You are on page 1of 166

Instrukcja oryginalna

Elektryczny wzek paletowy


EXU-16
EXU-18
EXU-20
EXU-22

0153 0154 0155 0157 0180


0181 0182
1152 807 80 21 PL - 05/2015

Spis treci
g

Wstp
Twj wzek widowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oglne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Deklaracja zgodnoci CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacje o dokumentacji . . . . . . . . . . . . . .
Dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prawa autorskie i prawa ochrony . . . . . . . . .
Objanienia uywanych symboli . . . . . . . . . .
Objanienie odsyaczy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data wydania i aktualizacji niniejszej instrukcji
Okrelanie kierunkw . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

....
....
....
....
....
....
....

...
...
...
...
...
...
...

5
5
5
5
6
6
7

Zagadnienia zwizane z ochron rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Usuwanie podzespow i akumulatorw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opis

.............................................................. 8

Wykorzystanie wzka . . . . . . . . .
Przeznaczenie wzkw widowych
Nieautoryzowane uycie . . . . . . .
Miejsce eksploatacji . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.....
.....
.....
.....

Zagroenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozostae niebezpieczestwa, pozostae zagroenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalne zagroenia zwizane z korzystaniem z wzka i osprztu . . . . . . . . . . . . .
Przegld zagroe i rodkw zaradczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zagroenie dla pracownikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... 9
... 9
. . 10
. . 10
..
..
..
..
..

11
11
11
12
15

.
.
.
.

.
.
.
.

18
18
18
18

..
..
..
..
..
..

20
20
20
21
21
21

Bezpieczestwo
Denicja osb odpowiedzialnych
Firma uytkujca . . . . . . . . . . .
Specjalista . . . . . . . . . . . . . . . .
Operatorzy . . . . . . . . . . . . . . .

...
....
....
....

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Podstawowe zasady dotyczce bezpiecznej obsugi . . . . .


Objcie ubezpieczeniem terenw nalecych do rmy . . .
Modykacje i wymiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrzeenie dotyczce nieoryginalnych czci zamiennych
Uszkodzenia, usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urzdzenia medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

....
....
....
...
....
....

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

....
....
....
....

...............
...............
...............
...............
...............
...............

Szczeglne zasady bezpieczestwa dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

. . . . . 22

Testy bezpieczestwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Regularna kontrola bezpieczestwa wzka widowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1152 807 80 21 [PL]

Spis treci
g
Kontrola izolacji elektrycznej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Przepisy bezpieczestwa dotyczce obchodzenia si z materiaami eksploatacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dopuszczalne materiay eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyn hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwas akumulatorowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie materiaw eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
25
25
26
26
27

Urzdzenia zabezpieczajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Uszkodzenia, usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Rysunki pogldowe
Widok wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Elementy sterujce i wywietlacz . . . . . . .
Sterownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskanik stanu naadowania akumulatora
Opcja Digicode (LFM Go) . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

....
....
....
....

31
31
32
34

Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Umiejscowienie oznacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Naklejka identykacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Opcja FleetManager

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych . . . . . . . . . . . . . . . 39


Oznaczenie "litowo-jonowy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Korzystanie
Przeznaczenie wzkw widowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kontrole i dziaania przed oddaniem do uytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lista czynnoci kontrolnych przed uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
adowanie akumulatora elowego lub oowiowego (prostownik cienny) . . . . . . . . . . . 44
Rozpoczcie eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola urzdzenia zabezpieczajcego przed kolizj
Kontrola hamulca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie dziaania zatrzymania awaryjnego . . . .
Kontrola klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

45
45
46
47
47
48

Obsuga opcji FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


Opis opcji FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Przekazanie do eksploatacji wzka wyposaonego w opcj FleetManager . . . . . . . 50
II

1152 807 80 21 [PL]

Spis treci
g
Opcja FleetManager: kolorystyka diod LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Odczanie wzka wyposaonego w opcj FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory litowo-jonowe z dostpem pionowym: podczanie/odczanie zcza
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazanie do eksploatacji wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy z
dostpem pionowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory litowo-jonowe z dostpem bocznym: podczanie/odczanie zcza
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazanie do eksploatacji wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy z
dostpem bocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wywietlacz wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcje dotyczce bezpieczestwa jazdy
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie ze skadanej platformy (opcja)
OptiSpeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukad hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamulec postojowy . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb czuwania (opcja) . . . . . . . . . . . . . . .

................
...............
................
................
................
................
................
................

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

..
..
..
..
..
..
..
..

55
55
56
57
58
60
61
61
62
64
65
66
66
66

Podnoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Elementy sterujce podnonika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Postpowanie z adunkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasady bezpieczestwa dotyczce obsugi adunkw . . . . . . . .
Przed podniesieniem adunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportowanie palet lub pojemnikw innego rodzaju . . . . . . .
Jazda po pochyociach w gr lub w d . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewoenie wzka wind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przejedanie przez pomosty przeadunkowe . . . . . . . . . . . . . .

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

..
..
..
..
..
..
..

68
68
69
71
72
72
72

Uytkowanie w chodniach (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73


Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Obsuga wzka w szczeglnych sytuacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Procedura holowania wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zawieszanie, podnoszenie i konguracja wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora . . . . . . . . . . . .
Rodzaj akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otwieranie/zamykanie pokrywy akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adowanie akumulatora za pomoc prostownika zewntrznego . . . . . .
Prostownik pokadowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uywanie prostownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory elowe lub oowiowe: Regulacja prostownika pokadowego
1152 807 80 21 [PL]

.
.
.
.
.
.

........
........
........
........
........
........
........

..
..
..
..
..
..
..

79
79
80
81
82
84
86
III

Spis treci
g
Wymiana akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Akumulatory elowe i oowiowe dostpne z boku: wymiana akumulatora przy pomocy
wzka transportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Akumulator wysuwany z boku: wymiana akumulatora przy uyciu ruchomej podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych . . . . . . . . . . . . . . .
adowanie akumulatorw litowo-jonowych za pomoc zewntrznego prostownika
...............................................................
Wymiana akumulatora litowo-jonowego z dostpem pionowym . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akumulator litowo-jonowy z dostpem bocznym: wymiana akumulatora . . . . . . . . . . .

92
92
96
98

Kody bdw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Wycofanie z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Parkowanie wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Akumulatory elowe lub oowiowe: przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Przechowywanie wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Cakowite wycofanie z eksploatacji (zniszczenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych . . . . . . . . . . . . . . . 103
Transportowanie wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . 103
Akumulatory litowo-jonowe: dugotrwae przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

IV

Konserwacja
Oglne informacje o konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkolenie i kwalikacje personelu zajmujcego si serwisem i konserwacj . . . . . . . . .
Personel zajmujcy si konserwacj akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czynnoci konserwacyjne niewymagajce specjalnego przeszkolenia . . . . . . . . . . . .
Zamawianie czci zamiennych i materiaw eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista przegldw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przegld techniczny i parametry konserwacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108
108
109
109
109
109
110
111

Instrukcje dotyczce bezpieczestwa podczas konserwacji


Serwisowanie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykonywanie prac przy wyposaeniu elektrycznym . . . . .
Urzdzenia zabezpieczajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.....
.....
.....
.....

112
112
112
112

Czynnoci przygotowawcze konserwacji . . . . .


Zawieszanie i podnoszenie wzka . . . . . . . . . .
Dostp do komory technicznej . . . . . . . . . . . . .
Uzyskiwanie dostpu do reduktora oraz hamulca

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

113
113
114
116

....
....
....
...

.
.
.
.

.
.
.
.

1152 807 80 21 [PL]

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Spis treci
g
Plan konserwacji akumulatora litowo-jonowego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Czyszczenie wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Konserwacja dorana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serwisowanie k i rolek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola bezpiecznikw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regularna konserwacja przekadni wielostopniowej
Konserwacja skadanej platformy . . . . . . . . . . . . .

....
....
....
...
....

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

....
....
....
....
....

..
..
..
..
..

120
120
121
122
122

Akumulatory elowe lub oowiowe: dorana konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


Czyszczenie akumulatora i jego komory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Sprawdzenie stanu przewodw, zaciskw i wtyczki baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych: dorana konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Czyszczenie akumulatora litowo-jonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Akumulator litowo-jonowy: wizki przewodw i kable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Plan serwisowy 1000 godz. . . . . . . . . . . . . . .
Pozostae czynnoci obowizkowe . . . . . . . .
Harmonogram przegldw co 1000 godzin . . .
Kontrola szczeliny powietrznej hamulca . . . . .
Regulacja wysokoci stabilizatorw . . . . . . . .
Kontrola poziomu oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola zuycia konierzy i sworzni przegubw

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

....
....
....
....
....
....
....

..
..
..
..
..
..
..

127
127
127
129
130
131
132

Akumulatory elowe lub oowiowe: konserwacja co 1000 godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . 133


Kontrola prostownika pokadowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Konserwacja akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Konserwacja co 3000 godzin . . . . . . . . . .
Pozostae czynnoci obowizkowe . . . . .
Harmonogram przegldw co 3000 godzin
Ukad hydrauliczny, oprnianie ukadu . .
Obsuga serwisowa reduktora . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

......
......
......
......
......

..
..
..
..
..

136
136
136
137
138

Dane techniczne
Arkusz danych EXU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)
Wielkoci emisji haasu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Charakterystyczne wartoci drga dla wibracji ciaa

1152 807 80 21 [PL]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

1
Wstp

Wstp

Twj wzek widowy

Twj wzek widowy


Oglne
Wzek widowy opisany w niniejszej instrukcji
obsugi spenia odpowiednie standardy i
przepisy bezpieczestwa.
Jeeli wzek ma porusza si po drogach
publicznych, musi spenia wymogi przepisw
aktualnie obowizujcych w kraju, w ktrym
jest uytkowany. Odpowiedni urzd powinien
wyda stosowne zezwolenie na prowadzenie
pojazdw.
Wzki zostay wyposaone w najnowsze
rozwizania technologiczne. Wszystkie
te rozwizania maj zapewni bezpieczn
obsug wzka i utrzymanie jego dziaania.
Niniejsza instrukcja obsugi dostarcza wszystkich niezbdnych do tego celu informacji.
Przed oddaniem wzka do eksploatacji naley przeczyta te informacje i stosowa si
do nich. Pozwoli to unikn wypadkw i zapewni utrzymanie wanoci gwarancji.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Twj wzek widowy

Deklaracja zgodnoci CE

Deklaracja

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg
NIEMCY

Owiadczamy, e
wzek przemysowy

zgodnie z niniejsz instrukcj obsugi

Typ

zgodnie z niniejsz instrukcj obsugi

spenia wymagania najnowszej wersji dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.


Osoba upowaniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Patrz deklaracja zgodnoci z normami WE

STILL S.A.S.

Producent zapewnia, e wzek spenia


wymogi dyrektyw WE wanych w momencie
wprowadzenia na rynek. Jest to potwierdzone
przez Deklaracj zgodnoci z normami WE i
oznaczenie CE na tabliczce z nazw.
Samodzielne wprowadzanie zmian lub dodawanie elementw do struktury wzka widowego moe doprowadzi do naruszenia jego
bezpieczestwa, powodujc uniewanienie
deklaracji zgodnoci z normami WE.
Dokument z deklaracj zgodnoci z normami
WE naley przechowywa w bezpiecznym

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Twj wzek widowy


miejscu w celu ewentualnego okazania go
waciwym organom.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Informacje o dokumentacji

Informacje o dokumentacji
Dokumentacja
Dokument instrukcji obsugi
Instrukcje sterowania osprztem (wyposaenie specjalne).
Katalog czci zamiennych
Przepisy VDMA dotyczce waciwej
eksploatacji przemysowych wzkw
widowych

Te numery naley podawa przy zadawaniu


jakichkolwiek pyta dotyczcych zagadnie
technicznych.

W niniejszej instrukcji obsugi zamieszczono


wszystkie informacje niezbdne do bezpiecznej eksploatacji i prawidowej konserwacji
wzka we wszystkich moliwych wersjach
dostpnych w czasie oddawania jej do druku.
Wersje specjalne, przygotowane na zamwienie klienta, s dostarczane z odrbnymi instrukcjami obsugi. W razie wtpliwoci skontaktowa si z centrum serwisowym.

W razie zagubienia instrukcji waciciel powinien niezwocznie zamwi nowy egzemplarz


u producenta.

Wprowadzi numer fabryczny i rok produkcji


znajdujcy si na tabliczce identykacyjnej
(patrz "Rozdziale Marketing") w odpowiednim
polu:
Nr seryjny ...........................................
Rok produkcji
...................................................

Do kadego wzka jest doczona instrukcja


obsugi. Instrukcj obsugi naley przechowywa w taki sposb, aby w kadej chwili bya
dostpna dla operatora i waciciela wzka.

Personel odpowiedzialny za obsug i konserwacj sprztu musi zapozna si z niniejsz


instrukcj obsugi.
Firma uytkujca (patrz "Denicja osb
odpowiedzialnych") musi upewni si, e
wszyscy operatorzy otrzymali, przeczytali i
rozumiej niniejsz instrukcj.
Dzikujemy za zapoznanie si z instrukcj i
przestrzeganie jej zalece. W razie jakichkolwiek pyta lub sugestii dotyczcych udoskonale albo w przypadku stwierdzenia usterek
naley skontaktowa si z centrum serwisowym.

Prawa autorskie i prawa ochrony


Kopiowanie, tumaczenie i udostpnianie
niniejszej instrukcji osobom trzecim - take
czciowe - dozwolone jest wycznie za
wyran zgod rmy STILL.

Objanienia uywanych symboli


NIEBEZPIECZESTWO

UWAGA

Obowizkowa procedura, ktrej naley przestrzega, aby unikn zagroenia dla ludzkiego ycia
lub obrae zycznych.

Obowizkowa procedura, ktrej naley przestrzega, aby unikn obrae.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Informacje o dokumentacji
UWAGA
Obowizkowa procedura, ktrej naley przestrzega, aby unikn materialnych szkd i/lub zniszcze.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

W celu zapewnienia ochrony rodowiska


naturalnego.

WSKAZWKA

W przypadku wymogw technicznych o


specjalnym znaczeniu.

Objanienie odsyaczy
Odsyacze su do kierowania czytelnika do
odpowiedniej czci lub rozdziau.
Przykady:
Odsyacz do innej czci: rozdzia "Objanienie odsyaczy"
Odsyacz do innego rozdziau: rozdzia
"Denicja osb odpowiedzialnych"

Data wydania i aktualizacji niniejszej instrukcji


yczymy przyjemnej pracy!

Data opublikowania niniejszej instrukcji


obsugi jest wydrukowana na okadce.
Firma STILL nieustannie rozwija i poprawia
swoje wzki widowe. Z tego wzgldu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian i nie ponosi odpowiedzialnoci za informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

STILL GmbH
Berzeliusstr. 4
22113 Hamburg
Niemcy

W razie potrzeby uzyskania pomocy technicznej dotyczcej wzka prosimy o kontakt z


najbliszym centrum serwisowym STILL.
.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Zagadnienia zwizane z ochron rodowiska

Okrelanie kierunkw
Nazwy pojawiajce si w tekcie: jazda do
przodu (1), jazda do tyu (3), w prawo (2) i w
lewo (4) dotycz do pozycji montaowej podzespow w odniesieniu do kabiny operatora.
adunek jest umieszczany z tyu.

Zagadnienia zwizane z ochron rodowiska


Opakowanie
W chwili dostawy wzka niektre jego czci
s zapakowane w celu zapewnienia lepszej
ochrony podczas transportu. Przed pierwszym uruchomieniem naley cakowicie usun wszystkie elementy opakowania.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

Po dostarczeniu wzka, materia opakowania


naley odpowiednio zagospodarowa.

Usuwanie podzespow i akumulatorw


Wzek widowy zosta wykonany z rnych
materiaw. Jeeli zachodzi potrzeba wymiany podzespow lub akumulatorw, naley
je:
usun
przetworzy
podda recyklingowi zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami prawa

WSKAZWKA

W przypadku usuwania akumulatorw,


naley przestrzega instrukcji zawartych w
materiaach informacyjnych dostarczanych
przez producenta akumulatora.
WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

W przypadku utylizacji podzespow i akumulatorw zalecamy wspprac z rm zajmujc si gospodarowaniem odpadami.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Opis

Opis
Elektryczne wzki paletowe EXU 16, EXU 18,
EXU 20 and EXU 22 zostay zaprojektowane
do przenoszenia palet lub pojemnikw.
Maa objto, atwo w prowadzeniu oraz
uyteczno sprawiaj, e s przydatne przy
zaadunku oraz wyadunku.
Maksymalny zaadunek tych wzkw to 1600,
1800, 2000 oraz 2200 kg.

Napd
Napd moliwy jest dziki silnikowi napdowemu o mocy 1.2 kW.
Silnik sterowany jest poprzez kontroler wzka,
ktry zawiera kontroler tranzystora prdkoci.
Kontroler gwarantuje wspaniae wyniki oraz
optymaln kontrol prdkoci, przyspieszenia
oraz hamowania.
Zasilanie motoru napdowego jest kontrolowane przez elektroniczny kontroler z elektronicznym mikroprocesorem, ktry zapewnia
kompletn kontrol prdkoci, przyspieszenia
i hamowania.

Kierowanie
Duga, wytrzymaa i ergonomiczna sterownica
pozwala kierowcy bezproblemowo kierowa
wzkiem.
Rne elementy sterujce: jazda do przodu,
jazda do tyu, podnoszenie orazopuszczanie
ramion adunkowych oraz klakson s poczone razem na kocu sterownicy.
Ze wzgldw bezpieczestwa zwolnienie
spryny gazowej powoduje automatyczny
powrt sterownicy do grnej pozycji.

Akumulator elowy
Lub akumulator litowo-jonowy (wzek z
tego wzgldu posiada specyczne cechy).
Dostpne s nastpujce typy wyjmowania
akumulatora:
Dostp od gry (rodzaje BS, 2Pzs, 3Pzs)
Dostp z boku na rolkach (Rodzaje 2Pzs
i 3Pzs) Ten system pozwala na szybk
wymian akumulatora.

Ukad hamulcowy
Przeciwprdowe, po zwolnieniu pedau
przyspieszenia
Przeciwprdowe, poprzez zmian kierunku
jazdy
Przeciwprdowe, kontrolowane przez tylny
przecznik bezpieczestwa
Bezpieczestwo elektromagnetyczne, kontrolowane przez dwigni bezpieczestwa
Bezpieczestwo elektromagnetyczne, kontrolowane przez zmian pozycji sterownicy
Elektromagnetyczne parkowanie, uruchamiane przy odciciu zasilania

Stabilizatory
Podwozie 5-punktowe jest wyposaone w
dwa stabilizatory zmniejszajce oddziaywanie nierwnoci podoa na wzek.

Ukad podnoszenia
Pojemno:

Prdko wzka jest ograniczona do 6 km/h w


obie strony (kluczyk w pozycji zajca).
Prdko wzka jest ograniczona do 4 km/h w
obie strony (kluczyk w pozycji wia).

Akumulatory

Akumulator oowiowy

EXU 16: 1600 kg


EXU 18: 1800 kg
EXU 20: 2000 kg
EXU 22: 2200 kg
EXU 20S* : 2000 kg
EXU 22S* : 2200 kg

*S : skadana platforma.

Ukad jest zasilany poprzez:


8

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Wykorzystanie wzka
Siownik uruchamia o podnonika, ktra
przenosi ruch na popychacze.
Te z kolei wprawiaj w ruch strzemiczka,
powodujc uniesienie ramion adunkowych.
Wszystkie trzpienie czce zabezpieczone
s przed korozj oraz zuyciem ciernym.
Piercienie czce s samonawilajce.
Zasilanie silnika pompy:

EXU 16 i EXU 18: 1 kW


EXU 20: 1,2 kW
EXU 22: 1,4 kW
EXU 16-18-20 CS* : 1,2 kW
EXU 22 CS* : 1,4 kW

dwignia rozczenia akumulatora (hamulec bezpieczestwa) w przedziale operatora


licznik godzin/wskanik rozadowania.
stacyjka z trzema pozycjami
(stop/w/krlik)
sterownica z nastpujcymi funkcjami:
jazda do przodu/do tyu,przyspieszenie,
podnoszenie/opuszczanie ramion adunkowych, klakson oraz przecznik bezpieczestwa
OptiSpeed (EXU16, EXU18, EXU20,
EXU22): rna prdko w zalenoci od
pooenia sterownicy.
OPCJONALNIE:

*CS : Praca w chodniach (opcja)

Kabina operatora
Standardowe wyposaenie kabiny operatora
obejmuje nastpujce elementy:
komora na przybory biurowe do przechowywania rolek folii i tamy klejcej, rkawic,
dugopisw itp.
klip na kartki i dokumenty

wspornik adunku
klawiatura digicode (LFM Go)
wersja dla chodni
Fleet Manager
Prostownik pokadowy
Uchwyt na wyposaenie dodatkowe

Wykorzystanie wzka
Przeznaczenie wzkw widowych
UWAGA
Maszyna ta zostaa zaprojektowana do transportu
oraz przechowywania na regaach (tylko ukadanie
palet) adunkw umieszczonych na paletach lub
w pojemnikach przemysowych specjalnie do tego
zaprojektowanych.
Rozmiary oraz pojemno palety lub pojemnika
musz by dostosowane do rodzaju transportowanego adunku oraz musz zapewnia stabilno.
Tabela charakterystyki oraz wydajnoci doczona
do tej instrukcji pozwala uzyska informacje potrzebne do upewnienia si, e sprzt jest odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy.
Kae uycie musi by zaakceptowane przez przeoonego; oszacowanie potencjalnego zagroenia
zwizanego z uyciem pozwoli na zapewnienie dodatkowych rodkw bezpieczestwa.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Wykorzystanie wzka

Nieautoryzowane uycie
Wszelkie niebezpieczestwo zwizane
z nieupowanionym uytkowaniem staje
si odpowiedzialnoci operatora, a nie
producenta.

Niedozwolona jest eksploatacja wzka w rejonach zagroenia poarowego lub zagroenia


wybuchem, silnego dziaania czynnikw korozyjnych lub duego zapylenia.

Niedozwolone jest uywanie wzka do celw


innych ni opisane w niniejszej instrukcji
obsugi.

Niedozwolone jest zaadowywanie lub rozadowywanie wzka na nachylonych powierzchniach i pochylniach.

Przewoenie osb jest zabronione.

Miejsce eksploatacji
Wzek widowy mona eksploatowa na
zewntrz i w pomieszczeniach. W przypadku
zych warunkw pogodowych wzka nie
wolno uywa na zewntrz. Poruszanie si po
drogach publicznych jest dozwolone jedynie
wtedy, gdy zamontowane jest wyposaenie
specjalne, zgodne z wymogami przepisw o
ruchu drogowym.
Naley speni obowizujce w danym kraju
wymogi przepisw prawnych regulujcych
kwestie zwizane z poruszaniem si po
drogach publicznych.
Teren, w ktrym eksploatowany jest wzek
musi spenia wymagania obowizujcych
przepisw prawnych (stan nawierzchni,
owietlenie itp.).
Podoe musi mie odpowiedni nono
(beton, asfalt).

10

Wzek moe by uytkowany wewntrz i na


zewntrz pomieszcze (zakres temperatur
eksploatacji od -20C do +40C).
Jeeli wzek ma by eksploatowany w chodniach, naley go odpowiednio przystosowa;
dla tego rodzaju pracy moe zachodzi potrzeba uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia (patrz rozdzia zatytuowany "Opis").
Operator (patrz rozdzia zatytuowany "Denicja osb odpowiedzialnych") musi zagwarantowa dostpno odpowiednich zabezpiecze przeciwpoarowych w pobliu wzka
podczas pracy. W zalenoci od sposobu
uytkowania naley wyposay wzek widowy w dodatkowe rodki ochrony przeciwpoarowej. W razie wtpliwoci skontaktowa
si z odpowiednimi organami.

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Zagroenia

Zagroenia
Pozostae niebezpieczestwa, pozostae zagroenia
Pomimo wszystkich rodkw zaradczych
i przestrzegania norm i zasad, nie da si
cakowicie wykluczy moliwoci wystpienia
dodatkowych zagroe podczas eksploatacji
wzka.
Wzek i wszystkie jego podzespoy speniaj
wymogi przepisw, dotyczce obowizujcych zasad bezpieczestwa.
Osoby przebywajce w pobliu wzka musz
zachowa szczegln uwag i reagowa
niezwocznie w przypadku awarii, wypadku,
uszkodzenia itp.
UWAGA
Pracownicy majcy styczno z wzkami musz
by poinformowani o zagroeniach wynikajcych z
ich uytkowania.
Niniejsza instrukcja obsugi koncentruje si na
zasadach dotyczcych bezpieczestwa.

Zagroenia s nastpujce:
Wyciek pynw eksploatacyjnych zwizany
z nieszczelnoci, pkniciem przewodw,
zbiornikw itp.
Ryzyko wypadku w czasie jazdy w trudnym
terenie, np. po wzniesieniach, liskich
lub nierwnych nawierzchniach, przy
ograniczonej widocznoci itp.

