su elementa Drevnih i četiri su njihove projekcije u četiri sveta koje sami čine. Ova četvorostrukost
je opšte obeležje i materijalizacija pojavnog Univerzuma. Četiri elementa ne mogu postojati jedan bez drugoga
već se njihove prirode i osobine upotpunjuju dajući jedni drugima smisao i moć ispoljavanja vlastite, pojedinačne,
jedinstvene prirode svakog od njih.
Iz Kosmičke Praznine su prvo stvorena četiri elementa koji su esencija Zvezda i Sazvežđa, koje kao
zodijak imaju, tako, svoja elementalna svojstva, zatim se formirao solarni sistem čije planete u sebi sadrže
elemente i naposletku i sama Zemlja je Kraljevstvo njihovog mnoštva kombinacija. Ovaj kreativni tok je trostruki
po prirodei i kreće se od suptilnijih ka grubljim sferama. Ono što “određuje” suptilnost i “čistotu” tih svetova je
njihova prožeta sa, petim, ne-elementom, Duhom koji je i aktivan i pasivan u svom su-delovanju sa četiri
elementa. Ovaj tok je gotovo naj preciznije prikazan “istočnjačkim” trigramima od kojih je u “Knjizi Promena” 64
kombinacije predato naj spoljašnjijim štovateljima Drevne Mudrosti. Te 64 kombinacije su nastale od 8 osnovnih
elemenata koji su ništa drugo do četiri elementa udvojeni aktivnošću i pasivnošću Duha u toj materiji. Novi Eon je
odškrinuo Vrata Mudrosti pa je ovo učenje rašireno po celoj planeti, i ne samo to, ono što je bilo čuvano za
Unutarnje Redove posvećenika sada je poteklo u Svet. Sada su nam jasno znane trigramske permutacije četiri
elementa za sva tri Ranga Reda Telemita. Time se ispunjava jedan od naših osnovnih ciljeva -razotkrivanje
Misterija i obelodanjivanje Istina. Vreme ograničenja i skrivanja polako prolazi, Eon pobedničkog Deteta je
uhvatio koren i polako klija i pupi pokazujući i plodove, menjajući time Svet.
Čak se i formula Tetragramatona menja u ovom Eonu, te od JHVH se prešlo na AMEN koji je prikladniji
formuli Eona (predstavljajući Šin koje okrunjuje JHVH), budući da suštinskije odslikava formulu istinske Prirode
Bića, a usklađena je sa Enohijanskom Magikom koja je nosilac magičkog procesa ovog doba. Ključevi ove
Mudrosti su davno dati ljudima ali su oni počeli pravilno da se koriste tek kada je ljudska svest dosegla
odgovarajući stadijum i sposobnost da ih koristi -u cilju lične, nesebične spoznaje i ostvarenja sveobuhvatne
dobiti za celu Rasu. To je i “svrha” tih Ključeva -upotpunjenje Božanske Kreacije na svim Razinama putem
osvešćivanja i buđenja Anđeoskih, Duhovnih i Božanskih energija u svakom delu Univerzuma. Vrata Božanske
Mudrosti se otključavaju i otvaraju tim Ključevima tako da Razumevanje ljudi raste i dolazi sve bliže shvatanju
Krune -onoga što je sjedinjen Govor i Tišina, Aktivnost i Pasivnost -onoga što je onkraj četiri elementa poput
Bebe u Jajetu Duha.
Telo čene-Carice, koja se prikazuje na ovoj karti je takođe trostruko, uzvišeno Duhovno i Materijalno.
Ona je Boginja koja se javlja u trideset Etira Enohijanske “Magike”. Ona je Kapija spoznaje za sve Ljude Zemlje,
Ljubavnike i Samotnike, ona je Lik najvišeg koji se pojavljuje u obliku njenog tela. “On” i “Ona” su očito sjedinjeni
još jednom potvrđujuđi Univerzalnu formulu. To je Kosmičko Božanstvo štovano izvan vremena i prostora u svom
odraslom i svemoćnom ispoljavanju Moći i Mudrosti. On-a je Majka Svega, Beskrajno, Ništa.
MAGI

Dvadeset i dve su staze Mudrosti koje čine i krase Drvo Života. Te staze obuhvataju sve sfere postojanja
na svim razinama. One, kao što je znano kroz Kabalističko učenje, povezuju deset Sefirota koji su plodovi Drveta
Života. Sefiroti su stanja svesti i energetskog postojanja, a staže su procesi koji se odvijaju između njih. No, i u
svakom od sefirota se nalazi njegovo “lično” Drvo Života, projektujući se dimenzionalno unutar i izvan u sam
beskraj, ka suštinskoj Tački i ka samom Obodu Univerzuma.
Kuća Mudrosti, u kojoj gospodari TOT, sadrži i poseduje u sebi svo znanje o celokupnom Univerzumu. To
znanje tj. Mudrost je i samo energetski potencijal koji je u stanju da se ispolji po Volji na odgovarajućim
Razinama. Sve Svete Knjige, svihreligioznih, duhovnih i filozofskih sistema su sročene u ovoj Kući Mudrosti. Sve
te Svete Knjige su srožene po potrebama Eona u kojima su se manifestovale i prenešene ljudima putem Magova
koji su bili sposobni da uđu u Kuću Mudrosti i opšte sa Božanstvom koje daje Reč i Misao. Ti Magovi su bili
Majstori Velikog Belog Bratstva i jedina svrha njihovog postojanja je bila da prenesu svoju Istinu u Svet. Te
Mudrosti su dramatično i aktivno pokretale razvoj i istoriju civilizacije na maloj planeti Zemlji. Kao što svako doba
ima odgovarajuće učenje, Mudrost i Reč doba, tako se i sa smenom Eona te Mudrosti prožišćuju i usklađuju,
menjaju u skladu sa razvojem ljudske rase. Smene Eona i njihovih Formula su neminovne u kretanju Kosmičke
Luči, pa se tako i na Zemlji sada manifestuje Eon Horusa, Krunisanog i Pobedničkog Deteta, čija reč Zakona je
TELEMA, čija je Reč Eona ABRAHADABRA.
To unosi promene u svim sferama funkcionisanja društva, same civilizacije, oslobađajuđi je stega prošlog
doba. Ozirisov Eon, ili još raniji Izidin Eon nisu “zli” ili “loši” oni u izvesnim oblicima još uvek deluju, ali je očito da
su suPtinski prevaziđeni novim učenjem. Telema sama po sebi ne insistira na striktnom sledbeništvu samo nje
kao “Formule” ili “filozofije” već upućuje na razvijanje slobodoumlja, odbacivanje i prevazilaženje svih barijera i
spoznavanje Istinske Prirode svakog od nas, postavljajući nas na vlastitu putanju Zvezde. red Telemita za to ima i
daje jednostavne i precizne upute, a ne obavezuje na odanost nikom drugom do sebi samome -Mi imamo pravo
da vršimo svoju Volju, čineći to niko nam neće reći ne.
Jedan je Prprok koji je pokrenuo telemitsku “Struju 93”, ali novi Eon poziva i upućuje sve tragaže da se
uzdignu i dosegnu Mudrost primajući vlastitu Svetu Knjigu i donesu time još Zvezdane Luči sa Neba na Zemlju.
Tarot koji je slikovita Knjiga TOT-a, koji nosi Mudrost u sebi, dat je ljudima u prošlosti. Sam Tarot ne
treba odvajati od Kabale i Astrologije (a vreme će dokazati nesumnjive “veze” sa Fizikom, Hemijom, Biologijom,
Psihologijom i SVIM ostalim Naukama) jer su korespodencije očite i neprikosnovene. Tarot je sebe dokazao kao
nosioca Mudrosti i njegovo učenje nosi u sebi većinu Magičkih i Mističkih sistema u svoj svojoj raznovrsnosti. No,
kako teče vreme, tako će i sam Tarot biti prevaziđen, jer je i on podložan trostrukom Univerzalnom principu
nastanka, postojanja i uništenja i njega će smeniti Duhovno Učenje koje se danas lagano uzdiže na obzorju Eona,
a zapisano je u Knjizi Enohovoj, što je i prorečeno iz samog Svetilišta Mudrosti čiju nam Istinu donose Magi.
LUDA

