AHMET ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ ELEKTROPNÖMATİK VE PLC KURSU ARA SINAV SORULARIDIR.

1- Aşağıdaki devreye ait kumanda formullerini çıkararak logoyu programlamak için gerekli olan lojik dizaynı çiziniz.

2- İki adet lamba; başlatma butonuna basıldıktan sonra 1 er saniye süre ile periyodik olarak çalışmaya başlayacak ve stop butonuna basılana dek bu şekilde çalışacaktır. a- Kumanda devre şemasını çizin b- Devre formullerini çıkarın 3- 1. Start butonuna basıldığında Q1 çıkışı çalışacak, butondan elimizi çektiğimizde ise Q2 çıkışı çalışacaktır. 2. Starta basıldığında Q1 çıkışı duracak, elimizi çektiğimizde ise Q2 çıkışı duracaktır. Gerekli devreyi Logo PLC ye göre çiziniz. 4- Elektriksel ve butun kilitlemeli iler geri çalışmasına ait devreyi Siemens S7 200 plc ye göre; a- Ladder diyagram olarak programı çiziniz b- STL olarak programını yazınız 5- Aşağıdaki devreyi STL komutları ile yazınız

Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz. 6yandaki sembol hangi fonksiyona aittir.

a- AND fonsiyonu 7a- AND fonsiyonu 8

b- OR fonksiyonu c-NAND fonksiyonu d-NOR fonksiyonu yandaki sembol hangi fonksiyona aittir. b- OR fonksiyonu c-NAND fonksiyonu d-NOR fonksiyonu -yanda sembol hangi işlemi yapar.

a- Düşen kenarı yakalar c- giriş değişkenlerini toplar 9-

b- yükselen kenarı yakalar d- giriş değişkenlerini çarğpar

yandaki sembol hangi fonksiyona aittir.

a- AND fonsiyonu

b- OR fonksiyonu c-NAND fonksiyonu d-NOR fonksiyonu

10a-Sayıcı 11a-Sayıcı 12a-Sayıcı 13-

yandaki sembol logo PLC de hangi işlemi yapmaktadır. b- Ters zaman rölesi c-Düz zaman rölesi d-mühürleme

yandaki sembol logo PLC de hangi işlemi yapmaktadır. b- Ters zaman rölesi c-Düz zaman rölesi d-mühürleme

yandaki sembol logo PLC de hangi işlemi yapmaktadır. b- Ters zaman rölesi c-Düz zaman rölesi d-mühürleme

yandaki sembol logo PLC de hangi işlemi yapmaktadır.

a-Sayıcı

b- Ters zaman rölesi

c-Düz zaman rölesi

d-mühürleme

14- Aşağıdaki doğruluk tablosuna ait lojik Fonksiyonu işaretleyiniz A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 0 0 0 0 0 0 0 1 abcdÖZEL VEYA fonksiyonu VEYA fonksiyonu VE fonksiyonu VEDEĞİL fonksiyonu

15- Aşağıdaki doğruluk tablosuna ait lojik Fonksiyonu işaretleyiniz A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 Q 1 0 0 0 0 0 0 0

a- ÖZEL VEYA fonksiyonu bVEYA fonksiyonu b- VE fonksiyonu c- VEDEĞİL fonksiyonu

NOT: 1-2-3-4-5 inci soruların doğru cevapları 10 puan, diğer her soru 5 puandır. BAŞARILAR DİLERİM Ercan MUTLU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful