REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 13.
DOKUMENTI VOJNE PROVENIJENCIJE
“REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE”
(srpanj – prosinac 1994.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. – DOKUMENTI
KNJIGA 13.
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata – Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Recenzenti:
Dr. sc. Miroslav Akmadža
Dr. sc. Davor Marijan
Urednici:
Natko Martinić Jerčić, prof.
Domagoj Štefančić, prof.
Suradnici:
Julija Barunčić Pletikosić, prof.
Ivan Brigović, prof.
Dr. sc. Ana Holjevac Tuković
Željka Križe, prof.
Mr. sc. Anđela Ljubas
Josipa Maras Kraljević, prof.
Petar Mijić, prof.
Ivan Radoš, prof.
Mate Rupić, prof.
Dr. sc. Slaven Ružić
Dr. sc. Janja Sekula
Ilija Vučur, prof.
Lektorica:
Julija Barunčić Pletikosić, prof.
Izrada kazala:
Domagoj Štefančić, prof.
Prijepis:
Natko Martinić Jerčić, prof.
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Stega tisak d.o.o.
Naklada:
500 primjeraka

REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 13.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE “REPUBLIKE
SRPSKE KRAJINE”
(srpanj – prosinac 1994.)

Zagreb, veljača 2013.

SADRŽAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.

1994., srpanj 1., [Knin] – Bilješke sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj
se raspravljalo o obrambenim pripremama te kadrovskim promjenama i materijalnom
osiguranju SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. 1994., srpanj 1., Stara Gradiška – Izvješće upravitelja Vojno-istražnog zatvora Stara
Gradiška Komandi 18. korpusa SVK o zatvorenicima i stanju u zatvoru . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 1994., srpanj 3., [Knin] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK
Organu bezbednosti 7. pozadinske baze o obavještajno-izvidničkom djelovanju
pripadnika HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa i lošoj sigurnosnoj
situaciji u postrojbama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. 1994., srpanj 4., [Knin] – Redovno operativno izvješće Glavnog štaba SVK podređenim
korpusima o pojačanim aktivnostima i prikupljanju obavještajnih podataka HV-a duž
crte razdvajanja, situaciji u Cazinskoj krajini i aktivnostima ABiH s ciljem presijecanja
Koridora, političkim sukobima na području RSK, rješavanju problema u postrojbama
SVK nakon povlačenja na nove položaje prema odredbama Zagrebačkog sporazuma,
te niskom moralu i teškoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5. 1994., srpanj 5., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK podređenim korpusima
i postrojbama s analizom izvanrednih događaja u SVK u lipnju 1994. godine . . . . . . . . . . . 31
6. 1994., srpanj 6., Banski Grabovac – Zapovijed Obavještajnog organa Komande
39. korpusa SVK podređenim postrojbama o nadgledanju i kontroli zone razdvajanja
te izviđanju prednjih krajeva HV-a, s ciljem otkrivanja obavještajno – izvidničkih
aktivnosti prema prostoru Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7. 1994., srpanj 6., [Vojnić] – Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK
o aktivnostima izvidničkih postrojbi brigade i njihovim saznanjima o situaciji u redovima
HV-a u zoni odgovornosti brigade, te učestalim prelascima civila iz Republike Hrvatske
na okupirano područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8. 1994., srpanj 7., Vukovar – Izvješće Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o proslavi treće godišnjice osvajanja Tenje i nezadovoljstvu zapovjednika
u 11. korpusu isplaćenim plaćama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9. 1994., srpanj 7., [Korenica] – Izvješće Odsjeka za obavještajne poslove Komande
15. korpusa SVK Odjeljenju za obavještajne poslove Glavnog štaba SVK s prikupljenim
podacima o aktivnostima postrojbi HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa . . 35
10. 1994., srpanj 8., [Beograd] – Zapovijed načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije,
general-pukovnika Momčila Perišića, o regulaciji naknade putnih i drugih troškova
zapovjednicima VJ raspoređenima na dužnosti u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11. 1994., srpanj 8., Knin – Izvješće Resora državne bezbjednosti MUP-a RSK s
informacijama o uličnim borbama u Bihaću između pristaša 5. korpusa ABiH i Fikreta
Abdića u kojima je bilo mrtvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
V

12. 1994., srpanj 9., [Knin] – Tjedno izvješće Glavnog štaba SVK o opsežnim pripremama
i popuni HV-a duž cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK, što zagovaraju i
vodeći hrvatski političari, o hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni
postrojbi ABiH i HVO-a u BiH te situaciji na području Cazinske krajine i pobuni dijela
vojnika i naroda protiv Komande 5. korpusa ABiH, koju smatraju odgovornom za velike
žrtve i teško stanje na tom području . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13. 1994., srpanj 9., Knin – Izvješće Resora državne bezbjednosti MUP-a RSK o borbama
na području Bihaća, rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, prelasku stanovništva na stranu
Fikreta Abdića i držanju pojedinih brigada u sukobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
14. 1994., srpanj 10., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjednicima Republike
Srbije i RSK, Slobodanu Miloševiću i Milanu Martiću, i načelniku Generalštaba VJ,
general-pukovniku Momčilu Perišiću, o opsežnim pripremama i popuni HV-a duž
cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK, hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a,
suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH, stanju na području Cazinske krajine
i rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, rješavanju problema u postrojbama SVK nakon
povlačenja na nove položaje, u skladu s odredbama Zagrebačkog sporazuma, te niskom
moralu i teškoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15. 1994., srpanj 11., [Okučani] – Zahtjev zapovjednika 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama da mu dostave prijedloge za izmještanje dijela elemenata rasporeda snaga
UNPROFOR-a na nove lokacije u zoni odgovornosti korpusa, kako bi se stvorili bolji
uvjeti postrojbama korpusa za obavljanje borbenih zadaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
16. 1994., srpanj 12., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 1. lbr SVK
o potrebi prikupljanja vojne opreme, naoružanja, streljiva i materijalno-tehničkih sredstava
koja su otuđena i razasuta tijekom rata u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
17. 1994., srpanj 13., Vukovar – Protestno pismo zapovjednika 11. korpusa SVK
zapovjedniku UNPROFOR-a u Zagrebu zbog agresivnog ponašanja pripadnika
UNPROFOR-a prema predstavnicima SVK i RSK s jedne strane, te toleriranja
hrvatskog agresivnog nastupa i blokade snaga UNPROFOR-a s druge strane . . . . . . . . . . . 50
18. 1994., srpanj 15., [Knin] – Informacija Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa
SVK o sukobu grupe izviđača iz 1. lbr SVK s hrvatskim snagama na Dinari . . . . . . . . . . . . 51
19. 1994., srpanj 16., [Vojnić] – Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK o aktivnostima izvidničkih postrojbi brigade i stalnom nadzoru sela Brođani . . . . . . . 52
20. 1994., srpanj 16., Topusko – Protest zapovjednika UNPROFOR-a u Sektoru Sjever
zapovjedniku 21. korpusa SVK zbog kršenja sporazuma o prekidu vatre i ograničavanja
kretanja pripadnika UNPROFOR-a od strane pripadnika 21. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21. 1994., srpanj 19., [Petrova Gora] – Izvješće Organa bezbednosti Komande 21. korpusa
SVK SUP-u Vojnić o naoružanim grupama civila na području Komesarca i Gredara na
području općine Slunj, koji drže pod kontrolom taj dio teritorija i čine ga nesigurnim
za građane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
22. 1994., srpanj 19., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK Ministarstvu obrane RSK
o nezadovoljstvu pripadnika SVK visinom isplaćenih plaća, sa zahtjevom da preko
Vlade RSK utječu na povećanje vojničkih plaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
23. 1994., srpanj 19., [Bunić] – Pripremna borbena zapovijed s mobilizacijskom uzbunom
Komande 18. pbr SVK podređenim postrojbama, u svrhu poboljšanja njihove
mobilizacijske spremnosti u slučaju napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
24. 1994., srpanj 20., [Knin] – Odluka Vrhovnog savjeta obrane RSK o stavljanju pod
upravu SVK, u smislu pozadinskog i borbenog osiguranja, stacionarnih radio-relejnih
čvorišta SVK, radio-relejnih čvorišta “PTT Krajine” i prijenosnih objekata
“RTV Krajine” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
VI

25. 1994., srpanj 20., [Vojnić] – Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK o aktivnostima izvidničkih postrojbi brigade, izviđanju hrvatskih položaja i
nadzoru sela Brođani s ciljem prekida dodira njegovih mještana sa stanovnicima sela
pod hrvatskom vlašću na lijevoj obali Kupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
26. 1994., srpanj 20., [Petrinja] – Zapovijed Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o hitnoj domobilizaciji i stavljanju u punu borbenu spremnost zbog
pogoršanja sigurnosne situacije u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
27. 1994., srpanj 21., [Knin] – Bilješka sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj
se raspravljalo o sigurnosnoj situaciji na području RSK, potrebi podizanja borbene
spremnosti i materijalnog osiguranja SVK zbog izglednog napada hrvatskih snaga na
RSK, potrebi fleksibilnijeg odnosa prema snagama UNPROFOR-a te potrebi
rasformiranja 21. diverzantskog odreda SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
28. 1994., srpanj 21., [Knin] – Službena bilješka sa sastanka ministra obrane RSK
i predstavnika Zapovjedništva UNPROFOR-a za civilne poslove na kojem se
raspravljalo o potrebi revizije svih lokacija baza UNPROFOR-a na prostoru RSK
i njihovom daljnjem boravku u “Južnoj kasarni” u Kninu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
29. 1994., srpanj 21., Dvor na Uni – Izvješće Obavještajnog organa 33. pbr SVK
Obavještajnom organu Komande 39. korpusa SVK o razgovoru civilnih, vojnih
i policijskih predstavnika SO Dvor na Uni s predstavnicima EZ-a i UNPROFOR-a
smještenim na području Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
30. 1994., srpanj 22., Šopot – Izvješće Komande 3. pbr SVK o stanju borbenih oklopnih
vozila i popunjenosti oklopno-mehaniziranih postrojbi brigade ljudstvom i tehničkomaterijalnim sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
31. 1994., srpanj 22., [Petrinja] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK s neprovjerenim podacima o planovima povlačenja pripadnika Danskog bataljuna
UNPROFOR-a iz UNPA zone u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
32. 1994., srpanj 24., [Vrginmost] – Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK
Tehničkom organu Komande 21. korpusa SVK za hitnu popunu postrojbe dizel
gorivom D-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
33. 1994., srpanj 25., Knin – Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK Organu
bezbednosti Glavnog štaba SVK o stanju na području ličkih podvelebitskih sela
i namjeri njihovih mještana, ukoliko dođe do novih sukoba, da napuste svoje domove
“jer je to područje prodano ustašama” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
34. 1994., srpanj 27., [Gračac] – Informacija Komande 9. mtbr SVK podređenim
postrojbama o pripremama hrvatskih snaga za napad, aktivnostima i situaciji
u postrojbama 15. korpusa SVK nakon povlačenja na nove položaje, blokadi
UNPROFOR-a od strane Hrvatske, što se tumači kao priprema za napad hrvatskih
snaga, te slaboj popunjenosti i teškom materijalnom stanju u postrojbama SVK . . . . . . . . . 70
35. 1994., srpanj 27., [Korenica] – Izvješće Odsjeka za obavještajne poslove Komande
15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o snazi, rasporedu i aktivnostima postrojbi HV-a
i MUP-a RH u zoni odgovornosti korpusa, pritisku na preostale Srbe na području
Hrvatske, aktivnostima 5. korpusa ABiH te popunjenosti obavještajnih i izvidničkodiverzantskih postrojbi korpusa i problemima s kojima su one suočene . . . . . . . . . . . . . . . . 71
36. 1994., srpanj 27., [Knin] – Izvješće Komande 7. korpusa SVK o održanom seminaru
pomoćnika zapovjednika za moralno-vjerske i propagandne poslove postrojbi korpusa
na kojem se raspravljalo o brojnim problemima i slabostima koje opterećuju moral
u postrojbama korpusa, s prijedlogom mjera koje treba poduzeti da bi se situacija
poboljšala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
VII

37. 1994., srpanj 27., [Vrginmost] – Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK
Tehničkom organu Komande 21. korpusa SVK za osiguranje popune postrojbe
raketama i strojnicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
38. 1994., srpanj 28., Knin – Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK ministru
unutarnjih poslova RSK sa saznanjima, dobivenim od Resora državne bezbednosti Srbije,
o namjeri hrvatskih specijalaca da, preobučeni u uniforme VJ, izvrše helikopterski
desant u području mostova na Dunavu kod Bezdana i Bogojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
39. 1994., srpanj 29., Knin – Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK ministru
unutarnjih poslova RSK sa saznanjima o povećanoj koncentraciji hrvatskih snaga i
vojne tehnike na području Zbornog područja Osijek i prema zapadnoj Slavoniji . . . . . . . . 79
40. 1994., srpanj 29., [Knin] – Obavještajna informacija Glavnog štaba SVK o intenzivnoj
obuci pilota HRZ-a, pojačanim aktivnostima hrvatskih snaga i njihovom mogućem
skorašnjem napadu na RSK, teškom stanju na području Cazinske krajine te pritisku
međunarodne zajednice na bosanske Srbe da prihvate prijedlog mirovnog plana
Kontakt grupe za BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
41. 1994., srpanj 30., [Vrginmost] – Izvješće zapovjednika 21. oklopnog bataljona SVK
Komandi 21. korpusa SVK o velikom broju neispravne borbene i neborbene tehnike
u postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
42. 1994., srpanj 31., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK predsjednicima Republike
Srbije, Slobodanu Miloševiću, i RSK, Milanu Martiću, te načelniku Generalštaba VJ,
general-pukovniku Momčilu Perišiću, o intenzivnim hrvatskim pripremama za napad
na RSK, nabavi oružja iz inozemstva i obuci pripadnika HV-a od strane vojnih
instruktora iz inozemstva, mobilizaciji muslimana u zapadnoeuropskim zemljama,
pojavi ideje “svemuslimanskog pomirenja” na području Cazinske krajine, teškoj
situaciji u postrojbama SVK te stavu pripadnika SVK da su mape Kontakt grupe
za BiH pogubne i neprihvatljive za srpski narod u cjelini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
43. 1994., srpanj, [Knin] – Podsjetnik Glavnog štaba SVK za koordinaciju u Generalštabu
VJ s podacima o opsežnim pripremama hrvatskih snaga za napad na RSK i koridor
u Bosanskoj Posavini, niskom moralu i situaciji u postrojbama SVK te poduzetim
mjerama nakon njihovog povlačenja na nove položaje, selektivnoj podršci SVK
postrojbama Fikreta Abdića u borbama u Cazinskoj krajini, pokretanju rješavanja
pitanja državljanstva zapovjednika VJ koji se trenutno nalaze u SVK, a nemaju
državljanstvo SRJ, nedostatku streljiva, goriva, motornih vozila i sanitetskog kadra
i materijala te neispravnosti tehnike u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
44. 1994., kolovoz 3., [Petrinja] – Izvješće Komande 39. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o napadu vojnih obveznika na aktivne vojne osobe tijekom 1992. i 1993. godine . . . . 95
45. 1994., kolovoz 4., [Knin] – Zamolba Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu
odbrane SRJ za slanje stručnog osoblja koje bi provelo pregled proizvedenog lansera
zrakoplovnih bombi i obuku posluga lansera na poligonu u Slunju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
46. 1994., kolovoz 5., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o održanoj Skupštini RSK na kojoj je bilo prisutno i 7 zastupnika iz Skupštine RS,
izlagačima i točkama dnevnog reda, te političkom radu u postrojbama na temelju
ovih podataka, s naglaskom na održanje jedinstva SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
47. 1994., kolovoz 5., [Petrova Gora] – Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o problemima u organizaciji protuzračne obrane, sa zahtjevom za
raspoređivanje raketnog divizijuna “DVINA” u zoni odgovornosti korpusa, odakle
je najbolji položaj za gađanje velikog broja ciljeva na slobodnom dijelu Hrvatske . . . . . . . . 98
48. 1994., kolovoz 5., Knin – Izvješće načelnika Vojnoplanskog sektora ministru obrane
RSK o stanju i mogućnostima angažiranja proizvodnih i remontnih metalskih pogona
u namjenskoj proizvodnji za vojne potrebe RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VIII

49. 1994., kolovoz 6., [Petrinja] – Obavijest Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o rezultatima zračnog udara NATO-a na položaje VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
50. 1994., kolovoz 6., [Oštrelj] – Brzojav Odelenja za obavještajne poslove 2. korpusa
VRS Glavnom štabu SVK o porazu snaga AP Zapadna Bosna kod Pećigrada od strane
5. korpusa ABiH i zarobljavanju preko 1500 vojnika Fikreta Abdića . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
51. 1994., kolovoz 6., Petrinja – Zapovijed Komande 31. brigade SVK podređenim
postrojbama za suzbijanje pojačanog izviđanja hrvatskih snaga na linijama razdvajanja . . . 105
52. 1994., kolovoz 6., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK Komandi
54. pbr SVK sa zaključcima sjednice Skupštine RSK, održane na Plitvicama 4. kolovoza,
koji se odnose na podršku odlukama Narodne skupštine RS i prijedlogu Skupštine RS,
da se Skupštinama Srbije i Crne Gore uputi prijedlog o provedbi “ujedinjenja svih
srpskih zemalja” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
53. 1994., kolovoz 8., [Jasenovac] – Obavijest Komande 98. pbr SVK Komandi 18.
korpusa SVK o rasporedu i jačini snaga HV-a na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti
brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
54. 1994., kolovoz 8., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o provedbi primirja na bojištima, vojnom položaju snaga Fikreta Abdića, stavovima
boraca i političkog vrha RSK oko ponude Kontakt grupe za rješavanje rata u BiH,
krivo protumačenoj izjavi predsjednika Vlade RSK Borislava Mikelića u vezi povlačenja
jedne od odluka Skupštine RSK, te o provedbi mjera protiv nesretnih smrtnih slučajeva
među vojnicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
55. 1994., kolovoz 9., Knin – Obavijest Resora državne bezbednosti MUP-a RSK
o namjeri hrvatskih snaga da izvrše diverziju na mostu kod Bogojeva i provjeri podatka
o prisutnosti hrvatskih obavještajaca u Centru PJM u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
56. 1994., kolovoz 9., Golubić – Obavijest brigade MUP-a RSK o zaključcima kolegija
MUP-a RSK na kojem je dogovorena organizacija, prava pripadnika i rad u PJM . . . . . . . 111
57. 1994., kolovoz 10., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o borbama između 5. korpusa ABiH i snaga Fikreta Abdića oko Velike Kladuše . . . . . . . . 112
58. 1994., kolovoz 10., [Plaški] – Zapovijed Komande 70. pbr SVK načelniku topništva
70. pbr da zbog očekivanog napada hrvatskih snaga zaposjednu vatrene položaje . . . . . . . 113
59. 1994., kolovoz 10., Stara Gradiška – Izvješće upravitelja Vojno-istražnog zatvora Stara
Gradiška zapovjedniku 18. korpusa SVK o radu zatvora i zatvorenicima koji su počinili
teška kaznena djela od lipnja do kolovoza 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
60. 1994., kolovoz 12., Dvor na Uni – Službena zabilješka Obavještajnog organa 33.
pbr SVK o sastanku predsjednika SO s Korduna, Banije i iz Like, na kojem su odbili
slati vojnike na ratište prema Bihaću, o velikim gubicima srpskih specijalaca koji su
s područja Ličkog Petrova Sela upućeni prema Bihaću te o političkim sukobima oko
odnosa prema Republici Srpskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
61. 1994., kolovoz 12., Knin – Prijedlog projekta za obnovu sustava za opskrbu vodom
na području Dalmacije i Like koji je sastavilo Zapovjedništvo UNPROFOR-a – Sektor
Jug za Komandu 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
62. 1994., kolovoz 13., [Knin] – Tjedno izvješće Odjela bezbjednosti Glavnog štaba SVK
o stanju na ratištima u Hrvatskoj i BiH, pripremama OS RH za napad na RSK, te
procjeni da Hrvatska nije dobila međunarodnu podršku za napad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
63. 1994., kolovoz 13., Muljava – Zapovijed IKM-a Glavnog štaba SVK Komandi 39.
korpusa SVK da daju topničku potporu snagama NO AP Zapadna Bosna u slučaju
napada 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
64. 1994., kolovoz 13., Vrhovine – Zahtjev 50. pbr SVK Komandi 15. korpusa SVK za
potvrdu formacijskog mjesta zapovjednika Odjeljenja topničkih posada . . . . . . . . . . . . . . 125
IX

65. 1994., kolovoz 13., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o
posljedicama političkog sukoba SRJ i RS oko potpisivanja mirovnog sporazuma u BiH,
problemu opskrbe RSK iz RS, te stanju u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
66. 1994., kolovoz 14., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o postupcima pojedinih jedinica i komandi SVK koje narušavaju ugled SVK,
te pritužbama pojedinih pripadnika SVK na nepravilne postupke časnika SVK . . . . . . . . 127
67. 1994., kolovoz 14., Vrlika – Izvješće Organa bezbjednosti 1. lbr Komandi 7. korpusa
SVK o lošem stanju u brigadi, teškom materijalnom stanju vojnika, nedostatku
zapovjednog kadra te slaboj popunjenosti postrojbi na položaju vojnim obveznicima . . . . 129
68. 1994., kolovoz 15., Okučani – Protestno pismo Komande 18. korpusa SVK
Zapovjedništvu Nepalskog bataljuna UNPROFOR-a zbog razmještaja topničkog oružja
HV-a u zoni dodira, zbog čega pripadnici 18. korpusa SVK više ne žele dolaziti na
sastanke o provođenju sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
69. 1994., kolovoz 15., [Knin] – Obavijest Obavještajnog odjeljenja Glavnog štaba SVK
podređenim postrojbama o međunarodnim pritiscima na RS da prihvati mirovni plan
za BiH, nastojanju SAD-a da prenese rat u Srbiju (na područje Kosova i Vojvodine),
te naoružavanju Hrvatske oružjem iz SR Njemačke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
70. 1994., kolovoz 15., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o dogovoru Turske i Hrvatske o pomoći Turske Armiji BiH, te mogućem projektu novog
tenka koji bi proizvodila hrvatska industrija uz pomoć vojne industrije BiH . . . . . . . . . . . 132
71. 1994., kolovoz 16., Slunj – Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK
o opskrbi 5. korpusa ABiH naoružanjem iz Hrvatske zračnim putem . . . . . . . . . . . . . . . . 133
72. 1994., kolovoz 16., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o odluci Vrhovnog savjeta obrane RSK o zabrani napuštanja RSK s objašnjenjem na
koje se državljane ta zabrana odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
73. 1994., kolovoz 17., [Korenica] – Izvješće Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK u kojem navode da su tijekom rata zarobili samo jednog stranca u postrojbama
HV-a, Johannesa Tildera, te da su nakon obrade sav materijal proslijedili misiji
SR Jugoslavije pri UN-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
74. 1994., kolovoz 18., [Knin] – Dnevno izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba
SVK o naoružavanju hrvatskih snaga, mogućem pokušaju HV-a da oslobodi okupirana
područja oko Drniša i Okučana, sukobima s pripadnicima UNPROFOR-a, te nasilnom
protjerivanju Hrvata iz Iloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
75. 1994., kolovoz 18., Muljava – Operativno izvješće IKM-a Muljava o smirivanju
borbenih aktivnosti u Cazinskoj krajini, pregovorima sukobljenih strana, te
mogućnostima daljnjeg napredovanja 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
76. 1994., kolovoz 18., [Knin] – Redovno operativno izvješće Komande 7. korpusa SVK
podređenim postrojbama o stanju morala u jedinicama korpusa, organizacijskim i
mobilizacijskim problemima, materijalnom i zdravstvenom osiguranju, sigurnosnom
stanju u postrojbama i području u zoni odgovornosti, te o suradnji s UNPROFOR-om . . 142
77. 1994., kolovoz 19., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o sastanku s predstavnicima promatračke misije EZ-a na kojem su predstavnici
Komande 18. korpusa izjavili da hrvatska strana krši sporazum o prekidu vatre, da ne
znaju za dogovor Tuđman – Milošević o razmjeni teritorija, da su dovoljno vojno jaki
da se suprotstave napadu HV-a, te da je želja i cilj srpskog naroda ujedinjenje srpskih
zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
78. 1994., kolovoz 20., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK o načinu pozivanja
prosvjetnih djelatnika u ratne postrojbe SVK za vrijeme školskih praznika . . . . . . . . . . . . 146
79. 1994., kolovoz 21., [Slunj] – Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK u kojem se navodi da su snage 5. korpusa ABiH zauzele Veliku Kladušu . . . . . . . . . . 147
X

80. 1994., kolovoz 21., Korenica – Zabilješka sa sastanka Komande 15. korpusa SVK i
zapovjednika brigada korpusa, na kojem je raspravljano o popunjenosti postrojbi SVK,
kadrovskim problemima, nedostatku goriva, dezerterstvu, te slabom pokrivanju
pojedinih linija dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
81. 1994., kolovoz 22., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK o upućivanju ročnika
na služenje vojnog roka u Batajnicu u Republici Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
82. 1994., kolovoz 23., Okučani – Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK za promaknuće potpukovnika Milana Romića u čin pukovnika . . . . . . . . . . . . . . . . 150
83. 1994., kolovoz 24., [Petrinja] – Izvješće Komande 39. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o povlačenju 1. pbr NO AP Zapadna Bosna i oko šest tisuća civila na okupirano
područje Hrvatske pod kontrolom 24. pbr SVK koja je izvršila razoružavanje istih te ih
uputila u naselje Staro Selo u zonu odgovornosti 21. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
84. 1994., kolovoz 24., Muljava – Operativno izvješće IKM-a Muljava o broju i razmještaju
civila i vojnika iz AP Zapadna Bosna, mogućoj pojavi epidemije zbog loših uvjeta
smještaja, oduzetom naoružanju od pripadnika Narodne obrane, te saznanjima o
daljnjem političkom djelovanju Fikreta Abdića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
85. 1994., kolovoz 24., [Knin] – Dnevno izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba
SVK o pritvaranju tri izbjeglice iz AP Zapadna Bosna, za koje se sumnja da rade kao
obavještajci 5. korpusa ABiH, o zabrani ulaska pripadnika SVK na teritorij Republike
Srbije, te etničkom čišćenju nesrpskog stanovništva iz Iloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
86. 1994., kolovoz 25., [Knin] – Zapisnik sa sastanka Vrhovnog savjeta odbrane RSK
na kojem je razmatrano opće stanje sigurnosti u RSK, secesionističke težnje Istočne
Slavonije i Zapadnog Srijema, materijalno stanje u SVK, problemi opskrbe i dostave
pogonskog goriva iz SRJ, te rješavanje prijevoza vojnika iz 11. korpusa SVK na liniju
bojišta u Lički Osik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
87. 1994., kolovoz 26., [Okučani] – Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK za promaknuće kapetana Marka Vujića u čin kapetana prve klase . . . . . . . . . . . . . . . 158
88. 1994., kolovoz 26., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o zabrani prelaženja preko mosta na Savi između Bosanske Gradiške i
Stare Gradiške uniformiranim i naoružanim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
89. 1994., kolovoz 26., Polom – Pismo Zapovjedništva UNPROFOR-a – Sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK u kojem ih obavještavaju da ne mogu ukloniti tri uništena
tenka u selima Subocka, Jazavica i Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
90. 1994., kolovoz 26., Polom – Pismo Zapovjedništva UNPROFOR-a – Sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK u kojem ih izvješćuju da su dva snajperista otvorila vatru
na dva civila na cesti prema Brusniku, te da je to već drugi napad na cesti Pakrac –
Požega u 15 dana, a da su počinitelji još uvijek nepoznati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
91. 1994., kolovoz 26., [Okučani] – Redovno izvješće Komande 18. korpusa SVK
Glavnom štabu SVK o osiguranju linija razdvajanja i izgradnji utvrđenja, bunkera
i skloništa, te o sukobu s pripadnicima UNPROFOR-a na mostu kod Stare Gradiške . . . 162
92. 1994., kolovoz 27., [Lički Osik] – Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim
postrojbama o stavu GŠ SVK oko političkog sukoba Republike Srpske i Republike
Srbije, položaju muslimanskih izbjeglica iz V. Kladuše na području Korduna, pojavi
smrtnih slučajeva kod izbjeglica, te slaboj informiranosti postrojbi SVK i slabom
protoku podataka od viših prema nižim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
93. 1994., kolovoz 28., Okučani – Bilješka s izlaganja zapovjednika korpusa SVK
o stanju na bojištima, potrebnim poboljšanjima uvjeta u postrojbama, ispravcima
uočenih nedostataka na linijama bojišta, borbenom djelovanju u slučaju napada HV-a,
pozadinskom osiguranju, mobilizaciji i evakuaciji, te o suradnji s civilnim strukturama . . 165
XI

94. 1994., kolovoz 30., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o osnivanju Vojnog suda u Kninu, Glini i Vukovaru te obvezama pružanja pomoći
sigurnosnih organa i Vojne policije radu sudova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
95. 1994., kolovoz 30., Lički Osik – Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim
postrojbama o informativno-propagandnom djelovanju hrvatske strane koja je posebno
iskoristila pojavu izbjeglica iz Cazinske krajine na području Korduna u korist svojih
političkih probitaka, te o nužnosti da zapovjednici u postrojbama SVK porade na
ispravljanju takvih učinaka hrvatske propagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
96. 1994., kolovoz 30., Vrginmost – Zahtjev 21. oklopnog bataljona SVK Komandi
21. korpusa SVK za dostavu goriva za izgradnju tenkovskih položaja, te za opskrbu
drvima za ogrjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
97. 1994., kolovoz 30., [Plaški] – Zapovijed Komande 70. pbr SVK za vršenje borbenih
priprema, određivanje broja pokrenutih snaga i zaposjedanje određenih linija bojišta . . . . 172
98. 1994., kolovoz 31., Lički Osik – Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim
postrojbama o opremanju postrojbi hranom, odjećom i obućom iz donacija, te
uspostavljanju vlastite vojne ekonomije za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
i mesa za prehranu vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
99. 1994., kolovoz 31., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama da zbog mogućeg napada HV-a na RSK, početkom rujna izvrše popunu
postrojbi mobilizacijom rezervnog sastava i materijalnih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
100. 1994., kolovoz, Vrlika – Kontraobavještajna procjena o stanju u 1. lbr SVK,
nedovoljnoj prisutnosti vojnika na položajima, slabom radu graničnih punktova,
nedovoljnoj zaštiti topničkih i oklopnih sredstava te djelovanju paravojne grupe
u 1. graničarskoj četi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
101. 1994., rujan, Lički Osik – Dopis Odjeljenja vojnog odsjeka Teslingrad (Lički Osik)
nadređenom zapovjedništvu s popisom žena vojnih obveznika raspoređenih u ratne
jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
102. 1994., rujan 1., [Kistanje] – Obavijest Komande 2. pbr SVK podređenim postrojbama
o zahtjevima roditelja ročnika SVK da vojni rok služe u lokalnim jedinicama te stavu
vojnog i političkog vodstva RSK o njihovim zahtjevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
103. 1994., rujan 2., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK Organu bezbednosti 39. korpusa
SVK u kojem se upozorava na potrebu poštivanja zakona u radu sigurnosnih organa
i Vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
104. 1994., rujan 2., [Knin] – Dopis Odjeljenja bezbednosti Glavnog štaba SVK
sigurnosnim organima podređenih postrojbi o planu izvođenja operativnih radnji
nad ratnim zarobljenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
105. 1994., rujan 4., Ostojići [Dvor na Uni] – Izvješće Organa bezbednosti 33. brigade
SVK nadređenom zapovjedništvu o stanju na području odgovornosti brigade . . . . . . . . . . 183
106. 1994., rujan 4., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK Vladi RSK o zapovijedi za
uvođenje u vojnu evidenciju žena koje podliježu vojnoj obvezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
107. 1994., rujan 5., Knin – Izvješće pomoćnika ministra za industriju Vlade RSK
vrhovnim tijelima vlasti o rezultatima službenog puta u Izrael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
108. 1994., rujan 5., Okučani – Prigovor potporučnika SVK Duška Smiljanića
nadređenom zapovjedništvu na dodijeljenu službenu ocjenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
109. 1994., rujan 5., [Okučani] – Zapisnik sjednice Ratnog savjeta SO Zapadna Slavonija
od 30. kolovoza 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
110. 1994., rujan 6., [Knin] – Zapisnik sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK održane
6. rujna 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
111. 1994., rujan 6., Knin – Izvješće Ministarstva obrane RSK o tehničkom stanju sustava
odašiljača i veza na području RSK i potrebi njihovog stavljanja u sastav SVK . . . . . . . . . . 199
XII

112. 1994., rujan 6., Knin – Provedbeni plan Ministarstva obrane RSK za objedinjavanje
sustava odašiljača i veza u sastavu SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
113. 1994., rujan 7., [Korenica] – Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim
postrojbama o stanju na ratištu Cazinske krajine i gubicima postrojbi SVK . . . . . . . . . . . 203
114. 1994., rujan 7., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama za postupanje prilikom najavljenog dolaska vojnih promatrača
UNPROFOR-a na njihovo područje odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
115. 1994., rujan 7., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o vojnim osobama iz Republike Srpske koje se nalaze u postrojbama korpusa . . . . . . 206
116. 1994., rujan 9., Knin – Dopis Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama sa
sadržajem obavještajne informacije Generalštaba Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
117. 1994., rujan 9., [Knin] – Izvješće zapovjednika Glavnog štaba SVK načelniku
Generalštaba Vojske Jugoslavije o događajima na ratištu Cazinske krajine u području
odgovornosti 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
118. 1994., rujan 10., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK zapovjedniku UNPROFOR-a
za Hrvatsku u vezi, po njihovom mišljenju, krivih i zlonamjernih informacija o
srpskoj vojsci i politici, koje dolaze od strane UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
119. 1994., rujan 12., Knin – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o dozvoli Generalštaba Vojske Jugoslavije za zapošljavanje civilnih osoba u SVK . . . . . . . . 212
120. 1994., rujan 12., [Petrova Gora] – Izvješće 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK
o stanju oklopno-mehaniziranih postrojbi u sastavu korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
121. 1994., rujan 12., [Korenica] – Obavještajno izvješće 15. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o situaciji na bojištu u području odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
122. 1994., rujan 13., Knin – Zapovijed vrhovnog zapovjednika SVK vojnim i civilnim
vlastima za poštivanje zakonitosti u vođenju i zapovijedanju Srpskom vojskom Krajine . . 217
123. 1994., rujan 13., Glina – Izvješće Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o stanju u 33. pbr SVK i na bojištu u području odgovornosti brigade . . . . . . 218
124. 1994., rujan 13., Petrinja – Obavijest 31. pbr SVK podređenim postrojbama
o borbenim djelovanjima u području odgovornosti 24. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
125. 1994., rujan 13., Petrinja – Obavijest 31. pbr SVK Komandi 4. pb o pregovorima
s ABiH u vezi razmjene zarobljenih i poginulih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
126. 1994., rujan 14., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o problemima u provedbi Zagrebačkog sporazuma u području odgovornosti
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
127. 1994., rujan 15., [Knin] – Izvješće Ministarstva obrane RSK o rezultatima ispitivanja
raketnog lansera zrakoplovnih bombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
128. 1994., rujan 16., [Kistanje] – Dopis 2. pbr SVK kojim se 1. graničnoj četi dostavlja
redovno operativno izvješće Glavnog štaba SVK o stanju na ratištima . . . . . . . . . . . . . . . . 224
129. 1994., rujan 17., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o potrebi borbe protiv kriminala u redovima SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
130. 1994., rujan 18., [Petrinja] – Obavijest Komande 31. pbr SVK pripadnicima
postrojbe o stanju na području odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
131. 1994., rujan 19., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama za pritvaranje svih sudionika nedozvoljene trgovine s Cazinskom krajinom . . 231
132. 1994., rujan 19., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
za smanjenje potrošnje pogonskog goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
133. 1994., rujan 20., [Kistanje] – Zapovijed Komande 2. pbr SVK 1. bataljonu za
smanjenje brojnog stanja postrojbi, na temelju zapovijedi 7. korpusa SVK i novih
saznanja o tome da ne postoje osnove za napad HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
XIII

134. 1994., rujan 21., [Kistanje] – Obavijest Komande 2. pbr SVK 1. graničnoj četi
o problemima u isplati novčanih sredstava i gradnji nadgrobnih spomenika poginulim
pripadnicima SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
135. 1994., rujan 21., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim korpusima
kojom se zabranjuje davanje podataka vojnog značaja civilnim tijelima vlasti . . . . . . . . . . 235
136. 1994., rujan 23., Glina – Obavijest Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o postupanju prilikom pregovora o provedbi Zagrebačkog sporazuma,
te postupanju prema civilnim i vojnim zarobljenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
137. 1994., rujan 28., [Oštrelj] – Izvješće 2. krajiškog korpusa VRS Glavnom štabu SVK
o stanju na bojištu Cazinske krajine, učinkovitosti zapovijedanja Izeta Nanića,
zapovjednika 505. bužimske brigade, te stanju u bihaćkoj bolnici, držanju HVO-a
i djelovanju humanitarnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
138. 1994., rujan 28., Široka Rijeka – Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa SVK
o uhićenju osobe uhvaćene u nedozvoljenoj trgovini s neprijateljskom stranom,
te činjenici da se takva trgovina odvija neometano u području Crnog Potoka,
a granična policija je ne sprječava, već u njoj sudjeluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
139. 1994., listopad 3., Knin – Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o usklađivanju brojnog stanja ljudstva za prehranu zbog teške gospodarske
situacije u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
140. 1994., listopad 5., [Petrinja] – Izvješće Komande 31. pbr SVK Komandi 39. korpusa
SVK o razgovoru s predstavnicima UNPROFOR-a o povredama zone sigurnosti,
putovima patroliranja snaga UN-a i ograđivanju minskih polja te sječi drva u Kotar
šumi, kako bi se osigurala sredstva “za oblačenje” pripadnika 31. pbr SVK . . . . . . . . . . . . 240
141. 1994., listopad 5., [Jasenovac] – Zapovijed zapovjednika 98. pbr SVK o stavljanju
postrojbi brigade u punu borbenu spremnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
142. 1994., listopad 5., Sisak – Caprag – Zahtjev zapovjednika Odreda Sisak-Caprag
Općinskom odboru Caprag za pomoć u prehrambenim namirnicama . . . . . . . . . . . . . . . 243
143. 1994., listopad 5., Knin – Izvješće Uprave javne bezbednosti MUP-a RSK za razdoblje
od 1. siječnja do 1. rujna 1994., o organiziranju policijskih snaga RSK, njihovom
sudjelovanju u borbama na okupiranom području Hrvatske i BiH, te o reguliranju
statusa policajaca kao vojnih obveznika i sudionika rata od 17. kolovoza 1990. godine . . . 243
144. 1994., listopad 9., Biljane Gornje – Informacija Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
podređenim postrojbama o odnosima s pripadnicima UNPROFOR-a i o stanju
u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
145. 1994., listopad 11., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK zapovjedniku Glavnog
štaba SVK o lošem financijskom stanju i problemima s opskrbom u SVK . . . . . . . . . . . . . 247
146. 1994., listopad 12., Biljane Gornje – Zahtjev Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
7. pozadinskoj bazi Benkovac za većom količinom kruha zbog loše ekonomske situacije
i pogoršanih uvjeta života u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
147. 1994., listopad 13., Šopot – Informacija Komande 3. pbr 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o nepoštivanju Zagrebačkog sporazuma, važnosti zauzimanja Cazinske
krajine i unutarnjim problemima u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
148. 1994., listopad 13., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK i 75. pozadinske baze
za izvođenje obuke za osiguranje i obranu skladišta Čerkezovac i Volinja . . . . . . . . . . . . . . 251
149. 1994., listopad 13., [Knin] – Analiza Glavnog štaba SVK o izvanrednim događajima
u SVK u rujnu 1994., s naglaskom na velik broj smrtnih slučajeva pripadnika SVK
zbog nepažnje i nediscipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
150. 1994., listopad 14., Široka Rijeka – Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa
SVK o dopuštanju nezakonite trgovine sa stanovnicima Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . 256
XIV

151. 1994., listopad 15., [Korenica] – Zapovijed Komande 15. korpusa SVK Komandi
50. pbr SVK za pojačano osiguranje i kontrolu teritorija prema Cazinskoj krajini . . . . . . . 257
152. 1994., listopad 15., Knin – Zahtjev pukovnika Dušana Smiljanića za razgovor
s generalom Ratkom Mladićem u kojemu objašnjava svoju i ulogu JNA u naoružavanju
pobunjenih Srba u Hrvatskoj 1991. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
153. 1994., listopad 15., [Knin] – Informacija Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o stanju na ratištu, nedostatku sredstava za isplatu plaća i statusu aktivnih vojnih osoba
u SVK i VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
154. 1994., listopad 16., Široka Rijeka – Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa SVK
o preprodaji i krijumčarenju ulja i goriva od strane pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
155. 1994., listopad 16., Omanovac Dubovac – Izvješće Radio prislušne grupe Omanovac
Dubovac obavještajnom tijelu Glavnog štaba SVK o pokretima i aktivnostima hrvatskih
snaga na području zapadne Slavonije te stanju na području Bihaća . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
156. 1994., listopad 17., [Korenica] – Obavještajna procjena Komande 15. korpusa SVK
o stanju u Hrvatskoj i pripremama HV-a za napadna djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
157. 1994., listopad 17., [Okučani] – Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o stanju na ratištu te problemu statusa aktivnih vojnih osoba u SVK i
samoubojstvu pripadnika korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
158. 1994., listopad 19., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za osiguravanje
spoja između 98. pbr i TG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
159. 1994., listopad 21., Lički Osik – Obavještajna procjena Komande 1. pješačkog
bataljona 18. pbr 15. korpusa SVK o stanju u Hrvatskoj, pripremama HV-a te stanju
u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
160. 1994., listopad 25., [Knin] – Dopis Glavnog štaba VRS Glavnom štabu SVK,
predsjedniku i ministru unutarnjih poslova RSK kojim se zahtijeva prekid krijumčarenja
oružja i namirnica prema Cazinskoj krajini, pojačana kontrola ulaza, posebno postrojbi
UNPROFOR-a, te da se dostave brojčani podaci o osobama i vozilima koja idu u
Cazinsku krajinu i omogući uvid u obavještajne podatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
161. 1994., listopad 25., Knin – Zapovijed ministra unutarnjih poslova RSK postrojbama
MUP-a za borbenu spremnost zbog napada 5. korpusa ABiH i proboja srpske obrane
na području mjesta Ripač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
162. 1994., listopad 26., [Korenica] – Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim
postrojbama o napredovanju 5. korpusa ABiH i povlačenju 2. krajiškog korpusa VRS
na području Grabeža zbog slabog borbenog morala i lošeg zapovijedanja kod srpskih
snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
163. 1994., listopad 26., [Oštrelj] – Obavještajno izvješće Odjeljenja za obavještajne poslove
2. krajiškog korpusa VRS Glavnom štabu VRS o borbama na području Bihaća i
napredovanju postrojbi 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
164. 1994., listopad 26., Knin – Obavijest MUP-a RSK podređenim postrojbama o
okupljanju postrojbi Brigade milicije u Bosanskom Petrovcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
165. 1994., listopad 26., Knin – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama o hitnoj uspostavi sustava zapovijedanja, te sprječavanju samovolje
i nereda nakon uvida u loše stanje u 1. lbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
166. 1994., listopad 27., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama za punu borbenu spremnost zbog napredovanja 5. korpusa ABiH
na području Grabeža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
167. 1994., listopad 27., [Knin] – Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK
sigurnosnim tijelima 15., 21. i 39. korpusa SVK o krijumčarenju prema Cazinskoj
krajini i nužnosti poduzimanja mjera da se takvi postupci spriječe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
XV

168. 1994., listopad 27., [Knin] – Zahtjev za pomoć Glavnog štaba VRS upućen Glavnom
štabu SVK u kojem se izvješćuje o napredovanju hrvatskih i muslimanskih snaga, traži
uvođenje postrojba SVK prema Bihaću i presijecanje krijumčarskih kanala te zahvaljuje
na dotadašnjoj pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
169. 1994., listopad 29., [Oštrelj] – Obavještajno izvješće Odjeljenja za obavještajne poslove
Komande 2. krajiškog korpusa VRS o pokretima postrojbi ABiH, njihovom borbenom
djelovanju i zauzimanju Kulen Vakufa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
170. 1994., listopad 29., Bosanski Petrovac – Izvješće PJM Upravi javne bezbjednosti
MUP-a RSK o aktivnostima 27. i 28. listopada 1994., te upućivanju i djelovanju
jedinice na bihaćkom ratištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
171. 1994., listopad 29., Knin – Zapovijed zapovjednika čete Vojne policije 7. korpusa
SVK za blokadu i uništavanje hrvatske izviđačke grupe na području Kijeva . . . . . . . . . . . . 286
172. 1994., listopad 29., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za upućivanje
postrojbe za posebne zadatke u zonu odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 288
173. 1994., listopad 29., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama za izbor, pripremu i upućivanje vojnika na zamjenu postrojbi TG-1
koja se upućuje na poseban zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
174. 1994., listopad 30., Korenica – Obavijest Komande 15. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o organiziranju vojno teritorijalnih odjeljenja u zoni odgovornosti korpusa . . . 290
175. 1994., listopad 30., [Korenica] – Zapovijed Komande 18. pbr 15. korpusa SVK
podređenim postrojbama za borbenu spremnost, povećanje ljudstva u postrojbama i
opremanje naoružanjem zbog priprema HV-a i napredovanja ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
176. 1994., listopad 31., [Knin] – Operativno izvješće Glavnog štaba SVK o stanju na
ratištu prema Cazinskoj krajini i pristizanju novih vojnika VRS i SVK na položaje
uz rijeku Unu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
177. 1994., listopad 31., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK za ustrojavanje taktičkih
borbenih grupa i njihovo upućivanje na bihaćko ratište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
178. 1994., listopad 31., Glina – Zahtjev Komande 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama za upućivanje dragovoljaca u zonu odgovornosti 2. krajiškog korpusa
VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
179. 1994., listopad 31., Knin – Zapovijed načelnika Uprave javne bezbednosti MUP-a
RSK Stanici javne bezbednosti Donji Lapac za zauzimanje kule kraj Kulen Vakufa . . . . . . 298
180. 1994., listopad, Knin – Izvješće Glavnog štaba SVK o stanju i mogućnostima
popune ljudstvom SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
181. 1994., studeni 1., Nebljusi – Redovno izvješće 103. pbr SVK zapovjedništvima
Glavnog štaba SVK i 15. korpusa SVK o zauzimanju objekta Ostrovica i Kulen
Vakufa, te spajanju s postrojbama 2. krajiškog korpusa VRS za nastavak zajedničkih
napadnih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
182. 1994., studeni 2., [Petrova Gora] – Dopis Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa
SVK podređenim postrojbama o namjerama 5. korpusa ABiH prema prostoru RSK,
potrebi stroge kontrole humanitarnih konvoja, te o logističkoj potpori pripadnika
UNPROFOR-a snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
183. 1994., studeni 3., [Banski Grabovac] – Zahtjev Odseka bezbednosti Komande
39. korpusa SVK Odseku bezbednosti Glavnog štaba SVK za rješavanje pitanja
zatvaranja graničnog prijelaza Mošćenica radi sprječavanja krijumčarenja oružja i
streljiva za 5. korpus ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
184. 1994., studeni 3., [Petrova Gora] – Dopis Odseka bezbednosti Komande 21.
korpusa SVK kojim se podređenim postrojbama prosljeđuje naputak MUP-a RSK
o uvjetima obavljanja sigurnosnih poslova na prostoru Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . 305
XVI

185. 1994., studeni 3., [Korenica] – Redovno izvješće Glavnog štaba SVK o borbama
sa snagama 5. korpusa ABiH i potiskivanju istih prema selu Orašac . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
186. 1994., studeni 4., [Okučani] – Dopis Komande 18. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog štaba SVK i Centralnoj komisiji Glavnog štaba SVK kojim se traže stavovi
istih u vezi rješavanja problema oko crte razdvajanja u Bukovčanskoj ulici u Pakracu . . . . 306
187. 1994., studeni 4., Šopot – Dopis Komande 3. pbr SVK zapovjedniku 7. korpusa
SVK o sastanku sa zapovjednikom Kanadskog bataljuna UNPROFOR-a radi
otklanjanja nesporazuma i trajnog rješavanja pitanja patroliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
188. 1994., studeni 5., Knin – Tjedna obavještajna informacija Odjeljenja za obavještajne
poslove Glavnog štaba SVK o aktivnostima i interesima međunarodne zajednice u
rješavanju krize na području RH, te o stanju na ratištima u RH i BiH . . . . . . . . . . . . . . . 309
189. 1994., studeni 5., Glina – Zapovijed Komande 24. pbr SVK, prema zapovijedi 39.
korpusa SVK, za smanjenje podjele svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda u prehrani
pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
190. 1994., studeni 6., [Knin] – Informacija Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o odlasku Marinka Gajića s dužnosti pomoćnika zapovjednika SVK za moral, vjerska
pitanja i pravne poslove u VRS, kako bi pomogao srpskom narodu RS u borbi s
hrvatsko-muslimanskim snagama u vrijeme kad je SRJ odbila isplaćivati plaće
pripadnicima VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
191. 1994., studeni 7., Golubić – Izvješće Brigade milicije MUP-a RSK o izvođenju
borbenih djelovanja na bihaćkom ratištu od 26. listopada do 2. studenoga 1994. godine . 314
192. 1994., studeni 7., [Knin] – Obavještajna informacija Glavnog štaba SVK o vojnim
pripremama i djelovanjima HV-a, HVO-a, ABiH i VRS na prostoru BiH i RH . . . . . . . . 317
193. 1994., studeni 7., Nebljusi – Zapovijed TG-1 podređenim postrojbama za napad
na naselja u širem području Bihaća i napredovanje prema Bihaću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
194. 1994., studeni 8., [Petrova Gora] – Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o zatvaranju
granice prema Cazinskoj krajini, likvidaciji osoba koje se zateknu u krijumčarenju
i rušenju svih letjelica koje bez najave budu prelijetale prostor RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
195. 1994., studeni 9., [Oštrelj] – Obavještajni podaci Odjeljenja za obavještenje poslove
Komande 2. krajiškog korpusa VRS o djelovanju srpskog zrakoplovstva po Bihaću,
granatiranju bihaćkog područja od strane SVK, te o pješačkim napadima snaga
SVK i VRS na to područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
196. 1994., studeni 10., [Korenica] – Izvješće Glavnog štaba SVK Glavnom štabu VJ
o izvedenim borbenim djelovanjima srpskih snaga prema Bihaću i potiskivanju snaga
HVO-a i 5. korpusa ABiH na tom području . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
197. 1994., studeni 10., [Knin] – Odgovor Glavnog štaba SVK Zapovjedništvu
UNPROFOR-a u vezi optužbi za granatiranje Bihaća od strane SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 327
198. 1994., studeni 10., Knin – Zapovijed Uprave Sjeverna Dalmacija Ministarstva
obrane RSK za demobilizaciju pripadnika Civilne zaštite i premještanje civilne
obrane RSK “kao oružanog dijela sustava obrane” u nadležnost SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 328
199. 1994., studeni 10., [Petrova Gora] – Zahtjev Komande “Pauk” Komandi 15. korpusa
SVK da s Vodom topova 130 mm stavi pod vatrenu kontrolu zračnu luku
u Ćoralićima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
200. 1994., studeni 10., [Petrova Gora] – Obavijest Komande “Pauk” Glavnom štabu
SVK da je oklopništvo i pješaštvo HV-a iz Splita otišlo na kupreško ratište i zahtjev
da se djeluje Vodom topova 130 mm po zračnoj luci Ćoralići ukoliko dođe do opskrbe
snaga 5. korpusa ABiH od strane UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
201. 1994., studeni 11., [Borovo] – Dopis Komande 11. korpusa SVK kojim se predsjednik
RSK Milan Martić poziva na proslavu trogodišnjice “oslobođenja” Vukovara . . . . . . . . . . 331
XVII

202. 1994., studeni 11., [Banski Grabovac] – Dopis Odseka bezbednosti Komande
39. korpusa SVK pukovniku Dušanu Smiljaniću i Odseku bezbednosti 15. korpusa
SVK o prihvatu vojnika NO APZB u Petrinji, djelovanju operativaca Odseka
bezbednosti, blokiranju humanitarnih konvoja i prepoznavanju jedne osobe koja
iz Gline održava vezu sa Zagrebom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
203. 1994., studeni 11., [Petrova Gora] – Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o pripremama za vatreno djelovanje po zračnoj luci u Ćoralićima . . . . . . . . . . 333
204. 1994., studeni 11., Knin – Izvješće Aluna Robertsa, službenika za tisak i informiranje
UNPA sektora Jug Press-centru Krajine, Radiju Knin, TV Krajini i Iskri, o zračnim
napadima i granatiranjima Bihaća s prostora RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
205. 1994., studeni 12., [Petrova Gora] – Dopis Komande “Pauk” Komandi 1. krajiškog
korpusa VRS da se iz Operativne grupe Doboj izdvoje 22 pripadnika 21. diverzantskog
odreda SVK radi borbenih djelovanja na ratištu pod zapovijedanjem Komande “Pauk” . . 335
206. 1994., studeni 13., [Korenica] – Izvješće Odeljenja bezbednosti Glavnog štaba SVK
predsjedniku RSK o aktivnostima ABiH i UNPROFOR-a, o stanju u postrojbama
na bihaćkom ratištu, postrojbama NO APZB, stradanju hrvatskih civila u Skočaju
i djelovanju Vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
207. 1994., studeni 13., [Petrova Gora] – Dopis Komande “Pauk” Glavnom štabu SVK
kojim se traži upućivanje višecjevnog bacača raketa “Orkan” i jedne baterije “Luna”
iz VRS u zonu odgovornosti 21. i 39. korpusa SVK radi mogućnosti gađanja teritorija
RH po dubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
208. 1994., studeni 13., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK, na osnovu
zapovijedi Komande 7. korpusa SVK, o zabrani izdavanja dozvola za napuštanje RSK
i zabrani napuštanja RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
209. 1994., studeni 13., [Petrova Gora] – Dnevno izvješće Komande “Pauk” o djelovanju
hrvatskih snaga u RH, stanju i planovima 5. korpusa ABiH, te o stanju u izbjegličkim
kampovima Batnoga i Turanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
210. 1994., studeni 14., Glina – Izvješće Komande 24. pbr SVK Komandi 39. korpusa
SVK o sastanku s časnicima za vezu Ukrajinskog bataljuna UNPROFOR-a iz Gline
i vojnim promatračima iz Gline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
211. 1994., studeni 15., [Petrova Gora] – Izvješće Komande “Pauk” Glavnom štabu SVK
i predsjedniku RSK o polijetanju tri i slijetanju dva zrakoplova koji su poletjeli iz Zagreba
u zračnu luku u Ćoralićima, za koju zahtijevaju da se omogući stalno djelovanje
topničkom vatrom radi ometanja slijetanja neprijateljskih zrakoplova . . . . . . . . . . . . . . . . 347
212. 1994., studeni 16., [Petrova Gora] – Izvješće Komande “Pauk” Glavnom štabu
SVK o napadnom djelovanju srpskih snaga na kladuškom ratištu u sklopu operacije
“Pauk” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
213. 1994., studeni 16., [Knin] – Operativno izvješće Glavnog štaba SVK Glavnom štabu
VJ i Glavnom štabu VRS o zajedničkim napadima SVK, VRS i NO APZB na 5.
korpus ABiH u zapadnoj Bosni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
214. 1994., studeni 17., [Okučani] – Dopis Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama o zadacima koje treba provesti zbog mogućeg djelovanja hrvatskih snaga
na području zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
215. 1994., studeni 17., [Petrova Gora] – Izvješće Komande “Pauk” Glavnom štabu SVK
i IKM-u Glavnog štaba SVK o napadima srpskih snaga na području Velike Kladuše . . . . . 351
216. 1994., studeni 19., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK Komandi MUP-a RSK
za provedbu mobilizacije vojnih obveznika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
217. 1994., studeni 19., [Knin] – Prijedlog Komande 7. korpusa SVK Komandi Glavnog
štaba SVK o formiranju postrojbe za intervenciju na osnovi usmene zapovijedi
Glavnog štaba SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
XVIII

218. 1994., studeni 19., [Petrova Gora] – Redovno borbeno izvješće Komande 21. korpusa
SVK IKM-u Glavnog štaba SVK o borbama oko Velike Kladuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
219. 1994., studeni 21., Banski Grabovac – Izvanredno izvješće 39. korpusa SVK podređenim
postrojbama o djelovanju OS RH, otežanoj obrani Bihaća 5. korpusu ABiH i povlačenju
pripadnika UNPROFOR-a, smještenih u privatnim kućama, u zapovjedništvo Sektora
Sjever te stavljanje svih postrojbi UNPROFOR-a u punu borbenu spremnost . . . . . . . . . 355
220. 1994., studeni 1994., Glina – Obavijest Komande 39. korpusa SVK u kojoj se zauzima
stav prema Rezoluciji 958 Vijeća sigurnosti UN-a, koja nalaže primjenu sile snaga
NATO-a prema srpskim snagama koje napadaju zaštićenu zonu Bihać . . . . . . . . . . . . . . . 357
221. 1994., studeni 21., [Petrova Gora] – Redovno borbeno izvješće Komande “Pauk”
Glavnom štabu SVK o tijeku borbi oko Velike Kladuše sa zahtjevom da se iz 39. korpusa
SVK uputi ojačani bataljun, iz 11. korpusa SVK jedan bataljun, te iz 7. korpusa SVK
top 88 mm sa streljivom za daljnji napad na snage 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
222. 1994., studeni 22., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK IKM-u o očekivanim novim
napadima NATO snaga ukoliko se nastave napadi na Bihać ili u slučaju napada na
UNPROFOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
223. 1994., studeni 22., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
o napadu NATO zrakoplova na zračnu luku u Udbini te o posljedicama tog napada . . . . 360
224. 1994., studeni 22., [Knin] – Dopis Glavnog štaba SVK IKM-u Glavnog štaba SVK
u kojem traže njihov stav o molbi direktora poduzeća “Gavrilović Petrinja” da se vojne
obveze oslobodi barem 140 radnika kako bi se održala minimalna proizvodnja . . . . . . . . . 361
225. 1994., studeni 22., Petrova Gora – Izvješće Komande 21. korpusa SVK IKM-u
Glavnog štaba SVK o držanju HV-a, spremnosti snaga korpusa SVK u slučaju hrvatskog
napada, uspješnoj blokadi UNPROFOR-a i djelovanju SVK u Cazinskoj krajini . . . . . . . 362
226. 1994., studeni 23., [Banski Grabovac] – Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande
39. korpusa SVK Odsjeku bezbjednosti 15. korpusa SVK o postupcima i pokretima
UNPROFOR-a, te obavijesni podaci o HV-u i stanju na Banovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
227. 1994., studeni 23., [Petrova Gora] – Zahtjev Komande “Pauk” Izdvojenom pomoćnom
komandnom mjestu i Pozadini Glavnog štaba SVK za odobrenje izuzimanja tehničkomaterijalnih sredstava u svrhu borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
228. 1994., studeni 23., [Okučani] – Molba Komande 18. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog štaba SVK da vrati postrojbe TG-1 18. korpusa SVK iz zone djelovanja
15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
229. 1994., studeni 23., [Korenica] – Obavijest Odeljenja bezbednosti IKM-a Glavnog
štaba SVK da su NATO snage dobile odobrenje za granatiranje položaja i zapovjedništava
VRS i SVK ukoliko se nastavi prekomjerno granatiranje položaja ABiH . . . . . . . . . . . . . . 366
230. 1994., studeni 23., [Petrova Gora] – Zahtjev Komande “Pauk” Glavnom štabu SVK
i MUP-u RSK da se Četa milicije Glina hitno podčini sastavu TG-2 radi izvođenja
borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
231. 1994., studeni 24., Oštrelj – Dnevno izvješće Komande 2. krajiškog korpusa
VRS podređenim postrojbama o tijeku borbi i napredovanju snaga korpusa na
bihaćko-krupskom ratištu, napadima NATO-a, te stanju morala i sigurnosnoj situaciji . . 368
232. 1994., studeni 24., Petrova Gora – Dopis general-majora Mile Novakovića ministru
energetike RSK i generalnom direktoru “Elektroprivrede Krajine” u kojem se moli
povećanje kvote električne energije zbog ratnih djelovanja na području Korduna i
zapadne Bosne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
233. 1994., studeni 24., Dvor na Uni – Dopunsko izvješće Obavještajnog organa 33. pbr
SVK o raketiranju područja Šamarice od strane NATO-a, djelovanju protuzračne obrane
SVK, iseljavanju dijela snaga UN-a iz logističke baze Dvor, te obavijesni podaci o
naoružanju i zrakoplovstvu HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
XIX

234. 1994., studeni 25., [Korenica] – Zapovijed IKM-a Glavnog štaba SVK Komandi
39. korpusa SVK o osnivanju taktičke grupe radi izvođenja borbenih djelovanja u cilju
“oslobađanja” teritorija AP Zapadna Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
235. 1994., studeni 25., [Korenica] – Zapovijed IKM-a Glavnog štaba SVK zapovjedništvima
korpusa o provedbi kontrole utroška streljiva i goriva, te zabrani trošenja brigadnih
rezervi bez dozvole nadređenog zapovjedništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
236. 1994., studeni 27., [Banski Grabovac] – Dopis Odsjeka bezbjednosti Komande
39. korpusa SVK Odsjeku bezbjednosti 15. korpusa SVK o ubačenim i zarobljenim
pripadnicima postrojbi 5. korpusa ABiH, zajedničkom uvođenju pripadnika NO
APZB i 39. korpusa SVK u borbu na bihaćkom ratištu, te otkrivanju otrovanog brašna
u 3. bataljonu 24. brigade SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
237. 1994., studeni 27., [Bunić] – Dopis Komande 18. pbr SVK podređenim postrojbama
o nastavku borbenih djelovanja snaga VRS, držanju postrojbi 15. korpusa SVK na
bihaćkom ratištu i gomilanju snaga HV-a na linijama dodira sa srpskim snagama . . . . . . . 374
238. 1994., studeni 27., [Korenica] – Zapovijed Glavnog štaba SVK komandama korpusa
i Komandi “Pauk” za racionalizaciju utroška streljiva u borbenim djelovanjima na
bihaćkom ratištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
239. 1994., studeni 28., Petrova Gora – Dopis Komande 21. korpusa SVK Komandi 13.
pbr SVK o načinu djelovanja prema “ustašama” u slučaju koncentracije istih u ili izvan
zone razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
240. 1994., studeni 28., [Borovo] – Dopis Komande 11. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog štaba SVK u vezi zapovijedi o upućivanju pripadnika korpusa na ličko ratište,
uspješno provedenoj mobilizaciji, te o koncentraciji hrvatskih snaga Zbornog područja
Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
241. 1994., studeni 28., [Knin] – Dopis Glavnog Štaba SVK ministru obrane RSK
o zapovijedima za otpust vojnih obveznika na radnu obvezu, koje nisu provedene,
te zahtjev za provedbu istih i trenutno otpuštanje prosvjetnih radnika iz ratnih postrojbi . 378
242. 1994., studeni 28., Petrova Gora – Izvješće Komande 21. korpusa SVK IKM-u
Glavnog štaba SVK o upotrijebljenim snagama i sredstvima u operaciji “Potez” . . . . . . . . 379
243. 1994., studeni 29., [Kistanje] – Dopis Komande 2. pbr SVK o otmici i drugim
napadima na pripadnike i objekte UNPROFOR-a, te zapovijed o postupcima
sprječavanja takvih napada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
244. 1994., studeni 29., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK o osiguranju
linije razdvajanja i postupcima prema hrvatskim snagama i snagama UNPROFOR-a . . . . 382
245. 1994., studeni 30., [Korenica] – Dopis s podacima i prijedlozima IKM-a Glavnog
štaba SVK ministru obrane RSK za izlaganje na Skupštini RSK o mobilizaciji, ciljevima
vojne operacije na zapadnobosanskom ratištu, utrošku materijalno-financijskih sredstava
u provedbi operacije i prijedlozima za održanje borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
246. 1994., studeni, [Knin] – Informacija Vrhovnog savjeta obrane RSK o provedenoj
mobilizaciji i analiza postojećeg stanja u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
247. 1994., prosinac 1., [Knin] – Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim
postrojbama za organiziranje protuzračne obrane na liniji Obrovac – Gračac radi
onemogućavanja dopreme vojnih i drugih materijalnih sredstava 5. korpusu ABiH
zračnim putem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
248. 1994., prosinac 1., [Drniš] – Obavijest Komande 75. mtbr SVK podređenim
postrojbama o napadu NATO zrakoplova na zračnu luku u Udbini i upute za
djelovanje pripadnicima 75. mtbr SVK u slučaju ponavljanja napada . . . . . . . . . . . . . . . 391
249. 1994., prosinac 1., Drniš – Informacija Komande 75. mtbr SVK podređenim
postrojbama o sukobu pripadnika SVK i VRS s pripadnicima HV-a i HVO-a na Dinari,
te zapovijed podređenim postrojbama da budu u stalnoj borbenoj spremnosti i
XX

ne dozvole pripadnicima UNPROFOR-a prilaz području gdje su postavljeni
minobacači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
250. 1994., prosinac 1., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK o brojnom
stanju ljudstva i sredstava korpusa koje je angažirano na bihaćkom ratištu . . . . . . . . . . . . 393
251. 1994., prosinac 1., [Petrinja] – Izvješće Komande 39. korpusa SVK o nastavku rada
zarobljeničkog logora u mjestu Balinac, gdje se dovode zarobljeni pripadnici 5.
korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
252. 1994., prosinac 2., [Donji Lapac] – Zahtjev IKM-a Glavnog štaba SVK Komandi
11. korpusa SVK da za potrebe postrojbi na ličkom ratištu pošalju oružje, streljivo
i druga materijalna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
253. 1994., prosinac 2., [Petrinja] – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK o problemima u vođenju i zapovijedanju u SVK, pljački i dezerterstvu u 39.
korpusu SVK, oslobađanju švercera na zahtjev paravojske, formiranju logora u mjestu
Balinac, te o sječi šume za potrebe vojske, pri čemu je jedan vojnik ranjen u minskom
polju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
254. 1994., prosinac 4., [Knin] – Odluka Glavnog štaba SVK o povlačenju časnika i
dočasnika poslanih na školovanje u Centar vojnih škola VRS Banja Luka zbog uvođenja
istih u borbena djelovanja u BiH, bez odmora i smjene, pri čemu su četvorica poginula,
a desetak ih je ranjeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
255. 1994., prosinac 6., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK zapovjedniku IKM-a
Glavnog štaba SVK o aktivnostima i koncentriranju hrvatskih snaga prema okupiranom
teritoriju, te o intenzivnoj pomoći HV-a snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
256. 1994., prosinac 7., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama da ne dozvole hrvatskoj strani korištenje autoceste kod Okučana, kao
ni uklanjanje punktova UNPROFOR-a i vojnih zapreka na liniji razdvajanja dok
za to ne dobiju pismenu zapovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
257. 1994., prosinac 7., [Beograd] – Zapovijed načelnika Glavnog štaba VJ, prema nalogu
predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, da predsjednik RSK Milan Martić i
zapovjednik Glavnog štaba SVK Milan Čeleketić omoguće prolaz humanitarne pomoći
UNPROFOR-a u zapadnu Bosnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
258. 1994., prosinac 8., [Knin] – Obavijest Glavnog štaba SVK Komandi 21. korpusa
SVK o dostavi ubojitih sredstava za zrakoplov AN-2 i preuzimanju zrakoplova AN-2
od VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
259. 1994., prosinac 8., [Petrova Gora] – Izvješće Odseka za bezbednost Komande “Pauk”
o traženju pomoći zapovjednika 5. korpusa ABiH od RH jer je situacija na ratištu
“kritična”, te o paljenju sedam od ukupno osam hrvatskih sela na bihaćkom području
i problemima srpskih snaga s tim jednim nezapaljenim selom čiji mještani bježe,
a nemaju se gdje sakriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
260. 1994., prosinac 9., [Petrova Gora] – Molba Komande “Pauk” IKM-u Glavnog štaba
SVK da im se zbog intenzivnog trošenja i nedolaska obećane pomoći iz SRJ, osiguraju
streljivo i minsko-eksplozivna sredstva za idućih 5-7 dana borbenih djelovanja . . . . . . . . . 403
261. 1994., prosinac 10., [Biljane Gornje] – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK vodu
Vojne policije o zamjeni postrojbi 1. lbr SVK na području Dinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
262. 1994., prosinac 10., [Knin] – Tjedno izvješće Komande 7. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o borbama hrvatskih i srpskih snaga na Livanjskom polju, zaposjedanju
dijela Dinare od strane hrvatskih snaga, “prevelikoj” ažurnosti UNPROFOR-a, te
o problemima s mobilizacijom, nedostatkom odjeće i obuće i isplatama plaća u SVK . . . . 406
263. 1994., prosinac 10., Hrvatska Kostajnica – Obavijest Komande 26. pbr SVK
Obaveštajnom organu Komande 39. korpusa SVK o angažiranju suradnika koji živi
u Zagrebu i poznaje osobe iz vrha vlasti u RH za obavještajni operativni rad . . . . . . . . . . . 407
XXI

264. 1994., prosinac 12., Vrlika – Izvješće Komande 1. lbr SVK Komandi 7. korpusa SVK
o djelovanju hrvatskih snaga prema teritoriju RSK, snimkama poginulih pripadnika
HV-a na Kleku, te napuštanju i lošem utvrđivanju položaja pripadnika SVK . . . . . . . . . . 408
265. 1994., prosinac 12., [Knin] – Informacija Glavnog štaba SVK o pripremama za
otvaranje autoceste kod Okučana, pokretima i obuci hrvatskih snaga, teškom stanju
na području Bihaća, te o nastavku djelovanja hrvatskih snaga na grahovskom i
glamočkom području . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
266. 1994., prosinac 12., [Knin] – Informacija Glavnog štaba SVK IKM-u Glavnog štaba
SVK o angažiranju taktičkih grupa SVK na području Bihaća, te o pogibiji jednog i
ranjavanju pet pripadnika SVK vlastitom nepažnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
267. 1994., prosinac 12., Knin – Izvješće MUP-a RSK o zamjeni i napadnom djelovanju
PJM RSK na bihaćkom ratištu, te o potrebnom naoružanju i drugoj vojnoj opremi
za daljnje djelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
268. 1994., prosinac 12., Biljane Gornje – Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim
postrojbama da se zarobljeni i ubijeni pripadnici HV-a predaju u nadležnost Vojne
policije zbog samovolje i lošeg postupanja pripadnika SVK prema istima . . . . . . . . . . . . . 414
269. 1994., prosinac 12., [Petrinja] – Informacija Komande 31. pbr SVK Komandi 39.
korpusa i Glavnom štabu SVK o sukobu vojske s političkim vlastima, privrednicima
i pojedinim smijenjenim zapovjednicima s područja Banovine jer potonji šire
dezinformacije na štetu vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
270. 1994., prosinac 13., Vukovar – Izvješće Odseka bezbednosti Komande 11. korpusa
SVK Odelenju bezbednosti Glavnog štaba SVK o inženjerijskim radovima HV-a
u Baranji, stranačkim sukobima na području istočne Slavonije i zapadnog Srijema,
te o optužbama Gorana Hadžića da Milan Martić likvidira političke protivnike
na bihaćkom ratištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
271. 1994., prosinac 13., Beograd – Obavijest Slobodana Jarčevića, savjetnika predsjednika
RSK, generalnom konzulu Ukrajine u SRJ Vadimu Primačenku, da se mogu preuzeti
posmrtni ostaci posade ukrajinskog transportnog zrakoplova koji je pao na teritorij
pod nadzorom pobunjenih Srba, no ne i crna kutija i drugi dijelovi “neprijateljskog”
zrakoplova koji su ratni plijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
272. 1994., prosinac 13., [Bosanska Krupa] – Izvješće zapovjednika snaga VRS na
bihaćko – krupskom ratištu, Manojla Milovanovića, o stanju na tom ratištu,
te o pomoći Republike Hrvatske snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
273. 1994., prosinac 14., [Knin] – Ugovor DP “Banijametal” iz Dvora na Uni i
Ministarstva obrane RSK o izradi i isporuci raketnog lansera zrakoplovnih bombi
za potrebe SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
274. 1994., prosinac 15., [Bosanska Krupa] – Izvješće zapovjednika snaga VRS na
bihaćko – krupskom ratištu, Manojla Milovanovića, o napredovanju srpskih snaga
na tom ratištu, te o naporima 5. korpusa ABiH da dobije pomoć za obranu . . . . . . . . . . . 421
275. 1994., prosinac 16., [Knin] – Radni materijal Glavnog štaba SVK za sjednicu
Vrhovnog savjeta obrane RSK o nedostatku svih vrsta materijalnih rezervi, pomoći
SVK u ljudstvu i materijalnim sredstvima pobunjenim Srbima u BiH u borbi s
5. korpusom ABiH, pomoći SVK u oružju pripadnicima AP Zapadna Bosna,
velikoj potrošnji ubojitih sredstava u napadu na 5. korpus ABiH, te o potrebnim
financijskim sredstvima za nastavak operacije i uništenje 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . 422
276. 1994., prosinac 17., [Vukovar] – Izvješće Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK
načelniku sigurnosti Glavnog štaba SVK o agresivnom djelovanju stranaka u istočnoj
Slavoniji prema vodstvu 11. korpusa SVK, odbijanju Baranjske divizije da ide na bihaćko
ratište, optužbama Gorana Hadžića da Milan Martić dobiva novce od Fikreta Abdića
XXII

za slanje vojnika na bihaćko ratište, te o sukobu privrednika i vojske u istočnoj
Slavoniji zbog mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
277. 1994., prosinac 17., [Okučani] – Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o postavljanju prepreka od strane pripadnika 18. korpusa SVK na autocesti
kod Dragalića i motela “Sjever-Jug” kod Paklenice nakon što su ih pripadnici
UNPROFOR-a bili uklonili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
278. 1994., prosinac 17., [Knin] – Izvješće Glavnog štaba SVK o stanju na ratištu,
neisplaćenim plaćama i nedostatku odjeće, obuće i opreme za zimske uvjete u SVK,
te o pogibiji tri i ranjavanju pet vojnika 39. korpusa SVK u vlastitom minskom polju
na području BiH zbog nepažnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
279. 1994., prosinac 18., [Korenica] – Informacija obavještajne službe Komande 15.
korpusa SVK podređenim postrojbama o stanju na ratištima u Hrvatskoj i BiH,
premještanju hrvatskih snaga, te o borbama NO AP Zapadna Bosna i pripadnika
5. korpusa ABiH oko Velike Kladuše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
280. 1994., prosinac 19., Vukovar – Izvješće Komande 11. korpusa SVK Glavnom
štabu SVK o pripremi postrojbi 11. korpusa SVK za odlazak u zapadnu Slavoniju,
neisplaćivanju plaća pripadnicima korpusa, te o nedostatku goriva za odlazak
pripadnika 11. korpusa na bihaćko ratište . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
281. 1994., prosinac 19., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK da se
na razini Komande korpusa formira tim za osiguranje autoceste kod Okučana
radi otvaranja autoceste za promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
282. 1994., prosinac 19., [Bosanska Krupa] – Izvješće zapovjednika snaga VRS na
bihaćko – krupskom ratištu, Manojla Milovanovića, o napredovanju srpskih snaga
na tom ratištu, te o apelu 5. korpusa ABiH muslimanima u inozemstvu da dođu
pomoći u obrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
283. 1994., prosinac 18., [Okučani] – Informacija Obaveštajnog odseka Komande
18. korpusa SVK da se hrvatske snage pripremaju za oslobađanje zapadne Slavonije . . . . . 436
284. 1994., prosinac 20., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama da budu u punoj borbenoj spremnosti zbog mogućeg napada hrvatskih
snaga na okupirani teritorij u zapadnoj Slavoniji, te da se svi pripadnici 18. korpusa
vrate s dopusta u postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
285. 1994., prosinac 21., [Petrova Gora] – Zahtjev Komande “Pauk” Glavnom štabu
SVK i zapovjedniku 39. korpusa SVK da postrojbe korpusa umjesto pljačkanja kuća,
što negativno utječe na pripadnike NO AP Zapadna Bosna, prate djelovanje TG-2
u napadu na 5. korpus ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
286. 1994., prosinac 21., [Okučani] – Informacija Komande 18. korpusa SVK
podređenim postrojbama o realizaciji Gospodarskog sporazuma između pobunjenih
Srba i Republike Hrvatske otvaranjem autoceste kod Okučana za sav promet, te
o uvjetima korištenja i značaja autoceste za pobunjene Srbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
287. 1994., prosinac 21., [Knin] – Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama
da osiguraju vlastita minska polja jer se najveći broj gubitaka pripadnika SVK u 1994.
godini odnosi na ranjene i poginule u minskim poljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
288. 1994., prosinac 23., Glina – Izvješće Komande 39. korpusa SVK o pucnjavi srpskih
snaga na helikopter u zoni 33. pbr SVK koji je letio za Cazin, te iz Cazina za Sunju . . . . . 442
289. 1994., prosinac 23., [Petrova Gora] – Zapovijed Komande “Pauk” komandama 21.
i 39. korpusa SVK i Glavnom štabu SVK da se nastave borbena djelovanja na
bihaćkom području s ciljem osvajanja “teritorija AP Zapadna Bosna” jer su pripadnici
5. korpusa ABiH u sve lošijem položaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
XXIII

290. 1994., prosinac 24., Vrlika – Izvješće Organa bezbednosti Komande 1. lbr SVK
Odseku bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o potrebi češćih smjena postrojbi
na Dinari zbog snijega i velike hladnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
291. 1994., prosinac 24., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim
postrojbama da što bolje organiziraju osiguranje i obranu crte razdvajanja i autoceste
jer naoružani i uniformirani pripadnici SVK odlaze na autocestu i slobodni teritorij RH,
zaustavljaju motorna vozila na autocesti i mole piće i cigarete, organiziraju šverc
i druge kriminalne radnje, što narušava ugled SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
292. 1994., prosinac 26., [Okučani] – Zapovijed Komande 18. korpusa SVK kojom
se zabranjuje kretanje pripadnika SVK autocestom, kao i prijevoz materijalno-tehničkih
sredstava za potrebe SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
293. 1994., prosinac 27., [Knin] – Zaključci s izlaganja zapovjednika postrojba 7. korpusa
SVK o podizanju borbene spremnosti korpusa, potrebi da se korpus popuni
odgovarajućim zapovjednim kadrovima, o ustrojavanju izviđačkih postrojba, postrojba
vojne policije i postrojba veze od profesionalnih vojnika i zapovjednika u svakoj
brigadi korpusa, daljnjem utvrđivanju crte razdvajanja, podizanju borbenog morala
i drugim radnjama u cilju jačanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
294. 1994., prosinac 28., Biljane Gornje – Informacija Komande 92. mtbr SVK Skupštini
općine Benkovac o vojnoj i političkoj situaciji u RH i BiH, nefunkcioniranju RSK
kao države, potrebi zajedničke obrane RS i RSK, siromaštvu i nefunkcioniranju
proizvodnje u RSK, nezadovoljstvu pripadnika SVK zbog nesankcioniranja dezerterstva
i šverca, rasporedu i djelovanju hrvatskih snaga na benkovačkom području, te
o napredovanju hrvatskih snaga na livanjskom bojištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
295. 1994., prosinac 28., Korenica – Obavijest Glavnog štaba SVK komandama 18. i 21.
korpusa SVK o dopisu Sektora za operativnoštabne poslove Generalštaba VJ, prema
kojemu se hrvatske snage pripremaju za zauzimanje dijela autoceste koji je pod
nadzorom pobunjenih Srba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
296. 1994., prosinac 29., Glina – Izlaganje zapovjednika 24. pbr SVK Milana Beke
na sjednici SO Glina o mobilizaciji 24. pbr SVK, napadnom djelovanju borbenih
grupa SVK na bihaćkom ratištu, pogibiji pripadnika 24. pbr za vrijeme tih djelovanja,
većinom vlastitom nepažnjom, te o nevoljkosti snaga Fikreta Abdića za poduzimanje
napadnih djelovanja nakon što su oslobodili svoja sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
297. 1994., prosinac 29., [Udbina] – Dopis Komande 105. vbr SVK Glavnom štabu SVK
da upozore pripadnike UNPROFOR-a kako im ne mogu jamčiti siguran let
helikopterima u dometu protuzračne obrane zračne luke u Udbini nakon što su
zrakoplovi NATO-a djelovali po zračnoj luci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
298. 1994., prosinac 31., [Rajić] – Dopis Komande 98. pbr SVK Komandi 18. korpusa
SVK o poduzetim mjerama u vezi pojačanog osiguranja autoceste kod Okučana . . . . . . . 459
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

