You are on page 1of 94

Dariusz Ryszard Tarczyński

Zrozumieć człowieka z wyglądu
Psychologia ubioru

& STUDIO ASTROPSYCHOLOGII

Redakcja techniczna: Urszula Kowalewska-Pasek Projekt okładki: Krzysztof Chyży i Andrzej Burak Rysunki: Krzysztof Chyży Korekta: Małgorzata Waś

Spis treści
I. PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 9 9 12 23 23 29 31 31 34 39 44 46 46 53 55 57 61 61 63 69 78

Copyright © STUDIO ASTROPSYCHOLOGH 1997 WYDANIE VI BIAŁYSTOK 2006 ISBN 83-86737-09-3

II. UKRYTE WYMIARY CZEGO NIE WIDZIMY TAJNE I JAWNE III. KOLOR KOLOR MÓWI SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU CO BLIŻSZE CIAŁU IV. ROZWÓJ PSYCHICZNY I FIZYCZNY CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW OTYŁOŚĆ TATUAŻ WZROST V. MODA I UBIÓR

A. STUDIO ASTROPSYCHOLOGH oferta: www.sUtdioaslro. pi 15-762 Białystok ul. Antoniak 1-abr. 55/24 (0-85) 662-92-67 - redakcja (0-85) 654-78-06 - sekretariat (0-85) 653-13-03 - dział handlowy - hurt (0-85) 654-78-35 - sklep firmowy „Talizman" - detal

WII-JCF.J INFORMACJI ZNAJDZ1KS/, NA PORTALU PSYCHOTRONICZNYM WWW.PSYCHOTRON1KA.1M.

MODA NOGI TUŁÓW POZIOM GŁOWY

Druk i oprawa: MZGraf. s.c.

e-mail: drukarnia@mzgraf.pl

WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE XI. JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 1 PRACA 2 PRACA 3 PRACA 4 PRACA 5 PRACA 6 OPIS TABLIC . OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA KSZTAŁT VII. 83 83 86 89 93 93 95 98 101 106 107 109 115 119 121 130 136 141 151 159 161 Do wydania piątego Szanowny Czytelniku Kiedy w 1993 r. jest przyjmowana z coraz większą aprobatą w firmach doradztwa zawodowego oraz szkolących w technikach sprzedaży i negocjacji. ukazała się napisana przeze mnie książka „jak odczytać człowieka z wyglądu"..6 SPIS TREŚCI VI. Nie jest to głos bezkrytycznego zgadzania się z koncepcją. „Zrozumieć człowieka z wyglądu". gdyby nie czytelnicy. MOWA CIAŁA X. który daje szansę na przedstawienie metody oraz dostrzega w niej jakiś sens. oddaje głos „za". Zainteresowanie tą techniką systematycznie wzrasta. ale głos człowieka. Wielu psychologów i terapeutów stosuje już Psychologiczną Analizę Wyglądu jako metodę pomocniczą. Interpretacja wyglądu jako specyficznego testu projekcyjnego. DODATKI MAKIJAŻ CZAS IX. stąd wydanie w 1995 r. TKANINY INTERPRETACJA TKANIN FAKTURA WZÓR VIII. Za to chciałbym gorąco podziękować! . Nic takiego nie mogłoby się stać. czyli każdy z Was. byłem pełen obaw o przyjęcie tej trochę nietypowej koncepcji interpretowania osobowości człowieka. kto kupując książkę. Przychylne przyjęcie czytelników zachęciło innie do przedstawienia tematu w formie rozszerzonej.

opo- . Kiedy napisałem książkę pt. Dlatego w niniejszej książce proponuję Państwu pogłębioną interpretację naszych zewnętrznych zachowań. Żadne jednak świadectwo uzyskania odpowiednich kwalifikacji nie opowie nam. ściśle określonym. znaczeniu. czy można się z nim zaprzyjaźnić.ROZDZIAŁ I Przestrzeń DLACZEGO Z WYGLĄDU? Nasze życie staje się coraz szybszym wyścigiem z czasem. Układają się one w słowa o pewnym. komunikujemy się błyskawicznie korzystając z mediów w postaci prasy. jaki jest naprawdę drugi człowiek. którym powierzamy odpowiedzialne zadania na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Poznajemy coraz więcej ludzi. a te /. kolei budują zdania w oparciu o specyficzną składnię. Najczęściej wykorzystywane i doskonalone były techniki nauki szybkiej analizy osobowości człowieka w wywiadzie wojskowym i gospodarczym oraz w technikach negocjacji politycznych i handlowych. poruszamy się szybciej dzięki samochodom. Dotychczas zostało wydanych wiele książek na temat oceny człowieka na podstawie np. „Jak odczytać człowieka z wyglądu" okazało się. że wielu czytelników odczuwało niedosyt informacji dotyczących tego sposobu poznawania człowieka. mowy ciała. techniki szybkiej oceny człowieka przestały być dziedziną wiedzy elitarnej. czy pisma. czego możemy się po nim spodziewać. Z upływem lat. jemy pośpiesznie w barach szybkiej obsługi. radia i telewizji oraz łączności radiotelefonicznej. gestykulacji.

uświadomimy sobie jak kolosalne znaczenie mają one w interpretacji naszego charakteru i jak wiele możemy się o sobie dowiedzieć. Wiadomości. Na podstawie zewnętrznego zachowania każdy z nas może określić stany wewnętrzne człowieka. opiera się na interpretacji obrazu przestrzeni jako głównego nośnika informacji o nas. czy wresz- cie każdego z nas. coraz mocniej wnikają do warsztatu psychoterapeutów.10 PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU? 11 wiadające o naszym wnętrzu. Głównie pragnę skupić uwagę Państwa na opisie ubioru i próbie jego interpretacji. Piszę w tej książce o sprawach oczywistych i wydawałoby się. lecz dotyczących wyglądu człowieka. traktując takie zachowanie jako ciekawą formę zewnętrznej projekcji naszej osobowości. zainteresowanego własnym rozwojem oraz próbą dotarcia do swojego wnętrza. są wnioskami praktycznymi. Psychologia interpretacji osobowości na podstawie wyglądu opiera się na podobnych założeniach związanych z przestrzenią. Metoda szybkiej analizy niektórych aspektów osobowości. którym posługujemy wszyscy przez całe życie. Zapewne wielokrotnie doświadczyli Państwo intuicyjnego odgadnięcia nastroju. psychologii pisma. wspomnień z przeszłości i pragnień człowieka na podstawie jego wyglądu. które Państwo zdobędą na podstawie tej lektury. Jednak takie zastosowanie analizy osobowości na podstawie wyglądu. że banalnie prostych. że istnieje w nas język ponadnarodowy. czyli technikę. że myślimy i żyjemy przestrzennie oraz komunikujemy się wyłącznie symbolicznie. Obraz przestrzeni w psychologii pisma. która sprowadza się do obserwacji w warunkach naturalnych i nie wymusza jakichkolwiek sterowanych działań bezpośrednio na obserwowanym człowieku. Analizę charakteru człowieka na podstawie wyglądu określam jako metodę nieinwazyjną. Okazało się. Życzę przyjemnej nauki tego alfabetu. że ubiór. Pomimo różnic kulturowych i językowych. wymaga jeszcze wielu badań. którą Państwu przedstawiam w tej książce. pedagogów. zamiarów i uczuć osoby. ponieważ wszyscy dostrzegamy bezpośrednią korelację naszych stanów psychicznych z postawą naszego ciała. tak często wykorzystywanego w innych technikach projekcyjnych np. obok obrazu ruchu. język pozasłowny. może być doskonałym narzędziem w pracy psychoterapeutów. Możecie je potwierdzić łub odrzucić na podstawie własnych doświadczeń. które wcześniej mogłyby nas ostrzec o zagrożeniach chorobowych. Sens techniki. kurczenie i garbienie się sylwetki z powodu strachu wydaje się naturalnym odruchem. nas daje się czytać jak książka. Dariusz Tarczyński . Rysuje się również szansa terapeutycznego wykorzystania techniki analizy człowieka z wyglądu. a które często niezwykle słabo przenikają do naszej świadomości. lecz właśnie swoim odczuciom. Pragnę w tej książce pokazać Państwu. rodziców. Jednak jeśli wspólnie przebrniemy przez te oczywistości. fizycznych czy psychicznych. tak jak radość przejawiająca się uśmiechem i wesołymi podskokami. czyli grafologii. Często są to sygnały. uczesanie i sam dobór garderoby oraz inne zewnętrzne zachowania to informacja o tym. co dzieje się w ludzkim wnętrzu. przypominając i uświadamiając sobie. Tak samo psychogralologiczne ćwiczenia. nastroju. jest głównym elementem w interpretacji pisma. z którą rozmawialiście i bardziej byliście gotowi uwierzyć nie słownym jej zapewnieniom. że wnętrze każdego /. sposób jego noszenia. Wieloletnie zainteresowanie grafologią pozwoliło mi zaobserwować pewne podobieństwa w sposobie interpretacji przestrzeni pisma oraz w wielu różnych testach psychologicznych. dzięki poznaniu swoistego alfabetu naszej zewnętrzności. przy czym obraz ruchu też jest zapisany przestrzennie. polegające na zmianie niektórych cech pisma. W tej książce będę namawiał Państwa do jeszcze wnikliwszej analizy charakteru człowieka i pokażę.

My. którego udałoby się im zobaczyć z dużej odległości. to wnioski i przekonanie do słuszności naszego obrazu świata mielibyśmy podobne do Pigmejów. Pigmeje. bo tkwi w nas. choć spełniających pewne określone warunki. i nie potrafią wyróżnić lat świadomości. Człowiek. skoro depczą po roślinach. czego my Europejczycy nie jesteśmy w stanie dostrzec. jedne rośliny żyją. na przykład. przynajmniej w takim samym stopniu. świat trwa tam w ciągłym. zajmującej się poszukiwaniem prawdy obiektywnej. Liście zasłaniają niebo i po liściach się stąpa. patrzymy na ich pojmowanie świata jako na bardzo niedoskonałe. wystarcza do przeżycia oraz czynnego działania w jej granicach. ukształiowało się pojęcie świata. Eskimosom wnioski wyprowadzone z barwy śniegu pomagają w przeżyciu. Przykładem takiego właśnie subiektywizmu może być sposób określania przestrzeni przez Pigmejów.Podczas czytania tej książki proszę Państwa o skierowanie uwagi na symbole i nawyki. Żyją oni w afrykańskiej dżungli. jest już doskonale znane. Zwykle jako prymitywną w stosunku do naszej. jest naszym dziedzictwem kulturowym. stąd nie znają takiego pojęcia. które zostały określone przez naszych przodków. zamieszkujących równikowe obszary w Kongo. zależnych od środowiska. co Państwo będą czytać. Oznacza to. znają upływ czasu. Nie ma wyraźnie sprecyzowanych pór roku. ale tylko w sensie zmiany dnia w noc. z uwagi na zajmowane przez nich środowisko. a nam znajomość osiemnastu rodzajów bieli nie jest potrzebna do przetrwania. Trudno jest im również wyraźnie sprecyzować górę i dół. Mają ograniczone pole widzenia. że środowisko jest jednym z głównych animatorów rozwoju cywilizacji i to rozwoju w określonvch kierunkach. Pigmejom obraz przestrzeni. który doskonale sprawdza się praktycznie. prymitywne.12 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 13 PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA . Należy jednak uświadomić sobie fakt. z wyżyn naszej kultury i cywilizacji. Zarazem przez cały czas sprowadzająca się do kilku głównych kierunków. może nie tak bezpieczny. jak my postrzegamy prymitywizm postrzegania przestrzeni u Pigmejów. określa się kulturę Eskimosów. cały czas uzupełniana i rozbudowywana. Gdybyśmy chcieli teraz porównać to z naszym europejskim obrazem przestrzeni i poglądami na temat jego prawdziwości i praktycznego wykorzystania w życiu. Wydaje się jednak prawdopodobne. Dlatego też to. ale znaczące jest to. który sobie stworzyli. a inne w tym samym czasie umierają. którego widzą z bliska. będący na wyższym poziomie cywilizacyjnym i miał możliwość dostrzegania większej ilości elementów przestrzennych. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie od początku istnienia ludzkości. co najmniej osiemnaście rodzajów białości śniegu. a nad głowami mają również rośliny. jest dla nich inny i należy do zupełnie innego rodzaju ludzi niż ten. gdzie nie ma ściśle określonych pór roku. jak perspektywa. Pozorne zmniejszanie się przedmiotów wraz z odległością jest dla nich nie do pojęcia. którą chcę Państwu opisać. że posiadają oni język określający. W przeciwieństwie do zwykłej procedury naukowej. iż tak właśnie u tych ludzi. że gdyby istniał gdzieś hipotetyczny obserwator. ale trwały w wyrazie. trzeba tylko to sobie . żyjąc w takim środowisku. gdzie roślinność porasta każdą możliwą przestrzeń wokół nich. to nasze poglądy uznałby za prymitywne. które nas dotyczą i są składnikiem naszej ludzkiej kultury. w tej książce będziemy poszukiwali cech i osądów jak najbardziej subiektywnych. Przestrzeń. nie zniekształconej przez osąd człowieka. pozornym bezruchu i jest zamknięty niczym łono matki. W ich pojęciu mają najlepszy i jedynie prawdziwy obraz przestrzeni.

symbolicznie przypisane kierunkom: Góra . czy abstrakcyjne uczucie ma szansę na nasze zrozumienie pod warunkiem wyobrażenia ich sobie. Horyzont wewnętrzny jest symbolicznym opisem naszego wnętrza w interpretacji osobowości człowieka. że kierunki w przestrzeni to również kierunki w każdej wyobrażonej przez nas przestrzeni oraz na każdym poziomie jej tworzenia w psychice. twarz. Nie ma dziedziny w naszym życiu. Poniżej przedstawiam niektóre znaczenia. Przód . szukamy sposobu na jego zamknięcie. Hasła „horyzont wewnętrzny". górnolotne myśli. w sylwetce człowieka to głowa lub górna część ciała. powierzchni. tajność. fałsz. Kolejną ciekawą cechą naszego myślenia przestrzennego jest nakładanie się na siebie różnych pól tematycznych. Już Bergson zauważył. umiejscowienia w przestrzeni i wyodrębnienia w ten sposób z tła. cień. kobieta. itp. Jeden kierunek odpowiada jako symbol wielu znaczeniom. wyższe środowisko.działanie. którą odbieramy w wymiarze fizycznym oraz metafizycznym. fizyce. lewizna. mężczyzna .to niski stan. początek. aby ją poczuć i opisać. niskie pobudki. Lewo. szczyt władzy. w ludzkiej sylwetce to dolne części ciała. Pojęcia takie. wyższe szkoły.ostre kształty i kąty. na nowo uświadomić i nauczyć się świadomie z tego dziedzictwa korzystać. prawość. dół moralny. aby wyodrębnić myśl. działanie. Bóg czy absolut są poza zasięgiem naszej wyobraźni przestrzennej z uwagi na to. że myślimy przestrzennie. przedstawia opis przestrzeni. Każda realna czynność. a które są opisane graficznie na rysunku 1. to również kierunek studiów.to wyższość. że określenie „prawa ręka" i „po prawicy" też ma wiele wspólnego z tym hasłem. że myśl ubrana w pojęcie staje się nieciągła i wyobrażamy ją sobie w pewnych granicach. normy. Tył .wnętrze. szczyt. dynamizm. uczciwość. że gdy wyobrazimy sobie taki symbol. łagodne i miękkie w fakturze i kształtach materiały oraz wzory. Są to odnie- . fantazjach. Dobrym przykładem może być tu hasło „prawo". technice. jak nieskończoność. głębia. czyli ogarnięcie myślą. to potrzebujemy kierunków. które oznacza nie tylko kierunek ruchu. Jest to trójpodział. niziny społeczne. biologii. Myślę. Rys. polityce. strach. „przestrzeń międzyhoryzontalna" oraz „horyzont zewnętrzny" to właśnie przykłady wyodrębnienia z tła. duma. zło.fasada. ostra faktura materiału. o którym mówił Bergson. poniżenie. wysokie progi. 1. Skoro potrzebujemy przestrzeni. gdzie nie posługiwalibyśmy się kierunkami przestrzeni. jawność. Wcześniejszy przykład pozwolił dostrzec znamienny fakt. modzie. moralność. to znaczy. niskie instynkty. wyżyny możliwości. Bóg. plebs.przeszłość. plecy. Dół . ale również prawomyślność i praworządność. Rysunek 1. języku. Prawo . front. dom. odwaga. wzniosłe idee.14 PRZESTRZEŃ PRZESTRZEŃ PSYCHOLOGICZNA 15 przypomnieć.

punkt łączący je również ulega rozszerzeniu. który Państwu prezentowałem wcześniej (rys. który oddziela tak różne. co widoczne. w naszym pojęciu . jak organy wewnętrzne. punktu. kąt i bezkąt. Hasło „teraz" określa okres kilku lub kilkunastu dni. a minus nieskończonością. a przeszłością. ale jeżeli mówimy o erach w dziejach Ziemi hasło „teraz" objęłoby co najmniej kilka tysięcy lat. Jest to również moment „teraz" . zapożyczając terminologię z psychologii: . Ten moment styczny. również upośledzenia oraz cechy. Tak właśnie myśli każdy z nas. jego kształt dobrany świadomie. w sylwetce ludzkiej warstwa ubioru. Jeśli istnieje przód. że w przypadku skrajności. Przykładem może być tu użycie zdania „teraz jestem na urlopie". natychmiast ubieramy w symbolikę dwubiegunową.odległych od siebie przestrzeni. gdzie dalej już nie można. których nie widać. Arystoteles mówił. instynkty. którą może zająć człowiek w sposób świadomy. jakiegoś „pomiędzy". działanie. Również wykres. byt i niebyt. że „wszyscy pojmujemy przeciwieństwa jako zasady".16 PRZESTRZEŃ sienią do takich cech. Każdą rzecz łub myśl. wewnętrzne przeżycia.między przyszłością. przód i tył". musi być i tył. W tej pracy przedstawiam trójpodział. wyróżnikiem „zero" między matematyczną plus nieskończonością. Demokryt wyróżniał „pełne i próżne. 1) funkcjonuje na tej zasadzie. Tu chciałbym zwrócić uwagę na to. Platon natomiast określał to jako „indukcję przez niezgodność". przeciwstawne wartości. doświadczenie wypełniło nasz sposób postrzegania świata taką treścią. jeśli jest góra. Przestrzeń międzyhoryzontalna symbolizuje to. środek absolutnej równowagi jest kolejnym symbolem. to musi być i dół. ale zarazem poszukujemy złotego środka. w ludzkiej sylwetce to granica przestrzeni. którą tworzymy. jego kolor i krój. Horyzont zewnętrzny jest symboliczną granicą.

instynkty. świadomość to I iicń i siła rozprowadzająca życiodajne soki oraz podświadomość. marzenia. symbolizuje ją tułów.podświadomość w rozumieniu intencji tej pracy to: „ukryte". Rysunek 3.podświadomość. rodzice. Trójpodział ten nie jest moim wymysłem. 3.li/. tęsknoty za lepszym. a u roślin owoce i nasiona. wnętrze.nadświadomość jest symbolem wolnej myśli. symbolicznej „świętej trójcy".przez opis drzewa. .jest określeniem świadomego. Zapożyczenie to wynika z pewnych podobieństw terminologii. coś.świadomość.świadomość . w opisie ludzkiej sylwetki symbolizują ją nogi. to jawne treści. środkową (wstęgę) przypisuje podstawowym zachowaniom w społeczeństwie. do metafizyki.pień. ale absolutnie jej nie wyczerpuje. Prawdopodobnie. „pod". jest odwzorowaniem przestrzeni. altruizmem. korzenie. gdzie nadświadomość to owoce i kwiat (przyszłe pokolenie). jest stanem „między".cni w pracy nad interpretacją ludzkiej sylwetki. Rys. a u roślin .18 PRZESTRZEŃ 1'KZFSTRZEN PSYCHOLOGICZNA 19 . (iiowa . . . lo korzenie dające moc trwania. przedstawia zastosowanie trójpodziału prze. Rysunek 2.symbol myśli. z czego nie zdajemy sobie sprawy. . przenika z pokoleniowego doświadczenia człowieka opartego na symbolicznym zapisie świata w naszej indywidualnej świadomości. seks.nadświadomość. gdzie psycholog pisma górną część liter przypisuje ambicjom inte- Icktualnym czy wartościom duchowym. a dolną część określa jako mówiącą o seksualizmie i stosunku do wartości materialnych . w opisie przestrzeni zupełnie różnych form. ilustruje trójpodział wykorzystywany przez nas np. czyli „tu i teraz" w pełni kontrolowanego działania. przyszłością. władza .symbolizuje ją głowa. marzeń. która w nas tkwi i przenika z podświadomości. to szczyt. dzieciństwo. od fizycznych do metafizycznych: od przestrzeni grafologicznej. . dno. Dobrze powinien to oddać następujący schemat.: .korzenie. a dół . przeszłość. tj. czas pomiędzy tym co było i będzie. skonstruowaną w ten sposób przestrzeń wykształciliśmy sobie na podstawie podglądania pewnych prawidłowości w przyrodzie i funkcjonowania tej przestrzeni w nas samych. jest kontrolerem instynktów i marzeń człowieka. jest wyborem po namyśle. Terminologia ta w swym pojęciu zostaje wzbogacona o dodatkowe cechy.

układ wydalniczy i rozrodczy. płuca odpowiadają za wymianę gazową. możemy wyróżnić: • układ rozrodczy jako przyszłość. dwubiegunowej.ramiona i płuca jako strefę nadświadomości. mają właśnie do czynienia z redukcją wymiaru. natomiast ramiona wyciągają się ku przestrzeni zewnętrznej.: arkada. gdzie np. układ płciowy jest jednocześnie strefą podświadomą instynk- Iow i działań seksualnych w tułowiu oraz sferą nadświadomości nóg. ale pochylone w prawo mogą sugerować próbę realizacji tych ambicji i zainteresowań działaniem. ponieważ nasz odbiór tak zredukowanych przestrzeni wcale nie redukuje symboliki tej przestrzeni. . ambicji. szczupłość i pełność pisma. Każda z tych trzech głównych części ciała może być dzielona po raz kolejny na trzy części. np. nos. interpretacja pozostaje w dalszym ciągu wielowymiarowa i wielopoziomowa. utrzymującą organizm przy życiu. • część środkową . jakie mamy z przestrzenią i jej interpretacją.jest to sfera świadomości. • część dolną . •a opisem przestrzennym. Nogi . strefy zachodzą na siebie i nie są dokładnie wyodrębnione z uwagi na to. marzyciełskość. asymilowanie treści materialnych (żywności) i zamianę w energię . Kłopoty. Jak już Państwo zauważyli. Wysokie litery mogą podpowiadać ambicje. czyli sferze podświadomości. podstawa. symbolizujący seksualność. ma silne kontakI v ze światem zewnętrznym. płciowość to przyszłość. wstydliwe. jest obrazem. ciastowatość. wyn i kają z naszego odbioru świata ukształtowanego przez bioiogię i kulturę.oczy. bystrość intelektualną. Posługują się oni symboliką przestrzeni w sposobie inl erpretacji pisma. dzieciństwo. który aze myśleć w sposób liniowy. redukujemy trójpodział do struktury pierwotnej. czyli nadświadomości wyróżniamy: • czoło . opisujące samo liternictwo w psychografologii.odpowiada za przemianę energetyczną. to co złe. korzenie. girlanda.żołądek.symbol stabilności.jest symbolicznym elementem nadświadomości. W strefie głowy. że taka redukcja jest pozorna. im dynamiczniej działa piszący. skrętność pisma nie lesl odbierana przez nas w sposób liniowy. • kolana jako działanie. ona podarowała nam taki sposób analizy. rozwój. rodzice. myśli. Jeżeli czasem pragniemy wyraźnie wyodrębnić strefy wpływów. W strefie dolnej. ukryte (sfera podświadomości). że jednocześnie są końcowym elementem jednej strefy i początkiem następnej. np. • podbródek i dolna część ust to podświadomość. zajmujący się jego interpretacją psychol( igiczną. • stopy jako przeszłość. górna część przewodu pokarmowego . uszy i górna część ust.symbol działania w świecie „tu i teraz". wielkość.ESTRZEN PSYCHOLOGICZNA 21 Tułów . jego zainteresowania zmierzają ku społeczności i są wartościowe.20 PRZESTRZEŃ I 'K/. tym sfery przyjmują więcej cech sąsiada. w celu obrony i zebrania pożywienia. Przecież przymiotniki. Ale i wtedy okazuje się. Psycholodzy pisma. czyli narządy zmysłów . Obowiązuje tu zasada: im bliżej granicy trudnej do dokładnego określenia.to świadomość. • środek twarzy . W strefie tułowia. właśnie w społeczności i chęci jej przewodzenia. pochylenie w prawo jest tym większe. czyli sferze świadomości wyróżniamy: • część górną .

na które poluje. którego nie dostrzegamy. wydawałoby się. Musimy najpierw sformułować jedną myśl. elektron. więc może i my kiedyś swój obraz psychoprzestrzeni poszerzymy o kolejne wymiary. co jest w zasięgu naszego wzroku. Teorie naukowe oscylują między: „-". co znajduje się poza naszymi plecami lecz o tym. tzn. neutron. pomimo lepszego narządu wzroku. Wszystkie. a nie jednocześnie całą stronę. pomimo otwartych oczu. jest fragmentem większej całości albo jej wyjątkiem. Istnieje też w naszym postrzeganiu taki mechanizm. a czego nie widzimy. jest swoistym preludium. który . ludziom. ale obszar. pomijać czy nie widzieć rzeczy typowych. czy jednak nie zdarza się nam. Okazuje się bowiem. Żaba doskonale widzi muchy. które teraz są dla nas nie do pojęcia!? ROZDZIAŁ II Ukryte wymiary CZEGO NIE WIDZIMY Opis przestrzeni. z którym zapoznaliście się Państwo w poprzednim rozdziale. pisząc i formułując myśli liniowo. Przestrzeń kulturowa opisana przez nas. nie są wolne od symbolicznego oglądu świata. „ + ". a koncentrować się jedynie na wyróżnikach. Oczywiście nie jest to ślepota kompletna. Przed nami jeszcze wiele pasjonujących elementów i form wykorzystywania przez nas przestrzeni. Pamiętać powinniśmy. że jest to nasz sposób patrzenia na przestrzeń (myśloprzestrzeń) i nigdy nie wolno nam go ignorować.rozpuszcza" przedmioty tak. ciągle wracając do wstępnych założeń. materia. nie odbieramy świadomie wszystkich przestrzeni jednocześnie. piszemy i czytamy w sposób liniowy. Technicznie. Przypomina mi się w tym momencie opis funkcjonowania wzroku żaby. tzn. co wyróżnia się w tle. jak jesteśmy subiektywni i intersubiektywni. więc tak jak pisał Bergson. aby przejść do następnej. Znów nasuwa się pytanie. mogę ją Państwu przedstawić i wyjaśnić. Pragnę pokazać. że właściwie stale coś uchodzi naszej uwadze i notorycznie. proton. Nawet najbardziej techniczne i.22 PRZESTRZEŃ Liniowy sposób myślenia polega na nieumiejętności przestrzennego odbioru świata. że stają się pozornie niewidocz- . antymateria. mając dokoła siebie wiele martwych much. kiedy się kończy. a najprawdopodobniej są bliskie obiektywnej rzeczywistości. a nawet działa w praktyce. ograniczamy ich ilość automatycznie do przestrzeni skończonej. Myślę nie tylko o tym. Czyli widzi to. nieskończenie wiele. Ale Pigmejom także wszystko się zgadza. jest znacznie większy niż jesteśmy gotowi przyjąć do naszej wiadomości. Może zdechnąć z głodu. które należy odkryć. przystępujemy do kolejnego od-do.. zamknąć ją. itp. która jest odbiorem wielowymiarowym nakładających się i wzajemnie przenikających obszarów przestrzeni. energia. Liniowy zapis jest od-do. obiektywne teorie naukowe. inni warunkiem. Trudność pisania tej książki sprowadza się do kłopotów wynikających z opisu techniki. Liniowe myślenie dobrze ilustruje forma zapisu. „0". jesteśmy niewidomi. że są one w ruchu. pomimo starań o jak największą obiektywność.

że z naszej świadomości krzesło również znika. zwykle ogniskujemy nasze postrzeganie na niej samej. Rysunek 5. 2. przy której to rozpuszczanie przedmiotów występuje. że . Następuje rozmnożenie pojęcia „Ja". Kiedy „Ja" (horyzont wewnętrzny) widzę (świadomie) krzesło i na nim siadam. świadomość przerzuca się na książkę. a po chwili zaczynam czytać książkę. że siedzę na niezbyt sprawnym krześle. To z kolei powoduje. zapominamy o naszym ubraniu i ono również znika. znajdą swoje odniesienie w Państwa doświadczeniach życiowych. 3. 1. graficznie przedstawia schemat takiego odbioru przestrzeni. że siedzimy na krześle i okazuje się. że książka ta leży na stole. zacznie trzeszczeć. Kiedy czytamy. różniące się biegunem. Stół. przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. wydadzą się Państwu banalne i oczywiste. ale o podobnej podstawie. Kiedy czytamy książkę angażujemy się w jej treść i zapominamy o świecie zewnętrznym i on cały również znika pozornie. na którym czytamy. kiedy np. a my stanowczo nie doceniamy znaczenia tego faktu w odbiorze świata. 4. pozornie znika. zwykle zapominamy o tym. Kiedy czytamy książkę siedząc przy stole. przestaje istnieć w naszej świadomości. Krzesło staje się częścią mnie. które.24 UKRYTE WYMIARY ne. które wskazują na zapominanie przedmiotów. Kiedy czytamy książkę. gdzie do „Ja" dostaje się również krzesło (horyzont wewnętrzny to „Ja" + krzesło). Ważne w tym wszystkim jest to. Wyróżniłbym tu dwa rodzaje znikającej przestrzeni. jak mam nadzieję. zapominając. że przerywam czytanie i widzę znów. Posłużę się przykładami. Zapewne te przykłady. grożąc złamaniem. ale właśnie z tego powodu są zwykle przez nas niedostrzegane. przenika do mojego horyzontu wewnętrznego i przestaję dostrzegać je do czasu.

Jeżeli ktoś na siłę pragnie manifestować cechy. Np.in. bardziej niezależny. czyli moja przestrzeń zawęża się do przejezdnych dróg.26 UKRYTE WYMIARY i :/. który z kolei wymusza bardziej techniczny ogląd. po pewnym czasie zapominam. im bardziej różniłoby się ubranie od tego. Kiedy samochód męczy się wjeżdżając pod górę i spadają obroty silnika. ale jednocześnie uzależniam swoją wolność od pieniędzy. absorbowanie uwagi takimi szczegółami jest pozbawione większego sensu i zdecydowanie przeszkadza w działaniu. człowiek. że to ja osobiście się męczę. że jeżeli mam dużo pieniędzy. Jedynym sposobem. częścią jego przestrzeni. że założone ubranie staje się po pewnym czasie symboliczną częścią wnętrza człowieka. korzystającej z równie technicznego i matematycznego języka. powoduje bardziej techniczne myślenie oraz odczuwanie tej społeczności. jest przypominanie sobie ciągle o wpływie tego świata na nasze myślenie. wypycha kieszenie marynarki mnóstwem niepotrzebnych przedmiotów. Tak samo. matematyczne myślenie powoduje tworzenie bardziej technicznej i matematycznej wizji świata. które są delikatniejsze od nabytych narzędzi. ja w tym samochodzie nabieram jego cech i uznaję jego techniczne możliwości za własne. który chce uchodzić za pewnego. wiem. .i . ale i człowiek jest elementem ubrania i je reprezentuje. dochodzimy do wniosku. to różne elementy ubioru nie będą ze sobą harmonizowały. jakby nie należało do nas i nie moglibyśmy o nim zapomnieć. Ubranie jest elementem wnętrza człowieka i reprezentuje go. że nie mogę jeździć wszędzie. solidnego i nieobciążonego żadnymi problemami. może. gdyż czulibyśmy się w nim obco. tylko samochód. i tu może kontrolować swój styl. Zwykle człowiek skupia swoją uwagę na poziomie świadomości. Jest to niemożliwe w sposób ciągły. Dla mnie jako obserwatora.i. Techniczne. Wynika z niej w sposób oczywisty. Np. to czuję się silniejszy. Jednak z tego właśnie powodu. Jednak doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę z trudności takiego notorycznie świadomego postrzegania krzesła. Zresztą. mam uczucie. jak ciągłe przypominanie sobie o krześle. i torych raczej nie posiada. . że to nie ja jadę. staję się bogatszy o nie i o ich możliwości. człowieka w jego naturalnym środowisku. zaczynam czuć. uświadamia. M. które właśnie nas charakteryzuje i jest zbieżne z naszymi emocjami.leżeli jednak styl jest sztucznie tworzony i narzucany sobie na siłę. chociaż może warto od czasu do czasu pomyśleć o względności naszego postrzegania. świadome. ale często zapomina o wypastowaniu butów. samochód na ten czas staje się częścią mnie. że niezwykle trudno byłoby nam nosić ubranie do nas nieprzystające. jadąc samochodem. aby dodać sobie powagi. bo one są przestrzenią dla samochodu. Wnioskuję. na którym siedzimy. a zarazem biedniejszy o własne przeżycia. który mógłby pomóc w pogłębieniu naszego odbioru świata i odczuwaniu go w sposób pełniejszy i bogatszy. Tym mocniejszy byłby to stres. Konsekwentnie prowadząc wywód. tylko po drogach. nosić garnitur i ukryć za nim swoje nastroje i kłopoty.o NIE WIDZIMY 27 jeżeli zawłaszczam w swoją przestrzeń jakiekolwiek narzędzia. łatwo to rozpoznać po ubiorze. przerastającymi jego możliwości. że osobiście poruszam się z prędkością 100 km/h. czy także horyzontu wewnętrznego. że zwiększenie ilości technicznych urządzeń w społeczeństwie. że noszenie ubrania wbrew własnym upodobaniom jest niezwykle trudne i prowadzi do dysharmonii psychicznej. bądź dobiera niepasujące do reszty skarpety. Wydaje się. że jest ono narzędziem przez nas wykorzystywanym. taka interpretacja odbioru przedmiotów ma doniosłe znaczenie. Bardziej spektakularny przykład opiera się na założeniu. a więc tułowia.

