Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 111-112

Preporodov Journal, br. 111-112

Ratings: (0)|Views: 963|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
Povratak u Ustav RH
Povratak u Ustav RH
Ostvarenje višegodišnjeg sna
Ostvarenje višegodišnjeg sna
Politički ili teatar apsurda
Politički ili teatar apsurda
Intervju – Mustafa Cerić
Intervju – Mustafa Cerić
Dodik se ponovo izvukao
Dodik se ponovo izvukao
Balkanski kraljevi burleske
Balkanski kraljevi burleske
Bošnjački heroj Hasan-aga Zvizdić
Bošnjački heroj Hasan-aga Zvizdić
Na brdovitom Balkanu
Na brdovitom Balkanu
Muhammed a. s. – Poslanik islama
Muhammed a. s. – Poslanik islama
Trener kornjača
Trener kornjača
Geneza bliskoistočnog sukoba
Geneza bliskoistočnog sukoba
Tobe Ja Rabbi!
Tobe Ja Rabbi!
 
SADRŽAJ
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjesečnik KDBH “Preporod”
Izdavač:
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isaković
 Zamjenik glavnog urednika:
Filip Mursel Begović
Redakcija:
 Amina AlijagićMirza MešićSena KulenovićEdis Felić Alem Crnkić
Suradnici:
Mirsada Begović Amela HandanovićEdina SmajlagićDino Mujadžević Avdo Huseinović (BiH)Edin Tule (BiH)
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr ismet.isakovic@sk.t-com.hr 
web:
 www.kdbhpreporod.hr 
 Žiro-račun:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni račun:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
15 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godišnjeBiH 20 KM godišnjeSvijet 15
godišnje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDržavnog proračuna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike HrvatskeNa naslovnoj stranici:
Na Drini ćuprija (Višegrad)
SADRŽAJ
UVODNIK 
Povratak u Ustav RH .........................................................................................3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Bajramska poruka ..............................................................................................4Sisački bajramski koncert ..................................................................................5Bosansko-hercegovački i balkanski identitet .....................................................6Ostvarenje višegodišnjeg sna ...........................................................................10Islamski centar u Rijeci – od sna do stvarnosti ................................................16Muhamed – čovjek koji bijaše svemir dobročinstva ........................................20 Jedinstvo ili sloboda? ........................................................................................22Bolesti modernog doba ...................................................................................23Zagrebačke vedute Mesuda Bužimkića ...........................................................27Nastavak dugogodišnje suradnje .....................................................................28Kur’anske riječi u Zagrebu ..............................................................................31Bogatstvo bošnjačkog folklora .........................................................................34Promocija bošnjačke kulture ...........................................................................35Izuzetno značajan projekt ...............................................................................38
HRVATSKA 
Politički ili teatar apsurda ................................................................................41Polančec podnio ostavku .................................................................................43 Velika očekivanja .............................................................................................44
INTERVJU – MUSTAFA CERIĆ
Biti Bosanac i imati bosanski nacionalni ponos! ...............................................45
BOSANSKI BAROMETAR 
Dogovora nema, ali će ga biti! .........................................................................50Dodik se ponovo izvukao ................................................................................52Ćirini zmajevi hit kvalifikacija ...........................................................................54Prijedlog za izradu nacionalnog programa Bošnjaka ........................................56
IZ SVIJETA 
Sukobi pomirenja i predrasuda ........................................................................62
KULTURA 
Balkanski kraljevi burleske ...............................................................................64Dvije su se vode zavadile .................................................................................66 Velikan filozofske misli .....................................................................................67Džamija u turističkoj ponudi............................................................................68
PRIČE IZ BOSNE
Bošnjački heroj Hasan-aga Zvizdić ..................................................................69Legenda za kojom je plakala sarajevska sirotinja .............................................71
SINE IRA ET STUDIO
Na brdovitom Balkanu ....................................................................................73
ŽIVJETI ISLAM
Muhammed a.s. – Poslanik islama (I) ...............................................................75
POVRATAK U BUDUĆNOST
Trener kornjača ...............................................................................................77 Anatomija uspjeha ...........................................................................................79
DIJALOG CIVILIZACIJA 
Hrvatska – primjer drugim europskim državama ............................................81Geneza bliskoistočnog sukoba (I) ....................................................................83
PRIKAZI I KRITIKE
Hutba – medij odgoja, obrazovanja i društvenog usmjeravanja muslimana ....88
OGLASI
Besplatna pravna pomoć .................................................................................91
MURSELOV ŠEGISTAN
Tobe Ja Rabbi! ..................................................................................................92
ZANIMLJIVOSTI
NASA: Neće biti apokalipse 2012. ..................................................................94Mont Blanc, Sjeverni pol i Sahara ....................................................................94Crkvene vijesti: oružje, poker i lezbejka-biskup .............................................94Stari Aboridžini i Usain Bolt ............................................................................95Na prodaju: Rembrandtov portret i Hitlerova kuća ........................................95
 JOUN A L
2
 
