You are on page 1of 32

25. kolovoza 1998.

Uloga JNA i srpskih postrojbi u hrvatskom i bosanskohercegovačkom ratu
Republika Hrvatska · Ministarstvo obrane · Glavni stožer OS

1985
9. A 5. A

5. ZK

RZ I PZO

1. A 7. A VPO 2. K OS SFRJ JNA+TO=OS
JNA - Jugoslavenska narodna armija TO - Teritorijalna obrana OS- Oružane snage Armije imaju republička obilježja

1. ZK

2. A

3. A

Struktura časničkog zbora
Indeks odstupanja

Srbi
Nesrazmjerna zastupljenost planirano nacionalno prikraćivanje čitavih naroda Najveći nesklad od 1986. do 1990. - nakon memoranduma SANU i preustroja OS SFRJ udio Srba u časničkom zboru prelazi 70%

63,2% 6,2% 6,3% 12,6% 2,8% 2,4% 3,6% 0,6% 0,7% 1,6%

+51 +148 +8 -53 -66 -78 +45 -91 -70 -52

Crnogorci Makedonci Hrvati Slovenci Muslimani Jugoslaveni Albanci Mađari Ostali

Slijed odrednica pretvaranja JNA u srpsku imperijalnu silu
Strukturno učiniti što više srpskom, a što manje vojskom ostalih naroda Infrastrukturu prilagoditi razmještaju i uporabi snaga prema planu izbijanja na “zapadnu srpsku granicu” Organizacijski prilagoditi snage za pacifikaciju prostora prije obznanjivanja srpskog političkog cilja Operativnu uporabu snaga provjeriti u uvjetima “izvanrednih prilika”, a sve maskirati pod općom agresijom NATO-a U provedbi plana naglašavati i prikazivati jugoslavensku opciju, čekati da “unutarnji neprijatelj” prvi napadne, a onda ga poraziti Preoblikovati JNA u nekoliko srpskih vojski s naglaskom na obrani ugroženog srpskog naroda

1985

obznanjena zamisao

5. VO

Virovitica

Zagreb Karlovac Beograd Karlobag

1. VO
Split

VPO
1. VO kopno:more=5:1 + 3. VO + 1/3 5. VO KOPNENA SILA + 2/3 VPO = Velika Srbija

3. VO
Skopje

operacionalizacija

1987

1985
Preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu Beograd
Preustroj 1985-87. - ukidanje armija, divizija i pukovnija, umjesto njih ustrojavaju se vojne oblasti, korpusi, brigade
Split Strategiju općenarodne obrane i društvene samozaštite 20. svibnja 1987. usvojilo predsjedništvo SFRJ Zagreb

Skopje

1987

1985
Preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu
Zagreb

Strategija izvanredne prilike Nova podjela zanemaruje "spriječavanju granice" u "administrativne Republika (Kadijević). međunacionalnog sukoba"
Operativni razvoj snaga prema planovima uporabe Split za izvanredne prilike. Dovođenje časnika s naglašenim opredijeljenjem za "velikosrpsku ideju" na zapovjedna mjesta. Vježbanje postrojbi na smjerovima uporabe prema doktrini "bitka u prostoru". Skopje

Svaka Republika je imala "svoju" armiju; zapovjednici su najčešće bili iz tih republika.
Beograd

Preustroj OS SFRJ 1985-87.

1987

Strategijska zamisao za agresiju

Velika Srbija
prevladavajuća vojna strategija osvajanje teritorija iseljenje pučanstva

Vojna strategija
teoretsko utemeljenje - bitka u prostoru, udar s distance organizacijsko utemeljenje - 1986. Reorganizacija JNA ( vojne oblasti) pokusno utemeljenje - ratni plan (S-2), ZSRV “Romanija - 87, 88, 89, 90”

2/3 VPO = A + B + 2K

5. VO

Zagreb

1. VO

Beograd

Najveća gradska središta na obali, s izrazitom većinom hrvatskog pučanstva U gradovima su:

K A B
Split

1. zapovjedništva 2. vojne škole 3. logističke baze 4. vojni stanovi 5. časničke obitelji srpske nac. 6. vikendice Srba 7. politička vlast

