You are on page 1of 30

A 2011.01.

15-tl hatlyos EU-ttelsorban szerepl valamennyi jogeset zanzstva - : 30 oldal Lzers manual: - Aki nagyon siet, csak a flkvret nzze, akinek van egy kis ideje rt olvassra, annak a tnyllsokat is sszefoglaltam, mr ahol megtalltam - Elvileg a ttelsor szerinti vannak sorban, ami ktszer szerepel, ott az egyes ttelekhez kapcsold rszeit kln rtam le, szval ha hinyolsz vmit, hasznld a Ctrl+F-et 283/81. sz. CILFIT-gy kivtel az elzetes dntshozatal ktelez esetei all Az SRL CILFIT felszmols alatt s 54 trsa (Rma) s az Egszsggyi Minisztrium kztt, valamint a Lanifico di Gavardo SpA (Miln) s az Egszsggyi Minisztrium kztt folyamatban lv eljrsokban elzetes dntshozatal irnti krelem trgyban a Corte suprema di cassazione az albbi krdssel fordult a Brsghoz: A Szerzds 177. cikknek harmadik bekezdse amely elrja, hogy ha az emltett cikk els bekezdsben felsoroltak szerinti krds merl fel olyan nemzeti brsg eltt folyamatban lv jogvitban, amelynek hatrozatai ellen a nemzeti jog rtelmben nincs jogorvoslati lehetsg, akkor e brsg kteles a Brsghoz fordulni olyan utalsi ktelezettsget llapt-e meg, amely nem teszi lehetv, hogy a nemzeti brsg mrlegelje a felvetett krds megalapozottsgt, vagy alrendeli-e e ktelezettsget s ha igen, milyen korltok kztt sszer rtelmezsi ktsg elzetes fennllsnak? Az EGK-Szerzds 177. cikknek harmadik bekezdsben foglaltakat gy kell rtelmezni, hogy ha kzssgi jogi krds merl fel olyan nemzeti brsg eltt, amelynek hatrozatai ellen a nemzeti jog rtelmben nincs jogorvoslati lehetsg, e brsg kteles eleget tenni azon ktelezettsgnek, hogy a krdst a Brsg el terjessze, kivve, ha: 1. azt llaptotta meg, hogy a felmerlt kzssgi jogi krds az gy eldntse szempontjbl nem relevns, vagy 2. a szban forg kzssgi jogi rendelkezst a Brsg mr rtelmezte (ez az n. acte clair), vagy 3. a kzssgi jog helyes alkalmazsa olyannyira nyilvnval, hogy az minden sszer ktsget kizr (ez az n. acte clair); az ilyen esetek fennllst a kzssgi jog sajtos jellemzinek, az rtelmezsvel kapcsolatos klnleges nehzsgeknek s a Kzssgen belli eltr tlkezsi gyakorlat veszlynek fggvnyben kell megtlni. Ad 3.: A kzssgi jog helyes alkalmazsa lehet olyan nyilvnval (acte clair), hogy az a felvetett krds megoldsnak mdjt illeten minden sszer ktsget kizr. Mieltt arra kvetkeztetsre jutna, hogy ilyen helyzet ll fenn, a nemzeti brsgnak meg kell gyzdnie arrl, hogy ez ugyanennyire nyilvnval a tbbi tagllam brsgai s a Brsg szmra is. Kizrlag e felttelek teljeslse esetn tekinthet el a nemzeti brsg attl, hogy ezt a krdst a Brsg el terjessze, s vlaszolhatja meg azt sajt felelssgre. Elszr is figyelembe kell venni, hogy a kzssgi jogszablyokat tbb nyelven szvegeztk meg, s hogy a klnbz nyelvi vltozatok egyarnt hitelesek; gy egy kzssgi jogi rendelkezs rtelmezse maga utn vonja a klnbz nyelvi vltozatok sszehasonltst. Ugyanakkor, mg ha a nyelvi vltozatok pontosan megegyeznek is, meg kell jegyezni, hogy a kzssgi jog sajtos terminolgit hasznl. Ezen fell hangslyozni kell, hogy a jogi fogalmak tartalma nem szksgszeren azonos a kzssgi jogban s a klnbz nemzeti jogokban.

C-99/00. sz. Lyckeskog-gy olyan brsg, amely dntse ellen nincs helye tovbbi jogorvoslatnak A svd jogi szablyozs a fellebbviteli brsg dntse ellen a legfelsbb brsghoz trtn fellebbezst csak egy kln engedly, n. megengedhetsgi dnts birtokban tette lehetv. A fellebbviteli brsg elzetes dntshozatali eljrst kezdemnyezett annak trgyban, hogy vonatkozik-e r az elterjesztsi ktelezettsg (mint olyan brsgra, amelynek dntse ellen a nemzeti jog szerint nincs tovbbi jogorvoslat). A Brsg megllaptotta, hogy a fellebbviteli brsg nem minsl olyan brsgnak, melynek dntse ellen nincs jogorvoslati lehetsg, mivel az az elrs, hogy a legfelsbb brsg eljrsnak felttele a jogorvoslati krelem elzetes elfogadhatv nyilvntsa, a feleket nem fosztja meg a jogorvoslat lehetsgtl. C-210/06. sz. Cartesio-gy - olyan brsg, amely dntse ellen nincs helye tovbbi jogorvoslatnak A magyar cgbrsg cgbejegyzsi s vltozsbejegyzsi eljrsa tkp. kzigazgatsi eljrs, mely nem kontradiktrius, gy a cgbrsg az ltala lefolytatott ilyen eljrsban nem jogosult elzetes dntshozatal kezdemnyezsre, azon brsg viszont jelen esetben a Szeged tltbla -, amelyhez a cgbrsg vgzse ellen fellebbezssel lehet lni, igen, mivel e brsg mr valban igazsgszolgltatsi feladatot lt el. Ugyanez a helyzet trvnyessgi felgyeleti eljrs esetben is. Olyan brsg, amelynek hatrozatval szemben nincs tovbbi jogorvoslat teht: a fellvizsglati eljrsban eljr LB, valamint mindazon brsgok, amelyek jogers hatrozata ellen nincs helye fellvizsglatnak. 314/85. sz. Foto-Frost-gy elzetes dntshozatal ktelez esete A Foto-Frost s a Hauptzollamt Lbeck-Ost kztt folyamatban lv eljrsban elzetes dntshozatal irnti krelem trgyban a Brsg megllaptotta, hogy: A nemzeti brsgok nem rendelkeznek hatskrrel arra, hogy maguk llaptsk meg brmely kzssgi aktus rvnytelensgt azon az alapon, hogy az veszlyezteti a magasabb szint kzssgi jogot (holott k is jogosultak a kzssgi jog rtelmezsre). Az rintett aktust vagy rvnyesnek kell tekinteni s alkalmazni kell, vagy az Eurpai Brsghoz kell fordulni a 177. cikk alapjn. C-195/08. PPU. sz. Rinau-gy srgssgi elzetes dntshozatali eljrs Elzetes dntshozatal irnti krelem jogellenesen klfldre vitt gyermek gyben: Litvn anya s nmet apa kzs gyermeke Nmetorszgban szletett, az letkzssg megszakadsa utn a gyermek az anyjnl maradt. Az apa hozzjrult, hogy az anya a gyermeket kt htre klfldre vigye nyaralni. Az anya a gyermeket Litvniba vitte, s az elzetes dntshozatali krelem benyjtsakor is ott tartzkodtak. Id kzben a brsg a gyermeket az apnl helyezte el. A krelmet elterjeszt litvn brsg krte, hogy az elzetes dntshozatal irnti krelmet az eljrsi szablyzat 104b. cikkben elrt srgssgi eljrsban brljk el. Utalt arra, hogy a vonatkoz jogi szablyozs clja a jogellenesen klfldre vitt gyermek haladktalan visszavitele, s a rvid eljrsi hatridk is ezt a clt szolgljk. Azzal indokolta tovbb a srgs eljrs szksgessgt, hogy a ksedelem rendkvl kedveztlenl hat a gyermek s azon szl kztti kapcsolatra, akivel nem lakik egytt, mely kapcsolat megromlsa visszafordthatatlan is lehet.

A Brsg elfogadta ezen indokokat a srgssgi eljrs lefolytatsnak alapjaknt, tekintettel az eljrs specilis trgyra (jogellenesen klfldre vitt gyermek visszavitele). 26/62. sz. Van Gend en Loos-gy a nagy klasszikus A holland vmhatsg a korbban 3%-os vmmal sjtott vegyi rukat tsorolta egy msik vmtarifaszm al, ennek kvetkeztben a behozatalt immr 8%-os vm terhelte. Az eljr brsg gy ltta, hogy ez ellenttes lehet a kzssgi jog j vmok kivetst ill. meglv vmok emelst tilt rendelkezseivel. A Brsg az albbiakat mondta ki: Az EGK-Szerzds kzvetlen hatlya, azaz magnszemlyek milyen felttelek esetn hivatkozhatnak nemzeti brsgaik eltt kzvetlenl a Szerzds egyes rendelkezseire s a kzssgi jog primtusa: a Kzssg a nemzetkzi jog j jogrendjt hozta ltre, amelynek javra az llamok korltoztk szuvern jogaikat (primtus), s amelynek nemcsak a tagllamok, de azok llampolgrai is alanyai (kzvetlen hatly). 6/64. sz. Costa kontra E.N.E.L. Olasz magnszemly srelmezte azon ramszolgltat trsasg llamostst, melynek maga is rszvnyese volt. A Brsg megllaptotta, hogy elzetes dntshozatal keretben nincs hatskre annak vizsglatra, hogy a nemzeti jog valamely intzkedse ellenttes-e a kzssgi joggal, ezrt inkbb csak ltalnossgban rtelmezgette egy kicsit a Szerzdseket A kzssgi jog mint sajtos, nll jogrend autonmia: A sajt intzmnyekkel s jogi szemlyisggel, valamint nemzetkzi kpviseleti joggal br, jogkpes Kzssg hatrozatlan idre trtn ltrehozsval a tagllamok maguk korltoztk szuverenitsukat s hoztak ltre egy nmagukra s sajt llampolgraikra is alkalmazand joganyagot. Ezen joganyag a Szerzds hatlybalpstl kezdve a tagllamok jogrendszerbe illeszkedik, azok brsgaira nzve ktelez. A kzssgi jog egysges alkalmazsnak kvetelmnye: A kzssgi jog vgrehajtsnak mdja nem vltozhat tagllamrl tagllamra az utlagos nemzeti jogalkots fggvnyben, mivel az veszlyeztetn a Kzssg cljainak elrst s tiltott megklnbztetst valstana meg. A kzssgi jog primtusa: a kzssgi jog elsbbsget lvez a nemzeti jogszablyokkal szemben, mg azon tagllami trvnyekkel szemben is, amelyeket utbb fogadtak el, mivel a Kzssg ltrehozsval szuverenitsuk egy rszrl a tagllamok vglegesen lemondtak, gy a Szerzdsben foglalt ktelezettsgvllalsukat utlagos jogi aktusok rvn nem ronthatjk le azaz kzssgi jog-nemzeti jog viszonyban a lex posterior derogat legi priori elve nem rvnyesl. 106/77. sz. Simmenthal-gy kzssgi jog primtusa, effet utile kvetelmnye A nemzeti brsg a kzssgi jog elsbbsgnek rvnyestst nem teheti fggv a nemzeti jogalkot vagy alkotmnybrsg dntstl, ilyen formlis aktus hinyban is flre kell tennie a kzssgi joggal ellenttes nemzeti jogszablyt, azt nem alkalmazhatja eljrsban. A flrettel a nemzeti jogszablyt nem teszi rvnytelenn, csupn kzssgi keretek kztt nem lesz alkalmazhat. Az effet utile, vagyis a kzssgi jog teljes hatkonysgnak/rvnyeslsnek kvetelmnye kvnja meg azt, hogy a nemzeti brsgnak hatskre legyen nem alkalmazni a kzssgi joggal ellenttes nemzeti jogszablyt.

41/74. Van Duyn-gy irnyelv (vertiklis) kzvetlen hatlya Az Egyeslt Kirlysg megtagadta egy holland llampolgr beutazst kzrendi okokbl, mivel a hlgy a szcientolgiai egyhznl vllalt volna munkt, mely egyhz tevkenysgt a brit kormny nemkvnatosnak nyilvntotta. A Brsg az irnyelv kzvetlen hatlyt az albbiak szerint vezette le: Vlelmezhet, hogy a Tancs azrt nem rendeletet, hanem irnyelvet fogadott el valamely trgykrben, mert azt akarta, hogy jogi a szablyozs hatlyban klnbzzn a rendelettl s gy ne legyen kzvetlenl alkalmazand. Ugyanakkor a rendeletek kzvetlen hatlynak elismerse nem jelenti azt, hogy ms jogi aktusok soha ne rendelkezhetnnek ilyen hatllyal. A hivatkozott irnyelv gy rendelkezett, hogy a kzrendi illetve kzbiztonsgi indokok alalpjn hozott intzkedsek kizrlag az rintett szemly magatartsn alapulhatnak. E rendelkezs a tagllamok diszkrecionlis jogkrt korltozza azzal, hogy elrja szmukra, mit vehetnek figyelembe dntsk meghozatalnl, anlkl, hogy brmilyen fenntartst vagy felttelt lehetv tenne illetve jogalkotsi ktelezettsget rna el. Az rintett szemlyek jogbiztonsga megkvnja azt, hogy a tagllamnak az irnyelvben rgztett ktelezettsgre kzvetlenl hivatkozhassanak. 14/83. sz. Von Colson-gy kzvetett hatly (a kzssgi joggal sszhangban trtn rtelmezs elve) Kt nmet szocilis munks egyrtelmen azrt nem kapta meg a megplyzott llst, mert nk voltak. A kzssgi irnyelv tiltotta ezt a fajta diszkrimincit, azonban a vonatkoz nmet jogszablyok szerint emiatt csak minimlis sszeg krtrts lett volna megtlhet biztatsi kr cmn. A Brsg az albbiakat mondta ki: Az irnyelv az elrend cl tekintetben kti a tagllamokat, melyeknek ktelessge, hogy a cl elrshez szksges minden intzikedst megtegyenek. E ktelezettsg a tagllamok valamennyi hatsgt, gy azok brsgait is terheli. Az eredmny elrse rdekben a nemzeti jogot s klnsen az irnyelv vgrehajtsra bevezetett szablyokat a nemzeti brsgoknak az irnyelv szvegnek s cljnak fnyben kell rtelmeznik (vagyis az irnyelv rvnyeslst elsegt mdon). 152/84. sz. Marshall-gy irnyelv horizontlis kzvetlen hatlya Brit munkltat elrta, hogy a nk 60., a frfiak 65. letvk betltsekor ktelesek nyugdjba vonulni. Az elzetes dntshozatalra feltett krds az volt, hogy az erre tekintettel elbocstott 62 ves ni munkavllal hivatkozhat-e a nemi megklnbztetst tilt irnyelvi rendelkezsre munkltatjval szemben (tkp. "magnszemly-magnszemly viszonylatban). A Brsg llspontja szerint az irnyelv knyszert jellege miszerint arra egy nemzeti brsg eltt hivatkozni lehet csak a cmzett tagllamok tekintetben ll fenn, magnszemlyekre nzve kzvetlenl nem keletkeztet jogokat s ktelezettsgeket van teht vertiklis kzvetlen hatlya, de horizontlis nincs. (Az llam fogalmt azonban tgan hatrozta meg annak rdekben, hogy mgis minl szlesebb krben lehessen az irnyelv rendelkezseire hivatkozni.)