 JOUN A L
3
UVODNIK 
Kao što je pomalo slavodobitno najavio saborski zastupnik Šemso Tanković na svečanosti polaganja kamena temeljca zaIslamski centar u Rijeci, na prvom jesenjem zasjedanju Hrvatskogsabora glavna točka Dnevnog reda bile su ustavne promjene. Če-tvrta promjena teksta Ustava nama Bošnjacima posebno je zani-mljiva, ponajviše stoga jer očekujemo “povratak” u Ustav, u nje-govu preambulu (proslov ili izvorišne osnove). Iz preambuleUstava RH Bošnjaci su, zajedno sa Slovencima, “izbačeni” prigo-dom prvih ustavnih promjena 1997. godine. Ostala je upamćenatadašnja saborska epizoda s Miloradom Pupovcem, čiji je glas od-lučio da se usvoje promjene Ustava RH. To je bila pragmatična potreba da se i na takav način pokuša poboljšati politička slika oSrbima u tadašnjoj autokratskoj, Tuđmanovoj Hrvatskoj. Pritomsu Bošnjaci, kako je to jedanput Pupovac izjavio, bili “kolateral-na, usputna šteta”. Iako preambula nije pravno oblikovan tekst i unačelu ne sadrži nikakve norme, tadašnje izostavljanje bošnjačkenacionalne manjine stvorilo je psihološki učinak potpune margi-nalizacije Bošnjaka. Umjesto nužne i dugo predlagane promjenenaziva Musliman u nacionalni naziv Bošnjak i poboljšanja zakon-ske regulative u smislu realizacije prava Bošnjaka, tadašnji Tuđ-manov režim se odlučio na sasvim suprotan korak političke i pravne marginalizacije bošnjačke nacionalne manjine. Takav po-stupak Bošnjaci su dočekali s nevjericom i osjećajem duboke gor-čine, gotovo poniženosti, naročito u svjetlu činjenice nespornovelikog angažmana i broja žrtava u Domovinskom ratu.Ovogodišnje ustavne promjene, na temelju nacrta Vlade RH,nužne su za dovršetak pregovora i ulazak Hrvatske u Europskuuniju. Nacrt izmjena izradila je vladina radna skupina na čelu s potpredsjednikom Hrvatskog sabora Vladimirom Šeksom, a unjoj su bili vodeći stručnjaci s područja ustavnog prava. Vladin prijedlog sadrži nekoliko važnih ustavnih promjena, prvenstve-no s ciljem prilagodbe ustavnog teksta pristupanju Hrvatske Eu-ropskoj uniji. Dakle, osnovni motiv je, prije svega, vezan uz potrebu da Hrvatska uredi prava, obaveze i odgovornosti okoodlučivanja o pristupanju EU, svoj odnos prema EU i neka dru-ga pitanja koja su važna za završetak pregovora prije ulaska uzajednicu europskih država.U Vladinom prijedlogu stoji da se na referendumu o ulaskuRH u Europsku uniju odlučuje većinom birača koji su glasali uHrvatskoj, uz uvjet da mu je pristupila većina od ukupnog broja birača. Predviđeni su blaži uvjeti oko slanja pripadnika Oružanihsnaga RH izvan granica Hrvatske, o čemu bi Sabor odlučivaokvalificiranom umjesto dosadašnjom dvotrećinskom većinom.Vlada predlaže i da se Ustavom omogući izručivanje hrvatskihdržavljana pravosudnim tijelima drugih članica nakon ulaska Hr-vatske u EU, a predvidjela je i mogućnost potpisivanja takvihugovora sa zemljama izvan EU. Ustavom bi se utvrdilo obaveznoi svima dostupno opće obrazovanje do 16. godine, te potpuna ne-ovisnost Hrvatske narodne banke i Državne revizije. Državnosudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće trebali bi postati sa-mostalni i neovisni u radu što omogućuje neovisan izbor sudaca i pravosudnih dužnosnika. Utvrdilo bi se i da nema zastare za ka-znena djela u pretvorbi i privatizaciji. Predviđen je povratak boš-njačke i slovenske nacionalne manjine u izvorišne osnove Ustava,među pripadnike autohtonih nacionalnih manjina.Vlada je ubrzanim tempom krenula u ustavne promjene, snamjerom da ih dovrši do sredine studenog 