Mianowicie. Każdy element w naszej sylwetce jawnie sygnalizowany.28 UKRYTE WYMIARY I A I N K I JAWNE 29 Skoro ten poziom (stopy) jest zarezerwowany dla podstaw. widać wyraźnie przód. Skoro np. T Prosiłbym Państwa. Nazywam to znaczenie tajnym i jawnym. w każdej warstwie ubioru. niedo-----ych pragnienień. tym mocniej się oddala. że w celu ułatwienia tego tematu opisuję go dwubiegunowo (rys. co jest uproszczeniem trójpodziału. 4). który. od bielizny po odzież wierzchnią oraz w różnych okresach czasu. mówi. Jest w nim również element horyzontu zewnętrznego (Hz). dzieciństwa i siły leżącej u tych podstaw. że nasze wnętrze ukrywa się pod świadomością. ale wniosek. Tajne leży w gestii i pod kuratelą horyzontu wewnętrznego (Hw). że w tym samym momencie coś innego rozlewa się i rozmazuje. ale tajne jest jej wnętrze. to nie widać tyłu. jeśli coś jest widoczne. Można je przecież określić na każdym poziomie sylwetki ludzkiej. że każdy przód w naszym pojmowaniu świata musi być zakończony byłem. jest wyraźne. który niedawno zdobył bogactwo i zaczyna karierę. tzn. który nasuwa się. dlaczego polski handlowiec. Szczegóły opisane są w dalszej części książki. Trójpodział (rys. to także znaczy. siłą wewnętrzną i wiarą we własne możliwości. Z uwagi na to. że niektóre elementy przestrzeni przestają być dla nas widoczne. ma zastosowanie jeszcze w innym sposobie interpretacji. możemy przypuszczać. TAJNE I JAWNE I o. . ponieważ z wcześniejszych wywodów wiemy. Sylwetka ludzka jest w swojej formie jawna i zewnętrzna jako sygnał. czyli marzeń. abyście nie zapomnieli. Od naturalnej intuicji i umiejętności wyuczonych zależeć będzie stopień wychwytania tych zależności. gdzie jeszcze świadome leży pośrodku wykresu. im bliżej staramy się być. Może być to również odpowiedzią. 3) występuje na każdej głębokości ludzkiej sylwetki. korzeni. cel na horyzoncie. gdyż stanowi on granicę naszego postrzegania. że brak harmonii na tym poziomie to poważne problemy z własną tożsamością. musi mieć swój tajny odnośnik. tak często utożsamiany jest z mokasynami i białymi skarpetami. trudno nam nie zapomnieć o drugiej stronie ukrytej. że oglądamy coś jawnego.

Pragnę tu pokazać złożoność wynikającą z tak prostych. Czerwony . Magii kolorów ulegamy nie zdając sobie z tego sprawy. które są symbolicznie określone jako horyzont zewnętrzny. że taka ozdoba głowy jest elementem jawnym. akcentując sferę nadświadomości. wysokie stanowisko lub też konkretna praca. Podkreślają go. który odpowiada za nasze szczęście (zobacz jak świetnie sobie radzę. że jest on czynnikiem pierwszoplanowym. W społeczności z kolei. która moją wartość intelektualną podkreśli. na jakiej wysokości zostanie użyty kolor. 1. Zacznijmy od zapoznania się z symboliką kilku podstawowych kolorów. że pragnienie (horyzont zewnętrzny) będzie próbował realizować. będzie to dążenie do stabilizacji otoczenia. czyli w standardowych. Innym przykładem może być podkreślenie wartości intelektualnych. apaszki. ale i symbolicznie. W zależności od tego. którego nie mogę osiągnąć. 2. Najprostsza symbolika koloru. ROZDZIAŁ III Kolor KOLOR MÓWI Istotną rolę w opowieści tkanej o nas za pomocą ubioru stanowi kolor.symbolicznie mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej (dostrzeż we mnie człowieka z jego problemami. usztywnionych w wyrazie ubraniach i zwykle z dużą ilością guzików. nie tak krótkie. wszystko u mnie działa jak w zegarku). czyli w horyzoncie wewnętrznym (tajne) nie czuje się pewnie (żołnierz szkoli się w obronie na wypadek agresji) i rekompensuje to sztywnością zewnętrzną. czyli w której warstwie ubioru i oczywiście w zależności od samej barwy. natomiast elementem tajnym zewnętrznym będzie pragnienie absolutnej mądrości. To znaczy. wydawałoby się. poszukując spontaniczności w postaci nieco szalonej partnerki lub partnerki o naturalnej sile wewnętrznej. dzieje ludzkości barwa stanowiła ozdobę naszych ciał i wzbogacała wygląd. jakie zaznaczają się w ludzkiej sylwetce. np. założeń i odniesień w naszym postrzeganiu świata. Czyli zdobywanie wiedzy i poszukiwanie takiej pracy. człowiek chodzący w uniformach. czy nawet okulary wsunięte we włosy. duży dom. że chętnie chodzą z odsłoniętym czołem. . to tajnym wewnętrznym będzie lęk. Często kobiety chcą podkreślić swój intelektualizm oraz to. Czarny kolor noszony jest jako żałoba. Przez całe. że mój intelekt jest nie najwyższego lotu.30 UKRYTE WYMIARY Na przykład. duże konto. widocznym. Możemy założyć. Jeżeli przyjmiemy. nie tylko wizualnie. aby czuć się w nim jak najspokojniej. najlepiej w zawodzie opartym na hierarchii.symbolizuje dążenie do osiągnięcia celu. czyli świadomym. kolor różowy i niebieski przypisuje się niemowlętom (określają płeć dziecka). Posiada również pragnienia ukryte. noszą opaski. czyli strefę głowy. na jakiej głębokości. jawnie przedstawia się jako „żołnierz". kolor będzie nas informował każdorazowo o czymś innym. Wcześniej opisałem główne strefy podziału przestrzeni. w dalszym ciągu. którą operujemy w codziennym działaniu to biała suknia panny młodej (symbol czystości i niewinności). Pomarańczowy . marzy więc o spokoju i swobodzie jako o czymś niedoścignionym.

Zielony . symbolizuje lęk przed samotnością. odnalezienia energii do działania. Jest kolorem środka tęczy.jest kolorem pośrednim między czarnym a białym. 9. marzenia i cele związane z wartościami wymiernymi i konkretnymi. Kolor ten to tęsknota za miłością. Srebrny . poczucie osamotnienia.symbolicznie podpowiada potrzebę kontaktów z innymi oraz próbę rozładowania własnych problemów psychicznych. Złoty .symbolizuje umiłowanie materii. pragnienie mądrości (zobacz.symbolizuje tęsknotę za uczuciami. Określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifes- TABLICA 1 Włosy średniej długości (1) Ściągacz pod szyją (3) Biały kolor (5) Duże tuż przy uchu kolczyki (2) Akcent ozdobny na persi fioletowy (4) Luźny krój (6) Ściągacz na przegubie (7) Fioletowe spodenki (8) Dobrze rozwinięte uda (9) Wyeksponowane białe skarpetki (10) Buty sportowe (11) Buty ozdobne (12) Dominujący kolor różowy (13) . romantyzm.symbolizuje potrzebę dokonań. to przecież oczywiste).symbolizuje potrzebę skupienia się na sobie. potrzebę równowagi wewnętrznej. kiedyś sobie poradzę). Jest to kolor żałoby i smutku (nie wtrącajcie się w moje sprawy.symbolizuje zagrożone poczucie bezpieczeństwa. Niebieski .32 KOLOR 3. Żółty . 7. kłopoty emocjonalne. 8. Czarny . osobowością (jestem wspaniały i uduchowiony). potrzebę stabilizacji. 12. między fioletem a czerwienią. jak świetnie daję sobie radę w pracy). Granatowy . Brązowy . Szary . 5. Fioletowy . 10. może wskazywać też na kłopoty z przewodem pokarmowym na tle nerwowym (porozmawiajmy). tworzenia czegoś oryginalnego i docenianego społecznie.symbolizuje próbę skoncentrowania się na sobie. potrzeba przyjaciół i podpory duchowej (jestem spragniony uczuć). jestem inteligentny i twórczy). Mówi o pragnieniu znaczenia i podatności na pochwały (pochwal mnie). brak wiary w siebie i niepewność przyszłości (zobacz. religią. 4.podkreśla naszą odpowiedzialność i chęć kontroli świata zewnętrznego (nadaję się na przełożonego. 6. 11.symbolizuje poszukiwanie odpowiedzi na pytania przez zainteresowania sferą duchową.

.

Kapelusz (1) .

. że ci nie pomogę.KOLOR MÓWI 33 towania tych uczuć na zewnątrz (wybacz. . ule mam wystarczające kłopoty własne. 13. Oczywiście. zobacz jaki jestem wspaniały). Biały .. których i tak ci nie wyjawię. jest to skrótowy opis symboliki kolorów najczęściej występujących. ale rozumiesz.symbolizuje ludzi zachłannych na życie i ten kto go nosi.). lubi jak coś się wokół dzieje i otrzymuje coraz to nowe bodźce (potrzebuję przestrzeni.

Są to również barwy zapraszające do kontaktu uczuciowego i emocjonalnego.34 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 35 SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW Po wielu latach obserwacji doszedłem do wniosku. konserwatyzm. 6. zmysłowość. entuzjazm oraz cechy i ambicje przywódcze. czyli kolorów zewnętrznych. czyli barw równowagi. związanej z lewym kierunkiem oraz hasłami mu przypisanymi. gdzie uczuciowość można ukryć. Główna oś pozioma biegnie przez środek wykresu na poziomie koloru zielonego i szarego. kobiecość. Strona wewnętrzna zawdzięcza swoje określenie symbolice podziału przestrzeni. posługujemy się nieświadomie jej językiem.odpowiada za budowanie i materię. ruchliwość. umie- . Preferowane są tu głównie działania zewnętrzne. Emocje są kontrolowane przez rozum i wychowanie. Głównie charakteryzuje go żywiołowość. wielopokoleniową europejską tradycją i bez względu na naszą wiarę. iż wcześniej opisany podział przestrzeni powinien również sprawdzać się praktycznie w symbolice kolorów. Charakteryzuje go praktycyzm. Strona zewnętrzna to działanie. takimi jak: dom. Oś pionowa oddziela kolory wewnętrzne (chromatyczne). W ten sposób dzieli wykres na górną strefę kolorów budowa- nia struktur społecznych i idei oraz dolną strefę kolorów symbolizujących budowanie siebie i materii. Żywioł ognia . przedstawiam Państwu główną koncepcję barwnego podziału przestrzeni. bez ujawniania własnych uczuć.odpowiada za inicjację i w tradycji astrologicznej rozpoczyna Zodiak. emocje targające naszym „Ja". uczuciowość. w którym żyjemy. Na rys. Chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Rys. nasze wnętrze. czyli kolory tęczy będące z lewej strony wykresu. Jest to zaproszenie do działania i tworzenia własnych form. 6 oraz tablicy 16 na końcu książki. achromatycznych. odpowiadające swymi kolorami symbolice Arystotelesowskich żywiołów. kształtów czy kolorów jest symboliką naszej kultury. wykształcenie oraz środowisko. Opisane linie dzielą również tablicę na cztery ćwiartki. Żywioł ziemi . szybki sposób działania. a podstawowy akcent skierowany jest na fachowość i rozumne rozwiązywanie zadań. od kolorów z prawej strony. że symbolika przestrzeni.

36 KOLOR SYMBOLIKA ŻYWIOŁÓW 37 jętność wykorzystywania materii w celu osiągania przyjemności. że tak wyglądający człowiek będzie budował swój prestiż i realizował zamiary ambitnie. Nakładanie na siebie kolorów będących po przekątnej wykresu może charakteryzować człowieka o nieharmonijnym naprężeniu psychicznym. Dolna część to „Ja".przypisuje się mu uczucia. dyrektor. jest niezwykle trudne. Dlatego niezwykle trudno jest utrzymać harmonię wewnętrzną osobom mieszającym kolory z tych żywiołów. Jest to chęć bycia potrzebnym społeczności poprzez jej upodmiotowienie. najprzystojniejszy. Żywioł powietrza . rozwijanie siebie. Mam tu na myśli skrajne barwy: biały-czerwony oraz fiołetowyczarny. np. w którym żyje właściciel tak opisanego ubioru. najmądrzejszy. poświęcenie się dla innych. Człowiek preferujący i w praktyce noszący na sobie kolory żywiołu wody. a nie rodzaj ubrania). będziemy mieli do czynienia z osobą ambitną i pragnącą podkreślenia swojego autorytetu przez władanie ludźmi. Żywioł wody . natychmiast uwidacznia się jak duże ma to znaczenie i jak ważne pociąga za sobą konsekwencje. w czerwonym krawacie. Poprzez udowadnianie środowisku własnej wartości. konkretnie i rzeczowo. spod którego wystaje fioletowa lub niebieska bluzka. zdecydowanego. głównie skrajnych (czerwień i fiolet). Pan w czarnym garniturze lub koszuli (w tym rozdziale interpretowany jest kolor. np. Nie przypadkiem purpura (mieszanina czerwieni z fioletem) na- . które są możliwe do praktycznego wykorzystania. ciemnoszarych ubrań przez człowieka konkretnego. zainteresowany będzie głównie podkreśleniem własnej niezależności oraz oryginalności w myśleniu i działaniu. chce zrealizować swoje ambicje i pragnienia zawarte w hasłach: jestem najlepszy. Żywioł ziemi to preferowanie czerni i stonowanych. tworzenie siebie oraz chęć pokazania poprzez swoje działania jaki jestem ważny i niezbędny w uprzedmiotowionym społeczeństwie. Trudność polega na przeciwstawności haseł przypisanych tym kolorom. intuicję. Udowodnienie własnej wartości następuje poprzez rozwijanie społeczności. astrologią. Zwykle będziemy mieli do czynienia z wymieszaniem kolorów. podatność na wpływy. abstrakcyjne myślenie. Oczywiście realizacja tych haseł zależna jest od możliwości i środowiska. Biały z czarnym podpowiada nam. Jeżeli przyjmiemy symbolikę żywiołów. poczucie wolności oraz ambicje społeczne. zmysłowego i umiejącego ukrywać swoje myśli i zamiary przed innymi. itp. Jeśli wyobrazimy sobie kobietę w białej kurtce lub swetrze. organizacją. W wypadku noszenia kolorów żywiołu ognia. czyli działanie społeczne. umiejącego działać praktycznie. a także emocje. religią i filolozofią wschodu. Jeżeli ktoś preferuje kolor biały lub zbliżony do białego odcienie szarości (żywioł powietrza). chęć niesienia pomocy. Połączenie kolorów wewnętrznych z dolnej i górnej ćwiartki. Cechy charakterystyczne dla tego żywiołu to intelektualizm. niezależność. prezes. idealizm. najbardziej męski. Górna część to nastawienie na „Ty". Stać go będzie na niebanalne i nierutynowe pomysły. UFO. lubującą się w tytułach. będzie manifestował w ten sposób zainteresowania działaniami społecznymi i rozwojem duchowym. żywiołów sąsiadujących bokami.odpowiada za budowanie idei. najbogatszy. Jednak bardziej harmonijne wydaje się łączenie barw. możemy zinterpretować to jako chęć zamanifestowania własnej wartości intelektualnej oraz osobowości realizującej się poprzez działania w organizacjach społecznych lub interesowanie się niekonwencjonalną tematyką.

Informuje o świadomym agresywnym działaniu z zamiarem osiągnięcia celów. jest barwą krzyku). Dochodzą do tego również kłopoty w komunikowaniu się z otoczeniem. znamionuje ludzi ruchliwych. przeszłości lub wspomnienie i poczucie cierpienia z powodu zawodu miłosnego (czerwony jest kolorem najbardziej agresywnym. Wyżej przedstawiony opis bardzo skrótowo charakteryzuje kolory i ich znaczenie. gdyż czerwony kolor podnosi ciśnienie u ludzi go noszących lub będących w otoczeniu czerwonej barwy). W ocenie człowieka na podstawie jego wyglądu. jest kolorem złotej równowagi i harmonii wewnętrznej. Gdy przeważa kolor czarny. postaram się zobrazować przykładami. Mowę kolorów mam nadzieję opisać jeszcze szerzej w następnej książce. Czarno-fioletowy opowiada o trudnościach w osiąganiu praktycznych rezultatów własnych starań (przy przewadze koloru fioletowego). Jest symbolem wysokiego rozwoju własnego i społecznego. raczej nieumiejętność sprecyzowania i brak klarowności w określeniu swoich celów. Nie należy pomijać równie cennych cech jak wysokość i miejsce w jakim występują. Nie wyczerpuje nawet wszystkich podstawowych znaczeń. ma równie istotne znaczenie. pretensje do rodziców. kolor jest tylko jednym z elementów podlegających interpretacji. takich. . KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU Nie możemy zapomnieć. to zinterpretujemy go jako potrzebę aktywnego działania w sferze intymnej. W pierwszym rozdziale książki zaproponowałem przyjęcie koncepcji trójpodziału ludzkiej sylwetki. Z kolei czerwień występująca na poziomie tułowia (sfera świadomości). Ten sam trójpodział można również wykorzystać w interpretacji barw. na którym widzimy występowania koloru. często z pominięciem uczuć. kiórych nie chcemy słyszeć. Biało-czerwony . kolor czerwony wystąpi na poziomie strefy nóg (sfery podświadomości) w postaci spódniczki lub spodni. Jeżeli np. Czy są to wzory czy też ozdoby. możemy podejrzewać niedosyt w realizacji swoich ambicji. Może być to również dodatkowy krzyk. dynamicznych lub tych. że jest to tylko opis kolorów i ich symbolicznego znaczenia w postrzeganiu świata.jeżeli przeważa kolor biały.38 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 39 żywa się królewską lub biskupią. oznacza to kłopoty w osiągnięciu satysfakcji uczuciowej w konkretnych dokonaniach. na jakiej głębokości występują. Jak istotne jest znaczenie poziomu. którzy tacy chcą być (mam tu na myśli głównie ludzi o niskim ciśnieniu krwi. Przy przewadze koloru czerwonego. bo na uczuciach się zawiedliśmy lub nie ofiarowano nam ich pomimo naszych starań. czy kolory podstawowe lub uzupełniające oraz to.

wynikających z wyglądu.. Zielony jest marzeniem. jest biel. wyjątkowość abym stał się popularny w środowisku. mówimy o potrzebie równowagi wewnętrznej. i w symbolice barw występuje znaczenie tajne oraz jawne. . kokardą itp. często nawet złośliwego. Zieleń na poziomie tułowia symbolizuje potrzebę równowagi w najbliższym otoczeniu (potrzebę likwidacji napiętej sytuacji w środowisku. pracy lub rodzinie). a więc często brak zdecydowania. aby starczyło mi sił. aby zauważyli moją inteligencję. zauważymy. Jak widzimy. Wyraża pragnienie przestrzeni i chęć aby inni mnie docenili. Jeżeli obejrzymy rys. ukrywa dodatkowo symbolicznie znaczenie fioletu itp. chęć wysłuchania za i przeciw przy podejmowaniu decyzji. W sytuacji odwrotnej. 7. W przypadku koloru zielonego występującego jawnie. którego nie widać. mówi o marzeniu. (na końcu książki) i rys. nieproporcjonalnej budowy ciała lub zaniedbanych układów partnerskich. otwiera go kolor fioletowy. 6. Widoczna na zewnątrz biała bluzka. którą najczęściej ozdabiają kobiety apaszką. Może być to wynikiem purytańskiego wychowania lub kompleksów. aby inni dostrzegli moją duchowość. 7. w symbolice kolorów ukrytych nosi sweter o barwie szarej. dojrzałość duchową. jako jego tajny odpowiednik. jak dużo ich mam na głowie (skrywanie emocji). które już opisałem w rozdziale pierwszym. Tajnym kolorem.). ale istnieje jako ukryte marzenie. fioletowy indygo niebieski zielony żółty pomarańczowy czerwony Rys. Po przeciwnej stronie (prawej) jest kolor biały. Symbol zieleni na poziomie głowy to poszukiwanie równowagi intelektualnej. Oczywiście. z lewej strony wykresu. aby nikt nie zauważył moich kłopotów i nawet najbliżsi nie dostrzegli. z uwzględnieniem miejsca jego występowania. kto będzie potrafił przedrzeć się przez mój pancerz i zrozumie mnie tak naprawdę i pomoże w moich kłopotach. Interpretujemy go jako zachłanność na życie i pragnienie przestrzeni. oryginalność myślenia. ale lak naprawdę marzę. gdy biały jest kolorem widocznym. jest symbolem walczącego intelektualizmu. Znaczenie tajne jest to opis koloru po przeciwnej stronie wykresu na tablicy 16. Ktoś noszący sweter w zielonym kolorze.40 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 41 Czerwień na poziomie głowy (sfera nadświadomości). Zieleń w dolnej strefie nóg (poziom butów) mówi o potrzebie równowagi emocjonalnej w naszych układach z rodzicami lub o braku przekonania co do własnej wartości seksualnej (poziom nóg powyżej kolan). czyli pokazujący zieleń jawnie. Jeśli kolor fioletowy będzie jawny (czyli uwidoczniony). filozofia wschodu itp. Jest wyrazem marzenia. że jednak znajdzie się ktoś. a fioletowy tajnym interpretacja przebiega odmiennie. w ten sposób możemy opisać symboliczne znaczenie każdego koloru. że od góry. wynikającej z chęci unormowania sobie życia i uspokojenia go. Szary kolor. kolor szary manifestuje swoją oficjalność i jawną próbę zatuszowania problemów. interpretujemy go jako podkreślenie zainteresowań w sferze duchowej (religia. czyli tym. W sytuacji odwrotnej. Jest chęcią udowodnienia własnej wartości intelektualnej (ostatnie słowo należy do mnie).

bardziej koncentrując się na aspekcie seksualnym/Wewnątrz jest smutny. zawodową lub seksualną. bez wiary na poprawę sytuacji. to zostanę doceniony społecznie. Dla przykładu opiszę tu kolor szary w ciemniejszej tonacji. Zbuduję organizację i dzięki temu potwierdzę własną wartość. to zabiega o stanowisko. kolorem wdowim. Ciemny szary jawnie dalej symbolizuje cechy przypisane szarości. kolor szary przestaje być niemy. Horyzont zewnętrzny to marzenie. smutkiem po utraconej miłości. Konkludując. ale tajnie odpowiada żółtemu. Oczywiście tajne przesłanie koloru można znacznie rozwinąć. Jeżeli jednak tajnym kolorem w tym przypadku jest czerwony. Tajne przesłanie tego koloru to rozpacz z powodu utracenia miłości lub braku wiary. że uda nam się znaleźć sposób na bliską więź. ale tajnie pragnie skonkretyzowania własnej wartości. w zależności od tego. . pieniądze. Tajnym jest pragnienie. aby osobiste starania stały się dostrzeżone społecznie. Jeśli zbuduję swoją osobistą wartość. Jeżeli ktoś preferuje ubiory z dolnej części tabeli żywiołów (ogień i ziemia). nawiązywaniem bliskich emocjonalnych i bezpośrednich kontaktów z ludźmi. jest żałobą. próbą zebrania energii do działania. Czerwony występujący tajnie. a nawet z determinacją może szukać miłości. żałobą duszy. chce działać. że czarny noszony jawnie jest manifestacją smutku. Horyzont wewnętrzny żółtego interpretujemy jako wewnętrzne kłopoty z komunikacją. czyli w tabeli kolorów będący na wysokości żółtego. W sytuacji odwrotnej. to oznacza on tęsknotę za miłością i działaniem. zmęczony. Łatwo zrozumiemy. Najczęściej jest to żałoba z powodu źle ulokowanych uczuć. kiedy ktoś preferuje kolory z górnych ćwiartek (społecznych). Podobne odniesienia możemy zastosować w przypadku żywiołów. tęsknotą za aktywnością intelektualną. że taka miłość nadejdzie. opierając się na rysunku 8. to jawnie jest zorientowany na społeczeństwo. coś umarło lub nie otrzymało zgody na życie czy rozwój. na jakim poziomie sylwetki ludzkiej występuje. Jest sygnałem dla potencjalnego partnera. stabilizację życiową opartą na materialnych fundamentach. Przecież hasło to jest uproszczeniem symboliki horyzontu zewnętrznego i wewnętrznego. jest kolorem potrzeby zwracania na siebie uwagi. Określimy to jako działanie jawne. ale bez wiary w sukces. Dzięki zastosowaniu tablicy nr 16 możemy wreszcie interpretować kolor szary w zależności od jego nasycenia bielą lub czernią.42 KOLOR KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU 43 Kolor czerwony przedstawiony jawnie. 8. myślenie o społeczeństwie tworzenie organizacji Rys. Człowiek w czerwonym jest ambitny.

Rozumiemy to jako umiejętność radzenia sobie z własnym wnętrzem. Zwykle. Ozdoby opisałem w odrębnym rozdziale. W zależności od środowiska. Nasze osobiste. . czy też bardziej uczuciowe zaangażowanie. że symboliczne znaczenie koloru pozostaje w mocy. w zależności od pory roku. interpretujemy to jako kolor czerwony w symbolice barw. iż potrafi ona te akcenty harmonijnie powiązać. nie może się „wychylać". Jednak warto zwrócić uwagę na to. Przedstawia ono również stosunek danej osoby do otoczenia. dnia. Ostatnim tematem w tym rozdziale jest zagadnienie związane z występowaniem kolorowych ozdób. im więcej w tym otoczeniu jest ludzi obcych i bardziej zależy nam na ich opinii. Tak np. człowiek pretendujący do roli artysty. które nie przeszkadza danej osobie w działaniu i nie zakłóca sprawnego funkcjonowania według priorytetów. Zabawne jest też to. kolorowe lub bogate. wybieramy ubranie bardziej sztywne lub luźne. którzy sami decydują o swoim ubraniu. Jeżeli próbujemy zinterpretować cechy charakteru osoby o harmonijnej kolorystyce ubioru. z uwagi na umiejscowienie tego akcentu na wysokości serca. Wyróżniamy i zakładamy wiele strojów. mówi ono bardziej o gustach i pragnieniach dorosłych.44 KOLOR CO BLIŻSZE CIAŁU? 45 CO BLIŻSZE CIAŁU Głębokość występowania koloru ma również istotne znaczenie. okazji czy pracy. który jest noszony głębiej i znajduje się bliżej ciała. w którym się znajduje. tym bardziej ubranie jest usztywnione i schematyczne. że w środowiskach artystycznych. na które wskazuje ubiór. Dzieci noszą ubranie narzucone przez rodziców. jeżeli widzimy czerwoną chustkę. którą wykonujemy. że rodzaj koloru i ubrania możemy interpretować tylko u ludzi. reprezentuje kolor. poprawne kulturowo. poza symboliką kolorów podstawowych należy pamiętać. w którym mamy wystąpić. czyli wybijać z grupy artystów „zwykłym" ubraniem. z podkreśleniem. Nie należy zapominać również. że dotyczy spraw sercowych. umieszczonym w dalszej części książki. pomimo jego występowania w niewielkim wymiarze. nasze poczucie bezpieczeństwa jest mocniej zagrożone. wystającą ozdobnie z lewej kieszonki żakietu lub marynarki.

a nawet ustalić przyczynę tej choroby. Możemy też określić. • 13-19 lat . radość. Jeśli popatrzymy na ścięte drzewo. że zmartwienia przędą sieć zmarszczek na twarzy. związanych z uwzględnieniem naturalnego zegara biologicznego. Podział ten jest bardzo ważny. że jest to wynik wychowania. w wyścigu z czasem.przygoda. kto stale nim się zajmuje. możemy określić kiedy i na jakim tle powstały widoczne zakłócenia budowy ciała. gdyż znając i stosując taką chronologię. Czas od 7 do 9 roku życia jest budowaniem również własnej wartości społecznej. Zaryzykowałbym w tym momencie uwagę. Ostatnio jednak zauważono. co można . • 20 lat i powyżej . wypuszczane po pewnym czasie do neutralnego środowiska. Doskonale wiemy. Mogą pojawić się wątpliwości co do takiej tezy. a okres od 10 do 12 lat budowaniem swojego seksualizmu w oparciu o stosunek rodziców do dzieci. spełnianie zadań. ile jeszcze mechanizmów naszego zegara biologicznego zostało przez naszą cywilizację uszkodzonych z powodu niewiedzy oraz braku wyobraźni? Oto podstawowy podział okresów rozwoju człowieka: • do 2 lat .młodzież . Nie jest to jednak wszystko. Do niedawna uważano. tragiczne przeżycia. które lata były korzystne w rozwoju drzewa. to podobnie jak kocięta.odpowiedzialność. Zdolności tej nie nabywają już do końca życia. nie potrafią dostrzec schodów.hasła związane z tym okresem to miłość i błogość. które w mojej pracy dały się wyodrębnić wyraźnie. że zaburzenia w postaci oziębłości emocjonalnej u dzieci są cechą dziedziczną i dlatego też.dziecko . Wszyscy zdajemy sobie sprawę. że okres 7-12 lat można podzielić na dwie części.romantyczne uniesienia. wyostrzają rysy każdego człowieka. Kiedy zaś przebywają w pomieszczeniu pomalowanym w poziome pasy. wyzwanie. mają kłopoty z dostrzeżeniem pnia drzewa.chłopiec. Doskonałym dowodem na istnienie zegara biologicznego jest opis doświadczeń na kotach. Kocięta. a które zimy ostre. dziewczynka . U człowieka mamy podobne przykłady. czy i kiedy drzewo chorowało. • 7-12 lat . Pozostaje tylko otwarte pytanie. Jeżeli dziecko przez pierwsze 2 lata życia jest przekazywane z rąk do rąk różnym opiekunom i nie ma nikogo. Naukę danej umiejętności w ściśle określonym czasie dojrzewania dziecka. aby określić pewne zaburzenia w okresie jego rozwoju. Oczywiście.(:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 47 ROZDZIAŁ IV Rozwój fizyczny i psychiczny CIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW W tym rozdziale opieram się na pracach Aleksandra Lovena i jego uczniów. • 3-6 lat .niemowlę . Mam tu na myśli główny podział okresów rozwojowych w życiu człowieka. że ciężki los. człowiek nie jest drzewem i nie potrzebujemy go ścinać. które po urodzeniu przeniesione są do pomieszczeń.zabawa. ale możemy posłużyć się tu analogią. a na podstawie budowy pnia możemy określić. to na podstawie liczby słojów możemy poznać jego wiek. gdy matka miała kłopoty z okazywaniem miłości rodzicom. uruchamiającego te umiejętności. dziecko nie potrafi kochać.dorosły . gdzie namalowano tylko pionowe linie. już nigdy nie będzie miało szans na odrobienie zaległości w uczeniu się mi- łości.

dziecko odczuje to jako swoiste trzęsienie ziemi. ziemia najdroższa. niepewne chodzenie. który bije dziecko. kiedy go nie ma w domu oraz wykłóca się z nim. Pozostałością po takim wstrząsie staje się ostrożność. To nie ławka. Bardzo często jest to faktyczny. Dziecko do 2. niezwiązane z fizycznymi wadami aparatu wymowy. brak spokoju i harmonii. Drugim elementem. jeżeli będą kłótnie. Wiek od 3 do 6 lat to czas. w którym dziecko idzie do szkoły i musi ulec rygorom instytucji społecznej oraz nauczyć się wywiązywać z obowiązków narzuconych przez szkołę. nie jest przytulane i serce ma przepełnione rozpaczą. Kiedy nikt malca nie przytuli. spowodowały u dzieci m. Dziewczynka stara się sia- .apytać co jest przyczyną. może to być zimny. Okres od 7 do 9 lat to uświadamianie sobie własnej płci oraz czas. wymagający rodzic. jakby kręgosłup nie mógł udźwignąć małego człowieka i garbił się pod rygorem obowiązków. Należałoby w tym przypadku /. jaki może występować po takim trzęsieniu. Branie na ręce i karmienie dziecka w określonych godzinach. brak miłości. Wygląda to tak. broniącym dostępu do zranionego serca. jest zacinanie się przy mówieniu. a co skutkiem? Wydaje się. Jeżeli w tym okresie nastąpi rozłam w rodzinie. jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa. Właśnie naprężona klatka piersiowa i spłycony oddech zostają jako trwały ślad na całe życie. Zwykle w tym czasie zaczyna się świadoma rywalizacja dziecka o względy rodzica odmiennej płci. Poszerzoną klatkę piersiową będziemy interpretowali jako brak ciepła i miłości. kiedy są razem. Następuje trwałe skrzywienie. na ułamek sekundy nim stopa dosięgnie gruntu. chłód emocjonalny oraz trudność w zaspokajaniu potrzeb uczuciowych. czasem są to ledwo słyszalne wady wymowy. naśladując zachowanie ojca. w niewygodnej pozycji. ostatniej sylaby.48 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (IIAŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 49 zauważyć. Może być to też powtórzenie np. że w tym okresie najbardziej narażony jest kręgosłup. Wiek 9-12 lat to okres bardziej świadomego odkrywania płci i seksualizmu.in. przecież przygarbione plecy. roku życia wyraża swoje pragnienia płaczem i czyni tak. jąkanie. Aleksander Loven dopatrzył się jeszcze wielu innych cech. ani lekcje. płacz z powodu braku sił przemienia się w płytki oddech niemo płaczącego dziecka z nabrzmiałą klatką piersiową. choć niekoniecznie formalny. Jest symbolicznym porzuceniem. Główne zakłócenia w okresie niemowlęcym powoduje zbyt wczesne zaprzestanie karmienia piersią i brak przytulania na wezwanie dziecka. kiedy dziecko szlifuje głównie umiejętność chodzenia i mówienia. Skrzywienie (skolioza) nabyte w tym czasie tłumaczy się rozpoczęciem nauki i wielogodzinnym ślęczeniem. tak modne w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. jak gdyby przed postawieniem nogi. Z moich doświadczeń wynika. badała lekko. czy podłoże wytrzyma to obciążenie. tylko dom zmusza dziecko do kulenia ciała i ucieczki w świat wewnętrzny. kończącej zdanie. wszak rodzice są dla niego całym światem. które przybiera trwałą formę. nad książkami. czułości i akceptacji dziecka w tym okresie powoduje kulenie się. Nie musi to być ojciec. którą odczuł człowiek będąc jeszcze niemowlęciem. Zwykle chłopiec chce wykazać swoją dzielność i stanowczość. że również napięta sytuacja w domu. opuszczone ramiona też coś opowiadają. szczególnie na poziomie klatki piersiowej. Człowiek tak chodzący nie pozwoli sobie na brak przygotowania i czujności przed kolejnym trzęsieniem ziemi. Dziecku spod nóg usuwa się bezpieczeństwo rodzinne. rozpad małżeństwa rodziców.

