You are on page 1of 10

Schrijven

Naam: Melanie Ashton Wright Klas: HA VT 3A Stageschool: Oranje Nassau school Mentor: Marjolein Mulder Telefoonnummer: (023) 57 143 25 E-mail: Marjolein@ons.nl

Datum:

opdracht

indicatie omvang in uren.


De groen gemarkeerde delen zijn verplicht. aantal

totaal aantal uren 0,25 4 2

0 dit voorblad 1 lees het boek Pak je pen. 2 observaties van de pengreep

Inclusief beoordelingstekst van de mentor. 0,25 (Zie het voorbeeld van W. van Gelder) Hoofdstuk 1 t/m 10. 4 uur Hoofdstuk 11 en 12 zijn facultatief Een observatie van de pengreep van drie kinderen, waarvan 1 linkshandige. Beschrijf punt voor punt wat je ziet en gebruik hiervoor theorie uit H1 Pak je pen. Van ieder kind is een foto bijgevoegd. Geef adequate tips aan de bij hierboven beschreven kinderen met betrekking tot hun pengreep 2 uur Een observatie van de zithouding van drie kinderen. Beschrijf punt voor punt wat je ziet en gebruik hiervoor theorie uit H2 van Pak je pen. Van ieder kind is een foto bijgevoegd. Geef adequate tips aan de bij hierboven beschreven kinderen met betrekking tot hun zithouding. 2 uur Een observatie van het schrijfproduct of een ander deel van het schrijfproces van minimaal 3 kinderen, passend bij de groep waar je stage loopt. Voeg een motivatie toe van de keuze voor deze kinderen. 0,5 per kind

1 1 3

3 Observaties van de zithouding

4 Observaties van een schrijfproduct of een ander deel van het schrijfproces.

5. Maak een ontwerp voor remedirende activiteiten. 6 Eigen mening 7 Mening mentor Totaal minimaal 12,5 uur

Maak een overzichtelijke beschrijving van de activiteiten. 2 uur 0,5 0,25

1 1

0,5 0,25 12,5

De tijdsindicaties zijn inclusief de tijd die het leeswerk en het schrijfwerk vergt. Wijzig de indicatie voor de omvang als jij er meer (dan wel minder) tijd aan besteed hebt.

beoordelingstekst mentor:

handtekening mentor: datum:

Schrijven

2|Page

Observaties van de pengreep


Hand-voorkeur
3-puntsgreep 4-puntsgreep Dynamische greep De vingers bewegen tijdens het schrijven Statische greep De vingers en pols worden stil gehouden tijdens het schrijven

Naam:

Verkeerde greep nl:

Scarlett Maurice Alex Benjamin Thomas Pernille Linde Tommy Sabine Aranka Luc Morris Ingo Hilary Rosalie Diede Bibi Pascale Mauro Kayen Cher

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R L R

X X X X X X

X X X X X X X Te gespannen driepuntsgreep

X X Varkenspootje

X X X X

X X X X X Overkruiste greep

X X X Vuistgreep Te gespannen driepuntsgreep

X X

X X X X X

Schrijven

3|Page

Anna Ezra Gio Joy Joya Julia Jolle Julitte Ruby Nina

R R R R R R R R R R X X X X X

X X X X X Overkruiste greep

X X X X

Te gespannen vierpuntsgreep

Overkuiste greep

De drie leerlingen die ik heb uitgekozen met de verkeerde pengrepen zijn: Bibi (rechtshandig) Sabine (rechtshandig) Kayen (linkshandig)
Het eerste wat mij opviel bij Bibi is dat ze haar pen overduidelijk niet op de correcte manier vasthoudt. Dat bleek toen ik het boek opensloeg en zag dat haar pengreep onder het kopje verkeerde pengrepen valt, namelijk de vuistgreep. Doordat zij haar pen op zo een krampachtige manier vasthoudt heeft zij ook geen dynamische maar een statische greep. Haar hand beweegt in het geheel met de pen, in het verlengde van de onderarm, vanuit de schouders en de elleboog. Voor Bibi is het belangrijk dat zij in de eerste instantie weer de driepuntsgreep aan gaat leren. Een goede pengreep is alleen mogelijk als de duim kan opponeren en als de vingers kunnen buigen en strekken. Aangezien dit voor Bibi haar greep erg moeilijk is, is het voor haar beter om met een gripper te gaan werken. Dit zal haar in ieder geval dwingen om een goede pengreep aan te nemen.

De manier waarop Sabine schrijft had ik nog nooit eerder gezien. Het boek beschrijft de Pengreep van Sabine als het varkenspootje. Het valt mij op bij Sabine dat zij schrijft met een Stabilo pen, die er voor zou moeten zorgen dat zij een goede pengreep aanneemt, maar dat zij toch schrijft met een verkeerde pengreep. De gripper zou voor haar niet werken, aangezien ze er nu al mee werkt en het geen resultaat boekt, dus denk ik dat het bij Sabine helpt om de pengreep geheel opnieuw aan te leren. Om dit bij Sabine te bereiken zou ik dit spelenderwijs willend doen. Door middel van een gedichtje of door stippen op haar hand te zetten op de plekken waar de pen haar vingers raakt.

Schrijven

4|Page

Schrijven

5|Page

Observaties van de zithouding

Schrijven

6|Page

Schrijven

7|Page

Schrijven

8|Page

Schrijven

9|Page

Observatie van een schrijfproduct, of een ander deel van het schrijfproces.

Schrijven

10 | Page