You are on page 1of 11

Kaitan proses sistem

geomorfologi dengan manusia


Petempatan,
perlombongan,pertanian,
pelancongan, pengangkutan.
Petempatan
Pola petempatan berpusat/berkelompok.
(kampung, pekan,bandar)
Pola petempatan berjajar.
(sepanjang sg,j/raya)
Pola petempatan berselerak.
(kawasan kebun, kg.kawasan tanah tinggi)

Pola perubahan geomorfologi
Pemotongan/pentarahan bukit.
Penembusan tanah.
Tebusguna tanah.
Perlombongan
Perlombongan bijih timah
Perlombongan tembaga.
kuari
Pola perubahan geomorfologi
Pengorekan tanah.
Pemindahan batu-batan
Penghakisan dan perlarutan.
Penghancuran bukit.
Pertanian
Pertanian pindah
Sawah padi
Kebun
ladang
Pola perubahan geomorfologi
Pembajakkan dan perataan.
Penteresan
Pembinaan benteng.

Pelancongan
Eko pelancongan
Challet/hotel.
Padang golf.
Sukan air


Pola perubahan geomorfologi
Perubahan Landskap.
Perubahan topografi/kecerunan.
Penghasilan BMB buatan.
Aktiviti manusia di pinggir pantai.
Pengangkutan
Pengangkutan air
(perahu,bot,kapal)
Pengangkutan darat
(motokar, pacuan empat roda, lori)
Pengangkutan udara
(helikopter, jet, kapal terbang)
Pola perubahan geomorfologi
Penimbusan tanah.
Tebusguna tanah.
Pembukaan /Perataan tanah.
Pelebaran dan pendalaman alur sg.
Pembinaan terowong (bukit/bawah tanah)