Okazuje się również. czy nawet śmierci któregoś z rodziców. dzięki utrwalaniu się skutków zaburzeń psychicznych na ciele. o okresie ich występowania. Inaczej nogi. który mógł wpłynąć na skrzywienie kręgosłupa. jak gdyby rozdzielająca sylwetkę. kobiety. to mając lat „naście" postanawia się wyprostować. 19 lat i więcej to czas wyraźnego określania swojego gustu i wyglądu zewnętrznego poprzez ubranie. że jest już dorosłe i samodzielne. Warto w tym miejscu zauważyć. Medycyna europejska nie uznaje np. Aleksander Loven podaje tu przykład Marylin Monroe. ale w ograniczonej formie. Do dodatkowych cech w czasie 12-18 lat należy pozorne prostowanie pleców. bardzo kobieca talia.. a nawet podkreślają wrażenie niepewności. Okres między 13 a 18 rokiem życia to rozwój społeczny. Całość. ()ficjalnie medycyna europejska jest już gotowa przyznać. zaczyna tym faktem obwiniać siebie. pełne triumfu spojrzenia na mamę. W tym okresie mogą tworzyć się dysproporcje w budowie ciała. Staje się ono coraz wyraźniej dalszym ciągiem. że to na ciele odciska się piętno naszych psychicznych dramatów. Może to być przesadny rozwój biustu. Jednak w dalszym ciągu na jego wygląd ma wpływ środowisko. przynajmniej z męskiego punktu widzenia. polegające na braku harmonii między górną a dolną częścią ciała. której każdy człon ciała poruszał się w innym rytmie. że dziecko. W tym kontekście poglądy. że to ono jest wszystkiemu winne. Właśnie w tym okresie zaczyna prostować plecy (podnoszenie górnej strefy tułowia . przy braku wyraźnie rysującego harmonizującego z biodrami biustu. Zawsze będzie uważało. że każda choroba jest wynikiem i skutkiem choroby duszy. Jego budowa fizyczna jest już w głównych punktach ukształtowana. Jest to okres fascynacji środowiskiem. rozwodu. ale nie zmienia to faktu. Uniesione ramiona nie poprawiają wizerunku. że przeziębienie czy nowotwór może mieć podobne podłoże. Ukazało się już na naszym rynku wiele pozycji na temat wnętrza psychicznego . choroby cywilizacyjne.50 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (:i AŁO PAMIĘTNIKIEM NASZYCH DZIEJÓW 51 dać na kolanach swego tatusia. a więc kolegami i poszukiwanie wśród nich kogoś godnego naśladowania (idola) oraz pierwszej miłości. żeby z ich wysokości rzucać dumne. dość dokładnie informuje.świadomości) i jest to niezwykle trudne. w którym młody człowiek pragnie brać udział. Broni się jednak przed uznaniem innych chorób bez badań statystycznych. że wbudowany w nasz organizm zegar biologiczny. wynikającej z różnicy płci. Jeżeli we wcześniejszym okresie nastąpiło skrzywienie kręgosłupa. a ubiór stanowi dalszą konsekwencję tych zaburzeń. Należy też pamiętać. szczególnie hinduskich myślicieli. że są to tzw. to okres 12-18 lat sprzyja próbie świadomego prostowania pleców. wynikające z większej stre--genności życia. Jeżeli dziecko w wieku 7-9 lat przeżyło rozwód rodziców. stają się mniej niezwykłe niż może się nam wydawać. bez względu na obiektywną prawdę w przypadku kłótni. bo kręgosłup niełatwo poddaje się nowym rozkazom. Stara się sam dobierać sobie wystrój własnego pokoju oraz ubrania. Ubranie przenosi w dalszym ciągu zaburzenia z minionego okresu i coraz dokładniej informuje o aktualnym nastroju i zainteresowaniach. bardziej zewnętrznym i technicznym sposobem budowania własnej sylwetki przez człowieka. U chłopców występują podobne zmiany w budowie. że taka budowa ciała nie jest normą biologiczną. wyglądała bardzo efektownie. których nikt nie robi. Często kończy się to chronicznym naprężeniem ramion. powoduje to często wiele zastrzeżeń ze strony jego rodziców. lub dobrze rozwinięte kobiece biodra. inaczej biodra i tułów. Chce się otrząsnąć i pokazać. Naładowany ideami pragnie sam kształtować własne życie.

gdzie podobne zachowanie. którą proponuje Aleksander Loven w celu rozładowania napięć wewnętrznych to gorącym zwolennikiem i propagatorem tych technik w naszym kraju jest psychoterapeuta Jacek Santorski. bo nosił na sobie dowód. przy zagrożonym poczuciu bezpieczeństwa. występuje u psów. niepewny własnej wartości. więc nie poruszałem szerzej tego tematu. Ktoś otyły staje się niespokojny. których interpretację uzależniamy od miejsca jej występowania.52 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY (1TYŁOSC 53 i chorób. choć czasem przytoczyłem kilka przykładów chorób o podłożu psychosomatycznym. na jakie zapadamy w wyniku stresów. Nasze ciało nie nadąża za modą i techniką. Co do terapii. jest otyłość. polegające na powiększaniu rozmiarów na czas zagrożenia i lęku. Jest to również powiększenie organiczne własnych rozmiarów. Teraz otyłość jest elementem raczej wstydliwym i niemodnym. a to staje się jeszcze mocniejszym bodźcem do tycia. Jeżenie sierści czy nadymanie się to jeden z podstawowych sposobów odstraszenia agresora. człowiek często tyje pomimo tego. Pierwszym elementem walki z otyłością powinno być zbudowanie przekonania o własnej wartości pomimo nadwagi i akceptowania w pełni siebie. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce i założył już kilka ośrodków leczących metodami Aleksandra Lovena. a nie przyczyną. że ma co jeść. Będzie to również podło- . kotów oraz niektórych gatunków ryb. Otyłość jest coraz częściej skutkiem braku wiary we własną wartość. z własnym wyglądem włącznie. Otyłość posiada również charakterystyczne cechy dodatkowe. Jest to organiczne budowanie „zasieków i sygnalizacji alarmowej" przed zbyt ostrymi bodźcami ze świata zewnętrznego. a szczególnie boi się oceny własnej osoby przez otoczenie. Otłuszczone uda mówią symbolicznie o konflikcie z rodzicami i braku harmonii w domu. Jednak trudno nam zmienić wzorzec tkwiący w genach człowieka od setek pokoleń. OTYŁOŚĆ I n n y m elementem budowy ciała. Kiedyś człowiek o wielkiej masie ciała był groźny z powodu rozmiarów i ważny. a występującym w każdym przedziale wiekowym. Posłużę się tu analogią ze świata zwierząt. który możemy interpretować. że nie chce.

że osiągnięcia w sporcie są zasługą ludzi przekonanych o swojej słabości w dzieciństwie. Jest to mszczenie własnego ciała po-rzez nakłuwanie i trwałe barwienie. Jeszcze do niedawna tatuaż był techniką zdobienia ciała. jest tatuaż. Otłuszczone biodra symbolicznie informują o kłopotach seksualnych i braku pewności siebie w tym obszarze. poprzez samookaleczenie. Nie jest przypadkiem. Ćwiczenia fizyczne i chęć poprawienia sylwetki poprzez powiększanie tkanki mięśniowej wynika z podobnych przesłanek co otyłość. jest nieszczęśliwy i rozładowuje swoje napięcia m. Główną różnicą jest fakt świadomego wpływu na wygląd. w zależności od sytuacji ustawieni na sukces gospodarczy i towarzyski często uprawiają sporty preferujące i rozwijające prawą stronę ciała np. przez nadżerkę. że kulturyści bywali często dziećmi chorowitymi i wyśmiewanymi przez otoczenie. to często dochodzi do chorób dróg rodnych. dwunastnicy. czy awans i dostatnie życie jest głównym powodem szybkiego tycia. jak przeziębienie. pozbawiony stałego kontaktu z kobietami charakter życia. zapalenie migdałów i oskrzeli itp. poprzez ćwiczenia i świadomą formę walki z lękiem i brakiem wiary w siebie i własne siły. Tatuują się np. sznyty. Podobny sens w subkulturach młodzieżowych miały tzw. Zwiększone zainteresowanie tą techniką ozdabiania ciała nie zmienia symbolicznego znaczenia tatuażu jako krzyku i buntu utrwalonego w sposób trwały na skórze. na nowotworach kończąc. Aktualnie tatuaż stał się również modny w innych środowiskach. które robiono ostrym narzędziem. Jeśli jest to wynik wykorzystywania seksualnie kobiety jako przedmiotu. u których możemy wyróżnić takie wspólne cechy. TATUAŻ Innym elementem. Ludzie koncentrujący się na walce z konkurencją handlową. piosenkarze. poczynając od silnych upławów. zmuszani do szybkich decyzji. np. aktorzy. Głównym mottem tego typu starań może być wypowiedź pana Wołodyjowskiego. młodzież bez względu na płeć. symboliczną formą krzyku. Jest zabiegiem bolesnym i mówi swoim rysunkiem i miejscem jego położenia na ciele o podłożu tego symbolicznego krzyku. poddanie się rygorom oraz wyraźnie męski. tenis.in. bez kontaktu z płcią przeciwną. że mężczyzna przebywający w środowisku stresogennym. aby domyślić się. który wyraźnie wskazuje i akcentuje problemy psychiczne w zależności od wysokości i miejsca występowania na ciele. Otłuszczenie brzucha to symbol niepewności w działaniu. myślących o sobie jako o kimś gorszym. gdyż symbolika zostanie przedstawiona w dalszej części książki. kiedy trzeba udawać siłę wewnętrzną i zdecydowanie. Nie potrzeba zbyt wielkiej wyobraźni. dopóki nie powstanie pokaźna blizna. stosowaną przez Europejczyków będących w wojsku. Warto się zastanowić. Bardzo często potwierdza się. Tatuaż jest w swoim głównym przesłaniu utrwaloną.54 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY TATUAŻ 55 żem psychosomatycznym takich chorób. czy jutro też się podoła kłopotom. więzieniu lub ludzi morza. Często występują wtedy choroby układu pokarmowego. Ranienie skóry na poziomie bioder i pośladków to kłopoty z własnym seksualizmem i osiągnięciem satysfakcji w tym . Są to głównie grupy mężczyzn. tytułowego bohatera książki Henryka Sienkiewicza: „Jeśli nie będą się ciebie bali. nacinając skórę i nie dając się zagoić ranie. Podobnie wygląda interpretacja w odniesieniu do przesadnie rozwiniętych mięśni u człowieka. Radzenie sobie teraz nie zmniejsza lęku. wrzody żołądka. to się będą z ciebie śmiali". jak długotrwałe ograniczenie wolności osobistej. Otłuszczenie ramion symbolizuje poczucie dźwigania ciężarów nad siły i niepewność przyszłości. W tym rozdziale skupimy się na umiejscowieniu tatuażu.

czy odepchnął. Główny podział. który zadali. że pomimo mniejszej atrakcyjności dla kobiet. krzycząc tatuażem na pośladku. Tatuaż na ramionach. w przypadku wzrostu jest elementem bardzo wyraźnym. że wzrost inaczej warunkuje kobiety i mężczyzn i stał się jednym z istotnych czynników w doborze partnerów. dzięki umiejscowieniu rysunku. o ranie psychicznej odniesionej na tym (seksualnym) poziomie. Często różyczka na pośladku aktorki. dowodzić. dlatego symbolicznie wyraża swój ból. Jeśli posłuchamy wypowiedzi chłopców. w tym szczególnie kobiety. skrzywdził. jest wzrost. Zarazem może być to rana o starszych korzeniach.56 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 57 zakresie. Może kiedyś ktoś symbolicznie „kopnął" w to miejsce. trudności adaptacyjne w środowisku. przysparzając cierpień w sposób świadomy lub nieświadomy dziecku. to podział wysoki i niski oraz kobieta i mężczyzna. pomimo swoistego piękna. sugeruje przewagę takich panów w walce o przekazanie własnej puli genowej w wielu istotnych obszarach. Niski mężczyzna musi włożyć znacznie więcej wysiłku w to. górować. że różnica wynikająca interpretacyjnie z różnicy płci obowiązuje w ocenie wszystkich cech. uwielbia walkę w celu udowodnienia własnej wartości. sięgających rodziców i bólu. Warto zauważyć. Tatuaż w okolicy brzucha. przyjętej jako „średnia" w otoczeniu. Druga uwaga to przypomnienie. szczególnie osobom o dominującym wzroście. kiedy było od nich uzależnione. Sam fakt. że zajmujemy się subiektywnymi odczuciami i wzrost nie jest stałą wartością. . Trzeba pamiętać. które powiększą symbolicznie jego wzrost. Zwykle pragną dominować. potraktował jak rzecz. w dalszym ciągu niski wzrost jest powszechnie występującą cechą u mężczyzn. to symbol bólu wynikającego z olbrzymich kosztów ponoszonych po to. jaki zastosujemy. informuje symbolicznie. symbolizuje kłopoty w działaniu. Niski wzrost pcha go silnie ku poszukiwaniu takich form działania. ale odczuciem zależnym od normy kulturowej. Brak centymetrów w wymiarze fizycznym starają się zastąpić wysokim statusem materialnym i społecznym. wpływającym silnie na nasze postrzeganie świata i zachowanie. ale np. czyli środkowej części sfery świadomości. aby potwierdzić swoją siłę. Niski mężczyzna częściej postrzegany jest jako człowiek czynu. to często po bójce chwalą się pokonaniem przeciwnika wyższego od siebie. WZROST Kolejnym elementem. aby go dostrzeżono.

Będzie ją interesowała raczej wielkość psychiczna. Wysoki mężczyzna zwykle unika takich dziedzin życia. to ona chętnie zgodzi się . Niewysoka kobieta w tłumie skazana jest również na to. Nawet w tłumie jest widoczny. Wysokie kobiety widoczne są nawet w tłumie. raczej nie rwie się do walki o władzę nie tylko w domu. Zajmuje się często dziedzinami o pewnej autonomii lub takimi. zazdrosny. drobna pani zaczyna budować ją sama. ponieważ posiada imponującą wysokość. z wysoką pozycją społeczną i dużymi pieniędzmi. Hitler czy Stalin. biżuterii i męża z pozycją.czyli taka. Jeżeli w tym okresie partner pomimo wyraźnych wskazówek kobiety nie po- trafi zrobić kariery ani zbudować silnej bazy materialnej. dynamiczny. Drobna kobieta musi się zająć nie tylko własną karierą i domem. jak Churchill czy Napoleon. decydujących o jego atrakcyjności. Będąc u boku wysokiego mężczyzny. Jest to nieme przesłanie kogoś. U typowego niewysokiego mężczyzny możemy domyślać się. podejrzliwy. Jest mu dobrze. który podważał w okresie rozwoju ich męskość i wiarę we własną wartość. będzie czuł się niewysokim i będzie starał się to zmienić przez takie działanie. Za cel obierze sobie partnera na wysokim stanowisku. W trwałych związkach zwykle woli oddać władzę kobiecie i często jest przez nią traktowany jak duże dziecko. a jeżeli jest ambitny. tj. że jest męski i brak kilku centymetrów nie jest żadnym problemem. Pragnie ona do swojego wysokiego wzrostu odpowiednio wysokiej oprawy. Na pewno zasada ta nie odnosi się do wysokich mężczyzn wychowanych w taki sposób. ale jeszcze wymaga opieki jak dziecko. która daje mu atut ułatwiający bycie opiekuńczym i pomaga mu przełamać nieśmiałość. ale i w pracy nie rozumie jej sensu. Niższy partner nie jest wadą. Często jest to kobieta wyższa wzrostem od adorującego ją mężczyzny. Silną potrzebę podkreślenia własnej wartości realizują tacy mężczyźni poszukując partnerki wśród kobiet o niezwykłej urodzie zewnętrznej. że to w późniejszym okresie życia i po wielu latach małżeństwa osobą dominującą w domu. że to poczucie bezpieczeństwa jest często złudne. Wzrost mężczyzny staje się jednym z najważniejszych czynników. Nawet wysoki mężczyzna umniejszany wewnętrznie. że nikt jej nie dostrzega i swoją podstawową potrzebę fizycznego braku paru centymetrów postara się zrekompensować. która nie wie. kto udowadnia innym mężczyznom. W polityce wysoki mężczyzna jest wyjątkiem. Na partnerki wybiera raczej kobiety niewysokiego wzrostu. odnoszącą sukcesy zawodowe oraz podnoszącą poziom materialny. jeżeli ma wysokie dochody. twórczy. potrafią obrać cel ponad głowami innych. Wyobraźmy sobie tłum ludzi i gdzieś w środku zagubiona kobieta niewysokiego wzrostu. gdyż ludzie górując nad nią. zawistny. gdzie wzrost jest cennym atutem w karierze. bo sama jest wysoka. Drobna kobieta . ale i karierą męża. dzielny. wiecznie rywalizujący. Ten wielki „chłopiec". ciężko pracujący. jest właśnie kobieta. pragnący pochlebstw. w jakim kierunku ma iść. Wysokiej kobiecie zwykle nie imponuje wzrost mężczyzny. niewysoka kobieta może czuć się bezpiecznie. której wzrost jest niższy od przeciętnej z uwagi na płeć. Często dzieje się tak. że jest ambitny.58 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY WZROST 59 W świecie ludzi o niskim wzroście mamy wielu wybitnych polityków. poszukując sobie wysokiego partnera. wzrost swój odczuwa nieco inaczej. Po pewnym czasie okazuje się. a partner nie tylko nie jest taki jak w marzeniach. a także wielu zaślepionych dyktatorów np. Mąż staje się w takim przypadku efektowną. zasłaniają przestrzeń. wysoką wizytówką. bo on jest duży i widoczny z daleka. tak jak jest. w których występuje bezpośrednia rywalizacja. które da mu przewagę w grupie. działający.

z uwagi na silny wpływ wychowania. to styl lansowany przez niego szybko się przyjmuje. na temat życia i świata. Indywidualny stopień wrażliwości należy brać pod uwagę w naszych rozważaniach i nie zapominać.60 ROZWÓJ FIZYCZNY I PSYCHICZNY być jego drogą i efektowną wizytówką. że dysharmonia w budowie ciała. ROZDZIAŁ V Moda i ubiór MODA W tym miejscu można zadać pytanie: jaki wpływ na odczucia i charakter człowieka. takim samym jak malarz. Moda jest wizerunkiem makronastrojów społecznych. wykorzystuje tworzywo. Historycy zwrócili uwagę na pewną prawidłowość. ale i nastrojem oraz zainteresowaniami ludzi. jest dla siebie miarą. jakim jest ubiór. czy też silne akcentowanie nastrojów przez ubiór jest uzależnione w dużym stopniu od indywidualnej odporności. który nie potrafi oddać swoich uczuć w sposób umiejętny i zrozumiały. ale często bardzo zawodną w interpretacji charakteru. a szczególnie mody? Tym bardziej. Projektant jest przecież artystą. tak jak ukłucie pszczoły może spowodować małą opuchliznę lub silną gorączkę uczuleniową. kultury. Dzięki jego pomocy. Każdy z nas. żywym świadectwem sukcesów niewysokiego pana. Wzrost jest ważną wskazówką. pomimo posługiwania się podobnym językiem kulturowym. rzeźbiarz czy pisarz. Główne i charakterystyczne cechy trendów mody są zasadniczymi cechami danej społeczności. Rozumiem to tak. Na zakończenie pragnę zaznaczyć. że jeżeli projektant mody wyczuwa problemy jakiejś grupy społecznej oraz potrafi to przekazać językiem mody. że to wygląd zewnętrzny i sposób ubierania się jest głównym tematem tej książki. że klaps dla jednego dziecka może być przywołaniem go do porządku. a dla drugiego silnym atakiem na jego wolność osobistą. Warto zauważyć. iż moda wyraźnie zmienia się wraz z rozwojem technologii. polegający na tłumieniu lub rozwijaniu cech osobowych. stara się również zrealizować swoje marzenia zawodowe. stworzy kolekcję strojów bez odzewu społecznego. jeżeli jest kobietą ambitną. tylko do przedstawienia swoich emocji i przemyśleń. pole-ającą na noszeniu przez kobiety bardziej frywolnych i odważnych w podkreślaniu ich kobiecości strojów w okresie wojen i silnych niepokojów społecznych. Projektant. Przedslawia główne koncepcje będące w sferze zainteresowań kultury. . ma jego wygląd na tle środowiska.

(Jawną formę określoną przestrzennie przez nielicznych. podstawą. należy stwierdzić. mającego na nogach masywne buciory. To strefa ciała. Wyobraźmy sobie człowieka. w oparciu o kanony mody jest indywidualnym uszczegółowieniem tych potrzeb. pozwalająca na tworzenie dzieł. Widoczną i skondensowaną. Zazwyczaj osoba zapytana o to. braku ojca w sensie fizycznym. iż w jej domu właśnie matka decydowała o najważniejszych sprawach. na czym polega ta umiejętność.62 MODA I UBIÓR NOGI 63 Nasuwa się pytanie. dać poczucie bezpieczeństwa. Projektant mody. krytycy sztuki). to wydaje się. nieokreślone słowami. Oczywiście. odbierać. może to zrobić niemal perfekcyjnie. którą posiadają artyści. Każdy z nas przenosi zapisany w dzieciństwie wzorzec dalej i konfrontacja osób o tak różnych wzorcach jest pełna. można określić z dużą dokładnością jej aktualne problemy. potwierdzi fakt. Na tej podstawie. raczej nie szukajcie sobie partnera w domu. a nawet określać słownie. potrzebą „dojścia". . na której budujemy naszą siłę. czyli strefy nóg. grubych podeszwach mają równoważyć brak pewności siebie. Indywidualny styl. Huty lekkie o ostrych czubach. Możemy przypuszczać. że takie buty zakłada on na pamiątkę przeżyć z dzieciństwa i świadczy to często o „niespokojnym" dzieciństwie. że moda jest opisem potrzeb ludzkich w skali makro. to symboliczna pamiątka po dominującym znaczeniu kobiety w domu. marzenia i nastroje. sprawiające wrażenie delikatnych. znając charakterystyczne cechy. na przykład z powodu częstych i długotrwałych wyjazdów lub przynajmniej braku uczuć z jego strony. „artyści". nie uświadamiając sobie symboliki przestrzeni. że niektórzy z nas. w której odbija się nasza podświadomość. potrafią ukryte pragnienia. że człowiek odbiera świat jako przestrzeń. przekształcić w jawną manifestację uczuć. pod których urokiem jest tak wielu ludzi? Jeżeli opieramy się na koncepcji. a współpraca na dłuższą metę trudna. mogą inni. braku poczucia bezpieczeństwa. nieumiejący tak przekształcać uczuć. gdzie dominowała kobieta. wyrażając je strojem. jeżeli sami wychowaliście się w rodzinie. W takim związku należy liczyć się z częstymi kłótniami o władzę. sprawiające wrażenie ciężkich i połączmy to symbolicznie z przeszłością. Nogi są w naszym opisie symbolicznym dzieciństwem. Symbolikę już mamy zakodowaną i posługujemy się jej językiem bez udziału naszej świadomości. Takie masywne buty na ciężkich. krzyczą one swym wyglądem o samotności wewnętrznego dziecka człowieka. jak to robią np. który je nosi. dominujące w modzie danej grupy społecznej. gdzie głównie o wszystkim decydował ojciec. Konkludując. NOGI Interpretację poszczególnych elementów ubioru rozpoczniemy od sfery podświadomości. jeżeli chce przekazać swoje pragnienia. ale w dalszym ciągu przedstawioną w formie przed lub obok językowej.

Kłopot polega na tym. Oczywiście.64 MODA I UBIÓR Buty sportowe w symbolice. nie jest w stanie wystarczająco pomóc mamie i zaczyna ją w głębi . młodszym rodzeństwem. to atrybut ludzi przesadnie karconych i dyscyplinowanych w dzieciństwie. niepasujące do reszty ubioru. Aby dodać sobie sił i wartości często taki chłopiec zapisuje się na ćwiczenia siłowe lub trenuje sporty walki. Jako przykład mogą tu posłużyć tenisówki. chce przejąć obowiązki ojca w domu. interpretujemy to symbolicznie jako próbę ucieczki od obowiązków ponad siłę. że dziecku wychowanemu bez ojca trudno nauczyć się wzorca zachowań męskich i buduje go na podstawie książek i filmów oraz patrząc z cichą zazdrością na ojców swoich kolegów. dlatego wybierają sportowy styl butów. Rys. Często. Pragną być wolni i swobodni. kiedy rodzice się rozwodzą i syn zostaje z matką. stara się szybko dorosnąć. Jeżeli widzimy mężczyznę noszącego takie lub podobne w wyrazie obuwie. Często spontaniczność w okresie dzieciństwa była tłumiona. judo. Pragnie jak najszybciej stać się mężczyzną i zaopiekować się matką. boks. karate itp. które narzuciła mu w dzieciństwie matka. 9. gdyż kiedyś im tejże wolności brakowało. Niektórzy ludzie noszą buty przesadnie lekkie w swoim wyglądzie i niepasujące (szczególnie dotyczy to mężczyzn) do reszty ubioru. np.

.

.

.

gdzieś tam w środku ma pretensje do partnerki. Jeżeli na kolanach naszyte są łaty . nabrzmiały problem rodzinny. Chłopiec taki. które w odczuciu dorosłego człowieka nie było pogodne i wesołe. aby im sprostać i udowodnić. Mężczyzna taki może mieć również kłopoty z potencją. Bunt bardziej otwarty. I znów . marszu oraz stosunku do rodziców. jako kłopoty i próbę zapomnienia o problemach z ojcem lub matką. Posuwając się wyżej w trójpodziale ludzkiej sylwetki. może rozwód lub nagła śmierć jednego z rodziców. Ozdobione buty interpretuje się raczej jako próbę symbolicznego ozdobienia dzieciństwa. Często ukrywanie sznurowadeł w butach może świadczyć o utrzymaniu jakiejś tajemnicy rodzinnej. że jest prawdziwym dzielnym mężczyzną. kiedy dorasta. za trud ponad jego siły. które na niego nałożyła. krytyka rodziców i działań społeczności dorosłych to dziury na kolanach potraktowane jako ozdoba. które symbolicznie odpowiadają za sferę świadomego działania. które go potem przerastają. ale często mu to nie wychodzi. wybiera często na partnerkę dziewczynę podobną w zachowaniu do matki. Przesadnie duże węzły na sznurowadłach to tajemnice. a zbyt bogate ozdoby i złocenia podpowiadają „kompleks kopciuszka".NOGI 65 nienawidzić za kłopoty i trudności.dziewczyna ta nakłada na niego obowiązki ponad jego siły. i znów. jeżeli spodnie są nazbyt opięte i zarazem eksponują narządy płciowe. choć tak naprawdę to on sam lubi przyjmować takie obowiązki. skromnego dzieciństwa. Wyższe partie sfery podświadomości to seksualizm. wtedy u mężczyzny mogą świadczyć o chęci podkreślę- . Mężczyzna chętnie się na nie zgadza i podejmuje wysiłek. Polega to na pokazywaniu bogactwa.interpretujemy to. w zależności od strony lewej lub prawej. które jest już jednak dorobkiem późniejszego życia. czyli chęć dowartościowania „biednej" przeszłości. nierozwiązany. trafiamy na kolana.

a czasem o smutnych doświadczeniach z wcześniejszego okresu życia. Cynicznie i materialnie nastawiona do życia kobieta. 11. aby przy wyciąganiu wniosków brać pod uwagę pozostałe elementy wyglądu. Tak.66 MODA I UBIÓR NOGI 67 nia własnej męskości. Może to świadczyć o wewnętrznej walce pomiędzy pragnieniami a brakiem spontaniczności przy podejmowaniu decyzji. a intelektualizm drugiej części ciała i obie miały kłopoty we wspólnym działaniu i przeżywaniu miłości jako jedność. co do których kobieta ma negatywną opinię. Odcinanie szerokim pasem też symbolizuje odcinanie dolnej części ciała od górnej. które wyraźnie podkreślają seksualność nóg przesadnie je eksponując niezależnie od okoliczności. ale zwykle inaczej się ubiera. Często kompleksy na tle wartości intelektualnej kobieta rekompensuje prezentując przesadnie inne walory. Jest to zarazem sygnał trudności w osiąganiu satysfakcji seksualnej. Ciekawe. Kobieta. szeroki skórzany pas. Ogólnie rzecz biorąc. która szuka kogoś w rodzaju ofiary własnej seksualności. czyli coś w rodzaju elastycznych Rys. Zdarza się przecież. Musimy przy tym pamiętać. np. 10. ale i kłopotów w kontaktach intymnych. że moda na taki ubiór stała się dość powszechna i może sugerować coraz większy wpływ pragnienia niezależności u kobiet. że mocniej wyeksponowane nogi są próbą odwrócenia uwagi od zbytniego przyglądania się innym elementom ciała. zdaje sobie sprawę z eksponowania atrybutów własnej kobiecości i zarazem cały czas „ma je na oku". zakłada wiele cienkich tkanin i często podkreśla nogi wzorzystym materiałem o krzykliwych kolorach i wzorach. też może eksponować nogi. kobiety. jak gdyby seksualizm był w sferze zainteresowań jednej części. o jas- krawych kolorach. . która odsłania nogi poprzez takie rozcięcie. Wszystkie opisane tu elementy mogą informować nas o kłopoRys. ale jednocześnie są drugą. które eksponują i podkreślają nogi. co do której człowiek tak się ubierający nie ma wewnętrznego przekonania. idealnie przylegającą do ciała skórą o dużej odporności na mechaniczne uszkodzenia i broniącą dostępu do ciała. jeżeli potwierdzą to inne elementy ubioru np. traktowanej jako narzędzie do zdobycia władzy nad mężczyzną. O kontroli sfery seksualnej oraz o kłopotach w osiąganiu satysfakcji symbolicznie informują również wszelkiego rodzaju rozcięcia spódnic i sukienek z przodu. symbolicznie dzielący ciało na dwie części. getrów z tworzyw sztucznych. na przykład zbyt mały biust. Może nosić legginsy. można podejrzewać o brak pewności siebie.