Ovo je naša Istinska Priroda. dete, Androgin ili Ginander, Muško i Žensko, dva u Jednom, istinsko,
nevino, neuslovljeno i slobodno, svemoćno, sve-svesno Dete. Ono je u Tišini, naoružano svim Moćima
Univerzuma, svim potencijalima Beskraja, a ipak neutralno. Ono je pod baldahinom Zvezda koga drže tri stuba
Drveta Života, Božansko Oko u Trouglu uvek je budno; ono je Beba u Jajetu Duha i svi elementi i principi
Univerzuma su samo njegove Misli. Ono je izvan misli u Tišini.
Nuit se nadvila nad njim obasipajući ga svojom ljubavlju i svetlošću. Hadit je njegovo skriveno središte
koje ga obožava, a sva Božanstva Univerzuma su generisana i sažeta u njegovoj auri Tišine. To Dete je Vladar
Univerzuma i njegovo je Carstvo nebesko. “Sve” je lahor u njegovom umu. “Sve” je samo trunka u njegovoj
beskrajnoj Tišini u Beskraju “Ničega”. “Ništa”, “Beskrajno” i “Bezgranično Svetlo” su njegovo telo. To
“negativno”Trojstvo, Tri koje je Nula, iz sebe nedre Drvo Života. To je nezamislivo i neshvatljivo. To je izvan
svake pozitivne ili negativne ideje. Putnici u daljine tu zemlju zovu Ništa.
Luda ALEF-a je u tome i ona odista i nije. U Kuli Tišine je položila svoje Mrtvo Materijalno Telo, onda se
uzdigla u ravnoteži dvojstva kao Ljubavnik Sokola, starijeg Brata Ognja, da bi se i to uništilo i nestalo u
sjedinjenju gde i samo Jedno postaje Nula. Ta Luda igra svoj ples po površini Univerzalnog Okeana, bivajući
Ništa, a opet birajući po volji svoju masku u mnoštvu.
Obličje Bafometa, Bahusa Difuesa i Dionisa se gube, Joni i Lingam su Jedno, Kteis i Falus su Jedno, NU i
HAD su Jedno, Pan i Babalon su Jedno, Otac i Majka su Jedno. To Jedno je poništilo i upilo sve simbole i obličja.
To jedno je Dete Duha i Tišine. Sva Alhemija i Magika se ovde završavaju. Sve je u tom detetu.
Silina Shaitan-Aiwass-a Struje 93 teku iz Njega Zvezdanom Rekom i prelivaju Svet. Sav Univerzum je
uvek u večnoj Radosti jer se Njegova Istinska Priroda i Volja beskrajno ispunjavaju. Ono je Istina i Ono je onkraj
Istine. Osim i onkraj “njega” nema Ništa.

Ovde je kraj Rečima u Knjizi Mudrosti Velikog Boga TOT-a. Neka Usta zaćute i neka se tasovi uma
uravnoteže. Povlačeći se na Svetije Mesto pozdravljam te i blagoslovim Rečima Eona Teleme:

Čini po svojoj volji neka bude sav zakon.


Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Svršetak Reči je Reč ABRAHADABRA!


O Čoveče učini i ti To!
Nestani kao Reč!
ABRAHADABRA!
IV DEO
TAROT KLIFOTA
frater P.'.O.'.V.'.

Tarot klifota je izuzetan sistem simbolizma kojim inicijat može istraživati manje karte i Dvorske Ključeve
kako se javljaju u klifotskim kraljevstvima , Velike Arkane su predstavljene u Liber CCXXI vel Asar in Amenti
(Tuneli Seta ) .
Osnovne elementalne atribucije su sledeće , stvarne astrološke i Hebrejske korespondencije ključeva
ostaju iste kao i na dnevnoj strani , samo što je naglašena suprotnost .

VATRA nasuprot : Gravit .Oružje je VEO , vladar je TIRANIN .


VODA nasuprot : Rict . Oružje je Staklena KUGLA, vladar je ČAROBNICA.
VAZDUH nasuprot : Stog . Oružje je SPUŽVA , Vladar je BLESAN .
ZEMLJA nasuprot : Shly . Oružje je KUP PESKA , vladar je VAMPIR .
Duh nasuprot : Vaky , Crni Plamen , vladar je TRZAVAC.

Sledeća tabela opisuje četrdeset manjih i šesnaest Dvorskih Karata prema Klifotskom Tarotu koji je
dizajnirala Soror Nema , one mogu biti korištene kao vodilja u istraživanju tokova “Svemira B” i podležu ličnom
istraživanju i potvrdi .

AS Velova...........................................Proždiruća sila Crne Rupe ; Povlačenje sve energije i zračenja .

2 Velova .............................................Potčinjenost .
3 Velova..............................................Porok .
4 Velova............................................. Zanemarivanje .
5 Velova..............................................Kukavičluk .
6 Velova..............................................Poraz .
7 Velova..............................................Izdaja .
8 Velova..............................................Lenjost .
9 Velova..............................................Slabost .
10 Velova............................................Poniženje .

AS Spužvi..........................................Zarobljenost u Mnogo-ćelijskom Prostoru.

2 Spužvi............................................... Neslaganje .
3 Spužvi...............................................Zluradost .
4 Spužvi...............................................Rat .
5 Spužvi...............................................Ograničavanje .
6 Spužvi...............................................Sujeverje .
7 Spužvi...............................................Dezintegracija .
8 Spužvi................................................Nepovezanost .
9 Spužvi................................................Opsesija .
10 Spužvi...............................................Konfuzija .

AS Kugli................................................Krutost i nesposobnost mešanja polja sile .

2 Kugli...................................................Mržnja .
3 Kugli...................................................Nedostatak .
4 Kugli...................................................Škrtost .
5 Kugli...................................................Odbacivanje .
6 Kugli...................................................Gadjenje .
7 Kugli...................................................Krutost .
8 Kugli...................................................Ravnodušnost .
9 Kugli...................................................Jad .
10 Kugli.................................................Izolacija .

AS Peska..............................................Suština ne sigurnosti i ne stabilnosti .

2 Peska................................................. Stagnacija.
3 Peska................................................. Zapuštenost.
4 Peska................................................. Inpotencija.
5 Peska................................................. Ranjivost.
6 Peska................................................. Neuspeh.
7 Peska.................................................. Očaj.
8 Peska................................................. Sumanutost.
9 Peska................................................. Gubitak.
10 Peska................................................Siromaštvo .

Tiranin Velova : Dželat sa Kokuljicom, sa sekirom, jaši na pužu .


Ćarobnica Velova : Lice skriveno isprepletenom kosom , muči mačku .
Blesan Velova : Kartu je nacrtala Hijena , lice skriva sombrero .
Vampir Velova : Lice skriveno velom za glavu , imitira masku andjela .

Tiranin Kugli : Naoružan i nosi velik štit , jaše Triceraptosa .


Čarobnica Kugli : Zatvorena u staklenom dvoru , vrata zaključana i zagradjena .
Blesan Kugli : Zapušenih usta i vezan , kartu nacrtao lešinar .
Vampir Kugli : Nepristupačan na visokoj kuli od leda .

Tiranin Sundjera : Naoružan okovima i lancima , jaši pauka .


Čarobnica Sundjera : Okružena ćupovima sa malim životinjama .
Blesan Sundjera : Kartu iscrtali demoni , tučkovi potpuno kaljavi .
Vampir Sundjera : Jede iz korpe pune ljudskih srca .

Tiranin Peska : Penje se na kostur konja koji se raspada , naoružan bičem .


Čarobnica Peska : Uništava vrt .
Blesan Peska : Iscrtala dodo ptica , karta se raspada .
Vampir Peska : Delomično dematerijalizovan sukubus .

Boje treba birati koristeći spektralni točak odabirajući nasuprotne boje korespodentne " dnevnoj strani" . Na
primer Zelena za Gravitaciju , Narandžasta za Rigidnost , Ljubičasta za ( Stog ) , Crvena za ( Shly ) , ( Vaky) je
uglavnom sivo braon .
Sve boje mogu biti zamućene svojom nasuprotnošću .

Jedini način da se ove karte stvarno razumeju je kroz lično istraživanje tokova i sila uključenih u korišćenje
Klifotskog Tarota .

KLIFOTI SEFIROTA I STAZA


- DRVO NOĆI -

Keter-Sahasrara-Kruna
Obličje: Vizija zvezdanog sunđera: Zvezdane Kale kao kiša padaju dole iz trans-plutonskih dimenzija.
Vizija Velikih Starih “ljudi koji dolaze sa druge strane mora” međuzvezdanog prostora; Mu, Moa.
Moć: trans-dimenzionalna, međuzvezdana putovanja kroz vreme.

Bina/Hokma-Ađna-Čelo
Obličje: Oko koje gleda ka unutra, “svojim desnim okom stvori jedan Univerzum”.
Vizija refleksije Meseca nad mirnom, mračnom vodom; uljana duga ponad vode.
Moć: da se uđe u Vreme Sna, napuštanje tela po volji.

Daat-Višuda-Šivin čvor- …. Piramida


Obličje: Krilate zmije kao Androgin-Ginander
Vizija lavirinta, ulazak u “Univerzum B” kroz Setove Tunele.
Moć: …; menjanja obličja, Šamana, kosmičke transmutacije primarne ćelije; znanje prošlosti-sadašnjosti-
budućnosti kao postojanja u Sad.

Tifaret-Anahata-Srce
Obličje: Crna Zmija koja proždire pomračeno sunce; raskršća.
Vizija Praznine bez Ega između Svetova “jer nema boga gde sam ja”.
Moć: neviljivost; ulaženje u tuđe telo.
Veo Paroketa-Višnuov Čvor-Dijafragma-Manipura
Obličje: Crna rupa, materija koja kolabira sama u sebe “jer moja leva ruka je uništila jedan Univerzum, I ništa
osta”. Mračan kišni oblak.
Vizija Lutalice bespuća.
Moć: govor u tišini; glad; žbun.

Jesod-Svadistana-Pupak
Obličje: Prvotna kaša kako se kreće I krčka.
Vizija močvare, voda iluzije; … pehar ispunjen vinom.
Moć: fascinacije I očaravanja, imaginacija pokrenuta žudnjom, stvaranje vlastitog Univerzuma.

Bramin Čvor-Centar-ČI
Obličje: Mreža, …
Vizija povezanih čvorova beskrajno korodirajućeg svetla.
Moć: bubanj, kao čuvar I stvoritelj vremena.

Malkut-Muladara-Kue
Obličje: Nuit, Srebrna kiša, seksualne Kale se slivaju iz tela Suvasini.
Vizija Plesa seksa-rođenja-smrti-bljeska; štap sa lobanjom na vrhu – prazan um.
Moć: tantrička razmena energije, destilacija transformiranog eliksira; uzdižuća Kundalini uz kičmu u pljusku
zvezda.

