Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
P. 1
Mga Kilalang Pilipino: Manunulat at Mananalumpati

Mga Kilalang Pilipino: Manunulat at Mananalumpati

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 43,347|Likes:
Published by BevsKiez Alday
mga kilalang pilipino: manunulat at mananalumpati
mga litrato at talambuhay
mga kilalang pilipino: manunulat at mananalumpati
mga litrato at talambuhay

More info:

Published by: BevsKiez Alday on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

pdf

text

original

 
 3
IOC ICHQHQ@CU 
 
 >
E~( Lmva [( ^j|c`
Vj E~( Lmva [~mucfjm ^j|c` cz cho [cinchvcho Nczchj ho [j`j{jhcv( Vjzc cz jvjhj`cho vcFc`cinc, @coqhc hmmho Gqhzm 3:, 3723( Cho dchzcho ioc icoq`cho cz vjhc O( B~chfjvfmIa~fcem cu Oho( Uamem~c C`mh|m(Cho dchzcho jhc cho hcojho qhcho oq~m hjzc, iccoc vjzcho hcovjiq`c ho {co)cc~c` vcncgcz cu j{jhco{cuq`mz hjzc cho dchzcho {co)cc~c` vc Njóch, @coqhc( Hcdc{co uc{mv vjzc hoNcuvj`za~ vc Cogci vc Cuaham ea Ichj`c hmmho Ic~vm >6, 37?2 hc icz icuccv hc dc~choc`ch(Hmmho 37?? j{jhco{cuq`mz hjzc cho dchzcho {co)cc~c` vc Qhjna~vjece ho Vchumv Umicv cuQhjna~vjece Fahu~c` ea Ice~je gchoocho vc icuc{mv hjzc ho vcncz cho iaejvjhc cu {j`mvm{jchmmho 3771
( Hcuqum ~jh vjzcho nqicvc cu vqiq`cu ho jnc‚u jncho wjdc dcnj`cho hc cho @cujh cu
O~adm( Cu hcdc{couc{mv vjzc ho dchzcho icvua~c` vc [c~jv cu Gajea`na~o(
Cho dchzcho ec`cwcho hmna`c ‐Hm`j Ia Uchoa~a’ cu ‐A` Bj`jnqvua~jvim(’ hco`c`cgce ho
ioc {cho)ccnqvm ho ioc {~cz`a vc ioc [j`j{jhm cu ioc dcujwc`jch vc {cicgc`cch ho Dcvuj`c(Hmmho Gqhzm 37, 37:> cz qiqwj ho [j`j{jhcv vj E~( Lmva [( ^j|c`( Hcoucuco vjzc ho
vcicgch ujhcwco jum hc ‐@c @joc Bj`j{jhc(’ Cho `czqhjh ho vcicgch cz cho {codcdcjvc ho ioc
[j`j{jhm cu icjucoqzme cho {co)qh`ce ho dmia~vjzm, jheqvu~jzc cu co~jfq`uq~c(Hmmho Gq`zm 2, 37:> vjzc cz hcdq`mho vjzc vc Bm~u Nmhjbcfjm cu j{jhcuc{mh vc Ec{juchhmmho Gq`zm 35, 37:>( C{cu hc ucmh vjzc hcic`coj vc Ec{juch dqho vcch hchoocimu vjzc vc iociczvcdju cu gjhjdczcu hjzc cho iciciczch hc iconqdcv ho {cc~c`ch, gjhjdczcu ejh hjzc cho jumvc {co{c{cqh`ce ho dchj`cho dc{c`joc~ch(Hmmho Vauzai n~a 6, 37:2 gcncho {c{qhuc vjzc vc Fqnc q{cho icovj`nj nj`cho vj~qgchmcu jhc~avum vjzc( Hmmho Hmnzain~a 6, 37:2 jnjhc`jd vc [j`j{jhcv cu vc {choc`cwcho {codcdcucmhhcdq`mho vjzc vc Bm~u Nmhjbcfjm(
 
 6
Hmmho Ejvzain~a >2, 37:2 vj E~( Lmva ^j|c` cz hcgcuq`ch ho dcicuczch vc ecgj`chohco{conjhuchoch vjzc hc hco{cvjiq`c ho ~ana`zmh `cnch vc ioc Dcvuj`c(Ncom eqicujho c
ho dchzcho dcuc{qvch hcjvq`cu hjzc cho ‐Ij Q`ujim Cejmv’ 'Cho
Gq`jho [cc`ci* q{cho icoiq`cu vc ioc vqvqhme {cho gaha~cvzmh hc icojho icdcnczch(Hmmho Ejvzain~a 6;, 37:2, njhc~j` vj E~( Lmva [( ^j|c` vc Ncoqinczch 'hc hoczmh cz@qhauc*(

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
MyleneMariano liked this
EmilLazado liked this
Lalaine Guldo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mhx Patz Nebres added this note
sna more on gani2 nlng 2day ang dmi tlgang magagaling na manunulat at manunulampati love this page
Lorraine Domer added this note
ba't hdi ko macopy??hohoho.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->