VPO
A B
pojas s većim brojem srpskog pučanstva pojas vanjskih otoka, vojnopomorskih uporišta s izgrađenom vojnom infrastrukturom (militarizacija otočnog pojasa) mjesto spajanja pojaseva A i B

K

K

3. V

Temeljna zamisao ratnog plana S-2 i zapovjedno stožerne ratne vježbe “Romanija” Uvježbavana 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990. godine

D+15 D+6
TG “TRST” 10. AK

K B
UG-1

A

K

P

D+2 D
UG-2 UG-3 UG-4

P

5. ATAF

TG “ANCONA”

Zamisao manevra “OG Jadran”

dijelovi 10.AK 101. zpokd

D-1

1991

Plan izvođenja strategijske napadne operacije u agresiji na Hrvatsku

Karlobag - Karlovac - Virovitica zapadna granica “Velike Srbije”

K

Operacijska osnovica razvoja snaga za agresiju na Hrvatsku

Smjerovi napada JNA i Srba Poligon Slunj Korpus u Kninu

K

Primjena strategije
u dva stupnja

I. stupanj
ključne točke

Karlovac, Sisak, Pakrac, Osijek, Zadar, Dubrovnik i Vukovar

JNA - tempo napada na glavnim prometnicama (kombinirani pješačkotenkovski, potpora topništva) zrakoplovstvo - uništavanje civilnih objekata mornarica - blokada

II. stupanj
simultani, osvajanje prostora unutar “ključnih točaka” Srpski pobunjenici, TO - na bokovima JNA, napredovanje divergentno; osvajanje “ključnih točaka” niže razine, proširenje bojišnice.

Taktika napada

1. Uspostavljanje baza 2. Napad na sela s hrvatskim pučanstvom unutar sela sa srpskim 3. Nadmoć najmanje 2:1 4. Potpora topništvom, 10 km u zaleđu s dvostrukom ulogom: vatrena podrška napadu, djelovanje po selima u funkciji razaranja i panike 5. Logistika: kamioni i helikopteri

Naputak: temeljno angažiranje srpskih pobunjenika je zbrisati (uništiti) hrvatsko pučanstvo ispred sebe, koristeći isključivo teror (zastrašivanje, progon, ubijanje i masakr)

c

1
d-3 Vojarna, glavna utvrda - projekcija sile na šire područje a-4, b-2

c
b

b

2
a

GRA D
4

d

5
c

a-4 Grad, ključna točka na “granici” Velike Srbije. Nadzor glavne prometnice (3) je projekcija prijetnje silom iz vojarne (d-4)

3 2
b

b
b-2 Sela s hrvatskim pučanstvom. Prekid lokalnih prometnica, napad na sela i čišćenje (b-5) ili projekcija vojne sile topništvom.

Djelotvornost strategije “ključnih točaka”
Kombinirano djelovanje JNA i srpskih pobunjenika duž glavnih komunikacija, bilo je relativno uspješno samo na dubrovačkom bojištu, a ne i na istočno-slavonskom, zapadno-slavonskom, te središnjem (Banovina, Kordun, Lika, Dalmacija) Zašto?

Ravno

Dubrovnik

U pohodu na Dubrovnik - Ravno prvo razrušeno selo u Bosni i Hercegovini

28. rujna 1991

ZSRV Romanija - scenarij za agresiju na BiH
JNA nije ostvarila postavljeni strategijski cilj - “poraziti HV i izbiti na slovensku granicu”

U igru se uvodi BiH “Bez Jugoslavije neće biti nikakve države BiH” Kadijević

SVEOBUHVATNOST jedinstveni plan za agresiju

1992
siječanj-ožujak
4. korpus - Sarajevo
general major Vojislav Đurđevac

XXX

31

XXX

14

XXX

13

XXX XXX

31

5. korpus - Banja Luka
general major Vladimir Vuković

10

Bihać

XXX XXX

14

10

XXX XXX

5

9. korpus - Kupres, Glamoč, Grahovo
general major Sava Kovačević

Grahovo

9

XXX

Kupres Glamoč

XXX

9

17

10. korpus - Zap. Bosna
general major Špiro Vinković

XXX

4

13. korpus - Hercegovina
general major Momčilo Perišić

XXX

13

Bileća Trebinje

XXX

14

XXX

17. korpus - Tuzla
general potpukovnik Sava Janković

2

Operativni razvoj JNA za prvu dionicu rata u BiH

XXX

13

1986
SZG

Ratni plan S-2 i zapovijedno stožerna ratna vježba “Romanija” na području Bosne i Hercegovine
prodor snaga NATO-a