68 MODA I UBIÓR TUŁÓW 69 tach w osiąganiu pełnej satysfakcji seksualnej. 3. że ubiór jest uwarunkowany nie tylko klimatycznie. Ubiór wielowarstwowy (na cebulę). świadomość. W zimnych krajach ludzie zakładają ciepłe stroje. Wydaje się to całkiem zrozumiałe. ale i kulturowo. TUŁÓW 1 ułów w naszym opisie symbolizuje działanie. że taka satysfakcja jest niemożliwa. ale nie oznaczają. Jest ona tylko utrudniona i zmusza partnera do większych starań w celu zdobycia pełnego zaufania. Większość z nas przy ubieraniu się. wydaje się oczywiste. Ubiór mundurowy. Ubiór luźny. często zapominając o równie ważnej lustracji reszty ciała. 4. w krajach o zimnym wychowaniu wiele warstw ubioru. Główne sposoby zasłonięcia tułowia ubraniem to: 1. to budowanie ścian wewnętrznych i symboliczne odgradzanie się od świata kolejnymi warstwami ubioru. kulturę opartą na całkowitym ukrywaniu uczuć i myśli przed innymi. wybór po namyśle. Dodatkowym po- Rys. obszerny. 12. teraźniejszość. . 5. jeżeli weźmiemy pod uwagę uwarunkowania Japończyków. skupia swoją uwagę głównie na tułowiu. kiedy stajemy przed lustrem. 2. Ubiór na cebulę został jako trend w modzie wylansowany przez projektantów japońskich. Potwierdza to tezę. Jeżeli Japończycy stworzyli kulturę papierowych ścian i co za tym idzie. Ubiór przy ciele. Ubiór o wydłużonym stanie.

są często działaniami. która jest zastąpiona inną. polegającą na długości tych ubrań. Często ubierają się tak ludzie zamknięci w sobie. Ubiór o wydłużonym stanie to stroje o dowolnym kroju. wskazuje na rozciąganie świadomości na jak największą sferę życia. 14. Głównym motywem determinującym ich potrzebę wolności jest ukryty lęk przed ograniczeniami. symbolizuje drugą skórę na poziomie świadomości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. poświęcając swój czas. Ubiór obszerny charakteryzuje się luźnym i wydłużonym krojem. obszerne ubrania są zorientowani na odczuwanie przestrzeni. dowiedzielibyśmy się o rygorystycznym i mocno ograniczającym poczucie wolności wychowaniu. zamknięciem w sobie oraz ukrywaniem prawdziwych nastrojów i myśli. dlatego jako dorośli poczucie wolności stawiają na pierwszym miejscu. struktur i rygorów.70 MODA I UBIÓR TUŁOW 71 twierdzeniem tej sugestii może być fakt. adwokat. Wybierają z reguły zawody wolne. Przyjaźń z tak ubierającym się człowiekiem jest trudna z uwagi na jego wielowarstwową psychiczną osłonę wnętrza. Potrafią też ciężko i przez wiele godzin pracować. Zwykle myślą nieszablonowo i przestrzennie. kontrolują swoje odruchy i nawet te bardziej spontaniczne działania. często z dużą ilością guzików. tycznie sylwetkę oraz tuszuje jej budowę. Zwykle potrafią dobrze organizować pracę i wybierają zawody typu księgowy. handlowiec itp. sięgających do połowy bioder i niżej. Pragną wolności i niezależności na każdym kroku. Interpretuje się to jako kontrolę woli i świadomości nad obszarem podświadomości. Osoby tak się ubierające. dziennikarz. bo nieosłabiające tych elementów wnętrza. który inni zwykle poświęcają na życie prywatne. że bez względu na narodowość. jak lekarz. 13. lecz mające wspólną cechę. nauczyciel. o formalnym wychowaniu i postępowaniu. ale nie znają porządku. jakie mogą tylko zdobyć. Ubiór na cebulę tłumaczy się symbolicznym odgrodzeniem od świata. Wspólnym elementem dzieciństwa tak ubierających się ludzi jest świadomość odczucia ograniczeń w dzieciństwie. Podkreślają własne poczucie wolności na każdym kroku. Często są krzykliwi i mocno gestykulujący. Zwykle pytając tak ubierającego się człowieka o dzieciństwo. „rozciąganie" ubrania. . sekretarka itp. Wydłużony stan. które zostały uznane przez nas jako oznaki słabości. Mogła to być surowość lub przesadna miłość i opieka rodziców. Ludzie noszący luźne. ludzie bezdomni zakładają na siebie cały dom. czyli takie. na które wcześniej wyraziła zgodę świadomość i uznała jako bezpieczne. Rys. Ubiór taki powiększa opRys. a przy jeszcze głębszym poznaniu ujawniają się nam kolejne warstwy. Polega to na rezygnacji z pewnej pozy przy bliższej znajomości. w którym ubranie przylega do ciała. czyli taki. Ubiór przy ciele. czyli wszystkie stroje.

ubierający się w ten sposób. żakiety. ludzi biznesu i polityków są garnitury. przedsiębiorczych. 16. ale też i broni przed atakiem innych. czy przytulenie się do partnera. trudność takiej osobie sprawia wyznanie miłoRys. rygoru i dyscypliny. uniformem młodzieży w ostatnich latach stały się ubrania dżinsowe. że w doborze ubrań klimat wychowania jest nie mniej istotny niż aktualne warunki atmosferyczne. dlatego również wyszukuje sobie dodatkowe zajęcia. że partnerce nie chce się z nim rozmawiać i przytulać się. ralne. Ubiór mundurowy jest czymś w rodzaju pancerza. co może czuć. Często taka osoba stara się wyrazić swoje uczucia poprzez pracę. który ma potrzebę prezentacji siebie w ten sposób? U takich osób ubranie standardowe może oznaczać to samo. do którego zaliczyć należy garnitury. pomimo chłodu uczuciowego. Tęsknota za uczuciem jest jednak problemem. aby być w grupie ludzi. jest symbolem obowiązku. jakiego doznał w dzieciństwie. że rozmowa o uczuciach dla ubierającego się w stroje o kroju „blisko ciała". więc znów starało się przynieść dobrą ocenę. ści. który trudno ujawnić. Ktoś noszący ubiór przy ciele mógł być wychowywany w chłodnym emocjonalnie domu. bo tej metody nauczyła się w dzieciństwie. myśleć człowiek. że mają nas unifikować. Uniformy zakłada każdy z nas na spotkanie towarzyskie czy kultuRys. o trzeźwym spojrzeniu na życie są garsonki. Często taka chęć przynależenia do jakiejś grupy świadczy o niezbyt silnej osobowości i o gotowości do wypełniania zadań oraz przystosowania się do norm czy zachowań. tęskni za ciepłem i miłością. Co mówią nam uniformy? Już sama nazwa wskazuje. Być może tylko za dobrą ocenę w szkole rodzice potrafili przytulić czy pogłaskać takie dziecko po głowie. uniformem handlowców. jest często bardzo trudna. którzy działają w określo- . uniformem kobiet zdecydowanych. Podkreślamy nimi przynależność do określonej grupy społecznej. garsonki. Cóż jeszcze to oznacza. marynarki. na którym wymagany jest strój wizytowy. Trzeba zrozumieć. a on zwykle jest partnerem. I tak np. tylko podejrzewa. który ubiera się w stroje luźne i nie potrafi zrozumieć tego przesłania. Często z tego powodu dziecko mogło pragnąć jeszcze raz zwrócić na siebie uwagę i zasłużyć na takie okazyjne pieszczoty. gdzie mamy pewność. który usztywnia. konsekwencji.72 MODA I UBIÓR TUŁÓW 73 Już w przypadku ubioru na cebulę podkreślałem. Dorosły. że inni ubiorą się podobnie. kulturowej. ale przeniesione jest to na sferę świadomą. uniformy służbowe i wszelkie ubrania usztywniające. gdzie odczuwał brak akceptacji i przytulania. co buty masywne w podświadomości. Kobieta prasuje koszule dla swojego mężczyzny lub poleruje podłogę. Ubiór mundurowy. 15.

jak: dyscyplina. nosiła. czyli w części górnej sfery świadomości. często bardzo zdecydowany. co szczególnie widoczne jest w trendzie mody nazywanym „japi". wynikający z indywidualnych umiejętności i predyspozycji. ambicji. Proszę zwrócić na to szczególną uwagę. Podkreślenie swojej pozycji przez zaakcentowanie ramion można również uzyskać nosząc stroje z mocniej zaznaczoną sferą ramion . kiedy ktoś nie będzie ingerował w ich wewnętrzny świat.74 MODA I UBIÓR TUŁÓW 75 nych ramach i zachowują się według ściśle sprecyzowanych reguł. sób. wojsku. Efekt taki uzyskują też kobiety przez założenie na ramiona chusty lub szala. „Japi" jest trendem mody. kolei. na przykład etolę z lisów. aby czuć się pewniej. Przesłanie symboliczne tak rozbudowanych ramion. podkreślone ozdobami. podkreślenie przynależności do grupy. przejętym głównie przez ludzi interesu. Dzieje się tak w przypadku mundurów w policji. zajmujących się zarabianiem pieniędzy. i tak: Wyeksponowane ramiona. odpowiadającej za dążenia. Pamiętajmy jednak. Aby zdobyć ich zaufanie sami musicie najpierw odsłonić się. wzorem lub krojem. w zależności od wysokości występowania. jak świetnie radzi sobie w życiu i z materią oraz. próba porozumienia się z nimi na głębszym poziomie. jednakowych ubrań obsługi hotelowej itp. być może. pokazać swoje słabe miejsca. „Moja wiara i siła wyrasta z gry i przekonania. przez ich optyczne poszerzenie krojem stroju oraz podniesienie przez podłożenie poduszek na ramionach. Człowiek tak się ubierający pragnie pokazać. mundury są narzucone przez instytucje i wykorzystywane dla osiągnięcia takich celów. aby inni mogli poczuć się bezpiecznie i wtedy. polega na podkreśleniu swojej fachowości. W okresie międzywojennym każda pani. że sam nie będę tolerował odstępstw od norm i nie pozwolę burzyć świata. że uniformy. który teraz reprezentuję". że inni myślą o mnie jak o człowieku silnym i pewnym siebie. interpretujemy inaczej. ludzie preferujący ten rodzaj ubierania się są bezpieczni dla innych. Podkreślenie tego obszaru może być realizowane również w inny spoRys. . może być odczytana jako próba sił i agresji. która chciała udowodnić swoją pozycję. że potrzebuję norm i schematów. że jest to jeden z możliwych sposobów. które ma na celu „wejście głębiej". w jaki akcentujemy swoją wartość na poziomie ramion. każde działanie. odsłonią coś więcej z własnego wnętrza. Bywa tak. marzenia i wartości intelektualnej. Pamiętając. oznacza to. również można wyodrębnić trzy części sylwetki i w ten sposób uszczegółowić naszą charakterystykę. Oczywiście w strefie tułowia. Nie tylko możemy nie uzyskać spodziewanych rezultatów. każdy silniejszy akcent w tej sferze. że jest to jego osobisty sukces. ponieważ każda forma przeniknięcia do ich wnętrza. 17. ale tylko do czasu. ale wręcz narazić się w odpowiedzi na atak.kolorem lub wzorem. że tułów jest symboliczną sferą świadomości. porządek. Moda ta w ubiorze charakteryzuje się pod- kreśleniem ramion. Ogólnie biorąc.

struktury. państwo. pośrednio.stąd akcenty z lewej strony będziemy utożsamiać z kłopotami z matką. Silny akcent na sercu w postaci broszki czy braku guzika u kieszonki. Taki akcent (może to być np. kolor. kształt ozdoby. w zależności od tego. ale i buntu przeciw ograniczeniom narzuconym przez rodzinę. . że seks nie stanowi problemu lub też świadczy o kłopotach w działaniu i realizowaniu się na poziomie seksualnym.76 MODA I UBIÓR TUŁÓW 77 Podkreślenie strefy dolnej tułowia ubraniem. Tuniki czy bluzy okresu lat sześćdziesiątych. o jaki problem chodzi. mężem w przypadku kobiet. Akcenty z prawej strony symbolizują kłopoty z ojcem. a u kobiet z koleżanką lub też inną kobietą. Ozdoby oraz wzory dodatkowe na poziomie tułowia akRys. były więc wyrazem swobody seksualnej. a także z działaniem w realnym. O rodzaju tych kłopotów pooinformuje nas wzór. Nie należy też zapominać o podziale naszego ciała na lewą i prawą stronę . jak również z problemami wewnętrznymi. chorobach żołądka. Dolne części tułowia symbolizują również rodzinę. które nosiła młodzież hipisowska. a u mężczyzn z innym mężczyzną. Tułów w trójpodziale sylwetki symbolizuje świadome działanie i czas aktualny. duża. a nawet wypchana kieszonka na poziomie serca. informuje. Na poziomie tułowia mocniej manifestują się aktualne nastroje człowieka i w tej strefie najczęściej pojawiają się i są widoczne zmiany. jelita itp. zakłady pracy. czy symbolizuje luz. może informować o kłopotach zdrowotnych na tym poziomie. koloru i rodzaju ozdoby. przeszłość. żoną u mężczyzn. zewnętrznym świecie. Aby dokładniej określić. Akcenty na poziomie żołądka (przez akcent rozumiem każdy element wybijający się z tła) bardzo często sugerują kłopoty w działaniu. sugeruje swobodę seksualną i umiejętności działania w tym obszarze. czy też mocne opancerzenie. błyszcząca klamra paska) dodatkowo. jest wyrazem pewnych problemów z uczuciowością. należy sięgnąć również do interpretacji tego elementu na podstawie symboliki wzoru. centują symbolicznie aktualne problemy. 18. np.

W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć z analizy wyglądu. U kobiet długie włosy są symbolicznym podkreśleniem ich kobiecości. Przed wiekami. wrażliwości i wdzięku. Postrzyżyny chłopców były symbolicznym aktem przyjęcia ich w świat męskiej społeczności. że odcina się jej beztroską przeszłość i nie może już zwodzić swoimi włosami innych mężczyzn. a także dziecięcej niewinności. nie zgodziła się na obcięcie włosów podczas wesela. takiego przesłania nie należy brać dosłownie. Często się zdarza. co nosimy na głowie i jak można to interpretować. . Jagna. W latach sześćdziesiątych długie włosy były symbolem wolności intelektualnej oraz swobody erotycznej. co oznaczać może u kobiety wiązanie warkocza na noc. Spinanie włosów u kobiet i mężczyzn jest próbą kontroli i narzucenia sobie porządku wewnętrznego. W średniowieczu twierdzono. W powieści „Chłopi" Władysława Reymonta. że w kobiecych włosach mógł się ukryć diabeł i dlatego kazano niewiastom ukrywać starannie włosy pod wymyślnymi nakryciami głowy. 19. uczucie. Oczywiście. usłyszałem smutne wynurzenie. Włosy zawsze fascynowały i były przepojone symboliką. Opiszę. Kitka z tyłu u mężczyzny ma podobne przesłanie jak długie włosy. że inne Rys. Mężczyzna w takiej fryzurze chce uchodzić za poważnego i solidnego.78 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 79 POZIOM GŁOWY (jróma strefa sylwetki w trójpodziale symbolizuje nadświadomość. że osoba nosząca długie włosy chce uchodzić za kogoś bardziej wrażliwego i niewinnego niż jest nim w istocie. jej późniejsze losy potwierdzają symboliczne przesłanie związane z obcięciem włosów. Włosy są bardzo ważnym elementem w symbolicznej mowie naszego ciała. Kitki u kobiet. odpowiadają za sferę erotyczną. elementy ubioru sugerują. odpowiada za rozum. przynajmniej tej nocy. wzniosłość. a także przyszłość. nieszablonowe podejście do życia. U mężczyzn długie włosy są symbolem wolności i niezależności. Długie włosy są przejawem buntu wobec uznanych wzorów. Ponieważ są ozdobą głowy zarówno u mężczyzn. ale także za sferę intelektualną. gdzie obcięcie włosów przez jednego z bohaterów było symbolem wejścia w struktury ograniczające wolność. dlatego też przedstawię ją dla każdej płci oddzielnie. marzenie. „Hair" (włosy). to tęsknota i symboliczny powrót do dzieciństwa. wiarę. Kiedy dowiedział się. Kobieta nosząca długie włosy zdaje sobie sprawę z tego. choć nieszablonowo myślącego i działającego człowieka. Zacznę od fryzury. przypominające bardziej westchnienie: „zgadza się". swobodę myślenia i działania. z powodu jego braku lub dzieciństwa mocno skróconego. jak i u kobiet. jeden ze słuchaczy zapytał mnie. że to informacja dla partnera o braku chęci na erotyczne uniesienia. Symbolika włosów w przypadku kobiet i mężczyzn wygląda nieco inaczej. a także podkreślają artystyczne. Przesłaniem tego zwyczaju było uświadomienie dziewczynie. ale jest symbolem kontroli. Bardzo ładnie jest to przedstawione w głośnym filmie muzycznym pt. Często buntu wobec struktur i wobec ojca. Podobne znaczenie w naszej kulturze miało obcinanie warkocza dziewczynie wychodzącej za mąż i nakładanie na głowę czepca. główna bohaterka. że takie włosy podkreślają jej kobiecość. w wielu kulturach kobiety na znak żałoby po stracie ukochanego obcinały sobie włosy i nacierały twarz popiołem.

aby odciąć się od przeszłości i znaleźć silnego opiekuna. s 22. iż odsłonięcie czoła jest w swym przesłaniu chęcią podkreślenia własnej wartości intelektualnej (czoło . obcięciu włosów ma bardziej okrągłą bu- zię. Dlatego też często kobieta. Są to zwykle kobiety doświadczone w życiu osobistym. które od dziecka mają włosy obcięte na krótko. swoje szczęście i miłość. Kobieta po Rys. ścinając włosy na krótko. można podejrzewać. niema prośba o pomoc. złości. który przestał wierzyć w Fty 22. Włosy krótkie u mężczyzn to takie. o silnej potrzebie dominowania i wykazywania swej pozornej siły nad słabą kobietą. trudne przeżycia uczuciowe. Błędem byłoby. będącą normą u mężczyzn. podobnie jak przy włosach średniej długości. ale i ostrożność oraz niechęć do zbytniego angażowania się uczuciowo. . Mogą podpowiadać brak wewnętrznego przekonania co do własnej kobiecości. które rozumiem jako krótsze od średniej. iż tak naprawdę nigdy nie miały szansy czuć się w pełni kobietami z uwagi na silny wpływ rodziców. które zdecydowały. W wypadku kobiet. Często ubiór dodatkowo podkreśla ich niepokój wewnętrzny. Mają zwykle kłopoty z okazywaniem ciepła i wewnętrznych problemów. np. którą skrzywdził mężczyzna. Należy również stwierdzić. nie bierzemy jej pod uwagę. Rys. Jeżeli fryzura nie jest w wyglądzie wybijająca się i zbytnio odbiegająca od standardu.80 MODA I UBIÓR POZIOM GŁOWY 81 Włosy średniej długości u kobiet to symboliczne odcięcie się od przeszłości. że krótkie włosy dalej symbolizują żałobę wewnętrzną oraz jeszcze niezakończony proces powrotu do równowagi. Obcięcie włosów jest wewnętrzną potrzebą odmiany i. Główne przesłanie średnich w długości włosów to nie tylko dynamiczne działanie w sferze świadomej. Włosy średniej długości preferują głównie kobiety interesu. w obawie przed wykorzystaniem ze strony płci przeciwnej.nadświadoma sfera głowy). Trudno im kochać. bo ich nikt tego nie nauczył lub mocno zranił w miłości. potrzeby rywalizacji. Jest to symboliczny krzyk człowieka nieszczęśliwego. Włosy średniej długości u mężczyzn są krótsze niż u kobiet. stawiające sobie wysokie wymagania. typowej dla środowiska. potrzebie tak silnej i wydającej się tak trudną do spełnienia. po raz kolejny może trafić na zakochanego w sobie tyrana. Ich symboliczne znaczenie opiera się na potrzebie miłości. Często są mocno podgolone. Z drugiej strony. dynamizmu oraz nastawienia na czas teo pn raźniejszy. 2 1 . że od teraz zaczną same decydować o sobie oraz nie będą zbyt mocno angażować się uczuciowo. wynikająca z krótkich włosów. wpływających na samopoczucie w dzieciństwie. że wzbiera w nich agresja. Włosy krótkie u kobiet symbolizują doświadczenie. Krótkie włosy są oznaką większego dynamizmu. niedopuszczających do rozwoju pełnej kobiecości lub z powodu innych czynników. próbą odcięcia się od przeszłości. Jest to zaproszenie silnego i dobrego mężczyzny do opieki nad taką kobietą. od których oczekuje się zdecydowania. Włosami o średniej długości nazywamy fryzurę. zostały mu tylko pięści i łokcie. którą wyrządził mężczyzna. Często są pozostałością po krzywdzie. Kobieta jest nastawiona na czas teraźniejszy i działanie. twarz nabiera wyrazu bezbronnego dziecka. wyraźniej widoczne oczy i usta. jest doskonale wyczuwana przez mężczyzn cynicznych. z tą różnicą. której nie otrzymali. siły.

Grzywka na czole to brak pewności siebie na poziomie intelektualnym. w zakładach pracy poprzez identyfikatory. pozycji w firmie oraz o stopniu wtajemniczenia w zagadnienia. Włosy farbowane to brak przekonania o własnej wartości. idącej do ślubu. że wpływ ozdób nie jest tak silny. którą pragnie się uwieść. że niektóre tradycje. czyli nieakceptujące siebie w sposób pełny. podkreślają nieszablonowość myślenia oraz niechęć poddawania się cudzej woli i strukturalnym rygorom. oryginalność oraz pozwala na wzrost wartości. U kobiet jest to często droga biżuteria. że poprzez nie nadal realizuje się wszystkie opisane wcześniej cele. pagony z naszytym stopniem wojskowym. Farbują włosy osoby niezadowolone z własnego wyglądu zewnętrznego. albo wianek na głowie panny młodej. podkreślające inteligencję. świadczące o przynależności do danej wspólnoty.82 MODA I UBIÓR prawienie komplementów kobiecie. Ozdoby podnoszące prestiż to złote pióro lub złoty zegarek u mężczyzny. Dodatkowo wyrabiano też ozdoby lub raczej przedmioty magiczne i rytualne. Dzisiaj wydaje się. wykorzystywane w ściśle określonych ceremoniach plemiennych. a w dzisiejszych czasach jest to również telefon komórkowy. ale po głębszym zastanowieniu przyznacie mi Państwo rację. np. jeśli ona pragnie wyeksponować intelekt i podkreśla to poprzez uwidocznienie odkrytego czoła i wsunięcie okularów we włosy. czy też sędziego sądu. na temat jej urody. znaczenie i zdobycze materialne oraz poprawiały i korygowały urodę. nawyki zostały na nowo odkryte i podkreślone. Wydaje się. ROZDZIAŁ VI Ozdoby SYMBOLIKA OZDÓB Jak wiemy z prac archeologicznych i opisów dotyczących przeszłości oraz opierając się na obserwacji plemion nie w pełni zunifikowanych przez naszą cywilizację. . łańcuch z godłem państwa na piersi urzędnika stanu cywilnego. gwiazda szeryfa. dotyczące jej działalności. całościowy. Ozdoby rytualne to np. Włosy (niesforne) układające się w sposób nieuporządkowany. ozdoby zawsze podkreślały status społeczny. Podniesienie włosów przez ufryzowanie ich w wypiętrzoną formę ma podobne symboliczne znaczenie.

plastik. 3. Ozdoby srebrne symbolicznie przedstawiają uczucie. Z drugiej strony. są tak ciężkie. Duże ozdoby złote symbolizują potrzebę manifestacji bogactwa. naszyjniki. Jeśli wybije się jakiś akcent mocniej. wynikający z pokoleniowego dorobku. obrączki.patrz symbolika kolorów. pełne. jawne. Często interesuje się literaturą i sam próbuje pisać lub zajmuje się zbliżoną w temacie działalnością. iż osoba taka posiada wysoki status materialny. Kolor . 6. łańcuchy. ostre. Każda cecha naszego wyglądu jest wielowątkowa i wielowymiarowa.tajne. to co ukryte za tym wybijającym się elementem. 2. zegarki. drewno itp. Często polega to na chęci podkreślenia własnej wartości przez zdobycie bogactwa. Wartość ozdób . Często noszą je osoby nieśmiałe. często postrzega świat nie w pełni realnie. ażurowe itp. które utrudnia szerszy ogląd świata. ciężkie przejścia na tle uczuciowym. a zarazem braku wewnętrznej zgody na takie działania. z prawej lub lewej strony i w jakim przedziale sylwetki ludzkiej. Duże ozdoby srebrne symbolizują zgorzknienie.kolczyki. Jeżeli rozpatrujemy ozdoby w postaci biżuterii i galanterii. mogą symbolizować kogoś o wysokiej kulturze i równie wysokim statusie materialnym. Mogą również pokazywać dumę z osiągnięć materialnych zdobytych bez pomocy rodziny i żadnego zaplecza..złoto. interpretujemy jako rozdwojenie na poziomie uczucie .duże. tematyką ezoteryczną i są zbytnio egzaltowane. twardo i rzeczowo w celu zdobycia bogactwa. Kształt i wzór . 5. płaskie. 4. skóra. Jeżeli są podkreślone również ubraniem w dobrym gatunku. cynicznie. małe. Duże ozdoby są ciężarem. Drobne ozdoby srebrne symbolizują tęsknotę i potrzebę miłości. obłe. że brak sił i czasu na zajmowanie się czym innym niż ciężarem własnego bogactwa. jednak wewnętrzne potrzeby związane z uczuciowością nie pozwalają takiej osobie postępować zdecydowanie. Biżuteria w kolorze złota jest symbolem zainteresowań materialnych i praktycznych. . często są związane z brakiem gustu i dobrego smaku. pragnie miłości i ciepła. klipsy. Ozdoby złotopodobne. bransolety. srebro. Często osoby noszące taką biżuterię interesują się religią. informują o dźwiganiu wspomnień związanych z niezaspokojoną miłością. Rodzaj ozdób . Można przypuszczać.materia. mogą świadczyć o delikatności i naturze marzycielskiej. traktujemy go jako symboliczną fasadę i dążenie. magią. to powinniśmy wyróżnić następujące cechy: 1. Znaczenie . Ktoś noszący srebrną biżuterię. pierścionki i inne. inne metale. rodzaj kamieni.84 OZDOBY SYMBOLIKA OZDÓB 85 Do magicznych przedmiotów zaliczyłbym wszelkie wisiorki i talizmany noszone na szczęście. że symbolicznie przygniatają tak mocno. Jest to chęć podkreślenia na każdym kroku swoich osiągnięć w dziedzinie materii. Jest to również symboliczne ograniczenie. Wysokość występowania. Może to być również chęć zdobycia pieniędzy. reklam nakłaniających nas do zakupu ekskluzywnych towarów itp. Małe ozdoby złote często podkreślają dobry gust i smak. Symbolizuje ambicje i chęć dokonań podnoszących prestiż. Sugerują umiejętność poprawnego zachowywania się. nasza słabość i lęk przed nieznanym. wymuszona przez otoczenie w postaci bogatszych znajomych. Symboliczny tył to również nasze korzenie oraz często realizacje tej drugiej strony przez wybór partnera posiadającego te cechy. wisiory. to symboliczny tył. gdzie spod emalii w kolorze złota wydobywa się kolor srebra.

czyli na poziomie głowy. z dużą. Jeżeli dostrzeżemy złote lub złotopodobne ozdoby na butach. kuleczek . Symbolicznie może to świadczyć o problemach sztywnego. Dodatkowym przesłaniem jest pragnienie miłości i ciepła oraz ukryta chęć znalezienia bliższego kontaktu z rodzicami. Może być to sztuka. drobne kolczyki. pozbawionej odpowiedniego zainteresowania ze strony rodziców. np. w przypadku ozdób i biżuterii spełnia wysokość ich występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki. symbolizuje uczucia dziecka. romb. „szkół dla panien" itp. Ogólnie „duża" biżuteria. gwiazdki. może świadczyć o naprężeniu wewnętrznym. przywodzące nam skojarzenia „panienek z dobrego domu". ozdoby. pensjonarnego wychowania w dzieciństwie. ciężką klamrą. W strefie tułowia ozdobą wyróżniającą się jest pasek. Ciekawym akcentem są klamerki ozdobne. czyli na poziomie tułowia w trójpodziale sylwetki. ukonkretnia wysokość jej występowania w trójpodziale ludzkiej sylwetki. Często brak pewności czego chce się naprawdę. ciężkie bransolety . Kształt i wielkość biżuterii bardziej szczegółowo określa zainteresowania osoby noszącej ją. duże wypukłe pierścienie. Często zdarza się. osiągnięcia materialne.to przeszłość. Dół (nogi) . wiedza ezoteryczna lub religia. którym trudno osiąg- . Ozdoby występujące w strefie nóg. erotyzm. Znaczenie biżuterii. gry na pianinie. często jeszcze potężny w wyrazie.symbolizują obciążenia i problemy przerastające aktualne możliwości znalezienia sposobów radzenia sobie z nimi. złoto jest symboliczną potrzebą zamanifestowania aktualnej pozycji i znaczenia. W środkowej części ciała. To akceptacja ludzkich działań popartych dowodami. rygorystyczne przestrzeganie dobrych manier itp. wybierającej takie ozdoby. który tak skrzętnie jest izolowany od świata zewnętrznego. Jeżeli pasek wyraźnie oddziela część dolną od górnej w sylwetce ludzkiej. ogromne kolczyki.86 OZDOBY WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA 87 WYSOKOŚĆ WYSTĘPOWANIA Istotną rolę w opisie charakteru człowieka na podstawie jego wyglądu. Biżuteria o ostrych kształtach. może to być próba wczesnej nauki dwóch języków obcych. drobna biżuteria. walce toczącej się wewnątrz osoby. W górnej części. Srebro na poziomie tułowia podkreśla symbolicznie wrażliwość i zainteresowania dziedzinami trudnymi do zdefiniowania w świecie techniki i materii. pozostała część ubioru określa rodzaj problemu. np. rodzina. że przy takim zaprezentowaniu się sylwetki mamy do czynienia z kobietą lub mężczyzną. Srebro na poziomie głowy symbolizuje marzenia trudne do realizacji i uczucia trudne do przekazania. To pokazanie tego. W zależności od poziomu materialnego i kultury rodziny. małe broszki. możemy domyślać się trudnych warunków materialnych w dzieciństwie lub wychowania w atmosferze konieczności robienia pieniędzy. W przypadku złota to konkretny tytuł naukowy (na przykład okulary w złotej oprawie). co jest dla nas ważne. Srebro w dalszej części (nogi) ma podobne znaczenie symboliczne jak złoto. smutnej. Dziecko ustanawia sobie za cel już w dzieciństwie zdobycie wysokiej pozycji materialnej.oznacza to zamknięcie się w sobie. złoto symbolizuje zwieńczenie naszych działań. dzieciństwo. Ozdoby na butach są próbą przyozdobienia również przeszłości i dzieciństwa. szeroki. np. to możemy zinterpretować taki wygląd jako chęć oddzielenia świadomości od sfery seksualnej. jeżeli chodzi o znaczenie jego jako ozdoby. Najczęściej spotykane są ozdoby w kształcie kół. delikatność. przeszłości pozbawionej ciepła. Mała. Jest to świadoma rezygnacja z uczuć na rzecz kariery zawodowej lub zdobywanie majątku. nieśmiałość.

możliwe częste zmiany partnerów. sięgają poniżej Rys. że jeżeli ozdoby uszne są tuż przy uchu. sięganie do literatury o tej tematyce. KSZTAŁT W strefie głowy chciałbym zwrócić uwagę na kształt i wielkość kolczyków lub klipsów oraz wysokość na jakiej występują te ozdoby. Inną kwestią jest tutaj to. Hamulcem może być religia. możemy się domyślać pragnień seksualnych u tak ozdabiającej się kobiety. 24. Stało się to w naszej kulturze niemal normą. dopełnienie włosów). Jest to nieme przywzwolenie na zabawę. wychowanie krępujące swobodę w rozumieniu i odczuwaniu seksu. wysokości warg (symbolicznie możemy potraktować je jako przedłużenie. Trzy strefy. traktująca seks jako grzech. „wiszące". to opowiadają o kontroli intelektualnej nad swoim ciałem i pragnieniem. mających zmienić taki stan. a może przygodę erotyczną? Czasem widujemy klipsy lub kolczyki tuż Rys.88 OZDOBY KSZTAŁT 89 nąć całkowitą satysfakcję seksualną. Określenie to oznacza. 23. jednak tak znacznych rozmiarów. że sprawiają wrażenie ciężkich i niewygodnych. że panie na przyjęcia (szczególnie wieczorowe) wkładają klipsy lub kolczyki o kształcie wydłużonym. czy sfera świadomości pozwoli na działanie w tym kierunku. Jeśli zaś ozdoby uszne są wydłużone w kształcie. Osoby takie często podejmują wiele prób. przy uchu. która narzuciła so- . Jest to dokładnie opis osoby.

