Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vezetoi_kompetenciak_es_a_vezetok_fejlesztese.pdf

Vezetoi_kompetenciak_es_a_vezetok_fejlesztese.pdf

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Zita Kardos
kompetencia
kompetencia

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Zita Kardos on Nov 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

 
1
Vezet
ő
i kompetenciák és a vezet
ő
k fejlesztése
2
Kompetencia
Mindaz, ami hozzájárul a sikerhez
Egy adott -szakmai -feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen ismeretek, képességek, készségek, attit
ű
dök, személyiségvonások és viselkedések összessége.
„A kompetenciák egy személy alapvet
ő
, meghatározó jellemz
ő
i, melyek
okozati
kapcsolatban állnak a
kritériumszintnek megfelel 
ő 
hatékony és/vagy kiválóteljesítménnyel 
”, avagy „azon
tulajdonságok 
összessége melyek megkülönböztetik a
kiválót az átlagostól 
”.
(Boyatzis,1982,idézi Mohácsi G., 1999)
 
3
Kompetenciák szintjei
Készségek Tudás
(információ hasznos alkalmazása)
Énkép
(attit
ű
dök, értékek, én-azonosság)
Vonások Motiváció
Hay/Mc BerKönnyebb változtatni: tréning és fejlesztés
Nehezen vagy nem változtatható:toborzás-kiválasztás
4
Vezet
ő
i kompetenciák 
Feladatok meghatározása (pl. MCI)
A feladatok ellátásához szükséges ismeretek, képességek, készségek, attit
ű
dök és viselkedésekrendezett felsorolása -ideáltipikus:Általános készségek:
 – 
 Konceptuális készségek:
a komplex szituáció elemzése és diagnosztizálása
 – 
 Interperszonális készségek:
emberek megértése és motiválása (egyén-csoport), kommunikáció, delegálás
 – 
Technikai készségek:
folyamatok és termékek ismerete, funkcionális készségek (HRM, pénzügy, jog stb.)
 – 
 Politikai készségek:
pozíció megtartása, hatalom kiépítése, kapcsolatépítés az er
ő
források megszerzésére
Specifikus készségek: a szervezeti környezet és a források ellen
ő
rzése, szervezés és koordináció, információkezelés, folyamatos önfejlesztés, emberek motiválása és konfliktuskezelés, stratégiai problémamegoldás
(F. Luthans–R.M. Hodgetts-S.A. Rosenkrantz: Real manager, 1994)
 
2
5
Leadership Model
(Edge Hagberg Consulting Group)
6 vezet
ő
i szerep:
Jöv
ő
képkészítés és inspirálás
Tehetség nevelése és meg
ő
rzése
Csapatok katalizálása
A stratégia, a struktúra és a kultúra összehangolása
Változások vezetése
A hatékony teljesítmény menedzselése: személyes megalapozottság
6
Aki bizonyosan „nem jó” vezet
ő
Szegényes kommunikáció
Kiemelked
ő
 dominancia
Az ellentétekkel, konfliktusokkal szembeni intolerancia, vagy a konfliktusok letagadása
Önközpontú fókusz, arrogancia
Az „értéktelen” kapcsolatokkal szembeni türelmetlenség
Döntéshozatali min
ő
ség alacsony
Szervezeti célok mögötti sikertelen felsorakoztatás
Hiányos csapatmunka
Kapcsolat hiánya az érzelmekkel, érzéketlenség(HCG)
 Alacsony érzelmi intelligencia + túlzott dominancia + leértékelés + alacsony önkontroll + egyoldalú feladatközpontúság 
7
Fejlesztési módszerek csoportjai
‘Training on the job’:
 – 
Gyakornoki program (asszisztensként kezdve)
 – 
Projektekben részvétel/vezetés
 – 
Shadowing
 – 
Workshopok
Tréningek
Egyéni foglalkozás: coaching
8
Tréning
A tréningcsoport lényege:
A személyiség sokkal inkább formálható, a képességek sikeresebben fejleszthet
ő
k csoportos helyzetbena csoport befolyásoló eszközeinek felhasználásával és a tapasztalatok feldolgozásával.A csoportban létrejött döntések hatására a tagok viselkedésváltozása messze meghaladja a felvilágosításnak mind az egyéni, mind a csoportos hatékonyságát.
(Kurt Lewin)
Tapasztalati tanulásalapúA saját viselkedésr
ő
l kapott sokoldalú visszajelentések hozzájárulnak:
az önismeret b
ő
vüléséhez, a tudatosabb és hatékonyabb viselkedés-v
 
ezérléshez párhuzamosan a csoporttá alakulásés fejl
ő
dés folyamatának megismerésével.
 
3
9
T-csoport módszermint szereptréning
Aviselkedési stratégiákelemzése:tüköraz egyén számára
az együttesség erejévelhat a hatékonyabb társas viselkedés irányába
A csoport a csoportdinamika eszközeivelarra törekszik, hogy tagjainak egyéni és társas viselked
 
ésének hatékonyságátfejlessze.
T-csoportok célkit
ű
zései:
 – 
"azinsight(belátás önmagunkba),
 – 
az öntudatosság fokozása érés én-konfrontációáltal;
 – 
belátás az interperszonális kapcsolatokba és a saját interperszonális kompetenciába, a szociális percepciójavítása;
 – 
 jártasság és ügyesség szerzése az interperszonális eseményekben;
 – 
a csoportok és dinamikájuk megértése;
 – 
problémamegoldókészség szerzése
 – 
az énkép javítása realitásvizsgálat által, az én er
ő
sítése és gátlásos magatartásmódok helyettesítése alkalmasabbak által(Hidas György,1984)
 
10
Módszerek lehetnek 
rövid prezentációk 
egyéni feladatvégzés (pl. önértékel
ő
 kérd
ő
ívek kitöltése)
páros feldolgozás
kiscsoportos információgy
ű
 jtés és feldolgozás
csoportos kreatív technikák 
strukturált fejleszt
ő
 gyakorlatok 
szimulált feladatvégzés
szerepjátékok, helyzetgyakorlatok (NEM pszicho-dráma, legfeljebb szociodráma!)
látott, átélt esetek megbeszélése
az elméleti és a gyakorlati ismeretek összekötése: egyéni tervezés
11
Fejleszt
ő
 tréningek céljai
Egyén fejlesztése csoportban:
 
Önismereti és személyiségfejleszt
ő
Asszertivitásfejleszt
ő
Rész-készségeket fejleszt
ő
:
célkit
ű
z
ő
motiválási
kommunikációs
tárgyalási
konfliktuskezel
ő
prezentációs
problémamegoldó és döntési
projektvezetési stb.), amelyek a vezet
ő
i feladatokhoz kellenek 
Szerepszocializációs
/Szakmamódszertani készségfejleszt
ő
 (értékesítési, ügyfélszolgálati)/
Csoport fókuszú:
Csapatépít
ő
Csoport szupervíziós
 
12
Vezet
ő
i tréningek tartalma: Hemsley Fraser
(UK)Vezet
ő
i szerep a szervezeti környezetbenCsapatépítés és fejlesztés, motiválásA csapat teljesítményének növeléseCsapaton belüli kommunikációTávol lév
ő
 csapat vezetéseHatékony kommunikáció (NLP, TA), asszertivitásNyilvános szereplésPrezentáció Üzleti levelezés, jelentésírás KonfliktuskezelésId
ő
menedzsmentDelegálás VáltozáskezelésVezetési stílusKulturális különbségek kezeléseÉrzelmi intelligencia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->