(Citat iz Liber DCCCXIII vel ARARITA sub figura DLXX )

II:0: Zatim videh ove stvari izopačene i zle , i one behu ništa kao što si i Ti ništa.
II:1: Videh dve glave bliznakinje koje se stalno bore jedna protiv druge , tako da je svaka njihova pomisao zbrka
. Videh Tebe u njima.
II:2: Videh one koji zatamnjuju Mudrost , poput crnih majmuna koji krešte podle gluposti.
II:3: Videh proždrljive majke pakla , koje su pojele svoju decu - O , vi bez Razumevanja! Videh Tebe u njima.
II:4: Videh nemilosrdne i nedostojanstvene , koji poput harpija kidaju svoju smrdljivu hranu . Videh Tebe u
njima.
II:5: Videh one što plamte , divove poput vulkana u svom besu rigaju crni izbljuvak vatre i dima . Videh Tebe u
njima.
II:6: Videh bedne , svadljive , sebične - ličili su na ljude , O Gospode , baš su ličili na ljude. Videh Tebe u njima.
II:7: Videh gavranove smrti , koji su leteli promuklo kričući nad zeml;jom posutom lešinama . Videh Tebe u
njima.
II:8: Videh Lažljive duhove poput žaba na zemlji , i na vodi , i na nepouzdanom metalu koji nagriza sve stvari i ne
traje. Videh Tebe u njima.
II:9: Videh bestidne , Ljude -bikove svezane u bezdanu raspadanja , kojisu grizli jezike jedan drugome od bola .
Videh Tebe u njima.
II:10: Videh ženu . O Bože moj , ugledah njen lik , ko neki ljupki oblik koji prikriva crnog majmuna , ko neku
figuru koja svojim rukama odvlači male ljudske prilike dole u Pakao . Videh je od glave do pupka kao ženu , od
pupka do stopala kao muškarca .
Videh Tebe u njoj . "

(Napomena : Pored opisa Klifotske " Tamne " strane , ovde se može videti da izložena filozofija podrazumeva da
su i te tamne stvari slika Boga koji se po Volji ukazuje aspirantu i da te stvari nisu protivne Bogu . Ove slike se
mogu usporediti i sa Tibetanskim prikazima šest Loka . itd.)

DELOVI IZ 777
Kolona VIII : Redovi Klifota .

Nazivi Klifota , uopšteno govoreći , upućuju na poročnu karakteristiku Sfere ili druge ideje kojoj su pripisani .
Tako se Taumiel odnose na Keter , pošto je njihova karakteristika da poseduju dve suprotstavljene glave , te tako
poreknu jedinstvo Ketera. Takođe , Golahab su džinovski poput vulkana , koji simbolišu energiju i vatru , i
njihovu sklonost pojavljivanju u vidu tiranije i besciljnog razaranja . Slično Klifoti Venere su ptice lešinarke , kao
suprotstavljene golubu , vrapcu , itd.
Transliteracija i značenje Jevrejskih imena Redova Klifota je sledeća :

0 : KVEMETIEL . Gomila Bogova .


00 : BELIA"AL . Bezvrednost .
000 : A"ATIEL . Neizvesnost .
1. TAUMIEL . Blizanci Boga .
2. GHAGIEL . Oni koji ometaju .
3. SATARIEL . Oni koji skrivaju .
4. GHA"AGŠEBLAH . Onaj koji lomi .
5. GHOLAHAB . Plameni , koji pale .
6. TAGIRON . Parničenje , svađalice .
7. GA"ARAB ZAREK . Gavran koji ometa pažnju .
8. SAMAEL . Koji lažno optužuju , varalice .
9. GAMALIEL . Bestidni magarac , opsceni .
10. LILIT . Žena noći .
11.............................................
12.............................................
13.............................................
14.............................................
15. BA" AIRIRON . Čopor .
16. ADIMIRON . Krvavi .
17. CALALIMIRON .Zvečeći .
18. ŠIHIRIRON . Crni .
19. ŠALEHBIRON . Razbuktali .
20. CAFIRIRON . Škripeći .
21...............................................
22. A"ABIRIRON . Glineni .
23...............................................
24. NEHEŠTIRON .Bezobrazni .
25. NEHEŠIRON . Zmijoliki .
26. DAGDAGIRON . Riboliki .
27...............................................
28. BAHIMIRON . Zverski .
29. NAŠIMIRON . Zloćudne žene .
30.................................................
31.................................................
31.................................................

Kolona LXVIII : DEMONSKI KRALJEVI .


11.ORIENS .
23 . ARITON .
31.PAIMON .
32.AMAIMON .

( Napomena : Za sedam nižih Sefirota se mogu pripisati i Vojvode i Kraljevi Edona . Vidi takođe i Deset
okova u Budizmu : Aruparaga , Vikikika , Ruparaga , Silabata paramesa , Patiga , Udakha , Mano , Sakja-dit ,
Kama i Aviga. Vidi Imena Paklova i prevode imena , Sedam Arapskih paklova i njihove stanovnike . Vidi deset
nesreća Egipta : Smrt prvorođenog , Skakavci , Tama , Grad i Vatra , Čirevi , Kuga , Muve , Vaške , Žabe i Voda
koja se pretvara u Krv . Vidi Imena Demona iz Goetie po ascendentu , kadentu i sukcedentu . Vidi tipične bolesti i
poremećaje .)

Kolona CVIII : Neki Klifotski Prinčevi :

1.SATANA i MOLOH .
2.smal
3.ašt znvnim
4.LUCIFUGE .
5. aštrvt
6.BELFEGOR .
7.ašmdai
8.ADRAMELEK .
9.i10.lilit i gomh .

Nepotpunost i preopširnost dugujemo ne koncentrisanoj prirodi Klifota .


Tri Zla oblika pre Samaela su : qmtial , blial i otial . Taumiel se takođe nazivao i Keretiel .Beth Elohim daje deset
sasvim drugačijug Klifota ( za 10 Sefirota ) . Red 15 :U sredini Zodijačkih Klifota su Samael i Asmodej ,u jugo-
istočnom uglu , Čovek, Zmija , Starija Lilit , žena Samaela . U severo-zapadnom uglu Vo , Magarac , Agerat ,
ćerka Mahalata . U severo-zapadnom uglu , Škorpija i Ariton , Bezimeni i Komh . U jugo-zapadnom uglu Lav i
Konj , Mlada Lilit , žena Asmodeja .
Po nekim tumačenjima skrivena Sefira DAATh predstavlja Kapiju za ulazak na Tamnu stranu Drveta Života , kao
što je i "poznato" da je njen vladar " Veliki Đavo" HORONZON , vidi korespodencije za DAATh i 10. Etir u Liber
418 .
TAROT SENKI I SETOVI TUNELI

ASAR! KO MI STEŽE GRLO?


