You are on page 1of 24

Kaedah Pandang dan Sebut

AHLI KUMPULAN:
Elvira Joseph Centya Dominic Eugenia Lee Sher Hui Yek Rong Ing

PENGENALAN
Penggunaan Kaedah Pandang dan Sebut dalam pengajaran bacaan bermula 1970-an. Kaedah Pandang dan Sebut merupakan kaedah pengajaran yang memerlukan murid-murid menyebut perkataan yang disebut guru terlebih dahulu setelah diperlihatkan gambar atau perkataan tersebut. Kaedah ini juga dinamakan Kaedah Seluruh Perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata.

Kaedah ini dinamakan Kaedah Pandang dan Sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang gambar atau perkataan terlebih dahulu diikuti oleh aktiviti menyebut. Menurut Juriah Long (1994), perkataan diperkenalkan kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Semasa Kad diimbas, murid menyebut perkataan itu beberapa kali. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.

MENYEBUT PERKATAAN
Guru melaksanakan kaedah ini dengan menyebut perkataan yang terdapat pada kad imbasan tersebut dan murid-murid akan mengikut menyebutnya secara kelas (beramai-ramai) atau kumpulan.

Murid-murid juga diperkenalkan dengan bentuk atau lambang perkataan itu dahulu sebagaimana bayi yang baru lahir mengenal sesuatu benda melalui bentuk dan namanya.
Semasa kad perkataan dipaparkan kepada murid, mereka diajar menyebut dan membacanya.

MENCERAKINKAN PERKATAAN MENJADI SUKU KATA


Setelah murid-murid mampu menyebut perkataan-perkataan yang guru tunjukkan, guru boleh mencerakinkan perkataan itu menjadi suku kata agar murid-murid lebih mudah memahami. Contoh : Baju = Ba + ju

Membina dan Membaca Ayat

video
http://www.youtube.com/watch?v=GHMKFST J9zY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OtFgZL4g aYU&feature=related

Jom ikut saya

Gelang si paku gelang Gelang si paku gelang, Gelang si rama-rama, Pulang marilah pulang, Marilah pulang bersama-sama, Pulang marilah pulang, Marilah pulang bersama-sama.

Main suku kata

Baju

Arnab

Botol

Kotak

Cermin

Kucing

Lebah

Limau

Lidah

Pokok

Lukis, bina, baca

Murid-murid mari bina ayat

Tolong! Tolong! Tolong!

Selamatkan Puteri Salji