XXIV

PREDGOVOR

D

okumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” (srpanj-prosinac 1994.)
trinaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom “Republika Hrvatska i Domovinski
rat 1990.-1995. – Dokumenti”, od 2007. počeo objavljivati Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni
dokumenti iz arhivskog gradiva “Republike Srpske Krajine” (RSK) koji se čuvaju u Centru
i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronološkim slijedom
s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaćaju razdoblje druge polovice 1994. godine.
Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu
su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvršene su nužne transkripcije radi njihove
bolje čitljivosti. Veći zahvati u tekstu naznačeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u
bilješkama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oštećeni i na dijelove koji
su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u bilješkama su navedena imena ili
prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i
literaturi u kojima se spominje isti događaj. Dakako, dokumenti pokazuju stajališta njihovih
stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritičku raščlambu koja bi ukazala na neobjektivno i
netočno navedene podatke u njima. Primjerice, navodi da “Savezna Republika Jugoslavija
nije vojnički pomagala RS i RSK” (dok. 77), da je Hrvatska 1992. nabavila 24 bespilotne
letjelice (dok. 107), da je Republika Hrvatska drugo ime za Nezavisnu Državu Hrvatsku
iz Drugog svjetskog rata, čiji je “jedini i osnovni cilj uništenje srpskog naroda na prostoru
RSK, RS i šire” (dok. 294), itd.
Dokumenti pokazuju da je od srpnja 1994. vodstvo “RSK” (“Vrhovni savet obrane RSK”)
očekivalo “agresiju RH na RSK” (dok. 1, 40 i dr.), te da je, s obzirom na takvu procjenu,
nastojalo ojačati materijalne rezerve SVK do razine koja je jamčila “minimalno tri meseca
ratovanja sa osloncem na vlastite snage”. Posebno je trebalo stvoriti “dovoljne zalihe
pogonskoga goriva za slučaj blokade Koridora” (dok. 1, 98 i dr.). Informacije o mogućem
napadu hrvatskih snaga, vodstvu “RSK” slale su i službe za obavještajno djelovanje iz
Jugoslavije, kako iz struktura MUP-a Srbije (“Resor državne bezbednosti Srbije”), tako i
iz Vojske Jugoslavije (“Obavještajna uprava GŠ VJ”). Tako je “Resor državne bezbednosti
MUP-a RSK” krajem srpnja 1994. dobio informaciju da hrvatski specijalci preobučeni u
uniforme VJ planiraju helikopterski desant u području mostova na Dunavu kod Bezdana
i Bogojeva, te da bi u operacijama prema zapadnoj i istočnoj Slavoniji sudjelovalo oko
100.000 hrvatskih vojnika (dok. 38).
Sukladno strategiji “realne prijetnje”, zapravo odmazde, koju je SVK provodila tijekom
dotadašnjih operacija hrvatskih snaga, vojno vodstvo “RSK” na mogući napad hrvatskih
snaga planiralo je odgovoriti “vatrenim udarom – ‘ORKANOM’ – po vitalnim objektima
neprijatelja”, primjerice, u Splitu, Zadru i Šibeniku (dok. 93). U skladu s takvom strategijom,
“Komanda operacije Pauk” je u studenom 1994. od “Glavnog štaba SVK” tražila upućivanje
1

višecjevnog bacača raketa “Orkan” i jedne baterije “Luna” iz VRS u zonu odgovornosti 21. i
39. korpusa SVK, radi mogućnosti gađanja teritorija RH po dubini (dok. 207).
Kao i dokumenti iz prethodnog razdoblja, tako i dokumenti u ovoj knjizi pokazuju da je
stanje sigurnosti i morala u oružanim formacijama “RSK” bilo opterećeno nizom problema:
“nezadovoljstvo boraca sa platama i statusom boraca na prvim borbenim linijama”,
“samovoljno napuštanje bojišta”, odnosno “dezerterstvo”, “mali broj boraca na određenim
visovima i vitalnim objektima za odbranu – primjerice Promina i oklajsko područje”,
“krađa goriva i druge vojne opreme”; “pretnje jednog broja dobrovoljaca koji se još nalaze u
jedinicama korpusa da će preći na ustašku stranu, pljačke, samovolja, i sl.”, “problemi oko
regruta i otpor dolaska u mesta dalja od rodnog kraja”, “obezbeđenje skladišta municije,
naoružanja i dr. borbene tehnike”, nedovoljna popunjenost “jedinica SVK hranom,
odjećom, obućom, gorivom, mazivom, rezervnim djelovima, municijom, posebno većim
kalibrima municije te s vojnicima i zapovjednim kadrom – starešinama”, loša stručna
osposobljenost i nedisciplina, nefunkcioniranje pravne države, posebice protiv “švercera i
ratnih profitera”, itd. (dok. 3, 16, 42, 78, 80, 105, 286 i dr.).
Prema podacima iz dokumenata, nestašica goriva je u drugoj polovici 1994. bila toliko
velika da je katkad ugrožavala realizaciju svakodnevnih zadataka (“smeštaj ljudstva u novim
rejonima razmeštaja, smeštaj TMS, uređenje teritorije, obezbeđenje minimalnih uslova
za izvođenje obuke regruta”). Kao “posebno kritičan” naveden je “nedostatak sredstava
veze, optičkih instrumenata, pogonskih motora borbenih i neborbenih m/v i cevi za art.
oruđa i tenkovske topove”. Situaciju je još složenijom činila nepovoljna starosna struktura
raspoloživih borbenih i neborbenih sredstava (“20 do 30 godina, 26% tenkova iz Drugog
svetskog rata, a najnoviji tenkovi M-84 su ispunili resurse za generalni remont”), što je
zahtjevalo “značajna finansijska sredstva za nove nabavke, održavanje i remont”. “Ratne MR
rezervnih delova za borbena i neborbena sredstva, guma, akumulatora i ostalih sredstava”
bila su “na nuli”, pa su “zbog nedostatka rezervnih delova remontnih kapaciteta i stručne
radne snage za održavanje složenih borbenih sistema” korišteni “remontni kapaciteti
Republike Srbije i Vojske Jugoslavije”. Nije bilo ni “rezerve odeće, obuće i dr. intendantskih
MS”, a potrošene su i “robne rezerve RSK”. Posebno je naveden i “nedostatak sanitetskog
kadra u jedinicama kao i nepopunjenost zdravstvenih ustanova na terenu na koje se oslanja
SVK u SnOb” (dok. 42).
O lošoj ekonomskoj situaciji i potrebi racionalnog raspolaganja sa sredstvima svjedoči i
Zapovijed “Komande 7. korpusa SVK” (od 12. srpnja 1994.) “Komandi 1. lbr SVK” o
potrebi prikupljanja vojne opreme, naoružanja, streljiva i materijalno-tehničkih sredstava
koja su otuđena i razasuta tijekom rata u zoni odgovornosti brigade. Uz cilj racionalizacije
uporabe i trošenja sredstava, spomenuta “akcija” imala je za cilj “da svaki Krajišnik ima jednu
pušku koju može upotrijebiti i koja treba da se čuva kod njega a da sa ostalim naoružanjem
moramo naoružavati mlade naraštaje i vojnike” (dok. 16).
Loša ekonomska situacija očituje se i u Zapovijedi “Glavnog štaba SVK” podređenim
postrojbama za smanjenje potrošnje pogonskog goriva (rujan 1994.), u kojoj je zatraženo da
se za prevoženje hrane i drugih lakih tereta uvedu alternativna prevoženja (zaprega, tovarni
transporti i dr.), te da se prevoženje vojnika i v/o na terene za obuku koji nisu dalji od 10 km,
potpuno isključi (dok. 132). Zbog nedostatka goriva dolazilo je i do ponižavajućih situacija
za pojedine “oficire SVK”, primjerice, za “oficira” koji je “po sat dva na raskršću stajao i
molio nekoga da ga poveze na traktoru, u kombiju, kamionu, pa čak i u zaprežnim kolima”
(dok. 108). Teško ekonomsko stanje primoralo je zapovjedništva pojedinih postrojbi SVK
2

na smanjenje podjele svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda u prehrani svojih pripadnika
(dok. 189).
Najveći problem u opskrbi srpskih postrojbi na okupiranom području predstavljale su sankcije
koje je međunarodna zajednica uvela Jugoslaviji i koje su znatno utjecale na gospodarsko
stanje u toj zemlji, pa tako i na mogućnost Beograda da nastavi istim intenzitetom slati
pomoć “zapadnim srpskim državama”, prije svega u vojnoj opremi. I vodstvo “RSK” bilo je
svjesno da o gospodarskoj stabilizaciji Srbije ovisi opstanak vlasti Slobodana Miloševića te
“da je životni interes Srbije ublažiti ili ukinuti sankcije” (dok. 62). Dakako, vojna oprema
nije nabavljana samo iz Jugoslavije, nego i iz “prijateljskih, pravoslavnih” zemalja (Grčka,
Rusija), a u nedostatku novčanih sredstava nabava se nastojala kompenzirati “tržišnim
viškovima hrane” (dok. 27, 132 i dr.).
Posebno je zanimljiv pokušaj vodstva “RSK” i Jugoslavije (zapravo Srbije) da, usprkos
gospodarskoj krizi u “RSK” i Jugoslaviji te nametnutim sankcijama, nabavi modernu vojnu
opremu u Izraelu. Naime, delegacija gospodarstvenika te dužnosnika “Vlade RSK” i Vojske
Jugoslavije je krajem srpnja i početkom kolovoza 1994. bila na službenom putu u Izrael, radi
nabave “izviđačke i komunikacijske opreme za bezpilotne letelice VJ, jednog kompletnog
sistema bezpilotnih letilica, instrumenata i elektronike, opreme za avion za obuku pilota
VJ (LASTA-2)”. “Vrhovni savet odbrane RSK” dao je suglasnost za nabavu jednog
sustava (zemaljska stanica, četiri letjelice, oprema za testiranje, rezervni dijelovi, tehnička
dokumentacija) radi izviđanja iz zraka danju i noću na liniji razdvajanja i u operativnoj
dubini ratišta. Dužnosnik “RSK” je u Izraelu nastupao kao predstavnik institucija Vojske
Jugoslavije (“radi bezbednosne zaštite”), a delegacija je upoznata s opremom tri proizvođača
(primjerice, s opremom firme “RADOM” koja se koristi u Izraelu, Argentini, Španjolskoj,
Hrvatskoj i nekoliko zemalja Dalekog istoka). Između ostaloga, ponuđena je oprema za
dnevno izviđanje koja omogućava raspoznavanje vojnika na 400 m i tenka na 6 km u
uvjetima dobre vidljivosti, oprema za noćno izviđanje u uvjetima potpunog mraka, koja
omogućuje prepoznavanje tenka u rasponu od 1,5 do 2 km, a njegovu detekciju do 6 km, s
tim da se na rastojanjima manjim od 1 km može uočiti čak i razina goriva u rezervoarima,
te je li motor radio i slično. Ponuđena je i oprema za komunikaciju koja omogućuje, ovisno
o konfiguraciji terena, visini leta, uvjeta u atmosferi i dr., vođenje letjelice i prijem slike na
rastojanjima od 50 do 200 km, te oprema za navigaciju, koja se sastoji od GPS-a (sustav
za globalnu satelitsku navigaciju) i omogućuje točnost navigacije bolju od 100 m u svim
uvjetima (ako se koriste dva prijemnika njihova diferencijalna greška je manja od 10 m, a
greška određivanja brzine je manja od 0,1 km/h).
Službeni put odradila je jedna međunarodna firma iz Beograda, koja je i u uvjetima
embarga mogla osigurati “izvozne dozvole i transport opreme do granica SRJ”, uz pomoć
“Ambasade SRJ u Izraelu”. Zbog teške gospodarske situacije u “RSK” i nedostatka “gotova
novca”, predloženo je da se “financijski inženjering može zatvoriti barterom (robnom
kompenzacijom)”, te da se pritom aktiviraju “već duže vrijeme uspostavljeni kontakti sa
predstavnicima Grčke i Kiparske pravoslavne crkve”. S obzirom na veliku cijenu sustava
(spominju se iznosi od 2.500.000 $ do 4.657.000 $), njegovo korištenje planirano je
zajedno s Vojskom Republike Srpske, kako bi u slučaju većih ofenzivnih djelovanja “na RSK
i RS mogli opservirati operativnu dubinu neprijatelja i sa punim efektima upotrebljavati
sredstva za odmazdu”, te kako bi se pravovremenom uporabom artiljerijsko-raketnih sustava
“preventivno mogla sprečiti agresija”. Očekivana učinkovitost sustava bespilotnih letjelica
3

temeljena je na iskustvima njihove uporabe u izraelskoj vojsci od 1967. do “Pustinjske
oluje” (dok. 107).
Loše gospodarsko stanje odrazilo se i na tehničko stanje “emisione tehnike i veza u RSK”,
pa je predloženo formiranje jedinstvenoga sustava odašiljača i veza i potreba njihova
stavljanja u sastav SVK. “Emisiona i prenosna tehnika u RSK” bila je koncentrirana “u tri
emisione stanice – Ćelavac, Plješevica i Belje, zatim u objektima bez posade – Promina,
Konj, Vrlika, Obrovac, Karin, Srb, Lapac, Suvaja, Dobroselo, Lička Kaldrma, zatim u novoj
emisionoj stanici Petrova Gora i dijelom u RTV centrima Knin, Beli Manastir, Korenica,
Vrginmost, Petrinja i Vukovar”. Pitanje održavanja objekata i tehnike ovog sustava bilo je
“od strateškog značaja za vođenje medijskog, propagandnog rata, elektronsko osmatranje i
ometanje, te uspostavljanje vojnih komunikacija”, jer su emisione stanice Belje, Plješevica
i Ćelavac televizijskih i radio programa pokrivale 90% područja “RSK”, Cazinsku krajinu,
60% Republike Hrvatske, dio Slovenije i Mađarske te Vojvodine. Ova emisiona i prijenosna
tehnika je od početka rata radila zahvaljujući profesionalnom održavanju prije rata,
rezervnim dijelovima zatečenim na emisionim stanicama, rezervnim dijelovima iz RTS i
stručnoj pomoći radnika iz RTS te savjesnom održavanju od strane ekipa na emisionim
stanicama, no zbog nedostatka rezervnih dijelova i improvizacija kod popravaka i održavanja
uređaja (“nužno zlo”), prijetila je opasnost da većina predajnika prestane s radom i da na
njima nastanu velika oštećenja (dok. 111).
Kao i u prethodnom razdoblju, dokumenti pokazuju da ni i u drugoj polovici 1994.
problem iseljavanja stanovništva s teritorija “RSK” nije riješen. Primjerice, navodi se da je u
zapadnoj Slavoniji, “a posebno u opštini Pakrac” problem iseljavanja stanovništva poprimio
“zabrinjavajuće razmere” (dok. 4). Uzrok iseljavanju, uz egzistencijalne, odnosno socijalne
razloge (dok. 93), bilo je i nepovjerenje dijela stanovništva na okupiranom području RH
prema vodstvu “RSK” i mogućnostima obrane od napada hrvatskih snaga. Primjerice,
stanovništvo “ličkih podvelebitskih sela” je u slučaju novog sukoba namjeravalo napustiti
svoje domove “jer je to područje prodano ustašama” (dok. 33). Glasine o postojanju
dogovora predsjednika F. Tuđmana i S. Miloševića “o razmeni teritorija” vodstvo “RSK” je
demantiralo, naglašavajući da o tome nije raspravljano “ni na jednom službenom sastanku”
te da o tome ionako “ne mogu odlučiti oni, već narod” (dok. 77).
Uz iseljavanje srpskog stanovništva, najčešće radi egzistencije i izbjegavanja vojne obveze,
dokumenti “RSK” iz druge polovice 1994. svjedoče da se nastavilo iseljavanje, zapravo
protjerivanje Hrvata koji su ostali živjeti na području RH pod srpskom okupacijom.
Primjerice, zabilježeno je istjerivanje Hrvata (“uglavnom žene i deca i to u noćnim satima”)
iz Iloka, koje je UNPROFOR u svojim izvješćima nazvao “organiziranim iseljavanjem od
strane SVK” i “etničkim čišćenjem” (dok. 74, 85).
Iseljavanje stanovništva posebno negativno odražavalo se na popunu “jedinica SVK”, stoga je
“Vrhovni savjet obrane” sredinom kolovoza 1994. donio “odluku o zabrani napuštanja RSK
stanovništva sposobnog za obranu” (dok. 72). Iseljavanje stanovništva za posljedicu je imalo
i lošu starosnu strukturu vojnika, jer se manjak ljudstva morao nadopunjavati osobama
starije životne dobi. Radi “kontrole teritorije na kojoj ne lociraju jedinice SVK, a postoje
mogućnosti za ubacivanje i dejstva izviđačkih, diverzantskih i policijskih jedinica ustaške
vojske”, osnovana su vojno teritorijalna odjeljenja u zoni odgovornosti pojedinih korpusa,
koja su uglavnom bila sastavljena od osoba starije dobi. Primjerice, krajem listopada 1994.
starosna i zdravstvena struktura takvih vojno teritorijalnih odjeljenja u zoni odgovornosti
15. korpusa SVK bila je iznimno nezadovoljavajuća, jer je više od 80% boraca imalo 60 i
4

više godina starosti (dok. 174). Prema izvješću iz studenoga 1994., ukupno je “u ovoj vrsti
jedinica angažovano 5.600 građana među kojima su pre svega ljudi stariji od 55 godina, žene
vojni obaveznici, ograničeno sposobni za vojnu službu i sl.” (dok. 246). Dakle, nedostatak
ljudstva pokušavao se nadomjestiti i angažiranjem žena, ne samo u “radnim jedinicama”,
nego i kao “vojnih osoba” u “ratnim jedinicama”. U tom je cilju zahtijevano “uvođenje u
vojnu evidenciju žena koje podliježu vojnoj obavezi (sve žene od 19 do 45 godina starosti)
– obavezi služenja u rezervnom sastavu na osnovu člana 259. stav 2. Zakona o SVK a koje
nisu raspoređene po drugom osnovu za potrebe odbrane zemlje”, o čemu je odlučivala i
“Vlada RSK”, a general Milan Čeleketić, zapovjednik Glavnog štaba SVK, zapovjedio je da
se s mobiliziranim ženama v/o provede obuka i gađanje (dok. 93, 101, 106 i dr.).
Prema “strogo povjerljivom” izvješću “Glavnog štaba SVK” iz listopada 1994., o “stanju i
mogućnostima popune sa ljudstvom SVK”, tadašnja “ratna popuna sa ljudstvom Srpske
vojske Krajine realizovana je 78,3% (sleduje 82.678, popunjeno 62.728), od čega iz stalnog
sastava sa 7852 lica (lica u profesionalnoj službi i vojnici na služenju vojnog roka), a ostalo
sa licima iz rezervnog sastava; sa oficirima 53,7% (sleduje 6211, popunjeno 3336), sa
podoficirima 99,7% (sleduje 4412, popunjeno 4400), sa vojnicima 79,1% (sleduje 72055,
popunjeno 56992)”. No, brojno stanje trenutno angažiranog ljudstva u ratnim jedinicama
SVK iznosilo je 27.246 lica ili 32,5% u odnosu na potrebe po ratnim formacijama, odnosno
42% u odnosu na stvarno izvršenu popunu (65.148), tako da je trebalo “mobilisati –
domobilisati 48% ljudstva iz rezervnog sastava koje se nalazi na ratnom rasporedu, odnosno
67% da bi se izvršila popuna do punih RF (dobrovoljcima i licima koja su sada raspoređena
u druge strukture van SVK)”. U istom izvješću navodi se da “mogućnosti teritorije RSK u
popuni ljudstvom u cjelini iznose 103.316 vojnih obveznika koji se vode u vojnoj evidenciji,
svih starosnih dobi od 19 do 60 godina”. Od toga broja “raspoređeno je 75.588 (SVK –
62805 v/o; MUP, VTOd – 5776; RO – 4570; CZ – 2437), a neraspoređeno 27.728 (za
RR – 6447; RS, SRJ – 3751; Inostranstvo – 6416; Studenti – 614; nepoznato – 9802;
ostalo – 698)”.
Potom se zaključuje da je “prema mobilizacijskom razvoju i formacijama RJ SVK za ratnu
popunu potrebno 90.000 lica (po predlozima novih formacija), od čega se iz stalnog sastava
popunjava sa oko 7000 lica a ostalo licima iz rezervnog sastava (83.000)”. Prema tome,
za popunu SVK nedostajalo je “oko 25.000 lica iz rezervnog sastava ili 28%, a ako bi se
popuna ograničila na lica do 45 godina starosti, što bi bilo realno s obzirom na potrebe
drugih struktura (civilna zaštita, radna obaveza i dr.), za popunu bi nedostajalo oko 45.000
lica, odnosno 50% u odnosu na formacije RJ”. Neraspoređene osobe (27.728) samo su
se malim dijelom mogle angažirati za početnu popunu “i to samo na prostoru Istočne
Slavonije (6447), dok su ostali u vojnoj evidenciji u RSK a nalaze se u SRJ (legalno 3751),
inostranstvu (6416), studenti (614) ili su ilegalno napustili RSK (oko 11000)”.
U izvješću se navodi i da ratna popuna sa ženama “do sada nije vršena planski a vojna
obaveza žena nije ni propisima precizno regulisana pa je GŠ naredio VOd da se iste uvedu u
vojnu evidenciju do 15. 10. 1994. godine”. Do tada je “na RR u RJ raspoređeno 1900 žena
(dobrovoljno)”, a procijenjeno je da bi se “u RJ moglo angažovati 10-15.000 žena”. Također,
procijenjeno je da se “u drugim srpskim državama i inostranstvu nalazi još oko 20000 v/o
koji su izbjegli sa teritorije RH a nisu uvedeni u vojnu evidenciju u RSK, pa se realno može
očekivati, pretpostavljajući saradnju drugih srpskih država, da se na znak opšte mobilizacije
odazove oko 20000 v/o koji u tim državama borave, sa čime treba računati za naknadnu
popunu ratnih jedinica, kao i za popunu gubitaka u ljudstvu u toku rata” (dok. 180). Ubrzo
5

potom, u izvješću iz studenoga 1994., upozoreno je kako je “neophodno da se ima u vidu
uticaj nesklada između zahteva formacije SVK (koja traži za slučaj rata popunu sa 88.415
vojnika i starešina) i stanja i mogućnosti popune na teritoriji RSK (na teritoriji ima ukupno
69.858)”, što znači da “broj raspoloživog ljudstva za popunu pokriva svega 79%”, te da zato
“apsolutni prioritet u popuni mora imati SVK, zbog čega na radnoj obavezi možemo držati
samo onaj broj bez koga se stvarno ne može” (dok. 246).
Dokumenti u ovoj knjizi pokazuju da je nedisciplina u SVK i dalje bila problem i uzrok
“velikog broja poginulih i ranjenih”. Tako se navodi da je u prvoj polovici 1994. “iz stroja
izbačeno 207 vojnih osoba – što čini ekvivalent jednog dobrog bataljona (poginulih 97 i
ranjenih 110).” Među poginulima samo je “3 ili 3,4% od ustaškog uticaja”, a “istovremeno
je bilo 33 ubistva što čini 34% svih smrtnih slučajeva, kao i 20 ili 19,5% samoubistava”.
Alkohol je “još uvek” bio jedan od glavnih uzroka stradanja, odnosno “vanrednih događaja”
(dok. 5). Prema raščlambi “Glavnog štaba SVK” o izvanrednim događajima u SVK u rujnu
1994., može se zaključiti da se situacija nije popravila ni u drugoj polovici 1994. te da su
uzrok velikog broja smrtnih slučajeva pripadnika SVK nepažnja i nedisciplina (dok. 149).
Kao i dokumenti “RSK” iz prethodnoga razdoblja, tako i dokumenti u ovoj knjizi svjedoče da
SR Jugoslavija, zapravo Srbija, i Vojska Jugoslavije nisu prestale pružati političku, materijalnu
i vojnu pomoć pobunjenim Srbima u Hrvatskoj, te da je u organizacijskom smislu SVK bila
povezana s Vojskom Jugoslavije. Tome u prilog govori i ponovljena Zapovijed načelnika
Generalštaba Vojske Jugoslavije, general-pukovnika Momčila Perišića (od 8. srpnja 1994.),
o regulaciji naknade putnih i drugih troškova starješinama VJ raspoređenim na dužnosti u
SVK, koju je donio “na osnovu Naređenja predsednika Republike Jugoslavije Slobodana
Miloševića” (dok. 10). O tome, kao i o upućivanju zapovjednog kadra (“starešina”) u SVK
brinulo je “Odelenje za kadrovske poslove 40. KC u PsU GŠ VJ” (dok. 42). Istodobno,
radi rješavanja problema statusa aktivnih vojnih osoba u SVK, prihvaćen je prijedlog
da se “svi premeštaji u okviru SVK, tretiraju kao premeštaji u VJ, i da na ime toga AVL
pripadaju sve prinadležnosti” (dok. 157). Povezanost s Jugoslavijom (zapravo Srbijom)
i Vojskom Jugoslavije potvrđuju i razna izvješća koja je “Glavni štab SVK” redovito slao
predsjednicima Republike Srbije i “RSK”, Slobodanu Miloševiću i Milanu Martiću, te
načelniku Generalštaba VJ, general-pukovniku Momčilu Perišiću (dok. 14, 42 i dr.).
Također, dokumenti u ovoj knjizi potvrđuju da su “oficiri” JNA počeli naoružavati srpsko
stanovništvo u Hrvatskoj prije otvorenih sukoba na tom području. Primjerice, kapetan
JNA Marko Vujić se “već 1. marta 1991. angažirao na doturu naoružanja i obuci ljudstva
u Zapadnoj Slavoniji” (dok. 87). Pukovnik Dušan Smiljanić, prije početka rata “načelnik
bezbednosti” u 10. korpusu u Zagrebu, koji se nakon događaja na Plitvicama 31. ožujka
1991. “ilegalno povezao s čelnim ljudima iz SDS-a za prostor Like, Banije, Korduna i Banja
Luke”, sa svojom grupom je krajem travnja i početkom svibnja 1991. otpočeo s ilegalnim
naoružavanjem srpskog naroda iz skladišta JNA (Otočac, Perušić, Gospić, Sveti Rok i
Skradnik), vrbujući “naše rukovaoce Srbe iz ovih skladišta”. Na taj je način do kraja srpnja
1991. srpskom stanovništvu na tom području podijeljeno “oko 15.000 raznog pešadijskog
naoružanja, MB, PA topova 20 mm te veće količine municije”. Istodobno, tijekom srpnja
1991. iz skladišta JNA Skradnik odvezeno je “u SO Čelinac i Drvar preko 20.000 komada
raznog naoružanja uključujući MB, bombe, zolje i sa dva b/k municije” (dok. 152).
Vodstvo (i političko i vojno) pobunjenih Srba i dalje je odbijalo mirnu reintegraciju u
ustavno-pravni sustav RH, težeći stvaranju jedinstvene srpske države (“velike Srbije”), što
su u tadašnjim okolnostima smatrali prioritetom. I dalje je prevladavalo mišljenje da je
6

to razdoblje “poslednja šansa Srpskom narodu da stvori jedinstvenu Srpsku državu u koju
će ući svi etnički prostori na kojim vekovima živi Srpski narod” (identičnu formulaciju
nalazimo i u dokumentima iz prethodnog razdoblja), da to “mora znati svaki pošteni Srbin
kome u srcu leži jedinstvena Srpska država”, da je to “zadatak ispred svih zadataka svakog
Srbina”, te da je, sukladno tome, “osnovni cilj i svrha postojanja i delovanja SVK formiranje
jedinstvene Srpske države na vekovnim Srpskim prostorima” i da “u tom cilju pripadnici
SVK rade, deluju i ponašaju se u duhu Ustava, Zakona i propisa jedinstvene Srpske države”
(dok. 36). U tom “duhu” su bile i odluke “Skupštine RSK” održane na Plitvicama 4.
kolovoza 1994., kojoj su nazočili i zastupnici “Narodne skupštine Republike Srpske”, da
se “uputi zajednička inicijativa skupštinama Srbije i Crne Gore za ujedinjenje ovih srpskih
zemalja” te da “državni organi Republike Srpske Krajine realiziraju projekt ujedinjenja
Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na osnovu ‘Prijedorske deklaracije’ (od 31.
listopada 1992., nap. ur.) i održanog referenduma naroda Republike Srpske Krajine” (dok.
46).
U javnim priopćenjima i izvješćima jasno je istaknuto da se neće prihvatiti “autonomija
za Srbe u RH u avnojevskim granicama”, da je “srpska strana dovoljno vojnički jaka da se
suprotstavi HV”, da je “ujedinjenje srpskih zemalja želja naroda i jedan od ciljeva njegove
borbe” (dok. 77), te da “sa Hrvatima nema suživota” (dok. 109). Radi ostvarenja toga cilja
politički i vojni dužnosnici “RSK” hrabrili su stanovništvo, odnosno svoje borce i pozivali
se na “bližu istoriju, Drugi svjetski rat, svoje očeve i djedove, te na uvjete u kojima su se oni
borili”. U jednom od takvih primjera, iz listopada 1994., istaknuto je da će “Srbi kao Srbi
iz ovog problema izaći kao pobjednici”, jer “znaju da pišu novu istoriju S R P S T V A”
(dok. 144).
U obavještajnim informacijama “Odjeljenja za obaveštajne poslove GŠ SVK”, u kojima se
govori o aktivnostima i interesima međunarodne zajednice u rješavanju krize na području
RH, nalaze se zanimljivi podaci (pitanje je koliko su pouzdani) o djelovanju predstavnika
pojedinih europskih država. Tako se u “Sedmičnoj obaveštajnoj informaciji” za razdoblje
od 31. 10. do 5. 11. 1994. navodi da su “predstavnici Velike Britanije, boraveći u Kninu,
istraživali političko opredeljenje rukovodstva da istraje u borbi protiv RH i širenja
germanizacije Južne Evrope i Balkana”, da su “jasnije nego pre pokazali da su zainteresovani,
da se na granicama RSK zaustavi taj proces”, te da “smatraju da bi bilo za RSK najpovoljnije
zamrzavanje trenutnog stanja na period od pet godina pod protektoratom UN, a nakon toga
izjašnjavanje naroda plebiscitom što bi trebalo rezultirati proglašavanjem sopstvene države
i dalje udruživanje sa ostalim srpskim državama”. Navedeno je da “takvo stajalište podržava
i Francuska”. U istoj informaciji navedeno je i da se “aktivnost Petera Galbrajta, Leonida
Vladimiroviča Kerestedžijanca, grupe Z-A, a verovatno i novog posrednika Aleksandra
Zotova, svodi na pritiske da RSK prihvati autonomiju u Hrvatskoj sličnu onoj koju su imali
SAP Kosovo i Vojvodina po Ustavu SFRJ iz 1974. godine” te da se “unapred računa da će
ova varijanta proći iz razloga što su predlagači SAD i Rusija”, a da “Hrvatska uz podršku
SR Nemačke isključuje oba predloga i drži se postojeće administrativno-teritorijalne podele
na županije i kotare, te u tom kontekstu nude RSK formiranje Kotara Knin i Glina dok
se ostatak teritorije RSK (Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija i Baranja) ne tretiraju u
pogledu priznavanja prava na dobijanje kotara” (dok. 188).
Kao i dokumenti iz prethodnog razdoblja, tako i dokumenti (“obavještajne informacije”)
u ovoj knjizi pokazuju postojanje “pete kolone” u Hrvatskoj, odnosno osoba (“izvor”,
“provereni izvor”) koje su živjele u Hrvatskoj i prikupljale podatke za neprijateljske službe
7

(u razgovorima s pripadnicima Oružanih snaga RH ili članovima njihovih obitelji, osobnim
uvidom u dokumentaciju i promatranjem pokreta hrvatskih snaga, itd.). Primjerice,
podatak o mogućoj akciji hrvatskih snaga u Slavoniji krajem srpnja 1994. dobiven je “od
žene oficira HV” (dok. 38), a “provereni izvori” javljali su o stanju na pulskom aerodromu
i u Bjelovaru (dok. 40), o odlasku tenkovske jedinice iz Konjskog iznad Solina i pješaštva iz
Splita na Kuprešku visoravan (dok. 200), itd. Posebno zanimljiv je prijedlog o angažiranju
suradnika koji živi u Zagrebu i poznaje osobe iz vrha vlasti u RH za obavještajni operativni
rad (dok. 263).
Dokumenti u ovoj knjizi govore i o upadima izviđačko-diverzantskih grupa u zone
razdvajanja između hrvatskih i srpskih snaga te u dubinu neprijateljskog teritorija,
radi izviđanja njegovih položaja, zarobljavanja neprijateljskih vojnika ili diverzija na
infrastrukturu i pojedine obrambene objekte (dok. 18). Primjer zarobljavanja izviđača
SVK koji su izviđali teren u civilnim odijelima pokazuje na koje načine je vodstvo SVK
pokušavalo prikriti svoju obavještajnu djelatnost (dok. 14).
Odnos vodstva “RSK” prema UNPROFOR-u uglavnom je bio pragmatičan, a razina
odnosa ovisila je o situaciji na terenu. Vodstvo “RSK” pokušavalo je UNPROFOR iskoristiti
radi “zamrzavanja” postojeće situacije. Tako su zabilježeni slučajevi ograničavanja kretanja
pripadnika UNPROFOR-a na području pod kontrolom srpskih snaga (dok. 20), no kad bi
se suočilo s ozbiljnom prijetnjom UN-a, vodstvo “RSK” tražilo je od zapovjednika srpskih
postrojbi da poštuju sporazume s UN-om i surađuju s postrojbama UNPROFOR-a na
terenu. Kad je trebalo ispoštovati odredbe UN-a koje im nisu išle u prilog i kad im je
zbog nepoštivanja sporazuma s UN-om i hrvatskim vlastima prijetila vojna intervencija,
vodstvo “RSK” tražilo je “dodatne mirovne pregovore sa međunarodnim faktorom i RH”,
ne zbog želje za provedbom mirne reintegracije, nego da bi “dobilo na vremenu kako bi što
spremniji dočekali agresiju” (dok. 1).
Osim “dobivanja na vremenu”, vodstvo “RSK” pristajalo je na pregovore s hrvatskim
vlastima i zbog pritiska međunarodne zajednice i vlasti iz Beograda, ali i zbog nade da
će popraviti ekonomsku situaciju u “RSK”. Tako su nakon Sporazuma o prekidu vatre
(potpisan 29. ožujka 1994. u Zagrebu), poznatijeg pod imenom Zagrebački sporazum, u
ljeto i jesen 1994. vođeni pregovori o normalizaciji gospodarskih odnosa, koji su rezultirali
potpisivanjem Gospodarskog sporazuma 2. prosinca 1994. godine. Uz predstavnike hrvatske
i srpske strane, Hrvoja Šarinića i Borislava Mikelića, sporazum su potpisali i supredsjedatelji
Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji, David Owen i Thorvald Stoltenberg, te
američki veleposlanik u Hrvatskoj, Peter Galbraith i ruski veleposlanik u Hrvatskoj, Leonid
Keresteđijanc. Sporazumom je dogovorena obnova i puštanje u pogon vodovodnih sustava
i visokonaponskih dalekovoda između Republike Hrvatske i četiriju UNPA područja,
puštanje u promet naftovoda u Sektoru Sjever, a zatim je trebalo osigurati i popravak dionice
naftovoda koja je prolazila kroz sektore Zapad i Istok te otvaranje autoceste na području
sektora Zapad i Istok. Trebali su se nastaviti i pregovori oko povratka izbjeglica i prognanika,
isplata mirovina umirovljenicima na okupiranom području, otvaranja željezničke pruge
Zagreb-Okučani-Beograd, Zagreb-Knin-Split i otvaranja ceste Zagreb-Knin-Split. Provedba
sporazuma trebala je početi odmah nakon njegova potpisivanja, odnosno pojedinih odredbi
u roku od mjesec dana. Vodstvo pobunjenih Srba je Gospodarski sporazum planiralo
implementirati samo u pojedinim dijelovima koji su se odnosili na poboljšanje gospodarske
situacije u “RSK”, a hrvatsko vodstvo vjerovalo je da će normalizacija odnosa između vlasti
u Zagrebu i pobunjenih Srba postupno dovesti do reintegracije okupiranog područja u
8

ustavno-pravni sustav RH. Kao poseban problem u realizaciji spomenutoga sporazuma,
na srpskoj strani pojavilo se pitanje gospodarskih i političkih posljedica za “RSK” nakon
otvaranja autoceste, odnosno pitanje je li njeno otvaranje u interesu “RSK”. Ipak, autocesta
je puštena u promet, a njezino otvaranje je u “Informaciji Komande 18. korpusa SVK”
podređenim postrojbama prokomentirano riječima da je “21. prosinca 1994. u 14.30 sati,
otvaranjem autoputa od Zagreba do Lipovca otpočela realizacija Ekonomskog sporazuma
RSK i RH” (dok. 286).
Otvaranje autoceste kod Okučana nije bilo jedino sporno pitanje o prometnicama. S
posebnom pozornošću vodstvo “RSK” pratilo je i prometovanje vozila preko pontonskog
mosta na Novskom ždrilu, pa je krajem prosinca 1994. u “Informaciji SVK” navedeno
da je “saobraćaj na pontonskom mostu dosta jakog intenziteta” te da se “izgradnja novog
mosta vrši za oko 1000-1500 m od prije srušenog mosta i da je na sjevernoj strani kanala
izgrađeno betonsko postolje – nosač za nov most” (dok. 294).
SVK često nije poštivala obvezu držanja teškog naoružanja u skladištima te zabranu nošenja
dugog oružja na liniji razdvajanja. Primjerice, “komandant 18. korpusa SVK, pukovnik
Milan Čeleketić, odobrio je potporučniku SVK Dušku Smiljaniću nabavku izvesne količine
naoružanja iz Drakseničkog skladišta početkom jula 1993.”, a on je, unatoč tome što je
“bio blokiran sa 29 transportera UN-a”, u Brusnik “dovezao 200 komada PAP, 20 komada
automatskih pušaka, 10 PM M-72, 14 PM M-53, 12 RR M-57, 2 BROVING-a 12,7 mm,
1 komad MB 60 mm i 2 komada MB 82 mm te po tri borbena kompleta za svako oružje i
oruđe”. Potom je “iz skladišta pod kontrolom UN-a u Šeovici sa tri člana ekipe izvukao još
pet MB-82 mm, jednu PAB2AT i još nekih sitnica” (dok. 108).
Kao i do tada, u dokumentima “RSK” Hrvati se i dalje najčešće nazivaju “ustašama”, za
politiku hrvatskog vodstva navodi se da je “ustaška”, “nacional-fašistička”, “neofašistička i
imperijalna” i slično (dok. 33, 62, 95, 136, 174 i dr.), a predsjednik F. Tuđman nazivan je
“poglavnikom” (dok. 295), čime se pokušavalo sugerirati da je suvremena hrvatska država
nastavak NDH iz Drugog svjetskog rata, što je bila jedna od smjernica srpske protuhrvatske
promidžbe. Uz to, navodi se da su takvu politiku, u cilju stvaranja “novog svetskog poretka”,
provodile “Njemačka, Austrija, Vatikan”, a katkad se navodi i “EU”, u sklopu “opšteg rata
protiv srpskog naroda u RS i RSK” (dok. 98). U jednoj zapovijedi navodi se da “svakog
pojedinca ili grupu ustaša koja se pojavi na našoj liniji razdvajanja ne zarobljavati već
likvidirati” (dok. 244). Istodobno, pripadnici Armije BiH u dokumentima se nazivaju
“balijama” i “Turcima” (dok. 105, 113, 136, 176, 185 i dr.).
Vodstvo “RSK” s posebnom pozornošću pratilo je događaje u Bosni i Hercegovini, posebice
borbe na području Bihaća i Cazinske krajine, te stanje u redovima 5. korpusa Armije BiH i
njegovom sukobu s postrojbama NO AP ZB, odnosno pristašama Fikreta Abdića (dok. 13,
40, 147 i dr.). Primijećeno je da se “naoružavanje muslimana odvija najvećim delom preko
Hrvatske”, te da je potpisivanje sporazuma i ugovora između predsjednika Franje Tuđmana
i Sami Süleymana Gündoğdua Demirela na Brijunima “ovu aktivnost gotovo legalizovalo”
(dok. 42). Pritom se ističe uloga aerodroma Ćoralići, na čiju pistu “pokrivenu nabijenim
šljunkom sleću avioni do 2t težine i to isključivo noću. Avioni poleću iz Republike Hrvatske,
a RSK preleću sa ugašenim svetlima i motorima i odmah pri preletanju RSK stavljaju u
pogon motore i pale svetla” (dok. 206). Osim toga, za opskrbu Cazinske krajine i Bihaća
korišteni su razni “privatni” kanali, čak i “suradnja” (“šverc”) sa srpskom stranom. Posebice
je bio raširen “šverc sa svim vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane prodaje
naoružanja, municije i ostalih MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u Cazinskoj
9

krajini”. Prema navodima iz dokumenata “RSK”, u “švercu” su sudjelovali i pripadnici
UNPROFOR-a, ponajviše u “švercu naftom” (dok. 105, 137, 138, 147, 160, 194 i dr.).
Borbe između postrojbi Armije BiH i NO AP ZB izravno su utjecale i na stanje u dijelu
“RSK” koji je graničio s tim prostorom. Tako je nakon ulaska snaga 5. korpusa Armije BiH
u Veliku Kladušu (21. kolovoza 1994.) u “RSK” prebjeglo oko 45.600 pripadnika snaga
NO AP ZB i stanovnika s toga područja. Oko 3500 pripadnika NO AP ZB je razoružano
(osim “pratioca Fikreta Abdića”) i prošlo posebnu provjeru, zbog sumnji da su među
njima “obavještajci 5. korpusa Armije BiH” (dok. 85), a prikupljena je i znatna količina
streljiva. Posebno je naglašeno da je s područja koje je do tada bilo pod nadzorom Abdićevih
pristaša izmještena i “celokupna vojna dokumentacija koja nas je mogla kompromitovati
(dokumentacija obuhvata ugovore SVK – Ministarstva odbrane i k-da 21. K – o isporuci,
kupovini, predaji oružja, municije i druge vojne opreme, materijalne liste o izdatim
MTS i dr.)” te da je “privremeno predana u SUP Vojnić”, ali da bi bilo dobro da se “sva
dokumentacija izuzme i čuva u GŠ VJ ili u GŠ SVK” (dok. 84).
I spomenuti dokument jasno svjedoči o suradnji dijela muslimana u zapadnom dijelu Bosne
(“Autonomna pokrajina Zapadna Bosna”) sa SVK, odnosno s vodstvom “RSK”. Katkad su
poduzimana napadna djelovanja postrojbi SVK u Cazinsku krajinu, planirana na nižim
razinama zapovijedanja. Jedna od takvih, neuspjelih akcija poduzeta je početkom rujna
1994. i završila je velikim gubicima pripadnika jedinice iz 15. korpusa SVK. Spominje
se broj od najmanje 16 poginulih i nestalih te najmanje 16 ranjenih “boraca”, no on se
razlikuje od izvješća do izvješća. Srpske snage potom su vratile izgubljeno područje, no
nezadovoljstvo zbog gubitaka produbilo je nezadovoljstvo “boraca” u “RSK” (dok. 113,
117, 124, 125).
Posebno kritična situacija za srpske snage bila je nakon što je u napadnoj operaciji pokrenutoj
krajem listopada 1994., 5. korpus Armije BiH ovladao Kulen Vakufom (Srbi su ga nazivali
“Spasovo”) i područjem mjesta Ripač i Grabež te krenuo prema Bosanskom Petrovcu i
Krupi na Uni. Uz zahvalu na dotadašnjoj pomoći, Glavni štab VRS je zbog napredovanja
5. korpusa Armije BiH odmah zatražio pomoć od Glavnog štaba SVK “u saniranju
stanja u Drvarskoj krajini” i žurno uvođenje postrojbi SVK u borbe na tom području,
jer su to “najkritičniji momenti u ovome ratu za Srbe zapadno od Drine”. Zajedničkim
protunapadom srpskih postrojbi iz RS i RSK (operacija “Pauk”), uz podršku postrojbi NO
AP ZB odanih Fikretu Abdiću, snage 5. korpusa Armije BiH u žestokim borbama, s mnogo
žrtava, potisnute su natrag prema Bihaću. Ipak, prema podacima iz dokumenata, uspjele
su 12. studenoga 1994. “odbiti glavni napad srpske vojske”, što je pripadnicima 5. korpusa
Armije BiH “dalo nadu u pobedu i ostanak na sadašnjim položajima”. U tim su borbama
stradali i Hrvati i njihova sela na tom području, posebice Skočaj, a “Komanda” 5. K Armije
BiH u zapadnoj Bosni bila je svjesna da bi Bihać sigurno bio u srpskim rukama, da nije bilo
napadnog djelovanja prema srpskim snagama na Kupresu (dok. 161, 162, 168, 169, 181,
185, 188, 191, 196, 206, 212, 213, 234, 285, 294 i dr.).
Naime, u tijeku protunapada srpskih snaga prema Bihaću, hrvatske snage, uz sudjelovanje
snaga Armije BiH, poduzele su početkom studenoga napadna djelovanja prema Kupresu i
oslobodile taj grad (operacija “Cincar”). Obavještajna informacija “Glavnog štaba SVK” od
7. studenoga 1994. navodi da je “nakon višemesečnih priprema, izvršenih domobilizacija
i pregrupisavanja snaga pod rukovodstvom muslimansko-hrvatske federacije i uz podršku
(organizovanje i planiranje) američkih oficira, otpočeo napad širih razmera na Kupreško
polje”, te da je u napadu angažiran “7. muslimanski korpus (Travnik) jačine osam brigada
10

(oko 10.000 ljudi), na pravcu Bugojno-Kupres” i “snage HVO, ojačane sa dve brigade
regularne HV (4. gbr – Split i 115. br HV – Imotski), ukupno šest brigada (oko 6-7.000
ljudi), glavnim snagama na pravcu Šuica-Malovac, a pomoćnim na pravcu Zvirnjača-s.
Ravno-s. Rilić”. U Informaciji je zabilježeno da su “hrvatske snage (HVO i HV) do 13,00
časova 03. 11. 1994. g. izbile 5 kilometara južno od grada Kupresa, a zatim, bez otpora, ušle
i u sam grad”, te da su “padom Kupreškog polja i Kupresa stvoreni uslovi i za dalja dejstva
na pravcima: Bugojno – Srbobran (Donji Vakuf, op. ur.) – Jajce (Muslimani) i Kupres –
Šipovo (Hrvati)” (dok. 192).
Uspjesi hrvatskih snaga i Armije BiH na kupreškom bojištu uspjeli su oslabiti, ali ne i
zaustaviti napade srpskih snaga na Bihać. O intenzitetu borbi govori izvješće “Komande 21.
korpusa SVK” (od 28. studenoga 1994.) “IKM-u Glavnog štaba SVK” o upotrijebljenim
snagama i sredstvima u operaciji “Potez”, koja su angažirana “prema planu Komande ‘PAUK’
izuzev snaga i sredstava 13. pbr koja se angažuju po planu IKM GŠ SV RSK” (dok. 242).
Međutim, izvješće SVK od 30. studenoga 1994. pokazuje da su stalne i žestoke borbe za
Bihać iscrpile zalihe streljiva i materijalno tehničkih sredstava te rezerve odjeće i obuće, kao
i sanitetskog materijala SVK, koja je “zbog nemogućnosti da obezbedi zanavljanje i popunu
MR bila prinuđena da kod nekih brigadnih sastava troši i brigadne rezerve”, što je, u slučaju
da se hitno ne organizira popuna, “dovodilo u pitanje b/g pojedinih jedinica pa i SVK u
celini”. Stoga je, uz streljivo, trebalo hitno osigurati “minimum 800 tona pogonskog goriva
radi popune rezervoara borbenih i neborbenih vozila i normalno snabdevanje jedinica u
toku borbenog djelovanja”, a za “strategijske artikle hrane (brašno, pasulj, šećer, ulje, sok i
druge potrebne artikle) izvršiti nabavku za brojno stanje ljudstva 60 do 70 hiljada dnevno”
(dok. 245).
Prema radnom materijalu “Glavnog štaba SVK”, od 16. prosinca 1994., u operaciji “Pauk”
SVK je utrošila “preko 6 miliona raznih ubojnih sredstava: šest miliona metaka pešadijske
municije i sredstava za PoB; 24.000 raznih mina za minobacače; 11.300 artiljerijskih
granata; 4700 granata za tenkovske topove; 110.000 zrna PA municije i 183 rakete; 756
tona goriva pored redovne delatnosti (581 tona D-2 i 175 tona MB) i 9 tona raznih maziva,
a pripadnicima AP ZB dato je 7.260 cevi raznog pešadijskog naoružanja”. Stoga je posebno
napomenuto da “u slučaju totalne agresije na RSK SVK nema potrebne rezervne municije,
goriva, odeće, obuće i artikala hrane” (dok. 275).
Tijekom borbi za Bihać, koji je UN proglasio “zaštićenom zonom”, zbog srpskog granatiranja
toga grada zrakoplovi NATO-a napali su srpske postrojbe i zračnu luku SVK u Udbini
(dok. 220, 223). Dakako, ni Hrvatska nije mogla mirno promatrati borbe za Bihać, koji su
napadale i srpske postrojbe iz okupiranog dijela RH, niti je mogla dopustiti njegov pad, jer
bi u tom slučaju srpske snage postigle pobjedu od strateškog značenja. I srpski izvori navode
da bi porazom 5. korpusa Armije BiH cjelokupne srpske snage na Banovini (“oko 4000
boraca”) bile angažirane “na frontu u Republici Hrvatskoj” (dok. 296). Vodstvo “RSK”
bilo je svjesno da je upućivanjem boljih jedinica SVK i milicije iz “RSK” oslabilo obranu
toga područja. Stoga je, prema “Informaciji Vrhovnog savjeta obrane RSK”, da bi Hrvatsku
“odvratilo od agresije na RSK”, ali i “provere sistema mobilizacije koji je uspostavljen tek
aprila 1994. godine” u studenom 1994. provelo “mobilizaciju celokupnog sastava Srpske
vojske” (dok. 246).
Kad se krajem studenoga 1994. obrana Bihaća našla u kritičnoj situaciji, hrvatske snage su
poduzele nova napadna djelovanja kako bi rasteretile obranu Bihaća (operacija “Zima ‘94”).
Prema izvješću “Odseka za bezbednost Komande ‘Pauk’”, od 8. prosinca 1994., pomoć
11

Republike Hrvatske zatražio je i zapovjednik 5. korpusa Armije BiH. U istom izvješću govori
se o paljenju sedam od ukupno osam hrvatskih sela na bihaćkom području i problemima
srpskih snaga s tim jednim nezapaljenim selom čiji mještani bježe, a nemaju se gdje sakriti
(dok. 259). Informacija “Komande 75. mtbr 7. SVK” od 1. prosinca 1994. svjedoči da je
“u toku dana 30. 11. 1994. godine došlo do borbenog djelovanja na spoju između našeg
i 2. KK u rejonu masiva Dinare”, da su “izviđači iz 1. lbr (Vrlika) zarobili dvojicu ustaša
(pripadnici HVO)”, koji su na saslušanju rekli da su “navedena dejstva sračunata sa ciljem
vezivanja snaga 2. KK i naših snaga (7. K) radi olakšanja situacije u Bihaćkom džepu, kao
i za postizanje određenih ograničenih ciljeva na drugim delovima ratišta” (dok. 249), a
“putem sasvim pouzdanog izvora”, došlo se do “saznanja da je namjera hrvatskih snaga da se
Kninu dođe iza leđa u relativno kratkom vremenu” (dok. 256). Tjedno izvješće “Komande
7. korpusa SVK”, od 10. prosinca 1994., govori o nastavku borbi između hrvatskih i
srpskih snaga na Livanjskom polju te “zaposjedanju dijela Dinare od strane hrvatskih snaga”
(dok. 262). Potom se u drugom izvješću navodi da su “u ranim jutarnjim časovima 23.
12. 1994. ustaške snage otpočele sa ofanzivnim dejstvima grebenima pl. Dinare, Staretine
i Livanjskim poljima prema Grahovu te razbile odbranu snaga 9. mtbr (2. KK) i izbile su
na liniju Brjeg-Jaruge (s. Ivetići)” (dok. 294). O pomoći Republike Hrvatske snagama 5.
korpusa ABiH svjedoči i izvješće zapovjednika snaga VRS na bihaćko – krupskom ratištu
Manojla Milovanovića (dok. 272).
Prema tome, činjenica da se sadržaj dokumenata “RSK” (vojne provenijencije) u ovoj knjizi
ne razlikuje znatno od sadržaja dokumenata “RSK” u prethodnim godinama (od 1990.),
svjedoči o kontinuitetu srpske politike u ostvarenju svoga krajnjeg cilja – da svi Srbi žive u
jednoj državi i odlučnosti srpskih dužnosnika da je provedu do kraja, bez obzira na žrtve.
Urednici knjige

12

KRATICE

A BiH/A.BiH/ABiH – Armija Bosne i
Hercegovine
a. – aerodrom
a/a – ad acta
a/cg – automobil-cisterna za gorivo
AB – avionska bomba
ABHO – atomsko biološko hemijska odbrana
abr – artiljerijska brigada
AG – artiljerijska grupa
AO ZB – Autonomna oblast Zapadna Bosna
AP – automatska puška
AP – autonomna pokrajina
AP ZB/APZB – Autonomna pokrajina
Zapadna Bosna
AR – artiljerijsko-raketni
ARJ PVO – artiljerijsko raketne jedinice
protivvazdušne obrane
art. – artiljerijski
AVL – aktivno vojno lice
b/d – borbeno djelovanje
b/g – borbena gotovost
b/k – borbeni komplet
b/r – borbeni raspored
b/s – borbena sredstva
BA – bugarska armija
bat – baterija
BBC – British Broadcasting Corporation
(Britanska radiotelevizija)
BD – Baranjski divizion
bezb. ob. – bezbednosno obavještajni
BiH – Bosna i Hercegovina
BIN/bin – bataljon za intervencije
b-j – baterija – jedinica
BK – borbeni komplet
BO br – bosanska oslobodilačka brigada
BOV – borbeno oklopno vozilo

br – brigada
Br/br – broj
BrAG – brigadna artiljerijska grupa
BRDM – borbeno oklopno izvidničko vozilo
brMUP – brigada ministarstva unutrašnjih
poslova
BST/BsT – bestrzajni top
BTR – oklopni transporter
BU – borbena upotreba
buz. br – bužimska brigada
bv – bataljon veze
BVG – bataljunska vatrena grupa
bVOJIN – bataljon za vazdušno osmatranje,
javljanje i navođenje
bVP – bataljon vojne policije
BVP – borbeno vozilo pješaštva
č. – čas
čABHO – četa za atomsko biološko hemijsku
odbranu
cca – cirka
čEI – četa elektronskog izviđanja
CIA – Central Intelligence Agency (Središnja
obavještajna agencija)
CK – Cazinska krajina
CK – Crveni križ
CL – civilno lice
COiO – centar za osmatranje i obavještavanje
CSB – centar službe bezbednosti
CV – centar veze
čv – četa veze
čVOIN – četa vazdušnog osmatranja, javljanja i
navođenja
čVP – četa vojne policije
CVŠ – centar vojnih škola
CZ – civilna zaštita
ČZI – četa za izviđanje
13

D-2 – dizelsko gorivo
DB – državna bezbjednost
DG – diverzantska grupa
din. – dinar
dipl. el. inž. – diplomirani inženjer
elektrotehnike
dipl. ing. – diplomirani inženjer
DM – Deutsche Mark (njemačka marka)
DO – dežurno odjeljenje
DP – društveno poduzeće
DP/dp – domobranska pukovnija
dr. – drugo
Dr./dr. – doktor
dRV i PVO – divizijun ratnog vazduhoplovstva
i protuvazdušne obrane
DTA – diverzantsko-teroristička aktivnost
DTD – diverzantsko-terorističko djelovanje
DTG – diverzantsko-terorističke grupe
DTM – diverzantsko-terorističke metode
EEZ – Europska ekonomska zajednica
EI – elektronska industrija
EI – elektronsko izviđanje
EU – Europska Unija
EZ – Europska zajednica
FČ – formacijski čin
Fin. sl. – financijska služba
FM – formacijsko mjesto
fug. – fugasna
g. – godina
g. – gospodin
g/m – general major
g/s – glavne snage
gard. – gardijska
gbr – gardijska brigada
gč – granična četa
gen. – general
gen.-puk. – general pukovnik
gl. – glavna
gmtbr – gardijska motorizirana brigada
god. – godina
GONG – grupa oruđa za neposredno gađanje
gosp. – gospodin
gr. – gram
gr. – granični
Gr.Od. – granično odjeljenje
14

grb – granični bataljun
grč– granična četa
grmtbr – gardijska motorizirana brigada
GRO/GrOd – granični odred
GŠ – Glavni štab
GS HVO – Glavni stožer Hrvatskog vijeća
obrane
GŠ SVK – Glavni štab Srpske vojske Krajine
GŠ VJ – Generalštab Vojske Jugoslavije
GŠ VRS – Glavni štab Vojske Republike Srpske
hab – haubička baterija
Had/had – haubički divizijun
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica
HE – helikopter
HIC – Hrvatski informativni centar
HIS – Hrvatska informativna služba
HMDCDR – Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata
HOS – Hrvatska obavještajna služba
HOS – hrvatske oružane snage
HR HB – Hrvatska Republika Herceg-Bosna
HRT – Hrvatska radiotelevizija
HRZ – Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
HV – Hrvatska vojska
HVO – Hrvatsko vijeće obrane
IC – infracrveno
ID/I-D – izviđačko-diverzantski
idč – izviđačko interventna četa
IDG – izviđačko-diverzantska grupa
IDO – izviđačko-diverzantski odred
IDOd – izviđačko-diverzantski odred
IDV – izviđačko-diverzantski vod
IG – izviđačka grupa
IK – izbjeglički kamp
IKM – izmješteno komandno mjesto
INT/Int/int. – interno
InTMS – intendantska tehničko-materijalna
sredstva
inv. br. – inventarni broj
inž – inženjerijski
Inž. ob. – inžinjersko obezbeđenje
IS – izvršni savjet
itd. – i tako dalje
iv – izviđački vod
izd. – izdvojeno

izv. – izvidnički
J/I / j/i– jugoistočno, jugoistok
j-ca – jedinica (postrojba)
JNA – Jugoslavenska narodna armija
JORBAT – Jordanski bataljun UNPROFOR-a
k – komad
K – komanda
K (k) – korpus
K (k) – kota
KANBAT/KAN bat – Kanadski bataljun
UNPROFOR-a
kap. – kapetan
KC – kadrovski centar
KČ – komandant čete
KD – kazneno djelo
K-da/k-da – komanda
K-dant/k-dant/K-T – komandant
K-de – komande
K-dir/k-dir – komandir
k-dovanje – komandovanje
kg – kilogram
KIK / kIk – kapetan prve klase
Kiz – kaptirani izvor
KK – Kordunaški korpus
KK – Krajiški korpus
kl. – klasa
KM – komandno mjesto
k-nt – komandant
KO – komandant odreda
KO – kontraobavještajna
KOG – komanda operativne grupe
kom. – komad
KOP – kontraobavještajna procjena
KP – kaznena prijava
KPMR – kontraobavještajna primjena metode
rada
KPS – kontrolna propusna stanica
KS – kopnene snage
KS – kurirska služba
KS/ks – komanda stana
kut. – kutija
KV – kilovat
KV – komandant voda
KVO – korpusni vod
KVPT/KPVT – teški mitraljez

KW – kilovat
KZS – kontrolno zaštitna služba
l – litra
l/r – linija razdvajanja
lap – laki artiljerijski puk
lard – laki artiljerijski raketni divizijun
larp – laki artiljerijski raketni puk
larp PVO – laki artiljerijski raketni puk
protivvazdušne obrane
larv – laki artiljerijsko-raketni vod
lbr – laka brigada
lit. – litra
LLZ – list ličnog zaduženja
lpbr – laka pješačka brigada
LPD – lični pribor za dekontaminaciju
LRL – laki raketni lanser
M – municija
M.P. – mjesto pečata
m/č – moto-čas
m/p – minske prepreke
m/p – minsko polje
m/v – motorno vozilo
MAB – mješoviti artiljerijski bataljun
mabr – mješovita artiljerijska brigada
mad – mješoviti artiljerijski divizion
map – mješoviti artiljerijski puk
Map/map – mješoviti artiljerijski puk
mat. tr. – materijalni troškovi
MB – minobacač
MB – motorni benzin
MC – medicinski centar
mč – motorizirana četa
MCK – Međunarodni Crveni križ
MES – minsko-eksplozivna sredstva
MiG – Mikojan i Gurjevič
MIP – Ministarstvo inostranih poslova
MK – međunarodni komitet
MKCK – Međunarodni komitet Crvenog križa
ML – materijalna lista
mm – milimetar
MO – ministarstvo obrane
MO RSK – Ministarstvo odbrane Republike
Srpske Krajine
mob. – mobilizacijski
15

mpoad – mješoviti protivoklopni artiljerijski
divizion
mpoap – mješoviti protivoklopno-artiljerijski
puk
MR – materijalne rezerve
mr. – magistar
MRUD – mina rasprskavajuća usmjerenog
djelovanja
MS – materijalna sredstva
mtb – motorizirani bataljun
mtbr – motorizirana brigada
MTS/mts – materijalno-tehnička sredstva
mun. – municija
MUP – Ministarstvo unutarnjih poslova
MV – megavat
mv – motorizirani vod
MV – muslimanska vojska
MV (m/v) – moralno vaspitanje
MV i PPA – moralno vaspitanje i psihološkopropagandna aktivnost
MVPP – moralno vaspitanje i pravni poslovi
MZ – mjesna zajednica
N –načelnik
n. l. – na lično
N/M – nosač mosta
n/r – na ruke
nač. – načelnik
napr. – na primjer
NATO – North Atlantic Treaty Organisation
(Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora)
NB – načelnik bezbjednosti
NC – nastavni centar
ND – Novi dinar
NDH – Nezavisna Država Hrvatska
NEPBAT – Nepalski bataljun UNPROFOR-a
NGŠ – načelnik glavnog štaba
NI – načelnik inženjerije
NInSl – načelnik intendantske službe
NO – narodna obrana
NO AP ZB – Narodna obrana Autonomne
pokrajine Zapadna Bosna
NŠ – načelnik štaba
NŠ za OP – načelnik štaba za operativne
poslove
NSnSl – načelnik sanitetske službe
16

NV – načelnik veze
NVLK – niža vojno ljekarska komisija
NVO – nadogradnja vojne opreme
o. g. – ove godine
O.B.P. – obavještajni poslovi
OB GŠ SVK – Organ bezbjednosti Glavnog
štaba Srpske vojske Krajine
OB SV – organi bezbjednosti Srpske vojske
OB SVK – Organ bezbjednosti Srpske vojske
Krajine
ob. – obavještajni
ob.bezb. – obavještajno bezbednosne
OB/Ob – organ bezbednosti
OBAV/OBV – obavještajni
OBB – obavještajno bezbednosni poslovi
OBBO – obavještajno bezbednosni organ
OBC – obavještajni centar
ObC – obavještajni centar
OBO – obavještajno-bezbednosni organ
OBP – obavještajno-bezbednosni poslovi
ObP/Obp – obavještajni poslovi
OC – operativni centar
OC GŠ – operativni centar Glavnog štaba
Od – odred
of. škola – oficirska škola
OG – operativna grupa
OI – obavještajno izviđački
OKB/Okb/okb – oklopni bataljon
okbr – oklopna brigada
okl. – oklopni
OMB – oklopno-mehanizirani bataljon
OMJ – oklopno mehanizirana jedinica
OMPP – organizacijsko mobilizacijski i
personalni poslovi
ONO – operativno nastavni organ
ONP – operativno nastavni poslovi
OONP – odsjek za operativno nastavne poslove
OP – obavještajna procjena
op. br. – operativni broj
opć. – općina
OR – osmatračnica, rezervna
OS – oružane snage
OS RH – Oružane snage Republike Hrvatske
OS RSK – Oružane snage Republike Srpske
Krajine

OSUP – Općinski sekretarijat unutrašnjih
poslova
OT – oklopni transporter
OUN – Organizacija Ujedinjenih naroda
OUP – odjeljenje unutrašnjih poslova
OV – odjeljenje veze
OVP – odjeljenje vojne policije
OVP – osmatračnica vazdušnog prostora
OZ – operativna zona
p.b. – pješadijski bataljun
p.č. – pješadijska četa
p.por – potporučnik
p.puk – potpukovnik
p/g – pogonsko gorivo
p/k – prednji kraj
p/n – protunapad
p/p – početni položaj
p/r – punjenje rezervoara
PA – protivavionski
PAA – protuavionska artiljerija
PAB-2AT – periskopska artiljerijska busola 2AT
PAP – poluautomatska puška
part – partizanski
PAT – protuavionski top
PB – pozadinska baza
PB/pb – pješadijski bataljon
p-br – puk – brigada
PBR/pbr – pješadijska brigada
pč – pješačka četa
pd – pješačka divizija
PDB – protudiverzantska borba
PdivB – protudiverzantska borba
PDLO – pribor za dekontaminaciju ličnog
oružja
PDTB – pozadinska teritorijalna bezbednost
PE – poljoprivredna ekonomija
PED – protuelektronsko djelovanje
pers. – personalni
peš. – pješadijski
PgMS – pogonska materijalna sredstva
pion. o. – pionirsko odjeljenje
PJM – posebna jedinica milicije
PK – pomoćnik komandanta
PK M – pomoćnik komandanta za moral

PK MVP i PP – pomoćnik komandanta za
moral, vjerska pitanja i pravne poslove
PKM – pozadinsko komandno mjesto
PKMV/PkMV – pomoćnik komandanta za
moralno vaspitanje
PKPo/PkPO/– pomoćnik komandanta za
pozadinu
PKT/pkt – mitraljez opće namjene
pl. – planina
PM – puškomitraljez
PM V PP – pomoćnik za moral, vjerska i
pravna pitanja
PNHBO – protivnuklearna-hemijska-biološka
obrana
PNŠ – pomoćnik načelnika štaba
PNŠ ONP – pomoćnik načelnika štaba za
operativno nastavne poslove
PNŠ za ObP – pomoćnik načelnika štaba za
obavještajne poslove
PO – protuoklopni
PoB – pozadinska baza
POB/PoB– protuoklopna borba
Pom/pom.– pomoćnik
PoOB/PoOb – pozadinsko obezbeđenje
por. – poručnik
potpuk. – potpukovnik
pov. – povjerljivo
pov. br. – povjerljivo broj
poz. – pozadinski
poz. v. – pozadinski vod
poz. bat. – pozadinski bataljon
pozč – pozadinska četa
PP – protupješački
ppk – potpukovnik
PPM/PPMN – protupješačka mina
ppukovnik – potpukovnik
PPZ – protupožarna zaštita
pred. – predsjednik
PRM – protupješačka rasprskavajuća mina
PROM – protupješačka rasprskavajuća
odskočna mina
PSS – poletno-sletna staza
PsU – Personalna uprava
PTK – poljski telefonski kabel
PTT – pošta, telegraf, telefon
17

Pu – politička uprava
puk./pukov. – pukovnik
PVO – protuvazdušna obrana
R. – republika
r. – rijeka
r/d – rezervni dijelovi
r/s – rezervni sastav
RB – ručna bomba
rbr – raketna brigada
rbr – rezervna brigada
RBR – ručni bacač raketa
RD PVO/rbr PVO – raketna brigada
protuvazdušne obrane
reg. – registarski
rez. – rezervni
rez. kap. I. kl. – rezervni kapetan prve klase
RF – ratna formacija
RH – Republika Hrvatska
RiK – rukovođenje i komandovanje
RIM/Rim – rimski
RJ – ratna jedinica
RKSb – ratno kretanje saobraćaja
RM – ratna mornarica
RO – radna organizacija
ROB – ručne obrambene bombe
ROSt – radarska osmatračka stanica
RPG – radio prislušna grupa
RR – ratni raspored
RRČ/RRč – radio relejno čvorište
RS – Republika Srpska
RSK – Republika Srpska Krajina
RTV – radiotelevizija
RTVS – Radiotelevizija Srbije
RU – radiouređaj
RV – ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO – ratno vazduhoplovstvo i
protuvazdušna obrana
s – selo
S.P/s.p. – strogo povjerljivo
s.r. – svojom rukom
S/z (s/z) – sjeverozapad
SAD – Sjedinjene Američke Države
SAO Krajina – Srpska autonomna oblast
Krajina
SB – Savet bezbednosti (Vijeće sigurnosti)
18

SB – Služba bezbednosti
SB UN – Savet bezbednosti Ujedinjenih naroda
ŠC – školski centar
ŠC VRS – Školski centar Vojske Republike
Srpske
SCV – stacionarni centar veze
SDA – Stranka demokratske akcije
SDB – služba državne bezbednosti
SDO – suhi dnevni obrok
SDS – Srpska demokratska stranka
SFRJ – Socijalistička Federativna Republika
Jugoslavija
SJB – služba javne bezbednosti
SJB – stanica javne bezbjednosti
SJI – sredstva javnog informiranja
SJM – specijalna jedinica milicije
SK PG – skladište pogonskih sredstava
SKM – skladište municije i minskoeksplozivnih sredstava
sl. – slično
slož. – složeni
SM – stanica milicije
SMB – sivo-maslinasta boja
SMON – stanica milicije opšte nadležnosti
Sn – sanitet
sn. – sanitetski
SnMS – sanitetska materijalna sredstva
SNO – Sekretarijat za narodnu odbranu
ŠNO – škola narodne obrane
SNO – Srpska narodna obnova
SnOb – sanitetsko obezbeđenje
SnSl – sanitetska služba
SnSt – sanitetska stanica
SO – samohodno artiljerijsko oruđe
SO – skupština općine
SOd – samostalni odred
SOD “C” – samostalni odred Caprag
SOS – srpske obavještajne službe
sp – snajper
SP/Sp – strogo povjerljivo
SPAT – samohodni protuavionski top (praga)
SPC – Srpska pravoslavna crkva
spec. – specijalna
SPO – Srpski pokret obnove

SR (Jugoslavija) – Savezna Republika
(Jugoslavija)
SRJ – Savezna Republika Jugoslavija
SRS – Srpska radikalna stranka
SRT – sredstva ratne tehnike
SSNO – Savezni sekretarijat za narodnu obranu
str. pov. – strogo povjerljivo
STR. POV. BR./Str. pov. br. – strogo povjerljivo
broj
STV – Srpska televizija
SUP – sekretarijat unutrašnjih poslova
SV – Srpska vojska
SVK – Srpska vojska Krajine
SVL – Službeni vojni list
SZ – Sektor Zapad
t – tona
TČ/tč – tenkovska četa
Tfg/tf – trenutno-fugasna
TG – taktička grupa
Tlg – telegram
TMS – tehničko-materijalna sredstva
TO – telefonsko odjeljenje
TO – teritorijalna obrana
TOb – tehničko obezbeđenje
trombl. – tromblonski
TRZ – tehnički remontni zavod
TSL – tehnička služba
TT/tt – trigonometrijska točka
TU – tehnička uprava
TV – televizija
tv – tenkovski vod
TZI – tenk za izvlačenje
tzv. – takozvani
u/s – ubojita sredstva
UB – uprava bezbednosti
UBS – ubojita sredstva
UHF – Ultra high frequency (Ultra visoka
frekvencija)
UIRP – Uprava za istraživanje, razvoj i
proizvodnju
UN – Ujedinjeni narodi
UNCIVPOL/UNCIPOL – United Nations
Civilian Police (Civilna policija Ujedinjenih
naroda)

UNHCR – United Nations High
Commissioner for Refugees (Ured visokog
povjerenika Ujedinjenih naroda za
izbjeglice)
UNPA – United Nations Protected Area
(zaštićene zone Ujedinjenih naroda)
UNPROFOR/UNPR. – United Nations
Protection Force (Zaštitne snage
Ujedinjenih naroda)
UP – unutrašnji poslovi
USD – United States dollar (američki dolar)
V i PP – vjerski i pravni poslovi
V RSK – Vojska Republike Srpske Krajine
V VP – vod vojne policije
V.I. – vojni izvor
V.P. – vojna pošta
v.r. – vlastitom rukom
v/o – vojna osoba
v/o – vojni obveznik
v/p – vatreni položaj
v/v – vučni voz
VAG – vojišno artiljerijska grupa
VaP – vazdušni prostor
vat. – vatreni
vazd. – vazduhoplovni
vbr – vazduhoplovna brigada
VBR – višecijevni bacač raketa
vbr. – vazduhoplovna brigada
VD – vanredni događaj
vdbr – vazdušno desantna brigada
VES – vojno evidencijska specijalnost
VIZ – vojno-istražni zatvor
VJ – Vojska Jugoslavije
VLK – vojno ljekarska komisija
VO – vojna oblast
VO/Vod/VOD – vojni odsjek
VOA – vojna oblast
VOC – Vazduhoplovni opitni centar
Vod – vojno odjeljenje
VOJIN – vođenje, osmatranje, javljanje i
navođenje
VP – vatreni položaj
VP – vojna policija
VP – vojna pošta
VPo – osnovni vatreni položaj
19

VPP – vjerska i pravna pitanja
VPS – vojnoplanski sektor
VRS – Vojska Republike Srpske
VSF – vojni stambeni fond
VSO – Vrhovni savet odbrane
VSOA – Vojno sigurnosno-obavještajna
agencija
VTI – Vojno tehnički institut
VTO – vojno teritorijalni organi
VTOd – vojno-teritorijalni odred
Z. Slavonija – Zapadna Slavonija

20

z/o – zona odgovornosti
Z I K – zastavnik prve klase
ZB – Zapadna Bosna
ZIS – top 76 mm
ZM – zaštitna maska
zopmr – zabilješka o primjeni metode rada
ZP – zborno područje
ž/s– živa sila
ž/v – žičana veza
ŽR. – žiro-račun

1

1994., srpanj 1.
[Knin]
Bilješke sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj se raspravljalo o obrambenim
pripremama te kadrovskim promjenama i materijalnom osiguranju SVK
ZABELEŠKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
održane 01. jula 1994. g.
Prisutni:
– Milan Martić, predsednik RSK
– Borislav Mikelić, predsednik Vlade
– Rade Tanjga, ministar odbrane
– Ilija Prijić, ministar UP
– g/m Milan Čeleketić, komandant SVK
Dnevni red:
1. Političko-bezbednosna situacija i odbrambene pripreme RSK u svetlu najnovijih pretnji
RH.
2. Kadrovske promene u Vojsci.
3. Isplata ličnih primanja za pripadnike SVK i milicije.
4. Materijalno obezbeđenje SVK.
5. Situacija u AP ZB.
1. Odbrambene pripreme
Procenjuje se da je agresija RH na RSK veoma izvesna.
Ojačati materijalne rezerve SVK do nivoa koji garantuje minimalno tri meseca ratovanja sa
osloncem na vlastite snage.
Stvoriti dovoljne zalihe pogonskog goriva za slučaj blokade Koridora.
Vojnici na položajima moraju imati prvenstvo u isplati ličnih primanja i moraju se adekvatno
materijalno zbrinuti.
Ulaskom u dodatne mirovne pregovore sa međunarodnim faktorom i RH, dobiti na
vremenu kako bi što spremniji dočekali agresiju.
Planirati i realizovati vojne vežbe u cilju provere jedinica SVK i demonstracije naše
odlučnosti i spremnosti da se branimo.
Posvetiti veću pažnju ekonomskom i vojnom jačanju rubnih područja na granici sa RH.
2. Kadrovske promene u Vojsci
Komandant 7. K puk. Vukosavljević1 se pismeno obratio generalu Čeleketiću sa neopozivim
zahtevom da ode u penziju.
Nakon usmenog razgovora sa puk Vukosavljevićem, na kome je ovaj ostao pri svom stavu,
general Čeleketić predlaže da se na mesto komandanta 7. K postavi puk Poznanović,2 sada
načelnik pešadije GŠ SVK, svi prisutni članovi VSO su prihvatili predlog.
1
2

Slobodan.
Boro.

21

3. Isplata pripadnika SVK i milicije
Vojska i milicija moraju imati prioritet u raspodeli ličnih primanja. Niko ne može biti
isplaćen pre te dve strukture.
4. Materijalno obezbeđenje SVK
Nabavka municije i obezbeđenje pogonskog goriva su 3 od vitalnog interesa za odbranu
RSK.
Stvoriti zalihe nafte od najmanje 1000 t.
Stanje zaliha hrane je zadovoljavajuće.
Namenska industrija SRJ saglasna je da isporuke municije kompenzira našom robom.
Potrebno je ostvariti veću ekspeditivnost i racionalnost u trgovinskoj razmeni i novčanim
transakcijama sa SRJ. Nabavka robe iz SRJ mora biti centralizovana i dobro usaglašena.
Oživeti našu namensku proizvodnju (Teslingrad4).
Svi ugovori i nabavke za potrebe SVK moraju ići preko MO radi efikasnog planiranja i
kontrole trgovinske razmene sa SRJ i RS.
Obezbediti oko 800 – 900 t nafte za potrebe uređenja teritorije.
ŽN/LJS
ZABILJEŠKU SAČINIO:
major
Žarko Novaković, [v.r.]
M.P.5
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

2

1994., srpanj 1.
Stara Gradiška
Izvješće upravitelja Vojno-istražnog zatvora Stara Gradiška Komandi 18. korpusa SVK o
zatvorenicima i stanju u zatvoru
KOMANDA 18. MAP-a
Str. pov. broj 28-584-01
Dana 01. 07. 1994. godine
Stara Gradiška
KOMANDI 18. KORPUSA
Na osnovu Vašeg naređenja str. pov. broj 18-620 od 11. 06. 1994. godine a u vezi dostavljanja
podataka o zatvorenicima u VIZ-u Stara Gradiška dostavljamo vam podatke po sledećem:
Dana 1. 07. 1994. godine u VIZ-u se nalazi ukupno 153 pritvorenika. Od 11.-28. 06.
1994. ukupno u VIZ primljeno 174 pritvorenika.
3
4
5

Dopisano rukom.
Lički Osik.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab SVK, Kabinet komandanta.

22

D E L O:
UBISTVO
UBISTVO IZ
NEHATA
UBISTVO NA
MAH
POKUŠAJ
UBISTVA
NANOŠ. TEŠ.
TELES. POVR.6
KRAĐA NAORUŽ.7
I ŠVERC
IZAZIVANJE
OPŠTE OPASN.8
U K U P N O:

7.K
2

11.K
26

15.K
25

18.K
11

21.K
23

39.K
21

SVEGA
108

0

4

0

4

1

0

9

0

2

0

0

2

0

4

0

0

0

1

5

14

0

0

0

1

4

4

9

0

0

1

8

7

16

0

0

0

0

0

4

4

2

32

26

17

46

41

164

0

8

6 7 8

N A P O M E N A:
Dana 22. i 23. 06. 1994. godine iz 11. K Beli Manastir pristiglo 10 zatvorenika za koje
nema pratećih dokumenata i nisu svrstani u ovu tabelu brojnog stanja.
A dana 21. 06. 1994. godine u 05.50 č. 2 pritvorenika iz 39. K odvedeni u Glinu na sud,
gde su zadržani i 1 iz 21. K.
– Dana 24. 06. 1994. godine u 14.45 č. 1 pritvorenik iz 15. K /boluje od žutice/ odvezen u
MC B.9 Luka /infektološki kabinet/.
– Dana 27. 06. 1994. godine u 07.30 č. 3 pritvorenika iz 39. K odvezeni u Glinu na
sud gde su zadržani. Istog dana u 14.30 č. otpušten je na slobodu 1 pritvorenik po
usmenom naređenju –k-danta korpusa /Zgonjanin Miroslav/ jer je utvrđeno po pristiglim
dokumentima da se radi o drugoj osobi.
– Dana 27. 06. 1994. godine u 07.50 č. 5 pritvorenika iz 21. K odvezeni u Glinu na sud
gde su i zadržani.
– Dana 30. 06. 1994. godine u 14.50 č. 2 pritvorenika iz 21. K na predlog lečnika prevezeni
u Vojnić radi daljeg lečenja, i 1 lice iz 15. K Korenica.
– Dana 01. 07. 1994. godine u 08.00 č. 1 pripadnik iz 39. K i 4 pritvorenika iz 21. K
odvezeni na sud u Glinu gde su i zadržani.
– U VIZ-u se nalazi zbog disciplinskih prestupa: iz 7. K = 17, 18. K = 5, ukupno 22
pritvorenika.
– Po prekršaju nalazi se 1 lice muslimanske nacionalnosti /ilegalan prelazak granice/ čija
kazna ističe 04. 07. 1994. god.
– U pritvoru se nalaze 3 osobe sa oslobađajućim presudama iz 18. K 2 osobe /Žegarac Iso i
Persa/ iz 21. K /Malobabić Milan/.
– Iz Republike Srpske nalaze se 2 lica koja su počinila ubojstva na teritoriji RS, jedno
lice suđeno na 2,5 god. sa odgodom do završetka ratnih dejstava i protiv jednog se vodi
Nanošenje teških telesnih povreda.
Naoružanja.
8
Opasnosti.
9
Banja.
6
7

23

postupak i brani se sa slobode. U momentu izvršenja ovih dela obojica su bili pripadnici RS,
a u momentu lišavanja slobode bili su pripadnici 18. K.
– Dana 01. 07. 1994. godine u 10.00 časova u ovom zatvoru posetio je advokat Nikodin
Savić, svoje klijente Lazić Vasilja i Simić Đorđa u pratnji potpuk. Milikšić Đorđa po
odobrenju k-danta Korpusa.
UPRAVNIK ZATVORA
vodnik
Romčević Jovan
M.P.10
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.

3

1994., srpanj 3.
[Knin]
Izvješće Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK Organu bezbednosti 7. pozadinske
baze o obavještajno-izvidničkom djelovanju pripadnika HV-a i UNPROFOR-a u zoni
odgovornosti korpusa i lošoj sigurnosnoj situaciji u postrojbama korpusa
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO

Sp Br. 23-387

03. 07. 1994. god.
Neke pojave i problemi koji su
uticali na bezbjednost jedinice i
zone odgovornosti korpusa.–

ORGANU BEZBEDNOSTI 7. poz. baz.-e11

1.- Obavještajno-izviđačka djelatnost:
U proteklih 15-ak dana prema zoni odgovornosti korpusa i njenim jedinicama nastavljena je
intenzivna obaveštajna aktivnost Hrvatske obaveštajne službe, pripadnika UNPROFOR-a,
EU i drugih međunarodnih organizacija s ciljem dubljeg prodora i prikupljanja značajnih
podataka o b/g korpusa. Intenzivno je vršeno opserviranje ponašanja SVK, borbenih
položaja, objekata kao i smena koje su vršene proteklih dana u svim jedinicama korpusa.
HOS i ostale službe intenzivno su izučavale i funkcionisanje organa vlasti kao i ponašanje
pripadnika korpusa na javnim mestima, disciplina i pridržavanje sporazuma o prekidu vatre.
Prema zoni odgovornosti 75. mtbr (Žitnić-Pakovo Selo) bilo je organizovano provokativno
okupljanje civila-Hrvata koji su došli s ciljem “nasilnog ulaska” u Drniš.
U zoni odgovornosti 3. pbr (s. Kakma, Stabanj i Pristeg) HOS i ustaške vlasti svakodnevno
podgrevaju situaciju oko vodovoda u Kakmi gde se svakog trenutka može očekivati ozbiljan
sukob. Vodovod nakon svih manipulacija, pritisaka i indikativnog ponašanja pripadnika
10
11

Prijemni pečat: Brzojav br. 3538, primljen 1. 7. 1994. u 13,50.
Dopisano rukom.

24

kanadskog bataljona ponovo obezbeđuju pripadnici iz sastava 3. pbr. Kampanja vezano za
ovaj prostor je sve izraženija, a u zadnje vrijeme ustaše otvoreno “napadaju” i pripadnike
kanadskog bataljona.
Izraženije je opserviranje od strane UNPROFOR-a, EU i drugih međunarodnih
organizacija skladišta naoružanja, municije, raketnih sistema kao i izviđanje prednjeg kraja
korpusa od strane UNPROFOR-a iz HE. I dalje sa pripadnicima UNPROFOR-a, EU u
zone razdvajanja pa i dublje ulaze prevodioci hrvatske nacionalnosti koji stvaraju i određene
kontakte sa indikativnim licima. Ovu pojavu moramo 12 pratiti i sprečavati.
Zapaženo je da u pograničnim zonama postoji određeni broj lica koji poseduju motorole
s kojima ostvaruju vezu sa ustašama što može znatno uticati na oticanje podataka o b/g
jedinice i ugroziti zonu. U narednom periodu ovu pojavu treba potpuno sprečiti, posebno
na oklajskom i skradinskom području.
Ustaše često ubacuju IG i DTG (oklajsko područje, skradinsko područje, zona 3. pbr i
92. mtbr) s ciljem prikupljanja podataka o našim jedinicama, odbrambenoj sposobnosti,
ruše i pale srpske kuće, izviđaju moguće pravce ubacivanja DTG, pravac napada, objekte
za izvođenje diverzija i sl. Zarobljeni ustaša u zoni odgovornosti 3. pbr dao je niz značajnih
podataka o rasporedu ustaša, moralu, pripremama za napad na Krajinu, sakrivenom oružju,
a imenovao je i zločince i pripadnike ustaških DTG.
Operativna saznanja govore da se ustaše i civili najčešće ubacuju na oklajski pravac, Veliku
Glavu (2. pbr), Pristeg i okolinu (3. pbr) te Islam Grčki i Kašić (92. mtbr). Ova zapažanja
zahtevaju od svih organa navedenih jedinica pa i organa bezbednosti daleko veće operativno
i fizičko prisustvo u tim reonima. Pripadnici UNPROFOR-a i EU i dalje snimaju i
fotografišu određena mesta i pozicije u zoni korpusa, a pripadnicima hrvatske pa i srpske
nacionalnosti dovoze i odvoze poštu i pakete rodbini ili od rodbine u RH.
U ovom periodu iz RH i drugih država u zonu odgovornosti korpusa došao je veći broj
civila srpske nacionalnosti koji su nakon obilaska rodbine ponovo se vratili u RH i druge
države.
Kroz razgovore sa navedenim licima došli smo do veoma značajnih i interesantnih saznanja
o lošem odnosu vlasti i stanovništva hrvatske i slovenačke nacionalnosti (pa i u Njemačkoj
i Švajcarskoj13) prema Srbima koji su tamo ostali da žive i rade. Jedan broj Srba potpuno je
potpao pod uticaj hrvatske-ustaške vlasti, neki rade za HOS i dr. obaveštajne službe, a neki
optužuju Srbe da su za sve krivi.
Sva do sada saznanja ukazuju da se ustaše intenzivno pripremaju (dovoze i uvoze tešku
borbenu tehniku, avione i sl.) za novu agresiju na Krajinu, a ispred prednjeg kraja zone
odgovornosti korpusa u toku je inžinjerisko utvrđivanje, izviđanje (IG ulaze dublje
u teritoriju) i uspostavljanje centra veze i dr. elemenata b/r. Komandni kadar ustaša
svakodnevno kroz informisanje vojničkog sastava vrši presiju na punu spremnost za skoru
agresiju na Krajinu.
Stanje u ustaškoj vojsci također opterećuju problemi statusa, loših plata, nevoljnost za
ratovanje i gubljenje glava, međutim preovlađuje ekstremna struja koja zastupa tezu o
“povratku” Krajine u RH ratnom opcijom. Iako je veći broj građana (po izjavama civila koji
su došli iz RH) za rešenje problema mirnim putem niko se od njih ne odriče Krajine.
12
13

Dopisano rukom. U izvorniku je umjesto riječi ‘moramo’ pisala riječ ‘masovno’, koja je prekrižena.
Švicarska.

25

U Zadru su prisutni vojnici iz Vinkovačke, Zadarske i Bjelovarske brigade što govori da
se ustaše pripremaju za agresiju bez obzira na Sporazum o prekidu vatre. Ista je situacija sa
Biogradskom i Šibenskom brigadom, kao i obučavanje većeg broja ustaških diverzanata za
ubacivanje u naš borbeni raspored.
Ustaše dosta čine i na izgradnji pogodnih puteva i mostova za dovoženje teške borbene
tehnike bliže našem p/k (prema Miljevačkom platou, Novigradu, Kakmi, Čistoj Maloj,
Velebitu, Svilaji i Dinari) na što se treba obratiti velika pažnja.
Prema do sada dobijenim saznanjima o skrivenosti većeg broja teške borbene tehnike od
strane ustaša, svi indikatori govore da se agresija može očekivati do septembra o.g. a možda
i pre. Iz svih navedenih saznanja treba da izvučete zaključke za svoje daljnje operativno
angažovanje i svoj uticaj na organe komandovanja.
2.- Stanje u jedinicama:
Stanje bezbednosti (osim operativne situacije) u jedinicama opterećivalo je niz pojava a kao
najbitnije su:
– nezadovoljstvo boraca sa platama i statusom boraca na prvim borbenim linijama;
– dezerterstvo i mali broj boraca na određenim visovima i vitalnim objektima za odbranu
(Promina, oklajsko područje, 2. pbr, 3. pbr kao i deo položaja u 1. lbr i 7. map-a);
– privođenje lica koja su počinila teška krivična dela i koji su duže izbegavali vojnu obavezu
i slanje u Centralni zatvor Stara Gradiška i na druga ratišta;
– krađa goriva i druge vojne opreme;
– problemi oko privođenja manjeg broja v/o zbog otpora kojeg pružaju i opasnosti po život
patrole vojne policije;
– ucene i pretnje jednog broja dobrovoljaca koji se još nalaze u jedinicama korpusa (da će
preći na ustašku stranu, pljačke, samovolja, nepoznata prošlost i sl.);
– prijetnje napadom na komandu brigade i korpusa u slučaju da se ne oslobode zatvorena
lica (1. lbr i 2. pbr);
– problemi oko regruta i otpor dolaska u mesta dalja od rodnog kraja (okb 92. mtbr);
– obezbeđenje skladišta municije, naoružanja i dr. borbene tehnike i dalje predstavlja
značajan bezbedonosni problem.
Sve su ovo pojave i problemi koji su imali i imaće uticaj na bezbednosno stanje u jedinicama
i na teritoriji. S obzirom na navedeno u narednom periodu proističe nekoliko zadataka
veoma značajnih za organe bezbednosti:
– Praćenje broja ljudstva na prvim borbenim linijama i uticaj na komandovanje da se brzo
reaguje i izbegnu ozbiljnija iznenađenja.
– Otkrivanje i sprečavanje ulazaka civila i ustaša u zone razdvajanja i dublje u teritoriju kao
i kontakte u pograničnim zonama.
– Preduzimanje operativnih, komandnih, izviđačkih i policijskih mera na sprečavanju
ulaska IG i ustaških DTG u zone odgovornosti jedinica uz saradnju sa SJB i SDB u zonama
odgovornosti brigada-pukova.
– KO procene i zaštite ostalih objekata u zoni odgovornosti (privredni i drugi objekti,
skladišta naoružanja i municije, SCV i dr.).
– Otkrivanje i sprečavanje svih oblika kriminala (posebno krađa goriva, municije, borbene
tehnike) kao i sabotažne delatnosti.
Navedene informacije za informisanje svih OB i OBO vaših jedinica. Svi načelnici OB
brigade-puka dužni su sa ovim informacijama i dr. informacijama upoznati sve OB i OBO
a izvodno i K-te jedinica.
26

MT/NŠ
NAČELNIK
potpukovnik
Luka Miljuš, [v.r.]
M.P.14
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

4

1994., srpanj 4.
[Knin]
Redovno operativno izvješće Glavnog štaba SVK podređenim korpusima o pojačanim
aktivnostima i prikupljanju obavještajnih podataka HV-a duž crte razdvajanja, situaciji u
Cazinskoj krajini i aktivnostima ABiH s ciljem presijecanja Koridora, političkim sukobima
na području RSK, rješavanju problema u postrojbama SVK nakon povlačenja na nove
položaje prema odredbama Zagrebačkog sporazuma, te niskom moralu i teškoj socijalnoj
situaciji u postrojbama SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

STR. POV. Br. 3-321

04. 07. 1994. god.
Redovni operativni izveštaj GŠ SVK,
– d o s t a v lj a. –
– 11., 15., 18., 21., 39. K 15
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U odnosu na prethodni izveštaj prikupljeni su sledeći obaveštajni podaci:
a) Oružane snage Hrvatske
U periodu 28. do 30. 06. povećana je aktivnost graničnih jedinica na prostoru Z.16 Slavonije
i Like (na pravcu Otočac-Brinje), a na prostoru G.17 kotara i Karlovca vršena je i mobilizacija
dela jedinica. Među mobilisanima ima i Srba.
Povećan je broj učesnika u radio-saobraćaju, a na širi prostor Sl.18 Požega – prema Pakracu
25. 06. stigla nova jedinica nepoznate jačine, najverovatnije, a prema nekim indicijama
iz Splita. U poslednjih 48 sati na prostoru Z. Slavonije zapaženi su sve učestaliji obilasci
jedinica od strane funkcionera RH i HV.
14
15
16
17
18

Okrugli pečat: Komanda 7. korpusa, Odsek bezbednosti.
Dopisano rukom.
Zapadne.
Gorskog.
Slavonska.

27

Na prostoru Banije, severno od Petrinje (širi reon Bresta) zabranjen je pristup UNPROFOR-u.
Zapaženo je dovođenje jedinica, a prema nekim saznanjima tu je razmeštena i jedna bat.
203 mm. Raspolažemo saznanjem da su u tom reonu (s. Tonkovići, s. Farkašić i s. Vratečko)
podignuta i tri pontonska mosta.
Prema nekim podacima, na prostoru Sl.19 Broda formirana je hrvatsko-muslimanska
jedinica, jačine bataljona, najverovatnije od izbeglica iz bivše bosanske Posavine, koji su
obučeni i opremljeni za ubacivanje na teritoriju RS.
Povremeno, u poslednjih nekoliko dana, sa formiranog IKM u Otočcu, daju se povišene
mere pripravnosti, a u cilju održavanja višeg nivoa b/g potčinjenih jedinica na položaju.
Snagama UNPROFOR-a, posebno na prostoru Like, ne dozvoljava se pristup u pojedine
zone, iako su u neposrednoj blizini linije razgraničenja – učestale provokacije pripadnika i
jedinica UN. Učestalim provokacijama pripadnika UN, ustaše ispituju njihovu efikasnost
u kontrolisanju tampon zona, a neprekidnim izviđanjima ispituju pravce i mogućnosti za
ubacivanje DTG, kao i efikasnost mera borbenog obezbeđenja naših jedinica na p/k.
b) Stanje u bivšoj BiH
Vojno i političko rukovodstvo bivše BiH za sada ne namerava da prihvati bilo kakve mirovne
inicijative. Naprotiv, vrši se mobilizacija i pojačava pritisak na koridor, nastojeći da privole
vojno i političko rukovodstvo RH na sadejstvo i podršku.
Sve više jedinica grupiše se južno od koridora, i sve su opremljenije teškom tehnikom i
savremenim naoružanjem. Za očekivati je da će po isteku primirja (10. 07.) doći do opšte
ofanzive na koridor u cilju njegovog presecanja.
Ukoliko do toga dođe, možemo očekivati angažovanje i jedinica HV.
c) Stanje u AP ZB
Na liniji sukoba snaga 5. K i AP ZB, situacija je neizvesna. Snage 5. K pripremaju novu
ofanzivu. Vrši se opšta mobilizacija. 5. K oformio je i još jednu brigadu.
U Bihaću se nalazi centar za ubrzanu obuku vojnika, posle čega se mobilisani odmah
upućuju u jedinice na frontu. U dosadašnjim borbenim dejstvima i pored velikih gubitaka
na obe strane nije došlo do znatnijih pomeranja linije fronta.
U reonu V.20 Reka – Bužim jedinice 5. K ojačavaju jedinice prema našim snagama. VP
su posednuti sa MB-120mm H-105mm i ZIS-76mm. Ukoliko se nastave naše aktivnosti
prema AP ZB, postoji mogućnost napada dela snaga 5. K na položaje vojske RSK.
2. NAŠE SNAGE
Težište rada komandi i jedinica SVK i u ovom periodu bilo je na rešavanju problema nastalih
nakon povlačenja na nove položaje, shodno Zagrebačkom sporazumu o prekidu vatre, od
kojih posebno ističemo:
– dogradnju položaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
– dopunskom zaprečavanju na novim položajima i međuprostorima,
– izradi prilaznih puteva do položaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
– prijemu i početku obuke prve partije vojnika regruta u SVK,
– pregledu i opravci TMS.
U ovom izveštajnom periodu nije bilo provokacija od strane neprijatelja.
19
20

Slavonskog.
Varoška Rijeka.

28

Gubici: U ovom izveštajnom periodu 1 starešina izvršio samoubistvo, a 2 borca su ranjena
u okolnostima vanrednih događaja.
2.1. Stanje morala:
Moral pripadnika SVK i dalje je opterećen brojnim nerešenim pitanjima, a koje smo ranije
isticali. Posebno ističemo sporo rešavanje statusnih pitanja profesionalnih vojnika, zbog
čega sve veći broj lica raskida ugovor. Niska i neredovna primanja posebno iritira v/o.
Odluka Vlade da prvo obezbedi novac za isplatu novčanih primanja za pripadnike SVK
pozitivno će se odraziti na moral boraca.
Aktivnosti vezane za obeležavanje Vidovdana pozitivno su se odrazile na stanje morala u svim
jedinicama. Organizovan je veći broj sportskih susreta, kulturno-zabavnih i dobrotvornih
manifestacija. Posebno je zapažena aktivnost “Kola Srpskih sestara”.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje:
Organi pozadine su težišno angažovani na kontroli i pružanju pomoći komandama i
jedinicama, radi otklanjanja nedostataka u materijalnom i zdravstvenom obezbeđenju u
novim rejonima razmeštaja. U realizaciji težišnih zadataka osnovni problemi se javljaju zbog
nedostatka goriva, guma i akumulatora, kao i nedostatka građevinskog materijala za izradu
zaklona i nastrešnica za smeštaj TMS i ljudstva.
Navedeni problemi su za SVK nerešivi zbog nedostatka novčanih sredstava i odbijanja
dobavljača da posluju sa SVK zbog kašnjenja u isplatama.
U oblasti zdravstvenog obezbeđenja i dalje je prisutan problem nekontrolisanog odliva
medicinskog kadra iz RSK. Veliki broj lekara se upućuje na specijalizacije dok ambulante na
terenu nemaju potrebne i dovoljne zdravstvene radnike.
U VJ se nalazi 138 oficira i podoficira SnSl rođenih u RSK. U maju mesecu ove godine
oformljen je zahtev za upućivanje 76 lica, sa predlozima funkcionalnih dužnosti na koje ih
treba uputiti. Po ovom zahtevu ništa nije preduzeto niti ima povratnih informacija.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika:
U ovom periodu težište je bilo na izradi predloga formacije Glavnog štaba i komandi
korpusa SVK sa prištapskim jedinicama i obradi primljenih predloga mirnodopske i ratne
formacije komandi i jedinica SVK.
U toku je prijem regruta za obuku u SVK i priprema 55 regruta za upućivanje na obuku
u VJ (specijalnost RV i PVO i ABHO). Prijem regruta je planiran za period 01.-05. jula
1994. godine. Do sada od planiranih 742 regruta primljeno je 132, odnosno 18%.
Izvršen je prijem i raspoređivanje 35 profesionalnih oficira I klase SVK, 39 profesionalnih
podoficira SVK I i II klase koji su školovani u ŠC VRS u Banja Luci.
Završeno je ažuriranje realizacije popune SVK sa starešinama upućenim iz VJ i dostavljeni
spiskovi 40. KC za preduzimanje mera protiv starešina koji su samovoljno napustili SVK.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji:
U ovom periodu nismo registrovali aktivna DTD HV na prostoru RSK, ali saznanja sa
kojima raspolažemo govore da taktičke jedinice neposredno uz liniju razdvajanja gotovo
svakodnevno ubacuju svoje IDG u dubinu naše teritorije radi prikupljanja podataka o
borbenom rasporedu naših snaga. Ista saznanja govore da bi ubacivanje pojedinih članova
DTG moglo da se očekuje i preko teritorije SRJ, a radilo bi se uglavnom o licima koja
potiču sa prostora Krajine (izbjeglice, prognanici i dr.).
Pored uobičajenih aktivnosti UNPROFOR-a i drugih međunarodnih organizacija na
praćenju stanja u SVK i RSK, uočeno je da su isti uključeni i u otkrivanje indikatora oružane
29

agresije RH na RSK. Tako je na području Z. Slavonije uočeno ojačavanje Jordanskog
bataljona UN te postavljanje više punktova sa teškom tehnikom prema Novskoj i N.21
Gradišci te češćem patroliranju u zoni razdvajanja.
Pojačan intenzitet dolaska građana RH srpske nacionalnosti u RSK se nastavlja, što cenimo
kao planski i organizovan rad HOS-a, kako na ubacivanju svojih “veza” na naš prostor, tako
i kroz plasiranje različitih dezinformacija i glasina sračunatih na uznemiravanje stanovništva.
Stanje na teritoriji karakteriše pojačana uznemirenost stanovništva usled jake hrvatske
propagande o skorom “oslobađanju okupiranih teritorija”, te novi politički sukobi u
pojedinim delovima RSK, posebno na Baniji i Slavoniji. U Zapadnoj Slavoniji, a posebno u
opštini Pakrac, problem iseljavanja stanovništva poprima zabrinjavajuće razmere.
Kontinuiranom aktivnošću OB i VP u jedinicama SVK smanjen je broj izvršenih
kriminalnih radnji, vezanih za krađu naoružanja i municije i njihovu prodaju neprijatelju,
ali su ove pojave i dalje prisutne posebno u 15., 21. i 39. K. U ovom periodu beležimo i
manji broj vanrednih događaja sa tragičnim posledicama po pripadnike SVK.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
Odnosi sa UNPROFOR-om su na nivou uobičajene korektnosti. Incident koji se dogodio
u selu Pristeg (Ravni kotari), brzo je razrešen na obostrano zadovoljstvo.
U GŠ SVK je primljen pukovnik Sarna,22 izaslanik generala Delaprela,23 član pregovaračkog
tima glavne komande UNPROFOR. Izraženo je obostrano zadovoljstvo provođenjem
Sporazuma o prekidu vatre i spremnost da svi nesporazumi budu rešeni na najbolji mogući
način.
Aktivnosti predstavnika UNPROFOR-a vezane za problem izvora vode u Kakmi usmeravali
smo na civilne vlasti RSK i celovito rešavanje ekonomskih i drugih nevojnih pitanja.
4. ZAKLJUČCI I PREDVIĐANJA
1) nema indicija da RH u narednih 7-8 dana izvrši agresiju ili borbena dejstva manjih
razmera na RSK. Aktivnosti koje preduzimaju na pojedinim delovima fronta na Kordunu i
Baniji, verovatno su u vezi i u cilju slabljenja našeg angažovanja na prostoru AP ZB.
2) Sadašnja manja pomeranja vrši i u cilju smene pojedinih jedinica.
3) Treba i dalje očekivati provokativna dejstva na pojedinim pravcima, kao i ubacivanje
DTG manjeg sastava, posebno na prostoru Like i Z. Slavonije.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.24 M.P.25
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
21
22
23
24
25

Novoj.
Saroj Raj Sharma, zapovjednik UN-ova sektora Zapad.
Bertrand de Sauville de La Presle.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat: Brzojav br. 3182, primljen 4. 7. 1994. u 08,00; predan u 14,20.

30

5

1994., srpanj 5.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK podređenim korpusima i postrojbama s analizom izvanrednih
događaja u SVK u lipnju 1994. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-350

05. 07. 1994. god.
Analiza VD za juni
1994. godine
Dostaviti: 7., 11., 15., 18., 21., 39. K, 105. vbr., 44. rbr, 45. bVOJIN, bVP i 75. PoB
U prilogu akta dostavljamo vam analizu VD u SVK za juni 1994. godine.
Iz analize je vidljivo da je broj VD u blagom padu, ali još uvek je velik i zabrinjavajući.
Najviše VD bilo je u 21. i 39. K (po 6 ili 28%), na koje otpada 56% svih VD u SVK.
Istovremeno u 44. rbr i 45. bVOJIN, 75. PoB i bVP nema ni jednog.
Posebno nas zabrinjava veliki broj poginulih i ranjenih. Samo u junu mesecu poginulo je 13
i ranjeno 8 v/o što znači da je u miru izbačeno iz stroja 21 borac.
U prilogu ove analize dostavljamo vam tabelarni pregled VD za prvo polugodište 1994.
godine.26 Od 158 VD u SVK u 7. K bilo je 43 ili 27% svih VD u SVK. U 158 VD poginulo
je 97 v/o od toga samo 3 ili 3,4% od ustaškog uticaja. Istovremeno je bilo 33 ubistva što čini
34% svih smrtnih slučajeva, kao i 20 ili 19,5% samoubistava.
Ako se sabere broj poginulih (97) i ranjenih (110) vidi se da je iz stroja izbačeno 207 v/o što
čini ekvivalent jednog dobrog bataljona. Još uvek je alkohol jedan od osnovnih uzročnika
VD.
Ostali podaci vidljivi su iz pregleda.
Zadaci:
1. Izvršiti analizu VD za prvo polugodište u vašim jedinicama sagledati uzroke i preduzeti
potrebne mere.
2. Borba protiv alkoholizma, samovolje i siledžijskog ponašanja i dalje je težišni zadatak.
3. Radu sa ljudima posvetiti još više pažnje.
4. Sa k-dirima odelenja, vodova i četa (baterija) proraditi uputstvo o radu sa vojnicima.
5. Od nižih nivoa k-dovanja zahtevati bolje poznavanje njihovih potčinjenih lica.
MG/MB
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.27
26
27

Priređivači su izostavili prilog.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

31

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

6

1994., srpanj 6.
Banski Grabovac
Zapovijed Obavještajnog organa Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama
o nadgledanju i kontroli zone razdvajanja te izviđanju prednjih krajeva HV-a, s ciljem
otkrivanja obavještajno – izvidničkih aktivnosti prema prostoru Banovine
KOMANDA 39. KORPUSA VOJNA TAJNA
OBAVEŠTAJNI ORGAN STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 08/5-3
Dana 06. 07. 1994. god.
s. B.28 Grabovac
Kontrola zone razdvajanja,
naređenje, dostavlja.– ObO 39. K 29
Na osnovu obaveštajnih informacija i procena o mogućim pravcima ubacivanja IDG HV
na prostor Banije, te konstantnog ulaska u zonu razdvajanja od strane pripadnika HV, a u
cilju kontrole iste,
NAREĐUJEM
1.- Izvršiti dislokaciju tri borbene grupe iz sastava 39. IDO i to:
a) prva borbena grupa, pet izviđača-diverzanta u rejon Hađer, sa ciljem opservacije prostora
Donjih Jama.
b) druga borbena grupa, pet izviđača-diverzanta u rejon Gore, sa ciljem opservacije prostora
Župić i Pribilović brdo.
c) treća borbena grupa, pet izviđača-diverzanta u rejon vodovod-Petrinja sa ciljem opservacije
prostora Konjska glava.
2.- Zadatak borbenih grupa je izviđanje prednjeg kraja HV i otkrivanje eventualnih
aktivnosti IDG HV na tim prostorima, po mogućnosti hvatanje živog jezika (ukoliko se
pojavi u zoni razdvajanja), te borba protiv IDG HV.
3.- Komandant 39. IDO (zamenik) odrediće tri borbene grupe i komandira za svaku
borbenu grupu (koji je odgovoran za rad grupe).
Borbena grupa se predpočinjava Komandantu bataljona u čijoj zoni vrši izviđačke aktivnosti.
Za koordinaciju rada borbenih grupa odgovorni su PNŠ za ObP u 24. i 31. pbr, u čije zone
odgovornosti su grupe upućene.
4.- Za eventualne intervencije iz sastava 39. IDO imati u pripravnosti 10 izviđačadiverzanata, a iz svake brigade deo izviđačkog voda (koji se nalazi u smeni).
5.- Za prevoz borbenih grupa određujem jedno m/v, isto će biti locirano u rejonu Hađera.
28
29

Banski.
Dopisano rukom.