Moliwo upadku, potknicia itp. w


trakcie obsugi wzka przemysowego,
zwaszcza podczas niesprzyjajcych
warunkw atmosferycznych, transportu
przeciekajcych materiaw lub jazdy po
zlodowaciaych powierzchniach.
Utrat stabilnoci pojazdu w zwizku z
przewoeniem niestabilnego adunku,
zsuniciem si adunku itp.
Zagroenie poarem i eksplozj, zwizane
z wykorzystywaniem akumulatorw i prdu
elektrycznego.
Bd ludzki - nieprzestrzeganie zasad
bezpieczestwa.
Wane, aby dostosowa prdko wzka w
zalenoci od obcienia i stanu nawierzchni.
Stabilno wzka widowego zostaa przetestowana zgodnie z najnowszymi standardami.
Standardy te uwzgldniaj jedynie statyczne
i dynamiczne siy przechyu, ktre mog oddziaywa na wzek w trakcie jego uytkowania w sposb zgodny z przeznaczeniem i zasadami obsugi. W skrajnych przypadkach nie
da si wykluczy zagroe spowodowanych
bdnym uytkowaniem lub nieprawidow
obsug, ktre zmniejszaj stabilno wzka.

Specjalne zagroenia zwizane z korzystaniem z wzka i osprztu


Zatwierdzenie ze strony producenta potrzebne jest, gdy:
Wzek jest eksploatowany w sposb
odbiegajcy od normalnej pracy.
Operator nie ma pewnoci, e moe prawidowo eksploatowa wzek bez ryzyka
wypadku.

1152 807 80 21 [PL]

11

Wstp

Zagroenia

Przegld zagroe i rodkw


zaradczych
WSKAZWKA

Celem poniszej tabeli jest pomoc w oszacowaniu stopnia zagroenia panujcego w


zakadzie; dotyczy wszystkich typw jazdy.
Tabela nie wyczerpuje wszystkich moliwoci.
WSKAZWKA

Naley przestrzega stosownych przepisw


obowizujcych w danym kraju!
Zagroenie

Postpowanie

Adnotacja
podjto dziaanie
- nie dotyczy
O

Wyposaenie pojazdu Test


nie spenia lokalnych
wymaga

Niedostateczne
umiejtnoci
i kwalikacje
operatora
Uycie przez
nieuprawnione osoby

Szkolenie operatora
(obsuga w pozycji
siedzcej i stojcej)

Dostp z kluczem
wycznie dla
upowanionych osb
Okresowe przegldy
i usuwanie usterek

Ryzyko upadku
Zgodno z
podczas korzystania z przepisami krajowymi
pomostw roboczych (rne przepisy
krajowe)

adunek ograniczajcy widoczno

Pojazd w stanie
stwarzajcym
zagroenie

12

Planowanie zasobw

1152 807 80 21 [PL]

Uwagi

W razie wtpliwoci
naley skonsultowa
si z waciwym
organem kontrolnym
lub towarzystwem
ubezpieczeniowym
pracodawcw
BGG 925
Zezwolenie na
prowadzenie
pojazdw VDI 3313

BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
i towarzystwo
ubezpieczeniowe
pracodawcy.
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)

Wstp

Zagroenia
Zagroenie

Postpowanie

Zanieczyszczenie
powietrza

Badanie spalin oleju


napdowego

Niedozwolone
uytkowanie
(niewaciwe
uytkowanie)

Adnotacja
podjto dziaanie
- nie dotyczy
O

Badanie spalin gazu


LPG

Wydanie instrukcji
obsugi

Pisemne potwierdzenie poinstruowania


operatora

Naley przestrzega
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy),
instrukcji obsugi
i zasad VDMA
(Niemiecka federacja
inynierw)

Naley przestrzega
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy),
instrukcji obsugi
i zasad VDMA
(Niemiecka federacja
inynierw)

Uwagi

TRGS 554
i BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
Wykaz MAK
(Maksymalne
stenia w miejscu
pracy) i BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
i ArbSchG
(Bezpieczestwo
i higiena pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
i ArbSchG
(Bezpieczestwo
i higiena pracy)

Podczas tankowania
a) olej napdowy

1152 807 80 21 [PL]

13

Wstp

Zagroenia
Zagroenie

Postpowanie

Przestrzeganie norm
BGV D34, instrukcji
obsugi i przepisw
VDMA
Podczas adowania
Naley przestrzega
akumulatorw
BetrSichVO
trakcyjnych
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy),
instrukcji obsugi
i zasad VDMA
(Niemiecka federacja
inynierw)
Stosujc prostowniki
Przestrzega
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy), BGR
104 i instrukcji obsugi
Podczas parkowania Przestrzega
wzkw napdzanych BetrSichVO
LPG
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy), BGR
104 i instrukcji obsugi
Z automatycznymi systemami transportu
b) LPG

Adnotacja
podjto dziaanie
- nie dotyczy
O

VDE 0510:
W szczeglnoci
- zapewni waciw
wentylacj
- sprawdzi, czy
poziom uszczelnienia
mieci si w
dopuszczalnej normie

BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy) i BGR
104

BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy) i BGR
104

BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)

Nieodpowiednia
jako drogi

Zapewni przejezdno drg przejazdowych

Nonik adunku
umieszczony nieprawidowo/zsunity

Przymocowa z
powrotem adunek
do palety

Nieprzewidywalne
zachowanie w czasie
jazdy

Szkolenie pracownika

Drogi przejazdowe
zablokowane

Oznaczy drogi
przejazdowe
Utrzymywa
przejezdno drg
przejazdowych

14

Uwagi

1152 807 80 21 [PL]

Wstp

Zagroenia
Zagroenie

Postpowanie

Drogi przejazdowe
krzyuj si

Ustanowi prawo
pierwszestwa
przejazdu

Nie stwierdzono
obecnoci osoby
przy odkadaniu i
zaadunku

Szkolenie pracownika

Adnotacja
podjto dziaanie
- nie dotyczy
O

Uwagi

BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)
BetrSichVO
(Rozporzdzenie
o bezpieczestwie
miejsca pracy)

Zagroenie dla pracownikw


Firma uytkujca ma obowizek okrelenia i
oceny zagroe wynikajcych z uytkowania
wzka. Musi ona rwnie ustali, jakimi rodkami chronicymi zdrowie i bezpieczestwo
naley chroni pracownikw. Naley opracowa i przekaza operatorowi odpowiednie
instrukcje obsugi. Naley wyznaczy osob
odpowiedzialn za bezpieczestwo i higien
pracy.
Konstrukcja i wyposaenie wzka odpowiadaj Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE ,
wic oznaczone s symbolem CE. W rezultacie czynniki te nie s uwzgldnione w ocenie zagroenia; podobnie jest w przypadku
osprztu, posiadajcego oddzieln etykiet
CE. Firma uytkujca musi jednak dobra typ
i wyposaenie wzkw tak, aby byy zgodne z
lokalnymi przepisami dotyczcymi warunkw
bezpieczestwa i higieny pracy przy eksploatacji wzkw.

Uzyskane wyniki naley opublikowa. W przypadku, gdy uytkowanie wzka jest zwizane
z sytuacjami stwarzajcymi podobne zagroenie, dozwolone jest podsumowywanie rezultatw. Niniejszy przegld (patrz rozdzia
zatytuowany "Przegld zagroe i rodkw
zaradczych") zosta opracowany w celu zapewnienia zgodnoci z wymogami niniejszych
przepisw prawnych. Podsumowanie zawiera gwne przyczyny wypadkw w razie
nieprzestrzegania zasad. Jeli moliwe s
jeszcze inne zagroenia podczas eksploatacji, naley je rwnie uwzgldni.
Warunki pracy wzkw s w duej mierze
podobne w rnych zakadach. Dlatego te
moliwe jest podsumowanie zagroe w jednym przegldzie. Zalecamy przestrzeganie
informacji dotyczcych tej tematyki, podanych
przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawcy.

1152 807 80 21 [PL]

15

Wstp

Zagroenia

16

1152 807 80 21 [PL]

2
Bezpieczestwo

Bezpieczestwo

Denicja osb odpowiedzialnych

Denicja osb odpowiedzialnych


Firma uytkujca
Firma uytkujca jest osob zyczn lub
prawn, ktra uywa wzka widowego, lub
na rzecz ktrej wzek widowy jest uywany.

Firma uytkujca musi upewni si, e wszyscy uytkownicy przeczytali i rozumiej informacje dotyczce bezpieczestwa.

Firma uytkujca musi zapewni wykorzystanie wzka zgodnie z jego przeznaczeniem


oraz zgodnie z instrukcjami bezpieczestwa,
zawartymi w niniejszej instrukcji obsugi.

Firma uytkujca jest odpowiedzialna za


terminowe i prawidowe przeprowadzenie
okresowych testw bezpieczestwa.
Zaleca si, aby testy te byy zgodne z krajowymi wymogami.

Specjalista
Specjalista to:
Osoba, ktrej dowiadczenie i wyszkolenie
techniczne umoliwiy zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat wzkw przemysowych
Osoba znajca krajowe przepisy dotyczce
zdrowia i bezpieczestwa oraz powszechnie uznane dyrektywy i konwencje tech-

niczne (normy, przepisy VDE, przepisy


techniczne innych krajw czonkowskich
UE lub krajw-sygnatariuszy traktatu zaoycielskiego Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego). Osoba, ktrej dowiadczenie umoliwia ocenianie stanu wzkw
przemysowych pod ktem zdrowia i bezpieczestwa

Operatorzy
Wzek mog prowadzi wycznie odpowiednie osoby w wieku przynajmniej 18 lat, ktre
zostay przeszkolone w zakresie prowadzenia
wzka, dowiody swoich umiejtnoci prowadzenia i obsugi adunkw oraz zostay wyznaczone do prowadzenia wzka. Wymagana
jest rwnie szczegowa znajomo wzka.

Prawa, obowizki oraz zasady postpowania kierowcy


Kierowca powinien by naleycie poinformowany o swoich prawach i obowizkach.
Operatorowi musz zosta zagwarantowane
wymagane prawa.
Operator musi by wyposaony w sprzt
ochronny (odzie ochronna, hem, okulary
ochronne i rkawice) dostosowany do warunkw pracy, zadania i obsugiwanego adunku.
Operator musi rwnie nosi buty, umoliwiajce mu bezpieczn jazd i hamowanie.
18

Operator musi zaznajomi si z instrukcj


obsugi, ktra musi by dla niego dostpna
przez cay czas.
Operator musi:
przeczyta ze zrozumieniem instrukcj
obsugi;
zaznajomi si z zasadami bezpiecznego
korzystania z wzka;
by zycznie i psychicznie zdolnym do
bezpiecznego prowadzenia wzka.
NIEBEZPIECZESTWO
Stosowanie rodkw odurzajcych, spoywanie
alkoholu lub zaywanie lekw wpywajcych niekorzystnie na reakcje ogranicza zdolno do prowadzenia wzka.
Osoby pozostajce pod wpywem ww. substancji
nie mog wykonywa jakiejkolwiek pracy przy
uyciu lub w obrbie wzka.

1152 807 80 21 [PL]

Bezpieczestwo

Denicja osb odpowiedzialnych


Zakaz uytkowania przez osoby nieupowanione

on zezwoli nieupowanionym osobom na


korzystanie z wzka.

Operator jest odpowiedzialny za wzek


widowy w trakcie godzin pracy. Nie moe

W przypadku opuszczenia pojazdu, operator


musi zabezpieczy go przed nieupowanionym uyciem.

1152 807 80 21 [PL]

19

Bezpieczestwo

Podstawowe zasady dotyczce bezpiecznej obsugi

Podstawowe zasady dotyczce bezpiecznej obsugi


Objcie ubezpieczeniem terenw
nalecych do rmy
W wielu przypadkach tereny nalece do
rmy stanowi stref ruchu dla pojazdw
uprawnionych.
WSKAZWKA
Warto przypomnie sobie warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej rmy uytkujcej, aby upewni si, e obejmuje ono
cay wzek wobec dziaa osb trzecich w
przypadku uszkodze spowodowanych w
strefach ruchu dla pojazdw uprawnionych.

Modykacje i wymiany
Jeli wzek ma by wykorzystywany w szczeglnych warunkach (w chodniach lub w otoczeniu wybuchoodpornym), naley go specjalnie wyposay i uzyska zgod na takie
przeznaczenie, tam gdzie jest ona wymagana.
W przypadku wykorzystywania wzka do prac
nieokrelonych w niniejszych wskazwkach
lub instrukcji obsugi oraz jeeli zachodzi potrzeba jego zmodykowania lub przerbki w
celu wykonywania takich prac, wane aby
pamita, e wszelkie zmiany konstrukcyjne
mog wpywa na obsug oraz stabilno
wzka i mog prowadzi do wypadkw. Dlatego te naley skontaktowa si z producentem wzka przed dokonaniem jakichkolwiek
modykacji. Wszelkie modykacje, ktre
mog wpywa na stabilno wzka, wymagaj uzyskania pozwolenia producenta.
Wszelkie modykacje lub przeksztacenia
konstrukcyjne wzka s zabronione bez
uprzedniej pisemnej zgody ze strony producenta. Moe by rwnie wymagane zezwolenie stosownych wadz.

20

WYJTKOWA SYTUACJA: jeeli producent


wzka przerwie prac, a jego dziaalnoci nie
przejmie inny podmiot
W takim przypadku mona planowa modykacje lub przerbki wzka, pod warunkiem e:
modykacja lub zmiana konstrukcyjna zostaa opracowana, przetestowana i wdroona przez co najmniej dwch inynierw,
ktrzy s ekspertami w dziedzinie wzkw
przemysowych i ich bezpieczestwa;
wszelkie projekty, testy i wdroenia tych
modykacji lub zmian konstrukcyjnych
zostan zarchiwizowane;
zostan wykonane odpowiednie zmiany
tabliczki i informacjami o udwigu, etykiet,
naklejek i instrukcji dotyczcych udwigu;
na wzku zostanie umieszczona widoczna
i wyrana etykieta, na ktrej znajd si
informacji dotyczce natury modykacji lub
zmiany konstrukcyjnej, data tej modykacji
lub zmiany oraz nazwa i adres rmy, ktra
wykonaa prac.

1152 807 80 21 [PL]

Bezpieczestwo

Podstawowe zasady dotyczce bezpiecznej obsugi

Ostrzeenie dotyczce nieoryginalnych czci zamiennych


Do pojazdu zostay specjalnie zaprojektowane oryginalne czci zamienne, osprzt i
akcesoria. Naley zwrci szczegln uwag
na fakt, e czci, osprzt i akcesoria produkcji innych rm nie zostay przetestowane i
zatwierdzone przez rm STILL.

UWAGA
W zwizku z tym monta lub uywanie tych produktw moe mie negatywny wpyw na cechy konstrukcyjne pojazdu, a co za tym idzie prowadzi do
pogorszenia poziomu bezpieczestwa aktywnego
lub pasywnego zwizanego z jego prowadzeniem.
Przed zamontowaniem takich czci zaleca si
uzyskanie zgody producenta oraz, w razie koniecznoci, waciwych organw nadzorczych.
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za
szkody spowodowane uywaniem nieoryginalnych
czci i nieoryginalnych akcesoriw.

Uszkodzenia, usterki
Pracownicy odpowiadajcy za wzek musz
niezwocznie zgasza wszelkie uszkodzenia
lub usterki wzka lub akcesoriw. Nie wolno
ponownie uywa wzka i jego akcesoriw,
jeeli nie dostosowano odpowiednio ich stanu,
poniewa nie ma moliwoci zagwarantowania ich bezpieczestwa podczas pracy lub
jazdy.

Nigdy nie wolno usuwa ani dezaktywowa


mechanizmw i wycznikw zabezpieczajcych. Wstpnie zdeniowane wartoci wyjciowe nie mog by zmieniane.
Wykonywanie prac przy instalacji elektrycznej
(np. w celu podczenia radia, dodatkowych
wiate lub innych akcesoriw) wymaga
uzyskania zgody producenta.

Urzdzenia medyczne
W przypadku operatorw posiadajcych medyczne urzdzenia, np. rozruszniki serca lub
aparaty suchowe mog wystpic zakocenia
ich funkcjonowania. Trzeba skonsultowa si
z lekarzem lub producentem, czy urzdzenia
te sa odpowiednio zabezpieczone przed dziaaniem pl elektromagnetycznych.

1152 807 80 21 [PL]

21

Bezpieczestwo

Szczeglne zasady bezpieczestwa dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Szczeglne zasady bezpieczestwa dotyczce akumulatorw


litowo-jonowych
ryzyka przedziurawienia lub uszkodzenia
akumulatorw litowo-jonowych.

W przypadku posiadania wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy naley


przestrzega szczeglnych zasad bezpieczestwa. Na wzku bdzie widoczna etykieta "litowo-jonowy".

NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo zranienia
W razie wypadku (wstrzs, upadek, zderzenie)
moe doj do uszkodzenia, przedziurawienia lub
znieksztacenia akumulatora. Utworzy wok akumulatora obwd bezpieczestwa o rednicy piciu
metrw. Wezwa suby ratownicze i poinformowa, e jest to poar akumulatora litowo-jonowego
Skontaktowa si z serwisem posprzedanym.

Naley koniecznie przestrzega nastpujcych zalece:


Naley zwrci uwag na informacje dotyczce dodatku litowo-jonowego dostarczone wraz z niniejsz instrukcj obsugi.
Prace przy akumulatorach mog wykonywa wycznie osoby, ktre zostay przeszkolone w zakresie prac z technologi
litowo-jonow (np. pracownicy posprzedaowego centrum serwisowego).
Nie wolno umieszcza akumulatorw
litowo-jonowych w pobliu otwartego
ognia lub rde gorca (> 70C). Moe to
doprowadzi do przegrzania lub zapalenia
si akumulatorw. Taki rodzaj uytkowania
szkodzi rwnie wydajnoci akumulatorw
i skraca okres ich uytkowania.
Nieprawidowe uytkowanie moe spowodowa przegrzanie lub powane obraenia
ciaa. Naley przestrzega nastpujcych
zasad bezpieczestwa:

Nigdy nie zwiera zaciskw akumulatora


Nie odwraca biegunw akumulatora
Nie otwiera akumulatora
Nie poddawa akumulatora nadmiernym
napreniom mechanicznym
Nie naraa zestawu akumulatorw na
dziaanie wilgoci lub wody (> 95%)
Montowa akumulatory w stree zanieczyszcze "Poziom 2" zgodnie z norm EN
60664-1

Akumulatory naley przechowywa przywizane tamami na paletach. Nie wolno


przechowywa ich na zbyt duej wysokoci,
aby zminimalizowa ryzyko upadku. Nie
wolno przechowywa na ziemi, aby zminimalizowa ryzyko zawilgocenia i uderze.
Zalecamy, aby akumulatory byy przechowywane na wysokoci od 60 do 120 cm.
W przypadku wyczucia dziwnego zapachu,
stwierdzenia zmiany ksztatu lub innych
nieprawidowoci podczas pracy naley
niezwocznie odczy akumulator (korzystajc z gniazda umoliwiajcego zatrzymanie awaryjne lub gniazda prostownika).
Skontaktowa si z serwisem posprzedanym. W razie potrzeby rwnie wezwa
suby ratownicze i poinformowa, e jest
to poar akumulatora litowo-jonowego.
NIEBEZPIECZESTWO
Istnieje niebezpieczestwo poaru.
W pobliu strefy uytkowania akumulatorw litowo-jonowych naley zapewni ganice klasy D
lub ganice napenione gazem obojtnym, dwutlenkiem wgla, ganice proszkowe lub pianowe.

NIEBEZPIECZESTWO

Akumulatory naley montowa w pomieszczeniu, ktre w przypadku nieprawidowego


uycia mona w atwy sposb przewietrzy.

Niebezpieczestwo poraenia prdem

Operator musi prowadzi wzek widowy


ostronie, aby unikn jakiegokolwiek

Akumulator mog otwiera wycznie pracownicy


posprzedaowego centrum serwisowego.

22

Nie otwiera akumulatora. Ryzyko poraenia


prdem.

1152 807 80 21 [PL]

Bezpieczestwo

Testy bezpieczestwa

Testy bezpieczestwa
Regularna kontrola bezpieczestwa
wzka widowego
Kontrola bezpieczestwa w oparciu o
harmonogram i w zwizku z nadzwyczajnymi zdarzeniami

W ramach tej kontroli:


Naley przeprowadzi pen kontrol
stanu technicznego wzka pod ktem
bezpieczestwa w wypadkach
Wzek naley dokadnie sprawdzi, aby
wykry wszelkie uszkodzenia, ktre mog
by wywoane nieprawidowym uytkowaniem
Wymagane jest prowadzenie karty wzka.

STILL GmbH Hamburg


Regelmige Prfung
(FEM 4.004)
nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Nchste Prfung

56344391019

Firma uytkujca (patrz rozdzia zatytuowany


"Denicja osb odpowiedzialnych") musi
zagwarantowa, e wzek jest kontrolowany
przez specjalist przynajmniej raz w roku lub
po wanych incydentach.

Naley przechowywa wyniki co najmniej


dwch ostatnich kontroli.
Dat przegldu mona odczyta z naklejki
umieszczonej na wzku.
Umwi si z centrum serwisowym na
wykonanie okresowych kontroli wzka.
Przestrzega wytycznych dotyczcych
kontroli wzkw widowych prowadzonych
zgodnie z FEM 4.004.

Die Prfplakette ersetzt nicht das Prfprotokoll

Mitglied der:
Fdration
Europene
de la Manutention
0000_003-001_V3

Operator odpowiada za niezwoczne usunicie wszelkich usterek.


Zaleca si kontakt z centrum serwisowym.
WSKAZWKA

Przestrzega przepisw obowizujcych w


danym kraju.

1152 807 80 21 [PL]

23

Bezpieczestwo

Testy bezpieczestwa

Kontrola izolacji elektrycznej


Izolacja elektryczna wzka musi mie wystarczajc rezystancj. Oporno izolacji naley
sprawdza zgodnie z norm EN 11751 i ISO
20898 co najmniej raz w roku.
WSKAZWKA

Ukad elektryczny wzka i akumulatory naley


kontrolowa oddzielnie.

Pomiar rezystancji izolacji ukadu


elektrycznego
WSKAZWKA
Napicie testowe > napicie znamionowe

akumulatora

Pomiar rezystancji izolacji akumulatora

Napicie testowe nie moe przekracza

100 V lub potrjnej wartoci napicia


znamionowego

WSKAZWKA
Napicie testowe > napicie znamionowe

Przed przystpieniem do sprawdzania


obwodu upewni si, e zasilanie zostao
odczone.

akumulatora
Napicie testowe nie moe przekracza
100 V lub potrjnej wartoci napicia
znamionowego

Mierzy rezystancj izolacji przy uyciu


odpowiedniego licznika.

Mierzy rezystancj izolacji przy uyciu


odpowiedniego licznika.
Oporno izolacji jest wystarczajca, gdy
przekracza warto 50 omw pomnoon
przez napicie znamionowe obwodu wzka,
przy czym pomiar naley wykonywa midzy
zasilanymi podzespoami a podwoziem
wzka.

24

Skontaktowa si z posprzedaowym centrum serwisowym.

Oporno izolacji jest wystarczajca, gdy


przekracza warto 1000 omw pomnoon
przez napicie znamionowe obwodu wzka,
przy czym pomiar naley wykonywa midzy
zasilanymi podzespoami a podwoziem
wzka.
Skontaktowa si z posprzedaowym centrum serwisowym.

1152 807 80 21 [PL]

Bezpieczestwo

Przepisy bezpieczestwa dotyczce obchodzenia si z materiaami eksploatacyjnymi

Przepisy bezpieczestwa dotyczce obchodzenia si z materiaami eksploatacyjnymi


Dopuszczalne materiay eksploatacyjne
UWAGA
Materiay eksploatacyjne mog by niebezpieczne.
W przypadku uywania tych substancji naley postpowa zgodnie z przepisami bezpieczestwa.

Wykaz dozwolonych materiaw eksploatacyjnych znajduje si w tabeli z danymi dotyczcymi konserwacji.

Oleje
NIEBEZPIECZESTWO

UWAGA

Oleje s substancjami palnymi!


Postpowa zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Dugi, intensywny kontakt substancji


ze skr moe spowodowa wysuszenie i podranienie skry.

Nie wolno dopuszcza do kontaktu olejw z gorcymi elementami silnika.

Unika bezporedniego kontaktu


oleju ze skr i jego spoycia.
Uywa rkawic ochronnych!

Zakaz palenia, uywania ognia!

Jeeli doszo do kontaktu oleju


ze skr, umy to miejsce wod i
mydem i zastosowa odpowiednie
produkty pielgnacyjne.

NIEBEZPIECZESTWO

Niezwocznie zmieni zamoczon


olejem odzie i buty.

Oleje s toksyczne!
Unika bezporedniego kontaktu
oleju ze skr i jego spoycia.
W przypadku poknicia pary lub
oparw naley niezwocznie wyj
na wiee powietrze.
W przypadku kontaktu substancji
z oczami, dokadnie przepuka
je wod (przez co najmniej 10
minut), po czym skontaktowa si
z okulist.