KO ME SPUTAVA DOLE?
KO MI PROBADA SRCE?
JA NISAM VREDAN DA PROĐEM KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

STRAH OD TAME I OD SMRTI


STRAH OD VODE I OD OGNJA
STRAH OD PUKOTINE I OD LANCA
OD SAMRTNOG DAHA I PAKLENOM MAMCA.

STRAH OD NJEGA, STRAŠNOGA DEMONA


KOJI NA PRAMCU ISPRAZNOSTI STOJI
SA SVOJIM ZMAJEM STRAHA KRAJ NJEGOVIH SKUTA
DA UBIJA HODOČASNIKA PUTA.

TAKO JA PROLAZIM SNAŽAN I OPREZAN


NAPREDUJEM POSTOJANO I SNALAŽLJIVO
PO PRAVOM PUTU, INAČE BI ZAMKE STRAHA
DOISTA BILE BESKONAČNE.

Tarot Senki predstavlja niz energija, emocija, misli i instikata o tzv. Tamnoj strani Drveta Života. On
predstavlja mrežu ćelija snova podsvesnog uma. Mora se shvatiti da u tome nema ničega "satanističkog", zlog ili
sličnog kao takvog, već pre da je to tamno Drvo "ženska" strana svetlog-"muškog" lica drveta. Ovo drži ravnotežu
u potpunosti, pravo jedinstvo. Svaka karta je ulaz u neispoljeno područje tamne strane psihe i bića. U "običnom"
tarotu karte predstavljaju svetove ego-svesnosti, dok tarot Senki priziva drugu stranu što nas suočava sa
nasuprotnostima u nama samima i u celom univerzumu. Obično se smatra da je ulaz na ovu tamnu stranu u
regijama Daata, koji je na poseban način povezan sa cerebelumom, malim mozgom, u čijim funkcijama treba
tražiti dalja značenja energija senki. Sve ovo nepoznato egu i običnoj svesti deluje bizarno, primitivno, sirovo,
surovo i užasavajuće, ali to su samo slike iluzija onog nepoznatog i neprihvaćenog etičkim i moralnim
konvencijama koje ograničavaju ego i svest samo za jednu stranu Drveta. Istinsko Jedinstvo predstavlja
prosvetljujuće sjedinjenje ovih dvaju polarnosti Svetlog i Tamnog u najširem mogućem spektru poimanja.
Tarot senki je zasnovan na jednoj od Svetih Knjiga Teleme, koja je sastavljena iz tri dela: "Liber
Arcannorum tou Atu tou Tahuti quas Vidit Asar in Amenti sub Figura CCXXXI et Liber Carcerorum tou Qliphoth
cum suis geniis Adduntur sigilla en nomina corum" koja se sastoji iz seta od dve table sa simbolima
merukurovskih likova duhova Tarot arkana-staza na Drvetu Života i simbola tamnica klifota pripisanih takođe
svakom Atu-u. Uz to je dat i tekst (koji i ide uz tekstove ovog špila) za svaku od staza.
Ono što je bitno i na šta ukazuje ovaj Tarot je da puni potencijali svake staze mogu biti aktivirani i
svesno korišćeni ako se u potpunosti svesno asimiluju i svetle i tamne energije svake staze. Nije dovoljno pozvati
duha arkane i koristiti njegovu moć. Suočavanjem sa atavizmima i skrivenim osobinama svake staze se dolazi do
potpunog uvida uvida i mogućnosti, pa i sposobnosti da se na određenoj stazi bude Gospodar, a ne Rob ili
slučajni prolaznik.
Stoga svaka slika ovog Tarota senki daje i sigil klifota i sigil duha Arkane uz obličja koja nose u sebi
pečate i utiske suočavanja i buđenja, a s tim i previranja u procesima na svakoj stazi Drveta Života.
Otključavanjem tamnica klifota se suočavamo sa sirovim i moćnim energijama, ali uz saznanje da su one
u potpunosti deo nas, te da ih našom Duhovnom i Božanskom suštinom možemo destilisati u čisto znanje,
Razumevanje i Mudrost sfera, koje nije užasavajuće prokletstvo Bogova niti demona, već univerzalno ustrojstvo
koga smo nekad samo delimično svesni.
Direktno iskustvo i transcedencija svih polarnosti nas uzdiže na Naj Viši Tron sa koga i iz naših usta može
biti izrečena Vrhovna Reč, Božansko Ime, kojim se potvrđuje savršenstvo Čoveka i Univerzuma.

GOVORI ČAROBNE REČI ZA ANIJA


NEKA ON CVETA U MESTU VAGANJA SRDACA
GDE SE U MOČVARI MRTVIH, GDE ZMIJA IZVIRE
KROKODILI HRANE TELESINAMA IZGUBLJENIH.
JER IAKO ĆU SE SJEDINITI SA ZEMLJOM
JA SAM U NAJ UNUTARNJIJEM SVETIŠTU NEBA
TI NEĆEŠ DOPUSTITI DA UMREM
A MOJ KHU KOJI IZBIJA KROKODILIMA ZUBE
BIĆE MOĆAN U NEBU UVEK I ZAUVEK.
ZAISTA!
ALI JA SAM BUDALA I DRHTAVAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM LAŽOV I UŠAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TAKO NESTALAN DA PREZIREM UZDE
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NEČASAN, BLUDAN I JALOV
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM GRUB I GLUP KAO VO
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TUP I GLUP KAO MAGARAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NEPOUZDAN. OKRUTAN I SULUD
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BUDALA, LAKOUMAN I TAŠT
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLABIĆ I KUKAVICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESKIČMENJAK
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BUVA, VAŠKA I PICAJZLA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM ŽDERONJA I NALOKANA PIJANICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SATIR I SODOMIT
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NESTALAN I SEBIČAN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PREDMET PODSMEHA I TAŠTINE
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NASILNIK I STRAŠLJIVAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLEP I KASTRIRAN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESNA VATRA GNEVA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM MRAČNJAK I MIZERIJA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM HULJA I LUTALICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PROSTAK I PODLAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM IZDAJICA - UMIREM IZDAJNIČKOM SMRĆU!
JA SAM POD SENOM KRILA!
Alef . Aou-iao-uoa --- Atu 0 Luda - Amfrodias

"A, srce IAO, boravi u ekstazi na tajnom mestu


gromova. Između Asara i Asi on boravi u radosti.'

