You are on page 1of 4

‫סיכום נושא הצומח – כתה ג'‬

‫) ‪ 10‬נקודות במבחן יהיו משימות ללא התכוננות מראש(‬


‫המבחן יערך בעוד שבועיים בשני חלקים בשבוע האחרון של ינואר‪ .‬תתכוננו‬
‫ותצליחו‪.‬‬
‫חלק א'‪ :‬הקף את התשובה הנכונה‪ ) .‬חלק א ‪ -‬כל תשובה נכונה ‪ 36‬נקודות(‬

‫‪ .1‬מי לא יוכל לחיות בעולם ללא צמחים ? ) ‪ 4‬נקודות(‬


‫‪ .1‬בעלי חיים שאוכלים רק בשר‪.‬‬
‫‪ .2‬בעלי חיים שחיים בים או באוקיינוס‪.‬‬
‫‪ .3‬בני אדם נודדים החיים במדבר‪.‬‬
‫‪ .4‬יצורים חיים לא יחיו ללא צמחים‪.‬‬

‫‪ .2‬הצמח ייצור חי כי‪:‬‬


‫א‪ .‬הוא מתרבה‬
‫ב‪ .‬הוא מתפתח ‪ ,‬גדל‬
‫ג‪ .‬נושם‬
‫ד‪ .‬כל התשובות נכונות‬

‫‪ .3‬דני קנה צמח בעציץ‪ ,‬היכן כדאי לו לשים את העציץ ? ) ‪ 4‬נקודות(‬


‫‪ .1‬בפינה חשוכה‪ ,‬כדי שהשמש לא תזיק לו ‪.‬‬
‫‪ .2‬ליד החלון‪ ,‬מקום שיש בו אור‪.‬‬
‫‪ .3‬לא חשוב‪ ,‬הצמח יגדל בכל מקום ‪ ,‬בתנאי שישקו אותו‪.‬‬
‫‪ .4‬במשך היום במקום חשוך ובלילה ליד החלון‪.‬‬

‫‪ .4‬מדוע מוסיפים לקרקע חומרי דישון ? ) ‪ 4‬נקודות(‬


‫‪ .1‬כדי לאפשר לצמח לקלוט מים בכמות גדולה‪.‬‬
‫‪ .2‬כדי לשפר את יבול הצמחים ולהגדילו‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי שישמשו מזון לבעלי חיים בקרקע‪.‬‬
‫‪ .4‬כדי למנוע מחלות של צמחים‪.‬‬

‫‪ .5‬מה תפקידו של הגבעול ? ) ‪ 4‬נקודות(‬


‫‪ .1‬לקלוט את המים מן הקרקע‪.‬‬
‫‪ .2‬לקלוט את החומרים הדרושים לצמח מן הקרקע‪.‬‬
‫‪ .3‬להעביר מים וחומרי מזון אל כל הצמח‪.‬‬
‫‪ .4‬להעביר רק מים מן השורש אל כל חלקי הצמח‪.‬‬

‫‪ .6‬מתחו קו בין כל איבר של צמח לבין התפקיד העיקרי של איבר זה ‪) :‬‬


‫‪ 4‬נקודות(‬

‫הובלת מים וחומרים‬ ‫זרע‬

‫אחסון והפצה של זרעים‬ ‫גבעול‬

‫קליטת מים וחומרים מהקרקע‬ ‫שורש‬

‫הפרייה ויצירת זרעים‬ ‫פרח‬

‫ממנו מתפתח צמח חדש‬ ‫פרי‬


‫‪ .7‬התנאים הדרושים לנביטת זרעים‪ 4 ) .‬נקודות(‬
‫‪_________________.1‬‬

‫‪________________.2‬‬

‫‪__________________ .3‬‬

‫‪ .8‬עלי הכותרת של הפרח הם בדרך כלל צבעוניים ובולטים ‪ 4 ) .‬נקודות(‬


‫מה היתרון שבכך ?‬

‫א‪ .‬כך נמשכים יותר חרקים אל הצמח‬


‫ב‪ .‬כך אפשר להבדיל בקלות בין פרחים שונים‬
‫ג‪ .‬כך גדלה כמות האור שהפרח קולט‬
‫ד‪ .‬כך מגן הפרח על עצמו מפני מזיקים‪.‬‬

‫‪ .9‬הזרע המתפתח בפרי הוא ‪ 4 ) :‬נקודות(‬


‫א‪ .‬דור חדש שינבט מהצמח‪.‬‬
‫ב‪ .‬דור קודם של צמחים ‪.‬‬
‫ג‪ .‬אותו הזרע שממנו גדל הצמח‪.‬‬
‫ד‪ .‬הפרי של הצמח‪.‬‬