UWAGA
Istnieje niebezpieczestwo polizgnicia si na
rozlanym oleju, szczeglnie gdy jest zmieszany z
wod!
Rozlany olej naley niezwocznie zebra przy
uyciu rodka wicego olej i zutylizowa
zgodnie z przepisami.

W przypadku poknicia oleju nie


wywoywa wymiotw. Natychmiast zasign porady lekarza.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA


Oleje s substancjami zanieczyszczajcymi
wod!
Przechowa olej w pojemnikach speniajcych wymogi odpowiednich przepisw.
Unika rozlania oleju.
Rozlany olej naley niezwocznie zebra przy
uyciu rodka wicego olej i zutylizowa
zgodnie z przepisami.

1152 807 80 21 [PL]

25

Bezpieczestwo

Przepisy bezpieczestwa dotyczce obchodzenia si z materiaami eksploatacyjnymi


Pozbywa si przepracowanych olejw
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Pyn hydrauliczny
UWAGA
Podczas obsugi wzka widowego
pyny hydrauliczne s pod cinieniem
i stwarzaj zagroenie dla zdrowia.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

Nie wolno rozlewa tych pynw!

Pyn hydrauliczny to substancja zatruwajca


wod!

Postpowa zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Pyn hydrauliczny naley zawsze przechowywa w pojemnikach zgodnych z przepisami.

Nie wolno dopuszcza do kontaktu pynw z gorcymi elementami silnika.

Unika rozlania.
Rozlany pyn hydrauliczny naley niezwocznie usun, uywajc czynnikw wicych
olej, i pozby si go zgodnie z przepisami.

Nie wolno dopuszcza do kontaktu ze skr.


Naley unika wdychania sprayu

Zuytego pynu hydraulicznego naley pozbywa si zgodnie z przepisami.

Szczeglne niebezpieczestwo
stanowi przeniknicie przez skr
pynw znajdujcych si pod
cinieniem po ich uwolnieniu z
powodu nieszczelnoci ukadu
hydraulicznego. W przypadku
obrae naley niezwocznie
skontaktowa si z lekarzem.
W celu uniknicia obrae uywa
odpowiednich rodkw ochrony
osobistej (np. rkawic ochronnych, gogli przeciwodpryskowych,
rodkw zabezpieczajcych i pielgnujcych skr).

Kwas akumulatorowy
UWAGA
Kwas akumulatorowy zawiera
rozcieczony kwas siarkowy. Jest
to substancja toksyczna.
Unika bezporedniego kontaktu
oleju ze skr i jego spoycia.
W przypadku obrae naley
niezwocznie skontaktowa si
z lekarzem.

26

1152 807 80 21 [PL]

Bezpieczestwo

Urzdzenia zabezpieczajce
UWAGA
Kwas akumulatorowy zawiera
rozcieczony kwas siarkowy. Jest
to substancja rca.
Podczas pracy w naraeniu na
kwas akumulatorowy naley
zawsze nosi ubranie ochronne
i okulary.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA


Zuytego kwasu akumulatorowego naley
pozbywa si zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Nie wolno dopuci do kontaktu


kwasu z ubraniem, skr lub
oczami; jeli zajdzie taka sytuacja,
naley natychmiast przemy
miejsce kontaktu du iloci
czystej wody.
W przypadku obrae naley
niezwocznie skontaktowa si
z lekarzem.
Rozlany kwas akumulatorowy
naley niezwocznie spuka du
iloci wody.
Postpowa zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Usuwanie materiaw eksploatacyjnych


WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

Materiay, ktre wymagaj usunicia po wykonaniu czynnoci konserwacyjnych, naprawczych i czyszczenia, powinny by systematycznie zbierane i usuwane zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Naley przestrzega stosownych przepisw obowizujcych
w danym kraju. Wspomniane prace naley
wykonywa w miejscach do tego przeznac-

zonych. Naley stara si zminimalizowa


wpyw na rodowisko naturalne.
Jakiekolwiek wycieki pynw eksploatacyjnych, tj. oleju hydraulicznego, pynu hamulcowego lub oleju przekadniowego, naley
niezwocznie usun za pomoc sorbentu.
Zastosowanie maj waciwe przepisy
dotyczce usuwania zuytych olejw.
Naley niezwocznie zneutralizowa ewentualne wycieki kwasu akumulatorowego.

Urzdzenia zabezpieczajce
Uszkodzenia, usterki
Pracownicy odpowiadajcy za wzek musz
niezwocznie zgasza wszelkie uszkodzenia
lub usterki wzka lub akcesoriw. Nie wolno
ponownie uywa wzka i jego akcesoriw,
jeeli nie dostosowano odpowiednio ich stanu,
poniewa nie ma moliwoci zagwarantowa-

nia ich bezpieczestwa podczas pracy lub


jazdy.
Nigdy nie wolno usuwa ani dezaktywowa
mechanizmw i wycznikw zabezpieczajcych. Wstpnie zdeniowane wartoci wyjciowe nie mog by zmieniane.

1152 807 80 21 [PL]

27

Bezpieczestwo

Urzdzenia zabezpieczajce
Wykonywanie prac przy instalacji elektrycznej
(np. w celu podczenia radia, dodatkowych

28

wiate lub innych akcesoriw) wymaga


uzyskania zgody producenta.

1152 807 80 21 [PL]

3
Rysunki pogldowe

Rysunki pogldowe

Widok wzka

Widok wzka

1
2
3
4
5
6
7

Uchwyt wtyku akumulatora (zatrzymanie


awaryjne)
Pokrywa akumulatora
Kluczyk zaponu
Modu sterowania trakcj
Ramiona adunkowe
Waki adunkowe
Koa stabilizujce

8
9
10
11
12
13
14
15

Koo napdowe
Silnik napdowy
Modu pompy podnonika
Hamulec elektromagnetyczny
Siownik podnonika
Digicode (LFM Go)*
Sterownica
Platforma*

* Opcja

30

1152 807 80 21 [PL]

Rysunki pogldowe

Elementy sterujce i wywietlacz

Elementy sterujce i wywietlacz


Sterownica

1
2
3

Uchwyt
Opuszczanie
Unoszenie

4
5
6

1152 807 80 21 [PL]

Klakson
Przepustnica
Urzdzenie antykolizyjne

31

Rysunki pogldowe

Elementy sterujce i wywietlacz

Wskanik stanu naadowania akumulatora

OPIS

32

OBJANIENIE

Poziom naadowania
Pene naadowanie: 100%
akumulatora przedstawiony Niskie naadowanie: 10%
w 10 supkach
Rozadowanie : 0%

Alarm serwisowy (czerwony)

Czerwony wskanik
ostrzegawczy

1)Miganie: zostao mniej


ni 50 godzin pracy wzka
do nastpnej kontroli
serwisowej
2)Stay: min termin
kontroli serwisowej
Wczony: ustawienie
domylne lub alarm

1152 807 80 21 [PL]

UWAGI/KOMUNIKATY
EKRANOWE
91% - 100%: 10 supkw
1% - 10%: 1 supek
0%: 1 migajcy supek (nie
mona korzysta z funkcji
podnoszenia).
NB: Aby chroni akumulator,
0% odpowiada maks. 80%
rozadowania.

Rysunki pogldowe

Elementy sterujce i wywietlacz


OPIS
4

Zielony wskanik ostrzegawczy

OBJANIENIE
Wyczony: wzek
wyczony
Wczony: wzek wczony

UWAGI/KOMUNIKATY
EKRANOWE

Dziki tym kodom pracownicy serwisu posprzedanego mog zdecydowa,


jakie dziaania musz wykona pracownicy serwisowi

Kod awarii

Bd lub zuycie hamulca


(szczelina powietrzna)

Nie korzysta z wzka

Licznik godzin

Wskazuje liczb godzin


pracy maszyny

- Licznik dziaa od momentu,


gdy wzek zostanie
wczony i zostanie uyty
element sterowania.
- Podczas wykonywania
oblicze kropka znajduj si
obok dziesitnych czci
godziny miga.
- Licznik godzin wywietla
godziny i dziesite czci
godzin
- Kiedy zasilanie zostanie
odczone, godziny zostan
zapisane w pamici

Alarm STOP (czerwony)

Rne. problemy

Nie korzysta z wzka

Stay: przegrzanie moduu


sterowania

-> Wzek zostaje zatrzymany


Naley odczeka kilka
minut, po czym mona
kontynuowa prac.

Alarm T (czerwony)

E3 294

1152 807 80 21 [PL]

33

Rysunki pogldowe

Elementy sterujce i wywietlacz

Opcja Digicode (LFM Go)

1
2
3

Wczanie (tryb pracy)


Wyczenie i oczekiwanie na kod
Tryb programowania aktywny

Kluczyk w stacyjce

Dziaanie

4
5

Bd kluczyka lub niewaciwy kod


Opnienie czasowe automatycznego
wyczania

Status diod LED

Zalecenia

KORZYSTANIE

* 0

W.

1 2

WY.

czerwony wy.
zielony cigy
0 0 0 0 # lub * (1)(prawidowy kod PIN)
3 4 5 # (warto
czerwony migajcy
domylna)
zielony wy.
(4)(nieprawidowy
kod PIN)
czerwony wy.
# (3 sekundy)
zielony migajcy (2)

lub 1
(domylny
kod PIN)

0 0 0 0 0
2 3 4 5

Wyczenie zasilania
wzka

PROGRAMOWANIE (tylko przy wyczonym wzku (2))


KOD ADMINISTRATORA
JEST NIEZBDNY DLA
WSZYSTKICH
USTAWIE DIGICODE

* 0 0 0 0 0 0 0 0
#

(warto domylna)

Kod nowego
operatora

* 0 * 4 5 6 7 8 #

Przydzielanie
kodw operatora

* 2 * 5 4 3 2 1 #

34

czerwony cigy
zielony cigy (3)

Po zganiciu diod
elektroniczny klucz
automatycznie powraca
do "trybu pracy"

czerwony wy.
zielony migajcy (2)
(kod zaakceptowany)
czerwony wy.
zielony migajcy (2)
(kod zaakceptowany)

Przykadowy kod
nowego operatora:
45678
*2*: numer odniesienia
dla operatora
10 opcji od 0 do 9

1152 807 80 21 [PL]

Rysunki pogldowe

Elementy sterujce i wywietlacz


PROGRAMOWANIE (tylko przy wyczonym wzku (2))
Usuwanie kodw
operatora
Modykacja
kodw operatora

* 2 * #

* * 9 * 1 2 3 4
5 6 7 8 #

Przywracanie
pocztkowego
kodu
administratora

Uruchamianie
automatycznego
wyczenia

* * 2 * 1 #

Ustawianie
opnienia
czasowego
automatycznego
wyczania

* * 3 * 6 0 #

Wyczanie
automatycznego
wyczenia

* * 2 * 0 #

czerwony wy.
zielony migajcy
(2) (usuwanie
zaakceptowane)
czerwony wy.
zielony migajcy (2)
(kod zaakceptowany)

*2*: numer odniesienia


dla operatora (midzy
0 a 9)

W celu reaktywacji domylnego kodu administratora (00000000)


skontaktowa si z
przedstawicielem lub
najbliszym dystrybutorem.
Zasilanie zostaje
automatycznie
wyczone po 10
czerwony migajcy
minutach (600
zielony migajcy (5) (5 s
sekundach przed wyczeniem)
ustawienie domylne)
niekorzystania z wzka.
Przykad: automatyczne wyczenie po 1
czerwony wy.
minucie (60 sekundach)
zielony migajcy
nie korzystania z wzka.
(2) (warto
Warto minimalna
zaakceptowana )
ustawienia = 10 s /
warto maksymalna
= 3000 s
czerwony wy.
zielony migajcy
(2) (polecenie
zaakceptowane )

1152 807 80 21 [PL]

35

Rysunki pogldowe

Oznaczenia

Oznaczenia
Umiejscowienie oznacze

1
2
3
4
5
6
7
8

36

Symbol producenta
Naklejka typu wzka EXU 16
Naklejka typu wzka EXU 18
Naklejka typu wzka EXU 20
Naklejka typu wzka EXU 22
Naklejka identykacyjna
Naklejka zawies
Etykieta gwarancji (tylko w Niemczech) na
wewntrznej stronie wzka

9
10
11

12

Naklejka skadowania w chodniach


Naklejka NIEBEZPIECZESTWO PORAENIA PRDEM (opcja)
Naklejka INSTRUKCJE DOTYCZCE
SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH (opcja):
patrz rozdzia 4 "Regulacja prostownika
pokadowego"
Etykieta PIEK (opcja) na zewntrznej stronie
wzka

1152 807 80 21 [PL]

Rysunki pogldowe

Oznaczenia

Naklejka identykacyjna
WSKAZWKA

W przypadku wszelkich zapyta technicznych


poda numer seryjny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1152 807 80 21 [PL]

Model
Producent
Numer seryjny
Rok produkcji
Masa bez zaadunku (bez akumulatora) w
kg
Masa maksymalna akumulatora
Masa minimalna akumulatora
Masa dodatkowa (balast) w kg
Moc nominalna silnika (kW)
Napicie akumulatora w woltach
Udwig znamionowy w kg
Symbol zgodnoci z normami WE

37

Rysunki pogldowe

Opcja FleetManager

Opcja FleetManager
Opcja FleetManager umoliwia kontrolowanie
dostpu do wzka. Opcja ta to system zarzdzania ot.
Dostp do systemu mona uzyska:
Za pomoc klawiatury
Albo za pomoc urzdzenia odczytujcego
dla transpondera lub karty RFID

38

Kierownik oty ustala szczegy dostpu


za porednictwem interfejsu sieciowego.
Dotyczy to kart transpondera lub kodw PIN
dla odpowiednich wzkw. Istnieje moliwo
zmiany okresu czasu, w ktrym upowanienie
dostpowe jest wane.

1152 807 80 21 [PL]

Rysunki pogldowe

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Oznaczenie "litowo-jonowy"

Standardowa etykieta dla wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy

1152 807 80 21 [PL]

39

Rysunki pogldowe

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

40

1152 807 80 21 [PL]

4
Korzystanie

Korzystanie

Przeznaczenie wzkw widowych

Przeznaczenie wzkw widowych


UWAGA
Maszyna ta zostaa zaprojektowana do transportu
oraz przechowywania na regaach (tylko ukadanie
palet) adunkw umieszczonych na paletach lub
w pojemnikach przemysowych specjalnie do tego
zaprojektowanych.
Rozmiary oraz pojemno palety lub pojemnika
musz by dostosowane do rodzaju transportowanego adunku oraz musz zapewnia stabilno.
Tabela charakterystyki oraz wydajnoci doczona
do tej instrukcji pozwala uzyska informacje potrzebne do upewnienia si, e sprzt jest odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy.
Kae uycie musi by zaakceptowane przez przeoonego; oszacowanie potencjalnego zagroenia
zwizanego z uyciem pozwoli na zapewnienie dodatkowych rodkw bezpieczestwa.

42

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Kontrole i dziaania przed oddaniem do uytkowania

Kontrole i dziaania przed oddaniem do uytkowania


Lista czynnoci kontrolnych przed uruchomieniem
UWAGA
Uszkodzenia albo awarie wzka lub osprztu
(wyposaenie specjalne) mog doprowadzi do
wypadkw.
Jeeli podczas przeprowadzania poniszych czynnoci kontrolnych zostan wykryte uszkodzenia
lub awarie wzka widowego albo osprztu (wyposaenie specjalne), nie wolno uywa wzka do
czasu przeprowadzenia odpowiedniej naprawy.
Nie wolno usuwa ani dezaktywowa systemw i
wycznikw zabezpieczajcych. Nie wolno zmienia wstpnie ustawionych wartoci.

UWAGA
Niebezpieczestwo przewrcenia!
Podczas prac wykonywanych w obrbie wysoko
pooonych elementw wzka nie stawa na jakichkolwiek podzespoach wzka ani po nich nie
chodzi.
Uywa odpowiedniego wyposaenia umoliwiajcego dostp.

Przed uruchomieniem upewni si, czy wzek


jest w stanie umoliwiajcym prac.
Wykona nastpujce kontrole:
Ramiona wide i inne elementy odpowiadajce za transport adunku nie mog wykazywa adnych widocznych uszkodze (np.
zgicia, pknicia, znaczne zuycie).
Upewni si, e nie doszo do wycieku
cieczy eksploatacyjnych wzka.

Wyposaenie dodatkowe (wyposaenie


specjalne) musi by poprawnie zamocowane i pracowa zgodnie z informacjami
zawartymi w instrukcji obsugi.
Uszkodzone lub brakujce naklejki naley
wymieni zgodnie z tabel umiejscowienia
oznacze.
Szyny prowadzce rolek musz by pokryte
widoczn warstw smaru.
Na koach nie moe by ladw uszkodze
ani silnego zuycia. Mocowanie musi by
prawidowe.
Sprawdzi, czy adne ciao obce nie
utrudnia obracania si k i rolek.
Urzdzenia ostrzegawcze (klakson itp.)
musz by sprawne.
Pokrywa akumulatora musi by zamknita.
Upewni si, e wszystkie osony s
zamontowane i zamknite.
Operator musi posiada odpowiednie kwalikacje do prowadzenia wzka. Operator
musi mie dostp do elementw sterujcych oraz mc z nich korzysta (zwaszcza
z urzdzenia antykolizyjnego). Nie utrudnia dostpu do elementw sterujcych.
Powiadomi przeoonego w przypadku
zauwaenia jakiejkolwiek awarii.

Nie ogranicza pola widocznoci. Upewni


si, e zachowana jest widoczno zgodnie
ze wskazaniami producenta.

1152 807 80 21 [PL]

43

Korzystanie

Kontrole i dziaania przed oddaniem do uytkowania

adowanie akumulatora elowego


lub oowiowego (prostownik cienny)
Otworzy pokryw.
Pozostawi otwart.
Wycign dwigni rozczenia akumulatora (1) z wtyku wzka (2).
Podczy prostownik cienny.

44

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Rozpoczcie eksploatacji

Rozpoczcie eksploatacji
Uruchamianie
Podczy wtyczk akumulatora , jeli jest
to konieczne.
Trzyma sterownic w pozycji pionowej.
Ustawi przepustnic w pooeniu neutralnym (pooenie centralne).
Woy kluczyk zaponu (1) i obrci go
do danego pooenia lub wprowadzi
kod 5-cyfrowy, a nastpnie zatwierdzi go
klawiszem # na klawiaturze Digicode (kod
domylny = 00000).
WSKAZWKA

Przy opcji z kodem Digicode prdko powolna aktywna jest, gdy kluczyk znajduje si
w pozycji 0. Wzek bdzie dziaa po wyjciu
kluczyka.

Wybr trybu jazdy


WSKAZWKA

Aby wybra tryb jazdy, kluczyk zaponu mona


przekrci do dwch rnych pozycji.
Pooenie symbolu "wia" (2): delikatne
przyspieszanie i zwalnianie; maks. prdko:
4 km/h
Pooenie symbolu "zajca" (3): szybkie
przyspieszanie i zwalnianie; maks. prdko:
6 km/h
Sprawdzi za pomoc wskanika wielofunkcyjnego stan naadowania akumulatora (4) i w razie koniecznoci wymieni lub
naadowa akumulator.
Aby wybra normaln prdko, przekrci
kluczuk zaponu (1) do symbolu "zajca"
(3).
WSKAZWKA

Przed uruchomieniem przeprowadzi wzrokow kontrol wzka.

1152 807 80 21 [PL]

45

Korzystanie

Rozpoczcie eksploatacji

Kontrola urzdzenia zabezpieczajcego przed kolizj


Funkcja zabezpieczajca przed kolizj
Wzek porusza si w kierunku przeciwnym po
wciniciu przycisku urzdzenia antykolizyjnego (2).
Jeli wzek pracuje w wskich przestrzeniach (np. w windzie), to w przypadku braku
ostronoci operator moe zaklinowa si
przy cianie. Nie wykorzystujc urzdzenia
zabezpieczajcego przed kolizj sterownica
moe zrani operatora.
Wzek automatycznie zmieni kierunek jazdy
na przeciwny po zetkniciu urzdzenia antykolizyjnego umiejscowionego na gowicy
sterownicy z ciaem operatora. Jeli operator
odsunie si od urzdzenia antykolizyjnego,
wzek zatrzyma si, nawet w przypadku, gdy
ponownie zosta wybrany kierunek jazdy do
przodu.
Aby powrci do trybu normalnej obsugi,
naley zwolni przeczniki kierunku jazdy.

Kontrola urzdzenia zabezpieczajcego


przed kolizj
UWAGA
Naley upewni si, e w stree testowania nie ma
adnych ludzi ani przedmiotw, zarwno z przodu,
jak i z tyu wzka.

Przestawi przecznik kierunku jazdy (1)


lub (3) w pooeniu jazdy do przodu.
Wzek ruszy do przodu.
Uaktywni urzdzenie zabezpieczajce
przed kolizj (2).
UWAGA
Wzek zatrzymuje si i szybko zmienia kierunek
jazdy na tylni.

Zwolni urzdzenie zabezpieczajce przed


kolizj.
Wzek zatrzyma si.

46

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Rozpoczcie eksploatacji

Kontrola hamulca
UWAGA
Wykona ten test na paskiej nawierzchni.

Podczas jazdy, przechyli sterownic w


pozycje (1) i (3) , aby sprawdzi reakcj
hamulca.
W tych dwch pozycjach wzek zatrzymuje
si, a jednostka napdowa przestaje by
zasilana. Zwolnienie sterownicy z pozycji
jazdy (2)przenosi sterownic do (3) pozycji i
odcina trakcj.

Sprawdzanie dziaania zatrzymania


awaryjnego
Pocign w gr uchwyt awaryjnego
zatrzymania (4).
Zasilanie w wzku zostaje odcite.
Sterowniki elektryczne i silniki s wyczone.
Uruchamia si hamulec elektromagnetyczny.
Podczy ponownie uchwyt awaryjnego
zatrzymania (4), aby przywrci zasilanie
obwodw

1152 807 80 21 [PL]

47

Korzystanie

Rozpoczcie eksploatacji

Kontrola klaksonu
Nacisn przycisk klaksonu (5), znajdujcy
si w grnej czci sterownicy.
Rozlegnie si sygna klaksonu.

48

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager

Obsuga opcji FleetManager


Opis opcji FleetManager
System zarzdzania ot Fleet Manager
umoliwia kontrol dostpu i przekazywanie
danych wzka.
Interfejs sieciowy umoliwia ustawienie
parametrw danych. Kierownik oty ustawia
parametry wzka na podstawie wybranych
przez siebie opcji.
Dostpne jest rwnie oprogramowanie.
Dodatkowe opcje:
Czujnik wstrzsw
Narzdzia do bezprzewodowego zarzdzania danymi:
GSM(2) modu GPRS(1)z anten
W wzku dostpne s nastpujce opcje:

Kontrola dostpu
Kontrola dostpu i czujnik wstrzsw
Kontrola dostpu i modu GPRS
Kontrola dostpu, czujnik wstrzsw i
modu GPRS

(1)
GPRS: General Packet Radio Service
(oglna technologia komunikacji bezprzewodowej)

Czujnik wstrzsw
Czujnik ten umoliwia rejestrowanie wstrzsw odbieranych przez wzek.
Istnieje moliwo skongurowania zmniejszenia prdkoci wzka, jeli odbierze on
wstrzs.
Meneder oty jest jedyn osob, ktra moe
dokona zmiany okrelonych parametrw.
WSKAZWKA

Wymieni czujnik, jeli jest uszkodzony.

Modu GSM GPRS


Modu ten skada si z modemu GSM i anteny.
Modu ten umoliwia:
Uzyskanie zdalnego dostpu do informacji
na temat wzka
Uycie geolokacji
Dane s zapisywane na serwerze.
Dane s przekazywane przez Bluetooth
(domylnie) lub przez modu GSM (opcja).

(2)
GSM: Global System for Mobile Communication (globalny system komunikacji mobilnej)

1152 807 80 21 [PL]

49

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager

Przekazanie do eksploatacji wzka


wyposaonego w opcj FleetManager
Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w klawiatur lub kluczyk
elektroniczny
Przekrci kluczyk zaponu, aby uruchomi
wzek.
Wprowadzi kod PIN na klawiaturze. Kod
PIN skada si z piciu do omiu cyfr.
Domylnie aden kod PIN nie zosta podany
jako ustawienie fabryczne.
Jeli kod PIN jest prawidowy, dioda LED (1)
nie wieci si. Dioda LED (2) miga powoli co
dwie sekundy (kolor zielony).
Nie wcza si aden sygna dwikowy.
Aby potwierdzi, nacisn klawisz Enter
(3).
Wzek jest teraz gotowy do pracy.
WSKAZWKA

W konguracji kierownik oty moe okreli,


e podczas logowania operator musi wprowadzi kod wstpny. Nastpnie operator
moe oceni stan wzka.

Przekazanie do eksploatacji wzka wyposaonego w urzdzenie odczytujce


RFID
Przekrci kluczyk zaponu, aby uruchomi
wzek.
Umieci kart transpondera RFID lub
transponder RFID (4) przed urzdzeniem
odczytujcym (3).
Jeli karta jest prawidowa, dioda LED si(1)
nie wieci. Dioda LED (2) miga powoli co dwie
sekundy (kolor zielony).
Wczaj si dwa sygnay dwikowe.
Wzek jest teraz gotowy do pracy.

