Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
332Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodologi Pengajaran Dan Pembelajaran Al-quran & Aplikasi Model Khatam Al-quran J-qaf

Metodologi Pengajaran Dan Pembelajaran Al-quran & Aplikasi Model Khatam Al-quran J-qaf

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 53,632|Likes:

More info:

Published by: Ensiklopedia Pendidikan Malaysia on Apr 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

 
TAJUK 1.1 : METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAL-QURAN
Kaedah Talaqqi MusyafahahKaedah TasmikKaedah TadarusKaedah Tikrar Kaedah Imla’iKaedah BaghdadiahKaedah Iqra’Kaedah QiraatiKaedah Hattawiah
UNIT
1
METODOLOGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAL-QURAN DAN APLIKASI MODEL KHATAM AL-QURAN j-QAF1.1.1. KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH
Pengenalan
Kaedah mempelajari bacaan al-Quran yang tertua dan dipraktik oleh Jibril a.s kepadaRasulullah SAW dikenali sebagai “Talaqqi Musyafahah”. Caranya Jibril membaca ayatsuci al-Quran kemudian Rasulullah SAW meniru bacaan tersebut dengan diperhatikanoleh Jibril. Setelah itu Rasulullah SAW terus menghafal ayat berkenaan. SeterusnyaRasulullah SAW membacakan kepada para sahabat, para sahabat pula meniru bacaanRasulullah SAW kemudian diminta dituliskan, seterusnya tulisan itu dibacakan dandihafalkan.
Talaqqi
Talaqqi pada bahasa : pertemuan secara berhadapan atau bersemuka.Talaqqi pada Istilah : Pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka.Guru memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid, kemudian murid mengikutbacaan guru secara beramai-ramai.
Musyafahah
Musyafahah pada bahasa : sebutan daripada mulut ke mulut yang diambil daripergerakan dua bibir.Musyafahah pada Istilah : Murid menerima pengajaran secara dengan sebutan guru,melihat pergerakan bibir guru dan menyebutnya ( mengikut )
1
 
Guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid, kemudian murid itu mengikutcontoh bacaan guru secara individu.Dalam kaedah talaqqi musyafahah, murid yang mempelajari al-Quran mesti berhadapansecara langsung kepada gurunya. Faktor ini sangat ditekankan supaya murid tahu betulsecara amali bagaimana pelaksanaan semua hukum-hukum tajwid dalam bacaan yangmeliputi makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid.
Prinsip Kaedah Talaqqi Musyafahah
1.
Mengutamakan sebutan dan bacaan yang tepat.
2.
Memerhati pergerakan mulut guru secara berdepan.(bersemuka)
3.
Murid menyebut (mengikut) cara sebutan guru.
4.
Kelemahan contoh bacaan daripada guru memberi kesan besar kepadamurid.Objektif 1.Menyebut bunyi huruf hijaiyah yang berbaris dengan tepat.2.Membezakan panjang / pendek sebutan huruf.3.Membaca dengan betul dan fasih.4.Yakin dan berani mencuba di hadapan guru.Ciri-Ciri1. Disampaikan secara individu dan kumpulan.2. Pembimbing perlu menguasai kemahiran yang baik3. Perlu penglibatan murid yang aktif.4. Pembelajaran boleh dijalankan dalam kelas atau di luar kelas.5. Perlu ada teks.
Contoh Langkah-langkah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
1.Mencungkil pengetahuan dan kemahiran sedia ada dari murid.2.Pembetulan dan penerangan oleh guru dari perkataan dan ayat yang dibaca.3.Memperdengarkan bacaan contoh (kaset/ bacaan guru).4.Merakamkan bacaan pelajar dalam pita rakaman.5.Memperdengarkan semula bacaan pelajar dan berbincang.6.Guru mengaitkan bacaan contoh dengan tajuk di papan tulis.7.Menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah (guru membaca muridmengikut)8.Membahagikan dan membentuk kumpulan berdasarkan kemahiranmembaca, mendengar bacaan guru dalam kumpulan dengan bimbingannaqib di bawah pengawasan guru.9.Mengenali hukum-hukum tajwid di dalam ayat yang dibaca seperti hukum nundan mim yang bertasydid, mad asli dan sebagainya.10.Guru menerangkan hukum tajwid bagi kalimah-kalimah tertentu melalui kadimbasan. Guru menulis di papan tulis.11.Pemulihan - dengan mempamirkan carta ayat al-Quran samada ditulis dipapan gulung, manila kad atau sebagainya. Pemulihan boleh dilakukan
2
 
secara latihan mengeja dan menyebut setiap patah perkataan oleh guru ataumurid turus.12.Penilaian - guru meminta seorang atau dua orang murid membaca beberapaayat. Guru menyoal murid beberapa hukum tajwid yang terdapat di dalamayat.13.Aktiviti susulan – murid dikehendaki membaca di rumah ayat-ayat yang tidaksempat dibaca di kelas dan akan diminta membaca semula pada mingguberikutnya.
1.1.2. KAEDAH TASMIK
PengenalanBacaan adalah satu aktiviti yang bertalian. Apabila mendengar atau membaca merekaakan melakukan satu pertalian proses-proses memilih,menelaah, menguji danmegesahkan maklumat yang didengar atau dibaca. Dalam pengajaran al-Quran, muriddiminta membaca dan guru mendengar.Kaedah Tasmik bacaan ayat al-Quran sesuai digunakan bagi ayat tilawah dan hafazan.Seorang murid diminta membaca ayat al-Quran di hadapan guru. Jika terdapatkesalahan, guru akan memperbetulkan. Selepas itu murid boleh ditanya mengenaihukum-hukum bacaan atau tajwid dan maksud tanda-tanda bacaan dalam ayat yangdibaca.Objektif 1.Mengetahui pencapaian murid.2.kenal pasti tahap pencapaian.3.Menyedarkan kesilapan bacaan.4.Meningkatkan kemahiran indidvidu.5.mengklafikasikan murid mengikut pencapaianPelaksanaan1.Guru mendengar dan meneliti bacaan murid.2.Murid dikehendaki membaca kumpulan dan individu bergilir-gilir.3.Murid dikehendaki membaca dengan suara yang nyaring.Kekuatan1.Guru dapat membetulkan bacaan murid dengan tepat2.Guru dapat mendisiplinkan murid dengan baik3.Guru dapat mempastikan murid tidak melakukan kesilapan.4.Guru dapat mengenalpasti tahap kebolehan murid dengan tepat5. Guru dapat mengesan kelemahan bacaan murid.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->