C-91/92. sz. Faccini Dori-gy irnyelv horizontlis kzvetlen hatlya A hzal kereskedelemben kttt szerzdsekre vonatkoz elllsi jogot biztost irnyelvet Olaszorszg mg nem implementlta, egy magnszemly azonban az irnyelvre hivatkozssal kvnt elllni a szerzdstl. A Brsg kimondta, hogy rendeletbl keletkezhetnek kzvetlenl a magnszemlyeket terhel ktelezettsgek, irnyelvbl azonban nem, gy az t nem ltetett irnyelv rendelkezseire a fogyaszt nem alapthat elllsi jogot a nemzeti brsg eltt. C-106/89. sz.. Marleasing-gy kzvetett hatly (a kzssgi joggal sszhangban trtn rtelmezs elve) A Marleasing SA pert indtott annak megllaptsa irnt, hogy egy spanyol vllalkozs trsasgi szerzdse sznlelt, s az alapts clja egyrtelmen fedezetelvons volt. A tmadott vllalkozs a Spanyolorszg ltal addig mg nem implementlt trsasgi jogi irnyelvre hivatkozott, melyben ilyen semmissgi ok nem volt felsorolva. A Brsg ismt kimondta, hogy a nemzeti brsg kteles a nemzeti jogot az irnyelv szvegnek s cljnak megfelelen rtelmezni, gy a trsasgi szerzdst csak az irnyelvben felsorolt okokbl nyilvnthatja semmiss. C-6/90. s 9/90. sz. Francovich s Bonifaci egyestett gyek tagllam felelssge az implementci hinya miatt elszenvedett krrt Az olasz llam ellen azrt indtott krtrtsi pert kt magnszemly, mert Olaszorszg nem implementlta azon kzssgi irnyelvet, amely a munkltat fizetskptelensge esetre llapt meg brgarancia-szablyokat. A Brsg az albbiak alapjn ktelezte krtrts fizetsre Olaszorszgot: A kzssgi normk rvnyeslse krdsess vlna s az ltaluk biztostott jogok vdelme gyenglne, ha magnszemlyek nem juthatnnak krtrtshez olyan esetben, amikor a kzssgi jog tagllamnak betudhat megsrtse kvetkeztben szenvednek krt. Az irnyelv hatlyosulsa a tagllam jogi aktustl fgg, s ilyen jogi aktus hinyban (mivel nincs horizontlis kzvetlen hatly, amely a munkltat s munkavllal viszonyban kzvetelenl alkalmazhatv tenn az irnyelvet), a magnszemlyek nem rvnyesthetik jogaikat a nemzeti brsg eltt. A krtrts jogalapja az, hogy a tagllam megsrtette a Szerzdsbl ered azon ktelezettsgt, miszerint minden szksges intzkedst meg kell tennie, hogy az irnyelvben elrt eredmny megvalsuljon. A krtrtshez val jogot a Brsg az albbi hrom felttel fennllsa esetn ismerte el: az irnyelv ltal elrt eredmny a magnszemlyeket jogokkal ruhzn fel e jogok tartalma az irnyelv rendelkezsei alapjn meghatrozhat okozati sszefggs ll fenn az implementcis ktelezettsg tagllam ltali megsrtse s a bekvetkezett kr kztt.

C-46/93. s C-48/93. sz. Brasserie du Pecheur s Factortame egyestett gyek - a kzssgi jog tagllamnak betudhat megsrtsvel a magnyszemlyeknek okozott krokrt fennll tagllami felelssg A kt alapgy tnyllsa: A francia Brasserie du pcheur trsasg 1981 vgn nmetorszgi srexportjnak beszntetsre knyszerlt, mivel az illetkes nmet hatsgok szerint az ltala ellltott sr nem felelt meg a nmet srtisztasgi trvny elrsainak. A Brsg a 178/84. sz., Bizottsg kontra Nmetorszg gyben n. srtisztagsi-gy - hozott tletben a Szerzds 30. cikkvel sszeegyeztethetetlennek tlte a nmet trvnyeknek nem megfelel, ms tagllamokbl szrmaz srk forgalmazsnak tilalmt. A Brasserie du pcheur ezt kveten keresetet indtott a Nmetorszgi Szvetsgi Kztrsasg ellen az 1981. s 1987. kztti importkorltozs miatt elszenvedett krok megtrtsi irnt. A Factortame Ltd. s trsai a brit kereskedelmi hajzsrl szl trvnnyel j lajstromozsi rendszert tmadtk. A jogszably a halszhajk nyilvntartsba vtelhez - az Egyeslt Kirlysgban mr lajstromozott hajkra is kiterjeden - bizonyos feltteleket llaptott meg a tulajdonosok llampolgrsga, lakhelye s lland lakhelye tekintetben. Az j lajstromozsi feltteleknek meg nem felel hajk halszati jogt megvontk. A Brsg a C-221/89. sz. Factortame II-gyben hozott tletben megllaptotta, hogy a kzssgi joggal ellenttesek az Egyeslt Kirlysg ltal bevezetett lajstromozsi rendszernek a hajtulajdonosok vagy zemeltetk llampolgrsgra, lakhelyre s lland lakhelyre vonatkoz kvetelmnyei, de a kzssgi joggal nem ellenttes a lajstromozs azon felttele, mely szerint a hajk zemeltetst, valamint mkdsk irnytst s ellenrzst az Egyeslt Kirlysg terletrl kell elltni. A Factortame Ltd. szintn krtrtsi keresetet indtott. A Brsg az albbiakat mondta ki: A tagllamokat krtrtsi ktelezettsg terheli a magnszemlyekkel szemben abban az esetben is, ha a kzssgi jog megsrtse a nemzeti jogalkotnak tudhat be. Ennek felttelei: a nemzeti jogalkotn olyan terleten jr el, ahol jogalkotsi dntsei vonatkozsban szles mrlegelsi mozgstrrel rendelkezik a megsrtett kzssgi szably clja, hogy a magnszemlyeket jogokkal ruhzza fel a jogsrts kellen slyos fennll a kzvetlen okozati sszefggs a jogsrts s a magnszemlyek ltal elszenvedett kr kztt. A krtrtsi igny rvnyestse sorn alkalmazand nemzeti jogszablyokkal szemben tmasztott kvetelmnyek: a nemzeti elbns s az arnyossg elve: az e jogszablyok ltal tmasztott felttelek nem lehetnek kedveztlenebbek, mint azok, amelyek a hasonl jelleg, nemzeti jogon alapul ignyekre vonatkoznak, nem lehetnek tovbb olyanok, hogy gyakorlatilag lehetetlenn vagy rendkvl nehzz tegyk a krtrts elrst

a krtrtsnek arnyosnak kell lennie az elszenvedett krral, a krtrts mrtknek megtlsre vonatkoz kritriumok nem lehetnek kedveztlenebbek, mint azok, amelyek a hasonl jelleg, nemzeti jogon alapul ignyekre vonatkoznak a nemzeti brsg az ltala alkalmazand nemzeti jogszably alapjn nem teheti fggv a krtrtshez val jogot a ktelezettsgszegst elkvet llami szerv szndkossgbl vagy gondatlansgbl ered vtkessgtl az elmaradt haszon nem zrhat ki a megtrtend krok krbl amennyiben a nemzeti jog mint pl. az angol is - klnleges krtrtsek megtlst lehetv teszi, ezen szablyokat a kzssgi jogon alapul ignyek esetn is alkalmazni kell a tagllamok krtrtsi ktelezettsge idben nem korltozhat csupn a Brsg ktelezettsgszegst megllapt tletnek kihirdetst kveten elszenvedett krokra. C-224/01. sz. Kbler-gy tagllami brsg jogsrtse, jogsrts nyilvnvalsga Gerhard Kbler egyetemi tanr azrt indtott pert az osztrk llammal szemben kzvetett diszkriminci miatt, mert nem kapott meg egy klnleges ptlkot, mivel az ehhez szksges szolglati id megllaptsakor csak az Ausztriban meglv szolglati idejt vettk figyelembe, a ms tagllamokban megszerzett szolglati idt nem. Az osztrk legfelsbb brsg a ptlkot egyfajta hsgjutalomnak minstette, ezzel, mint objektv kritriummal indokolva a szolglati id szmtsnak mdjt. A Brsg visszautalt a Brasserie du Pcheur s Factortame egyestett gyekben kifejtett azon llspontjra, miszerint a nemzetkzi jogban az llam, amely felels egy nemzetkzi ktelezettsg megszegsrt, egysges mivoltban szerepel, fggetlenl attl, hogy a jogsrts, amelynek alapjn a kr keletkezett, a trvnyhoznak, az igazsgszolgltatsnak vagy a vgrehajt hatalomnak tulajdonthat-e. Ennek annl is inkbb gy kell lennie a kzssgi jogrendben, mivel minden llami hatsg, kztk a jogalkot is, feladata elltsa sorn kteles tiszteletben tartani azokat a normkat, amelyeket a kzssgi jog elr, s amelyek kzvetlenl meghatrozzk a magnszemlyek helyzett. gy krtrtsre ad alapot s a tagllamnak tudhat be az a jogsrts is, amely a tagllami legfelsbb brsg hatrozatbl ered a Francovich s Bonifaci-gyben kimondott felttelek szerint (jogokat llapt meg, slyos jogsrts, okozati sszefggs) A tagllami brsgnak kell eldntenie azt, hogy a jogsrts nyilvnval-e, ezt kveten lehet megtlni, hogy kellen slyos-e vagy nem. Az erre hatskrrel rendelkez brsg kijellse szintn a tagllamok feladata. Kellen slyos a jogsrts akkor, ha az adott hatrozat meghozatala a Brsg e trgyban kialaktott tlkezsi gyakorlatnak nyilvnval figyelmen kvl hagysval trtnik. A konkrt tnyllssal kapcsolatban a Brsg kimondta, hogy az olyan intzkeds, amely a munkavllal djazst szolglati idejtl teszi fggv, ugyanakkor kizrja annak lehetsgt, hogy valamely ms tagllamban tlttt hasonl kzszolglati idt figyelembe lehessen venni, alkalmas lehet a kzssgi jog megsrtsre, krtrtst azonban nem tlt meg, mivel a jogsrts nyilvnval voltt nem lehetett megllaptani.

29/69. sz. Stauder-gy a Brsg alapjogvdelmi szerepe A krelmez a vaj kedvezmnyes megvsrlsra szocilis alapon jogosult szemlyek azonostsnak azt a mdjt srelmezte, miszerint Nmetorszgban a jogosultnak kzlnie kell nevt az eladval, mg ms tagllamokban elegend egy, a jogosult szemlyt azonost utalvny felmutatsa. llspontja szeirnt a nmet jogszablyi rendelkezs srti a nmet Alkotmnyban foglalt emberi mltsghoz val jogot. A konkrt tnyllst a Brsg a kzssgi szably klnbz nyelvi vltozatainak sszevetsvel gy rtkelte, hogy a tagllamok maguk jogosultak megvlasztani az azonosts mdjt azzal, hogy a legkevsb korltoz intzkedst kell elnyben rszestenik, nem tilos azonban a nv szerinti azonosts elrsa sem. Mintegy mellkesen kimondta viszont a Brsg, hogy az emberi jogok a kzssgi jog ltalnos elveinek rszt kpezik, s ezek tiszteletben tartst a Brsg biztostja. 11/70. sz. Internationale Handelsgesselschaft-gy alapjogvdelem vs. kzssgi jog A vonatkoz kzssgi rendeletek kauci lettelt rtk el a kukoricagrzre vonatkoz exportengedly beszerzshez, melyet az engedly fel nem hasznlsa esetn a jogosult elveszt, ahogy ez az Internationale Handelsgesselschaft esetben is trtnt. Az eljr nmet kzigazgatsi brsg a kzssg ltal elrt vadkrendszert ellenttesnek tallta a nemzeti jog egyes alkotmnyos elveivel, mint pl. a cselekvsi szabadsg, arnyossg. A Brsg kimondta, hogy a kzssgi jog mg a tagllami alkotmnyokkal szemben is elsbbsget lvez. Megerstette, hogy az alapvet jogok tiszteletben tartsa a kzssg ltalnos jogelveinek szerves rszt kpezi. Kimondta tovbb, hogy e jogok vdelmnek a tagllamok kzs alkotmnyos hagyomnyaibl kell mertenie, de a jogvdelmet a kzssgi rdekek szem eltt tartsval kell biztostani. 44/79. sz. Hauer-gy alapjogok korltozsa Egy nmet fldbirtokos srelmezte, hogy a Tancs rendelete a bor tltermelsnek cskkentse rdekben ideiglenesen megtiltotta a szlteleptst. llspontja szerint ez ellenttes a tulajdonhoz val joggal s a foglalkozs szabad gyakorlsnak jogval, s hatlya nem terjed ki a hatlybalpst megelzen benyjtott teleptsi engedlyek irnti krelmekre. A Brsg az albbiakat mondta ki: A rendelet clja az volt, hogy azonnali hatllyal akadlyozza meg az jabb szlteleptseket, gy azt a folyamatban lv gyekben is alkalmazni kell. Az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye lehetv teszi a tulajdonjog korltozst a kz rdekben. Mind a nmet, mind az olasz s az r alkotmnyban megjelennek a tulajdon szocilis funkcii. A hivatkozott korltozs megfelel a Kzssg cljainak s nem tekinthet arnytalannak. A foglalkozs szabad gyakorlsa ugyancsak olyan alapjog, amely korltozhat, klnsen a tulajdonjoggal val sszefggsben.