50

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager

Opcja FleetManager: kolorystyka


diod LED
Diody LED mog przybiera rne stany i
rne kolory. Poniej znajduje si lista najczstszych komunikatw oraz ich znaczenie.
Przyczyna

Problem
Stan diod LED
Dioda 1

wieci si w
sposb cigy
Kolor czerwony

wieci si w
sposb cigy
Kolor czerwony

Miga szybko
Kolor ty

Rozwizanie

Przekanik
sygnau

Dioda 2

Wcza si
dugi sygna
dwikowy

Wy.

Jedno mignicie
Kolor zielony

Wcza si
dugi sygna
dwikowy

wieci si w
sposb cigy
Kolor zielony

1152 807 80 21 [PL]

Wariant z
urzdzeniem
odczytujcym:
brak wanego
upowanienia
dostpowego
Wariant z
klawiatur:
brak wanego
upowanienia
dostpowego dla
wprowadzonego
kodu PIN
Wariant z
klawiatur:
wprowadzony
kod PIN
nieprawidowy
lub
niepotwierdzony
klawiszem Enter
Operator
otrzyma
upowanienie
dostpowe.
Jednak wygas
okres wanoci.
Data wzka jest
nieprawidowa
Pami jest
zapeniona w
80%

Wygenerowa
wane
upowanienie
dostpowe
za pomoc
interfejsu

Wprowadzi
ponownie kod
PIN

Za pomoc
interfejsu
wprowadzi
nowy okres
wanoci
Zaktualizowa
dat wzka
Skasowa
pami

51

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager


Przyczyna

Rozwizanie

Istnieje kilka
moliwych
przyczyn:
- urzdzenie
odczytujce
lub klawiatura
niedostpne
- modu GPRS
niedostpny
- wbudowany
adowany
akumulator
rozadowany
- pami pena

Skontaktowa
si z
posprzedanym
centrum
serwisowym

Problem
Stan diod LED
Dioda 1

Dioda 2

Przekanik
sygnau

Po wczeniu
sycha
dugi sygna
dwikowy

Miga szybko
Kolor czerwony

Miga szybko
Kolor czerwony

Miga szybko
Kolor czerwony

wieci si w
sposb cigy
Kolor zielony

Doszo do
wstrzsu

Wyzerowa
wstrzs

Wy.

Wzek jest
podczony za
porednictwem
poczenia
Bluetooth.
Odczyt danych
dotyczcych
pracy. Procesu
odczytu moe
trwa do piciu
minut.

Wzek jest
wczony ale
nie porusza
si. Poczeka
na odczyt
wszystkich
odpowiednich
danych. Po
przejciu diod
LED w inny stan
naley wznowi
prac.

Miga szybko
Kolor niebieski

52

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager

Odczanie wzka wyposaonego w


opcj FleetManager
WSKAZWKA

Operatorom nie wolno celowo wylogowywa


si podczas jazdy.
UWAGA
Dostp do wzka musi by wyczony.
Nieupowanionym uytkownikom nie wolno korzysta z wzka.

Odczanie wzka wyposaonego w


klawiatur lub kluczyk elektroniczny
Zaparkowa wzek w bezpiecznym miejscu.
Nacisn przycisk (3) w celu wylogowania.
Przytrzyma nacinity przycisk.
Nie wieci si adna dioda LED. Wcza si
dugi sygna dwikowy.
Przez sekund wieci dioda LED (1) (kolor
czerwony). Dioda LED (2) nie wieci si.
Wcza si dugi sygna dwikowy.
Dioda LED (1) przestaje si wieci. Dioda
LED (2) miga powoli co dwie sekundy (kolor
zielony). Nie wcza si aden sygna dwikowy.
Wzek jest wyczony.
Przekrci kluczyk zaponu w pooenie
OFF (wy.), aby cakowicie wyczy wzek.

1152 807 80 21 [PL]

53

Korzystanie

Obsuga opcji FleetManager


Odczanie wzka wyposaonego w
urzdzenie odczytujce RFID
Zaparkowa wzek w bezpiecznym miejscu.
Na krtko umieci kart RFID lub transponder RFID (4) przed urzdzeniem odczytujcym (3).
Na sekund zapala si dioda LED (1) (kolor
czerwony). Dioda LED (2) nie wieci si.
Wcza si dugi sygna dwikowy.
Dioda LED (1) przestaje si wieci. Dioda
LED (2) miga powoli co dwie sekundy (kolor
zielony). Nie wcza si aden sygna dwikowy.
Wzek jest wyczony.
Przekrci kluczyk zaponu w pooenie
OFF (wy.), aby cakowicie wyczy wzek.

54

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Akumulatory litowo-jonowe z dostpem pionowym: podczanie/odczanie zcza akumulatora
UWAGA
Ryzyko poraenia prdem
Naley regularnie sprawdza stan stykw zczy.
Kade zcze posiada koek polaryzacyjny.
Upewni si co do obecnoci i prawidowego stanu
koka polaryzacyjnego. Zapobiegaj one ryzyku
zamiany biegunw.

Odczanie zcza akumulatora


Unieruchomi wzek.
Wyczy zapon i wyj kluczyk.
Istniej dwa rne sposoby odczania
akumulatora. Wybr jednego z nich zaley
od operatora.
Pocign uchwyt zatrzymania awaryjnego
(1) do gry, aby go odczy. Uchwyt
zatrzymania awaryjnego (1) znajduje si
z przodu wzka.
Alternatywnie otworzy pokryw komory
akumulatora. Nastpnie odczy zcze
akumulatora (2).
Nie ma potrzeby wyczania akumulatora
litowo-jonowego po jego odczeniu.

Podczanie zcza akumulatora


Sprawdzi, czy operator odczy zcze
akumulatora (2) lub uchwyt zatrzymania
awaryjnego (1).
Wcisn uchwyt zatrzymania awaryjnego
(1) do gniazda umocowanego na wzku.
Alternatywnie podczy zcze akumulatora (2).

1152 807 80 21 [PL]

55

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Przekazanie do eksploatacji wzka


wyposaonego w akumulator
litowo-jonowy z dostpem pionowym
WSKAZWKA

Nie podcza w wzku adnych dodatkowych urzdze elektrycznych. Jeli maj


zosta dodane dodatkowe urzdzenia, naley
skontaktowa si z posprzedaowym centrum
serwisowym.
W celu przekazania do eksploatacji wzka
wyposaonego w akumulator litowo-jonowy
z dostpem pionowym naley postpowa w
nastpujcy sposb:
Otworzy pokryw komory akumulatora
Podczy zcze akumulatora wzka (2)
Wczy akumulator. W tym celu naley
sprawdzi, czy zapalia si zielona kontrolka (1)
Jeli zielona kontrolka jest zapalona, akumulator dziaa.
Jeli zielona kontrolka nie wieci si, akumulator si nie wczy. Nacisn i przytrzyma
przycisk przez 1 sek. Poczeka, a przycisk
zawieci si. Wwczas kontrolka zmieni kolor
na jasnozielony.
Zamkn pokryw akumulatora.
Wyczy wzek, przekrcajc kluczyk lub
wpisujc kod PIN na klawiaturze digicode.
Wzek jest gotowy do pracy.

Wyczanie wzka
Przekrci kluczyk lub nacisn i przytrzyma przycisk # na klawiaturze digicode.
WSKAZWKA

Nie ma potrzeby wyczania akumulatora.


Jeli wzek nie jest uywany przez okrelony
okres czasu, akumulator zostaje automatycznie wyczony. Dugo tego okresu to
zwykle 24 godziny. Mona j skongurowa.
W celu dokonania tej konguracji naley skontaktowa si z posprzedaowym centrum
56

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


serwisowym. Jeli akumulator ma zosta
wyczony, wystarczy nacisn przycisk i
przytrzyma go przez 1 sek. Poczeka na wyczenie przycisku.

Akumulatory litowo-jonowe z dostpem bocznym: podczanie/odczanie zcza akumulatora


UWAGA
Ryzyko poraenia prdem.
Naley regularnie sprawdza stan stykw zczy.
Kade zcze ma koek polaryzacyjny. Upewni
si, e wtyki polaryzacyjne s na miejscu i czy s w
dobrym stanie. Zapobiegaj one powstaniu ryzyka
zamiany biegunw.

Odczanie zcza akumulatora


Unieruchomi maszyn.
Wyczy zapon i wyj kluczyk.
Pocign uchwyt zatrzymania awaryjnego
(2) do gry, aby go odczy. Uchwyt
zatrzymania awaryjnego (2) znajduje si
z przodu wzka.
Po odczeniu zcza akumulatora litowo-jonowego nie ma potrzeby wycza akumulatora.

Podczanie zcza akumulatora


Wcisn uchwyt zatrzymania awaryjnego
(2) do gniazda umocowanego na wzku.

1152 807 80 21 [PL]

57

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Przekazanie do eksploatacji wzka


wyposaonego w akumulator
litowo-jonowy z dostpem bocznym
WSKAZWKA

Nie podcza do wzka adnych dodatkowych urzdze elektrycznych. Jeli maj


zosta dodane dodatkowe urzdzenia, naley
skontaktowa si z posprzedaowym centrum
serwisowym.
W celu przekazania do eksploatacji wzka
wyposaonego w akumulator litowo-jonowy z
dostpem bocznym naley wykona nastpujce czynnoci:
Podczy zcze akumulatora wzka (2).
Otworzy pokryw komory akumulatora
Wczy akumulator. W tym celu sprawdzi, czy zielona lampka kontrolna (1)
wieci si.
Jeli zielona kontrolka jest zapalona, akumulator dziaa.
Jeli zielona kontrolka nie wieci si, akumulator nie jest wczony. Nacisn i przytrzyma
przycisk przez 1 sek. Poczeka, a przycisk
zawieci si. Wwczas kontrolka zmieni kolor
na jasnozielony.
Zamkn pokryw akumulatora.
Wczy wzek, przekrcajc kluczyk lub
wprowadzajc kod PIN n a klawiaturze
elektronicznej.
Wzek jest gotowy do pracy.

Wyczanie wzka
Przekrci kluczyk lub nacisn i przytrzyma przycisk # na klawiaturze elektronicznej.
WSKAZWKA

Nie ma potrzeby wyczania akumulatora.


Jeli wzek nie jest uywany przez okrelony
czas, akumulator zostaje automatycznie wyczony. Dugo tego okresu to zwykle 24
godziny. Mona j skongurowa. W celu do58

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


konania tej konguracji naley skontaktowa
si z posprzedanym centrum serwisowym.
Aby wyczy akumulator, wystarczy nacisn przycisk i przytrzyma go przez 1 sek.
Poczeka na wyczenie przycisku.

1152 807 80 21 [PL]

59

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Wywietlacz wzka wyposaonego


w akumulator litowo-jonowy
Wzek EXU wyposaony w akumulator
litowo-jonowy posiada specjalny wywietlacz
(1).
Jest atwo rozpoznawalny ze wzgldu na biay
ekran.
Pozostae funkcje s identyczne jak w przypadku standardowego wywietlacza. S one
opisane w rozdziale 3: Wywietlacz.

60

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Jazda

Jazda
Instrukcje dotyczce bezpieczestwa jazdy
Zachowanie w czasie jazdy
Operator musi przestrzega w zakadzie pracy
takich samych przepisw jak na drodze . Musi
jedzi wzkiem z prdkoci odpowiedni
do warunkw jazdy . Na przykad, operator
wzka powinien jecha powoli na zakrtach,
wjedajc w wskie przejcia lub przejedajc pod nimi, przejedajc przez drzwi
przesuwane, poruszajc si w miejscach o
ograniczonej widocznoci lub na nierwnych
powierzchniach . Operator musi w kadej
sytuacji zachowywa bezpieczn odlego
od pojazdw i osb znajdujcych si przed
wzkiem oraz nigdy nie dopuszcza do utraty
kontroli nad wzkiem. Powinien on unika
nagego hamowania, robienia szybkich nawrotw, wyprzedzania innych pojazdw w
potencjalnie niebezpiecznych miejscach lub
w miejscach o sabej widocznoci.
Prowadzenie wzka na siedzco jest zabronione.

Wszystkie modele EXU 16/18/20/22 s


przeznaczone do obsugi w trybie pieszym,
i dlatego:
Nigdy nie naley siedzie na wzku podczas prowadzenia go.
Nie wolno traktowa wzka jako drabiny.
Wzek nie jest przeznaczony do przewoenia ludzi i nie wolno go uywa w tym celu.
Operator powinien zawsze pozostawa w
odstpie od wzka.
Naley pozostawa w obszarze bezpieczestwa (obszar bezpieczestwa okrelony przez producenta).
Korzystanie z telefonu lub radia na wzku jest
dozwolone , ale naley unika korzystania z
tych urzdze podczas jazdy poniewa mog
one rozprasza.
Wykona jazd prbn w otwartym terenie .

1152 807 80 21 [PL]

61

Korzystanie

Jazda

Kierowanie
Przekrci kluczyk w pozycj z ikon wia (wolne przyspieszanie i zwalnianie)
lub w pozycj z ikon Zajca (szybsze
przyspieszanie i zwalnianie).
Obniy sterownic (2) .
WSKAZWKA

Wzek jest w pozycji jazdy tylko w stree


(2). W niszej (1) lub wyszej (3) stree,
uruchamia si hamulec mechaniczny i silnik
napdowy zostaje wyczony.
WSKAZWKA

Przepustnic zawsze obsugiwa powoli, poniewa wzek reaguje natychmiast. Naley za


wszelk cen unika gwatownego ruszania,
hamowania lub odwracania kierunku jazdy.

Jazda do przodu
Nacisn za pomoc kciuka doln cz
przepustnicy.
Prdko zwiksza si wraz z ruchem
przepustnicy; prdko jest ograniczona
do 4 lub 6 km/h w zalenoci od pozycji
kluczyka.
W chwili zwolnienia przepustnicy sterowania, uruchamiany jest hamulec elektryczny.

Jazda w ty
Nacisn za pomoc kciuka doln grn
przepustnicy.
Prdko zwiksza si wraz z ruchem
przepustnicy; prdko jest ograniczona
do 4 lub 6 km/h w zalenoci od pozycji
kluczyka.
W chwili zwolnienia przepustnicy sterowania, uruchamiany jest hamulec elektryczny.

Zmiana kierunku jazdy na przeciwny


Zwolni przepustnic.

62

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Jazda
Ustawi go stopniowo w odwrotnym kierunku, a do osignicia wymaganej szybkoci.

1152 807 80 21 [PL]

63

Korzystanie

Jazda

Korzystanie ze skadanej platformy


(opcja)

1
2

Dostpne s dwa pooenia skadanej platformy (1):


Pooenie A: platforma podniesiona
Pooenie B: platforma opuszczona

W trybie pieszym platforma jest podniesiona.


Maksymalna dozwolona prdko wynosi 6
km/h.
W trybie jazdy na wzku platforma jest opuszczona. Maksymalna dozwolona prdko
wynosi 6 km/h.

Jazda w trybie jazdy na wzku


W celu korzystania z wzka w trybie jazdy
na wzku naley wykona nastpujce
czynnoci:
Opuci platform (1) w kierunku wskazanym przez strzak (3)
Po zakoczeniu pracy naley podnie
platform.
Podnie platform (1) w kierunku wskazanym przez strzak (2)

Jazda w trybie pieszym


Platforma (1) jest podniesiona. Operator
poda obok wzka.
NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo zranienia.
Przed rozpoczciem pieszego prowadzenia wzka
naley upewni si, e platforma zostaa prawidowo podniesiona.
Upewni si, e platforma jest prawidowo ustawiona w pooeniu pionowym.

NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo zranienia.
W trybie pieszym naley pozostawa dostatecznie
daleko od wzka. Wzek nie moe mie moliwoci
uderzenia w stopy operatora.
Nosi obuwie ochronne.

64

1152 807 80 21 [PL]

2276

Korzystanie

Jazda

OptiSpeed
Obniy sterownic.
WSKAZWKA

Wzek jest w pozycji przeznaczonej do jazdy


tylko w stree (2) i (3). W niszej (4) lub
wyszej (1) stree, uruchamia si hamulec
i silnik napdowy zostaje wyczony.
W stree (3) wzek mona eksploatowa
przy penej prdkoci. Prdko jazdy jest
proporcjonalna do otwarcia przepustnicy.
W stree (2) maksymalna dopuszczalnaprdko jest zmienna w zalenoci odkta pochylenia sterownicy.

A
B
C
D

1152 807 80 21 [PL]

Droga hamowania
Nieograniczony zasig
Ograniczenie prdkoci jazdy
Charakterystyka maksymalnej prdkoci

65

Korzystanie

Jazda

Ukad hamulcowy
UWAGA
Rodzaj nawierzchni ma wpyw na drog hamowania wzka.
Naley to mie na uwadze podczas jazdy.

agodne hamowanie
Podczas pracy zwolni przepustnic (2) lub
(3).

Umiarkowane hamowanie
Przestawi przepustnic (2) lub (3) w
pooenie odpowiadajce przeciwnemu
kierunkowi jazdy.

Hamulec postojowy
Zwolni przecznik kierunku jazdy (2) lub
(3).
Wzek zostanie zahamowany hamulcem
elektromagnetycznym, kiedy jego prdko
spadnie do 0 km/h albo sterownica powrci do
pooenia pionowego.

Tryb czuwania (opcja)


Wzek mona przeczy w tryb oszczdzania energii w celu przeduenia ywotnoci
akumulatora, kiedy nie jest on w uyciu.
Po okrelonym czasie braku aktywnoci
wzek wyczy si. Aby ponownie uruchomi
wzek, naley go wyczy, a nastpnie
ponownie wczy za pomoc kluczyka.

66

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Podnoszenie
Czas ten mona ustawi w zakresie midzy
0 a 10 minut. Domylnie funkcja ta jest
wyczona.
Moliwa jest regulacja czasu pozostaego
do wyczenia. Naley skontaktowa si z
posprzedaowym centrum serwisowym.

Podnoszenie
Elementy sterujce podnonika
Podnoszenie ramion adunkowych
Nacisn przycisk sterownicy (1)

Opuszczanie ramion adunkowych


Nacisn przycisk sterownicy (2)

1152 807 80 21 [PL]

67

Korzystanie

Postpowanie z adunkiem

Postpowanie z adunkiem
Zasady bezpieczestwa dotyczce
obsugi adunkw
UWAGA
Podczas podnoszenia adunkw, cile przestrzega poniszych instrukcji . Nigdy nie dotyka, ani
nie stawa na ruchomych czciach wzka (np.
urzdzenie podnoszce, urzdzenia pchajce, instalacje robocze lub urzdzenia do podnoszenia
adunkw).

UWAGA
Uwaa, aby podczas pracy z wzkiem nie przytrzasn rk lub ng.

68

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Postpowanie z adunkiem

Przed podniesieniem adunku


NIEBEZPIECZESTWO
Naley uywa obuwia ochronnego.

UWAGA
Przewoenie osb jest surowo zabronione.

UWAGA
adunek przemieszcza ostronie, tak aby nie dotyka przylegych adunkw lub adunkw znajdujcych si z boku lub przed poruszanym adunkiem.
adunki powinny by ukadane rwno w taki sposb, aby pomidzy nimi bya zachowana wska,
wolna przestrze, zapobiegajca wzajemnemu klinowaniu si adunkw.

Upewni si, e masa adunku nie przekracza


nonoci wzka.
Sprawdzi nono znamionow na tabliczce znamionowej wzka.
Aby unikn spadnicia czci adunku
z wide, naley si rwnie upewni, czy
adunek jest stabilny, a jego masa jest
rwnomiernie rozoona i wyporodkowana
pomidzy ramionami adunkowymi.
Sprawdzi, czy szeroko adunku odpowiada szerokoci wide.

Podnoszenie adunku
Ostronie zbliy si do adunku.
Opuci ramiona adunkowe tak, aby
mona je byo atwo wsun w palet.
Wprowadzi ramiona adunkowe pod
adunek.
Jeli adunek jest krtszy od ramion adunkowych, ustawi go w taki sposb, by
koniec adunku wystawa kilka centymetrw
za kocwki ramion adunkowych, dziki
czemu nie zostanie zahaczony adunek
znajdujcy si z przodu.
Podnie adunek o kilka centymetrw.
Powoli i w linii prostej odjecha z adunkiem.
1152 807 80 21 [PL]

69

Korzystanie

Postpowanie z adunkiem
Transportowanie adunku
W celu zachowania optymalnej widocznoci zawsze jecha do przodu.
Podczas transportu adunkw na pochyociach zawsze wjeda i zjeda w taki
sposb, aby adunek by zwrcony w kierunku szczytu pochyoci. Nigdy nie jecha
w poprzek pochyoci ani nie wykonywa
na niej nawrotw.
Tryb jazdy do tyu suy wycznie do
odkadania adunku. Poniewa widoczno
w tym kierunku jest ograniczona, naley
jecha bardzo powoli.
Aby uatwi pokonywanie przeszkd,
zwikszy przewit nad podoem.

Ustawianie adunku na ziemi


Ostronie podjecha wzkiem do wybranego miejsca.
Ostronie przemieci adunek w miejsce,
w ktre ma zosta odoony.
Obniy adunek tak, aby ramiona adunkowe byy wolne.
Wycofa wzek w linii prostej.
Podnie ramiona o kilka centymetrw.
UWAGA
Naley zachowa odlego do adunkw znajdujcych si po bokach i z tyu wzka.

NIEBEZPIECZESTWO
Gdy adunek jest podniesiony, nikt nie moe znajdowa si pod wzkiem ani obok niego.

70

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Postpowanie z adunkiem

Transportowanie palet lub pojemnikw innego rodzaju


Oglna zasada mwi, e jednostki adunkowe
naley transportowa pojedynczo (np. palety). Transportowanie wielu jednostek adunkowych jednoczenie jest dozwolone tylko:
kiedy spenione s wstpne warunki bezpieczestwa
z polecenia osoby nadzorujcej
Operator musi upewni si, e adunek jest
odpowiednio opakowany. Nie wolno mu
przesuwa jednostek adunkowych, ktre
zostay ostronie przygotowane i speniaj
wymagania bezpieczestwa.

0252_003-103

0252_003-104

1152 807 80 21 [PL]

71

Korzystanie

Postpowanie z adunkiem

Jazda po pochyociach w gr lub


w d
Do pochyoci naley zawsze zblia si z
adunkiem skierowanym do szczytu wzniesienia. Mona bezpiecznie korzysta wycznie
z pochyoci, ktre s oznaczone jako drogi
przejezdne zgodne z parametrami technicznymi wzka.
NIEBEZPIECZESTWO
Operator musi upewni si, e podoe nie jest
liskie ani zanieczyszczone.
Nigdy nie przejeda pochyoci w poprzek ani nie
zawraca na wzniesieniu!
Nie wolno parkowa wzka na pochyociach.
Podczas jazdy w d pochyoci zmniejszy prdko.

Przestrzega ogranicze nachyle maksymalnych okrelonych dla transportu z adunkiem i bez adunku.

Przewoenie wzka wind


Minimalna odlego bezpieczestwa od
cian windy wynosi 100 mm i naley jej
zawsze przestrzega.

Wzek mona przewozi wycznie wind,


ktra posiada odpowiedni adowno,
jest przeznaczona do tego celu i zostaa
zatwierdzona przez operatora. Wewntrz
windy naley unieruchomi wzek tak, aby
adna jego cz nie stykaa si ze cian
klatki windy.

Osoby transportowane wraz z wzkiem mog


wej do windy dopiero, gdy wzek zostanie
prawidowo unieruchomiony; osoby te musz
opuci wind jako pierwsze po zatrzymaniu.

Przejedanie przez pomosty przeadunkowe


Przed przejazdem przez pomost przeadunkowy operator musi upewni si, e jest on
prawidowo umieszczony i zabezpieczony
oraz e ma odpowiedni nono. Przez
mostek przeadunkowy naley przejeda
powoli i ostronie. Operator musi by pewny,
e pojazd na ktry ma wjecha wzkiem jest

72

wystarczajco zabezpieczony przed przesuniciem i e jest on przystosowany do obcie wystpujcych przy wjedzie wzka
widowego.
Konieczne jest porozumienie si operatora
wzka widowego i kierowcy samochodu ciarowego co do godziny odjazdu samochodu.

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Uytkowanie w chodniach (opcja)

Uytkowanie w chodniach (opcja)


Oznaczenie
Wzek posiada wyposaenie specjalne do
uytku w chodniach. Mona go uywa w
dwch zakresach pracy i posiada on etykiet
informujc o moliwoci pracy w chodniach.
Wyposaenie do uytku wzka w chodniach
obejmuje zastosowanie specjalnych olejw
(w instalacji hydraulicznej i przekadni) odpowiednich do eksploatacji w chodni.

Waciwe uytkowanie
Zakres pracy 1: stae uytkowanie w obszarach o temperaturze 5C i uytkowanie przez
krtki okres czasu w temperaturach do 10C.
Parkowanie poza chodni.

1044_920-001

Zakres pracy 2: uytkowanie na przemian


wewntrz i na zewntrz pomieszcze zgodnie
z poniszymi zasadami, zakres temperatur od
32C do +40C. Parkowanie poza chodni.
Takie uytkowanie wymaga zastosowania
oleju hydraulicznego do chodni, jak podano w
licie parametrw konserwacji.