32

6.- Pozadinsko obezbeđenje izvršit će 24. i 31. pbr (za grupe u njihovoj zoni odgovornosti).
7.- Aktivnosti će trajati dva dana (po potrebi i duže), a počinju dana 07. 07. 1994. godine
u jutarnjim časovima.
Posle izvršenog zadatka Komandant 39. IDO će mi podneti pismeni izveštaj.
[Grupe ne smeju prelaziti granicu dodira, niti na teritoriju RH.]30
DM/DM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
– ObO 39. K p u k o v n i k
– 39. IDO Stanko Letić, [v.r.]
– K-dant 24. pbr
– K-dant 31. pbr
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 28.

7

1994., srpanj 6.
[Vojnić]
Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidničkih
postrojbi brigade i njihovim saznanjima o situaciji u redovima HV-a u zoni odgovornosti
brigade, te učestalim prelascima civila iz Republike Hrvatske na okupirano područje
Komanda
11. pešadijske brigade
Str. pov. br.: 207/4
Dana: 06. 07. 1994.
Komandi 21. korpusa
Vanredni izvještaj OB organa
U vezi usmenog naređenja k-danta 21. K. K. i novonastale vojno-političke situacije,
I Z V J E Š T A V A M O:
Angažovanje izviđačkih jedinica i dalje po posebnom planu. Za sada najviše aktivnosti
kod neprijatelja primjećene su u zoni odgovornosti 2/11. pbr gdje se nalazi 137. br
HV. Konstantno se viđaju nova lica, koja do sada nisu viđana: pucaju, šetaju se, kupaju.
Pretpostavka da isti nisu iz graničnog prostora već iz dubine ustaške teritorije.
Jučer, cijeli dan kod mosta u Bariloviću se kupa jedan Hrvat iz istog mjesta čija su dva brata
na našoj strani. Isti je bio u ronilačkoj opremi i više je ronio i plivao na našoj strani vode.
Oko 17,00 časova dva civila iz Barilovića prešla su preko mosta 50 i više metara u pravcu
UN-a, tu su bili kratko vrijeme i vratila su se nazad. Takav ili sličan slučaj primijećen je na
još nekim mjestima, napr. nasuprot Gazibara i Končalovića gdje se ustaše kupaju i prelaze
preko vode na našu stranu. Pretpostavljamo, s obzirom na ove aktivnosti da ustaše žele
30

Dopisano rukom.

33

ostvariti što više kontakta kao i vidjeti eventualno m/p te sve druge značajnije elemente u
našoj odbrani. Za ovu situaciju tražimo mišljenje k-danta i K-de korpusa radi poduzimanja
odgovarajućih mjera pri sprečavanju ovakvih radnji. Neke mjere kao zabrana kupanja naših
pripadnika i civila smo već poduzeli, a neke još planiramo.
Situacija sa UN-om se smiruje, a poznata vam je i preko sredstava javnog informisanja. U
vezi sa ovom situacijom i danas smo angažovali naše izviđačke jedinice na tom pravcu.
KOMANDANT
Potpukovnik
Dragan Kovačić
M.P.31
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

8

1994., srpanj 7.
Vukovar
Izvješće Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o proslavi treće
godišnjice osvajanja Tenje i nezadovoljstvu zapovjednika u 11. korpusu isplaćenim plaćama
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odsek bezbednosti
Strogo pov. br. 1-337
07. 07. 1994. godine
Vukovar
Dnevni izveštaj
GŠ SVK Knin, odelenju bezbednosti
1. Za poslednja 24 časa nismo registrovali aktivnosti ustaške vojske na liniji razgraničenja.
Nije bilo oružanih provokacija.
2. Danas, 07. 07. slavi se treća godišnjica oslobođenja s. Tenja. Pored ostalih očekuje se ...32
3. Isplata vojničkih plata za mesec maj-jun unela je dosta nejasnoća i nezadovoljstva.
Naime, događa se da major dobiva manju platu od poručnika, čak i od vojnih policajaca i
od nekih čistačica. Nismo načisto kome služe “koeficijenti” koji imaju za cilj da se i dalje
javno omalovažavaju oficiri.
Imamo osećaj da se sve ovo radi smišljeno i da je upereno na dalje rušenje časnijih rodoljuba.
NAČELNIK
pukovnik
Dušan Grahovac
31
32

Prijemni pečat: Brzojav, primljen 6. 7. 1994. u 14,10; obrađen u 14,20; predan u 14,30.
Nejasno u izvorniku.

34

M.P.33 M.P.34
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

9

1994., srpanj 7.
[Korenica]
Izvješće Odsjeka za obavještajne poslove Komande 15. korpusa SVK Odjeljenju za
obavještajne poslove Glavnog štaba SVK s prikupljenim podacima o aktivnostima postrojbi
HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 15. KORPUSA
Odsek za ob. poslove
Strogo pov. br. 571-59
07. 07. 1994. godine
Obaveštajni izveštaj
dostavlja,
GŠ SVK – Odeljenje za ob. poslove
Od poslednjeg izveštaja prikupljeni su sledeći podaci o neprijatelju:
1. Aktivnošću obaveštajno-izviđačkih organa i jedinica
– u rejonu Bilaj-Ribnik vrši se dodatno uređenje položaja inž. mašinama (rovokopačem),
– dana 30. 06. o.g. Međunarodna organizacija visokog komesarijata za izbeglice posetila je
Divoselo i Čitluk,
– pripadnici jordanskog bataljona UN postavili su 5 novih punktova u zoni 9. mtbr i to:
Poljari, Kamenjuša (K-601), D.35 Glava (K-752), Tavani i Razbojna draga,
– osmatranje sa dominantnih kota ustaške snage vrše uobičajenim intenzitetom i bez
pojačanja snaga,
– na sportskom aerodromu Špilnik u toku je izrada 3 nova zaklona, ali se zasada ne zna
njihova prava namena,
– ustaške snage ne dozvoljavaju kretanje pripadnicima češkog bataljona UN putem SinacVrlo-Ramljani, a pri izlasku na punkt UN Padovica prati ih ustaška policija.
Cenimo da u rejonu Ramljana imaju skriven deo težeg naoružanja te iz tog razloga
ograničavaju i kontrolišu kretanje pripadnika UN,
– uočen je povremen izlazak ustaških osmatrača u rejon brda Radošić (70. pbr),
– tzv. “prognanici” posljednjih dana organizovano, uz podršku organa vlasti, vrše pritisak u
rejonu punkta UN kod Um-a (70. pbr) i ističu zahtev da se vrate u Saborsko.
2.- Elektronskim izviđanjem
– Zbog postavljanja novih punktova UN u zoni 9. mtbr i detaljnijeg angažovanja snaga
UN u tu svrhu 30. 06. i 01. 07. uočeno je užurbano skrivanje ličnog naoružanja i opreme
33
34
35

Prijemni pečat: Srpska vojska Krajine, Glavni štab, Odeljenje bezbednosti, br. 314-237.
Prijemni pečat: Brzojav br. 1514, primljen 7. 7. 1994. u 18,10; obrađen u 18,15.
Debela.

35

pripadnika HV koji će u tzv. tampon zoni ostati u civilnom odelu. U saobraćaju preko
sredstava veze lično naoružanje i opremu zovu “ribarski štapovi i pribor”, a pripadnike UN
nazivaju “telad ili telci”,
– Uočava se ograničavanje kretanja i pojačana kontrola snaga UN od strane organa civilne i
vojne policije RH duž puteva koji izvode od Karlovca prema moru,
– u neslužbenim razgovorima preko mobitela ističe se da ovo stanje ne može ovako dugo
potrajati i da se to mora rešiti ratom, jer od pregovora nema ništa. Kao kritičan period ističu
mesec septembar ove godine. Cenimo da su ovi razgovori u svrsi medijske kampanje koju
plasira vrhovništvo RH u poslednje vreme, dok obični građani, naročito oni ekstremniji to
verbalno podržavaju u svakodnevnim kontaktima.
– Dana 03. 07. o.g. 111. br HV proslavila je godišnjicu svog formiranja u selu Klanac. Ovo
potvrđuje da je KM navedene brigade u s. Klanac,
– nagoveštava se premeštanje KM 138. br HV, koje je sada u rejonu Križpolja, ali se za to
mora tražiti saglasnost iz Zagreba. Ističe se da bi se mogla koristiti neka privatna kuća u
rejonu Brinje,
– pukovnik HV Balen36 (sa IKM Otočac) u jednom razgovoru ističe da moraju izvršiti
premeštanje “velikih auta”. Moguće da se to radi pod pritiskom UN i verovatno o izmeštanju
teže borbene tehnike i tenkova, a ne isključujemo pomeranje na bolje skrivene položaje,
– u 138. br HV, navodno, postoji raskol među starešinama koji su podeljeni u dve struje, a
taj raskol se u poslednje vreme produbljuje,
– registrovano je premazivanje oklopnih transportera emulzijom. Ne navodi se u kom
rejonu. Cenimo da se radi o zaštiti od osmatranja IC uređajima,
– praćeni saobraćaj preko bežičnih sredstava prenosa ne ukazuje na pojačano grupisanje
ustaških snaga u zoni odgovornosti 15. K. Međutim, pojačava se psihološko propagandna
kampanja koja je inače prisutna u hrvat. medijima.
Z a k lj u č a k
Ustaške snage ne ispoljavaju značajniju aktivnost prema liniji razdvajanja u zoni Korpusa,
ali pojačavaju psihološko propagandni pritisak na snage UNPROFOR-a kako na teritoriji
RH tako i na pojedinim punktovima UN u tzv. tampon zoni, promovišući svoje namere
u narednom periodu, a u cilju pripreme sopstvenog stanovništva i vojske za novu agresiju
RSK. Cenimo da su sve aktivnosti za sada svedene na psihološko propagandnu kampanju i
u svrhu očuvanja postojećeg režima.
Načelnik
potpukovnik
Dragoslav Petrović, [v.r.]
M.P.37
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

36
37

Miljenko.
Prijemni pečat: Brzojav br. 1448, primljen 7. 7. 1994. u 18,00; predan u 20,00.

36

10

1994., srpanj 8.
[Beograd]
Zapovijed načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, general-pukovnika Momčila Perišića,
o regulaciji naknade putnih i drugih troškova zapovjednicima VJ raspoređenima na
dužnosti u SVK
GENERALŠTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE
SEKTOR ZA OPERATIVNO ŠTABNE POSLOVE
V. UPRAVA

Str. Pov. Br. 369-1 38

08. 07. 1994. god.
Na osnovu Naređenja predsednika Republike Jugoslavije, str. pov. broj 1/2-02-033/93-1 od
10. 11. 1993. godine, a shodno mom Naređenju str. pov. br. 965-1 od 12. 11. 1993. godine
NAREĐUJEM
1. Starešine Vojske Jugoslavije raspoređene na dužnosti u Vojsci Republike Srpska Krajina,
pravo na naknadu troškova, shodno odredbama Pravilnika o naknadama putnih i drugih
troškova (“Službeni vojni list”, br. 38/93), ostvariće na teret umanjenja rezerve novčanih
sredstava za tekuće rashode (Plan Pete uprave, zadatak 608) u iznosu od 265.000 dinara.
2. Radi praćenja njihove realizacije u Računovodstvenom centru Vojske Jugoslavije, određuje
se izveštajna šifra 30800010, knjigovodstvena šifra 870, za Vojsku Republike Srpska Krajina.
3. Naredbodavci za isplatu putnih i drugih troškova su komandanti brigada, njima ravnih
i viših jedinica.
4. Na osnovu ovog naređenja izvršiti odgovarajuće izmene u evidenciji plana zadataka i
finansiranja za 1994. godinu.
NAČELNIK GENERALŠTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE
general-pukovnik
Momčilo Perišić, [v.r.]
M.P.39
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5007.

11

1994., srpanj 8.
Knin
Izvješće Resora državne bezbjednosti MUP-a RSK s informacijama o uličnim borbama u
Bihaću između pristaša 5. korpusa ABiH i Fikreta Abdića u kojima je bilo mrtvih

38
39

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Generalštab Vojske Jugoslavije, Sektor za operativno štabne poslove, 5. uprava.

37

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
RESOR DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
Broj: 08/2-840/94.
Knin, 08. 07. 1994.
– MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Saznanja o stanju unutar dijela Cazinske krajine koju kontroliše 5. korpus.–
Danas oko 16,00 časova u kontaktu sa našom operativnom vezom smo saznali da su u
samom gradu Bihaću otpočeli oružani sukobi između snaga lojalnih 5. korpusu i dijela
stanovništva koji podržava Fikreta Abdića (naš izvor je kontaktirao u predjelu naselja
Željava sa svojim poznanikom Hrvatom iz Vedrog Polja koji je sada pripadnik HVO-a
opštine Bihać).
U ovim uličnim borbama do sada prema izvoru ima dosta mrtvih i situacija se ne kreće
prema smirivanju. Oružani sukob je počeo nakon zahtjeva grupe građana za smjenjivanje
opštinskog i okružnog rukovodstva, te zahtjeva za smjenjivanje u vojnom vrhu.40
Pored političkih nesuglasica otpočinjanju sukoba je doprinela i teška ekonomska situacija
koja je sada takođe veoma bitan faktor nezadovoljstva. Ovakva ekonomska situacija je
posljedica bolje kontrole granice RSK prema ovom dijelu.
Prema našim procjenama ova pobuna može lako biti ugušena ako ne bude aktivnih borbenih
dejstava snaga AP Zapadna Bosna ili VRS iz prostog razloga što će 5. korpus tada moći
osloboditi Bužimsku brigadu koja će sigurno ugušiti pobunu po bilo koju cijenu.
NAČELNIK RESORA
Drača Aco, [v.r.]
M.P.41
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

12

1994., srpanj 9.
[Knin]
Tjedno izvješće Glavnog štaba SVK o opsežnim pripremama i popuni HV-a duž cijele crte
razdvajanja s ciljem napada na RSK, što zagovaraju i vodeći hrvatski političari, o hrvatskoj
blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH te situaciji
Radi se o kontraobavještajnoj operaciji 5. korpusa Armije BiH “Tigar-sloboda 94” u kojoj su se pripadnici
5. korpusa ABiH uvukli u politički i vojni vrh AP Zapadna Bosna pod izlikom da žele “iznutra” srušiti vodstvo
5. korpusa ABiH. Borbe na području Bihaća fingirane su od strane 5. korpusa ABiH od 6. do 9. srpnja 1994.,
a prekinute su nakon što je na područje Bihaća stigao dio naoružanja i vojne opreme od Fikreta Abdića i
pobunjenih hrvatskih Srba za “pobunjenike” iz 5. korpusa ABiH. Vidi: Bejdo FELIĆ, Peti korpus (1992.-1995.),
Sarajevo, 2002., str. 216-221.
41
Okrugli pečat: RSK, MUP, Resor državne bezbednosti, Knin.
40

38

na području Cazinske krajine i pobuni dijela vojnika i naroda protiv Komande 5. korpusa
ABiH, koju smatraju odgovornom za velike žrtve i teško stanje na tom području
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 53-153
09. 07. 1994. godine
Sedmična informacija
za period od 03. do 09. jula 1994. godine
Neprijatelj.–
a) Oružane snage Hrvatske
U poslednje vreme na prostoru RH vrše se opsežne pripreme HV, MUP-a i stanovništva
za agresiju na RSK. Primirje između RSK i RH u Hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi za
mobilizaciju, popunu sa MTS i vežbovne aktivnosti. I ovim aktivnostima u SJI pridaje se
veliki značaj. U javnim nastupima, vodeće političke ličnosti Hrvatske svakodnevno praze42
kako će silom pokoriti Srbe i prostor kojeg su oni “okupirali” vratiti u “celovitu Hrvatsku”.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije od strane MUP-a, izbjeglica i
ekstremista iz redova HV. Zbog pogoršanih odnosa, u jedinicama UN uvode se posebne
mere bezbednosti, a moguće je i preseljenje komande iz Zagreba u Beograd ili na prostor
RSK (Pl.43 Jezera). Treba očekivati da se nezadovoljstvo izbeglica iskoristi i za nasilni ulazak
na RSK, što se najavljuje za 16. jula na prostoru Glinske Poljane, Mokrice i Mošćenice.
Blokade UNPROFOR-a i nezadovoljavanje kretanja i vršenja njihovih planskih aktivnosti,
ideja je vladajuće stranke, kako bi prikrili svoju nemoć i imali povoda da u septembru
mesecu otkažu gostoprimstvo snagama UN, posle čega treba očekivati napad na RSK.
Kao mogući datum agresije navodi se 10. septembar. Najopsežnije pripreme vrše se na
prostoru Lika-Gorski kotar, u trouglu Zagreb-Karlovac-Sisak i na prostoru Z.44 Slavonije.
Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan veliki broj ostalih veza.
U radio saobraćaju svakodnevno se povećava broj učesnika. U toku je mobilizacija,
pregrupisavanje jedinica i nasilna izviđanja uz ubacivanje DTG, posebno na prostoru
Korduna, Banije i srpske Posavine.
Na prostoru Sl.45 Brod-Orašje dovode se jedinice HV popunjene sa izbeglicama, pre svega
Muslimanima iz Posavine, koji se nalaze u Hrvatskoj i zapadno-evropskim zemljama, što je
u funkciji motivisanja postojećih jedinica HVO za napad na srpsku Posavinu, ukoliko dođe
do agresije Muslimana na koridor.
Na prostoru Lika-G.46 kotar vrše se opsežne pripreme za agresiju pod nazivom “Metla-94”
(moguć naziv za opštu agresiju na RSK). Dopremaju se velike količine pogonskog goriva,
a na mogućim pravcima dejstva dovedene su, a sada se popunjavaju određene jedinice. Na
42
43
44
45
46

Prijete.
Plitvička.
Zapadne.
Slavonski.
Gorski.

39

pravcu: Gospić-Teslingrad47-Ljubovo i Gospić-Gračac dejstvovale bi 9. gmtbr, 128.br HV i
Samostalna domobranska pukovnija Gospić.
Na pravcu: Ogulin-Plaški-Cazinska krajina planirano je dejstvo 1. gmtbr (1 bataljon se već
nalazi u Ogulinu), 138. i 143. br HV i domobranske pukovnije Slunj.
U sklopu opštih priprema, Komanda ZP Karlovac, Policijska uprava i Vojni sud premestili
su se iz Karlovca u Ozalj. Izvesne pripreme vrše se i na prostoru severne Dalmacije.
113. br HV svakodnevno u UNPA zone ubacuje svoje IG i IDG. Deo varaždinske brigade
sa položaja ispred Biograda,48 sad brani položaje neposredno kod a. Zemunik (s. Raštane-s.
Galovac). Ostale jedinice ubrzano rade na utvrđivanju i zaprečavanju svojih položaja.
U koliko dođe do borbenih dejstava na prostoru Like, treba očekivati dejstva 4. gmtbr ka
Drnišu i 7. gmtbr ka Benkovcu i Obrovcu u cilju razvlačenja snaga vojske RSK.
RH raspolaže nepoznatim brojem aviona MIG-21 (do jedne eskadrile), kao i helikopterima
MI-24. U koliko dođe do agresije na RSK, treba očekivati da će borbena dejstva na zemlji
biti podržana i dejstvima iz vazdušnog prostora.
b) Stanje u bivšoj BiH
Mobilizacija i popuna muslimanskih i jedinica HVO je u toku. Nastavlja se pojačavanje
pritiska i svakodnevno granatiranje koridora.
“Mirovne” inicijative zapada najverovatnije neće uroditi plodom i doneti mir na ove
prostore.
Zvanična vojna i politička rukovodstva rade na učvršćivanju Federacije i konstituisanju
zajedničkih organa vlasti i komandi OS, ali ne sa mnogo uspeha. [Poteškoće za zajednička
ofanzivna d]ejstva predstavljaju narušeni odnosi i međusobno poverenje Hrvata i Muslimana.
HVO nastavlja sa konstituisanjem gardijskih brigada, kao jezgra buduće federalne armije,
koje će biti pod isključivom komandom ZP i GS HVO, a ne federalnih organa kako je to
zvanično proklamovano.
c) Stanje u AP Zapadna Bosna
U toku priprema 5. K za završnu ofanzivu, došlo je do preokreta na vojnom planu. U toku
noći 7./8. jula jedinice AP ZB, potpomognute sa “snagama mira” iz šireg reona Bihaća, koje
su formirale štab pod nazivom “Sloboda-94” (čije su pristalice u velikom broju uključene
u 501., 502. i 517. br 5. K) izbile na liniju Gata-V.49 Bisovac-Amidžići-Bakšaiški most (u
Bihaću)-Klokot, čime su predupredile i osujetile planiranu ofanzivu 5. K.50
Ovom uspjehu jedinica AP doprinelo je nezadovoljstvo među borcima a pogotovo među
stanovništvom Bihaća i okolnih mesta, zbog međusobnih sukoba i velikih žrtava na obe
strane. Došlo je do pobune dela jedinica i naroda protiv komande korpusa i plaćenika, koje
smatraju direktnim vinovnicima krvoprolića i teškog stanja u pok.51
Dve brigade 5. K (501. i 502.) su razbijene, dok je 517. br pred rasulom. U Bihaću se vode
borbe. Pripadnici MUP-a Bihać masovno prelaze na stranu AP ZB i vlada optimizam da će
za narednih nekoliko dana Bihać biti oslobođen.
101. bojna HVO u Vedrom Polju drži se pasivno, ali pokušaji da se sa njima ostvari saradnja
nisu dali rezultata.
47
48
49
50
51

Lički Osik.
Biograd na Moru.
Veliki.
Vidi fusnotu br. 40.
Pokrajini.

40

d) Zaključak
1) Cilj propagandno-psihološkog delovanja rukovodstva Hrvatske je da se stanovništvo i
vojska RSK zaplaši snagom i opremljenošću HV i da u trenutku napada na RSK zavlada
panika i strah, što bi u velikoj meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2) Sadašnje aktivnosti HV cenimo kao pritisak na RSK, zbog pružanja podrške AP ZB,
ali ne i kao realnu pretnju oružanim intervencijama, u cilju pružanja pomoći i sadejstva
jedinicama 5. K.
3) Aktivnosti HV u Z. Slavoniji usmerene su ka RS, pri čemu može doći i do direktnog
angažovanja jedinica HV u srpskoj Posavini, zajedno sa jedinicama tzv. ABiH, u cilju
presecanja koridora.
Odelenje za obaveštajne poslove
GŠ SVK
pukovnik
Orlić Rade
Dostavljeno:
– obaveštajnom organu 15., 21., 39., 18., 39. i 11. K
GŠ VRS – obaveštajni organ
– 1. i 2. KK – obaveštajnom odeljenju
Uprava za ob. poslove GŠ VJ
M.P.52
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

13

1994., srpanj 9.
Knin
Izvješće Resora državne bezbjednosti MUP-a RSK o borbama na području Bihaća, rasulu
u redovima 5. korpusa ABiH, prelasku stanovništva na stranu Fikreta Abdića i držanju
pojedinih brigada u sukobu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
RESOR DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
Broj: 08/2-843/94.
Knin, 09. 07. 1994.
– MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Najnovija saznanja o dešavanju u Cazinskoj krajini.–
52

Prijemni pečat: Brzojav br. 2993/3282, primljen 9. 7. 1994. u 21,12; obrađen u 21,15; predan u 21,20.

41

Trenutno i dalje traju borbena dejstva na području Bihaća i okoline. Snage Fikreta Abdića
su sve nadmoćnije i prema zadnjim informacijama u gradu se vode borbe za vitalne objekte.
Većina čelnika SDA i poznatijih ekstremista pobjegla je u logor UNPROFOR-a i traži
evakuaciju prema Republici Hrvatskoj.53
505. Bužimska brigada i 511. Krupska brigada odbile su pomoć 5. korpusu i pasivno
posmatraju rasplet situacije. HVO se također još uvijek ne uključuje u borbena dejstva.
U toku noći i selo Ćoralići diglo se i stalo na stranu Fikreta Abdića.
Danas (9. 07. 1994.) u toku dana kreće ofanziva duž čitave linije fronta koju drži 5. korpus.
Uskoro očekujemo novi izvještaj o čemu ćemo Vas odmah obavjestiti.
NAČELNIK RESORA
Drača Aco, [v.r.]
M.P.54
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

14

1994., srpanj 10.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK predsjednicima Republike Srbije i RSK, Slobodanu Miloševiću
i Milanu Martiću, i načelniku Generalštaba VJ, general-pukovniku Momčilu Perišiću, o
opsežnim pripremama i popuni HV-a duž cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK,
hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH,
stanju na području Cazinske krajine i rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, rješavanju
problema u postrojbama SVK nakon povlačenja na nove položaje, u skladu s odredbama
Zagrebačkog sporazuma, te niskom moralu i teškoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 3-326
10. 07. 1994. god.
Redovni operativni izveštaj GŠ SVK,
– d o s t a v l j a.–
KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na ličnost g. Slobodana Miloševića)
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(g. Milanu Martiću)
53
54

Vidi fusnotu br. 40.
Okrugli pečat: RSK, MUP, Resor državne bezbednosti, Knin.

42

KABINETU NAČELNIKA GENERALŠTABA VJ
(na ličnost general-pukovnika Momčila Perišića)
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
a) Oružane snage Hrvatske
U poslednje vreme na prostoru RH vrše se opsežne pripreme HV, MUP-a i stanovništva
za agresiju na RSK. Primirje između RSK i RH u hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi
za mobilizaciju jedinica, popunu sa MTS i vežbovne aktivnosti. Ovim aktivnostima
u SJI pridaje se veliki značaj. U javnim nastupima, vodeće političke ličnosti Hrvatske
svakodnevno prete kako će silom pokoriti Srbe i prostor kojeg su oni “okupirali” vratiti u
“celovitu Hrvatsku”.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije od strane MUP-a, izbjeglica i
ekstremista iz redova HV. Zbog pogoršanih odnosa, u jedinicama UN izvode se posebne
mere bezbednosti, a moguće je i preselenje komande iz Zagreba u Beograd ili na prostor
RSK (Pl.55 Jezera). Treba očekivati da se nezadovoljstvo izbjeglica iskoristi i za nasilni ulazak
na RSK, što se i najavljuje za 16. jul na prostoru Glinske Poljane, Mokrice i Mošćenice.
Blokada snaga UNPROFOR-a i nedozvoljavanje kretanja i vršenja njihovih planskih
aktivnosti, ideja je vladajuće stranke, kako bi prikrili svoju nemoć i imali povoda da im u
septembru mesecu otkažu gostoprimstvo posle čega se može očekivati napad na RSK.
Kao mogući datum agresije navodi se 10. septembar.
Najopsežnije pripreme vrše se na prostoru Lika – Gorski kotar; u trouglu Zagreb-KarlovacSisak i na prostoru Z.56 Slavonije. Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan veliki broj ostalih
veza. U radio-saobraćaju svakodnevno se povećava broj učesnika. U toku je mobilizacija,
pregrupisavanje jedinica i nasilna izviđanja uz ubacivanje DTG, posebno na prostoru
Korduna, Banije i Srpske Posavine.
Na prostoru Sl.57 Brod-Orašje dovode se jedinice HV popunjene sa izbeglicama, pre svega
Muslimanima iz Posavine, koji se nalaze u Hrvatskoj i Zapadno-Evropskim zemljama, što je
u funkciji motivisanja postojećih jedinica HVO za napad na Srpsku Posavinu, ukoliko dođe
do agresije Muslimana na koridor.
Na prostoru Lika-G.58 kotar vrše se opsežne pripreme za agresiju pod nazivom “Metla-94”
(moguć naziv za opštu agresiju na RSK). Dopremaju se velike količine pogonskog goriva, a
na mogućim pravcima dejstva dovedene su, a sada se popunjavaju određene jedinice.
Na pravcu: Gospić–Teslingrad59-Ljubovo i Gospić-Gračac najverovatnije bi dejstvovale 9.
gmtbr, 128. brigada HV i Samostalna domobranska pukovnija Gospić.
Na pravcu: Ogulin-Plaški-Cazinska krajina planirano je dejstvo 1. gmtbr (1 bataljon se već
nalazi u Ogulinu), 138. i 143. br HV i domobranske pukovnije Slunj.
U sklopu opštih priprema, komanda ZP Karlovac, policijska uprava i vojni sud premestili
su se iz Karlovca u Ozalj.
Izvesne pripreme vrše se i na prostoru Severne Dalmacije. 113. br HV svakodnevno u UNPA
zone ubacuje svoje IG i DTG. Deo varaždinske brigade sa položaja ispred Biograda,60 sada
brani položaje neposredno kod a. Zemunik (s. Raštane-s. Galovac).
55
56
57
58
59
60

Plitvička.
Zapadne.
Slavonski.
Gorski.
Lički Osik.
Biograd na Moru.

43

Ostale jedinice ubrzano rade na utvrđivanju i zaprečavanju svojih položaja.
Ukoliko dođe do borbenih dejstava na prostoru Like, treba očekivati dejstva 4. gmtbr ka
Drnišu i 7. gmtbr ka Benkovcu i Obrovcu u cilju razvlačenja snaga vojske RSK.
RH raspolaže nepoznatim brojem aviona MIG-21 (do jedne eskadrile), kao i helikopterima
MI-24. Ukoliko dođe do agresije na RSK, treba očekivati da će borbena dejstva na zemlji
biti podržana i dejstvima iz vazdušnog prostora.
b) Stanje u bivšoj BiH
Mobilizacija i popuna muslimanskih i jedinica HVO je u toku. Nastavlja se pojačavanje
pritiska i svakodnevno granatiranje koridora.
“Mirovne” inicijative Zapada najverovatnije neće uroditi plodom i doneti mir na ove
prostore.
Zvanična vojna i politička rukovodstva rade na učvršćivanju Federacije i konstituisanju
zajedničkih organa vlasti i komandi OS, ali ne sa mnogo uspeha.
Poteškoće za zajednička ofanzivna dejstva predstavljaju narušeni odnosi i međusobno
poverenje Hrvata i Muslimana. HVO nastavlja sa konstituisanjem gardijskih brigada, kao
jezgra buduće federalne armije, koje će biti pod isključivom komandom ZP i GŠ HVO, a
ne federalnih organa kako je to zvanično proklamovano.
c) Stanje u AP ZB
U toku priprema 5. K za završnu ofanzivu, došlo je do preokreta na vojnom planu. U toku
noći 7./8. jula jedinice AP ZB, potpomognute sa “snagama mira” iz šireg reona Bihaća, koje
su formirale štab pod nazivom “Sloboda-94” (čije su pristalice u velikom broju uključene
u 501., 502. i 517. brigadu 5. K) izbile na liniju Gata-V.61 Bisavac-Amidžići-Bakšaiški most
(u Bihaću)-Klokot, čime su predupredile i osujetile planiranu ofanzivu 5. K.
Ovom uspjehu jedinica AP doprinelo je nezadovoljstvo među borcima a pogotovo među
stanovništvom Bihaća i okolnih mesta, zbog međusobnih sukoba i velikih žrtava na obe
strane. Došlo je do pobune dela jedinica i naroda protiv komande korpusa i plaćenika, koje
smatraju direktnim vinovnicima krvoprolića i teškog stanja u Pokrajini.
Dve brigade 5. K (501. i 502) su razbijene, dok je 517. br pred rasulom.
U Bihaću se vode borbe. Pripadnici MUP-a Bihać masovno prelaze na stranu AP ZB i vlada
optimizam da će za narednih nekoliko dana Bihać biti oslobođen.
101. bojna HVO u Vedrom Polju drži se pasivno, a svi pokušaji da se sa njima ostvari
saradnja nisu dali rezultata.
2. NAŠE SNAGE
Komande i jedinice SVK u ovom izveštajnom periodu i dalje su težišno bile angažovane
na rešavanju problema nakon povlačenja na nove položaje i rejone shodno odredbama
Zagrebačkog sporazuma o prekidu vatre od kojih posebno ističemo:
– Dogradnja položaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
– Izrada prilaznih puteva do novih položaja i rejona sredstava za podršku,
– Dopunskom zaprečavanju međuprostora,
– Izviđanju i prikupljanju podataka o pokretima snaga neprijatelja,
– Obuci prve partije vojnika-regruta u SVK i
– Pregledu i opravci SRT.
U ovom izveštajnom periodu nije bilo provokacija od strane neprijatelja.
2.1. Stanje morala:
61

Veliki.

44

Na stanje morala u jedinicama pozitivno se odražava odluka o privremenom oslobađanju
vojne obaveze kombajnera kako bi se uspešno obavila žetva. Moral boraca i naroda je još
uvek opterećen problemima ekonomske prirode. Niska primanja pripadnika SVK i invalida
kao i nepovoljna situacija u većini privrednih preduzeća dovelo je u veoma tešku situaciju
brojne porodice. Loša finansijska situacija i niska primanja lica primljena po ugovoru u
SVK izazivaju burne reakcije i negodovanja pa veliki broj vojnika traži raskid ugovora.
Na moral se veoma nepovoljno odražava zarobljavanje dvojice starešina i 4 v/o od strane
HV i razoružavanje četvorice v/o od strane pripadnika UNPROFOR-a.
– Poginulo u saobraćajnoj nesreći: 2 v/o.
– povređeno u saobraćajnoj nesreći: 7 v/o.
– Nestalo: 6 v/o.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje
Organi pozadine su težišno angažovani na rešavanju i dogradnji organizacije formacije
pozadinskih jedinica, usklađivanju obaveza sa MO u oblasti materijalnog i zdravstvenog
obezbeđenja SVK, popisu – inventarisanju MS i kontroli rada k-di i jedinica.
U realizaciji težišnih zadataka osnovni problemi se javljaju zbog nedostatka i istrošenosti
svih vrsta MS, nedostatka novčanih sredstava i kadrova, posebno u sanitetskoj i tehničkoj
službi.
U protekloj nedelji ekipe iz TRZ Čačak završile su tehničke preglede i delimične opravke
SRT.
Zbog sve češćih i dužih restrikcija u potrošnji električne energije prinuđeni smo da trošimo
dodatne količine goriva za rad centara veze, snabdevanja sa vodom i uređenje novih vatrenih
položaja.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
U ovom periodu težište je bilo na prijemu regruta na odsluženje vojnog roka. Od planiranih
804 primljeno je 82% odnosno 660 regruta od kojih je upućeno na obuku u VJ 55
(specijalnosti RV i PVO i ABHO), u VRS 50 (vozači gusjeničnih vozila), a za 555 je obuka
organizovana u našim jedinicama.
U toku je obrada primljenih predloga organizacije i formacije komandi i jedinica SVK.
Izvršeno je ažuriranje i analiza popune starešinskim sastavom sa težištem na iznalaženju
rešenja popune stalnim sastavom.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U poslednje vreme ustaše u zoni razgraničenja vrše zarobljavanje pripadnika SVK. Tako su
dana 04. 07. 1994. godine zarobili 6 v/o koji su izviđali teren u civilnim odelima i nisu bili
naoružani. Isti se sada nalaze u istražnom zatvoru u Zadru.
Pripadnici hrvatske nacionalnosti koji su odselili sa prostora RSK u zoni razdvajanja
blokiraju snage UNPROFOR-a na prostoru Pakova Sela kod Drniša i s. Nemetin i Mirkovci
u Istočnoj Slavoniji.
Avioni NATO gotovo svakodnevno probijaju zvučni zid iznad Udbine.
Opservacija prostora RSK vrši se iz vazduha i sa vodenih površina tako da je u tim
aktivnostima dana 04. 07. o. g. uhvaćen građanin Republike Mađarske koji se spustio
sa jedrilicom na prostor s. Darde, SO Beli Manastir koji poseduje komplet opremu za
snimanje, a 05. 07. o. g. građanin Italije uplovio je jahtom u Prokljansko jezero uz urednu
dozvolu vlasti RH.
45

Predstavnici HV u kontaktima sa predstavnicima kanadskog bataljona UNPROFOR-a
istima u slučaju eskalacije događaja nude punu logističku podršku, predlažu da se povlače
prema Zadru gde će im obezbediti brodove za prevoženje.
U jedinicama 7. i 11. K vlada nezadovoljstvo pripadnika SVK koji su potpisali profesionalne
ugovore zbog neisplaćenih novčanih primanja, zbog čega pojedinci najavljuju raskid
ugovora.
Zajedničkom akcijom OB SVK, vojne policije i SJB Gračac, 02. 07. o. g. otkrivena je i
lišena slobode grupa od 6 lica koja je ukrala naoružanje od pripadnika jordanskog bataljona.
Pronađeno je naoružanje i oprema, a dva od šest lica su zadržana u zatvoru i biće podneta
KP protiv njih.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
U GŠ SVK su vođeni razgovori s izaslanikom generala Delaprela,62 pukov. Sarnom,63
a na nivou komandi korpusa s najodgovornijim predstavnicima sektorskih komandi
UNPROFOR-a. Najviše aktivnosti odnosilo se na rešavanje spora vezanog za selo
Kakma, kao i za oslobađanje šest vojnih obveznika koje su pripadnici HV zarobili na
području sela Islam Grčki u Ravnim kotarima. Incident vezan za razoružavanje četiri v/o
SVK u selu Lišane Tinjske (Ravni kotari) od strane pripadnika UNPROFOR-a uspešno
je razrešen.
Odnosi sa UNPROFOR-om cenimo da su dosta opterećeni njihovom krivicom. Preduzete
su sve mere da se isti normalizuju.
4. ZAKLJUČCI I PREDVIĐANJA
1) Cilj propagandno-psihološkog delovanja rukovodstva Hrvatske je, da se stanovništvo
i vojska RSK zaplaši snagom i opremljenošću HV i da u trenutku napada u RSK zavlada
panika i strah, što bi u velikoj meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2) Sadašnje aktivnosti HV cenimo kao pritisak na RSK, zbog pružanja podrške AP ZB,
ali ne i kao realnu pretnju oružanom intervencijom u cilju pružanja pomoći i sadejstva
jedinicama 5. K.
3) Aktivnosti HV u Z. Slavoniji usmerene su ka RS, pri čemu može doći i do direktnog
angažovanja jedinica HV u Srpskoj Posavini, zajedno sa jedinicama tzv. ABiH, u cilju
presecanja koridora.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.64 M.P.65
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

62
63
64
65

Bertrand de Sauville de La Presle.
Saroj Raj Sharma.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat: Brzojav br. 3297, primljen u 21,00; predan u 23,05.

46

15

1994., srpanj 11.
[Okučani]
Zahtjev zapovjednika 18. korpusa SVK podređenim postrojbama da mu dostave prijedloge
za izmještanje dijela elemenata rasporeda snaga UNPROFOR-a na nove lokacije u zoni
odgovornosti korpusa, kako bi se stvorili bolji uvjeti postrojbama korpusa za obavljanje
borbenih zadaća
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 1-130
11. 07. 1994. god.
Predlog za izmeštanje elemenata rasporeda
UNPROFOR-a, t r a ž i.– a/a 66
Radi stvaranja boljih uslova našim jedinicama za izvršenje borbenih zadataka, odlučeno
je da se komandi UNPROFOR-a uputi zahtev za izmeštanjem delova njihovih elemenata
rasporeda, sa osetljivih lokacija na našem prostoru.
U tom cilju dostavite nam predlog:
1. Sa kojih lokacija i koje elemente rasporeda snaga UNPROFOR-a (osmatračnica,
kontrolni punkt, kamp, komanda čete-bataljona i dr.) izmestiti na nove lokacije.
2. Koje im nove lokacije razmeštaja treba ponuditi za elemente rasporeda koji se izmeštaju
(po mogućnosti više alternativa).
U pripremi predloga ići strogo selektivno, racionalno i realno, vodeći računa o elementima
rasporeda i zadacima naših snaga, kao i o uslovima i kapacitetima novih lokacija. Pri tome
polaziti od osnovnog opredeljenja, da se UNPROFOR razmesti što bliže liniji razdvajanja sa
ustaškim snagama, i da se izmeste sa važnijih komunikacija i objekata od posebnog vojnog
i privrednog značaja.
Predlog doneti lično u Komandu Korpusa do 12,00 časova 14. 07. 1994. godine.
NB/VN
KOMANDANT
Pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.67
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

66
67

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

47

16

1994., srpanj 12.
[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 1. lbr SVK o potrebi prikupljanja vojne
opreme, naoružanja, streljiva i materijalno-tehničkih sredstava koja su otuđena i razasuta
tijekom rata u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 10-447 STROGO POVERLJIVO
12. 07. 1994. godine KURIROM
Prikupljanje naoružanja i vojne opreme,
naređenje dostavlja.– KOMANDI 1. lbr 68
Na osnovu ukazane potrebe o prikupljanju naoružanja i vojne opreme razasute u toku rata
a koja ne služi svojoj svrsi i ne može se staviti u funkciju odbrane naroda u slučaju ustaške
agresije a u cilju prikupljanja istog,
N A R E Đ U J E M:
1. Odmah otpočeti sa prikupljanjem naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava
i vojne opreme, koja je na bilo koji način otuđena, razvučena ili dana na korišćenje
licima koja je i sada koriste a neophodna je Srpskoj vojsci Krajine.
a) Pod naoružanjem podrazumevati sve vrste pešadijskog naoružanja, artiljerijskih oruđa
i oruđa PVO svih modela i kalibara, zolje, ose, signalne pištolje i delove naoružanja.
b) Pod municijom podrazumevati sve vrste i sve kalibre municije svih modela za
pešadijsko artiljerijsko i naoružanje PVO, sve vrste ručnih odbrambenih bombi i
čaure svih vrsta.
c) Pod minsko-eksplozivnim sredstvima podrazumevati sve vrste protivpešadijskih i
protivoklopnih mina, sve vrste eksploziva, sredstava za paljenje, detonatora, kao i
njihove delove.
d) Pod vojnom opremom podrazumevati:
– 
Sve vrste motora, motornih vozila, priključnih vozila, prikolica i agregata i
njihovih delova, čije je poreklo iz bivše JNA ili iz ratnog plena.
– Sve vrste optičkih instrumenata: dvogledi svih vrsta, IC dvogledi, artiljerijske
busole, daljinomeri, durbini, nišanske sprave art. oruđa, snajperi i ostalo.
– Sve vrste inž. mašina, čamaca, brodskih i vanbrodskih motora i druge inžinjerijske
opreme
– Sve vrste i kategorije sredstava veze – posebno moto-role
– Sve vrste i kategorije sredstava ABHO
– Sve vrste sanitetskih sredstava
– Sve vrste intendantskih sredstava: ćebad, dušeci, jastuci, šatori, kuhinje, termos
posude i ostali pribori za mesare, kuvare i pekare.
– Sve vrste alata i delova tih alata, mernih i drugih uređaja i instrumenata, dizalica,
kanti i buradi za gorivo, pumpi za pretakanje goriva, pumpi za podmazivanje i
ostalih pribora za rad.
68

Dopisano rukom.

48

2. Prikupljanje otpočeti na najširem planu: preko komandira osnovnih jedinica, preko
predstavnika organa vlasti, preko predstavnika mesnih zajednica, preko organa i jedinica
prostorne strukture, preko donatora i predstavnika stranaka koje su dovozile, delile,
naoružavale i opremale dobrovoljačke i druge jedinice Srpskog naroda za borbu protiv
ustaške države.
Kod prikupljanja nastojati da svaki Krajišnik donese višak oružja, municije i ostale vojne
opreme koja se nalazi kod njega, bez obzira na kakav je način kod njega dospjela, bez
ikakvih posljedica za donosioca.
Objasniti da je ovo široka akcija koja ima za cilj da svaki Krajišnik ima jednu pušku koju
može upotrijebiti i koja treba da se čuva kod njega a da sa ostalim naoružanjem moramo
naoružavati mlade naraštaje i vojnike koji služe vojni rok ili će doći da ga služe a za koje
sada nemamo naoružanje niti ga možemo dobiti od bilo koga, niti nabaviti na drugi
način.
3. Posebno voditi računa da se na ovaj način sakupi naoružanje i vojna oprema od sledećih
kategorija lica:
– od porodica lica koja su umrla,
– od porodica lica koja su otišla u SRJ ili inostranstvo,
– od porodica lica koja su dezertirala ili se već duže vremena nalaze na potragama,
– od lica koja su iz jedinica otišla i ne zna se dali su u drugim jedinicama,
– od lica koja nisu angažovana u jedinicama iz bilo kojih razloga,
– od lica koja su oglašena nesposobnim za rat i koja se ne nalaze na ratnom rasporedu
u jedinicama,
– od svih lica za koja se pouzdano zna da imaju dva ili više naoružanja,
– od lica koja su u istražnom zatvoru ili u zatvoru duže od tri meseca.
4. U pripremi ove aktivnosti sakupiti sve spiskove zaduženja naoružanja i vojne opreme u
jedinicama (bivšim ili sadašnjim) te spiskove predstavnika stranaka koje su naoružavale
stanovništvo i spiskove radnih organizacija i pojedinaca kojima su davana na korištenje
sredstva vojne opreme.
5. Celokupnom sastavu jedinica i stanovništvu saopštiti da je ovo početak prikupljanja
naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava i sredstava vojne opreme i vojne
imovine i da će se te aktivnosti nastaviti sve do konačnog prikupljanja naoružanja i vojne
imovine.
6. Prikupljanje organizovati na nivoima osnovnih jedinica i na nivou pukova-brigada u
zonama odgovornosti pukova-brigada.
7. Izveštaj o prikupljenim sredstvima u pismenom obliku dostaviti Komandi 7. korpusa do
15. 08. 1994. godine.
8. Za sva nejasna pitanja obraćati se PKPo 7. korpusa.
MV/DK
K O M A N D A N T
M.P.69 pukovnik
Boro Poznanović, [v.r.]
M.P.70

69
70

Prijemni pečat: Vojna pošta 9037, Vrlika.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.

49

Dostaviti:
– 1. i 4. lbr, 2. i 3. pbr, 75. i 92. mtbr,
– 7. larp PVO, 7. map, 7. mpoap,
– 7. PoB, Odeljak 7. PoB, 7. okb,
– 7. inž. bataljon, četa veze, čVP,
– izviđačka četa, Komanda stana
– arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.

17

1994., srpanj 13.
Vukovar
Protestno pismo zapovjednika 11. korpusa SVK zapovjedniku UNPROFOR-a u Zagrebu
zbog agresivnog ponašanja pripadnika UNPROFOR-a prema predstavnicima SVK i RSK s
jedne strane, te toleriranja hrvatskog agresivnog nastupa i blokade snaga UNPROFOR-a s
druge strane
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
KOMANDA SLAVONSKO-BARANJSKOG KORPUSA
Vukovar
Int. br. /7-310/2
13. jula 1994. godine
Agresivne aktivnosti i namjere Hrvatske,
protest, dostavlja, –
Komandantu SVK (na znanje)
Poštovani gospodine komandante,
Svjedoci smo sve jače eskalacije agresivnog nastupanja aktuelne hrvatske vlasti prema
pripadnicima UNPROFOR-a, a što je u suštini priprema agresije na teritoriju Republike
Srpske Krajine. To je metod koji je već primijenjen na ovim prostorima. Raspolažemo sa
pouzdanim podacima da je potpuna blokada snaga Ujedinjenih nacija odobrena i dirigovana
od strane aktuelne hrvatske vlasti. Očito je da komanda UNPROFOR-a sa sjedištem u
Zagrebu ili ne želi ili nije u stanju da razreši trenutnu situaciju. Što je za nas nerazumljivo
nema jasne osude ovakvog ponašanja hrvatske strane niti od komande UNPROFOR-a
niti od Savjeta bezbednosti UN. Istovremeno krajnje je agresivan nastup pripadnika
UNPROFOR-a prema predstavnicima Republike Srpske Krajine i Srpskoj vojsci Krajine
da u potpunosti ispoštuje svoje obaveze iz sporazuma, a čak i više od toga, što je obzirom
na dosadašnju našu kooperativnost nepotrebno. Posedujemo pouzdane informacije da je
hrvatska strana spremna i oružjem podržati, očito planiranu i odobrenu blokadu pripadnika
UNPROFOR-a.
50

Posebno smo iznenađeni i ogorčeni namjerama da se na teritoriju Republike Srpske Krajine,
konkretno na aerodrom Klisa dovedu snage NATO, za što nema nikakve potrebe.
Ističemo da je aerodrom Klisa dat isključivo za potrebe lociranja snaga UNPROFOR-a.
Ako se bude mjenjala njegova namjena bićemo prinuđeni da to sprečimo, jer u protivnom
ne bi smo mogli kontrolisati ponašanje našeg stanovništva koje takve namjere nikad neće
prihvatiti.
Gospodine komandante,
Zahtjevamo da se od najviših organa komande UNPROFOR-a provere naši navodi i da
nam se pošalje pismena informacija.
Zahvaljujemo na dosadašnjoj saradnji.
S poštovanjem.
KOMANDANT
general-major
Dušan Lončar M.P.71
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 56.

18

1994., srpanj 15.
[Knin]
Informacija Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o sukobu grupe izviđača iz 1.
lbr SVK s hrvatskim snagama na Dinari
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI Strogo poverljivo
Sp. Br. 23-441
15. 07. 1994. god.
(Organ bezbednosti)
Dana 15. 07. 1994. godine
Rađeno u 2 (dva) primerka
Dostavljeno: 1 x OB GŠ SVK
1 x OB 7. K
Reg.
Broj
M.P.72
INFORMACIJA
Incident u zoni razdvajanja 1. lbr,
podaci.–
71
72

Prijemni pečat: Brzojav br. 1566, primljen 14. 7. 1994. u 12,00.
Prijemni pečat: Srpska vojska Krajine, Glavni štab, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 345-199, 22. 7. 1994.

51

U prilogu vam dostavljamo ZOPMR OB 1. lbr sa podacima o incidentu koji se dogodio u
zoni razdvajanja ove brigade. Naime, grupa izviđača (5) iz 1. lbr dana 12. i 13. 07. o. g. je
ušla u zonu razdvajanja, postavila mine na ustaške položaje (karaula tt 1251 pl. Dinara) i
zasjedu sa ciljem zarobljavanja ustaške smene koja je trebala da dođe na taj položaj. Pojavom
dvojice ustaša u neposrednoj blizini navedenog položaja došlo je do obostranog oružanog
sukoba kojom prilikom su ranjena dvojica naših boraca. Sa ovim podacima upoznali smo
komandovanje koje radi na daljnjem rasvetljavanju ovog slučaja i preduzimanja drugih
mera.
Od strane SUP-a Knin i vojne policije izvršen je uviđaj, a OB 1. lbr biće i dalje operativno
prisutan na sagledavanju motiva ovog slučaja.
MT/NŠ
Za N A Č E L N I K-a
potpukovnik Luka Miljuš,
[………., v.r.]73
M.P.74
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

19

1994., srpanj 16.
[Vojnić]
Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidničkih
postrojbi brigade i stalnom nadzoru sela Brođani
Komanda 11. peš. br.
Str. pov. br: 223/1
Dana: 16. 07. 1994. g.
M.P.75
Komandi 21. K. K.
Vanredni izveštaj
Na osnovu naređenja komandanta 21. K. K. a u vezi sa novonastalom vojno-političkom
situacijom izvještavamo.
Izviđačko odelenje pb angažovano na bataljonskim osmatračnicama 2. pb u Kozincu, 3. pb
na Jelašima, 1. pb na crkvi u Kamenskom, 4. pb u B.76 Kovačevcu. Od proteklog izvještaja
nije bilo novosti osim što su u zoni odgovornosti 2. pb nasuprot Kozincu u reonu Šćulca
uočeni izviđači sa dvogledom i uniformama HV a u ostalim zonama bataljona nije bilo
uočeno pristupa vojnika u tampon zonama.
73
74
75
76

Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Komanda 7. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni pečat: Komanda Kordunaškog korpusa, st. pov. br. 1637/4, 17. 7. 1994.
Banskom.

52

IDV maksimalno angažovan i predvođena lično obavještajnim organima 11. pbr u selo
Brođani gdje smo odlučili da selo Brođane moramo držati pod stalnom kontrolom jer je
evidentno da stanovnici sela Brođani čamcima preko reke Kupe prelaze u selo D.77 Rečica
i tako grubo povređuju granicu RSK i dovode u pitanje odbranu RSK a evidentno je da sa
druge strane iz sela D. Rečica također dolaze stanovnici RH. Za sada je cjelokupna situacija
pod maksimalnom kontrolom i daljnji izvještaji i predlozi slijede. Zbog ovoga prioritetnog
zadatka obavještajni organi ne šalju redovito izvještaje ali o svim bitnim podacima bit će te
pravovremeno obavješteni.
Napomena: ova akcija se sprovodi u maksimalnoj tajnosti tako da nebi povredili sporazum o
razdvajanju snaga i pristupu vojnika u tampon zonama jer se selo Brođani nalazi u tampon
zoni.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Kovačić M.P.78
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

20

1994., srpanj 16.
Topusko
Protest zapovjednika UNPROFOR-a u Sektoru Sjever zapovjedniku 21. korpusa SVK zbog
kršenja sporazuma o prekidu vatre i ograničavanja kretanja pripadnika UNPROFOR-a od
strane pripadnika 21. korpusa

UNPROFOR FORPRONU
United Nations Protection Force
Force de Protection des Nations Unies
Sector North

MEMORANDUM
Datum: 16 Juli 1994
Za: KOMANDANT snaga teritorijalne odbrane
KORDUNAŠKI korpus
Informacija: Načelnik MILICIJE – SLUNJ
Od: Šef CIVILNE POLICIJE UNPROFOR-a u Sektoru Sjever, TOPUSKO
Hans J. LAURITZEN
Predmet: SLUŽBENI PROTEST – SNAGE TERITORIJALNE ODBRANE
KRŠENJE DOGOVORA O PREKIDU VATRE – ZABRANE KRETANJA
77
78

Donja.
Prijemni pečat: Brzojav primljen 16. 7. 1994. u 22,20; obrađen u 22,35.

53

Obavještavam vas da ste prekršili DOGOVOR o PREKIDU VATRE od 29tog Marta
1994, posebno paragraf broj pet.
15tog Jula 1994 UNCIVPOL je vršio dopremu humanitarne pomoći u DONJI
NIKŠIĆ kada se pripadnik TO odbio identificirati i savjetovao UNCIVPOL da im nije
dozvoljen pristup u to područje bez dozvole. Načelnik MILICIJE gosp. KLIPA79 je odmah
obavješten o tom događaju. Gosp. KLIPA je imao sastanak sa komandantom 13te brigade,
pukovnikom RELIĆEM80 i komandantom Kordunaškog korpusa Veljkom BOSANCEM.
Oni su informisali gosp. KLIPU, da će od 16. Jula 1994. UNCIVPOL morati najavljivati
svoje patrole Komandantu TO-a četiri sata unapred.
Komandant 13te brigade i Komandant Kordunaškog korpusa ograničavaju kretanje
UNCIVPOL-a SLUNJ na njihovom području odgovornosti. Najava četiri sata unapred će
sprečiti UNCIVPOL u njihovim obavezama da izvršavaju svoj mandat.
UNCIVPOL neće najavljivati četiri sata unapred izvršavanje svojih dužnosti:
1. posmatranja
2. patroliranja unutar zaštićenih zona i zona razdvajanja
3. pružanja pomoći priznatim humanitarnim agencijama UN-a
Želite li raspraviti o ovim stvarima kontaktirajte me u bilo koje vrijeme.
NAJBOLJI POZDRAVI
Hans J. Lauritzen
Šef Sektora
Sektor Sjever – TOPUSKO
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. BJ-010-370.

21

1994., srpanj 19.
[Petrova Gora]
Izvješće Organa bezbednosti Komande 21. korpusa SVK SUP-u Vojnić o naoružanim
grupama civila na području Komesarca i Gredara na području općine Slunj, koji drže pod
kontrolom taj dio teritorija i čine ga nesigurnim za građane RSK
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
ORGAN BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO
SP 2-359
19. 07. 1994. M.P.81
SEKRETARIJATU UNUTRAŠNJIH POSLOVA V O J N I Ć

–Na ličnost Sekretara –
79
80
81

Ljuban.
Marko.
Prijemni pečat: RSK, SUP Vojnić, 20. 7. 1994., 08-03/1-Sp. 141/1-94.

54

Organi bezbednosti 21. korpusa raspolažu neproverenim podacima da se u rejonu s.
Komesarca i Gredara, SO Slunj, u graničnom delu pored državne granice RSK sa AP
Zapadna Bosna, nalaze naoružane grupe civila za koje se pretpostavlja da se naoružavaju
i imaju drugu logističku podršku preko ekstremista HVO iz sela Šmrekovca i drže pod
kontrolom taj deo državne teritorije RSK ili ga čine nesigurnim za građane RSK.
Navedeni civili navodno nisu pod kontrolom snaga NO AP ZB niti su lojalni građani RSK,
već naprotiv, prema podacima bezbednosnih organa NO AP ZB povremeno otvaraju vatru
i na teritoriju AP ZB u rejonu Đurinog Potoka i D.82 Vidovska.
Molimo vas da u okviru vaše nadležnosti i ovlaštenja operativnim radom na terenu prikupite
podatke i obaveštenja o kakvim se grupama naoružanih civila radi u cilju eventualnog
planiranja zajedničke akcije za neutralisanje odnosno uništenje pomenutih grupa.
K1M/MK
ZASTUPA NAČELNIKA
Potpukovnik
Mladen Karan, [v.r.]
M.P.83
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1069-2.

22

1994., srpanj 19.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK Ministarstvu obrane RSK o nezadovoljstvu pripadnika SVK
visinom isplaćenih plaća, sa zahtjevom da preko Vlade RSK utječu na povećanje vojničkih
plaća
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
Pov. Br. 21-93
19. 07. 1994. god.
Plate profesionalnih vojnika i
naknade v/o, reagovanja.–
MINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Više jedinica SVK pismeno ili usmeno preko nadležnih starešina GŠ SVK izrazilo je
nezadovoljstvo visinom plata profesionalnih vojnika za maj i jun mesec ove godine.
Konstatuje se da su izjednačena primanja profesionalnih vojnika i vojnih obveznika, te da
mnoga lica primljena po ugovoru žele da raskinu ugovorni odnos, dok je manji deo odbio
da primi platu. Pored toga K-da 7. K naglašava da su to samo 1/3 primanja u VJ.
82
83

Donja.
Okrugli pečat: Komanda 21. korpusa, Organ bezbednosti.

55

Posebno je izraženo reagovanje profesionalnih podoficira i oficira na obračun naknade
od 75% za prijem u službu primenom stava 2. člana 28. Pravilnika o platama i drugim
novčanim primanjima profesionalnih vojnika u RSK (vojnik po ugovoru primi više nego
ppukovnik).
Zato vas molimo da se preko Vlade RSK uz prezentiranje činjeničnog stanja obezbedi
adekvatno povećanje vrednosti boda za obračun plata profesionalnih vojnika SVK,
uzimajući u obzir mogućnost obezbeđenja novčanih sredstava, te ujedno da se izmeni član
28. gore navedenog Pravilnika.
Pravilnik o naknadama rezervnog sastava Srpske vojske RSK u miru i za vreme ratnog stanja
sa svojim regulativama izuzetno je komplikovan i u suprotnosti je sa odredbama člana 271.
Zakona o SVK. Pod hitno treba doneti sažet i jasan pravilnik kao u VJ (“SVL” br. 7/94,
odnosno “Službeni list SRJ” broj 40/94), sa specifičnim rešenjima za RSK.
MG/DŠ
POMOĆNIK KOMANDANTA
ZA POZADINU
general-major
za84 Mirko Bjelanović,
Mandarić J.85 [v.r.]
M.P.86 M.P.87
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2.

23

1994., srpanj 19.
[Bunić]
Pripremna borbena zapovijed s mobilizacijskom uzbunom Komande 18. pbr SVK
podređenim postrojbama, u svrhu poboljšanja njihove mobilizacijske spremnosti u slučaju
napada hrvatskih snaga
KOMANDA VOJNA TAJNA
18. PEŠADIJSKE BRIGADE POVERLJIVO
Pov. Br. 1464-2 “BEDEM-94”
19. 07. 1994. god. Primerak br. 2
PRIPREMNO BORBENO NAREĐENJE Br. 2
MOBILIZACISKA UZBUNA,
– dostavlja –
84
85
86
87

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Prijemni pečat: RSK, Ministarstvo odbrane, 20. 7. 1994., org. jed. 102, broj 1700-1.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

56

1. NEPRIJATELJ: Ustaše organizovano posele p/p. Po dubini rezerve jedinica i II borbene
ešalone su primakle ka p/p. Izvršili su popunu municijom, MTS, gorivom, priborima za
noćna osmatranja i sredstvima veze do pune norme za 5-7 dana rata.
Disciplina: maskirna disciplina, borbeni moral i obezbeđenje borbenih dejstava im je na
zavidnom nivou. Kliču borbenoj pobedi i uništavanju PRAVOSLAVLJA I SVAKE SRPSKE
KOLJEVKE.
Blokirali su snage UNPROFORA i svakog onog ko im se ne pridružuje na njihovu stranu
za njihovu “Pravednu borbu”, hapse i trpaju u zatvor. Pripremili su izbjeglice, da po
zauzimanju delova RSK odmah naseljavaju mesta, a ratni pljen da bude njihova imovina u
trajnom vlasništvu.
Odluku SB UN iz Njujorka88 ignorišu i podsmijavaju se, govoreći “Sad je prilika da ih
pokoljemo…”, sve žmiri na jedno oko, IDG zarobila 3 srpska borca u rejonu Ćukovca i
odvela u nepoznatom pravcu.
Avijacija je počela bombardovati u 3 naleta: Udbinu, Ljubovo i Barlete.
2. NAŠE SNAGE: Sve jedinice su otpočele sa mobilizacijom.
3. ZADATAK: 1. Dajte mobilizacijsku uzbunu celokupnom sastavu bataljona, civilnoj
miliciji i svim jedinicama civilne zaštite.
2. Dovedite sve jedinice u punu b/g u rejone odbrane po borbenoj
zapovesti.
3. Dok ne počnu borbena dejstva u vašoj zoni odgovornosti izvršite
ubrzano neposredne pripreme svih jedinica, jedinica OZ i milicije za
borbu.

4. Svi KO, KV, KČ (baterija) i k-da bataljona posesti će svoje
osmatračnice.
5. Obezbediti kretanje kroz zonu odgovornosti.
4. IZVEŠTAJ: O realizaciji zadatka dostaviće mi starešine K-de 18. pbr.
KOMANDANT
Potpukovnik
Mirko Radaković, [v.r.]
M.P.89
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. GS-0128-038.

24

1994., srpanj 20.
[Knin]
Odluka Vrhovnog savjeta obrane RSK o stavljanju pod upravu SVK, u smislu pozadinskog i
borbenog osiguranja, stacionarnih radio-relejnih čvorišta SVK, radio-relejnih čvorišta “PTT
Krajine” i prijenosnih objekata “RTV Krajine”

88
89

New York.
Okrugli pečat: Komanda 18. pešadijske brigade.

57

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VRHOVNI SAVJET ODBRANE
Broj: 188-52
Knin, 20. 07. 1994. g.
Na osnovu člana 41. stav 1. točka 8. Zakona o odbrani (“Službeni glasnik RSK”,
broj 2/93.), zbog stanja prenosnih i emisionih sistema i objekata, te sprečavanja daljnje
devastacije od strane korisnika i drugih lica, a posebno imajući u vidu da se postojeći sistemi
nalaze u vojnom okruženju, Vrhovni savjet odbrane na svojoj sjednici broj 4, održanoj dana
21. jula 1994. godine, d o n o s i
ODLUKU
Član 1.
Pod upravu Srpske vojske Krajine u smislu borbenog i pozadinskog obezbeđenja stavljaju se
sljedeći objekti i sistemi:
1. 
Stacionirana radio-relejna čvorišta Srpske vojske Krajine i to: Promina, Plješevica,
Ćelavac, Petrova Gora i Zrinska Gora;
2. Radio relejna čvorišta PTT Krajine i to: Ćelavac, Plješevica i Petrova Gora.
3. Emisioni prenosni objekti RTV Krajine i to:
a) Emisione stanice: Ćelavac, Plješevica i Belje;
b) Repetitorske stanice: Promina, Konj, Vrlika, Obrovac, Karin, Srb, Lapac90, Suvaja,
Dobroselo, Lička Kaldrma, stanica u izgradnji Strmica i nova emisiona stanica
Petrova Gora;
c) Prenosne veze u RTV centrima: Knin, Beli Manastir, Korenica, Vrginmost, Petrinja i
Vukovar.
Član 2.
Sve ljudstvo koje se nalazi na postojećim objektima i sistemima ima status v/o.
Član 3.
Svi dosadašnji upravitelji zadržavaju ista prava za upravljanje resursima u funkcionalnom
smislu.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
Milan Martić, [v.r.]
M.P.91
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.
90
91

Donji Lapac.
Okrugli pečat: RSK, Predsjednik Republike, Knin.

58

25

1994., srpanj 20.
[Vojnić]
Izvješće Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidničkih
postrojbi brigade, izviđanju hrvatskih položaja i nadzoru sela Brođani s ciljem prekida
dodira njegovih mještana sa stanovnicima sela pod hrvatskom vlašću na lijevoj obali Kupe
Komanda
11. pešadijske brigade
Str. pov. br: 226/4
Dana: 20. 07. 1994.
Komandi 21. korpusa
Vanredni izveštaj
Na osnovu naređenja k-danta 21. korpusa a u vezi novonastale vojnopolitičke situacije,
I Z V J E Š T A V A M O:
1.- Izviđačka odelenja pešadijskih bataljona angažovana na bataljonskim osmatračnicama
u toku dana i to: 2. pb u Kozincu, 3. pb. na Jelašima, 1. pb na crkvi u Kamenskom, 4.
pb u B.92 Kovačevcu. Zbog lošeg vremena vidljivost je bila malo slabija ali na hrvatskoj
strani osim svakodnevnog saobraćaja i poljoprivrednih radova nisu uočeni nikakvi posebni
pokreti. Hrvatski vojnici u uniformi su uočeni u reonu Martinšćaka sa civilnim vozilom.
Iz vozila izašla dva vojnika za koje cijenimo da su hrvatski osmatrači i uočeni su civili sa
traktorom na Martinšćaku kako nešto čiste i pale smeće. Također su uočena dva civilna
vozila u reonu Logorišta na groblju – Doroteja iz kojih su izašla po tri vojnika koji su otišli
na groblje gdje se nalazi položaj hrvatske vojske od početka rata i kasnije se vidio gust dim
što smatramo da su čistili i uređivali položaj. IDV 11. pbr angažovan po posebnom planu u
selu Vukmanić, Knez Gorica i Brođani.
U selu Brođani se nalaze ubačene dvije grupe po četiri izviđača koji imaju zadatak da snime
situaciju tko i kada prelazi rijeku Kupu. Pošto smo u dosadašnjoj akciji koju vode lično
obavještajni organi otkrili da su povezani hrvatski stanovnici sela Vukmanić i Knez Gorice i
sela Brođani i da ostvaruju kontakte na rijeci Kupi razgovorom i prelaskom čamcem s jedne
i druge strane. Do sad smo evidentirali osobe za hapšenje koje žive u RSK, a radi većeg
obavještajnog interesa akciju sprovodimo u strogoj tajnosti i razradili smo plan za hapšenje
stanovnika Republike Hrvatske koji čamcem prelaze iz D.93 Rečice u selo Brođane koje se
nalazi u RSK. U prelaženju učestvuje i hrvatska policija tako što čamcem i psom vučjakom
dolaze do naše obale. Detaljno izvještavanje o svim novostima i događajima slijedi.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Kovačić M.P.94
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.
92
93
94

Banski.
Donja.
Prijemni pečat: Brzojav, nečitko.

59

26

1994., srpanj 20.
[Petrinja]
Zapovijed Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama o hitnoj domobilizaciji
i stavljanju u punu borbenu spremnost zbog pogoršanja sigurnosne situacije u zoni
odgovornosti korpusa
VOJNA POŠTA 9136 M.P.95
SP br. 900-1
20. 07. 1994. godine
Vrlo hitno
Stavljanje jedinica u punu b/g
N a r e đ e n j e.–
Komandi 24., 26., 31., 33. pbr, 87. Pob
(31. pbr predati “c”, 39. poz. bataljonu)
Vojni odsek Petrinja
Na osnovu novonastale situacije u zoni odgovornosti a vezano za odbranu RSK – Banije,
N A R E Đ U J E M:
1.- Odmah domobilisati jedinice PVO i staviti u punu b/g – posesti odbranbene položaje u
zoni razmeštaja – sadašnjoj lokaciji jedinica.
2.- Odmah domobilisati sve jedinice artiljerije za podršku i POB i biti u gotovosti za
posedanje položaja u zonama svojih jedinica.
3.- Odmah domobilisati jedinice OMJ i staviti u punu b/g, proveriti ispravnost tenkova,
stanje goriva i municije, pripreme izvršiti u reonu razmeštaja a naređenje za angažovanje
sledi.
4.- Odmah pozvati svo ljudstvo k-di brigada i bataljona u jedinice.
5.- Izviđanje i osmatranje na p/k staviti u funkciju na najveći mogući nivo, u slučaju
uočavanja pokreta jedinica HV odmah izveštavati K-du 39. K.
Proveriti u svim jedinicama sopstvenu kurirsku službu a stupite u vezu sa SNO u cilju
dopune kurirske službe i rešavanja pitanja pozivanja v/o u RJ, ostale jedinice posebno na
granici staviti odmah sto posto (100%) na položaje sa sredstvima za vođenje b/d.
SP/SP
KOMANDANT
pukovnik
Stanko Letić
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.
95

Prijemni pečat: Vojna pošta 9144, Sp. br. 605-1, 21. 7. 1994., Sisak-Caprag.

60

27

1994., srpanj 21.
[Knin]
Bilješka sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj se raspravljalo o sigurnosnoj
situaciji na području RSK, potrebi podizanja borbene spremnosti i materijalnog osiguranja
SVK zbog izglednog napada hrvatskih snaga na RSK, potrebi fleksibilnijeg odnosa prema
snagama UNPROFOR-a te potrebi rasformiranja 21. diverzantskog odreda SVK
ZABELEŠKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
održane 21. jula 1994. g.
Prisutni:
– Milan Martić, predsednik RSK
– Borislav Mikelić, predsednik Vlade
– Rade Tanjga, ministar odbrane
– Nebojša Pavković, nač. javne bezbednosti
– g/m Milan Čeleketić, komandant SVK
Dnevni red:
1. Analiza stanja bezbednosti u RSK.
2. Odluka o upravljanju prenosnim komunikacijsko-informativnim sistemima.
3. Materijalna situacija u OS RSK.
4. Odluka o rasformiranju 21. odreda sa Slunja.
5. Informacija sa Koordinacije u GŠ VJ od 19. jula 1994. godine.
1. Stanje bezbednosti
Na osnovu obaveštajnih informacija procenjuje se da bi RH mogla iskoristiti proteste i
blokade usmerene protiv pripadnika UNPROFOR-a i napasti RSK pre nego se to indirektno
najavljuje. Podići nivo b/g SVK u skladu sa sugestijom predsednika Republike Srbije.
Spremno dočekati napad, amortizovati ga i kroz aktivnu odbranu i protivnapad naneti RH
definitivan vojnički poraz.
Prioritet dati odbrambenim pripremama i materijalnom jačanju SVK.
Evidentan je pozitivan pomak u podizanju nivoa borbene osposobljenosti SVK, ali ima i
problema… Ne postoji veliki interes i motivacija v/o za potpisivanjem Ugovora osim kod
vojnika i starešina sa lošim socijalnim statusom.
Pridati veći značaj materijalnom obezbeđenju boraca na p/k u cilju jačanja motivacije,
pozitivnog voljnog momenta i spremnosti za odlučnu i upornu odbranu od agresije.
Podignut je nivo b/g u skladu sa aktuelnim vojno-političkim trenutkom i najnovijim
obaveštajnim informacijama. Nema relevantnih pokazatelja da će do agresije doći u danima
koji su apostrofirani u najnovijim obaveštajnim izveštajima.
Javni red i mir je na zadovoljavajućem nivou. Pojave kriminala beleže stagnaciju i pad.
Specijalna brigada MUP-a vrši intenzivne pripreme na osposobljavanju za izvršenje planskih
borbenih zadataka u slučaju agresije.
Jačati osećaj sigurnosti stanovništva u rubnim područjima koje je izloženo velikom
psihološko-propagandnom pritisku. Izvršiti procenu ugroženosti pojedinih područja i
selektivno pristupiti jačanju odbrambenih mogućnosti najugroženijih pravaca.
61

Saopštenje:
Situacija po pitanju bezbednosti je složena ali očigledan je pozitivan pomak u tom smislu.
Oružane snage RSK su spremne da odbrane narod i zemlju bez obzira na snagu naših
neprijatelja i njihovih sponzora. Odbrana je i dalje prioritetan zadatak svih državnopolitičkih struktura.
Odluka:
Ponuditi UNPROFOR-u smeštajne, boravišne i radne kapacitete na teritoriji RSK za
komande i jedinice koje su blokirane u RH. U ponudu uključiti kompletan aranžman:
smeštaj, hrana, snabdevanje…
Ekonomski i politički iskoristiti blokadu UNPROFOR-a na hrvatskoj strani. Pokazati veći
stepen kooperativnosti i zauzeti fleksibilniji stav prema mirovnim snagama.
Vlada i SVK će se zvanično obratiti UNPROFOR-u sa ponudom gore navedenih aranžmana.
2. Upravljanje prenosnim sistemima
Informativno-komunikacijski prenosni sistem zbog ratnih uslova u kojima se nalazimo,
mogućnosti zloupotrebe a i radi domaćinskog odnosa i kvalitetnog tehničkog održavanja
moraju biti pod kontrolom i upravom vojnih struktura.
Odluka: Ministarstvo odbrane će doneti rešenje o predaji informativno-komunikacijskih
prenosnih sistema na upravu GŠ SVK.
3. Materijalna situacija u OS RSK
Obezbediti gorivo za popunu borbenih i neborbenih m/v – prioritetno tenkova.
Tržišne viškove žetve usmeriti u kompenzacione poslove sa namenskom industrijom SRJ.
Program jesenje seče šume zahtevat će angažovanje i razumevanje svih društvenih struktura
kao i upućivanje oko 1500 ljudi na radnu obavezu u toku kampanje.
Formirati i dostaviti spiskove vojnika i starešina na p/k u cilju stimulativnog nagrađivanja
boraca na prvoj liniji. Tržišne viškove hrane uključiti u kompenzacione poslove oko nabavke
vojne opreme iz Rusije i Grčke (uniforme).
4. Rasformiranje 21. odreda
Odred se prioritetno bavio švercom. Nije izvršavao postavljene zadatke na odbrani RSK.
Reč je o paravojnoj formaciji. Pod vidom zaštite Gorskog kotara oni su zloupotrebili naše
gostoprimstvo. Pripadnici te jedinice su uglavnom iz RSK, RS i SRJ a gotovo da nema ljudi
iz Gorskog kotara. Pod hitno izvršiti primopredaju TMS koja su bila u sastavu Odreda.
U cilju ublažavanja nespokojstva i stvaranja osećaja sigurnosti kod naroda u rejon Slunja
uputiti i razmestiti jedan sastav pripadnika MUP-a.
ZABILJEŠKU SAČINIO
major
Žarko Novaković, [v.r.]
M.P.96
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

96

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab, Kabinet komandanta.

62

28

1994., srpanj 21.
[Knin]
Službena bilješka sa sastanka ministra obrane RSK i predstavnika Zapovjedništva
UNPROFOR-a za civilne poslove na kojem se raspravljalo o potrebi revizije svih lokacija
baza UNPROFOR-a na prostoru RSK i njihovom daljnjem boravku u “Južnoj kasarni” u
Kninu
S LU Ž B E N A Z A B I LJ E Š K A
Dana 21. 07. 1994. godine u kabinetu Ministra odbrane RSK, sa početkom u 10,00
časova održan je sastanak kojem su prisustvovali: sa naše strane Ministar odbrane puk.
dr. R.97 Tanjga i puk. mr. D.98 Arula, a sa strane UNPROFOR-a gosp. Agiljar,99 ovlašteni
predstavnik Glavne Komande UNPROFOR-a za civilne poslove, sa jednom saradnicom za
administrativne poslove.
Na sastanku su razmatrana sledeća pitanja:
1. Pismo koje je MO uputilo Komandi UNPROFOR-a 12. 07. 1994. g. u kojem se zahtjeva
iseljenje UNPROFOR-a iz “Južne kasarne” u Kninu ili obavezu da se plaća naknada za
korišćenje.
2. Potreba revizije svih lokacija baziranja UNPROFOR-a na prostoru RSK.
Na kraju razgovora zajednički je zaključeno:
1. Da ovlašteni stručni organi RSK, kao prilog navedenom pismu, naprave i dostave
Komandi UNPROFOR-a konkretan zahtjev za eventualnu kompenzaciju za korišćenje
“Južne kasarne” u Kninu i to za dvije varijante:
a) financiranjem od strane UN-a izgradnje adekvatnog jednog ili više objekata u Kninu i,
b) troškovnik-cijena eventualne najamnine za objekte i prostore u Južnoj kasarni Knin.
Nakon toga, u najskorije vrijeme organizovati sastanak mješovitih ekspertskih grupa
RSK i UNPROFOR-a, koje bi stručno dogovorile realizaciju prihvaćene varijante.
2. U vezi sa revizijom lokacija UNPROFOR-a na prostoru RSK gosp. Agiljar je sugerisao
da se to pitanje uvrsti u dnevni red skorog susreta generala Čeleketića100 i Novakovića101
sa visokim predstavnicima Komande UNPROFOR-a.
DD/DM
Zabilješku sačinio
[Dostaviti p u k o v n i k
-general Piters mr. Dmitar Arula, [v.r.]
-puk. Diburg M.P.102
-za civilni sektor Agillar] 103
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2
Rade.
Dmitar.
99
Enrique Aguilar.
100
Milan.
101
Mile.
102
Okrugli pečat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.
103
Dopisano rukom.
97
98

63

29

1994., srpanj 21.
Dvor na Uni
Izvješće Obavještajnog organa 33. pbr SVK Obavještajnom organu Komande 39.
korpusa SVK o razgovoru civilnih, vojnih i policijskih predstavnika SO Dvor na Uni s
predstavnicima EZ-a i UNPROFOR-a smještenim na području Banovine
VOJNA POŠTA 9143
OBAVEŠTAJNI ORGAN
Str. pov. br. 09/3-406
Dvor, 21. 07. 94.
Redovni izveštaj
dostavlja.–
VOJNA POŠTA 9136
OBAVEŠTAJNI ORGAN 39. K
U zoni odgovornosti 33. pbr nije bilo oružanih dejstava. Nisu primećeni pokreti musl.104
snaga osim pokreta IDG-a koji konstantno izviđa naš prednji kraj.
Proteklih dana pripadnici vojske RS likvidirali su navodno tri civila u rejonu Ćorkovače
stoga postoji mogućnost odmazde musl. vojske iz razloga što su pripadnici vojske RS ušli
sa zone odgovornosti 33. pbr. Na ove okolnosti upozoren komandant rim. dva i rim. četiri
pb 33. pbr.
Danas u kampu logističke baze danske čete u Dvoru održan je sastanak sa civilnim, vojnim
i policijskim predstavnicima SO Dvor i sa druge strane pripadnici UN Ukrajinci, Danci,
civilna i UNHCR policija, kao i pripadnici Evropske zajednice. Na ovom susretu pripadnici
EEZ-a Johan105 je izvestio da je na području opštine Glina u toku noći izvršena mobilizacija
ali da se nada “da nije u pitanju novi rat sa RH”. Pripadnici “E” čete Divuša Danska četa
koja na području SO Dvor ima samo kamp u Divuši i obezbeđenje (jačine jednog voda)
čiji pripadnici su pokušali za vrijeme borbenih dejstava (17. 07. 94.) prići rejonu Ćorkovače
(gde su raspoređene snage Ukrajinske čete) i nije im omogućeno i danas su uložili protest.
Stoga je potrebno pismeno odgovoriti dali pripadnici “E” čete Danske iz Divuše čije snage
su raspoređene na liniji Sunja-Petrinja ovdje samo kamp kojeg obezbeđuje jedan vod imaju
pravo da vrše kontrolu teritorije po dubini tj. teritoriju gde nemaju svoje snage.
Odgovor je potreban za sledeći sastanak.
Također pripadnicima UN je postavljeno pitanje, zašto i što nešto nepoduzimaju protiv
Hrvatske i njenih vlasti u vezi blokade UN. Odgovor je dao komandir logističke baze
Danske čete Major Nilsen106 da oni nisu ovlašteni da daju odgovor za ovo pitanje.
Za napomenut je da je danas prvi put ovaj organ dobio pismeni izveštaj o ovom sastanku (i
ako je to već dugo dugo traženo).
104
105
106

64

Muslimanskih.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Priređivači nisu utvrdili ime.

PNŠ za OBP
Radovan Milković
M.P.107
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 48.

30

1994., srpanj 22.
Šopot
Izvješće Komande 3. pbr SVK o stanju borbenih oklopnih vozila i popunjenosti oklopnomehaniziranih postrojbi brigade ljudstvom i tehničko-materijalnim sredstvima
KOMANDA 3. pbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 292-11 108 STROGO POVERLJIVO
22. 07. 1994. godine Kurirom
KM ŠOPOT
Stanje borbenih oklopnih vozila i popunjenost OMJ
sa ljudstvom i TMS, izveštaj,
– d o s t a v l j a.– ARHIVA 109
1. TČ formacijski popunjava sa ljudstvom OT – ne poseduje.
2. Popunjena sa komandirima tenkova i komandirima vodova OT se nalaze u sastavu 2.
br.
3. Tenkovi popunjeni sa jednim b/k.
– svaki tenk ima 400 kom metaka za broving 12,7 mm
– svaki tenk ima po 100 kom metaka sa DTM – 7,62 mm
– Tenkovi popunjeni sa jednim b/k
TČ ima 10 tenkova
Trenutno fugasti 270 kom
Pancirni 130 kom
Kumulativni 120 kom
4. Svi veći kvarovi na tenkovima otklonjeni.
5. Stanje goriva: U 4 tenka koja su u pripravnosti ima u svakom 210 litara goriva u ostalih
6 ima 10-15 litara.
6. Krupnijih nedostataka na tenkovima nema.
7. _______________ nije u nadležnosti 3. pbr.
8. Šlemafoni u trošnom stanju (služe ispravni) za tenkove T-34.
9. _______________
107
108
109

Prijemni pečat: Brzojav br. 1140, primljen 21. 7. 1994. u 17,00; obrađen u 17,00.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

65

10. Imamo dosta problema sa akumulatorima, dosta su stari i dosta puta bili na punjenju,
tako da su izgubili na kvalitetu i svakih 10 dana potrebno je pojedine skidati i
vršiti dopunjavanje. Za v/o koji se nalaze na tenkovima potrebno obezbediti radne
kombinezone, ili radna odela.
11. Sva sredstva se momentalno nalaze u sastavu mir. jedinice.
12. U TČ 3. pbr jedan tenkovski vod je mobilisan i nalazi se u kasarni skupa sa komandirom
TČ svakodnevno se izvodi dopunska obuka i radi se na pregledu tehnike i otklona sitnih
kvarova koji su u završnoj fazi. Tenkove palim jednom sedmično (petak) dan tehnike.
Planiram izvršiti smjenu voda (ljudstva) 01. 08.
U slučaju potrebe v/o ću pozvati pomoću mob. poziva gde sam uredno predao spisak
v/o TČ sa adresama u vojni odsek Benkovac.
KOMANDANT
potpukovnik
Janko Đurica, [v.r.]
M.P.110
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

31

1994., srpanj 22.
[Petrinja]
Izvješće Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa SVK s neprovjerenim podacima o
planovima povlačenja pripadnika Danskog bataljuna UNPROFOR-a iz UNPA zone u zoni
odgovornosti korpusa
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
SP Br. 2-54
22. 07. 1994. god.
Izveštaj, dostavlja.–
GŠ SVK
ODELJENJU BEZBEDNOSTI
Raspolažemo neprovjerenim podacima da se pripadnici danskog bataljona planiraju povući
iz UNPA zone kroz nekoliko dana. Kao razlog navodi se nemogućnost izvršavanja zadatka
zbog nedostatka goriva /nafte/, namirnica i blokade od strane RH. Povlačenje bi izvršili u
pripadajuće kampove čija lokacija nam nije poznata.
Na sastanku održanom u komandi sektora “Sever”, komandant korpusa postavio je pitanje
postupka i aktivnosti UNPROFOR-a u slučaju agresije na RSK. Komandant sektora je
odgovorio da će se snage UNPROFOR-a u slučaju agresije na RSK povući u svoje kampove.
110

66

Okrugli pečat: Vojna pošta 9051, Benkovac.

Povlačenjem UNPROFOR-a iz UNPA zone /demilitarizovanog pojasa/ prestala bi kontrola
na liniji razgraničenja naših i snaga HV. Dobijeni podatak ćemo proveravati i komandovanju
predlagati preventivne mere u koliko dođe do povlačenja UNPROFOR-a.
MĐ, DV/ĐM
za111 N A Č E L N I K
m a j o r Vukašin Gledić
[………., v.r.]112
M.P.113 M.P.114
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 33.

32

1994., srpanj 24.
[Vrginmost]
Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK Tehničkom organu Komande 21.
korpusa SVK za hitnu popunu postrojbe dizel gorivom D-2
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov. br. 484-103115
24. 07. 1994. godine
Popunu sa dizel gorivom D-2
traži.–
KOMANDI 21. KORDUNAŠKOG KORPUSA
/Tehničkom organu/
Molimo vas da nas HITNO popunite sa dizel gorivom D-2. Jedinica je do sada raspolagala
sa rezervom od 6.800 litara dizel goriva D-2 u a/cg u pozadinskom vodu. Međutim, isto je
utrošeno na vanredne zadatke koje je jedinica imala u 5., 6., 7. mjesecu, a nije popunjavana
sa gorivom za izvršenje ovih zadataka, već je korišteno gorivo iz rezerve bataljona. Za
redovne potrebe života i rada jedinice također nismo popunjavani u dovoljnim količinama
sa gorivom, pa je i tu korišteno gorivo iz rezerve, kao primjer navodimo 7. mjesec gde smo
za redovne potrebe za ceo mjesec dobili 400 litara D-2, a vozilo koje snabdeva sa hranom
našu jedinicu i delove jedinica 19. pbr koje su razmeštene jugo-zapadno od Topuskog u
toku meseca potroši cca 900 litara goriva.
Pod vanrednim zadacima prvenstveno podrazumjevamo promjenu lokacije razmještaja
tenkova sa lokacije iz s. Kuplensko u lokaciju s. Perna 10 tenkova i s. Kremen 8 tenkova, a
111
112
113
114
115

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni pečat: Brzojav br. 1610, primljen 22. 7. 1994. u 10,30; obrađen u 11,23; predan u 11,35.
Dopisano rukom.

67

potom ovih 8 tenkova opet menjaju lokaciju i iz s. Kremen dolaze u s. Perna. Lokaciju su
isto tako promenili i tenk nosač mosta i tenk za izvlačenje, tako da su tenkovi ukupno za
promjene lokacije potrošili 5.500 litara D-2.
U 7. mjesecu izvršena je predislokacija pozadinskog dela jedinice iz sela Kuplensko u s.
Perna, prevežena tenkovska municija i ostala MS neophodna za život i rad jedinice. Dva
puta smo vučnim vozom MAZ prevozili borbena sredstva za 11. pbr i jednom za potrebe
korpusa. Davali smo uslugu tenkom nosačem mosta i pokretnom radionicom tenkovskoj
četi 19. pbr. Svi navedeni zadaci izvršavani su gorivom iz rezerve naše jedinice.
Potrebe goriva za izvršenje redovnih zadataka u mjesecu su sledeće:
1. Za kondiciranje tenkova M84 po dva m/č mjesečno (18 tenkova)
1440 l
2. “

BVP M80 (11 BVP)
330
3. “

OT M60 (9 OT)
270
4. “

TZI i N/M
120
5. “

V/V MAZ
60
6. “

BTR 50 PU
60
7. Prevoz hrane za jedinicu u s. Perna i deo jedinice 19. pbr
900
8. Za prevoz hrane za deo jedinice u s. Kuplensko
150
9. Prevoz smena 4 puta mesečno sa dva vozila
340
10. Za redovno održavanje i snabdevanje MS
200
11. Za službenu upotrebu putničkog automobila k-danta
300
UKUPNO: D-2=3.870 i MB-86=300
Svi drugi zadaci van gore navedenih su vanredni zadaci i za izvršenje istih potrebne su
dodatne količine goriva.
SB/BS.
Za116
Komandant
Major
Miomir Majstorović
[………..., v.r.]117
M.P.118
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

33

1994., srpanj 25.
Knin
Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK Organu bezbednosti Glavnog štaba SVK o
stanju na području ličkih podvelebitskih sela i namjeri njihovih mještana, ukoliko dođe do
novih sukoba, da napuste svoje domove “jer je to područje prodano ustašama”

116
117
118

68

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9113, Vrginmost.

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA M.P.119
RESOR DRŽAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2 – 919/94.
Knin, 25. 07. 1994.
– GŠ SVK
Organ bezbednosti
Predmet: Stanje na području ličkih podvelebitskih sela.–
Boraveći na području ličkih podvelebitskih sela, Raduča, Metka, Papuča i Kruškovca u
razgovoru sa više mještana došli smo do saznanja, da mještani ukoliko dođe do agresije
vojske RH na navedeno područje, uopšte ne žele više ratovati sa ustašama, već odmah
napustiti sela pravcem preko sela Ploče120 na Udbinu. Razlog za ovakve odluke mještani
nalaze u tome što smatraju da je teritorija ovog dijela Like prodana ustašama i da neće sebi
dozvoliti da se ponovi Divoselo i Čitluk.
Stanje na linijama razdvajanja u SVK je vrlo loše, na linijama nema boraca, ili ih ima
minimalno. Mještani tvrde da su očekivali da će se stanje popraviti, uvođenjem reda, rada i
discipline, stvaranjem kvalitetnih jedinica kopanjem rovova i utvrđivanjem, međutim pošto
od toga ništa nije učinjeno, smatraju da je to sve smišljeno i da je teritorija prodana, pa zbog
toga ne vide razlog da se ratuje i gine, pa opet napuštaju rodna ognjišta.
U svim navedenim selima stanovništvo po kućama drži pripremljen minimum stvari
za bježanje, a traktori sa prikolicama, ili druga prevozna sredstva stoje pripremljena za
eventualno bježanje prema Udbini.
Mještanima je poznato da na području velebitskih visova ustaše drže punktove koje su i
ojačali sa ljudstvom, a da u isto vrijeme sa naše strane nitko ništa ne poduzima, pa i u tome
vide prodaju ovih teritorija i razlog za bježanje. Mještani se međusobno dogovaraju, pošto
očekuju agresiju, da se mladi ljudi u prvom naletu suprostave dok se stariji i djeca izvuku
prema Udbini, a nakon toga da će se i ovi borci povući za mještanima.
NAČELNIK RESORA
M.P.121 Drača Aco, [v.r.]
M.P.122
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 31.

U desnom kutu dopisano rukom: “Sa ovim je upoznat k-dant GŠ SVK jer je zajedno sa Pred. RSK primio
delegaciju sa ovog područja 25. 07. 94. – nečitko – razmena podataka sa SDB.” [v.r.]
120
Gornja Ploča.
121
Prijemni pečat: Srpska vojska Krajine, Glavni štab, Odeljenje bezbednosti.
122
Okrugli pečat: RSK, MUP, Resor državne bezbednosti, Knin.
119

69

34

1994., srpanj 27.
[Gračac]
Informacija Komande 9. mtbr SVK podređenim postrojbama o pripremama hrvatskih snaga
za napad, aktivnostima i situaciji u postrojbama 15. korpusa SVK nakon povlačenja na nove
položaje, blokadi UNPROFOR-a od strane Hrvatske, što se tumači kao priprema za napad
hrvatskih snaga, te slaboj popunjenosti i teškom materijalnom stanju u postrojbama SVK
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 2-823/1123 STROGO POVERLJIVO
27. 07. 1994. god.
Informacija podčinjenim
jedinicama KOMANDI poz. v.124
Iz procene neprijatelja proizlazi da se oružane snage Hrvatske pripremaju za agresiju, a
grupišu se uglavnom na pravcu Gospića, Ogulina, Korduna, Siska, Slavonskog Broda i
Županje. Mobilizaciju su djelomično izvršili, a u nekim krajevima je predviđena u augustu,
na vježbama prisustvuju visoke vojne i političke ličnosti. Neke im se jedinice već nalaze na
terenu i po saznanju neće se duže vraćati u kasarne. Povećan broj učesnika u radio mrežama
ukazuje na povećanje jedinica. Vrši se doprema ratne tehnike i TMS na pravcima – Ogulin,
Sisak, Zapadna Slavonija, a veći dio borbene tehnike ostao je maskiran i sakriven u rejonu
Gospića i Ogulina. Odnos prema UNPROFORU govori da se želi iznuditi njihovo
povlačenje što ne ide u prilog miru i rešenju odnosa između RH i RSK, nije isključeno da su
ovi sukobi sa UNPROFOR-om izrežirani i dogovoreni, a na štetu Srba.
Jedinice 15. korpusa su se težišno aktivirale na rješavanju problema nastalih nakon izvlačenja
na nove položaje: dogradnja rukovođenja i komandovanja, obuka, utvrđivanje, zaprečavanje,
poboljšanje smeštaja, po ovim pitanjima maksimalne rezultate postigla je 9. mtbr.
Unapređena je suradnja komandi sa predstavnicima Civilne vlasti, milicije, privrednicima
te usaglašeni stavovi oko sprečavanja šverca i drugih nedozvoljenih radnji. Stanje morala
obezbeđuje u celosti izvršenje borbenih zadataka.
Na moral pozitivno utiču odluke vlade o rešenju statusa boraca i njihovih porodica.
Negativno utječe to što je velik dio boraca pobjegao u Srbiju, a i sada odlaze sa ili bez
odobrenja, ali je Komanda Korpusa preko GŠ SVK uputila zahtjev na najviši nivo SRJ da
se i tu nešto preduzme i da se vrate svi izbjegli v/o kao i profesionalni oficiri i podoficiri iz
ovih krajeva.
Blokada UNPROFORA stvara sumnju da vrhovništvo RH priprema agresiju RSK, posebno
je simptomatično da ovo toleriše i savet bezbednosti.
U posljednje vreme Hrvatska delegacija je posetila sjedište NATO pakta u Briselu,125 turski
predsednik Demirel126 sastao se sa Tuđmanom127 i Izetbegovićem,128 američki sekretar za
123
124
125
126
127
128

70

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Bruxelles.
Sami Süleyman Gündoğdu.
Franjom.
Alijom.

odbranu posjetio je neke evropske zemlje, skrojene su nepravedne mape u bivšoj Bosni, sve
ovo govori da se i dalje kuva na balkanskim prostorima, a na štetu Srba.
Vojska RSK u cjelini je u dosta teškom materijalnom položaju poseban problem je gorivo i
materijalno tehnička sredstva, zato ono što imamo moramo maksimalno čuvati. Komanda
se zauzela da informiše ljude o financijskoj problematici, statusu i pravima ljudi, rješavanju
problema. U zadnje vrijeme je povećan broj građana RH iz ovih krajeva koji dolaze u posjetu
rodbini pa su i tu preduzete mjere da bi se sprečilo oticanje podataka iz RSK.
Zaključci i predviđanja:
1. U okruženju RSK vojno politička situacija se usložava i pogoršava pa su i preduzete mere
borbene gotovosti.
2. Hrvatska vojska nastavlja sa opštim pripremama jedinica za izvođenje ofanzivnih
dejstava, koja bi mogla otpočeti po isteku mandata UN krajem septembra a možda i pre tog
roka. Ova procena je vezana i sa nagoveštajem nekih opozicionih stranaka vjerovatno neće
dozvoliti tražeći razlog u obvezama vezanim za ratna dejstva.
3. Nastaviti će se psihološko-propagandna djelatnost i subverzivna aktivnost prema RSK
kao i pokušaj ubacivanja DTG u dubinu naše teritorije, sa ciljem da se prikupe podaci i
nanesu gubici.
POMOĆNIK KOMANDANTA ZA MORAL
KIK
Kalinić Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5007.