C-112/00. Schmidberger-gy ruk szabad mozgsa vs. alapjogok Osztrk krnyezetvdk a tagllami szablyozsnak megfelelen bejelentett demonstrci miatt egy napra lezrtk az osztrk Brenner-autplyt, amely lezrs tnyt szles krben kzztettk. A lezrs megszntt kveten azonban a htvgi kamionstop miatt a teherforgalom az rintett autplyn nem indulhatott meg azonnal. A Schmidberger cg krtrtsi keresetet indtott amiatt, hogy gpjrmvei napokig vesztegeltek. llspontja szerint azzal, hogy a rendezvnyt az osztrk hatsgok nem tiltottk be, akadlyoztk az ruk szabad mozgst. Ez az akadlyozs, mivel nem igazolhat a tntetk vlemnynyilvntsi szabadsgval s gylekezsi jogval, srti a kzssgi jogot, ennlfogva az rintett tagllam felelssgnek megllaptshoz vezethet. A nemzeti brsg az elzetes dntshozatalra utal vgzsben tbbek kzt azt a krdst tette fel, hogy az ruk szabad mozgsnak Szerzds ltal biztostott joga elsbbsget lvez-e a vlemnynyilvntsi s gylekezsi szabadsggal szemben. A Brsg utalt arra, hogy az lland tlkezsi gyakorlat szerint az alapvet jogok azon ltalnos jogelvek szerves rszt kpezik, amelyek tiszteletben tartst a Brsg biztostja, s ennek sorn a Brsg a tagllamok kzs alkotmnyos hagyomnyaibl, valamint az emberi jogok vdelmre vonatkoz azon nemzetkzi szerzdsek nyjtotta irnymutatsokbl mert, amelyek kidolgozsban a tagllamok egyttmkdtek, vagy amelyekhez csatlakoztak. Az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye (EJEE) e tekintetben klns jelentsggel br. Az ezen tlkezsi gyakorlat ltal kialaktott elveket az Egysges Eurpai Okmny preambuluma, ksbb pedig az Eurpai Unirl szl Szerzds erstette meg: [a]z Uni a kzssgi jog ltalnos elveiknt tartja tiszteletben az alapvet jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok s alapvet szabadsgok vdelmrl szl, 1950. november 4-n Rmban alrt eurpai egyezmny biztostja, tovbb ahogyan azok a tagllamok kzs alkotmnyos hagyomnyaibl erednek. Kvetkezskppen nem engedhetk meg olyan intzkedsek a Kzssgen bell, amelyek sszeegyeztethetetlenek ez ekknt elismert emberi jogok tiszteletben tartsval. Mivel az alapvet jogok tiszteletben tartsa mind a Kzssg, mind tagllamai ktelezettsge, e jogok vdelme olyan jogos rdeket kpez, amely fszably szerint igazolhatja a kzssgi jog ltal megllaptott ktelezettsgek korltozst mg olyan, a Szerzdsben biztostott alapvet szabadsg esetben is, mint amilyen az ruk szabad mozgsa. Az EJEE ugyanakkor elismeri, a vlemnynyilvnts szabadsga s a gylekezs szabadsga alvethet bizonyos kzrdek cllal indokolt korltozsoknak, amennyiben ezek trvnyben meghatrozott, e rendelkezsek tekintetben valamely jogszer clnak vagy cloknak megfelel s a demokratikus trsadalomban szksges intzkedseknek minslnek, azaz knyszert trsadalmi szksglettel igazolhatk (pressing social need), s klnsen a kitztt jogszer clhoz kpest arnyosak. A konkrt esetben a Brsg azt llaptotta meg, hogy az osztrk hatsgok helyesen jrtak el, amikor engedlyeztk a demonstrcit, mivel a kzti forgalom s gy az ruk szabad mozgsa akadlyozsnak mrtke nem volt akkora, hogy indokolta volna az alapjogok korltozst (arnyossg). Magt a krtrtsi gyet ugyanakkor a Brsg nem dnttte el, tekintettel arra, hogy a Schmidberger az osztrk brsgok eltt nem tudta bizonytani, azt hogy jrmvei egyltaln nem tudtak ms tranzittvonalat ignybe venni, amivel egybknt eleget tehettek volna krenyhtsi ktelezettsgknek. A Brsg emiatt gy tlte meg, hogy a krds hipotetikus s az alapgy tnyllsa nem fgg ssze a kzssgi joggal, gy annak eldntsre nincs hatskre.

C-328/04. Vajnai-gy a Brsg hatskrnek hinya Vajnai Attila, a magyar Munksprt alelnke nagy nyilvnossg eltt tg vrs csillagot viselt, ezrt ellene bnteteljrs indult tiltott nknyuralmi jelkp hasznlata miatt. A msodfok brsg elzetes dntshozatal irnti krelemmel lt annak rdekben, hogy a Brsg rtelmezze a htrnyos megklnbztets tilalmt, mint kzssgi jogi alapelvet, figyelemmel arra, hogy tbb tagllamban a vrs csillag mint a munksmozgalom jelkpe szabadon hasznlhat s baloldali prtok jelkpeknt meg is jelenik. A Brsg gy tallta, hogy az gynek nincs kzssgi jogi relevancija, ezrt hatskrnek hinyt llaptotta meg. (s egy kis kiegszts: - Vajnai Attila a hazai jogorvoslatok kimertse utn az Emberi Jogok Eurpai Brsghoz fodult, amely a fenti rvelst elfogadva megllaptotta, hogy a magyar brsgok megsrtettk Vajnai szabad vlemnynyilvntshoz val jogt, amikor eltltk nknyuralmi jelkp hasznlata miatt. - Az Alkotmnybrsg 14/2000. (V.12.) AB hatrozatban elutastotta azt az indtvnyt, amely arra irnyult, hogy a Btk. tiltott nknyuralmi jelkp hasznlatra vonatkoz szablyait nyilvntsa alkotmnyellenesnek, kifejtve, hogy ezen jelkpek hasznlata flelmet kelthet a mltban srelmet szenvedett emberekben, mivel utalhat a totalitrius eszmkhez kapcsold embertelensgek megismtldsnek lehetsgre.) C-85/96. sz. Martinez Sala-gy llampolgrsgon alapul megklnbztets tilalma Rgta Nmetorszgban l spanyol llampolgrtl a jogszably tartzkodsi engedlyt kvetelt meg a gyermeknevelsi tmogats folystshoz, sajt llampolgrai viszont pusztn azon tny alapjn megkaptk ezt a tmogatst, hogy lakhelyk vagy tartzkodsi helyk Nmetorszgban volt. A Brsg kimondta, hogy valamely tagllam polgrra, aki lland jelleggel s jogszeren egy msik tagllam terletn tartzkodik, alkalmazni kell a Szerzds unis polgrsgra vonatkoz rendelkezseit, gy rvnyestheti az unis polgrsgbl fakad jogait, amelyekbe belertend az llampolgrsgon alapul megklnbztets tilalma is. C-184/99. sz. Grzelczyk-gy llampolgrsgon alapul megklnbztets tilalma A francia llampolgrsg R. Grzelczyk egyetemi tanulmnyokat folytatott Belgiumban. Az els hrom vben sajt maga llta meglhetsi, lakhatsi s tanulmnyi kltsgeit. Tanulmnyai negyedik s egyben utols vnek megkezdsekor minimlis ltfenntartsi tmogats, n. minimex irnti krelmet nyjtott az illetkes hatsghoz. A tmogatst elszr megtltk neki, majd megszntettk annak folystst arra hivatkozssal, hogy az rdekelt dikknt beiratkozott EGK polgr. A Brsg rendelkezsre ll adatok szerint az azonos krlmnyekkel rendelkez, de belga llampolgrsg dik jogosult lett volna a tmogatsra, teht a tmogats nyjtsnak egyetlen akadlya az a tny volt, hogy Grzelczyk nem belga llampolgr. A Brsg ismt kimondta, hogy az Uni valamely polgra, aki jogszeren tartzkodik a fogad tagllam terletn, akr tanulmnyok folytatsa cljbl is, a kzssgi jog alkalmazsi krbe es minden helyzetben hivatkozhat a Szerzds 6. cikkre, vagyis az llampolgrsgon val megklnbztets tilalmra. Ezzel a tilalommal ellenttes az olyan szablyozs, amely a szocilis elltsban val rszeslst nem sajt llampolgrok esetben attl teszi fggv, hogy azok a munkavllalk Kzssgen belli szabad mozgsrl szl 1612/68/EGK tancsi rendelet hatlya al tartoznak-e, mg sajt llampolgraival szemben ilyen felttelt nem tmaszt.

10

A dikok szabad mozgsra s tartzkodsra vonatkoz irnyelv kimondta, hogy a tartzkodsi jog kedvezmnyezettjei nem vlhatnak indokolatlan teherr a fogad tagllam kltsgvetse szmra, ennek rdekben a szablyozs a tartzkodsi jog feltteleknt a dikoktl megkvnta, hogy nyilatkozattal, vagy ms, azzal egyenrtk igazoljk, hogy kielgt anyagi fedezettel rendelkeznek (konkrt sszeget ugyanakkor nem hatrozott meg). Az llampolgrsgon alapul megklnbztets tilalma nmagban nem zrja ki, hogy a fogad tagllam gy tlje meg, hogy egy dik, aki szocilis tmogatsrt folyamodott, mr nem felel meg a tartzkodsi jog megszerzshez szksges fenti feltteleknek (megfelel anyagi fedezet), az ilyen dnts azonban nem lehet automatikus kvetkezmnye annak, hogy az illet a fogad tagllam szocilis tmogatsrt folyamodott. C-200/02. sz. Chen-gy kiskor unis polgr valamint nem unis polgr hozztartoz tartzkodsi joga M. L. Chen knai llampolgr hat hnapos terhesen lpett be az Egyeslt Kirlysg terletre, majd szak-rorszgba (Belfastba) utazott, ahol megszletett gyermeke, Catherine, akivel azta Walesben lnek. A gyermek az szak-rorszgi jogi szablyozs szerint, a ius soli elve alapjn megkapta az r llampolgrsgot, a britet viszont nem, mert Nagy-Britannia nem a ius soli elvt kveti. Az anya lland tartzkodsi engedly kiadsa irnti krelmt elutastottk. A Brsg megllapthatnak ltta, hogy az szak-rorszgba beutazs clja egyrtelmen az volt, hogy lehetv tegye a gyermek szmra az r llampolgrsg, s kvetkezskppen azon jog megszerzst, hogy az anya adott esetben gyermekvel egytt az Egyeslt Kirlysg terletn maradhasson, ebben azonban nem tallt kivetnivalt, figyelemmel arra, hogy a nemzeti llampolgrsg megszerzsnek szablyozsa a tagllamok hatskre (melyet a kzssgi jogra is figyelemmel kell gyakorolniuk). A vonatkoz nemzeti szablyozs alapjn az r llampolgroknak fszably szerint nem kell engedlyt krnik az Egyeslt Kirlysgba trtn belpsre s ott tartzkodsra, a gyermek, Catherine gy anyjval ellenttben szabadon mozoghat az Egyeslt Kirlysg s szak-rorszg terletn, azonban az Egyeslt Kirlysg terletn tartzkodni sem a gyermek, sem az anya nem jogosult. A Brsg kimondta, hogy az olyan tagllami llampolgr helyzett, aki a fogad tagllamban szletett, s aki sohasem gyakorolta szabad mozgshoz val jogt (vagyis nem hagyta el magnak a tagllamnak a terlett, csupn azon bell mozgott), nem lehet ezen egyetlen oknl fogva az olyan tisztn bels helyzethez hasonltani, amely az illet llampolgrt megfosztja a fogad tagllamban a kzssgi jog szemlyek szabad mozgsa s tartzkodsa jogra vonatkoz rendelkezsekre val hivatkozstl. Ugyancsak megllaptotta a Brsg, hogy a csecsem- vagy kisgyermekkorban lev gyermek hivatkozhat a kzssgi jog ltal szmra biztostott szabad mozgshoz s tartzkodshoz val jogra. Valamely tagllami llampolgr azon lehetsgt, hogy az EK-Szerzds s a msodlagos jog ltal biztostott jogok jogosultja legyen, nem kthet ahhoz a felttelhez, hogy az illet elrje a jogkpessghez, a fenti jogok nll gyakorlshoz szksges letkort. Szintn nem tmaszthat felttelknt az, hogy az unis polgr sajt maga rendelkezzen a tartzkods felttell megkvnt anyagi fedezettel s egszsgbiztostssal, elegend, ha azt hozztartozja biztostja szmra. Az EK 18. cikk s a tartzkodsi jogrl szl, 90/364/EGK tancsi irnyelv az alapgy krlmnyeihez hasonl krlmnyek kztt a fogad llam terletn hatrozatlan idej tartzkodsi jogot biztost valamely tagllam csecsem- vagy kisgyermekkorban lev kiskor llampolgra szmra, aki megfelel betegbiztosts kedvezmnyezettje, s akit harmadik orszg llampolgrsgval rendelkez egyik szlje tart el, aki elegend anyagi fedezettel rendelkezik ahhoz, hogy a kiskor ne jelentsen terhet a fogad tagllam kltsgvetse szmra.