Korzystanie
Oglne
Zmiana temperatury z niskiej (wewntrz) na
wysok (na zewntrz) powoduje skraplanie.
Woda moe zamarzn, kiedy wzek wjeda
z powrotem do chodni i zablokowa ruchome
czci wzka. Dlatego wanie naley cile
przestrzega czasu pozostawania wzka
w obszarach o rnych temperaturach,
podanych poniej dla obu zakresw pracy
.
Temperatura akumulatorw trakcyjnych nie
moe nigdy spa do temperatury panujcej
w chodni; w przeciwnym razie akumulatory
przestan dziaa.

1152 807 80 21 [PL]

73

Korzystanie

Uytkowanie w chodniach (opcja)


Przed uruchomieniem
UWAGA
Wzek musi by suchy i osign temperatur
robocz zanim zostanie uyty w chodni.

Jedzi wzkiem przez okoo 5 minut


i uruchomi hamulce kilka razy w celu
zapewnienia bezpiecznej obsugi wzka.
Kilkukrotnie uruchomi wszystkie funkcje
podnoszenia. Taki sposb rozgrzewania
jest konieczny w celu osignicia przez olej
temperatury roboczej.

Korzystanie
Zakres pracy 1
Stae uytkowanie w obszarach o temperaturze 5C i uytkowanie przez krtki okres
czasu w temperaturach do 10C.

Zakres pracy 2
Uytkowanie na przemian wewntrz w temperaturze do 32C i na zewntrz w temperaturze do +25C, w krtkich okresach czasu
nawet do +40C. Wzek nie powinien opuszcza chodni na duej ni 10 minut, poniewa
nie dojdzie wtedy do skraplania wody. Jeeli
wzek znajduje si na zewntrz przez ponad
10 minut, musi on tam pozosta przynajmniej
do czasu spynicia skroplonej wody. Zazwyczaj zajmuje to przynajmniej 30 minut.
NIEBEZPIECZESTWO
Jeeli skroplona woda zamarznie wewntrz
chodni, nie wolno podejmowa prb odblokowywania zamarznitych elementw rcznie.

Parkowanie
Wzek widowy naley zawsze parkowa
na zewntrz chodni.
UWAGA
Akumulatory nie mog pozostawa przez noc w
stanie rozadowanym lub nieuywanym w chodni.

74

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Uytkowanie w chodniach (opcja)


Akumulatory naley adowa na zewntrz
chodni i uywa akumulatora zapasowego.

1152 807 80 21 [PL]

75

Korzystanie

Obsuga wzka w szczeglnych sytuacjach

Obsuga wzka w szczeglnych sytuacjach


Procedura holowania wzka
Nie jest moliwe holowanie wzka z niesprawn instalacj elektryczn. Hamulec
elektromagnetyczny pozostaje w pooeniu
zamknicia.
Jeeli hamulec holowanego wzka nie dziaa,
holowanie wzka jest dozwolone wycznie na holu sztywnym (belka holownicza).
Sprawdzi, czy moc pojazdu holujcego jest
wystarczajca do ucignicia i wyhamowania
holowanego wzka.

Przemieszczanie wzka bez akumulatora


WSKAZWKA

W przypadku awarii obwodu elektrycznego


lub braku akumulatora moliwe jest rczne
odblokowanie hamulca.
UWAGA
Procedura ta moe zosta przeprowadzona jedynie
przez upowanionych pracownikw.

Zdj adunek z ramion wide, a nastpnie


odczy akumulator.
Zdj pokryw silnika.
Potrzebne bd dwie ruby M5 X 35 (1).
Wkrci ruby (1) hamulca (2) w otwory (3).
Hamulec postojowy zostanie odblokowany.
UWAGA
Wzek mona holowa tylko powoli.

1
0252_003-109

76

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Obsuga wzka w szczeglnych sytuacjach


Po holowaniu zabezpieczy wzek klinem,
aby zapobiec jego przemieszczaniu si.

Aby przywrci dziaanie hamulca, wykrci dwie ruby (1).


Zaoy z powrotem pokrywy.
UWAGA
Istotne jest, aby przed uyciem maszyny prawidowo zamontowa pokrywy.

0252_003-110

1152 807 80 21 [PL]

77

Korzystanie

Obsuga wzka w szczeglnych sytuacjach

Zawieszanie, podnoszenie i konguracja wzka


adowanie przy pomocy podnonika
UWAGA
Uywa podnonika i hakw o wystarczajcym udwigu. Sprawdzi obcienie podane na tabliczce
znamionowej wzka.

Przymocowa zawiesie lub hak do 2


wskazanych punktw (3).
UWAGA
Podwieszanie wzka na sterownicy lub w innych
punktach nie sucych do tego celu jest bezwzgldnie zabronione.

UWAGA
Wsun listwy midzy podwozie i zawiesia, aby
zapobiec uszkodzeniu.

NIEBEZPIECZESTWO
Zagroenie dla ycia!
Nie wolno przebywa pod podniesionym adunkiem.

78

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


Rodzaj akumulatora
Wzki mog by wyposaone w rne typy
baterii. Zwrci uwag na dane podane na
tabliczce znamionowej baterii. Patrz take
Rozdzia "Dane techniczne", Str. 139.
UWAGA
Ciar i wymiary baterii maj wpyw na stateczno
wzka.
Po wymianie akumulatora stosunki wagowe nie
mog ulec zmianie. Nie mona usuwa ani zmienia pooenia obcie dodatkowych.

Uszkodzenia kabla
UWAGA
Podczas montau i demontau akumulatora naley
uwaa, aby nie uszkodzi kabla akumulatora.

1152 807 80 21 [PL]

79

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Otwieranie/zamykanie pokrywy
akumulatora
Otwieranie
Zaparkowa wzek.
Opuci ramiona adunkowe.
Wyczy zapon.
Podnie pokryw (1).

Zamykanie
UWAGA
Nie zblia palcw do ruchomych elementw, aby
unikn ich przytrzanicia.

Zamkn pokryw (1).

80

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

adowanie akumulatora za pomoc


prostownika zewntrznego
UWAGA
Jeli akumulator rozaduje si poniej okrelonego
limitu, moe ulec uszkodzeniu.
Niezwocznie naadowa akumulator.

Zaparkowa wzek tak, aby sta bezpiecznie.


Przed rozpoczciem adowania sprawdzi
stan przewodw akumulatora i prostownika
i w razie potrzeby wymieni je.
Odczy zcze akumulatora (4).
Podczy wtyczk akumulatora do zcza
stacji adujcej.
UWAGA
Odczy zcze akumulatora od prostownika
akumulatora tylko w przypadku, gdy prostownik
akumulatora i wzek s wyczone.

WSKAZWKA

Przestrzega instrukcji producentw akumulatora i prostownika akumulatora (adowanie


wyrwnawcze).
UWAGA
Niebezpieczestwo uszkodzenia, zwarcia lub
eksplozji.
Nie ka na akumulatorze adnych metalowych
przedmiotw ani narzdzi. Nie pali!

UWAGA
Elektrolit (rozcieczony kwas siarkowy) jest toksyczny i ma waciwoci rce.
Przestrzega przepisw bezpieczestwa dotyczcych obchodzenia si z kwasem akumulatorowym.

UWAGA
Podczas adowania akumulatora wydziela si gaz
o waciwociach wybuchowych.
Zapewni dobr wentylacj miejsca pracy.

1152 807 80 21 [PL]

81

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Prostownik pokadowy
Zalecenia dotyczce instalacji i eksploatacji
Zastosowanie prostownika pokadowego
oznacza brak koniecznoci korzystania z
pomieszczenia do adowania. Prostownik ten
mona podczy do jakiegokolwiek gniazda
2P+T 230 V 16 A. Przed rozpoczciem
adowania w ten sposb, uytkownik musi
upewni si, e miejsce wybrane do tego celu
spenia wszystkie warunki bezpieczestwa:
Instalacja elektryczna musi by zgodna z
norm NF C 15 100.
Gniazdo elektryczne cienne musi by typu
2-biegunowego + uziemienie16 A 230 V,
prawidowo podczone i zabezpieczone.
Przed rozpoczciem adowania sprawdzi
stan pocze i kabli (dokrci lub docisn
w razie koniecznoci).
adowanie naley przeprowadza w
miejscu, gdzie nie wystpuje skraplanie

ani nie ma zanieczyszcze i zapewniona


jest waciwa wentylacja.
Nie wolno wystawia prostownika na
dziaanie oleju, smaru lub podobnych
substancji.
adowanie naley przeprowadza po
wyczeniu wzka.
Wzrost temperatury urzdzenia w stosunku
do temperatury otoczenia wynosi maksymalnie 10C. Wzrost temperatury odprowadzanego powietrza wynosi maksymalnie
25C. Odczeka 10 minut po wyczeniu
prostownika przed dotkniciem urzdzenia.
Poniewa prostownik chodzony jest za pomoc wymuszonego przepywu powietrza,
nie blokowa wlotw i wylotw powietrza.
Musi by zapewniona wystarczajca cyrkulacja powietrza wylotowego.

Parametry elektryczne prostownika


Napicie sieci
zasilajcej

190 V < U < 260 V

Czstotliwo sieci

50 / 60 Hz +/-1%
(automatyczna
adaptacja)
Bez nagego
uderzenia prdu na
podczeniu do sieci
zasilajcej

82

Maksymalna moc na
wyjciu
Maksymalny prd na
wyjciu
Nominalne napicie
akumulatora
Tolerancja napicia
na oysku U
.

1152 807 80 21 [PL]

1040 W +/-3%
35 A +/-2%
24 V
1%

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


Charakterystyka akumulatora
Typ akumulatora

Akumulator
elowy lub otwarty
kwasowo-oowiowy

Liczba komponentw

12 komponentw 2 V

Pojemno

Od minimalnie
140 Ah do
maksymalnie 375
Ah (dostosowanie
charakterystyki
adowania
za pomoc
przecznika)

Oglne warunki uytkowania


Temperatura
przechowywania
Temperatura
robocza
Wilgotno
wzgldna

od -45C do +80C
od -15C do +40C
90%

Masa

2 kg

Objto

1,4 litra

Przekanik
Do podczania przekanika bezpieczestwa
stosuje si przewd 2x1,5 mm2. Maksymalny
prd odcicia przekanika wynosi 16 A.
Styk A: przewd niebieski
Styk B: przewd brzowy

Bezpieczestwo ukadu elektrycznego


Zabezpieczenie przed odwrceniem biegunw akumulatora: prostownik jest chroniony za pomoc przekanika wyjciowego.
Po ponownym podczeniu akumulatora we
waciwy sposb, prostownik uruchamia si
ponownie i rozpoczyna adowanie bez interwencji uytkownika.
Ochrona sieci zasilajcej: za pomoc synchronizowanego bezpiecznika 250 V 10
A 5x20. Bezpiecznik sieci zasilajcej jest
zamocowany bezporednio do karty elektronicznej. Uytkownik nie jest upowaniony do wymiany tego bezpiecznika. W
przypadku usterki bezpiecznika prostownik
naley zwrci do centrum serwisowego.

W przypadku gdy prostownik nie jest


podczony ani do sieci zasilajcej, ani
do akumulatora, kocwki "styku A" i "styku
B" s odizolowane od siebie.
W przypadku gdy prostownik jest podczony tylko do akumulatora, kocwki
"styku A" i "styku B" s poczone ze sob.
W przypadku gdy prostownik jest podczony do sieci zasilajcej i do akumulatora,
kocwki "styku A" i "styku B" s odizolowane od siebie.
W przypadku gdy prostownik jest podczony tylko do sieci zasilajcej, kocwki
"styku A" i "styku B" s odizolowane od siebie.
(patrz schemat pocze)

Pozostae parametry adowania


adowania konserwacyjne
Jeli prostownik pozostaje podczony do
sieci zasilajcej, ponowny cykl adowania

1152 807 80 21 [PL]

83

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


rozpoczyna si 48 godzin po zakoczeniu
poprzedniego adowania w celu zrekompensowania samorozadowania.
Doadowanie czciowe
Prostownik dostosowuje si automatycznie do
stanu rozadowania akumulatora i umoliwia
w ten sposb przeprowadzenie doadowania
czciowego w dowolnym zakresie("sporadyczne, krtkotrwae adowanie").
Wskanik nadmiernego naadowania
uwzgldnia doadowanie czciowe. Ilo
mieszanki jest zawsze wystarczajca, nie ma
koniecznoci uycia wody, co zapobiega zbyt
wczesnemu zuyciu akumulatorw (czsto
z powodu zbyt dugich okresw adowania) i
zarazem zmniejsza konieczno czynnoci
serwisowych.

Ochrona w trakcie adowania


Ochrona przed krtkotrwaym brakiem zasilania sieci
Jeli napicie z sieci zostanie odcite, wszystkie parametry aktualnego adowania zostan zapisane w pamici na 13 minut. Kiedy
tylko napicie sieci zasilajcej zostanie przywrcone, adowanie zostanie wznowione od
punktu (I, U), w ktrym nastpio odcicie

zasilania, przy uwzgldnieniu liczby Ah przechowywanej w pamici.


W przypadku gdy okres braku zasilania bdzie
duszy ni 13 minut (wzek mg by uyty),
rozpocznie si cykl cakowitego adowania.
Ochrona czasu
Jeli w trakcie faz I1 + P + U > 16 h, prostownik
ulegnie awarii. Moe to nastpi, jeli wystpi
zwarcie jednego z komponentw akumulatora. Wystarczy zresetowa sie zasilajc,
aby anulowa awari.
Bezpieczestwo temperatury
Poniewa prostownik chodzony jest za
pomoc wymuszonego przepywu powietrza,
nie blokowa wlotw i wylotw powietrza.
Kiedy podczone jest zasilanie sieci, dziaa
wentylator. Zatrzymuje si, kiedy adowanie
si zakoczy lub kiedy zasilanie z sieci
zostanie odczone.
Aby chroni samego siebie, prostownik
dostarcza prd o zmniejszonym napiciu, jeli
temperatura otoczenia przekracza zakres
temperatury uytkowania (w takim przypadku
okres adowania zostanie wyduony).
W przypadku gdy mikrosterownik wykryje
usterk pomiaru temperatury, prostownik
wycza si.

Uywanie prostownika
Przed rozpoczciem adowania naley upewni si, e miejsce wybrane do tego celu spenia wszystkie wymogi bezpieczestwa.

UWAGA

WSKAZWKA

Prostownik jest zgodny z mokrymi akumulatorami oowianymi i elowymi o maksymalnej


pojemnoci do 400 Ah.
Prostownik zosta zaprojektowany:
aby wbudowa go w wzek
aby pozostawa stale podczony do akumulatora
do dziaania we wszystkich pozycjach
84

aby by podczonym do sieci zasilajcej w


czasie, kiedy wzek nie jest uywany w celu
zapewnienia dostpnoci maszyny

Nie odcza zcza akumulatora podczas adowania (zielona kontrolka miga).


Nie mona obsugiwa wzka podczas adowania.

Prostownik pokadowy suy do adowania


akumulatora.
Wyczy wzek.
Nie pociga za uchwyt zatrzymania awaryjnego. Czynno ta spowoduje odcicie
1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


obwodw i zatrzymanie adowania akumulatora.
Otworzy pokryw komory akumulatora w
celu zapewnienia dobrej wentylacji.
Podczy przewd do gniazda zasilania.
Podczy wtyczk prostownika do gniazda
zasilania ciennego.
Faza
Gniazdo
adowania
odczone
Fazy
adowania
Zatrzymane /
Wyrwnanie
/ Faza konserwacyjna
Zbyt dugie
adowanie
Odwrcone
bieguny
prostownika
(kable
+bat i -bat
odwrcone,
akumulator
jest
normalnie
podczony
do zestawu
wzka)

Zielona dioda
LED

Czerwona
dioda LED

Wy.

Wy.

Miganie

Wy.

Stae
wiecenie

Wy.

Wy.

Stae
wiecenie

Faza
Odwrcone
bieguny
akumulatora
Przecznik
w pozycji
neutralnej

Zielona dioda
LED

Czerwona
dioda LED

Wy.

Wy.

Miganie

Miganie

Unika przerywania procesu adowania do


czasu jego zakoczenia (aby zoptymalizowa ywotno akumulatora).
UWAGA
Zabrania si stosowania innego prostownika pokadowego ni zalecany.

UWAGA
Uszkodzenie przewodu zasilania moe spowodowa poraenie prdem / oparzenia!
Zaparkowa wzek w odpowiedniej odlegoci od
ciennego gniazdka zasilania, by przewd prostownika pokadowego nie by naprony podczas
adowania.

UWAGA
Stae
wiecenie

Stae
wiecenie

Ryzyko uszkodzenia przewodu zasilania spowodowanego czstym uywaniem. Ryzyko poraenia


prdem i/lub oparze!
Przewd zasilania naley kontrolowa regularnie
jako cz okresowych kontroli i czynnoci konserwacyjnych.

1152 807 80 21 [PL]

85

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Akumulatory elowe lub oowiowe:


Regulacja prostownika pokadowego
W przypadku gdy wzek dostarczany jest z
akumulatorem, ustawienia prostownika s
kongurowane fabrycznie.
Regulacja zaley od wybranego akumulatora.

Przecznik charakterystyki adowania


Charakterystyk adowania wybiera si za
pomoc przecznika umieszczonego na
przedniej stronie prostownika.
Przecznik charakterystyki adowania jest
zabezpieczony nasadk.
Cztery cienkie linie wskazuj pozycje neutralne. Prostownik nie wykazuje przepywu i
obie diody migaj jednoczenie, aby wskaza,
e nie wybrano adnej charakterystyki adowania.
Cztery grube linie wskazuj na cztery charakterystyki adowania:
otwarty akumulator kwasowo-oowiowy o
pojemnoci poniej 210 Ah
otwarty akumulator kwasowo-oowiowy o
pojemnoci powyej 210 Ah
akumulator elowy o pojemnoci poniej
210 Ah
akumulator elowy o pojemnoci powyej
210 Ah
UWAGA
Jeli w trakcie eksploatacji wzka akumulator
zostanie wymieniony, wane jest, aby ustawienia prostownika odpowiaday nowemu
typowi akumulatora. Wszelkie modykacje
ustawie musz by wykonywane przez wykwalikowany personel techniczny.

86

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Wymiana akumulatora
Podczas wymontowywania akumulatora
utrzymywa bezpieczn odlego, aby
unikn uszkodzenia wzka.
Otworzy komor akumulatora (1).
Odczy zcze akumulatora (2).
W celu uniknicia zwar zaleca si przykrycie
gumow mat akumulatorw z zaciskami biegunowymi lub niezabezpieczonych pocze.
Odblokowa akumulator.

Prawidowo przytwierdzi podnonik (1)


do akumulatora (2) (patrz instrukcja obsugi
podnonika), a nastpnie wyj go z wzka.
Podnonik musi wykona pionowy ruch w
celu uniknicia uszkodzenia maski. Naley
umieci haki tak, aby nie mogy spa
na ogniwa akumulatora po poluzowaniu
podnonika.
UWAGA
Do podwieszenia akumulatora uywa maych
hakw.

1152 807 80 21 [PL]

87

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Akumulatory elowe i oowiowe dostpne z boku: wymiana akumulatora przy pomocy wzka transportowego
Ustawianie wzka
Na rwnym podou ustawi wzek paletowy blisko wzka transportowego (2).
Komor akumulatora ustawi na rwni z
pustym miejscem na wzku transportowym
(1).
Za pomoc elementw sterujcych podnoszeniem/opuszczaniem ramienia adunkowego ustawi wysoko komory akumulatora na wysokoci krawdzi wzka
transportowego (3).
Wyczy zapon i pocign uchwyt
zatrzymania awaryjnego.

WYMIANA AKUMULATORA
WYJMOWANIE ROZADOWANEGO AKUMULATORA:
Otworzy pokryw obudowy akumulatora.
Pooy zcze akumulatora na ogniwach.
Przesun dwigni w stron akumulatora(A), a nastpnie podnie nacicie (B).
Podnie dwigni (C) w celu zwolnienia
akumulatora
Podnie przeciwleg blokad dwigni.
Przecign rozadowany akumulator na
wzek transportowy (2).
Obrci blokad wzka w pooenie "zamknita", aby zablokowa akumulator na
wzku transportowym (2).
Podczy naadowany akumulator (3) do
wzka przy uyciu przeduacza.
WSKAZWKA

Uy wystarczajco dugiego przeduacza,


aby umoliwi poruszanie wzka.

88

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


Podczy zcza akumulatora i wczy
zapon.
Ruszy wzkiem do przodu lub do tyu, aby
wyrwna pooenie komory akumulatora
wzgldem naadowanego akumulatora (3).
Wyczy zapon i pocign uchwyt
zatrzymania awaryjnego.
Odczy i odoy na bok przeduacz.
Przekrci blokad zabezpieczajc
naadowanego akumulatora.
INSTALACJA NAADOWANEGO AKUMULATORA:
Woy akumulator do komory.
Opuci blokad.
Podnie lekko dwigni i zwolni nacicie.
Opuci dwigni, aby zablokowa akumulator.
Podczy naadowany akumulator.
Zamkn pokryw akumulatora.
UWAGA
Prawidowo umieci przewody nad akumulatorem, aby nie dopuci do ich uszkodzenia podczas
wyjmowania lub wkadania akumulatora do komory.

UWAGA
Podczas montowania akumulatora, nie naley
zblia palcw do ruchomych elementw, aby
unikn ich przytrzanicia. Zaleca si stosowanie
rkawic.

UWAGA
Przed rozpoczciem uytkowania wzka upewni
si, e akumulator jest prawidowo zamontowany,
a jego pokrywa prawidowo zablokowana.

1152 807 80 21 [PL]

89

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora

Akumulator wysuwany z boku:


wymiana akumulatora przy uyciu
ruchomej podstawy
UWAGA
Podczas montowania akumulatora, nie naley
zblia palcw do ruchomych elementw, aby
unikn ich przytrzanicia. Zaleca si stosowanie
rkawic.

Ustawianie wzka
Na rwnym podou ustawi wzek paletowy blisko ruchomej podstawy
Wyczy zapon i pocign uchwyt
zatrzymania awaryjnego.

WYMIANA AKUMULATORA
WYJMOWANIE ROZADOWANEGO AKUMULATORA:
Otworzy pokryw obudowy akumulatora.
Pooy zcze akumulatora na ogniwach.
Przesun dwigni w stron akumulatora
(A), a nastpnie podnie nacicie (B).
Podnie dwigni (C) w celu zwolnienia
akumulatora
Podnie blokad
Przeoy rozadowany akumulator na
ruchom podstaw.
Zablokowa rozadowany akumulator na
ruchomej podstawie za pomoc zaczepu.
Zwolni ruchom podstaw, podnoszc
stop 2 blokady k i przewie rozadowany akumulator do stacji adujcej.
INSTALACJA NAADOWANEGO AKUMULATORA:
Woy akumulator do komory.
Opuci blokad.
Podnie lekko dwigni i zwolni nacicie.
Opuci dwigni, aby zablokowa akumulator.

90

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: obsuga akumulatora


Podczy naadowany akumulator.
Zamkn pokryw akumulatora.
UWAGA
Przed rozpoczciem uytkowania wzka upewni
si, e akumulator jest prawidowo zamontowany a
pokrywa akumulatora zablokowana.

1152 807 80 21 [PL]

91

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


adowanie akumulatorw litowojonowych za pomoc zewntrznego
prostownika
Zapozna si z informacjami znajdujcymi
si w dokumentacji dostarczonej wraz z
prostownikiem.
Zapewnia ona informacje na temat:
poszczeglnych ekranw prostownika
komunikatw o moliwych bdach
rodkw ostronoci dotyczcych uytkowania.
UWAGA
Niebezpieczestwo uszkodzenia akumulatora
Do adowania akumulatorw litowo-jonowych naley koniecznie uywa prostownika dostarczonego wraz z akumulatorem.

NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo poraenia prdem
Nie dotyka akumulatora litowo-jonowego podczas
adowania oraz nie nosi kolczykw ani biuterii.
Nie umieszcza metalowych przedmiotw na lub
w pobliu akumulatora. Nie uywa otwartego
ognia w pobliu strefy adowania lub w pobliu
adowanych akumulatorw.

UWAGA
Aby nie dopuci do powstania iskier, zawsze podcza zcze akumulatora przed wczeniem prostownika i odcza je po wyczeniu prostownika.

Wane jest, aby naadowa akumulator


litowo-jonowy cakowicie co najmniej raz w
tygodniu.
Dioda LED znajdujca si na wywietlaczu
miga na czerwono. Naley zatem ponownie
naadowa akumulator do 100%.

92

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


adowanie akumulatora litowo-jonowego z dostpem pionowym przy uyciu
zewntrznego prostownika
Aby naadowa akumulator litowo-jonowy,
naley postpowa w nastpujcy sposb:
Ustawi wzek blisko stacji adujcej.
Unieruchomi wzek. Opuci ramiona
wide.
Wyczy zapon (2).

Otworzy pokryw komory akumulatora.


