You are on page 1of 5

1

WESTERN TABUK CENTRAL SCHOOL
Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino V
Pangalang:_________________________________________________Petsa:__________________Iskor: ___________
Piliin ang titik ng tamang sagot. Itiman ang bilog na katumbas nito
Para sa mga Aytem Blg. 1-10
Basahin at unawain ang tula.

TUBIG
1. Mahalagang tubig, laging kailangan,
Ng tao, ng hayop maging ng halaman.
Tubig na malinis, nagbibigay–buhay
Di-dapat sayangin, tipiring mahusay.

2 Ulang pumapatak dapat na sahurin, 3. Gamitin ang tubig sa wastong paraan
Gamiting panlaba at mga linisin.
At laging titipirin nang di maubusan.
Kung ipampapaligo, higit na masarap Isara ang gripo matapos gamitin
Tunay na mad ulas, pampakinis-balat. Pag tubig tumapon, tayo’y kakapusin.
(Pagpapaunlad ng Kasanayan saPagbasa 5 ph. 204)

ABCD
O O O O 1. Alin ang pang-uri sa binasang tula?
A. Malinis
B. Gamitin
C. Halaman
D. Linisin
O O O O 2. Alin ang pandiwa sa binasang tula?
A. Madulas
B. Mahusay
C. Masarap
D. Sayangin
O O O O 3. Anong aspekto ng pandiwa ang tumapon?
A. Pawatas
B. Naganap
C. Nagaganap
D. Magaganap
O O O O 4. Aling pandiwa ang nasa aspektong nagaganap?
A. Isara
B. Gamitin
C. Sayangin
D. Pumapatak
O O O O 5. Bakit masarap ipaligo ang tubig ng ulan?
A. Malakas ang tulo.
C. Malamig at walang bayad
B. Nagpapakinis ng balat
D. Nakawawala ng tagihawat
O O O O 6. Bakit sinasahod ang pumapatak na ulan?
A. Upang ikalakal
C. Upang makatipid
B. Upang maimbak
D. Upang maipagbili
O O O O 7. Ano ang magiging bunga ng hindi wastong paggamit ng tubig?
A. Magliliyab B. Mauubusan
C. Mapuputulan
D. Magkakasakit
O O O O 8. Ano ang kasingkahulugan ng salitang pumapatak?
A. Hinihiwa
B. Kinikiskis
C. Pinuputol
D. Dumadaloy
O O O O 9. Ano ang kasalungat ng salitang tipirin?
A. Kinapos
B. Sinupin
C. Bulagsak
D. Unti-untiin
O O O O 10. Ano ang sanhi ng makinis na balat?
A. Paglalagay ng lotion
C. Pagpapahid ng mga cream
B. Pagliligo ng tubig-ulan
D. Pagliligo ng gatas ng kambing
Para sa mga Aytem Blg. 11-17
O O O O 11._______ang aso kaya nakatatakot lumapit. Anong pang-uri ang angkop gamitin
upang mabuo ang diwa ng pangungusap?
A. Maamo
B. Masaya
C. Malupit
D. Mabagsik
O O O O 12. Nahulog ang maputing panyo sa putikan. Alin ang pang-uri sa pangungusap?
A. panyo
B. maputi
C. nahulog
D. Putikan
O O O O 13. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Anong kaantasan ng pang-uring simple?
A. Payak
B. Lantay
C. Pahambing
D. Pasukdol
O O O O 14. Ubod ng galing ang batang iyan. Ano ang kaantasan ng pang-uri sa pangungusap?
A. Payak
B. Lantay
C. Pahambing
D. Pasukdol
O O O O 15. Kasingganda ni Anita ang kanyang kapatid na si Armina. Anong kaantasan ng pang- uring may salungguhit ?
A. Payak
B. Lantay
C. Pahambing
D. Pasukdol
O O O O 16. Ang Champaca at Sampagita ay _________(bango). Anong salita ang ikakabit na angkop gamitin sa
1