2009. Međutim, re-alnija je procjena početak ili proljeće 2010. godine. Ubrzanom procesu promjena ustavnog teksta usprotivila se opozicija na če-lu sa Zoranom Milanovićem, predsjednikom SDP-a, koji je na-kon sastanka sa čelnicima HNS-a i IDS-a, između ostalog, rekaoi sljedeće: “Ustav nije dopuna generalnog urbanističkog plana.Ustav je nešto više. Ustav je Sveto pismo svakog poretka i kad pišući i predlažući takve dokumente preskočite jednu nacional-nu manjinu, da se toga nitko ne sjeti, to je tužno.” Pod izostav-ljenom nacionalnom manjinom Milanović je mislio na Rome. Umeđuvremenu je saborski zastupnik Nazif Memedi na Odboruza ljudska prava i prava nacionalnih manjina uputio pismeni za-htjev da se 10 nacionalnih manjina, koje on zastupa u Saboru(bugarska, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, ukrajin-ska, turska, vlaška i židovska), uvrste u preambulu Ustava.Postignut je visok stupanj konsenzusa vladajućih i opozicijeda se krene u ustavne promjene, pri čemu su zastupnici iz obje politički suprostavljene grupacije jednostavno osuđeni na dogo-vor. Zanimljivo je da je ovo prvi puta da se mijenja Ustav, a davladajuća koalicija nema potrebnu dvotrećinsku većinu u Hrvat-skom saboru za izglasavanje promjena. Takva situacija je otvo-rila prostor SDP-u i njegovim koalicijskim partnerima iz HNS-ai IDS-a da u tekst Ustava uvrste i vlastite izmjene. Pokazalo senužnim osnivanje zajedničke radne skupine koja bi trebala utvr-diti konačni prijedlog ustavnih promjena.Za Bošnjake je najvažnije pitanje oko položaja nacionalnih ma-njina. U zajedničkoj radnoj skupini parlamentarnih stranaka pojavi-la se inicijativa da se iz odredbe, koja govori da je Hrvatska državahrvatskog naroda, autohtonih nacionalnih manjina i drugih građana,izbriše pojam autohtonosti i bez njega taksativno pobroje sve 22nacionalne manjine. Nakoliko je razloga takvom stavu. Prvenstve-no se želi izbjeći rasprava o tome koja je manjina i po kojim kriteri- jima autohtona. Osim toga, mnogi smatraju da termin “autohtonanacionalna manjina”, koji je bio uzrok sukoba mišljenja proteklihgodina, diskriminira one manjine koje nisu bile među 10 dosadaš-njih manjina koje su kao takve navedene u preambuli Ustava. I što je vrlo bitno, autohtonost zapravo nije niti pravno definirana. Radnaskupina za ustavne promjene nije mjerodavna definirati autohto-nost, te takvo pitanje želi otkloniti od sebe, kao i dileme koje će se pojaviti nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.Bez obzira na sve, Bošnjaci će se nakon više od jednog de-setljeća sigurno ponovo uvrstiti u izvorišne osnove Ustava RH.Povratak u Ustav neće donijeti stvarno poboljšanje položajaBošnjaka, ali se nadamo da će imati snažan psihološki učinak jer  bi predstavljao važan pravni korak u završetku politike ignorira-nja bošnjačkog nacionalnog identiteta. To je i dobra politička priprema za događaje koji nas očekuju u izuzetno značajnoj2011. godini: popis stanovništva, izbori za Vijeća i predstavnikenacionalnih manjina, te parlamentarni izbori. 2011. je prijelo-mna godina na kraju koje, ukoliko bošnjačke udruge i dvije boš-njačke političke stranke u RH ozbiljno pristupe popisu stanov-ništva, možemo očekivati zasebnu izbornu jedinicu s dva boš-njačka saborska zastupnika.
Ismet Isaković
Riječ glavnog urednika
Povratak u Ustav RH

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rejhana Viteskic liked this
ibrakovic liked this
labunista liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->