wyższych sfer. związane z utrzymaniem wiary w miłość. jest symbol łańcucha i sznura. dyscyplina. spośród atrybutów podkreślających jego męskość (gadżetów) wybiera kolczyk w u c h u . ojciec. świadczy o kłopotach w działaniu z kobietą i tu również możemy podejmować symbolikę koloru metalu. Jego występowanie szczególnie na lewym uchu jest chęcią podkreślenia własnego buntu przeciw matce i podkreśleniem własnej męskości. Osoby takie mogą być uczestnikami życia towarzyskiego z tzw. często niepoparta możliwościami wrodzonymi. nie środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. nawet jeżeli aktualnie się z nim nie spotyka. męskość. Łańcuszek na kostce u lewej nogi odnosi się do podobnych problemów. męczące i niewygodne ramy. mają swoją odrębną symbolikę. możemy domyślać się konfliktów z ojcem na tle uczuć (jeżeli jest on w kolorze srebrnym lub czarnym) lub na tle zbyt materialnego wychowania (jeżeli jest w kolorze złota). siostrą. która podpowie nam. Kamienie szlachetne.symbol męskiego pirata. ponieważ sam fakt obRys. niezwykle ważnym jako ozdoba trójwymiarowa. Rys. Takie podkreślenie męskości. 25 racania się w takim towarzystwie wydaje im się wystarczającym dowodem ich poziomu intelektualnego. Przesadne ozdobienie głowy to chęć zabłyśnięcia intelektualnego za wszelką cenę. może symbolizować zawiedzione uczucia lub przerastające nas obowiązki. Łańcuch na lewej ręce ma podobne znaczenie. teściową. Jeżeli ktoś nosi wyraźnie duży zegarek. podobnie jak perły. półszlachetne. ale my głównie koncentrujemy się na symbolice omawianego już wcześniej koloru i kształtu. czy może uczuć. z powodu rozwodu. Łańcuch na prawej ręce symbolizuje kłopoty w działaniu lub w kontaktach z mężczyznami . matką. Srebrny łańcuszek na szyi. z jakiego został wykonany. koral. Łańcuszek na kostce u prawej nogi może świadczyć o kłopotach z uwolnieniem się od wspomnień i zależności związanych z ojcem. Młody mężczyzna nie posiadający męskiego wzoru do naśladowania. koleżanką. mężem lub innym stałym partnerem. Łańcuch i sznur to więzy. drobny . Bardzo praktyczną ozdobą naszego ubioru jest zegarek. szkiełka.często też jedno i drugie. że pieniądze stały się celem. Zarazem świadczy o dumie z siły i osiągnięć materialnych.90 OZDOBY KSZTAŁT 91 bie dystans w stosunku do mężczyzn i rezygnuje z flirtów. Łańcuszek złoty to ciężar dorobku materialnego wiszącego u szyi. Odmiennym kształtem w interpretacji biżuterii. przez ozdobę raczej kobiecą interpretuje się często jako wychowanie dziecka głównie przez nadopiekuńcza matkę. Jednak są to bardzo trudne do zaakceptowania. Kolczyk u mężczyzny i chłopca występuje znacznie rzadziej. Zegarek nieduży. Zegarek to symboliczny czas. tylko że należałoby je łączyć z kobietą. czy są to kłopoty w realizacji ambicji. może też chodzić o problemy egzystencjalne. 26 śmierci ojca itp. może świadczyć o tym. to symboliczne uwięzienie pewnych wrażeń w pułapce bez wyjścia. z których nie sposób £^< się uwolnić. Nie należy zapominać tu o symbolice kolorów.

kobietę lub dziecko. Liście . które bierzemy pod uwagę opisując i interpretując strój człowieka.oznaczają świadomość upływu czasu. W ocenie tkanin redukcja „wymiarów" zaznacza się jeszcze mocniej. Również ważne jest umiejscowienie koloru. sama tkanina nie posiada „góry" i „dołu". wysokość występowania (w trójpodziale sylwetki człowieka). czy np. Kwiaty . głębią naszej psychiki. brak celu. możemy podejrzewać. Na zakończenie tego rozdziału należy wspomnieć. Linie pionowe .podobnie jak liście. jego kolor oraz wielkość.czyli rodzaj tkaniny. grubość. splot. gęstość.w tym przypadku interpretujemy tylko barwę lub dominujące barwy w tkaninach wielokolorowych i dokonujemy ich opisu na podstawie tabeli kolorów umieszczonej we wcześniejszym rozdziale tej książki. wysokość.czyli rysunek tkaniny. usystematyzowaniem życia. Kwadraty i prostokąty .tęsknota za stabilizacją. które harmonizują z pozostałą częścią ubioru i nie są elementem dominującym lecz uzupełniającym. podświadomością. mogą podkreślać pragnienie wyrażone i kontrolowane przez obszar woli i świadomości.symbolizują chaos. to możemy założyć. czerwona jest bluzka czy spódniczka. • wzór . Oceniając znaczenie pierścionków i obrączek kierować powinniśmy się zasadą. Wzory chaotyczne . na której występuje oraz stopień zagęszczenia i uporządkowania. że mamy do czynienia z osobą chcącą uchodzić za wrażliwą. pod którym ukrywa się faktura tkaniny. przypominają o upływie czasu i są wyrazem tęsknoty za przeżyciem jeszcze czegoś ekscytującego i romantycznego. a kolory mają podobne znaczenie jak wyżej. gromadzenie dóbr zarówno materialnych. Kolor to . Linie poziome . kiedy prawa ręka ozdobiona jest srebrem. • kolor . domem. Krzyż . rodzaj surowca (naturalne czy sztuczne). tworzenie. iż dłonie to symboliczne działanie. kształt.tęsknota za porządkiem.92 OZDOBY podpowiada dominację matki. ROZDZIAŁ VII Tkaniny INTERPRETACJA TKANIN Głównymi cechami tkaniny. z której ubranie jest wykonane. W interpretacji dosyć istotne jest. chyba że potwierdza to wzór. osoba taka jest postrzegana przez swoje środowisko jako nastawiona materialnie do życia. Kolor . iż ozdoby. że świadczy to o umiejętności radzenia sobie w życiu. a więc to.symbolizuje matkę. przeszłością. W sytuacji odwrotnej. Faktura jest jednocześnie symbolicznym „dołem". Jeżeli na lewej ręce ktoś nosi srebrną.poczucie uwięzienia. są: • faktura .symbolizuje cierpienie i zwiększoną wrażliwość.to symbolicznie skóra. a faktycznie często marzy o uczuciach i zrealizowaniu się w miłości. co widoczne. a na prawej złotą biżuterię. wierzch. Koło . jak i duchowych. brak pomysłu na życie lub pewien obszar działań zależny od wysokości wystąpienia akcentu chaotycznego na ubraniu. a naprawdę marzy ona o pieniądzach i ważne są dla niej wartości materialne. jej miękkość. uduchowioną.

Jeżeli faktura ubrań przez nas ocenianych jest ze sztucznych i cienkich tworzyw. na którym opiera się wartość materiału i jego znaczenie symboliczne. mówi o głębi jego uczuć i wrażliwości. że inne elementy ubioru potwierdzają zwiększoną rozpacz i lęk. że jest to człowiek wrażliwy. zainteresowania i ambicje. a np.94 TKANINY FAKTURA 95 świadomość i czas teraźniejszy. lecz agresja ta jest tylko przedstawieniem bez żadnych dalej idących konsekwencji (chyba. to tkaniny te interpretujemy jako należące do człowieka mało wrażliwego. kolor jest ciepły. że ci cynicy tak naprawdę zazdroszczą innym ich większej wrażliwości. że akcent faktury jest zogniskowany na konkretnej wysokości w trójpodziale ludzkiej sylwetki. a raczej miękka (może być nawet puszysta). jeżeli faktura tkaniny jest ciepła w dotyku. opis naszej sprawności w działaniu. kto nosi naturalne i mięsiste tkaniny.lęk o własne bezpieczeństwo. Zdarza się też. oczekiwania. Hasła . ale „na wszelki wypadek" nieufny. FAKTURA Jak wynika z opisu hierarchii ważności (jeśli mówimy o tkaninach). wykorzystuje jej zaufanie i zapał do celów własnych. odstraszających kolorach i równie ostrych wzorach. Potrafi on również wykorzystywać uczuciowość innych. świadczy o bogatym wnętrzu człowieka noszącego ubrania z takich właśnie materiałów. należałoby taki wygląd zinterpretować jako nieprzyjemny i odstraszający na pokaz . o ostrych. filarem. Jeżeli mamy do czynienia z kimś. nasze marzenia. nasze myśli. Świadczyć to może o tym. dodatkowo symbolizują zwiększoną agresję). a nie emocjami. bo to faktura jest korzeniem. Wzór . który głównie kieruje się intelektem. a może właśnie naturalne jest to. Dziwne. Ogólnie mówiąc. agresywny. zachęcający do kontaktu.symbolizuje z kolei przyszłość. również wzór jest delikatny i miękki w wyrazie. stając często na czele grupy. pierwsze skrzypce gra faktura.

poszukiwaniu humanistycznych wartości.interpretujemy wtedy to. Naturalne materiały o takiej fak- turze. zainteresowanie psychologią. gdyż swojej nie są pewni.p o to. Można do tej charakterystyki dołączyć spodnie skórzane. np. bierzemy pod uwagę aktualne warunki atmosferyczne. wreszcie do zdobycia jakiegokolwiek mężczyzny. U mężczyzn. co jest pod kurtką. który interesowałby się nią. ciemnych. zwykle świadczy to o posługiwaniu się bardziej logiką niż pragnieniami w kontaktach seksualnych i stanowi zapowiedź kłopotów w odczuwaniu pełnej satysfakcji seksualnej. że noszenie płaszcza w deszczową pogodę nie jest niczym niezwykłym. Jest to zarazem pozorne manifestowanie swojej seksualności [takiej na pokaz). opaski. umieszczone w dolnej części sylwetki to bogata. sugeruje problem. jest również bardziej osobista. np. Symbolika koloru została już wcześniej opisana. awansu. które noszą mężczyźni tworząc „drugą skórę". Oznacza to. Jeżeli mamy do czynienia ze sztucznym. zdobycia bogatego partnera (jeśli ubiór wskazuje na zainteresowanie materią) lub mężczyzny o wysokim statusie społecznym i dużej kulturze. Manifestacja przestrzeni nadświadomości poprzez opisane wcześniej materiały to logiczność. że oceniając ubiór (czy charakter człowieka na podstawie ubioru). Jeżeli tkaniny o takiej fakturze zastosowane zostały na wysokości głowy (w strefie nadświadomości). przemyślane i nie zawsze szczere działania. pełna niuansów wrażliwość seksualna.96 TKANINY FAKTURA 97 związane ze znaczeniem faktury tkaniny należy wtedy wzbogacić o ocenę zgodną z tym podziałem. interesuje się sprawami „ducha". natomiast zakładanie w ciepłe dni rajstop. błyszczącym materiałem w sferze dolnej. na jakiej występuje. Tkanina. władza. sugeruje sztuczne. posługuje się intuicją. filozofią. W przypadku kobiet może być wykorzystywane jako narzędzie służące do osiągnięcia konkretnych celów. grubszych. Rodzaj tkaniny wykorzystanej do wykonania ubrania. swobody i wiedzy seksualnej. spodnie. można interpretować również (podobnie jak w opisie kolorów) w zależności od głębokości. Może to świadczyć o agresywnej walce o sukces (jeżeli znajdziemy potwierdzenie w kolorach) lub o chęci ukrycia swoich myśli i wykorzystania innych ludzi do realizacji własnych celów. Kurtki z reguły są szyte z tkanin sztucznych i impregnowanych. podkreślenie seksualności może wynikać z lęku o podejrzenie jej braku lub zainteresowania seksualne nieco inne niż ogólnie przyjęte jako norma. Jest to osobowość pełna głębi i wrażliwości. spódnica. Przeniesienie głównego akcentu sztuczności na sferę świadomości. skóropodobne. które nosimy. Również prawdziwe cele nie są ujawnione. czapki. klimat itp. W sferze świadomości (w obrębie tułowia) świadczą one o bogactwie w twórczym działaniu. śliskim. np. Oczywiste jest też. psychologią. a więc tułowia. że osoba ta łączy świetnie logikę z uczuciami. Często mają upodobania do technicznego rozbudowywania swoich wrażeń erotycznych. to możemy sądzić. aby były bardziej odporne na wpływy atmosferyczne . Co do faktury mięsistej i grubej z włókien naturalnych. która jest bliższa ciału. uczuciowości. . odpowiada też większej głębi oraz bardziej ukrytym stanom naszych uczuć. Możemy podejrzewać tęsknotę i potencjalne możliwości w zmysłowym erotyzmie. to zapisuje się ona swoim charakterem w trójpodziale ludzkiej sylwetki w sposób podobny. l u d ź m i . np. aby ich zdominować.

to co im przekazuje otoczenie. Wzór geometryczny będzie podpowiadał zainteresowanie techniczne i praktyczne. że rodzice tak mocno zajmowali się karierą zawodową. szczególnie w sferze seksualnej. że jest oryginalny. Takie wzornictwo na poziomie nóg (podświadomości. Mój spokój zewnętrzny jest tylko pozorny". Wzór to symboliczny wektor skierowany na cele i marzenia. Często drobny geometryczny wzorek jest noszony przez lekarzy. np. pomimo wysiłków. lekkie. ostre. zwracaniu uwagi na drobiazgi. Duży wzór geometryczny świadczy o kłopotach z koncentracją. o sztywnych normach moralnych. niekrzykliwym guście. Oczywiście nie chodzi mi o artystę w rozumieniu artysty-plastyka. elokwentnego artystę. Można przypuszczać. Głowa przyozdobiona „kwieciście" lub czymś zbliżonym do kwiatów symbolizuje dążenia i zainteresowania intelektualne. w postaci kraciastego kapelusza. architektów. wypukłe. czy człowieka o dużej wrażliwości artystycznej. nosi w sobie przesłanie o potrzebie porządku i dyscypliny w myśleniu. infantylności i braku ściśle określonych norm. których dany człowiek nie jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas. kształt. Jest to również chęć ukrycia głodu uczuciowego w okresie dzieciństwa i dorastania. Ktoś chętnie noszący bluzki w „obłe wzory" pewnie uważa się za roztrzepanego. w postaci plam czy kwiatów. o artystycznym wnętrzu.98 TKANINY WZÓR 99 WZÓR U p i s u j e nasze zainteresowania i dążenia. szybko pojmujący. duże. skorego do zabawy i swobodnego w obejściu. symetryczne. interpretacja takich wzorów będzie dotyczyć działania. możemy przypuszczać. nieszablonowych pomysłach. ciężkie. grube. płaskie. że drobny wzór świadczy o nieśmiałości. występujący w dolnej strefie trójpodziału. religią. dystansie do innych ludzi. wyraźne. obłe. . np. przeszłości). Świadczyć może o rzeczywistej nieszablonowości myślenia. by go zniwelować i uporządkować własne życie. o próbach narzucenia sobie rygorów. że tak właśnie przedstawia się świadoma ocena własnego życia. Jest tu przedstawione moje poczucie stabilności wewnętrznej. drobne. w urzędach. pełne zaokrągleń. W nadświadomości wzór geometryczny. czyli tułowia. w tym również związanych z wychowaniem seksualnym. brak mu symetrii lub figury są przedstawione jako „przewrócone". Może być to żal. asymetryczne. świadczy o dużej wyobraźni (również wyobraźni przestrzennej). że na złość im właściciel takiego stroju postanowił być nierozsądnym i niesystematycznym artystą. spontaniczności. możemy zakładać. plamy chaotyczne i uporządkowane (figuratywne). uporządkowanie oraz położenie. lecz o człowieka. cienkie. jak wielkość. W sferze świadomości (obszar tułowia) geometryczność rysunku to usztywnienie lub jego próba w świadomym działaniu. zainteresowaniach sztuką. itp. a także może mówić o poczuciu ładu i wyrobionym. że jest to związane z wychowaniem surowym. psychotroniką. Na poziomie świadomości. lubiący gestykulować. Wzory mogą być geometryczne. Wzory obłe. inżynierów. Jeżeli wzór jest dodatkowo chaotyczny. Jeżeli w ubiorze zwraca uwagę wzór geometryczny. ale myślący często powierzchownie i intuicyjnie. asymetryczne. również interpretujemy w zależności od wysokości na jakiej są położone i od wielkości wzoru. który uważa. Nasza interpretacja musi i na tej wysokości zawierać elementy takie. wśród znajomych. Jest to moje zachowanie w pracy. „Chaos jest we mnie. Jednocześnie są to ludzie bystrzy.

faktury i wzoru. w zależności od koloru. Wzór mały to wrażliwość plastyczna.100 TKANINY zjawiskami paranormalnymi itp. Mężczyzna ten może uchodzić za pedanta lub roztargnionego. golf. są elementami podkreślającymi wartości duchowe i intelektualne. szalik. Jest to zarazem chęć podkreślenia własnej męskości. ekspansję intelektualną. ROZDZIAŁ VIII Dodatki Jrośród wielu różnych form ozdób oraz strojów są pewne przedmioty. ale nie są też biżuterią. chęć imponowania innym. które nie są typowym ubiorem. Do takich dodatków zaliczamy: apaszki. krawaty. Jeżeli jednak. czy zamknął drzwi. Parasol nie jest niczym niezwykłym. parasole i laski. który np. staje się on elementem wyróżniającym z tła i interpretujemy go jako przesadną ostrożność i poczucie wewnętrznego zagrożenia. szale. Wszelkie dodatki ozdabiające głowę. nieśmiałość w wyrażaniu swojego romantyzmu. przestrzeni. aksamitki. mocnego stąpania po ziemi. czy pogasił wszystkie światła. jeżeli jest noszony w dni pochmurne i deszczowe. Ogólnie. nesesery. ale i torby. . symbolizują. Apaszka. jak również brak solidnego. chusty. swoistej „maczugi". np. wyczucie formy. możemy uznać. iż opaska we włosach jest cechą dominującą i silniej oddziaływuje niż grzywka zasłaniająca czoło. w które prawdopodobieństwo opadów jest minimalne. chaotyczne działanie. w zależności od wielkości wzoru. pisanie wierszy „do szuflady". przedmiotu obronnego na wszelki wypadek. obrożę krępującą swobodne przeżywanie życia. Równocześnie sugeruje infantylizm. oryginalne. z uwagi na trzymanie dużego przedmiotu w ręku. że wzór duży symbolizuje ekspansję pragnienia przygody. ale często mało praktyczne pomysły. a na przyjęciu u znajomych rozmyślał. muszki. Należy pamiętać. opaski. mężczyzna nosi go w dni. cztery razy będzie sprawdzał. torebki.

hamujących doświadczeń. np. Męski krawat swoim wzorem i kolorem doskonale informuje o wielu cechach charakteru właściciela. większa dynamiczność. nesesery itp. Jest szybki w działaniu. działający bez ugruntowanego rozeznania w tere- nie. jak gdyby dawała nam i sobie do zrozumienia. jak elegancki neseser. często zaczynający wszystko od nowa. pan taki przyozdabia się w neseser o dużych wymiarach i wielu ozdobach typu szyfrowe zamki. Mężczyzna. Torby w ręku u kobiet. który preferuje saszetki. by zdominować i wykazać swoją wyższość nad innymi mężczyznami. za jakiego chciałby uchodzić mężczyzna noszący taką ozdobę. problemy trzyma w garści i nie pozwoli. Jeżeli widzimy kobietę z torbą. Mężczyzna taki pragnie być doceniany przez kobiety z uwagi na zawód. ale nie chce być obciążony przeszłością i dużym poczuciem obowiązku. Mała torba u mężczyzny (saszetka) jest symbolem swobody w działaniu. Elementami. bystry.102 DODATKI DODATKI 103 Krawat jest typowym elementem fallicznym. monogram na wypolerowanej tabliczce itp. rozwódkami. przeszkadzające w swobodnym działaniu. często powierzchowny. które wyraźnie różnią się w interpretacji ze względu na płeć. że kobiety noszące torby z lewej strony zwykle są kobietami samotnymi. Jeżeli dodatkowo torba jest duża ma podkreślić powagę i wielość problemów. za które otrzymuje się konkretne wynagrodzenie. zwykle trudno usiedzieć mu w domu. które są wynikiem dużych. Symbolizuje duże problemy. Kiedy mamy do czynienia z osobami ubierającymi się w garnitury. z którymi walczy ta kobieta. Duża torba na pasku u mężczyzn i kobiet symbolizuje obciążenia w działaniu. cudzymi kłopotami i martwieniem się na zapas. to tak. tak jak na zapas nosi się za dużą torbę. lub czują się zaniedbane i osamotnione. Rys. Z moich obserwacji wynika. stanowisko lub choćby fakt posiadania tak wspaniałego atrybutu męskości. Pragnie działać w społeczeństwie. którymi zajmuje się mężczyzna z dużym neseserem. pomimo posiadania sta- . Często. jest w sposób niezbędny przygotowany do działania. Jest chęcią podkreślenia własnej wagi i powagi spraw. by ją przerosły czy zaskoczyły. błyskotliwy. często z dzieciństwa (torba taka często obija się o uda i przeszkadza w chodzeniu). torebki.27. informującym o tym. Mała torba u kobiet to mniejszy ciężar. Symbolizować może pragmatyczny i praktyczny stosunek do życia. wdowami. głównie krawat jest charakterystycznym wyróżnikiem. że wszystkie kłopoty. są torby. Duża torba u kobiet to symboliczne obciążenie sprawami z lat minionych. Kuferki są podkreśleniem zainteresowań konkretnymi sprawami. Duża torba u mężczyzn (neseser) jest symbolem męskości. którą trzyma w ręku.

symbol okna duszy. Spełnia podobną jak okulary. w kontaktach z otaczającym środowiskiem. Każda dysharmonia na poziomie głowy. Jeżeli pomimo grzywki wpięte są okulary. symboliczną rolę. gdy brak nakrycia jest normą (lato i zima). Ich dusza ucieka z domu w świat wewnętrzny. chce podkreślić swoją wartość intelektualną. Okulary przyciemnione to dodatkowa osłona. Nienoszący czapki. są ukryte i nieco zniekształcone. która nakazuje iść mężczyźnie obok kobiety z lewej strony. często zaczepnym działaniem zawodowym. Otrzymane później okulary są doskonałą ochroną życia wewnętrznego i uczuć. Mam tu na myśli umiejętność współżycia i działania w strukturach społecznych. Dodatkowym charakterystycznym elementem. by obserwować nie będąc samemu dobrze widzianym i funkcję podnoszenia własnego wzrostu fizycznego i intelektualnego. chce podkreślić własne poczucie wolności i niezależności. Okulary we włosach są często noszone przez kobiety chcące podkreślić swoją wartość intelektualną. Wydaje się prawdopodobnym. Może być to wynikiem polskiej kultury.104 DODATKI DODATKI 105 łego partnera. za którą noszący je pragnie ukryć swoje uczucia i jednocześnie chce widzieć wszystko. to stają się one czynnikiem dominującym i podkreślającym chęć udowodnienia swojej fachowości i oryginalności intelektualnej. świadomości i podświadomości) nie kłóci się z pozostałymi. gdy nakrycie głowy jest normą oraz taki okres. Harmonijny dobór ubioru. ogniskując nie tylko oczy. gdyż krój ubioru odnosi się w swej symbolice właśnie do struktur. W zimnym klimacie nakrycie głowy jest normą i interpretujemy je jako chęć podkreślenia swojej inteligencji i wartości umysłowych tylko w wypadku. W Polsce mamy okres. aby mógł wykorzystać tę przewagę. aby nie widzieć czegoś. ponieważ oczy. czyli taki. który jest często widoczny na poziomie głowy w trójpodziale ludzkiej sylwetki. często jest to świat książek czytanych z latarką pod kołdrą do późna w nocy lub w podobny sposób. a dobrze komponuje się w całość. historią. Symbolicznym przesłaniem okularów jest chęć oddzielenia się od otoczenia i ukrycia za szklaną ścianą. zastępuje się go ciężarem torby. w którym żadna ze stref (sfery nadświadomości. ale i umysł na patrzenie daleko w przód. osobistych czy intymnych kontaktach. może podpowiadać o umiejętności harmonijnego działania strukturalnego. Ozdoby głowy to przecież podkreślenie własnej wartości intelektualnej. Ktoś noszący latem kapelusz. że dzieci wykształcają sobie wadę wzroku trochę na życzenie. nie zniekształcając jednocześnie widzenia. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem. . Krótkowidz raczej będzie się obawiał przyszłości. tułowia lub nóg sugeruje zakłócenia na tym poziomie w postępowaniu wobec innych. bo zza okularów. są bezpieczne. Znamionuje ludzi nieśmiałych w bezpośrednich. Nakrycie głowy z daszkiem lub rondem spełnia jednocześnie dwie funkcje: ukrywa oczy. gdy nakrycie to różni się od pozostałych. Okulary są również próbą zwiększenia własnego poczucia bezpieczeństwa. co jest bolesne i smutne. a gdy zaczyna go brakować. przez którą wszystko widać trochę z ukrycia. Jest to trochę przyglądanie się światu i ludziom „zza węgła". Przy nakryciach głowy nie należy zapomnieć o warunkach atmosferycznych. nawet w ostre zimy. Snując często nierealne plany na przyszłość lub pisząc książki z dziedziny science fiction. ale nadrabiających zdecydowanym. są okulary. Dalekowidz z kolei może obawiać się teraźniejszości i uciekać w przyszłość. zajmując się drobiazgowym wykonywaniem aktualnych zadań lub interesując się np.

początkiem. pragnieniach przed światem zewnętrznym. symbolizm związany z kierunkami przestrzeni i. Podkreślanie oczu silnym makijażem jest symboliczną próbą podkreślenia własnej wartości intelektualnej i duchowej. nastrój. przez które widać ludzkie wnętrze. Jest to na poziomie głowy sfera dolna świadomości i górna podświadomości. podkreślenie oczu to chęć zwrócenia uwagi na wewnętrzne wartości osoby tak się malującej. powinniśmy pamiętać o zmianach wyglądu w czasie. co prawda znacznie wolniej zmienia się w czasie. jak i psychicznym. a te. typowym dla nas stylu. Często jednak chodzimy w ubraniach o różnych kolorach i o nieco innym fasonie. iż ktoś (lub sama kobieta) może podejrzewać o brak pełnej satysfakcji seksualnej i odczuwania seksualności zarówno na poziomie fizycznym. dynamizm. nie wyróżniające się specjalnie z tła. że zostanie potraktowana przez grono ludzi starszych jako osoba mało doświadczona. Młoda dziewczyna chce często ukryć pod makijażem zbyt młody (jej zdaniem) wiek i lęk. Jest pragnieniem wykazania własnej wrażliwości. tajne przesłanie to lęk. Wcześniej przedstawiłem na rys. męskość. to takie malowanie ust. aby wyglądały na bardziej ukrwione i błyszczące. Często makijaż jest tak ważny. Oczy to poziom dolnej sfery nadświadomości i górnej świadomości w trójpodziale strefy głowy. ulega ciągłym zmianom związanym z problemami zawodowymi czy rodzinnymi. Jeżeli elementy asymetryczne występują jako drobne ozdoby. To nie tylko brak harmonii psychicznej. że elementy ubioru i ozdoby występujące poniżej pasa. Makijaż jest w swej formie ozdobą kobiet (w naszej kulturze). że bez niego niektóre kobiety w kontaktach z innymi ludźmi czują się nagie. dzieciństwem.106 DODATKI CZAS 107 MAKIJAŻ CZAS A b y objąć bogactwo sygnałów płynących z naszego wnętrza. które są pod kontrolą analizowanej osoby. Wspominałem już wcześniej. to nie tylko brak spójności między emocjami a działaniem w życiu. ale samopoczucie. osobowość. jego charakter. Dlatego ubieramy się w charakterystycznym. Oczy to również symboliczne okno. Zbyt wyeksponowane są formą krzyku. Prawa strona i góra poza takimi hasłami jak logika. Podkreślenie ust przez mocno wybijającą się pomadkę na wargach lub poszerzenie ich konturu to symboliczna chęć podkreślenia własnej seksualności. jak zapewne Państwo pamiętają. Wszelka asymetria w wyglądzie między lewą a prawą stroną. ale również z przeszłością. odnosiły się również do symboliki związanej z przyszłością. . U mężczyzn występuje marginalnie i nie będziemy go opisywać. które występują powyżej pasa odpowiadają za teraźniejszość i przyszłość. nawiązują do naszej przeszłości. możemy się domyślać takich przeżyć. kobiecością. Podkreślanie. Makijaż dla kobiet to symboliczna maska. pod którą ukrywają się w swych uczuciach. Podkreślanie swojej seksualności w ten sposób jest przesłaniem jawnym. Człowiek ze swej natury jest zmienny. wyrażonych przez nasz wygląd w sposób bardziej pełny. sprawiając wrażenie wilgotnych. 1. lękiem. dół i lewa strona wykresu przedstawiała symbolicznie odniesienia związane nie tylko z wnętrzem. W wyglądzie człowieka możemy domyślać się podobnych relacji symbolicznych.

kształtu i koloru ozdoby. kiedy ręce pokazują. nie kłóć się ze mną. Interpretuje się to jako reakcję lękową. z kwiatowym motywem. który tak rozmawia. szczególnie w kolorze srebra mogą wyrażać symbolicznie u kobiet troskę o dziecko. wzoru. Gestykulacja niższa jest mniej dynamiczna w swoim wyrazie i jest próbą zasłony. szczególnie na poziomie serca. będą uświadamiały nam problemy analizowanej osoby na tle uczuć. Mamy więc gestykulację górną. Jest zarazem ostrzeżeniem dla nas od kogoś gestykulującego: „czuję się zagrożony. oglądać i rozumieć język podświadomości. bowiem nie dotrą do niego żadne argumenty. problemy związane z zawiedzioną miłością. Gwałtowne zmiany w stylu i formie ubioru mogą oznaczać kłopoty z koncentracją w dłuższym przedziale czasowym skoki nastroju. zamknięte z wysuniętym palcem wskazującym to złość i groźba oraz poczucie dominacji. Dzięki takiej obserwacji możemy wyciągnąć więcej istotnych wniosków i zweryfikować wcześniejsze ustalenia. Im częściej pojawia się w wyglądzie napięcie na jakimś poziomie. delikatne w wyrazie. Przecież mam rację i to jest mój najmocniejszy argument". bo zaatakuję. wybijające się z lewej strony. czy nie jest to sposób. co za chwilę zrobi. Częste akcentowanie tego samego problemu pod postacią rożnych form symbolicznych. na przykład.jest to najczęściej gestykulacja „wojująca". zwykle nie myśli racjonalnie. Bardzo istotna w celu pogłębienia wiedzy na temat analizowanej osoby jest jej obserwacja w dłuższym okresie czasu.108 DODATKI Elementy stroju. Nie radzę przekonywać rozmówcy tak gestykulując. . jednego tygodnia. Jeżeli obserwujemy osobę przez okres. dynamiczną. w zależności od rodzaju. koloru itp. chęć słuchania i otwartość. aby przekazać coś dodatkowo. a nawet silną nerwicę. Często występuje zaciśnięcie dłoni w pięść. Na przykład drobne ozdoby. sam nie wie. Zwróć uwagę na dłonie. gdzie kciuk jest schowany w dłoni. Perła lub błyszczący kamień mogą symbolizować łzy i cierpienie spowodowane kłopotami z dzieckiem itp. domem rodzinnym. na podstawie zmian w ubiorze możemy się domyślać. w postaci kształtu. mające swoje podłoże w przeszłości. niechęć i złość.. Dłonie zaciśnięte to nieprzyjmowanie. zastanów się. Jeśli podczas rozmowy ktoś nasila gestykulację przy omawianiu określonego tematu. Człowiek. podnoszą się (łokcie na wysokości i powyżej klatki piersiowej) . Mogą to być. czy właśnie gestykulacja nie zastępuje dodatkowych argumentów. jak ewoluują jej przemyślenia i sposób rozwiązywania problemów życiowych. ROZDZIAŁ IX Mowa ciała W gestykulacji proponuję oceniać przede wszystkim formę. zaś dłonie otwarte to przyjmowanie. może wskazywać bardzo silne napięcie związane z danym zakresem tematycznym. jego działanie jest zależne od przypadku. tym ważniejszy i bardziej nurtujący daną osobę jest problem związany z tym symbolem.