11

Ilyen esetben ugyanezen rendelkezsek lehetv teszik a tnylegesen a gyermek gondjt visel szl szmra, hogy a gyermekkel egytt a fogad tagllamban tartzkodjk. C-135/08. sz. Rottmann-gy unis polgrsg elvesztse Janko Rottmann osztrk llampolgr volt, azonban ellene bnteteljrs indult, melyben gyanstottknt kihallgattk, emiatt Mnchenbe kltztt. Az osztrk hatsgok elfogatparancsot adtak ki ellene. Rottmann nmet llampolgrsgrt folyamodott, amelyet meg is kapott, ez pedig az osztrk llampolgrsg elvesztst vonta maga utn. A nmet hatsgok rtesltek a folyamatban lv bnteteljrsrl, s Rottmannt emiatt megfosztottk nmet llampolgrsgtl arra hivatkozssal, hogy azt csalrd mdon szerezte meg, mivel elhallgatta, hogy ellene bnteteljrs van folyamatban. Rottmann keresetet nyjtott be e hatrozat megsemmistse irnt. A nmet llampolgrsg elvesztse amellett, hogy hontalansgot eredmnyez, egyben az unis polgrsg s az abbl fakad jogok elvesztst is jelenti. A Brsg utalt a Grzelczyk- s Chen-gyekben megllaptottakra, miszerint az unis polgrsg clja, hogy a tagllamok llampolgrainak alapvet jogllsa legyen. Megismtelte a Martinez Sala-gyben kifejtetteket, miszerint az EK 17. cikk (2) bekezdse az unis polgrsg jogllshoz rendeli az EK-Szerzdsben meghatrozott jogokat s ktelezettsgeket, kztk az EK 12. cikkre trtn hivatkozs jogt a Szerzds trgyi hatlyval kapcsolatos minden helyzetben. Ismt utalt arra, hogy a fentiek miatt a tagllamoknak az llampolgrsg tern meglv hatskrk gyakorlsa sorn figyelembe kell vennik a kzssgi jogot. A Brsgnak arra kellett vlaszt adnia, hogy melyek azok a felttelek, amelyek fennllsa esetn valamely unis polgr sajt llampolgrsgnak elvesztse miatt elvesztheti unis polgrsgt, ennlfogva pedig megfoszthat az azzal sszefgg jogoktl. A Brsg gy tallta, hogy az llampolgrsg csalrd mdon trtn megszerzse miatti visszavons megfelel a kzrdek indoknak. Jogszer az, hogy valamely tagllam vdeni kvnja a kztte s llampolgrai kztt meglv, szolidaritson s hsgen alapul, klns kapcsolatot, valamint az llampolgrsgi jogviszony alapjt kpez jogok s ktelezettsgek klcsnssgt. A nemzeti brsgnak a kzrdek fennllst kveten azt kell vizsglnia, hogy a visszavonsi hatrozat tiszteletben tartja-e az arnyossg elvt mind az rintett szemly unis jogbeli helyzett illeten gyakorolt kvetkezmnyek tekintetben, mind pedig a nemzeti jog tekintetben. C-221/89. sz. Factortame (II)-gy llampolgrsg alapjn trtn megklnbztets A Brsg megllaptotta, hogy a kzssgi joggal ellenttesek az Egyeslt Kirlysg ltal bevezetett lajstromozsi rendszernek a hajtulajdonosok vagy zemeltetk llampolgrsgra, lakhelyre s lland lakhelyre vonatkoz kvetelmnyei, mivel azok llampolgrsgi alap diszkrimincit eredmnyeznek. Nem ellenttes viszont a kzssgi joggal a lajstromozs azon felttele, mely szerint a hajk zemeltetst, valamint mkdsk irnytst s ellenrzst az Egyeslt Kirlysg terletrl kell elltni, vagyis a jogi szemlyek honossgnak az ellenrzs elve alapjn trtn meghatrozsa. 43/75. sz. Defrenne (II)-gy nemi diszkriminci Egy belga stewardess azt srelmezte, hogy frfi kollgival ellenttben neki meg kellett szntetnie munkaviszonyt amiatt, hogy elmlt 40 ves, tovbb frfi kollgi azonos munkrt magasabb brt kaptak. Ebbl hrom jogeset is szletett:

12

Defrenne I. : a djazs fogalmba nem tartozik bele az rgsgi nyugdj Defrenne III. : az egyenl munkrt egyenl brt elve kizrlag a brezsre vonatkozik, nem terjes ki az elbocsts vagy nyugdjba vonuls feltteleire, mg akkor sem, ha ezek kzvetlen pnzgyi hatssal brnak. Defrenne II. : A Brsg kimondta, hogy az EK Szerzds 141. cikke, amely az egyenl munkrt egyenl br szablyt tartalmazza, ami a Kzssgi jog alapelvnek tekintend, mind vertiklis, mind horizontlis kzvetlen hatllyal rendelkezik, visszahat hatlya azonban nincs. 222/84. sz. Johnston-gy hatkony jogorvoslat, egyenl bnsmd, vertiklis kzvetlen hatly szak-rorszg, miutn megszaporodtak a rendrk elleni mernyletek, gy dnttt, hogy a frfi rendrk kikpzst kapnak s lfegyvert fognak viselni, a nk azonban nem. Emiatt nket a tovbbiakban nem alkalmaztak s a meglv szerzdseiket sem hosszabbtottk meg. Az r szablyozs gy ltette t az egyenl bnsmdrl szl kzssgi irnyelvet, hogy a nemi diszkriminci tilalma alli kivteleket llaptott meg, mint az llambiztonsg, kzbiztonsg s kzrend vdelme. Ezen indokok fennllst az r jogszably szerint megdnthetetlenl bizonytotta a belgyminiszter ltal killtott tanstvny. A Brsg az albbiakat mondta ki: A hatkony jogorvoslathoz val jog azt jelenti, hogy az rintettek kzssgi jogon alapul jogaikra tnylegesen hivatkozni tudnak a tagllami brsgok eltt. A brsgi fellvizsglat olyan jogelv, amely a tagllamok kzs alkotmnyos hagyomnyain alapul, s amelyet az EJEE is megerst. Ezzel ellenttes a fenti megdnthetetlen bizonytk trvnybe iktatsa, amely gy nmagban kizrja a brsgi fellvizsglat lehetsgt. A kzssgi irnyelv az egyenl bnsmd elvtl olyan tevkenysgek esetben enged eltrst, amelyeknl a nem a tevkenysg jellegbl vagy amunkavgzs krlmnyeibl addan meghatroz tnyez. A fenti kockzatok viszont minden fegyveres rendrt rintenek fggetlenl attl, hogy frfi-e vagy n. Az irnyelv kivtelekre vonatkoz rendelkezse kellen pontos, gy annak nem megfelel tltetse esetn a magnszemlyek hivatkozhatnakr a tagllammal szemben, teht kzvetlen hatllyal br. Ugyancsak kzvetlen hatllyal br a hatkony jogorvoslat kvetelmnyre vonatkoz rendelkezs mint ltalnos jogelv. Egy llami hatsg mint munkltat jelen esetben a rendrfnk aktusa betudhat az llamnak, mivel ellenkez esetben a hatsgnak elnye szrmazhatna abbl, hogy az t ltrehoz tagllam nem tartotta be a kzssgi jogot az llamfogalomba teht belerti az llami hatsgokat, ami megalapozza a vertiklis kzvetlen hatlyt. C-415/93. sz. Bosman-gy llampolgrsg szerinti diszkriminci, akadlyozs tilalma Bosman belga llampolgrsg profi labdargknt t szeretett volna szerzdni egy francia klubhoz, ez azonban lnyegben az rte kvetelt nagy sszeg tigazolsi dj meg nem fizetse miatt hisult meg. A Brsg megllaptotta, hogy ellenttes a kzssgi joggal minden olyan szablyozs, amely pnzsszeg megfizetstl teszi fggv azt, hogy a munkavllal munkaszerzdsnek lejrta utn msik tagllamban vllalhasson munkt. Mivel a hivatkozott szably llampolgrsgra tekintet nlkl vonatkozott a munkavllalkra, nem volt megllapthat az llampolgrsg szerinti diszkriminci illetve az egyenl bnsmd srelme.

13

A Brsg azonban kiszlestette a munkaer szabad ramlsnak kvetelmnyt annak kimondsval, hogy tilos mindenfajta intzkeds, amely ezt akadlyozn vagy korltozn, akr tagllamtl, akr magnszemlyektl ered. C-144/04. sz. Mangold-gy letkoron alapul diszkriminci Werner Mangoldot hatrozott idej munkaszerzdssel alkalmazta munkltatja, kizrlag amiatt, hogy a munkavllal 56 ves volt, mivel a vonatkoz nemzeti szablyozs lehetv tette, hogy az 52. letvket betlttt munkavllalkat hatrozott idej szerzdssel foglalkoztassk, s a hatrozott id lejrtval jabb hatrozott idej szerzds(eke)t kthessenek velk egszen a nyugdjkorhatr elrsig. Az elzetes dntshozatali eljrsban feltett krds az volt, hogy az ilyen szablyozs megfelel-e a foglalkoztats s a munkavgzs sorn alkalmazott egyenl bnsmd ltalnos kereteinek ltrehozsrl szl 2000/78/EK tancsi keretirnyelvnek. A keretirnyelv az letkoron alapul eltr bnsmd tekintetben gy rendelkezik, hogy az ilyen eltr bnsmd nem jelent htrnyos megklnbztetst, ha a nemzeti jog keretein bell egy trvnyes cl ltal objektven s sszeren igazolt, belertve a foglalkoztatspolitikt, a munkaer-piaci s a szakkpzsi clkitzseket, s ha a cl elrsnek eszkzei megfelelk s szksgesek. Az ilyen eltr bnsmd magban foglalhatja tbbek kztt a foglalkoztatshoz s a szakkpzshez trtn hozzjuts kln felttelekhez ktst, kln foglalkoztatsi s munkafeltteleket a munkavllalk egyes csoportjainak gy pl. az idseknek vagy fiataloknak a vdelme rdekben. A hivatkozott nmet szablyozs clja az volt, hogy a nyugdjkorhatrhoz kzeled munkavllalk foglalkoztatst elsegtse s gy az rintettek elkerlhessk a munkanlklisget. A Brsg azonban megllaptotta, hogy az olyan szablyozst, amely az ilyen foglalkoztats egyetlen felttell az letkort szabja, tekintet nlkl arra, hogy az rintettek milyen munkaerpiaci helyzetben vannak, gy pl. mennyi ideig voltak munkanlkliek, ha azok voltak egyltaln, annak bizonytsa nlkl, hogy a korhatr megllaptsa objektv mdon szksges az idsebb munkanlkli munkavllalk szakmai beilleszkedsnek elsegtshez, gy kell tekinteni, mint amely meghaladja azt a szintet, amely megfelel s szksges a kitztt cl elrshez. Az arnyossg elvnek tiszteletben tartsa ugyanis azt jelenti, hogy az egyni jogoktl val eltrs esetn a lehet legnagyobb mrtkben ssze kell egyeztetni az egyenl bnsmd elvnek s a kitztt clnak a kvetelmnyeit. Kimondta tovbb a Brsg, hogy az letkoron alapul htrnyos megklnbztets tilalma gy a kzssgi jog ltalnos elvnek tekintend, s a nemzeti brsg ktelessge az letkoron alapul htrnyos megklnbztets tilalma teljes rvnyeslsnek biztostsa, eltekintve a nemzeti jog mindazon rendelkezseinek alkalmazstl, amelyek ellenttesek a kzssgi joggal, abban az esetben is, ha az irnyelv tltetsnek hatrideje mg nem jrt le. C-187/01. s C-385/01. sz. Gztok s Brgge-gyek - ne bis in idem elve A Hollandiban l trk llampolgr, Gztok ellen a holland hatsgok bnteteljrst indtottak kbtszer birtoklsa miatt, amely egyfajta elterelssel fejezdtt be: az gysz a vonatkoz holland jogszablyoknak megfelelen megllapodst kttt a terhelttel, aminek rtelmben egy meghatrozott

14

pnzsszeg megfizetsre tekintettel az eljrst megszntette. Gztokot ezt kveten egy nmet brsg eltlte Hollandiban elkvetett kbtszer-kereskedelemrt. Klaus Brgge nmet llampolgr ellen szndkos testi srts miatt folyt eljrs mind Nmetorszgban, mind Belgiumban. A nmet hatsgok ugyancsak brsgi eljrs lefolytatsa nlkl fejeztk be az gyet. A krdsek arra irnyultak, hogy a valamely tagllamban hozott nem brsgi dntsek akadlyt kpezik-e az eljrs lefolytatsnak egy msik tagllamban. A Brsg azt llaptotta meg, hogy a nemzeti igazsgszolgltatsi hatsg gy teht nem csak a brsg, hanem adott esetben az gyszsg dntse akkor kpezi akadlyt jabb eljrsnak, ha annak alapjn a terheltet bizonyos ktelezettsgek terhelik, vagyis az eljr hatsgok szankcionljk a jogellenes cselekmnyt. Ilyenkor a cselekmnyt a Schengeni Megllapods Vgrehajtsrl szl Egyezmny (tovbbiakban: SMVE) 54. cikke szerint jogersen elbrltnak kell tekinteni ill. a pnzsszeg megfizetse esetn gy kell tekinteni, hogy a bntetst mr vgrehajtottk. C-469/03. sz. Miraglia-gy ne bis in idem elve F.M. Miraglia ellen azrt indult bnteteljrs mind Olaszorszgban, mind Hollandiban, mert fennllt annak megalapozott gyanja, hogy megszervezte kb. 20 kg kbtszer Hollandibl Olaszorszgba trtn eljuttatst. A holland hatsgok az Olaszorszgban folyamatban lv bnteteljrsra tekintettel sajt eljrsukat megszntettk. Az olasz brsg krdse az volt, hogy a holland megszntet hatrozat olyan jogers elbrlsnak tekintend-e, amely megakadlyozza az eljrs lefolytatst olaszorszgban. A Brsg megllaptotta, hogy az olyan megszntet hatrozat, amely a terhelt jogellenes cselekmnynek elbrlsrl egyltaln nem rendelkezik, csupn azt llaptja meg, hogy ms tagllamban is bnteteljrs van folyamatban ugyanezen terhelt ugyanezen cselekmnye miatt, e msik eljrs lefolytatsnak nem akadlya. C-150/05. Sz. Van Straaten-gy ne bis in idem elve Jean Leon Van Straaten ellen Hollandiban bnteteljrst indtottak 5500 gramm heroinnak 1983. mrcius 26-n vagy a krli idszakban Olaszorszgbl Hollandiba val behozatala, 1 000 gramm heroinnak az 1983. mrcius 27-tl 30-ig terjed idszakban Hollandiban val tartsa, harmadsorban pedig lfegyvernek s lszernek 1980 mrciusban Hollandiban val tartsa miatt. A holland brsg Van Straatent a heroinbehozatal tekintetben bizonytottsg hinyban felmentette, a kt msik cselekmny miatt pedig 20 havi szabadsgvesztsre tlte. Az tlet jogerre emelkedett s Van Straaten letlttte a kiszabott bntetst. Olaszorszgban Jean Leon Van Straaten s ms szemlyek ellen bnteteljrst indtottak jelents mennyisg sszesen mintegy 5 kilogramm kbtszernek 1983. mrcius 27-n vagy ezen idpont krli tartsrt, s tbb alkalommal Hollandiba trtnt kivitelrt. A milni brsg Van Straatent s kt trst emiatt tvolltkben 10 v brtnbntetsre s 50 milli ITL pnzbntetsre tlte, valamint a bngyi kltsg megfizetsre tlte. Van Straaten szerint a Hollandiban lefolytatott bnteteljrs akadlyt kpezte volna az olasz hatsgok eljrsnak.