Zjapeća usta koja su poput uterusa odakle izlazi glas.


Koncentracija je poremećena, ljudska svest je vetrom
oduvana, ostaje nesvesno. Svastika stvara, usta
proždiru. Usta daju dah, svastika ga menja.
Zarobljavanje i oslobađanje.
Iracionalno osnaženo do ekstrema rezultira u savršenoj
slobodi, sa sposobnošću da se poima čista suština I da
se svesnost šiti u spoljašnje realnosti.

Bet . Beotaoooabitom--- Atu 1 Mag - Baračiel

"Munje se pojačaše i Gospod Tahuti se pojavi.


Glas dođe iz Tišine. Tada je jedan otrčao i vratio se.'

Prenosi energiju od Ketera ka Saturnu kroz formulu


dualnosti. Ovde su Tajne Kale Anti-svetlosti obrnutog
toka. Mračni rugajući Magov majmun iznosi skrivena
znanja. Ljudi stvaraju svet tako što ga poimaju, ali
svaki broj je beskonačan. Merkurovski duhovi stvaraju,
kreiraju, dok klifoti razbijaju. Lik se ceri, ali simboli
dostojanstva duha stoje. Klifot je tečan, smuljan, duh
je čist i jasan. Psihonaut voljno manipuliše svešću i
psihom pomoću bioaktivnih i drugih načina, da bi video
onkraj vela koji razdvaja svetove.
Gimel . Gitwnosapfwllois--- . Atu 2 Sveštenica -
Gargofias

"Sada se Nuit zaogrnula velom, da bi mogla


otvoriti vrata njene sestre.'

Mač je žena, dva oka su ovariji ženskog ciklusa. Žablji


oblici obitavaoca Vodenog sveta, amfibijski atavizmi
koji kroz cerebelum donose stanja svesti drugih
dimenzija. Pustinja skrivenih stvari i sfera, tama iza
svetlosti sunca. Svaka sefira je svet za sebe sa svim
mogućim permutacijama. Ona je naduvana od
nalivenosti astralnim agensom, u ravnoteži, ali tupava,
duh štiti svoje jasne tokove, precizno kanališe Svetlost
u sebe i iz sebe. Obličjem generiše moć zadnjeg dela
mozga koji je odsanjao Svet u stvarnost, kao umetnica
stvara svoje vlastite realnosti.

Dalet . Denastartarwt--- Atu 3 Carica - Dagdagiel

"Devica Boga je ustoličena na ostrigi; ona je


kao biser i traži Sedamdeset za njeno Četiri. U njenom
srcu je Hadit, nevidljivi sjaj.'

Božija devica je krunisana ponad ostrige. Ovo je


obrnuto slovo dalet, poput vešala sa kojih visi trougao,
koji je obrnuta piramida Ponora čiji je vrh u Praznini.
Ovo je otkačena i raskalašna Venera. Ona se Bogu
podaje i sjedinjeni oni su razumevanje. Kroz
retroverziju čula postiže inspiraciju, pijanstvo čula,
sposobnost da vidi svet obojen raznolikim svetlostima.
Duh tamnice donosi opsenu stida, kajanja, i
poniženosti što je suprotstavljeno ravnotežom energija
začetka i razvoja.
Hei . Hoo-oorwist--- Atu 4 Zvezda - Hemetehterit

"Sada se podiže ra-Hoor-Khuit i vlast je


ustanovljena u Plamenoj Zvezdi.'

Lik iznad krsta sa istim kracima poput silazećeg trougla


preko kojih se pružaju zmije. Dvostruki tokovi
akvarijusa, spiralno padanje unazad. Duhovi ovih sigila
nisu koncepti ili arhetipovi direktno iza svake Arkane,
jer oni su preveliki.
Astrologija, zvezdane Kale Nu-e padaju ponad životne
mreže, otvaraju ljudsku svesnost za saznavanje
galaktičkog životnog talasa. Zvezdane kale iznenađuju
duha tamnice, on je čvrst, mračan i neumoljiv, ali sjaj
zvezde probuđene ljubavlju ga razgaljuje. Celibat je
ropstvo, ljubav je probuđena svesnost.

Vau . Vuaretza --- Atu 5 Hijerofant - Uriens

"I Plamena Zvezda se uzdiže, donoseći


blagoslov univerzumu.'

Sedmoruka figura, što je drvo života ispod ponora.


Krvava napuštena uništena mesta. Ime Anđela se čuje,
neželjeno najželjenije. Daje konkretno znanje za Rad.
Mag je Merkur, Hijerofant je So, Samotnik je Sumpor.
Mag daje suštinu Rada, samotnik to prenosi, Hijerofant
utvrđuje. Nevino poverenje u vlastiti Put, sa poniznom
otvorenošću za božansku inspiraciju predstavlja ključ
samo-potvrđivanja, samo-inicijacije i unutarnje snage.
Bezglavi nosi maske uma, koji je dvojstvo, no bezglavi
je nerođeni koji je snagom svoje svetlosti za života
pobedio univerzum. To je falusom zapečaćeno
jevanjđelje Piramide.
Zain . Zoowasar--- Atu 6 Braća - Zamradiel

"Ispod krilatog Erosa evo mladića, koji uživa i u


jednom i u drugom. On je Asar između Asi i Nefti; on
izlazi iz vela.

Luna probijena strelom ka Keteru, u atmosferi Daata.


Dvostruki spiralni ritmovi Ljubavnika, androgina i
ginandera koji poduzimaju inicijaciju Ponora. Eros i
Psiha ne samo da su ljubavni par, lepotica i zver, već i
sama želja za sjedinjenjem su oni... radi ljubavi. On
stopljen sa njom jeste Eros. Mračni ritmovi bubnjeva
rastvaraju granice ličnog ega, šire svesnost u
sjedinjenje sa Daemon-om i otvaraju moć
predskazivačkog glasa.

Het .Kajoa-abrahadabra-cadaxviii--- Atu 7 Kočije -


Kharakit

"On se vozi na kočijama večnosti; belo i crno


su upregnuti u njegova kola. Zato on odražava Ludu i
sedmostruki veo je ponovo navučen.

Pognuta mumija nad kojom je kamilolika kreatura.