35

1994., srpanj 27.
[Korenica]
Izvješće Odsjeka za obavještajne poslove Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu
SVK o snazi, rasporedu i aktivnostima postrojbi HV-a i MUP-a RH u zoni odgovornosti
korpusa, pritisku na preostale Srbe na području Hrvatske, aktivnostima 5. korpusa ABiH
te popunjenosti obavještajnih i izvidničko-diverzantskih postrojbi korpusa i problemima s
kojima su one suočene
KOMANDA 15. KORPUSA M.P.129
Odsek za ob. poslove
Str. pov. br. 571-77
27. 07. 1994. godine
Referisanje ob. organa
dostavlja.–
GŠ SV RSK – odeljenje za ob. poslove

129

Prijemni pečat: Brzojav NIŠAN, primljen 3. 8. 1994.; poslan u 14,05.

71

1.- Obaveštajna situacija u zoni odgovornosti 15. K
U zoni Korpusa ustaše imaju 4 br. iz rezervnog sastava (143. iz ZP-KARLOVAC, 133. i
138. pod komandom IKM OZ-Rijeka i 111. iz sastava ZP-GOSPIĆ), delove dve gardijske
brigade (do jednog gard. bataljona u Gospiću, Otočcu i Ogulinu), domobranske snage
(slunjski, brinjski, perušićki i gospićki bataljon) i snage specijalne namene iz MUP-a RH na
Velebitu jačine jednog bataljona.
U brigadama rezervnog sastava trenutno se nalazi do 600 ljudi (u komandama, prištabskim
jedinicama, pozadini i jedan bataljon). Gardijske jedinice (jedan bataljon 9. gbr u Gospiću,
jedan u Otočcu i jedan iz 1. gbr u Ogulinu) broje oko 1400 ljudi.
Specijalne snage MUP-a RH drže položaje na Velebitu od Badnja do Tulovih Greda, a broje
oko 300 ljudi. Procenjujemo da u zoni 15. K ima oko 5000 vojnika RH. Popunom jedinica
do pune formacije i dovođenjem još jedne br HV očekujemo da bi se u zoni Korpusa
našlo oko 15000 vojnika RH (4-5 br HV, 2 gardijske brigade, 2 tenkovska bataljona, 1-2
mehanizovana bataljona, 3-4 art. diviziona, 1-2 art. raketna diviziona i jedan PAA divizion).
Očekujemo upotrebu manjih taktičkih desanata i podršku borbene avijacije.
Ustaške snage sada ne ispoljavaju značajnu aktivnost. U zoni 9. mtbr i 70. pbr povremeno
upućuju manje IG u tzv. tampon zoni koje, pored izlaska na svoje ranije položaje, povremeno
provokativno dejstvuju iz pešadijskog naoružanja. U dva navrata (druga polovina meseca
jula) vršili su neku vrstu komandantskog izviđanja na pravcu Ramljani – Turjanski i Otočac
– Vrhovine.
Pored propagande koju intenzivira hrvatsko vrhovništvo i ometanja kretanja snaga UN kroz
RH, sve više je izražen pritisak na preostalo srpsko stanovništvo u Lici, Gorskom kotaru i
Istri (mobilizacija, pozivanje srpskih mladića na redovno služenje roka u HV, demonstracija
sile i šikaniranje seoskog stanovništva, otpuštanje s posla i dr.) što prouzrokuje povećanje
broja onih Srba koji žele napustiti RH.
U zoni Korpusa 5. K Alijine130 vojske sada drže manje snage za kontrolu i obezbeđenje
granice (101. bataljon HVO), oko jedne čete od Baljevca do Sadilovca i oko jedan bataljon
od Skočaja do spoja sa VRS. Gro snaga 5. K angažuje se prema snagama VRS i u sukobima
sa snagama AP ZB. Alijine snage prema našoj zoni ne ispoljavaju aktivnosti, osim što
vrše uređenje položaja za odbranu na kojima redovno smenjuju ljudstvo. Posebno nastoje
održavati kontakte radi šverca. Ove snage su naoružane samo pešadijskim naoružanjem.
Sagledavajući trenutnu situaciju, za sada nema indikatora koji ukazuju na veću pretnju i
ugrožavanje našeg prostora od strane 5. K.
2.- Popunjenost jedinica sa obaveštajnim kadrovima i predlog mera za unapređenje
obaveštajne delatnosti.
U komandi korpusa i potčinjenim komandama brigada ima 6 oficira na dužnosti PNŠ
za ob. poslove (2 AVL, 3 po ugovoru i 1 v/o). Obaveštajni kurs nisu završila 2 oficira (iz
9. mtbr i 70. pbr). Odsek za ob. poslove u k-di korpusa nije popunjen jednim oficirom –
referentom.
Preduzimamo mere da se 103. lbr popuni oficirom po ugovoru i da se isto tako popuni
mesto referenta u odseku k-de Korpusa.
Problemi sa kojima smo suočeni, manje-više su poznati, a verujemo da su slični u drugim
korpusima, kao: angažovanje ob. organa u brigadama na drugim zadacima, nemogućnost
130

72

Alija Izetbegović.

pravovremenog izvršenja određenih zadataka zbog nedostatka m/v, nedostatak pravila i
uputstava, ne regulisanje pitanja saradnje i razmene podataka u zoni brigade i dr.
P r e d l o g:
– da se obavežu organi DB da podatke o neprijatelju vezane za zonu brigade ili korpusa
dostavljaju obaveštajnom organu, odnosno, da upoznaju istog u slučajevima kada u zoni
boravi obaveštajno interesantno lice.
– da se obavežu organi bezbednosti da podatke obaveštajnog karaktera daju na korišćenje
i procenu ob. organu.
– da svojim angažovanjem ispoljavamo uticaj na celokupni sastav k-di i jedinica kako da se
u okviru svojih nadležnosti angažuju na prikupljanje obaveštajnih podataka.
3.- Popunjenost i stanje izviđačko-diverzantskih jedinica i predlog mera za unapređenje
trupnog izviđanja.
Izviđačko-diverzantske jedinice korpusa još su u početnoj fazi formiranja i popune. Proces
je u toku, tako da se podaci menjaju. Stanje sada izgleda ovako:
– 15. IDO: 3 oficira, 5 podoficira i 12 vojnika po ugovoru, 1 aktivni podoficir i 16 v/o
(ukupno 21 profesionalac i 16 v/o).
Od naoružanja i opreme: 2 pkt, 3 sp, 1 dvogled, 2 pasivni dvogled, 1 pasivni nišan
(nema punjač i baterije), 2 MB 60 mm; 1 m/v AR-55, 2 m/v PINC, 1 TAM-110, 1
TAM-110 sa saćastim lanserom raketa, 2 TAM-150, 4 BRDM (sada su u 37. pb),
– IDV/9. mtbr: 1 podoficir AVL, 1 podoficir i 1 vojnik po ugovoru i 14 v/o. Od naoružanja
i opreme ima samo lično naoružanje i 1 m/v TAM-5000.
– IDV/18. pbr: 8 v/o. Ima lično naoružanje i 2 sp.
– IDV/50. pbr: 8 vojnika po ugovoru i 6 v/o. Imaju lično naoružanje, 2 sp i 2 dvogleda.
– IDV/70. pbr: 10 v/o. Ima lično naoružanje, 8 sp, 1 pkt, 2 dvogleda (još 6 dvogleda
posuđeni jedinicama brigada), 1 lanser raketa 128 mm.
– IDV/103. lbr: 2 vojnika po ugovoru i 12 v/o. Imaju samo lično naoružanje.
Ukupno u izviđačko diverzantskim jedinicama 15. K ima 3 oficira, 6 podoficira i 23 vojnika
po ugovoru, 2 aktivna podoficira i 66 v/o.
Obučenost i uvežbanost ID jedinica nije na nivou potreba, jer je deo primljenog kadra po
ugovoru izvršavalo druge zadatke tokom rata. Problem opremljenosti je posebno izražen jer
je dosta opreme po jedinicama i kod pojedinaca bez evidencije. Nastojimo ući u trag i preko
organa u jedinicama uzeti sredstva koja su namenjena ID jedinicama.
Predlog je da se u ovom periodu intenzivira popuna ID jedinica profesionalnim kadrom i
da se neprekidno vrši obuka i uvežbavanje na svakodnevnim zadacima.
NAČELNIK
potpukovnik
Dragoslav Petrović, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

73

36

1994., srpanj 27.
[Knin]
Izvješće Komande 7. korpusa SVK o održanom seminaru pomoćnika zapovjednika za
moralno-vjerske i propagandne poslove postrojbi korpusa na kojem se raspravljalo o brojnim
problemima i slabostima koje opterećuju moral u postrojbama korpusa, s prijedlogom mjera
koje treba poduzeti da bi se situacija poboljšala
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 16-407 STROGO POVERLJIVO
27. 07. 1994. god. KURIROM
Zaključci i zadaci sa seminara,
dostavlja.– KOMANDI _________________________
Na seminaru PK MVP i PP održanom 27. 07. 1994. godine u Komandi 7. K dana je
ocena stanja morala, problemi i slabosti koji opterećuju moral u jedinicama. Na seminaru
su sagledana iskustva sa stanovišta mesta i uloge pomoćnika k-ta za M, VP i PP i precizan
sadržaj i metod rada. Osnovni problem je nedovoljna popunjenost jedinica ranga bataljona
sa pom. k-ta za moral i njihova nedovoljna osposobljenost za rad. Prisutan je i izražen
problem zanemarenosti i zapostavljenosti pom. k-ta za moral, neshvatanje njihovog mesta,
uloge i potrebe za život i rad jedinica.
Na moral boraca bitnog uticaja ima nefunkcionisanje pravne države i njenih organa.
Poseban problem je nepostojanje Vojnog suda, nerešen status porodica poginulih boraca,
invalida ovog rata, porast šverca, razna obećanja koja se ne ispunjavaju (po pitanju odeće,
obuće, plata i dr.), stranačka prepucavanja i slaba primena poreske politike.
Alkoholizam je uzeo velikog maha i preti da preraste u epidemiju sa velikim posledicama.
Porastu alkoholizma doprinosi slab rad, red i disciplina, koja je na nivou sa kojim nemožemo
biti zadovoljni. Saradnja sa sredstvima informisanja je površna i bez određenih ciljeva i
zadataka. Sredstva informisanja nisu u funkciji jačanja borbenog morala boraca i naroda,
odnosno borbene gotovosti SVK. Psihološko propagandna delatnost protiv neprijatelja je
na nivou sa kojim nesmemo biti zadovoljni.
Svesni svih slabosti i propusta, učesnici seminara zauzeli su jedinstven stav da je ovo
poslednja šansa Srpskom narodu da stvori jedinstvenu Srpsku državu u koju će ući svi
etnički prostori na kojim vekovima živi Srpski narod. Za sve slabosti, nedostatke i propuste
IMAMO VREMENA da ih otklonimo, ali sad povučenu i ZACRTANU DRŽAVNU
GRANICU NEĆEMO NIKAD IMATI VREMENA da je promenimo. Ovaj stav mora
znati svaki pošteni Srbin kome u srcu leži jedinstvena Srpska država. Ovo je zadatak ispred
svih zadataka svakog Srbina.
Imajući u vidu ove stavove i zaključke, a u cilju realizacije istih
NAREĐUJEM
1. Izvršiti popunu ratnih i mirnodopskih dužnosti u organima za moral od bataljona
do brigade (puka). Rok od 01. 08. 1994. godine trajan zadatak. Spisak lica koja budu
postavljena dostaviti do 10. 08. 1994. godine u Komandu Korpusa (organu za moral).
2. Pomoćnik k-ta za moral je stručni (rukovodeći) organ Komande za moral, prati stanje,
predlaže mere za unapređenje rada u oblasti morala, lično se angažuje u realizaciji zadataka
74

i mera po zadatku komandanta i po formacijskoj nadležnosti. Njegov rad i aktivnost mora
biti u funkciji RiK-a radi ostvarivanja zadatka jedinice. Komandanti su obavezni da traže
i saslušaju predloge pomoćnika za moral. Težišni zadatak PKM, VP i PP je razvijanje
svesti; uverenja i ubeđenja u neophodnost odgovornog odnosa i discipline u ostvarivanju
zadataka koje komanda jedinice postavlja u cilju odbrane RSK. Sa tog stanovišta ceni svoj
rad i rad ostalih da bi aktivnost, ponašanje i delovanje doprinelo odbrani slobode i opstanka
Srpskog naroda i njegove države. Konkretnije rečeno da li je odgovornost i disciplina u
radu i ponašanjima na tom nivou da doprinosi jačanju morala, odnosno borbene gotovosti
jedinice. Ovo je trajan zadatak PK za moral.
3. Osnovni princip odnosa u SVK jeste jednostarešinstvo i subordinacija, a taj princip
moraju poštovati i u svom radu i RiK-u razvijati sve starešine. To znači da je za ukupno
stanje u jedinici odgovoran komandant te jedinice, a svaki v/o i starešina odgovoran je za
svoj rad pretpostavljenom starešini. Svaki starešina kao i PK za M mora da radi na izgradnji
principa jednostarešinstva i subordinacije sa ciljem očuvanja izgradnje autoriteta RiK-a.
Rok odmah, trajan zadatak.
4. Raditi na izgradnji discipline, tako da se za svako veće narušavanje discipline mora
odgovarati u skladu sa Zakonom o SVK. Uticati na svest i ponašanje, da je disciplina
tačno i odgovorno izvršavanje naređenja pretpostavljenih i pridržavanje propisa u SVK.
Za neblagovremeno odazivanje u jedinicu, privođenje od organa Vojne policije, tj. za
svako neopravdano izostajanje i nedolazak u jedinicu obavezno pozivati na disciplinsku
odgovornost. Obavezno na disciplinskoj odgovornosti saslušati razloge disciplinskog
prestupa, sačiniti službenu zabelešku, izreći odgovarajuću meru uz obavezno nadoknađivanje
vremena koje je v/o proveo van jedinice. Svaki pretpostavljeni starešina u okviru svoje
nadležnosti preduzima odgovarajuće disciplinske mere (kazne) prema Zakonu o SVK, a
ako je disciplinski prestup, onda predlaže više pretpostavljenom da on izrekne odgovarajuću
meru u skladu sa njegovom nadležnošću. Ovako se mora raditi i u drugim slučajevima
nediscipline. Razviti saznanje da SVK, tako i svaka njena jedinica mora biti disciplinovana,
jer bez potrebne discipline nemožemo ostvariti ciljeve naše borbe, odbranu teritorije i
opstanka svog, svoje porodice i našeg naroda. Rok odmah, trajan zadatak.
5. Obilazak položaja, pružanje pomoći potčinjenim K-dama i razgovor sa borcima i
narodom mora biti težišni zadatak organa za moral. Za obilazak boraca na položajima
povremeno pozivati i sveštena lica SPC. Rok odmah, trajan zadatak.
6. Uspostaviti i održavati što tešnju saradnju sa sveštenim licima SPC u zoni odgovornosti
Korpusa i brigade. Rok 01. 08. 1994. godine, trajan zadatak.
7. Učiniti maksimalne napore da se spreči svaka samovolja i nezakonito vladanje i ponašanje
pojedinaca. Rok odmah, trajan zadatak.
8. Raditi stalno na upoznavanju problema kod ljudi jer se ne može biti human ako se ne
poznaju ljudi i njihovi problemi. Briga za ljude (borce i starešine) mora biti stalna, tako
da se vodi računa o ishrani, odeći, obući, zdravlju i odmoru, ali i o porodici. Rok odmah,
trajan zadatak.
9. Informisanju pokloniti značajnu pažnju tako da svako zna svoje mesto i ulogu. Težišni
zadatak. Težiti da se poznaju rezultati i uspesi, položaj srpskog naroda kako u RSK tako i u
RS i u SRJ, u Evropi i Svetu.
Informisanjem se moraju davati odgovori na konkretna pitanja u jedinici, tako da se sastav
jedinice motiviše za izvršenje zadataka i razvija odgovornost i disciplina. U informisanju
polaziti od toga da na svest i ponašanje sastava jedinice najneposrednije utiču okolnosti
75

i uslovi u kojima se živi i radi. Od toga uvek polaziti i tome se vraćati. Na moral najbolje
utiču odgovori na postavljena aktuelna pitanja i rešavanje problema. Svaki problem i pitanje
gledati sa stanovišta izvršenja zadataka jedinice, tj. obezbeđenja zone odbrane od napada
ustaša. Otvoreno saopštiti ako se nemože odgovoriti na pitanje i rešiti problem šta će se
učiniti i podsetiti da nema ni jednog razloga koji bi nas mogao odvratiti da odgovorno
vršimo zadatak odbrane svoje Otadžbine. Rok odmah, trajan zadatak.
10. Ličnim angažovanjem PKMVP i PP u saradnji sa odgovornim licima za politički rad u
opštinama, MZ, školama, RO i drugim sredinama u zoni odgovornosti jedinica, poboljšati
politički rad na terenu koji doprinosi jačanju borbenog morala. Rok odmah i trajan zadatak.
11. Svim pripadnicima SVK, dok su u uniformi zabraniti propagairanje i delovanje sa
pozicija bilo koje političke stranke ili pokreta. Rok odmah i trajan zadatak.
12. Sprečiti i zabraniti svako stranačko delovanje u jedinicama SVK, u sredstvima
informisanja i na drugim mestima i aktivnostima gde je vojska organizator i izvođač. Rok
odmah i trajan zadatak.
13. Osnovni cilj i svrha postojanja i delovanja SVK je formiranje jedinstvene Srpske države
na vekovnim Srpskim prostorima. U tom cilju pripadnici SVK rade, deluju i ponašaju se u
duhu Ustava, Zakona i propisa jedinstvene Srpske države. Pripadnici SVK nisu i ne smeju
biti politički opredeljeni. Pripadnici SVK priznaju i besprekorno izvršavaju odluke Vrhovne
komande SVK, odnosno SRPSKE VOJNE KOMANDE. Rok odmah i trajan zadatak.
14. Angažovanjem svih vojnih, društvenih struktura i subjekata da se smanje vanredni
događaji u jedinicama. Rok odmah i trajan zadatak.
15. Vršiti redovno analize vanrednih događaja i preduzimati disciplinske i druge mere
prema onim licima koji ne preduzimaju adekvatne mere za smanjenje i eliminisanje VD.
Rok odmah i trajan zadatak.
16. Za borbu protiv alkoholizma angažovati sva raspoloživa sredstva, snage i mogućnosti.
Upozoriti sve društvene strukture da alkoholizam uzima sve većeg maha sa svim predznacima
epidemije sa najtragičnijim posledicama po Srpski narod. Rok odmah i trajan zadatak.
17. Da bi poboljšali informisanje ne samo v/o već i stanovništva nužno je predlagati
Komandi Korpusa (PKM, VP i PP) priloge za RTV RSK. Predloge dostavljati ponedeljkom
za utorak na TV, a subotom za nedelju radi emitovanja na radiju Knin. Rok trajan zadatak
od 01. 08. 1994. godine.
18. Svake subote u mesecu GŠ SVK dostavljati sedmično izveštaj o stanju morala. U izveštaju
obuhvatiti šta je rađeno u prethodnoj i šta se planira u narednoj sedmici, karakteristični
oblici ispoljavanja morala, broj poginulih i ranjenih v/o, broj i vrste VD (po tabeli koja vam
je dostavljena) i predlog za sedmičnu analizu Predsedniku Republike. Trajan zadatak.
19. Izraditi plan obeležavanja godišnjica važnijih događaja i pogibija starešina i boraca u
brigadama – pukovima. Planom obuhvatiti celu kalendarsku godinu, a jedan primerak
dostaviti Komandi 7. K. (PKM, VP i PP) do 15. 08. 1994. godine.
20. Raditi na oživljavanju kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti u kasarnama (u radu sa
mladim vojnicima) a na terenu prema uslovima i okolnostima (prema mogućnostima). Rok
odmah, trajan zadatak.
21. Angažovanjem svih vojnih i civilnih struktura i subjekata sprečiti krađu i prisvajanje
vojne, državne i privatne imovine, kao i svaki drugi oblik šverca, kriminala i nezakonitog
bogaćenja. Rok odmah i trajan zadatak.
76

22. Koliko je to god moguće omogućiti sportistima koji su v/o da učestvuju u sportskim
takmičenjima na svim nivoima. Takve v/o angažovati u smenama kad nemaju takmičenje.
Rok trajan zadatak.
23. Razvijati pravilne odnose među sastavom jedinice, tako što obezbediti poštovanje ličnosti
i dostojanstva i časti svakog borca i starešine. Prema nosiocima nedrugarstva pravovremeno
preduzimati odgovarajuće mere sa ciljem da odnosi između boraca i starešina budu
primereni potrebama i interesima narodne vojske RSK koji se bore za slobodu i opstanak
srpskog naroda, sprečiti sve oblike veze, protekcije i dr., a nosioce tih pojava pozivati na
odgovornost i preduzimati odgovarajuće mere. Rok odmah, trajan zadatak.
24. Svaki pom. k-ta za M radi mesečni i dnevni plan rada, a za važnije konkretne zadatke
radi podsetnik za rad. Pre izvršenja svakog zadatka dobro osmisliti cilj, metod i sadržaj rada
i dobro se lično pripremiti. Kod komandanta ići sa predlogom i stavom o nekom problemu
i u svakom trenutku biti spreman da se izloži procena stanja morala u jedinici. Voditi
evidenciju o problemima značajnim za moral jedinice. U svakom kontaktu sa ljudima čuvati
ugled i autoritet svoj i drugih starešina, uvek misliti šta reći pred kime i na koji način. Ne
davati obećanja koja ne mogu da se ispune. Rok od 01. 08. 1994. godine, trajan zadatak.
Ovaj akt je trajnog karaktera, čuvati ga kao podsetnik za rad pomoćnika k-ta za M, sa
sadržajem upoznati sve starešine u jedinici, a v/o izvodno prema potrebi. Zadaci se moraju
realizovati u delo, a nema valjanog razloga da se oni ne sprovedu.
SD/ST
KOMANDANT
Pukovnik
Boro Poznanović, [v.r.]
M.P.131

M.P.132
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

37

1994., srpanj 27.
[Vrginmost]
Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK Tehničkom organu Komande 21.
korpusa SVK za osiguranje popune postrojbe raketama i strojnicama
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov. br. 484-116133
27. 07. 1994. godine
131
132
133

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9046, Str. pov. br. 1591-1, 6. 8. 1994., Benkovac.
Dopisano rukom.

77

Popuna sa raketama 9M14M i
mitraljezima 7,9 mm M-53, traži.­
KOMANDI 21. KORDUNAŠKOG KORPUSA

/Tehničkom organu/
Molimo vas da nam za četu BVP M-80 obezbedite popunu sa raketama 9M14M u iznosu
od 60 komada. Četa raspolaže sa 11 komada BVP M-80, svaki BVP sleduje za jedan b/k 4
komada PO raketa 9M14M, to je ukupno potrebno 44 komada.
Isto tako u pozadinskom vodu imamo svega 6 komada navedenih raketa, a treba biti 0,5 b/k
odnosno 22 komada raketa.
Četu OT-M60 (9 kom. OT M60) trebamo popuniti sa 5 komada mitraljeza 7,9 mm M-53,
koji po formaciji pripadaju ovoj četi. Za sada svega 4 OT M-60 imaju mitraljeze 7,9 mm
M-53 a ostalih 5 to nemaju. Za svaki mitraljez treba obezbediti i 1 b/k municije 7,9 mm,
ukupno 15.000 komada (b/k mitraljeza je 3000 komada metaka).
Molimo vas da popunu izvršite što pre kako bi b/g jedinice podigli na viši nivo.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorović, [v.r.]
M.P.134
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

38

1994., srpanj 28.
Knin
Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK ministru unutarnjih poslova RSK
sa saznanjima, dobivenim od Resora državne bezbednosti Srbije, o namjeri hrvatskih
specijalaca da, preobučeni u uniforme VJ, izvrše helikopterski desant u području mostova na
Dunavu kod Bezdana i Bogojeva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
RESOR DRŽAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-946/94.
Knin, 28. 07. 1994.
– MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RSK

KNIN
Predmet: Aktivnosti HV.–
134

78

Okrugli pečat: Vojna pošta 9113, Vrginmost.

Dana 27. 7. 1994. godine od Resora DB Republike Srbije dobili smo hitnu depešu sledećeg
sadržaja:
“Raspolažemo saznanjima da se u reonu sela Nuštar, bazira jedinica za specijalne namjene
Hrvatske vojske koja uvježbava helikopterski desant. Helikopterski desant bi trebalo da se
izvede u reonu mostova na rijeci Dunav kod Bezdana i kod Bogojeva. Hrvatski specijalci bi
desant izveli preobučeni u uniforme VJ, što bi pred međunarodnom javnošću prikazali kao
CASUS-BELLI, omogućavajući po scenariju vazdušnim snagama NATO-a da bombarduju
i sruše navedene mostove. Tokom protekle sedmice HV je na potezu Vinkovci – Osijek
izvršila koncentraciju oklopno-mehanizovanih jedinica i to združenih sastava.”
Podatke vam dostavljamo na znanje i daljnje operativno korištenje.
Za135 NAČELNIK RESORA
Drača Aco
[………., v.r.]136
M.P.137
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

39

1994., srpanj 29.
Knin
Izvješće Resora državne bezbednosti MUP-a RSK ministru unutarnjih poslova RSK sa
saznanjima o povećanoj koncentraciji hrvatskih snaga i vojne tehnike na području Zbornog
područja Osijek i prema zapadnoj Slavoniji
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
RESOR DRŽAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-953/94.
KNIN, 29. 07. 1994.
– MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RSK
KNIN
Predmet: Saznanja o aktivnostima HV usmjerenim prema teritoriji RSK.–
Prema saznanjima koja pristižu od izvora sa teritorija RH na području Zbornog područja
Osijek (linija Đakovo-Osijek) povećava se koncentracija HV i tehnike.
U poslednje vrijeme na aerodromu Čepin dovoze se helikopteri “Gazela”, a pomoću
tegljača-labudica dovlače se i tenkovi. Izvor koji je prije nekoliko dana stigao na teritorij
SRJ upozorava da je na aerodromu Čepin prije nekoliko dana prebačeno kamionima više
135
136
137

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, MUP, Resor državne bezbednosti, Knin.

79

helikoptera, a isto tako tvrdi da je primjetio tegljače koji su vukli tenkove. Tim tvrdnjama
idu u prilog informacije da je HV preko aerodroma Split dobila nove avione i helikoptere.
Osim prebacivanja tehnike, jedinice koje se nalaze oko Osijeka pristigle su sa područja
Dalmacije i zapadnih delova RH što ukazuje na pregrupisavanje hrvatskih snaga na ovom
prostoru sa ciljem postavljanja u položaj za izvođenje glavnog udara na pravcu OsijekVukovar. U prilog ovoj informaciji idu i operativna saznanja o povećanoj koncentraciji
i grupisanju snaga RH prema Okučanima i okolini Našica. Također HV neprekidno se
utvrđuje na pozicijama “Spačvanskih šuma” sa ciljem zaustavljanja jugoslavenske vojske u
slučaju pružanja pomoći, te davanja artiljerijske podrške jedinicama koje bi napadale iz
pravca Županje i Vinkovaca. Osim HV u operativnoj zoni Osijek uočava se i veći broj
stranih plaćenika iz Njemačke, Italije i drugih zemalja od kojih se stvaraju posebne jedinice.
Prema neprovjerenim informacijama u slučaju izvođenja agresije prema Zapadnoj i Istočnoj
Slavoniji Vrhovništvo RH planira upotrebiti oko 100.000 vojnika. Ovaj podatak je sa
teritorije Podravske Slatine od žene oficira HV.
Također izvor blizak oficiru HV u informativnom razgovoru navodi da se od 01. 08.
1994. godine planira izvršiti opšta mobilizacija gdje bi bilo uključeno sve fizički i radno
sposobno stanovništvo radi stavljanja u funkciju oružane borbe hrvatskih snaga. U
odnosu na vrijeme izvođenja oružane agresije u više slučajeva potvrđuje se informacija da
će se to učiniti u prvoj polovini 8. mjeseca. Takve izjave mogu se čuti među hrvatskim
vojnicima i oficirima, a raspolažemo i saznanjima da iz Švicarske stižu upozorenja
hrvatskim radnicima na privremenom radu u inostranstvu da se vraćaju sa godišnjih
odmora na radna mjesta.
Osim navedenog raspolažemo saznanjima da je iz područja istočnog djela Osijeka izvršen
razmještaj materijalno-tehničkih sredstava po dubini, kao i na području Virovitice.
Budući da su ova saznanja i informacije o koncentraciji HV i tehnike i njihove namjere
za agresiju prema RSK neprovjerena postoji mogućnost fingiranja priprema za agresiju
prema određenim dijelovima teritorije RSK. Ovim aktivnostima ili čak dezinformacijama
plasiranim od strane HV, uzimajući u obzir i ranija saznanja o koncentraciji snaga i tehnike
prema drugim dijelovima teritorije RSK, nameće se zaključak da se ovim prikriva stvarna
namjera za agresiju na određenim dijelovima a izvela bi se na drugim djelovima teritorije
RSK.
Ova saznanja Vam dostavljamo na korištenje i daljnju analizu.
Za NAČELNIK RESORA
Drača Aco
[……….., v.r.]138
M.P.139
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

138
139

80

Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, MUP, Resor državne bezbednosti, Knin.

40

1994., srpanj 29.
[Knin]
Obavještajna informacija Glavnog štaba SVK o intenzivnoj obuci pilota HRZ-a, pojačanim
aktivnostima hrvatskih snaga i njihovom mogućem skorašnjem napadu na RSK, teškom
stanju na području Cazinske krajine te pritisku međunarodne zajednice na bosanske Srbe
da prihvate prijedlog mirovnog plana Kontakt grupe za BiH
OBAVEŠTAJNA INFORMACIJA
Za dan 29. jula 1994. godine
U toku 29. jula 1994. godine dobijeni su sljedeći obavještajni podaci:
I. Od obavještajne uprave GŠ VJ:
Sektor za operativno-štabne poslove:
Pulski aerodrom postao je glavni vojni aerodrom za obuku pilota HV. U zadnjih mjesec
dana vrše se intenzivni letovi sa izvođenjem bojevih gađanja na objektima na kopnu, moru
i vazduhu. U vazduhu se uoči i po 10 aviona istovremeno (radi se uglavnom o MIG-21).
Pored taktičkih radnji gađanja se vrše iz ličnog naoružanja te topova i minobacača.
U Bjelovaru su u toku opsežne pripreme za mobilizaciju svih raspoloživih snaga, pre svega,
Bjelovarskih brigada. Poziv je upućen javno a izvor kaže da se do 12. augusta može ući
ili napustiti RH a poslije tog datuma ta mogućnost se ukida. Bjelovarske brigade će biti
upotrebljene jedna u rejonu Okučana a druga prema Pakracu.
Izvor daje procjenu da je napad Hrvatske na RSK neizbježan.
II. Organi bezbednosti:
Nema podataka.
III. Od komanda korpusa obavještajnih organa:
Komanda 15. korpusa:
Ništa značajno.
Komanda 21. korpusa:
Na prednjem kraju primjećena pojačana aktivnost ustaških snaga uz r. Koranu i r. Kupu i
to u zoni razdvajanja. Maskirani u civilna odijela patroliraju čamcima, vrše poljoprivredne
radove naročito u rejonu s. Rečica, Lasinja a u rejonu s. Trgovičić brdo bagerom utvrđuju
liniju na p/k.
Na ratištu AP ZB nema značajnijih promjena. Borbe se vode na liniji Tržac – Krakača –
Todorovo – Golubovići – Crevareno140. I pored žestokih napada 5. K linija dodira uglavnom
ostaje nepromenjena. Snage NO AP ZB su djelomično izgubile moral, tako da svakodnevno
deo v/o bježi preko naše teritorije u RH. Problema sa mobilizacijom imaju i jedinice 5. K.
Na graničnom prelazu prema RSK na Turnju, umesto izbjeglica prelaze kontrolišu pripadnici
MUP-a Karlovac.
Komanda 11. korpusa:
Blokada UN-a na punktovima kod Osijeka i Vinkovaca prekinuta je posredstvom policije.
140

Vjerojatno se radi o mjestu Crvarevac.

81

Ne raspolaže se podacima o grupisanju oklopno-mehanizovanih sastava u rejonu Osijeka,
izuzev ranije registrovanog prisustva sedam tenkova u rejonu Čepina i manji broj u kasarni
“Drava”. Jedinica specijalnog sastava HV je boravila u s. Nuštar, ali je zbog incidenta sa
lokalnim stanovništvom 21. 07. 1994. godine vraćena u Vinkovce.
Komanda 7. korpusa:
Nema podataka.
Komanda 39. korpusa:
Nema podataka.
Komanda 18. korpusa:
Nema podataka.
IV. 101. Obavještajni centar:
U periodu 15.-16. 08. 1994. godine realno je očekivati značajno pogoršanje situacije između
RSK i RH. Sve je više najava da bi u tom vremenu moglo doći do napada na RSK. Za sada
se ne može pouzdano utvrditi na kojim pravcima bi napad mogao biti izveden.
Trenutno se formiraju ekipe lekara i ostalog medicinskog osoblja za sanitetsko zbrinjavanje.
U narednom periodu 2-3 dana ekipe će biti formirane, a njihovo upućivanje na teren može
se pratiti.
MUP-RSK:
Resor DB:
Dana 19. 07. 1994. godine u Suhopolju primjećena velika kolona vojnih kamiona (nepoznat
broj) punih vojnika. Kolona je došla iz Varaždina a dalje kretanje je nepoznato. Na putu
Bjelovar – Virovitica primećena kolona HV dužine oko 500 metara koju su sačinjavali
kamioni puni vojnika, oklopna vozila, tenkovi (oko 5 tenkova) i džipovi koji su vukli topove.
Izvor tvrdi da je pravac kretanja kolone Okučani.
Na području Delnica se provodi mobilizacija a jedinice predviđene za odbranu Rijeke
pripremaju se za pokret u pravcu Ličkog ratišta.
V. Elektronskim izviđanjem:
RPG – Crveni Čot:
Na nivou Vlade RH i BiH dogovoreno da se iz RH uveze kamenit u BiH. Hrvati bi izvršili
transport do Zenice a onda bi se transportovalo dalje (ne navodi se gdje, koliko ni za koje
potrebe).
RPG – Petrova Gora:
Ništa značajno.
RPG – Vinalić:
Inžinjerijske jedinice 126. brigade su juče i danas završile poslove oko uređenja položaja.
Disciplina HV zadnjih dana je na zavidnom nivou.
RPG – Benkovac:
Od 05.00 časova počeli su sukobi između Fikretovih141 snaga i snaga Alije Izetbegovića.
Borbe se vode oko Todorova.

141

82

Fikret Abdić.

VI. Podaci dobiveni od VRS:
GŠ VRS:
Tokom 28. 07. 1994. godine u vreme zasedanja skupštine RS povodom ponovnog razmatranja
predloga kontakt grupe o teritorijalnom razgraničenju, više zapadnih obavještajnih službi nam
je na razne načine plasiralo podatke da treba predlog kontakt grupe prihvatiti, uslovljavajući
to kaznenim mjerama međunarodne zajednice protiv RS. Plasirali su podatke o: mogućnosti
korekcije plana nakon njegovog prihvatanja, opasnosti od intervencije snaga NATO-a
pojačanim ofanzivnim dejstvima snaga Federacije, agresijom NDH na RS i RSK, skidanjem
embarga na uvoz vojne opreme Muslimanima, povlačenjem UNPROFOR-a i drugih
međunarodnih organizacija sa teritorije RS, bombardovanjem gradova u RS, SRJ i slično.
Pojedini izvori bliski NATO strukturama najavljuju da je kontakt grupa spremna uvažiti
određene zahtjeve koje je uslovio i parlament RS na predloženi plan kontakt grupe, uz uslov
da se pitanje ustavnog uređenja odgodi za najmanje dvije godine. To obrazlažu potrebom
da se sukobi i mržnja zaraćenih strana u bivšoj BiH smire, nakon čega bi se stvorili uslovi za
jedinstvenu i cjelovitu BiH.
1. KK:
U Bihaću je sve mobilisano. Stanje je dosta loše a dio stanovništva je zahvatila glad tako da
se svakodnevno povećava panika a narod se posebno boji predstojeće zime. Vode se žestoke
borbe u rejonu Todorova. Dana 27. 07. 1994. g. na zakletvi mladih vojnika u Koprivni su
padale granate koje su izazvale pravi masakr.
2. KK:
Obzirom na teško stanje u Bihaću u pogledu namirnica krizni štab Bihaća na svojoj sednici
je odlučio da se sa Srbima iz RSK ide u najotvorenije pregovore i da se pristane na visoku
cijenu koju budu tražili samo da konvoj od 160 kamiona koji čeka u Zagrebu propusti
preko L. P. Sela.142
Snage 5. K koje se nalaze u Stijeni danas prelaze u ofanzivna dejstva. Također pripremaju
napad prema Golubovićima.
Z a k lj u č a k:
1. Nema značajnijih promena u odnosu na prethodni izveštaj. Svi podaci ukazuju da se u
Hrvatskoj vrše opsežne pripreme, ali u navedenih 15-20 dana nije realno očekivati sukobe
sa HV.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 31.

41

1994., srpanj 30.
[Vrginmost]
Izvješće zapovjednika 21. oklopnog bataljona SVK Komandi 21. korpusa SVK o velikom
broju neispravne borbene i neborbene tehnike u postrojbi

142

Ličkog Petrovog.

83

V O J N A T A J N A
P O V E R L J I V O!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov br. 484-119 143
30. 07. 1994. godine
Podatke o ispravnosti borbene i
neborbene tehnike, dostavlja.–
KOMANDI 21. KORDUNAŠKOG KORPUSA
Usled nedostataka r/d i novčanih sredstava za nabavku r/d putem kupovine i izrade, u
jedinici imamo velik postotak borbenih i neborbenih m/v u neispravnom stanju.
Sa naše strane učinili smo sve da nabavimo potrebne r/d, pisali smo trebovanje Komandi
korpusa, odlazili u PB Knin i PB Banja Luka, samoinicijativno smo odlazili u GŠ VJ
TU i PB Beograd gde smo dobili podatke sa kojim r/d raspolažu u VJ i objašnjenje da
r/d možemo dobiti od VJ, samo putem trebovanja preko GŠ vojske RSK. Tražili smo od
Komande korpusa novčana sredstva za nabavku r/d, ali zbog nedostatka istih nismo mogli
uraditi ništa. Vršili smo skidanje r/d sa m/v koja su rashodovana i iste ugrađivali na m/v i
dovodili ih u ispravno stanje, međutim i toga izvora snabdevanja više nema.
Najveću pomoć smo imali od PB Banja Luka, naročito za borbena m/v, gde smo od ove PB
dobili određeni broj r/d i stručnu radnu snagu koja je radila na našoj tehnici, ovo činimo
i sada i oni su nam najveći oslonac po ovom pitanju. Radi ilustracije i uvida u ispravnost
borbene i neborbene tehnike dajemo vam pregled ispravnih i neispravnih m/v.
1. Od 18 tenkova M-84, 2 su zbog neispravnosti rezervoara za ulje neispravna, ili u
postocima 11,2%.
2. Od 11 BVP M-80, 3 su neispravna ili 27,3%.
3. Od 9 OT M-60, 3 su neispravna ili 33,3%.
4. Tenk n/m, TZI i BTR-5OPU su ispravni 100%.
5. Od 25 neborbenih m/v, 11 su neispravni ili 44%.
Rekapitulacija: Od ukupno 41 borbeno m/v, 8 neispravnih ili 19,5%.
Od 25 neborbenih m/v, 11 neispravno ili 44%.
Kod neborbenih m/v koja za sada računamo ispravna, u stvari su tehnički neispravna, naročito
zbog istrošenosti guma, kao i drugih nedostataka koja spadaju u tehničku ispravnost vozila,
ali su u pokretnom stanju i za sada bi mogla služiti za izvršenje snabdevanja u izvršenju
borbenih zadataka.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorović, [v.r.]
M.P.144
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.
143
144

84

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9113, Vrginmost.

42

1994., srpanj 31.
[Knin]
Izvješće Glavnog štaba SVK predsjednicima Republike Srbije, Slobodanu Miloševiću, i
RSK, Milanu Martiću, te načelniku Generalštaba VJ, general-pukovniku Momčilu Perišiću,
o intenzivnim hrvatskim pripremama za napad na RSK, nabavi oružja iz inozemstva i
obuci pripadnika HV-a od strane vojnih instruktora iz inozemstva, mobilizaciji muslimana
u zapadnoeuropskim zemljama, pojavi ideje “svemuslimanskog pomirenja” na području
Cazinske krajine, teškoj situaciji u postrojbama SVK te stavu pripadnika SVK da su mape
Kontakt grupe za BiH pogubne i neprihvatljive za srpski narod u cjelini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 3-359
31. 07. 1994. god. VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Redovni operativni
izveštaj GŠ SVK,
– d o s t a v lj a. –
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE
/gospodinu Slobodanu Miloševiću/
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
/gospodinu Milanu Martiću/
NAČELNIKU GENERALŠTABA VJ
/general-pukovniku Momčilu Perišiću/
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U Hrvatskoj se sa nesmanjenim intenzitetom nastavljaju pripreme za agresiju na RSK. Javni
nastupi su ratno-huškački i usmereni su na psihološke pripreme stanovništva i pripadnika
Hrvatske vojske za rat protiv Srba u RSK. Hrvatska ne krije opredeljenje da ratom rešava
probleme odnosa sa RSK. Hrvatska oružana sila se predstavlja kao dobro opremljena i
obučena vojska sposobna da oružanom borbom uspostavi suverenitet Hrvatske nad RSK.
U porastu su aktivnosti kao što su: izviđanja duž linija razgraničenja, ulasci policije u
zabranjene zone, pokreti borbenih sredstava i jedinica ka liniji razgraničenja. U toku je
formiranje sanitetskih ekipa i priprema za njihovo upućivanje na moguće pravce agresije
(ove ekipe su za sada upućene na pravac Sisak – Petrinja). Nastavlja se sa pozivanjem ljudstva
u ratne jedinice i formiranje novih sastava specijalne namene. Prisutan je otpor mobilizaciji
na prostoru Istre (119. br HV duže vremena je nepopunjena). U Operativnoj grupi Zadar
formiran je 84. specijalni samostalni bataljon “Termiti” koji je popunjen ekstremistima
pretežno izbeglim sa teritorije RSK.
Oblast Gorskog kotara je pod pojačanom kontrolom MUP-a i Hrvatske vojske. Kontrola
ove teritorije je pojačana od 20. 07. 1994. godine.
Blokada pripadnika UNPROFOR-a u kontekstu ukupnih priprema, pored diskreditiranja
UN, ima za cilj da se prikriju taktička i operativna pomeranja HV prema linijama fronta i
zauzimanje povoljnijeg taktičkog položaja prema snagama RSK.
85

Posle 15. 08. 1994. godine očekuje se pogoršavanje stanja između Hrvatske i RSK. To se
poklapa sa zamišljenim vremenom okončanja blokade UNPROFOR-a (Hrvatska očekuje
povlačenje UNPROFOR-a sa linija razdvajanja). Računa se i na veće sukobe srpskih i
hrvatsko-muslimanskih snaga.
Logistička podrška HV se i dalje nastavlja iz inostranstva gde se nabavljaju raketni sistemi
i letelice, te druga oprema i naoružanje koje namenska proizvodnja Hrvatske ne može
obezbediti. U međuarmijskoj saradnji Hrvatska obezbeđuje vojne instruktore, posebno iz
SRN,145 Francuske – Legija stranaca i zemalja Beneluxa.
Pripadnici Legije stranaca su uključeni u obuku specijalnih sastava, a njihovo angažovanje
smo registrovali i u pripremi pokazne vežbe na Viru. Instruktori iz SRN i zemalja Beneluxa
su uglavnom članovi klubova koji u svom programu rada imaju fašističku orjentaciju, a
ideje u ovom času realizuju na prostoru Hrvatske i bivše BiH.
U Hrvatskoj vojsci usvojena je potpuna orjentacija promene taktike koja je zadržana od JNA
i uglavnom se preuzima taktika NATO. Na to ukazuje formacija oklopnih i mehanizovanih
sastava, raspored oruđa na VP, te pripreme za izvođenje napada na pojedinim pravcima.
Stanje u bivšoj BiH
U više zemalja Zapada nastavlja se mobilizacija muslimana i njihovo upućivanje u tzv.
Armiju BiH. Mobilizacija se izvodi u organizaciji muslimanskih ambasada i zavičajnih
klubova. Pored borbenih dejstava koja su u toku dalji tok razvoja situacije očekuje se posle
30. 07. 1994. godine nakon što budu obelodanjene odluke Ministarskog sastanka u Ženevi.
Kao kritično vreme nagoveštava se 01. 08. 1994. kada bi mogla otpočeti dejstva na Koridor.
Ozbiljni problemi javljaju se u funkcionisanju veštačke hrvatsko-muslimanske federacije
i sva predviđanja govore da je verovatnije očekivati nove veće sukobe nego potpuno
zaživljavanje koalicije.
Naoružavanje muslimana odvija se najvećim delom preko Hrvatske, a potpisivanje
sporazuma i ugovora između Tuđmana146 i Demirela147 na Brijunima je ovu aktivnost
gotovo legalizovao.
Uloga turskih snaga u sastavu UN na prostoru BiH je u kontekstu ukupnih nastojanja
muslimanskog sveta da potpuno zauzme teritoriju BiH.
Stanje u AP ZB
Stanje na liniji dodira između snaga NO AP ZB i 5. K je bez promjene. Intenzitet borbi
je slab i nema realnih izgleda da snage NO AP ZB u borbi ostave kvalitet. Štaviše, ima
sve više zagovornika ideja o svemuslimanskom pomirenju. Jedan broj takvih nalazi se i u
neposrednom okruženju Fikreta Abdića. Indikativna je i normalizacija odnosa na liniji RH
– AP ZB, otvaranje trgovačkog koridora, pomoć u zbrinjavanju ranjenih i obolelih i sl.
F. Tuđman se u ovom času nudi da bude posrednik u kontaktima između A.148 Izetbegovića
i F.149 Abdića sa nadom da to čini u vlastitom interesu.
Raspolažemo nepotvrđenim podacima da u savetodavnom pogledu značajnu ulogu igra
Ragib Heudžanić, koji živi u Hrvatskoj, a održava prisne veze sa Abdićem.
145
146
147
148
149

86

Savezna Republika Njemačka.
Franje.
Sami Süleyman Gündoğdu.
Alije.
Fikreta.

Stanje na teritoriji koju kontroliše 5. K je vrlo složeno zbog smanjenih mogućnosti
snabdevanja. Sve je više lica koja žele napustiti taj prostor i preko RSK otići u Hrvatsku.
101. bojna HVO ne učestvuje u borbama.
Z A K LJ U Č A K:
1. Pripreme HV za agresiju na RSK se nastavljaju, a u psihološkom pogledu vrši se priprema
celokupnog stanovništva za predstojeće napore. Problemi za UN i popuna jedinica ne
ukazuju da bi do agresije moglo doći u narednih 15-20 dana.
2. NAŠE SNAGE
Težište rada Komandi i jedinica bilo je na praćenju aktivnosti Hrvatske vojske, posebno
pokreta i aktivnosti na liniji razdvajanja. Utvrđivanje naših položaja i rejona vrši se po planu.
Zbog nedostatka goriva uređenje položaja i saobraćajnica praktično je prestalo.
Preduzeto je više mera sa ciljem da se poveća intenzitet obuke. U većini korpusa u toku
su višednevni kursevi komandira odelenja i vodova. U obuci mladih vojnika težište je na
gađanjima i taktičkom uvežbavanju. U toku su pripreme za štabne ratne vežbe komandi
korpusa i brigada. Organi GŠ SVK angažovali su se na praćenju radova na inžinjerijskom
obezbeđenju i obuke mladih vojnika. Traže se mogućnosti da se obezbede minimalne
količine materijalnog obezbeđenja obuke mladih vojnika.
Artiljerija 21. i 39. K selektivno je vršila podršku snaga Narodne odbrane AP “Zapadna
Bosna”. Zbog ograničene količine municije podrška je simbolična i bez većeg uticaja na
stanje narodne odbrane.
2.1. Stanje morala
Mape kontakt grupe za bivšu BiH pripadnici SVK smatraju pogubnim i neprihvatljivim
za srpski narod. To je praktična primena ustaške teorije o istrebljenju Srba sa prostora bivše
NDH. Svakodnevne pretnje iz RH, koncentracija snaga oko RSK i blokada UNPROFOR-a
u RH dokaz je te ustaške teorije. Borci i narod RSK apsolutno podržavaju odluku skupštine
RS po pitanju mapa za bivšu BiH. Borci opravdano strahuju da bi kontakt grupa mogla
slično postupiti i sa RSK. Zato predlažu veću aktivnost na međunarodnom planu i još tešnje
povezivanje i saradnju sa RS. Prisutna su i mišljenja da su sazreli uslovi za ujedinjenje dve
srpske države (RS i RSK) u jedinstvenu državu, jer su međunarodni faktori Vašingtonskim
sporazumom razbili jedinstvenu BiH “članicu UN”.
Stanje odeće i obuće je dosta kritično. Molimo da se preduzmu mere za obezbeđenje
iste pre početka zime. Moral boraca i dalje je opterećen problemima ekonomske prirode
(nedostatak goriva, maziva, municije, odeće, obuće i drugih roba), kao i neravnomernom
podelom tereta rata. Borce posebno iritira što se izbeglice ne vraćaju iz SRJ koji su im veliko
opterećenje, a nama su jako potrebni. U proteklih sedam dana imali smo jednog poginulog
(samoubistvo) i dva ranjena (od zaostale mine).
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje
U izveštajnom periodu materijalno i finansijsko obezbeđenje ostvarivano je uz dobro
poznate teškoće. Težišni zadaci organa pozadine u ovom periodu su obezbeđenje MS za
uređenje vatrenih položaja, obuke regruta i MS za redovnu delatnost Vojske. U toku je
organizacija obezbeđenja ogrevnog drveta i artikala hrane za zimu.
Sa finansijskim sredstvima koje smo dobili u protekloj sedmici uspeli smo da značajnije
smanjimo obaveze prema isporučiocima MS i izvršiocima usluga u SRJ, RS i RSK.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
Težište rada mobilizacijsko-personalnih grupa u ovom izveštajnom periodu bilo je:
87

– Kontinuiranom prijemu lica po ugovoru na određeno vreme u SVK i rešavanje njihovih
statusnih pitanja.
– Svečani završetak, prijem i raspored profesionalnih oficira i podoficira koji su školovanje
završili u Vojsci Jugoslavije.
– Priprema i odlazak na školovanje (II klase oficira i III klase podoficira) SVK u školski
centar Banja Luka VRS.
– Rad na organizacijsko-formacijskim promenama SVK (izrada i dorada predloga na
mirnodopskim formacijama).
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U ovom periodu nismo registrovali DTA HV, ali raspolažemo podacima da ustaše gomilaju
svoje snage na prostoru Zadra i Otočca. Nastavljaju sa intenzivnim p/k naše odbrane o
čemu svedoči rušenje letilice HV na prostoru Istočne Slavonije 27. 07. o. g.
Prema neproverenim podacima HV planira napad na koridor u RS i RSK početkom
septembra. Pripadnici UNPROFOR-a najavljuju provokacije od strane HV prema SVK
kako bi izazvali incident, a ukoliko SVK odgovori energično to bi HV iskoristila kao povod
za napad na RSK za šta bi okrivili Srbe.
Pripadnici UNPROFOR-a i dalje rade obaveštajno u korist HOS. Tako su 26. 07. o. g. u
z/o 11. K snimali gađanje naše 39. pbr iz tenka T-34.
Dana, 21. 07. o. g. na poligonu Slunj zarobljena su tri muslimana u nameri da iz Cazinske
krajine pređu u RH. Narednog dana uhvaćena su još 4 lica iz AP ZB na prostoru Tušilovića,
SO Dvor na Uni. Šverc sa Cazinskom krajinom i dalje se odvija sa prostora Korduna i pored
preduzimanja mera na planu osujećenja istog.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
U ovom periodu saradnja GŠ SVK i UNPROFOR-a je bila na nivou uobičajene korektnosti.
Obzirom da GŠ SVK poseduje pouzdane informacije o pripremi hrvatske vojske za
ponovnu agresiju na RSK, GŠ je u tom smislu održao jedan važan sastanak, gde su od
strane UNPROFOR-a učešće uzeli gen. Piters150 i puk Diburg,151 a sa naše strane gen.
Novaković,152 s ciljem preduzimanja mera i sprečavanja pomenute agresije.
Na ovom sastanku su predstavnici UNPROFOR-a na indirektan način potvrdili da Hrvatska
ozbiljno krši Sporazum o prekidu vatre, tj. da u zonama (10) i (20) km vrši pokrete jedinica
i naoružanja. U ovom periodu, 29. 07. 94. održan je sastanak predstavnika GŠ SVK i gen.
Al-Tajeba153 gde se diskutovalo o mogućim implikacijama i agresiji Hrvatske na RSK.
4. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.154 M.P.155
150
151
152
153
154
155

88

Pierre Peeters.
Roger Diburg.
Mile.
Hawaa El-Tayeb.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat: Brzojav br. 3645, primljen 1. 8. 1994. u 10,00; predan u 12,20.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

43

1994., srpanj
[Knin]
Podsjetnik Glavnog štaba SVK za koordinaciju u Generalštabu VJ s podacima o opsežnim
pripremama hrvatskih snaga za napad na RSK i koridor u Bosanskoj Posavini, niskom
moralu i situaciji u postrojbama SVK te poduzetim mjerama nakon njihovog povlačenja na
nove položaje, selektivnoj podršci SVK postrojbama Fikreta Abdića u borbama u Cazinskoj
krajini, pokretanju rješavanja pitanja državljanstva zapovjednika VJ koji se trenutno
nalaze u SVK, a nemaju državljanstvo SRJ, nedostatku streljiva, goriva, motornih vozila i
sanitetskog kadra i materijala te neispravnosti tehnike u postrojbama SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
PODSETNIK
ZA KOORDINACIJU GŠ VJ
Jul 1994. godine
1.- NEPRIJATELJSKE SNAGE
U poslednje vreme na prostoru RH vrše se opsežne pripreme HV, MUP-a i stanovništva
za agresiju na RSK. Primirje između RSK i RH u hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi za
mobilizaciju jedinica, popunu sa naoružanjem i MTS i vežbovne aktivnosti.
Ovim aktivnostima u SJI pridaje se veliki značaj. U javnim nastupima, vodeće političke
ličnosti Hrvatske svakodnevno prete da će silom pokoriti Srbe a prostor kojeg su “okupirali
vratiti u celovitu Hrvatsku”.
Najopsežnije pripreme vrše se na prostoru Like i Gorskog kotara; u trouglu Zagreb –
Karlovac – Sisak i na prostoru Zapadne Slavonije. Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan
veliki broj veza. U radio-saobraćaju svakodnevno se povećava broj učesnika.
Na prostoru Sl.156 Brod – Orašje, jedinice HV popunjavaju se sa muslimanima koji su
izbegli iz Srpske Posavine u Hrvatsku, pa čak i u Zapadno-evropske zemlje.
Od ovih pripadnika HV, obučenih i dobro opremljenih formiraju se DTG za ubacivanje u
RS, što je u prvom redu u funkciji motivisanja postojećih jedinica HVO za napad na Srpsku
Posavinu, a neisključujemo ni mogućnost njihovog dejstva na Z.157 Slavoniju.
Na prostoru Like i Gorskog kotara vrše se pripreme pod nazivom “Metla-94” što bi mogao
biti naziv za opštu agresiju na RSK. Pored popune jedinica ljudstvom, na određenim
pravcima dejstva dopremaju se velike količine pogonskog goriva, a komanda ZP Karlovac,
policijska uprava i vojni sud iz Karlovca premešteni su u Ozalj.
Pored mobilizacije dela jedinica na prostoru Zagreb – Sisak, vrši se i dovođenje jedinica ka
Kupi. Raspolažemo podacima da iz tog prostora (reon Bresta) nije povučena ni sva artiljerija,
156
157

Slavonski.
Zapadnu.

89

a da su u poslednje vreme u reonu sela Tonkovići – Farkašić – Bratečko158 podignuta tri
pontonska mosta.
Izvesne pripreme vrše se i na prostoru Severne Dalmacije. Pojačana je odbrana a. Zemunik,
ubrzano se radi na utvrđivanju i zaprečavanju položaja, a skoro svakodnevno u UNPA zone
ubacuju izviđačke i DTG.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije, a u poslednje vreme zabranjuje
im se svako snabdevanje iz mesnih izbora na teritoriji RH. Nosioci ovih radnji su MUP,
izbeglice i ekstremisti iz redova HV, a vladajuća stranka je režiser ovih radnji, kako bi prikrili
svoju nemoć i imali povoda da u septembru, ako ne i prije, otkažu gostoprimstvo snagama
UN, posle čega treba očekivati agresiju na RSK.
Stanje u AP ZB
Ne raspolažemo tačnim informacijama šta se zapravo zbivalo u poslednje vreme na prostoru
C.159 Krajine. Prema poslednjim saznanjima konsolidovani su redovi i jedne i druge strane
u sukobu. Na pojedinim objektima vode se b/d uz neznatnu nadmoć jedinica AP ZB, ali
bez značajnog pomeranja linije fronta. 5. K vrši izvesna pomeranja dela svojih jedinica u
cilju jačanja fronta prema 1. i 2. KK RS. Mišljenja smo da je i dalje potrebna naša pomoć
jedinicama F.160 Abdića, ali da u svemu tome moramo biti obazriviji.
Z a k lj u č c i:
1) HV će nastaviti sa opštim pripremama za izvođenje ofanzivnih dejstava, koja bi mogla
otpočeti po isteku mandata snagama UN.
Međutim, sadašnji pritisci na ove snage i nedozvoljavanje njihovog delovanja na prostoru
Hrvatske, kao i najavljena opšta mobilizacija u RH u avgustu mesecu, navodi na zaključak
da bi snage UN mogle napustiti hrvatsku teritoriju i pre isteka njihovog mandata, a da bi do
agresije na RSK došlo po završetku mobilizacije, tj. krajem avgusta ili početkom septembra.
Na ovakav zaključak navodi i od nekih stranaka najavljena mogućnost prevremenih izbora,
koji se nagoveštavaju za septembar, čime bi isti bili onemogućeni i odloženi od strane
vladajuće stranke, za kasnije.
2) Sadašnje aktivnosti HV, pored opštih priprema za agresiju, cenimo kao pritisak na RSK
u cilju smanjenja i slabljenja naše podrške koju pružamo jedinicama AP ZB, a ne kao realnu
pretnju oružanom intervencijom u sadašnjem trenutku.
3) Nastaviće se psihološko-propagandna i subverzivna delatnost prema RSK. Cilj sadašnjeg
delovanja državnog i vojnog rukovodstva RH i svakodnevno veličanje snage i tehničke
opremljenosti HV kroz SJI jest, da se Hrvatska javnost pripremi za oružani sukob sa RSK,
a u isto vreme da se srpsko stanovništvo u Hrvatskoj, narod i vojska RSK zaplaši snagom i
opremljenošću HV, i da u trenutku agresije u RSK zavlada panika i strah, što bi u velikoj
meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2.- OPERATIVNO-STRATEGIJSKI RASPORED SNAGA SVK
U operativno-strategijskom rasporedu snaga SVK u odnosu na prethodni period nije došlo
do bitnih promena. Komande i jedinice težišno su bile angažovane na rešavanju problema
nastalih nakon izvlačenja na nove položaje i rejone, shodno Sporazumu o prekidu vatre s
ciljem podizanja b/g na viši nivo, od kojih posebno ističemo:
158
159
160

90

Krivo navedeno u izvorniku. Mjesto se zove Vratečko.
Cazinske.
Fikreta.

– dogradnji sistema RiK narušenog nakon izvlačenja na nove položaje i rejone;
– dogradnji položaja i rejona na koje su se jedinice povukle;
– dopunskom zaprečavanju na novim položajima i rejonima;
– uklanjanju minskih polja u tampon zonama i na graničnim prelazima;
– izgradnji prilaznih puteva do položaja i rejona na koje su se jedinice povukle;
– prijem i obuka prve partije vojnika regruta u jedinicama SVK;
– izgradnja i adaptacija objekata za smeštaj MTS;
– pregled, opravka i remont MTS.
Za ovaj period karakterističan je incident koji se dogodio kod brane “Peruča” gde su naša
dva borca ranjena, jedan neprijateljski vojnik je ubijen, a jedan ranjen.
I dalje vršimo selektivnu podršku snagama NO AP ZB. Do sada smo za podršku utrošili:
1. Metaka 130 mm za top 130 mm 363 kom, puno punjenje;
2. Granata 122 mm tf, puno barutno punjenje, 170 kom;
3. Raketa 123 mm za “Oganj” 16 komada;
4. Granata 76 mm za ZIS 80 komada;
5. Granata za BsT 82 mm 6 komada;
6. Mina za mb 82 mm 39 komada;
7. Granata za tenk T-34 izdato 232 komada.
3.- STANJE MORALA
Na stanje morala u jedinicama pozitivno se odražavaju stavovi Vlade RSK o odbrambenim
pitanjima i statusu pripadnika SVK.
Moral boraca i naroda je još uvek opterećen problemima ekonomske prirode. Niska primanja
pripadnika SVK i invalida kao i nepovoljna situacija u većini privrednih preduzeća dovelo
je u veoma tešku situaciju brojne porodice. Loša finansijska situacija i niska primanja lica
primljena po ugovoru u SVK izazivaju burne reakcije i negodovanja pa veliki broj vojnika
traži raskid potpisanog ugovora o profesionalizaciji.
Na moral se veoma nepovoljno odražava zarobljavanje dvojice starešina i 4 v/o od strane HV i
razoružavanje četvorice v/o od strane pripadnika UNPROFOR-a. Blokada UNPROFOR-a
u RH tumači se kao lukavstvo RH i strah da će se to iskoristiti za pripremu agresije na RSK.
U našim ranijim zahtevima tražili smo muzičke instrumente za tri vojna orkestra i do
danas nismo ništa dobili. Takođe smo tražili po 200 komada pravila službe, Propisa o
vojnoj disciplini i materijala za teme iz moralnog vaspitanja. Molimo da nam se ovo što pre
obezbedi.
4.- KADROVSKA PROBLEMATIKA
a/ REŠAVANJE DRŽAVLJANSTVA SR JUGOSLAVIJE
Zakon o Vojsci Jugoslavije, član 8. stav 3. predviđa da službu u Vojsci mogu da vrše samo
jugoslavenski državljani. Shodno tome pokrenuli smo pitanje rešavanja državljanstva
profesionalnih oficira i podoficira kao i CL u VJ, koji se sada nalaze u SVK, a nemaju
državljanstvo Republike Srbije ili Crne Gore odnosno jugoslovensko državljanstvo.
Molbe sa neophodnom dokumentacijom dostavili smo Personalnoj upravi Generalštaba
Vojske Jugoslavije krajem februara 1994. godine.
Sporo rešavanje državljanstva dosta otežava rešavanje ostalih statusnih pitanja kao što su:
– rešavanje stambenog pitanja na teritoriji SR Jugoslavije,
– dobivanje državljanstva za članove porodica koje žive na teritoriji SR Jugoslavije,
– zaposlenje članova porodica je otežano, jer se traži da imaju državljanstvo SR Jugoslavije.
91

Molimo vas da se preduzmu mere na rešavanju ovog pitanja, koje dosta opterećuje
pripadnike VJ, koji su u sastavu Srpske Vojske Krajine.
Ukoliko postoje zakonske ili tehničke smetnje u rešavanju ovog pitanja, molimo vas da nam
dostavite objašnjenje, kako bi mogli upoznati lica koja traže državljanstvo.
b/ PREMEŠTAJ I UPUĆIVANJE STAREŠINA U 40. KADROVSKI CENTAR
Odelenje za kadrovske poslove 40. KC u PsU GŠ VJ pozvalo je 163 starešine, koji se
upućuju ili premeštaju u 40. KC.
Dana 13. jula 1994. odazvala se samo četvorica (4) starešina.
Najkritičniji i najslabiji je odaziv starešina sanitetske službe. Dana 13. jula 1994. godine od
pozvanih 36 starešina SnSl nije se nijedan odazvao.
Napominjemo da nemamo popunu ni na nivou korpusa sa načelnicima sanitetske službe.
Molimo da se zauzme jasan stav oko upućivanja starešina SnSl u SVK.
c/ STAMBENA PROBLEMATIKA
Novim Pravilnikom o stambenom obezbeđenju, regulisano je da se molbe za stan mogu
rešavati u mestu službovanja, to znači da sve starešine 40. KC mogu se rešavati isključivo u
garnizonu Beograd. Mnoge starešine su podnele molbe u drugim garnizonima SRJ, a sada
im komande garnizona vraćaju molbe. Predlažemo da se u Pravilniku izvrši ispravka i da
starešine 40. KC stambeno pitanje mogu rešavati u garnizonima gde su podnele molbe, jer
su iz tih garnizona premešteni u 40. KC i u tim garnizonima im žive porodice.
5.- POZADINSKO OBEZBEĐENJE, STANJE I PROBLEMI
U realizaciji zadataka PoOb-a SVK prisutni su brojni problemi zbog visokog intenziteta
upotrebe tehnike u protekle tri godine i istrošenosti materijalnih resursa u svim oblastima,
problemi PoOb-a su svakim danom sve veći.
Pomoć VJ u municiji, artiklima hrane, lekovima i drugim kritičnim TMS, bila nam je
dragocena ali nedovoljna. U ovoj fazi primirja preduzimamo sve potrebne mere za pripremu
materijalnih potencijala za odbranu RSK. Međutim, u realizaciji tako značajnog zadatka
nailazimo na probleme koje ne možemo kao vojska i država rešiti.
Najizraženiji problemi su:
– Nedostatak skoro svih vrsta municije. Posebno zabrinjava činjenica da nedostaje ona
municija koja pripada sredstvima za vatrenu podršku (haubice, VBR), sredstva za blisku
POB (bacači raketa “Osa” i “Zolja”, “Maljutka”), i sredstva za PVO (PVO top 20 mm M55
“Hispono”, PVO top 30 mm M53 “Praga” i “Strela” 1M i 2M).
– Pogonsko gorivo za izvođenje b/d SVK ne dobiva, a sa količinama koje dobivamo ne mogu
se podmiriti ni redovne potrebe. Zbog nedostatka goriva dovedena je u pitanje realizacija
zadataka smeštaja ljudstva u novim rejonima razmeštaja, smeštaj TMS, uređenje teritorije, i
obezbeđenje minimalnih uslova za izvođenje obuke regruta.
– Od savremenih osnovnih sredstava u zalihama nemamo ništa. Posebno je kritičan
nedostatak sredstava veze, optičkih instrumenata, pogonskih motora borbenih i neborbenih
m/v i cevi za art. oruđa i tenkovske topove.
Situaciju čini još složenijom činjenica da je starosna struktura raspoloživih borbenih i
neborbenih sredstava nepovoljna (20 do 30 godina, 26% tenkova iz drugog svetskog rata,
a najnoviji tenkovi M-84 su ispunili resurse za generalni remont). Ovakvo stanje sredstava
zahteva značajna finansijska sredstva za nove nabavke, održavanje i remont.
– Ratne MR rezervnih delova za borbena i neborbena sredstva, guma, akumulatora i ostalih
sredstava su na nuli. Zbog nedostatka rezervnih delova remontnih kapaciteta i stručne
radne snage za održavanje složenih borbenih sistema koristimo remontne kapacitete RS i
92

VJ. Prema proračunu koga smo izveli na početku godine, samo za potrebe TOb-a, potrebno
je obezbediti preko 48 miliona dinara. Samo ova novčana sredstva nije u stanju da obezbedi
RSK.
– Rezerve odeće, obuće i dr. intendantskih MS nemamo.
Robne rezerve RSK su potrošene i ne možemo računati, značajnije, kao izvor popune.
– Zbog loše finansijske situacije nemamo stalnih izvora Sn snabdevanja te se u nabavci
lijekova oslanjamo na humanitarnu pomoć i Crveni Krst.
– Poseban problem predstavlja neredovan i nepotpun priliv novčanih sredstava, te se
troškovi redovne djelatnosti Vojske pokrivaju na nivou preživljavanja.
Ovakvo stanje nelikvidnosti Vojske nanosi direktnu štetu isporučiocima roba koji zbog
neredovnih isplata ili odbijaju ili traže avansno plaćanje.
– Nedostatak sanitetskog kadra u jedinicama kao i nepopunjenost zdravstvenih ustanova na
terenu na koje se oslanja SVK u SnOb.
Od šest korpusa SVK samo 39. K ima Načelnika SnSl odgovarajućeg VES-a. U 21. K i
18. K nema NSnSl a u ostalim korpusima na toj dužnosti su starešine neodgovarajućeg
sanitetskog VES-a.
Na nivou brigada i samostalnih pukova situacija je još gora.
U cilju bolje organizacije i pružanja pomoći SVK, predlažemo da zajedno sa VJ i VRS,
realizujemo sledeće zadatke i aktivnosti:
1.- Uključivanje organa pozadine GŠ SVK u proces nabavke mun. i slož. sistema NVO a
koji se realizuju preko VJ.
2.- Školovanje kadrova koji su sada u SVK, posebno prisustvo seminarima, savetovanjima i
dr., od srednjih do najviših Vojnih škola.
3.- Angažovanje i učešće kadrova iz SVK u izradi pravila i propisa VJ.
4.- Da se još jednom razmotri mogućnost upućivanja “Krajiških” kadrova pozadinskih
službi iz VJ u SVK (prilog 7 iz plana koordinacije iz maja meseca).
5.- Da se još jednom razmotri mogućnost rešavanja zahteva za ustupanje MS iz prethodnih
koordinacija, posebno po građevinskoj i tehničkoj službi i to:
– Evidencija o nepokretnosti iz VSF bivše JNA na teritoriji RSK (naš pov. br. 30-21 od 03.
03. 1994. godine).
– Ustupanje avionskih ulja, zahtev iz plana koordinacije za april mesec.
– Molimo da date saglasnost k-di RM za ustupanje rezervnih delova za top 130 mm M 46
i to:
* 1076-1245-5466, IGLA udarna
8 kom
* 1076-1245-3168, KLIPNJAČA povratnika
2 kom
* 1230-1143-7099, LIBELA kontrolna
20 kom
* 1083-1245-0055, ČETKA
15 kom
* PRIBOR za osvetljenje nišanskih sprava
45 kom
* NAVLAKA usta cevi
45 kom
* NAVLAKA nišanske sprave
45 kom
* NAVLAKA zadnjaka
45 kom
– Za potrebe obuke regruta, molimo da odobrite ustupanje umetnih cevi za gađanje iz
tenka T-55, i to:
* Umetnuta cev 7,9 mm M 68 o j 4 za tenkovski top 100 mm 14 kom
* Umetnuta cev 20 mm M 62 o j 4 14 kom
93

6.- BEZBEDNOST U JEDINICAMA I NA TERITORIJI
Bezbedonosno stanje u jedinicama i na teritoriji je stabilno i pod kontrolom RiK-a ali složeno
i opterećeno problemima koji su već istaknuti. Vojna služba bezbednosti u kontinuitetu
prati i registruje pojačanu aktivnost hrvatske i drugih obaveštajnih službi u prikupljanju
obaveštajnih podataka i drugih informacija o SVK i pripremama Republike za odbranu.
Posebno se interesuju za transformaciju Vojske, borbenu gotovost, moral, kadrovskopersonalne promene i dr. Znatan deo ovih zadataka za potrebe Hrvatske obavlja strani
faktor na prostoru RSK, posebno predstavnici EU.
Izuzetno je izražena psihološko-propagandna kao i subverzivna aktivnost. To se vidi po
agresivnosti hrvatskih medija i upornosti kojom pripadnici UNPROFOR-a i EU nasrću
na naše ljude, ostvaruju kontakte, ne samo sa običnim pripadnicima vojske, već i onima
sa višim činovima. Upravo je u toku jedna šira, dobro smišljena i planirana akcija stranog
faktora čiji je cilj pokušaj pacifikacije i mirne reintegracije Krajine u hrvatski državnopravni sistem. U funkciji ovog plana jeste i ubacivanje finansijskih sredstava za revitalizaciju
i oživljavanje privrede po regijama, bez znanja i odobrenja aktuelnih državnih vlasti, što je
pokušaj njene diskreditacije, a krajnji cilj je usmeren na obaranje aktuelnog predsednika
RSK, jer je on navodno nosioc “tvrde opcije” u rešavanju problema Krajine.
Iako je smanjen broj izvedenih DTA na prostoru RSK, u posedu smo podataka da se HV
priprema, u sklopu oružane akcije, za masovno ubacivanje DTG i drugih specijalnih snaga,
a sastav specijalista koji čine borbeni deo snaga za izvođenje specijalnih dejstava na ovom
prostoru. Iz svega što je do sada preduzela hrvatska strana, cenimo da oni najozbiljnije
računaju da izvođenjem DTA postignu krupan uspeh ne samo na psihološkom planu, već
kao i uvod za agresiju.
Kriminalitetu, posebno onom koji ugrožava život i zdravlje ljudi i b/g komandi i jedinica,
odlučnim merama, u saradnji sa organima MUP-a, nesumnjivo da smo stali na put. Posle
odlučnih mera, koje je preduzeo i Predsednik RSK, u Krajini je sigurnije i bezbednije, a
ljudi su osetili da je zaživela pravna država. Nažalost, iz stranačkih razloga, i ova akcija
je doživela osporavanje, ali se na to nećemo obazirati. Smatram da ćemo početkom rada
vojnog pravosuđa, moći još efikasnije da presecamo kriminal i druge pojave koje negativno
utiču na b/g i moral jedinica.
7.- SARADNJA SA UNPROFOR-om
Prateći poslednje aktivnosti hrvatske vojske oko izuzimanja teškog naoružanja (9 haubica 203
mm) iz skladišta naoružanja, GŠ SVK uložio je oštar protest gl. komandi UNPROFOR-a u
Zagrebu. Oštar protest uložen je i zbog probijanja zvučnog zida od strane avijacije NATO
nad teritorijom RSK kojom prilikom je pričinjena znatna šteta na nekim objektima i zbog
uznemiravanja našeg stanovništva.
Blokada puteva kojom se onemogućava saobraćaj za potrebe UNPROFOR-a na teritoriji
Hrvatske od strane hrvatskih izbeglica prividno su stvoreni izvesni problemi mirovnim
snagama UN. U stvari zbog borbi 5. korpusa i Abdićevih snaga, UNPROFOR je tražio
da se dozvoli prelazak Franc.161 BAT-3, koji ne pripada UNPA zoni, preko naše teritorije
koridorom Ličko Petrovo Selo – Otočac – Ogulin – Zagreb i nazad.
Držeći se principa da se svaki prelazak preko državne granice i teritorije odobrava Vladi i
MIP, GŠ SVK je ovom problemu posvetio posebnu važnost.
161

94

Francuskog.

KOMANDANT
General-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
Preslika, strojopis, latinica
Preslika u posjedu urednika.

44

1994., kolovoz 3.
[Petrinja]
Izvješće Komande 39. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o napadu vojnih obveznika na
aktivne vojne osobe tijekom 1992. i 1993. godine
KOMANDA 39. KORPUSA

ODSEK BEZBEDNOSTI
SP Br. 2-55

03. 08. 1994. god.
Potpukovnik Kosijer dr. Đure,
izveštaj.–
GŠ SVK
ODELJENJU BEZBEDNOSTI
Dana 03. 08. 1994. godine, obavljen je razgovor sa potpukovnikom Kosijer dr. Đurom,
Načelnikom SnSl u 39. korpusu, u vezi sa njegovom depešom upućenom GŠ SVK.
Potpukovnik Kosijer ističe da je u periodu 1992.-1994. godine, bilo šest pokušaja fizičkog
napada na njega od strane v/o i veći broj verbalnih napada gdje je nazivan “komunjarom”,
“jugoizdajnikom” i sličnim drugim pogrdnim nazivima. U periodu jul 1992 – mart 1993.
godine, Đuru su pokušali fizički napasti 4 puta, međutim on nijednom nije prijavio pokušaj
napada. Kao obrazloženje navodi da u PMJ i do marta 1993. godine nije bilo Vojne policije.
U martu 1993. godine, prijavio je jedan slučaj verbalnog napada, međutim prema Đurinoj
izjavi nisu preduzete nikakve mere.
Na pitanje, zbog čega misli da OB nisu zaštitili njega, već da štite mafiju, Đuro ističe da
su OB trebali rešiti sve ove slučajeve, te samim tim što ni jedan slučaj nije rešen, štiti se
mafija.
Na pitanje da li mu je poznato u čijoj su nadležnosti disciplinske greške i prestupi, Đuro ne
zna odgovoriti, i ako je imao konkretan slučaj, koji je po naređenju K-danta 39. korpusa
trebala rešiti 31. pbr. Đuri nisu opšte poznati zadaci i delokrug rada OB i vojne policije, kao
i to da od ovih organa niko nema pravo izricati disciplinske mere i kazne.
Đuro je na kraju razgovora izneo da je on preopterećen poslom, navodi svoje angažovanje
na više mesta koja nisu popunjena, te da su mu popustili živci i da se oseća nezaštićenim.
Na kraju opet postavlja pitanje, ko je dužan da ga zaštiti i da reši sve ove slučajeve napada
na njega i druga AVL.
95

Za N A Č E L N I K
Major
Vukašin Gledić, [v.r.] M.P.162
VD/ĐM M.P.163
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 30.

45

1994., kolovoz 4.
[Knin]
Zamolba Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane SRJ za slanje stručnog osoblja
koje bi provelo pregled proizvedenog lansera zrakoplovnih bombi i obuku posluga lansera na
poligonu u Slunju
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
MINISTARSTVO ODBRANE POVERLJIVO
Pov. br. 1627-2 TELEGRAM
04. 08. 1994. godine
HITNO
Stručnu pomoć traži
MINISTARSTVU ODBRANE SRJ (UIRP)
KOMANDI RV I PVO VJ
Preduzeće “Banijametal” iz Dvora na Uni, uz stručnu pomoć jedinica i ustanova Vojske
Jugoslavije izradilo je prototipove raketnog lansera avio bombi od 100 i 250 kg i raketni
lanser vazduhoplovne rakete SR-20 (K-13), sa kojima je vršeno konstrukcijsko gađanje i
rezultati su zadovoljavajući. Pre donošenja konačne odluke o daljem razvoju i proizvodnji
navedenih sredstava, organizujemo lokalno gađanje za najodgovornije predstavnike MO
RSK, SVK i Vlade, na poligonu Slunj. Molimo da odobrite angažovanje starešina za pregled
sredstava i obuku posluga u vremenu 10. do 16. 08. 1994. godine, i to:
1. potpukovnik Marković Danilo iz VOC-a
2. potpukovnik Mihajlović Jovan iz VTI-a (sektor 024)
3. kapetan Gluvačević Miroslav sa aerodroma Batajnica i
4. zastavnik Stančević Cvijo sa aerodroma Batajnica.
Smeštaj i ishrana obezbeđeni su u Dvoru na Uni.
Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 23-51-179 i 23-265 (pukovnik Stanišić
Boro ili potpukovnik Mihajlović Simo).
SM/SM
MINISTAR ODBRANE
pukovnik
162
163

96

Okrugli pečat: OB Komande 39. korpusa.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1701, primljen 3. 8. 1994. u 15,30; predan u 17,40 sati.

dr. Rade Tanjga, [v.r.]
M.P.164 M.P.165
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HIC, A 032-001.

46

1994., kolovoz 5.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o održanoj Skupštini RSK na
kojoj je bilo prisutno i 7 zastupnika iz Skupštine RS, izlagačima i točkama dnevnog reda,
te političkom radu u postrojbama na temelju ovih podataka, s naglaskom na održanje
jedinstva SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
SP Br. 15-375

05. 08. 1994. VRLO HITNO
Informaciju, dostavlja.–
KOMANDI:

7., 15., 21., 39., 18., 11. K, 105. vbr, 75. PoB, 44. rbr PVO,
45. bVOJIN, NC SVK, NC “Bruška”, bVP SVK, čv GŠ SVK

Dana 04. avgusta 1994. na Plitvicama održana je 3. sjednica Skupštine RSK, vanredno
zasedanje, sa jednom tačkom dnevnog reda: “Stanje odbrane i zaštite RSK”.
Međutim, vreme i događaji uz asistenciju nekih odbornika skupštine, dnevni red je
dopunjen sa jednom tačkom koja govori o odnosima između srpskih zemalja.
Ovoj Sjednici prisustvovalo je sedam delegata iz Skupštine Republike Srpske.
Na tematskom delu Skupštine RSK koje je usledilo nakon donošenja odluke (u prilogu)
prisustvovali su i podneli izlaganje Ministar odbrane RSK, pukovnik mr. Rade Tanjga,
Komandant GŠ SVK, general-major Milan Čeleketić, general-major Mirko Bjelanović i
pukovnik Milan Lalić. Sastanku su prisustvovali i deo pomoćnika ministara.
Izlaganje svih učesnika veoma pozitivno je delovalo na delegate Skupštine RSK. Gotovo
svi delegati isticali su da prilikom donošenja Odluke koja je saopštena javnosti nisu imali
dovoljno elemenata i spoznaje za pravilno odlučivanje, te je na osnovu toga u daljem radu
Skupštine brisana tačka 4. Odluke.
Sa informacijom upoznati uži deo komande. Ovu informaciju koristiti u političkom radu
i ne saopštavati izvor. Težište rada usmeriti na obezbeđenje granica RSK. Ne mešati se u
stranačka delovanja i borbu za vlast. Po svaku cenu održati jedinstvo Vojske RSK i vojske u
celini, pri čemu imati u vidu da bez logističke i kadrovske podrške SVK ne može ostvariti
navedene ciljeve.
Prilog: Odluka Skupštine RSK
164
165

Okrugli pečat: Ministarstvo odbrane RSK, Knin.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3713, primljen 4. 8. 1994. u 08,00; predan u 09,25 sati.

97

ZAMENIK KOMANDANTA
pukovnik
Dušan Lončar, [v.r.]
M.P.166
Na trećoj sjednici Vanrednog zasjedanja održanoj na Plitvicama dana 4. avgusta 1994.
godine, Skupština Republike Srpske Krajine donijela je slijedeću
ODLUKU
1. Skupština Republike Srpske Krajine podržava odluke Narodne Skupštine Republike
Srpske, usvojene na Prvom vanrednom zasjedanju na Palama 3. augusta 1994. godine.
2. Skupština Republike Srpske Krajine prihvata prijedlog Narodne Skupštine Republike
Srpske da se uputi zajednička inicijativa dviju skupština, Narodne Republike Srpske i
Skupštine Republike Srpske Krajine, skupštinama Srbije i Crne Gore, za ujedinjenje ovih
srpskih zemalja.
3. Radi realizacije ove inicijative određuje se skupštinska delegacija koja će posjetiti
parlamente svih srpskih zemalja u slijedećem sastavu: Predsjednik Skupštine Branko
Vojnica, potpredsjednik Marko Atlagić, potpredsjednik Milan Ernjaković, šef poslaničke
grupe SDS Krajine Drago Kovačević, šef poslaničke grupe SRS Ranko Vujić i šef poslaničke
grupe SDS srpskih zemalja Veljko Vukelić.
4. Skupština Republike Srpske Krajine zahtjeva od državnih organa Republike Srpske Krajine
realizaciju projekta ujedinjenja Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na osnovu
“Prijedorske deklaracije”167 i održanog referenduma naroda Republike Srpske Krajine.
Broj: 01/1-02-04-3/1-94.
Na Plitvicama, 04. 08. 1994. godine
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJIINE
Branko Vojnica s.r.
M.P.168
Izvornik, strojopis, latinica i ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

47

1994., kolovoz 5.
[Petrova Gora]
Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o problemima u organizaciji
protuzračne obrane, sa zahtjevom za raspoređivanje raketnog divizijuna “DVINA” u
zoni odgovornosti korpusa, odakle je najbolji položaj za gađanje velikog broja ciljeva na
slobodnom dijelu Hrvatske

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Na zajedničkoj sjednici u Prijedoru, 31. listopada 1992., Skupštine RSK i RS donijele su “Deklaraciju o
planiranom ujedinjenju RS i RSK”, vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, knjiga
6, Zagreb – Slavonski Brod, 2009., Dok. br. 143., str. 304.
168
Okrugli pečat: Skupština RSK, Knin.
166
167

98

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
Komanda 21. korpusa POVERLJIVO
Pov. br. 1890/1
05. 08. 1994. godine
Organizovanje PVO u zoni odgovornosti
21. korpusa, uočeni problemi
GŠ SVK-e
(pukovnik Lončar Dušan)
I pored poduzetih mera od strane GŠ SVK-e i K-de 21. korpusa stanje PVO nije na
potrebnom nivou. Do sada su uočeni sledeći problemi:
1.- Jedan broj starešina iz GŠ dolazi u zonu odgovornosti Korpusa, a ne javljaju se K-dantu
i organima komande, te se ceo sistem ne uvezuje u jednu celinu.
2.- VOST i radar nije uvezan. Nisu usaglašene obaveze između VOJIN-a i N PVO Korpusa.
3.- Od pojave aviona ispred zone odgovornosti do aktiviranja osmatračkog radara treba da
prođe 7-10 minuta i ne može se aktivirati sistem PVO. Radar ne može da radi 24 časa, a
posluga nije na svom mestu. Ovome treba dodati kao specifičnost i malu dubinu državne
teritorije.
4.- RPG nije uvezana u sistem PVO. Ona treba da aktivira radar kada otkrije pripremu
aviona za poletanje ili njegovo prisustvo u vazdušnom prostoru.
5.- Nenajavljeno, na objekat Petrovac stigla je grupa starešina iz RS. Nismo bili upoznati sa
njenim zadacima kao ni obavezama Korpusa prema istoj.
6.- Na izviđanju položaja za “DVINU”169 dogovoreno je da ista bude raspoređena u zoni
odgovornosti našeg Korpusa. Kao sporna pitanja navedeno je sledeće: uređenje vatrenog
položaja, izrada prilaznih puteva i seča šume. Mi smo prihvatili da to rešimo, ali N PVO GŠ
potpukovnik Banić Dane to nije obrazložio u svom predlogu. Na osnovu toga ova sredstva
su raspoređena u zoni odgovornosti 39. K.
Smatramo da su povoljniji položaji u zoni naše odgovornosti jer sa istim možemo gađati
ciljeve u vazduhu i na zemlji u većoj dubini ustaške teritorije.
7.- Molimo vas da sagledate sva ova pitanja, da uočene propuste zajedničkim snagama
rešimo i ostvarimo još bolju saradnju u izvršavanju zajedničkih zadataka.
LjI/BB
KOMANDANT
pukovnik
Veljko Bosanac, [v.r.]

M.P.170

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

169
170

Protuzračni raketni sustav V-75 Dvina.
Okrugli pečat: Komanda Kordunaškog korpusa.

99

48

1994., kolovoz 5.
Knin
Izvješće načelnika Vojnoplanskog sektora ministru obrane RSK o stanju i mogućnostima
angažiranja proizvodnih i remontnih metalskih pogona u namjenskoj proizvodnji za vojne
potrebe RSK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Pov. br. _________
Knin, 05. 08. 1994.
INFORMACIJA o stanju i mogućnostima
namenskih kapaciteta na teritoriji RSK.–
MINISTRU ODBRANE
U cilju sagledavanja mogućnosti angažovanja proizvodnih i remontnih kapaciteta
metalnog kompleksa u namjensku proizvodnju, dostavljamo pregled tehnoloških
mogućnosti preduzeća na području RSK.
1. “MOL” – TESLINGRAD171
Preduzeće može uspješno da proizvodi za potrebe vojske slijedeći asortiman proizvoda:
a/ minski program:
– mina 60 mm
– mina 82 mm
– mina 120 mm
b/ artiljerijski program
– zrno 105 mm sa čaurom
– zrno 100 mm bez čaure
– zrno 76 mm skraćeno
– zrno 122 mm skraćeno
c/ trotilski metak 100 gr, 250 gr. i 500 gr.
d/ razminirač
e/ mehanički elemenat za RU /Ru20 i Ru 100/
f/ remont aviobombe i proizvodnja aviobombe od 250 kg
– U civilnom delu proizvodnje, najznačajnija je proizvodnja steznih glava u čemu tvornica
ima značajnu ulogu na svetskom tržištu.
– Tvornica raspolaže značajnim kapacitetom proizvodnje alata i kućišta za štancovanje.
Proizvodi sve vrste alata sa vlastitom konstrukcijom za presjecanje, probijanje, alata za
livanje gravitaciono i pod pritiskom.
– Preduzeće raspolaže i sa značajnim kovačkim kapacitetom, a mogu se proizvoditi otkivci
do 200 kg težine.
– U okviru preduzeća locirana je i proizvodnja radijatora sa varijantom projektovanja i
izvođenja radova na objektima.
– Trenutno je moguće i proizvodi se LTF mina 120 mm.
171

Lički Osik.

100

2. “TVIK” – KNIN
– Osnovna djelatnost je proizvodnja vezanih elemenata tehnologijom hladnog kovanja
u području vijaka i matica od M4 do M24. Proizvode se svi kvaliteti obzirom da tvornica
raspolaže linijama za tvorničku obradu. Pored linija za termičku obradu postoji i automatska
linija za površinsku zaštitu.
– “TVIK” proizvodi vezane elemente i rotacione dijelove, van ovog područja obzirom
da raspolaže i značajnim kapacitetima za stružnu obradu. Raspolaže sa jednovretenim
i viševretenim automatima za struganje sa gabaritnim prihvatom materijala do Ø 60.
Posjeduje obradne centre tipa “Prvomajska”.
– U sastavu “TVIK-a” postoji Alatnica osposobljena za proizvodnju alata za vijčanu
industriju, a proizvodi i alate po zahtjevima kupaca, štance, naprave, alate za livanje i slično.
– “TVIK” raspolaže i značajnim remontnim kapacitetom, a prvenstveno je osposobljen za
remont automatskih linija za proizvodnju vijaka i matica.
– U novije vrijeme “TVIK” je osvojio proizvodnju upaljača iz minskog i artiljerijskog
programa.
3. “Tvornica hidrauličnih cilindara” /THC/ – Obrovac
– Proizvodni program je proizvodnja hidrauličnih cilindara. Oprema sa kojom tvornica
raspolaže je sledećih karakteristika:
– mašina za dubinsko bušenje, bušenje u puno Ø 30-100 mm na dužini max 3500 mm,
proširivanje Ø 300
– mašina za hondovanje Ø 20 – Ø 300 mm, dužina hondovanja max 4300 mm
– mašina za indukciono kaljenje, okretanjem radnog komoda u lineti max 300 mm,
dubina kalenja 1-3 mm
– oprema za tvrdo kromiranje /radni komodi Ø max 800 x 4500/
– oprema za tokarenje Ø max 800 x 5000 mm.
– oprema za bušenje Ø /max 800 x 4000 mm.
4. “METALIJA” – Srb
– Osnovna djelatnost je proizvodnja građevinskog okova za vrata i prozore,
– Posjeduje kapacitet livnice obojenih metala sa kakilnim livom, te težinom odlivka do 2,5
kg.
– Ima linija ekscentar presa za štancanje sa max. silom od 180 tona, te
– linija za elaksažu aluminijuma sa max gabaritima kade 3500 x 1200 x 1000 mm.
U toku 1993. godine tvornica je uspješno osvojila proizvodnju sanduka za municiju.
5. “METALNA INDUSTRIJA” – Okučani
– Proizvodi sve vrste posuda za tečne fluide, bojlere, spremnike potrošne tople vode, stojeće
rezervoare prostrujne izmjenjivače topline, čelične konstrukcije i prirubnice, toplovodne
čelične kotlove, staklenike i plastenike.
6. “SINTAL” – Oklaj
– Proizvodni program je sinter proizvodi i kompozitni materijal sa primjenom za izradu
alata u metalnoj industriji i u geološkim istraživanjima.
Oprema koja se nalazi u tvornici je: peć za zagrijavanje stabilizatora, frikciona presa za
razbijanje istrošnog tvrdog metala, termička obrada te klasični strojevi za mašinsku obradu
/glodalice, strugovi, brusilice/
7. “JUGOTURBINA” – Vojnić
– Osnovni proizvodni program tvornice je proizvodnja svih tipova pumpi i hidraulične
opreme.
101

– U sastavu tvornice se nalazi i pogon za namjensku proizvodnju u kojem se mogu
izrađivati svi dijelovi za automatsku pušku izuzev cijevi–
– Tvornica raspolaže i sa prostorom za remont borbenih i neborbenih motornih vozila do
nivoa srednjeg remonta.
– U ratnom periodu tvornica je počela i sa proizvodnjom eksera, a program obuhvata sve
tipove dužine do 120 mm.
8. “MIG” – Gračac
Raspolaže sa kapacitetima stružne obrade. Oprema je klasična a sačinjavaju je strugovi,
glodalice, brusilice, obradni centri. Prije rata je deo kapaciteta korišten za proizvodnju
stabilizatora na mini 120 mm, a u toku rata je znatan deo pribora i alata otuđen iz fabrike.
9. “BENBAGAT” – Benkovac
Raspolaže sa značajnim kapacitetima za tlačno livenje. Osnovni proizvod je bio odlivak
kućišta za šivaće mašine čiji je finalista bio “Bagat” Zadar. Sada su u toku kontakti sa EI –
Niš i “Čajavec” Banja Luka oko osvajanja programa šivaćih mašina na našem prostoru.
Oprema je fleksibilna te se na njoj mogu tlačno liti komadi složene geometrije od
obojenih metala do 5 kg težine.
Tvornica raspolaže i sa kapacitetima strojne obrade, a nju sačinjavaju klasični alatni
strojevi koji su korišteni za obradu odlivaka.
10. “MOD” – Dubica172
Raspolaže sa kapacitetima strojne obrade koju sačinjavaju klasični alatni strojevi. Ovaj
kapacitet je korišten za obradu odlivaka, kao što su kućišta ventila i armatura zasuna.
11. “MIG” – Glina
Posjeduje impozantan strojni park novijeg datuma, a sačinjavaju ga numerički obradni
centri i klasični alatni strojevi. Osnovni proizvod je izrada radijatorskih i cjevnih spojnica te
izrada opreme dijelova i pribora.
12. “TIM” – Topusko
Tvornica raspolaže sa opremom za proizvodnju istegnutih metala. Osnovni proizvod je
zaštitna ograda za vozila – odbojnici, istegnuti metal i ogradne mreže. Proizvodni i metalne
konstrukcije a sve na bazi prerade limova tehnologijom istezanja i deformacije. Godišnja
produkcija se kretala 20-25 hiljada tona prerađenih limova i cijevi.
13. “BANIJAMETAL” – Dvor na Uni
Osnovna djelatnost: obrada cijevi za hidrauliku i pneumatiku promjera od Ø 38 do Ø
305 mm, pritiska 5 do 500 bara, proizvodnja hidrauličnih i pneumatskih cilindara, izrada
ovjesa i oslonaca u gradnji proizvodnih i industrijskih objekata, rafinerija, termoelektrana,
energovoda, plinovoda, parovoda, grijača i slično.
Izrađuje i potparne konstrukcije, montažne objekte, građevinsku bravariju, zaštitne stege
i ograde za građevinarstvo.
Strojni park sa kojim raspolaže su univerzalne planske mašine, brusilice, oštrice, rezalice,
strojevi za sačmarenje, CIC tokarilice, strojevi za dubinsko bušenje i rolovanje, univerzalne
tokarilice, glodalice i bušilice.
Remontni kapaciteti
Od stacioniranih radionica srednjeg remonta jedino 15. korpus raspolaže takvom
radionicom u Željavi. Za samostalni srednji remont i delimično generalni remont borbenih
172

Hrvatska Dubica.

