Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arsiv Belgelerine Gore 1915 Yilindaki Tehcir Olayinin Sivas Ta Uygulanmasi the Emigration Event in Sivas in 1915 According to the Archieve Documents

Arsiv Belgelerine Gore 1915 Yilindaki Tehcir Olayinin Sivas Ta Uygulanmasi the Emigration Event in Sivas in 1915 According to the Archieve Documents

Ratings: (0)|Views: 1,857|Likes:
Published by scavusbasili

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: scavusbasili on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
 T.C.DOKUZ EYLÜL ÜN
VERS
TES
 SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜ
SLAM TAR
H
VE SANATLARI ANAB
L
M DALI
SLAM TAR
H
VE SANATLARI PROGRAMIYÜKSEK L
SANS TEZ
 
AR

V BELGELER
NE GÖRE 1915 YILINDAK
 TEHC
R OLAYININ S
VAS’TA UYGULANMASI
Abdurrahman
LHAN
Danı
man
Prof. Dr. Mehmet
EKER
2008
 
 iiYüksek Lisans Tezi olarak sundu
um
Ar
iv Belgelerine Göre 1915Yılındaki Tehcir Olayının Sivas’ta Uygulanması
” adlı çalı
manın, tarafımdanbilimsel ahlak ve geleneklere aykırı dü
ecek bir yardıma ba
vurmaksızın yazıldı
ınıve yararlandı
ım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden olu
tu
unu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmı
oldu
unu belirtir ve bunu onurumla do
rularım...../..../........Abdurrahman
LHAN
 
 iii
YÜKSEK L
SANS TEZ SINAV TUTANA
IÖ
rencininAdı ve Soyadı : Abdurrahman
LHANAnabilim Dalı :
slam Tarihi ve Sanatları Anabilim DalıProgramı :
slam Tarihi ve Sanatları ProgramıTez Konusu : Ar
iv Belgelerine Göre 1915 Yılındaki TehcirOlayının Sivas’ta UygulanmasıSınav Tarihi ve Saati :
Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen ö
renci Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün…………………….. tarih ve ………. sayılı toplantısında olu
turulan jürimiztarafından, Lisansüstü Yönetmeli
inin 18. maddesi gere
ince yüksek lisans tezsınavına alınmı
tır.Adayın ki
isel çalı
maya dayanan tezini ………. dakikalık süre içindesavunmasından sonra, jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayana
ı olanAnabilim dallarından sorulan sorulara verdi
i cevaplar de
erlendirilerek tezin,BA
ARILI
OY B
RL

ile
 DÜZELTME
* OY ÇOKLU
U
 RED edilmesine
** ile karar verilmi
tir.Jüri te
kil edilmedi
i için sınav yapılamamı
tır.
***Ö
renci sınava gelmemi
tir.
*** Bu halde adaya 3 ay süre verilir.** Bu halde adayın kaydı silinir.*** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir.EvetTez, burs, ödül veya te
vik programlarına (Tüba, Fullbright vb.) aday olabilir.
 Tez, mevcut hali ile basılabilir.
 Tez, gözden geçirildikten sonra basılabilir.
 Tezin, basımı gereklili
i yoktur.
 JÜR
ÜYELER
 
MZA……………………………
Ba
arılı
Düzeltme
Red ……………..……………………………
Ba
arılı
Düzeltme
Red ………..........……………………………
Ba
arılı
Düzeltme
Red …..…………

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
antandros liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->