110

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

111

Gestykulacja może być również „okrągła", gdzie wykonuje się zdecydowanie więcej ruchów kolistych. Może ona znamionować ludzi inteligentnych, elastycznych, bystrych, ale zarazem powierzchownych. Powinniśmy słuchać szczególnie uważnie takiego człowieka, czy aby jego argumenty nie są zbyt ogólne i mętne, może próbuje coś ukryć przed nami lub okrążyć główny temat. Ostra gestykulacja to przewaga ruchów idących po kątach. To usztywnienie, które ma coś z marszu żołnierza, a człowiek tak gestykulujący, to często człowiek konfliktowy, któremu trudno iść na kompromis. Pamiętajmy również o podziale „małe - duże", przykładowo: małe ruchy prezentuje osoba o małej witalności, o wysokiej samodyscyplinie, skoncentrowana na formie, kontrolująca swoje zachowanie.

Łatwo dostrzeżemy, że są one ustawione w grupy w odpowiedniej kolejności i łączy je to, że na rysunkach tych ręce, a więc sfera świadomości i działania próbują objąć nogi. W rysunku 28. jest to typowe objęcie z lęku, z braku podpory w sferze dolnej, a więc korzeni: „boję się, więc tulę swoje nogi".

Rys. 28.
Popatrzmy na rysunki 28. i 29., i postarajmy się odpowiedzieć sobie, co szczególnego wyróżnia te schematyczne figurki. Co jest cechą wspólną, a co charakteryzuje poszczególne z nich?

Rys. 29.
Na rysunku 29. sytuacja jest diametralnie różna, z tej przyczyny, iż nogi nie są przy ciele, ale szeroko rozsunięte i stanowią stabilną podstawę, a ręce wspierają się na niej;

112

MOWA CIAŁA

MOWA CIAŁA

113

przesłanie takiej postawy: „mam mocne korzenie, jestem silny wewnętrznie". Postacie na rys. 30. jako wspólną cechę mają to, że ręce są zaakcentowane na wysokości sfery świadomości, a więc strefy tułowia. Postać pierwsza jest to obejmowanie ciała: „jest mi zimno i źle się czuję, przyciśnięty i całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata, sfery zewnętrznej".

W trzeciej postaci jest eksponowane powiększenie wymiarów sfery świadomej, czyli nieme przesłanie ciała brzmi: „jestem duży i silny, pewny siebie, popatrz, jaki jestem wspaniały, spróbuj się ze mną zmierzyć. Ale ja już teraz swoją postawą ostrzegam cię, że nie masz szans". Rysunek 31. to tulenie i eksponowanie głowy, czyli sfery nadświadomości. Figurka pierwsza tuli swoją głowę, bo ma w głowie chaos i nie może pozbierać swoich myśli, nie potrafi poradzić sobie ze swoją głową.

Rys. 30.
Postać druga przedstawia nieme przesłanie tak zaakcentowanej głowy, które może np. brzmieć: „zobacz, jaką dużą przewagę mam nad innymi, szczególnie w sferze intelektualnej, nie jesteście godnymi partnerami dla mnie".

Postać drugą możemy powiązać z innym przesłaniem: „całą siłą woli bronię się przed ingerencją świata (sfery zewnętrznej), ale mimo wszystko nie mogę pokazać, że jestem słaby, muszę stwarzać pozory silnego i pewnego siebie".

114

MOWA CIAŁA

Jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z własnymi kłopotami i one nas przerastają, stają się ciężarem przygniatającym nasze ciało, zwykle staramy się zredukować własne wymiary choć na chwilę, by móc odnaleźć w sobie odrobinę siły do walki (rysunek 32.).

ROZDZIAŁ X

Wiedza o wyglądzie w praktyce
Mając dodatkowe narzędzia poszerzające wiedzę o nas i o naszych współrozmówcach, możemy w sposób znaczący zwiększyć efektywność komunikacji. Polityk, pragnący przedstawić się jako zdecydowany i silny, powinien nosić krawaty z elementami koloru czerwonego, a przy podkreślaniu własnych kompetencji - granatowego. Przy poszukiwaniu pracy kobieta, w zależności od stanowiska o jakie się ubiega, może wzmocnić efekt idealnej kandydatki, jeżeli właściwie dobierze strój i dodatki. Na pewno ubiegając się o stanowiska wymagające dyspozycyjności i zaangażowania się nawet po godzinach, warto ubierać się w strój z elementami barwy brązowej, a przy staraniu się o stanowisko sekretarki, zrezygnować z wszelkich elem e n t ó w podkreślających na poziomie głowy, a szczególnie chust, kapeluszy czy okularów noszonych we włosach. Szefowie nie lubią zbyt ambitnych podwładnych. Polecam natomiast akcentowanie poziomu głowy przez wymienione wcześniej sposoby w przypadku ubiegania się o pracę dziennikarki. Jeżeli dodatkowo efekt będzie wzbogacony o elementy granatu lub czerwieni, wrażenie osoby kompetentnej, przebojowej i inteligentnej, czyli takiej, która może być świetną dziennikarką, jest murowany. Często od zawodowych negocjatorów można usłyszeć opinie, że jednym z najistotniejszych elementów, decydujących o sukcesie negocjacji, jest nieokazywanie jak bardzo nam za-

Rys. 32.

Mimochodem. Na koniec prezentacji. „to jest nasz najpopularniejszy produkt" działa na nich jak płachta na byka. ale sam fakt spotkania i rozpoczęcia negocjacji lub doprowadzenie do przedstawienia oferty handlowej. co się dzieje na terenie ambasady. argumentując słowami typu „to dla koneserów". Wyobraźmy sobie inny przykład. podobnie jak i jasnoszary. Symbolicznie kolor złoty wyraża naszą tęsknotę za pochwałami i chęcią imponowania. które z omawianych zagadnień dla drugiej strony mogą być najistotniejsze. Wyobraźmy sobie sprzedawcę. że każda argumentacja typu „wszyscy to biorą". która w oficjalnych prezentacjach była przedstawiana jako pracownik o jeszcze niższej funkcji. Jest to prawda. Pamiętać należy w takiej sytuacji. Zastosowanie w tym przypadku „taktyki fałszywego dowódcy" polega na przedstawieniu pełnej oferty tego apartamentu. przesadnie manifestuje swoje bogactwo złotymi ozdobami. Podkreślając przy tym. że jest to dla nas ważne. Rzeczywistym decydentem na terenie placówki zwykle był jego zastępca lub osoba. ubezpieczenie na życie i posiada w swojej ofercie dwa pakiety: jeden droższy. Wiadomo.116 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE 117 leży na ich pomyślnym zakończeniu. który go ogląda. należy być na tyle dobrze do nich przygotowanym. natomiast mniej ważne eksponować jako nadrzędne. Najistotniejsze dla siebie sprawy może ukrywać pośród wielu innych. preferują osoby pragnące podkreślić swoją oryginalność i nie- szablonowy sposób myślenia. jak na przykład symboliczne znaczenie kolorów. na którą nie każdego stać. „W tym domu mieszkają znani ludzie". jacy . Oznacza to. aby udał się z nami do jeszcze innego mieszkania o podobnym standardzie. Dzięki technice NAO możemy zminimalizować ten efekt. „mieszkanie tutaj. może zastosować „taktykę fałszywego dowódcy". ma znudzoną minę człowieka. Aby osiągnąć sukces w trakcie negocjacji. Klient z przesadną ilością złotych ozdób uzna te argumenty jako oczywiste. Dodatkowo. Sygnałem. mimo iż nie wątpimy w zasobność portfela naszego klienta. że na terenie ambasad dawnego ZSRR ambasador nie był najważniejszą postacią placówki. nieokazywanie radości. drugi tańszy. stosując w negocjacjach „taktykę fałszywego dowódcy". aby wiedzieć. Ten. z wyraźną troską należy stwierdzić. proponujemy mu. którego na wszystko stać i nic nie robi na nim wrażenia. Negocjator może podobnie przedstawić swoje cele. jak gdyby od niechcenia. w istocie był tylko eksponowanym figurantem. że takich ofert miał już wiele ze względu na swój wysoki status. a raczej sympatii i podziwu wobec trafnie wybranej oferty. Jesteśmy sprzedawcą i mamy w swojej ofercie bardzo drogi apartament. jeżeli tylko go stać na zakup droższej oferty. wtrącamy jednocześnie parę słów odnośnie droższej oferty. Klient. mówionej bez zbytniej pasji. Kolor niebieski. aby wrócić do tematu właściwego kończenia rozmowy: poważny ton. „to oferta nietypowa i trudna do zrozumienia dla zwykłego klienta" itp. nie zrobią na nim najmniejszego wrażenia. to te zagadnienia należy wyeksponować jako pierwszoplanowe. dlatego. którego przedstawiano oficjalnie jako odpowiedzialnego za wszystko. namawiając w sposób zdecydowany do zakupu tańszej oferty. możemy ułatwić sobie w sposób znaczący system argumentacji. raczej w kategoriach ciekawostki. Już wykorzystując w rozmowie tylko niektóre elementy techniki NAO. że zdajemy sobie sprawę z niezwykle wysokiej ceny tego mieszkania. jest już sygnałem dla drugiej strony. Dlatego trzeba koniecznie użyć tych słów przy prezentacji oferty dotyczącej tańszego pakietu ubezpieczeniowego. Nazwa ta wzięła się od sposobu uprawiania polityki niektórych państw. poprosi was o jej przybliżenie i ją właśnie wybierze. który pragnie sprzedać np. i jeśli dla nas część z nich jest mniej ważna. Klient w takiej sytuacji. Jeśli rozmawia z klientem preferującym kolor niebieski. to nobilitacja" itp. Będzie się starał nawet udowodnić.

Jeżeli z kolei mielibyśmy sprzedawać mieszkanie osobie. chcę przedstawić w ten sposób możliwości i wiedzę innych. okazywało się. pisanych przez osoby o różnym poziomie dojrzałości. Głównym błędem tych prac jest zbyt duży subiektywizm. którzy posługują się omawianą tu metodą. Pomimo mocnego osobistego śladu.118 WIEDZA O WYGLĄDZIE W PRAKTYCE kulturalni i spokojni ludzie mieszkają w najbliższym sąsiedztwie. odciśniętego w interpretacji przez autorów prac. bowiem często. umożliwiający zarazem analizowanie problemów autorów prac. że są one dość precyzyjne. że jest to przekrój różnych stylów analizy na podstawie wyglądu zewnętrznego. Trudno sobie nawet wyobrazić. że dadzą wyobrażenie o praktycznych możliwościach zrozumienia człowieka poprzez analizę jego wyglądu. że stać go na każde mieszkanie. które są ważne dla obserwatora. . Szczególnie. Opracowania ich są pracami zaliczeniowymi. jeśli chodzi o zdarzenia z przeszłości. ROZDZIAŁ XI Jak to robią inni vv niniejszym rozdziale przedstawiam prace moich studentów kursu podstawowego. jest informacja. w innym stylu i o innej osobie. która nosi duże ilości ozdób srebrnych. Mieszkanie to musi mieć zaletę w postaci znacząco niższej ceny. że jest to dom o pozytywnej energii. najlepszym argumentem dla niej. Prace te nie są przeze mnie poprawione. że człowiek manifestujący przesadnie swoje bogactwo nie będzie chciał marnemu w jego oczach sprzedawcy udowodnić. osoby opisywane po przeczytaniu swoich analiz zwykle potwierdzały ich zgodność z własnymi odczuciami. każda z nich jest pisana przez innego studenta. koncentrujemy się na tych cechach badanych osób. Mam nadzieję. Jednocześnie prace te doskonale charakteryzują samych autorów. tym bardziej. że mieszkali tu dobrzy i szczęśliwi ludzie. trafiającym do przekonania. szczególnie na początku tworzenia własnych analiz.

by go podejrzewać o przygodę-romans. ukrywa swoje dolegliwości. Sam będąc przesadnie czysty i dbający o własną higienę na każdym kroku. Wyróżnia kobiety średniego lub wysokiego wzrostu. Od wielu lat właściciel zakładu pogrzebowego. przed których wypowiedziami i ocenami werbalnymi inni mają respekt. dni wolnych.). dokonuje zabezpieczeń na wyrost. Po zapoznaniu się dokładnie z metodą nieinwazyjnej analizy.120 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 121 Zdaję sobie również sprawę. W sytuacji podejmowania decyzji . . Pragnę wątpiącym przypomnieć.pełen złośliwych ocen po spotkaniu. że wielu z nich próbowało mi na początku udowodnić. aniżeli przeciętny człowiek z wyższym wykształceniem. wykształcenie wyższe . Ujawnia lęk przed negatywnymi ocenami innych ludzi. dobry. takie. pretensjonalne.bez świąt. sytuacje krytyczne (np.powołuje się na przepisy i zarządzenia. które onieśmiela. że wielu czytelników zadałoby mi szereg dodatkowych pytań dotyczących metody. które miałyby na celu zakwestionowanie przedstawionych w książce spostrzeżeń. W kontakcie bezpośrednim miły. Najczęstszym argumentem. wszyscy stali się jej zwolennikami..biolog. o dużej wadze ciała. Zapewniam. PRACA I I. stłuczka samochodowa). systematycznie swoje czynności zawodowe . Współpracownicy czują się tym zobowiązani i wykonują precyzyjnie. a nie naszego wyboru. Do tej pory udało mi się zapoznać z powyższą metodą około dwóch tysięcy osób. Dominującą aktywnością jest praca . rodziny. Obiekt westchnień wielu kobiet. często bywa dziełem przypadku czy konieczności. Budzący zaufanie. koncentrujące uwagę na sobie jowialnością i dość prymitywne w myśleniu i zainteresowaniach. konwencjonalny do przesady . Mieszka na VI piętrze. urlopu. życzliwy. w którym pracuje. w dużym mieście. Nie daje powodów. że przecież to. Zupełnie nie zwraca uwagi na brud i brak schludności obiektu. wśród innych wysokich budynków osiedla. odbywający się jednocześnie.. że nie mam racji. dbające w miarę o wygląd zewnętrzny. że skoro wnętrze wpływa na nasz wizerunek zewnętrzny. w których orientuje się lepiej. pracy.kosztem zdrowia. który przewija się wśród ludzi negujących metodę analizy osobowości na podstawie wyglądu jest stwierdzenie. waleczne w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb własnych i najbliższego im środowiska (domu. jak się ubieramy. istnieje również proces odwrotny. w punktowcu. Charakterystyka o s o b o w a z obserwacji Mężczyzna lat około 50-^60.

gdy będę chłopcem z żurnala. . zachowując się według pewnych reguł. . określam się jako osoba zrównoważona i godna zaufania. z rygorystycznym.upokorzony przez matkę seks. klatka dla serca. . .zyskam aprobatę matki. w osobnym łóżku lub nawet oddzielnym pokoju. lęk przed bólem. na sztywnych nogach Sztywne plecy Krótka. sztywna szyja. której zasadność musiał uznać i nie mógł płakać. mógł być zmuszony do pomagania w wymierzaniu kary jako dziecko. pancerz dla świata zewnętrznego i innych kobiet.(Fm not to out).ulubienie rygoru. która sama potrzebowała oparcia. oddzielenie i zamknięcie pragnień seksualnych.w wieku 0-2 lat wczesny trening czystości. . dominującym ojcem. . ma wewnętrzne. jestem jak z żurnala. stąd nastawienie rywalizujące i ciężka detalistyczna praca ego buduję przez pracę.nie wyrażam zgody na swoją cielesność. lekko odwiedziona do tyłu Opancerzona klatka piersiowa Chodzi delikatnie. z matką. Mam dużo obrzydzenia i lekceważę innych . . Cechy s y l w e t k i i ubioru jako przesłanki do charakterystyki osobowej Ubranie typu mundurowego: sztywna elegancja. z nieprzystępnym emocjonalnie. by nie stracić matki.świadomy lęk przed życiem. rezygnując z seksu. . nieskazitelnie czyste Przesadna czystość . .działam w pewnych ramach. .bardzo trudno rozpalić mnie seksualnie.uraz w okresie 3-6 roku życia nadmiernie rygorystyczny ojciec i niedostępna emocjonalnie matka.poddałem się dyscyplinie ojca ale świadomie dążę do panowania nad innymi i sobą. lęk przed wybrudzeniem się kałem. sztywny skłon i pochylenie głowy cem . odnosi sukcesy oraz wyróżnia się w mrówczej pracy. . . rygorystycznym oj- Brzuch wypięty do przodu Pośladki zwarte Przesadne mycie Zacinanie się Miednica zastygła. Upokorzony przed matką seksualnie. detalistycznie. .więc dystansuję się ze swoim poczuciem wielkości. uczniem odnoszącym sukcesy.wstrzymywanie uczuć seksualnych wobec matki. podświadome poczucie niepewności. oddzielenie seksu od uczuć.podświadomie boi się upadku i pozostania w tyle .122 JAK TO ROBIĄ INNI PRACAI 123 II. kary. nie akceptuję w całości siebie.może spać z żoną oddzielnie. gustownie dobrane części. upokorzenie w wieku 7-12 lat przez chłodną emocjonalnie matkę.w wieku 0-2 lata niedostępna emocjonalnie matka.

człowiek kierujący się wolą.nie angażuję się emocjonalnie w kontakcie z innymi ludźmi. postanowił nigdy nie cierpieć bólu i upokorzenia. odważny stosunek do seksu. -jestem zachłanny na ciągle nowe bodźce. . gdy usiłował zbliżyć się do matki w wieku 0-2 oraz 3-6 lat.m o j e doznania seksualne nie mają nic wspólnego z prawdziwą miłością. jestem samotny. Doznał bólu i cierpienia.124 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA I 125 W ubiorze wyeksponowany tułów W wyglądzie dużo bieli Ubranie przy ciele . potrzebuję przestrzeni.odczytam to jako agresję.zwracają uwagę wyeksponowane nogi.borykam się ze swoimi problemami ale nie chcę twojej pomocy. gdy był otwarty i wrażliwy. intensywność pędu do sukcesu jest u niego wprost proporcjonalna do głodu miłości. w talii . odeprę wtedy zdecydowanym atakiem i bardziej się opancerzę.normy i cele. o gęstym splocie w kratkę szaro- -czerwoną o wydłużonym kroju Białe spodnie (w podświadomości . . z sercem. jestem bezpieczny dla innych. Nie czuł się kochany w dzieciństwie. który stworzyłem i nie będę tolerował odstępstw. .tylko dzięki rygorom i dyscyplinie miałem szansę przeżyć. . nie pozwolę burzyć świata.m a m świadomość mocno zachwianego poczucia bezpieczeństwa. obawiam się o swoją przyszłość.potrzebuję miłości i ciepła. które sobie postawiłem są dużym obciążeniem. jest dumny. . dowiedzie swojej wyższości. . potrzebuję stabilizacji. ale nie będzie płakał lub błagał o litość. tobie w twoich problemach też nie pomogę. jestem doskonałym przełożonym. Koszula beżowa Marynarka granatowa z tkaniny jednorodnej. zamach na moją wolność. o ile nie będą chcieli porozumieć się na głębszym poziomie . . . nad własnymi odruchami i odczuciami. lubię mieć kontrolę nad sobą. by czuć się pewnie. ich realizacja przychodzi mi z trudem.jestem odpowiedzialny. .mam otwarty. kontroluję w pełni otaczający świat. ale w miłość nie wierzę.zobacz jaki jestem wspaniały. zraniony jako dziecko. . realizuję się więc do przesady w pracy. .znam się na tym. nie wierzę w siebie.kontroluję w pełni swoje potrzeby seksualne. mój seks jest wspaniały . potrzebuję ram. chcę zachować status quo.czerń) Szeroki pas. .

jej dominacji. martwy człowiek.podglądanie innych przy zachowaniu swojej anonimowości i poczucia bezpieczeństwa. przewaga czerwieni Złota spinka na wysokości żołądka Parasol . . .chcę być doskonały. głowa wystawiona jak radar. bawidamek. ich spożywanie nie jest zależne od charakteru i czasu prac. zimny i nic nikomu nie powie.jak krawat. .n i e przyjmuję nic nowego. niepewny. który mi nie zagraża.może mieć w domu lunetę lub lornetkę.wszystkie problemy mam rozpoznane. nie pozwolę sobie na seks. -matczyne upokorzenie. przesadnie ostrożny. . a nie dałem upokorzyć (archetyp: walka Jakuba z Bogiem). związane z usługami. Mała głowa . złamałem się.góra mięsa i kości.usuwam z dzieciństwa wszystkie skazy. spełnia prace pomocnicze w sekcjach zwłok. .mam ochotę na przygodę seksualną.l ę k przed nowym doświadczeniem. jak należy i złości mnie. mocno słodkie ciasta. niepewny siebie.jako przedmiot . opancerzyłem sferę seksualną. na krótkiej. . . w której mam poczucie bycia lepszym niż inni. ludowe. .jest martwy. aby wypaść jak najlepiej.podglądam innych i usprawniam swoje normy. tchórzliwy. bystry inte- . nie ujawnia uczuć negatywnych związanych z pracą w ogóle (w sensie largo) Dłonie zaciśnięte Miękkie białe buty. . z dużym nosem i uszami jak anteny.trzymam się krótko życia.symbol ważności matki. . realizuję się w konkretnej. ręcznej pętli (uchwycie) Ciemne okulary Starte biodra panewki lewego Chętnie wykonuje różne prace pomocnicze. . -bezbronny.wywieram na siebie dużą presję. upiększam je. że nie wypadam jak należy. Saszetka W pracowni nie ma lodówki na zwłoki Uwielbia słodkie ciasta. . zaokrąglone czubki na cienkiej podeszwie zawsze polerowane (jak nowe) Białe skarpetki Migreny . moje sukcesy jednak nie dają mi pełnej radości.zasłaniani się przed światem i nie chcę. . pełen lęku. nie dam się ponieść emocjom.mogę mieć kontakt z innym człowiekiem. złość i niechęć.126 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i Krawat. .też podkreśla moją męskość .w o ń rozkładającego się ciała ludzkiego nie blokuje apetytu na maziste. wymiernej pracy. poskładane i równo poukładane. zarazem sam chcę obserwować zza zasłony. . duże kwiaty. kremowe. .pozwalam sobie na trochę wolności. by podglądać z okna innych w sąsiednim bloku. aby poznano moje prawdziwe reakcje i uczucia.w dzieciństwie chciałem więcej przestrzeni i uczucia. .

potrzebujący miłości i niewierzący w jej zrealizowanie. których brak. w której źle się czuje. pragnie uchodzić za bardzo mądrego. . bardzo krótko. postawa defensywna lub negatywna próba ukrycia się przed sytuacją. srebrny zegarek o tarczy prostokątnej Zawsze odkryta głowa W rozmowach.128 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA i 129 Odsłonięte wysoko czoło Włosy własnoręcznie strzyżone maszynką.m a m krytyczny stosunek do rozmówcy lub do tematu. rozżalony. niezależny.chciałbym porozmawiać razem z matką. Elementy takie. ze wszystkim dający sobie radę sam. nieszczęśliwy. agresywny. nawet gdybym miał to przypłacić życiem. zostały potem potwierdzone w życiu. . z ojcem o uczuciach. konflikt ciągle aktualny.symbol dominującego ojca.duża ambicja intelektualna.jestem wolny i niezależny. że palec wskazujący jest skierowany pionowo do góry. przy skór nie Srebrne spinki przy mankietach koszuli Duży. boi się zaangażowania . a kciuk podpiera podbródek Prawa ręka założona na żołądku podpiera lewą ligentny. jak spanie w oddzielnych pokojach współmałżonków. często lewą rękę trzyma w taki sposób. jestem silnie związany z przeszłością która krępuje moje działanie teraz. . stojąc lub siedząc. I .mózg jak komputer.silna dyscyplina wewnętrzna. . . . czy posiadanie przez bohatera analizy lunety na statywie do obserwacji nieba. . silna potrzeba uczuć. -czuję się niepewnie. wszystko łapie .złości się.

Interpretacja Poczucie swobody było w dzieciństwie krępowane. dość obszerny. Niektóre pasma samoistnie opadają na czoło. Wielowarstwowość ubrania („na cebulę") faktycznie tu jednak nie występuje. Długość sięga 10 cm nad kostkę. Potrzeba luzu jest dodatkowo zaznaczona przez rozpięty kołnierzyk bluzki. Uczenie się płciowości (wiek 7-12 lat) mogło być krępowane przez matkę. Bluzka koszulowa. Daje to efekt zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. w różnych odcieniach brązu. Ta obronna reakcja ma swoje źródło w dzieciństwie. długi. „Nie mam nikogo. niewielki obcas. Uogólniona postawa lęku przed agresją i chęć odgrodzenia się od innych znajduje wyraz w dość luźnym. Oczy podkreśla „w zależności od nastroju". luźna. chodzi z gołą głową. Przymarszczona. serdecznych kontaktów. kiedy dominowały częste słowa krytyki i wymagania ze strony matki. oddziela wyraźnie sferę świadomości od sfery podświadomości. Silna potrzeba niezależności manifestuje się także w braku nakrycia głowy. Najsilniejszą potrzebą jest potrzeba ciepłych. drewniane. Długie. . Widać bowiem dążenie do kontroli tej sfery. sięgające początku mostka. Kozaki sprawiają wrażenie lekkich i zgrabnych. Tworzy to skojarzenie obudowania się ubraniem. Jednocześnie żakiet zachodzi dość znacznie na spódnicę (część sylwetki oznaczająca podświadomość jest przykryta żakietem. elegancka. Obudowanie ubraniem. Było za mało aprobaty i akceptacji. która dominowała w domu. Spódnica ciemnoszara. wpuszczona w spódnicę. z wyraźniej zaznaczonymi biodrami przy szczuplejszym biuście. Daje ono poczucie swobody i wolności. Czarna torba duża. Taki sposób ubierania się oznacza silną potrzebę bezpieczeństwa i ukazuje symbolicznie osłonę przed ewentualną agresją świata zewnętrznego. o dużej miąższości i miękkości ubiorze. Niektóre rzeczy mają podwyższone ramiona. zaczesane swobodnie do góry i nieco na uszy. materiał miękki. więc eksponuję swoją niezależność". Staram się o tym zapomnieć. dające możność odgrodzenia się przed innymi. biała. długi do pół kolana. Podkreślone przez ubiór biodra sygnalizują problem w sferze instynktów. miłości i akceptacji. Włosy sięgają za uszy. szeroka. aż do brązowożółtego. Luźny i rozpięty. Ubranie przez marszczenia i obszerność sprawia wrażenie wielowarstwowości. luźna. Uzmysławia to podział sylwetki na jasną część od talii w górę (biała bluzka) i ciemną część od talii w dół (ciemnoszara spódnica). Żaden kolor w tej całości nie czuje się obco. Całość jest gustowna. nie jest najważniejsze. Żakiet fioletowy. Już na początku dociekań widać. Ogólne wrażenie Osoba zadbana. Wzrost średni. z rozpiętym kołnierzykiem. Korale drobne. stąd chętnie jest noszone ubranie luźne. że opisywaną osobę charakteryzuje potrzeba uczuć oraz wolności i niezależności i jednocześnie poczucie zagrożenia. moherowy. Zadanie: opis znajomej. Ubiór luźny. noski obuwia lekko wydłużone. który ukrywa szczegóły sylwetki. Niezależnie od pory roku i temperatury. Dalekowidz. Pogłębia to wrażenie puszystość moherowego żakietu i miękki materiał spódnicy. wiek 44 lata. Wyeksponowana w ten sposób talia. A ono może też dotyczyć sfery instynktów. Do czytania i w pracy nakłada okulary. na długim pasku. Figura proporcjonalna. kto by mnie naprawdę kochał. Elementy szczegółowe Kozaki wiśniowe.130 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 131 PRACA 2 Przedmiot: nieinwazyjne metody poznawania człowieka. Lubi malować usta.

Nogi. Torbę nosi na lewym ramieniu. samodzielna. że świadomość nie akceptuje czegoś w dziedzinie zachowań seksualnych. że aktualny partner nie jest „odpowiedni". Wiśniowy kolor zawiera czerwień. wiedziała czego naprawdę potrzebuję i to osiągnę". Długość włosów. To pierwszy sposób. które wspomniany konflikt mogłyby nasilać. mogą więc jednocześnie świadczyć o możliwości izolowania się od presji omawianych potrzeb. „Jestem niezależna. Ów konflikt wiąże się z przykrym stanem emocjonalnym i dążeniem do jego usunięcia. ale po raz kolejny nie dam się. bardzo wysoko ceni potrzebę niezależności. Może to być reinterpretacja zasad wpajanych przez matkę (żakiet wchodzi na spódnicę czyli świadomość „interweniuje" w sferze podświadomości). o gromadzeniu energii do działania. wątroba. trzustka. Potrzebie niezależności towarzyszy jednak lęk przed samotnością. Dotychczasowi partnerzy nie byli (jej zdaniem) odpowiednimi kandydatami na męża. Drewniane korale ujawniają naturalny stosunek do seksu. ucieka w przyszłość. Jest zazwyczaj regułą. które symbolizują seks. Współwystępujący drugi sposób. Można sądzić. W sferze świadomości jest jakby wyizolowana sfera instynktów. że skoro nie jest mężem. Przeżywane problemy mogą się odbijać na zdrowiu. oprócz niebieskiego jest czerwony). tego co niematerialne. Ów sznur sięga w okolice mostka. ducha. to ignorowanie informacji. jakie ma mężatka. ukazuje chęć radzenia sobie z tą sferą. że brak męża utrudnia zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Może być zagrożone serce. część aktywności jest pochłaniana przez zbędne problemy. z różnych względów. możliwe. Wiedza o znaczeniu zaspokajania potrzeb tej sfery dla zdrowia psycho-fizycznego może być w konflikcie z wiedzą o podłożu religijnym. dostałam od życia. Jako dalekowidz. że jest to ważne". gdy opisywana osoba jest stanu wolnego. Możliwe. żeby można było otrzymać stymulację do rozwoju i osiągnięć. Poza tą potrzebą.132 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 133 związanym symbolicznie z częścią sylwetki oznaczającą świadomość). wpajaną przez matkę. Już jednak dzisiaj musi się w związku z tym coś dziać wokoło. O wyborze partnerów decyduję świadomie i staram się kontrolować sytuację". Fiolet informuje o poszukiwaniu prawidłowej treści i kierunku działania przez zgłębianie tajemnic duszy. Na legalizację związku zamierza się zgodzić jedynie wtedy. którą ożywiony został fiolet (a i we fiolecie. to dużo problemów do rozwiązania. to jakby nie jest w stanie dać takiego samopoczucia. Ze sposobu ubrania się można odczytać dwa sposoby obrony przed konfliktem. Czerwony mówi o potrzebie aktywności emocjonalnej i fizycznej. Obrazuje to odcień żółtego na pojedynczych kolorach w noszonym sznurze. że w związku z tą sferą zderzają się dane i aktualne przekonania. bądź o tym. „Jestem świadoma potrzeb związanych ze sferą instynktów i tego. A w niej ma nadzieję na dokonania cenione społeczne (niebieski). „jeszcze mam wątpliwości. gdy spotka odpowiedniego partnera. że mężatki noszą torbę na prawym ramieniu. także w omawianej powyżej dziedzinie. Korale są jednak dobrym izolatorem (jako drewniane). przecież to pragnienie dojścia. Sfera instynktów jest zasłaniana. Zaspokojenie potrzeby samodzielności i niezależności także wymaga wydatkowania energii. lecz w przyszłości będę już. Świadczy to o tym. nosi wiśniowe kozaki. Części z nich (podobnie jak zbędnych rzeczy w torbie) mogłaby się pozbyć. żołądek. Wiedza o zakazach oraz powinnościach kobiety wyniesiona z dzieciństwa może powodować dysonans poznawczy w sytuacji. Sama ich jednak sobie przysparza. Duży rozmiar torby na długim pasku. Brąz korali wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa. Niekiedy może to dawać uboczny efekt trudniejszego uzyskiwania satysfakcji. Taka interpretacja wynika z wymowy jawnego białego koloru bluzki i ukrytego . Dla zapewnienia sobie wystarczającej energii i wykazania się aktywnością. dzięki tej wiedzy. Jest to zobrazowane wyraźnym podziałem sylwetki w talii.