102

i neborbenih vozila nedostaje im brusilica za radilice, magnetna brusilica za blokove motora,
univerzalna glodalica i mašina za hondovanje cilindara motora.
Kazneno-popravni dom u Glini raspolaže sa radionicom u kojoj se uspješno obavlja
srednji remont borbenih i neborbenih sredstava.
U Strmici je locirana radionica srednjeg remonta inače vlasništvo SO Knin, a nasleđeno
od “Brodosplita”.
“Remont” – Beli Manastir ima osvojenu tehnologiju srednjeg i generalnog remonta
neborbenih vozila, a za borbena vozila i naoružanja mogla bi se brzo osvojiti. Ova radna
organizacija je savremeno opremljena i kadrovski osposobljena.
S poštovanjem!
DB/ŠR NAČELNIK VPS
Dobrijević Branko, dipl. ing., [v.r.]
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

49

1994., kolovoz 6.
[Petrinja]
Obavijest Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama o rezultatima zračnog udara
NATO-a na položaje VRS
VOJNA POŠTA 9136
Str. pov. br. 987-2
06. 08. 1994. god.
VRLO HITNO
M.P.173
Informacija o dejstvu avijacije NATO,
dostavlja.–
K-di: 24., 26., 31., 33. pbr, 31. pbr predati SOD “C” i 39. lard PVO
Sredstva javnog informisanja SV donijela vijesti o dejstvima NATO avijacije po ciljevima
vojske RS, koje su dvosmislene i nepotpune. Radi potpunog informisanja dajemo sledeću
informaciju pristiglu od GŠ SVK.
Dana 05. 08. 1994. godine u 18,45 časova jedan avion snaga NATO tip F-16 dejstvovao
je u zoni 2. lpbr/VRS kod mjesta Ovčarevac na samohodku M-18, koja je već mjesecima
neispravna. Ljudskih žrtava nije bilo. Bez obzira na posledice dejstvo avijacije NATO ovo
je ukupan rezultat pritiska medjunarodne zajednice na RS da prihvati plan kontakt grupe.
Sa ovom informacijom što hitnije upoznati cjelokupan vaš sastav.
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
173

Prijemni pečat: Vojna pošta 9144, sp. br. 652-1, 7. 8. 1994., Sisak-Caprag.

103

Žarko Gačić
JD/DV M.P.174
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus, kut. 25.

50

1994., kolovoz 6.
[Oštrelj]
Brzojav Odelenja za obavještajne poslove 2. korpusa VRS Glavnom štabu SVK o porazu
snaga AP Zapadna Bosna kod Pećigrada od strane 5. korpusa ABiH i zarobljavanju preko
1500 vojnika Fikreta Abdića
KOMANDA 2. KK M.P.175
ODELENJE ZA OB POSLOVE
Str. pov. br. 15/25-1334
06. 04.176 1994.
GŠ SVK (15. i 21. K obav. i bezb.)
– IKM – 2. KK
– 1/KK /1. novigradska/
Obaveštajni podaci
Dobiveni do 08.00 h.
a) Stanje u AP ZB
Peti korpus je zauzeo Pećigrad. Sinoć je u Bihaću, Bužimu i Cazinu bilo opšte slavlje zbog
pada Pećigrada. Zarobljeno je oko 1500 Abdićevih vojnika i sinoć su ih postrojili u Bihaću.
Sinoć izmedju 21.00 i 23.00 časova naša 15. pbr uočila je dolazak kamiona iz pravca s.
Kamenica u Bihać i čula se učestala pucnjava u gradu a ispred linije 3/15, sa reona Ćulumak
čuli su se povici “vidite kako slavimo pobedu u Pećigradu, tako ćemo uskoro slaviti i pobedu
nad vama Srbima” i provokativna dovikivanja “jeste li počeli rat izmedju sebe”. Jedan dio
zarobljenika NO AP ZB odveden je u Pernu gde su angažovani na izvodjenju nekih radova.
Kroz više razgovora potvrdjuje se podatak da je komandant 4. br. NO AP ZB Nevzad Đerić
[“Kedžo” poginuo u borbama oko Pećigrada.]177
Snage AP ZB evakuisale su sela Kudiće, Šabiće i iz Kladuše178 tokom sutrašnjeg dana polazi
konvoj sa Hrvatima koji se evakuišu u Čapljinu.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.
174
175
176
177
178

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1221, primljen 6. 8. 1994. u 21,50; obrađen u 21,55.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3248, primljen 6. 8. 1994. u 13,00; predan u 13,35.
Pogrešno napisan mjesec, treba pisati: 08.
Dopisano rukom.
Velika Kladuša.

104

51

1994., kolovoz 6.
Petrinja
Zapovijed Komande 31. brigade SVK podređenim postrojbama za suzbijanje pojačanog
izviđanja hrvatskih snaga na linijama razdvajanja
VOJNA POŠTA

9142

SP Br. 833-2

06. 08. 1994. god.

PETRINJA
Izviđanje aktivnosti ustaških snaga u
pograničnim područjima.– K-di 4.PB 179
Na osnovu naređenja 39. K a u vezi pojačanih aktivnosti ustaških snaga u pograničnom
području z/o 39. K,
N A R E Đ U J E M:
1. Svi Komandanti bataljona odmah organizovati intenzivno i neprekidno osmatranje
ispred p/k prema ustaškoj strani, sa težištem na spojevima između bataljona u
međuprostorima.
2. Ličnim kontaktom na spojevima K-danti bataljona obezbediti koordinaciju izviđanja po
mjestu i vremenu kako ne bi došlo do zabuna i neželjenih posljedica i u tom cilju ugovoriti
znakove raspoznavanja.
3. Izviđački vod brigade težišno i dalje angažovati na osmatranju p/k ustaša u rejonu
odbrane 4. pb.
Pom. NŠ za OP uraditi Plan i uvezati sa K-dantom 4. pb, odnosno jedinicom u čijoj zoni
izvršava zadatke. O svemu primjećenom i uočenom odmah obavještavati DO brigade.
Dostaviti: K O M A N D A N T
– 1., 2., 3., 4. pb. za180 p.p u k o v n i k
-SOd “C” Milorad Janković,
Pom. NŠ za OP [……………, v.r.]181
ONO M.P.182
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 9.

179
180
181
182

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9142, Petrinja.

105

52

1994., kolovoz 6.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Komandi 54. pbr SVK sa zaključcima sjednice
Skupštine RSK, održane na Plitvicama 4. kolovoza, koji se odnose na podršku odlukama
Narodne skupštine RS i prijedlogu Skupštine RS, da se Skupštinama Srbije i Crne Gore
uputi prijedlog o provedbi “ujedinjenja svih srpskih zemalja”
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 20-232 STROGO POVERLJIVO
06. 08. 1994. godine
Informaciju potčinjenim
jedinicama, dostavlja.– KOMANDI 54. pbr
Dana 04. 08. 1994. godine na Plitvicama je održana 3. sednica Skupštine RSK sa jednom
tačkom dnevnog reda: “Stanje odbrane i zaštite RSK”. Međutim, vreme i događaji koji su se
u to vreme odvijali, uz asistenciju nekih poslanika Skupštine uvjetovali su dopunu dnevnog
reda tačkom koja govori o odnosima srpskih zemalja.
Ovoj sednici prisustvovalo je i 7 delegata iz Skupštine RS. Donesena je odluka (na kraju
informacije) iz koje je u kasnijem radu brisana tačka 4.
Gotovo svi delegati su isticali da prilikom donošenja odluke koja je saopštena javnosti nisu
imali dovoljno elemenata za pravilno odlučivanje, a do njih su došli u toku rada tematskog
dela sednice posle izlaganja ministra odbrane, komandanta SVK, PkPo i drugih učesnika u
raspravi. Ovu informaciju koristiti u političkom radu i ne saopštavati izvor informacije, a sa
sadržajem upoznati uži deo komande.
Težište rada usmeriti na obezbeđenje granica RSK. Ne mešati se u stranačka delovanja i
borbu za vlast, a u jedinicama onemogućiti stranačko delovanje i podele po tom osnovu.
Pod svaku cenu održati jedinstvo u jedinicama, jedinstvo vojske RSK.
Treba imati u vidu da se jedinstvo vojske u svim srpskim zemljama mora održati jer bez
logističke i kadrovske podrške SVK ne može ostvariti postavljene zadatke.
Tačke odluke:
1. Skupština Republike Srpske Krajine podržava odluke Narodne Skupštine Republike
Srpske. Usvojene na prvom vanrednom zasedanju na Palama 3. avgusta 1994. godine.
2. Skupština Republike Srpske Krajine prihvata predlog Narodne Skupštine Republike
Srpske da se uputi zajednička inicijativa dviju Skupština, Narodne Skupštine Republike
Srpske i Skupštine Republike Srpske Krajine, Skupštinama Srbije i Crne Gore, za ujedinjenje
svih srpskih zemalja.
3. Radi realizacije ove inicijative određuje se skupštinska delegacija koja će posjetiti
parlamente ovih srpskih zemalja u sledećem sastavu: predsednik Skupštine Branko Vojnica,
potpredsednik Marko Atlagić, potpredsednik Milan Ernaković, šef poslaničke grupe SDS
Krajine Drago Kovačević, šef poslaničke grupe SRS Ranko Vujić, i šef poslaničke grupe
SDS srpskih zemalja Veljko Vukelić.
4. Skupština Republike Srpske Krajine zahteva od državnih organa Republike Srpske
Krajine realizaciju projekta ujedinjenja, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na
osnovu “Prijedorske deklaracije” i održanog referenduma naroda Republike Srpske Krajine.
106

BZ/GS
POMOĆNIK KOMANDANTA
potpukovnik
Branko Zebić, [v.r.]
M.P.183 M.P.184
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

53

1994., kolovoz 8.
[Jasenovac]
Obavijest Komande 98. pbr SVK Komandi 18. korpusa SVK o rasporedu i jačini snaga
HV-a na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti brigade

K O M A N D A VOJNA TAJNA
98. PEŠADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. Br. 311-2

8. 8. 1994. god.
Podatke o neprijatelju
dostavlja.– KOMANDI 18. KORPUSA
Veza Vaš akt str. pov. broj 1-146 od 4. avgusta 1994. godine.
Na osnovu prikupljenih podataka o rasporedu neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti
98. pbr dostavljamo vam naša saznanja o rasporedu njihovih snaga, jačini i materijalno
tehničkoj opremljenosti.
– punkt auto-put, stalno zaposednut sa pet ljudi, sa kratkim naoružanjem, verovatno da im
je dugo naoružanje sakriveno kao i protuoklopna oruđa, svakodnevno se uočava njihovo
prisustvo.
– punkt na pruzi ispod sela Stari Grabovac, stalno zaposednut sa pet ljudi, sa kratkim i
dugim naoružanjem, verovatno da imaju protuoklopna oruđa, svakodnevno se uočava
njihovo prisustvo.
– punkt civilne policije u selu Stari Grabovac, stalno zaposednut, sa četiri čoveka, sa kratkim
naoružanjem, svakodnevno se uočava njihovo prisustvo.
– punkt civilnih lica /vojna lica u civilnim odelima, rade u smeni, sastavljene smene delimično
od meštana i deo lica koji nisu meštani/, punkt se nalazi neposredno uz liniju razdvajanja u
kući porodica KOZIĆ i BLAŽEKOVIĆ, stalno zaposednut sa po pet ljudi, smene se vrše
ujutro i uveče, hrana im se dovozi putničkim vozilima plava “DIJANA”, reg. broj KT 850
E, Zastava 128, reg. broj KT-239 N, oružje kod njih nije primećeno, verovatno da se nalazi
u kućama. U selu u tampon zoni, svakodnevno je prisutno oko trideset ljudi-civila, koji
183
184

Prijemni pečat: 54. pješačka brigada, str. pov. br. 42-50, 8. 8. 1994.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa SVK.

107

nisu svi meštani Grabovca, zato predpostavljamo da su to pripadnici HV. Predpostavlja se
da im je oružje sakriveno po okolnim kućama.
– punkt Pejić kosa. Šuma severno od sela Stari Grabovac, dolaskom pripadnika UN na
njihov prijašnji punkt kota 179, procenjujemo da su se povukli do Pejić kose, gde su od
ranije imali iskopane rovove, stalno zaposednut sa desetak ljudi, nemamo podatke o tome
sa kakvim naoružanjem raspolažu. Nije uočeno njihovo prisustvo u blizini naših položaja.
– punkt Pujić – kota 278, stalno zaposednut sa oko petnaest ljudi, sa kratkim i dugim
naoružanjem, predpostavlja se da imaju i minobacače, uočeno je prisustvo specijalno
obučenih pasa. Kretanje prema našim položajima nije uočeno.
– punkt srednje groblje u Kričkama, primećuju se povremeno tri do četri čoveka sa dugim
naoružanjem i dvogledima.
Sa podacima o neprijatelju u dubini teritorije ne raspolažemo.
BR/BR
KOMANDANT
potpukovnik
Milenko Babić, [v.r.]
M.P.185
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

54

1994., kolovoz 8.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o provedbi primirja na bojištima,
vojnom položaju snaga Fikreta Abdića, stavovima boraca i političkog vrha RSK oko ponude
Kontakt grupe za rješavanje rata u BiH, krivo protumačenoj izjavi predsjednika Vlade RSK
Borislava Mikelića u vezi povlačenja jedne od odluka Skupštine RSK, te o provedbi mjera
protiv nesretnih smrtnih slučajeva među vojnicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

SP br. 15-375
08. 08. 1994. god.
Informacija potčinjenim jedinicama.–
Dostaviti: 7., 11., 15., 18., 21. i 39. K, 105. vbr, 75. PoB, 44. rbr, 45. bVOJIN, bat. VP i čv
Primirje potpisano zagrebačkim sporazumom uglavnom se poštuje.
Ustaše su vršile provokacije pešadijskim naoružanjem u Zapadnoj Slavoniji i Dalmaciji bez
posledica. Naše jedinice nisu odgovarale na ustaške provokacije.
185

Okrugli pečat: Komanda 98. pešadijske brigade.

108

Primećen je pokret ustaških snaga u zonama do 20 km zbog čega je upućeno više protesta
UNPROFOR-u. Avijacija NATO pakta i dalje vrši povredu VaP-a 20-30 puta dnevno.
Stanje u Cazinskoj krajini i dalje je neizvesno. Prema nekim saznanjima F.186 Abdić bi u
toku dana trebao doneti odluku da li će se predati ili nastaviti borbu. Naša saznanja govore
da je pretrpio velike gubitke i da je nastala panika u Abdićevim jedinicama. Ima dosta
prebega na teritoriju RSK.
Trenutni odnosi RS i SRJ su prisutni i u našim jedinicama.
Borci smatraju da je mapa kontakt grupe187 pogubna i neprihvatljiva za Srpski narod. I
Skupština RSK apsolutno je podržala stavove i zaključke Skupštine RS. Ponuđena mapa
je potpuna libanizacija bivše BiH pa i većeg dela bivše RS. Kao takva ona ne odgovara
ni jednom narodu u BiH a to je poznato i predlagačima i tvorcima te karte. Ona jedino
garantuje dugogodišnji rat i stradanja sva tri naroda u bivšoj BiH.
Predsednik RSK gospodin Martić188 i Vlade RSK gospodin Mikelić189 posreduju i nastoje da
se prevaziđu nesporazumi između dve Srpske države i celokupnog srpskog naroda. Sigurno
je da ti nesporazumi štete samo Srpskom narodu i da je to poslednja karta na koju su zaigrali
naši neprijatelji. Duboko verujemo da u Srpskom narodu ima umnih i pametnih glava koje
će naći izlaz za dobro našeg naroda. U pojedinim sredinama pogrešno je shvaćena izjava
predsednika Vlade gospodina Mikelića o odustajanju od četvrte tačke iz odluke Skupštine
RSK. Povlačenje ove tačke moralo je uslediti iz više razloga.
1. Inicijativom Skupštine RS nije bila predviđena takva mogućnost što znači da do
ujedinjenja može doći samo ako se saglase obe skupštine i ako postoji volja naroda.
2. Poslanici Skupštine RSK ovu odluku doneli su pre nego su saslušali izlaganje o vojnopolitičkoj situaciji i položaju RSK kao i o stanju u SVK.
3. Prema Vensovom190 planu RSK se ne može ujedinjavati sa bilo kojom državom pre
političkog rešenja sa RH. Realizacijom pomenute tačke bila je gruba povreda Vensovog
plana što bi moglo imati teške posledice za RSK.
Ono što je bitno za Srpski narod, sve odluke koje donese Skupština RS, Skupština, Vlada
i sve strukture RSK apsolutno uvažavaju. Zato nema nikakvog osnova za osudu izjave
gospodina Mikelića. Njegova izjava usledila je nakon završetka rada Skupštine, a ne nakon
odlaska u Beograd kako to pojedini zlobnici prepričavaju. Sve strukture RSK maksimalno
će se angažovati na prevazilaženju sadašnjih srpskih nesporazuma. Duboko verujemo da
će razum prevladati i da Srpski narod mora ostati jedinstven kao i do sada. Najveća Srpska
pobeda u ovom nametnutom ratu je što nije došlo do oružanog sukoba između braće.
U nekim jedinicama još uvek nam ginu ljudi od naših mina, od samoubistava, ubistava,
saobraćajnim udesima i slično. Molimo da se preduzmu sve mere kako bi se ovo sprečilo.
Moraju se ljudima davati konkretni zadaci i obaveze. Ljudi se moraju daleko bolje poznavati.
Informaciju proraditi sa starešinama do k-di bataljona, a izvodno upoznati sve pripadnike
SVK.
Fikret.
Kontakt-grupa (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Rusija i SAD) predložila je plan po kojem je BiH
trebalo podijeliti tako da Republici Srpskoj pripadne 49% teritorija, a hrvatsko-bošnjačkoj federaciji 51%.
Hrvati i Bošnjaci su prihvatili taj plan, dok su ga Srbi, koji su držali oko 70% teritorija BiH, odbacili nakon
provedenog referenduma.
188
Milan.
189
Borislav.
190
Cyrus Vance.
186
187

109

POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.] M.P.191
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

55

1994., kolovoz 9.
Knin
Obavijest Resora državne bezbednosti MUP-a RSK o namjeri hrvatskih snaga da izvrše
diverziju na mostu kod Bogojeva i provjeri podatka o prisutnosti hrvatskih obavještajaca u
Centru PJM u Erdutu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
RESOR DRŽAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-1005/94.
Knin, 09. 08. 1994.
– MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Aktivnosti HV.–
Prema indikativnim saznanjima oružane snage RH u sklopu specijalnih aktivnosti planiraju
izvesti diverziju na Bogojevskom mjestu.192 Po toj osnovi raspolažemo informacijama da je
za tu akciju na području Istočne Slavonije ubačena veća količina deviznih sredstava.
Također od pripadnika vojne obavještajne Službe upozoreni smo da i oni raspolažu
informacijama o takvim namjerama HV, te da postoje osnovi sumnje da će se akcija izvesti
preko pozicija obavještajne Službe RH koje se nalaze u sastavu posebnih jedinica milicije
u erdutskom Centru. Iako za sada ne raspolažemo informacijama pomoću čega bi se i na
koji način izvela diverzija upozoravamo da je za vrijeme borbenih operacija JNA 1991/92.
godine nedaleko od željezničkog mosta u Dravi ostala minsko eksplozivna naprava velike
razorne moći. Navedeno sredstvo izradila je diverzantska grupa, a trebala se aktivirati na
principu lasera. Tokom izvršenja diverzantske akcije na Dravi u cilju rušenja željezničkog
mosta u Osijeku, najvjerovatnije zbog sabotaže nije došlo do aktiviranja minsko eksplozivnog
sredstva već je ono potonulo nedaleko željezničkog mosta.
Na kraju napominjemo da organi vojne obavještajne Službe nisu dali šire podatke niti
objašnjenja na osnovu čega postoje indicije da je u Centru Erdut bazirana mreža hrvatskih
obavještajaca. U narednom periodu poduzećemo operativne mjere u cilju provjere ovih
informacija.
191
192

Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.
Pogrešno napisano, riječ je o mostu.

110

NAČELNIK RESORA
Drača Aco, [v.r.]
M.P.193
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

56
1994., kolovoz 9.
Golubić
Obavijest brigade MUP-a RSK o zaključcima kolegija MUP-a RSK na kojem je dogovorena
organizacija, prava pripadnika i rad u PJM
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
BRIGADA MUP-a
Broj: 08/1-1/4418/1-94.
Golubić, 09. 08. 1994. g.
– Sekretarima SUP-ova
– svima –
– Komandirima PJM
– svima –
Na sastanku Kolegija MUP-a RSK održanog dana 05. 08. 94. godine kao i razgovorima
koji su vođeni sa pripadnicima PJM koji su pohađali kursnu obuku u Nastavnom centru
“17 AVGUST” u Golubiću došlo se do saznanja da status pripadnika PJM na nivou MUP-a
nije univerzalno rješenje pa Vam dostavljamo prijedloge rješenja na nivou MUP-a.
1. Brigada MUP-a RSK po regijama i SJM sa sjedištem u Golubiću i Erdutu.
2. Regionalne jedinice čine 3 pješadijska i jedan vod podrške, pješadijski vod čine 3
odelenja sa po 9 pripadnika.
3. Regionalne PJM Korduna i Banije čine 2 pješadijske i jedan vod podrške.
4. Svi pripadnici PJM i SJM izvršavaju poslove i zadatke iz djelokruga rada OUP-a i
zadatke iz dijela borbenih dejstava.
5. 
Upotrebu, korištenje i rad jedinice pismenom Naredbom reguliše ministar UP-a.
Upotrebu, korištenje i rad PJM Naredbom reguliše Sekretar Sekretarijata UP-a po
regijama.
6. Za svoj rad komandiri PJM odgovorni su sekretarima SUP-a i ministru UP-a.
PRAVA PRIPADNIKA PJM i SJM:
1. Svi pripadnici PJM i SJM su aktivnog sastava MUP-a, bez obzira da li su završili kurs ili
srednju školu za milicionere.
2. Svim pripadnicima pripada pravo na službenu legitimaciju.
193

Okrugli pečat: Resor državne bezbednosti MUP-a RSK.

111

3. Svi pripadnici PJM koji nemaju kurs za milicionera dužni su kada to mogućnosti budu
dopuštale da završe taj kurs.
4. Koeficijent pripadnika PJM je uvećan za 74 u odnosu na druge radnike OUP-a.
5. Pripadnicima PJM kada su angažovani na terenu pripadaju dnevnice po odredbama
Pravilnika.
Organizacija i rad PJM
1. Na nivou Sekretarijata SJB dužne su da iz sastava PJM imaju po jedan vod.
2. Ovi vodovi ako to mogućnosti dopuštaju imaju svoj samostalni objekat sa dežurnom
službom, a ako nemaju objekta određuje im se prostorija u SJB.
3. Vodovi rade sa 50% sastava što se reguliše rasporedom 3x3.
4. Ako to interesi zahtjevaju ili Naredbom rukovodioca u pripravnost se stavlja cjelokupan
sastav jedinice.
5. Posebna jedinica milicije može biti angažovana u cjelosti ili onako kako to Sekretar
SUP-a naredi, za izvršenje zadataka na regiji.
6. Komandiri PJM članovi su Kolegija SUP-a, a komandiri vodova članovi su kolegija SJB.
MINISTAR
mr. Ilija Prijić
Preslika, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 38.

57

1994., kolovoz 10.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o borbama između 5. korpusa ABiH
i snaga Fikreta Abdića oko Velike Kladuše
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
SP Br. 3-374
10. 08. 1994. god.
Stanje u AP ZB,
i n f o r m a c i j a.–
KOMANDI: 7., 11., 15., 18., i 39. K i 75.PoB
Posle preduzete ofanzive i snažnog pritiska 5. K (ABIH), snage NO AP ZB, usled razvučenosti
i nepovoljnog taktičkog položaja, napustile su dosadašnje položaje i organizuju odsudnu
odbranu na liniji s. Kudići – s. Vejnovac194 – s. Čaglica što je i inače administrativna granica
teritorije opštine V.195 Kladuša.
194
195

Vjerojatno se radi o mjestu Vejinac.
Velika.

112

U dosadašnjim borbama obe strane pretrpele su velike gubitke. Procenjuje se da su snage 5.
K imale oko 1000 poginulih boraca a isto toliko i ranjenih, a snage NO AP ZB imale su oko
100 poginulih i 300 ranjenih boraca a oko 800 boraca predalo se 5. K. U redovima NO AP
ZB došlo je do masovnog dezerterstva i izdaje. Posle jednog haotičnog stanja rukovodstvo
AP ZB je uspjelo konsolidovati redove i organizovati odsudnu odbranu na pomenutoj liniji.
Odbranom lično rukovodi Fikret Abdić koji se nalazi u V. Kladuši a očekuje se da će se u
toku dana preko radio “Velkaton” obratiti stanovništvu AP ZB.
ZASTUPA NAČELNIKA
pukovnik
Milan Lalić, [v.r.]
M.P.196 M.P. 197
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

58

1994., kolovoz 10.
[Plaški]
Zapovijed Komande 70. pbr SVK načelniku topništva 70. pbr da zbog očekivanog napada
hrvatskih snaga zaposjednu vatrene položaje
KOMANDA 70. pbr Vojna tajna
St. pov. br. 819– Strogo poverljivo

10. 08. 1994. g.
Posedanje art. položaja
– N A R E D J E N J E.–

NAČELNIKU ARTILJERIJE 70. pbr

Na osnovu raspoloživih podataka moguće je očekivati ustaški napad na položaje 70. pbr. u
tome cilju
N A R E DJ U J EM
1. Uz maksimalne mere budnosti i tajnosti posesti art. položaje i to:
a) u reonu Kesići sa 3 topa B1 76 mm,
b) u reonu Vidakovići sa 3 topa B1 76 mm,
c) u reonu Mudrić Glavica jedno odelenje POLK 9 K 11.
2. Posedanje položaja izvršiti od 23,00 časova do 02,00 časova 10/11. 08. 1994. godine.
3. Po završenom posedanju izvršiti totalno maskiranje orudja tako da se izvidjanjem
sa zemlje i vazduha nesme otkriti ni jedno oruđe. Ljudstvo mora biti u blizini položaja.
Obezbediti preko komandi bataljona sigurnu vezu sa komandom 70. pbr.
4. Ni jedno lice ne sme da zna o ovoj akciji, sem onih koji su odredjeni da čuvaju i u datom
momentu da posednu položaj.
196
197

Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3841, primljen 10. 8. 1994. u 18,00; predan u 22,55.

113

U koliko dodje do otkrivanja položaja odmah će biti preduzete krivične mere protiv
odgovornih lica.
KOMANDANT
Potpukovnik
Djuro Bjegović, [v.r.]
M.P.198
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

59

1994., kolovoz 10.
Stara Gradiška
Izvješće upravitelja Vojno-istražnog zatvora Stara Gradiška zapovjedniku 18. korpusa SVK
o radu zatvora i zatvorenicima koji su počinili teška kaznena djela od lipnja do kolovoza
1994.
VIZ St.199 Gradiška
Dana, 10. 08. 1994. god.

Komandantu 18. korpusa

IZVEŠTAJ
o radu VIZ-a St. Gradiška, u vremenu od 11. 06. 94. god. do 04. 08. 94. godine, a na
osnovu naredbe Komandanta 18. korpusa SVK br. str. pov. 18-620 od 11. 06. 1994. god.
U napred navedenom vremenu privedeno je 176 lica počinioca teških KD iz niže navedenih
Korpusa:
Iz sastava 7. K privedena su 2 lica za ubojstva, a za ista lica naknadno je dostavljena
delomična dokumentacija o počinjenim KD.
Iz sastava 11. K u tri navrata privedeno je 42 lica osumnjičena za ubojstva. Prilikom
privođenja i prijema u VIZ uz lica nije dostavljena nikakova dokumentacija samo spisak
po imenu i prezimenu bez potpisa i overe tko ih upućuje. Našim naknadnim traženjem
dostavljeno je delimična dokumentacija /fotokopije krivičnih prijava/, sa privedenim iz 11.
K osoblje VIZ-a imalo je problema prilikom smeštaja jer je došlo do pobune istih zbog čega
su privedeni bez ikakovih rešenja, tom prilikom su odbili primati hranu te su razmešteni po
više prostorija da nisu zajedno tako da su se smirili, o čemu je upoznat K-dant koji je lično
obišao VIZ u pratnji k-danta puka i načelnika OB.
Po naredbi Okružnog suda B.200 Manastir, odvedena su dva lica na sud u B. Manastir, a
dva lica na predlog lječnika upućena su na lečenje u B. Manastir. Odmah iza odvođenja
pomenutih lica nastupila je ponovna pobuna među pripadnicima 11. K, kojom prilikom
je osoblje VIZ-a moralo izdvojiti u izolaciju /samicu/ 5 lica, a ostalim su uskraćene posete
i primanje paketa. U ovoj pobuni došlo je do samopovređivanja Radosavljević Nikole koji
198
199
200

Okrugli pečat: Vojna pošta 9073, Plaški.
Stara.
Beli.

114

je oštrim predmetom sekao vene na ruci, kome je pružena lečnička pomoć u MC Gradiška,
nakon čega je vraćen u VIZ.
Dana 26. 07. 94. god. po naredbi Okružnog suda B. Manastir preostali pritvorenici iz 11.
K preveženi su vozilima i pod pratnjom civilne i Vojne policije 11. K na sud Beli Manastir.
Iz sastava 15. K privedeno je 28 lica osumnjičenih za izvršenje težih KD, za koje smo dobili
delomičnu dokumentaciju. Na predlog lečnika i suglasnost K-danta K, dva lica su otpuštena
na liječenje, zbog teže bolesti. Po naredbi Okružnog suda Knin dio pritvorenika je 04. 08.
94. prevezeno u Knin, a dio je otpušten kući da se brani sa slobode.
Iz sastava 18. K privedeno je 18 osumnjičenih lica, od toga jedna žena, bez bilo kakove prateće
dokumentacije, a naknadno smo utvrdili da su dva lica imala pravomoćno oslobađajuću
presudu, a protiv 3 lica nisu ni pokrenuti krivični postupci, te 2 lica koja su djela počinila u
RS, gde su i vođeni postupci. Po naredbi Okružnog suda Glina i Opštinskog suda Okučani,
ostali su pušteni na slobodu.
Iz sastava 21. K privedeno je 46 lica, počinioca težih KD, od čega jedna žena, sa urednom
pratećom dokumentacijom. Na predlog liječnika i suglasnost K-danta K, prevežena su 2 lica
na liječenje u njihov K.
Po naredbi Okružnog suda Glina, prepraćeno je više lica u zatvor Glina, a preostali
pritvorenici su prepraćeni po vojnoj policiji 18. K 04. 08. 94. god. u Glinu.
Iz sastava 39. K u tri navrata privedeno je 41 lice sa nepotpunom pratećom dokumentacijom
koja je djelomično naknadno dostavljena. Jedno lice u toku boravka u VIZ-u izvršilo je
samopovređivanje oštrim predmetom /sječa vena/, nakon ukazane lječničke pomoći vraćen
je u VIZ. Jedno lice je greškom privedeno u VIZ, a nakon pristizanja dokumentacije utvrđen
je identitet i u suglasnosti s K-dantom K pušten je na slobodu. Po naredbi Okružnog suda
Glina dio pritvorenika je po njihovom planu sprovođen u Sud Glina koji se nisu vraćali
nazad u VIZ, a preostali zatvorenici 04. 08. 94. po Vojnoj policiji 18. K sprovedeni su u
zatvor Glina gde su i zadržani.
Prilikom zaprimanja osumnjičenih u VIZ bio je prisutan liječnik koji je vršio preglede
i otvarao zdravstvene kartone, kojom prilikom je utvrđeno da će se obavljati svakog
ponedeljka i petka liječnički pregledi, a za hitne slučajeve da se uključe vojni liječnik i civilni
iz Doma zdravlja Okučani. Prilikom hitnih slučajeva problemi su bili izraženi kao prevoz
bolesnih pošto se čekalo po više sati, pa i dan dva, i ako smo se obraćali direktno načelniku
saniteta ppuk. Rakiću201.
U navedenom vremenu obavljeno je 225 poseta pritvorenicima gdje nije bilo većih problema
unutar VIZ-a, prilikom obavljanja posjeta i dnevnih šetnji u kojim radnjama osoblju VIZ-a
pomagalo je odelenje vojne policije 18. map-a, gdje je ostvarena odlična saradnja. Za vanjsko
obezbeđenje VIZ-a vršila je straža 18. map-a koja nije izvršavala dogovorene zadatke uprkos
čestim upozorenjima komandi.
Saradnja sa poz. bazom po njihovim zadacima izvršena je u potpunosti.
Pridodani pripadnici čVP za rad u VIZ-u djelomično su obavili svoj zadatak.
Prilikom uređivanja i adaptacije VIZ-a bila je dobra suradnja i pomoć od strane Metalnog
i drvnog pogona. U napred navedeno vreme organizaciju i rad unutar VIZ-a izvršilo je
odelenje čVP od 13 ljudi. Svi izveštaji i dokumentacija vezana za rad VIZ-a u pomenutom
vremenu nalaze se pohranjeni u arhivi VIZ-a St. Gradiška. Prema napred navedenom po
201

Borislav.

115

naredbama Okružnih sudova Glina, B. Manastir i Knin, svi pritvoreni su 04. 08. 94. god.
prepraćeni u pomenute sudove, tako da se ni jedno lice sada ne nalazi u VIZ-u.
Dostavljeno: 1 x K-dantu 18. K
1 x Načelnik OB 18. K
1 x Arhiva VIZ-a
JR/MŠ
Upravnik VIZ-a:
rez. vodnik, Romčević Jovan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

60

1994., kolovoz 12.
Dvor na Uni
Službena zabilješka Obavještajnog organa 33. pbr SVK o sastanku predsjednika SO s
Korduna, Banije i iz Like, na kojem su odbili slati vojnike na ratište prema Bihaću, o
velikim gubicima srpskih specijalaca koji su s područja Ličkog Petrova Sela upućeni prema
Bihaću te o političkim sukobima oko odnosa prema Republici Srpskoj
VOJNA POŠTA 9143
OBAVEŠTAJNI ORGAN
STR. POV. BR. 09/3-435
DVOR, 12. 08. 1994. god.
SLUŽBENA ZABELEŠKA
U razgovoru sa ns došao sam do sledećih saznanja.
Dana 05. 08. 1994. god. u petak sazvani su predsednici svih SO Kordun, Like i Banije
koje graniče sa AP Zap.202 Bosna, na dogovor oko napada na AP Zap. B.203 iz svih pravaca,
presecanju linije prema 5-om korpusu, čišćenje tog područja, te kao mogućnost prijema
većeg broja izbeglica na područja tih SO. Prisutni general M.204 Novaković i drugi.
Dogovoreno: Neprihvata se napad našim snagama a o izbeglicama da postoji mogućnost
prihvata. Dana 09. 08. vršena je analiza tih događaja na zatvorenoj sjednici IS i podržan stav
da naša (srbska) iz navedenih područja neide u borbu i da naši ljudi neginu radi promašene
srbske politike na tom području jer se zna da će se turci ujediniti i da bi na ovaj način trebalo
pokriti veliku količinu oružja, municije, hrane, pog. goriva i drugo što je dato muslimanima
te su i jedni i drugi (5-i korpus i vojska AP Zap. Bosne). Promašaj grupe za koordinaciju
dejstava je velik, neodgovorno i nestručno vođenje akcije i planiranja. Navodno da je
202
203
204

Zapadna.
Bosna.
Mile.

116

izginulo oko 400 srbskih specijalaca (Arkanovi,205 kap. Draganovih206 i Niške jedinice naše
ubačene iz rejona Ličkog Petrovog Sela), da je uhvaćen jedan naš i jedan Abdićev207 oficir
za vezu ili oficir bezbednosti negde oko Cazinsko slunjskog područja. Tad je navodno
musliman doslovno prebijen na svakih 20-tak cm, mučen i da je priznao planove i zadatke.
Izvor (sds-krajine P.C.) i radikali (C.M. i D.S.).
U ponedeljak 08. 08. 1994. god. održan IS SDS-Krajine na kojem je dogovorena podrška
RS u neprihvatanju mapa kontakt grupe, predloženo je ujedinjenje RS i RSK, te proglašenje
Kneževine – knez Tomislav Karađorđević. Predložena je ostavka Vlade Krajine jer je mimo
skupštine u nekom sumnjivom sastavu u toku noći kada su delegati otišli kući (velik dio)
odluka promenjena a sutradan je Mikelić208 navodno suspendovao izjavom donošene
zaključke skupštine. To je navodno bilo namjerno kao podilaženje S.209 Miloševiću, te
samovoljno suspendovao platni promet sa RS. Sve je napravljeno na nivou rukovodstva bez
znanja naroda, te neodražava volju naroda. Sledi opet navodno novo pismo S. Miloševića
kao pojašnjenje prvog te ga Mikelić čeka u Beogradu zajedno sa Martićem.210 Navodno
sve škripi oko Sarajeva (izvor P.C.). IS SO Dvor zakazao novu sjednicu za 12. 08. 1994. na
temu kadrovi brigade i bataljona (posebno AVL) zbog neslaganja sa rukovodstvom opštine
i do sada nerešavanjem problema i pored više upozorenja. To će verovatno ići na SO ili čak
biti izvršeno silom. Posle sednice izvestiti ćemo o zaključcima.
ZABELEŠKU NAPISAO
Boris Nužda, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 4.

61

1994., kolovoz 12.
Knin
Prijedlog projekta za obnovu sustava za opskrbu vodom na području Dalmacije i Like koji
je sastavilo Zapovjedništvo UNPROFOR-a – Sektor Jug za Komandu 7. korpusa SVK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
UNPROFOR
Komanda Sektora Jug
Knin
12 Avgust 94
Pukovnik Boro Poznanović
Komandant Sjeverno Dalmatinskog Korpusa
205
206
207
208
209
210

Željko Ražnatović.
Dragan Vasiljković.
Fikret.
Borislav, predsjednik Vlade RSK.
Slobodan, predsjednik Republike Srbije.
Milan, predsjednik RSK.

117

Poštovani Pukovniče,
Koncept sporazuma o korištenju vode – Pregled
Sadržaj:

Sastanak Sektorske Mješovite Komisije 28 Jula 1994

1. Za vreme sastanka Sektorske Mješovite Komisije postavljen je početni nacrt koncepta
korištenja vode. Naredni sastanci održani su sa radnim grupama koje su formirale obe
strane i načinjen je razradjeniji nacrt. Kopija tog nacrta, manji aneks B, priložen je za vašu
informaciju.
2. Razradjeniji nacrt, uključujući aneks B, pripremljen je sa radnim grupama a primjedbe
su tražene za 28 Avgust. Predvidjeno je da će aneks B trebati neke dodatne pregovore i stoga
se u ovoj fazi neće šire raspodjeljivati. Po primitku primjedbi će biti odlučeno hoće li se
raditi daljnji nacrt ili tražiti neki dogovor da se sprovede koncept.
3. Radne grupe su službeno tražile primjedbe. Medjutim ukoliko želite dati neke komentare
u vezi koncepta, posebno u odnosu na njegove bezbjedonosne aspekte, molim vas da to
učinite uvažavajući očekivani datum 28 Avgust.
Kotil211
General Major
Komandant Sektora
NACRT
ZAŠTITNIH SNAGA UJEDINJENIH NACIJA
GLAVNI ŠTAB SEKTORA JUG
PLAN PROJEKTA ZA OBNOVU SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE VODOM
KOJI PROLAZI KROZ ZONU RAZDVAJANJA
OD . AVGUSTA 1994.
Predloženo je da se hrvatske i srpske vlasti dogovore o zajedničkom radu na obnovi puštanja
pitke vode zajednicama na obje strane Zone razdvajanja, kojima su, uslijed sukoba,
uskraćene ove humanitarne potrebe. Kako bi rješenje do koga se dođe bilo izvedivo,
sveukupni problem obnove vodosnabdjevanja će biti podjeljen u faze i sproveden na osnovi
reciprociteta. Strane su se u principu dogovorile da će prvu fazu činiti zajednički rad na
obnovi tri sistema:
ČIKOLA – DRNIŠ
OBROVAC – BENKOVAC – KAKMA – FILIP JAKOV212 – BIOGRAD
PERUŠIĆ – GOSPIĆ – TESLINGRAD213 – MEDAK
Strane su se dogovorile da po uspješnom završetku ove prve faze dođe do razmatranja
problematike i drugih vodovodnih sistema o kojima će se pregovarati pod uvjetima
naknadno pristignutih sporazuma.
Kako bi se osigurala uspješna obnova vodosnabdijevanja zajednicama navedenim u ovom
sporazumu, obje će se strane pozvati da potpišu zajednički sporazum kojim će se složiti
da će, i po obliku i po sadržaju, postupati po odredbama kako paragrafa koji slijede, tako
i Zajedničkog plana izloženog u Dodatku A. Prihvaćanje ovog plana podrazumijevat će i
211
212
213

Rostislav Kotil.
Sveti Filip i Jakov.
Lički Osik.

118

prihvaćanje Dodatka B kojim će se obje strane pojedinačno složiti da izvrše potrebne radove
izvan Zone razdvajanja i da pruže pomoć UNPROFOR-u u obnovi, održavanju i izvođenju
određenih radova i objekata unutar Zone razdvajanja.
1. Strane će UNPROFOR-u dati na raspolaganje svu tehničku dokumentaciju koja se
odnosi na navedene vodovodne sisteme. To se naročito odnosi na:
a. Planove i tehničke specifikacije instalacija, cjevovoda, električnih vodova i drugih
srodnih objekata i opreme;
b. Procjene štete;
c. Procjene neophodnih radova;
d. Procjene potrebno materijala;
e. Prijedlog vremenskog rasporeda za svaki projekt pojedinačno.
2. Sigurnost svih instalacija, objekata i radnika koji rade na projektu izvan Zone razdvajanja,
kako za vrijeme samog procesa obnove vodovodnih sistema tako i tokom naknadnih
operacija, bit će odgovornost srpskih i hrvatskih civilnih i vojnih vlasti, svake na svojoj
strani.
3. Sigurnost svih instalacija, objekata i radnih timova uključenih u projekat unutar Zone
razdvajanja bit će isključivo odgovornost UNPROFOR-a za čitavo vrijeme njegovog
mandata. Strane se obavezuju da će pružiti pomoć UNPROFOR-u u raščišćavanju mina
i u rješavanju incidenata koji se dogode unutar Zone razdvajanja, kao što je to navedeno u
Dodacima A i B.
4. Strane će radnim timovima, onda kada to zatraži UNPROFOR u cilju kontrole
i izvršenja radova na projektu obnove vodovodnih sistema unutar Zone razdvajanja,
omogućiti slobodan i neograničen pristup Zoni razdvajanja s obje strane.
5. Strane će posmatračkim timovima UNPROFOR-a omogućiti slobodan i neograničen
pristup radovima, instalacijama i objektima van Zone razdvajanja na obje strane, kako za
vrijeme procesa obnove tako i tokom naknadnih operacija.
6. Sve radove navedene u Dodacima A i B strane će izvoditi kako unutar tako i van Zone
razdvajanja. Ondje gdje problemi sa nedostatkom materijala, novčanih sredstava ili radne
snage sprječavaju izvršenje radova na bilo kojoj od strana, detaljni podaci o tim problemima
bit će predani UNPROFOR-u kako bi ih se razriješilo.
7. Ako dođe do ikakvog spora ili kršenja neke od odredbi ovog sporazuma, nijedna od
strana neće uzvratiti niti poduzeti bilo kakvu jednostranu akciju, već će se problem predati
Mješovitoj komisiji koja će ga ispitati i o njemu presuditi onako kako to nalažu odredbe
mirovnog sporazuma od 29. 03. 1994.
Dodaci: A. Zajednički plan djelovanja
B. Sporazum o odgovornostima hrvatskih vlasti tokom prve faze obnove vodovodnih
sistema.
DODATAK A
PLANA ZA OBNOVU SISTEMA
ZA SNABDIJEVANJE VODOM
OD AUGUSTA 1994.
ZAJEDNIČKI PLAN DJELOVANJA
CILJ
1. Obnoviti vodovodne sisteme unutar Zone razdvajanja i to na osnovi reciprociteta, kako
bi se ponovo uspostavilo neophodno snabdijevanje vodom na obje strane od Zone.
119

OPIS
2. Operacija će biti sprovedena u fazama. Tokom prve faze prioritetan zadatak bit će obnova
tri sistema: ČIKOLA/DRNIŠ,OBROVAC/BENKOVAC/KAKMA/FILIP JAKOV/
BIOGRAD i PERUŠIĆ/GOSPIĆ/TESLINGRAD/MEDAK. Nakon uspjeha ove faze,
iduće faze o kojima će se pregovarati po odredbama naknadnih sporazuma, će:
a. Ispitati mogućnosti obnove ostalih vodovodnih sistema u zoni odgovornosti Sektora jug;
i
b. Ispitati mogućnosti obnove vodovodnih sistema u drugim Zaštićenim područjima UN-a
(UNPA).
3. Radovi i sigurnost tokom prve faze bit će izvedeni prema rasporedu koji slijedi:
a. Unutar Zone razdvajanja. Radovi i sigurnost bit će pod isključivom kontrolom
UNPROFOR-a, onako kako je to detaljno navedeno u ovom planu.
b. Van Zone razdvajanja na hrvatskoj strani. Radovi i sigurnost na hrvatskoj strani od Zone
razdvajanja bit će odgovornost hrvatskih vlasti, onako kako je to detaljno navedeno u ovom
planu, uz pomoć i posmatranje UNPROFOR-a, onda kada to bude potrebno.
c. Van Zone razdvajanja na srpskoj strani. Radovi i sigurnost na hrvatskoj strani od Zone
razdvajanja bit će odgovornost srpskih vlasti, onako kako je to detaljno navedeno u ovom
planu, uz pomoć i posmatranje UNPROFOR-a, onda kada to bude potrebno.
4. Snabdjevanje vodom iz svih izvora bit će mjereno i garantirano prema potrebnom
protoku. Kvalitativno i kvantitativno posmatranje bit će odgovornost hrvatskih i srpskih
vlasti. Za rješavanje bilo kakvog spora bit će nadležne Mješovite komisije na nivou sektora.
TEHNIČKA ODGOVORNOST
5. Čikola/Drniš.
a. Hrvatske vlasti. Obnova izvora vode na Čikoli kako bi se ponovo uspostavilo i održalo
snabdijevanje Drniša pitkom vodom.
b. Srpske vlasti. Obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za snabdijevanje
Drniša vodom.
c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontroliranje i nadziranje svih radova u Zoni razdvajanja
neophodnih da bi se izvor vode povezao sa sistemima za raspodjelu, te posmatranje kako
radova van Zone tako i naknadnih operacija za snabdijevanje.
6. Perušić/Gospić/Teslingrad/Medak.
a. Hrvatske vlasti. Obnova izvora vode kod Perušića kako bi se ponovo uspostavilo i održalo
snabdijevanje Teslingrada, te obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za
snabdijevanje Gospića.
b. Srpske vlasti. Obnova izvora vode u Metku kako bi se ponovo uspostavilo i održalo
snabdijevanje Gospića, te obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za
snabdijevanje Teslingrada.
c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontroliranje i nadziranje svih radova unutar Zone
razdvajanja neophodnih da se izvori vode povežu sa sistemima za raspodjelu, te posmatranje
kako radova van Zone tako i naknadnih operacija za snabdijevanje.
7. Obrovac/Benkovac/Kakma/Filip Jakov/Biograd.
a. Hrvatske vlasti. Obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode pomoću kojih bi trebalo
da se Filip Jakov i Biograd na hrvatskoj strani snabdjevaju vodom iz Kakme.
b. Srpske vlasti. Obnova mreže za snabdijevanje Obrovac/Benkovac/Kakma kako bi se
dovoljnim količinama iz Obrovca omogućilo dosljedno snabdijevanje Biograda vodom iz
Kakme.
120

c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontrola i nadziranje svih radova unutar Zone razdvajanja,
posmatranje radova van Zone razdvajanja i kontrola operacija na pumpnoj stanici Kakma
po završetku obnove.
KOORDINACIJA
8. Sigurnost
a. Hrvatske vlasti. Hrvatske vlasti će biti odgovorne za sigurnost radova i svih objekata van
Zone razdvajanja na hrvatskoj strani te za slobodan pristup. Ovo uključuje i raščišćavanje
mina koje će se vršiti pod kontrolom UN-a u Zoni razdvajanja s hrvatske strane ukoliko to
bude potrebno.
b. Srpske vlasti. Srpske vlasti će biti odgovorne za sigurnost radova i svih objekata van Zone
razdvajanja na srpskoj strani te za slobodan pristup. Ovo uključuje i raščišćavanje mina
koje će se vršiti pod kontrolom UN-a u Zoni razdvajanja sa srpske strane ukoliko to bude
potrebno.
c. UNPROFOR. UNPROFOR će biti odgovoran za sigurnost radova i svih objekata
unutar Zone razdvajanja, te će koordinirati, nadzirati i provjeravati raščišćavanje mina od
strane srpskih i hrvatskih vlasti unutar Zone razdvajanja.
9. Vremenski okvir. I srpske i hrvatske vlasti će podnijeti prijedlog sa spiskom radova
neophodnih za izvršenje projekta. Nakon procjene ovih prijedloga, UNPROFOR će izraditi
cjelokupan vremenski raspored sa projektom oko kojeg treba da se slože obje strane.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

62

1994., kolovoz 13.
[Knin]
Tjedno izvješće Odjela bezbjednosti Glavnog štaba SVK o stanju na ratištima u Hrvatskoj
i BiH, pripremama OS RH za napad na RSK, te procjeni da Hrvatska nije dobila
međunarodnu podršku za napad
SEDMIČNA INFORMACIJA
za period od 07.-13. 08. 1994. godine
Globalne su ocene, da će RS Krajina morati stupiti u neki odnos sa Hrvatskom, slično
federaciji u BiH. U tim uslovima UNPROFOR bi ostao i dalje kako bi u prelaznom
periodu omogućio povratak izbeglica na teritoriju RSK i pomogao u normalizaciji odnosa.
Hrvatska strana je posebno zainteresovana da vrati izbeglice u opštinu Slunj, Topusko i
sela na Baniji, te preko međunarodnih organizacija obezbedi da u tim mestima otvori svoje
policijske stanice i obezbedi zaštitu UN.
Trenutno RSK dobro vodi politiku prema UN i Hrvatskoj, izbija sve argumente kojima bi
Hrvati opravdali novu agresiju. Hrvati nemaju “zeleno svetlo” za napad na Krajinu i njihovi
pokušaji da obezbede podršku za sada nemaju rezultata. Nemačka je svu svoju pažnju
usmerila na Srbiju, jer smatraju da jaka Srbija može podržavati Srbe zapadno od Drine i
da to SAD tajno potpomaže. Nemačka čini sve da na srpskoj svađi spreči deblokadu Srbije
121

odnosno SRJ. Jasno im je da je u Srbiji nastupila presudna faza stabilizacionog programa od
čega zavisi opstanak vlasti i zato je životni interes Srbije ublažiti ili ukinuti sankcije.
a) Oružane snage Republike Hrvatske
Mada u ovom času Hrvatska nema podršku svojih saveznika za napad na RSK, više različitih
izvora navodi da Hrvatska i njene OS planiraju napad. S tim u vezi se navodi da polovina
septembra 1994. godine treba da pokaže stvarne namere Hrvatske.
Trenutno stanje u Hrvatskoj podseća na 1991. godinu kada je bilo angažovano celokupno
stanovništvo u sprovođenju nacional-fašističkog programa.
Tenzije i neraspoloženje prema pripadnicima UNPROFOR-a su u funkciji ukupnih
priprema Hrvatske za rat sa RSK. Hrvatska vojska je, koristeći blokadu izvršila vojne
aktivnosti i planirani deo jedinica rasporedila znatno povoljnije za agresivne ciljeve.
Novi raspored HV u suprotnosti je sa odredbama Sporazuma o prekidu vatre. Na onim
delovima Hrvatske gde je HV završila planirane aktivnosti oko dislociranja jedinica i tehnike
blokada UNPROFOR-a popušta i prelazi se otvaraju. Na prostoru jedinstvenog hrvatskog
ratišta u proteklom periodu registrovali smo sledeće aktivnosti HV:
1. Južno vojište
Na ostrvima Vis, Lastovo i Krk, te na Grobničkom Polju kod Rijeke, pripadnici specijalne
brigade MUP-a RH, 8. laka jurišna br., delovi 1., 4. i 9. gmtbr uvežbavaju desant. Vežbovne
aktivnosti sprovode 1200-1500 vojnika uz upotrebu helikoptera MI-8 i aviona AN-26.
Desant se uvežbava za složene reljefne uslove kraškog terena i guste pošumljenosti.
U neposrednoj blizini Livna vrši se obuka lica za popunu DTG koja bi bila ubačena u rejon
Drniša. Već sada su registrovana izviđanja u rejonu s. Kričke, Čupići do Siverića.
Na sastanku u ZP Split je naglašeno, da je pritisak hrvatske javnosti na političare i vojsku
takav da će uskoro morati povratiti deo teritorije. Naglašeno je, da je sada situacija u HV
bitno drugačija od one iz 1991. godine kada nisu imali ni vojsku ni opremu.
Ističu da su njihovi vojnici dobro obučeni kroz svakodnevni trening i izuzetno disciplinovani,
te da su opremljeni savremenim naoružanjem.
2. Centralno vojište
Potvrdili smo podatak da se u Petrinjskom džepu nalazi oko 20 tenkova od čega je pouzdano
10 T-72. U s. Blinjski Kut bazira diverzantska jedinica koja planira ubacivanje grupa na
prostor Banije. Potvrđuje se podatak da su formirane sanitetske ekipe u s. Farkašić, Nebojan
i Mokrice.
Na prostor Like je doveden deo 7. gmtbr iz Varaždina. Deo te brigade nalazi se i dalje u s.
Stankovci. U s. Smiljan je KM 119. br HV iz Pule. Komanda brigade sa delom jedinica je
posela položaje u Lici tokom 05. 08. 1994. godine.
U širem rejonu Karlovca prema Ozlju ZP Karlovac je izvelo pokaznu vežbu, a izvedeno je
gađanje pešadijskim naoružanjem.
Pojačane su aktivnosti HRZ u funkciji izviđačke delatnosti, a povrede vazdušnog prostora
RSK su dnevne.
Grupisanje snaga HV na Centralnom ratištu posebno u Lici i na liniji Ogulin-Karlovac
dovodi se u vezu sa zbivanjima u Cazinskoj krajini i obračunom 5. K sa snagama NO AP
ZB.
3. Istočno vojište
Sastav snaga HV na ovom vojištu je bez promene u odnosu na prethodne informacije.
Pojačane su izviđačke aktivnosti HV, a cilj interesovanja je i volja za Koridor.
122

Potvrdili smo informaciju o nabavci helikoptera MI-24. Hrvatska je nabavila dve eskadrile
ovih helikoptera koji baziraju na nepoznatoj lokaciji u blizini Ivanić Grada. Helikopteri su
nabavljeni u bivšoj DDR.
b) Stanje u bivšoj BiH
Odnosi u muslimansko-hrvatskoj konfederaciji i na relaciji konfederacija-Hrvatska se
usložavaju sa tendencijom pogoršavanja. Raspolažemo pouzdanim informacijama da
Hrvatska učestvuje u toj koaliciji onoliko koliko joj je potrebno da stvori novo političko
stanje na svojoj teritoriji reintegracijom RSK u svoj ustavno-pravni sistem.
S druge strane, Hrvatska uskraćuje Muslimanima punu pomoć koju islamske zemlje
upućuju kako u vidu humanitarne pomoći, tako novčanih sredstava, naoružanja i druge
vojne opreme.
Prema neproverenim informacijama HV zadržava kvalitetnije naoružanje za sebe, a tzv. A
BiH upućuje trofejno i većim delom upotrebljavano naoružanje u dosadašnjem toku rata.
Planovi i namere HV u agresiji na RSK u tesnoj su vezi sa angažovanjem dela snaga tzv. A
BiH, posebno 5. K koji je u znatnoj meri priveo kraju sukob sa NO AP ZB i približio se
istočnoj granici RSK, odnosno na ličkom delu potpuno izašao na granicu.
c) Stanje u AP ZB
Dana 08. 08. 1994. godine F.214 Abdić se sastao sa generalom Delaprelom215 i odbio njegov
predlog da se snage NO AP ZB potčine i uđu u sastav tzv. A BiH. Manipulacija oko pokušaja
da Abdić ide na sastanak sa A.216 Izetbegovićem su također neosnovane.
Stanje u AP ZB je vrlo složeno, a snage NO su u rasulu i dezorganizovanosti. Sam Abdić
je konačno izjavio da oko sebe ima dosta izdajnika koji rade u korist A. Izetbegovića i da
dosadašnji neuspesi snaga NO su rezultat izdaje kako u politici tako i u jedinicama.
Na prostoru RSK je prisutan veći broj izbeglica iz s. Šturlić i Tržac. Isti se organizovano
prevoze u Kladušu217. Jedan broj lica izražava želju i spremnost da pređe u Hrvatsku. Ovakve
zahteve rešava Crveni krst. Dalji razvoj situacije na ovom delu Cazinske krajine je potpuno
neizvestan, jer snage NO AP ZB nisu u stanju da pruže ozbiljniji otpor 5. K.
Zaključci:
1. I pored više podataka da HV sprovodi pripreme za agresiju na RSK u navedenom periodu
nema realnih izgleda da napad usledi.
Mogući su upadi DTG na Baniji, širem rejonu Drniša i na prostor opštine Slunj.
2. Stanje u AP ZB se odvija po našoj proceni kako je naznačeno u informaciji str. pov. br.
53-181 od 06. 08. 1994. godine.
POMOĆNIK KOMANDANTA
ZA OBEZB. POSLOVE
pukovnik
Dušan Smiljanić, [v.r.]
M.P.218
214
215
216
217
218

Fikret.
Bertrand de Sauville de La Presle.
Alija.
Velika Kladuša.
Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.

123

Dostaviti:
– obaveštajnom organu 7., 15., 18., 11., 21. i 39. K SVK
– GŠ VRS, obaveštajnom organu 1. i 2. KK
– Upravi za obaveštajne poslove GŠ VJ
– MUP-u RSK – resor DB (poštom)
M.P.219 M.P.220
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

63

1994., kolovoz 13.
Muljava
Zapovijed IKM-a Glavnog štaba SVK Komandi 39. korpusa SVK da daju topničku potporu
snagama NO AP Zapadna Bosna u slučaju napada 5. korpusa ABiH
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GŠ SVK
IKM – MULJAVA
Str. pov. br. 1350/20
Od 13. 08. 1994. godine
GŠ SVK – na znanje
Komandi 39. K
Sadejstvo sa snagama AP ZB
Prema obaveštajnim podacima snage 5.K u BiH planiraju napad na pravcu s. Crvarevac –
Vrnograč u cilju odsecanja 1. i 2. pbr NO AP ZB. Postoji verovatnoća da snage 5. K BiH u
zonu napada uključe i s. Gradina – Bojna.221
U slučaju napada obezbediti sadejstvo sa 1. i 2. pbr NO AP ZB.
Ostvariti artiljerijsku podršku po planu i zadatku.
O zahtevu NO AP ZB izvestiti GŠ SVK (k-danta, NŠ ili operativnog dežurnog).
General major
Borislav Đukić
Na osnovu telegrama GŠ SVK povećati budnost, osmatranjem i izvidjanjem pratiti situaciju
i hitno obavještavati KM. 39. K.
Komandi: 24. i 33. pbr
KOMANDANT
pukovnik
Stanko Letić
219
220
221

Prijemni pečat: GŠ SVK, sp. br. 53-184., 13. 8. 1994.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3880/3307, primljen 13. 8. 1994. u 08,00; poslan u 11,45.
Bosanska Bojna.

124

M.P.222
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 20.

64

1994., kolovoz 13.
Vrhovine
Zahtjev 50. pbr SVK Komandi 15. korpusa SVK za potvrdu formacijskog mjesta
zapovjednika Odjeljenja topničkih posada
VOJNA POŠTA 9071
Pov. broj: 50-1223/94
Vrhovine, 13. 08. 1994.
KOMANDI 15. korpusa
K o r e n i c a
ZAHTEV ZA ODOBRENJE FM
ARTILJERIJE, ZA VOJNIKE PO
UGOVORU, dostavlja.–
Zbog ukazane potrebe za vojnicima po ugovoru na odredjeno vreme, VES-ti artiljerije, a na
dužnosti KO potrebno nam je odobriti najmanje 5 formacijskih mjesta da bi se rad odvijao
nesmetano i kvalitetno iz razloga različitog mjesta razmještaja jedinica MAD-a i njihovih
vatrenih položaja što je neophodno zbog konfiguracije zemljišta i zone odbrane brigade.
Mad je sastava:
1. baterija B-1, Božičković Draga – Škare.
2. mab, Doljani
3. mab, Vrhovine, Brda i
4. mab, Turjanski, Sečivica.223
a imamo trenutno odobreno 13 FM u okviru mab-a, što nam je nedovoljno i izaziva
nezadovoljstvo u mad-u jer isti kao jedinica čini okosnicu odbrane zone brigade.
ZASTUPA KOMANDANTA:
Kap. I kl.
Žakula Djordje, [v.r.]

M.P.224 M.P.225
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 1.
222
223
224
225

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1354, primljen 14. 8. 1994. u 04,50; obrađen u 04,55.
Vjerojatno se radi o mjestu Sječivica.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9065, pov. br. 742-35, 15. 8. 1994., Korenica.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9071, Vrhovine.

125

65

1994., kolovoz 13.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o posljedicama političkog sukoba
SRJ i RS oko potpisivanja mirovnog sporazuma u BiH, problemu opskrbe RSK iz RS, te
stanju u Cazinskoj krajini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-381
13. 08. 1994. god.
Informacija potčinjenim jedinicama.–
Dostaviti:

7, 11, 15, 18, 21. i 39. K, 105. vbr, 45. bVOJIN,
44. rbr, 75. PoB, bVP, čv i k-da stana

Potpisano primirje zagrebačkim sporazumom uglavnom se poštuje. Ima pojedinačnih
slučajeva obostranog narušavanja istog. Međutim, blokada UNPROFOR-a u RH je gruba
povreda potpisanog sporazuma kojeg je osudio i SB UN predsedničkim saopštenjem.
Avijacija NATO pakta i dalje vrši povredu našeg VaP-a u proseku 20-25 puta dnevno. U
poslednjih nekoliko dana primećeni su avioni koji preko RSK vrše snabdevanje 5. K tzv. a
BiH. Verujemo da će naše jedinice PVO i ove avione nasilno prizemljiti.
U našim jedinicama preduzimaju se mere za uspešnu odbranu RSK u slučaju ustaške agresije.
Na moral boraca pozitivno je uticala podela plata, mada je bilo primedbi zbog razlika u
primanjima između prve linije i pozadine. Moral boraca i dalje opterećuje nedovoljno
funkcionisanje pravne države.
Pri GŠ SVK formirana je viša vojno-lekarska komisija koja će rešavati pitanja iz svoje
nadležnosti. Za 17. 08. 1994. godine predviđen je početak rada Vojnog suda i polaganje
zakletve vojnih sudija pred predsednikom RSK. Verujemo da će se to pozitivno odraziti na
moral boraca. Mada su neke stranke i ministri u Vladi RSK bili protiv vojnih sudova, on će
biti formiran i vršiće svoje obaveze i namenske zadatke.
Odnos između RS i SRJ i pored nastojanja svih faktora iz RSK, nisu dali željene rezultate.
Dovedeno je u pitanje jedinstvo platnog prometa, komunikacijskih veza, odnosa i saradnje
između dve srpske države. Ovakvo stanje samo šteti celokupnom srpskom narodu. Ima
opravdanih revolta i neslaganja sa odlukama SRJ od strane naših građana i RO. Međutim,
ne treba izgubiti iz vida da su jedni i drugi naša braća. Kad se dva brata porečkaju treći mora
smirivati i ukoravati obadva. Zato mi moramo pomiriti našu braću, koja su se trenutno
naljutili.
Pojedinci su zloupotrebili ovaj nesporazum pa su neovlašeno podigli cenu pojedinih roba.
Vlada RSK je preduzela mere da se sve cene vrate, a vinovnici najstrožije kazne. Ovaj
nesporazum RS i SRJ nema nikakvog uticaja na snabdevanje u RSK. Ono će biti redovno
kao i do sada. U toku su pregovori u cilju pronalaženja načina realizacije tog snabdevanja.
Za sad postoje dve varijante. Prvo da milicija SRJ prati sve konvoje za RSK preko teritorije
RS i druga da UNPROFOR pregleda sva vozila koja iz SRJ ulaze u RSK. Međutim, nije
isključeno i neka sasvim treća varijanta. U svakom slučaju snabdevanje će ići i nema razloga
za paniku.
126

U nekim sredinama pojavila se glasina po kojoj je predsednik Milošević226 priznao RH u
avnojevskim granicama. To je čista izmišljotina i ona je poreklom iz Zagreba i njen je cilj
poznat. Takve glasine nemaju nikakvog osnova i treba ih demantovati i objašnjavati njen cilj
(demoralisanje našeg stanovništva, sukob među Srbima, itd.).
O stanju u Cazinskoj Krajini dostavljene su vam tri informacije od organa GŠ SVK (ONO,
Moral i Bezbednost). Sadašnje stanje je relativno mirno. Abdić227 ne odustaje od autonomije
i po cenu još većih gubitaka. Sadašnje mirno stanje može se tumačiti kao:
1. Da jedinice 5. K vrše pripremu za konačan obračun sa Abdićem i okupacija celog prostora.
2. Da se čekaju pregovori za koje je Abdić spreman, ali ne sa Alijom.
3. Da se čeka predaja pripadnika NO AP ZB, za koje je Alija228 obećao amnestiju ako se
predaju za 8 dana.
Ukoliko bi došlo do daljeg uspeha jedinica 5. K i zauzimanje Kladuše229 na našu stranu
prebeglo bi oko 50.000 izbeglica. Mi smo izvestili MKCK i visoki komesarijat za izbeglice
da se preduzmu mere za eventualni prihvat tih ljudi. Dobili smo čvrsto obećanje da će nam
pružiti pomoć u tom slučaju.
Kao što je poznato 17. avgust je državni praznik – Dan ustanka Srpskog naroda RSK.
Praznik treba obeležiti radno uz pomen i podsećanje na naše pale drugove. U ovim teškim
trenucima za srpski narod treba izbegavati svako gozbenje i nepotrebno trošenje sredstava.
Sadašnje vreme nije za velika slavlja.
Sa informacijom upoznati starešine komandi, a izvodno i sve pripadnike SVK.
POMOĆNIK KOMANDANTA
Pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.230
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

66

1994., kolovoz 14.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o postupcima pojedinih jedinica i
komandi SVK koje narušavaju ugled SVK, te pritužbama pojedinih pripadnika SVK na
nepravilne postupke časnika SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-382
14. 08. 1994. god.
226
227
228
229
230

Slobodan.
Fikret.
Izetbegović.
Velika Kladuša.
Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.

127

Propusti koji štete ugledu SVK.–
Dostaviti:

7., 11., 15., 18., 21. i 39. K, 105. vbr, 45. bVOJIN, 44. rbr,
75. PoB, bVP, čv i k-di stana

U pojedinim jedinicama i komandama SVK još uvek ima pojava površnog rada i ponašanja
kojim se narušava ugled SVK i stvara nezadovoljstvo boraca i stanovništva. Ovom prilikom
ističemo neke:
1. U treću klasu podoficirske škole poslato je 56 kandidata a njih trojica su odmah po
dolasku u ŠC najavili da će istu napustiti. Od 58 kandidata za 2. klasu oficirske škole 9 njih
želi da je napusti. Ovo je dokaz da nam niže Komande nedovoljno poznaju ljude i da im
nije stalo do kvalitetne popune starešinskim kadrom.
Komanda 11. K je oduzela čin rez. vodnika dvojici kandidata koji su samovoljno napustili
podoficirsku školu i iste rasporedila na dužnost kao v/o bez činova.
2. Na kursu k-dira četa (baterija) i k-danata bataljona (diviziona) bilo je i onih koji su na
kurs dovođeni vojnom policijom. Takvi ljudi nemogu obavljati dužnosti k-dira i k-danata
jedinica u SVK. Osnovno pravilo i uslov da bi mogao biti postavljen na k-dnu dužnost je
osposobljenost i njegov pristanak i volju da tu dužnost obavlja.
3. Predsedniku RSK i K-dantu GŠ SVK upućeno je nekoliko žalbi, pritužbi i anonimnih
pisama gde se pripadnici SVK žale na nepravilne postupke pojedinih starešina. U tim
pismima građani ističu sledeće:
a) Da se licima koja su na lečenju posle ranjavanja ili se vode kao nestala ne isplaćuje nikakva
nadoknada,
b) Da se o nestalim borcima nezna ništa kad i gde su nestali i sl.
c) Da se na prve linije šalju stari, invalidi, nesposobni, a da u k-dama korpusa, brigada,
bataljona i u pozadinskim jedinicama nalaze mladi, zdravi i sposobni v/o na dužnostima
vozača, kurira, veze i sl.
d) Da se od vojne obaveze oslobađaju privatnici koji se bave švercom i drugim nezakonitim
radnjama dok se sirotinji neda ni slobodno vreme za prikupljanje ljetine.
e) Da su se neke visoke starešine povezale sa kriminalcima koji im omogućuju velike zarade
i bogaćenje te da u tom poslu nemaju nikakve mere.
f ) Da pojedine starešine, pod vidom pomoći borcima, od privatnika i RO sebi prisvajaju
velike količine razne robe i tako se bespravno bogate.
g) Da ima pojava da privatnici donatorstvom obezbeđuju učešće u ratu i da takvih ima
mnogo.
U tim pismima verovatno ima i proizvoljnih tumačenja ali je veći deo dobronameran.
Posebne žalbe odnose se na Baniju i Kordun kad je u pitanju šverc i druge kriminalne
radnje.
4. Od K-di korpusa tražili smo spisak najugroženije dece poginulih boraca kojim bi
udruženje Srba iz Njemačke za njih 20 obezbedili stipendiju. Odgovor je dobijen samo od
18. i 39. K, a 7. K tražio je odlaganje roka.
5. Svim korpusima dostavili smo spisak poginulih boraca da ga eventualno dopune. Do
danas nismo dobili niti jedan iako je rok istekao.
6. Od korpusa smo tražili i drugih podataka, sem izuzetaka, odgovore nismo dobili. Možda
i u ovom slučaju možemo tražiti uzroke ovakvim pojavama.
Željeli smo izneti ove slabosti znanja radi. Ostavljamo komandama korpusa i jedinicama da
same odrede zadatke svojim organima i potčinjenim jedinicama.
128

POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.231
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

67

1994., kolovoz 14.
Vrlika
Izvješće Organa bezbjednosti 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK o lošem stanju u brigadi,
teškom materijalnom stanju vojnika, nedostatku zapovjednog kadra te slaboj popunjenosti
postrojbi na položaju vojnim obveznicima
OB 1.lbr Vojna tajna
Vrlika, 14. 08. 1994. god. Str. pov. br. 5-159
REFERAT,
dostavlja.– Odsjeku bezbjednosti 7. K
1.- Stanje bezbednosti u zoni odgovornosti 1. lbr, po mojoj procjeni je na zadovoljavajućem
nivou. Praćenje stanja opterećuje nekoliko pojava i problema:
Nesmetano kretanje u zoni odgovornosti, pripadnika UN, EU i drugih međunarodnih
organizacija. Slaba saradnja sa SDB.
Niska bezbjedonosna kultura stanovništva i boraca, neprijavljivanje i nesprečavanje
nedozvoljenih radnji pripadnika UN, EU i drugih međunarodnih organizacija.
Neprijavljivanje dolaska i boravka lica iz RH i dr. država.
– Obilaskom i operativnim radom došao sam do saznanja da je stanje u jedinicama na
položajima jako loše.
Mali broj ljudstva na položaju, velika opuštenost boraca i slabo osmatranje.
Nepopunjenost jedinica vojničkim i oficirskim kadrom.
RiK slabo funkcioniše.
Nezadovoljstvo boraca, šta nemaju smjenu.
Teško materijalno stanje boraca, slab rad civilnih organa vlasti.
Nedovoljno utvrđeni položaji i prostor za boravak ljudstva.
Veliki međuprostori, pogodni za ubacivanje IDG i DTG.
2.- Brojno stanje ljudstva u vodu VP je 19, od toga je 6 potpisalo ugovor. Dvojica se već
duže vremena nalaze na bolovanju (Bradaš i Knežević). Vozilo Pinzgauer nije u voznom
stanju, nedostaju akumulatori.
MK/MK
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.
231

Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.

129

68

1994., kolovoz 15.
Okučani
Protestno pismo Komande 18. korpusa SVK Zapovjedništvu Nepalskog bataljuna
UNPROFOR-a zbog razmještaja topničkog oružja HV-a u zoni dodira, zbog čega pripadnici
18. korpusa SVK više ne žele dolaziti na sastanke o provođenju sporazuma o prekidu vatre
V O J N A P O Š T A

9165
INT Br. 50-4

15. 08. 1994. god.

OKUČANI
Protestno pismo,
dostavlja.– KOMANDI NEPALSKOG BATALJONA
[por. Božić 232 – na znanje]233
Poštovana gospodo,
Blokadom snaga UNPROFOR-a na teritoriji R. Hrvatske i onemogućavanjem njihovog
rada i sticanje uvida u dosledno sprovođenje Sporazuma o prekidu vatre, HV iskoristila je
takvo stanje i koncentriše svoje snage prema našim snagama.
Dostavljamo Vam na dalji postupak kršenje Sporazuma o prekidu vatre, koji su nastupili po
našim saznanjima, a odnose se na sledeće:
1) U rejonu Pivare (XL77-07) prisutne su snage HV ekvivalenta jedne ojačane čete koje
poseduju najmanje 2 (dva) oklopna transportera i 2 MB 82 mm. Ovo teže naoružanje ne
smije biti u toj zoni, po odredbama sporazuma.
2) U širem rejonu Cerničke Šagovine (XL 82-20), pored prisustva snaga specijalnih jedinica
policije, jačine čete poseduju najmanje 1 (jedan) protivavionski top 20 mm i protivoklopno
naoružanje, što isto narušava poštovanje odredaba Sporazuma.
3) U rejonu Muški bunar-Kik (XL 82-24) pored snaga 2 (dvije) čete do bataljona prisutno
je 4-6 artiljerijskih oruđa koja se po Sporazumu nebi smela nalaziti na tom mestu.
Pošto dosadašnji sastanci Lokalnih komisija nisu doneli nikakvo pozitivno stanje, već je
ono pogoršano, nismo spremni dolaziti na buduće sastanke, dok se ne utvrde i ne obezbede
uslovi predviđeni po Sporazumu. Ovo se posebno odnosi na izmeštanje težeg naoružanja.
MR/MB
za 234 K O M A N D A N T –a
potpukovnik Milan Romić,
[………..v.r.]235
M.P.236 M.P.237
232
233
234
235
236
237

Nikola.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9162, int. br. 1-177, 20. 8. 1994., Okučani.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9165, Okučani.

130

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

69

1994., kolovoz 15.
[Knin]
Obavijest Obavještajnog odjeljenja Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o
međunarodnim pritiscima na RS da prihvati mirovni plan za BiH, nastojanju SAD-a da
prenese rat u Srbiju (na područje Kosova i Vojvodine), te naoružavanju Hrvatske oružjem iz
SR Njemačke
GLAVNI ŠTAB SVK
Obaveštajno odelenje
Str. pov. broj 53-191
Dana 15. 08. 1994. godine
OBAVEŠTAJNA INFORMACIJA
Od GŠ VRS primili smo obaveštajnu informaciju, koju zbog aktuelnosti trenutka
prosleđujemo u njenom najinteresantnijem delu sadržaja. Informacija je namenjena za
komandante i uži deo komande kao i za obaveštajnog organa komande.
Izvori bliski komandi UNPROFOR-a najavljuju da su muslimani i hrvati od pojedinih
zemalja članica kontakt grupe usmereni da formalno po principu “džentlmenskog
sporazuma” prihvate direktne pregovore sa RS o razmeni teritorija, korekciji mapa i izlasku
na more. Cilj ovih usmerenja je da se anuliraju argumenti RS da nije moguće nakon
potpisivanja sporazuma, kroz direktne pregovore sa neprijateljima obezbediti korekciju
mapa i vraćanje prethodno ustupljenih teritorija. Na ovaj način se žele podržati sve one
zemlje koje vrše pritisak na RS da se plan prihvati, a da će se naknadno kroz direktne
pregovore izvršiti određena korekcija.
Prema saznanjima izvora bliskih nemačkim diplomatskim krugovima, Nemačka je
nezadovoljna efektima hrvatske politike, posebno stagnacijom ekonomskog razvoja i
nesposobnošću da izvrši reintegraciju RSK u sastav Hrvatske, bez obzira na obimnu
nemačku podršku. Biznismeni koji su uložili kapital u RH nezadovoljni su jer još ne
ostvaruju ekonomsku dobit. Nemačka smatra da RH, za sada, nije u mogućnosti da ratnom
opcijom ostvari vojne i političke ciljeve prema RSK.
Izvori bliski američkoj diplomatiji cene da će SAD nastaviti sprovođenje politike radi
nastavka rata na prostoru bivše BiH – njegovog prenošenja na teritoriju SRJ. Održavanjem
nestabilnosti na Balkanu žele da ostvare neposredan uticaj na islamski faktor, radi sprečavanja
reintegracionih procesa u Zapadnoj Evropi i zadržavanja statusa vodeće sile u Svetu. Pri
tome smatraju da Srbi predstavljaju osnovnu kočnicu ovakvoj zamisli. Zbog toga istražuju
sve mogućnosti koje bi mogle dovesti do razbijanja srpskog nacionalnog bića. Težište
aktivnosti je usmereno na izazivanje sukoba između SRJ, RS i RSK, izazivanje sukoba
na Kosovu i u Vojvodini radi ostvarivanja šiptarskih i mađarskih separatističkih ciljeva i
stvaranja utiska da Srbi ne vode nacionalno-oslobodilački rat, nego da se suprotstavljaju
restauraciji kapitalizma.
131

Cene da će metodom pritisaka na SRJ i RS uspeti da obezbede prihvatanje plana kontakt
grupe, obzirom da očekuju pogubne efekte blokade od strane SRJ po RS.
Blokadu planiraju podsticati najavom i eventualnim selektivnim skidanjem sankcija na
marginalnim političkim i ekonomskim segmentima.
UNPROFOR nastavlja intenzivnu zloupotrebu mandata u korist muslimana i hrvata u
čemu prednjače kontigenti iz islamskih zemalja. Pakistanski kontigent UNPROFOR-u
pruža logističku podršku muslimanskim snagama na području srednje Bosne, a ima indicija
da su učestvovali i u borbenim dejstvima protiv VRS pri čemu su pretrpeli gubitke od 2
poginula.
Prema saznanjima pouzdanog izvora, Hrvatska je u poslednje vreme ilegalno uvezla iz
Nemačke 140 tenkova, 40 oklopnih transportera i 20 aviona MIG 21 i 23. U Nemačkoj
kod Bodenskog jezera je organizovana obuka za hrvatske starešine i vojnika, verovatno
na savremenim sredstvima ratne tehnike koju planiraju nabavljati ili su je već nabavili na
zapadu.
Za 238 N A Č E L N I K
Pukovnik Rade Orlić,
Mihajlo Knežević 239, [v.r.]
M.P.240
Dostaviti: Komandama 7, 11, 15, 18, 21. i 39. K SVK, Komandi 105. vazd. brigade
M.P.241
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

70

1994., kolovoz 15.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o dogovoru Turske i Hrvatske o
pomoći Turske Armiji BiH, te mogućem projektu novog tenka koji bi proizvodila hrvatska
industrija uz pomoć vojne industrije BiH
GLAVNI ŠTAB SVK
Obaveštajno odelenje
Str. pov. broj 53-192
Dana 15. 08. 1994. godine
OBAVEŠTAJNA INFORMACIJA
Od Druge uprave GŠ VJ primili smo informaciju sledeće sadržine:
238
239
240
241

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3325/fax 3913, primljen 15. 8. 1994. u 19,55; predan u 20,10.

132

1.- Podsekretar za OS u MO Turske, general-potpukovnik Erkan Toeman,242 posetio je
polovinom jula ove godine po drugi put Hrvatsku. Tom prilikom je potpisan sporazum o
medjuarmijskoj saradnji, posebno vojno-ekonomskoj. Dogovoreno je da se Hrvatskoj isporuči
određena količina NVO uz uslov da Hrvati obezbede sigurne prolaze za NVO namenjeno
muslimanima u BiH. Radi se o municiji tipa M-113 “Nurol”, proizvedenih u Turskoj.
Turska delegacija je zajedno sa hrvatima obavila izviđanje na terenu radi utvrđivanja maršruta i punktova za dotur NVO muslimanima. Izabrani su napušteni rejoni u kojima nema
ni kontrole UNPROFOR-a.
2.- Stručnjaci brodarskog instituta u Zagrebu izradili su projekt novog tenka, koji bi po
uzoru na T-72/84 mogla proizvoditi hrvatska industrija u saradnji sa kapacitetima vojne
industrije u bivšoj BiH. Vlada RH niti MO nisu još ozvaničili projekt, a u koliko njihov
stav bude pozitivan, serijska proizvodnja bi otpočela kroz oko 5 godina.
Za 243 N A Č E L N I K
Pukovnik Rade Orlić,
Mihajlo Knežević 244, [v.r.]
M.P.245
Dostaviti: Komandama 7, 11, 15, 18, 21. i 39. K SVK, 105. vazd. brigadi
M.P.246
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

71

1994., kolovoz 16.
Slunj
Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o opskrbi 5. korpusa ABiH
naoružanjem iz Hrvatske zračnim putem
K O M A N D A

13. pešadijske brigade
Str. pov. br. 4207-1
Slunj, 16. 08. 1994. god.
Izveštaj,
dostavlja.– M.P.247
KOMANDI 21. korpusa
– Obaveštajnom organu –
242
243
244
245
246
247

Erkan Teoman.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3326/3912, primljen 18. 8. 1994. u 20,05; predan u 20,15.
Prijemni pečat: Komanda Kordunaškog korpusa, str. pov. br. 1976/1, 18. 8. 1994.

133

Dana 15. 08. 1994. godine u 18,30 sati iz dosta poverljivih izvora saznali smo slijedeće:
/Izvor informacija – Pjevac Čedo, komandir k-de stana 13.pbr.
5. korpus muslimanske vojske u Cazinskoj krajini snabdeven je sa dva VBR-a, isporučena
avio-transportom.
Isti se nalaze na položaju u Pećigradu, i očekuje se dalja isporuka. Maršruta seta /OgulinSaborsko-kanjon Korane-južno od Drežnika-Vaganac i slijeće u Garovicu.
Odnosi između HVO i 5-og korpusa su u zategnutom stanju. Na izvor informacija se može
osloniti sa dosta pouzdanja. Treba predvidjeti obaveštajne i taktičke varijante.
ZASTUPA K-DANTA
major
Lazo Pekeč
M.P.248
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

72

1994., kolovoz 16.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o odluci Vrhovnog savjeta obrane
RSK o zabrani napuštanja RSK s objašnjenjem na koje se državljane ta zabrana odnosi

GLAVNI ŠTAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE

Pov. broj 11-218249

16. avgust 1994. godine
Odluku VSO o zabrani napuštanja teritorije RSK,
sa objašnjenjem, – dostavlja.– KOMANDI 18. korpusa 250
U prilogu akta dostavljamo vam odluku Vrhovnog savjeta odbrane RSK, broj 01-626-1/93
od 08. 06. 1993. godine,251 o zabrani napuštanja teritorije Republike Srpske Krajine za
određene kategorije njenih državljana.
Odluka vam je ranije dostavljena, međutim zbog sve učestalijih pojava da se ne poštuju
odredbe odluke kojima se pojedinim kategorijama lica (tačka 2. i 3. odluke) može odobriti
napuštanje teritorije RSK (putovanje u druge srpske države) kao i zbog nepoštivanja propisa
kojima se reguliše putovanje u inostranstvo vojnih lica, daje se, sledeće,
O B J A Š NJ E NJ E:
1. – Tačkom 1. odluke zabranjuje se napuštanje teritorije RSK svim vojnim obveznicima,
obveznicima civilne odbrane i zaštite i obveznicima radne obaveze:
248
249
250
251

Prijemni pečat centra veze: Brzojav primljen 17. 8. 1994. u 12,28.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat, Dokumenti, knj. 7, Zagreb, 2009., Dok. br. 444., str. 607.

134

– pod pojmom vojni obveznik podrazumjevaju se regrutni obveznici od dana kada im
nastaje regrutna obaveza propisana članom 232. stav 2. i lica u rezervnom sastavu dok im
vojna obaveza ne prestane u skladu sa članom 229. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine,
– obveznici civilne zaštite i radne obaveze su sva lica koja su odlukom, rješenjem ili drugim
aktom nadležnog organa raspoređena u te strukture, odnosno, odgovarajuće jedinice, bez
obzira da li su istovremeno i vojni obveznici (starija i mlađa godišta koja ne podležu vojnoj
obavezi, privremeno i trajno nesposobni v/o, žene i dr.),
– obveznici civilne odbrane su lica raspoređena, od strane nadležnih vojnih odsjeka, u sastav
vojnoteritorijalnih jedinica (odreda).
2.- Tačkom 2. odluke od zabrane napuštanja RSK izuzimaju se lica koja su teško ranjena ili
oboljela, a za čije liječenje nema uslova u RSK.
Odobrenje za putovanje van RSK po ovom osnovu izdaje se na osnovu predloga nadležne
zdravstvene ustanove ili vojnoljekarske komisije.
3.- Tačkom 3. odluke od zabrane napuštanja RSK izuzimaju se lica od čijeg boravka i poslova
van RSK zavisi obezbjeđenje minimalnih uslova snabdjevanja stanovništva osnovnim životnim
artiklima i pružanja usluga, kao i obezbjeđenje funkcionisanja osnovnih društvenih i državnih
funkcija u RSK u uslovima rata.
Odobrenje za putovanje i boravak van RSK po ovom osnovu izdaje se na osnovu zahtjeva
nadležnih državnih organa uprave, ministarstava i Vlade RSK.
4.- Odobrenje za napuštanje teritorije RSK (putovanje u druge srpske države) za lica iz
tačke 2. i 3. odluke, izdaju:
– komandanti korpusa i starješine tog i višeg ranga u SVK – za sva vojna lica i civilna lica
na službi u SVK (podrazumjevaju se i lica u rezervnom sastavu raspoređena u ratne jedinice
SVK, u uslovima ratnog stanja), a ne organizacijske jedinice Ministarstva odbrane, kako
stoji u tački 5. odluke (regulisano naređenjem komandanta GŠ SVK broj 61-220 od 10. 09.
1993. godine);
– komandanti vojnih odsjeka – regrutnim obveznicima, obveznicima radne obaveze, civilne
zaštite i vojnoteritorijalnih jedinica (odreda).
5.- Putovanje u inostranstvo (van srpskih država) odobrava se takođe u skladu sa odredbama
napred navedene odluke VSO.
Putovanja u inostranstvo svim kategorijama lica navedenim u tački 1. odluke VSO, u
skladu sa odredbama odluke i važećim propisima, u uslovima proglašenog ratnog stanja,
odobravaju:
– komandant GŠ SVK: profesionalnim vojnicima, vojnicima na služenju vojnog roka,
civilnim licima na službi u Vojsci i svim licima u rezervnom sastavu raspoređenima u Srpsku
vojsku Krajine kojima je dostavljen poziv za vojnu službu u smislu člana 266, stav 1, točka
1 (vojnim licima), na osnovu člana 33, stav 3. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine. (Da je svim
licima u rez. sastavu, raspoređenima u SVK dostavljen poziv za vojnu službu podrazumeva
se opšti poziv za mobilizaciju u skladu sa odredbom člana 2609 Zakona o SVK, bez obzira
da li im je dostavljen i pojedinačni poziv, te da li su se na taj poziv odazvali ili ne. planskim
odsustvovanjem vojnih obveznika iz ratnih jedinica ili njihovim privremenim upućivanjem
na radnu obavezu, isti zadržavaju svojstvo vojnih lica u smislu odredbe člana 9. Zakona o
SVK i na njih se primjenjuju navedene odredbe u uslovima ratnog stanja.)
– komandanti vojnih odsjeka: regrutnim obveznicima; na osnovu člana 264, stav 1. Zakona
o SVK, obveznicima radne obaveze (koji su na osnovu odobrene ratne sistematizacije
rješenjem nadležnog organa raspoređeni na radnu obavezu), obveznicima civilne zaštite i
135

obveznicima koji su raspoređeni u vojnoteritorijalne jedinice (odrede), na osnovu tačke 5.
napred navedene odluke VSO.
6.- Molbe za putovanje (napuštanje RSK) pripadnici SVK podnose preko nadležnih
komandi jedinica (odnosi se i na vojne obveznike na RR-u, koji privremeno borave van
jedinica – plansko odsustvo, radna obaveza i dr.), a ostali obveznici iz tačke 1. odluke, preko
nadležnih odeljaka vojnih odsjeka, i to:
– molbe koje su osnovane u skladu sa odlukom VSO i kompletirane sa dokumentacijom,
te predlogom i mišljenjem starješine jedinice, dostavljati komandi, odnosno starješini
nadležnom za rješavanje, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku,
– molbe koje su kompletirane sa dokumentacijom ali nisu osnovane u odnosu na odredbe
odluke VSO i važećih propisa, odbiće rješenjem komandanti korpusa za pripadnike SVK
iz svog sastava, a komandanti vojnih odsjeka za ostale obveznike iz tačke 1. odluke VSO,
– molbe koje nisu kompletirane sa dokumentacijom ili u njima nisu navedeni podaci o
mjestu, vremenu i razlogu putovanja – ne primati.
7.- Molbe lica iz rezervnog sastava koja traže iseljenje u druge srpske države ili u inostranstvo,
odnosno trajno napuštanje teritorije RSK – ne primati, bez obzira na njihov status, motive
i razloge zbog kojih traže iseljenje, jer organi SVK nisu nadležni za rješavanje u toj oblasti.
Iste treba upućivati na nadležne državne organe i Vladu RSK.
Molbe lica iz rezervnog sastava koja zbog preseljenja, odnosno promjene mjesta stalnog
prebivališta u okviru RSK, traže ukidanje ratnog rasporeda u RJ, treba rješavati na osnovu
dokaza o promjeni mjesta stalnog prebivališta (prijava-odjava) izdate od strane nadležnih
organa MUP-a, pri čemu komanda vojnog odsjeka takvim licima ukida ratni raspored u RJ
a dokumenta vojne evidencije dostavlja vojnom odsjeku na čiju teritoriju se lice preseljava,
u skladu sa odredbama Uputstva o vojnoj evidenciji, uz provjeru podataka i obezbjeđenje
odgovarajuće povratne informacije.
8.- Odluku VSO sa obrazloženjem dostaviti izvorno do nivoa komandi puk-brigada
(samostalni bataljon-divizion), odeljak vojnog odsjeka i organima MUP-a nadležnim za
izdavanje putnih isprava građana.
9.- Za potrebna objašnjenja obraćati se organu za organizacijsko-mobilizacijske poslove u
VTO Glavnog štaba – telefon 0780/62-455 lokal 21-51.
SK-SK
Prilog:
– odluka VSO o zabrani napuštanja RSK
– odluka predsjednika RSK o proglašenju ratnog stanja
PO OVLAŠĆENJU KOMANDANTA
Pukovnik
Đuro Počuča [v.r.]