15

Az SMVE 54. cikke gy rendelkezik: Az ellen a szemly ellen, akinek a cselekmnyt a Szerzd Felek egyikben jogersen elbrltk, ugyanazon cselekmny alapjn nem lehet egy msik Szerzd Fl terletn bnteteljrst indtani, amennyiben eltls esetn a bntetst mr vgrehajtottk, vgrehajtsa folyamatban van, vagy az tlet meghozatalnak helye szerinti Szerzd Fl jogszablyainak rtelmben azt tbb nem lehet vgrehajtani. A Brsg visszautalt a C-436/04. sz. Van Esbroeck-gyben hozott tletben kifejtettekre, miszerint az SMVE 54. cikknek ugyanazon cselekmny szhasznlatbl kitnik, hogy e rendelkezs magra a krdses trtneti tnyllsra vonatkozik, tekintet nlkl annak jogi minstsre. A ne bis in idem elve szksgkppen felttelezi a rszes llamok egyms bntet igazsgszolgltatsi rendszerbe vetett bizalmnak megltt s azt, hogy minden rszes llam elismeri a ms rszes llamban hatlyos bntetjog alkalmazst, mg akkor is, ha sajt nemzeti jognak alkalmazsa eltr eredmnyre vezetne. Ebbl az kvetkezik, hogy ugyanazon tnylls kt tagllamban esetlegesen eltr jogi minstse nem gtolhatja az SMVE 54. cikknek alkalmazst. A szabad mozgshoz val jognak a gyakorlst hatkonyan csak az biztostja, ha egy cselekmny elkvetje tudhatja, hogy miutn valamely tagllamban eltltk s bntetst vgrehajtottk, illetve esetlegesen jogersen felmentettk, anlkl mozoghat a schengeni trsgben, hogy ms tagllamban bnteteljrstl kellene tartania amiatt, hogy e cselekmny ez utbbi llam joga szerint ms bncselekmnynek minsl. Egybirnt a Brsg korbban kimondta, hogy az ugyanazon kbtszerek kivitelben s behozatalban megnyilvnul bntetend s az SMVE valamely rszes llamban bnteteljrs alapjt kpez cselekmny fszably szerint az 54. cikk rtelmben vett ugyanazon cselekmnynek minsl (Van Esbroeck-gyben hozott tlet). A Brsg kimondta, hogy a trtneti tnyllsnak, azaz az egymshoz elvlaszthatatlanul ktd krlmnyek egyttesnek az azonossga minsl irnyad szempontnak e cikk alkalmazsakor, fggetlenl e tnylls jogi minststl s a vdett jogi trgytl; a kbtszerrel kapcsolatos bncselekmnyek vonatkozsban nem kvetelmny, hogy a kt rintett tagllamban a krdses kbtszer-mennyisgek vagy a kt llamban a cselekmny elkvetsben lltlag rszt vev szemlyek azonosak legyenek; az ugyanazon kbtszereknek az SMVE valamely rszes llambl val kivitelben s ms rszes llam terletre val behozatalban megnyilvnul bntetend s bnteteljrs alapjt kpez cselekmny fszably szerint az 54. cikk rtelmben vett ugyanazon cselekmnynek minsl, m ennek vgrvnyes mrlegelse a hatskrrel rendelkez nemzeti hatsgokra tartozik; az egyezmny 54. cikkben rgztett ne bis in idem elvt alkalmazni kell valamely rszes llam igazsggyi hatsgainak a terheltet bizonytkok hinyban felment jogers hatrozatra. 48/75. sz. Royer-gy a letelepeds joga A Brsg megerstette egy tagllam llampolgrnak azon jogt, hogy brmely ms tagllamban a fogad orszg ltal kiadott tartzkodsi engedlytl fggetlenl tartzkodjon.

16

118/75. sz. Watson & Belmann-gy nem diszkriminatv intzkeds A Brsg llspontja szerint a ms tagllamokbl rkez szemlyekre s szllsadikra vonatkoz bejelentsi ktelezettsg akkor nem diszkriminatv, ha az erre elrt hatrid sszer s a mulasztst nem szankcionljk arnytalanul slyosan, gy pl. kitoloncolssal, amely intzkeds mr a szemlyek szabad mozgsnak tagadst jelenten. C-413/99. sz. Baumbast-gy gyermekek s nem unis polgr ill. nem migrns munkavllal szlk tartzkodsi joga Tulajdonkppen kt alapgy: A Baumbast-gyben egy kolumbiai llampolgrsg asszony hzassgot kttt a nmet llampolgr Baumbast rral az Egyeslt Kirlysgban. Az asszony idsebb lnya, Maria Fernanda Sarmiento kolumbiai llampolgr, a fiatalabb kzs gyermek, Idanella Baumbast pedig nmet-kolumbiai ketts llampolgr volt. A csald mind a ngy tagja 5 ves tartzkodsi engedlyt kapott az Egyeslt Kirlysgban, azonban az apa 3 v elteltvel mr csak alkalomszeren keresett itt munkt s jellemzen nem unis tagllamokban dolgozott. A csald hza az Egyeslt Kirlysgban volt, az anya is itt lt s a gyermekek is itt jrtak iskolba, egszsgbiztostsuk azonban Nmetorszgban volt, gy az ilyen szolgltatsokat ott vettk ignybe. Az aptl a hatsgok megtagadtk a hatrozatlan idej tartzkodsi engedlyt. Az R.-gyben az amerikai llampolgr R. asszony egy francia llampolgrral kttt els hzassgbl szrmaz kt gyermek anyja volt, akik francia-amerikai ketts llampolgrok voltak. Az anya a hzassg fennllsa alatt telepedett le az Egyeslt Kirlysgban, mint egy kzssgi llampolgr felesge, akit megilletnek az EK-Szerzdsben biztostott jogok, s 5 ves tartzkodsi engedlyt kapott. A hzaspr hamarosan elvlt, de az asszony tovbbra is az Egyeslt Kirlysgban tartzkodott. A vlskor kttt megllapods rtelmben a gyermekeknek desanyjukkal kellett maradniuk Angliban s Walesben a vlst kveten legalbb t vig, vagy a felek kzs megllapodsval meghatrozott egyb idtartamon keresztl. A vlst kveten a gyermekek rendszeres kapcsolatban lltak desapjukkal, aki mg mindig az Egyeslt Kirlysgban tartzkodott s dolgozott, s aki desanyjukkal mind rzelmi, mind anyagi szempontbl megosztotta az oktatsukrt viselt felelssget. Az asszony hzat is vsrolt az Egyeslt Kirlysgban s egy vllalkozst is ltrehozott. A gyermekek megkaptk a hatrozatlan idre szl tartzkodsi engedlyt, mint bevndorl munkavllal csaldtagjai, az asszony azonban nem. A Brsg az albbiakat mondta ki: Valamely eurpai unis polgr gyermekei, akik valamely tagllamban telepedtek le, mialatt szljk migrns munkavllalknt gyakorolta tartzkodsi jogt e tagllamban, a vonatkoz irnyelv szerint jogosultak az ltalnos oktatsban val rszvtel cljbl e tagllamban tartzkodni. Az a tny, hogy az rintett gyermekek szlei idkzben elvltak, illetve hogy csak az egyik szl eurpai unis polgr, s ez a szl mr nem migrns munkavllal a fogad tagllamban, vagy hogy maguk a gyermekek nem unis polgrok, e tekintetben egyltaln nem relevns. Ha a gyermekeket abbl a clbl illeti meg tartzkodsi jog a fogad tagllamban, hogy ott ltalnos oktatsban vegyenek rszt, ezt a rendelkezst gy kell rtelmezni, mint amely lehetv teszi a gyermekek felgyelett tnylegesen ellt szl szmra, hogy llampolgrsgtl fggetlenl gyermekeivel tartzkodjon, gy megknnytve a fent emltett jog gyakorlst, annak ellenre, hogy a szlk idkzben elvltak, vagy az a szl, aki eurpai unis polgr, mr nem migrns munkavllal a fogad tagllamban.

17

Azon eurpai unis polgr, akit a fogad tagllamban migrns munkavllalknt mr nem illet meg a tartzkodsi jog, az EK 18. cikk (1) bekezdsnek kzvetlen alkalmazsval unis polgrknt rendelkezhet ugyanott tartzkodsi joggal. E jog gyakorlsa az e rendelkezsben meghatrozott korltozsoktl s felttelektl fgg, de az illetkes hatsgoknak s adott esetben a nemzeti brsgoknak gyelnik kell arra, hogy e korltozsokat s feltteleket a kzssgi jog ltalnos elveinek s klnsen az arnyossg elvnek tiszteletben tartsval alkalmazzk. C-33/07. sz. Jipa-gy szabad mozgshoz val jog korltozsnak lehetsge Gh. Jipa romn llampolgr 2006-ban azzal a cllal hagyta el Romnit, hogy Belgiumba utazzon, ahonnan kt hnappal ksbb a vonatkoz egyezmny rtelmben jogellenes tartzkods cmn visszatoloncoltk. Az illetkes romn miniszter keresetet nyjtott be a hatskrrel rendelkez nemzeti brsghoz, hogy a vonatkoz romn trvny rendelkezsei alapjn hatrozatval legfeljebb hrom vig terjeden tiltsa meg Gh. Jipa szmra a Belgiumba trtn belpst. A miniszter keresetben nem szerepel, milyen termszet az a jogellenes tartzkods, amely Gh. Jipa kitoloncolshoz vezetett. A Brsg a Daily Mail-gy analgijra (ld.lejjebb) kimondta, hogy a szabad mozgshoz val jog magban foglalja mind az Eurpai Uni polgrainak a szrmazs helytl eltr tagllamba val belpsnek jogt, mind pedig az elbbi tagllam elhagysnak jogt, mivel az EK-Szerzdsben biztostott alapvet szabadsgjogokat lnyegktl fosztan meg az, ha a szrmazsi orszg rvnyes indokols nlkl megtilthatn llampolgrainak, hogy egy msik tagllam terletre trtn belps cljval elhagyhassk azt. Az unis llampolgrok szabad mozgshoz val joga nem felttlen, hanem a Szerzdsben, valamint a vgrehajtsra hozott rendelkezsekben elrt korltozsok s felttelek gy klnsen kzrendi, illetve kzbiztonsgi indokok - mellett ismerhet el. E tekintetben a Brsg mr tbb alkalommal megllaptotta, hogy br a tagllamok lnyegben tagllamonknt s idszakonknt vltoz nemzeti ignyeiknek megfelelen szabadon hatrozhatjk meg a kzrend s a kzbiztonsg kvetelmnyeit, ugyanakkor kzssgi sszefggsben s klnsen a szemlyek szabad mozgsa alapelvtl val eltrs igazolsakor e kvetelmnyeket szigoran kell rtelmezni, oly mdon, hogy annak tartalmt az egyes tagllamok ne hatrozhassk meg egyoldalan a eurpai kzssgi intzmnyek ellenrzse nlkl. Az tlkezsi gyakorlat azt is megllaptotta, hogy a kzrend fogalma minden esetben azt felttelezi, hogy a trsadalmi rend megzavarsn tl, amelyet valamennyi jogsrts megvalst a kzrend olyan jelenbeli, valsgos s kellen slyos veszlyeztetse lljon fenn, amely srti a trsadalom valamely alapvet rdekt. Kizrlag az rintett egyn szemlyes magatartsn kell alapulniuk (ld. pl. Van Duyn-gy), az adott gyhz kzvetlenl nem kapcsold vagy az ltalnos megelzsi megfontolsokon alapul indokolsok nem elfogadhatak. Ami a konkrt gyet illeti, pusztn azt a krlmnyt, hogy egy unis llampolgr egy msik tagllam terletrl ahol jogellenesen tartzkodott trtn kitoloncolst elrendel intzkeds alanya, a szrmazs szerinti tagllam nem veheti figyelembe a tekintetben, hogy korltozza ezen llampolgr szabad mozgshoz val jogt, kivve ha ez utbbi magatartsa valdi, kzvetlen s kellen slyos veszlyt jelent a trsadalom valamely alapvet rdekre. Nem ellenttes a kzssgi joggal az olyan nemzeti szablyozs, amely lehetv teszi valamely tagllam llampolgra azon jognak korltozst, hogy egy msik tagllam terletre lphessen, klnsen azrt, mert korbban ebbl a tagllambl jogellenes tartzkods miatt kitoloncoltk, azokkal a felttelekkel, hogy

18

ezen llampolgr szemlyes magatartsa a jelenben, valsgosan s kellen slyosan veszlyeztesse a trsadalom valamely alapvet rdekt, a tervezett korltoz intzkeds alkalmas legyen arra, hogy biztostsa clkitzsnek megvalsulst, s ne lpje tl az ennek elrshez szksges mrtket. 53/81. sz. Levin-gy munkavllal fogalma a kzssgi jogban A tmadott nemzeti szablyozs a kedvezmnyekre jogost munkavllali sttusz fennllst ahhoz kttte, hogy az rintett szemly elri-e a nemzeti jog ltal megllaptott legkisebb jvedelmet. A Brsg kimodta, hogy a munkavllal olyan nll tartalommal br kzssgi fogalom, amaelyet nem lehet a klnbz nemzeti jogok alapjn rtelmezni, mert ez adott esetben ahhoz vezethetne, hogy a szemlyek meghatrozott krt kizrn a munkavllalk szabad ramlsval sszefgg jogaik gyakorlsbl. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavllal fogalmt szlesen kell rtelmezni. 344/87. sz. Bettray-gy munkavllal fogalma mg mindig Egy nmet exdrogost Hollandiban alkalmaztak munkaterpia, azaz szocilis foglalkoztats keretben. A Brsg kimondta, hogy a szocilis foglalkoztats nem tekinthet valsgos s tnyleges (effective and genuine) munkavgzsnek, mivel kizrlagos clja a rehabilitci, azaz hogy felksztsen a ksbbi tnyleges munkavgzsre, gy a foglalkoztatottak nem tekinthetk munkavllalnak. C-379-87.sz. Groener-gy munkavllalk kzvetett diszkrimincijnak tilalma Anita Groener holland llampolgrt egy r fiskoln nem neveztk ki a festszet tanrv, mert nem sikerlt az r nyelvvizsgja. rorszg kt hivatalos nyelve az r s az angol, rl azonban csak a lakossg egyharmada beszlt, ezrt a kormny prblta elmozdtani az r nyelv hasznlatt. Az rintett dublini fiskoln egyetlen tanr sem tantott r nyelven, tovbb Anita Groener festszetet akart oktatni, nem pedig pl. irodalmat. A Brsg megllaptotta, hogy az r szablyozs ltal tmasztott nyelvi kvetelmny az adott lls termszete miatt indokolt lehet mivel az oktats mellett a tanrok rszt vesznek az iskola mindennapi letben is - a kultrpolitika rszeknt, azonban a diszkriminci tilalmnak s az arnyossg elvnek rvnyeslnie kell, gy nem rhat el pl. az, hogy a nyelvtuds csak az adott llamban szerezhet meg, a vizsga mgismtlsre pedig lehetsget kell biztostani. 41/74. sz. Van Duyn-gy kzrendi klauzula kezdeti rtelmezse Tnyllst ld. feljebb Az gyben hrom krds merlt fel: rtelmezhet-e valamely szemly magatartsaknt valamely szervezethez, egyhzhoz val tartozs illetve ottani munkavllals? Lehet-e hivatkozni a kzrend srelmre, ha a munkltat szervezet tevkenysgt ugyan trsadalomra krosnak tekintik, de az nem trvnyellenes?