że jest to dążenie świadome: „Lubię nosić takie rzeczy. sygnalizują posiadane przez nią walory duchowe: „jestem czymś więcej aniżeli ciałem". co ogólnie przyjęte. Jest także ukryta nadzieja: „a może ktoś pomoże?" Szary ma tonację ciemną. Jednakże są też kompleksy w tej dziedzinie. bądź uznała niektóre z treści za pomocne w lepszym zrozumieniu siebie. Gustowna całość ubioru podpowiada. pragnienie barwnego życia i dokonań. a nawet ją podkreśla. co istotne. Rozpięty moherowy żakiet może prognozować poprawę w dziedzinie zaspokajania. że omawiana osobowość jest zdrowa. potwierdziła trafność interpretacji. a ukryte jest tu kierowanie się w symboliczną stronę czerwieni. powstawanie napięć w tej dziedzinie i lęk przed samotnością. Z rozmowy wynikło. . które są oryginalne. kontaktów z innymi ludźmi. Ujawnia się dzięki temu narastająca potrzeba zaangażowania emocjonalnego i fizycznego w sferze instynktów i równocześnie dążenie do gromadzenia energii. Ciemnoszara spódnica ujawnia problemy w sferze podświadomości na tle konfliktów zasad z faktami. Z jednej więc strony respektuje to. Odkryte czoło świadczy o przywiązywaniu wagi do własnej inteligencji czy możliwości intelektualnych. Omawiany ciemnoszary kolor „kieruje się" w stronę czarnego. Ceni intelekt i mądrość. Okulary dają informację o braku akceptacji teraźniejszości. charakteryzuje zazwyczaj dobre samopoczucie. „Obawiam się braku uczuć. Uzupełnienie bądź pogłębienie wiedzy o opisywanej osobie wnosi odrębnie potraktowana wymowa kolorów. że są to problemy. Opisywaną osobę.to jawnie. „Jestem świadoma swoich zalet" sygnalizują korale o długości sięgającej do mostka. rzadko spotykane". jednak nie rezygnuje ze swej indywidualności. Tym samym podkreśla swoją niezależność i wartość. z którymi wolałaby sama sobie radzić: „nie wtrącajcie się". Pomalowane na czerwono (nie jaskrawię) usta zwracają uwagę na walory i potrzeby opisywanej osoby. by odzyskać równowagę wewnętrzną. jako kochanki. Opisywana osoba uwzględnia kanony mody.134 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 2 135 koloru białego jako równoległego do fioletowego elementu koloru kozaków. Opisywana osoba. smutku" . A one ułatwią zdobycie znaczenia i uznania w przyszłości. Pragnienie znaczenia i własnej wartości manifestuje się przez podwyższone ramiona żakietu i bluzki. mimo przeżywanych problemów. Kiedy są podkreślone. sygnalizuje jakby gotowość do uczenia się skutecznych. kolor warg nie jest jaskrawy. Ogólnie biorąc. eksponowane są raczej walory. że jest rozpięty. Z niektórych jest już zadowolona i chce. po poznaniu wyników tego opracowania. by ją doceniano. Dolna warga oznacza bowiem instynkt. lecz z drugiej stara się zdystansować innych. Ujawniają się przez opadające na czoło pasma włosów. szara barwa wskazuje. Widoczny szary kolor „ukrywa" odpowiadający mu kolor zielony. a górna świadomą kokieterię. Może to też być oznaką zdarzających się bólów głowy. bądź przynoszących zadowolenie. A to wyraża potrzebę skupienia się na sobie. Oczy maluje tylko czasami. Ukrywane jest więc poczucie trudności w swobodnych kontaktach z innymi ludźmi. Biel bluzki ukazuje świadome dążenie do uzyskania znaczenia wśród innych. zwłaszcza potrzeb społecznych. a więc potrzeby nie zaznaczają się ostro. chęci zasłonięcia się przed innymi i potrzebie wyraźnego widzenia w teraźniejszości tego. która symbolicznie koresponduje z żółtym kolorem. To bowiem.

turkus. której brakowało w dzieciństwie. Tęsknota za tkliwością i uczuciowością. II. Średniej długości cholewka. Kolor . Wnioski: a.naturalne włókno.szaro-beżowy (beżowy pochodny od brązu) potwierdza potrzebę równowagi i sygnalizuje ucieczkę w pracę. b. Energiczność i szybkość działania wyjaśnia. b. 2. Krata w kolorach: szary oraz jasny i ciemniejszy beż. czarne . z niewielkim szpicem. Wniosek: Świadomie wybiera styl życia wolny. Faktura . szary). w trwałej ondulacji. Ocieplana. Miękkie. Wnioski: 1. duża uczuciowość. które nie boją się podejmować decyzji. I.ciemny turkus. Brak makijażu i siwe włosy potwierdzają akceptację siebie oraz oczekiwanie takiej akceptacji od otoczenia. praktyczność. które nie pozwalały na swobodę w tym zakresie. luźna z kapturem. c.dominują kolory spokojne. stonowane. Fason prosty. z wykonywanych obowiązków. Kolory świadczą. lekki. Buty: zimowe „kozaczki" koloru czarnego. zakończona paskami skóry zawiązanymi (mocno) na węzły. Ogólne wrażenie: . Buty bez obcasa u tej kobiety to może dominacja naturalna. d. lubi swobodę. . rozszerzony do dołu. Krata . jednobarwne (beż. Tutaj dodatkowo zwraca uwagę na „zimny chów" w okresie dzieciństwa i wybór zawodu nauczycielki. włosy siwe. Nadmierna elokwencja to chęć zagłuszenia swoich wewnętrznych lęków i odwrócenia uwagi otoczenia od swojej sytuacji (materialnej?). . (dodatkowo zatrudniona na 1/2 etatu). 2. e. wygodę. że chce być odbierana jako osoba zrównoważona i radząca sobie ze swoimi problemami. Na małym koturnie (bez wyraźnego obcasa). Wnioski: a. komunikatywna.duża skromność i praktyczność w ubiorze. But miękki. . 3. Kurtka: sportowa z miękkiego. Ale wydłużenie kurtki do długości 7/8 w sferze świadomości (tułów) oznacza chęć rozciągnięcia świadomej kontroli na jak największą sferę swojego życia.brak ozdób i jakiegokolwiek makijażu. Długość 7/8. aby było wytłumaczenie dla spontaniczności. a także rygory domu rodzinnego. Długość spódnicy za kolana . Spódnica: z grubej. Wełna . 4. miłego w dotyku. bez żadnych fałd.136 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 137 PRACA 3 Osoba: Kobieta lat 55. dużo mówi.(w sferze podświadomości) to konrolowanie swojej seksualności. cienkiego materiału. Długość za kolana. bardzo dobrze rozwinięty instynkt macierzyński. wynikająca z logiki. nauczycielka -rencistka. Ubiór wierzchni 1.energiczna.noszą kobiety zdecydowane. Aktualnie tęsknota za partnerem. ruchliwa. „mięsistej" wełnianej tkaniny. Przedkłada naturę.głębia duchowa. że osoba ta wszystko trzyma w swoich rękach i stara się panować nad sytuacją życiową. .główny ciężar wychowania dzieci w domu rodzinnym spoczywał na matce. uczucia i bezpieczeństwo emocjonalne nad inne wartości. unika ograniczeń. Kolor . 3.

z kołnierzykiem. . przylegający do ciała. Wyróżniki 1. Biel . Ma dużo do przekazania. Wniosek: Nerwowość. Węzły to problem z opieką nad dwoma synami. Moje poczucie wolności w więzieniu. gruby.. na pasku (odpowiedniej długości).mała. spokoju. Wniosek: Konieczność dyscyplinowania się (guziki). trwała ondulacja.mały.pragnę przestrzeni. a także nad dwojgiem starych rodziców.nałożony nakaz. b. Wskazówki białe i czerwona. bawełniana. kolor ceglasto-pomarańczowy. że opisywana osoba traktuje tę opiekę jako obowiązek tylko jej przypisany. Mogła być szefem. zapięta na guziki. Kolor turkusowy (od zielonego) . Ubiór codzienny (większość opisana w pkt. Mocno związane sugerują. Chustka (szalik) pod szyję . Wniosek: Skoro całość ubrania z surowców naturalnych.turkusowa. c. co najbardziej mnie męczy. II) 1. Długość do bioder. Torebka . potrzebuję jednak trochę wolności i ucieczki od codzienności (jeden guzik odpięty)Kolor wskazuje na to. 5. Pozornie akceptuję upływ czasu (siwe włosy). 2. ale jednocześnie „krzyczy" swoją kratą i wyrazistością kolorów. ze sztucznego tworzywa. IV. Wniosek: Jestem ambitna. 4. Beret . a torebka ze sztucznego tworzywa . Pragnie być autorytetem. siwe.zawsze bardzo krótkie. noszona na lewym ramieniu. Nie wtrącaj się w moje sprawy. Potrzebuję spokoju.pragnę równowagi. czoło odsłonięte. Inne elementy ubioru i ciała 1. Chcę być ważna. toteż otulam się. co potwierdza kolor pomarańczowy.szary.to może kłopoty finansowe. Wniosek: Chustka harmonizuje. kto mógłby ze mną zająć się problemami.wełniana w kratę koloru turkus-granat-biel. chcę być w równowadze. Zegarek: owalny. Nie stać na torebkę skórzaną. aby pojawił się ktoś w moim życiu (przyjaciółka?). Sweterek . wełniany. Paznokcie u rąk . a. 2. koloru szarego. krótko obcięte. III. bo muszę. Włosy. cały czarny. chociaż zakładam pancerz (trwała ondulacja) na swoją sferę seksualną. V. 6. Zachłanność na energię. Kolor granatowy . Wniosek: Mało było tkliwości w moim życiu. jeden u góry odpięty.138 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 3 139 c. Nie zgadzam się jednak z zupełną samotnością. trochę marszczona. Marzę jednak o przyjaźni. Bardzo mocno kontroluje swoje problemy i działania. żeby nie myśleć o swoich sprawach emocjonalnych. Wniosek: Sfera intelektualna „gruba". Bluzeczka pod sweterkiem . wełniany. która potrzebna do działania (kolor wskazówek). Wniosek: Nieutulona tęsknota emocjonalna za partnerem i ojcem (czarny kolor). 3.niezrealizowane ambicje. Podkreślam swój intelekt i niezależność. obcięte i opiłowane.. Brak jakiegokolwiek makijażu. Zajmuję się sprawami innych. łącznie z paskiem. Krata .

A chłodną kalkulację nabywa się przez „zimny wychów". za każdym razem miał coś do powiedzenia. trudno to zaakceptować. Nie spodziewam się już wiele po życiu. poznałam dwa lata temu. duża warstwa tkanki tłuszczowej na biodrach). kontaktową. mówi. Wniosek: Uczucie braku życiowego wsparcia. ale niedowartościowana w sferze seksualnej. Zanim zacznę opis jego codziennego ubioru. PRACA 4 TADEUSZ Jest to krótka opowieść o chłopcu 21-letnim.. Dysproporcja w budowie: bardzo małe piersi. Rebirthing) 1.2. między marzeniami a rzeczywistością. Nie będę robić z siebie nastolatki. doskonale wiedząc. Choroby (interpretacje wg Louise L. czyli słowami przyjacie- . II. bo wiem lepiej. A oto jak przedstawia się wyżej wymieniony TADZIU. nawet pragnienie. Ambitna. że znam. co dało nieoczekiwanie dobre rezultaty. Traktowałam go zawsze z przymrużeniem oka. Zachwianie równowagi między nadświadomością a świadomością. VI. co w swoim życiu widzi. Celowo wywołuje w niej stany depresyjne. o czym już mówiono w pkt. Powodem tego wszystkiego jest Tadeusz. bo działam.c. Brak jakichkolwiek ozdób świadczy w gruncie rzeczy o braku wiary w siebie. a przede wszystkim chciał udowodnić.. że nie było w domu rodzinnym czasu i miejsca na czułości. cytuję: „skoro Ajasz tak twierdzi. Tadeusza. jakby żywił się jej cierpieniem. to tak musi być. i nie zaprzeczał. Tadeusz sprawiał wrażenie chłopca wyluzowanego. bo tak ma na imię. którego wydawało mi się. Ostatnio jednak wstrząsnął mną fakt. Zapalenie siatkówek oczu. w tym przypadku to wyraźna opozycja do rodziny własnej i częściowo męża. To wynika z dużej inteligencji albo też chłodnej kalkulacji. że jest ona słaba psychicznie i bardzo podatna na wpływy. często płacze. chciałabym przedstawić go od zarysu bardziej ogólnego.Wyd. „Nie mogłam się przytulić do ojca. Wniosek: Nie podoba się jej to. 3. iż od kilku miesięcy Dorota popada w coraz to większe przygnębienie. czyli biodra. nie może spać. Dyskopatia kręgów szyjnych.140 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 141 Wniosek: Nie próbuję ani przed sobą ani otoczeniem nosić żadnej maski." W tym przypadku nie potrafi sam znaleźć argumentów uzasadniających dany temat i zasłania się tarczą. 2. Pozostałe elementy dysproporcji. t y m bardziej on jest ukontentowany. nie potrafi skupić się na egzaminach. a mianowicie od metody tarczy i miecza oraz gestykulacji. Hay „Lecz swoje ciało" . by uderzyć kogoś lub coś w zasięgu wzroku. Jeśli chodzi o tarczę. ale jeszcze walczę. Postrzegałam go jako osobę zabawną. 2. rozbudowane biodra (szczupła klatka piersiowa. która jeszcze do niedawna marzyła o wspólnej z nim przyszłości. im ona bardziej cierpi i to okazuje. z dozą teatralnej pozy. Tu zachodzą raczej obydwie przyczyny. Zostaliśmy sobie przedstawieni przez moją przyjaciółkę Dorotę. Wnioski: Szczupłość klatki piersiowej świadczy. Gniew. Uwaga: Działania opisywanej osoby to jakby jej uderzenia. Wygląda to tak. Tadeusz często podkreśla osiągnięcia i poglądy swoich kolegów. iż jest mężczyzną o sile charakteru i błyskotliwej inteligencji. Postanowiłam mu się bliżej przyjrzeć i oczywiście moje spostrzeżenia natychmiast zrelacjonowałam Dorocie. bo mama nie pozwalała".

Dochodzę powoli do wniosku. Czując się niepewnie. dlatego też wszystkie kompleksy. nogi. natychmiast siada na ziemi. zamszowe. znajduje się z tyłu. WIĘC TULĘ SWOJE NOGI). nie zdaje sobie sprawy. Zakończone są małymi. Przejdę teraz do bardziej szczegółowego opisu. w momencie gdy nie pali i nie ma zajętej prawej ręki wysuwa palec wskazujący. a dodając jeszcze ten wysunięty wskazujący palec . iż nie angażuje się on uczuciowo w kontakcie z innymi ludźmi. można przypisać silnej dominacji matki w domu. że Tadeusz jest GŁUCHY I ŚLEPY NA WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE ARGUMENTY. czyli miecza. W rzeczywistości to on jest jednostką bardzo słabą. dotyczy przede wszystkim korzeni (BOJĘ SIĘ. że odsłania swoje wrażliwe miejsce. Atakując w ten sposób. Jeśli chodzi o obuwie. w głowie panuje chaos. Tkaniny. wynikające z braku wiedzy.co złe i co może nas niespodziewanie zaatakować. ściana daje mu poczucie bezpieczeństwa. zaokrąglonymi noskami co. że już zapomniał o tym. który pozwoli mi w pełni ODSŁONIĆ KURTYNĘ. Cienka podeszwa w tym przypadku może być postrzegana jako zapomniana przeszłość. Podczas drobnych sprzeczek. nie rozumiem. Jeżeli Tadeusz znajduje się w okolicach tego wydziału. co chciałby wymazać z pamięci. Tadeusz doskonale zdaje sobie sprawę. za którą porusza się Tadziu.same tumany i osły są na tym wydziale prawa. Nie czuje się dowartościowany ani na tyle mądry jak w zasadzie usiłuje się przedstawić. Jak wiadomo. drugą kolano. Szczególnie o tej porze roku te jesienno-wiosenne buty wyglądają dość intry- . mówiąc o nim." Jest to ewidentny przykład ataku w jego wykonaniu. Podparcie głowy (tulenie jej) świadczy o tuleniu myśli. może być wręcz wyrachowany. a nawet groźbę. szczególnie jeśli chodzi o sferę intelektualną. Następnie podkula nogi. Tadeusz myśli. półsportowe na cienkiej podeszwie. aby postrzegano go w sposób nieco inny. To półsportowe obuwie świadczyłoby o potrzebie wolności. kiedy tak właściwie nie wiadomo o co chodzi. Generalnie Tadeusz ubiera się na czarno od stóp do szyi. usiłuje przekazać otoczeniu. W symbolice . jakie zauważyłam. że lekkie buty Tadeusza występują jako symbol matki. odbijają się na jego partnerce. której w dzieciństwie nie mógł doświadczyć. zawsze brudne. używa bardzo często następującego zdania. który traktuje w sposób niemal sakralny. a co najważniejsze. Podczas rozmów jego dłonie są zaciśnięte. dla niego. że nie jest ono godnym partnerem. postawa jego wygląda bardzo żałośnie. o niechęci do danego tematu. Tadeusz zdecydowanie preferuje buty lekkie. jednak są to tylko pozory. Podpierając tak głowę. Z drugiej strony chciałby. jak możesz się z takimi idiotami zadawać. a uwagi na jego temat nie obchodzą go. (o potrzebie ucieczki). są naturalne lub sztuczne (tudzież domieszki) . cytuję: „MÓJ DOM lub IDĘ DO DOMU". Można tutaj pokusić się o dwie interpretacje: podkulenie nóg i objęcie jednej z nich jest to typowe objęcie z lęku.. cytuję: „..uwidacznia jego poczucie dominacji. a inaczej sfera podświadomości związana jest z przeszłością i stosunkiem do niej. delikatny but to cechy odpowiadające stronie żeńskiej.. zaczyna rozmowę od ataku czyli od obrażania i ośmieszania danej grupy. Tadeusz chroni swój tył. Są one stare i zniszczone. Za czasów jego dzieciństwa rygor w domu był nasilony właśnie przez rodzicielkę. Lekki. jedną ręką obejmuje głowę.142 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 143 la. plecami do ściany. Z czasem ta poprzeczka zaczęła się podnosić i Tadeusz uciekł z domu do akademika.mogą sugerować. swobody. że w konfrontacji intelektualnej nie miałby żadnych szans. Można więc wywnioskować.. koloru czarnego. Może to świadczyć o nieprzyjmowaniu argumentów. Koniec końców. Tadeusz nie umie poradzić sobie ze swoją głową.

czarne dżinsy. Tułów zaliczamy do sfery świadomości. z bardzo mocnymi wycięciami. Co do spodni na co dzień zakłada on luźne. doskonale zdajemy sobie sprawę z tego. złości do matki i ojca.. Kolor czarny sygnalizuje aby nie wtrącać się w jego problemy. druga na udzie i trzecia w kroku jedyna łatana. nawet w zwykłych rozmowach potrafi powiedzieć. odgraniczającym strefę podświadomości od świadomości.. W całym stroju widoczny jest luz .. do czego dążymy. Może być to powiązane z osobą ojca. kobiety są po to. Niewątpliwie chodzi tu o ozdabianie dzieciństwa. Stąd u niego ten wielki pas w sferze świadomości.. aby dbały o męża. Łączy się to od razu z kompleksami na punkcie seksualności. czarnego golfa i koszuli. Jednak ja zacytuję Tadeusza dosłownie. że ojciec był raczej cichy. nie umie sobie poradzić.czyli w dalszym ciągu potrzeba swobody i niezależności. a zaniedbane buty to problemy natury egzystencjonalnej. dom i dzieci. jaki to on jest przystojny i wspaniały.jest mocnym facetem. Tadeusz za wszelką cenę zawsze podkreśla siebie jako mężczyznę. że już jutro je zaszyje. którą notorycznie łata. gdy on nie potrafi z tych kłopotów wybrnąć. Łatanie tej dziury może mieć znaczenie ŁATANIA SWOJEJ MĘSKOŚCI. męskości. pozwoli wybrance nacieszyć się WĄTPLIWYMI ZAOKRĄGLENIAMI MIĘŚNI. niewiele miał do powiedzenia a już na pewno nie był wzorem męskości. Boi się. ma je już trzy niczym pas cnoty. Buty te są ozdobione po bokach takim samym materiałem pociętym na paski. są zawsze brudne i bardzo zniszczone. nie powinny pracować. o tym mówi czarny kolor. mówiące przede wszystkim o dużych kłopotach z samym sobą. Pod spodem nosi podkoszulek koloru czarnego. że wyglądam bardzo dobrze. że to według jej reguł toczyło się życie w domu i że to ona kreowała Tadeusza. które. cały czas jesteśmy w sferze podświadomości. W rezultacie odkłada te problemy. a więc korzeni i także popędów seksualnych. Wiemy. Oddzielenie świadomej miłości od spraw seksualnych. kobiety powinny słuchać swoich mężów. Tadeusz zawsze powtarza. Cytuję: prawda. Wniosek z tego. SŁUGA MUSI.PAN KAŻE. Spodnie są stare i sprane. Tadeusz ma obydwoje rodziców. Dziura. której zbyt mało doświadczył jako dziecko. mówiący: ŚWIADOMIE DĄŻĘ DO TEGO. Buty Tadzia. przy tym i tak z góry . Dziury świadczą o problemach.potwierdzają to nowo powstałe prześwity. równocześnie oznacza potrzebę miłości. notabene mają trzy dziury... której nie chce dopuścić. Potrzebuje pomocy. znajduje się w kroku. ABY BYĆ IDEAŁEM MĘŻCZYZNY. w jego przeszłość. Ciągną się za nim już bardzo długo i z dnia na dzień narastają nowe . Spodnie uwieńczone są grubym wojskowym pasem. o której zresztą nie bardzo ma ochotę opowiadać. że nie bę- dzie dość dobry i naszywa coraz więcej łat. Jedna na szwie w okolicach łydki. zwłaszcza. prawda że jestem świetnie zbudowany? Tadeusz potrzebuje poparcia swojej osoby. jednak tego nie robi. który to po ściągnięciu bawełnianego. Cytuję: „. jaki chętnie widziałby Tadeusz. Świadomie dąży do konfrontacji na tym tle.. jednak nie można go zaliczyć do ubrania wielowarstwowego. jak już wspomniałam. Oczywiście chęć ta może być powodowana różnymi ograniczeniami w dzieciństwie. które było zbyt smutne i zbyt poukładane.144 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA4 145 gująco na tle codziennego obuwia." Ja mam od razu jedno skojarzenie . a stan spodni wskazywałby na mocne ich przedawnienie. że matka była tą dominującą stroną. przyozdobione wojskowym pasem z dużą metalową klamrą. Ubranie Tadeusza składa się z trzech warstw. Można pokusić się o stwierdzenie . może wtedy obraz stanie się bardziej wyraźny. W takich wypadkach ciężko powrócić jest do normy.

że Tadeusz lubi przywdziewać gar- . Oczywiście. Mógł on dojść do wniosku. ALE SIĘ BOJĘ. z którymi nie potrafi dać sobie rady. Wiąże się to też z uprawianiem twórczości (w jego przypadku są to różnego rodzaju kompozycje na gitarę). Potwierdza on rozdwojenie jego osoby.. Już samymi włosami manifestuje zdanie: ZOBACZCIE JAKI JESTEM WSPANIAŁY I ORYGINALNY. może to świadczyć o jego ambicjach. a kolor taki określa brak poczucia bezpieczeństwa i jednocześnie brak wiary w siebie oraz niepewność przyszłości. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie ten mechaniczny przedziałek dokładnie na środku głowy... Jedną nogą stoi po lewej stronie. MĄDRY I ARTYSTYCZNY . czerwone spodnie z bardzo grubej bawełny. podkreśla tym swój intelekt: ZOBACZ JAKI JESTEM MĄDRY. Tadeusz do niedawna spinał włosy. Przy późniejszym opisie na pewno uda mi się to udowodnić. gotowość do działania. gruby naturalny materiał nasuwa jedno skojarzenie. odpowiadającym za sferę erotyczną ale także za sferę intelektualną. najprawdopodobniej powodowane to jest zbyt wielką kontrolą. iż nastąpił regres. poczucie swobody i wolności. że tak naprawdę to niekoniecznie musi być najlepszym (chociaż głośno się do tego przyznaje). znaczy to. a mianowicie problemy z uczuciowością. mówił o sobie: „. JESTEM PONAD TO WSZYSTKO. lęki. Otóż w akademiku (zaznaczam. że włosy opadają na ramiona. który mówi o kontroli uczuć i odruchów u takiej osoby. chłodem matki w jego dzieciństwie. można sądzić. gdyż jak pamiętamy.czyli ewidentne problemy z osobowością. Koszula ma jedną kieszeń po lewej stronie (jest to strona serca). Warto dodać. bawełniany golf. co mogłoby manifestować chęć przygody seksualnej. rozpiętą koszulą z podwiniętymi mankietami.146 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 147 zakłada. że ów jest czarny. która pozwoliłaby mu na zerwanie uwięzi. spodnie są czerwone. przylegający do ciała." Od kilku miesięcy włosy ma regularnie rozpuszczone. włosy są bardzo ważnym szczegółem. Golf zostaje ukryty pod ciemnobrązową. Tadeusz ma zawsze odsłonięte czoło. gdyż Tadeusz jest postacią mocno rozdwojoną. obawy. dodatkowo podkreślając ważność jego osoby: ZOBACZ JESTEM WAŻNY.DOCEŃ TO. Przejdę teraz do sfery nadświadomości. Wygląda to tak jakby mówił: CHCIAŁBYM. Świadczy to o jego nałogu. Koszula jest rozpięta. kieszeń jest otwarta. że to akademik męski) Tadeusz zakłada dresowe. drugą po prawej . Koszula ma odcień ciemnobrązowy. Tadeusz ma długie włosy. otwartym. zwłaszcza. Tadeusz jest ubrany na co dzień w czarny golf. Ma dużą potrzebę niezależności. niepewność. Jestem skłonna przypuszczać. golf może świadczyć o pewnym stanie niewolnictwa. odzieży domowej i wyjściowej. Warto też dodać. w którym się zamyka. Na tak SEKSOWNĄ podkoszulkę zakłada czarny. Dlatego też spodnie te zakłada tylko w gronie męskim. ciągle aktualnym. naginającą się do różnych sytuacji w zależności od potrzeby. Z drugiej jednak strony. że świadomie wybiera luźny. Tadeusz może czuć się skrępowany. iż oba wywody są prawdziwe. MAM DUSZĘ ARTYSTY. a zarazem aktywność. próbuje odnaleźć energię. Podwinięte mankiety to nic innego jak dążenie do swobody. Może to być coś w rodzaju kokonu. Trzyma w niej papierosy. że jest to sfera podświadomości. uwięziony. czyli: PROSZĘ. Jest to próba koncentracji na sobie. że jest najwspanialszy. Jak wiadomo. uzależniony od kogoś lub od pewnych kłopotów. SPÓJRZCIE NA SWOJE SPRAWY. niestałość. opadające na ramiona.będę najlepszym weterynarzem na świecie. A MOJE PROBLEMY POZOSTAWCIE MI. tym bardziej. wolny styl życia. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tzw.. Podkreśla tym swoją niezależność. Kolorem czarnym próbuje utorować sobie drogę do wyższych celów. Natomiast nie łączy się to z pewnością z przyzwoleniem sfery świadomości. luzu. Pokuszę się tutaj o wywód.

dlatego teraz pewności dodaje mu standardowy strój. Za wszelką cenę będzie się bronił.lub też dalej .związane jest to z zaburzeniami słuchu. napotyka na potężny mur oraz odpowiedzi typu. a wśród nas znajdują się jego najlepsi koledzy . zaciągając się dymem bardzo nerwowo. czuje się wtedy bardzo dowartościowany. oznaczać może izolację od otoczenia. jest odwrotnością tego co było u niego w domu. która mnie zastanowiła. Jest wewnętrznie podzielony i tak do końca to nie zdaje sobie sprawy z tego co chciałby robić. Choroby łączące się z żołądkiem to przerażenie. Może to wynikać z jego niepewności siebie. aby nie być podobnym do swojego ojca. do maksimum. kogoś bliskiego . że krople na żołądek stoją zawsze w pobliżu łóżka.Tadeusz natychmiast się prostuje. A mianowicie zauważyłam.. Kocha. wypinając pierś do przodu (zaznaczam.wiąże się to z irytacją na jedną osobę. Nie potrafi się otworzyć . jakie miewa nasz bohater. jakie ma o swojej przyszłej żonie. w którym przebywają Amerykanki. Otóż. może to oznaczać brak odwagi w działaniu. że tworzy tylko obrazy. a także przed lękiem związanym z czymś nowym. Czyli może to oznaczać. zdecydowaną .148 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 4 149 nitur. Garnitur jest zrobiony z tkaniny naturalnej o grubym splocie. Następną przypadłością. że chodzi tu o matkę. iż Tadziu jest osobą z bardzo wieloma kompleksami. Kiedy Tadeusz ściąga koszulę.kojarzy się to z podgryzaniem siebie.. jakie chciałby zaprezentować. kiedy idziemy gdzieś całą grupą. Kiedy rozmowa toczy się na poważne tematy. tylko w wypadkach. że stać go na nowe. Natomiast nigdy nie odważyłby się zostać sam na sam z jedną dziewczyną. Notorycznie obgryza paznokcie . nie będę z tobą rozmawiał. Tadeusz zaczyna za- słaniać się ze wszystkich stron. ale nie bardzo wie jak ma to powiedzieć. potwierdzałoby to problemy z uczuciowością. Pozostaje przy starym ubraniu chociaż wiem. jaka u niego występuje to bóle żołądkowe. zwłaszcza w chwilach. Od dziecka Tadeusz cierpi na zatoki . zarówno na tle intelektualnym. jak już wcześniej wykazałam. jakby chciał podnieść swoją wartość. jak i na tle swojej męskości. Garnitur w tym przypadku może łączyć się z dzieciństwem. zwłaszcza gdy idzie w odwiedziny do damskiego akademika. niemożność zaakceptowania tego co inne.zasłaniając się . Wygląda to tak. czyli. miłością.zdając sobie jednak sprawę. niewątpliwie jest to uraza do jednego z rodziców. doceniony i męski (coś w stylu koguta w kurniku). Można wysunąć jednoznacznie wniosek. kiedy . Najprawdopodobniej ma niewiele do zaoferowania i stąd ta postawa. brakowało mu słowa KOCHAM CIĘ. zasłania w ten sposób brak wiedzy . cytuję: „o co ci chodzi. widoczne jest niewielkie skrzywienie w części środkowej kręgosłupa. Tadeusz mógł czuć się niekochany przez rodziców." Pali przy tym papierosa. Jest jeszcze jedna rzecz. Zauważyłam. że nie robi tego na co dzień.atakuje. gdy w grupie są jego przyjaciele). która jednak nie ma zbyt wielu dysharmonii w swojej budowie. wyciąga. że często niedosłyszy . Wyobrażenie. nieprzyjmowanie argumentów. przedstawia siebie jako osobę silną.kiedy Dorota próbuje w takich momentach nawiązać z nim kontakt. jednym słowem: NIE ZAWRACAJCIE MI GŁOWY.wydaje mi się. Lubi przebywać w gronie wielu dziewczyn naraz. Częste krwawienie z nosa. Ubierając się w ten sposób. obawa przed nowym. że boi się zmian i nowości. jakby chciał pokazać się większy i mądrzejszy. bo nie nauczono go tego w domu. Chciałabym jeszcze krótko zatrzymać się na dolegliwościach. Wspomnę jeszcze coś o jego sylwetce. Wynika to najprawdopodobniej z obawy przed sprawdzeniem się.