M.P.252
Dostaviti:
– svim komandama korpusa, dRViPVO, 75. PoB, 107. NC “ALFA”, č EI i PED, bVP i čv
– na znanje: Vladi RSK, MUP RSK i MO RSK
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.
252

Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.

136

73

1994., kolovoz 17.
[Korenica]
Izvješće Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK u kojem navode da su tijekom
rata zarobili samo jednog stranca u postrojbama HV-a, Johannesa Tildera, te da su nakon
obrade sav materijal proslijedili misiji SR Jugoslavije pri UN-u
KOMANDA 15. KORPUSA
Pov. broj 151-57
17. 08. 1994. godine
Podaci o stranim plaćenicima, dostavlja.
GŠ SV RSK – KNIN
(Pomoćniku K-danta za moral V i PP)
Na osnovu vašeg akta pov. broj 15-385 od 17. 08. 1994. godine, izveštavamo vas da smo u
toku rata zarobili i obradili plaćenika Johanesa Tildera253 rodom iz Nizozemske, a sa dvojim
državljanstvom i R.254 Hrvatske. Sva zaplenjena dokumenta, fotografije, video-snimak,
izjavu i pisani dokumenti nalaze se u OB GŠ SVK, te ih tamo možete privremeno izuzeti
radi dokumentovanja misije SRJ pri OUN u Ženevi.
Drugih plaćenika zarobljenika u toku rata nismo imali.
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Petar Vidaković, [v.r.]
M.P.255 M.P.256 MP.257
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 772.

74

1994., kolovoz 18.
[Knin]
Dnevno izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o naoružavanju hrvatskih snaga,
mogućem pokušaju HV-a da oslobodi okupirana područja oko Drniša i Okučana, sukobima
s pripadnicima UNPROFOR-a, te nasilnom protjerivanju Hrvata iz Iloka
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
253
254
255
256
257

Johannes Tilder.
Republike.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9065, Korenica.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav, primljen 17. 8. 1994. u 13,30.
Prijemni pečat: Glavni štab Srpske vojske, 17. 8. 1994.

137

Str. pov. br. 314-336 258
18. 08. 1994. godina
Dnevni izveštaj.–
1.- Aktivnosti neprijatelja:
– Prema raspoloživim podacima RH je od jula o.g. ponovo aktivirala pomorsku liniju između
luke Drač u Albaniji i Rijeke. Ovom linijom transportuje se oružje kupljeno u Nemačkoj, a
transporti kreću iz luke Rostok.259 Pored raketa za VBR, mina za MB, streljačkog naoružanja
i MES, između 14. i 19. 07. o.g. u luku Lora, kod Splita, brod pod panamskom zastavom
prevezao je iz Nemačke 8 aviona MIG-21 i 4 helikoptera Mi-24. Letelice su remontovane i
spremne za upotrebu. Ovaj transport je izvršen uz pomoć koordinatora NATO-a.
– Političko-bezbedonosna situacija u RH je vrlo složena i sa velikim previranjima, a u
njenim osnovama je problem povratka izbeglica, reintegracija RSK i borba za vlast. Na
celokupnoj teritoriji Hrvatske intenzivirana je obuka mirnodopskih i ratnih jedinica uz TV
sa bojevim gađanjima, a neprecizne stavove UN, EU i NATO-a prema Srbima Hrvatska
tumači u svoju korist i ozbiljno računa sa nasilnim povratkom izgubljenih teritorija nakon
povlačenja UNPROFOR-a, koji oni gotovo sigurno očekuju.
– Prema neproverenim podacima, dobijenim od pripadnika UNPROFOR-a, HV bi
sredinom septembra o.g. mogla izvršiti oružanu agresiju na RSK, sa ograničenim ciljem.
Cilj agresije bio bi zauzimanje Drniša i nekih mesta oko Okučana, a radi stišavanja tenzija
u samoj Hrvatskoj.
– U poslednje vreme učestale su provokacije i nasilni ulasci u tampon zonu od strane HV,
a u z/o 70. pbr, 15.K.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
– Dana 07. 08. 1994. g. oko 01,00 čas, na punktu UNPROFOR-a u s. Novi Čeminac, SO
Beli Manastir, došlo je do fizičkog sukoba između vojnika po ugovoru Milošević Branka iz
39. pbr i pripadnika belgijskog bataljona UN-a. Do sukoba je došlo kada su neidentifikovani
pripadnici belbat,260 očito u pijanom stanju, počeli sa vređanjem Miloševića i još jednog v/o
koji je bio sa njima, rečima “Vi Srbi okupatori… Jugoslavija je mala…”:
– Noću 15/16. 08. o.g. pripadnici belgijskog bataljona izvršili su pretres kuće i drugih
objekata civila Suzić Stoje u s. Jagodnjaku, SO B.261 Manastir. Razlozi nisu poznati, ali je
očito da se radi o psihološkim pritiscima na civilno stanovništvo.
– Dana 27. 07. o.g. pripadnici belgijskog bataljona UN-a snimali su TV toranj u Belom
Manastiru TV kamerom, u čemu su ih pokušali sprečiti čuvari tornja. Dana 15. 08. o.g. oko
13,00 časova isti pripadnici dolaze kod tornja sa dva m/v. Jedan od čuvara ih je pokušao
zaustaviti ali je jedan Belgijanac na njega uperio pušku.
– Komandir stanice vojne policije UNPROFOR-a za sektor “Istok” iz Dalja uputio je akt na
ime Damira Krajnovića, k-dira čVP 11. K u kome ga poziva na dogovor o daljnjoj saradnji
dvaju policija. Obzirom da smo ocenili da se radi o još jednom pokušaju obaveštajnog
prodora u naše jedinice ovaj poziv nije prihvaćen.
258
259
260
261

Dopisano rukom.
Rostock.
Belgijski bataljun.
Beli.

138

3.- Stanje u jedinicama:
– Zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog vršenja dužnosti na kontrolnim
punktovima u reonu Tržačkih Raštela 6 vojnih policajaca 15. K kažnjeno je disciplinski od
1-3 meseca zatvora, a isti će biti udaljeni iz čVP, te sa njima raskinuti ugovori.
4.- Stanje na teritoriji:
– Registrujemo nasilno iseljavanje Hrvata iz Iloka, SO Vukovar. Isteruju se uglavnom
žene i deca i to u noćnim satima. Kako su u nekoliko navrata isterivači bili v/o 55. pbr262
UNPROFOR je u svojim izveštajima naveo da se radi o organizovanom iseljavanju od
strane SVK. Preduzete su mere preko k-de 55. pbr i SJB u Iloku da se ove radnje obustave.
TRM/TRM.–
POM. KOMANDANTA
za bezb.-obav. poslove
p u k o v n i k
Dušan Smiljanić, [v.r.]
M.P. 263
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

75

1994., kolovoz 18.
Muljava
Operativno izvješće IKM-a Muljava o smirivanju borbenih aktivnosti u Cazinskoj krajini,
pregovorima sukobljenih strana, te mogućnostima daljnjeg napredovanja 5. korpusa ABiH
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GŠ SVK
IKM – MULJAVA
Str. pov. br. 1350/23
Od 18. 08. 1994. godine
Operativni izveštaj o stanju u AP ZB
Operativno vreme, 20,00 časova 18. 08. 1994. godine
1. SNAGE 5. K tzv. A BiH
U vremenu od 11. do 18. avgusta 1994. godine snage 5. K A BiH nisu izvodile napadna
borbena dejstva prema snagama NO AP ZB, SVK i VRS. Prema NO AP ZB nisu izvodile
napad, najverovatnije, iz sledećih razloga:
a – da se sačuva od razaranja industrijska zona Velike Kladuše, preciznije “Agrokomerc”.
262
263

Vjerojatno je riječ o 45. pješačkoj brigadi (Jankovci).
Okrugli pečat: Odjeljenje bezbednosti Glavnog štaba SVK.

139

b – Procena da bi bili veliki obostrani gubici u živoj sili, posebno među stanovništvom u
Velikoj Kladuši koja je prenaseljena izbeglicama. Verovatno bi se teško sa političkog aspekta
pravdali ti gubici.
c – 5. K A BiH verovatno ceni da bi se snage SVK angažovale na sprečavanju daljeg napada,
i ovlađivanje sa V. Kladušom.
Shodno ovakvoj proceni K-dant 5. K A BiH se odlučio da:
– učini predah, prikupi podatke za temeljitiju procenu situacije, i izvrši pregrupisavanje
snaga.
– Izvrši popunu MTS
– da pokuša pregovorima uz snažnu propagandu razbiti snage NO AP ZB i uspostaviti vlast
lojalnu Aliji Izetbegoviću.
U operativnom rasporedu nema većih promena. Glavne snage su grupisane prema NO AP
ZB. Ukoliko se odluči za produžetak napada, što je najverovatnije, napad će izvoditi po
sledećem:
U I etapi ubacivanjem snaga razbiti 1. i 2. br NO AP ZB na pravcu s. Crvarevac – s.
Vrnograč i ovladati s. Vrnograč. Istovremeno razbiti delove 5. br NO AP ZB na pravcu s.
Johovica – Šiljkovača – s. Šmrekovac, koristeći spoj između SVK i NO AP ZB.
U II etapi uz manja pregrupisavanja glavnim snagama napadaće pravcem M.264 Kladuša –
V.265 Kladuša, a pomoćnim na pravcima s. Vrnograč – V. Kladuša i s. Smrekovača266 – stari
grad (V. Kladuša). Delom snaga bi se obezbedio prema SVK. Za ovlađivanje V. Kladuše
aktivirao bi “petu kolonu” i ubacivao ID i DIG.
5. K A BiH ima realne mogućnosti da realizuje cilj operacije.
Na propagandnom planu veliča vojne uspehe, a u njegovu korist rade i hrvatska sredstva
masmedija. Narednu operaciju popularno nazivaju “NOĆ DUGIH NOŽEVA”.
Na pregovaračkom planu zahtevao je razgovore sa K-tom 21. K – što nije prihvaćeno.
Razgovori vlasti u Sarajevu – F.267 Abdić nisu realizovani. Navodno je iz kabineta A.268
Izetbegovića stigao akt F. Abdiću, da nema pregovora. Do sada su organizovana posredstvom
UNPROFOR-a dva sastanka na lokalnom nivou (14 i 17. avgusta) između predstavnika
vlasti Bihaća, 5. K A BiH i predstavnika AP ZB i štaba NO AP ZB. Delegaciju 5. K A BiH
su činili: “brigadir” Dudaković Atif – K-nt, “brigadir” Selmanović Mirsad, NŠ 5. K, Veladžić
Mirsad koordinator sa vlašću u Sarajevu, i Kobiljagić Hamdija predsednik skupštine okruga
Bihać.
Delegaciju AP ZB su činili: Koštić Mehmed bivši potpukovnik JNA, načelnik vojnog
kabineta F. Abdića, Delić Asim, major, K-nt NO AP ZB, Kajtezović Sead podpredsednik
parlamenta i Hirkić Ramo ministar za privredu.
Osnovna karakteristika pregovora od strane 5. K A BiH je sa pozicije sile uz davanje
ultimatuma AP ZB. Na poslednjem sastanku dat je sledeći ultimatum:
1. Da u roku od osam dana snage NO AP ZB uđu u sastav 5. K A BiH uz amnestiju svih
boraca.
2. Da se u roku od mesec dana u V. Kladuši konstituiše nova vlast lojalna A. Izetbegoviću.
264
265
266
267
268

Mala.
Velika.
Vjerojatno se radi o mjestu Šmrekovac.
Fikret.
Alija.

140

3. U roku od tri dana tj. 20. 08. 1994. godine kada je zakazan sastanak, u pisanoj formi
predati odgovor.
Prekid vatre 5. K A BiH ne prihvata.
2. SNAGE NO AP ZB
Snage NO AP ZB prešle su u odbranu. Proteklo vreme iskoristile su na utvrđivanje i
delomičnom zaprečavanju i popuni sa municijom. Koncept F. Abdića preko UNPROFOR-a
o proglašenju zaštićene zone ili protektorata UN, što je i bilo za ceniti, nije prihvaćen.
Fikret Abdić je prihvatio pregovore na lokalnom nivou da bi organizovao odbranu i dobio
na vremenu. U operativnom rasporedu snaga NO AP ZB nema većih promena u odnosu na
predhodni operativni izveštaj. Osnovna je ocena da bez angažovanja VRS i sadejstva sa SVK
nisu u mogućnosti odbraniti sadašnji prostor AP ZB.
Suočeni su sa sledećim problemima:
– nizak nivo borbenog morala i veliki strah od 5.K A BiH, što opterećuje izvođenje odbrane.
– povećan broj izbeglica u V. Kladuši sa izraženim zahtevima izbeglica da im se obezbedi
smeštaj i ishrana u V. Kladuši, a ne i po selima opštine.
– Nedostatak svih vrsta municije i MES
– obustava proizvodnje i trošenje postojećih robnih rezervi
– otežano snabdevanje sa proizvodima široke potrošnje iz Republike Hrvatske uz napomenu
da su konvoji sa robom za AP ZB pušteni iz Hrvatske.
– Navodno ne znaju zvaničan stav R. Hrvatske prema njima i osećaju zahlađenje odnosa
zvaničnih hrvatskih vlasti.
– Cene da su prepušteni sami sebi i očekuju da im se saopšti zvaničan stav SRJ, RS, RSK
i R.269 Srpske posle novonastalih odnosa, zašto su uputili u Beograd ministra inostranih
poslova Rajka Stevića.
– Cene da nemaju relevantne činjenice za realnu odluku o daljim postupcima.
3. UNPROFOR
Kontakata sa predstavnicima UNPROFOR višeg nivoa nije bilo.
UNPROFOR (francuski bataljon) obezbedio je lokalne kontakte delegacije 5. K A BiH i
NO AP ZB. Prema izveštaju pregovaračke delegacije AP ZB, predstavnici UNPROFOR-a
zastupaju stavove 5. K AP ZB. Ne izražavaju spremnost da razdvoje zaraćene snage.
ZAKLJUČCI:
– 5. K A BiH ima realne šanse, u uslovima neangažovanja snaga VRS i SVK da razbije snage
NO AP ZB i uspostavi vlast lojalnu Aliji Izetbegoviću. Najverovatnije će uslediti napad po
proceni datoj u tačci 1. (jedan).
– Započeti vojni pregovori između 5. K A BiH i NO AP ZB su bez uspeha.
– Također, razgovori F. Abdić – UNPROFOR sa ponuđenim konceptima F. Abdića za sada
nemaju perspektivu.
– Snage NO AP ZB su sa 1.b/k i rezervom streljačke municije oko 120.000 kom.
– Ukupan operativni položaj pa i politički položaj AP ZB i njenih snaga je dosta nepovoljan.
PREDLOG MERA:
Predlažem da se potvrdi ili redefiniše stav od svih subjekata koji su doneli odluku u vezi AP
ZB iz koga bi usledile direktive i odluke za dalje postupanje angažovanih K-di i jedinica.
ZAHTEV:
Predstavnik GŠ SVK dostavio GŠ SVK zahtev za popunu municijom NO AP ZB.
269

Republike.

141

general-major
Borislav Đukić, [v.r.]
M.P.270
Dostavljeno:
– Predsedniku Republike Srbije
– GŠ VJ – Načelniku GŠ VJ
– Predsedniku RSK
– GŠ SVK – K-dantu SVK
– GŠ VRS K-dantu VRS
– Predsedniku vlade RSK
– MUP SRBIJE (Jovica Stanišić)
M.P.271
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

76

1994., kolovoz 18.
[Knin]
Redovno operativno izvješće Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o
stanju morala u jedinicama korpusa, organizacijskim i mobilizacijskim problemima,
materijalnom i zdravstvenom osiguranju, sigurnosnom stanju u postrojbama i području u
zoni odgovornosti, te o suradnji s UNPROFOR-om
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 13-220/1 272 STROGO POVERLJIVO
18. 08. 1994. godine KURIROM
Redovni operativni izveštaj,
d o s t a v lj a.– KOMANDI 4. lbr 273
2.1. Stanje morala274
Odnosi između RS i SRJ je nezaobilazna tema svih razgovora među borcima i građanima
RSK. Opšti je stav da se ti nesporazumi moraju u što kraćem roku prevazići. Borci
opravdano sumnjaju da bi i RSK mogla biti dovedena u istu situaciju i u isti položaj,
ako neko drugi bude odlučivao o njenoj sudbini. Borci su posebno iznenađeni oštrinom
blokade RS, a posebno prekidom PTT saobraćaja. I ovu situaciju pojedinci su zlupotrebili
pa su neopravdano podigli cene proizvoda. Borci traže da se svi odgovorni za dizanje cena
Okrugli pečat: Vojna pošta 9104, Petrova Gora.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav primljen 18. 8. 1994. u 20,30; poslan u 21,50.
272
Dopisano rukom.
273
Dopisano rukom.
274
Iz izvješća je izostavljena točka “1. Neprijateljske snage” jer je donesena u tjednom izvješću Odjeljenja
bezbjednosti Glavnog štaba SVK od 13. kolovoza. Vidi: Dok br. 62.
270
271

142

i druge nečasne radnje najstrožije kazne i obavezno mobilišu u jedinice SVK. Blokada
UNPROFOR-a u RH i blago reagovanje SB UN kod boraca i naroda stvara opravdan strah
o nečasnim namerama velikih sila i SB UN. Smatramo da bi sve strukture u RSK i svim
spskim zemljama morale oštrije reagovati na sve nepravedne postupke koji se čine srpskom
narodu.
Isplata julske plate, formiranje vojno-ljekarskih komisija i vojnog suda imali su pozitivnog
uticaja na moral boraca i jedinica.
Stanje morala je na nivou koji omogućuje uspešno izvršenje borbenih zadataka.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje.
Materijalno i zdravstveno obezbeđenje SVK i dalje je opterećeno poznatim problemima.
Dodatni problem predstavlja nedovoljno i neredovno snabdevanje sa pogonskim i dr. MS.
Posle uvedene blokade RS nastao je zastoj u snabdevanju svim vrstama MS. Nisu nam
poznati uslovi i način odvijanja putnog saobraćaja za prevoz ljudi i MS iz RSK u SRJ i
obratno. Formirane su VLK pri GŠ i u zoni odgovornosti 11. K.
Zbog nedostatka kadrova SnSl u 18. K nismo u mogućnosti formirati NVLK.
Nakon nabavke potrebnih SnMS u toku je određivanje krvnih grupa za regrute i kurs za
bolničare u ratnoj bolnici Strmica, za potrebe 7. i 15. korpusa.
2.3. Organizacijsko-mobilizacijska i personalna problematika
Težište rada bilo je na ažuriranju evidencije rezervnog sastava, organizaciji prihvata vojnika
koji su završili prvu fazu obuke u NS Manjača kao i na izradi predloga organizacijskoformacijskih promena u SVK.
Ažurirana je datoteka podataka za profesionalne vojnike upućene iz VJ, te nastavljen
postupak prijema kandidata za vojnu službu po ugovoru. Prema GŠ VJ dostavljen je zahtev
za upućivanje u SVK određenog broja starešina inžinjerije i ARJ PVO.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U ovom periodu nismo registrovali DTA HV na i prema teritoriji RSK, ali raspolažemo
pouzdanim podacima da HV nastavlja sa nasilnim izviđanjem p/k naše odbrane, te da na
našu teritoriju ubacuje IDG, posebno u područja sa hrvatskim stanovništvom u z/o 7.K tj.
u širi reon Drniša.
I dalje beležimo intenzivne pripreme HV, kao i dovlačenje teške tehnike i naoružanja
bliže liniji razdvajanja, a koristeći blokadu snaga UNPROFOR-a od strane “prognanika”.
Neproverena saznanja govore i o intenzivnom naoružavanju i opremanju jedinica HV.
Pripadnici UNPROFOR-a i drugih međunarodnih organizacija nastavljaju sa nedozvoljenim
aktivnostima na teritoriji RSK, a u ovom periodu zabeležili smo opserviranje vojnih
objekata u z/o 11.K, te pojačanu aktivnost svih međunarodnih organizacija na praćenju
i sagledavanju političkih kretanja u RSK. Takođe, pod pokroviteljstvom međunarodnih
mirovnih snaga na teritoriju RSK dovedene su dve “novinarske ekipe” iz Nemačke, iako
naša saznanja govore da se kroz ovu aktivnost izvršavaju obaveštajni zadaci SOS-a.
Razvoj vojno-političke situacije i veliki priliv izbeglica iz AP stvara niz bezbedonosnih
problema na ovom delu RSK, zbog nemogućnosti potpune kontrole i identifikacije lica koja
iz C.275 krajine ulaze na našu teritoriju.
Stanje u jedinicama SVK karakterišu reagovanja povodom produbljavanja sukoba
rukovodstva SRJ i RS. Da se uočiti da veliki deo boračkog i starešinskog sastava ne odobrava
275

Cazinske.

143

politiku Srbije i Crne Gore prema Republici Srpskoj, ali među pripadnicima SVK nema veće
politizacije i opšte je mišljenje da vojska ne treba da učestvuje u ovim političkim sukobima.
Među stanovništvom Krajine i dalje je prisutno nezadovoljstvo i uznemirenost zbog
zaoštravanja sukoba između SRJ i RS. Ogromna većina daje podršku rukovodstvu RS vežući
svoju sudbinu za sudbinu RS. Ekonomska blokada nametnuta od strane SRJ izaziva i prve
reakcije među građanima, kroz povećanu tražnju i kupovinu većih količina prehrambenih
i drugih artikala, a veštačke nestašice pojedinih roba i nagli skok cena izazivaju žučna
reagovanja stanovništva.
3. SARADNJA SA UNPROFOROM
U proteklom periodu GŠ SVK usmerio je svoje aktivnosti u skladu sa Deklaracijom
skupštine RSK. Dužna pažnja je takođe posvećena reviziji korištenja objekata koji se nalaze
na određenim pravcima i lokacijama a koje koristi UNPROFOR.
U ovom periodu održan je jedan sastanak najviši predstavnika UNPROFOR-a (gen.
Piters276) i predstavnika Vojske RSK (gen. Novaković277).
4. ODLUKA
Nepromenjena.

M.P.279

KOMANDANT
pukovnikđ
za Boro Poznanović,
Alavanja278 [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1536.

77

1994., kolovoz 19.
[Okučani]
Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o sastanku s predstavnicima
promatračke misije EZ-a na kojem su predstavnici Komande 18. korpusa izjavili da
hrvatska strana krši sporazum o prekidu vatre, da ne znaju za dogovor Tuđman – Milošević
o razmjeni teritorija, da su dovoljno vojno jaki da se suprotstave napadu HV-a, te da je
želja i cilj srpskog naroda ujedinjenje srpskih zemalja
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA – POVERLJIVO
Pov. br. 1-169 ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
19. 08. 1994. godine
Izveštaj o održanom sastanku,
dostavlja.–
276
277
278
279

Pierre Peeters.
Mile.
Tihomir. Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9030, Knin.

144

M.P.280
GŠ SVK – KNIN
– na ličnost k-danta –
Izveštavamo vas da je dana 18. 08. 1994. u vremenu od 14.00-15.15 u Komandi Korpusa
održan sastanak sa predstavnicima posmatračke misije EZ. Sastanku su prisustvovali
general B. Cailloux, zamenik šefa misije sa sedištem u Zagrebu, R. de Normann,
šef koordinacionog centra Bizovac, J. Kramb, oficir za vezu Sektora, te prevodilac iz
UNCIVPOL-a Okučani.
G. Cailloux postavio je sledeća pitanja:
1. Mišljenje o sprovođenju Sporazuma.
Odgovoreno da je srpska strana Sporazum realizovala 100%, što je i UNPROFOR potvrdio,
međutim, hrvatska strana to nije učinila.
Problem predstavlja i nepostojanje linije razdvajanja na severnom delu zone, odnosno
prisustvo ograničenog broja policajaca, što hrvatska strana koristi.
2. Mišljenje o dogovoru Tuđmana281 i Miloševića282 o razmeni teritorija.
Odgovoreno da o tome nema dovoljno informacija, da ni na jednom službenom sastanku
to nije spomenuto, međutim, o tome ne mogu odlučiti oni, već narod.
3. Mišljenje o autonomiji za Srbe u RH u avnojevskim granicama.
Odgovoreno je da to narod neće prihvatiti, te da će odlučiti sam o tome, isto kao što sada
odlučuje u RS.
4. Da li je srpska strana dovoljno vojnički jaka?
Srpska strana je dovoljno vojnički jaka da se suprotstavi HV.
5. Šta bi se desilo ako bi UNPROFOR stao na avnojsku granicu RH?
Odgovoreno je da bi u tom slučaju bio smatran neprijateljskom stranom.
6. Mišljenje o blokadi od strane SRJ.
Odgovoreno da SRJ ni do sada nije vojnički pomagala RS i RSK, u što se će svet sada
sigurno uveriti, te da je narod i u RS i u RSK spreman da se bori za opstanak.
7. Mišljenje o ujedinjenju srpskih zemalja.
Odgovoreno da je to želja naroda i jedan od ciljeva njegove borbe.
Nakon ovog sastanka g. Cailloux nastavlja sa obilaskom ostalih sektora.
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.283
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

280
281
282
283

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4010, primljen 19. 8. 1994. u 20,00; predan u 22,30.
Franjo.
Slobodan.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

145

78

1994., kolovoz 20.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK o načinu pozivanja prosvjetnih djelatnika u ratne postrojbe
SVK za vrijeme školskih praznika

GLAVNI ŠTAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE 284
Pov. br. 11-222 285
20. avgust 1994. godine
Angažovanje prosvjetnih radnika u RJ, naređenje,–
Na osnovu zahtjeva Ministarstva odbrane RSK pov. broj 1721-30 od 19. 08. 1994. godine,
a u vezi sa odlukom Vrhovnog savjeta odbrane o načinu angažovanja prosvjetnih radnika u
ratnim jedinicama u vreme đačkih raspusta,
NAREĐUJEM
1.- Prosvjetne radnike koji imaju ratni raspored u ratnim jedinicama Srpske vojske Krajine
angažovati u ratnim jedinicama tako da im se obezbjedi 7 (sedam) dana nakon završetka
i prije početka obaveza u školama (ljetni raspust ili drugi duži planski prekid nastavnog
procesa).
2.- Nadležni rukovodeći organi školskih ustanova dužni su da vojnim odsjecima dostave
spiskove svih prosvjetnih radnika iz svoga sastava koji imaju ratni raspored u ratnim
jedinicama SVK, sa naznačenim vremenom kada su slobodni od obaveza u školama duže od
15 (petnaest) dana. Spiskove dostavljati na početku školske godine i po potrebi ih ažurirati.
3.- Pozivanje prosvjetnih radnika u ratne jedinice vršiti preko nadležnih vojnih odsjeka.
4.- Kada prosvetni radnici neplanirano (iznenada) budu oslobođeni obaveza u školi ili
slučaju neposredne ugroženosti ratnim dejstvima i sl., iste upozoriti na obavezu da se u
jedinice jave odmah, a najkasnije do 24 časa od momenta nastanka navedenih okolnosti.
5.- U koliko iz ratnih jedinica do sada nisu otpušteni prosvetni radnici koji imaju obaveze
oko popravnih ispita i drugih aktivnosti na pripremi školske 1994/1995. godine iste iz
jedinica otpustiti odmah, a najkasnije 21. 08. 1994. do 18,00 časova.
6.- Za nejasnoće vezane za ovu problematiku obraćati se Organu za organizaciju,
mobilizaciju, regrutovanje, popunu i VTO GŠ SVK na lokal 21-51.
SK-SK
Za K O M A N D A N T
general-major
Milan Čeleketić [v.r.]
M.P.286
Dostaviti: – svim komandama korpusa, dRViPVO, 75. PoB, bVP, čEI PED, vojnim
odsjecima, čv GŠ i 107. NC
– na znanje ministarstvu odbrane RSK.
284
285
286

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Glavni štab Srpske vojske.

146

M.P.287
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HIC, A 216-006.

79

1994., kolovoz 21.
[Slunj]
Izvješće Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK u kojem se navodi da su snage
5. korpusa ABiH zauzele Veliku Kladušu

KOMANDA
13. pešadijske brigade M.P.288
Pov. br. 4255-1

21. 08. 1994. god.
Izveštaj 21. korpusa
– obaveštajnom organu –
1. Stanje i aktivnost neprijatelja:
Ne raspolažemo novim podacima o aktivnosti ustaških snaga ispred naše z/o.
Snage 5. korpusa vojske BiH zauzele su Veliku Kladušu.
2. Podaci o radu naših jedinica:
IDV 13.pbr danas se nalazi u stanju pripravnosti zbog novonastale situacije.
MV/RK
PNŠ za OBP
Poručnik
Milorad Vučković
M.P.289
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

80

1994., kolovoz 21.
Korenica
Zabilješka sa sastanka Komande 15. korpusa SVK i zapovjednika brigada korpusa, na
kojem je raspravljano o popunjenosti postrojbi SVK, kadrovskim problemima, nedostatku
goriva, dezerterstvu, te slabom pokrivanju pojedinih linija dodira

287
288
289

Prijemni pečat: Ministarstvo odbrane RSK, br. 1991-31.
Prijemni pečat: Komanda Kordunaškog korpusa, pov. br . 2021/1, 22. 8. 1994.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav primljen 21. 8. 1994. u 22,15; obrađen u 22,17.

147

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABILJEŠKA
sastanak sa užim delom k-de 15. K
i komandantima brigada
– Korenica, 21. 08. 1994. g.–
9. mtbr – GRAČAC
Popunjenost j-ce 77%.
Trebalo bi angažovati jednu četu popunjenu na eksteritorijalnom principu radi zatvaranja
kritičnih pravaca (Gospić-Medak).
Nužno je obezbediti odeću i obuću za vojsku pre nailaska zime.
18. lbr – BUNIĆ
Komandovanje na nivou voda / odeljenja ne funkcioniše.
Kritična je obuka I-D sastava.
U Teslingradu290 je evidentirano 60 dezertera!
40. KC se ponaša birokratski.
Pojedine starešine čekaju unapređenje neopravdano dugo.
Nemaju dovoljne količine goriva da obave adekvatne pripreme za odbranu. Mole da im se
daju odrešene ruke ako GŠ nije u mogućnosti da ih logistički podrži.
(Kompenzacioni291 poslovi sa drvnom građom).
Traže ojačanje I-D grupom ili j-com VP kao i dva oficira bezbednosti.
Ne garantuju da će odbraniti Teslingrad!
Izvršiti preraspodelu goriva na nivou države i usmeriti ga ka prioritetima (odbrana).
U Teslingradu su na ispomoć došli dobrovoljci i radikali – stranački orjentirani (smene 10
dana!?).
50. lbr – VRHOVINE
Vatrena moć j-ce je nedopustivo mala.
Izvršiti preraspodelu ratne tehnike unutar i među korpusima.
Posuđuju gorivo od privrede, kako je moguće da privrednici imaju daleko više goriva od
vojske.
Odlučno sankcionisati slučajeve dezerterstva starešina i neodazivanja u Krajinu.
Mole da k-t poseti brigadu.
70. lbr – PLAŠKI
Popunjenost 50%.
Tehnika im se nalazi 40 km od p/k!?
Odbrana im je linijska – nije organizovana po dubini.
Spoj sa 21. K je potpuno otvoren (21. K ga treba zatvoriti).
Kapelu čuva maksimalno 100-200 ljudi a treba bar 600-700 boraca.
Predlažu da se 40. KC premesti u Krajinu!?
103. lbr – D.292 LAPAC
Prelaskom sa četne na bataljonsku organizaciju brigade učinjen je napredak.
290
291
292

Lički Osik.
U izvorniku piše ‘kompromisni’, rukom dopisano ‘kompenzacioni’.
Donji.

148

Popuna brigade se stabilizovala. Traže materijalnu popunu za mehanizovane delove bataljona
(preraspodelom iz drugih brigada).
Kursevi za k-dire četa bi trebali biti kraći (predugo odsustvo iz j-ca).
Oko 50 boraca traži drvarska opština (jer na to administrativno ima pravo – tamo su
evidentirani). Prisutan je sukob pred. opštine i k-nta 2. bataljona (na stranačkoj osnovi).
37. sam. bat. – KORENICA
Dolaskom VP GŠ u granični pojas šverc gubi na intenzitetu i masovnosti.
Uži deo k-de K
Spoj 70. lbr (Plaški) i 13. lbr (Slunj) nepokriven na dužini od 13 km to koriste ustaške I-D
grupe. Saradnja državne i vojne službe bezbednosti slaba (nema razmene informacija).
Nedisciplinovane borce šalju u otkomandu u 9. i 70. brigadu do 2. meseca.
Javni tužilac u Korenici veoma nekorektan i nekooperativan.

M.P.293

ZABILJEŠKU SAČINIO
major
Žarko Novaković, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

81

1994., kolovoz 22.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK o upućivanju ročnika na služenje vojnog roka u Batajnicu u
Republici Srbiji
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE KRAJINE
Pov. br. 7-65
22. 08. 1994. godine
Upućivanje regruta na služenje vojnog roka,
naredjenje.–
Regrute roda EI i PED, VES 12001, planirane za upućivanje na služenje vojnog roka našim
planom pov. br. 7-54 od 18. maja 1994. godine, uputiti da se jave dana 17. septembra
1994. godine – do 20.00 časova, vojnoj pošti 9031 Knin /sjeverna kasarna/.
Prihvat, smeštaj i ishranu regruta organizuje komanda čete EI i PED, a sanitetsku obradu
i oblačenje komanda 7. K. Dana 19. septembra 1994. godine regrute prevesti u Centar za
obuku VP 3213 Batajnica. Prevoženje organizuje organ saobraćajne službe a vodju puta
obaveštajni organ GŠ. Izveštaj o realizaciji plana dostaviti 5 dana nakon upućivanja-prijema
regruta.
SK-SK
293

Okrugli pečat: Kabinet komandanta Glavnog štaba SVK.

149

KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić
Dostaviti: svim komandama vojnih odseka, organu SbSl, obaveštajnom organu, čEI i PED
GŠ i Komandi 7. K.
M.P.294
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5013.

82

1994., kolovoz 23.
Okučani
Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK za promaknuće potpukovnika
Milana Romića u čin pukovnika
VOJNA POŠTA

9162

POV Br. 7-397/3

23. 08. 1994. god.

OKUČANI
Predlog za vanredno unapređenje ROMIĆ MILANA,
potpukovnika u čin pukovnika,
d o s t a v l j a.–
GŠ SVK – KNIN
– pers. organu –
Potpukovnik ROMIĆ Ilije MILAN, rođen 29. 01. 1944. godine, u činu potpukovnika
nalazi se od 1986. godine.
U pripremi b/d i na ratištu učestvovao je od 17. avgusta 1990. godine do 09. septembra
1991. godine. Naredbom Načelnika PsU VJ upućen je u 18. korpus na dužnost Načelnika
štaba 54. pbr, koju je primio 23. 11. 1993. godine.
Naredbom Načelnika 40. Kadrovskog centra VJ br. 5-64 od 15. 02. 1994. godine postavljen
je na dužnost Komandanta 54. pbr FČ pukovnika.
Kao starješina vrlo savestan i odgovoran u radu. Ima posebno izražen smisao za rad sa
ljudima. Nenametljiv je, ali uporan i uspešan organizator. U sistemu komandovanja strogo
uvažava i primenjuje principe na kojima je izgrađena vojna organizacija.
Autoritativan je i uvažen od potčinjenih i pretpostavljenih kao iskusan i sposoban starešina.
Kao ličnost neposredan i blizak sa ljudima. Vrlo poželjan suradnik. Nema izraženih poroka.
Poslednje dve službene ocene su mu “NAROČITO SE ISTIČE”.
294

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4052/3391, primljen 23. 8. 1994. u 09,10; predan u 09,20.

150

Imajući u vidu ukupan rad i angažovanje na izgradnji b/g i stanje b/g jedinice kojom
komanduje, predlažem potpukovnika ROMIĆ MILANA za vanredno unapređenje u čin
pukovnika.
MV/MM

M.P.297

za 295 K O M A N D A N T
pukovnik
Lazo Babić,
[………, v.r.]296

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

83

1994., kolovoz 24.
[Petrinja]
Izvješće Komande 39. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o povlačenju 1. pbr NO AP
Zapadna Bosna i oko šest tisuća civila na okupirano područje Hrvatske pod kontrolom
24. pbr SVK koja je izvršila razoružavanje istih te ih uputila u naselje Staro Selo u zonu
odgovornosti 21. korpusa SVK
KOMANDA 39. KORPUSA

ODSEK BEZBEDNOSTI

Str. pov. Br. 256

24. 08. 1994. god.
Prelaz 1. pbr NO APZ u zonu
odgovornosti 39. K.–
GŠ SVK – Odeljenje bezbednosti
Dana 21/22. 08. 1994. godine u zonu odgovornosti 39. K prešla je 1. pbr NO APZB u
povlačenju pred snagama 5. K (Alijine298 vojske). Sa brigadom je prešlo na našu teritoriju
i oko pet do šest hiljada stanovnika. Prilikom prelaska 1. pbr NO APZB na našu teritoriju
izvršeno je razoružavanje vojnika i oduzimanje vojne opreme i MTS.
Razoružavanje je izvršila 24. pbr iz Gline koja je u vezi toga oformila komisiju sa zadatkom
da izvrši popis i skladištenje naoružanja i opreme. Nakon izvršenog razoružavanja pripadnika
1. pbr NO APZB sa stanovništvom upućeni su organizovano u zonu odgovornosti 21. K u
s. Staro Selo. Od stanovništva nije oduzimana imovina niti MTS.
295
296
297
298

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9162, Okučani.
Alija Izetbegović.

151

Prilikom trijaže civilnog stanovništva privedena su i pritvorena tri lica za koja se sumnja da
su ubačena od strane 5. K sa zadatkom da sagledavaju držanje izbeglica i stanja na našoj
teritoriji. Na navedena lica su ukazale izbeglice a radi se o sledećim licima:
– ČAUŠEVIĆ Huse MIRSAD, rođen 17. 08. 1994.299 godine Kladuša.300
– TOPČAGIĆ Mustafe ARIF, rođen 1940. godine.
– DIZDAREVIĆ Sulje ENES, rođen 1961. godine.
Cenimo da među izbeglicama ima još ubačenih lica koja rade za 5. korpus.
Načelnik
major
Vukašin Gledić, [v.r.]
M.P.301 M.P.302
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 30.

84

1994., kolovoz 24.
Muljava
Operativno izvješće IKM-a Muljava o broju i razmještaju civila i vojnika iz AP Zapadna
Bosna, mogućoj pojavi epidemije zbog loših uvjeta smještaja, oduzetom naoružanju od
pripadnika Narodne obrane, te saznanjima o daljnjem političkom djelovanju Fikreta
Abdića
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI ŠTAB SVK

IKM – MULJAVA

Str. pov. br. 1350/27

od 24. 08. 1994. godine
Operativni izveštaj u vezi AP Zapadna Bosna
Operativno vreme 20,00 24. 08. 1994. godine
1.- Nakon pada V.303 Kladuše 21. 08. 1994. godine u RS Krajinu su izbegle snage NO AP
ZB i stanovništvo, ukupno 45.600. Izbeglice su prikupljene na teritoriji i to:
a) Turanj (opština Krnjak), granični prijelaz RSK – Hrvatska oko 4.000 žena, dece i starijih
osoba. Hrvatske vlasti ne dozvoljavaju ulazak izbeglica u R.304 Hrvatsku. Pokušaj nasilnog
ulaska u Hrvatsku u popodnevnim časovima 24. 08. sprečen je od hrvatske vojske, policije
i stanovništva.
299
300
301
302
303
304

Godina rođenja pogrešno je navedena u izvorniku.
Velika Kladuša.
Okrugli pečat: Organ bezbednosti 39. korpusa SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1850, primljen 24. 8. 1994. u 11,00; predan u 11,40.
Velika.
Republiku.

152

b) S. Batnoga (opština Slunj) u neposrednoj blizini granice sa AP ZB oko 35.600 izbeglica
od čega 2.300 pripadnika NO AP ZB sa 205 ranjenika.
c) S. Staro Selo (opština Vrginmost), oko 6.000 izbeglica od čega 1.200 pripadnika NO AP
ZB. Ukupno je oko 3.500 pripadnika NO AP ZB prešlo na teritoriju RSK. Svi su sem osam
pratioca F.305 Abdića razoružani. Medju civilnim stanovništvom u V. Kladuši bilo je žrtava,
ali do sada nije utvrdjen broj poginulih i ranjenih. Do sada je prema izveštajima k-di 39. K i
21. K SVK od NO AP ZB oduzeto i uskladišteno u korpusne PoB-a sledeće količine MTS:
Pešadijsko naoružanje:
1. PAP 7,62 mm
748 kom
2. AP 7,62 mm
814 kom
3. PM 7,62 mm
108 kom
4. Puška 7,9 mm, snajper
9 kom
5. Automat 7,62 mm M-56
31 kom
6. PM 7,9 mm M-53
25 kom
7. AP 7,62 mm “Kalašnjikov”
504 kom
8. Puška 7,9 mm M-48
90 kom
9. RB M-57
22 kom
10. RBR 90 mm “Osa”
3 kom
11. MB-60 mm
3 kom
12. MB-82 mm
10 kom
13. BST 82 mm
3 kom
14. Puška lovačka
1 kom
15. Automat “Tomson”
2 kom
16. Automat Posss
2 kom
17. Mitraljez OKT
7 kom
Naoružanje za PA:
1. Top 76 mm B-1
5 kom
2. Top 76 mm “Zis” M-42
3 kom
3. MB-120 mm
6 kom
4. PA top 20/3 mm
2 kom
5. PA top 20/1 mm
6 kom
6. PA top 30/1 mm
1 kom
B/V
1.Tenk T-34
5 kom
2. BPV M-80
1 kom
Municija i MES
1. Metak 7,62 mm za AP i PAP
94.790 kom
2. Metak 7,62 mm za PKT
61.100 kom
3. Metak 7,62 mm za automat
6.300 kom
4. Metak 7,65 mm za pištolj
1.000 kom
5. Metak 9 mm “dugi”
900 kom
6. Metak 7,9 mm un. zrno
111.760 kom
7. Metak 12,7 mm
28.300 kom
8. Metak 14,5 mm za KPVT
5.680 kom
305

Fikret.

153

9. Metak 20 mm
10. Metak 30 mm
11. Mina tromblonska
12. Mina za RB
13. Mina 60 mm
14. Mina 82 mm
15. Metak 76 mm za B-1
16. Metak 76 mm za ZIS
17. Mina 120 mm za MB
18. Metak 85 mm za T-34
19. Mina PROM-1
20. ROB
Motorna vozila
1. Automobil – putnički
2. Automobil – teretni
3. Automobil – teretni “S”
4. Automobil – teretni “šleper”
5. Automobil spec. za prev. mesa
6. Automobil “kombi” 15 sed.
7. Automobil cisterna 9.000 l
8. Automobil – cisterna 34.000 l
9. Automobil sanitetski
10. Automobil terenski
11. Ult-dozer
12. Traktor
Pogonska sredstva
1. Benzin motorni MB-98
2. Gorivo dizel D-2
3. Ulje za loženje

1.100 kom
1.480 kom
310 kom
259 kom
1.010 kom
98 kom
288 kom
56 kom
51 kom
32 kom
80 kom
668 kom
40 kom
10 kom
9 kom
14 kom
2 kom
2 kom
2 kom
3 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
27.800 lit
42.000 lit
26.000 lit

Od ukupno oduzetog naoružanja od pripadnika NO AP ZB iz 1. i 2. br. NO koje su
izvodile odbranu na pravcu s. Vrnograč – V. Kladuša predato je 98 poluautomatskih pušaka
i 56 automatskih pušaka koje su bile konzervirane, što ukazuje da taj broj pripadnika NO
AP ZB nije bio spreman da se bori sa 5. K A BiH.
Oduzeta intendantska MTS su po zahtevu štaba vraćena izbeglicama.
Ostale robne rezerve su primljene od štaba.
2.- Zbog novonastale situacije Vlada RSK je 23. 08. ‘94. godine donela odluku i formirala
štab za prihvat, obezbedjenje i zbrinjavanje izbeglica iz AP ZB sa sedištem u Topuskom
sastava 12 članova.
Štab organizuje i sprovodi mere na prihvatu, obezbedjenju i zbrinjavanju izbeglica.
U privremenom sabiralištu izbeglica u s. Staro Selo uslovi su zadovoljavajući dok su u
sabiralištima u s. Batnoga i Turanj uslovi za izbeglice krajnje nepovoljni.
Preti opasnost od pojave epidemije s tim pre što je deo izbeglica uglavnom pod vedrim
nebom, pomešane su zajedno sa stokom, a ukupno snabdevanje sa vodom, hranom i
lekovima je otežano. U toku su mere na saniranju ovakvog stanja.
154

3.- Fikret Abdić je na teritoriji RSK (Vojnić-Topusko). Zajedno sa parlamentom, vladom
i štabom NO AP ZB nastoji da i dalje politički deluje. Na osnovu dosadašnjih postupaka
mogu se izvući sledeći zaključci:
– Fikret Abdić nije spreman da prihvati koncept muslimansko-hrvatske federacije u bivšoj
BiH niti da prizna sadašnju vlast,
– Sa ovolikim brojem izbeglica medjunarodnoj javnosti i UN želi negirati vlast A.306
Izetbegovića i time pokušati da se pojavi kao subjekat u rešavanju sudbina muslimanskog
naroda u bivšoj BiH,
– Cenim da mu je osnovna ideja da izbeglice zbrine po mogućnosti u izbegličke logore na
zapadu, a potom i sam da traži politički azil kako bi na duže staze obezbedio kontinuitet
političkog delovanja,
– Dosledno je ispoštovao dogovor sa predsednikom Vlade RSK da u slučaju vojničkog
neuspeha oružje preda SVK, i pravovremeno je organizovao svojim snagama izmeštanje
tenkova, art. orudja i municije iz objekta PoB u farmi “Dubrave” kod V. Kladuše,
– Rasplet ove situacije će duže trajati, ali je prioritetno pitanje rešavanja problema izbeglica
u RSK,
– Novonastala situacija ima za posledicu i popratne negativne pojave kao: nezakonito
oduzimanje imovine izbeglicama što je registrovano u odredjenom broju slučajeva, pojave
šverca, i od čega nisu poštedjeni ni pripadnici SVK. Mere k-di korpusa, brigada na
sprečavanju ovakvih pojava su u toku.
– Nastojanjima i merama F. Abdića uspešno pariraju hrvatske i muslimanske vlasti koje su
razvile strašnu medijsku kampanju okrivljujući Srbe na globalnom planu.
4.- Procene i predvidjanja o daljim dejstvima 5. K A BiH dana je u prethodnom operativnom
izveštaju i na osnovu obaveštajnih podataka uglavnom se potvrdjuje da će muslimanske
snage u bivšoj BiH najverovatnije preći u opštu ofanzivu i pokušati vojnički dobiti teritorij
po “mapama” kontakt grupe, što znači da bi 5. K težište imao na uspostavi tzv. zelene
transverzale ka Jajcu.
Gubici u 5. K A BiH u borbama za V. Kladušu su prema dosadašnjim podacima 10
poginulih.
5.- Kao pozitivno treba istaći:
a) izmeštanje tenkova, art. orudja, municije i dela robnih rezervi na teritorij RSK
b) prihvat vojske AP ZB, razoružavanje i uskladištenje MTS u pob SVK
c) izmeštanje celokupne vojne dokumentacije koja je privremeno predana u SUP Vojnić
koja nas je mogla kompromitovati. Dokumentacija obuhvata ugovore SVK (ministarstva
odbrane i k-da 21. K o isporuci – kupovini – predaji oružja, municije i druge vojne opreme,
materijalne liste o izdatim MTS i dr.). Dat je predlog da se sva dokumentacija izuzme i čuva
u GŠ VJ ili u GŠ SVK, o čemu treba doneti odluku i izdati naredjenje.
Predlažem da GŠ SVK sačini detaljnu analizu o predatim i povraćenim MTS posebno
naoružanja kako bi se izvukli podaci koliko je naoružanja zaplenjeno od strane 5. K A BiH.
General-major
Borislav Đukić
Dostavljeno: – predsedniku R. Srbije

– GŠ VJ – načelniku GŠ VJ
306

Alija.

155

– predsedniku RSK

– GŠ SVK – k-dantu SVK

– GŠ VRS – k-dantu VRS

– MUP R. Srbije (Jovica Stanišić)
M.P.307
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

85

1994., kolovoz 24.
[Knin]
Dnevno izvješće Odelenja bezbednosti Glavnog štaba SVK o pritvaranju tri izbjeglice iz AP
Zapadna Bosna, za koje se sumnja da rade kao obavještajci 5. korpusa ABiH, o zabrani
ulaska pripadnika SVK na teritorij Republike Srbije, te etničkom čišćenju nesrpskog
stanovništva iz Iloka
Glavni štab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 314-353 308
24. 08. 1994. godine
Dnevni izveštaj
1.- Aktivnost neprijatelja
Dana 22. 08. 1994. godine prilikom trijaže izbeglica iz AP ZB privedena su i pritvorena tri
lica za koja se sumnja da su od strane 5. K ABiH ubačeni među izbeglice sa zadatkom da
sagledavaju držanje izbeglica i stanje na našoj teritoriji. Na ta lica ukazale su same izbeglice
a radi se o: Čaušević Mirsadu, Topčagić Arifu i Dizdarević Enesu.
2.- Aktivnost UNPROFOR-a
U izveštajnom periodu nije bilo neuobičajenih aktivnosti UNPROFOR-a.
3.- Stanje na teritoriji
– Od strane MUP-a R. Srbije do daljnjeg je zabranjen svaki ulazak pripadnika SVK na
teritoriju R. Srbije, što onemogućava kretanje naših pripadnika iz z/o 11. K u ostalih deo
RSK i obratno.
– U Iloku je ponovo inicirano iseljavanje nesrpskog stanovništva na taj način što pojedini
civili oblače vojne uniforme i vrše pritisak na druge nacionalnosti radi iseljenja. Ove
aktivnosti su registrovane od strane UNPROFOR-a i kvalifikuju se kao etničko čišćenje. Na
sastanku zamenika SM Ilok, zamenika sekretara SUP-a Vukovar, OB 11. K i K-ta 55. pbr
dogovoreno je da se ove aktivnosti spreče.
ĐR/VD
POM. KOMANDANTA
za bezbed. obav. poslove
307
308

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1426, primljen 25. 8. 1994. u 03,15; obrađen u 04,20.
Dopisano rukom.

156

M.P.309

Pukovnik
Dušan Smiljanić

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

86

1994., kolovoz 25.
[Knin]
Zapisnik sa sastanka Vrhovnog savjeta odbrane RSK na kojem je razmatrano opće stanje
sigurnosti u RSK, secesionističke težnje Istočne Slavonije i Zapadnog Srijema, materijalno
stanje u SVK, problemi opskrbe i dostave pogonskog goriva iz SRJ, te rješavanje prijevoza
vojnika iz 11. korpusa SVK na liniju bojišta u Lički Osik
ZABELEŠKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
održane 25. augusta 1994. godine
prisutni:
– Milan Martić, predsednik RSK
– Borislav Mikelić, predsednik Vlade
– Rade Tanjga, ministar odbrane
– Ilija Prijić, ministar VP
– g/m Milan Čeleketić, komandant SVK
D n e v n i r e d:
1. Analiza stanja bezbednosti u RSK.
2. Razmatranje materijalnog stanja u oružanim snagama RSK (sa osvrtom na lična
primanja).
3. Razmatranje plana “Breza 94”.310
1. Stanje bezbednosti
Planira se formiranje strateških rezervi GŠ SVK koje bi bazirale na lokaciji Željave.
U septembru mesecu izvršiti pozivanje jednog dela v/o na dosluženje vojnog roka – na taj
način brojčano ojačati kontingent ljudi pod oružjem.
Opravdano je prisustvo SVK na delu teritorije Cazinske Krajine u etnički srpskom području
Bosanske Bojne (demilitarizovana zona!?). Provesti zakon o podeli teritorije na okruge –
podela bi imala pozitivan učinak na sistem mobilizacije.
U pojedinim regijama prisutne su tendencije secesije – Istočna Slavonija i Zapadni Srem.
Treba izaći u javnost sa činjenicama o ravnopravnom tretmanu Istočne Slavonije kako bi se
ukazalo na neargumentovanost pozicija političkih grupacija koje zagovaraju secesiju.
Okrugli pečat: Odeljenje bezbednosti GŠ SVK.
“Breza 94” je kodni naziv za operaciju Vojske Republike Srpske koja je trajala od 4. do 12. rujna 1994. u
Bosanskoj krajini. Cilj je bio slamanje 5. korpusa ABiH, no završila je neuspjehom srpskih snaga.
309
310

157

Izučiti mogućnost uvođenja funkcionalne dužnosti “političkog komesara” u jedinicama
milicije i vojske. MO intenzivno radi na izradi “Plana odbrane”.
U cilju podizanja javne, lične i imovinske sigurnosti kao i jačanja poverenja u pravnu državu
rešiti pitanje vođenja politike sankcionisanja teških kriminalaca. Ministarstvo pravosuđa
tu nije odigralo pozitivnu ulogu. Služba bezbednosti SVK treba dostaviti analizu posledica
takvog rada Ministarstva za upravu i pravosuđe.
Informisanje i politički marketing ne zadovoljavaju. Uže vojno i političko rukovodstvo
mora ići na teren – među ljude. Neprekidnim i blagovremenim informisanjem upoznati
ljude sa našim stavom i razbijati neizvesnost i zabrinutost kod stanovništva.
Ne dozvoliti duži boravak izbeglica iz Cazinske Krajine na našoj teritoriji.
2. Materijalno stanje u OS RSK
Potrebno je korigovati slabosti koje se pojavljuju u metodologiji obračuna plata pripadnika
OS RSK. Istupiti u sredstvima javnog informisanja i argumentovano obrazložiti metodologiju
i model obračuna plata u SVK u cilju objašnjenja nekih slučajeva “paradoksalnih” isplata
prezentiranih u tendencioznim TV prilozima u kojima se diskvalifikuje napor Vlade da
novčano stimuliše borce na p/k. Planirati stručni sastanak na kome bi se razmotrile
mogućnosti značajnijeg nagrađivanja ljudi na prvim linijama.
Stvoriti neprikosnovene rezerve p/g za OS RSK u količini od 2.000 t.
Najkrupniji problem u vezi p/g je njegov transport kroz RS (brojna zaustavljanja i kontrole).
Intervenisati kod pred. Karadžića311 i gm Mladića312 radi rešavanja tranzitnih problema.
MO predlaže da se ustanove i jedinice MUP-a u pozadinskom obezbeđenju oslone na
matične korpuse.
Za potrebe SVK treba obezbediti 40.000 – 50.000 metara kubnih ogrevnog drveta.
Zalihe SDO na kritičnoj rezervi (izvršiti supstituciju konzervama mesnih prerađevina).
Intenzivno raditi na obezbeđenju odeće i obuće za pripadnike OS.
Pismeno se obratiti predsedniku Miloševiću313 u cilju rešavanja problema prevoza smena
vojnika iz Istočnoslavonskog korpusa u Teslingrad na obezbeđenje državne granice.

M.P.314

ZABILJEŠKU SAČINIO
major
Žarko Novaković, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., Vrhovni savet odbrane RSK, kut. 1.

87

1994., kolovoz 26.
[Okučani]
Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK za promaknuće kapetana Marka
Vujića u čin kapetana prve klase

311
312
313
314

Radovan, predsjednik Republike Srpske.
Ratko.
Slobodan.
Okrugli pečat: Kabinet komandanta GŠ SVK.

158

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
POV Br. 7-397/8 POVERLJIVO

26. 08. 1994. god.
Vanredno unapređenje
VUJIĆ Matije MARKO,
peš. kapetan, predlog,
d o s t a v l j a.– GŠ SVK – KNIN
– per. organu –
Pešadijski kapetan VUJIĆ Matije MARKO, rođen 25. januara 1949. godine u Novska,
nalazi se na dužnosti pomoćnika načelnika štaba za OMPP u Komandi 18. korpusa,
predlaže se za vanredno unapređenje u čin kapetana I klase iz sledećih razloga:
– Već 01. marta 1991. godine angažuje se na doturu naoružanja i obuci ljudstva u
Zapadnoj Slavoniji. Izbijanjem oružanih sukoba u Zapadnoj Slavoniji priključuje se 5.
KK i ulazi u sastav 329. okbr gde se nalazi na dužnosti k-dira diverzantske jedinice, i
izvršava uspešno i najsloženije zadatke.
– 01. 10.1991. godine imenovan je za Načelnika štaba TO Novska. Na ovoj dužnosti
ostaje do marta 1992. godine, kad prelazi u ZnŠTO Zap. Slavonija, gde je postavljen za
PNŠ za OMPP.
– U Zonskom štabu Z. Slavonija (u decembru 1992. godine preformira u Komandu 18.
K) vrši dužnost pomoćnika Načelnika štaba za OMPP.
– 
Radi se o obrazovanom starešini (završen fakultet narodne odbrane) i dobrom
poznavaocu posla koji obavlja.
– Rad personalnog organa organizovao je vrlo dobro, tako da većih manjkavosti u poslu
nema. Naprotiv, u GŠ SVK istican je za primer drugima.
– Poseduje izrazite saradničke sposobnosti, a u vojnom kolektivu je uvažen i cenjen.
– Uporan je u izvršavanju i najsloženijih zadataka.
– Nema poroka ili drugih izraženih negativnosti.
Zbog svega iznetog i činjenice da je na ovom prostoru od početka rata, a ne traži povratak u
VJ, predlažem da se vanredno unapredi u čin kapetana I klase.
SP/MM

M.P.315

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

315

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa SVK.

159

88

1994., kolovoz 26.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o zabrani prelaženja preko
mosta na Savi između Bosanske Gradiške i Stare Gradiške uniformiranim i naoružanim
osobama
KOMANDA 18. KORPUSA

POV. Br. 1-182

26. 08. 1994. god.
Naređenje,
d o s t a v lj a.– KOMANDI a/a 316
U poslednje vreme došlo je do nekoliko ozbiljnijih incidenata na mostu na reci Savi kod
St.317 Gradiške.
Dana 09. 08. 1994. godine oko 24,00 časova kolona od 6 vozila sa pripadnicima bataljona
za intervencije, koji su se vraćali sa zadatka, stigla je na most. Kada su vojnici NEPBAT digli
rampu da prođe putničko vozilo koje se nalazilo na čelu kolone, cela kolona je prošla kroz
punkt bez zaustavljanja.
Komanda NEPBAT uputila je ovoj Komandi protestno pismo u vezi navedenog događaja.
Informacija o istom dospela je i do najviših vrhova UNPROFOR-a (Zagreb i Nju Jork318).
Dana 25. 08. 1994. godine oko 18,00 časova dva autobusa sa pripadnicima specijalne
jedinice SUP-a stigla su na most. Svi su bili u maskirnim uniformama i sa naoružanjem. Prvi
autobus je prošao na silu, a pojedinci su vikali i psovali nepalske vojnike, te ih odgurivali
sa naoružanjem. Kada je prvi autobus prošao, drugi je zaustavljen, a u međuvremenu
je NEPBAT pokrenuo oklopna vozila i na 2 mesta blokirao cestu. Tek nakon što je
UNCIVPOL pregledao autobus i utvrdio da u njemu nema naoružanja, dozvoljeno mu je
da prođe, ali poslednji put u uniformama.
Zbog svega ovoga NEPBAT se nalazi pod velikim pritiskom, uz obrazloženje da nisu efikasni
u radu, i stalno ih kontrolišu vojni i evropski posmatrači kao i UNCIVPOL. Sasvim je
realna mogućnost zamene NEPBAT sa kontigentom neke druge zemlje. S obzirom da je u
našem interesu da se spuste tenzije, kao i da se NEPBAT zadrži na ovom teritoriju,
NAREĐUJEM
1.- Zabranjujem prelazak pripadnika jedinice preko mosta na reci Savi u uniformi. Kretanje
u uniformi duž komunikacija i po naseljenim mestima smanjiti na najmanju moguću meru.
2.- Zabranjujem prenošenje bilo kakvog naoružanja preko mosta. Nošenje naoružanja duž
komunikacije i u naseljenim mestima smanjiti na najmanju moguću meru.
3.- Zabranjujem kretanje SMB vozila preko mosta.
4.- Sva vozila iz jedinice koja se kreću preko mosta moraju pružiti mogućnost kontrole
od strane pripadnika UNPROFOR-a. Zabranjujem nekulturan i nevojnički odnos prema
vojnicima UN (psovanje, vikanje, vređanje, pokušaje fizičkog obračunavanja itd.).
5.- Pripadnici čVP i SUP-a na kontrolnom punktu na mostu dužni su pružiti svu pomoć
pripadnicima NEPBAT u njihovom radu.
316
317
318

Dopisano rukom.
Stare.
New York.

160

6.- Sve organizovane kolone najaviti Komandi Korpusa najmanje 24 časa unapred.
7.- Za izvršenje ovog naređenja odgovorni su mi komandanti i komandiri jedinica te
sekretaru OSUP-a. Rok izvršenja zadatka odmah.
NB/GS

M.P.319

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

89

1994., kolovoz 26.
Polom
Pismo Zapovjedništva UNPROFOR-a – Sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK u kojem
ih obavještavaju da ne mogu ukloniti tri uništena tenka u selima Subocka, Jazavica i Gorice
KOMANDA UNPROFOR-a
Sektor Zapad KAMP POLOM, 26. avgust 1994.
PREDMET: Odgovor na zahtev za
uklanjanje uništenih tenkova
Pukovnik LAZO BABIĆ
KOMANDANT 18. KORPUSA
OKUČANI
Poštovani pukovniče,
u vezi Vašeg pisma od 14. avgusta 1994. u kojem ste zahtevali uklanjanje tri uništena
i napuštena tenka u selima SUBOCKA, JAZAVICA i GORICE, želim Vas uveriti da
razumem vašu brigu o ovoj stvari. Međutim, nakon temeljitog razmatranja ovog pitanja
i prema sličnim prošlim iskustvima u sličnim slučajevima do sada, zaključio sam da bi
uklanjanje vozila moglo biti pogrešno protumačeno i moglo bi na neki način štetiti opštem
progresu mirovnog procesa u ovom Sektoru.
Dakle, sa žaljenjem Vas obaveštavam da je Vaš zahtev nemoguće uvažiti u ovom
momentu, ali će biti pravilno registrovan i bit će mu dat odgovarajući prioritet, kako bi se
osiguralo zadovoljavajuće rešenje čim uslovi budu odgovarajući za takvu akciju.
Iskreno Vaš
SAROJ RAJ SHARMA
Brigadni general – KS
UNPROFOR – Sektor Zapad
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.
319

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa SVK.

161

90

1994., kolovoz 26.
Polom
Pismo Zapovjedništva UNPROFOR-a – Sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK u kojem
ih izvješćuju da su dva snajperista otvorila vatru na dva civila na cesti prema Brusniku, te
da je to već drugi napad na cesti Pakrac – Požega u 15 dana, a da su počinitelji još uvijek
nepoznati
KOMANDA UNPROFOR-a
Sektor Zapad KAMP POLOM, 26. avgust 1994.
PREDMET: Zahtev za istragu incidenta
Puk. LAZO BABIĆ
Komandant 18. korpusa
OKUČANI
Poštovani pukovniče,
24. avgusta u 16,45 časova dva neidentifikovana snajperista otvorila su vatru na dva
civila na motociklu blizu srušenog mosta na cesti prema BRUSNIKU. Nije bilo žrtava u
incidentu. Ovo je drugi napad u poslednjih petnaest dana na CESTI PAKRAC – POŽEGA
i do sada nema napretka prema identifikaciji napadača.
Bilo bi od velike pomoći ako bi mogli računati na istragu događaja sa Vaše strane u cilju
identifikacije onih koji su odgovorni za te događaje.
Kao što ste dobro razumeli, u našem je interesu da se razjasne ove situacije koje ugrožavaju
mirovni proces u ovom Sektoru. Dakle, spremni smo da primimo svaku pomoć koju bi
mogli dobiti sa Vaše strane.
Srdačni pozdravi.
SAROJ RAJ SHARMA
Brigadni general – KS
UNPROFOR Sektor Zapad
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

91

1994., kolovoz 26.
[Okučani]
Redovno izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o osiguranju linija
razdvajanja i izgradnji utvrđenja, bunkera i skloništa, te o sukobu s pripadnicima
UNPROFOR-a na mostu kod Stare Gradiške
VOJNA TAJNA – STROGO POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
162

KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 18-996
26. 08. 1994. godine
REDOVNI BORBENI IZVEŠTAJ.–
GŠ SVK – KNIN
1. NEPRIJATELJ
U toku noći 25/26. 08. 1994. godine iz pravca Lipika ispaljena su 3 rafala iz pešadijskog
oružja u 21,35 časova ali ne prema našim položajima. Na provokaciju nije uzvraćeno.
2. STANJE U KOMANDAMA I JEDINICAMA:
Komande i jedinice izvodile su planirane aktivnosti sa težištem na obezbeđenju linije
razdvajanja i utvrđivanju. U toku dana izrađeno je 42 zaklona za strelca, 3 bunkera i 2
skloništa za ljudstvo. Komanda Korpusa angažovana je na pripremi referisanja.
3. G U B I C I :
Gubitaka nije bilo.
4. STANJE MORALA:
Stanje morala je na nivou koji obezbeđuje izvršenje zadatka jedinici.
5. STANJE BEZBEDNOSTI:
Prikazano je u izveštaju načelnika OB.
6. ODLUČIO SAM:
Nastaviti sa obezbeđenjem linije razdvajanja i utvrđivanjem zone odbrane.
7. ANGAŽOVANJE m/v i POTROŠNJA GORIVA:
U toku dana angažovano je 13 teretnih m/v sa pređenih 1.172 km, 1 traktor sa 5 m/č, 1
agregat sa 1 m/č i utrošeno 259 l D-2. Pored ovoga angažovano je 12 putničkih m/v sa
pređenih 1.139 km i utrošeno 101 l MB-86.
8. AKTIVNOSTI UNPFOROR-a:
Dana 25./26. 08. 1994. godine oko 19,00 časova došlo je do incidenta na mostu preko r.
Sava kod St.320 Gradiške u kome su učestvovali pripadnici milicije (specijalna jedinica) SUP
Okučani i pripadnici NEPBAT. Do incidenta je došlo na taj način što su pripadnici milicije,
vraćajući se sa terena i ulazeći na most iz pravca Gradiške, zaustavljeni na kontrolnom punktu
NEPBAT gde su pripadnici UN izvršili pregled autobusa. U oba autobusa milicijoneri su
bili sa dugim naoružanjem tako da im nije dozvoljen prijelaz preko punkta.
Milicijoneri iz prvog autobusa su na silu i pod pretnjom upotrebe oružja prošli kroz punkt
dok je drugi autobus zadržan, a u međuvremenu oružje je posakrivano. Komanda NEPBAT
pokrenula je 7 oklopnih transportera i blokirala put. Oficir za vezu NEPBAT došao je u
Komandu Korpusa da prijavi incident. Komandant Korpusa lično se angažovao i otišao
na lice mesta da se incident reši u čemu je uspeo. Komanda NEPBAT o ovome je izvestila
komandu UNPROFOR-a Sektor Zapad.
Dana 26. 08. 1994. godine u Komandu Korpusa došao je komandant UNPROFOR-a
Sektor Zapad, general Šarma,321 da zajedno sa Komandom Korpusa i načelnikom SUP-a
razreši ovaj problem. Problem je razrešen na taj način da se uneto dugo oružje vrati preko
Save, na prostor Republike Srpske, uz obavezu da se ovakvi incidenti ne dešavaju ubuduće.
SP/GS
320
321

Stare.
Saroj Raj Sharma.

163

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.322
M.P.323
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

92

1994., kolovoz 27.
[Lički Osik]
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim postrojbama o stavu GŠ SVK oko
političkog sukoba Republike Srpske i Republike Srbije, položaju muslimanskih izbjeglica
iz V. Kladuše na području Korduna, pojavi smrtnih slučajeva kod izbjeglica, te slaboj
informiranosti postrojbi SVK i slabom protoku podataka od viših prema nižim postrojbama
KOMANDA 1. PB VOJNA TAJNA
Pov. br. 445324 POVERLJIVO
Dana, 27. 08. 1994. g.


“MB” BATERIJA 325
Informacija o političkoj i vojnoj situaciji.
1. Stanje odnosa između rukovodstva Republike Srpske i Republike Srbije iziskuje našu
posebnu pažnju i redovno praćenje. U informaciji GŠ SV RSK ističe se da sve strukture
vlasti RSK preduzimaju ono što je u njihovoj moći da se postojeći nesporazumi prevaziđu. U
tome smislu pripadnici SVK podržavaju put koji je izabralo rukovodstvo RS, ali i potpuno
razumije položaj u kojem se nalazi Republika Srbija i njeno rukovodstvo.
2. Protekle sedmice bilo je provokacija kojim je hrvatska strana povredila Sporazum
o prekidu vatre. Analize UNPROFOR-a ukazuju na neke naše propuste u vezi sa time.
Moramo se tako organizovati da ne dajemo povoda da budemo optuženi za narušavanje
primirja a u uslovima kada hrvatska strana nastoji da isprovocira dejstva naših snaga.
3. Muslimanske izbeglice sa područja Zapadne Bosne (njih između 40 i 50 hiljada) i dalje
se nalaze na području Korduna. Preduzimaju se sve mere za obezbeđenje neophodnih
uslova za život. Unatoč tome već je došlo do prvih smrtnih slučajeva. Iz humanih razloga
neophodno je da se spreči zloupotreba teškog položaja izbeglica, jer neki šverceri tu situaciju
koriste da zarade značajne sume novca. GŠ SVK odaje priznanje komandi i pripadnicima
21. korpusa, koji preduzimaju sve mere da problemi izbeglica budu rešeni, ali da bezbednost
naše teritorije i ljudi ne bude dovedena u pitanje. Stav GŠ SV RSK je da je problem izbeglica
322
323
324
325

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa SVK.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4064, primljen 26. 8. 1994. u 15,45; poslan u 17,30.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

164

u nadležnosti dr. državnih i nevladinih organizacija, kao i međunarodnih institucija, a SVK
mu treba pristupati prvenstveno sa stanovišta bezbednosti RSK.
4. Predstavnici GŠ SVK su protekle sedmice obišli veći broj jedinica iz sastava korpusa
na severu RSK. Zapaženo je da se najviše primedbi odnosi na informisanje. Informacije se
nespuštaju do nižih jedinica. Posebno malo informacija dolazi do osnovnih jedinica. U tom
smislu je ponovo aktuelizovano izlaženje lista “Vojska Krajine” sa namerom da se popravi
situacija oko informisanja. Obzirom da su iste slabosti prisutne i u našim jedinicama
potrebno je da se sve preduzme iz Vaše nadležnosti kako bi borci bili bolje informisani.
5. Prilikom obilaska jedinica ustanovljeno je da postoje propusti vezano za bezbedonosnu
kulturu i rad na rampama za prolaz i pregled vozila koja kroz iste prolaze.
Ovu informaciju proraditi sa sve četiri smene, zašto činim odgovorne komandire jedinica.
KOMANDANT
potpukovnik
Vunjak Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

93

1994., kolovoz 28.
Okučani
Bilješka s izlaganja zapovjednika korpusa SVK o stanju na bojištima, potrebnim
poboljšanjima uvjeta u postrojbama, ispravcima uočenih nedostataka na linijama bojišta,
borbenom djelovanju u slučaju napada HV-a, pozadinskom osiguranju, mobilizaciji i
evakuaciji, te o suradnji s civilnim strukturama
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABILJEŠKA
referisanje komandanata korpusa
– Okučani, 28. 08. 1994. godine –
Težište teme:
1. Mobilizacija i domobilizacija komandi i jedinica u slučaju agresije HV.
2. Organizacija i funkcionisanje sistema komandovanja u iznenadnoj agresiji HV.
3. Pozadinsko obezbeđenje mobilizacije i eventualnih borbenih dejstava.
7. K – Poznanović:326
U slučaju agresije sa ograničenim ili radikalnim ciljem odmah uzvratiti vatrenim udarom
po vitalnim objektima neprijatelja. Otežavajući faktor mobilizacije su: nedostatak p/g,
UNPROFOR, izmeštena i grupisana tehnika.
Funkcionisanje sistema veza u slučaju napada od izuzetnog značaja – ceni se da bi prvi udar
mogao prekinuti fizičke spojne puteve: osloniti se na idejnu i kurirsku vezu.
K-dni nivoi bat.-vod još ne vladaju problemima iznenadnog napada – nisu formirali rezerve.
326

Boro.

165

Urađeno je malo rezervnih položaja.
Grupisati sredstva za PO borbu – izvršiti doobuku ljudstva.
Korpus treba 110 t D-2 i 16 t MB-86 – to je minimum za dovođenje snaga na p/k.
Trebaju 16.000 pari obuće. SDO imaju za 2 dana, nemaju porcija.
Izvori snabdevanja kod civilnih struktura su iscrpljeni.
Formirali su pokretne grupe za zaprečavanje.
Borci će biti izuzetno opterećeni problemom evakuacije stanovništva iz zone b/d.
Treba im 5 t p/g za ostvarenje taktičko-vatrenog spoja sa 9. pbr (15. K).
Kritično je intendantsko zbrinjavanje boraca na položajima u višim planinskim predelima.
“ORKANOM” tući Split – Zadar – Šibenik!?
15. K Ševo:327
U pograničnim delovima sve više v/o iz socijalnih razloga napuštaju teritoriju. Kvalitet
boraca ne zadovoljava (starosna struktura). Odlukom Vlade obavezati žene na služenje u RJ.
Postoji realna potreba za većim angažovanjem žena.
Poslužioce na RRč poslati na kursiranje u VJ.
Vojni sistemi veza bi trebali dobiti prioritet (mnogo više se ulaže u civilne sisteme).
Vatrena podrška najvećim delom bazira na oruđima 105 mm.
Potrebno 4,5 t goriva za dovođenje ljudstva na p/k.
Nedostaju 104 m/v da bi se jednovremeno izvukla sva tehnika na VP.
Nemaju ni jedne vojne zdravstvene ustanove.
Potrebna im je pomoć za obezbeđenje smeštaja ljudstva na M.328 Alanu.
Predlažu formiranje korpusne rezerve na Željavi (snaga ekvivalenta jednog bataljona).
Obezbediti 10.000 din. za uređenje objekata za Željavi.
21. K – Bosanac:329
Nemaju klasičan skladišni prostor (tehnika je disperzirana na terenu i u blizini VP).
Angažovali su oko 300 žena v/o. Proces trajnog napuštanja RSK prekinut.
Art. jedinice izvučene na 20 km mogu da posednu VP i ispale prvi projektil za 2 časa.
18 topova 130 mm sakriveno – posade u blizini i spremni za dejstvo.
Rezerve hrane za 60 dana rata. Potreban remont InTMS (kuhinja). Iz kojih izvora vršiti
popunu gubitaka – predlažu skraćenu obuku regruta i angažovanje za te potrebe.
Traže ojačanje sa PVO sistemima i sredstvima za delovanje po vitalnim ciljevima (na sebe
preuzimaju prihvat i uređenje vat. položaja).
39. K – Letić:330
K-de jedinica bi trebale planirati i organizovati domobilizaciju (narastanje nivoa b/g) i
javljanje v/o direktno na vat. položaj a ne MZ. Rezerve hrane za 30 dana.
Vojske se nastoji uvući u međustranačke sukobe.
Definisati stanje u kome se nalazimo (rat ili mir).
Ne dozvoliti oslobađanje v/o od smenskog služenja u RJ.
18. K – Babić:331
Osposobljeni su za realizaciju prve faze Odluke – odbrana, drugu, izlazak na nove položaje,
bez dodatne popune ne mogu realizovati.
327
328
329
330
331

Stevo.
Malom.
Veljko.
Stanko.
Lazo.

166

Stanovništvo severnog dela z/o može podleći panici i krenuti u egzodus.
NEP BAT se pokušava zameniti Kanađanima ili Turcima!?
Rade na probijanju rokadnih puteva mobilizacije i manevra.
Rezerve hrane za 20 dana ratovanja. čVP nema ni jedno ispravno m/v.
Formirati tenkovski bataljon (postoje samo tč).
Mole da im se dodele još 2 topa 130 mm (dobili 4).
Obezbediti popunu korpusa na eksteritorijalnom principu (Ist.332 Slavonija).
Uvezati sadejstvo i pomoć 1.KK.
11. K – Lončar:333
Inferiorniji su u odnosu na HV u popuni, avijaciji, artiljeriji.
U trouglu Vinkovci – Sl.334 Brod – Županja stacionirano oko 6000 vojnika.
HV može desantirati snage ekvivalenta jednog bataljona.
Raspolažu snagama koje mogu blokirati desant ali ne i konačno se obračunati s njim.
Imperativ za korpus je ojačavanje vatrene podrške i manevra vatrom.
Što pre uspostaviti vatreni dodir sa neprijateljem.
Nemaju PO sredstva za borbu na dalekim i srednjim rastojanjima.
Raspolažu snagama za prodor ka Županji (rasecanje neprijateljskog rasporeda).
Moraju imati rezerve i autonomiju u svakom pogledu bar za 10-15 dana (cene da se VJ neće
pre angažovati). Preko civ. struktura obezbedili novac za nabavku sredstava veze.
Raspoloženje roditelja je protiv eksteritorijalnog služenja vojnog roka i angažovanja v/o.
NC u Erdutu bi trebala preuzeti vojska.
Dati detaljne smernice po pitanju mesta i uloge vojske u odbrani granica i integriteta države
–angažovanje u sprečavanju secesije. Popuna poljskim kuhinjama 50%.
ORGANI GŠ SVK:
Orlić:335
Intenzivirati trupno izviđanje i izveštavanje.
Pristupiti formiranju grupa za diverzije, planirati ciljeve, biti u gotovosti za upotrebu.
Penzionisanim starešinama i kursiranjem rezervnog sastava vršiti popunu obaveštajnih
organa i jedinica. Predlaže da roditelji posete NC “Alfa” kako bi se uverili da su tamo
prihvatljivi uslovi za život i rad.
Smiljanić 336
Prioritetan zadatak obezbeđenje značajnih art., raketnih i OM j-ca i sredstava.
Pružiti punu podršku vojnom sudstvu. Otkrivati indikatore agresije.
Organizovati efikasan sistem unutrašnje bezbednosti u rat. uslovima.
Lončar (NŠ):337
Art. za podršku se može iskoristiti za zaprečnu vatru iz rejona sadašnjeg razmeštaja i usporiti
napad neprijatelja. Ne dozvoliti neprijatelju da izrazi težište – razvlačenjem njegovih snaga
na drugom frontu. Predložit će se VSO da u slučaju rat. stanja k-nt K preuzima potpunu
vlast u z/o. Susreti “bez dnevnog reda” sa UNPROFOR-om i drugim međunarodnim
organizacijama nisu poželjni – reč je o prikupljanju obaveštajnih informacija.
332
333
334
335
336
337

Istočna.
Dušan.
Slavonski.
Rade.
Dušan.
Dušan.

167

Od 01.09. svi k-dni nivoi trebaju imati konkretne planove šta raditi po otpočinjanju agresije.
Svakodnevno dorađivati planove i obaveštavati GŠ. Provesti pripremu za zimske uslove.
Bjelanović:338
Planira se preraspodjela i poravnavanje municije na nivou korpusa.
Glumac:339
Do 15. u mesecu dostaviti b/s v/o po dubini, na prvoj liniji, predlog dopune i izmene
pravilnika o naknadama… Srediti materijalno-finansijsko knjigovodstvo u korpusima.
Gajić: 340
Dostaviti podatke o okolnostima pogibije ili nestanka v/o kao i odgovarajuće potvrde.
Rok: 10.09.1994. godine. Postaviti PM V PP u brigadama.
g/m Čeleketić:341
Doneti naredbu kojom se k-ti korpusa ovlašćuju da pokreću potragu za dezerterima iz
VJ a organ bezbednosti GŠ da izvrši privođenje istih. Slati diverzantske sastave u dubinu
neprijatelja. Unaprediti obaveštajno-izviđački rad u jedinicama.
Doneti naredbu o preraspodeli m/v iz 21. K u obaveštajni organ GŠ.
Narediti mobilizaciju žena v/o, provesti obuku i gađanje.
Do 01. 09. dostaviti predloge za unapređenje do 15. rezervnih starešina.
Intendantski zbrinuti vojnike na položajima u višim planinskim predelima.
Osnovno održavanje rešavati i sprovoditi na nivou čete.
ZABILJEŠKU SAČINIO
major
Žarko Novaković, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

94

1994., kolovoz 30.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o osnivanju Vojnog suda u Kninu,
Glini i Vukovaru te obvezama pružanja pomoći sigurnosnih organa i Vojne policije radu
sudova
GLAVNI ŠTAB SVK M.P.342
ODELJENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 321-66
od 30. 08. 1994. godine
Pružanje pomoći u radu vojnog suda,
dostavlja.–
338
339
340
341
342

Mirko.
Mane, pukovnik, načelnik financijske službe.
Marinko.
Milan, zapovjednik Glavnog štaba SVK.
Prijemni pečat: Odsek bezbednosti Komande 39. korpusa, sp br. 3-76, 30. 8. 1994.

168

OB 7., 15., 21., 39., 18., 11. K i 105. vbr
Obaveštavamo vas da je formiran vojni sud u Kninu, Glini i Vukovaru i da radi postupanja
u krivičnim predmetima preduzmete sledeće:
– osposobite dežurne službe vojne policije pri komandama korpusa radi obaveštavanja i
izveštavanja dežurnog sudije o dogadjajima koji zahtevaju izlazak sudije na lice mesta
radi izvršenja uvidjaja. Takodje, dežurna služba mora biti osposobljena za kriminalističko
tehničke i druge poslove u okviru propisanog delokruga.
– OB i VP trebaju dati puni doprinos prilikom pozivanja stranaka u krivičnom postupku i
efikasnom vodjenju krivičnog postupka kroz obezbedjivanje urednog odazivanja pozivima
vojnog suda.
– teritorijalna i personalna nadležnost vojnog suda je sledeća:
1. Vojni sud u Kninu teritorijalno je nadležan za 7. i 15. K i 105. vbr
2. Vojni sud u Glini teritorijalno je nadležan za 21., 39. i 18. korpus.
3. Vojni sud u Vukovaru teritorijalno je nadležan za 11. korpus.
Krivične prijave podnositi teritorijalno nadležnom sudu.
PS/MT
POMOĆNIK KOMANDANTA
za bezb. ob. poslove
pukovnik
Dušan Smiljanić M.P343
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK., kut. 30.

95

1994., kolovoz 30.
Lički Osik
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim postrojbama o informativnopropagandnom djelovanju hrvatske strane koja je posebno iskoristila pojavu izbjeglica iz
Cazinske krajine na području Korduna u korist svojih političkih probitaka, te o nužnosti da
zapovjednici u postrojbama SVK porade na ispravljanju takvih učinaka hrvatske propagande
KOMANDA 1. PB VOJNA TAJNA
Pov. br. 452 POVERLJIVO
Dana, 30. 08. 1994. g. Primerak br. 9
Teslingrad344
MB 345
INFORMATIVNO-PROPAGANDNO DELOVANJE
USTAŠKOG STOŽERA HV I NJIHOVIH
SREDSTAVA INFORMISANJA – NAČIN SUPROTSTAVLJANJA
343
344
345

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2353, primljen 31. 8. 1994.; obrađen u 12,28.
Lički Osik.
Dopisano rukom.

169

Vodeća i vladajuća HDZ-a stranka je informativno-propagandnim delovanjem i došla na
vlast u Hrvatskoj. Sva politika NDH kako unutrašnja, tako i spoljna počiva na medijski
iskrivljenoj slici o pravnoj stvarnosti. Vešto se drže činjenice, pravi uzroci i posljedice od očiju
i ušiju građana Hrvatske, a i od svetskog javnog mjenja. Mnoge zemlje EU i Zapada imaju
na vlasti ili u vladi neofašista, sinove pobeđenih očeva u II. svetskom ratu. Pod izgovorom
“novog svetskog poretka”, pomoću Hrvatske prikrivaju njene neofašističke, imperijalne i
državne apetite i pomažu da uspije i obastane.
Hrvatska propaganda prema RSK, RS i SRJ, u širem smislu prema Srbima i pravoslavlju radi
u odnosu na bivšu Gebelsovu propagandu. U dobroj meri ih pomaže Austrija, Njemačka
i Vatikan, koriste vešto, uspešno i stalno sva informativna i medijska sredstva (radio,
televizija, štampa, svako kulturno, sportsko, političko i drugo istupanje i manifestovanje).
Također, vešto koriste našu naivnost, lakomislenost i neinformiranost dobrog dela građana,
a i boraca.
Navešću samo jedan najsvežiji primer specijalnog rata i propagandnog delovanja, a ima
ih bezbroj. Događaji u AP zapadna Bosna išli su svojim tokom, koji je našim borcima
u dobrom delu poznat. Izbjeglice iz Velike Kladuše su na području od Turnja do Široke
Reke346 i od Topuskog do s. Bogovolja, dakle na prostoru opštine Vojnić i Slunj, tj. u RSK.
Sa OT, tenkovima, topovima, vojskom i milicijom preko Turnja nedaju izbjeglicama u
Karlovac, tj. u Hrvatsku. Pustili su samo stotinjak muslimanskih izbjeglica iz Velike Kladuše
za “medijski uzorak”, a svetu preko svojih sredstava informisanja i izveštavanjem svetske
javnosti preko Karitasa i EU, da su uz pomoć Međunarodnog crvenog Krsta, humanitarnih
organizacija i UN primili izbjeglice, pružili im odgovarajuću pomoć, smestili u kampove u
državi Hrvatskoj.
Šta je sada urađeno hrvatskom propagandom:
– izbjeglice su na teritoriji RSK, a ne Hrvatske,
– utočište su dobili od Srba i RSK, a ne od Hrvata i Hrvatske, ali “uspesi” se pripisuju njima,
– zaustavljene izbjeglice su “Koridor” između Muslimana i Hrvata,
– istjerivanje izbjeglica od strane Srba primenom sile sa područja RSK neće dozvoliti: UN,
Međunarodno udruženje za zaštitu izbjeglica, EU i dr., a ako se i pokuša oni će im “ići u
zaštitu sa vojskom” i to je dodatni moment i razlog za intervenciju Muslimanske vojske, HV
i UN prema “neposlušnim i pobunjenim Srbima”.
Zaključak:
1. Naivnost, lakomislenost, prepričavanje i defetizam nas odvodi od prave istine i pravih
zaključaka, pa se ne mogu ni povlačiti pravi potezi.
2. Zbog pohlepnosti za devizama (koje su najjače oružje u rukama našeg neprijatelja)
švercovalo se i branio, opremao neprijatelj, dakle njegovala “guja u njedrima”.
3. Slušanjem Hrvatskog radija i televizije, čitanjem njihovih novina i slušanjem raznih priča
i poluistina, dolazi do kolebanja boraca, do krivih podataka, do sumnje u ispravnost i rad
svakoga oko sebe, a to i jeste cilj ustaške propagande.
4. Zadatak je svih komandira i komandanata da svakodnevno borcima tumače događaje i
da ih svakodnevno informišu. Ukoliko ne znaju nešto protumačiti odmah traže objašnjenje
od prvopredpostavljenog starešine.
Informaciju proraditi sa svim borcima sa sve četiri smene.
346

Široka Rijeka.

170

K O M A N D A N T:
potpukovnik
Milan Vunjak, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

96

1994., kolovoz 30.
Vrginmost
Zahtjev 21. oklopnog bataljona SVK Komandi 21. korpusa SVK za dostavu goriva za
izgradnju tenkovskih položaja, te za opskrbu drvima za ogrjev
21. OKLOPNI BATALJON VOJNA TAJNA
Pov. br. 484-137 347 POVERLJIVO!
Dana, 30. 08. 1994.
Gorivo za izvršenje vanrednog
zadatka, traži
KOMANDI 21. KORDUNAŠKOG KORPUSA
Molimo vas da nam se HITNO odobri gorivo za izvršenje sledećih vanrednih zadataka:
1. Dovoz kamena-jalovine za nasipavanje platoa za smeštaj tenkova. Treba prevesti 200
m3 kamena, potrebno cca 500 litara dizel goriva. Prevoz bi vršili sa dva kamiona-kiper,
vlasništvo APZB koji se nalaze na Petrovcu (kod spomenika), pa nam za iste također treba
odobrenje za upotrebu.
2. Obezbeđenje jedinice sa ogrevnim drvetom na lokaciji s. Kuplensko i s. Perna u iznosu od
250 m3 drveta. Za izvršenje ovog zadatka treba obezbediti također cca 500 litara dizel goriva
D-2. Dogovorili smo sa Šumarijom Vrginmost da nam obezbedi ogrevno drvo, a mi da ga
dovezemo u sopstvenoj režiji. Zadatak treba odmah izvršiti dok dozvoljavaju vremenski
uslovi, a ogrevno drvo je šumarija već pripremila tako da se može odmah voziti.
3. Za rezanje ogrevnog drveta potrebno nam je 200 litara MB-86 i 50 litara ulja DS-30.
Rekapitulacija p/g i maziva:
1. Dizel gorivo D-2 = 1.000 litara
2. Benzin motorni MB-86 = 200 litara
3. Ulje motorno DS-30 50 litara.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorović, [v.r.]
M.P.348
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.
347
348

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9113, Vrginmost.

171

97

1994., kolovoz 30.
[Plaški]
Zapovijed Komande 70. pbr SVK za vršenje borbenih priprema, određivanje broja
pokrenutih snaga i zaposjedanje određenih linija bojišta
KOMANDA 70. pbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 936-1 STROGO POVERLJIVO
30. 08. 1994. god.
Komandi OC 349
BORBENO NAREDJENJE
Sekcija: 1:50 000 Ogulin 4, Gospić 2, Bihać 1
1. Na osnovu dosadašnjih proverenih obaveštajnih podataka HV (ustaše) vrše mobilizaciju
a sa gotovim profesionalnim gardijskim brigadama vrše pokrete prema planovima upotrebe.
Do sada su u više navrata izvršile upade u tampon zonu i dublje sa IDG.
2. Odlučio sam:
I dalje održavati b/g 1.2. i 3.pč na nivo 50% prisutnosti.
Posada sa maskirnim orudjima imati u gotovosti za podršku gotovih snaga sa 30% posluge.
Prema planu dovodjenja borbenih sredstava i snaga iz rejona Rakovica biti u gotovosti sa
30% posada, a ostalo sa vučnim m/v u gotovosti na signal BU izvršenje plana dovodjenja.
Izraditi poseban plan PdivB i dopunskog zaprečavanja.
Na KM brigade održavati b/g 50% sa prištapskim jedinicama.
2.1. – 1. pb sa 50% snaga zaposesti osnovne vitalne objekte na liniji razdvajanja, a sa delom
snaga tajno kontrolisati 1. liniju. Stalno imati u funkciji stalne osmatračnice sa dežurnim
orudjima. Obezbediti desni bok u pravcu Prkos i Drenovica.
Na KPS Vojnovac sa snagama UN uspostaviti potpunu ali konkretnu kontrolu.
Po posebnom naredjenju biti u gotovosti za posedanje 1. borbene linije.
2.2. – 2.pb sa 50% snaga i vod/2.hab zaposesti liniju Latmanovići – Rakić Brdo – Visoko
Brdo – Kolac – Grbska cesta (Komac) – Prolom – Tisovac (Blatna vlaka) – Krmesać –
Krasnički vrh sa zadatkom: zasednim dejstvima i pretraživanjem prostora sprečiti prodor
ustaša u bok brigade i izbijanje u rejon Zebići i Blata.
Uvek biti u gotovosti za uvodjenje IDV brigade u Kapeli.
Po posebnom naredjenju biti u gotovosti za posedanje 1. borbene linije i aktivna dejstva.
2.3. – 3. pb sa 50% snaga zaposesti liniju van tampon zona i biti u gotovosti zaposesti 1.
liniju odbrane. Delom snaga kontrolisati desni bok, a 50% 1. i 2.pč imati u gotovosti u
rezervi brigade za borbeno obezbedjenje borbene tehnike sa OR Rakovica na OVP na liniji
Ljupča – Ikanovac. Biti u gotovosti za PdivB u rejonu Garov – Javornik i PDB u rejonu
Saborsko.
3.4. – had, mpoad, lard PVO, tč
Maskirna orudja sa 30% posluge u gotovosti za dejstvo po posebnom naredjenju.
349

Dopisano rukom.

172

Borbena sredstva i snage u OR Rakovica u gotovosti za dovodjenje u rejone upotrebe po
Planu dovodjenja.
4. Obaveštajno obezbedjenje:
Sve osmatračnice imati u funkciji prikupljanja podataka o neprijatelju.
IDV angažovati po posebnom planu. Odgovoran NŠ.
5. Inžinjerijsko obezbedjenje:
Izraditi dopunski plan zaprečavanja sa težištem u rejonu Kapela.
NŠ kordinira angažovanje IDV i inž. voda. Gotovost 01. 09. 94. u 07,00 č.
6. Ostalo: prema odluci K-ta i plana upotrebe brigade.
ŠN/DV

M.P.350

KOMANDANT
ppuk Djuro Bjegović, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

98

1994., kolovoz 31.
Lički Osik
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podređenim postrojbama o opremanju postrojbi
hranom, odjećom i obućom iz donacija, te uspostavljanju vlastite vojne ekonomije za
proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i mesa za prehranu vojnika
KOMANDA, 1. pb
Pov. br. 453 351 Primerak br. 5
Dana, 31. 08. 1994. g.
Teslingrad352
M.B. 353
SNABDJEVANJE JEDINICA 18. pbr
HRANOM, ODEĆOM I OBUĆOM,
INFORMACIJA, dostavlja.–
1. Neprijatelj: ustaška politika, politika novog svetskog poretka i EU je da u sklopu opšteg
rata protiv srpskog naroda u RS i RSK vodi rat vatrenim sredstvima i m/v, informativni,
psihološki, propagandni, ali i ekonomski rat. Smatraju, da kad srpske jedinice i stanovništvo
ostanu bez hrane i osnovnih životnih potrepština će pasti borbeni moral i doći će do
defetizma, rasula u redovima jedinica SV RSK, a potom do konačne kapitulacije i dolazak
pod upravu RH.
350
351
352
353

Okrugli pečat: Vojna pošta 9073, Plaški.
Dopisano rukom.
Lički Osik.
Dopisano rukom.