Odczy zcze akumulatora (1).
Wczy wtyczk stacji adujcej w zcze
(1) znajdujce si na akumulatorze.
Teraz wczy prostownik zgodnie z jego
instrukcj. Pojawi si ekran wywietlajcy
sowa Akumulator podczony. adowanie
akumulatora jest automatycznie sterowane
przez pokadowe ukady elektroniczne
akumulatora.
Po ukoczeniu adowania i zakoczeniu
pracy przez prostownik naley go odczy.
WSKAZWKA

Istnieje moliwo zatrzymania adowania


przed zakoczeniem caego cyklu. Operator
moe wznowi prac szybciej. W miar moliwoci zaleca si adowanie akumulatora po
kadym uyciu. Stan naadowania akumulatora wyraony w wartoci procentowej jest
wskazywany na ekranie wywietlacza. Czas

1152 807 80 21 [PL]

93

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


adowania jest wskazywany na ekranie prostownika.
Podczy zcze akumulatora (1) w wzku.
Nastpnie zamkn pokryw komory
akumulatora.
Wczy zapon (2) i sprawdzi stan naadowania akumulatora wzka na wywietlaczu
(3).
Wzek jest teraz gotowy do pracy.

adowanie akumulatora litowo-jonowego z dostpem bocznym przy uyciu


zewntrznego prostownika
Aby naadowa akumulator litowo-jonowy,
naley postpowa w nastpujcy sposb:
Ustawi wzek blisko stacji adujcej.
Unieruchomi wzek. Opuci ramiona
wide.
Wyczy zapon (2) (kluczykiem lub
kluczem elektronicznym).
Pocign uchwyt zatrzymania awaryjnego
w celu odczenia zcza akumulatora (1).

94

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Woy wtyczk stacji adujcej w zcze (3)
znajdujce si w komorze technicznej.
Teraz wczy prostownik zgodnie z jego
instrukcj. Pojawi si ekran wywietlajcy
sowa Akumulator podczony. adowanie
akumulatora jest automatycznie sterowane
przez pokadowe ukady elektroniczne
akumulatora.
Po ukoczeniu adowania i zakoczeniu
pracy przez prostownik naley go odczy.
WSKAZWKA

Istnieje moliwo zatrzymania adowania


przed zakoczeniem caego cyklu. Operator
moe wznowi prac szybciej. W miar moliwoci zaleca si adowanie akumulatora po
kadym uyciu. Stan naadowania akumulatora wyraony w wartoci procentowej jest
wskazywany na ekranie wywietlacza. Czas
adowania jest wskazywany na ekranie prostownika.
Podczy ponownie zcze zatrzymania
awaryjnego (1) do wzka.
Wczy zapon (2) (kluczykiem lub kluczem elektronicznym) i sprawdzi stan
naadowania akumulatora wzka na wywietlaczu.
Wzek jest teraz gotowy do pracy.

1152 807 80 21 [PL]

95

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Wymiana akumulatora litowojonowego z dostpem pionowym


Podczas obsugi akumulatorw naley upewni si, czy udwig uywanego sprztu (podnonika, zawiesi, hakw) jest wystarczajcy w
stosunku do masy akumulatora.
Podczas zamontowywania akumulatora
zastpczego konieczne jest zastosowanie
tego samego modelu akumulatora litowojonowego.
Dopuszczalna minimalna i maksymalna
masa akumulatora jest podana na tabliczce
znamionowej wzka.
NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo poraenia prdem
Z elementami wchodzcymi w skad akumulatora
litowo-jonowego naley obchodzi si z du
ostronoci.

UWAGA
Akumulator jest cikim i delikatnym komponentem, z ktrym naley obchodzi si ostronie. Zaleca si noszenie rkawic ochronnych.

UWAGA
Zagroenie uwizieniem
Podczas blokowania i wkadania akumulatora nie
naley zblia palcw do ruchomych elementw,
aby unikn ich przytrzanicia.

Wymiana akumulatora przy uyciu


podnonika
Zatrzyma wzek w kontrolowany sposb.
Opuci widy.
Wyczy zapon i wyj kluczyk.
Pocign uchwyt zatrzymania awaryjnego
(4) i wyj go.
Otworzy pokryw akumulatora.
Wyczy akumulator (5) (patrz rozdzia
4 "Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w akumulator litowojonowy").

96

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Odczy zcze akumulatora (2).
Wykrci wkrt mocujcy (1) zaczep z boku
komory akumulatora.

Przyczy haki zawiesia (3)do obudowy


akumulatora.
WSKAZWKA

Zalecane jest uycie zabezpieczonych hakw.


Powoli podnie akumulator.
Wymieni akumulator.
Ostronie umieci nowy akumulator w
podwoziu.
Wsun go do koca.
Usun haki zawiesi.
Zamontowa zaczep (1) z boku komory
akumulatora. Dokrci rub momentem.
W przypadku narzdzia elektrycznego
moment dokrcania wynosi 17 Nm.
Podczy ponownie zcze akumulatora
(2).
Zamkn pokryw akumulatora.
Podczy ponownie uchwyt zatrzymania
awaryjnego (4).
Ponownie uruchomi wzek.

1152 807 80 21 [PL]

97

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


WSKAZWKA

Na dnie skrzynki akumulatora znajduje si


pytka balastowa. Niezwykle wane jest, aby
pozostawi j w tym miejscu i nie zmienia jej
pooenia. Pytka ta jest niezbdna i zapewnia
stabilno wzka.

Akumulator litowo-jonowy z dostpem bocznym: wymiana akumulatora


Nie mona wymieni akumulatora litowojonowego z dostpem bocznym.
Jeli akumulator litowo-jonowy z dostpem
bocznym jest uszkodzony, naley skontaktowa si z posprzedanym centrum serwisowym.
Wycznie pracownicy posprzedanego
centrum serwisowego s uprawnieni do
wymiany akumulatora litowo-jonowego.
Mocowanie (1) akumulatora litowo-jonowego
naley regularnie sprawdza.
Moment dokrcania wynosi 20 Nm.
UWAGA
Jeeli mocowanie jest lune, akumulator moe
wysun si z komory akumulatora.
Naley dokadnie sprawdzi moment dokrcania.

98

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Kody bdw

Kody bdw
Wskanik zespolony moe wywietli kod
bdu. Jeli zostanie wywietlony kod bdu,
naley skontaktowa si z serwisem posprzedaowym.
WSKAZWKA
Moe doj do wywietlenia jednego z czterech kodw bdu: Na przykad:
E1: 239
E2: 212
E3: 426
E4: 320
Naley zanotowa te kody przed wyczeniem
silnika wzka. Kody te s przechowywane w
pamici, lecz nie musz by wywietlane na
wskaniku zespolonym.

1152 807 80 21 [PL]

0.0 h

0252_003-065-V2

99

Korzystanie

Wycofanie z eksploatacji

Wycofanie z eksploatacji
Parkowanie wzka
UWAGA

Wyj kluczyk zaponu lub wcisn klawisz


# na klawiaturze na 2 sekundy.

Nie wolno parkowa wzka na pochyoci, a jeli


jest to naprawd konieczne, upewni si, e zosta
on zabezpieczony klinami.

Odczy zcze akumulatora.

Nigdy nie zostawia wzka z podniesionym adunkiem.

Ponowne rozpoczcie pracy

Parkowanie wzka
Opuci widy a do samego dou.

100

Podczy ponownie zcze akumulatora.


Woy kluczyk z powrotem do stacyjki
lub wprowadzi 5-cyfrowy kod za pomoc
elektronicznego kluczyka (domylny kod:
12345).

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: przechowywanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: przechowywanie


Przechowywanie wzka
Jeeli wzek nie bdzie uywany przez duszy czas, naley przedsiwzi odpowiednie
rodki. rodki te zale od dugoci czasu
wycofania z eksploatacji.

Dugoterminowe przechowywanie
wzka
W celu uniknicia korozji naley wykona nastpujce czynnoci przy wzku, jeeli zachodzi potrzeba magazynowania go przez duszy czas. Jeli planowany jest postj wzka
trwajcy duej ni dwa miesice, naley zaparkowa go w czystym i suchym miejscu.
Miejsce to musi mie dobr wentylacj i zapewnia dodatni temperatur.
Naley wykona nastpujce czynnoci:
Gruntownie oczyci wzek.
Sprawdzi i w razie potrzeby uzupeni
poziom oleju hydraulicznego.
Opuci widy, zapewniajc im odpowiednie podparcie (np. na palecie), a poluzuj
si acuchy.
Powlec cienk warstw oleju lub smaru
wszystkie niepomalowane czci metalowe.
Nasmarowa wszystkie zawiasy i poczenia.
Sprawdzi stan akumulatora i gsto
elektrolitu. Utrzymywa stan akumulatora
zgodnie z wymogami producenta. (Naley
przestrzega instrukcji).
Pokry powierzchnie styku przeznaczonym
do tego celu produktem w aerozolu.
Podnie wzek i unieruchomi klinami:
koa nie mog dotyka podoa, aby zapobiec nieodwracalnemu odksztaceniu opon.
Przykry wzek bawenian pacht, aby
ochroni go przed kurzem.

UWAGA
Zaleca si, aby nie stosowa pacht z tworzywa
sztucznego, poniewa powoduj one odkadanie
si skroplonej pary i wilgoci.

Naley zasign opinii pracownikw dziau


serwisu na temat dalszych rodkw, jeeli
wzek ma by przechowywany przez duszy
okres czasu.

Ponowne oddanie wzka do eksploatacji


po okresie przechowywania
Jeli wzek widowy by przechowywany
przez okres duszy ni sze miesicy,
musi on zosta poddany dokadnej kontroli
przed rozpoczciem ponownej eksploatacji.
Kontrola ta przebiega podobnie do kontroli
miejsca pracy pod ktem zapobiegania
wypadkom. Z tego wzgldu niezbdne jest,
aby sprawdzi wszystkie czci i ukady, ktre
wpywaj na bezpieczestwo wzka.
Naley wykona nastpujce czynnoci:
Gruntownie oczyci wzek.
Nasmarowa wszystkie zawiasy i poczenia.
Sprawdzi stan i gsto elektrolitu oraz w
razie potrzeby naadowa akumulator.
Sprawdzi, czy w oleju hydraulicznym nie
ma ladw wody. W razie potrzeby spuci
wod.
Przeprowadzi takie same czynnoci konserwacyjne jak w przypadku pierwszego
uycia wzka.
Odda wzek do eksploatacji.
W czasie rozruchu sprawdzi w szczeglnoci:
ukad napdowy, sterujcy i kierowniczy,
hamulce (hamulec gwny i postojowy),
urzdzenie podnoszce.

1152 807 80 21 [PL]

101

Korzystanie

Akumulatory elowe lub oowiowe: przechowywanie

Cakowite wycofanie z eksploatacji


(zniszczenie)
Podczas zomowania wzka naley:
Wymontowa poszczeglne elementy
wzka (pokrywy, akumulator, acuchy,
silniki itp.).
Posortowa komponenty w zalenoci od
ich typu: orurowanie, elementy gumowe,
rodki smarne, czci aluminiowe, czci
elazne itp.
Przed zezomowaniem wzka naley
pisemnie powiadomi waciwe organy
krajowe.
Po otrzymaniu zgody od waciwego
organu naley wymontowa wszelkie
podzespoy zgodnie z obowizujcymi
przepisami krajowymi.
WSKAZWKA
Klient ponosi pen odpowiedzialno za
wszelkie niezgodnoci, ktrych si dopuci
podczas lub przed zezomowaniem komponentw wzka oraz wymontowaniem podzespow.

102

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Transportowanie wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy
Akumulator litowo-jonowy jest produktem
specjalnym. Szczeglne rodki ostronoci
naley przedsiwzi w przypadku:
transportowania wzka wyposaonego w
akumulator litowo-jonowy
transportowania tylko akumulatora litowego.
Na czas transportu naley przyklei specjaln
etykiet. To logo zaley od warunkw transportu akumulatora (przewoony oddzielnie
czy w wzku).
Przed transportem wzka i akumulatora
litowo-jonowego naley zapozna si ze
wymaganiami technicznymi i przepisami
obowizujcymi w danym kraju.

1152 807 80 21 [PL]

103

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe: dugotrwae przechowywanie


NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo poraenia prdem
Zalecamy, aby akumulatory byy przechowywane
na wysokoci od 60 do 120 cm.

Jeeli wzek nie bdzie uywany przez duszy czas, naley przedsiwzi odpowiednie
rodki. rodki te zale od dugoci czasu
wycofania z eksploatacji.

Podczas manewrowania naley zachowa niezwyk czujno, aby unikn przedziurawienia


akumulatorw.

Przechowywanie wzkw widowych


przez okres krtszy ni dwa miesice

Podczas przechowywania akumulatorw


litowo-jonowych naley przedsiwzi szczeglne rodki ostronoci.

Jeeli wzek nie bdzie uywany przez


okres do dwch miesicy, naley wykona
okrelone czynnoci:

Aby zachowa trwao akumulatora, naley go przechowywa w suchym miejscu


w temperaturze od 0 do 40. Miejsce to nie
moe by hermetycznie uszczelnione, aby
umoliwi wymian powietrza.

Ostronie wyczyci wzek.

Oznaczy miejsce przechowywania. Dostp do niego powinien by cile ograniczony do pracownikw, ktrzy maj wiadomo zagroe i zalece dotyczcych
bezpieczestwa.

Powlec cienk warstw oleju lub smaru


wszystkie niepomalowane czci metalowe.
Nasmarowa wszystkie zawiasy i poczenia.
Rozpyli odpowiedni produkt w aerozolu na
powierzchnie styku.

Przed oddaniem do przechowania stanowczo zaleca si cakowicie naadowa


akumulator.

Umieci wzek na klockach, aby unikn


spaszczenia opon.

Akumulatory mog by przechowywane


przez maksymalny okres 12 miesicy, jeeli
zastay cakowicie naadowane (100 %).
Naley regularnie sprawdza poziom naadowania akumulatora. Sprawdza ten
poziom przynajmniej raz na 3 miesice.
Utrzymywa poziom naadowania powyej
30%. W razie potrzeby naadowa akumulator.
Co 3 miesice naley ponownie cakowicie
naadowa akumulator, aby nie zaszkodzi
jego wydajnoci.
adowanie moe trwa do 24 godzin.
UWAGA

Przykry wzek bawenian pacht, aby


ochroni go przed kurzem. Nie uywa do
tego celu plastikowych powok.

Dugoterminowe przechowywanie
wzka
W celu uniknicia korozji naley wykona nastpujce czynnoci przy wzku, jeeli zachodzi potrzeba magazynowania go przez duszy czas. Jeli planowany jest postj wzka
trwajcy duej ni dwa miesice, naley zaparkowa go w czystym i suchym miejscu.
Miejsce to musi mie dobr wentylacj i zapewnia dodatni temperatur.
Naley wykona nastpujce czynnoci:

Akumulatora, ktry osign zbyt niski poziom


naadowania, nie mona ponownie naadowa.

Ostronie wyczyci wzek.

Niezwocznie skontaktowa si z posprzedaowym


centrum serwisowym.

104

Sprawdzi i w razie potrzeby uzupeni


poziom oleju hydraulicznego.

Sprawdzi i w razie potrzeby uzupeni


poziom oleju hydraulicznego.

1152 807 80 21 [PL]

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych


Powlec cienk warstw oleju lub smaru
wszystkie niepomalowane czci metalowe.
Nasmarowa wszystkie zawiasy i poczenia.
Co 3 miesice ponownie naadowa akumulator litowo-jonowy. Naley przestrzega powyszych zalece.
Pokry powierzchnie styku przeznaczonym
do tego celu produktem w aerozolu.
Podnie wzek i unieruchomi klinami:
koa nie mog dotyka podoa, aby zapobiec nieodwracalnemu odksztaceniu opon.
Przykry wzek bawenian pacht, aby
ochroni go przed kurzem.
UWAGA
Zaleca si, aby nie stosowa pacht z tworzywa
sztucznego, poniewa powoduj one odkadanie
si skroplonej pary i wilgoci.

Jeeli wzek ma by przechowywany przez


duszy okres czasu, naley zasign opinii
pracownikw posprzedaowego centrum
serwisowego na temat dalszych rodkw.

Ponowne oddanie wzka do eksploatacji


po okresie przechowywania

musi on zosta poddany dokadnej kontroli


przed rozpoczciem ponownej eksploatacji.
Kontrola ta przebiega podobnie do kontroli
miejsca pracy pod ktem zapobiegania
wypadkom. Z tego wzgldu niezbdne jest,
aby sprawdzi wszystkie czci i urzdzenia,
ktre wpywaj na bezpieczestwo wzka.
Naley wykona nastpujce czynnoci:
Ostronie wyczyci wzek.
Nasmarowa wszystkie zawiasy i poczenia.
Sprawdzi stan naadowania akumulatora i
w razie potrzeby ponownie go naadowa.
Sprawdzi, czy w oleju hydraulicznym nie
ma ladw wody. W razie potrzeby spuci
wod.
Przeprowadzi takie same czynnoci konserwacyjne jak w przypadku pierwszego
uycia wzka.
Odda wzek do eksploatacji.
W czasie rozruchu sprawdzi w szczeglnoci:
ukad napdowy, sterujcy i kierowniczy,
hamulce (hamulec gwny i postojowy),

Jeli wzek widowy by przechowywany


przez okres duszy ni sze miesicy,

1152 807 80 21 [PL]

105

Korzystanie

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych

106

1152 807 80 21 [PL]

5
Konserwacja

Konserwacja

Oglne informacje o konserwacji

Oglne informacje o konserwacji


Oglne
Ponisze instrukcje zawieraj wszystkie informacje wymagane do obsugi serwisowej
wzka. Wszystkie czynnoci konserwacyjne
naley przeprowadza z uwzgldnieniem
programu konserwacji. Dziki temu wzek
widowy bdzie niezawodny i w dobrej sprawnoci roboczej, a jego gwarancja pozostanie
wana.

Plan serwisowy
Czstotliwo przeprowadzania prac serwisowych jest okrelana na podstawie wskaza
licznika godzin pracy. Naley zapozna si z
planem konserwacji wzka.
Po programie serwisowania zamieszczono
zalecenia majce na celu uatwienie wykonywania prac.
Naley zwikszy czstotliwo serwisowania, jeli wzek jest uywany w cikich warunkach (ekstremalny upa lub ekstremalne
zimno, due zapylenie).

0.0 h

Rodzaj i ilo smarw oraz innych


materiaw eksploatacyjnych

0252_003-065-V2

Tylko smary i inne materiay eksploatacyjne,


ktre zostay okrelone w niniejszych instrukcjach obsugi s dopuszczalne w ramach prac
konserwacyjnych wzka.
Smary i inne materiay eksploatacyjne wymagane do konserwacji wzka zostay wymienione w tabeli opisu konserwacji.
Nie wolno miesza smarw lub olejw o rnej jakoci. Jeli istnieje absolutna konieczno zmiany marki rodkw konserwujcych,
naley upewni si, e dokonano wczeniejszego przepukania.
Przed wymian jakichkolwiek ltrw lub wykonywaniem prac przy ukadzie hydraulicznym
naley dokadnie przeczyci powierzchni i
miejsce wok danej czci.
Wszystkie pojemniki suce do nalewania
oleju musz by czyste!
108

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Oglne informacje o konserwacji

Szkolenie i kwalikacje personelu zajmujcego si serwisem i konserwacj


Konserwacj wzka moe przeprowadza
wycznie wykwalikowany i upowaniony
personel.

nych lub wewntrznej sytuacji rmy. Bezpieczestwo jest jedynym istotnym czynnikiem
decyzyjnym.

Coroczna kontrola majca na celu zapobieganie wypadkom w pracy musi by przeprowadzana przez wykwalikowan do tego celu
osob. Osoba przeprowadzajca t kontrol
musi przekaza swoj ekspertyz i opini nie
bdc pod wpywem czynnikw ekonomicz-

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli musi dysponowa wystarczajc


wiedz i dowiadczeniem, aby mc oceni
stan wzka oraz skuteczno wyposaenia
ochronnego zgodnie z normami technologicznymi i zasadami kontroli wzkw widowych.

Personel zajmujcy si konserwacj akumulatora


Akumulatory mog by adowane, konserwowane i wymieniane jedynie przez specjalnie
przeszkolony personel. Personel musi przestrzega instrukcji producenta akumulatora,
adowarki i wzka.

Wane jest przestrzeganie instrukcji konserwacji akumulatora i instrukcji obsugi adowarki akumulatora.

Czynnoci konserwacyjne niewymagajce specjalnego przeszkolenia


Proste czynnoci konserwacyjne, takie jak
sprawdzanie poziomu pynu hydraulicznego
lub sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumulatorze mog by wykonywane przez osoby
nie posiadajce specjalnego szkolenia.

Specjalne kwalikacje nie s wymagane.


Wicej informacji znajduje si w czci
powiconej konserwacji niniejszej instrukcji.

Zamawianie czci zamiennych i materiaw eksploatacyjnych


Czci zamienne s dostarczane przez
dzia czci zamiennych naszego serwisu.
Informacje potrzebne do zoenia zamwienia
mona znale w katalogu czci zamiennych
i mocowa.
Uywa tylko czci zamiennych zalecanych
przez producenta.

Stosowanie nieautoryzowanych czci zamiennych moe prowadzi do zwikszenia


ryzyka wypadku spowodowanego nisk jakoci czci lub ich niedopasowaniem. Osoby
korzystajce z nieodpowiednich czci zamiennych musz si liczy z przyjciem penej
odpowiedzialnoci za ewentualne wypadki.

1152 807 80 21 [PL]

109

Konserwacja

Oglne informacje o konserwacji

Lista przegldw
Konserwacja i smarowanie
1. Codziennie
2. Przegldy naley przeprowadza zgodnie
ze wskazaniami licznika godzin (czcionka
pogrubiona)
Na przykad po 4000 godzin konieczne bdzie
wykonanie czynnoci konserwacyjnych i
smarowa wymaganych dla przegldw
wykonywanych co 1000 godzin.
Na przykad po 6000 godzin konieczne bdzie
wykonanie czynnoci konserwacyjnych i
smarowa wymaganych dla przegldw
wykonywanych co 1000 i 3000 godzin.
Po przekroczeniu 9000 godzin postpowa
w ten sam sposb tj. po 10 000 godzin
uytkowania wykona czynnoci takie jak
po przepracowaniu 1000 godzin.
Wzek:
Nrtypu:
1000

2000

3000

4000

5000

1000

1000

1000
3000

1000

1000

6000

7000

8000

9000

10000

1000
3000

1000

1000

1000
3000

1000

110

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Oglne informacje o konserwacji

Przegld techniczny i parametry konserwacyjne


Zesp

Gwny ukad hydrauliczny

Artyku/Smar

Pojemnoci/wartoci ustawie

Olej hydrauliczny

1,25 l

Wkad ltra

Wydajno : 300 m

EXU16, cinienie maksymalne 219 barw


EXU18, cinienie maksymalne 219 barw
EXU20, cinienie maksymalne 186 barw
EXU22, cinienie maksymalne 201 barw

Zwolnica

Olej do przekadni redukcyjnej Maksymalnie 0,9 litra

Koo napdowe

Nakrtki k

Moment dokrcania: 80 Nm

Koa stabilizujce

Sworze koka koa

Moment dokrcania: 35 Nm

Koa obcione

ruba zabezpieczajca

Moment dokrcenia: 50 Nm

Silnik napdowy i pompa

Bezpieczniki

Zasilanie 125A, Ilo: 1

Wizka przewodw sterowania Bezpieczniki


Silnik napdowy

Bezobsugowy

Sterowanie 7,5 A, Ilo: 1


1.2 kW (AC)
EXU16, EXU18 : 1,0 kW

Silnik pompy

Bezobsugowy

EXU16,18,20CF*, EXU20 : 1,2


kW
EXU22, EXU22CF* : 1,4 kW

Akumulator

Woda destylowana

Wg zapotrzebowania

Przeguby

Smar litowy

Wg zapotrzebowania

*CF: do pracy w chodniach

1152 807 80 21 [PL]

111

Konserwacja

Instrukcje dotyczce bezpieczestwa podczas konserwacji

Instrukcje dotyczce bezpieczestwa podczas konserwacji


Serwisowanie i konserwacja
Upewni si, e nie ma zagroenia przemieszczenia wzka ani niespodziewanego
uruchomienia. Z tej przyczyny naley usun zcze akumulatora.

Aby unikn wypadkw podczas operacji


serwisowania i konserwacji, naley podj
wszelkie niezbdne rodki bezpieczestwa.
Na przykad:

Wykonywanie prac przy wyposaeniu elektrycznym


Czynnoci w ukadzie elektrycznym wzka
naley przeprowadza tylko przy braku
napicia.

Przed przystpieniem do pracy przy wyposaeniu elektrycznym naley zdj piercionki,


obrczki, metalowe bransolety itp.

Kontrole, testowanie i prace regulacyjne na


czciach zasilanych moe przeprowadza
tylko personel:
ktry otrzyma dokadnie instrukcje
ktry zosta upowaniony do tego typu prac
ktry podj odpowiednie kroki zapobiegawcze

Przed rozpoczciem prac spawalniczych naley usun wyposaenie elektryczne (obejmujce komponenty elektryczne takie jak
sterownik jazdy). Pozwala to zapobiec uszkodzeniu tego wyposaenia elektrycznego.
Operacje na ukadzie elektrycznym wymagaj
zgody producenta.