Ofidijanske zmije gmižu oko joni, Pehara sa otrovom
eona, od koga nastaju vampiri uvek željni ženske krvi.
Užas i strahovi prevazilaze se kočijašenjem. Klifot
zarobljava, duh oslobađa, tako je na svakoj stazi.
Postoji moć da se uzme šta god neko želi i hoće bez
kajanja da će zaustaviti život, energiju i kreativnost, da
bi mogao izvesti Veliko Delo. Smrt i odvajanje duše od
tela su opsena dvojnosti, Zvezda sija jasno i ognjeno.
Tet . Taloster-a-dekerval--- Atu 11 Žudnja - Temfiot

"Izađe i majka zemlja sa njenim lavom, upravo


Sekhet, dama Asina.'

Prejak uticaj pohote lava-zmije čiji je oblik četiri vesike


od zmijskih oblika koji tvore glavu zveri. Mračne strasti
i seksualne vrućine čija radijacija uništava granice ega
i morala. Svi duhovi ustvari predstavljaju niže refleksije
apstraktnih principa. Ljudi u sebi imaju životinjsko.
Bludnica jaše zver, no zver je sama za sebe ako ne
misli na nju, to je užas razuma. sa njom on je
generator Zvezdane energije. Postajući jedno sa našim
instinktima i strastima mi sami postajemo Put,
centralna suština našeg vlastitog kreativnog delanja, sa
snagom za stvaranje, blagoiljanje I izlečenje.

Yod . Iehuvahastanotatan--- Atu 9 Pustinjak - Jamatu

"I Sveštenik se prekri velom, da se njegov sjaj


ne obesveti, da se njegova reč ne izgubi u mnoštvu.'

Tajni simbol Set-a, čiji obrnuti krst predstavlja silazak u


Amenti, podzemni svet. Ovaj duh predstavlja sve ljude
koji su delili svoju svetlost u svetu tame. U magli se
baklja teže vidi nego na čistini, gde se svetlost jasno
opaža. Šamansko putovanje u podzemni svet preduzet
za vlastito i planetarno izlečenje i regeneraciju donosi
otvorenu svesnost o celini uma, duha i materije.
Doktrina slepo sleđena je tupavost, dogma je ropstvo,
akt ropstva je tupavost slepila u tami.
Kaph . Kerugunaviel--- Atu 10 Sreća - Kurgasiaks

"Sada Otac svega izađe kao moćni točak;


Sfinga i psoglavi bog i Tifon vezani su za njegov obod.'

Krunisana-rogata sfera sa krstom. Točak nemilosrdno


melje i gazi sve u promeni vremena i prostora, u
kretanju energija. Gospod energija života postaje
gospa energija smrti. Čini da stvari zauzimaju svoja
odgovarajuća mesta, u odgovarajuće vreme. Ali neke
stvari, sve, se mogu ubrzati magikom, ona ubrzava
procese. Sfinga je stvoritelj, kinocefalus je održavatelj,
Tifon je uništitelj, što je dobra sreća. Obuzet radošću
zbog obrtanja Točka u neznanoj šemi našeg DNK u
svetom kontinuitetu ljudskih generacija daje suštinu.
Postoji opsena da točak vlada nad tri principa, odista,
krug i tačka samo uživaju u njihovim preplitanjima,
red je jasnoća, parovi se obrću u trojstvu. Deset je
sreća na Putu.

Lamed . Lusanaherandraton--- Atu 8 Usklađenje -


Lafkursiaks

"Takođe i dama Maat sa njenim perom i mačem


ostade da sudi pravedno. Jer Sudbina je već bila
ustanovljena.'

Terazije su poremećene dejstvom napadnog demona


koji se inati mašući mačem. Boginja se vraća i smenjuje
vladavinu Boga. Bog izgara ona poplavljuje. Sve teži
uravnoteženju. Postoje mali, srednji i veliki tasovi vage,
ratovi i godišnja doba su primeri.
Balansiranje na oštrici brijača ne-kontrole između
zaborava i bljeska, dovodi život ponovo u ravnotežu
tako što ga pušta i dozvoljava kreativni haos. Delima se
ne sudi, samo uzroku u duši, ona je ophrvana tegovima
vremena, no, dvorana suđaja je i dalje prazna, a srce je
na tasu Zvezde uravnoteženo sa perom. Ljubav je među
njima.
Mem . Malai--- Atu 12 Obešeni Čovek - Malkunofat

"Zatim se sveti pojavio u velikoj vodi Severa;


kao zlatna zora se on pojavio, donoseći blagoslov
palom univerzumu.'

Zmaj dubokih i mračnih voda. Tri glave koje su vladale


Atlantidom sada su potopljene, čiju Tajnu su čuvale
žene. Njihovu kapiju ka dimenzijama Drevnih se i dalje
čuvaju čvorovima čakri i u skrivenim tunelima. Mi svi
dolazimo iz voda. Ceo život je u patnji, sve više se pati
kada se više zna. Ovaj duh odnosi patnju, mada
naizgled u početku može izgledati gore, ali to je put
izlečenja. Moć leži u potpunoj predaji duše u mističnom
sjedinjenju sa Prazninom stapajući se sa Majkom u
vodenim dubinama kolektivnog nesvesnog. Voda u
tamnicama buđavi, kopni, otrovana je, ali u slobodnom
toku čisti sebe sobom.

Nun . Nadimraphoroiozotalai--- Atu 13 Smrt - Niantiel

"I Asar je bio skriven u Amentiju; a Gospodari


Vremena kosili su iznad njega srpom smrti.'

Pod uticajem zgrčenog Škorpiona kraj kazana u kojem


kipti lava. Magla donosi kugu i pošasti. Strah od smrti
raskida duše maskama iluzije. Kanibalizam (jedenje tela
i pijenje krvi 'boga'), nekrofilija i astralni zombiji
posednuti mračnim crnim čarobnjacima. Traži
odstojanje, ali uklanja prepreke. Da bi se nešto novo
dogodilo staro mora biti uklonjeno. da bi neko postao
nova ličnost, stara ličnost mora biti poništena. Kao što
Eros izvlačI život iz Tanatosa u stapanju sa mračnim
Plutonskim energijama nalazi se transformacija,
regeneracija, energija, seksualna moć, egzaltacija,
radost, prosvetljenje. Nakon 120 godina grobnica je
otvorena, Svetlost izbija, jer smrt nije Gospodar već
merilo ciklusa.
Samek . Salatlala-amrodnatoist--- Atu 14 Umetnost -
Saksaksalim

"I jedan moćni anđeo se pojavio kao žena,


izlivajući bočice nesreće na vatru, osvetljavajući čisti
potok sa njenom buktinjom prokletstva. I nepravda beše
veoma velika.'

Rogata senka koja vreba podstiče lučenje 16 svetih Kala.


