You are on page 1of 1

PROGRAM PELAN TINDAKAN Objektif

: LAWATAN SAMBIL BELAJAR : BADAN LAWATAN PELAJAR : Mendedahkan pelajar kepada perkembangan sejarah dan keindahan negara : Untuk menimba pengalaman baru

Bil. 1.0

Pelan Strategik/Aktiviti Lawatan ke Cameron Highlands

Pelan Taktikal Lawatan luar sekolah

Tindakan GPK HEM Penyelaras lawatan

Tarikh November

Indikator Semua pelajar tahap 2

Pelan Operasi Aktiviti : 1.0 Lawatan ke Cameron Highlands Strategi Pelaksanaan a. Menyediakan kertas kerja/ konsep b. Perbincangan dengan Guru Besar c. Mesyuarat AJK Pelaksana d. Menyelesaikan tugas-tugas awal e. Pelaksanaan program f. Penilaian dan pelaporan Pegawai Bertanggungjawab GPK HEM Penyelaras program GPK HEM Penyelaras program GPK HEM Penyelaras program AJK Program Penyelaras program AJK Program Penyelaras program AJK Program Penyelaras program Kos Tarikh Jun Indikator Kejayaan Kertas kerja cadangan dilengkapkan. Kelulusan Guru Besar. Semua AJK hadir. Semua tugasan diselesaikan. Semua pelajar berdaftar terlibat. Dokumen pelaporan disiapkan. Catatan

Jun Julai

RM 3000 -

September November November