19

Megtagadhat-e egy msik tagllam polgrnak ilyen szervezetnl trtn foglalkoztatsa abban az esetben, ha sajt llampolgrok munkavllalst engedlyezik?

A Brsg mindhrom krdsre igennel vlaszolt, kimondta tovbb, hogy a kzrend fogalmt szken kell rtelmezni, de tartalma az egyestagllamokban eltr lehet. C-115-116/96. sz. Adoui s Cornuaille-gy kzrend vs. llampolgrsg A belga hatsgok a kt francia nnek nem adtak tartzkodsi engedlyt, mert vlhetleg prostitultknt dolgoztak volna egy brban, amely tevkenysget kzrendbe tkznek tltek. A belga jogszablyok a prostitcit nem tiltottk, csak korltozni prbltk, a gyakorlatban pedig az ilyen tevkenysget folytat klfldieket rendszeresen kiutastottk. A Brsg kimondta, hogy a kzrendi klauzulra egy tagllam akkor hivatkozhat, ha a trsadalom valamely alapvet rdekt srt tnyleges s slyos fenyegets valsznsthet, azonban ez sem eredmnyezhet a sajt llampolgrok s ms tagllamok polgrai kztti nknyes megklnbztetst. C-149/79. Bizottsg kontra Belgium-gy a kzszolglat mint kivtel A Bizottsg eljrst kezdemnyezett Belgium ellen, mert a belga llami vasttrsasg, a belga llam s a belga nkormnyzatok ltal 1973-77 kztt megjelentetett valamennyi llsplyzat (plyamunks, villanyszerel, jjelir esetn is pl.)felttelknt rta el a belga llampolgrsgot. A Brsg kimondta, hogy csak olyan foglalkoztats esetben lehet korltozni a szabad munkavllalst, amely kzvetlenl vagy kzvetve kzszolglati funcit testest meg, illete amely llami rdek vagy egyb kztestleti rdek vdelmt clz feladat teljestsvel jr egytt. Az adott foglalkozsnak nlklzhetetlen jellemzje kell, hogy legyen az adott llam s a munkavllal kztti bizalmi viszony, melynek legegyszerbb fokmrje az llampolgrsg. C-473/93. sz. Bizottsg kontra Luxemburg-gy a kzszolglat mint kivtel A Bizottsg 1993-94 folyamn tbb tagllam, gy Belgium, Grgorszg s Luxemburg ellen is eljrst kezdemnyezett azt kifogsolva, hogy azok tlsgosan szles krben alkalmazzk az llampolgrsg kvetelmnyt. A Brsg tleteibe ismt megllaptotta, hogy a munkavllalk szabad ramlsnak srelmt jelenti, ha ltalnos felttelknt tmasztjk az llampolgrsgot a kzoktatsban, kutatsban, kzegszsggyben, kzlekedsben, postnl, tmegtjkoztatsban, valamint a vz-, gz- s elektormosenergia-elltsrl gondoskod kzzemi vllalatoknl trtn alkalmazshoz nem vizsglva azt, hog az adott beoszts mennyiben kapcsoldik a kzhatalom gyakorlshoz ill. az llam ltalnos rdekeinek vdelmhez. C-55/94. sz. Gebhard-gy a letelepeds szabadsgnak akadlyozsi tilalomknt val rtelmezse, Gebhard-formula R. Gebhard nmet llampolgrt 1977 ben jegyeztk be gyvdknt Stuttgartban, azonban mr 1978tl Olaszorszgban lt olasz felesgvel. Elszr egy olasz gyvdi irodban dolgozott, majd 1989ben megnyitotta sajt irodjt Milnban, ami ellen tbb olasz gyvd kifogssal lt, mivel az avvocato cm alatt folytatta tevkenysgt. Az gyvdi kamara Gebhardot eltiltotta a cmhasznlattl s egy idre a foglalkozs gyakorlstl is.

20

A Brsg kidolgozta az n. Gebhard-formult, miszerint a Szerzds ltal garantlt gazdasgi alapszabadsgok gyakorlst vrhatan htrltat vagy kevsb vonzv tev tagllami intzkedsek csak akkor lehetnek jogszerek, ha: azokat diszkrimincimentesen kell alkalmazni alkalmazsukat a kzrdek indokolja alkalmasak a kitztt cl elrsre nem haladjk meg azt a mrtket, ami a cl elrshez felttlenl szksges arnyossg. C-309/99. sz. Wouters-gy gyvdek s ms szakmk egyttmkdsnek tilalma Az alapgyek: J. C. J. Wouters, az amsterdami gyvdi kamarnl bejegyzett gyvd 1991-ben lett tag az Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs (adtancsadk) trsasgnl. 1994 vgn tjkoztatta a rotterdami terleti gyvdi kamara ellenrz bizottsgt, hogy szndkban ll krni a nyilvntartsba vtelt e vros gyvdi kamarjnl, s az Arthur Andersen & Co., advocaten en belastingadviseurs megnevezs alatt tevkenykedni. A bizottsg hatrozatban megllaptotta, hogy az Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs trsasg tagjai egyttmkdsi trsulst tartottak fenn az Arthur Andersen & Co. Accountants trsasg tagjaival, vagyis a knyvvizsglk szakmai csoportjnak tagjaival, gy J. C. J. Wouters megsrti a vonatkoz trvnyi rendelkezseket, melyek tiltjk az gyvdek s knyvvizsglk kztti egyttmkdst, ha olyan egyttmkdsbe kezd, amelynek a kzs megnevezse tartalmazza Arthur Andersen termszetes szemly nevt. 1995 elejn J. W. Savelbergh, az amsterdami gyvdi kamara tagja rtestette az amsterdami terleti gyvdi kamara ellenrz bizottsgt azon szndkrl, hogy egyttmkdsre lpjen a Price Waterhouse Belastingadviseurs BV trsasggal, a Price Waterhouse nemzetkzi vllalkozs lenyvllalatval, amely nemcsak adtancsadkat, hanem knyvvizsglkat is magban foglal. A bizottsg hatrozatban kimondta, hogy a tervezett egyttmkds ugyancsak ellenttes a fenti szablyokkal. Az rintettek ezrt keresetet indtottak, s tbbek kztt azzal rveltek, hogy a hatrozatok sszeegyeztethetetlenek a Szerzds versenyjogra, a letelepedsi jogra s a szolgltatsnyjts szabadsgra vonatkoz rendelkezseivel Az gyvdeket illeten a Brsg kiemelte, hogy az lland tlkezsi gyakorlat kzssgi szablyok hinyban fszably szerint minden egyes tagllam szabadon szablyozhatja az gyvdi tevkenysgnek a terletn trtn gyakorlst, a szablyok ennlfogva tagllamonknt lnyegesen eltrhetnek. Hollandiban az tlet meghozatalakor az volt az uralkod llspont, hogy az e clbl elfogadott lnyeges szablyok tbbek kztt az gyfl teljesen fggetlen, s az kizrlagos rdekben trtn vdelmre vonatkoz ktelezettsg, az sszefrhetetlensg brmely veszlynek elkerlsre vonatkoz, ktelezettsg, valamint a szigor szakmai titoktartsra vonatkoz ktelezettsg. E szakmai etikai szablyok nem elhanyagolhat hatsokkal jrnak a jogi szolgltatsok piacnak szerkezetre, s klnsen az gyvdi szakma e piacon jelen lv ms szabad foglalkozsokkal egytt trtn gyakorlsra. gy elrjk, hogy az gyvdnek a hatsgoktl, ms piaci szereplktl s harmadik szemlyektl fggetlen helyzetben kell lennie, akik soha nem befolysolhatjk. Az gyvdnek e tekintetben garancit kell nyjtania arra, hogy a valamely gyben tett minden kezdemnyezse az gyfl kizrlagos rdeknek figyelembevtelvel trtnik. A knyvvizsgli szakma viszont ltalban s klnsen Hollandiban nincs alrendelve hasonl szakmai etikai kvetelmnyeknek.

21

A Brsg gy tlte meg, hogy a holland gyvdi kamara sszeren vlhette gy, hogy az emltett szablyozs az azzal jr versenykorltoz hatsok ellenre szksges az gyvdi szakma ahogyan azt az rintett tagllamban megszerveztk - rendeltetsszer gyakorlshoz, ezrt a szablyozs nem ellenttes a kzssgi joggal. C-506/04. sz. Wilson-gy jogorvoslattal szembeni kvetelmnyek, nyelvismeret elrsa G. J. Wilson brit llampolgrsggal rendelkez gyvd (barrister) 1975 ta volt tagja az angliai s walesi gyvdi kamarnak, s 1994 ta folytatott gyvdi tevkenysget Luxembourgban. 2003-ban G. J. Wilsont a luxemburgi gyvdi kamara a vonatkoz nemzeti szablyozsban elrt szemlyes elbeszlgetsre hvta be. G. J. Wilson e szemlyes elbeszlgetsen egy luxemburgi gyvd ksretben jelent meg, a kamarai tancs azonban megtagadta, hogy ez utbbi szemly azon rszt vegyen. A kamarai tancs megtagadta Wilson felvtelt az gyvdi nvjegyzkbe, mivel egyedl nem kvnt rszt venni az elbeszlgetsen, gy nem tudtak meggyzdni arrl, hogy rendelkezik a szksges nyelvismerettel. A Brsg mind a jogorvoslat, mind pedig a nyelvi kvetelmnyek tekintetben hatrozott: Az gyvdi hivatsnak a kpests megszerzse orszgtl eltr tagllamokban trtn folyamatos gyakorlsnak elsegtsrl szl, 1998. februr 16-i 98/5/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelv 9. cikkt gy kell rtelmezni, hogy azzal ellenttes az olyan jogorvoslati eljrs, amelynek keretben az emltett irnyelv 3. cikkben foglalt bejegyzst megtagad hatrozat elsfokon olyan szerv eltt tmadhat meg, amely kizrlag a tevkenysgket a fogad tagllam szakmai cmt hasznlva gyakorl gyvdekbl ll, msodfokon pedig olyan szerv eltt, amely tbbsgben ugyanilyen gyvdekbl ll, amikor az e tagllam legfelsbb brsga eltti semmissgi panasz a brsgi fellvizsglatot nem a tnykrdsben, hanem kizrlag jogkrdsben teszi lehetv. A 98/5 irnyelv 3. cikkt gy kell rtelmezni, hogy a tevkenysgt a sajt tagllamnak szakmai cmt hasznlva gyakorolni kvn gyvdnek a szakmai kpests megszerzse szerinti tagllamtl eltr tagllam hatskrrel rendelkez hatsgnl trtn bejegyzse nem kthet annak elzetes ellenrzshez, hogy rendelkezik-e a fogad tagllam nyelveinek ismeretvel. 81/87. sz. Daily Mail-gy trsasgok szkhelythelyezse A brit trsasgi jog lehetv tette, hogy valamely Egyeslt Kirlysgban bejegyzett trsasg klfldre helyezze t kzponti irnytsi s ellenrzsi funkciit anlkl, hogy brit honossgt elveszten, a brit adjogi szablyozs azonban megtiltotta, hogy az adzsi szempontbl belfldinek minsl trsasgok e minsgket a Kincstr hozzjrulsa nlkl megszntessk. Az rintett trsasg hozzjrulst krt, hogy Hollandiba helyezhesse t fenti funkciit, azonban az engedly bevrsa nlkl alaptotta meg ottani irodjt nyilvnvalan a kedvezbb adzs rdekben. A Brsg kimondta, hogy a tagllamok nem akadlyozhatjk vagy korltozhatjk egy trsasg msik tagllamba val teljes tkltzst, azonban azt megkvetelhetik, hogy hazai bejegyzst szntesse meg s alaptsk jra a cltagllamban anlkl, hogy a letelepeds szabadsgnak elve srlne. C-212/97. sz. Centros-gy letelepeds szabadsgnak nem visszalsszer alkalmazsa A Centros Ltd-t egy dn hzaspr alaptotta Angliban, azonban ott zleti tevkenysget nem folytattak, hanem Dniban kvntak fiktelepet ltrehozni. Ennek indoka az volt, hogy Anglia nem kttte olyan szigor felttelekhez a cgalaptst, mint Dnia. A dn hatsgok megtagadtk a fiktelep bejegyzst arra hivatkozssal, hogy az alaptk valdi clja a szkhely thelyezse.

22

A Brsg kimondta, hogy nem visszalsszer joggyakorls az, ha az unis polgrok abban a tagllamban alaptanak trsasgot, ahol azt a legkedvezbb felttelek mellett tehetik meg, s ez a joguk nyoms kzrdekre hivatkozssal sem korltozhat. C-208/00. sz. berseering-gy ms tagllam joga szerint alaptott trsasgok elismerse A holland berseering Ltd. krtrtsi pert indtott egy tulajdonban ll nmetorszgi ingatlannal sszefggsben, azonban a nmet brsgok nem ismertk el perkpessgt. Ezt arra alapoztk, hogy a trsasg valamennyi zletrsze Nmetorszgban l nmet llampolgrok tulajdonban volt, ezrt tulajdonkppen szkhelythelyezs trtnt anlkl, hogy a trsasgot a nmet jog szerint jraalaptottk volna. A Brsg kimondta, hogy ms tagllamban alaptott trsasgok jog- s perkpessget tagad nmet llspont srti a letelepeds szabadsgt anlkl, hogy erre megfelel indoka volna akadlyozsi tilalom. C-167/01. sz. Inspire Art-gy - ms tagllam joga szerint alaptott trsasgok elismerse Az Inspire Art Ltd-t egy holland llamolgr alaptotta Angliban, mert nem tudott volna megfelelni a holland szablyozsban elrt trzstke-minimumnak. Amszterdamban nyitott fiktelepet, ahol a holland kereskedelmi kamara eljrst kezdemnyezett ellene. A Brsg kimondta, hogy a kzssg terletn szkhellyel rendelkez brmyel kft-t a tagllamoknak el kell ismernik, akkor is, ha nyilvnval, hogy azokat mirt nem az adott tagllamban hoztk ltre. A Brsg nem fogadta el a hitelezk vdelmre trtn hivatkozst, mert llspontja szerint a trsasgok honossga a hitelezk eltt is egyrtelmen felismerhet. C-210/06. sz. Cartesio-gy szkhelythelyezs A Brsg kimondta, hogy nem ellenttes a kzssgi joggal az olyan tagllami szablyozs, amely megtiltja, hogy a sajt bels joga szerint ltrejtt trsasg a szkhelynek msik tagllamba trtn thelyezse mellett eredeti honossgt is megtartsa. 2/69. sz. Diamantarbeiders-gy vmmal azonos hats dj fogalma A belga llam ltrehozott egy szocilis alapot a hazai gymntfeldolgoz munksok javra, amelybe a gymntimportrknek a behozott gymnt rtke alapjn kiszmtott sszeget kellett befizetnik. A Brsg kimondta, hogy brmilyen pnzbeli teher, legyen az brmilyen kis sszeg, s legyen annak brmi a clja vagy alkalmazsi mdja, amelyet egyoldalan belfldi vagy klfld rukra pusztn amiatt vetnek ki, hogy azok thaladnak valamely hatron (), vmmal azonos hats djnak minsl, akkor is, hogyha azt nem az llam javra vetik ki, ha az nem diszkriminatv vagy vdjelleg hatsban, vagy ha a termk, amelyre azt kivetettk, nem ll versenyben semmifle belfldi termkkel. 7/86. sz. Bizottsg kontra Olaszorszg-gy vmmal azonos hats dj; ru fogalma Az olasz jogszablyok a mvszeti vagy trtnelmi jelentsg trgyak kivitele esetre egy progresszven megllaptott dj megfizetst rtk el. A Bizottsg ezt vmmal azonos hats djnak tallta, ezrt kezdemnyezett eljrst.

23

A Brsg amellett, hogy a Bizottsggal egyezen vmmal azonos hats djnak minstette ezt, meghatrozta az ru fogalmt: minden olyan ing dolog, amelynek pnzbeli rtke van, s ezrt kereskedelmi gyletek trgya lehet. Nem ru: trvnyes fizeteszkz hamis pnz engedly nlkl forgalmazott kbtszer. 8/74. sz. Dassonville-gy mennyisgi korltozssal azonos hats intzkeds, Dassonville-formula A belga vmhatsg whisky behozatala esetn egy specilis okirat bemutatst rta el. Dassonville-k ezen irat beszerzst arnytalan nehzsgknt rtkeltk, azt lltottk tovbb, hogy ez az intzkeds diszkriminatv jelleg. A Brsg megalkotta az n. Dassonville-formult, miszerint mennyisgi korltozssal azonos hats intzkeds minden olyan tagllami intzkeds, amel alkalmas arra, hogy a tagllamok kztti kereskedelmet kzvetlenl vagy kzvetve, tnylegesen vagy potencilisan korltozza. C-276/91. s C-268/91. Sz. Keck s Mithouard-gyek Keck-formula: mi nem minsl kereskedelmi korltozsnak A krelmezk azt kifogsoltk, hogy Franciaorszgban tilos volt a beszerzsi r alatti rtkests, Nmetorszgban viszont nem, gy a tilalom szerintk diszkriminatv, mivel htrnyosan rintette ket a ms tagllambl szrmaz versenytrsakkal szemben. A Brsg kidolgozta az n. Keck-formult, miszerint nem minslnek kereskedelmi korltozsnak azon tagllami intzkedsek, amelyek az rukra vonatkoz termkrtkestsi krlmnyeket szablyozzk, valamennyi rintett szereplre aki tevkenysgt belfldn vgzi, klnbsgttel nlkl alkalmazandk s a belfldi illetve ms tagllambl szrmaz termkek forgalmazst jogi szempontbl s tnylegesen (azaz hatsukat tekintve is) egyformn szablyozzk. 120/78. sz. Cassis de Dijon-gy a msik nagy klasszikus - Cassis-formula, klcsns elismers A Franciaorszgban Cassis de Dijon nven gyrtott feketeribizli likrt a nmet hatsgok nem engedtk forgalmazni Nmetorszgban, mivel alkoholtartalma 20% volt, a nmet elrsok szerint azonban olyan termk forgalmazhat likrknt, amelynek alkoholtartalma legalbb 32, gymlcslikr esetn pedig legalbb 25%. A Brsg bevezette a klcsns elismers elvt, miszerint valamely tagllamban szablyosan ellltott s forgalomba hozott termkek sszabadon forgalmazhatk minden ms tagllamban, azzal, hogy a tilts helyett megfelel intzkeds lehet pl. a termk cmkvel val elltsnak elrsa. Az n. Cassis-formula alapjn tlhetk meg az ez alli kivtelek. Eszerint tagllami kiviteli vagy behozatali korltozsok akkor megengedhetek, ha

24

nincs kzssgi szint szablyozs a tagllami korltozsok pedig indokoltak a kzrdek - gy klnsen a pnzgyi/adgyi felgyelet hatkonysga, a kereskedelmi gyletek tisztasga, a fogyasztvdelem, a kultrpolitika, a mdiavilg soksznsge, a kzegszsg, a krnyezetvdelem stb. vdelmben s a tagllami rendelkezsek diszkrimincimentesen alkalmazandk a klfldi s belfldi termkekre egyarnt. C-368/95. sz. Familiapress-gy knyszert krlmnyek, sajt soksznsge Az osztrk versenyjogi szablyozs tiltotta a sajttermkek nyeremnyjtkokkal trtn sszekapcsolst, s ez htrnyosan rintette a nmet magazinok ausztriai forgalmazst. A Brsg azt vizsglta, hogy az elrs magra a sajttermkre vagy csak annak rtkestsre vonatkozik-e. Megllaptst nyert, hogy a szably az rtkests mellett a sajttermkek tartalmra is kihat (gy pl. a keresztrejtvny helyes megfejti kztt nem lehet nyeremnyeket kisorsolni), teht alkalmas arra, hogy akadlyozza az ruk szabad mozgst, azonban ez a korltozs igazolhat olyan knyszert krlmnyekkel, mint pldul a sajt soksznsgnek megrzse, szem eltt tartva termszetesen az arnyossg kvetelmnyt. 34/79. sz. Henn and Darby-gy korltozs-e a tilalom; kzerklcs mint indok Az Egyeslt Kirlysgban bnteteljrs indult dn eredet szemremsrt jsgok s filmek behozatala miatt. A Brsg az albbiakat vizsglta: 1. Mennyisgi korltozsnak minsl-e a teljes tilalom? Az ruforgalom teljes tilalma a korltozs legszlssgesebb formja. 2. Indokolhatja-e ezt a kzerklcs? A kzerklcs fogalma s vdelme minden tagllam nll rtktletn alapul. 3. Nem nknyes megklnbztets-e, hogy a belfldi termkek forgalmazsa enyhbben tlend meg? A Brsg gy tallta, hogy noha a belfldi szablyok kivteleket engednek is, f cljuk a tilalom vagy a publikcik forgalmazsnak s ellltsnak korltozsa, erre tekintettel az eltr szablyozs nem ri el a diszkriminci szintjt. C-2/90. sz. Bizottsg kontra Belgium-gy hulladk mint ru, lehetsges korltozsok Ez az n. vallon hulladk-gy. A vallon rgi a hulladk-behozatal teljes tilalmt llaptotta meg arra hivatkozva, hogy vdenie kell sajt rdekeit a hulladkdmpinggel szemen. A vonatkoz kzssgi szablyozs azonban alapveten engedlyezsi felttelek elrst s a hulladkszllts korltozst tette lehetv, az esetleges kizrsokat pedig csak meghatrozott idre, slyos s kivteles okok ltal altmasztott mdon ismerte el. A Brsg az gyben megllaptotta, hogy a hatlyos kzssgi szablyozs (hulladk-irnyelv) nem teszi lehetv az ltalnos, felttel nlkli tilalmat.

25

A Brsg a Szerzds ruk szabad mozgsra vonatkoz szablyait is figyelembe vette, mivel a hulladknak is lehet kereskedelmi rtke, teht runak minsl, az ruk szabad mozgsa pedig a krnyezet vdelme s az emberi egszsg megvsa szempontjbl megfelel indokok alapjn korltozhat, jelen esetben azonban ilyen hivatkozs nem volt. C-110/05. sz. Bizottsg kontra Olaszorszg-gy kivtel a mennyisgi korl. azonos hat. int. all Az Eurpai Kzssgek Bizottsga a keresetvel a Brsgot annak megllaptsra kri, hogy az Olasz Kztrsasg mivel a segdmotoros kerkprok, a motorkerkprok, a motoros triciklik, valamint a ngykerek motorkerkprok (motoveicoli, a tovbbiakban egyttesen: motorkerkprok) tekintetben megtiltotta, hogy azokkal ptkocsit vontassanak nem teljestette az EK 28. cikkbl ered ktelezettsgeit. A Brsg utalt a Dassonville-formulra, a htrnyos megklnbztets tilalmra, a klcsns elismers elvre (Cassis-formula), valamint a kzssgi termkek tekintetben a nemzeti piacokhoz val szabad hozzfrs biztostsa elvnek a betartsra (Keck-formula). Ezek alapjn megllaptotta, hogy a nemzeti jogszablyok harmonizcijnak hinyban mennyisgi korltozsokkal azonos hats intzkedsnek minsl az olasz KRESZ 56. cikkben elrt tilalom mivel azzal a hatssal jr, hogy akadlyozza a kifejezetten a motorkerkprokhoz tervezett, az Olasz Kztrsasgon kvli ms tagllamokban jogszeren gyrtott s forgalmazott ptkocsiknak az olasz piacra jutst -, kivve ha objektv mdon igazolhat. Jelen esetben a Bizottsg a tilalmat objektve igazoltnak tallta, mivel azt llaptotta meg, hogy az alkalmas a kzti kzlekeds biztonsgnak javtsra. 57/65. sz. Ltticke-gy diszkriminatv adztats tilalma, mint tagllami ktelezettsgvllals Egy nmet trsasg tejport szllt Luxemburgbl Nmetorszgba. A hatlyos nmet szablyozs szerint a hazai tejpor s tej mentes volt a forgalmi ad all, azonban a klfldrl behozott termkre forgalomkiegyenlt adt vetettek ki. A Brsg megllaptotta, hogy a 90.(95.) cikk, amely tiltja a diszkriminatv bels adk kivetst, vilgos s feltteltl nem fgg ktelezettsget fogalmaz meg, ezrt kzvetlen hatllyal br a tagllamok s szemlyek egyms kztti kapcsolatban azaz vertiklisan s horizontlisan egyarnt. Ugyanakkor kimondta a brsg, hogy a 90. (95.) cikk s a 25-26. (12-13.) cikkek mely utbbiak a vmok s vmmal azonos hats djak tilalmra s a kzs vmtarifra vonatkoznak egyttesen nem alkalmazhatk. A Brsg teht immr nem csak a tilalmat megfogalmaz, hanem a ktelezettsgvllalst tartalmaz rendelkezsek miszerint a tagllamoknak a diszkriminatv bels adkra vonatkoz szablyozst hatlyon kvl kell helyeznik, teht bels jogalkoti aktust ignyelnek kzvetlen hatlyt is elismerte. Kimondta tovbb, hogy a kzvetlen hatlynak nem felttele az, hogy az adott terleten ne legyen tagllami szablyozs, feltve, hogy ezen szablyozs meghozatalnak hatrideje mr lejrt. 112/84. sz. Humblot-gy diszkriminatv adztats, kzvetett diszkriminci A francia Humblot r nagy teljestmny, nmet gyrtmny autt vsrolt. Franciaorszgban a gpjrm hasznlata utn a gpjrm teljestmnytl fgg, progresszv tadt kellett fizetni. Az ad mrtke azonban csak egy bizonyos teljestmnyhatrig volt progresszv, e hatr felett az adt ttelesen, minden gpjrmre 5000 FF/v szerint llaptottk meg. Mivel azonban a progresszv admrtk maximuma csak 1100 FF/v, a nagy teljestmny gpjrmveket ngy s flszeresen magasabb adteher sjtotta. Humblot r az ilyen elbnst diszkriminatvnak, s mint ilyent, a 90 (95.) Cikkel ellenttesnek tartotta. llspontja szerint a diszkriminci abban rejlik, hogy Franciaorszgban

