HAREKET

-Düzgün Hızlanan Doğrusal Hareket

-Düzgün Yavaşlayan Doğrusal Hareket

DİNAMİK

YERYÜZÜNDE HAREKET -Serbest Düşme:

-Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketi

-Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış Hareketi

-Yatay Atış:

-Eğik Atış:

DAİRESEL HAREKET -çizgisel hız:

-açısal hız

-Merkezcil ivme

-Viraj ve devrilmeme koşulu 1)Yatay yolda-->

2)Eğimli yolda--> 3)Düşey silindirde viraj dönme -->

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------Konu:Elektrik ve Elektriksel Kuvvet İki levha arasındaki Elektrik alan kuvveti

d:uzaklık v:Üretecin gücü Eğer arada +q yüklü bir cisim varsa cisme uygulanan kuvvet

q:yük İki yükün birbirlerine uyguladıkları kuvvet.

Elektrik potansiyel kuvveti Bütün yükler birbirlerine potansiyel bir kuvvet uygular. Bu kuvvet skaler bir büyüklüktür.

Sonsuz uzunlıktaki levhalar arası elektrik alanı q:yük e:Epsilon A:levha alanı

-----------------------------------------------------------------------------------m x V = Momentum F x t = İtme mxV=Fxt m = cismin kütlesi (mass of object) V = cismin sahip olduğu hız ( velocity of object) F = Cisme uygulanan kuvvet (which force is apply on object) t = zaman (Time)

ayrıca momentumda esnek ve esnek olmayan momentum gibi konulara ayrılmakta; esnek olan momentumun formülü; (Soru çözülürken genelde bir denklemde cevap bulunamamaktadır oyüzden ikinci verilen denklemle birlikte denklem çözülür) M1 x V1 + M2 x V2 = M1 x V1' + M1 x V2' V1 + V1' = V2 + V2' M1 = 1. cismin kütlesi M2 = 2. cismin kütlesi V1 = 1. cismin hızı V2 = 2. cismin hızı V1' = Çarpışmadan sonra 1.cismin kazandığı hız V2' = Çarpışmadan sonra 2.cismin kazandığı hız Esnek olmayan çarpışmalar (M1 x V1) + (M2 x V2) = (M1 + M2) x Vortak M1 = 1. cismin kütlesi M2 = 2. cismin kütlesi V1 = 1. cismin hızı V2 = 2. cismin hızı Vortak = çarpışmadan sonraki iki cisminde sahip olduğu ortak hız

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET f.T=1

MERKEZCİL İVME

MERKEZCİL KUVVET

ELEKTRİK AKIMI ---> AKIM ŞİDDETİ

OHM KANUNU

DİRENÇLERİN BAĞLANMASI

----> ----> ---->

----> ---->

----> NOT : Paralel bağlı dirençlerde küçük dirençten büyük akım geçer.

İŞ W = F.D x W = Fx . Dx dir. Fx = F . cosa olur

W=F.h

W = mg . h dir.

Esneklik Potansiyel Enerji F = – k . x olur. k : Yay sabiti olup yayın cinsine ve uzunluğuna bağlıdır. x kadar sıkıştırılan ya da gerilen yayda depolanan esneklik potansiyel enerji,

SICAKLIK - GENLEŞME

_________________

_________________

MIKNATIS Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. Üç çeşit mıknatıs vardır; 1. Doğal mıknatıs : Doğada oluşan ve taş olarak bulunan mıknatıslardır.

2. Yapay mıknatıs : Demir, nikel ya da kobalttan yapılır. Çubuk, pusula iğnesi, U şekline ve at nalı şekline benzeyen çeşitleri vardır. 3. Elektromıknatıslar : Magnetik özellik gösteren maddeye örneğin demir üzerine tel sarılıp telden akım geçirildiğinde oluşan mıknatıslardır. Mıknatısın Kutupları Mıknatısların uçları çekme ve itme özelliği gösterirler. Mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir mıknatısın şekli nasıl olursa olsun iki kutbu bulunur.

Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa, kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi gösteren kutba N, güneyi gösteren kutba ise S kutbu denir. MAGNETİK ALAN KUVVET ÇİZGİLERİ Çubuk mıknatısın çevresindeki magnetik alan çizgileri şekildeki gibidir.

Magnetik alan, çizgilerinin paralel olduğu yerlerdeki alana düzgün magnetik alan denir.

MIKNATISI BÖLMEK: Çubuk şeklindeki bir mıknatıs ikiye bölündüğünde, oluşan her bir parça yine N–S kutuplu mıknatıs olur.

Bölme işlemi atomik boyuta kadar devam ettirildiğinde de yine mıknatıs özelliği devam eder. Yani tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. TRANSFORMATÖR Alternatif gerilimleri aynı frekansta yükselten yada alçaltan ve bu işlemi az bir kayıpla gerçekleştiren sistemlerdir.

Transformatörde, demirden yapılmış levhalar bir araya getirilip, bunların üstlerine farklı sarımlı iki bobin sarılır. Primer sargı elektrik gücünü veren girişe, sekonder sargı da elektrik gücünün alındığı çıkışa bağlanır. Primer devreye uygulanan alternatif gerilim (V) sekonder devreden indüksiyon yoluyla yükselmiş ya da azalmış olarak alınır.

Sekonderin sarım sayısı, primerin sarım sayısından fazla ise transformatör yükselten, az ise alçaltan bir transformatördür. Transformatörler doğru akımda çalışmaz yalnızca alternatif akımla çalışır. Verim % 100 ise, sekonderden alınan güç, primerden verilen güce eşittir. VERİM=ALINAN GÜÇ/VERİLEN GÜÇ --> 1=Vs.İs/Vp.İp İp/İs=Vs/Vp=Ns/Np Transformatörler gerilimi düşürmek amacıyla kapı zillerinde, teyp ve radyoların elektrik girişinde de kullanılır

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful