 Underground economy  Black market  Nakatagong pamilihan  Anino ng ekonomiya  Nakatagong ekonomiya .

Industriya na nasa labas ng legal o normal na balangkas ng ekonomiya .

nakatala .Impormal na Ekonomiya Ilegal Dinakarehistro Di.

Prostitusyon .

Pagbebenta ng bawal na gamot .

Ilegal na sugal .

Di.pagbabayad at maling pagdedeklara ng buwis .

Serbisyong walang resibo .

Pangangailangang mabuhay .

Hangaring kumita .

Pagkukulang ng mga ahensya ng pamahalaan .

KAHIRAPAN ! .

hangaring kumita.ibang uri ng impormal na ekonomiya  Pangangailangang mabuhay. di.nakarehistro at di.at pagkukulang ng mga ahensya .ekonomikong hindi nakrehistro sa pamahalaan  Gawaing ilegal.nakatala ang iba’t. Binubuo ang impormal na sektor ng ekonomiya ng mga gawaing pang.

 Bakit mahalagang pag.aralan ang impormal na sektor ng ekonomiya?  Maiiwasan ba ang pagkakaroon nito? .

 Ipinagbabawal ang pagtitinda sa mga bangketa.Gumawa ng 5.10 pangungusap ayon sa sitwasyon. ano ang iyong gagawin? . Kung ikaw ay isang pulis at may nakita kang isang matandang nagtitinda sa bangketa.