Zagreb Knin, Sinj, Livno,

Kupres, Bugojno k Sarajevu sa zapadne strane

TG “ANCONA”

padbr

Beograd
prodor snaga NATO-a dolinom Neretve prema Sarajevu i spajanje sa 101. zpokd (desant na Romaniju)

D+17
Sarajevo
101. zpokd

OG Jadran

D+6
Podgorica

Niš

1. dionica 2. dionica 3. dionica

10. AK

D+2 D D-1

Skopje

1990

JIG

1986

Svrstavanje snaga JNA i odgovor na djelovanja snaga NATO
odgovor JNA s polukružne osnovice središnje i istočne Bosne udar na desant na Romaniji i “deblokada” Sarajeva

Zagreb

OG Sarajevo OG Kupres
odgovor JNA udar u bok snaga NATO-a na prostoru Livanjskog i Sinjskog polja i produžiti djelovanje prema Splitu

Beograd
Stožerna točka okupacija BiH od JNA Sarajevo - glavni grad

Sarajevo

Split OG Mostar Ravno

Niš
odgovor JNA zaustaviti “plavog” obalu i organizirati obranu

Podgorica protuudarom - izbiti na Skopje

Stožerna točka okupacije BiH od JNA Jugozapadni dio Hercegovina

1990

1992

Sukladnost manevra iz ratnog plana S-2 i ZSRV “Romanija” i stvarnog djelovanja JNA u operaciji za okupaciju BiH

Zagreb Beograd

Sarajevo

Split Ravno Podgorica

Niš

Skopje

1986

1990

1992
siječanj-travanj
Zagreb

1. VO

12. korpus - Novi Sad 24. korpus - Krajina 17. korpus - Tuzla Gardijska divizija OG Beograd

Beograd

2. VO

5. korpus - Banja Luka 10. korpus - Bihać 4. korpus - Sarajevo 9. korpus - Knin Split

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO
Niš

3. VO
2.korpus - Podgorica 13. korpus - Mostar 37. korpus - Užice OG Trebinje Bileća

4. VO

Podgorica Skopje

3. VO

21. korpus - Niš 20. korpus - Leskovac 52. korpus - Priština

1992
siječanj-travanj

Jačina i operativno zapovijedanje snaga JNA u BiH
Zapovijedna struktura
Zagreb

Beograd

Srbi 92,6% Crnogorci 7,0% Ostali 0,4%

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO 3. VO
Podgorica Skopje

Split

Ukupna jačina (2.VO,4.VO,1.VO) 83.000 ljudi 460-500 tankova 400-420 oklopnjaka 950-1000 topova

1992
ožujak-travanj

Sustav zapovijedanja snagama “JNA” u BiH u prvoj dionici rata
SSNO/GSOS general pukovnik Blagoje Adžić 2. VOJNA OBLAST Zapovjednik general pukovnik Milutin Kukanjac Načelnik general potpukovnik Dobrašin Praščević

2. VO
4. korpus Sarajevo general major Vojislav Đurđevac 5. korpus Banja Luka general major Vladimir Vuković general major Momir Talić

1. VO
17. korpus Tuzla general potpukovnik Sava Janković

4. VO
13. korpus Bileća general major Momčilo Perišić general major Branko Stanković

9. korpus Knin general major Sava Kovačević general major Ratko Mladić

10. korpus Bihać general major Špiro Ninković pukovnik Grujo Borić

Nakon ostavke (smjene) generala armije, Veljka Kadijevića, dužnost saveznog sekretara formalno preuzima general pukovnik Blagoje Adžić Vidljivo je kako su zapovjedniku 2. VO, koji je ujedno bio zapovjednik svih snaga u BIH, bile podređene postrojbe 9,10. i 13. korpusa (ožujak-travanj 1992)

Zagreb

Beograd
“Zapadna srpska granica” nakon prve dionice rata u Hrvatskoj

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO 3. VO
Podgorica Skopje

Split
Crta razdvajanja 2. i 4. VO i njihov “prirodni izlaz na more”