Urzdzenia zabezpieczajce
Po zakoczeniu wszelkich prac naprawczych
lub konserwacyjnych konieczne jest:
zamontowanie wszystkich urzdze zabezpieczajcych
sprawdzenie prawidowego dziaania tych
urzdze.

112

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Czynnoci przygotowawcze konserwacji

Czynnoci przygotowawcze konserwacji


Zawieszanie i podnoszenie wzka
Aby podnie wzek razem z jego podzespoami i dodatkowym wyposaeniem, urzdzenia podnoszce naley mocowa tylko w przeznaczonych do tego odpowiednich miejscach
wzka. Podczas podnoszenia wzka, zastosowa odpowiednie rodki bezpieczestwa
(uywajc klinw lub drewnianych klockw),
aby zapobiec zsuniciu si lub przewrceniu
wzka.

Podnoszenie za pomoc lewarka


W celu wykonania niektrych czynnoci serwisowych, wzek naley podnie i zaklinowa.
Zawsze upewni si, e:
uywany jest lewarek o odpowiednim
udwigu.
Upewni si, e wzek zosta zaparkowany
na poziomym podou i zosta zabezpieczony przed stoczeniem si i wywrceniem.
UWAGA
Przed podniesieniem wzka, odczy wtyczk
akumulatora!

Podnoszenie wzka za podwozie


Ustawi wzek tak, aby ramiona wide
dotykay ciany.
Podnie wzek, a koa nie bd miay
kontaktu z podoem.
Podnie wzek z klinami.

1152 807 80 21 [PL]

113

Konserwacja

Czynnoci przygotowawcze konserwacji

Dostp do komory technicznej


Cakowicie podnie ramiona adunkowe
wzka paletowego,aby uatwi przeprowadzenie tych czynnoci.
UWAGA
Przed wymontowywaniem czegokolwiek z wzka
Wyczy zapon.
Pocign za rczk zcza akumulatora
(dwignia awaryjna).

Otwieranie dolnej pokrywy


Odkrci 2 ruby (1), ktre unieruchamiaj
pokryw.
Odpi zaczepy pokrywy na obu kocach
Podnie doln pokryw i odcign j.

Otwieranie przedniej pokrywy


Po zdjciu dolnej pokrywy:
Odkrci 4 ruby (2), ktre unieruchamiaj
pokryw.

Dostp do moduu pompy


Po zdjciu przedniej pokrywy:

114

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Czynnoci przygotowawcze konserwacji


Zdj plastikow pokryw odkrcajc
2 ruby (3), w celu uzyskania atwego
dostpu do pompy.

Nastpnie zdj wspornik (4)

1152 807 80 21 [PL]

115

Konserwacja

Czynnoci przygotowawcze konserwacji

Uzyskiwanie dostpu do reduktora


oraz hamulca
Aby uzyska dostp do reduktora oraz hamulca:
Obrci sterownic maksymalnie w prawo
lub w lewo.
Odkrci 2 ruby (3).

Odkr 2 ruby (2) znajdujce si po obu


stronach dwch pokryw 1/2.
Zdj obie pokrywy 1/2.

116

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Plan konserwacji akumulatora litowo-jonowego

Plan konserwacji akumulatora


litowo-jonowego
Akumulator litowo-jonowy nie wymaga specjalnej konserwacji. Oprcz zwykego planu
konserwacji wzka konieczne jest jednak
wykonanie pewnych czynnoci konserwacyjnych.
Doranie
Oczyci akumulator.
Sprawdzi poczenia i gniazda akumulatora.
Co najmniej raz w tygodniu cakowicie naadowa akumulator.
Sprawdzi dokrcenie zaciskw akumulatora. W razie potrzeby dokrci odpowiednim momentem. Moment dokrcania wynosi 23 Nm.
(Dotyczy wycznie akumulatorw z dostpem pionowym) Sprawdzi dokrcenie ruby pyty
montaowej akumulatora na jego komorze. W razie potrzeby dokrci odpowiednim momentem. Moment dokrcania wynosi 17 Nm.
(Dotyczy wycznie akumulatorw z dostpem bocznym) Sprawdzi dokrcenie ruby pyty
montaowej akumulatora na jego komorze. W razie potrzeby dokrci odpowiednim momentem. Moment dokrcania wynosi 20 Nm.
Czynnoci obsugowe wykonywane co trzy miesice
Akumulator
Jeli akumulator znajduje si w magazynie lub poza wzkiem, naley go cakowicie naadowa
Czynnoci obsugowe co 1000 godzin pracy, jednak nie rzadziej ni co 12 miesicy
Akumulator
Sprawdzi wzrokowo akumulator
.

1152 807 80 21 [PL]

117

Konserwacja

Czyszczenie

Czyszczenie
Czyszczenie wzka
Instrukcja mycia
Cignik naley zawsze parkowa zgodnie z
przepisami
Wycign wtyczk akumulatora (4).
UWAGA
Przed myciem wycign wtyczk akumulatora.

Mycie pojazdu od zewntrz


UWAGA
Do czyszczenia nie wolno uywa pynw atwopalnych. Naley postpowa zgodnie z powyej podanymi przepisami bezpieczestwa, ktre pomagaj
zapobiega powstawaniu iskier spowodowanych
zwarciem (wycignicie wtyczki akumulatora).
Podczas czyszczenia cignika wszystkie czci szczeglnie elektryczne - naley starannie przykry. Naley postpowa zgodnie z przepisami
producenta dotyczcymi sposobu obchodzenia si
ze rodkami czyszczcymi.

Pojazd od zewntrz my przy uyciu wody i


rodkw czyszczcych rozpuszczalnych w
wodzie (gbka, szmatka).
Szczeglnie starannie oczyci otwory do
napeniania oleju i ich okolice.
Nasmarowa podzespoy (maszt, przeguby, dwignie).

Czyszczenie instalacji elektrycznej


UWAGA
Strumienia wody nie kierowa bezporednio na
silniki elektryczne i inne elementy elektryczne,
hamulce i oyska.

WSKAZWKA

Do czyszczenia wolno wykorzystywa wycznie rodki do czyszczenia na sucho. Nie


zdejmowa oson ochronnych itp.
Elementy instalacji elektrycznej oczyci
przy uyciu strumienia powietrza pod sa-

118

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Czyszczenie
bym cinieniem i przy pomocy pdzla bez
metalowych czci, a nastpnie osuszy.

Po myciu
Pojazd dokadnie osuszy (np. przy pomocy spronego powietrza).
Uruchomi cignik.
Jeeli pomimo zachowania rodkw ostronoci do silnika dostanie si wilgo, naley
go najpierw osuszy za pomoc spronego
powietrza, w przeciwnym razie moe nastpi
zwarcie! DOPIERO wtedy naley uruchomi
wzek, aby unikn niebezpieczestwa korozji.

1152 807 80 21 [PL]

119

Konserwacja

Konserwacja dorana

Konserwacja dorana
Serwisowanie k i rolek
Sprawdzi opony i zuycie k i rolek
Bienik opony na kole napdowym (1), kole
stabilizujcym (2) i rolkach (3) nie moe by
uszkodzony.
Wymiary
Koo napdowe

230 x 75 mm

Koa stabilizujce

125 x 40 mm

Pojedyncze rolki

85 x 100 mm

Podwjne rolki

85 x 80 mm

Wymieni uszkodzone lub zuyte koa na


nowe oraz uszkodzone i zuyte rolki na
nowe.
UWAGA
le wyregulowane koo stabilizujce moe prowadzi do problemw ze stabilnoci.
Regulacj musi wykona dzia serwisowy.

120

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Konserwacja dorana

Kontrola bezpiecznikw
Dostp do bezpiecznikw sterowania
uzyskuje si po wymontowaniu przedniej
pokrywy.
Bezpiecznik 125 A (1) zabezpiecza obwd
zasilania napdu i podnoszenia.
Bezpiecznik 7,5 A (2) zabezpiecza obwd
zasilania owietlenia.
Zalecamy, aby t czynno wykonali pracownicy posprzedanego centrum serwisowego.

1152 807 80 21 [PL]

121

Konserwacja

Konserwacja dorana

Regularna konserwacja przekadni


wielostopniowej
Aby wyduy okres eksploatacji przekadni
wielostopniowej, do jej obrotnicy dodano 2
smarowniczki (1).
Moliwe jest zatem regularne smarowanie
przekadni wielostopniowej.
WSKAZWKA

Stosowa rodki smarne zalecane przez


producenta.

Konserwacja skadanej platformy


Skadan platform naley poddawa regularnej kontroli. Ponisze czynnoci naley
wykonywa przynajmniej raz na trzy miesice
lub co 500 godzin pracy.
Sprawdzi, czy skadana platforma dziaa
prawidowo
Oczyci i nasmarowa czci przegubowe
platformy

122

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: dorana konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: dorana konserwacja


Czyszczenie akumulatora i jego
komory
UWAGA
T delikatn operacj naley przeprowadzi korzystajc z kwasoodpornych rkawic, okularw oraz
odziey roboczej. Przestrzega zasad bezpieczestwa opisanych w poprzednich rozdziaach.

WSKAZWKA DOTYCZCA RODOWISKA

Nie wlewa zakwaszonej wody do ciekw.


Wicej informacji mona znale w instrukcjach akumulatora.

Akumulator elowy
Sprawdzi, czy w komorze i na ramie nie
wystpuj lady siarczanw.
Jeli ilo nagromadzonych siarczanw jest
niewielka, wystarczy wytrze gr ogniw za
pomoc wilgotnej szmatki.
Jeli ilo nagromadzonych siarczanw
jest dua, naley wyj akumulator, umy
go bezdotykowo i wyczyci ram.

Akumulator oowiowy
Sprawdzi, czy na dnie komory nie ma
elektrolitu, podczajc gumow pompk
ssc dostarczon wraz z akumulatorem
do plastikowej rurki.
Wypompowa cay elektrolit, ktry mg
rozla si pomidzy ogniwami.
Wyczyci wierzchoki ogniw za pomoc
mokrej szmatki.
UWAGA
W przypadku duej iloci nagromadzonych siarczanw lub nadmiernych wyciekw elektrolitu naley
jak najszybciej skontaktowa si z centrum obsugi
posprzedanej.

1152 807 80 21 [PL]

123

Konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: dorana konserwacja

Sprawdzenie stanu przewodw,


zaciskw i wtyczki baterii
Prosz sprawdzi, czy izolacja przewodw
nie jest uszkodzona oraz czy poczenia nie
wykazuj adnych ladw przegrzania.
Sprawdzi, czy zaciski wyjciowe biegunw
"+" i "-" nie s zasiarczone (obecno biaej
soli).
Prosz sprawdzi czy wtyczka sieciowa nie
jest uszkodzona i pin kodujcy znajduje si
we wtyczce.
Prosz sprawdzi stan blokady baterii.
UWAGA
Wspomniane wyej punkty mog spowodowa
powane wypadki. W przypadku stwierdzenia
wady naley skontaktowa si z posprzedanym
centrum serwisowym.

124

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych: dorana konserwacja

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych: dorana konserwacja


Czyszczenie akumulatora litowojonowego
NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo poraenia prdem
Nie otwiera akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe nie wymagaj


adnej szczeglnej konserwacji. W zalenoci od ich zastosowania zaleca si jednak
regularne czyszczenie.
UWAGA
Przed przystpieniem do pracy przy podzespoach
elektrycznych naley zawsze wyczy akumulator.

Unieruchomi wzek.
Opuci widy.
Wyczy zapon i wyj kluczyk.
Pocign uchwyt zatrzymania awaryjnego.
Otworzy pokryw komory akumulatora.
Wyczy akumulator za pomoc przycisku
(1).
Wdmucha sprone powietrze do akumulatora w celu usunicia kurzu i innych
zanieczyszcze.
UWAGA
Zaleca si zaoenie gogli przeciwodpryskowych
lub maski.

Sprawdzi stan zaciskw.


NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo poraenia prdem
Nie wolno nosi biuterii ani metalowych przedmiotw.

Wczy akumulator.
Zamkn pokryw akumulatora.

1152 807 80 21 [PL]

125

Konserwacja

Szczegowe informacje dotyczce akumulatorw litowo-jonowych: dorana konserwacja

Ponownie uruchomi wzek.

Akumulator litowo-jonowy: wizki


przewodw i kable
NIEBEZPIECZESTWO
Niebezpieczestwo zwarcia elektrycznego
Nie wolno uywa kabli lub wizek przewodw
innych, ni dostarczonych wraz ze sprzedanym
akumulatorem litowo-jonowym.

Podczanie przewodw dostarczonych wraz


z akumulatorem litowo-jonowy z dostpem
pionowym do akumulatora litowo-jonowego z
dostpem bocznym jest surowo zabronione.
Podczanie kabli dostarczonych wraz z
akumulatorem z dostpem bocznym do
akumulatora z dostpem pionowym rwnie
jest surowo zabronione.
Moe nastpi zwarcie i uszkodzenie wizki
przewodw oraz zcza.

126

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.

Plan serwisowy 1000 godz.


Pozostae czynnoci obowizkowe
W razie potrzeby naley przeprowadzi
konieczne prace konserwacyjne. Patrz rozdzia zatytuowany Konserwacja dorana.

Harmonogram przegldw co 1000 godzin


Czynnoci konserwacyjne co 1000 godzin
W zalenoci od uwarunkowa zewntrznych i stylu jazdy co 1000 godzin naley wykonywa
ponisze czynnoci.

Czynnoci przygotowawcze
Mycie wzka (o ile to konieczne)
Przy pomocy narzdzia diagnostycznego sprawdzi, czy nie ma kodw usterek
Silnik napdowy
Sprawdzi, czy przewody i tamy s w dobrym stanie
Skrzynia biegw
Sprawdzi pod ktem ewentualnych wyciekw oleju ze skrzyni biegw
Nasmarowa koo zbate
Ukad kierowniczy / koa / hamulce
Kontrola zuycia bienika opon na koach
Sprawdzi szczelin powietrzn hamulca
Sprawdzi, czy nakrtki s dobrze dokrcone
Wyposaenie elektryczne
Czyszczenie i przedmuchiwanie pytki ukadu elektrycznego
Sprawdzi mocowanie pocze elektrycznych
Sprawdzi / skorygowa poziom elektrolitu w akumulatorze.
Kontrola stanu i zamocowania kabli akumulatora
Ukad hydrauliczny
Sprawdzi poziom oleju w ukadzie
Kontrola szczelnoci ukadu

1152 807 80 21 [PL]

127

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.


Czynnoci konserwacyjne co 1000 godzin
Ukad podnonika
Sprawdzi stopie zuycia piercieni i sworzni.
Obcie nasmarowa olejem lub smarem piercienie i sworznie
Zadania po wykonaniu planu
Sprawdzi oglny stan podwozia i wide
.

128

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.

Kontrola szczeliny powietrznej


hamulca
WANE
Sia hamowania mechanicznego jest ustawiona fabrycznie.
Hamulce naley sprawdza w pozycji
hamowania, tzn. po odciciu zasilania.
Sprawdzi wielko szczeliny powietrznej
hamulca, po zablokowaniu k zestawem
klinw.
Warto pierwotna szczeliny powietrza
wynosi 0,2 mm. Po czciowym zuyciu
tarczy maksymalna wielko szczeliny
wynosi 0,5 mm. Powyej tej wielkoci
wystpuje ryzyko niepenego zwolnienia
hamulcw i przegrzewania.
Jeli wielko szczeliny jest bliska wartoci
granicznej wynoszcej 0,5 mm, naley j
wyregulowa.
Poluzowa trzy ruby mocujce (3).
Regulujc trzy ruby banjo, (4) zmieni
szczelin powietrzn tak, aby miaa pierwotn wielko 0,20 mm.
Dokrci trzy ruby mocujce (3).
Sprawdzi wielko szczeliny w trzech
miejscach co 120.
Upewni si, e szczelina ma tak sam
wielko wok caej tarczy hamulca.
WSKAZWKA
Zalecamy, aby t czynno wykonali pracownicy posprzedanego centrum serwisowego.

1152 807 80 21 [PL]

129

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.

Regulacja wysokoci stabilizatorw


WSKAZWKA

Regulacja cznika (1) z nowym koem napdowym i koami stabilizujcymi R = 22 mm.


UWAGA:
Obniy stabilizatory w celu ustabilizowania
wzka.
Podnie stabilizatory, jeli wzek czsto
napotyka na przeszkody lub w celu zwikszenia przyczepnoci.
Aby wyregulowa wysoko stabilizatorw,
naley wykona nastpujce kroki:
Poluzowa nakrtk zabezpieczajc (2)
(kluczem nr 36) przytrzymujc pask powierzchni oyska kulkowego (3) (kluczem
nr 36)
Dokrci cznik (1) za pomoc klucza
do wkrtw z gniazdem szecioktnym
14 mm, aby obniy koo, lub poluni
cznik (1), aby unie koo
Po dokonaniu regulacji zablokowa cznik
(1) nakrtk zabezpieczajc (2) dokrcon momentem 35 Nm
WSKAZWKA

Podczas dokrcania, odkrcania lub blokowania cznika (1), naley zawsze przytrzymywa pask powierzchni oyska kulkowego
(3) (kluczem nr 36).

130

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.

Kontrola poziomu oleju


Cakowicie opuci ramiona adunkowe.
Wyczy zapon i pocign uchwyt
zatrzymania awaryjnego.
Pocign do siebie pokryw komory
technicznej (patrz opis w rozdziale Dostp
do komory technicznej).
W celu prawidowego korzystania z funkcji
wzka poziom oleju musi znajdowa si
porodku midzy oznaczeniami stanu
minimalnego i maksymalnego na zbiorniku.
W razie potrzeby uzupeni.
Po dolaniu oleju zaoy i przykrci korek.
UWAGA
Uywa wycznie oleju hydraulicznego zgodnego
ze specykacjami (patrz tabela smarowania).

1152 807 80 21 [PL]

131

Konserwacja

Plan serwisowy 1000 godz.

Kontrola zuycia konierzy i sworzni


przegubw
Wane jest, by kontrolowa stan konierzy i
sworzni przegubw nastpujcych elementw ukadu podnoszenia :
(1) O ramienia adunku / waek pomocniczy
wide
(2) O drka popychajcego / waek
pomocniczy wide
(3) O ruchomego podwozia / o podnonika
(4) Stae podwozie / o podnonika
(5) Siownik / stae podwozie
(6) O podnonika / drki popychajce
WSKAZWKA

W przypadku stwierdzenia znacznego zuycia


naley wymieni zuyte konierze i sworznie
zanim zostan uszkodzone inne elementy.

132

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: konserwacja co 1000 godzin

Akumulatory elowe lub oowiowe: konserwacja co 1000 godzin


Kontrola prostownika pokadowego
Podczy przewd do gniazda zasilania
220 V.
Sprawdzi, czy zielony wskanik na wywietlaczu miga, a czerwony nie wieci
(trwa adowanie).
Sprawdzi, czy wzek jest unieruchomiony
(ukady trakcji i podnoszenia s odczone)
przez cay okres, przez ktry wzek jest
podczony do zasilania 220 V.
Odczy przewd zasilajcy.

1152 807 80 21 [PL]

133

Konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: konserwacja co 1000 godzin

Konserwacja akumulatora
Opisane poniej czynnoci dotycz akumulatorw z pynnym elektrolitem. W przypadku
"bezobsugowych" akumulatorw z elektrolitem elowym, naley przeczyta instrukcje
producenta.
UWAGA
Unika kontaktu z kwasem. Nie doprowadza do
zwarcia. Wicej informacji znajduje si w czci
dotyczcej zalece odnonie codziennego przegldu. Elektrolit zawiera kwas siarkowy, ktry jest
substancj niebezpieczn. Uywa rkawic i okularw ochronnych w trakcie pracy z akumulatorem.
W przypadku kontaktu z oczami lub skr, przepuka niezwocznie czyst wod, a nastpnie, w
razie koniecznoci, uda si do lekarza. adowanie akumulatora powoduje uwalnianie si wodoru,
co moe przyczyni si do utworzenia mieszanki
wybuchowej. Nie powodowa iskier, nie pali papierosw oraz trzyma otwarty ogie z dala od
akumulatora w trakcie adowania oraz krtko po
adowaniu. Aby zapobiec gromadzeniu si wodoru, pokrywa akumulatora powinna by otwarta
w trakcie adowania. adowa akumulator w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie umieszcza
przedmiotw metalowych na akumulatorze: ryzyko
zwarcia.

UWAGA
Przed rozpoczciem pracy odczy zcze akumulatora, pocigajc uchwyt awaryjnego zatrzymania.

Wyposaenie elektryczne, sprawdzanie


poziomu elektrolitu i uzupenianie wody
destylowanej
T kontrol oraz wymagane uzupenianie
elektrolitu naley wykonywa raz na tydzie, zawsze po naadowaniu otwartego
akumulatora oowiowego.
Wyczy zapon, otworzy pokryw i
odczy zcze akumulatora.
Sprawdzi poziom elektrolitu, ktry powinien siga podstawy zcza, nieco powyej osony zapobiegajcej rozpryskiwaniu.
Dola wody zdemineralizowanej, aby
napeni ogniwa z niskim poziomem wody.
Nastpnie umieci zcza na miejscach.

134

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Akumulatory elowe lub oowiowe: konserwacja co 1000 godzin


UWAGA
Do uzupenienia elektrolitu stosowa wycznie
wod zdemineralizowan. Nie wolno dolewa
wody przed adowaniem (ryzyko przelania). Nie
przepenia ogniw.

WSKAZWKA

Wicej informacji mona znale w instrukcjach doczonych do akumulatora.

Wyposaenie elektryczne: kontrola


gstoci elektrolitu
Pomiar gstoci zapewnia dokadne wskazanie stanu naadowania kadego ogniwa,
wycznie w otwartym akumulatorze oowiowym. Pomiaru tego mona dokona przed i
po naadowaniu:
Gsto minimalna, akumulator rozadowany w 80%: 1,14
Gsto wysoka, akumulator naadowany
w 100%: 1,29 do 1,32 (w zalenoci od
modelu).
Zalecamy wykonywanie pomiaru co 1 lub 2
tygodnie.
Zapisywa odczytane wartoci dzienniku
obserwacji akumulatora.
Zdj pokrywk znajdujc si nad kadym
ogniwem, jak opisano powyej.
Ostronie sprawdzi ciar waciwy
kadego ogniwa gstociomierzem.
Po zakoczeniu pomiaru zamkn ograniczniki.
WSKAZWKA

Jeeli gsto elektrolitu w ogniwach jest


rna lub bardzo niska w niektrych z nich,
naley skontaktowa si z pracownikami
serwisu. Dopuszczenie do spadku poziomu
naadowania poniej progu 1,14 jest bardzo
szkodliwe, gdy skraca ywotno akumulatora.

1152 807 80 21 [PL]

135

Konserwacja

Konserwacja co 3000 godzin

Konserwacja co 3000 godzin


Pozostae czynnoci obowizkowe
Naley przeprowadzi wymagane prace
konserwacyjne. Patrz rozdzia Konserwacja dorana.
Naley przeprowadzi wszystkie czynnoci
konserwacyjne co 1000 godzin. Patrz
rozdzia Konserwacja co 1000 godzin.

Harmonogram przegldw co 3000 godzin


Dodatkowe czynnoci konserwacyjne co 3000 godzin
W zalenoci od uwarunkowa zewntrznych i stylu jazdy co 3000 godzin naley wykonywa
ponisze czynnoci.

Skrzynia biegw
Spuci olej przekadniowy
Ukad hydrauliczny
Oprni ukad hydrauliczny
.

136

1152 807 80 21 [PL]

Konserwacja

Konserwacja co 3000 godzin

Ukad hydrauliczny, oprnianie


ukadu
Oprnianie ukadu
Ramiona adunkowe opuci do poziomu
podoa, aby wyeliminowa cinienie w
ukadzie hydraulicznym.
Wyczy zapon i odczy zcze akumulatora.
Odczy zasilanie zaworu elektromagnetycznego (3).
Odczy w zasilajcy siownik (1).
Odkrci 2 ruby (2)mocujce grny
wspornik (ktownik).
Wyj zesp hydrauliczny.
Wyj grny wspornik moduu oraz rur i
odpowietrznik wlewu.
Odkrci uchwyt montaowy zbiornika.
Wymontowa zbiornik.
Spuci olej.

Napenianie
Zaoy nowe uszczelki na zbiornik i zczki.
Zainstalowa modu w komorze technicznej
wraz z rur i grnym wspornikiem .
Podczy zczki przewodw hydraulicznych oraz przewd zasilajcy.
Odkrci korek wlewu.
Napeni zbiornik przez otwr wlewu.
Dokrci korek.
Uy kilkakrotnie ukadu podnoszenia.
UWAGA
Zawsze stosowa olej hydrauliczny zgodny ze
specykacj (patrz tabela rodkw smarnych).

1152 807 80 21 [PL]

137

Konserwacja

Konserwacja co 3000 godzin

Obsuga serwisowa reduktora


Zlewanie oleju
WSKAZWKA
Naprawa musi zosta wykonana przez centrum serwisowe.