Seksualni akt je vrhovni kreativni akt čovečanstva. Ona
donosi pročišćenje poput strele, kad neko zna šta tačka,
prut i pera predstavljaju. Postajući jedno sa svim
osećajnim, individualnost je poništena, Svest izbija kroz
paranosmalno poimanje, kroz sjedinjenje nasuprotnosti
eliksir se destiliše. U žrtvovanju nema posvećenja, pad je
u neznanju božanstvenosti. Red i harmonija probuđenih
čakri čine dugu svetlosti koja je samo odraz jednog zraka
Zvezde.

Oin . Oaoaaaoooa-ist--- Atu 15 Vrag - Ononin

"Tada se Gospod Kem podigao, On koji je


sveti među najvišima i uspravi svoj krunisani štap da
iskupi univerzum.

Opčinjavajuća Skerletna Žena koja hrli Setovim


tunelima, čije oko blista u Noći, uništavajući tugu i
očaj, donoseći izvesnost i sigurnost. Oko nje plešu
veštice u lunarnom kretanju. U obožavanju prirode i
svih njenih obličja, radosna svetkovina i životinjska
nevinost, u požudnom plesu duha obučenog u oblik
ležI sposobnost materijalizacije želje. On pomaže u
poimanju Rada. Robovanje kopulaciji je truljenje,
uživanje i svetkovanje ljubavi je Istina.
Phe . Puratmetai-anemetai--- Atu 16 rat - Parfaksitas

"On udari kule leleka; on ih razbi na komade u


vatri svog besa, tako da samo on uteče iz njihovih
ruševina.

Preuzima astralne životinjske forme putem auto-


erotskog egzaltiranja energija. Uništava spoljnje iluzije
o Velikoj Kuli-kući Boga, osnažujući i osvešćujući
Žensku stranu iznutra. Prekida veze pomirljive
realnosti, povezuje psihu i somu, usuđuje se da
kanališe seksualne i agresivne energije u službu Volje.
Njegovi zraci prodiru u četiri elementa i četiri čula oseta
koja su: znati, shvatiti, osećati i želeti promenu.
Utvrđena kula je ograničenje, kretanje energija je život
u Svesnosti probuđenih energija života.

Cadi . Xantasteransh-ist--- Atu 17 Car - Cuflifu

"Preobražena, sveta devica se pojavi kao


fluidna vatra, praveći grom od svoje lepote.'

Sveta devica se transformisana kroz oganj pojavljuje u


grmljavini. Fokus velike Spirale čiji je vrh u Crnoj rupi
iza zvezde Sirius. Ova rupa usisava zvezdano seme
spirale. Zahteva strast i odvažnost, neplašeći se ni ljudi
ni bogova, da bi uspostavio život izvan tradicionalno
muško-ženskih uloga, u poništavanju kulturne
nepravde. Pomaže u komandovanju i upravljanju, u
moći, dominaciji i autoritetu. Vladar je usamljen dok ne
služi svima i svemu. Kretanje je rasipanje dok ne teži
sjedinjenju u harmoniji.
Qof . Qanidnayx-ipamai--- Atu 18 Mesec - Kulielfi

"Svojim je basmama prizivala Skarabeja,


Gospoda Kef-Ra, tako da su vode bile razdvojene i
iluzija kula uništena.'

Pod uticajem tamnog meseca i žaboglave-boginje.


Obličja se promaljaju u izmaglici zavodeći um da stvara
slike snova. Suvoća se kida iznutra i puca pod naletima
talasa radijacije astralnih tokova koji poput crva previru
po dnu i površini crno-uljane vode. Iluzija je da neko
nema ambicije, treba samo to shvatiti. Tokom snova
sve je moguće, posmatranjem vlastitog dlana
osvetljenog mesečinom dolazi se do fantastične
refleksije senke bića. U središtu su odrazi elemenata,
pored su odrazi planeta i zodijaka, ali to su samo
odrazi, u najdubljoj tami obitava naj svetliji lik.

Reš . Ra-a-gioselahladnaimawa-ist--- Atu 19 Sunce -


Raflifu

"Tada se pojavi sunce bez oblaka i usta Asi


behu na ustima Asara.'

Tifonov trozubac sa simbolima bogova sa obe strane.


Nad kojima je crno sunce u rukama zagriženog
meseca. Ovo je sunce Amente. Oziris bog mrtvih.
Donosi dobre stvari u životu, može da preuzme bilo koji
oblik. daje znanje i potpomaže u dosezanju sreće,
pogotovo kroz talismane. PratećI Niti-Niti ne zakriven
maskama ega biće iskusi ekstazu i dolazi do samo
spoznaje kao Ratnik na putu srca.
Šin . Shabnaks-odobor--- . Atu 20 Eon - Šalicu

"Zatim Piramida bi izgrađena da bi Inicijacija


mogla biti potpuna.'

Trostruka formula prelaska Ambisa i pojavljivanje


četvorostrukog Šina doba-koje-dolazi. Vatreni jaz
između svetova i doba vremena. Paklena furuna koja
prži i uništava sve, i sva bića i postojanje. Potpomaže
iniciranju i duhovnom uzdizanju. Prolaskom kroz vatre
transformacije raskida umišljene stavove i sve
obavezujuće definicije Bića, spaljuje grubo, oslobađa
duh. Polarnosti izgaraju u plamenu želje, plamen
njihove energije je uravnotežen u središtu krikom
Sokola.

Tau . Thath"th"thith"stthuth-thist--- Atu 21 Univerzum -


Tantifaksat

"I u srcu Sfinge plesao je Gospod Adonai, u


Njegovim vencima od ruža i bisera razveseljavajući
mnoštvo; da, razveseljavajući mnoštvo.'

Prizemljenje skrivenih htonskih ćelija. Drvo je celo


rastočeno u Tami ništavila, drveća večnosti, kosa Nuite,
je crno drveće anti-potencijala neispoljene materije i
energije. Materijalizuje u toku naniže, dematerijalizuje u
toku naviše. Od Velikog iz Noći Vremena dolazi Drvo
Tame, jezik, ustrojstvo, vreme, čime se Zvezdani tok
prizemljuje cvetajući u hiljadolatičnu Sahasraru.
Neznano kako, odakle, čime, zašto, Ono dade život
živim bićima. Ona su sva razapeta na krstu svoga
kretanja, svoje sudbine života u materiji. Taj život je
kolanje energija ka ispunjenju ciklusa, ka utapanju u
beskraj kruga.