26

fleg kisebb teljestmny gpjrmveket gyrtanak, amelyeket gy a klfldi nagy teljestmny gpjrmvekhez kpest alacsonyabb adteher rint. A Brsg hatrozatban kimondta a vonatkoz francia jogszablynak a Szerzdssel ellenttes voltt. Tette ezt annak ellenre, hogy a francia szably nem a szrmazsi helyek - Franciaorszg, illetve Nmetorszg - alapjn tett klnbsget az egyes gpjrmvek kztt. A Brsg llspontja szerint a htrnyos megklnbztets nem csak abban rejlik, hogy a magasabb admrtk kizrlag a klfldi gyrts gpjrmveket terheli, hanem abban is, hogy a legmagasabb progresszv admrtk s a tteles admrtk kztti klnbsg (450%) arnytalanul nagyobb, mint a progresszv mrtkek fokozatai kztti klnbsg. Ily mdon a fogyasztknak nem ri meg klfldi gyrts gpjrmvet vsrolni, hiszen annak zemeltetsi kltsge jval magasabb, mint a belfldi gyrtsak. A 90. (95.) cikk a hasonl hazai termkekhez kpest tiltja a ms tagllambl szrmaz termkekkel szemben alkalmazott megklnbztetst. A fenti tlet rtelmben azonban nem csak a kzvetlen megklnbztets tilos, hanem a ltszlag semleges ismrven jelen esetben a gpkocsi teljestmnye alapul kzvetett diszkriminci is. 170/78. Sz. Bizottsg kontra Egyeslt Kirlysg diszkriminatv adztats, verseng termkek Az Egyeslt Kirlysgban, ahol kevs bort termeltek, ezt jelentsen magasabb fogyasztsi adval sjtottk, mint a srt. A Brsg megllaptotta, hogy noha nem hasonl termkek, a sr s a knny, olcs borok versenyeznek egymssal, gy a bor magasabb adja a sr ttteles vdelmt eredmnyezi. C-290/05. sz. Ndasdi-gy (s C-333/05. sz. Nmeth-gy) regisztrcis ad Az alapgyek: A Ndasdi-gy: Azt kveten, hogy Ndasdi kos 2004. mjus 2-n hasznlt szemlygpkocsit vsrolt Nmetorszgban 6000 EUR-rt, 2004. mjus 13-n krelmet nyjtott be a Debreceni Fvmhivatalhoz a regisztrcis ad kiszabsa vgett. A Debreceni Fvmhivatal 2004. mjus 14-n kelt hatrozatban 150 000 HUF regisztrcis adt szabott ki, amelyet a felperes mg ezen a napon megfizetett. A Debreceni Fvmhivatal 2004. mjus 14-i dtummal killtotta a felperes rszre az adigazolst. A Vm- s Pnzgyrsg szak-Alfldi Regionlis Parancsnoksga ezt kveten felgyeleti intzkeds keretben megvltoztatta a Debreceni Fvmhivatal ltal hozott hatrozatot akknt, hogy a Ndasdi . ltal fizetend regisztrcis ad sszegt 390 000 HUF-ra emelte, s ktelezte az adzt, hogy a hatrozat jogerre emelkedstl szmtott 15 napon bell fizesse meg a klnbzetet. A hatrozat indokolsa szerint a regisztrcis ad sszege a 2004. mjus 14-n hatlyba lpett, a regisztrcis adrl szl 2003. vi CX. trvny mdostsrl szl 2004. vi XII. trvny elfogadsa kvetkeztben mdosult, tekintve hogy az j adtblt a trvny hatlybalpst kveten kiadott adigazolsok esetn kell alkalmazni. A Nmeth-gy: Azt kveten, hogy Nmeth Ilona hasznlt szemlygpkocsit vsrolt Nmetorszgban, 2004. december 28-n kezdemnyezte a regisztrcis ad megfizetsre irnyul eljrst a Kecskemti Fvmhivatalnl. A Bcs-Kiskun Megyei Kzlekedsi Felgyelet a Kzlekedsi s Hrkzlsi Minisztrium 6/1990. sz. KHM rendelete alapjn a 7. sz. krnyezetvdelmi osztlyba sorolta a szemlygpkocsit. A Kecskemti Fvmhivatal 390 000 HUF-ban hatrozta meg a regisztrcis ad sszegt, figyelemmel a szemlygpkocsi mszaki s krnyezetvdelmi jellemzire. Nmeth I.-nak e hatrozat ellen benyjtott fellebbezst kveten a Vm- s Pnzgyrsg DlAlfldi Regionlis Parancsnoksga helyben hagyta a hatrozatot, Nmeth I. gy krte a hatrozat brsgi fellvizsglatt.

27

A Brsg az albbiakat llaptotta meg: A regisztrcis ad a szemlygpkocsikat nem azok hatrtlpse folytn terheli, ezrt nem minsl az EK 23. cikk, illetve az EK 25. cikk szerinti vmnak, illetve azzal azonos hats djnak. Az EK 90. cikk els bekezdst akknt kell rtelmezni, hogy azzal ellenttes az olyan ad, mint amelyet a regisztrcis adrl szl trvny vezetett be, amennyiben: azt a hasznlt szemlygpkocsiknak a tagllamban trtn els forgalomba helyezse utn vetik ki, s annak sszegt a szemlygpkocsik rtkcskkensnek figyelembevtele nlkl, azok mszaki tulajdonsgai (motor tpusa s hengerrtartalma) s krnyezetvdelmi besorolsa alapjn kell kiszmtani, aminek folytn a ms tagllambl behozott hasznlt szemlygpkocsik esetn az ad sszege meghaladja a belfldn mr nyilvntartsba vett hasonl hasznlt szemlygpkocsik maradvnyrtkben foglalt ad sszegt. 33/74. sz. Van Binsbergen-gy korltozs lehetsge Van Binsbergen r megbzott egy Hollandiban l holland gyvdet gynek fellebbviteli brsg eltti vitelre, de kzben az gyvd Belgiumban telepedett le. A holland szablyozs szerint azonban Hollandiban csak ott l szemlyek lehetnek gyvdek. A Brsg kimondta, hogy eltrlend korltozsok mindazok, amelyek a szolgltatst nyjt llampolgrsgra, szoksos tartzkodsi helyre vonatkoznak, mivel ezek diszkriminatvak lehetnek. Vannak azonban olyan sajtos tevkenysgek, ahol ilyen klnleges felttelek mint pl. szervezeti, kpestsi, szakmai, etikai, felgyeleti, felelssgi szablyok - elrhatk, ha azt a kzj indokolja, s ezek kiterjednek minden, az adott tagllamban letelepedett szemlyre. gy a konkrt gyben elrt korltozs sem ellenttes a kzssgi joggal, amennyiben annak clja valban az igazsgszolgltatssal kapcsolatos szakmai s etikai szablyok tiszteletben tartsa 55/94. sz. Gebhard-gy letelepeds szabadsga vs. szolgltatsnyjts szabadsga Tnyllst ld. feljebb A Brsg kimondta, hogy a szolgltatsok szabad ramlsa keretben is kipthet magnak bizonyos infrastruktrt a szolgltatst nyjt szemly az adott tagllamban, anlkl, hogy meg kellene felelnie a letelepedssel kapcsolatosan tmasztott kvetelmnyeknek (pl. diploma elismerse, kamarai tagsg elrsa). A letelepedst viszont az adott tagllam indokolt esetben felttelekhez ktheti. Az elhatrols alapja a tevkenysg tarts, rendszeres vs. idszakos, ideiglenes jellege. C-384/93. sz. Alpine Investments-gy hatron tnyl szolgltatsok s azok lehetsges korltozsa Az Alpine Investments BV a holland jog alapjn ltrejtt s hollandiai szkhely trsasgknt rutzsdei hatrids gyletekkel foglalkozott, ennek keretben portfolikezelst, befektetsi tancsadst valamint az gyfelek ltal a hatrids rutzsdei gyletek Kzssgen belli s kvli piacain tevkenyked brkereknek adott megrendelsek tovbbtst knlta. gyfelei Hollandiban, Belgiuman, Franciaorszgban s az Egyeslt Kirlysgban egyarnt voltak. A holland pnzgyminiszter azonban a holland rtkpaprjogi szablyozs felhatalmazsa alapjn gy hatrozott, hogy ltalnos jelleggel megtiltja a lehetsges gyfelekkel n. cold calling mdon

28

trtn kapcsolatfelvtelt, tilos lesz teht magnszemlyekkel azok elzetes rsbeli hozzjrulsa nlkl telefonon kapcsolatba lpni pnzgyi szolgltatsok ajnlsa cljbl. A holland kormny szerint ez a dnts az 1991. v sorn a pnzgyminiszterhez rkezett panaszok nyomn szletett meg, amelyek olyan befektetktl szrmaztak, akik az adott terleten rossz befektetseket eszkzltek. Mivel nhny e panaszok kzl ms tagllamokban letelepedett befektetktl szrmazott, a tilalmat kiterjesztettk a Hollandibl ms tagllamokba irnyul szolgltatsokra irnyul ajnlatokra is, annak rdekben, hogy a holland pnzgyi szektor j hrnevt megrizzk. A Brsg az albbiak szerint hatrozott: Az EGK-Szerzds 59. cikkt gy kell rtelmezni, hogy annak hatlya kiterjed azon szolgltatsokra, amelyekre a szolgltatatst nyjt szemly a ms tagllamban letelepedett lehetsges ignybevevknek telefonon tesz ajnlatot, s amelyeket anlkl nyjt, hogy a sajt letelepedsi helye szerinti tagllamot elhagyn. Az a tagllami szablyozs, amely megtiltja a terletn letelepedett szolgltatst nyjtk rszre, hogy azok szolgltatsaik felajnlsnak cljbl ms tagllamban letelepedett lehetsges gyfelekkel azok elzetes krse nlkl telefonon kapcsolatba lphessenek, korltozza a szolgltatsnyjts szabadsgt a Szerzds 59. cikke rtelmben, ezen korltozsnak azonban elfogadhat indoka lehet a hazai pnzpiacokba vetett befekteti bizalom megvsa. C-484/93. sz. Svensson s Gustavsson-gy kamattmogats vs. bank honossga Egy luxemburgi hzaspr bankklcsnt vett fel, hogy hzat ptsen gyermeknek s a kamatterhek enyhtsre tmogatst krt a Laksgyi Minisztriumtl, amely azt elutastotta arra hivatkozva, hogy csak Luxemburgban letelepedett bankoktl felvett klcsnk kamataihoz adhat kamattmogats. A Brsg gy ltta, hogy ez olyan, a tkemozgsokra vonatkoz korltozs, amelyet a vonatkoz irnyelv rtelmben el kell trlni, tekintettel arra, hogy eltntorthatja az gyfeleket attl, hogy ms tagllamban honos banktl vegyenek fel ptsi klcsnt. Kimondta tovbb, hogy az intzkeds a szolgltatsok szabad ramlsnak akadlyozsra is alkalmas, mivel a klcsn pnzgyi szolgltatsnak minsl. 286/82. s 26/83. sz. Luisi s Carbone egyestett gyek szolgltatshoz hozzfrs szabadsga, szolgltats vs. tkemozgs Klfldre utaz olaszok a hazai devizaszablyozs szerint engedlyezettnl tbb pnzt vittek magukkal. A Brsg megllaptotta, hogy a szolgltatsok szabad ramlsa a szolgltatsnyjts szabadsga mellett magban foglalja a szolgltatshoz val hozzfrs szabadsgt is. Ennek rtelmben az unis polgrok korltozsmentesen utazhatnak msik tagllamba abbl a clbl, hogy ott valamilyen szolgltatst (gy pl. gygyturizmus, orvosi szolgltats) vegyenek ignybe. Az ezen szolglatsokrt trtn ellenrtkfizets a fizetsi mveletek krbe tartozik s mint ilyen szintn nem korltozhat. Az ilyen pnzmozgsok nem tekinthetk tkemozgsnak (mivel ez utbbi clja forrsok befektetse), gy nem a tke szabad ramlsra vonatkoz szablyok szerint kell az ilyen gyleteket megtlni. C-358/93. sz. Bordessa-gy kszpnzmozgs a Kzssgen bell Aldo Bordessa olasz llampolgr teherautjban a spanyol-francia hatr tlpsekor a megengedettnl lnyegesen tbb spanyol pesett talltak.

29

A Brsg kimondta, hogy az rme, paprpnz s csekkek kivitelnek elzetes engedlyhez ktse a Kzssgen bell ellenttes a kzssgi joggal, mert a tke- s fizetsi mveletek szabadsgt korltozza, az elzetes bejelentsi ktelezettsg azonban elfogadhat.

C-503/99. sz. Bizottsg kontra Belgium-gy aranyrszvny A Bizottsg azrt kezdemnyezett eljrst Belgium ellen, mert gy tallta, hogy srthetik a Szerzdsnek a tke szabad mozgsra, valamint a letelepeds szabadsgra vonatkoz rendelkezseit azon kirlyi rendeletek, amelyek a Belga Kirlysg javra kt kzszolgltat cgben, az SNTC-ben s a Distrigazban olyan klnleges rszvnyeket hoztak ltre, amellyekkel az llam megakadlyozhatja egyfell a csvezetkek s bizonyos egyb stratgiai eszkzk brminem truhzst, biztostkul trtn lektst vagy rendeltetsnek brminem megvltoztatst, msfell bizonyos az orszg energiapolitikjnak irnyvonalaival ellenttesnek vlt gyviteli dntsek meghozatalt. A belga azzal vdekezett, hogy az e rszvnyekhez kapcsold klnleges jogokat mindeddig mg nem gyakoroltk, valamint hogy az rintett hatsgok kszek arrl biztostani a Bizottsgot, hogy e jogok egyikt sem fogjk ms tagllamok llampolgrait htrnyosan megklnbztetve gyakorolni. A Brsg megllaptotta, hogy noha maga a Szerzds nem hatrozza meg a tke- s fizetsi mozgsokat, a 88/361 irnyelvnek a mellklett kpez nmenklatrval egytt a tkemozgsok fogalommeghatrozsa tekintetben vitathatatlanul jelzsrtke van. Eszerint a vllalkozs rszvnyvel val rendelkezs formjban megvalsul kzvetlen befektets, valamint a tkepiacon trtn rtkpaprszerzs a Szerzds 73B. cikke szerinti tkemozgsnak minsl. A fogalommeghatrozsok szerint a kzvetlen befektetst tbbek kztt a vllalat irnytsban, illetve ellenrzsben val tnyleges rszvtel lehetsge jellemzi. Ami a szban forg nemzeti szablyozst illeti, az csak akkor korltozhatja a tke szabad mozgst, ha azt a Szerzds 73D. cikknek (1) bekezdsben meghatrozott ok vagy nyoms kzrdek igazolja, s ha e szablyozs hatlya kiterjed minden, a befogad llam terletn tevkenysget vgz szemlyre vagy vllalkozsra. A korltozs tovbb csak akkor igazolhat, ha alkalmas az ltala kvetett clok megvalstsra, s megfelel az arnyossg kvetelmnynek. Mg ha felttelezzk is, hogy a letelepeds szabadsgnak korltozst jelentheti a tagllam azon lehetsge, hogy megtiltsa valamely meglv vllalkozs bizonyos eszkzeinek truhzst, biztostkul trtn lektst vagy rendeltetsnek megvltoztatst, e korltozs igazolhat az energiaellts biztonsgnak vlsg esetn val garantlsa cljval, amely a kzbiztonsg fogalmba belerthet.

30