O O O O 23. O O O O 22. Alin ang pang-uri sa pangungusap? A. 1. halaman D. 101) 2 . in C. papulong D. Sa Corregidor itinatag ang unang paaralang pambayan. Ng bayaning mabubunyi. agimat 5. Um B. 3-4-1-5-2 C. Paanas 3. nagpatuka B.1-3-2-4 B. kabute 3.1. 3-1-2-4 Para sa mga Aytem Blg. malabo 3. hapon B. bakuran C. B. D. 4-5-1-2-3 O O O O 29. 2-3-5-1-4 B. 3-2-4-5-1 O O O O 30.magsin B. Ang mga Amerikano ang unang nagturo dito.Dinudukot niya ang perang nahulog sa may estero.2 paghahambing? A. Magaganap O O O O 24. magsim C. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang may pandiwang nasa aspektong magaganap? A. iginala. O O O O 28. sa paaralan At ang loob ay tibayan Sa paggawa at sa hirap man. kabag 2. Ano ang aspekto ng pandiwang naglalaro? A. dalawandaan Para sa mga Aytem Blg. naglaro. 1-3-5-4-2 C. agiw 2. 5-4-2-1-3 D. marurungis. nagkagulo. Pag-asa ka nitong lahi. matanda. 3-2-5-4-1 Para sa mga Aytem Blg. Nag O O O O 25. A. 1-3-2-4 B.Dumudukot ng pera ang matanda nang may nagtanong sa kanya. C. Paatungal A. 18-25 O O O O 18.Dumukot ng pera sa kanyang bulsa ang matanda. magpatuka C. Mag Para sa mga Aytem Blg. magsing D. nanlilimahid O O O O 19. Pasigaw 4. palaruan B. Anong panlapi ang angkop gamitin upang makabuo ng pandiwa? A. agapay 4. May dalawandaan ang mga taong dumalo sa pulong ng kapitan ng barangay. 3-5-4-1-2 C.1. Nagaganap D. agawan 3. higit na O O O O 17. sindak A. dadalhin D. 28-30 Pagsunud-sunurin ang mga salit ayon sa alpabetong Filipino. 2-1-3-4 O O O O 27. 1-2-4-3 D. dumukot. Takot ang namayani sa mga mamamayan dahil sa malakas na paglindol. nagpapatuka D. alin ang hindi ? A. 1. nagdidilig O O O O 20. Daang-daang aklat ang ipinadala ng America sa Pilipinas. ______(iigib) sila ng tubig sa batis o kaya ay sa balon. D. Ako ang __________ ng manok kaninang umaga. malakas 4. Pisara lamang ang ginagamit ng mga Thomasites sa paglalahad ng mga aralin. 31-35 Basahin at unawain ang tula Kabataang Pilipino. nakita. B. Maging dangal na palagi Ng bayan mong katangi-tangi. Masipag ka sa tahanan Sa purok. Na C. Kung masipag. Naganap C. dumalo C. malaya 2. kabibi 4. malansa A. Magpapatuka O O O O 21. gimbal 3. 4-2-3-1 C. Ang ______(gamit) nilang ilawan noong panahon ng Kastila ay gasera. 5-3-4-1-2 B. gulat 2. 3-4-1-2 D. Pag-asa ka ng bayan mo . iniabot. Pabulong na nagsalita sa mga anak ang inang maysakit. kabisera A. matalino At marangal na totoo. Ang sumusunod na mga salita ay pandiwa.Pasabi 2. 4-3-5-2-1 D. 26-27 Isaayos ang mga salita ayon sa antas o intensidad ng kahulugan O O O O 26. 2-5-4-1-3 B. 2-3-4-1 C. Ma D. Anong pandiwa ang gagamitin upang mabuo ang diwa ng pangungusap? A. agik-ik A. hindik 4. 5-4-3-1-2 D. (Pagpapaunlad sa Pagbasa 5 ph.1. Si Kuya ang nagdidilig ng mga halaman sa aming bakuran tuwing hapon. ma D. C. halaman C. malikot 5. Pawatas B. Ang mga pandiwa sa sumusunod na pangungusap ay nasa aspektong naganap maliban sa isa. na B. taong B. kabiyak 5. Alin ang pandiwa sa pangungusap? A.Dudukutin na sana niya ang pera nang maalalang naiwan pala ang kanyang pitaka. Alin ang hindi? A.

dangal C. 36-40 Sumulat ng isang liham pasasalamat. mabubunyi. Lahat ng batang Pilipino ay masisipag. dakila B. Ano ang kasalungat ng salitang masipag? A. Pag-asa ng bayan ang bayaning mabubunyi. maalaga C. Matiyaga O O O O 35. lahi. C. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabubunyi? A. Ang mga batang katangi-tangi ay dangal ng bayan. Prepared by: Abegail H. tamad B. paggawa. masipag.3 O O O O 31. B. Alin ang totoo ayon sa tula? A. matalino. Dapeg Principal I …Credits to SCRIB 3 . katangi-tangi Para sa mga Aytem Blg. bayani. C. D. B. Pag-asa ng bayan ang kabataang masisipag at matatalino. pag-asa. O O O O 33. Pag-asa ng bayan ang batang mahina ang loob. Alin ang pang-uri sa pangkat ng mga salita? A. O O O O 32. Laquiao Teacher I Checked by: Herminia F. maginoo D. Alin ang opinyon sa sumusunod na mga pangungusap? A. marangal B. magiting O O O O 34. Ang mga kabataang Pilipino ay tungkod ng lahi. Ikinararangal ang mga batang matatalino. dalisay C. masinop D. D. Pag-asa ng bayan ang lahat ng kabataang Pilipino. tahanan. paaralan D.

LAQUIAO Teacher I No. bagay. Napipili ang katotohanan o opinion 13. Naapagsusunod-sunod ang mga salita ayon sa alpabetong Filipino batay sa una hanggang ikatlong titik 14. Nakasusulat ng mga balita o anunsyo TOTAL Prepared by: ABEGAIL H. Nagagamit ang angkop na pang-uri sa paglalarawan ng tao. Nabibigyang hinuha ang mga pangyayari sa kwentong napakinggan 11. Nagagamit ang iba’t ibang antas ng pan-uri sa paghahambing ng katangian ng tao. Natutukoy ang mga pandiwa sa balita o teksto/kwentong nabasa 5. Napagsusunod-sunod ang mga salita ayon sa anta o intensidad ng kahulugan 10.10 2 31-32 3 5 40 C 18-19 1 2 E 13-15 1 7 AN 11-12 3 3 APP 28-30 5 9 10 3 8 36-40 5 Checked by: HERMINIA F. DAPEG Principal I 4 . pook at pangyayari 4. Nasusuri ang mga panlaping gamit sa pagbubuo ng pandiwa 6. Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat o kasingkahulugan 9. of Items RE U 2 3 1 17 2 35 16 4 3 21-25 20 4 8-9. Natutukoy ang mga pang-uri sa binasang teksto/pangungusap 3.33-34 26-27 2 5-6 2 7. bagay. lugar o pangyayari 2. Naibibigay ang mga bunga o sanhi ng mga pangyayaring nabasa 12. Nagagamit ang mga pandiwa sa iba’t ibang pangungusap 8.4 WESTERN TABUK CENTRAL SCHOOL katlong Markahang Pagsusulit sa Filipino V TABLE OF SPECIFICATION SKILLS 1. Nasusuri ang mga pagbabago sa anyo ng pandiwa batay sa aspekto ng panlaping ginamit 7.

5 5 .