173

2. Komanda naše brigade preduzela je niz mera da se borci obuku i obuju i da se pripremi
dovoljna količina hrane za borbu ako zatreba i u okruženju i do tri meseca neophodne borbe,
bez ikakvog dotura sa strane iz dubine, već samo iz brigadnih rezervi. Svesni činjenica da
naša mlada država RSK nije u mogućnosti da financijski obezbedi dovoljnu količinu hrane i
da obezbedi odeću, obuću i rezervne delove za m/v, preduzeli smo sledeće mere:
1. Putem donatorstva obezbeđena je zapažena rezerva hrane. Početkom ovog mjeseca u
brigadu je došlo:
a) jedan kamion hrane težine oko 16 t, raznih delova i, donator je Crveni krst grada Beograda
i RO “Progres”, a isto je dovezao rez. kap. I. kl. Lalić,354 koji se stavio na raspolaganje kao
dobrovoljna K-da brigade da kao stručnjak, mašinski inženjer sanira kvarove u mogućoj
meri kod m/v.
b) Jedan kamion težine 12 t, brašna, kukuruza, pšenice, začina i drugih potrepština donator
Savez udruženja boraca iz Sombora, a dovezao je naš bivši dobrovoljac Veselinov Milan.
c) Šleper težine oko 22 t razne prehrambene robe, brašna, kukuruza, pšenice, ulja, cigareta,
začina i drugih potrepština, donator je “Zavičajno udruženje Ličana” – opština Sombor iz
MZ Kolut, a dovezli su članovi toga udruženja.
Od prije a i kroz ove pošiljke obezbedili smo pored redovnog snabdjevanja poboljšanje
ishrane i zapaženu količinu rezervne hrane u prvom redu: brašna, riže, pasulja, makarona i
dr.
2. U Korenici smo 24. 08. 1994. godine održali sastanak sa svim predstavnicima društvenih
preduzeća i privatnih preduzeća. Odaziv je bio impozantan. Oko 70 direktora i predstavnika
raznih preduzeća. Donjeta je odluka da se i pored poteškoća u privređivanju i skromnih
zarada iznađu dodatni napori i izdvoji određena financijska sredstva, svak prema svojoj
mogućnosti i kupi odeća i obuća za borce naše brigade.
Formirana je zajednička komisija koja će od RO prikupiti sredstva, uplatiti proizvođaču
odeće i obuće, dovesti na položaj i vršiti oblačenje. Cenimo da ćemo na taj način moći
obući obuti do početka oktobra meseca bar 50% boračkog sastava. Apelujemo na borce
koji kod kuće imaju više od dva kompleta odeće i obuće, da odmah višak vrate u jedinicu ili
direktno dadu (zaduže) svoga saborca koji nema ni jednu uniformu.
3. Pravoslavna crkva je dobila na poklon 24 koze, rasno stado Alpina od borca 50. pbr.
Divjak Tomislava iz Končareva Kraja, a otac Braco Koreničke eparhije navedeno stado koza
poklonio je 18. pbr. Imajući u vidu, da smo se od ranije bavili mišlju, kako bi sopstvenim
radom i inicijativom trebalo pomoći našoj mladoj državi u prevazilaženju poteškoća oko
opremanja SV RSK, naš skromni doprinos je vojna ekonomija u svome početnom razvoju,
ali sa zapaženim rezultatima. Vojna ekonomija ima:
– 24 koze,
– 3 krmače kotkinje, jedna je okoćena, a dve se uskoro trebaju okotiti,
– 11 malih praščića,
– 1 konja,
– 9,5 t zobi,
– 12 t pšenice,
– 15 t kukuruza, a krompir je u dobrom stanju, i bez obzira na umanjeni rod zbog kiše,
cenimo da će krompira biti dovoljno za celu brigadu.
Ekonomija ima svoju upravu i minimalni broj potrebne radne snage.
354

Priređivači nisu utvrdili ime.

174

Trenutno se vrši saniranje štete na štali a uređen je smještaj i pripremljena hrana za koze,
ovaca do 150 komada, svinja do 50 komada i krava na mužu do 15 komada. Ovim putem
želimo stvoriti rezervnu količinu mesa za potrebe naše brigade u kritičnom momentu,
sprečiti štale od propadanja i kontrolu šireg prostora štala sa pripadnicima jedinice iz radne
obaveze.
Zato apelujemo na sve borce, da podrže ovu akciju u skladu sa svojom željom i svojim
mogućnostima, da i oni, njihova rodbina ili prijatelji učestvuju kao donatori. Narod, borci
i Komanda će to znati ceniti i neće zaboraviti. Također molimo sve borce, da još više učine
truda i inicijativa na čuvanju i održavanju MS, a naročito m/v i da od kuće donesu i najmanji
deo “zaboravljene” vojne opreme i predaju u svoju jedinicu. Ukoliko budemo svi zajedno
doprinosili na svim poljima za bolje naše 18. pbr i SV RSK, neće nam neprijatelj moći ništa.
K O M A N D A N T:
potpukovnik
Milan Vunjak, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

99

1994., kolovoz 31.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podređenim postrojbama da zbog mogućeg napada
HV-a na RSK, početkom rujna izvrše popunu postrojbi mobilizacijom rezervnog sastava i
materijalnih sredstava
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 1277-2 355 STROGO POVERLJIVO
31. 08. 1994. godine KURIROM
KM Biljane Gornje
Postepeno narastanje b/g ratnih komandi i jedinica
– n a r e đ e nj e.–
Vod VP 356
Naredba Komande 7. korpusa str. pov. br. 13-229 koja je usledila na osnovu procene
ugroženosti teritorije RSK agresijom, a u cilju priprema i osposobljavanja ratnih komandi i
jedinca za izvršenje namenskih zadataka u ratu.
N A R E Đ U J E M:
1. Od 01. septembra 1994. godine izvršiti planiranje postepenog narastanja brojnog stanja i
b/g ratnih komandi i jedinica u skladu sa odgovarajućim procenama o stepenu ugroženosti
od agresije pojedinih dijelova u zoni odgovornosti 92. mtbr.
355
356

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

175

2. Narastanje brojnog stanja ratnih komandi i jedinica obezbediti sukcesivnim pozivanjem
ljudstva iz rezervnog sastava i materijalnih sredstava iz popisa počevši od 01. septembra
1994. godine. Obezbediti da se do 15. 09. 1994. g. jedinice budu popunjene sa 50%
ljudstva i mts od formacijskog. Brojno stanje dostaviti do 14. 09. 1994. godine.
3. Pri pozivanju ljudstva u ratne jedinice obezbediti da se prethodno izvesti pozivanje ratnih
komandi svih nivoa koje će planski rukovoditi uvježbavanjem ratnih jedinica za izvršavanje
borbenih zadataka.
4. Popunu i ukupnu borbenu gotovost ratnih komandi i jedinica održavati na takvom nivou
kojim će biti obezbeđeno postizanje pune b/g za najkraće vreme.
5. Obezbediti da ljudstvo iz rezervnog sastava bude ravnomjerno opterećeno u pogledu
vremena provedenog u ratnoj jedinici, odnosno da se jedinice smanjuju planski nakon
određenog vremena provedenog na obuci i drugim pripremama za izvođenje borbe, vodeći
računa o održavanju napred navedenog nivoa borbene gotovosti.
6. Plansko pozivanje i obuke-rezervnog sastava, odnosno b/g ratnih komandi i jedinica,
dostavite do 10.00 časova 01. 09. 1994. g.
RR/JM
Dostavljeno:
– 1. grč – Izv. vod K O M A N D A N T
– 2. grč – Četa veze potpukovnik
– 3. grč – Personalac Mirko Uzelac, [v.r.]
– MAB – Arhiva M.P.357
– OKB
– lard PVO
– V VP
– K-da stana
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535.

100

1994., kolovoz
Vrlika
Kontraobavještajna procjena o stanju u 1. lbr SVK, nedovoljnoj prisutnosti vojnika na
položajima, slabom radu graničnih punktova, nedovoljnoj zaštiti topničkih i oklopnih
sredstava te djelovanju paravojne grupe u 1. graničarskoj četi
O B R A Z L O Ž E NJ E
KOP stanje u jedinici i zoni odgovornosti
1.- STANJE U JEDINICI
– 1. grč komandno mjesto čete (bataljona) još nije određeno, tako da se komandir čete
uopšte ne nalazi u jedinici, samo ponekad navrati u četu i obiđe položaje.
357

Okrugli pečat: Komanda 92. mtbr.

176

Komandir 1. grč od 01. 05. 1994. god. je kap. Iglendža Božo.
Na položajima je prisutan mali broj boraca (slabo vrše osmatranje i stražarsku službu). U
četi ima veći broj boraca koji ne dolaze na položaj, ali se protiv njih ne preduzimaju mjere,
što negativno utječe na ostale borce.
Položaj Vukomanove staje – Svilaja već 4 mjeseca niko ne izlazi (sastav voda čine borci iz s.
G.358 Otišić), sve ove borce (oko 25) komandir čete vodi na platnom spisku.
Zamjenik komandira čete por. Kolundžija359 slabo sarađuje sa komandirom čete kap.
Iglendžom360 (svaki radi po svom) šta se loše odražava na stanje u četi. Rad komandira
vodova-smjena je jako loš. Komandant brigade nije preduzo mjere da se stanje u četi popravi.
– 2. grč stanje u četi je dosta dobro kao i prisutnost boraca na položajima, osim na Opsenjaku
– Dinara. Ljudstvo za Opsenjak je iz s. Cetina, koji su sami napravili smjene, pa se dogodi
da na položaj dođu dva borca, ali se i oni povuku, tako da niko ne ostane na položaju.
– Jedinice izmještene na 20 km u s. M.361 Polača. Ova jedinica je heterogenog sastava (Hab
105, ZIS, T-88, B-1 i T-55) broji po spisku 128 boraca, često je prisutno samo 10 boraca.
Ne drže ni jedno stražarsko mjesto kod oruđa. Stanje oruđa i vozila je jako loše. Ne
preduzimaju se nikakve mjere od strane komande brigade da se stanje popravi.
2.- DJELOVANJE SOS362
Djelovanje HOS je izraženo preko pripadnika EU, CP, UNPROFOR-a i dr. međunarodnih
organizacija, koji se kreću u zoni odgovornosti brigade, posjećuju Hrvate po selima, licima
iz zone odgovornosti brigade, prenose razne pošiljke za rodbinu i prijatelje u RH. Iz
objektivnih razloga, slaba bezbedonosna kultura naših boraca, neposjedovanje m/v i goriva,
i subjektivnih, slabe operativne pozicije do sada nije otkriveno neposredno djelovanje HOS
(ubacivanje IDG i DTG).
3.- EKSTREMIZAM
U okviru 1. grč djeluje paravojna grupa, sastava 6 lica, braće Stojsavljević Dušana i Stevana.
Grupa u zadnje vrijeme nije ispoljila ekstremno djelovanje, ali je problem u tome šta oni
čuvaju dio naoružanja koje je planski ostavljeno-skriveno.
Ovaj problem se može rješiti komandnom linijom, ali se ništa ne preduzima od strane
komandira čete, a ni od strane članova komande brigade.
4.- KRIMINAL
– Prodaja AP od strane kap. Jokić Nikole Hrvatu Uzun Niki i njegovoj ženi Cviti.
– kap. Iglendža Božo komandir 1. grč, zloupotreba položaja, podizanje novca preko platnih
spiskova za mjesec jul (stavljanje na spisak lica koja nisu u sastavu 1. grč kao i upisivanje
istog lica dva puta). Tako je pribavio materijalnu korist vrednosti preko 1.000 dinara.
MK/MK
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.

358
359
360
361
362

Gornji.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Mala.
Pogrešno napisano, treba pisati HOS (Hrvatska obavještajna služba).

177

101

1994., rujan
Lički Osik
Dopis Odjeljenja vojnog odsjeka Teslingrad (Lički Osik) nadređenom zapovjedništvu s
popisom žena vojnih obveznika raspoređenih u ratne jedinice
KOMANDA VOJNOG ODSEKA
KORENICA
Odjeljak – Teslingrad363
Broj pov. 17-94
Pred:
POPUNA RJ SVK KOMANDI VOJNOG ODSEKA
SA ŽENAMA V/O
KORENICA
U vezi Vašeg dopisa broj pov. 02-385/2-94 od 5. 9. 94. g. dostavljamo Vam spiskove žena
V/O uvedenih u vojnu evidenciju i rasporedjenih u RJ.
Prilog:
– spisak žena uvedenih u vojnu evidenciju364 1x
– spisak žena rasporedjenih u RJ 1x
REFERENT:
mob. i reg. poslova
Radmanović Čedo, [v.r.]
SPISAK ŽENA RASPOREĐENIH U RJ
1. Stanković Darinka
2. Stanković D. Branka
3. Petković P. Sava
4. Radmanović Dj. Nada
5. Savatović I. Stana
6. Radmanović T. Slavica
7. Sudar Đ. Milka
8. Šorgić N. Nada
9. Kljukovnica N. Željka
10. Čanković P. Tanja
11. Radmanović Stana
12. Kovač M. Danica
13. Štimac D. Vera
14. Šujica Đ. Jelena
15. Novković N. Branka
16. Jović Č. Aleksandra
17. Dešić M. Milena
18. Vukmirović I. Tatjana
19. Miščević D. Vesna
20. Kovač M. Ljubica
363
364

Lički Osik.
Priređivači su izostavili spisak.

178

1960.
1941.
1937.
1963.
1961.
1958.
1966.
1973.
1930.
1974.
1962.
1945.
1964.
1975.
1968.
1970.
1970.
1941.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Sudžuković R. Radmila
Čubrić (Rakić) I. Ankica
Trtica M. Sofija
Karajlović D. Radmila
Vukmirović B. Ljubica
Kontić D. Dušanka
Štetić D. Sofija
Ratković P. Jelena
Vitas V. Bosiljka
Đukić D. Milka
Čuić M. Đuka
Ličina M. Anka
Rajšić M. Soka
Marić D. Nedjeljka
Švonja S. Danica
Mandarić D. Vera
Uzelac M. Milka
Radović N. Anka
Dukić M. Vera
Vukmirović M. Radmila
Miljanović J. Ivanka

1971.
1955.
1958.
1962.
1952.
1939.
1952.
1946.
1946.
1944.
1952.
1938.
1952.
1975.
1951.
1950.
1948.
1964.
1954.
1975.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 1.

102

1994., rujan 1.
[Kistanje]
Obavijest Komande 2. pbr SVK podređenim postrojbama o zahtjevima roditelja ročnika
SVK da vojni rok služe u lokalnim jedinicama te stavu vojnog i političkog vodstva RSK o
njihovim zahtjevima
KOMANDA 2. pbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 1099-2 365 POVERLJIVO
01. 09. 1994. god.
Zahtjev roditelja za
povratak regruta.– KOMANDI 1. grč 366
Sve je veći pritisak roditelja regruta na odsluženju vojnog roka da se isti vrate u lokalne
jedinice i da vojni rok služe kod kuće. Takvi zahtevi su nerealni i neostvarljivi. Svi regruti
koji se nalaze na odsluženju vojnog roka posle obuke biće raspoređeni u jedinice SVK po
365
366

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

179

potrebi službe, ali obavezno po eks teritorijalnom principu. To je stav GŠ SVK, predsednika
RSK i Vlade RSK. Svim roditeljima davati takve odgovore i upućivati ih kod predstavnika
civilnih vlasti. Regruti će 18 meseci odslužiti pod takvim uslovima. Ovakvi zahtevi roditelja
su usmereni na podrivanje b/g SVK i predstavljaju sitno sopstveni i lokalistički interes.
Regruti su se žalili na uslove života i rada u kasarnama SVK. Većina tih žalbi je neosnovana,
ako se imaju u vidu materijalne mogućnosti RSK. Životni standard građana RSK i svih
srpskih zemalja, sad je u znatno nižem nivou nego što je bilo pre rata. To su činjenice koje
naši ljudi ne žele ili neće da shvate. U radu sa ljudima i razgovorom sa svim strukturama
moramo reći istinu koju svi dobro znaju i osećaju.
Regruti iz Istočne Slavonije u razgovoru sa k-dom 11. K izneli su niz žalbi i protesta na
uslove života i rada u NC. Ekipa GŠ SVK obišla je NC Bruška na koji je bilo najviše pritužbi
i ustanovila da većina tih pritužbi ne stoji. Deo propusta su čisto materijalne prirode i oni se
u ovoj situaciji ne mogu otkloniti (nema telefona, kupatila, vode, TV i slično).
Organi za moral moraju se više angažovati na terenu radi pravilnog i istinitog tumačenja
materijalnih mogućnosti RSK pa i životnog standarda našeg stanovništva. U ovom momentu
prioritet svih prioriteta je odbrana RSK. Po tom pitanju GŠ SVK garantuje potpuni uspeh
ako bude imao podršku svih struktura pa i roditelja naših regruta. Sa ovim aktom upoznati
sve pripadnike SVK, a koristiti ga i u razgovoru sa regrutima i porodicama naših regruta.
KOMANDANT
potpukovnik
Milorad Radić, [v.r.]
M.P.367
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

103

1994., rujan 2.
[Knin]
Dopis Glavnog štaba SVK Organu bezbednosti 39. korpusa SVK u kojem se upozorava na
potrebu poštivanja zakona u radu sigurnosnih organa i Vojne policije
SRPSKA VOJSKA KRAJINE VOJNA TAJNA
GLAVNI ŠTAB STROGO POVERLJIVO

Odeljenje bezbednosti

S. P. Br. 331-29

02. 09. 1994. god.
ORGANU BEZBEDNOSTI 39.K 368
Već duže vreme objektivno stanje na terenu i u jedinicama, nameće organima bezbednosti
povećano angažovanje na poslovima suzbijanja kriminaliteta. U zonama odgovornosti nekih
367
368

Okrugli pečat: Komanda 2. pešadijske brigade.
Dopisano rukom.

180

korpusa kriminal, pljačka i profiterstvo narasli su do neviđenih razmera, a angažovanje
organa bezbednosti i vojne policije na suzbijanju ovih štetnih pojava je toliko, da ozbiljno
ugrožava izvršavanje ostalih zadataka iz delokruga rada OB, koji su inače u težištu rada
službi.
OB i VP su do sada dali vidan doprinos i postigli zapažene rezultate u borbi protiv kriminala
u jedinicama i na teritoriji, što je poznato rukovođenju i komandovanju na svim stepenima.
U GŠ SVK se redovno prate mere i aktivnosti koje se preduzimaju u borbi protiv kriminala,
a ova komanda je i pismeno naredila da se preduzimaju najoštrije mere, do upotrebe
oružja prema svima onima koji pokušavaju da kradu gorivo, oružje i municiju, preprodaju
ga neprijatelju ili koriste u druge svrhe, i time podrivaju u ovom odsudnom trenutku
borbenu gotovost vojske. Na nedavno realizovanim obilascima Komandi korpusa od strane
Komandanta i užeg dela GŠ SVK, Komandant GŠ SVK general-major Čeleketić Milan je
i javno odao priznanje organima bezbednosti i vojne policije na izvršavanju postavljenih
zadataka i radu na podizanju ukupnog nivoa stanja bezbednosti u jedinicama i na teritoriji.
Odelenje bezbednosti GŠ SVK je planiralo, realizovalo, pratilo i analiziralo ovu aktivnost
kako na nivou GŠ SVK, tako i nižih komandi, o čemu je blagovremeno izveštavalo GŠ i
nadležne organe.
U izgradnji instrumenata za organizovaniju borbu i suprotstavljanje kriminala u SVK,
ovih dana pošlo se korak dalje. Otpočeli su sa radom vojna tužilaštva i vojni sudovi, u čiju
nadležnost prelaze krivična dela protiv SVK. Sudovi sa sedištem u Kninu, Glini i Vukovaru,
imaju teritorijalnu nadležnost i to:
Sud u Kninu – područje 7. i 15. korpusa, sud u Glini područja 18., 21. i 39. korpusa i
sud u Vukovaru, područje 11. korpusa. Organi bezbednosti i vojne policije u obavezi su
da vojno-pravosudnim organima pruže neophodnu pomoć, kako u fizičkom obezbeđenju
objekata, tako i u obavljanju funkcije ovih organa, što se odnosi na uvezivanje dežurstva –
dežurnih istražnih sudija i kriminalističkih tehničara, angažovanje patrole VP za potrebe
vojnoistražnih radnji i sprovođenje lica u sudskom postupku i drugih zadataka.
Gore navedeno angažovanje organa bezbednosti i vojne policije na gonjenju i suzbijanju
kriminaliteta, dovelo je do pojava, koje ukoliko im se energično ne stane na put, mogu
izazvati i teže posledice, kako po integritet, tako ugled službe u celini.
Zbog ovlaštenja koje ima svaki pripadnik službe (OB i VP) kao i dužnosti koju obavlja,
izložen je sudu i oceni javnosti, koja na osnovu toga donosi i ukupan sud o službi u celini.
U zadnje vreme Odelenje bezbednosti i GŠ SVK dobilo je više anonimnih ili potpisanih
predstavki, u kojima se ukazivalo na nezakonite radnje ili prekoračenje službenih ovlašćenja
pojedinih organa ili starešina iz organa bezbednosti i vojne policije.
Ovakve predstavke smo uz puno poverenje, sa organima na koje se odnose, razjašnjavali i o
stvarnom stanju izveštavali nadležne organe. Iako se u većini slučajeva radilo o slučajevima,
gde podnosioci nisu bili u posedu pravih i potpunih informacija, mora se istaći, da ovo
treba shvatiti kao upozorenje, za striktno poštivanje zakonskih propisa u radu, posebno
u slučajevima privremenog oduzimanja predmeta, m/v ili novca od lica, prema kojima
se primenjuju ovlašćenja. Imajući u vidu svu složenost i uslove rada, ni jedan starešina –
odnosno pripadnik službe bezbednosti ili vojne policije, ne smije sebe dovesti u situaciju da
krši ili prekoračuje službena ovlaštenja, odnosno na bilo koji način krnji ugled službe.
Svaki takav slučaj, ukoliko se pojavi, odgovorne starešine u organima bezbednosti će
razmotriti, i uz sve uvažavanje i poštovanje ličnosti i doprinosa koji je dao u radu službe,
preduzeti energične zakonom propisane mere.
181

Načelnici organa bezbednosti korpusa dužni su lično ovaj akt proraditi sa svim organima
bezbednosti i vojne policije na sastancima kolektiva, uz vlastoručan potpis.
Pismeni izveštaj o realizaciji ovog zadatka, uz fotokopiju spiska sa potpisima, odelenju
bezbednosti GŠ SVK dostaviti najkasnije do 20. 09. 1994. godine.
SM/MT
POM. KOMANDANTA
za bezb. ob. poslove
pukovnik
Dušan Smiljanić, [v.r.]
M.P.369
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus, kut. 11.

104

1994., rujan 2.
[Knin]
Dopis Odjeljenja bezbednosti Glavnog štaba SVK sigurnosnim organima podređenih
postrojbi o planu izvođenja operativnih radnji nad ratnim zarobljenicima
GLAVNI ŠTAB VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE
SEKTOR ZA BEZBJEDNOSNO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI
Str. pov. br. 18/20-327/94
02. 09. 1994. godine
M.P.370
ODJELJENJU ZA OBP 1. KK, KOG GŠ VRS, 410. OBC
(NAREĐENJE)
ODJELJENJU ZA OBP 2. KK (NA ZNANJE)
SEKTOR ZA OB P GŠ SV RSK (PRIJEDLOG)
ORGANU BEZBJEDNOSTI 1. NOVIGRADSKE PBR
ORGANU BEZBJEDNOSTI 21. I 31. KORPUSA SVK
Operativni poduhvat ratnih zarobljenika,
d o s t a v lj a.–
V e z a: Tlg. OB 1. novg371. pbr str. pov. br. 07/278-1063
od 31. 08. 1994. godine
Imajući u vidu nastalu operativnu situaciju prema telegramu u vezi i potrebu efikasnog
operativnog obuhvata navedenih ratnih zarobljenika ustupljenih od strane SVK, kao
369
370
371

Okrugli pečat: Glavni štab, Odeljenje bezbednosti.
Prijemni pečat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti, str. pov. br. 23-6, 2. 9. 1994.
Novi Grad (Bosanski Novi).

182

i otkrivanje i zatvaranje ostalih pripadnika ubačene grupe i njihovu bezbjedonosno –
[.............],372 potrebno je operativni tim koji će sa timom OB SV planirati i realizovati ovu
akciju do kraja.
U tim OB VRS kojim će rukovoditi starješina iz OB komande 1.KK, pored OB 1.
novigradske pbr svakako uključiti pukovnika Karanovića373 i starijeg vodnika Brataneca374
iz 410. OBC (po naređenju pukovnika Salapure375), koji su zaduženi za operativca iz
KOG GŠ VRS (major Plemić376 i stariji vodnik Željković377). U skladu sa dogovorom sa
pukovnikom Smiljanićem,378 pukovnik Bogojević379 će sa OB 21. K SVK (potpukovnik
Daran380) dogovoriti sastanak formiranih timova za 03. 09. 1994. godine u Glini ili Vojniću
gdje bi se akcija trebala detaljno isplanirati. Predlažemo da za potrebe obezbjeđenja akcije
vod vojne policije ustupi SVK. Mišljenja smo da su za realizaciju akcije pogodne prostorije
zatvora u Vojniću, koje će u operativno-tehničkom smislu opremiti pukovnik Karanović.
O rezultatima ukupnog angažovanja radili bi se zajednički izvještaji koje bi rukovodioci
timova upućivali istovremeno OB GŠ VRS i OB GŠ SVK.
PO OVLAŠĆENJU NAČELNIKA
potpukovnik
Milorad Marić
M.P.381
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

105

1994., rujan 4.
Ostojići [Dvor na Uni]
Izvješće Organa bezbednosti 33. brigade SVK nadređenom zapovjedništvu o stanju na
području odgovornosti brigade
V.P. 9143/7 ORGANU BEZBEDNOSTI
Ostojići 04. 09. 1994.
I ZV J E Š T A J:
U periodu od 28. 08. 1994. do 04. 09. 1994. na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti 3.p.b.
stanje postaje sve napetije. Do 01. 09. 1994. nije bilo sukoba sa muslimanima niti bilo
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Nečitko u izvorniku.
Jovica.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Petar.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Dušan.
Stevo.
Priređivači nisu utvrdili ime.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2404, primljen 2. 9. 1994. u 15,28.

183

kakvih provokacija. Poslije sukoba pripadnika 24. p.b. sa muslimanima u rejonu B.382 Bojna
i Gradina muslimani su popunili svoje prijašnje rovove u Velikom Grljevcu ispred položaja
naše 3. p.č. Sa tih rovova iz Grljevca došlo je do napucavanja na pripadnike 3. p.č. 02. i 03.
(09.) 1994. Izvršena je potpuna mobilizacija i sve linije odbrane su ojačane u ljudstvu i u
tehnici a naročito u rejonu 3. p.č. Potrebne su a i uvedene su najviše mjere pripravnosti radi
spriječavanja mogućnosti ubacivanja neprijateljskih diverzantskih i terorističkih grupa.
Pripadnici 2. p.č. su u Ikanovićima otkrili stazu kroz šumu prema muslimanskoj strani i
pronašli praznih kanistara za 100 l. Ovdje se najvjerovatnije radi o švercovanju naftom koja
se kupuje od UNPROFOR-a a prodaje Turcima. Ovdje će biti obraćena posebna pažnja i
provjerena minska polja. V/o Milinović Zoran koji je nastradao to jest nagazio na minu na
muslimanskoj strani došao je sa liječenja.
REFERENT ZA O.B.P.
Ostojić Branko, [v.r.]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 18.

106

1994., rujan 4.
[Knin]
Dopis Glavnog štaba SVK Vladi RSK o zapovijedi za uvođenje u vojnu evidenciju žena koje
podliježu vojnoj obvezi

GLAVNI ŠTAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE M.P.383
Pov. broj 10-4
04. septembra 1994. godine
Popuna ratnih jedinica SVK sa ženama
vojnim obveznicima, naređenje.– KOMANDI VLADA RSK 384
Na osnovu člana 223. u vezi sa članom 258. Zakona o srpskoj vojsci Krajine a u cilju
poboljšanja popune sa ljudstvom ratnih jedinica SVK,
NAREĐUJEM
1.- Komande Vojnih odsjeka izvršiće, za potrebe popune ratnih jedinica Srpske vojske
Krajine, uvođenje u vojnu evidenciju žena koje podliježu vojnoj obavezi – obavezi služenja
u rezervnom sastavu na osnovu člana 259. stav 2. Zakona o SVK a koje nisu raspoređene po
drugom osnovu za potrebe odbrane zemlje.
Drugim potrebama odbrane zemlje smatraju se potrebe jedinica i organa unutrašnjih
poslova, jedinica veze državnih organa, službe osmatranja i obavještavanja, jedinica i organa
382
383
384

Bosanska.
Prijemni pečat: RSK, Sekretarijat Vlade, Knin, 5. 9. 1994., br. 06-5-882/94.
Dopisano rukom.

184

civilne zaštite, državnih organa i preduzeća i drugih državnih lica koja su odlukom Vlade
RSK određena da proizvode predmete odnosno vrše usluge od posebnog interesa za potrebe
odbrane zemlje.
Da su žene raspoređene za druge potrebe odbrane zemlje utvrđuje se na osnovu ratnih
sistematizacija ratnih mjesta, odluka i drugih akata nadležnih organa, kao i činjenicom da
su u stalnom radnom odnosu kod subjekata navedenih u stavu 2. ove tačke.
2.- U vojnu evidenciju, za potrebe popune ratnih jedinica SVK, uvesti sve žene od 19 do 45
godina starosti, osim onih koje su raspoređene za druge potrebe odbrane zemlje, u skladu
sa odredbama člana 272. i 274. Zakona o SVK, a dokumenta vojne evidencije ustrojiti na
način propisan tačkom 19. i 20. Uputstva o vojnoj evidenciji.
Žene vojne obveznike koje nisu raspoređene u ratne jedinice SVK uvesti u vojnu evidenciju
upisivanjem u matičnu knjigu vojnih obaveznika (obrazac Vob-1), a za one kojima je ratni
raspored određen ustrojiti sva propisana dokumenta: matični karton (Vob-2), jedinični
karton (Vob-3), azbučni karton (Vob-4) i vojnu knjižicu.
3.- Popunu ratnih jedinica SVK sa ženama vojnim obveznicima vršiti kada na teritoriji
nema dovoljno muškaraca vojnih obveznika odgovarajućih vojnoevidencionih specijalnosti.
Procjenu mogućnosti teritorije za ratnu popunu sa ljudstvom i donošenje odgovarajućih
odluka o obimu popune ratnih jedinica sa ženama v/o vršiće komande korpusa uz stručnu
saradnju komandi vojnih odsjeka.
4.- Pri određivanju ratnog rasporeda ženama vojnim obveznicima voditi računa da se
raspoređuju na dužnosti za koje se mogu brzo osposobiti prema školskoj spremi i zanimanju
iz građanstva i psihofizičkim sposobnostima, te da se raspoređuju prvenstveno u neborbene
dijelove komandi, jedinica i ustanova SVK.
5.- Žene v/o koje se odrede na ratni raspored u RJ SVK komande jedinica su dužne da
planski pozovu na obuku radi osposobljavanja za konkretne ratne dužnosti na koje su
raspoređene. Nakon završene obuke, u dokumenta vojne evidencije unijeti podatke o
osposobljenosti za VES.
6.- Žene vojne obveznike ne određivati na ratni raspored u okolnostima propisanim članom
261. stav 2. i članom 262. stav 1. točka 2. Zakona o SVK, te one koje se redovno školuju na
školama i fakultetima, odnosno ukidati im ratni raspored u RJ kada te okolnosti nastanu.
7.- Sa uvođenjem u vojnu evidenciju žena koje podliježu vojnoj obavezi otpočeti odmah i
završiti do 15. oktobra 1994. godine, o čemu će vojni odsjeci dostaviti pismeni izvještaj GŠ
SVK do 20. oktobra 1994. godine.
8.- Za potrebna objašnjenja obraćati se organu za organizaciju, mobilizaciju, popunu i VTO
Glavnog štaba – telefon 21-51.
SK-SK
za 385 K O M A N D A N T
general-major Milan Čeleketić,
[…………...v.r.]386
M.P.387

Dostaviti:
– svim k-dama korpusa, svim Vod, 105. vbr, 44. pbr PVO, 45. bVOJIN,
385
386
387

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

185

75. PoB, bVP, čv i 107. NC
– na znanje: MO i Vladi RSK
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HIC, A-156-040.

107

1994., rujan 5.
Knin
Izvješće pomoćnika ministra za industriju Vlade RSK vrhovnim tijelima vlasti o rezultatima
službenog puta u Izrael
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
NEBOJŠA MANDINIĆ dipl.el.inž.
POMOĆNIK MINISTRA ZA INDUSTRIJU

RSK
Knin, 05. 09. 1994. M.P.388
– VRHOVNOM SAVETU ODBRANE R S K
– PREDSJEDNIKU REPUBLIKE
– PREDSJEDNIKU VLADE
– MINISTRU ODBRANE
– KOMANDANTU GŠ SVK
Predmet: Izvještaj sa službenog puta u Izrael
Na osnovu odluke Predsjednika RSK br. 020/1-707/94. od 20. jula 1994. godine
službeno sam putovao u Izrael. Službeni put je trajao od 25. 07. do 04. 08. 1994. godine.
Sastav delegacije:
Iz posredničke firme ATL International Enterprises Ltd, Beograd Čakarska 2
– Milenko Isakov
predsjednik kompanije
– Aneta Đermanović
izvršni direktor
– Rade Pavlović
menadžer
– Jovo Kordić
– iz Vojske Jugoslavije mr. puk. Đokić Ivan načelnik sektora za vazduhoplovne
sisteme VTI VJ
Tokom posete razmatrana je mogućnost nabavke sledeće opreme: izviđačke i
komunikacijske opreme za bezpilotne letelice VJ, jednog kompletnog sistema bezpilotnih
letilica, instrumenata i elektronike, opreme za avion za obuku pilota VJ (LASTA-2).

388

Prijemni pečat: RSK, Vlada RSK, Knin, 20. 11. 1994., str. pov. br. 05-5-21/ 1-14.

186

1. OPREMA ZA BEZPILOTNE LETILICE
Upoznati smo sa opremom 3 proizvođača koja se može koristiti za bezpilotne letilice VJ,
i koja se već koristi u letilicama izraelske proizvodnje.
1.1. OPREMA FIRME “RADOM”
Ugrađena je u bezpilotnu letilicu VANGUARD koja je već nekoliko godina u serijskoj
proizvodnji, a osim u Izraelu, koristi se u Argentini, Španiji, Hrvatskoj, u nekoliko zemalja
dalekog Istoka. U toku su razgovori za prodaju Francuskoj i SAD.
Oprema za ugrađivanje je dvostruka zbog pouzdanosti, a izviđačka oprema jednostruka.
Međutim, letilice uvek nose TV kamere i FLIR kamere (termovizijske kamere).
– Oprema za DNEVNO IZVIĐANJE sastoji se od stabilisane platforme i kolor TV
kamere visoke rezolucije. Omogućava raspoznavanje vojnika na 400 m i tenka na 6 km u
uslovima dobre vidljivosti. Ako se ne koristi stabilisana platforma tenk se prepoznaje na 2
km.
– Oprema za NOĆNO IZVIĐANJE se sastoji od termovizijske kamere (FLIR). U
uslovima potpunog mraka prepoznavanje tenka se vrši u rasponu 1,5 do 2 km, a njegova
detekcija do 6 km. Na rastojanjima manjim od 1 km može se uočiti nivo goriva u
rezervoarima, da li je motor radio i slično.
– Oprema za KOMUNIKACIJU se sastoji od avionskog prijemnika komandi i
predajnika slike, zemaljskog predajnika komandi i prijemnik slike, sistema za praćenje
letilice, odgovarajućih antena i monitora. Zavisno od konfiguracije terena, visine leta, uslova
u atmosferi i dr. vođenje letilice i prijem slike su mogući na rastojanjima 50 do 200 km.
– Oprema za NAVIGACIJU sastoji se od GPS (sistem za globalnu satelitsku navigaciju)
koji se izrađuje kao nafilana štampana ploča za ugradnju u računar ili kao poseban modul.
Radi na civilnom kanalu (koji se nikad ne isključuje). Vojni kanal je kodno zaštićen i
dostupan je samo armiji SAD i manjem broju saveznika. Tačnost navigacije je bolja od 100
m u svim uslovima, a ako se koriste dva prijemnika njihova diferencijalna greška je manja
od 10 m. Greška određivanja brzine je manja od 0,1 km/h
Elementi sistema UPRAVLJANJA su: vertikalni žiroskop, kompas, davač brzine i visine
i pokretači svih komandnih površina.
1.2. OPREMA FIRME “EMIT”
Ponuđena oprema je ugrađena u bezpilotne letilice STING-1 i STING-2 koja još nisu
u serijskoj proizvodnji ali su u dosadašnjim slučajevima primene pokazali dobre rezultate.
Performske opreme su na nivou opreme prethodne firme. Jedino je razlika u jednostrukom
pogonu letilice što omogućuje manju pouzdanost u slučaju otkaza.
1.3. OPREMA FIRME “AMERICAN AVIATION”
Oprema ove firme je ugrađena u bezpilotne letilice HERNES – 450 i MICRO – VEE
koje proizvodi firma SILVER ARROW. Prezentirane su karakteristike kompletnih sistema
ali nisu date detaljne karakteristike ugradnje opreme. Nabavka opreme od ove firme nije
moguća u uslovima sankcija UN.
Oprema firme RADOM i EMIT biće kompletno tehnički definisana i uz financijsku
ponudu, preko firme ATL dostavljena na dalji postupak. Dalji eventualni razgovori
o cenama i u ugovoru biće obavljeni u Beogradu. Ako sve prethodne pripreme, kao
i suglasnost najviših organa RSK za nabavku jednog (ili možda više) sistema dovedu do
sklapanja ugovora predlažem da se imenuje višečlana grupa sa naše strane koja će razgovarati
o cenama i elementima ugovora obzirom, da se radi o dosta velikoj financijskoj konstrukciji.
187

2. SISTEM BEZPILOTNIH LETILICA
Vrhovni savet odbrane je dao suglasnost za provođenje posla oko nabavke jednog
sistema (zemaljska stanica, 4 letilice, oprema za testiranje, rezervni delovi, tehnička
dokumentacija) radi izviđanja iz vazduha na liniji razdvajanja i u operativnoj dubini ratišta.
Tokom posete dobio sam neophodnu specijalističku pomoć puk. Đokić Ivana iz VTI-a
(sektor vazduhoplovni sistemi) tako da smo definisali zahteve, tehničke razgovore, analizu
ponuđenih i prikazanih sistema. Prikazani su sledeći sistemi:
2.1. VANGUARD /proizvođač Electronic Security Countermeasures Ltd)
Tehnika je namenjena za izviđanje iz vazduha danju i noću aero-foto izviđanje, označavanje
ciljeva, elektronski rat i kao komunikacioni relej. Opseg dejstva je do 200 km od zemaljske
stanice. U vazduhu može ostati do 16 časova. Posadu sačinjavaju 3 čoveka (komandir,
operator za upravljanje letom, operator za upravljanje izviđačkom opremom). Priprema za
let traje 30 minuta od trenutka dolaska na položaj i sletanje se vrši na pripremljenoj stazi
od oko 150 m. Postoji nekoliko modova upravljanja koji se mogu menjati u toku leta po
izboru operatera
– ručni mod
– automatski
– autonomni let (po unapred zadanoj trajektariji) GPS
– povratak letilice u slučaju gubitka komunikacije sa zemaljskom stanicom
Letilica ima maksimalnu masu 175 kg, sa oko 30 kg korisnog tereta (opreme).
Ekonomična brzina krstarenja je 111 – 120 km/h. plafon leta je 3050 m. predstavlja mali
radarski odraz (0,2 m2) koji se još može smanjiti antiradarskim premazima. Proizvođač tvrdi
da nema potrebe za daljim smanjenjem odraza jer do sada imaju podatak o samo 2 srušene
letilice i to topovima VULKAN sa radarskim upravljanjem. Letilica je i mali IC odraz jer
se posebno kanališe vazduh za hlađenje motora, tako da se može locirati termovizijskim
kamerama (FLIR) ali ne i IC i glavom rakete. Buka se može smanjiti sa 120 db na 80 db
cevnim prigušivačima teškim 3 kg.
U pogledu pouzdanosti sistema su duplirani (pogonska grupa, napajanje, sistem
upravljanja) i postignuta je pouzdanost 0,96 za zadatke od 16 sati leta. Letilica je projektovana
za vek od 200 sati. Najveći uzroci gubitka letilice su greška operatera za upravljanje letom.
Navigacija je sa tačnošću boljom od 100 m. na digitalizovanoj mapi se crtaju tajektarija,
trenutni položaj letilice i položaj na koji je usmerena oprema za izviđanje. Na magnetnim
trakama se beleže video snimak i svi telemetrijski podaci sa letilice (brzina, visina, komande
poslane sa zemlje, rad motora) za kasniju reprodukciju.
Oprema je zaštićena od elektromagnetnih smetnji.
Letilica u svom sistemu nosi 3 računara što govori o mogućnostima upotrebe letenja i
opservacije prostorije.
Zemaljska stanica je bazirana sa računarima INTEL 80486 sa specijalno projektovanim
interfejsima. Omogućava komforan rad, efikasnu pripremu leta, automatizovanu
kontinualnu proveru sistema pre i za vreme leta, promenu modova rada u toku leta itd. U
toku leta se može birati signal sa TV kamere ili FLIR-a tako da se lako otkrivaju i maskirani
ciljevi.
Uz zemaljsku stanicu se mogu nabaviti izdvojeni pultevi za upravljanje, tako da poletanje
i sletanje može biti do 30 km udaljeno od zemaljske stanice. Osim toga opciono se mogu
naručiti i izdvojeni izviđački punktevi (prijemnici i monitori) koji omogućavaju praćenje
TV/termovizijske slike u realnom vremenu na isturenim komandnim mestima.
188

NAPOMENA: Pre dve godine Hrvatska je nabavila 24 letilice ovog tipa (starija verzija) i
nepoznat broj zemaljskih stanica. Puno ih je upotrebljavala za izviđanje u
cilju planiranja agresija.
2.2. STING – 1, STING – 2 Proizvođač firma (EMIT)
Ove letilice se nalaze u prototipskoj fazi sa oko 200 časova leta.
STING – 2 je u februaru dana na testiranje izraelskoj vojsci, kada je dobijena povoljna
ocena.
STING – 1 je letilica sa 1100 kg maksimalne težine na poletanju, od čega je 280 kg
opreme i 340 litara goriva. U ovoj konfiguraciji letilica može da ostane u vazduhu do 35
časova pri operativnoj brzini od 115 km/h. Pogone je dva četverocilindrična zvezdasta
motora snage 200 KS pri 2800 obrtaja/minuti. Poleće i sleće sa uređenih poletno-sletnih
staza dužine 1600 m. Plafon leta je preko 10 000 m. Ova letilica je zanimljiva zbog velike
istrajnosti leta i mogućnosti nošenja većih tereta (opreme).
U ovim okolnostima nije od interesa za potrebe vojske RSK.
STING – 2 je letilica sa 130 kg maksimalne težine na poletanju od čega je 30 kg izviđačke
opreme i 60 litara goriva. Istrajnost leta je oko 20 sati. Brzina krstarenja je 100 km/h. Plafon
leta je 6 000 m. Letilica je kanar – konfiguracije što joj daje veliku stabilnost i smanjuje
verovatnošću gubitka letilice usred greške pilota – operatera. Pogon je jedan dvocilindrični
dvotaktni motor snage 18 KW. Poleće i sleće sa uređenih staza dužine 250 m.
Za upravljanje letilicom koriste se tri nivoa: ručno pomoću autopilota i autonomni let
po unapred zadatoj trajektariji. Navigacija se vrši pomoću GPS (globalni pozicioni sistem)
prijemnika sa tačnošću boljom od 100 m.
Komunikaciona oprema omogućava pouzdan prijenos komandi i TV/termovizijske slike
do 100 km od zemaljske stanice u realnom vremenu. U slučaju gubitka veze prelazi se na
rezervni UHF kanal ili se letilica automatski vraća u pravcu zemaljske stanice pa zapamćenom
azimutu na osnovi kompjuterski memorisane zadnje komunikacije sa zemaljskom stanicom
prije prekida veze.
Prikazana zemaljska stanica nije u konfiguraciji pogodnoj za operativnu upotrebu, ali
omogućava pretpoletnu pripremu i upravljanje letenjem i izviđačkom opremom. Kao
izviđačka oprema ponuđene su crno-bijele i kolor TV kamere, termovizijske kamere
(FLIR) i kamere niskog intenziteta svetla (LLL TV) ugrađena na stabilisanim upravljivim
platformama. Međutim proizvođač tvrdi da se sasvim dobri rezultati postižu i bez platforme
zbog velike stabilnosti letilice (što treba primiti sa rezervom).
Izveštaj o probnim letovima koje je odbila izraelska vojska i IAI (izraelska avio industrija)
potvrđuju da se radi o dobrom konceptu letilice i da je moguće dostići istrajnost leta od 24
časa, pa se stoga preporučuju dalje aktivnosti na ovom projektu.
2.3. MICRO – VEE i HERMES – 450 (Proizvođač SILVER ARROW)
Ovim letilicama proizvođač nije davao detaljne tehničke podatke jer isporuka letilica nije
moguća do ukidanja sankcija UN prema SRJ, a tako i RS i RSK.
MICRO – VEE je letilica namenjena pre svega za izviđanja iz vaduha na prednjoj liniji
fronta. Područje dejstva je do 50 km. Istrajnost leta je 5 časova pri operativnoj brzini
krstarenja 90 km/h. Plafon leta je do 5 000 m, ali operativna visina leta je 1000 – 1500 m.
Maksimalna težina na poletanju je 50 kg od čega je oprema teška 9 kg.
Letilicu pogone 2 motora. Kao opreme za izviđanje koriste se stabilisane platforme sa
TV/FLIR kamerama.
189

HERMES – 450 je letilica projektovana za dugotrajne zadatke (preko 24 časa) i za nošenje
tereta do 150 kg. Tipična konfiguracija za izvršenje zadatka je sa ukupnom težinom na
poletanju od 420 kg od čega 50 kg opreme i 120 kg goriva. Dužina staze za poletanje je 350
m, optimalna brzina krstarenja 115 km/h, a plafon leta 7 000 m. U ovakvoj konfiguraciji
letilica može da ostane u vazduhu 27 časova. Oprema je višestruka (dvostruka i trostruka)
zbog povećanja pouzdanosti.
Osim TV kamera i FLIR-a nije poznato koju opremu još nosi, ali proizvođač tvrdi da je
ovo jedina letilica koja po kvalitetu izviđanja može da zameni satelitske podatke.
Dogovoreno je sa isporučiocima sistema opisanom pod 2.1. i 2.2. da dostave kompletnu
tehničku specifikaciju sistema, dnevne i noćne video snimke sa letilice i financijsku ponudu
razbijenu po podsistemima. Primerak ponude i dokumentacija dostavlja se osim organima
RSK i VTI VJ.
NAPOMENA: U Izraelu sam nastupao kao predstavnik iz institucija VJ radi bezbednosne
zaštite.
4. ORGANIZACIJA POSETE389
Kompletnu organizaciju posete, izvršila je firma ATL International Enterprises Ltd iz
Beograda. ATL ima veoma dobre kontakte sa većim brojem firmi iz Izralea koje i u uslovima
embarga mogu da obezbede izvozne dozvole i transport opreme do granica SRJ. Prezentacije
su profesionalno organizovane, obezbeđeni su stručni ljudi za razgovore i kompetentni za
odlučivanje. Prikazane su mogućnosti sistema i priprema za let sve do faze uzletanja.
Dozvola za prikazivanje operativne upotrebe nije obezbeđena, ali je uz ponudu
dogovoreno dostavljanje video snimak TV/FLIR.
Za vreme naše posete kompletnu pomoć obezbjedio je otpravnik poslova ambasade SRJ
u Izraelu g. Mirko Stefanović.
Pri povratku iz Izraela ATL je organizovao nekoliko sastanaka u Rumuniji sa partnerima
koji treba da obezbede transport opreme u SRJ. U tim razgovorima punu pomoć je pružio
ambasador SRJ u Rumuniji g. Desimir Jeftić. Napominjem da je ATL nastupao kao kupac
opreme i na sebe preuzeo obezbeđenje daljih kontakata oko eventualnih financijskih
razgovora u Jugoslaviji sa predstavnicima VJ i od Vlade RSK određenim timom.
Sredstva koja kupuje VJ su obezbeđena. Načelni dogovor za zatvaranje financijske
konstrukcije za kupovinu jednog sistema za SV RSK sadrži sledeće elemente:
– Prezentirao sam predsjedniku kompanije ATL da RSK teško obezbjeđuje gotov novac i
da financijski inženjering može zatvoriti barterom (robnom kompenzacijom)
– Uspostavio sam kontakte koji traju već duže vremena sa predstavnicima Grčke i Kiparske
pravoslavne crkve.
Postoji mogućnost da se u zajedničkoj poseti predstavnika RSK i Srpske pravoslavne
crkve iz RSK u RC Grčkoj i Kipru obezbede devizna sredstva. To mi je obećano u mojoj
lanjskoj poseti Atini u razgovorima sa rukovodiocem Ekonomskog saveta Grčke pravoslavne
crkve arhimandritom g. NIKOLASOM PAPASTRATOSOM. Ta sredstva bi služila kao
kreditna osnova sa računa ATL-a u Atini za zatvaranje financijskog projekta za plaćanje
sistema. Refundiranje sredstava ATL-u išlo bi kroz sporazum Vlade RSK i kompanije ATL
o mogućnostima robne razmjene.
Ovo je samo predloženi model financijske konstrukcije koji se može djelomično ili u
potpunosti mjenjati.
389

Točka broj 3 nije navedena u izvorniku.

190

– Napominjem da za sve daljnje kontakte oko mogućeg sklapanja ugovora i načina
finansiranje treba da rade ATL i Vlada (imenovana grupa Vlade) RSK.
– Napominjem da je ponuda za sistem od 2.500.000 $ iz februara 1994. preko 3.500.000
$ u maju došla na 4.657.000 $ što govori sa čim se slaže i ATL, o mogućem znatnom
skidanju zadnje cene.
– Želim još jednom da naglasim da sam projekt po nalogu Predsjednika RSK do sada
vodio maksimalno profesionalno i korektno kao i neophodnost formiranja radnog tima
za dalje kontakte radi potpune državne kontrole kako u tehničkom tako i u financijskom
smislu.
5. OCJENA EFEKATA POSJETE
Posjeta se može ocjeniti vrlo povoljno iz sledećih razloga:
– otvorena je mogućnost nabavke opreme u uslovima sankcija i to opreme koja se nije
mogla nabaviti prije uvođenja sankcija (recimo FLIR kamera)
– tokom razgovora dobijene su tehničke informacije koje se ne mogu naći u pisanim
dokumentima, a mogu se efikasno iskoristiti za borbu protiv bezpilotnih letilica Hrvatske
– otvorena je mogućnost za dugotrajnu saradnju na vojnom planu
– ostvareni su kontakti sa uticajnim direktorima i vlasnicima firmi koji mogu otvoriti i
druga polja saradnje osim vojnih, a isti imaju poverenje samog državnog vrha Izraela.
– nije bilo posebnog interesa vezanog za političku situaciju u SRJ i stanja u vojsci kako
SRJ tako i zapadno od Drine.
– dobro su informisani o stanju na našim prostorima jer često putuju u Mađarsku,
Rumuniju, Bugarsku i SRJ.
6. PREDLOG MERA
6.1. Nastaviti postupak nabavke opreme i sistema kako bi razvoj letilica u VTI VJ bio
skoro završen. Postignut je dogovor da letilice sistema koje bi kupila RSK budu u
potpunosti kompatibilne sa VANGUARD letilicama koje bi razvila VJ.
6.2. Tražiti tehničku pomoć od VJ VTI u nabavci i uvođenju u operativnu upotrebu
jednog sistema bezpilotnih letilica.
6.3. Zvanično ispred Vrhovnog Saveta Odbrane RSK zatražiti što je VTI ponudio kao
ideju, od načelnika generalštaba VJ da se oformi stručna ekipa VJ (VTI VJ i Uprava
za EI i PED) koja bi u saradnji sa vojskom RSK i RS izvršila elektronska izviđanja
i analizu radio-komunikacijskog spektra sistema bezpilotnih letilica Hrvatske i
NATO-a koje evidentno opserviraju naše prostore kako bi se pripremile odgovarajuće
mjere i kontra mjere. Ovo predlažu predstavnici VTI da se uradi HITNO jer je u
pitanju kako naše obezbjeđenje borbenih dejstava tako i bezbjednost teritorije SRJ.
6.4. Preko diplomatskih i vojnih službi izvršiti vojno-stručnu i naučno-tehničku (kao i
moguću ekonomsku) saradnju sa Izraelom kako bi se zaustavilo naše nazadovanje u
stručnom pogledu.
6.5. Moje lično mišljenje zašto obavezno insistirati na kupovini sistema i planirati njegovo
korišćenje zajedno sa Vojskom RS je u tome što bi u slučaju većih ofenzivnih dejstava
na RSK i RS mogli opservirati operativnu dubinu neprijatelja i sa punim efektima
upotrebljavati sredstva za odmazdu. Također koristeći zemaljske obaveštajne podatke
povremeno vršiti opservaciju iz vazduha na prednjem kraju u dubini čime bi se
preventivno mogla sprečiti agresija pravovremenom upotrebom artiljerijsko-raketnih
sistema. Ovo predlažem na bazi efekata primene sistema od strane Izraelske vojske,
191

od 1967. do Pustinjske oluje, što nam je prezentirano kao informacija tokom naše
posete. Rečeno nam je da je Izrael maloljudna zemlja u više milionskom okruženju
što je slučaj sa RS u RSK.
PODNOSIOC IZVEŠTAJA
Mandinić Nebojša, dipl.el.inž., [v.r.]
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 4., kut. 24.

108
1994., rujan 5.
Okučani
Prigovor potporučnika SVK Duška Smiljanića nadređenom zapovjedništvu na dodijeljenu
službenu ocjenu
SMILJANIĆ Đure DUŠKO
potporučnik
VP 9165 Okučani
05. septembra 1994. g.
Prigovor na službenu ocenu, dostavlja.–
Dana 24. 08. 1994. godine saopštena mi je Službena ocena za period rada od 31. 01. 1993.
godine do 24. 08. 1994. godine. Prosek brojčane ocene mi je 3,50; dobar. Pošto se ne slažem
sa navedenom brojčanom i opisnom ocenom ulažem prigovor na iste iz sledećih razloga.
Po dolasku u 18. korpus 31. 01. 1993. godine, mimo moje želje koju su tada svim ispunjavali
da idem na pravac prema Daruvaru, odabran sam i raspoređen za komandira izviđačkodiverzantske čete. Na moje uporno insistiranje da pređem u 59. odred, koje mi ponovno
nije odobreno, prešao sam na mesto zamenika komandira minobacačke čete 120 mm u
54. pešadijskoj brigadi, kod komandira Nišević Mirka, sredinom marta 1993. godine. U
toj jedinici koja se nalazila u Ratkovcima390 postigli smo vrlo dobre rezultate, odnosno,
sa 5 oruđa, isto toliko obučenih posluga i dva računača postigli smo nivo od 17 oruđa sa
obučenim poslugama i utrostručenim brojem računača. U toj jedinici ostvario sam kod
vojske i komande ugled i reputaciju mladog, sposobnog i perspektivnog oficira.
Na moje ponovno insistiranje sredinom maja 1993. godine premešten sam u 59. odred
u Brusnik. U 59. odredu postavljen sam za komandira minobacačkog voda 82 mm, koji
u svom sastavu nije imao niti jednog jedinog oruđa. Situacija je bila takva da je vojska
nosila na položaje u velikoj većini slučaja mesto puške, sikiru u ruci iz razloga što je zbog
loše političke situacije i lošeg sistema rukovođenja i komandovanja vojnicima oduzeto lično
naoružanje od strane UNPROFOR-a.
Na moje lično insistiranje, komandant Korpusa, pukovnik Milan Čeleketić, mi je odobrio
nabavku izvesne količine naoružanja iz Drakseničkog skladišta početkom jula 1993. godine.
Naređenje je glasilo: “Ako ti UNPROFOR oduzme oružje, zatvorit ću te!”.
390

Krivo navedeno u izvorniku, mjesto se zove Ratkovac.

192

Kada se retko koji čovek tako nešto usudio učiniti, u saradnji sa pozadinom 54. brigade u
tri ture, unatoč tome, što sam prilikom treće akcije bio izdan od jednog člana Komande 59.
odreda i Pakrac te noći bio blokiran sa 29 transportera, sa četiri člana ekipe u Brusnik sam
dovezao 200 komada PAP, 20 komada automatskih pušaka, 10 PM M-72, 14 PM M-53,
12 RR M-57, 2 BROVING-a 12,7 mm, 1 komad MB 60 mm i 2 komada MB 82 mm i po
tri borbena kompleta za svako oružje i oruđe. Iz skladišta pod kontrolom UN-a u Šeovici sa
tri člana ekipe “izvukao” sam još pet MB-82 mm, jednu PAB2AT i još nekih sitnica.
U 59. odredu vršio sam uporedo pešadijsku obuku sa ljudstvom iz pešadijskih četa i obuku
račundžije i posluga za MB. Uredio sam vatreni položaj za MB vod i predvidio 2 rezervna.
U 59. odredu sam stekao kod vojske ugled i reputaciju isto kao i u 54. pbr, mada zbog
nestručnosti i nesposobnosti članova komande 59. odreda, sa Komandom nisam mogao
naći zajednički jezik. Između ostalog, bio sam i ubjeđivan da “vojsci nije potrebna obuka, da
je dovoljno da vojnik poznaje samo svoju pušku koju poseduje”.
Također sam i doživio da svoga komandanta učim njegovu poslu i objašnjavam mu zadatke
koje treba da mi postavi da bih po njima radio.
Sredinom septembra 1993. godine sa 30 vojnika izdvojenih iz 51. pbr, 59. i 63. odreda
poslat sam na zadatak na Kordun u reonu Velike Kladuše. Po povratku sa 15-odnevnog
zadatka zaslužio sam od komandira Korpusa pukovnika Čeleketić Milana stisak ruke i
rečenicu “Svaka čast, nitko još nije tako dobro izvršio zadatak kao ti”.
Početkom desetog meseca po Naređenju komandanta Korpusa, prebačen sam u 54. pbr.
U 59. odredu od one neimaštine ostavio sam u svom MB vodu 5 MB 82 mm, 2 MB
120 mm, 1 MB 60 mm, 2 PAB2AT, pribor za rukovođenje vatrom, obučene posluge i
račundžije.
U 54. brigadi primio me potpukovnik Milikšić391 ovim riječima: “Ako si odvažan i hrabar,
kako kažu, onda mi trebaš. Preuzet ćeš četu u Prašniku. Jedinica je u rasulu. U proteklom
periodu izginulo je i izranjavano dosta ljudi. Ispred tebe su ustaše, a iza leđa UNPROFOR.
Ustaše dolaze na Fazaneriju i pucaju po tvojoj vojsci. Učini sve da ovladaš reonom ispred
tebe.”
Upornim i teškim radom u jedinici koja je fizički odsečena od svoje glavnine i osuđena na
samostalnost, kada su se ljudi bojali izaći na 50 metara od objekta u šumu, povlačeći mnogo
poteza i akcija na svoju ruku, doveo sam četu u red, zadobio poverenje kod ljudi, povratio
ljudima hrabrost i samopouzdanje.
Posjeli smo tri objekta u šumi. Događalo se da sam po pet noći provodio pod vedrim nebom
sa vojskom, samo da objekat koji se gradi ne bi izgorio kao prethodni.
Pri zaprečavanju reona PP minskim poljima, znao sam izvoditi radove i u toku noći.
Dugo se nije znalo ništa o ustašama u Prašniku. Nakon dužeg vremena, kako je reon Kamen
izgubljen, kada je snažna kora pucala pod nogama i izviđanje bilo nemoguće, sa osam ljudi
ušao sam ustašama u bunker i doneo važne i tačne informacije o njihovom položaju.
Obavezno jednom mesečno, na čelu pred mojom vojskom, vršim izviđanje ustaških
položaja.
Kada je ustaška vatra postala nepodnošljiva, tukao sam ih minobacačem, drugi put sam im
srušio bunker.
Dozvolit ću sebi i da laskam. Kada su se ustaše morale povući, po zagrebačkom sporazumu,
preko UNPROFOR-a, su me zamolili da slučajno ne otvorim vatru po njima ili da ne
391

Đorđe, zapovjednik 54. pješačke brigade.

193

miniram puteve i dali mi obećanje i garanciju da će se iseliti u što kraćem roku. Po tome se
usuđujem zaključiti, da sam im koliko-toliko uterao strah, tj. da sam uspio ovladati reonom
ispred sebe i da su moji potezi bili povučeni uvek na pravom mestu i u pravo vreme.
Od februara meseca 1994. godine, do juna redovno sam činio usluge i “zastupao komandanta
bataljona”. Za izvanredno snalaženje u situacijama prihvata v/o iz Jugoslavije i organizacije
sistema odbrane u toku prvog stepena borbene gotovosti, pohvaljivan sam od komande
brigade pred svim članovima komande brigade. Početkom jula meseca za vreme dok sam
zastupao komandanta bataljona, osmislio sam i organizovao utvrđivanje reona odbrane
bataljona na takav način da nije bilo niti jedne primedbe od strane komandanta.
Mislim da je važno napomenuti da jedinicom komandujem već 11 meseci bez zamenika, tj.
lica koje bi isto tako stručno odrađivalo posao kao ja, što iziskuje mnogo više napora u radu.
Upravo zbog tolikih napora, zahtevao sam od komandanta bataljona da se odluči ili da
budem zamenik komandanta bataljona ili komandir čete jer dva posla više nisam mogao da
radim.
Nisam naišao na razumevanje. U više navrata i molio sam i zahtevao da mi se u radu
pomogne kako materijalno tako i stručno i ni tu nisam naišao na razumevanje.
Samo sam zahtevao da stvaram i da dajem iz nepostojećeg.
Poznato je da sa svojom četom držim prostoriju brigade, žilu kucavicu i jedan od najtežih
delova Zapadne Slavonije, a od mene se zahteva da sav posao, dolazak na posao, obilazak
jedinica, dolazak na referisanja u Komandu bataljona, organizaciju rada svih aktivnosti
odrađujem pješke ili da stopiram. Radio sam tako osam meseci, i mišljenja sam da je veoma
ponižavajuće da jedan oficir stoji po sat dva na raskršću i moli nekoga da ga poveze na
traktoru, u kombiju, kamionu, pa čak i u zaprežnim kolima.
Doživljavao sam i da dobijem 10 litara nafte sa zadatkom da kamion odvezem na popravak
u radionu, dođem na referisanje u D.392 Bogićevce i napravim jedan bunker u Prašniku.
Da bih primao neke obične zadatke koji se mogu zadati i putem telefona, morao sam ići u
D. Bogićevce kako god znam na što naravno, nisam mogao ostati ravnodušan.
Ipak, kraj svih usmenih pohvala za moj rad, kada sam trebao preći za komandira čete
korpusne policije, doživio sam da se sav moj rad i sposobnosti negiraju i počne pričati za
mene da sam nesposoban, neozbiljan i nekvalitetan. Rečenica: “Slobodno ga uzmite, ali ga
nemojte za mesec dana vratiti u brigadu”, upućena Komandantu Korpusa mnogo znači.
Pitam se samo zašto. Zašto jedan oficir koji je završio vojnu akademiju, koji je stručniji
po pitanju pešadije i ima više škole od sve i jednog komandanta bataljona mora stajati na
margini i čekati nečiju samilost. Argumenti koje sam naveo i sama činjenica što moram
pisati prigovor na Službenu ocenu kojom nikako ne mogu biti zadovoljan, povredili su moju
ljudsku i oficirsku čast. O budućnosti je teško govoriti, međutim, o mojoj vojno-stručnoj
osposobljenosti, kvalitetu rada, samostalnosti u radu, inicijativi, kreativnosti, odnosu prema
pravima i dužnostima potčinjenih, ponašanju, ugledu i autoritetu, kako do sada tako i
ubuduće govorit će moja djela i ljudi kojima komandujem i oni sa kojima sarađujem.
PODNOSILAC PRIGOVORA:
potporučnik
Smiljanić Duško, [v.r.]
392

Donje.

194

[Pošto nisam nadležan da rešavam slušaj ppor. Smiljanić Duška prigovor prosleđujem komandi
54. pbr.]393
[…………., v.r.]394
395
M.P.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

109

1994., rujan 5.
[Okučani]
Zapisnik sjednice Ratnog savjeta SO Zapadna Slavonija od 30. kolovoza 1994. godine
KOMANDA 18. KORPUSA

Pov. br. 1-203

05. 09. 1994. god.
Sednica ratnog saveta od 30. 08. 1994. godine,
z a p i s n i k.– K-DANTU 18. K
Prisutni: puk. L. BABIĆ,396 kap. N. BOŽIĆ,397 g. D. VITEZ,398 g. A. DRAGIČEVIĆ,399
g. M. GROZDANIĆ,400 g. N. BRUJIĆ,401, g. S. KRESOVIĆ402
puk. Babić
• svi ovde prisutni članovi RS su ravnopravni, nedostaje još Lukijan403
• održano referisanje komandanata korpusa, osnovni zadatak je priprema
jedinica
• dobijeno naređenje o narastanju jedinica do 15. 09.
• dogradnja sistema odbrane i zbrinjavanje stanovništva
• preduzete mere u pripremi skloništa, izvršen obilazak, nije sve u redu,
komandanti brigada dobili zadatke za svoju z/o
• o eventualnom napadu, na početku nema bežanja ni iseljavanja
• po potrebi mobilisati i žene
• uvezano sadejstvo sa 1. KK (lično general išao)
• neprijatelj nema dovoljno snaga da ovo zauzme
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Prijemni pečat: Komanda 54. pešadijske brigade, pov. br. 42-68, 17. 9. 1994.
Lazo.
Nikola.
Dušan.
Aran, predsjednik Skupštine općine Okučani.
Miroslav, predsjednik Skupštine općine Pakrac.
Nikola, načelnik Uprave Ministarstva obrane RSK.
Stevo, sekretar SUP-a Okučani.
Pantelić, slavonski episkop.

195

• sa Hrvatima nema suživota
• pripremiti se za zimu, drva-odrediti parcele da vojska seče ili da se plati, za
poginule i ranjene također treba obezbediti drva
g. Dragičević
• što se tiče poginulih i ranjenih, to je već završeno
puk. Babić

jaka art. jedinica nalazi se južno od r. Sava
imamo hrane za 20-30 dana bez lokalnih izvora
imamo rezerve goriva – dobit ćemo još
što se tiče uniformi – GŠ će rešiti šivanje, trebamo samo materijal
problem smeštaja Vod
važnije da imamo kasarnu nego zatvor

g. Dragičević
• teško opet ići preko privrede, jer ministri kažu da se vojska redovno finansira
• nema mogućnosti prisile, jedino na dobrovoljnoj bazi
g. Vitez

• Vlada nas ubeđuje da ukoliko normalan sistem ne bude funkcionisao, neće
biti povratnog finansiranja, zato što oni neće da snose odgovornost
• oni žele maks. popunjavanje budžeta, te da onda finansiraju, a protiv su
lokalnih aranžmana, jer smatraju da sredstva otiču nenamenski

g. Grozdanić
• treba angažovati finans. policiju za kontrolu poslovanja svih firmi
g. Vitez

• neka opština da izveštaj o vanbudžetskim sredstvima (npr. sa mosta) i o
njihovom utrošku

g. Dragičević
• sve to postoji i treba izneti pred skupštinom kao legalnim predstavnicima
g. Brujić

• od privrede treba tražiti redovne izveštaje o poslovanju

g. Dragičević
• zahtevi su firmama dostavljeni, međutim, nitko nije dostavio izveštaj
g. Brujić

• i kad daju izveštaje, ne daju realne iznose

puk. Babić
• stambena komisija treba do 15. 09. da završi svoj posao, da se oni koji imaju
kuće isele (počevši od Stare Gradiške), da se stanovi dodele vojsci i porodicama
g. Dragičević
• Vlada naredila da se stanovi koji su vlasništvo pravnih lica, istima vrate
• za vanbudžetska sredstva ne trebaju svi znati, jer nešto mora ostati u rezervi
puk. Babić
• g. Brujić, kada će biti vežbovna uzbuna, da stanovništvo ode u skloništa?
196

g. Brujić

• postoje problemi u Rajićima, Borovcu, Okučanima (škola, u zgradama su
podrumi zauzeti sa drvima)
• MO nema benzina

puk. Babić
• koliko treba goriva da sve bude gotovo do 10. 09.
g. Brujić

• treba 100 l – neka puk. Babić da 50 i g. Dragičević 50

puk. Babić
• vršit ću pritisak na komandante da se i oni u ovoj aktivnosti angažuju
• napraviti naredbu za pražnjenje podruma
g. Dragičević
• treba skupiti svu vatrogasnu opremu i formirati vatrogasnu ekipu
g. Vitez

• ta ekipa (desetak ljudi) treba biti profesionalna

puk. Babić
• neka Vod formira spisak svih postojećih vatrogasnih TMS
g. Vitez

• trebalo bi formirati neutralne radne ekipe na nivou Korpusa

puk. Babić
• g. Vitez i ja trebamo obaviti razgovor sa g. Šajinovićem404 u vezi plaćanja
uniformi, videti i sa g. Stančićem405
g. Dragičević
• u petak će se održati sastanak privrednika
puk. Babić
• u petak će se održati parada u JORBAT
g. Vitez

g. Brujić

• ova smena UNPROFOR-a razvija veliki šverc sa gorivom – treba naše
preprodavce staviti pod kontrolu
• problem snabdevanja lekovima u ambulanti Okučani – g. Dragosavljević406
odbila da kontaktira UNHCR
• za to mesto u apoteci postoji kandidat iz RS

puk. Babić
• izvršit će se provera u 1. KK u vezi istoga
NB/GS
404
405
406

Priređivači nisu utvrdili ime.
Stevan, direktor Šumskog gazdinstva “Zapadnoslavonsko”.
Radojka.

197

OFICIR ZA VEZU
kapetan
Nikola Božić, [v.r.]
M.P.407
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

110

1994., rujan 6.
[Knin]
Zapisnik sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK održane 6. rujna 1994. godine
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABELEŠKA
Sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
održane 06. septembra 1994. godine
Prisutni:
– Milan Martić, predsednik RSK,
– Rade Tanjga, ministar odbrane,
– Ilija Prijić, ministar UP,
– g/m Milan Čeleketić, komandant SVK
Odsutni:
– Borislav Mikelić, predsednik Vlade.
D n e v n i r e d:
1. Rasprava o incidentu od 30. 08. 1994. godine u Borovu naselju.
2. Izveštaj o događaju od 01/02. septembra 1994. godine u rejonu Bosanske Bojne.
3. Kadrovske promene.
1. Incident u Borovu naselju:
VSO najoštrije osuđuje postupak smenjenih pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
Kojića408 i Kostića,409 kao i sve one koji stoje iza njih: određeni centri moći iz Beograda.
VSO će iskoristiti sva ovlaštenja i raspoloživa sredstva u slučaju da se tako nešto ponovi.
Ministar Prijić će sastaviti saopštenje za javnost povodom incidenta.
Vlada je učinila veliki propust što se nije oglasila i odredila prema incidentu.
2. Događaj u rejonu Bosanske Bojne:
Okolnosti događaja se na licu mesta detaljno ispituju od strane stručne ekipe GŠ SVK.
407
408
409

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Ilija.
Radoslav.

198

Prvi deo akcije, zaposedanje dominantnih kota i popravak taktičkog položaja, uspešno
završen. U drugom delu akcije učinjeni su grubi propusti u organizaciji i sprovođenju
borbenog obezbeđenja na novoposednutim linijama.
Nakon detaljne istrage pokrenuće se pitanje lične odgovornosti svih onih koji su doprineli
takvom razvoju događaja – kadrovske promene biće neminovne. GŠ nije blagovremeno
upoznat sa akcijom koju su planirali i vodili komandant 39. K puk. Letić410 i NŠ 24. brigade.
Komandant SVK, g/m Čeleketić će se na lični predlog obratiti javnosti preko STV Knin i
objasniti šta se zapravo dogodilo u rejonu Bosanske Bojne.
Sa komandantima korpusa izvršiti analizu događaja u cilju sagledavanja njegovih uzroka i
posledica i preduzimanja svih mera da se ovo ne ponovi na drugim delovima RSK.
Evidentno je da zbog utvrđene odgovornosti u vezi događaja u rejonu Bosanske Bojne treba
razrešiti dužnosti komandanta 39. K puk. Letića i NŠ 24. lbr.
Ministar Tanjga predlaže da se na jednoj od narednih sednica VSO razmotri krivična
politika – sankcionisanje odgovornih lica za gubitke ljudskih života i državne teritorije.
ZABELEŠKU SAČINIO
major
Žarko Novaković, [v.r.]
M.P.411
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

111

1994., rujan 6.
Knin
Izvješće Ministarstva obrane RSK o tehničkom stanju sustava odašiljača i veza na području
RSK i potrebi njihovog stavljanja u sastav SVK
VLADA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 1994-9 412/94
Knin, 06. 09. 94.413
Predmet: Stanje Emisione tehnike i veza u RSK i predlog formiranja jedinstvenog sistema

predajnika i veza
Emisiona i prenosna tehnika u RSK, koncentrisana je u tri Emisione stanice – Ćelavac,
Plješevica i Belje, zatim u objektima bez posade – Promina, Konj, Vrlika, Obrovac, Karin,
Srb, Lapac414, Suvaja, Dobroselo, Lička Kaldrma zatim u novoj emisionoj stanici Petrova
410
411
412
413
414

Stanko.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab SVK, Kabinet komandanta.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Donji.

199

Gora i djelom u RTV centrima Knin, Beli Manastir, Korenica, Vrginmost, Petrinja i
Vukovar.
Ukupna vrednost opreme i infrastrukturnih objekata je preko 300 mil. ND.
Tako velika, tehnološki sačuvana vrednost, ne može u ratnim uslovima da se održava i
finansira bez izdvajanja sredstava za strateške potrebe RSK. Objekti i tehnika ovog sistema
su od strateškog značaja za vođenje medijskog, propagandnog rata, elektronsko osmatranje
i ometanje, te uspostavljanje vojnih komunikacija.
Emisiona stanica Ćelavac i Belje, mogu istovremeno da emituju dva TV i tri radio
programa, a emisiona stanica Lička Plješevica 4 TV i 5 radio programa.
U toku rata je izgrađen zajednički sistem radio televizijskih veza u RS i RSK korištenjem
uređaja i opreme koja je zatečena na srpskom terenu. Ovaj projekat je izveden zahvaljujući
shvatanju strateškog značaja od strane vojske RSK i RS, koja je obezbeđivala teren i davala
potpunu logistiku.
Preko zajedničkog sistema veza u RS i RSK, moguća je razmjena TV i radio programa
između RTV CENTRA Knin, Banja Luka, Beli Manastir i Pale, međusobno i sa RTVS.
RTV centri Korenica, Vrginmost i Vukovar /samo radio/, takođe su povezani u taj sistem
veza.
Područje pokrivanja emisionih stanica Belje, Plješevica i Ćelavac TV i radio programa
jest: 90% područja RSK, Cazinska krajina, 60% Republike Hrvatske deo Slovenije i
Mađarske te Vojvodine.
TV programi iz Studija Knin i Beli Manastir se emituju parcijalno (iz Studija Knin sa ES
Ćelavac i ES Plješevica, a iz Studija Beli Manstir sa ES Belje), prekidajući emitovanje prvog
TV programa RTS. Uz bolju organizovanost mogao bi prvi TV program RTS da se emituje
na jednoj mreži predajnika, a na drugoj zajednički TV program proizveden u Kninu, Belom
Manastiru, Banja Luci i na Palama. Ostaje mogućnost emitovanja i lokalnih TV programa
iz Knina i Belog Manastira.
Ova emisiona i prenosna tehnika je od početka rata funkcionalisala zahvaljujući
profesionalnom održavanju pre rata, rezervnim djelovima zatečenim na emisionim
stanicama, rezervnim djelovima iz RTS, stručnoj pomoći radnika iz RTS i savjesnom
održavanju od strane ekipa na emisionim stanicama.
Pored toga, svi objekti su bili pod stalnom kontrolom vojske RSK.
Već duže vremena ne postoje rezerve materijala u RTS, nema osnovnih rezervnih djelovat
na objektima emisionih stanica.
Zbog nedostatka rezervnih djelova i improvizovanja kod opravaka i održavanja uređaja
(nužno zlo), neki predajnici već sada ne rade a preti opasnost da većina predajnika prestane
sa radom i da na njima nastanu velika oštećenja.
Pored nepostojanja sredstava za rezervne djelove, nikad dovoljno ozbiljno nisu rješavane
potrebe energenata za napajanje agregata i grijanje postrojenja (20-30 tona nafte i 30 tona
ulja za loženje, godišnje po svakoj emisionoj stanici).
Socijalni i egzistencijalni status radnika na emisionim stanicama nije rješen od početka
rata. Sve to može, sasvim izvjesno, da dovede, do prekida emitovanja TV i radio programa
RTS i TV i radio programa SRT Krajine i STV, što bi imalo velike štetne posledice za srpski
narod u RSK, obzirom da se preko ovih predajnika informiše ne samo Srpski narod u RSK
nego su ove informacije dostupne na većem delu Hrvatske, u delu Slovenije, Mađarske.
Objekti emisionih stanica moraju da budu maksimalno obezbeđeni od napada sa zemlje
i vazduha da bi se sprečilo rušenje, a posebno zauzimanje od strane neprijatelja. Korištenje
200

predajnika od strane neprijatelja može za vrlo kratko vreme da izazove haos u stanovništvu i
u redovima vojske. Odgovornost za tako nastalo stanje bilo bi na Vrhovnom savjetu odbrane
RSK i na Vladi RSK.
Emisiona tehnika i veze je u svim RTV sistemima uvijek bila zasebna organizaciona i
tehnološka cjelina. Danas je to posebna poslovna jedinica u sistemu RTS a u Crnoj Gori
pripojena je u sistem PTT Crne Gore tj. odvojena od RTV Crne Gore. U nekim zemljama
Evrope Emisiona tehnika i veze je posebno državno ili privatno preduzeće za davanje usluga
RTV kućama.
Djelatnost emisione tehnike i veza u RSK je u sledećem:
– emitovanje, prijenos i organizovanje TV i radio programa na području RSK i šire, na
osnovu programskih potreba Vlade RSK odnosno njenog ministarstva informisanja,
– korištenje mreže za emitovanje i prijenos za potrebe vojske RSK prema procenama i
potrebama Vrhovnog savjeta odbrane RSK,
– racionalno korištenje postojeće i planiranje buduće mreže predajnika, veza i repetitora
kroz potrebe emitovanja i prenosa državnih lokalnih i privatnih RTV programa u saradnji
sa Vladom RSK odnosno njenim ministarstvom za saobraćaj i veze,
– davanje usluga spoljnim korisnicima (radio telefonski uređaji, pejdžing sistemi i sl),
– povezivanje i zajednički RTV emisioni i prenosni sistem u RS; do konačnog cilja –
uspostavljanja jedinstvenog Tehničko-tehnološkog sistema za prijenos i emitovanje TV i
radio signala na svim srpskim prostorima u sklopu jedinstvene Srpske RTV u saradnji sa
Vladom RSK, RS i SRJ.
Emisiona i prenosna tehnika u svim RTS sistemima zahtjeva samostalno obavljanje
slijedećih poslova:
–– obezbeđivanje objekata
–– racionalno korištenje i održavanje skupocjene opreme
–– održavanje građevinskih objekata
–– održavanje antenskih sistema (tornjevi i parabole)
–– planiranje i nabavka rezervnih djelova i novih predajnih, prenosnih i energetskih
uređaja
–– planiranje električne energije i energenata
–– planiranje pokrivanja i frekventnih planova
–– vođenje financijskih i kadrovskih poslova
Navedeni poslovi odnose se i na relejne stanice PTT i na radio-relejna čvorišta Vojske,
čiji se objekti nalaze na istim kotama kao i emisione stanice RTV.
Svaka od ovih grupacija, za obavljanje svoje djelatnosti i ovih poslova treba da ima
zasebne službe, timove stručnjaka i ekipa za održavanje, skupocjene instrumente i ostalo.
Polazeći od interesa sigurnosti i bezbednosti RSK, sprečavanja da se neprijatelj dokopa
strateški važnih objekata, racionalnog snabdevanja i održavanja i korištenja postojećih
stručnih kadrova, kao i ostalog što je izneseno PREDLAŽEM VLADI RSK da donese
ODLUKU O STAVLJANJU EMISIONE TEHNIKE I VEZA I RELEJNIH PTT
STANICA U SASTAV VOJSKE RSK.
Objekti emisione tehnike i veza i PTT relejnih stanica su već u sastavu vojnih kompleksa.
Prednosti organizovanja ovakvog jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema veza u RSK su
sledeća:
–– jedinstveno obezbeđivanje objekata
–– jedinstveno izdvajanje sredstava iz budžeta
201

–– korištenje skupocjene mjerne opreme za sve uređaje veza
–– iskoristivost postojećih specijalističkih visoko stručnih ekipa za rad na svim uređajima
veza
–– iskoristivost postojećih ekipa na emisionim stanicama RTV za rad na PTT relejnim
stanicama
–– jedinstveno planiranje investicija i rezervnih djelova
–– velika ušteda u zajedničkom investicionom održavanju objekata (isti izvršioci)
–– jedinstveno pozadinsko snabdevanje ljudstva i tehnike (hrana, zaštitna odjeća i obuća,
prevoz ekipa i smena, nabavka energenata, korištenje električne energije i ostalo).
Na emisionim stanicama danas radi 28 radnika, koji mogu da poslužuju RTV i PTT
stanice. Za kvalitetno preventivno održavanje, posebno mreže predajnika i repetitora RTV,
treba oformiti mobilnu ekipu za održavanje od još 6-10 izvršilaca. Svi ovi radnici mogu da
imaju status građanskog lica u Vojsci.
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

112

1994., rujan 6.
Knin
Provedbeni plan Ministarstva obrane RSK za objedinjavanje sustava odašiljača i veza u
sastavu SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 1994-8
Knin, 06. 09. 1994.
Da bi funkcionisao zajednički sistem veza i predajnika RTV, PTT i Vojske potrebno je
urediti sledeće:
1. Imenovati tehnički kolegijum Tehnički kolegijum utvrđuje i realizuje zajedničke tekuće
poslove održavanja uređaja, oprema i objekata.
2. Rješiti radni status radnika na Emisionim stanicama u otežanim uslovima, koji će
obavljati poslove preventivnog održavanja na RTV i PTT uređajima.
Status radnika na vojnim objektima je riješen ili je u postupku. Rok 15 dana.
3. Detaljno regulisati borbeno obezbeđenje objekata RTV, PTT i Vojske. Rok 15 dana.
4. Obezbediti jedinstveno pozadinsko snabdevanje ljudstva i tehnike, a posebno:
a) Obezbediti hranu, zaštitnu odeću i obuću, za radnike na Emisionim stanicama Ćelavac,
Plješevica i Belje, te rezerve hrane na vojnim objektima. Rok 15 dana.
b) Obezbediti sredstva za nabavku materijala potrebnog za trenutnu ugradnju u uređaje
(sanacija uređaja na RTV i PTT objektima) u vrednosti 60.000 novih dinara. Rok 15
dana.
c) Obezbediti snabdevanje gorivom i mazivom službenih vozila za ekipe na Emisionim
stanicama Ćelavac, Plješevica i Belje 1.200 l mesečno. Rok 15 dana.
d) Obezbediti energente za agregate i grijanje RTV, PTT i vojnih objekata:
202

– Nafta D-1
250 t (Vojska, RTV, PTT),
– Ulje za loženje
56 t (RTV),
– Ulje za agregate
800 l
– Antifriz
800 l
– Destilovana voda
400 l
– Termoakumulaciona peć
6 KV 1 kom
Rok 01. 10. 1994. godine.
e) Obaviti radove investicionog održavanja:
–– Popravak krova na pogonskoj zgradi RTV Ćelavac, prema proceni oko 12.000 novih
dinara.
–– Zatvaranje PTT objekta na Ćelavcu (prozori, vrata, mašinska sala), prema proceni
oko 10.000 novih dinara.
–– Rekonstrukcija antenskog stupa na vojnom objektu Plješevica za potrebe PTT,
obaviti statički proračun, prema proceni oko 25.000 novih dinara.
–– Sanacija vojnih objekata Ćelavac, Promina, Plješevica i Šamarica, prema proceni.
Rok za procene do 15. 09. 1994. godine.
Rok za izvođenje 15. 10. 1994. godine
f ) Obezbediti terensko vozilo za mobilne ekipe 2 komada. Rok 01. 10. 1994. godine.
g) Obezbediti sredstva za elektronske cevi za RTV predajnike 140.000 novih dinara.
h) Obezbediti sredstva za neophodne rezervne delove za RTV i PTT uređaje, 180.000
novih dinara.
i) Obezbediti sredstva za neophodne rezervne delove za vojne uređaje, 200.000 novih
dinara. Rok 30. 11. 1994. godine.
MINISTAR ODBRANE-a
pukovnik
dr. Rade Tanjga, [v.r.]
M.P.415
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

113

1994., rujan 7.
[Korenica]
Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim postrojbama o stanju na ratištu Cazinske
krajine i gubicima postrojbi SVK

KOMANDA 15. KORPUSA
Pov. br. 151-64
415
416

M.P.416

Okrugli pečat: RSK, Ministarstvo obrane, Knin.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9071, pov. br. 50-1350, 10. 9. 1994., Vrhovine.

203

07. 09. 1994. godine KOMANDI: ARHIVA 417
Informacija potčinjenim jedinicama.–
Dostaviti: 9. mtbr, 18. pbr, 50. pbr, 70. pbr, 103. lbr, 37. pb, i 81. PoB
Zagrebački sporazum o prekidu borbenih dejstava uglavnom se poštuje. Ima povremenih
provokacija iz pešadijskog naoružanja sa obe strane, ali bez posledica. Ustaška strana još nije
ispoštovala odredbe Zagrebačkog sporazuma jer se nije povukla 1 km u Zapadnoj Slavoniji.
I u ostalim delovima primećena su oruđa bliže frontu od dozvoljene udaljenosti.
Snage 5. K A.BiH posele su položaje prema RSK i vrše utvrđivanje položaja. Izviđači 15. K
primetili su da balije dovode snage iz dubine. Komandant 5. K tzv. A. BiH tražio je sastanak
sa našom stranom, navodno želi razgovarati o liniji razdvajanja što je naša strana odbila.
Velike teškoće i probleme 21. K stvaraju izbeglice iz AP ZB, koji se kreću po Vojniću i
drugim mestima. Oko 1.000 izbeglica smešteno je po privatnim kućama kod prijatelja i
poznanika. Postoji velika opasnost od pojave i širenja epidemija.
Komanda 24. pbr tačnije NŠ brigade po odobrenju k-danta 39. K u toku 01. 09. 1994.
godine očistio je nekoliko etničkih srpskih sela u Cazinskoj Krajini. Akcija čišćenja
pripremljena je u strogoj tajnosti i realizovana brzo i efikasno. U čišćenju je učestvovao
izviđački vod i vod policije iz brigade ukupno 39 boraca. Za vreme čišćenja lakše je ranjen
samo jedan borac. U toku čišćenja poginuo je jedan zastavnik pripadnik nekih samozvanih
izviđača koji su se naknadno samoinicijativno uključili u tu akciju. Pojavu tih samozvanih
izviđača mesto i okolnosti pogibije zastavnika ispituju organi bezbednosti.
Akcija čišćenja počela je oko 06,00 časova i završila do 15,00 časova. Od 15,30-18,00 časova
izvršeno je razvođenje jedinica koje su trebale držati oslobođeno područje. Od 16,30-18,50
časova k-dant 39. K i NŠ 24.pbr obišli su celu liniju i izdali zadatak za uređenje dostignute
linije. Na nove položaje dovedena je 4/4. i 1/5. 24. pbr. Ni jedan borac nije uradio zaklon
ni za ležeći stav. Oko 24,00 č k-dir 4/4. pbr izvestio je zamenika k-danta 4.pb da četa
namerava napustiti položaj. Zamenik je intervenisao i zamolio da ostanu do sutra pa će ih
zameniti, na što je k-dir 4. pč i pristao. Međutim, 4. pč je već bila napustila položaj i tamo
je ostao samo k-dir čete sa 3-5 v/o.
Od 04,00 č borci su čuli aktiviranje 5 PPM u međuprostoru između četa, ali nisu reagovali
misleći da su ih aktivirale domaće životinje. Balije su koristeći noć i našu nebudnost uspele
da dođu iza leđa naših snaga. Balije su sa napadom počele oko 06,00 č i uz nefunkcionisanje
borbenog obezbeđenja, vikom i pucnjavom stvorile pometnju i pravo rasulo. Balijski napad
trajao je oko 60 minuta. U tom vremenu zarobljeno je ili ubijeno 14, a 15 pripadnika SVK
je ranjeno. Uz velike napore k-danta 4. pb i NŠ brigade uspelo se zaustaviti razbijene mase
i na 3-5 km organizovati nekakvu odbranu. Oko 16,00 č na traženje samozvanih izviđača
k-dant 4. pb rez. poručnik Čučković Dragan zvani Car odlazi na sastanak sa istima. Zatim
sam kreće da izvuče ranjenog k-dira čete koji je ostao između balijskih i naših snaga. Oko
17,00 časova pod sumljivim okolnostima biva smrtno ranjen, a njegov leš izvučen tek oko
24 č 05.09.
Angažovanjem svežih snaga u toku 03. 09. linije odbrane pomerene su približno na one
koje su bile 31. 08. 1994. godine. U ovoj akciji poginuo je 1, nestalo 15 i ranjeno 16
boraca. U glinskoj bolnici zadržano je samo 8 ranjenih dok su ostali nakon ukazane
pomoći pušteni kući ili vraćeni u jedinice. Svi ranjeni su van životne opasnosti. Balije su
417

Dopisano rukom.

204

UNPROFOR-u rekle da imaju tela 14 naših boraca i jednog zarobljenog. Po njihovom
priznanju UNPROFOR-u oni su imali 34 poginula i 56 ranjenih terorista.
Iz ovog događaja karakteristično je sledeće:
1. Akcija 01.09. počela u 06,00 č, a k-dant korpusa pita k-danta SVK da li bi smeo “da ih
malo čačne” tek oko 11 časova.
2. Za akciju je znao samo k-dant 39. K, NŠ i obaveštajac 24. pbr.
3. Na novodostignuti položaj dovodi se 4/4. pb sa prethodnog položaja koja je inače
problematična i nesigurna, a na njeno mesto dovodi se 3/4.pb sa odmora, koja spada u red
najačih u 24. pbr.
4. Svi ranjeni su sami dolazili, a ni jednog poginulog nisu izvukli. Komandira 4/4. pb tri
borca nosili, zatim su dva pobegla ostao samo jedan koji ga je nosio i vukao po šikarama,
a zatim ostavio oko 21 čas potpuno iznemoglog i kako je pričao mrtvog. Istog je ukrainski
bataljon izvukao živog nakon 36 časova od ranjavanja. Sem izgubljene krvi i infekcije rane
nema većih posledica.
5. Na prvom i drugom položaju nema zaklona ni za ležeći stav. Borbeno obezbeđenje daju
“samo oni koji se plaše” to im je neka njihova viza.
6. Čete 4. i 5. pb bile su izmeštene i prestavljale jednu zonu što je neshvatljivo.
7. Balije su zarobile enormne količine intendantske opreme (1000 kom. ćebadi, 35 manjerki
raznih veličina itd) kao i tehnike (1 kamion, lada, 2 BsT, 2 mb 60 mm itd.).
Sa informacijom upoznati k-dire i k-dante svih nivoa, a vojnike izvodno. U radu sa vojnicima
ova iskustva koristiti za motivaciju na uređenju položaja.
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Petar Vidaković, [v.r.]
M.P.418
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 41., kut. 1.

114

1994., rujan 7.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama za postupanje prilikom
najavljenog dolaska vojnih promatrača UNPROFOR-a na njihovo područje odgovornosti
KOMANDA 18. KORPUSA

POV. Br. 1-208

07. 09. 1994. god.
Naređenje,
d o s t a v lj a.– a/a 419
418
419

Okrugli pečat: Vojna pošta 9065, Korenica.
Dopisano rukom.

205

Dana 05. 09. 1994. godine u Komandi Korpusa bila je ekipa vojnih posmatrača iz Sektora
Zapad. Tom prilikom oni su najavili obilazak cele z/o 18. korpusa, uz angažovanje 2-3
patrole svakodnevno. Ova aktivnost će se odvijati sledećih desetak dana.
U vezi toga,
NAREĐUJEM
1.- Po dolasku navedene patrole vojnih posmatrača u z/o jedinice, ista će se javiti u komandu.
Nakon toga odrediti oficira iz komande koji će ići zajedno sa njima i pokazati im one
pravce za koje pokažu interes.
2.- Odmah obavestiti jedinicu da se smanje ili prikriju aktivnosti koje nisu u skladu sa
Sporazumom, tako da po dolasku na lice mesta posmatrači zateknu normalno stanje.
3.- Nakon završenog obilaska odmah izvestiti oficira za vezu o vremenu patrole, učesnicima,
maršruti, uočenim pojedinostima itd.
NB/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.420
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

115

1994., rujan 7.
[Okučani]
Izvješće Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o vojnim osobama iz Republike
Srpske koje se nalaze u postrojbama korpusa
VOJNA TAJNA – POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 1-206 M.P.421
07. 09. 1994. godine
Izveštaj o poseti MO BL,
d o s t a v lj a.–
GŠ SVK – KNIN
n/r komandanta
Ovim Vas izveštavam da sam dana 06. 09. 1994. godine boravio u Ministarstvu odbrane
Banja Luka, radi usaglašavanja spiskova v/o iz RS koji se nalaze u jedinicama 18. korpusa.
420
421

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4146, primljen 7. 9. 1994. u 8,40; predan u 8,55.

