Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Session Guide Blg 1 Polusyon Sa Tubig

Session Guide Blg 1 Polusyon Sa Tubig

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 13,598|Likes:
Published by api-3737860

More info:

Published by: api-3737860 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
POLUSYON SA TUBIGSession Guide Blg. 1I.MGA LAYUNIN
1.Nailalarawan ang polusyon sa tubig
2.
Natutukoy ang sanhi at epekto ng polusyon sa tubig sa kalusugan atsa ekonomiya ng bansa
3.
Nasasabi ang mga paraan para malutas ang suliranin sa polusyon satubig
II.PAKSA
A.
Aralin 1 : Nakasasama ang Polusyon sa Tubig, p. 5-20Pangunahing Kasanayan sa Pakikipamuhay: Kasanayan sa paglutas ngsuliranin
B.
Kagamitan: Tsart ng awit, cassette tape ng awit na “Kapaligiran”
III.PAMAMARAANA.Panimulang Gawain1. Pagganyak
Pagpaparinig sa awit na “Kapaligiran.”
B
.
Panlinang na GawainPaglalahad
Pag-usapan ang nilalaman ng awit.Itanong:a. Batay sa awit anu-ano ang mga nangyari sa ating kapaligiran?b. Alam mo ba kung bakit nagkaganito ang ating kapaligiran?Ito ngayon ang ating pag-aaralan.
 Pagtatalakayan
Pangkatin ang klase sa tatlo.
1
 
Sa pamamagitan ng larong istasyon o
Learning Station
sasagutinang mga tanong na sumusunod. Ganito ang mga hakbang:
Ibibigay ng IM ang paksang tatalakayin ng bawat pangkat.
Subalit lahat ng mag-aaral ay bibigyan ng pagkakataong isulatang kanilang sagot sa mga tanong.
Pagkatapos maisulat ng lahat ng mag-aaral angkanilang mga sagot sa mga tanong babalik sila sa kanilangistasyon.
Gagawa sila ng buod sa itinakdang tanong para sa kanilangpangkat.
Iuulat ng lider ng pangkat ang buod ng sagot sa tanong.Ganito ang mga tanong:Pangkat 1 : Unang Istasyon - Anu-ano ang dahilan ng polusyonsa tubig?Pangkat 2 : Ikalawang Istasyon - Anu-ano ang epekto ng polusyonsa tubig sa kalusugan at pang-kabuhayan?Pangkat 3 : Ikatlong Istasyon -Paano ka makatutulong paramalutas ang problema sapolusyon sa tubig?Papunan sa tagasulat ng pangkat ang sumusunod na talahanayan.(
Tandaan
: Ang napagkaisahan lamang na buod ang isusulat ngtagasulat)Dahilan ngPolusyon sa TubigEpekto nito saKalusugan atKalagayangPangkabuhayanSolusyon
3.Paglalahat
Sino ang dapat papanagutin sa pagkakaroon ng polusyon satubig? Bakit?
Paano ito maipauunawa sa mga kinauukulan?
2
  A  n  g  p  o l  u  s  y  o  n   s  a  t  u  b i  g  a  y   s  a  n  h i  n  g  g  a   w  a i  n   n  g  t  a  o .   D  a  h i l  d  i  t  o   m  a  h  a l  a  g  a  a   n  g  p  a  g  t  u  t  u l  u   n  g  a  n  n  g   m  g  a    m  a   m  a   m  a  y  a  n  p  a  r   a   m  a l  u  n  a  s  a  n   a  n  g  s  u l i  r  a  n i  n  g i  t  o .

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
arenroferos liked this
odylor liked this
odylor liked this
Betty Jean Munta liked this
Maris Lorido liked this
Benjie Aguilo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->