138

1152 807 80 21 [PL]

6
Dane techniczne

Dane techniczne

Arkusz danych EXU

Arkusz danych EXU

140

1152 807 80 21 [PL]

Dane techniczne

Arkusz danych EXU


OPIS
1.1 Producent

STILL GmbH

1.2 Model
Metoda napdu: akumulator, olej napdowy,
1.3 benzyna, LPG, zasilanie sieciowe
Obsuga: rczna, piesza, na stojco, na
1.4
siedzco, kompletowanie zamwie
Udwig
Q (kg)
1.5
znamionowy
Odlego
c (mm)
1.6 rodka cikoci
adunku
Odlego od osi
k obcionych
1150 opuszX (mm)
1.8 do powierzchni
czone/podniesione
obcienia (5
mm)
1150 opuszRozstaw osi
Y (mm)
1.9
czone/podniesione
(5 mm)

EXU16

MASA

EXU16

EXU18

EXU20

EXU22

Akumulator
Piesza
1600

1800

2000

2200

600

963 / 883
1304 /
1228

1381 / 1301
EXU18

1449 /
1370

EXU20

EXU22

Akumulator
BS

Ciar w
2.1 gotowoci do
pracy (10%)

kg

2 Pzs
Akumulator
litowo-jonowy
82 Ah
Akumulator
litowo-jonowy
164 Ah
Akumulator
litowo-jonowy
205 Ah
Akumulator
litowo-jonowy
410 Ah

1152 807 80 21 [PL]

430
495

352

373

392

433

141

Dane techniczne

Arkusz danych EXU


Obcienie osi z
zaadunkiem,
po stronie
2.2
napdu/po
stronie adunku
(10%)
Obcienie osi
bez zaadunku,
po stronie
2.3
napdu/po
stronie adunku
(10%)

kg

2 Pzs - 1150

kg

2 Pzs rolki/koa
napdowe

680 /
1350

746 /
1542

789 /
1699

384/104

KOA

EXU16

EXU18

EXU20

EXU22

3.1 Opony: poliuretan, guma


Wymiary koa
napdowego
xl [mm]
3.2
(szeroko przy
ziemi)
Rozmiary k
xl [mm]
3,3
obcionych
Dodatkowe koa
xl
Stabilizatory
3.4 (wymiary)
[mm]
Liczba k po stronie napdu/obcienia (x =
3.5
koo napdowe)
Rozstaw k po
mm
3.6 stronie napdu (
5 mm)
Rozstaw k
po stronie
Podwozie mobilne
mm
3.7
obcienia (
52/56/68
5 mm)

C+P/P

C+P/P

C+P/P

C+P/P

WYMIARY
Podnoszenie,
zaadowany/nie4.4 zaadowany ( 5
mm)
Wysoko
sterownicy w
4.9
pozycji roboczej,
min./maks.
Wysoko
na kocach
4.15 wide w pozycji
opuszczonej
(maks.)

EXU16

142

230 x 75
85 x 105 (wahacze = 85 x 100)
125 x 40
1x+ 2 / 2 (4 w wahaczach)
482

355 / 395 / 515

EXU18

EXU20

h3 [mm]

130

h14 (mm)

740 / 1250

h13 (mm)

85

1152 807 80 21 [PL]

EXU22

Dane techniczne

Arkusz danych EXU


Dugo
4.19 cakowita ( 5
mm)
Dugo do
powierzchni
4.20
obcienia (
5 mm)
Cakowita
4.21
szeroko
4.22 Wymiary wide
4.25 Rozstaw wide
Przewit do
ziemi na rodku
4.32
rozstawu osi,
min./maks.
Przestrze
robocza
przy palecie
4.33 1000 x 1200,
poprzecznie
(widy obnione/uniesione)
Przestrze
robocza przy
palecie 800 x
4.34
1200, wzdunie
(widy obnione/uniesione)
Promie skrtu
(min.)
4.35
(widy obnione/uniesione)

L1
(mm)

BS / 2 Pzs

L2
(mm)

BS / 2 Pzs

1660 /
1730

1660 /
1730

- / 1730

- / 1820

- / 580

- / 670

510 / 580

b1 [mm]

720

gr./szer./d. (mm)

165 - 55 - 1150

b5 (mm)

520 - 560 - 680

m2 [mm]

36 / 166

Akumulator
Ast
[mm]

BS

BS

BS
Wa
[mm]

DANE DOTYCZCE OSIGW


Szybko jazdy, zaa5.1 dowany/niezaadowany
(5%)
Szybko podnoszenia,
5.2 zaadowany/niezaadowany (10%)
Szybko opuszczania,
5.3 zaadowany/niezaadowany (10%)
Maksymalne nachylenie,
5.8 zaadowany/niezaadowany, 5 minut

EXU20

EXU22

1997 / 2017

2060 /
2055

1997 / 2012

2 Pzs
3 Pzs

2047 / 2067

/
/

2110 /
2105

1560 / 1495

2 Pzs
3 Pzs

EXU18

1947 / 1962

2 Pzs
3 Pzs

Ast
[mm]

EXU16

1610 / 1550
/

EXU16

EXU18

EXU20

km/h

/
1670 /
1585
EXU22

6/6

m/s

0,04 / 0,06

0,03 /
0,04

m/s

0,071 / 0,065

0,07/0,06

1152 807 80 21 [PL]

14 / 24

13 / 24

11 / 24

10 / 24

143

Dane techniczne

Arkusz danych EXU


Czas przyspieszenia, za5.9 adowany/niezaadowany
(d = 10 m)

7,58 / 6,5

5.10 Hamulec gwny

Elektromagnetyczny

NAPD

EXU16

6.1

Silnik napdowy, moc


jednogodzinna

kW

6.2

Silnik podnonika, moc przy


15%

kW

Typ akumulatora zgodny z


6.3 DIN 46 531 / 35 /36 A, B, C,
nr

Silnik
prdu
zmiennego
Silnik
prdu
staego

DIN 46 536 B

2 Pzs
Akumulator litowo-jonowy
82 Ah
Akumulator liNapicie i pojemno
towo-jo6.4 akumulatora (rozadowanie V/Ah
nowy
w cigu 5 h)
164 Ah
Akumulator litowo-jonowy
205 Ah
Akumulator litowo-jonowy
410 Ah

EXU18

EXU20

EXU22

1.2

1.2

1.4

BS/2 Pzs

BS/2 Pzs

2 Pzs

3 Pzs

24/160
24/220

BS

144

7,65 / 6,5 8,04 / 6,5 8,04 / 6,5

24 / 375

23/82

23/164

23/205

23/410

1152 807 80 21 [PL]

Dane techniczne

Arkusz danych EXU


BS

6,5 Masa akumulatora ( 10%)

6.6

Zuycie energii zgodnie z


cyklem VDI

kg

2 Pzs
Akumulator litowo-jonowy
82 Ah
Akumulator litowo-jonowy
164 Ah
Akumulator litowo-jonowy
205 Ah
Akumulator litowo-jonowy
410 Ah

8.1 Sterowanie prdkoci

63

84

110

151

0,38
EXU16

Sterownik
prdu
zmiennego

/
/

213

kWh / h

POZOSTAE

141

EXU18

EXU20

EXU22

LAC

1152 807 80 21 [PL]

145

Dane techniczne

Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)

Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)

146

1152 807 80 21 [PL]

Dane techniczne

Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)


OPIS
1.1 Producent

STILL GmbH

1.2 Model
EXU 20S
EXU 22S
Metoda napdu: akumulator, olej napdowy, benzyna, LPG,
1.3
Akumulator
zasilanie sieciowe
Obsuga: rczna, piesza, na stojco, na siedzco, kompletoPiesza
1.4
wanie zamwie
Udwig
znamionowy
Q
(kg)
1.5
2000
2200
Odlego rodka
c (mm)
1.6
600
cikoci adunku
Odlego od osi
k obcionych
1150 opuszczone/podx (mm)
962/895.5
1.8
do powierzchni
niesione
obcienia (5 mm)
1150 opuszczone/pody [mm]
1379/1312,5 1454/1387,5
1.9 Rozstaw osi (5 mm)
niesione
Akumulator

MASA

EXU 20S
/

BS
Ciar w gotowoci do
2.1
pracy (10%)
Obcienie osi z
zaadunkiem,
2.2 po stronie napdu/po
stronie adunku
(10%)
Obcienie osi bez
zaadunku,
2.3 po stronie napdu/po
stronie adunku
(10%)

kg

kg

kg

2 Pzs

540

3 Pzs

585

2 Pzs

876/1664

3 Pzs

934/1851

2 Pzs

435/105

3 Pzs

460/125

EXU 20S

EXU 22S

KOA
3.1 Opony: poliuretan, guma
Wymiary koa
3.2 napdowego
(szeroko przy ziemi)
Rozmiary k
3,3
obcionych
Dodatkowe koa
xl [mm]
3.4
(wymiary)

EXU 22S

C+P/P
xl [mm]

230 x 75 Z POLIURETANU

xl [mm]

85 x 105 (wahacze =
85 x 100)

Stabilizatory

3.5 Liczba k po stronie napdu/obcienia (x = koo napdowe)

1152 807 80 21 [PL]

125 x 40
1x+ 2 / 2 (4 w wahaczach)

147

Dane techniczne

Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)


Rozstaw k po stronie
napdu ( 5 mm)
Rozstaw k po stronie
3.7
obcienia ( 5 mm)

mm

3.6

WYMIARY
Podnoszenie, zaado4.4 wany/niezaadowany
( 5 mm)
Wysoko sterownicy
4.9 w pozycji roboczej,
min./maks.
Wysoko na kocach
4.15 wide w pozycji
opuszczonej (maks.)
Dugo cakowita ( 5
4.19
mm)
Dugo do
4.20 powierzchni
obcienia ( 5 mm)

Podwozie mobilne
52/56/68

mm

355/395/515
EXU 20S

EXU 22S

h3 [mm]

125

h14 (mm)

740/1250

h13 (mm)

85

L1 (mm)

Obsuga piesza / jazda


na wzku

1896/2286

1980/2360

L2 (mm)

Obsuga piesza / jazda


na wzku

745/1135

830/1210

b1 [mm]

720

gr./szer./d. (mm)

165/55/1150

b5 (mm)

520/560/680

m2 [mm]

34/159

4.21 Cakowita szeroko


4.22 Wymiary wide

482

4.25 Rozstaw wide


Przewit do ziemi na
4.32 rodku rozstawu osi,
min./maks.

Opuszczone widy
Przestrze robocza
4.33 przy palecie 1000 x
1200, poprzecznie

Przestrze robocza
4.34 przy palecie 800 x
1200, wzdunie

4.35 Promie skrtu (min.)

Ast [mm]

Obsuga piesza / jazda


na wzku
Uniesione widy
Obsuga piesza / jazda
na wzku
Opuszczone widy

Ast [mm]

Obsuga piesza / jazda


na wzku
Uniesione widy
Obsuga piesza / jazda
na wzku
Opuszczone widy

Wa [mm]

Obsuga piesza / jazda


na wzku
Uniesione widy
Obsuga piesza / jazda
na wzku

148

1152 807 80 21 [PL]

1975/2344

2058/2427

1908/2277

1996/2365

2175/2544

2265/2431

2108/2477

2195/2564

1737/2106

1824/2193

1670/2039

1757/2126

Dane techniczne

Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S (opcja)


DANE DOTYCZCE OSIGW
Szybko jazdy, zaado5.1
wany/niezaadowany (5%)
Szybko podnoszenia,
5.2 zaadowany/niezaadowany (10%)
Szybko opuszczania,
5.3 zaadowany/niezaadowany (10%)
Maksymalne nachylenie,
5.8 zaadowany/niezaadowany, 5 minut
Czas przyspieszenia, za5.9 adowany/niezaadowany
(d = 10 m)

EXU 20S
km/h

6/6
0,04/0,06

3 Pzs

0,03/0,04

2 Pzs

0,07/0,06

3 Pzs

0,07/0,06

11/24

10/24

2 Pzs

m/s
m/s
%
s

8,04/6,5
Elektromagnetyczny

5.10 Hamulec gwny


NAPD

EXU 20S

Silnik napdowy, moc jednogo6.1


dzinna

kW

6.2 Silnik podnonika, moc przy 15%

kW

6.3

Typ akumulatora zgodny z


DIN 46 531 / 35 /36 A, B, C, nr

Napicie i pojemno akumulatora


6.4
(rozadowanie w cigu 5 h)

6,5 Masa akumulatora (10%)

Silnik prdu
zmiennego
Silnik prdu
staego

DIN 46 536 B

V/Ah

kg

Zuycie energii zgodnie z cyklem


6.6
VDI

EXU 22S
1.2

1.2

1.4

2 Pzs

3 Pzs

BS

2 Pzs

24/250

3 Pzs

24/375

BS

2 Pzs

219

3 Pzs

287

0,38

0,38

EXU 20S

EXU 22S

kWh / h

POZOSTAE
8.1 Sterowanie prdkoci

EXU 22S

Sterownik prdu
zmiennego

LAC

1152 807 80 21 [PL]

149

Dane techniczne

Wielkoci emisji haasu

Wielkoci emisji haasu


Obliczane podczas cyklu prbnego zgodnie
z norm EN 12053 na podstawie wartoci
waonych w trybach JAZDY, PODNOSZENIA
i BIEGU JAOWEGO.
Poziom cinienia akustycznego w kabinie
operatora
EXU 16, EXU 18,
70 dB (A)
=
LPAZ
EXU 20, EXU 22
w trybie
73 dB (A)
=
LPa
PODNOSZENIA
w trybie Biegu
0 dB (A)
=
LPb
jaowego
73,5 dB
w trybie JAZDY
=
LPc
(A)
Zagroenie

KPA

2,5 dB (A)

WSKAZWKA

Podczas uywania wzka przemysowego


mog pojawi si wartoci haasu nisze
lub wysze, spowodowane np. sposobem
eksploatacji, czynnikami rodowiskowymi
oraz innymi rdami haasu.

150

1152 807 80 21 [PL]

Dane techniczne

Charakterystyczne wartoci drga dla wibracji ciaa

Charakterystyczne wartoci
drga dla wibracji ciaa
Wartoci zostay okrelone zgodnie z norm
EN 13059 przy uyciu wzkw z wyposaeniem standardowym zgodnym z arkuszem
danych (podczas jazdy po torze testowym z
przeszkodami).
Okrelone wielkoci charakterystyki drga
zgodne z norm EN 13059
Mierzone
wielkoci
=
aW.ZS
0,80 m/s2
charakterystyki
drga
Zagroenie

0,3 m/s2

Wymagane wielkoci charakterystyki drga


dla wibracji rk i ramion
Charakterystyka drga

< 2,5 m/s2

WSKAZWKA

Charakterystyki drga dla wibracji ciaa


nie mona wykorzystywa do okrelania
faktycznego poziomu natenia wibracji
w trakcie pracy. Zaley on od warunkw
pracy wzka (stan drogi, sposb obsugi
itp.) i dlatego powinien by okrelany na
miejscu, tam gdzie to waciwe. Okrelenie
wibracji rk i ramion jest obowizkowe, nawet
jeli odpowiednie wielkoci nie wskazuj na
zagroenie, jak jest w tym przypadku.

1152 807 80 21 [PL]

151

Dane techniczne

Charakterystyczne wartoci drga dla wibracji ciaa

152

1152 807 80 21 [PL]

Lista hase
g

A
Aktualizacja niniejszej instrukcji . . . . . . . . 6
Akumulator
Czyszczenie akumulatora . . . . . . . . 123
adowanie akumulatora elowego
lub oowiowego (prostownik
cienny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Akumulator litowo-jonowy
Czyszczenie akumulatora litowojonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
adowanie akumulatorw litowo-jonowych za pomoc zewntrznego prostownika . . . . . . . . . . . . . 92
adowanie przy uyciu zewntrznego prostownika . . . . . . . . . . 93 94
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Plan konserwacji akumulatora
litowo-jonowego . . . . . . . . . . . . . 117
Transportowanie wzka wyposaonego w akumulator litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Wizki przewodw i kable . . . . . . . . 126
Wymiana akumulatora litowojonowego z dostpem bocznym . . 98
Wywietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Akumulator litowo-jonowy z dostpem
bocznym
Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w akumulator
litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Akumulator litowo-jonowy z dostpem
pionowym
Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w akumulator
litowo-jonowy . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Wymiana akumulatora litowojonowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Akumulator oowiowy . . . . . . . . . . . . . . 123
Akumulator wysuwany z boku:
wymiana akumulatora przy
uyciu ruchomej podstawy . . . . . . 90
Akumulator elowy . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Akumulatory litowo-jonowe
Akumulatory litowo-jonowe:
dugotrwae przechowywanie .
Szczeglne zasady bezpieczestwa dotyczce akumulatorw
litowo-jonowych . . . . . . . . . . .
Akumulatory litowo-jonowe z dostpem bocznym
Podczanie/odczanie zcza
akumulatora . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory litowo-jonowe z dostpem pionowym
Podczanie/odczanie zcza
akumulatora . . . . . . . . . . . . . .
Akumulatory elowe i oowiowe
dostpne z boku: wymiana
akumulatora przy pomocy
wzka transportowego . . . . . .
Arkusz danych EXU . . . . . . . . . . . . .
Arkusz danych EXU 20S - EXU 22S
(opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 104

. . . 22

. . . 57

. . . 55

. . . 88
. . 140
. . 146

B
Bezpieczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

C
Cakowite wycofanie z eksploatacji . . .
Charakterystyczne wartoci drga dla
wibracji ciaa . . . . . . . . . . . . . .
Czynnoci kontrolne przeduruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czyszczenie instalacji elektrycznej . . .
Czyszczenie wzka . . . . . . . . . . . . . .

. 102
. 151
. . 43
. 118
. 118

D
Data wydania instrukcji . . . . . .
Deklaracja zgodnoci CE . . . .
Dokumentacja . . . . . . . . . . . .
Dostp do komory technicznej

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.. 6
.. 3
.. 5
114

E
Elementy sterujce podnonika . . . . . . . 67

1152 807 80 21 [PL]

153

Lista hase
g

Firma uytkujca . . . . . . . . . . . . . . . .
FleetManager
Kolorystyka diod LED . . . . . . . . . .
Odczanie wzka . . . . . . . . . . . . .
Odczanie wzka wyposaonego
w klawiatur lub kluczyk
elektroniczny . . . . . . . . . . . . . .
Odczanie wzka wyposaonego
w urzdzenie odczytujce RFID
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w klawiatur lub
kluczyk elektroniczny . . . . . . . .
Przekazanie do eksploatacji wzka
wyposaonego w urzdzenie
odczytujce RFID . . . . . . . . . . .
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja zabezpieczajca przed kolizj
Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 18
. . 51
. . 53

. . 53
. . 54
. . 49

. . 50

. . 50
. . 50
. . 46
. . 46

Kabina operatora . . . . . . . . . .
Kierowanie . . . . . . . . . . . . . .
Kierunki
Okrelanie kierunkw . . . .
Kody bdw . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja akumulatora . . .
Kontrola bezpieczestwa . . . .
Kontrola izolacji elektrycznej . .
Kontrola klaksonu . . . . . . . . .
Kontrola poziomu oleju . . . . . .
Kontrola szczeliny powietrznej
hamulca . . . . . . . . . . . .
Kwas akumulatorowy . . . . . . .

......... 9
. . . . . . 8, 62
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . . . . . 129
. . . . . . . . 26

L
Lifting system
Kontrola zuycia konierzy i sworzni
przegubw . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Lista przegldw . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Gsto elektrolitu akumulatora . . . . . . 135

Materiay eksploatacyjne . . . . . . . . . . .
Informacje dotyczce bezpieczestwa oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukcje bezpieczestwa dotyczce kwasu akumulatorowego .
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zalecenia bezpieczestwa
dotyczce pynu hydraulicznego .
Miejsce eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . .
Modykacje i wymiany . . . . . . . . . . . . .
Mycie pojazdu od zewntrz . . . . . . . . . .

H
Hamulec
Kontrola hamulca . . . .
Hamulec postojowy . . . . .
Harmonogram przegldw
1000 godzin . . . . . . . .
3000 godzin . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . 66
. . . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . . 136

I
Instrukcja mycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Instrukcje dotyczce bezpieczestwa
jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

J
Jazda po pochyociach w gr lub w
d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

154

.. 7
. 99
134
. 23
. 24
. 48
131

. 25
. 25
. 26
. 27
. 26
. 10
. 20
118

N
Naklejka identykacyjna . . . . . . . . . . . . . 37
Napd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nieautoryzowane uycie . . . . . . . . . . . . 10

O
Objcie ubezpieczeniem terenw
nalecych do rmy . . . . . . . . . . . 20
Odsyacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1152 807 80 21 [PL]

Lista hase
g
Oglne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcja Digicode (LFM Go) . . . . . . . .
Opcja FleetManager . . . . . . . . . .
Operatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OptiSpeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opuszczanie ramion adunkowych .
Osprzt
Specjalne zagroenia . . . . . . . .
Ostrzeenie dotyczce nieoryginalnych czci zamiennych . . . .
Otwieranie/zamykanie pokrywy
akumulatora . . . . . . . . . . . . .
Oznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 2
25
. 7
34
38
18
65
67

Przewoenie wzka wind . . . . . . . . . . . 72

R
Regulacja prostownika pokadowego
Regulacja wysokoci stabilizatorw
Stabilizatory . . . . . . . . . . . . . . . .
Regularna konserwacja przekadni
wielostopniowej . . . . . . . . . . .
Rodzaj akumulatora . . . . . . . . . . . . .

. . . 86
. . 130
. . 122
. . . 79

. . . . 11

. . . . 21

Serwisowanie i konserwacja . . . . . . . . .
Serwisowanie k i rolek . . . . . . . . . . . .
Skadana platforma
Jazda w trybie jazdy na wzku . . . . .
Jazda w trybie pieszym . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalne zagroenia . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie dziaania zatrzymania
awaryjnego . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzenie stanu przewodw,
zaciskw i wtyczki baterii . . . . . .
Sprawdzi opony i zuycie k i rolek . . .
Stabilizatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterownica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stosowane symbole . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 80
. . . . 36

P
Pyn hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Po myciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Podnoszenie ramion adunkowych . . . . . 67
Podnoszenie wzka
Podnoszenie wzka za podwozie . . 113
Podnoszenie za pomoc lewarka . . . . . 113
Pomiar rezystancji izolacji akumulatora . . 24
Pomiar rezystancji izolacji ukadu
elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poziom elektrolitu i uzupenianie wody
destylowanej . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pozostae czynnoci obowizkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 127, 136
Pozostae niebezpieczestwa,
pozostae zagroenia . . . . . . . . . . 11
Prawa autorskie i prawa ochrony . . . . . . . 5
Prawa, obowizki oraz zasady
postpowania kierowcy . . . . . . . . 18
Prostownik
Uywanie prostownika . . . . . . . . . . . 84
Prostownik pokadowy
Kontrola prostownika . . . . . . . . . . . . 133
Przegld techniczny i parametry
konserwacyjne . . . . . . . . . . . . . . 111
Przejedanie przez pomosty
przeadunkowe . . . . . . . . . . . . . . 72

112
120
. 64
. 64
122
. 64
. 18
. 11
. 47
124
120
.. 8
. 31
.. 5

U
Ukad hamulcowy . . . . . . . . . . . . .
Ukad hydrauliczny, oprnianie
ukadu . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukad podnoszenia . . . . . . . . . . .
Uruchamianie . . . . . . . . . . . . . . .
Urzdzenia medyczne . . . . . . . . .
Urzdzenia zabezpieczajce . . . .
Usuwanie
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . .
Elementy . . . . . . . . . . . . . . . .
Uszkodzenia, usterki . . . . . . . . . .
Uzyskiwanie dostpu do reduktora
oraz hamulca . . . . . . . . . . .

1152 807 80 21 [PL]

. . . 8, 66
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

137
.. 8
. 45
. 21
112

...... 7
...... 7
. . 21, 27
. . . . 116
155

Lista hase
g

W
Widok wzka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wielkoci emisji haasu . . . . . . . . . .
Wskanik stanu naadowania
akumulatora . . . . . . . . . . . . . .
Wybr trybu jazdy . . . . . . . . . . . . . .
Wykonywanie prac przy wyposaeniu
elektrycznym . . . . . . . . . . . . .
Wymiana akumulatora . . . . . . . . . . .
Wymiana akumulatora przy uyciu
podnonika . . . . . . . . . . . . . .

156

Z
. . . 30
. . 150
. . . 32
. . . 45
. . 112
. . . 87
. . . 96

Zagroenia i rodki zaradcze . . . . .


Zagroenie dla pracownikw . . . . .
Zakaz uytkowania przez osoby
nieupowanione . . . . . . . . . .
Zamawianie czci zamiennych i
materiaw eksploatacyjnych
Zasady bezpieczestwa dotyczce
obsugi adunkw . . . . . . . . .
Zawieszanie i podnoszenie wzka .
Zniszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1152 807 80 21 [PL]

. . . . 12
. . . . 15
. . . . 19
. . . 109
. . . . 68
. . . 113
. . . 102

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg
Nr identykacyjny 1152 807 80 21 PL