1992
travanj

Prva dionica rata u BiH

Zagreb

2. VO
Sarajevo Split

1. VO 4. VO

Ravno Podgorica

3. VO

1992
od svibnja

Sustav upravljanja nadzora

GŠ JNA
“koordinira izradu obrambenih planova” “zaštita vanjskih granica i njihovo uvezivanje u sustav Jugoslavije”

VJ

“vRS”

“SVK”

1992
od svibnja

Zapovijed o ustrojavanju “VRS” potpisao je general pukovnik Blagoje Adžić 10. svibnja 1992. godine u vrijeme kada je general pukovnik Milutin Kukanjac zarobljen u sarajevskom domu JNA. U zapovijedi stoji:

Formira se Glavni štab VRS u slijedećem sastavu: - komandant general potpukovnik Ratko Mladić, - načelnik štaba general major Manojlo Milovanović, - pomoćnik za moral i informiranje general major Milan Gvero, - pomoćnik za pozadinu general major Đorđe Đukić, - načelnik bezbjednosti pukovnik Zdravko Tolimir i - načelnik za mobilizaciju pukovnik Mićo Grubor. general pukovnik Blagoje Adžić

1992
od svibnja

Sustav zapovijedanja “vojske RS” nakon “povlačenja” JNA

“GLAVNI ŠTAB vRS” Zapovjednik general potpukovnik Ratko Mladić Načelnik general major Manojlo Milovanović

1. krajiški korpus general major Momir Talić general major Boško Kelečević

2. krajiški korpus general major Grujo Borić pukovnik Miloš Babić 10. korpus JA

istočnobosanski korpus general major Novica Šimić general major Milorad Gavrić

sarajevskoromanijski korpus general major Stanislav Galić pukovnik Dragan Marčetić 4. korpus JA

drinski korpus general major Milenko Živanović pukovnik Miladin Prstojević

hercegovački korpus general major Radovan Grubač pukovnik Vlado Spremo

5. korpus JA

17. korpus JA

13. korpus JA

Povlačenje JNA iz BiH bilo je samo deklarativno. Sustav zapovijedanja, postavljanja na dužnost, promicanja, plaće, te planiranje snaga ostalo je isključivo u nadležnosti Generalštaba Vojske Jugoslavije.

Raspored i sastav “vojske Republike Srpske”
Sanski most

1. KRAJIŠKI KORPUS 2 okbr, 3 mtbr, 7 lpbr, 19 lbr, map, mpoabr, lap PZO, inž. puk B. Šamac - ljudi 55000 - tankova 180 - OT 150 - top.oruđa 360
Doboj

ISTOČNO-BOSANSKI KORPUS 4 mtbr, 9 lbr, map, mpoabr, lap PTO, inž.puk - ljudi 23000 - tankova 120 - OT 90 - top.oruđa 210

Ključ

2. KRAJIŠKI KORPUS 3 mtbr, 5 lbr, map, mpoabr, lap PZO, inž. puk - ljudi 14000 - tankova 60 - OT 30 - top.oruđa 198

Šipovo Maglaj Vakuf Zavidovići Srebrenica

Sarajevo
Konjic

Olovo

SARAJEVSKOROMANIJSKI KORPUS 4 mtbr, 1 lbr, map, mpoabr, lap PZO - ljudi 12000 - tankova 60 - OT 30 - top.oruđa 200

Goražde Kalinovik Foča

Mostar Čapljina

DRINSKI KORPUS 1 mtbr, 6 lbr, map, - ljudi 9000 - tankova 30 - OT 76 - top.oruđa 30

HERCEGOVAČKI KORPUS 3 mtbr, 5 partbr, 5 lbr, map, mpoabr, lap PZO, inž.puk - ljudi 22000 - tankova 100 - OT 100 - top.oruđa 260

1992 1993

Druga dionica rata u BiH
B. Šamac

Sanski most Doboj Ključ Šipovo Maglaj Vakuf Zavidovići Srebrenica

Sarajevo
Konjic

Olovo

Goražde Kalinovik Foča

Ukupna jačina 135.000 ljudi 550 tankova 430 oklopnjaka >1300 topova

Mostar Čapljina

Kraj

.