You are on page 1of 20

CUKAI TIDAK LANGSUNG

CUKAI TIDAK LANGSUNG Duti Import  Terhadap barang penggunaan yang dimport  Tujuan : - i) sebagai hasil kerajaan ii) perlindungan → industri tempatan iii) wujudkan byk peluang pekerjaan iv) baiki imbangan dagangan dan imbangan pembayaran negara v) atasi masalah lambakan dalam P.A  Terhadap komoditi utama yang dieksport  Tujuan : i) sebagai hasil kerajaan ii) Sekat eksport barang komoditi mentah yang tidak diproses secara berlebihan iii) Majukan industri yang berasaskan sumber tempatan  Terhadap barang seperti rokok, minuman keraas & kenderaan bermotor yang dikeluarkan dalam negeri dan dijual di pasaran tempatan  Tujuan : - i) sebagai hasil kerajaan ii) sekat barang tertentu

Duti Ekspor t

Duti Eksais

CUKAI TIDAK LANGSUNG Cukai jualan

 Terhadap penjualan barang akhir keluaran tempatan atau barang akhir keluaran tempatan atau barang yang diimport dari luar negara  secara ad valorem → pada kadar tetap (ikut nilai barang jualan)  Terhadap perkhidmatan yang diberikan – restoran - hotel - pusat hiburan - pusat servis kereta 5% @ 6% daripada jumlah bil Cukai perjudian menjalankan operasi Malaysia - terhadap syarikat yang perjudian berlesen di

Cukai perkhidmat an

Cukai tidak langsung lain

PERBEZAAN CUKAI LANGSUNG & CUKAI TIDAK LANGSUNG
CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG

• Beban cukai tidak dapat dipindahkan kepada orang lain
• dikenakan ke atas syarikat @ individu yang memperoleh sejumlah pendapatan tertentu

• beban cukai dapat dipindahkan kepada orang lain sepenuhnya @ sebahagiannya
• dikenakan ke atas barang / perkhidmatan yang dikeluarkan oleh pihak swasta/firma.

HASIL BUKAN CUKAI Bayaran lesen dan permit

 Lesen memandu & permit kenderaan

Bayaran denda & penalti

Bayaran perkhidmat an

Oleh kerajaan

HASIL BUKAN CUKAI Dividen, royalti petroleum & bayaran tunai atas petroleum dan gas Pemberian daripada kerajaan luar negara dan agensi antarabang sa

Hasil yang diperoleh daripada syarikat minyak yang beroperasi di Malaysia

PERBELANJAAN KERAJAAN
PERBELANJAAN MENGURUS  Emolumen –  Bayaran khidmat hutang  Bekalan & perkhidmatan Pencen & ganjaran  Pemberian & serahan kepada kerajaan negeri  Pemberian subsidi  Biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran  Lain – bayaran pengurusan → sekolah menengah dan rendah - pemberian kepada badan berkanun (MARA & PETRONAS) - bayaran balik dan hapus kira PERBELANJAAN PEMBANGUNAN  Sektor Perkhidmatan Ekonomi - pertanian - perikanan - penternakan - pembangunan tanah / wilayah / perhutanan  Sektor Perkhidmatan Sosial - pendidikan & latihan - kesihatan → naik taraf/bina hospital , klinik → beli peralatan perubatan - perumahan  Sektor Keselamatan - pertahanan - keselamatan dalam negeri  Sektor Pentadbiran Am - pembinaan ICT - pengembangan ruang pejabat

PERBEZAAN PERBELANJAAN MENGURUS & PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
PERBELANJAAN MENGURUS • perbelanjaan semasa kerajaan yang berulang-ulang pada setiap tahun • membolehkan pengurusan dan pentadbiran harian kerajaan beroperasi dengan lancar PERBELANJAAN PEMBANGUNAN • perbelanjaan pelaburan kerajaan atas projek-projek pembangunan sosial ekonomi negara • meningkatkan pembentukan modal negara

Menganggarkan jumlah hasil kerajaan dan merancang perbelanjaan kerajaan

Mempengaruhi aktiviti ekonomi untuk mencapai matlamat yang diingini oleh kerajaan

TUJUAN BELANJAWAN NEGARA
Mencapai pembangunan dan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan Mencapai kestabilan ekonomi

INFLASI
 KONSEP

suatu keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad

 ALAT PENGUKUR

Indeks Harga Pengguna (IHP)

 PUNCA

terlalu banyak wang yang mengejar sedikit barangan dalam ekonomi → wang berlebihan – penawaran barang x dpt menampung permintaan yang tinggi. → berlaku bila ekonomi hampir / sudah capai guna tenaga penuh

INFLASI
 KESAN

→ Menjejaskan kuasa beli wang → Membebankan mereka yang berpendapatan tetap – pendapatan benar makin merosot → meluaskan jurang perbezaan pendapatan → merugikan pihak yang menawarkan pinjaman → Menjejaskan keuntungan para pengeksport → orang ramai hilang keyakinan terhadap mata wang negara

KEMELESETAN EKONOMI
 KONSEP

→ Keluaran negara berkurang secara berterusan & pengangguran semakin meningkat untuk suatu jangka masa yang panjang

 PUNCA

→ permintaan < penawaran , stok semakin meningkat dan prospek perniagaan kurang meyakinkan → ekonomi berada di bawah guna tenaga penuh dan tingkat pendapatan negara adalah rendah

KEMELESETAN EKONOMI
 KESAN

→ kadar pengangguran meningkat → pendapatan & taraf hidup menurun → masalah sosial & jenayah bertambah – keselamatan terancam → merugikan pihak yang menawarkan pinjaman → menjejaskan keuntungan para pengeksport → orang ramai hilang keyakinan terhadap mata wang negara

BELANJAWAN NEGARA SEBAGAI ALAT MENGAWAL INFLASI & KEMELESETAN EKONOMI
INFLASI • Kerajaan mengamalkan belanjawan lebihan kurangkan perbelanjaan mengurus & pembangunan kerajaan KEMELESETAN EKONOMI • Kerajaan mengamalkan belanjawan kurangan menambahkan perbelanjaan mengurus & pembangunan kerajaan

i. Kurangkan kuasa beli masyarakat ii. Kurangkan permintaan • menaikkan kadar cukai / memperkenalkan cukai baru

i. Tambahkan peluang pekerjaan ii. Tambahkan pendapatan individu iii. Tambahkan pendapatan negara • menurunkan kadar cukai / mansuhkan cukai sedia ada

i. Kurangkan pendapatan boleh guna ii. Kurangkan kuasa beli masyarakat

i. Pendapatan boleh guna bertambah ii. Kuasa beli masyarakat bertambah

HUTANG NEGARA
 MAKSUD

- pinjaman kerajaan dari sumber dalam negeri dan sumber luar negara untuk membiayai kekurangan hasil kerajaan persekutuan
 SUMBER PINJAMAN
Pinjaman dalam negeri Pinjaman luar negara

• Sekuriti kerajaan • Bil perbendaharaan • Sijil pelaburan • Pinjaman lain

• Pinjaman pasaran • Pinjaman projek • Kredit pembekal

Pinjaman dalam negeri Sekuriti kerajaan / surat jaminan kerajaan

Penerangan • pinjaman jangka panjang (tempoh matang > 1 tahun) • perjanjian pinjaman bertulis antara kerajaan dengan peminjam - ditawar pada nilai muka - kadar faedah tertentu apabila sampai tempoh matang • biasanya dijual kepada: * KWSP * BSN * PETRONAS * Syarikat Insurans • pinjaman jangka pendek (tempoh matang < 1tahun) • ditawarkan pada harga diskaun atas nilai mukanya. •Pelaburan yang sangat cair – boleh diniagakan * dipindah milik sebelum tarikh matang • sijil pinjaman khas kepada institusi kewangan Islam *kerana Inst. Kwgn Islam tidak dibenar melanggan sekuriti kerajaan • ditawarkan pada nilai muka • pemegang aset akan dibayar dividen apabila

Bil-bil perbendaharaan

Sijil pelaburan

PERBANDINGAN ANTARA JENIS PINJAMAN DALAM NEGERI
ASPEK SEKURITI KERAJAAN > 1 tahun Faedah Dijual pada nilai muka BIL PERBENDAHARAA N < 1 tahun Diskaun Dijual pada harga diskaun • institusi bank • syarikat diskaun • sykt insurans SIJIL PELABURAN

JANGKA MASA BENTUK GANJARAN HARGA

Bergantung pada tempoh matang Dividen Dijual pada harga muka • inst. Kwgn Islam * Sykt Takaful * Lembaga Tabung Haji

PELANGGA •KWSP (Pelanggan N utama) • BSN • sykt insurans

PINJAMAN LUAR NEGARA
Pinjaman luar negara Pinjaman pasaran Penerangan • penjualan alat kewangan seperti bon dan nota kadar terapung di pasaran terbuka • termasuk pinjaman bersindiket • daripada Inst. Kewangan Antarabangsa * Bank Dunia * Bank Islam Antarabangsa * Bank Pembangunan Asia • Barang yang bayrannya ditangguhkan untuk suatu masa tertentu. • tujuan pembelian peralatan pertahanan (sumber dari negara maju)

Pinjaman projek

Kredit pembekal

Menampung kekurangan hasil kerajaan / membiayai belanjawan kurangan kerajaan

Pengagihan pendapatan melalui projek tertentu

TUJUAN PINJAMAN KERAJAAN
Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai

Membiayai perbelanjaan pembangunan dan mengurus kerajaan

Tidak dipengaruhi oleh perubahan kadar pertukaran asing

Tidak melibatkan pengaliran keluar wang

Tidak mendatangk an tekanan inflasi

KELEBIHAN PINJAMAN DALAM NEGERI
Kadar faedah yang rendah

Lebih mudah dan fleksibel

Tidak mempengaruhi kedudukan imbangan pembayaran negara