Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Difüzyon Teorisi

Difüzyon Teorisi

Ratings: (0)|Views: 1,747|Likes:
Published by shaqtr81
metallerde difüzyon
metallerde difüzyon

More info:

Published by: shaqtr81 on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
 
DİFÜZYON
 
TEORİSİ
 
 
İçindekiler
 
1 )Difüzyonun Tanımı
 
2 )Difüzyon Mekanizmaları
 
2.1 )Boşluk Difüzyonu
 2.2 )Ara
yer Difüzyonu
 
2.3 )Halka Difüzyonu
 
3 )Fick Kanunları
 
3.1 )1.Fick Kanunu3.2 )2.Fick Kanunu
3.3 )Fick Kanunları ile İlgili Örnekler
 
4 )Difüzyona Etki
 
Eden Faktörler
 
4.1 )Sıcaklık 
 
4.2 )Derişme
 
4.3 )Kristal Yapısı
 4.4 )Gayrisafiyetler
4.5 )Tane Büyüklüğü
 
5 )Difüzyon İçin Gerekli Aktivasyon Enerjisi
 
6 )Difüzyon İle Yüzey Sertleştirme
 
6.1 )Karbürleme
 
6.2 )Karbonitrürleme
 6.3 )
Nitrürleme
 
7 )Isıl İşlemde Difüzyonun Önemi
 
8 )Difüzyon İle Alakalı Endüstriyel Uygulamalar
 
8.1 )Sementasyon
8.2 )Karbürüzasyon
 8.3 )Kaynak ve Lehim8.4 )Sinterleme Ve Toz metalurjisi
8.5)Diğer Uygulamalar
 
 
1.Difüzyonun Tanımı
 
Malzemelerde fa
z dönüşümleri, içyapıların dengelenmesi ve ısıl işlemlerin gerçekleşmesi gibitemel oluşum mekanizmaları difüzyon esasına dayanır veya difüzyonla kontrol edilir.
 
Difüzyon, ısıl etkenlerle teşvik edilen atomsal mertebedeki parçacıkların (atomların, iyonları
n
ve küçük moleküllerin ) atomlar arası mesafelerden daha büyük (ve onun tam katları kadar )uzaklıklara hareket etmesi demektir. Difüzyon, belli bir difüzyon sisteminde sıcaklık vezamana bağlı bir atomsal yayınmadır.
 
Döküm sonrası homojen bir içyapı oluşumu ve belirli bir tane büyüklüğü ve tercihli kristalyönlenmesi üretmek veya özellikle malzemelerin yüzey bölgesine dışarıdan, bilinçli olarak seçilen atomların( C;N;B gibi ) nüfuz etmelerini sağlamak için difüzyonun hızlandırılması
istenirken, bazen de
 belirli bir süreç sırasında difüzyonu kısmen veya tamamen önleyerek demalzeme özelliklerinin iyileştirilmesi yoluna gidilebilir(su vererek hızlı soğutma iledifüzyonsuz faz dönüşümünün mantenzitik dönüşümünün sağlanması gibi).
 
2.Difüzyon Mekanizmaları
 
Di
füzyon farklı atomlar içeren malzemeler arasında meydana geldiği gibi saf katımalzemelerde de oluşur. Farklı atomlar içeren alaşımlarında boşluk difüzyonu ve ara yer difüzyonu olmak üzere başlıca iki önemli difüzyon mekanizması görülür. Ayrıca çok nadirde
 
olsa halka difüzyon mekanizmasına da rastlanır. Saf katı malzemelerde ise kendi kendinedifüzyon mekanizması etkindir.
 
Saf katı bir malzemede atomlar kendi kafes pozisyonlarından başka bir kafes pozisyonunahareket etmeleri olayına kendi kendine difüzyon denir. Kendi kendine difüzyon türü hemenhemen tüm metallerde meydana gelir.
 
Şekil 1:
Kendi kendine difüzyonda atomların hareketinin şematik olarak gösterimi
 
Farklı atomlar içeren malzemelerin difüzyonuna örnek olarak, çinko atomlarının bakır içerisine difüzyonunu örnek verebiliriz.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Eren Zengin liked this
Adem Kurt liked this
Harun Başkentli liked this
aktasss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->