‫חלק ב‪ :‬כתוב ליד כל משפט האם הוא נכון או לא נכון‪ ) .‬חלק‬


‫ב‪-‬סך הכל ‪ 20‬נקודות(‬
‫‪ .1‬צמחים הם יצורים חיים‪ ,‬כי הם נושמים‪__________.‬‬
‫‪ .2‬יש צמחים היכולים לחיות ללא מים‪ ,‬אך לא יהיו להם פרחים‪.‬‬
‫________________________‬
‫‪ .3‬הניצנים בצמח נמצאים במקום החיבור של הגבעול והפרח‪.‬‬
‫___________________________‬
‫‪ .4‬כל הצמחים זקוקים לחום רב כדי לגדול‪__________.‬‬
‫‪ .5‬כאשר נושבת רוח חזקה הצמח אינו נעקר כי השורשים נאחזים היטב‬
‫בקרקע‪_______________ .‬‬
‫‪ .6‬האדם משתמש רק בצמחים הגדלים בר בטבע‪_____ .‬‬
‫‪ .7‬האדם מעדיף לאכול איברי צמח מעובים כי יש בהם הרבה חומרי‬
‫מזון‪___________________.‬‬
‫‪ .8‬תפקיד חומרי המזון בצמח הוא לשמש מאכל לבעלי חיים ואדם‬
‫________________________‬
‫‪ .9‬המשותף לעלים ‪ ,‬פרחים ופירות הוא שכולם נמצאים על‬
‫הגבעול‪_______________________.‬‬
‫צמחים גדלים כמעט בכל מקום‪______________.‬‬ ‫‪.10‬‬

‫חלק ג‪ ) :‬סך הכל ‪ 10‬נקודות(‬

‫‪ .1‬השלימו את המילים החסרות‪) :‬היעזרו בתרמילון( ) כל מילה נכונה= ‪ 2‬נקודות(‬


‫ה ___________ מגינה על חלקי הזרע השונים‪.‬‬
‫מלאי ה___________ משמש להתפתחות ה_______ שבזרע‪.‬‬

‫שלבי הנביטה הם‪ :‬הזרע קולט מים ו_________‪ .‬מן הזרע מציצים ה__________ וה‬
‫___________‪.‬‬
‫התנאים הדרושים לזרע לנביטה הם ‪- ___________ , _________ ,___________ :‬‬
‫___________ ‪.‬‬

‫תרמילון‪ :‬תופח‪ ,‬אור‪ ,‬קליפה‪ ,‬עובר‪ ,‬מים‪ ,‬שורשון‪ ,‬מזון‪ ,‬ניצרון‪ ,‬טמפרטורה‬
‫מתאימה‬

‫חלק ד‪ ) .‬סך הכל – ‪ 24‬נקודות(‬

‫‪ ..1‬ציינו ‪ 3‬דוגמאות למוצרים המכינים מצמחים‪ 4 ) .‬נקודות(‬


‫‪____________________ .1‬‬
‫‪____________________ .2‬‬
‫‪____________________ .3‬‬
‫ד‪__________________________.‬‬

‫‪ .2‬הקף בעיגול את המוצרים העשויים מצמחים‪ 5 ) .‬נקודות(‬

‫מחברת‪ ,‬אטריות ‪ ,‬סיר ‪ ,‬מכנסיים‪ ,‬שולחן‪ ,‬מכונית‪ ,‬כסא‪,‬‬

‫בושם‪ ,‬חולצה‪ ,‬מעטפה‪ ,‬קטשופ‪ ,‬יין‪ ,‬עיפרון‪ ,‬מחשב‪.‬‬

‫‪ .3‬רשום את מחזור החיים של הצמח‪ 5) :‬נקודות(‬

‫זרע‬
‫‪ .4‬הקיפו בעיגול את כל שמות המאכלים שהם הפרי של הצמח ‪5) .‬נקודות(‬

‫חסה‬ ‫פלפל‬ ‫בצל‬ ‫תמר‬ ‫תפוח‬ ‫עגבנייה‬ ‫גזר‬ ‫אשכולית‬

‫‪ .5‬הניסוי של תלמידי כתה ג‪ 5 ) .‬נקודות(‬


‫תלמידים בכתה ה ערכו ניסוי ‪.‬‬
‫הם לקחו שני עציצים זהים בעציץ אחד שמו חול ובעציץ שני שמו אדמה וזרעו בהם כמות‬
‫שווה של זרעים מאותו סוג‪.‬‬
‫כל העציצים הונחו זה לצד זה במקום מואר והושקו באותם זמנים ובכמויות מים שוות ‪.‬‬
‫התלמידים עקבו אחר התפתחות הצמחים‪.‬‬

‫‪ .1‬מה בדקו התלמידים בניסוי זה ‪:‬‬


‫א‪ .‬את השפעת עוצמת האור על הצמיחה‬
‫ב‪ .‬את השפעת כמות המים על הצמיחה‬
‫ג‪ .‬את השפעת מספר הזרעים על הצמיחה‬
‫ד‪ .‬את השפעת סוג הקרקע על הצמיחה‬

‫בהצלחה ממני דבורהלה‬