Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
56Activity

Table Of Contents

P. 1
TrƯỜng Cao ĐẲng cÔng NghiỆp PhÚc yÊn

TrƯỜng Cao ĐẲng cÔng NghiỆp PhÚc yÊn

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 28,419|Likes:
Published by vu van dong

More info:

Published by: vu van dong on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2013

 
SWƯỚHM @FO ĕặHM @ÓHM HMAKỄU UAÞ@ [ÎHLAOF LA@G)LS@P
Tū TĀh ĕỐhm 
GÅK MKầHM 
AÅI GKẸH UAỡ@
Tīha Uaþ` ) 755;
 
IỢ` jỢ`
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 36(6(6( CẦhm sỒhm vræs `ửf pỖ uaừ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 36(6(7( GkỀr ckỂh aêha aỉ` `ửf pỖ uaừ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 36(6(0( @æ` uaëu soæh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 26(6(3( @æ` laæk hkọi `Ʀ gẠh `ửf mkẠk sé`a uaừ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 16(7(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ;6(7(6( ĕỌha hmaīf aåi gkếh uaừ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ;6(7(7( MkỜk aẦh tå jkîh sỢ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ;6(7(0( Aåi mkẠk sé`a( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 656(0(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 666(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 606(3(6( ĕỌha hmaīf uaëu gkếh aêha gẠo mkæ`( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 606(3(7( Uaëu gkếh aêha sr{ếh séha
}
9
,
g
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 606(3(0( Uaëu hmaỌ`a ĖẠo
6
~
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 636(3(3( Uaëu gkếh aêha uaçh sr{ếh séha
}
9
,
g`~
,
c
<
`
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 757(6(6( ĕỌha hmf sé`a uaçh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 757(6(7( Séha `aẢs `ửf sé`a uaçh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 767(6(0( Hmr{îh aåi tå `óhm saừ` Hb}soh)Jbkghks~( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 707(7(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 737(7(6( Gkîh `ð aƵỜhm `ửf ikỆh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 737(7(7( ĕỌha @fr`a{( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 737(7(0( PỶ sỐh sẦk `ửf hmr{îh aåi( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 7=7(0(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 7=7(0(6( @óhm saừ` sé`a uaçh @fr`a{( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 7=7(0(7( @æ` aọ vrẠ `ửf `óhm saừ` sé`a uaçh @fr`a{( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 057(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 06
 
0
7(3(6( i ĖkỆr f( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 067(3(7( @óhm saừ` P`a}fws~ tå `óhm saừ` Uokppoh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 07
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 020(6(6( @arờk i( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 020(6(7( @arờk { saỬf( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0=0(7(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 010(0(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 360(0(6( Lafk swkỀh Jfrwbhs `ửf aåi mkẠk sé`a( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 360(0(7( ĕkỀi gẢs saƵộhm `ó jẩu( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 320(0(0( Aåi hmrh( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3=
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3;3(6(6( ĕỌha hmaīf tå `æ`a séha saẽhm cƵ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3;3(6(7( @æ` ĖỌha jù tỆ saẽhm cƵ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 263(7(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 273(7(6( Saẽhm jomfwks( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 273(7(7( @aị pỖ `ửf iớs ĖkỀi ĖỖk tỜk iớs ĖƵộhm `ohm Ėðhm( ( ( ( ( ( 203(0(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 223(0(6( ĕỌha Wor`aë( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 223(0(7( ỡhm cỢhm `ửf ĖỌha jù Wor`aë( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 223(3(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2=3(3(6( Séha sé`a uaçh
9
7
5
W
!
+
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2=3(3(7( Sé`a uaçh
∗∘
!
q
+
V
!
q
+
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2=3(3(0( Séha sé`a uaçh
∗∘
!
q
+
∗∘
!
q
+
!
s
υk
f
,
k
f
k
b
!
~
+
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 45

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
pxthinhhd added this note
MÌnh đang tìm hiểu về ứng dụng của thặng dư để tính tích phân thực. Rất mong tác giả cho mình xin một bản vào pxthinhhd@gmail.com. Mình xin cám ơn.
pxthinhhd added this note
MÌnh đang tìm hiểu về ứng dụng của thặng dư để tính tích phân thực. Rất mong tác giả cho mình xin một bản vào pxthinhhd@gmail.com. Mình xin cám ơn.
pxthinhhd added this note
MÌnh đang tìm hiểu về ứng dụng của thặng dư để tính tích phân thực. Rất mong tác giả cho mình xin một bản vào pxthinhhd@gmail.com. Mình xin cám ơn.
pxthinhhd liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Luong Theu liked this
uhraman liked this
Phuong Anh Le liked this
Liem Luong Van liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->