RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tema Tajuk

: : : : : :

Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari 35 10.30 – 11.30 pagi (1 jam) Pertanian Buah-buahan Tempatan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : Objektif :

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. ii. Menamakan buah-buahan tempatan.

EMK ENT

: Keusahawanan, TMK : Kemahiran Berfikir – Menjanakan idea Kecerdasan pelbagai – interpersonal, verbal linguistik

Sistem Bahasa Ilmu Nilai BBM/ABM

: Kosa kata - enak, tempatan, musim : Kemahiran Matematik : Bersyukur, kejujuran : Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD, alat Penimbang Pengetahuan sedia ada: Langkah/masa ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN Set Induksi (5 minit) Buah-buahan 1. Guru berlakon sebagai - rambutan penjual buah-buahan. Buah-buahan -cempedak tempatan - ciku 2. Murid tampil untuk sebenar/tiruan - manggis membeli buah-buahan - rambutan yang dibawa oleh guru. - langsat Nilai : Kesyukuran - langsat 3. Murid diminta EMK : - pulasan menamakan buahkeusahawanan buahan yang ingin dibeli ENT: interpersonal oleh mereka.

EMK : kreativiti dan inovasi Kad gambar Langkah 3 (15 minit) Aktiviti jual beli Aktiviti jual beli melalui persembahan yang berbeza 1. 2. 2. 3. semua enak dimakan. mari kawan mari semua. nangka. pulasan. Murid menonton video lagu tentang buah-buahan tempatan. kebersihan. Video lagu buahbuahan tempatan Lirik lagu Ciku . Murid melihat seni kata lagu yang dipaparkan pada skrin. kumpulan dan individu.mangga. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. makan buahan tempatan. Petikan lagu Skrin LCD Ilmu : Muzik Nilai : Kesyukuran ENT: verbal linguistik Nilai : kerjasama.Langkah 1 (10 minit) Tajuk lagu: Buah-buahan tempatan 1. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti jual beli di samping menyanyikan lirik lagu melalui persembahan yang Berbeza . kelapa dan juga rambutan. langsat. kejujuran. Mari kawan mari semua. pisang. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. Murid menyebut seni kata lagu dengan jelas secara kelas Petikan lagu Skrin LCD Langkah 2 (15 minit) Seni kata lagu dan muzik 1. cempedak dan jambu batu. Ciku. Murid diminta menyanyi berdasarkan seni kata lagu dengan jelas secara kelas. belimbing. manggis dan durian. makan buahan tempatan. 2.

Langkah 4 (10 minit) Nama buah-buahan Pentaksiran : Latihan Pengayaan 1. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu “Buah-buahan Tempatan” Penutup (5 minit) 1. Murid menyanyikan lagu semula dengan gerakan bebas. Murid diminta klik pada gambar /perkataan yang betul dalam latihan yang dipaparkan pada slaid. ENT–kemahiran berfikir menjana idea EMK: TMK Latihan Pemulihan Slaid 2. Ilmu: Muzik Nilai : kesyukuran Refleksi: Ulasan guru pembimbing Ulasan pensyarah penyelia . Murid diminta menyatakan jenis buah-buahan yang terdapat dalam seni kata lagu Latihan berdasarkan jawapan yang diberi. 3.

Bagi standard kandungan dan standard pembelajaran aspek seni bahasa tidak perlu dilaksanakan. tulisan dan tatabahasa sahaja.. .bacaan.* Pentaksiran hanya dilaksanakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran kemahiran lisan.