Całe to ubranie jest miękkie i naturalne. Pierwsza warstwa przy ciele. Ogólne wrażenie Osoba zadbana. Konrad ma też na sobie niebieskie jeansowe spodnie. a jeżeli z krwią połączymy czarny kolor jego ubioru. W czasie rozmowy pochylony do przodu. Elementy ubioru Konrad ubrany jest „na cebulę". Ogólne cechy fizyczne Osoba wysoka (186 cm). pojawia się też rumień. naprężenie górnej części kręgosłupa. obcisła koszulka. jest to potrzeba uznania. stopy zwrócone w stronę rozmówcy. Zauważalne są też elementy nieco zgarbionych pleców i masywnych nóg. mocno opięte na biodrach. student ekonomii na kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. w sytuacjach stresowych. Ma na sobie aż cztery warstwy odzieży. II. Na niej niebieski sweter.150 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA 5 151 nie bardzo potrafi wyjść z sytuacji z podniesioną głową. w rozmowie miła i uprzejma. Ogólnie dominują kolory jasne. to ciemnoszara. Osoba Mężczyzna. na pewno jest to wołanie o miłość. Na twarzy Konrada. Uwagę koncentruje bardzo silnie powiększona klatka piersiowa i wyraźne usztywnienie. . Konrad sprawia wrażenie flirciarza a nawet kobieciarza. głównie niebieski. PRACA 5 I. ręce cały czas widoczne. a następnie zielona bluza. ponieważ drętwienie ręki można odczytać jako powstrzymywanie miłości. IV. Daje to wrażenie zainteresowania tematem rozmowy i gotowości do otwartej konwersacji. III. Zewnętrzną warstwę stanowi czarna skórzana kurtka. zapięta z przodu na ekspres. z którą to on sam ma problemy. lat 20.

i tak wyraźnie. Rodzice. jednocześnie jednak podatny na wpływy. dość. będzie starał się być osobą znaną i uznaną. . iż czując się odpowiedzialny za kłopoty rodzinne. Konrad twierdzi. że w okresie tym jedno z rodziców (z późniejszej analizy wynika. reprezentuje osobę. Włosy wyraźnie odsłaniają czoło . wyrwania się z domu rodzinnego. braku bliskości matki. Chód Konrada to lekkie stąpanie i charakterystyczne. chwianie się.niebieski. postanowił szybko stać się bardziej dojrzałym i przejąć na swoje barki spory bagaż obowiązków. iż naturalne procesy biologicznego zegara zostały tu poważnie zaburzone. Opis ogólny U Konrada przeważają kolory żywiołu wody . Nie wiemy dziś. Żywioł wody tworzy sferę „ty". jak u Konrada. Za zaburzenie bowiem uznaję przesadnie rozbudowaną. która zwraca się do wnętrza. bardzo widoczne kołysanie. Nasuwa to na myśl obawę postawienia stopy na ziemi. prawdopodobnie nie stworzyli stabilnego domu. Skutek tego widoczny jest dziś w bardzo silnym naprężeniu ramion i wyraźnym usztywnieniu górnej części pleców (według L. Będzie zapewne udzielał się publicznie. Rumień na twarzy pojawił się w dzieciństwie. że ich małżeństwo w tym okresie rozpadło się. Konrad prawdopodobnie starał się otrząsnąć i zrzucić z siebie balast przeszłości. zielony. Jest to chłopak prawdopodobnie obdarzony intuicją. Mamy więc do czynienia z osobą uczuciową i wrażliwą emocjonalnie. Przypuszczalnie będzie on mocno zabiegał o uczucia. która rozwija społeczeństwo. Hay usztywnienie takie spowodowane jest brakiem wsparcia uczuciowego i poczuciu bycia niekochanym). Silnie umięśnione uda wskazują zapewne na chęć ucieczki. których zabrakło już na początku. czy też wynika to z ucieczki z oschłe- go domu w głąb siebie. następujący po żywiole powietrza. 4. 3. stanowiący wówczas dla niego archetypy boskości. Poczucie bycia nie dość wysokim wynika być może z „umniejszenia" w okresie dzieciństwa. Dziecko w wieku 7-9 lat wkracza w świat zewnętrzny.152 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 153 V. Również następne lata (okres 3-6 lat) nie były zapewne wiekiem beztroskiej zabawy i radości. Ciało jako pamiętnik naszych dziejów ANALIZA WEDŁUG METODY ALEKSANDRA LOVENA Niezwykle rzadko spotkać możemy osobę. Możliwe. powiększoną klatkę piersiową. iż w domu częste były kłótnie lub też. że skulenie na poziomie ramion pozostało do dziś. emocjonalnym. Konrad w obcy mu świat wstąpił obciążony sporym już bagażem przeszłości. Możliwe. To osoba. jako krzyk samotnego dziecka o uwagę rodziców. że ojciec) odeszło bądź zmarło. być może też przedwczesnej rezygnacji matki z karmienia piersią. Na jej podstawie wnioskować możemy. Chłopak zabiega niewątpliwie o bycie osobą publiczną. Inne cechy fizyczne 1.kompleks na poziomie intelektualnym. czy to pod ich właśnie ciężarem ugiął się. jakiego doznał jako dziecko w rozpadającym się domu. 2. Podgolenie z tyłu sugeruje gromadzącą się agresję. Mimo wysokiego wzrostu. U Konrada widoczne więc zapewne będą kłopoty z zaspokojeniem uczuciowym. Nabrzmiała klatka piersiowa to ślad po zbyt rzadkim przytulaniu. Obawiam się. iż chciałby być jeszcze nieco wyższy. iż jako niemowlę (w okresie 0-2 lata) chłopak pozbawiony był poczucia bezpieczeństwa ze strony matki. u której występują tak charakterystyczne elementy. VI. obawę przed trzęsieniem ziemi. Interpretacja ubioru 1. Jako 12-18-letni chłopak. Żywioł wody. Rumień może być też objawem gromadzonej w okresie dzieciństwa agresji. zastanawia się nad sensem życia. sferę społeczeństwa.

na tym najbardziej wewnętrznym poziomie dzianina układa się w bardzo wąskie pionowe pasy. Przeszycie to wskazuje na zranienie w sferze seksualnej. Bardziej zewnętrznie występuje niebieski sweter. szara koszulka. co świadczy o uczuciowości osoby opisywanej. a także częste przygryzanie warg. tutaj ujawnia się poprzez ściągacze występujące zarówno na nadgarstkach. Oznacza to symboliczne zamknięcie się w sobie.to podkreślenie seksualności. Opis szczegółowy Opis według Lovena potwierdzony jest bardzo topornymi i masywnymi czarnymi butami Konrada. Dzięki wszystkim tym warstwom chłopak stara się ukryć głęboko swoje problemy i kompleksy. symbolicznym więc znaczeniem będą tu trudności w komunikacji emocjonalnej w domu rodzinnym. Niebieskie spodnie to chęć podkreślenia oryginalności w sferze seksualnej. Poprzez niebieski kolor Konrad stara się pokazać światu swoją oryginalność: „zobacz jaki jestem inteligentny i twórczy". Konrad ubrany jest „na cebulę". Granatowe skarpetki mogą więc symbolizować postanowienie chłopca o wczesnym byciu dojrzałym i odpowiedzialnym. Koszulka. które mogą się okazać pomocne w rozwiązaniu problemów na tym poziomie. Kolor szary tajnie odpowiada żółci. a tajnie czerwony. Jawnie kolor czarny. jest miękka i naturalna. Tył to przecież przeszłość. Na pamiątkę ciężkich przeżyć z dzieciństwa zakłada on ciężkie buty. Spodnie są bardzo opięte na biodrach eksponując narządy męskości . odgradzanie. brak bliskich. Prostokąt i kwadrat symbolizujący dom rodzinny. Sweter jest luźny. Górna część odpowiedzialna jest też za mowę. przez co sprawiają wrażenie bardziej ukrwionych. Buduje społeczeństwo.«porozmawiajmy».154 JAK TO ROBIĄ INNI PRACA5 155 by móc udowodnić sobie swoją wartość. Bluzka zapięta jest wysoko pod szyję.mężczyzna. Tutaj jednak. więc to prawdopodobnie jego zabrakło w domu rodzinnym. prostokąt . Buty są wypastowane. rzutującym na seksualność chłopaka. ale coś lub ktoś wciąż go krępuje. Być może Konrad nie czuje się pewnie na tym poziomie. co oznaczać może próbę upiększenia okresu dzieciństwa. mówi nam o pragnieniu miłości i niedopieszczeniu w dzieciństwie. Ubranie tuż przy ciele to bardzo ciemna. „Zobacz jaki jestem twórczy i oryginalny". Konrad chciałby wyrwać się z rodzinnego więzienia. Poczucie uwięzienia zaznaczone wyżej. Buty o takim wyrazie mówią o braku podpory ze strony ojca w okresie dzieciństwa. by ono doceniło jego. które poznajemy poprzez odkrywanie każdej kolejnej warstwy. Srebrna klamra oznaczać może ogromną po- trzebę uczuć i czułości ze strony partnera. co świadczy o potrzebie swobody i przestrzeni.dom jako struktura. 2. bezpośrednich kontaktów z najbliższym otoczeniem (możliwe są też kłopoty z układem pokarmowym). mogą więc być to problemy z wyrażaniem uczuć. srebrną klamrą oraz białym przeszyciem. znajdują się na poziomie. Jej symboliczne znaczenie to kłopoty z komunikacją na poziomie tu i teraz. ukrywa też tajny . z mocno rozstawionymi nogami. O chęci podkreślenia tej sfery świadczy również charakterystyczny sposób siedzenia. Sugeruje to również czarny prostokąt na prawej tylnej kieszeni spodni. zaznaczone jest szerokim czarnym paskiem z dużą. górnej części przewodu pokarmowego i żołądka. Tworzą one kajdany i obrożę na teraźniejszości opisywanej osoby. podobnie jak kolejne warstwy. zamknięcia. jak i pod szyją. Jest to wyraz poczucia uwięzienia. U Konrada sfera seksualna. iż spowodowane to zostało rozłamem w domu. Kolor niebieski jawnie. z komunikacją emocjonalną . masywną. a prawa strona . a jednocześnie swoiste oddzielenie świadomości i podświadomości. Niewykluczone.

156

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 5

157

kolor jasnoszary, symbolizujący pragnienie docenienia społecznego. Następną warstwę stanowi zielona bluza. Znów golf oraz ściągnięte w nadgarstkach rękawy. Kolor zielony to manifestacja kłopotów emocjonalnych, potrzeb skupienia się nad sobą, odnalezienia wewnętrznej równowagi. Jako trzecia warstwa sugerować może napiętą sytuację w stosunkach z kimś z otoczenia. Zieleń ukrywa kolor szary, również wyrażający potrzebę równowagi i stabilizacji, ale bez manifestacji tego na zewnątrz: „mój problem - moja sprawa". Ta postawa wobec otoczenia podkreślona jest bardzo wyraźnie czarną skórzaną kurtką. Skórzane ubranie to bariera, pancerz i oznaka niepewności działania w świecie zewnętrznym. Konrad obawia się dopuścić kogokolwiek do swojego «słabego wnętrza». Skóra stanowi tu mocną ochronę przed odkrywaniem kolejnych warstw i zranieniem, którego już doświadczył. Świadczy o tym zapięty na sercu ekspres. Czarny kolor kurtki oznacza zbieranie energii do działania: „nie wtrącajcie się, kiedyś sobie poradzę". Czerwony kolor tajny to wciąż jednak marzenie o miłości. Tę skórzaną kurtkę Konrad nosi zawsze odpiętą. Możliwe więc, że są osoby, które jest gotów dopuścić głębiej, przecież i tak wciąż jeszcze pozostaje kilka warstw. Zarówno na kurtce, jak i bluzie wyraźnie zaznaczony jest poziom bioder. Są to, występujące po obu stronach, zapięte kieszenie. W kurtce występuje dodatkowe wzmocnienie podwójnymi zapiętymi sprzączkami po obu stronach bioder. To mocne podkreślenie sfery seksualnej. W połączeniu z elementami opisanymi wyżej, zapięte sprzączki świadczą o utrudnieniach w działaniu i realizowaniu się na tym poziomie. Sugerować to może częstą zmianę partnerek, jednak przy braku pełnej satysfakcji. Dolna część tułowia, to również przeszłość, rodzina. Po raz drugi potwierdza się więc fakt, iż kłopoty na tym tle powstały w domu, w okresie rozwoju.

Charakterystyczne i zastanawiające są napisy na ubraniu Konrada. Biało-czerwony napis leży chłopakowi na żołądku, zaś na luzie na sercu nosi napis w obcym języku. Sugeruję więc chęć wyjazdu z kraju. Spokój, równowagę (kolor zielony) łączy Konrad z innym krajem. „Tam wreszcie będzie ważny, tam się zrealizuję" symbolizuje granatowy kolor napisu. Dodatki Dodatki u Konrada wskazują na najbardziej dręczące go problemy. Nosi więc masywny srebrny zegarek, symbolizujący problemy w kontaktach ojciec-syn. Konrad odczuwa brak miłości ze strony rodzica, a potrzeba uregulowania stosunków podkreślona jest przez szarosrebrny cyferblat. Jeszcze jeden element, to brązowo-żółte koraliki, ciasno oplatające szyję, tworzące obrożę. Ich symboliczne znaczenie opiera się nie tylko na kolorze, lecz również materiale. Brąz to oczywiście niepewność, poczucie zagrożenia i napięta sytuacja w otoczeniu, żółty - to ponownie problemy natury emocjonalnej, kłopoty w wyrażaniu uczuć (interpretacja jak wyżej). Koraliki sprawiają wrażenie kamyków, co nasuwa skojarzenie skostnienia uczuć. Jeśli prawdą jest, iż, jak twierdzi Konrad, są one zrobione z żeber rekina, to ich symboliczny wyraz byłby tym bardziej nagatywny. VII. Podsumowanie Powyższa analiza pozwoliła nam dotrzeć głębiej do opisywanej osoby Konrada i ujawniła główne jego kompleksy. Możemy powiedzieć, iż na obecnym etapie ma on problemy z: 1. brakiem oparcia i uczuć ze strony ojca, 2. uczuciową komunikacją z matką, 3. poczuciem uwięzienia w domu (chęć wyjazdu), 4. własną seksualnością, 5. zaufaniem i otwarciem na świat zewnętrzny.

158

JAK TO ROBIĄ INNI

PRACA 6

159

Opinia Konrada Ogólny sposób spojrzenia na pracę wywołuje u mnie wrażenie realnego i prawdziwego wglądu w moje wnętrze. Są jednak pewne szczegóły, z którymi nie mogę się zgodzić (może ze względu na inne mniemanie o sobie?!): - co do mojej klatki piersiowej - w dzieciństwie traktowany byłem jako osoba, na którą matka - samotna - przelewała swe uczucia - przytulała mnie bardzo często! - okres 3-6 lat był okresem beztroskim! lecz pełnym niepokoju o matkę i siebie (co do przyszłości), rodziło się poczucie chęci ochrony matki i siebie przed niesprawiedliwością, - nigdy nie zależało mi, by zwrócić uwagę rodziców, raczej chciałem być trochę samodzielniejszy. Reszta pracy jest w moim mniemaniu dokładną i prawdziwą analizą mojego charakteru, główne podkreślenia: - wpływowości, - pragnienia miłości, - skomplikowanej seksualności, - braku ojca, - chęci ukrycia kompleksów, - chęci (możliwej i zawsze chcianej) uregulowania mego życia z dala od domu, np. za granicą, - dom to moje „uwięzienie" jak napisała P. Dominika.

PRACA 6
U s o b ą analizowaną jest mężczyzna około 33 lat, żonaty. Średniej budowy i wzrostu. Otyłość na poziomie brzucha. Chód lekki, niepewny. Większość noszonych bluzo-koszul jest szalenie kolorowa, w geometryczne wzory - trójkąty, kwadraty, pasy. Spodnie - jeans. Buty brązowe, lekkie - za kostkę, sznurowane, cienka podeszwa. Przy szyi w bluzach wciągnięty sznurek. Końce również zakończone kulistymi plastykami. Torba-chlebak w zielone i pomarańczowe kwadraty, pochylone, porozrzucane, noszona najczęściej na lewym ramieniu. Dlaczego! Dlaczego mamo nie kochałaś mnie jak matka kocha swoje dziecko? Dlaczego mamo nie przytulałaś mnie do swojej piersi? Dlaczego mamo jako dziecko małe musiałem przeżywać te straszne trzęsienia ziemi w naszym domu? Dlaczego, powiedz mamo, dlaczego, nie byłaś matką przez duże M? A Ty żono, dlaczego idziesz śladem mojej mamy? Czy Wy, kobiety, jesteście wszystkie takie? O, na pewno nie! To Wy jesteście wszystkim dla mnie. Moje kobiety, nie jestem nieudacznikiem, nie jestem zerem. Ja ciągle szepczę - kocham Was! Ja wołam - nie odtrącajcie mnie! Ja krzyczę - zauważcie mnie! Czy męskość to wódka? Czy męskość to walenie pięścią w stół? A może ta męskość to bez serca, bez czułości gbur? Czy taki jest wasz wzór?

160

JAK TO ROBIĄ INNI

Ale ja jestem silny, choć wrażliwą duszę mam. Choć dom się chwieje Choć znów mi wali się świat jak wtedy, gdy miałem parę lat. I wokół mnie coraz mniej życzliwości Więc staram się stworzyć życie z ogromem czułości Dać innym uśmiech, trochę wyrozumiałości. Niech świat pięknieje a nie pogrąża w bezmyślnej chciwości. Więc mówię do Was wzorami Krzyczę do was kolorami, że w moim sercu łamie się życie Choć usta ciągle się śmieją. Przetrzymałem katastrofy, Zbieram w całość marny świat Przetrzymam również akceptacji brak. Czasem czuję się jak liść, nie wiem skąd i dokąd mam iść, Nie wiem, co mnie czeka. Ale cóż, pozostaje nadzieja Że docenicie mnie, gdy doceni mnie świat. Nie rezygnuj z nadziei, bo czym byłoby życie bez niej, iskrą oderwaną od rozpalonego węgla. Nie daj ponieść się rozpaczy z powodu tego co się stało, bo aby zrozumieć ludzi, trzeba starać się usłyszeć to, czego nie mówią i czego być może nigdy nie będą zdolni powiedzieć.

Opis tablic

Tablica 1 1. Kontroluję życie, jestem dynamiczna i ostrożna w sferze uczuć. 2. Chcę miłości, a zarazem boję się jej. 3. Chcę przestrzeni, chcę być wolna. 4. Chcę aby dostrzeżono moją wartość duchową. 5. Potrzeba przestrzeni. 6. Byłam krępowana w dzieciństwie. 7. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. 8. Chcę kontroli seksualnej. 9. Pragnę uciec z domu od kłopotów rodzinnych i rygoru. 10. Chcę odcięcia się od (korzeni) rodziny. 11. Krępowane dzieciństwo. 12. Smutne dzieciństwo. 13. Brak poczucia ciepła rodzinnego. Tablica 2 1. Chcę być dynamiczny. 2. Mam wiele wewnętrznej złości. 3. Potrzebuję przestrzeni. 4. Potrzebuję podkreślić swoją wartość wewnętrzną. 5. Chcę być zawsze gotowy do działania. 6. Tęsknota za uczuciami ze strony ojca, zagarnięcie uczuć przez matkę.

Uciekam w pracę od kłopotów osobistych. 11. Potrzebuję uczuć i równowagi wewnętrznej. 6. tylko pracował. 8. 9. Tablica 3 1. może religię. 13. 5. Chcę być dynamiczna i ważna. w którym kładziono nacisk na rozwój wewnętrzny. 10. 8. Jestem uzdolnionym artystą. 3. Mam kłopoty z układem nerwowym i pokarmowym. Nie lubię norm i podporządkowania się. Chcę pokazać swoją wartość intelektualną. Tablica 4 1. Tablica 6 1. Mam poczucie ograniczeń w działaniu. 9. Marzę o miłości. Pragnę miłości. Krępowanie wolności przez matkę. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. 10. Mam bogate wnętrze. Jestem ważny i męski. 5. 14. Dom. Brak podpory ze strony ojca w dzieciństwie. Kontroluję sferę intymną. Wolę widzieć. Kontroluję sferę seksualną.162 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 163 7. Chcę równowagi w kontaktach rodzinnych i problemach osobistych. 5. Chcę miłości. 12. 9. 11. Chcę się odsłonić przed światem. 4. Podkreślam swój wzrost i męskość 2. głównie ojca. Oddzielam miłość od seksu. 13. Kontroluje swoje przeżycia intymne. 2. 4. Jestem doświadczona. 10. Wcześniejsze krępowanie swobody. Mam swobodny stosunek do seksu. 8. chcę uciec z domu od wspomnień. Kompleksy na tle wartości intelektualnej. 3. Chcę być wolny. Potrzebuję równowagi wewnętrznej. Kontroluję świadomie sferę intymną. 4. Wolę patrzeć na świat zza szyby. 3. 7. Pragnę wolności. Tablica 5 1. 12. Brak miłości i ciepła. 6. 7. . 5. Tęsknota za uczuciem-miłością. Pragnę miłości. 8. Chcę unormować stosunki z rodzicami. 10. Smutne dzieciństwo. Kontroluję siebie i swoje uczucia. 9. 7. 2. 2. 8. Chcę zacząć wszystko od nowa. 9. Wszystkie problemy są przy mnie. Chcę przestrzeni. Brak spełnienia w miłości. Zawiodłem się na uczuciach. Chcę podkreślić swoją siłę i dynamizm w działaniu. Tęsknota i brak podpory ze strony ojca. Ojciec mało dbał o mnie. Wpajanie wartości religijnych w dzieciństwie. 12. 13. Staram się być konkretna i trzymać wszystko w garści. 6. chcę zacząć wszystko od nowa. 4. 3. Brak ciepła i miłości w dzieciństwie. 11. 7. Czuję się skrępowany przeszłością. Tajemnica z domu rodzinnego. 6. będąc sam w ukryciu. Dominacja matki w domu. 10. Chęć odcięcia się od krępującego mnie dzieciństwa. Marzę o wolności. 12. Przeszłość krępuje moje działanie. Podkreślam swoją wartość i dynamizm. 11. 14.

6. Marzę o miłości pomimo smutku. Staram się o d d z i e l a ć miłość od seksu. Tablica 8 1. Potrzebuję wyjaśnić swoje problemy z przeszłości. 8. Staram się dzisałać. Zobaczcie moją inteligencję. 3. 11. 5. 3. Chcę przestrzeni i wolności. Mam napiętą sytuację w najbliższym otoczeniu. Chcę podkreślać swoją męskość. 2. Pragnę miłości. Chcę być dynamiczną i nie wracać do przeszłości. 11. 12. 7. 12. 9. Zobacz. Oddzielam m i ł o ś ć od seksu. Jestem doświadczona i chcę zacząć wszystko jeszcze raz. eksponując seksualność. Pragnę miłości. Jestem inteligentny. Brak pełnego k o n t a k t u z ojcem. Zawiodłem sięs w miłości. Marznę z braku ciepłych uczuć. Brak podpory ze strony ojca. 7. 3. że j e s t e m 100% kobietą. . Chcę. 2. Kłopoty emocjonalne mogą odbić się na moim przewodzie pokarmowym. 13. o której nic nie powiem. ale partner winien być bogaty i nie chcę angażować się do końca. 10. 8. Tablica 10 1. Po ranie na sercu została blizna. Pragnę wolności. 3. 10. 6. 10. Tablica 9 1. 5. Potrzebuję prz estrzeni i działania społecznego. 2. Potrzeba akceptacji społecznej. 9. Pragnę akceptacji w grupie. 4. Potrzebuję dużo omówić lub mam taki zawód. Kontroluję sferę intymną. Brak wzorca męskiego w dzieciństwie. 4. 7. Podnoszę swoją wartość. Zawiodłam się w miłości i nie potrafię o tym zapomnieć. Dominacja matki. 4. ale nie licz na prawdziwą miłość. 9. Chcę uchodzić za silnego i działającego. muszę dużo mówić i kontrolować otoczenie swoją elokwencją. Staram się oddzielać miłość od seksu. Jestem walczącym pacyfistą. który był gościem w domu. Potrzeba m i ł o ś c i ze strony ojca. by d o c e n i a n o moją wartość intelektualną. 8. 8.164 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 165 Tablica 7 1. Kontroluję s e k s i nie pragnę zbytnio angażować się w miłości. 6. Jestem zły wewnętrznie. 5. 6. Wolę patrzeć na świat przez szybę. Pragnę r ó w n o w a g i wewnętrznej. 4. problemy aktualne i z przeszłości przeszkadzają mi w swobodnym działaniu. Miałam za k r ó t k i e dzieciństwo. 11. 5. 2. 11. 7. 13. 10. Zawiodłam się na miłości. Zawiodłam się na mężczyźnie i związek z nim dalej krępuje moje działanie. 14. Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu zmusiła mnie do ucieczki w pracę. Chcę wolności i przestrzeni. Brak ojca. Nadmiar złości i brak miłości w dzieciństwie. tylko prawdziwe uczucie może mnie odblokować. Nierozwiązany problem uczuciowy z ojcem. 9. Ukrywam swoje prawdziwe myśli. Staram się kontrolować otoczenie.

Napięta sytuacja w najbliższym otoczeniu. Pragnę miłości i ciepła. Jestem artystą o dużej dyscyplinie i przebojowości. 5. 12. Mam w sobie wiele żalu i gniewu. Potrzebuję być doceniony społecznie. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. ale nie licz na zbyt wiele. 9. 6. 1 1 . Kontroluję swoją seksualność. 10. abyście dostrzegli moją wartość intelektualną. Potrzebuję uczuć choć „jestem zamknięta w sobie". . Kontroluję swoją kobiecość. 7. 4. Potrzeba wolności leży mi na sercu. Chcę. Pragnę wolności i przestrzeni. W domu brakowało ojca. Pragnę podkreślić swoją inteligencję. W dalszym ciągu czuję brak ciepła i miłości w domu rodzinnym. Brakuje mi miłości i ciepła. której dużo pomagałem. nikt nie dostrzeże mojej nerwowości. Tabele 15 i l 6 opisane są w książce z powodu ich złożoności. Duszę się i nie wiem jak się od tego wrażenia uwolnić. 3. Brak pełnego kontaktu z ojcem w dzieciństwie. Zawiodłem się w miłości oraz chcę kontrolować moje otoczenie. Chcę. 4. 2. . 5. 5. Pragnę akceptacji społecznej i dokonań. Potrzebuję ją znaleźć. W domu rodzinnym był rygor i dyscyplina. 5. Tablica 14 1. Jestem świadoma własnej kobiecości. 6. Tablica 13 1. 4. Pragnę miłości. Podkreślam swój wzrost i wartość. 4. 8. by dostrzeżono mój intelekt. 2. Dostrzeż mnie. aby dostrzeżono moje działania. 10. Chcę. W domu dominowała matka. 9. Problemy z rodziną dalej są nie wyjaśnione. 2. Tablica 12 1. 7. Potrzebuję przestrzeni i wolności. 8. 8. W domu rodzinnym ciągle było niespokojnie. angażując się w różne przygody z kobietami oraz szukam autorytetu wśród mężczyzn. 15. Potrafię działać formalnie. 12. Nie dam się poznać do końca. 6. Zdaję sobie sprawę z własnej kobiecości. Pragnę osiągnąć równowagę w kontaktach intymnych oraz z rodzicami. 7.166 OPIS TABLIC OPIS TABLIC 167 14. Staram się nie rozpamiętywać przeszłości. 11. 6. abyście mnie odbierali jako męskiego i zdecydowanego. Staram się kontrolować instynkty rozumem. 3. Nie czuję się bezpiecznie. 11. Chcę. w którym m a m duże zahamowania. Ważne są dla mnie sprawy materialne. Finanse są istotnym elementem mojego odbioru innych. 10. będącą tematem. 3. a także oryginalny w seksie. 9. W domu rodzinnym dominowała kobieta. 8. Marzę o miłości. 2. 9. Zawiodłem się na miłości rodziców. Dominował ojciec. 7. Pragnę miłości i akceptacji rodziców. 3. Tablica 11 1. Potrafię działać bez niczyjej pomocy.

• kontekstową interpretację wypowiedzi.. myśli przekazywane nam „między wierszami". został założony w 1999 r. • kreowaniem programów medialnych. kierowania i zarządzania. $ TEGO SAMEGO AUTORA < § > SŁOWA KLUCZE Dariusz Tarczyński Rozmowa w naszym życiu odgrywa podstawową rolę. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 91-415 Łódź. Czy wszystko przekazujemy jednak za pomocą słów. • wykonywaniem analiz psychografologicznych. • szkoleniem trenerów i nadawaniem licencji w zakresie metody NAO. • doradztwem w kreowaniu wizerunku medialnego firm. przekazując proste spostrzeżenia znakomicie ułatwiające naszą komunikację z najbliższymi. Zajmujemy się: • organizowaniem i prowadzeniem szkoleń dla firm. jeśli potrafimy je wychwycić. w którym stary..com. a tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. znajduje też zastosowanie w konsultacjach indywidualnych. • udzielaniem indywidualnych konsultacji./fax 0 4 2 6 3 3 56 J5 / 0 4 2 6 3 3 74 10 e-mail: biuro@nao. ul. Autor tej książki dzieli się swym wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-psychologicznej. Metoda NAO stanowi atrakcyjne uzupełnienie standardowych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej.pl . Nieinwazyjna analiza osobowości (NAO) opiera się głównie na technikach zmierzających do zrozumienia i poznania struktury osobowości człowieka poprzez: • analizę jego wyglądu. Plac Wolności 2 tel. Słowa. przez twórcę metody Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. doświadczony psychografołog przekazuje całą swą zawodową mądrość młodemu następcy. Dariusza Tarczyńskiego. prowadzenia negocjacji.? Czasem słyszymy jedno. Śledząc losy bohaterów intuicyjnie przyswajamy idee psychografologii. Nie zawsze jednak zgodnie z zamierzeniem naszego partnera. osób i produktów.INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI. Młodzieniec ów zafascynowany ogromnymi możliwościami oceny osobowości człowieka jedynie na podstawie próbki jego pisma krok po kroku zgłębia tajniki tej wspaniałej wiedzy. • promowaniem metody oraz prowadzeniem badań w kierunku NAO. gesty. są najbardziej szczerym przekazem. bez wysiłku poznając wszystkie podstawowe zasady psychologicznej oceny pisma każdego człowieka. PSYCHOGRAFOLOGIA Dariusz Tarczyński Podręcznik psychografologii napisany w formie opowiadania. • badanie rękopisu.

W końcu możecie być sobą . politykami rodzinnymi i dziećmi na temat tego. myli się potężnie. reagujemy zbyt emocjonalnie lub dajemy się zastraszyć. Dzieci uczą się wartości nie poprzez mówienie. W końcu fajrant. energia. Jeśli nie możecie być sobą w pracy.kobiety często się przed tym cofają. Nie miała odwagi porozmawiać ze swoim szefem. Wystarczy. kto sądzi. Pozwólcie sobie doradzić . trzech lat pytano mnie często o wychowywanie w wartościach w rodzinie i przedszkolu. W ciągu ostatnich dwóch. W dalszym ciągu rynek pracy zdominowany jest przez mężczyzn. by załatwiać pracę jeszcze szybciej. asystentka dyrektora jednego z koncernów spożywczych. Ale coraz silniej cierpiała z powodu zaburzeń snu i bólów głowy.ma być konkretną pomocą we wspólnym odkrywaniu i doświadczaniu na co dzień ludzkich wartości. kobieta nie musi wchodzić w rolę mężczyzny. psychologami dziecięcymi. To oni wwiększości zajmują pozycje kierownicze. ale przez działania. że kobiety i mężczyźni są równi w miejscu pracy. autorka książki. zrzucacie ciasne buty z nóg i uwalniacie się od sztywnego oficjalnego ubrania. W końcu nie trzeba nosić przyjaznego uśmiechu na ustach w obecności kogoś. . jasno stawiać sprawy i odważnie reprezentować swoje poglądy. kogo właściwie nie znosicie. Paul B o t h e r o y o Wieczorem przychodzicie do domu. Nele Haasen. którzy żyją i pracują z dziećmi . AUTENTYCZNA I ZWYCIĘSKA S y l w i a i F. co naprawdę liczy się w życiu i co można przeciwstawić dzisiejszej oziębłości socjalnej oraz zubożeniu kulturowemu. że w pracy muszą ukrywać swoje prawdziwe uczucia. W rozmowach konfliktowych zazwyczaj jesteśmy ulegle. Poprzez liczne przykłady z dnia codziennego wyjaśnia nam zasady skutecznego rozwiązywania konfliktów. nie radziła sobie z szybkim tempem swojego szefa. dziadkami.Autorka. Często są też lepiej wykształcone. mężczyźni nie znają roli „pilnej pszczółki" kobiety podejmują się jej bardzo często. więc być może do kobiet. Jednak ten. kobiety. nauczycielami.dla wszystkich. choć już dawała z siebie wszystko.by odnosić sukcesy. cierpi na tym wasza kreatywność. Stale czuła presję. których poznanie znacznie ułatwia kobietom poruszanie się w pracy. fachowcami od kształcenia. że możemy nauczyć się bronić własnych interesów.by mieć więcej radości życia i sukcesów w zawodzie. produktywność i sukces. podejmują ważne decyzje i ustalają reguły gry w pracy Autorka książki prezentuje dziesięć najważniejszych męskich reguł. Pójdźcie nową ścieżką. Kobiety mają lepsze wyniki w szkole i lepsze oceny na dyplomach. by ryzykować . by zapewnić sobie krótkie wytchnienie od stresu. które uważają. jesteśmy nauczone. ojcami. Zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie: jak można najlepiej przekazać wartości dzieciom w dniu codziennym?" . aby zrozumiała panujące w pracy reguły gry i nauczyła się sprytnie wykorzystywać je dla siebie.S AUTENTYCZNA szycie w drogę do biura.STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA STUDIO ASTROPSYCHOLOGII POLECA 9 CO NAPRAWDĘ W ŻYCIU SIĘ LICZY ODKRYWANIE WARTOŚCI Z DZIEĆMI „Książka ta .przynajmniej do czasu. Odnajdujecie się w t y m opisie? Należycie. gdy rano na nowo wyru. Co idzie nie tak? Co moglibyśmy robić inaczej? Dyskutowałam z matkami. że czegoś nie rozumieją . by stawiać własne interesy na drugim planie. REGUŁY GRY W PRAC JAK KOBIETY I MĘŻCZYŹNI MOC JE ZROZUMIEĆ I WYKORZYSTAĆ DLA Isabel Nitzsche ODWAGA JASNEGO STAWIANIA SPRAW N e l e Haasen „Barbara. Oto niektóre z nich: mężczyźni mają odwagę. przekonuje. wychowawczyniami. coraz częściej brała zwolnienia lekarskie. Wzdychając padacie na kanapę." My. mężczyźni nie przyznają się.

Related Interests