Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
131Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
semantik bahasa Melayu

semantik bahasa Melayu

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,718|Likes:
Published by ikhwan_crahim
teori medan makna, segi tiga semiotik
teori medan makna, segi tiga semiotik

More info:

Published by: ikhwan_crahim on Mar 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
1.0PENGENALAN
Secara umumnya, semantik ialah satu bidang yang terdapat dalam ilmulinguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan, frasa, ayat dan ujaran.Istilah semantik berasal daripada perkataan Yunani kuno iaitu
sema
yang bermaksudisyarat. Perkataan
sema
akan menerbitkan kata
semainein
yang bermaksud bererti.Kemudian
semainein
diinggeriskan menjadi
semantics
, dan dalam bahasa Melayumenjadi semantik. Orang yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M.Breal, 1900.Dari segi istilah, semantik merujuk kepada sistem dan kajian tentang maknadalam bahasa (Kamus Linguistik,1997 dipetik daripada Haji Mohd. Isa bin Abd. Razak,2003). Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, semantik membawa maksud kajiantentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Oleh itu, semantikboleh dikatakan satu ilmu yang membincangkan tentang makna sesuatu perkataan.Bahasa merupakan satu gelombang suara dan tulisan yang semuanya merujukkepada satu makna tertentu yang bertindak untuk menyampaikan maklumat atauhasrat. Bunyi ucapan dan coretan tulisan yang merujuk hal tentang makna merupakansejenis tanda atau
sign
. Kajian ke atas sistem tanda dikenali sebagai semiotik atausemiologi (Ahmad Mahmood Musanif, 2004).Asasnya, makna sesuatu perkataan diperolehi dengan merujuk kepada maksudsesuatu benda. Contohnya,
‘ini bola
’, sambil menunjuk ke arah sebiji bola. Maknaperkataan
bola
boleh diperolehi apabila kita melihat sebiji bola. Namun, apabilasesuatu perkataan itu tidak mempunyai benda hendak ditunjuk dan bersifat abstrak,seperti perasaan, maka perkataan tersebut tidak dapat diberikan makna. Oleh itu,timbullah dalam bidang semantik istilah-istilah seperti sinonim, antonim, polisim danhiponim. Dengan ini, makna sesuatu perkataan boleh diberikan dengan merujukperkataan-perkataan lain yang mempunyai hubungan dengan sesuatu perkataan yanglain (Adenan bin Ayob, 2007).
2.0TEORI MEDAN MAKNA
1
 
Walau bagaimanapun, terdapat juga perkataan-perkataan yang tidak bolehdiberikan makna dengan menggunakan istilah-istilah tersebut. Sebagai contoh,perkataan
sekolah
, kita tidak boleh menggunakan sinonim
Institut Pengajian Tingg
dalam memberi makna kepada
sekolah
. Ini kerana,
sekolah
dan
Institut PengajianTinggi 
adalah dua buah institusi yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Penggunaanantonim juga tidak boleh mendapatkan makna yang tepat untuk
sekolah
. Contohnya,kita katakan lawan kepada
sekolah
adalah
masjid 
. Kita juga boleh katakan
 pejabat 
,
stadium
atau
kedai 
lawan kepada perkataan
sekolah.
Oleh itu, kita tidak memberi satudefinisi yang tepat kepada perkataan
sekolah
. Dengan ini, timbullah satu teori yangdinamakan Teori Medan Makna (
Semantics Field Theory 
).Teori Medan Makna membawa maksud kosa kata sesuatu bahasa adalahhimpunan kata dalam bidang atau medan tertentu dan bukan sebagai satu senaraiunsur yang tidak berkaitan (dipetik daripada Modul KDPM Pengajian Melayu). MenurutAhmad Mahmood Musanif (2004) pula, medan makna adalah kumpulan butir leksikalyang maknanya saling berhubungan disebabkan kehadiran masinsg-masing dalamkonteks yang serupa. Ia merupakan makna yang didukung oleh kata atau kumpulankata.Sebagai contoh, kita jelaskan makna perkataan
hospital 
. Kita boleh katakan
hospital 
adalah sebuah organisasi yang mengurus hal-hal kecemasan, kecederaan dankematian.
Hospital 
mempunyai wad-wad yang menempatkan pesakit mengikut kategorimasing-masing. Pengurusan dan pentadbiran diketuai oleh Pengarah Hospital dandiikuti oleh doktor-doktor pakar, doktor dan jururawat. Walau bagaimanpun, penjelasanini belum mampu memberi satu makna yang tepat untuk perkataan
hospital 
. Inilah yangdikatakan medan makna, himpunan perkataan-perkataan yang mempunyai hubungansemantik dengan
hospital 
.Definisi ini tidak cukup sempurna, tetapi memadailah untuk menunjukkanbahawa banyak kata yang lain terlibat atau ditarik masuk ke dalam definisi ini. Dengankata lain, medan makna kata hospital ini mencakupi banyak kata yang ada kaitandengannya. Medan makna boleh diterjemahkan dalam bentuk gambar rajah.Perkataan-perkataan yang mengelilingi perkataan
hospital 
mempunyai hubungan2
 
dengan perkataan
hospital 
. Perkataan-perkataan tersebut boleh diistilahkan sebagaimedan makna.Kecemasan Kecederaan PesakitWad Doktor Doktor Pakar JururawatSemua kata dalam lingkungan itu tergolong dalam medan makna
hospital 
, iaitusetiap satunya menjadi komponen atau bahagian makna kata
hospital 
tersebut.Bagaimanapun, medan makna dipakai untuk menentukan fonem dan morfem. Pendekkata dalam sebarang analisa bentuk bahasa, unsur makna telah dipergunakan denganmeluas. Dalam hubungannya dengan kata-kata yang lain, kata
hospital 
itu jugamungkin hanya bertindak sebagai kata kunci atau komponen atau bahagian maknauntuk kata lain misalnya medan makna untuk kata kementerian kesihatan.Syed M. Naquib al-Attas (yang dipetik daripada Ahmad Mahmood Musanif, 2004)menegaskan bahawa dalam perbendaharaan kata sesuatu bahasa terdapat apa yangdinamakan sebagai lapangan semantik (medan makna) atau lingkungan konsepsi yangsemestinya bertindihan antara satu sama lain kerana adanya perkaitan danpergantungan. Jika lapangan semantik tersebut terlalu besar, maka lapangan itu akanmembentuk subperbendahraan kata.Dalam medan makna, terdapat makna inti dan makna sampingan. Makna intiboleh dikatakan sebagai kata fokus atau sebagai pusatnya. Dalam contoh di atas,3

Activity (131)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aurararo liked this
Qnow Jesseca Lawrence liked this
Mohd Saifful liked this
norhalimahmahat liked this
HARRYLEE89 liked this
Ida Ayuni liked this
Fa Nia liked this
Puteri Balqis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->