Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bouwen Aan de Gezondheidszorg

Bouwen Aan de Gezondheidszorg

Ratings: (0)|Views: 383|Likes:
Published by Delftdigitalpress
Architectuur en Installaties vinden elkaar in de bruikbaarheid van gebouwen. Dit geldt voor alle bouwwerken, maar in de gezondheidszorg nog stenker dan bij andere bouwopgaven. Dit heeft te maken met de grote variëteit van activiteiten die in deze bouwwerken plaatsvindt, de toenemende wens aan veranderbaarheid van de ruimtes en de toenemende eisen en behoeften aan comfort. Daarnaast dient een en ander financieel en energetisch verantwoord te zijn, zodat van gescheiden ontwerptrajecten allang geen sprake meer kan zijn. De noodzaak om deze vakgebieden geïntegreerd te benaderen wint dan ook snel aan belang. Niet alleen vanuit de beoogde functionaliteit, maar ook vanwege de kansen die dit biedt: goede, bruikbare en verantwoorde gebouwen te ontwikkelen. Actieve gevels en daken bijvoorbeeld worden in gemeenschappelijkheid ontwikkeld, waarbij de grenzen tussen gebouwen installaties vervagen en de synergie ertussen wordt uitgenut ten bate van comfort en energiegebruik.
Architectuur en Installaties vinden elkaar in de bruikbaarheid van gebouwen. Dit geldt voor alle bouwwerken, maar in de gezondheidszorg nog stenker dan bij andere bouwopgaven. Dit heeft te maken met de grote variëteit van activiteiten die in deze bouwwerken plaatsvindt, de toenemende wens aan veranderbaarheid van de ruimtes en de toenemende eisen en behoeften aan comfort. Daarnaast dient een en ander financieel en energetisch verantwoord te zijn, zodat van gescheiden ontwerptrajecten allang geen sprake meer kan zijn. De noodzaak om deze vakgebieden geïntegreerd te benaderen wint dan ook snel aan belang. Niet alleen vanuit de beoogde functionaliteit, maar ook vanwege de kansen die dit biedt: goede, bruikbare en verantwoorde gebouwen te ontwikkelen. Actieve gevels en daken bijvoorbeeld worden in gemeenschappelijkheid ontwikkeld, waarbij de grenzen tussen gebouwen installaties vervagen en de synergie ertussen wordt uitgenut ten bate van comfort en energiegebruik.

More info:

Published by: Delftdigitalpress on Nov 24, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2011

 
Copyright:
©
2001
Niets
uit
deze
uitgave mag
worden
verveelvoudigd, opgeslagen
of
openbaar
gemaakt, in enige
vorm
of
enige
wijze,
hetzij elektronisch,
mechanisch,
door
fotokopieên,
opnamen,
of
op
enige andere
manier,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van de
betreffende auteurs
.
ontwerp
omslag,
teksten,
lay out:
c.
van
denBroek-Dikhoff
Drukwerk:
KopiePlus, Pijnacker
U
itg
ave:
TU-Delft
,
Werkverband
Bouwfysica,
Installaties
en
Milieu,
Faculteit
Bouwkunde
,
Prof..
r
.P.G.
Luscuere
CIP-GEGEVENS
KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK,DEN
HAAG
Luscuere
P.G
.
"BOUWEN
AAN
DE
GEZONDHEIDSZORG":
Ontwikkelingen
in
Architectuur
en
Installat
i
es
TU-Delft
,
Bouwfysica
,Installaties en
Milieu,
Faculteit
Bouwkunde.
ISBN
90-5269-282-3
geb.
Trefw
.:
Architectuur,
Installaties,Gezondheidszorg
 
"BOUWENAAN DE GEZONDHEIDSZORG",Ontwikkelingen
in
Architectuur en Installaties
Syllabus bij het symposium op 8 en 15 maart 2001
Architectuur
en
Installaties vinden elkaar
in
de
bruikbaarheid
van
gebouwen. Dit geldt
voor
alle bouwwerken, maar
in
de
gezondheidszorg nog stenker dan
bij
andere bouwopgaven. Ditheeft te maken met de grote
variëteit van
activiteiten die
in
deze bouwwerken plaatsvindt, detoenemende wens aan veranderbaarheid
van
de
ruimtes
en
de
toenemende eisen
en
behoeften aan comfort. Daarnaast dient een
en
ander financieel
en
energetisch verantwoordte zijn, zodat
van
gescheiden ontwerptrajecten allang geen sprake meer kan zijn.
De
noodzaak
om
deze vakgebieden geïntegreerd te benaderen wint dan ook snel aanbelang.Niet alleen vanuit
de
beoogde functionaliteit, maar ook vanwege de kansen die ditbiedt: goede, bruikbare
en
verantwoorde gebouwen
te
ontwikkelen.
Actieve
gevels
en
dakenbijvoorbeeld worden
in
gemeenschappelijkheid ontwikkeld, waarbij de grenzen tussen
gebouwen
installaties vervagen
en de
synergie ertussen wordt uitgenut ten bate
van
comfort
en
energiegebruik.Deze integratie is natuurlijk geen doel
op
zich. Zij stelt ons echter
in
staat de bouwopgaafbeter te ontwikkelen waarbij de gebruiker
en
zijn/haar omgeving centraal staat.
In
degezondheidszorg zijn dit dus: patiënten, bewoners, personeel
en
bezoekers.
De
wensen
en
behoeften
van
deze mensen moeten centraal staan,waarbij gebouwen installaties tezamen
in
een dynamisch samenspel met het buitenklimaat een beschermend comfort moetenbieden, dat past als een schoen.Het personeel dient gefaciliteerd te worden
om
de hoge kwaliteit
van
zorg die
van
hen
verwacht wordt te kunnen verlenen.Logistiek
en
functionaliteit spelen hierbij een sleutelrol,waarbij wederom de samenwerking tussen
gebouwen
installaties vanuit een geïntegreerdstandpunt benaderd dient te worden.Het samenspel tussen opdrachtgevers, gebruikers, architecten
en
adviseurs
is
een procesdat deze integratie kan bevorderen.Eenieders gezichtspunt hierbij
is
van
belang. Hetzorg proces, de financiering
en
regelgeving enerzijds, maar ook
de
toenemendemogelijkheden vanuit bouwtechnologische
en
installatieve ontwikkelingen.Deze syllabus,is een samenvatting
van
de
twee gehouden studiedagen, waarbij ditspanningsveld
is
onderzocht. Alle genoemde actoren komen hier aan het woord
om hun
visie met u te delen. Van opdrachtgever
en
gebruiker
via
architect
en
bouw(kosten)managertot adviseur
en
regelgever aan toe.Veel vooraanstaande professionals zijn bereid gevondendoor hun bijdrage hun visie
in
deze kenbaar te
maken!.
Soms zal dit een generiek overzichtaangaande de problematiek betreffen, anderen zullen u een project presenteren, of
de
laatste stand
van
zaken inzake regelgevende dan
wel
technologische ontwikkelingenpresenteren.Vanwege de
variëteit van
bouwwerken
in
de
gezondheidszorg als geheel
is
er
voor
gekozende lezingen
over
twee dagen
te
programmeren:één
Waarbij
de algemene
en
academischeziekenhuizen centraal staan
en
één waarbij het geheel
van
verpleeghuizen
en
voorzieningen
voor
de geestelijke gezondheidszorg
en
verstandelijke gehandicapten
is
belicht.
Deze syllabus bevat de geschreven bijdragen van beide dagen.
Prof.ir.P.G. Luscuere

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->