206

Na predatom spisku nalazi se ukupno 514 v/o, od toga 349 v/o u TG-1 Jasenovac. Za
ove vojne obveznike neće biti nikakvih problema što se tiče regulisanja njihovog ratnog
rasporeda. Od sada sam zabranio jedinicama 18.K prijem v/o sa teritorije RS.
Prijem v/o iz RS ubuduće može vršiti samo Komanda Korpusa u saradnji sa vojnim
odsekom na osnovu rešenja o otpustu iz bivše jedinice, završnog pečata i odobrenja MO iz
Banja Luke.
NB/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.422
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

116

1994., rujan 9.
Knin
Dopis Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama sa sadržajem obavještajne informacije
Generalštaba Vojske Jugoslavije
GLAVNI ŠTAB SVK VOJNA TAJNA
Obaveštajni organ STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 53-224 423
09. 09. 1994. godine ŠIFROVANO!
Prosleđujem vam obaveštajnu informaciju Druge uprave GŠ VJ primljenu 09. 09. 1994.
godine:
1. Nakon zasedanja i saopštenja kontakt-grupe u Berlinu da će SB OUN predložiti ukidanje
sankcija zavedenih protiv SRJ, ministar inostranih poslova Francuske Alen Žipe424 izjavio
je “da je SRJ spremna da prihvati kontrolu na granici prema RS s tim da to ne budu vojni
posmatrači”. U vezi sa ovim britanski stav je “da će se razmotriti postupno ukidanje sankcija
pod uslovom da Beograd prihvati posmatrače na granici sa Bosnom”. Sličan stav je predložila
i parlamentarna delegacija Francuske nakon povratka iz zvanične posete SRJ od 29. 08. do
02. 09. 1994. godine. Istovremeno ministar inostranih poslova Nemačke nakon zasedanja
kontakt grupe izjavio je da je “kontakt-grupa” bila jedinstvena po svim pitanjima, te da će se
ukidanju embarga na uvoz oružja za muslimane pribeći tek kao krajnjem sredstvu.
2. Opšte-vojnu situaciju u Bosni i Hercegovini karakteriše neprekidno narušavanje primirja
od strane muslimanske vojske, aktivno izviđanje položaja vojske RS, pokušaji ubacivanja
DTG, obostrani minobacački i artiljerijski dueli i nastojanja muslimanske vojske da
422
423
424

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Dopisano rukom.
Alain Juppé, ministar vanjskih poslova Francuske.

207

taktikom “korak po korak” stekne određenu prednost i popravi taktičke položaje. Prema
sadašnjim saznanjima, muslimani ne odustaju od ofanzivnih namera ka Nišićkoj visoravni,
Koridoru, Doboju i Srbobranu425. Za sada muslimani imaju velikih problema u mobilizaciji
i motivisanju ljudstva za preduzimanje jačih ofanzivnih dejstava prema vojsci RS.
U Hrvatskoj se ponovo ističu zahtevi za “reintegracijom” RSK i očekuje da Papina426 poseta
ubrza taj proces.
U jedinicama hrvatske vojske ovih dana težište obuke je na izvođenju napadnih dejstava sa
manjim udarnim grupama. Cene, da su u dosadašnjim b/d ovi sastavi (udarni timovi) imali
najviše uspeha na svim pravcima. U toku jula i avgusta hrvatske vojne vlasti su intenzivirale
pozivanje Srba u rezervni sastav HV. Svi oni koji su odbili poziv, dobijali su otkaze sa radnih
mesta, uz druge vrste pritisaka, pretnji i ponižavanja, uključujući i proterivanje u Srbiju.
3. U prisustvu komandanta korpusa krizno-reagujućih snaga, britanskog generala Džeremi
Mekenzija,427 u RHEINDAZEL-u428 je uvedena u operativnu upotrebu novoformirana
multinacionalna divizija NATO, kao sastavni deo korpusa. Ova jedinica u svom sastavu ima
po jednu belgijsku, britansku i holandsku brigadu i nemačku 31.vdbr.
Deo OS Albanije na jugu zemlje duž albansko-grčke granice, i dalje se nalazi u povišenom
stepenu b/g. Za popunu ovih jedinica izvršena je delimična mobilizacija i upućen poziv
penzionisanim starešinama i oficirima koji su otpušteni sa posla da se jave u jedinice
u kojima su službovali. U 1. pd (Skadar) i 2. pd (Kuks) deo jedinica izvodi obuku van
garnizona mirnodopske lokacije.
U graničnim jedinicama intenzivirano je optičko-vizualno osmatranje zagraničnog
prostora. Povodom smenjivanja NGŠ i komandanta 1. armije u bugarskoj javnosti i dalje se
komentarišu i ističu kao mere koje su neuspele i zakasnile. Za teško stanje u BA SJI ističu,
da su pre svega krivi: konsultativni savet za nacionalnu bezbednost predsednika Republike,
Skupština, vlada, ekonomska situacija i neke strane ambasade. Dalje se u SJI ističe da je
strani faktor uticao da se Bugarska destabilizuje i dovede dotle da se ne može sama zaštititi
pri eventualnoj vojnoj opasnosti.
4. Državno i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske nastojaće da posetu Pape iskoristi
za afirmisanje zahteva za povratak svih teritorija pod svoju državnost, što bi moglo imati
direktnog odraza na vojne aktivnosti prema RSK u periodu koji predstoji.
NAČELNIK
pukovnik
za 429 Rade Orlić,
[………..v.r.]
M.P.430
Dostaviti: 7, 11, 15, 21. i 39. K
105. vazduhoplovnoj brigadi
101. ObC (poštom)
Donji Vakuf.
Karol Wojtyla, papa Ivan Pavao II.
427
Sir John Jeremy Mackenzie, britanski general.
428
Rheindahlen (Rheindahlen Military Complex), britanska baza kraj Mönchengladbacha, North Rhine-West­
phalia, Njemačka.
429
Dopisano rukom.
430
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
425
426

208

M.P.431
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5013.

117

1994., rujan 9.
[Knin]
Izvješće zapovjednika Glavnog štaba SVK načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije o
događajima na ratištu Cazinske krajine u području odgovornosti 39. korpusa SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI ŠTAB SVK

KABINET KOMANDANTA
Str. pov. Br. 188-58

09. 09. 1994. god.
NAČELNIKU GENERALŠTABA VOJSKE JUGOSLAVIJE
Vanredni borbeni izveštaj.–
Dana 01. 09. 1994. godine u zoni odgovornosti 39. korpusa na pravcu Glina – Vrnograč
u širem reonu Bosanske Bojne, nakon napadnih dejstava 4/24. pbr zauzeti su dominantni
položaji i popravljen taktički položaj u odnosu na naše snage, pri čemu su neprijatelju
nanešeni osetni gubitci. Dostignuta linija je posednuta sa dve čete iz dubine i organizovana
odbrana na novim položajima.
U ranim jutarnjim časovima 02. 09. 1994. godine neprijatelj je izvršio protivnapad,
iznenadio naše snage (koje su se opustile nakon početnog uspeha), razbio ih i odbacio na
početne položaje, pri čemu smo imali značajne gubitke 4 mrtva i 12 nestalih za koje se
predpostavlja da su takođe poginulih odnosno zarobljeni pa ubijeni.
Nakon detaljnog komisijskog ispitivanja događaja utvrđeno je sledeće:
–– akcija planirana i izvedena bez znanja Glavnog štaba SVK,
–– u planiranju i izvođenju izvršeno je niz propusta u rukovođenju i komandovanju,
–– nenamenska upotreba jedinica,
–– lažno izveštavanje od strane komande korpusa,
–– nepreduzimanje mera borbenog obezbeđenja,
–– krajnja nedisciplina nižeg nivoa komandovanja i boraca,
–– kukavičluk kod dela boračkog sastava, koji je u toku noći napustio položaje,
–– ne preduzimanje mera za spašavanje i izvlačenje ranjenika.
Posledice ovog, vrlo štetno se odražavaju na moral boraca i imaju negativan odraz na
političku situaciju na Baniji koja je inače opterećena sa bezbroj problema, koji su takođe
imali uticaja na ukupno stanje u jedinicama korpusa.
Zbog grubih propusta u rukovođenju i komandovanju u jedinicama u toku akcije i ranije
smenjeni su sa dužnosti:
431

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4353/3582, primljen 9. 9. 1994. u 15,55; predan u 16,00.

209

–– komandant korpusa pukovnik Letić Stanko
–– pomoćnik komandanta za pozadinu u komandi korpusa
–– pomoćnik NŠ za org. mob. i pers.432 poslove u komandi korpusa
–– komandant brigade pukovnik Mamula Jovo,
–– načelnik štaba u brigadi,
–– pomoćnik komandanta za pozadinu u komandi brigade,
–– načelnik artiljerije u komandi brigade.
Za vršioca dužnosti komandanta korpusa postavljen je pukovnik Gačić Žarko dosadašnji
načelnik štaba korpusa, raniji komandant 24. pbr koji se nakon završene ŠNO ove godine
vratio u Srpsku vojsku Krajine.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.433 M.P.434
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

118

1994., rujan 10.
[Knin]
Dopis Glavnog štaba SVK zapovjedniku UNPROFOR-a za Hrvatsku u vezi, po njihovom
mišljenju, krivih i zlonamjernih informacija o srpskoj vojsci i politici, koje dolaze od strane
UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

Int. Br. 40-61
10. 09. 1994. god.
KOMANDANTU UNPROFOR-a
generalu De Laprelu435
Gospodine generale,
Kako se približava kraj mandata UNPROFOR-a u RH i RSK hrvatska strana sve više nastoji
ubediti svoju i svetsku javnost da snage UN nisu potrebne na ovom prostoru. Nažalost da li
slučajno ili u dogovoru sa hrvatskim vrhovništvom, komanda UNPROFOR-a širi netačne i
zlonamjerne izjave o SVK. Kao dokaz ističem sledeće:
1. U popodnevnoj emisiji vesti Radio UN iz Zagreba 07. 09. 1994. godine objavljeno je:
“Srbi i dalje ispaljuju kasetne bombe na Cazin i Bužim što je povećalo broj civilnih žrtava…
Francuski mirovnjaci i dalje uništavaju neeksplodirane bombe pre nego što bi mogle ubiti
432
433
434
435

Načelnik štaba za organizacijske, mobilizacijske i personalne poslove.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab SVK, Kabinet komandanta.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4345, primljen 9. 9. 1994. u 8,00; predan u 9,20.
Bertrand de Sauville de La Presle.

210

slučajne prolaznike”. Dalje se navodi da su te bombe ispaljene od strane Srba u UNPA
zonama.
2. U izjavi za Rojter436 08. 09. 1994. godine Pol Risli437 zamenik potparola UN izjavljuje
da Srbi u sektoru Istok prete da će oboriti helikopter UNPROFOR-a, nazivajući deo RSK
“istočnom Hrvatskom”.
3. U direktnom javljanju BBS [BBC] u 12,00 č 09. 09. 1994. godine gospodin Pol Risli
ističe da u južnom Bihaćkom džepu Srbi iz RS i dalje tuku kasetnim bombama i da ih Srbi
iz UNPA zone podržavaju.
Gospodine generale, verujem da Vam nisu [poznate]438 ove izjave Vaših prestavnika za
štampu, pa Vas molim da te izjave demantujete. Ubeđen sam da delim Vaše mišljenje da
nas ove tendenciozne izjave samo udaljavaju od mira. One koriste samo onim mračnim
silama koje ne žele mir na ovom prostoru, silama koje žele rat i nedužno stradanje ljudi i
uništavanje materijalnih dobara. Vojni posmatrači i prestavnici UNPROFOR-a raspoređeni
su širom RSK. Molim da mi se dostave koordinate vatrenog položaja mog oruđa iz kojeg
je i kad gađana Cazinska krajina. Sva oruđa kojim raspolažu SVK su u magacinima i pod
kontrolom UNPROFOR-a te oni mogu potvrditi da li su kad i koje oruđe izvučeno iz
magacina.
Francuski mirovnjaci koji “uništavaju neeksplodirane mine” mogu potvrditi da li je bilo tih
mina i odakle su došle. Lično bih želeo videti sliku jedne takve “neeksplodirane mine”. Moje
je lično mišljenje da se radi o običnim tempiranim minama 120 i 122 mm koje ispaljuje
VRS odbijajući napad koji je Dudaković439 preduzeo na RS. To je opet neka muslimanska
podvala koju oni izmisle, a neprijatelji srpskog naroda prihvate, kad god im napad ne uspije
i kad pretrpe velike žrtve.
Kao profesionalni vojnik ne mogu poverovati da bi ste Vi i Vaša komanda pristali na
širenje netačnih informacija koje bi RH iskoristila za opravdavanje agresije na RSK. Vama
je dobro poznato da su predsednici Tuđman440 i Izetbegović441 potpisali ugovor o vojnom
savezu i zajedničkoj borbi protiv Srba. Vašu misiju hoću i želim tumačiti kao mirotvornu
i dobronamernu, a nikako podlu i agresorsku. Međutim, želim da Vas uverim da hrvatska
sredstva informisanja zloupotrebljavaju netačne izjave vaših predstavnika za štampu te svoju
javnost pripremaju za agresiju na RSK prenoseći sledeće:
– Splitska Slobodna Dalmacija od 07. 09. 1994. godine izveštavajući sa konferencije za
štampu UNPROFOR-a pored ostalog prenosi: “Vojni posmatrači izvestili su da je na Bihać
ispaljeno nekoliko kasetnih bombi… Ove bombe ispalili su Srbi iz UNPA zona…”
– Hrvatski Radio Zagreb u 07,00 časova 09. 09. 1994. godine preneo je vest da u napadu
na Bihać učestvuje 500 vojnika i 7 tenkova iz UNPA zone.
Gospodine generale, ovo je početak pripreme svetske i hrvatske javnosti za agresiju na RSK.
Molim Vas da preduzmete mere kako Vi i sve snage UNPROFOR-a u RSK ne bi bili
saučesnici stradanja nedužnih ljudi u RSK i RH. Molim Vas da nastavite Vašu mirotvornu
misiju koja Vam je poverena. Iskreno se nadam da ćete takvi i ostati.
S poštovanjem!
436
437
438
439
440
441

Reuters.
Paul Risley.
U izvorniku piše “prisutne”.
Atif.
Franjo.
Alija.

211

KOMANDANT SVK
General-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
M.P.442
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 14.

119

1994., rujan 12.
Knin
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o dozvoli Generalštaba Vojske
Jugoslavije za zapošljavanje civilnih osoba u SVK
GLAVNI ŠTAB SVK
Pov. br. 6-78
Knin, 12. 09. 1994. g.
Odobrenje za prijem CL na određeno vreme,
dostavlja.– KOMANDI_____________
Obaveštavamo Vas da je načelnik Pu GŠ VJ aktom pov. br. 9-319 od 01. 09. 1994. godine
odobrio prijem lica iz građanstva na službu u SVK vreme u trajanju od (5) meseci, sa
statusom CL u VJ. Popuna radnih mesta za koja je odobren prijem CL vrši se počevši od 01.
augusta do 31. decembra 1994. godine.
21. K
VOd Vojnić
1. jedan (1) načelnik organa za regrutaciju, popunu i mobilizaciju, VŠS
2. jedan (1) referent za regrutovanje, SSS
3. dva (2) referenta za mob. i kps., (1 VSS, 1 SSS)
Odeljak Krnjak:
4. jedan (1) načelnik odeljka, VŠS
5. jedan (1) referent za popunu i mobilizaciju, SSS
6. jedan (1) referent za regrutovanje, VSS
7. jedan (1) načelnik kancelarije, uj. daktilograf, SSS
Odeljak Slunj:
8. jedan (1) referent za regrutovanje, SSS
Prijem izvršiti na osnovu člana 120. Zakona o VJ, a rešenja o prijemu i postavljenju na
dužnost dostavite računskom centru MO VJ i Personalnoj upravi GŠ VJ.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
442

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

212

M.P.443
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

120

1994., rujan 12.
[Petrova Gora]
Izvješće 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o stanju oklopno-mehaniziranih postrojbi u
sastavu korpusa
KOMANDA KORDUNAŠKOG KORPUSA
Pov. br. 2227/1 444 POVERLJIVO
12. 09. 1994. godine
Načelniku OMJ
GŠ SVK
Izveštaj.–
Na osnovu Naređenja str. pov. br. 272-1 od 30. 08. 1994. godine, a u cilju sagledavanja
stanja roda OMJ u 21. korpusu podnosim,
s l e d e ć i i z v e š t a j.
1.- Organizacijsko-formacijska struktura roda OMJ 21. korpusa
U 21. korpusu rod OMJ formacijski je organizovan po sledećem:
– 21. okb sastava: – K-da
– OV
– 1.tč
– 2.tč
– mč BVP-80
– mč OT – M-60
– pozadinski vod
– tenkovska četa 11. pbr
– tenkovska četa 13. pbr
– tenkovska četa 19. pbr
Po naređenju K-danta 21. korpusa mč OT – M-60 podeljena je po 1 mv tenkovskim četama
pešadijskim brigadama. Rok realizacije ovog naređenja je do 20. 09. 1994. godine.
Ovakva organizacijsko-formacijska struktura obezbeđuje pokrivanje cele zone odgovornosti
i uspešno izvođenje odbrambenih i napadnih dejstava.
Naš predlog je da se formira još jedan Oklopni bataljon tako da 11. pbr ima okb, 13. pbr
okb, a 19. pbr mešovitu tenkovsku četu (4 tenka T-55 i 4 tenka T-34).
443
444

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Dopisano rukom.

213

Osim toga bio je jedan predlog formiranja okbr sastava: K-da, K-da stana, vod VP, izv. vod,
1. okbr, 2. okb, 3. mtbr, divizion PVO, mad, poz. četa.
I jedna i druga varijanta organizacijsko-formacijske strukture ima svoje dobre i slabe strane.
2.- Kadrovsko obezbeđenje i popuna
Rad OMJ u 21. korpusu popunjen je po formaciji. Kvantitet popune ne odgovara kvalitetu
popune. Podmlađivanje kadra se sprovodi planski i najviše je učinjeno u 21. okb, dok
popuna tenkovskih četa nije adekvatna i ne zadovoljava zahtevima.
Poseban problem čine školovanje kadra jer se ne odazivaju na kurseve i škole. Do sada
jednogodišnju školu u Banja Luci završila su dva (2) oficira a jedan se nalazi u školi i dva (2)
podoficira u trajanju od 6 meseci. Kurs komandira četa završila su 2 oficira.
Rezervni sastav na tenku M-84 je izvršio preobuku u trajanju 21 dan u NC OMJ – Banja
Luka. Vojni rok na tenku M-84 završilo je 15 vojnika, sada se nalazi na odsluženju 59
regruta i 4 regruta na tenku T-55. U planu je za Oktobar 10 regruta za vozače tenka T-55
na Manjači.
U sastavu roda ima 6 AVL (5 oficira i 1 podoficir), od toga 1 N OMJ, 1 zamenik k-danta
bataljona, 3 komandira četa i 1-kdir tenk. voda i k-dir tenka za izvlačenje.
Osim toga u 21. okb ima 3 podoficira AVL (tehničar, vezista i pešadinac).
I pored velikog problema u izboru kadra za rod OMJ ipak možemo zaključiti da je u
rodu učinjen napredak i da sada predstoji popuna tenkovskih četa pbr mlađim kadrom.
Popunjenost roda vidi se iz Prilog broj 1.
3.- Obučenost i uvežbanost
Kroz kadrovsku problematiku istaknuta je i obuka kadrova kako starešina tako i vojnika.
Obuka u rodu se izvodi ali i tu ima ogromnih problema posebno kod rezervnog sastava
koji smatra da nakon 3 godine nije potrebna neka obuka već samo održavanje tenkova i
sredstava.
Uslovi razmeštaja četa posebno posle Zagrebačkog sporazuma onemogućili su izvođenje
pokreta, već jedinice su statične. Nešto pokreta je izvršeno prema granici sa 5. korpusom
spremno za izvršenje zadatka. Poseban problem obuke čini gorivo.
I pored toga smatramo da su jedinice obučene za izvršavanje namenskih zadataka. Razmeštaj
jedinica i smeštaj po kućama ne omogućava držanje reda, rada i discipline.
Smenski rad također usložava rad.
4.- Stanje borbene tehnike, smeštaj, čuvanje i održavanje
Borbena tehnika roda OMJ funkcionalno je ispravna 90%. Neispravno funkcionira 1 tenk
M-84, 2 BVP-80, 3 OT – M-60, 1 tenk T-55 i 2 tenka T-34.
Kvarovi na tenkovima su lakše prirode i mogu se osposobiti da 1 tenk M-84 je u radu i bit
će kvar otklonjen u kratkom roku. Svih 10 BVP-80 će se osposobiti, ostaje 1 BVP-80 zbog
rezervnog dela koga ne možemo nabaviti.
OT M-60 su u slabom stanju i kvarovi su na 3 teže prirode. Nastoji se da se i oni osposobe.
Poseban problem su niš. sprave za noćno osmatranje i gađanje.
Stanje borbene tehnike vidi se iz Priloga broj 2.
Smeštaj borbene tehnike nije obezbeđen i već su 3 zime na otvorenom. Nešto je bilo rešeno
za 21. okb ali posle Zagrebačkog sporazuma i to je narušeno. Sredstva ne poseduju cerade.
U toku su pripreme za smeštaj b/t pod nastrešnice ukoliko to situacija bude dozvoljavala.
Održavanje borbene tehnike je složeno. U Korpusu nema rezervnih delova, a ni stručne
radne snage posebno za tenk M-84 i BVP-80.
214

Nešto odrađuje Vojska RS ali to je nedovoljno jer i oni nemaju rezervne delove.
Već tri godine na tenkovima nisu menjani prečistači za gorivo i oni su u stanju raspadanja
tako da neki tenkovi nemaju prečistače. Za sada osnovno i tehničko održavanje sredstava
kao i opravke je u funkciji posade i priučenih majstora i ispomoći iz Banja Luke.
I pored ovih problema, uslova čuvanja, neimanje r/d stanje b/t je dobro.
Zabrinjava gorivo posebno u zimskim uslovima i već sada mora se razmišljati o zameni goriva
sa D-1 jer smo prošlu zimu imali ogromnih problema sa zamrzavanjem cevi i prečistača.
Potrebno je ovom problemu posvetiti punu pažnju ukoliko želimo očuvati postojeću b/g.
5.- Problemi popune roda OMJ
Stalna b/g jedinica OMJ 50% a većim delom i puna b/g i te kako utiče na odaziv i popunu
roda. Stariji deo v/o lekarskim putem traži da se oslobodi iz roda. Mogućnost potpisivanja
ugovor i profesionalizacija vojske RSK imale su u rodu pored pozitivnih efekata i negativne
efekte. Problem je što su ugovore isključivo potpisali v/o na starešinskim dužnostima, tako
da u tenku K-dir tenka prima više od ostalih članova posade zajedno.
Predlažem da se što pre iznađu mogućnosti da svi imaju pravo potpisati ugovor i da nestanu
razlike a osim toga ljudi neće bežati iz roda, radi toga što nemaju prehraniti porodicu.
Osim toga predlažem da tenkovske čete pbr u ratu i miru imaju istu formaciju to jest da četa
bude u miru i ratu, ista. Napominjem da je sada u miru vod u ratu četa..
Drugo, treba rešiti da oni koji završe oficirsku i podoficirsku školu u Banja Luci kao
stimulans budu plaćeni kao AVL, ako ne iz VJ da to reguliše vojska RS po istom platnom
sistemu. Generacije koje su do sada završile nisu rešile ovaj problem i ako im je bilo obećano
da će ih plaćati VJ. Sve ovo i te kako ima uticaja na moral i odaziv u rod OMJ.
NB/BB
NAČELNIK OMJ
pukovnik
Nikola Bobić, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

121

1994., rujan 12.
[Korenica]
Obavještajno izvješće 15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o situaciji na bojištu u
području odgovornosti korpusa
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ za Ob. poslove
STR. POV. Br. 571-120
12. 09. 1994.
Obaveštajni izveštaj
dostavlja.–
215

GŠ SV RSK – Organu za Ob. poslove
Od poslednjeg izveštaja prikupljeni su sledeći podaci:
1. Aktivnosti Ob – izviđačkih organa i jedinica:
– Aktivnosti neprijateljskih vojnika na Velebitu se pojačava a očituje se u sledećem:
hrvatska vojska posela je položaje na Prosinama i utvrđuje položaje. Izašla je na prostor
između V.445 i M.446 Bila odakle su otvarali vatru prema našim položajima 08. 09. oko
11,00 časova. Preleti helikoptera HV preko Velebita su učestali, uglavnom se spuštaju
na Dušice gdje se zadržava oko 15 minuta. IG HV spuštaju se iznad naših položaja
na Stajinama. Iz rejona Jezero izvode se izviđačke aktivnosti prema Medačkom dolcu.
Detonacije sa suprotne strane se čuju svakodnevno što ukazuje na probijanje puteva ka
vrhu Velebita.
– Provokacija neprijatelja iz pešadijskog naoružanja bilo je i u rejonu Kapele (Kunićki
kosanjak) sa Krčevina prema Visokom brdu.
2. Elektronskim izviđanjem:
– Intenzitet radio veza na Kapeli i području između Brinja i Ogulina znatno je pojačan u
poslednjih nekoliko dana a povećan je i broj učesnika.
– Sa pogodnih, neutvrđenih lokacija osmatračnica, HV svakodnevno osmatra događaje i
aktivnosti u širem području Plaškog.
– U širem rejonu Gospića angažovano je više vučnih vozova za prevoz tehnike, relacije
nepoznate.
– Muslimanska vojska (5. K) trpi značajne gubitke od snaga VRS a ima velik broj i ranjenih.
U razgovoru Rasima Delića i pripadnika muslimanske organizacije iz Francuske Delić
govori,
–– da je Mladić447 otpočeo najveću ofanzivu na njihovu državu a najači udar je od B.448
Novog, prema Bužimu i Bihaću.
–– da Srbi ne postižu za sada veće uspjehe.
–– da Srbi nisu odustali od svog cilja Velike Srbije i napadaju iz RS i RSK ali da neće
uspjeti dok je i jedan Bošnjak živ.
–– da je MV do sada bila u funkciji odbrane ali da će sada krenuti u oslobađanje cele
Bosne.
–– odaje priznanje organizaciji za dosadašnju pomoć i traži pomoć prvenstveno u odjeći,
obući i naoružanju.
–– sugovornik mu obećava svu moguću pomoć.
ZAKLJUČAK:
Aktivnosti HV na Velebitu i Kapeli se nastavljaju do sada su to uglavnom bile izviđačke
aktivnosti a sada većim delom su posednuti položaji u tampon zoni na ovim područjima.
Posednuti položaji se odmah utvrđuju i izgrađuju putevi dotura sa hrvatske strane. Sa
velikim uspjehom se mogu osmatrati gotovo celokupna zona odgovornosti 9. mtbr i 70. pbr
sa Velebita i Kapele što naše jedinice stavlja u nepovoljniji položaj. Intenziviranje aktivnosti
na Velebitu podsjeća na iste aktivnosti pre napada HV na Divoselo prošle godine na što se
mora obratiti posebna pažnja.
445
446
447
448

Velikog.
Malog.
Ratko.
Bosanskog.

216

Za 449 PNŠ za Obp
Potpukovnik
PETROVIĆ DRAGOSLAV
[……………v.r.] M.P.450
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

122

1994., rujan 13.
Knin
Zapovijed vrhovnog zapovjednika SVK vojnim i civilnim vlastima za poštivanje zakonitosti
u vođenju i zapovijedanju Srpskom vojskom Krajine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
VRHOVNI KOMANDANT
Str. pov. br. 020/-188-59/94
Knin, 13. 09. 1994. g.
Regulisanje nadležnosti u sistemu RiK-a SVK,
naređenje, dostavlja.–
U zadnje vreme učestale su pojave da se pojedini predstavnici državnih organa vlasti, kao i
neke javne političke ličnosti, neovlašteno mešaju u poslove rukovođenja i komandovanja,
koji su u striktnoj nadležnosti komandi SVK.
U cilju dosljednog i efikasnog sprovođenja načela RiK-a,
N A R E Đ U J E M:
1. Pitanja upotrebe jedinice, izdavanje TMS kao i druga pitanja od vitalnog i strategijskog
značaja za funkcionisanje SVK i odbranu državne teritorije, su u isključivoj nadležnosti
komandanta SVK; general-majora Milana Čeleketića, i njegovog formacijskog zamenika,
N GŠ SVK.
2. Obezbediti prisustvo predstavnika SVK na sastancima koje organizuju nosioci državnosti
političkih funkcija. Zaključke sa tih sastanaka ne prihvatati u naredbodavnoj formi već
kritički izučiti i proslediti GŠ SVK na razmatranje i donošenje stava.
3. Komandant SVK će me blagovremeno izveštavati o odlukama donesenim na gore
navedenim sastancima. Stav VSO RSK po tim pitanjima biće konačan i jedino merodavan.
VRHOVNI KOMANDANT
Milan Martić
449
450

Dopisano rukom.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1921, primljen 12. 9. 1994. u 18,00; predan u 20,30.

217

M.P.451 M.P.452
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. OS-0795-146.

123

1994., rujan 13.
Glina
Izvješće Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama o stanju u 33. pbr SVK i na
bojištu u području odgovornosti brigade
VOJNA POŠTA 9136
SP Br. 1093-3
13. 09. 1994. godine M.P.453
GLINA
Stanje u 33. pbr
informaciju, dostavlja.–
24., 26. i 31. pbr
31. pbr predati SOD “C”
Dana 12. 09. 1994. godine oko 09,00 časova muslimanske snage su izvršile napad na
položaje 1. i 2. pb 33. pbr u širem rejonu Ćulum kose. Došlo je do manjeg pomeranja linije
fronta i to u rejonu Ćulum kose, po dubini šuma Šašava. Linija fronta je stabilizovana s tim
što su izgubljeni položaji na Ćulum kosi, ostala linija odbrane ostala je nepromenjena.
U toku b/d naši gubici su: 2 poginula (oba komandira vodova), 6 nestalih, 8 ranjenih. Svi
mrtvi i ranjeni su izvučeni. Preduzimaju se mere da se povrate izgubljeni položaji.
Detaljna informacija i analiza svih uzroka i posledica ovih dejstava koja su slična dejstvima
u rejonu Gradine 01. 09. 1994. i 02. 09. 1994. godine biti će izvršena po okončanju b/d i
potpunoj stabilizaciji fronta. Sprečiti širenje svih glasina i iseljavanje sela sa opštine Dvor, o
hiljadama muslimana koji napadaju, o desetkovanim jedinicama i sl.
KOMANDANT
pukovnik
Žarko Gačić
RM/NI M.P.454
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 45.
451
452
453
454

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3957, primljen 13. 9. 1994. u 17,00; predan u 17,15.
Prijemni pečat: Komanda 18. korpusa, str. pov. br. 18-1055, 13. 9. 1994.
Prijemni pečat: Vojna pošta 9144, str. pov. br. 757-1, 14. 9. 1994., Sisak-Caprag.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1434, primljen 13. 9. 1994. u 14,55.

218

124

1994., rujan 13.
Petrinja
Obavijest 31. pbr SVK podređenim postrojbama o borbenim djelovanjima u području
odgovornosti 24. pbr SVK
VOJNA POŠTA

9142

SP Br. 27-87

13. 09. 1994. god.

PETRINJA
Informacija potčinjenim jedinicama, dostavlja.–
_________________
Zagrebački sporazum o prekidu borbenih dejstava sa ustaškom stranom u zoni odgovornosti
korpusa se poštuje. Stanje bezbednosti granice prema snagama 5. K tzv. A BiH je vrlo
složeno. Komanda 24. pbr točnije NŠ brigade po odobrenju K-danta 39. K u toku 01. 09.
1994. g. poseo je povoljnije položaje u rejonu Cazinske krajine /Bojna455-Glinica/ gde su
živeli i žive Srbi. Akcija zauzimanja položaja pripremana je u strogoj tajnosti i realizovana
brzo i efikasno. U b/d je učestvovao izviđački vod i vod vojne policije iz 24. pbr /39 boraca/.
Za vreme b/d lakše je ranjen jedan borac.
Oslobođeno područje trebale su držati 4/4 pb i 1/5. pb 24. pbr. Prednju liniju sa k-dirima
četa i K-dantom bataljona obišli su lično K-dant 39. K i NŠ 24. pbr i izdali precizan zadatak.
Umesto da se pristupi utvrđivanju položaja oko 24,00 časova 01. 09. 1994. g. k-dir 4/4 pb
izvestio je zamenika K-danta 4. pb da četa namerava napustiti položaj. Zamenik K-danta
4. pb je zamolio da ostanu do 02. 09. 1994. godine. K-dir je prihvatio ali dok se k-dir čete
vratio u jedinicu položaj su napustili svi borci sem k-dira čete i 3-5 boraca.
02. 09. 1994. g. u 04,00 časova ova grupa boraca čula je aktiviranje 4 PPM u međuprostoru
između četa, ali nisu reagovali misleći da su ih aktivirale domaće životinje.
Balije su napad otpočele 02. 09. 1994. g. u 06,00 časova bukom i pucnjavom stvorile
pometnju i rasulo u pomenutim jedinicama 24. pbr.
Napad je trajao 60 minuta. U tom periodu poginula su 4 borca, ranjeno 19, a nestalo 12
boraca. Uz velike napore K-danta 4. pb i NŠ 24. pbr uspeli su zaustaviti rasulo jedinica,
organizovati nekakvu odbranu gubeći 3-5 km teritorije. Gubici neprijatelja su nepoznati.
03. 09. 1994. g. angažovanjem svežih snaga 24. pbr linije odbrane pomerene su na one koje
su bile pre ovih borbi, tačnije 31. 08. 1994. g. U bolnici je zadržano 8 ranjenih dok su ostali
otpušteni. Drugog dana 12. 09. 1994. g. u 10,20 časova snage 5. K tzv. A BiH izvršile su
napad 2/33. pbr u rejonu Ćulum Kose. Borbena dejstva još traju. Stanje je ozbiljno ali naše
jedinice drže situaciju pod kontrolom. Do sada je 1 borac poginuo a 5 je ranjeno.
Komisija naša i “Balijska” za razmenu nestalih boraca i UNPROFOR pokušavaju izvršiti
razmenu ali “balije” se neodgovorno ponašaju, a provociraju naše članove komisije. Kada će
se razmena izvršiti za sada je nepoznato.
Iz ovih događaja karakteristično je sledeće:
455

Bosanska Bojna.

219

1. Prisutna je velika nebudnost posebno u prvom slučaju tako da su “balije” koristeći noć i
vrlo slabo borbeno obezbeđenje uspele da dođu iza leđa naših jedinica.
2. Nije bilo evidencije koji su borci angažovani u borbi, to nema ni k-dir odelenja, ni voda,
ni čete, čime je ozbiljno narušen sistem rukovođenja i komandovanja iz čega proizlaze
ovakove tragične posledice.
3. U prvom slučaju čete su bile čak i izmešane, što je stvarno neshvatljivo pa se postavlja
pitanje dali su izdavane i zapovesti. /Ovo se dešava i kod nas, informisanje u 3/4 . pb vrše
provokatori i dezerteri iz 4. pb 24. pbr, koji lažu i daju netačne informacije – ove odmah
pohapsiti/.
4. 
Po jedinicama vršljaju najviše provokatori šireći glasine i dezinformacije znatno
komplicirajući situaciju a nadležni organi iz K-di ne preduzimaju efikasne mere jer ih
nisu ni pripremili pre b/d.
5. Jedinice izvršenje borbenih zadataka idu nepopunjene po formaciji čemu K-da teško ili
vrlo slabo izvršavaju zadatke uz poražavajuće gubitke.
6. Ranjeni su nažalost u prvom slučaju sami sebi ukazivali pomoć a mrtve niko nije izvlačio.
Briga o saborcu je potpuno zatajila.
7. O stanju u području zahvaćenom b/d preko sredstava informisanja objektivno i istinito
izveštavati javnost, čime sprečavati paniku i rasulo.
8. Verovatno je da borci u borbu kreću sa jednim okvirom.
Sa informacijom upoznati K-dante i k-dire svih nivoa /zaključno sa odelenjem/ a vojnike
izvodno uz motivaciju da samoorganizovani i disciplinovani možemo izvršavati zadatke i
spasiti se genocida koji nam priprema neprijatelj.
PK za MV i PPA
kapetan I klase
Jančić Jovan, [v.r.]
M.P.456
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 10.

125

1994., rujan 13.
Petrinja
Obavijest 31. pbr SVK Komandi 4. pb o pregovorima s ABiH u vezi razmjene zarobljenih i
poginulih vojnika
VOJNA POŠTA

9142

SP Br. 27-86

13. 09. 1994. god.

PETRINJA
456

Okrugli pečat: Vojna pošta 9142, Petrinja.

220

Kontakti sa muslimanskom stranom, informacija.–
KOMANDI
4. pb 457
GŠ SVK svojom naredbom imenovao je komisiju za razmenu zarobljenih i ranjenih lica,
te razmenu posmrtnih ostataka pripadnika vojske strana u sukobu za područje Banije i
Korduna. Preko predstavnika sektora “Sever” UNPROFOR-a u Topuskom, muslimanska
strana ponudila je našoj strani 17 leševa plus jedan zarobljen naš borac nastradalih 02. 09.
1994. godine u rejonu Gradina – Urge – Pržine kod B.458 Bojne.
Komisija je posredstvom UNPROFOR-a, stupila u kontakt sa komisijom 5. K muslimanske
vojske dana 10. 09. 1994. godine u s. Maljevac.
Na sastanku su predstavnici 5. K ponudili našoj strani samo 9 leševa poginulih naših boraca.
Naša strana insistirala je na razgovoru o jednom zarobljenom vojniku SVK i 17 leševa naših
boraca.
Budući muslimanska strana nije bila spremna razgovarati o dogovorenim zahtevima komisije
su se razišle uz dogovor da će razgovori biti nastavljeni 11. 09. 1994. godine u 12,00 časova
sa UN u s. Maljevac.
Dana 11. 09. 1994. g. naša komisija čekala je na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme.
Preko predstavnika UNPROFOR-a muslimanska strana obavijestila je našu komisiju da se
sastanak odlaže – bez objašnjenja razloga i naznačenja vremena kada bi do sastanka moglo
doći. Naša komisija angažovala je predstavnike MK Crvenog krsta i UN u cilju kontakata
sa predstavnicima 5. K muslimanske vojske radi isporuke zarobljenog vojnika i posmrtnih
ostataka poginulih boraca SVK. Informaciju koristiti u radu u jedinici.
PK za MV I PPA
kapetan I klase
Jančić Jovan, [v.r.]
M.P.459
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 2.

126

1994., rujan 14.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o problemima u provedbi
Zagrebačkog sporazuma u području odgovornosti korpusa
VOJNA TAJNA – POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
457
458
459

Dopisano rukom.
Bosanske.
Okrugli pečat: Vojna pošta 9142, Petrinja.

221

Pov. br. 18-1059
14. 09. 1994. godine
Informaciju o održanom sastanku, dostavlja.–
GŠ SVK
– na ličnost gen. Čeleketića460 –
Dana 14. 09. 1994. godine u Komandi Korpusa održan je sastanak između gen. Šarma461
k-danta Sektora Zapad i k-danta 18. K u vezi problema nastalog samovoljnim premeštanjem
kontrolnog punkta hrvatske policije kod Bukovčanske ulice u Lipiku.
U momentu izbijanja incidenta k-da Korpusa zamoljena je od strane UNPROFOR-a da se
uzdrži od bilo kakvih reakcija i omogući UNPROFOR-u da problem reši u naredna 2-3
dana. Od tada je prošlo više od mesec dana, a rešenje je tražio i g. Akaši462 sa predstavnicima
hrvatske vlasti u Zagrebu.
Dana 08. 09. 1994. godine gen. Šarma predložio je kompromisno rešenje puk. Babiću.463
Suština predloga je u sledećem:
1. Da se hrvatski punkt vrati na početnu poziciju, to jest preko mosta na r. Šeovica u pravcu
Lipika, a da UNPROFOR postavi punktove po sledećem:
a) na mostu na r. Šeovici
b) u sredini Bukovčanske ulice
c) na putu Lipik-Okučani ispod brda Mačkovac.
2. Da na novopostavljene punktove u Bukovčanskoj i pod Mačkovcem mogu ići zajedničke
patrole civilne policije i UNPROFOR-a sa naše i hrvatske strane.
Komanda Korpusa odbila je takvo rešenje aktom koji vam se također dostavlja.
Razlozi za odbijanje predloga su sledeći:
1. Procenili smo, a to se kasnije u razgovoru sa predstavnicima UNPROFOR-a pokazalo
kao tačno, da je to u stvari predlog hrvatske strane.
2. Samovoljno premeštanje punkta je flagrantno kršenje slova i duha Zagrebačkog sporazuma,
u incidentu nije učestvovala naša strana i nema razloga da čini ustupke UNPROFOR-u ili
hrvatskoj strani.
3. Pomenutim rešenjem se u stvari stvara tampon zona za hrvatsku stranu na teritoriji koja
ona nikad ranije nije kontrolisala. Na ovaj način oni bi pod svoju kontrolu stavili i veći deo
lipičkog i pakračkog polja.
Postoje osnovne indicije da bi odmah pristupili opravci kuća u D.464 Čagliću i Bukovčanskoj
(do novo uspostavljenih punktova) jer su takav zahtev izneli prije 2 meseca, a potom
verovatno i naseljavanje izbeglica što bi imalo veoma negativne efekte na naše borce i
stanovništvo. Time bi se stvorili uslovi i za izbijanje incidenata sa obe strane.
Na današnjem sastanku general je ponovo obrazlagao navedeni predlog dopunjen njegovim
mišljenjem da ni jedna strana ne bi imala suverenitet nad prostorom koji kontroliše
zajedničkim patrolama, ali zato ne može davati nikakve garancije. Stav da se predlog odbije
usaglašen je i sa k-dom brigade u Pakracu i najvišim organima vlasti u opštini Pakrac.
460
461
462
463
464

Milan.
Saroj Raj Sharma.
Yasushi Akashi.
Lazo.
Donji.

222

Pošto je prekršaj hrvatske strane očigledan tražili smo od K-de Sektora Zapad da uspostavi
prvobitno stanje bez ikakvih ustupaka sa naše strane. General je izjavio da će sa sadržajem
današnjeg razgovora upoznati k-du u Zagrebu te da će naš pismeni odgovor proslediti gen.
De la Prelu.465 Predlažemo da ako problem bude rešavala Centralna komisija, ne prihvati
bilo kakav odgovor bez konsultacija sa K-dom Korpusa.
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.466
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

127

1994., rujan 15.
[Knin]
Izvješće Ministarstva obrane RSK o rezultatima ispitivanja raketnog lansera zrakoplovnih
bombi
“VOJNA TAJNA”
“POVERLJIVO”
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Pov. br. 1627-5
15. 09. 1994. godine
Informacija o ispitivanju raketnog lansera avio bombi

arhiva

Ispitivanje prototipa raketnog lansera avio bombi od 100 i 250 kg urađeno je u vremenu od
12. do 14. 09. 1994. godine.
Ispitivanje je vršila stručna ekipa iz Vojske Jugoslavije, a ispitivanju su prisustvovali:
–– predstavnici MO RSK, Branko Dobrijević i ppk. Simo Mihajlović
–– predstavnik preduzeća “Banijametal” iz Dvora na Uni
–– predstavnik 39. K, puk. Janjanin Stevo
–– predstavnik 1. KK.
Realizacija programa ispitivanja vršena je u dve faze:
1. Pregled, kompletiranje, taktički prijem sredstava i obuka poslužilaca
2. Ispitivanje gađanjem.
1. Faza je realizovana 12. i 13. 09. 1994. u preduzeću. Komisija je utvrdila da je sredstvo
kompletirano i spremno za izvršenje gađanja, a poslužioci u dovoljnoj meri obučeni za
izvršenje zadatka.
465
466

Bertrand de Sauville de La Presle.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

223

2. Ispitivanje gađanjem izvršeno je na liniji dodira sa neprijateljem, u podršci 1. KK, a po
zahtevu i odluci načelnika artiljerije GŠ VRS.
Gađani su stvarni ciljevi i to sa:
– 4 avio bombe od 100 kg, sa 3 raketna motora na daljinama 6-6,5 km
– 1 avio bomba od 250 kg, sa 4 raketna motora na daljini 8 km.
U toku gađanja lanser je imao ispravnu funkciju i sve bombe uspješno su lansirane na
zadate ciljeve. Posle gađanja na lanseru nije bilo oštećenja osim električnih kablova, koji
su predviđeni da se menjaju posle određenog broja opaljenja.
Za gađanje je utrošeno 5 avio bomba (4+1) i 16 raketnih motora “Grad 122”.
U rezervama još uvek imamo dovoljno avio bombi ali više nema raketnih motora.
Detaljan izveštaj o ispitivanju dostaviće stručna ekipa Vojske Jugoslavije, a po zahtevima
propisa o kvalitetu proizvoda, koji važe za sredstvo VJ.
Zaključak:
1. Razvoj prototipa raketnog lansera aviobombi i elemenata za kompletiranje ubojnih
sredstava je završen i sredstvo se može uvesti u naoružanje i staviti na upotrebu. (Sada se
lanser nalazi u 31/39.K).
2. Nije opravdano ići na dalju proizvodnju lansera dok se ne obezbedi potrebna količina
raketnih motora “Grad 122”, a to je 100 raketnih motora po lanseru ili 56/k (30
aviobombi od 100 ili 250 kg).
3. Preduzeće “Banijametal” je u mogućnosti da proizvodi lansere i elemente za kompletiranje
ubojnih sredstava uz povremenu stručnu pomoć i kontrolu stručne ekipe iz Vojske
Jugoslavije i u obavezi je da do 15. 10. 1994. godine napiše uputstvo za rukovanje,
čuvanje i održavanje.
SM/SN
PRISUSTVOVALI ISPITIVANJU
1. Branko Dobrijević, [v.r.]
2. ppk. Simo Mihajlović, [v.r.]
M.P.467
Dostavljeno:
– arhiva
– Ministru odbrane
– Odelenju za VPD
– GŠ SVK
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HIC, A-032-001.

128

1994., rujan 16.
[Kistanje]
Dopis 2. pbr SVK kojim se 1. graničnoj četi dostavlja redovno operativno izvješće Glavnog
štaba SVK o stanju na ratištima

467

Okrugli pečat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.

224

KOMANDA 2. pbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 1137-2 468 STROGO POVERLJIVO
16. 09. 1994.
Redovni operativni izveštaj
GŠ SVK dostavlja–

KOMANDA 1 gč 469

1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
a/ Oružane snage Republike Hrvatske
U proteklom periodu su smanjene vežbovne aktivnosti i pokreti HV na čitavom ratištu
Hrvatske. načajnije je pojačana izviđačka aktivnost duž čitave linije razdvajanja sa
provokativnim dejstvima na Velebitu, Kapeli i na istočnom delu fronta prema 11. K SVK.
Tokom jula i augusta meseca su dodeljeni pozivi v/o za javljanje u ratne jedinice u septembru,
a posebno posle 15. 09. 1994. god. Nastoji se ostvariti potpuna kontrola nad kretanjem lica
kako bi se sprečila opstrukcija i obezbedila popuna jedinica po planiranoj dinamici.
1.1.- Južno vojište
Zbog zaoštravanja odnosa u okviru muslimansko-hrvatske konfederacije deo jedinica ZP
Split je stavljen u stanje povišene b/g sa težištem angažovanja na kontroli rejona i pravaca
koji izvode prema Centralnoj Bosni. Aktivnosti prema 7. K SVK bez posebne promene.
1.2.- Centralno vojište
Duž čitavog fronta vrše se radovi na uređenju teritorije tempom koji je i ranije registrovan.
Visoki oficiri iz Glavnog stožera HV svakodnevno obilaze jedinice, a ova aktivnost dovodi
se u vezu sa posetom Pape470. ojačana aktivnost HV oseća se posebno na Kapeli i na pravcu
koji preko Slunja izvodi ka Cazinskoj krajini.
1.3.- Istočno vojište
Koncentrisanje i grupisanje snaga HV na ovom vojištu bez promene. Težište interesovanja
i mogućeg angažovanja je prema Srpskoj Posavini i Koridoru. Neprijatelj na ovom vojištu
intenzivno vrši izviđanje. Pripadnici 11. K SVK su zarobili dvojicu pripadnika HV.
b/ Stanje u bivšoj BiH
Zoštravanje odnosa u okviru muslimansko-hrvatske konfederacije je sve izvesnije, a
arogantnost muslimana prema Hrvatima prisutna je i u Bihaću, posebno zbog pasivnog
odnosa HVO u borbama sa NO AP ZB. Napetost u Centralnoj Bosni je sve veća, a
manji sukobi između Muslimana i Hrvata su svakodnevni. Muslimanski fundamentalisti
su zaneseni idejom o jedinstvenoj muslimanskoj BiH i sa tih pozicija nastupaju prema
Srbima, a ništa manje ni prema Hrvatima. Da bi materijalizovali takvu ideju vrše neskrivene
pripreme za ofenzivu većih razmera na čitavom području BiH.
c) Stanje u Cazinskoj krajini
Nakon pobede nad snagama NO AP ZB 5.K tzv. A BiH je nastavio borbe sa 39. K SVK i 2.
KK VRS. Arogantno i bezobzirno ponašanje pripadnika 5. K prisutno je na svakom koraku.
Arogantnost je izvršena prema SVK nakon borbi sa 24. pbr 39. K, a ogleda se u odbijanju
pregovora o razmeni poginulih i ranjenih s jedne i druge strane.
468
469
470

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Karol Wojtyla, papa Ivan Pavao II.

225

Težište dejstava snaga 5. K je prema 2. KK i to Grabežu, Alibegovića Kose, Krupi471 i Otoci.
Planiraju dejstva i prema Novom Gradu472. Sve su učestaliji podaci o planovima 5. K da u
sadejstvu sa snagama RH izvrše presecanje RSK na Baniji i Kordunu.
Logističku podršku imaju od UNPROFOR-a i NATO kroz akciju “Padobran”. Šverc sa
RSK se nastavlja, a posebno je tražena nafta i benzin za šta se plaćaju i izuzetno veliki iznosi.
Pripadnici UNPROFOR-a na teritoriji RSK, kao i oni stacionirani u Cazinskoj krajini su
naklonjeni muslimanima. U izveštajima koje su upućivali povodom poslednjih događaja
i borbi svu odgovornost prebacuju na srpsku stranu, a u zaključku izveštaja navode da je
jedini isključivi cilj dejstava artiljerije srpske strane bilo civilno stanovništvo i objekti koji
nisu posednuti muslimanskom vojskom. Ovakav izveštaj je naručen radi podgrejavanja
javnosti za novu osudu srpske strane. U izveštaju se posebno naglašava brutalna upotreba
“Orkana” na Bihać od čega je bilo više civilnih žrtava.
Stanje u izbegličkim kampovima muslimana iz AP ZB je vrlo složeno, a među izbeglicama
ima i onih koji po drugim osnova žele napustiti Cazinsku krajinu ili da su kao provokatori
i ubačeni kao izbeglice. Postoji verovatnoća da će Hrvatska dozvoliti prolaz jednom delu
izbeglica čemu se muslimanska vlada u Sarajevu protivi i što je još jedan u nizu generatora
nesloge. Fikret Abdić koristi izbeglice kao scenu za ciljeve koji još uvek nisu dovoljno jasni.
d) Zaključci i predviđanja
1.- Ne treba očekivati veća napadna dejstva HV na RSK zbog niza okolnosti koje ih u tome
sprečavaju.
2.- Provokativna i demonstrativna dejstva su moguća, posebno na pravcima koji izvode
prema Cazinskoj Krajini, Srpskoj Posavini i Koridoru.
3.- Realno je očekivati nastavak borbi sa 5. K većeg intenziteta kako prema VRS tako i
prema SVK.
2. NAŠE SNAGE
Težište rada komandi i jedinica SVK u ovom izveštajnom periodu bilo na preduzimanju
mera u podizanju b/g jedinica s obzirom na isticanje mandata UNPROFOR-a. Posebno
ističemo sledeće mere i aktivnosti:
– postepeno narastanje jedinica tako da do kritičnog momenta budu popunjene 100%,
– provera sistema komandovanja,
– provera zaprečavanja ispred p/k i dopunsko zaprečavanje,
– pojačano izviđanje i osmatranje neprijatelja,
– provera sredstava za podršku i sistema PVO kao i ostalih MTS.
Dana 01. 09. 1994. god. k-nt 39. K preuzeo je akciju na pravcu Glina– s. Vrnograč u
širem rejonu Bosanske Bojne s ciljem popravljanja taktičkog položaja. Nakon napadnih
dejstava 4/24. pbr zauzeti su dominantni objekti i popravljen taktički položaj, pri čemu su
neprijatelju nanešeni osetni gubici.
U ranim jutarnjim časovima 02. 09. 1994. god. neprijatelj je izvršio protivnapad,
iznenadio naše snage (koje su se opustile nakon početnog uspeha), razbio ih i odbacio na
početne položaje, pri čemu smo imali značajne gubitke 4 poginula, 12 nestalih za koje se
predpostavlja da su također poginuli odnosno zarobljeni pa ubijeni i 12 ranjenih boraca.
Nakon detaljnog komisijskog ispitivanja događaja utvrđeno je sledeće:
– akcija planirana i izvedena bez znanja GŠ SVK,
471
472

Bosanska Krupa.
Bosanski Novi.

226

– u planiranju i izvođenju učinjeno je niz propusta u RiK,
– nenamenska upotreba jedinica,
– lažno izveštavanje od strane komande korpusa,
– ne preduzimanje mera borbenog obezbeđenja,
– krajnja nedisciplina nižeg nivoa komandovanja i boraca,
– kukavičluk kod dela boračkog sastava, koji je u toku noći napustio položaje,
– ne preduzimanje mera za spašavanje i izvlačenje ranjenika.
Posledice ovog događaja, vrlo štetno se odražava na moral boraca i imaju negativan odraz na
političku situaciju na Baniji koja je inače opterećena sa bezbroj problema, koji su također
imali uticaja na ukupno stanje u jedinicama korpusa.
Zbog grubih propusta u rukovođenju i komandovanju u toku akcije i ranije, smenjeni su
sa dužnosti:
– komandant korpusa
– pomoćnik k-nta korpusa za pozadinu
– pomoćnik NS korpusa za org. mob. i personalne poslove
– komandant brigade
– načelnik štaba brigade
– pomoćnik k-nta brigade za pozadinu
– načelnik artiljerije brigade
U toku ovog izveštajnog perioda nije bilo kršenja Zagrebačkog sporazuma o prekidu vatre.
2.1. Stanje morala
Aktuelna politička pitanja koja privlače najviše pažnje su blokada RS od strane SRJ, događaji
u Cazinskoj Krajini i nefunkcionisanje jedinstvenog informativnog medija na celokupnom
prostoru RSK, zbog čega borci izražavaju oštre zamerke Vladi RSK.
Borci i narod Banije i Korduna zbog nečije neodgovornosti ne mogu pratiti program RTV
Knin niti B.473 Luke, tako da su prisiljeni gledati samo TV Zagreb čije su emisije antisrpske.
Ovaj problem se mora pod hitno rešavati.
Borci su veoma iznenađeni pa i ogorčeni blokadom RS. Cela Banija nema nikakve telefonske
veze sa SRJ jer su u PTT sistemu vezani preko pošte u Prijedoru.
Nedovoljno organizovana i nepripremljena akcija koju je izveo 39. K u rejonu Bojne474
negativno se odrazio na moral boraca. Posebno veliki gubici koje je imala SVK u ovoj akciji.
Smena odgovornih starešina naišla je na podršku boraca i naroda.
Stanje odeće i obuće kod boraca je još uvek kritično što se negativno odražava na moral
boraca. Na Baniji vlada mišljenje da je SRJ izvršila “pljačku krajiških mozgova” jer drži
mnoštvo intelektualaca koji bi ovde u procesu stvaranja država bili i te kako potrebni.
Obezbeđenje novčanih sredstava i podela plata v/o pozitivno je uticala na stanje morala.
Moral boraca omogućuje izvršenje borbenih zadataka.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeđenje
Materijalno i zdravstveno obezbeđenje SVK i dalje je opterećeno poznatim problemima
(nedovoljno i neredovno finansiranje, nepotpunost sa MS za obavljanje redovnih delatnosti,
nedostatak PgMS i dr.). Težišni zadaci organa pozadine u ovom periodu su obezbeđenje MS
za prelazak na zimske uslove života i rada jedinica.
473
474

Banja.
Bosanska Bojna.

227

Zbog nedostatka sredstava ne možemo obezbediti autonomnost određenih sustava (RRČ i
dr.), pripremu m/v za zimske uslove eksploatacije, PgMS za čišćenje puteva, čvrste objekte
za smeštaj ljudstva a deo borbene tehnike izvučene nakon sporazuma o primirju i dalje će
ostati da se čuva na otvorenom prostoru.
2.3. Organizacijsko-mobilizacijska i personalna problematika
U toku je izrada formacija komandi korpusa sa prištapskim i samostalnim jedinicama i
realizacije organizacijsko-formacijskih promena SVK.
Nastavlja se plansko narastanje brojnog stanja RS i uvežbavanje komandi i jedinica za
izvršavanje namenskih zadataka na osnovu naređenja o postepenom narastanju b/g SVK.
U toku su pripreme za vanredni uput 60 regrutnih obveznika u VRSK na obuku za vozače
guseničnih vozila i 30 u VJ na obuku za specijalnosti EI i PED. Kontinuirani prijem lica po
ugovoru na odredjeno vreme u SVK i rešavanje njihovih statusnih pitanja.
Aktuelno je bilo razmatranje vanrednog unapređenja profesionalnih oficira i podoficira u
SVK kao i RVS. Ažuriranje baze podataka profesionalnih oficira i podoficira i CL u SVK.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Nismo registrirali ubacivanje OI i DTG u zoni b/d komandi i jedinica SVK. Međutim,
HOS-a i druge OS Zapadnih zemalja agenturnim putem i maksimalnim angažovanjem
međunarodnih organizacija i institucija akreditovanih u RSK dnevno istražuju raspored
naših snaga na p/k; artiljerijske raketne i avijacijske jedinice, a od civilnih pitanja raspoloženje
stanovništva u odnosu na reintegraciju koju zagovara R. Hrvatska, do vršenja indoktrinacije
građana na ovom planu.
Snage UNPROFOR-a planski i kontinuirano izvršavaju svoje redovne zadatke najčešće,
metodom opservacije nastoje pokriti sve armijske aktivnosti, promene u i oko vojnih
objekata do otvorenog i konkretnog ispoljavanja interesa kroz kontakte sa pripadnicima
SVK.
Obavezno su prisutni i pokrivaju sve naše organizovane pokrete, rejone KM, rejone izvučene
borbene tehnike i naoružanja, aerodrom, položaje raketne tehnike i td.
Zonu odgovornosti 21. i 39. K i nadalje opterećuje prisustvo izbeglica iz bivše AP ZB. Sve
su izraženiji slučajevi nekontrolisanog ulaska i izlaska iz naše teritorije, nestanka pojedinaca
i čitavih porodica pod nerazjašnjenim okolnostima, širenja propagande da se radi o tihoj
okupaciji toga dela RSK, nekontrolisanog šverca i sl.
Također, u političkom smislu, na teritoriji Banije i šire manipuliše se nedavnim žrtvama
u sukobu sa 5. K tzv. Armije BiH o čemu se okrivljuju vojne organizacije, a posebno njen
starešinski sastav. U komandama, jedinicama i ustanovama, nije bilo negativnih pojava i
događaja koji bi ugrožavali bezbednost SVK.
3. SARADNJA SA UNPROFOROM
I pored niza propusta UNPROFOR-a u misiji mira, pristrasnog ponašanja njihovih
pripadnika (u ovom periodu vršili snimanje naših položaja sa kamerama i foto-aparatima).
GŠ SVK i dalje nastoji da korektnim ponašanjem i diplomatskim sredstvima zadrže
diplomatske odnose koji bi doprineli produženju mandata UNPROFOR-a i posle 30.
septembra 1994. g.
Sa predstavncima UNPROFOR-a održano je više sastanaka lokalnog i centralnog nivoa,
K-dant GŠ SVK je uputio otvoreno pismo gen. Delaprelu475 u smislu sagledavanja uloge i
cilja produženja mandata UNPROFOR-u.
475

Bertrand de Sauville de La Presle.

228

U ovom periodu održan je sastanak sa gen. Bastijanom476 šefom vojnih posmatrača za bivšu
Jugoslaviju gde je razmatrana aktuelno-vojna tematika.
KOMANDANT
pukovnik
Milorad Radić, [v.r.]
M.P.477
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

129

1994., rujan 17.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o potrebi borbe protiv kriminala u
redovima SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

POV. Br. 15-428

17. 09. 1994. god.
Informaciju o krađi naoružanja, dostavlja.–
KOMANDI: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 105. vbr, 75. PoB,
44. rbr PVO, 45. bVOJIN, NC SVK, NC “Bruška”, bVP SVK, čv GŠ
SVK
U posljednje vrijeme komanda 7. K SVK preduzima niz mjera na podizanju nivoa
borbene gotovosti svojih jedinica. U okviru te akcije vodi se energična borba protiv svih
vrsta kriminala, a posebno šverca oružja i druge vojne opreme. Odgovarajućim mjerama
komandovanja otkrivena je grupa vojnika iz sastava 92. mtbr koji su otuđili veću količinu
oružja i druge vojne opreme najrazličitijeg asortimana. Ukradenu robu su preprodavali i
učestvovali u švercu goriva i drugih sredstava. Ima indicija da su saradnike u tom prljavom
poslu našli među pripadnicima UNPROFOR-a.
Vojnici o kojima je riječ su dobrovoljci iz Savezne Republike Jugoslavije, koji su potpisali
ugovor o angažovanju u Srpskoj vojsci Krajine. U toku je dokumentovanje kriminalne
djelatnosti i preduzimanje mjera krivičnog gonjenja. Navedeni slučaj ukazuje na potrebu
preduzimanja energičnih mjera borbe protiv kriminala u svim našim jedinicama. Posebno
je potrebno obratiti pažnju na lica koja nisu sa područja matične jedinice, odnosno koja se
prijavljuju kao dobrovoljci. Neophodno je izvršiti temeljitu provjeru svih podataka o njima.
S ovom informacijom na odgovarajući način upoznati sve potčinjene komande i jedinice.
476
477

Priređivači nisu utvrdili ime.
Okrugli pečat: Komanda 2. pešadijske brigade.

229

POMOĆNIK KOMANDANTA
Pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.478
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

130

1994., rujan 18.
[Petrinja]
Obavijest Komande 31. pbr SVK pripadnicima postrojbe o stanju na području odgovornosti
brigade
KOMANDA 31. pbr
SP 27-88 479
Dana 18. 09. 1994. g.
Informacija.–
PKMV 480
S obzirom na trenutnu situaciju UNPROFOR-a, datog zelenog svjetla od strane Njemačke
ustaškoj strani te povećane koncentracije ustaških snaga na pravcu Lekenik – Žažina
i Glinska Poljana te prisustvo borbene tehnike u okolici Siska potrebno je maksimalno
budno praćenje neprijateljskih snaga i njihove pokrete i u svakom momentu ne dozvoliti
iznenađenje. Prethodno dešavanje u rejonu Bojna481 i Suva Međa moraju biti kao opomena
opuštenosti i aljkavom obavljanju zadataka na prednjem kraju. Vršiti stalnu kontrolu
prisutnosti boraca, kontrola opreme je veoma bitna pošto se u zadnje vrijeme u rejonu
Suva Međa pojavilo skraćivanje okvira na AP i pravljenje tzv. “PEDERUŠA” sa pet metaka,
nenošenje rapova i nepoštivanja 1/3 boraca na dužnosti, dovelo je do pogibije i ranjavanja
većeg broja boraca.
Pomoćnici K-danata za MV i PP dužni su upoznavati sve borce o stanju i na terenu i
sprečavati dezinformacije koje imaju za cilj destabilizaciju naših snaga.
Uočeno je da se ne uzima štampa koja svakodnevno stiže u K-du stana kod Keče482 te da je
pomoćnici K-danta za MV ne čitaju.
Povodom 21. 09. dana Opštine upriličen je obilazak boraca gdje će biti prisutni predstavnici
Komande brigade, SO Petrinja, boračke organizacije i poslanika te Kola Srpskih sestara gdje
će se moći dobiti odgovori na pitanja koja se u ovom momentu mogu rješavati. Taj obilazak
će početi 20. 09. u 08,00 časova.
478
479
480
481
482

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Bosanska Bojna.
Priređivači nisu utvrdili ime.

230

PKMV i PPA
kapetan I klase
Jančić Jovan, [v.r.]
M.P.483
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 19.

131

1994., rujan 19.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama za pritvaranje svih
sudionika nedozvoljene trgovine s Cazinskom krajinom
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1073 STROGO POVERLJIVO
19. 09. 1994. godine
Preduzimanje mera protiv šverca oružjem, municijom
i drugom vojnom imovinom,
n a r e đ e nj e.– KOMANDI 54. pbr 484
Upozorenjem primljenim od Kabineta komandanta SVK str. pov. br. 188-63 od 17. 09.
1994. godine upoznati smo da “u poslednje vreme došlo je do naglog porasta krađe i šverca
naoružanja, vojne opreme, prehrambenih i drugih artikala, a najveći deo ovih sredstava se
prebacuje ilegalnim kanalima iz RSK u Cazinsku krajinu”.
Također se ističe da preduzete mere protiv šverca i kriminala nisu dale rezultate prvenstveno
zbog sporosti nadležnih sudskih institucija u rešavanju podnetih krivičnih prijava.
U cilju pravovremenog preduzimanja mera protiv počinalaca ovakvih i sličnih dela a na
osnovu akta Kabineta komandanta GŠ SVK str. pov. br. 188-63 od 17. 09. 1994. godine,
NAREĐUJEM
1.- Sva lica koja su izvršila navedena dela – šverc oružja, municije, vojne opreme ili druge
vojne imovine, a u cilju sprečavanja begstva, odmah putem vojne policije privesti u zatvor
Stara Gradiška gde ih držati u izolaciji do otpočinjanja sudskog procesa.
2.- Za izvršenje naredbe odgovorni su mi komandanti jedinica, načelnik bezbednosti i
upravnik Vojnog zatvora St.485 Gradiška.
SP/VN
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Lazo Babić, v.r.
483
484
485

Okrugli pečat: Komanda 31. pešadijske brigade.
Dopisano rukom.
Stara.

231

M.P.486 M.P.487
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 22., kut. 1.

132

1994., rujan 19.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama za smanjenje potrošnje pogonskog
goriva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
POV. BR. 27-434
19. 09. 1994. godine
Smanjenje potrošnje goriva, naređenje,
– dostavlja.–
KOMANDI:

7., 15., 21., 39., 18. i 11. K, 105. vbr (telegram), a,
75. PoB, 44. rbr i k-di stana GŠ SVK (akt).

Zbog uvođenja ekonomskih sankcija SRJ prema RS snabdevanje gorivom svih vrsta postalo
je veoma sporo i komplikovano. Dalje usložavanje situacije izazvala je odluka Skupštine RS
da na graničnom prelazu za gorivo naplaćuje akcize od 24000 DM po cisterni, što nas je
stavilo u gotovo bezizlaznu situaciju, što se snabdevanja gorivom tiče.
Zato, radi što racionalnije potrošnje i rigorozne štednje goriva, preduzmite sledeće:
1. Preispitajte potrošnju goriva svih vaših potčinjenih jedinica i odredite im novu kvotu,
koja će u odnosu na dosadašnju potrošnju, biti manja za 40 posto.
2. Za prevoženje hrane i drugih lakih tereta, uvedite alternativna prevoženja (zaprega,
tovarni transporti i dr.).
3. Prevoženje vojnika i v/o na terene za obuku: koji nisu dalji od 10 km, potpuno isključiti.
4. Korišćenje putničkih vozila staviti pod strogu kontrolu.
5. Za prevoženje robe i materijala iz 75. PoB između korpusa i iz SRJ, obavezno koristiti
povratni transport.
6. U svim jedinicama i na nivou korpusa vršiti redovnu mesečnu analizu potrošnje goriva, pri
čemu na prigodan način isticati i stimulisati one koji se ponašaju ekonomično i racionalno.
I obrnuto, one koji se još uvek ponašaju komotno upozoravati i eventualno preduzimati
prema njima sankcije.
S/NL
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić
486
487

Prijemni pečat: Komanda 54. pešadijske brigade, str. pov. br. 42-70, 19. 9. 1994.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

232

M.P.488
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6041.

133

1994., rujan 20.
[Kistanje]
Zapovijed Komande 2. pbr SVK 1. bataljonu za smanjenje brojnog stanja postrojbi, na
temelju zapovijedi 7. korpusa SVK i novih saznanja o tome da ne postoje osnove za napad
HV-a
KOMANDA 2. pbr
Str. pov. br. 1155-1
20. 09. 1994. god.
Sravnjenje borbenog stanja
jedinica, dostavlja– KOMANDI 1.b
Na osnovu prikupljenih podataka došli smo do saznanja da ne postoje realne mogućnosti da
u narednim danima HV bi mogla izvršiti agresiju na RSK i na osnovu naređenja k-de 7. K
str. pov. br. 13-247 od 18. 09. 1994. god.
N A R E Đ U J E M:
1. 
Od 20. 09. 1994. god. početi sa planskim smanjivanjem brojnog stanja jedinica
vodeći računa da se u svakom trenutku može prihvatiti udar snaga neprijatelja u zoni
odgovornosti.
2. Iz jedinica otpustiti v/o koji vam nisu neophodni dovodeći b/g na nivo približno nivou
pre stupanja na snagu plana narastanja jedinica. TČ neće otpustiti v/o, a bataljoni će od
demobilisanih v/o u BVG ostaviti 50% v/o od broja demobilisanih.
Rok za izvršenje od 21. 09. 1994. g. do 24. 09. 1994. g. do 12,00 časova.
3. Povišeni stepen b/g jedinica u buduće držati planskim pozivanjem v/o na obuku u
neradne dane (subotom i nedeljom) i neisplaćivati im nikakve naknade, a prevoz od
kuće do jedinice organizovati u svojoj režiji.
4. Za realizaciju ovog naređenja odgovorni su mi komandiri i komandanti jedinica koji će
mi do 12,00 č 24. 09. 1994. g. u pismenoj formi dostaviti izveštaj.
KOMANDANT
ppukovnik
Milorad Radić, [v.r.]
M.P.489
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.
488
489

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4012, primljen 22. 9. 1994. u 15,15; predan u 17,00.
Okrugli pečat: Komanda 2. pešadijske brigade.

233

134

1994., rujan 21.
[Kistanje]
Obavijest Komande 2. pbr SVK 1. graničnoj četi o problemima u isplati novčanih sredstava
i gradnji nadgrobnih spomenika poginulim pripadnicima SVK
KOMANDA 2. pbr
pov. br. 1154-1 490
21. 09. 1994. god.
Finansiranje spomenika poginulih boraca
– informaciju dostavlja – KOMANDI 1. gč  491
Više jedinica obraćalo se GŠ SVK za odobrenje novčanih sredstava za izgradnju spomenika
palim borcima SVK. Mi shvatamo šta to znači, a pogotovo kad se ima u vidu srpski običaj
i naš mentalitet. Imajući u vidu srpske običaje i odajući dužno poštovanje svim poginulim
srpskim borcima, GŠ SVK je od bivše JNA preuzeo obavezu da se za svakog poginulog
srpskog borca isplati tzv. “nematerijalna i materijalna šteta” u koju spadaju:
– troškovi sahrane
– troškovi za crnu odeću uže rodbine
– pretrpeli bol i
– troškovi izgradnje spomenika.
Troškovi se isplaćuju u van sudskom sporu i kreću se od 5.100 do 10.500 ND što zavisi od
broja članova uže porodice. Stranka koja nije zadovoljna time iznosom može da pokrene
sudski spor protiv države RSK i traži iznos za koji ona smatra da je oštećena.
U Iloku gde je smešten pravni organ Vlade RSK koji rešava ove zahteve doneo je oko 2.000
rešenja, međutim Vlada RSK za sada nema mogućnosti da isplati odjednom oko 20 miliona
dinara već se to sukcesivno isplaćuje.
Zato molimo da se sa ovim aktom upoznaju sve jedinice i k-de te da se svim strukturama
i pojedincima koji se obraćaju po ovom pitanju daju ovi stavovi. Molimo k-de i pojedine
starešine da u ime jedinice ili GŠ SVK ne preduzimaju nikakve obaveze po pitanju
spomenika jer se to kasnije odražava negativno na ugled SVK.
KOMANDANT
ppukovnik
Milorad Radić, [v.r.]
M.P.492
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

490
491
492

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: Komanda 2. pešadijske brigade.

234

135

1994., rujan 21.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK podređenim korpusima kojom se zabranjuje davanje
podataka vojnog značaja civilnim tijelima vlasti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI ŠTAB SVK

KABINET KOMANDANTA

Pov. Br. 188-64
21. 09. 1994. god.
Kontakti pripadnika vojske sa strukturama izvan SVK, naređenje,
– d o s t a v lj a –
KOMANDI: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K
– na ličnost komandanta –
GŠ je u više navrata upozoravao na neodrživost prakse nekoordiniranog ugovaranja
i održavanja sastanaka između pripadnika SVK i predstavnika organa vlasti i drugih
društveno-političkih struktura, a u vezi funkcionisanja vojne organizacije.
Evidentno je da se i pored navedenih upozorenja ovi kontakti nastavljaju, uz neprihvatljivo
oticanje informacija strogo vojnog karaktera. S tim u vezi,
NAREĐUJEM
Zabraniti davanje podataka od značaja za funkcionisanje vojne organizacije organima vlasti
i drugim društveno-političkim strukturama izvan SVK bez prethodne suglasnosti i prisustva
ovlaštenog starešine Glavnog štaba.
Za 493 K O M A N D A N T – a
general-major Milan Čeleketić,
[………….., v.r.]494
M.P.495 M.P.496
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

493
494
495
496

Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 4579, primljen 21. 9. 1994. u 20,55; predan u 21,45.

235

136

1994., rujan 23.
Glina
Obavijest Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama o postupanju prilikom
pregovora o provedbi Zagrebačkog sporazuma, te postupanju prema civilnim i vojnim
zarobljenicima
VOJNA POŠTA 9136
POV. BR. 6-156
23. 09. 1994. god.
G L I N A M.P.497
Informacija potčinjenim jedinicama.–
K-di 24., 26., 31., 33. pbr
31. pbr predati SOD “C” i 39. poz. bat. i PKM
24. pbr predati 39. Gr.Od.
33. pbr predati 1. RD PVO
U poslednje vreme sve je više mešovitih komisija na kojima se raspravlja o političkim i
ekonomskim pitanjima što nije u nadležnosti pripadnika SVK. Ovo je naročito prisutno
u 11. i 18. korpusu. O ovim pitanjima GŠ SVK je više puta upozoravao i zahtevali da se
takva praksa prekine. Još jednom skrećemo pažnju da pripadnici SVK ne mogu i ne smiju
raspravljati o tim pitanjima jer su ova van naše obaveze i nadležnosti.
Vlada RSK preko ministarstva inostranih poslova dala je stavove i direktive u vezi pregovora
sa ustaškom stranom. Mi (pripadnici SVK) bez odobrenja Vlade možemo održavati
sastanke lokalnih i sektorskih komisija samo kad je u pitanju vojna problematika tj. vojna
povreda Zagrebačkog sporazuma. Na sastancima civilnih struktura učestvujemo samo kao
posmatrači i garancija da u toku sastanka neće biti otvaranja vatre od strane SVK. Nikakve
obaveze i zadatke ne mogu se preduzimati bez saglasnosti i odobrenja k-danta SVK.
Sva zarobljena civilna lica ustaške i balijske nacionalnosti kao i sva druga sumljiva lica
predaju se predstavnicima MUP-a, u njihovu nadležnost. Sva zarobljena uniformisana lica
predaju se našim organima bezbednosti u njihovu nadležnost. Organi bezbednosti i MUP-a
moraju ostvariti punu saradnju i uzajamno informisanje oko zarobljenih i uhapšenih lica te
odlučiti o njihovoj sudbini. Nakon istražnog postupka o sudbini zarobljenih lica odlučuju
zajedno MUP i k-da korpusa. U svakom slučaju upoznaje se sektorska i republička komisija
za razmenu ratnih zarobljenika koja će iste razmeniti ili preko MKCK isporučiti suprotnoj
strani.
Protiv svakog zarobljenog lica koje je na bilo koji način učestvovalo u borbi protiv srpskog
naroda mora se pokrenuti krivični postupak i po hitno postupku izvesti pred sud i izreći
odgovarajuću presudu. U slučaju razmene predsednik RSK će doneti aboliciju i tek tada
može biti razmenjeno.
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gajić
497

Prijemni pečat: Vojna pošta 9144, pov. br. 798-1, 26. 9. 1944, Sisak-Caprag.

236

Tačnost informacije overava:
ppukovnik
Lalić Milovan
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 26.

137

1994., rujan 28.
[Oštrelj]
Izvješće 2. krajiškog korpusa VRS Glavnom štabu SVK o stanju na bojištu Cazinske krajine,
učinkovitosti zapovijedanja Izeta Nanića, zapovjednika 505. bužimske brigade, te stanju u
bihaćkoj bolnici, držanju HVO-a i djelovanju humanitarnih organizacija
KOMANDA 2. KK
Odelenje za OB poslove
Str. pov. br 15/25-1691
28. 09. 1994. g.
– GŠ SVK (15. i 21. K obav. i bezb.)
– IKM-1 (1. i 17. lpbr), 3., i 15. pbr
– IKM-2
– 1.KK (1. pbr, Novi Grad, IKM-3) OBBO
Obaveštajni podaci
a) Dobiveni EI do 08.00 h
Cazinska krajina
Od osobe iz Bužima saznajemo da je Nanić Izet (k-dant 505. buž. br.) preuzeo kompletnu
koncepciju odbrane. Izdaje nova naređenja kako borcima tako i ženama. Žene su zadužene
da izvlače ranjenike i da ih transportuju do bolnice. Uvedena je gvozdena disciplina i
kažnjava se za svaku nedisciplinu. Sa linije odsustvuju samo po jedan dan da se okupaju, i
odmah se vraćaju na liniju.
Osoba iz Krupe498 kaže da je juče bilo žestoko na području Otoke, i da su imali dva
poginula. Srpska art.499 žestoko tuče i da je nemoguće preći u kontraofanzivu u ovim
uslovima. Problem im zadaje i neposlušno stanovništvo koje neće da se iseljava. Povodom
ovoga iseljavanja Nanić je naredio VP da mora da iseli svo stanovništvo na rubnom dijelu
od Otoke do Brekovice. Ako neko odbija biće prisiljen na iseljenje.
U Bihaćkoj bolnici je stanje kritično za sve teže bolesnike, jer nemaju ljekova da im
pomognu. Juče su umrla 4 ranjenika. Svi apeli UNPROFOR-u da se takvi ranjenici prebace
u Zagreb na lečenje su propali. Jedino im je obećao UNHCR da će im dopremiti lekove.
498
499

Bosanska.
Artiljerija.

237

Osoba iz “M” konzulata iz Zagreba (tel. 616-697), koji je zadužen za realizaciju hum.500
pomoći kaže da je danas sastanak u Bihaću sa svim strukturama […..]501 i predstavnicima
franc. bataljona. Tema sastanka će biti na koji način da se dopreme ljekovi i ostala oprema
za ranjenike. Osoba iz konzulata navodi da ima svega toga u Zagrebu i da se samo čeka
na transport. Na svim izlazima iz grada i punktovima postavljena je VP i ne dozvoljava
bilo kakvo kretanje civilima. Zabranjen je autobusni saobraćaj na relaciji Bihać-CazinKladuša502. Sve je to zbog svakodnevnog granatiranja. Po gradu se kreću samo sa dozvolama.
Snage HVO-a su se povukle na svoj predhodne položaje prema Lohovskim brdima i Žegaru.
Snage HVO-a su ponovo neovisne od k-de 5.K i rade po sopstvenom nahođenju. Za ovo se
optužuje general Vlado Šantić jer je isti naredio da snage HVO-a budu pasivne.
Na području Željave iznad Izačića Srbi iz RSK ponovo švercuju sa gorivom. Ovo je ublažilo
nestašicu u CK a sledećih dana biće i brašna. Punktovi pomažu u švercu naročito kada se
radi o većim količinama.
ML/ML
ZAMENIK NAČELNIKA
pukovnik
Milan Atlagić M.P.503
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6022.

138

1994., rujan 28.
Široka Rijeka
Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa SVK o uhićenju osobe uhvaćene u
nedozvoljenoj trgovini s neprijateljskom stranom, te činjenici da se takva trgovina odvija
neometano u području Crnog Potoka, a granična policija je ne sprječava, već u njoj sudjeluje
VOJNA POŠTA 9118
Vojna policija
Int. br. 04-65-20/94
Dana 28. 09. 1994. god.
Široka Rijeka
SLUŽBENA ZABELEŠKA
Dana 28. 09. 1994. god. oko 13,00 časova patrola Vojne policije 21. Gr. Od. u reonu
Crnog Potoka točnije u tzv. “Tukovima” ispod prodavnice i kuće Jove Mijaka zatekla je u
nezakonitoj trgovini sa muslimanskom stranom sledeće lice:
500
501
502
503

Humanitarne.
Nečitko u izvorniku.
Velika Kladuša.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 3795/9693, primljen 28. 9. 1994. u 14,20; predan u 15,00.

238

LONČAREVIĆ Jovana MILE, od majke Stanice rođene Pajić, rođen 02. 05. 1950. godine
u Poljanima, SO Vrginmost sa stalnim mjestom prebivališta Poljani br. 186 SO Vrginmost
po zanimanju automehaničar, v/o i pripadnik 21. Gr. Od. 3. Gr. bat. 3 četa, 2 vod.
Imenovani je navedenog dana u navedeno vreme uhvaćen od patrole Vojne policije gdje sa
muslimanskom stranom vrši ilegalnu trgovinu i tom prilikom kod njega zatekla 100 litara
benzina koju imenovani nije uspio preprodati muslimanskoj strani. Imenovani je izjavio da
je benzin kupio kod UNPROFORA u Crnom Potoku i da je isti platio 600 DM a da je
za isti od muslimanske strane trebao da dobije 800 DM. Imenovani također izjavljuje da
UNPROFOR svaki dan dogoni po cisternu nafte ili benzina i prodaje meštanima i vojsci
koja je na položaju a zatim ti isti meštani i vojska preprodavaju muslimanskoj strani, te
da trgovina sa muslimanskom stranom na ovom delu granice traje neometano i u većem
intenzitetu a da graničari ne sprečavaju takve radnje već direktno sudeluju u tome ili
uzimaju proviziju od onih koji se tim bave.
Protiv imenovanog podneta je disciplinska prijava zbog povrede propisa o vršenju granične
službe i pokušaja vršenja krivičnog dela vršenja ilegalne trgovine.
Prilog:
– Izjava od Lončarević Mile
Ovlašteno službeno lice
Vojne policije
Dejanović Željko, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1093-2.

139

1994., listopad 3.
Knin
Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o usklađivanju brojnog
stanja ljudstva za prehranu zbog teške gospodarske situacije u SVK
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 10-623 POVERLJIVO
Knin, 03. 10. 1994. god. ŠIFROVANO
Upozorenje
Dostaviti:1. i 4. lbr, 2. i 3. pbr, 75. i 92. mtbr, 7. mpoap,
Odeljak 7. PoB, 107. NC, aktom: 7. map, 7. larp PVO,
7. PoB, 7. okb, NC, čv, čVP, iv, v ABHO, b VOJIN,
b EI, Dom SVK, 75. PoB
/Na ruke komandantima – komandirima/

Na osnovu izveštaja koje dostavljate i brojnog stanja ljudstva na hrani ustanovljeno je da je
svaki dan na hrani više po nekoliko stotina ljudi pa se hrana na ovaj način baca.
239

Upozoravate se da ćemo ubuduće usklađivati brojno stanje ljudstva na hrani i stvarnog
stanja kao i brojnog stanja u izveštajima i za razliku pokretati postupke za naknadu štete
RSK protiv nadležnih starešina (komandanata – komandira). Pored toga organi komande
će proveravati stvarno brojno stanje ljudstva u jedinicama i tako doći do stvarnog brojnog
stanja.
Upozoravate se također da se na hranu stavlja samo onoliko ljudi koliko ih stvarno ima u
jedinicama jer se zbog blokade sve teže nabavljaju pojedini artikli a zbog siromaštva mnoge
RO su već raskinule ugovore jer im SVK duguje dosta novaca.
MV/JC
POMOĆNIK KOMANDANTA
ZA POZADINU
pukovnik
Marko Vrcelj, [v.r.]
M.P.504
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 54.

140

1994., listopad 5.
[Petrinja]
Izvješće Komande 31. pbr SVK Komandi 39. korpusa SVK o razgovoru s predstavnicima
UNPROFOR-a o povredama zone sigurnosti, putovima patroliranja snaga UN-a i
ograđivanju minskih polja te sječi drva u Kotar šumi, kako bi se osigurala sredstva “za
oblačenje”505 pripadnika 31. pbr SVK

K O M A N D A VOJNA TAJNA
31. PEŠADIJSKE BRIGADE POVERLJIVO

Pov. Br. 1029-1

05. 10. 1994. god.
Izveštaj o razgovoru sa predstavnicima UNPROFOR-a,
d o s t a v l j a. – KOMANDI 39. KORPUSA
Dana 03. 10. 1994. godine sa početkom u 11,00 časova održan je sastanak sa K-dantom
Danskog bataljona UNPROFOR-a, puk. KUSK-om506 i komandirom Danske čete iz
Mađara po sledećem:
1. – Povrede linije zone odgovornosti sa naše strane, što je tačno, jer se radi o izgradnji
bunkera u Drenčini, Kotar šumi do Mađara, ovo nam nije uzeto kao veliko zlo, ali postavljaju
pitanje što naši vojnici idu u civilnom odelu i sa naoružanjem u zonu sigurnosti, što može
izazvati eksces. Rekao sam da za te slučajeve ne znam i da ću preduzeti mere, ali znam da idu
504
505
506

Okrugli pečat: Vojna pošta 9031, Knin.
Vidi napomenu u dokumentu broj 253.
Priređivači nisu utvrdili ime.

240

u šumu da seku drva, a pošto komanda UN bataljona i njeni pripadnici nisu unutar zone
sigurnosti, već se kreću našim prednjim krajem. Moralo se pristupiti ovakovom postupku.
Ovdje je dogovoreno da UN kontroliše i patrolira nasipom Kupe prema Drenčini /ispred
PE Stanci/, kako bi radnici nesmetano mogli da obavljaju jesenje radove, što je obećano da
će učiniti.
2. – Putevi patroliranja, dati na oleati, a koje će koristiti Danski bataljon su veoma gusti,
praktično, kretanje svim putevima pa čak i šumskim, što sam skrenuo pažnju da se tim
putevima ne može kretati iz razloga što ima dosta zaostalih minskih polja i da mogu da
stradaju. Isto tako sam rekao da sam zaprečio zonu odgovornosti i da je vrlo lako moguće da
miniram i sam put, a da ih ne stignem obavestiti. Radi se pre svega o ustaškim pretnjama,
pa i mom odgovoru, jer mi je otvoreno rekao da oni nemaju ovlaštenja da se suprotstave
oružjem eventualnom ustaškom napadu. Predložio sam da ćemo im na isto tako oleati
odobriti i nacrtati puteve koje oni mogu da koriste. Ovo trebaju da urade operativni organi
Korpusa i 31. pbr, jer se radi o veoma hitnom zadatku, jer može doći do ekscesa.
3. – Ograđivanje minskih polja, našto nismo pristali, izuzev minskog polja koje ćemo
obeležiti, a najpre pregledati radi seče drva u Kotar šumi od strane Šumarije. Ovo su
pozdravili i čak su sutradan t.j. danas uputili inž. oficira radi dogovora. Molili bismo i
vašu pomoć radi angažovanja u razminiranju oko 3 km širine i 200 m dubine šumskog
kompleksa. Ovo je potrebno iz razloga da se što pre završi posao i počne seča i izvlačenje
šumskog materijala, a time i oblačenje SVK – t.j. 31. pbr.
M.P.507 K O M A N D A N T
p.p u k o v n i k
Milorad Janković, [v.r.]
M.P.508
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 8.

141

1994., listopad 5.
[Jasenovac]
Zapovijed zapovjednika 98. pbr SVK o stavljanju postrojbi brigade u punu borbenu
spremnost
KOMANDA VOJNA TAJNA
98. PEŠADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. 394-2
05. 10. 1994.
Stavljanje u punu b/g jedinica, naređenje
507
508

Prijemni pečat: Vojna pošta 9136, br. 1067-10, 6. 10. 1994., Glina.
Okrugli pečat: Komanda 31. pbr.

241

U vremenu od 01.-04. 10. 1994. godine ustaške snage izvode intenzivne aktivnosti
na severnom delu zone odgovornosti Korpusa i vrše pomeranje svog p/k preko linije
razgraničenja posebno u rejonu Lipika (Bukovčanska ulica). U realizaciji ovih aktivnosti
vrše pritisak na snage UNPROFOR-a da se pomere na linije razdvajanja pa je tako došlo do
povlačenja punkta JORBAT u predelu benzinske pumpe na južnoj ivici Lipika. Osim toga
vrše grupisanje snaga na liniji s. Subocka – Lipik – Pakrac – s. Kusonje – s. Dragović – s.
Bučje. Uz sve ovo gotovo svakodnevno vrše provokacije otvaranjem vatre iz pešadijskog i
drugog naoružanja.
U cilju preduzimanja mera na zaštiti i obezbeđenju zone odbrane kao i sprečavanju svakog
mogućeg iznenađenja i agresije,
N A R E Đ U J E M:
1.- Odmah, a najkasnije do 05. 10. 1994. godine do 24,00 časova u punu b/g staviti sledeće
jedinice:
– 1/98. pbr – posesti liniju razdvajanja,
– 4/98. pbr – posesti liniju razdvajanja,
– odelenje vojne policije staviti u punu b/g.
2.- U svim jedinicama pojačati obezbeđenje linije razdvajanja, kontrolu međuprostora,
spojeva i bokova jedinica. Pojačati osmatranje i izviđanje rasporeda, sastava i jačine
neprijateljskih snaga i ceniti namere neprijatelja.
O svemu primećenom izveštavati putem redovnih i vanrednih izveštaja.
3.- Strogo voditi računa da se ne nasedne provokacijama neprijatelja a vatru otvarati samo
pri napadu na naše položaje a u ostalim slučajevima po mom odobrenju.
4.- U svim jedinicama pojačati obezbeđenje objekata od posebnog značaja, KM, skladišta,
CV i objekte gde su smešteni ljudstvo, municija, naoružanje, gorivo, borbena i druga
tehnika i ostala MTS.
5.- Službu dežurstava uspostaviti tako da u svakom trenutku poznaje situaciju i ima uvid
u stanje u jedinici. O svim događajima koji ukazuju na moguće aktivnosti ili su one već
ispoljene od strane neprijatelja odmah izveštavati linijom dežurstva i linijom komandovanja.
6.- U jedinicama kojima je naređenje puna b/g obustaviti do daljnjeg sve vidove odsustva
za vojnike i starešine.
Odsustvo se obustavlja i za komandante – komandire svih jedinica do daljnjeg.
MM/LJZ
KOMANDANT
potpukovnik
Milenko Babić, [v.r.]
M.P.
Dostavljeno:
– 1. pb, 2. pb, 4. pb,
– vojna policija,
– arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 1.

242

142

1994., listopad 5.
Sisak – Caprag
Zahtjev zapovjednika Odreda Sisak-Caprag Općinskom odboru Caprag za pomoć u
prehrambenim namirnicama
VOJNA POŠTA

9144

Pov. Br. 838-1

05. 10. 1994. god.

SISAK-CAPRAG
Zahtjev za odobrenje prehrambenih artikala,
dostavlja se.– Opštinski odbor
CK Caprag
S obzirom na pojačane mjere b/g u proteklom vremenu, a s obzirom na skromne
izvore snabdjevanja, iscrpili smo sve zalihe prehrambenih artikala, te Vam se obraćamo sa
zahtjevom da nam odobrite graha i ostalo što možete izdvojiti iz zaliha.
Smatramo da će ovaj zahtjev naići na Vaše razumijevanje.
KOMANDANT
kapetan
Dragan Šaponja, [v.r.]
M.P.509
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 2.

143

1994., listopad 5.
Knin
Izvješće Uprave javne bezbednosti MUP-a RSK za razdoblje od 1. siječnja do 1. rujna
1994., o organiziranju policijskih snaga RSK, njihovom sudjelovanju u borbama na
okupiranom području Hrvatske i BiH, te o reguliranju statusa policajaca kao vojnih
obveznika i sudionika rata od 17. kolovoza 1990. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SL. TAJNA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA JAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/3-2-1
Knin, 05. 10. 1994. god.
509

Okrugli pečat: VP 9144, Sisak-Caprag.

243

MINISTAR UP
n/r Ilije Prijića
PREDMET: Izvještaj za razdoblje od 01. 01. 94.-01. 09. 94.

dostavlja se.–
U MUP-u RS Krajine za period od 01. 01. 94. g. do 01. 05. 94. g. nisu objedinjavani poslovi
po obrambenim pripremama, tako da se sve svodilo na lokalni rad SUP-ova po pojedinim
regijama. Pokazalo se da je to glavni razlog nejednakog i iz tog razloga nekvalitetnog rada
Ministarstva.
Da bi se prevazišlo to vreme poduzeto je niz mjera s ciljem prevazilaženja perioda
nedefiniranosti poslova. Iz toga razloga Ministarstvo je svo vreme samoinicijativno tražilo
mjesto i ulogu u sistemu odbrane i pored poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, davalo je
stalno aktivno učešće u obrani zemlje na svim prostorima Krajine.
Ovo je vidljivo kroz dosadašnje iskustvo, posebno prilikom agresije R.510 Hrvatske na
RSK i to kroz primjer Maslenice, Medačkog džepa, Trla, ili najnovije područje Bojne,511
kada su jedinice milicije među prvima pružili jači i organizovani otpor i tako sprečili dalji
neprijateljski prodor. Potvrdilo se da je mirnodopska i ratna formacija, te prijelaz s jedne na
drugu u okviru jedinica više nego dobra. To je rezultat profesionalnosti pripadnika službe
ali i pravovremenog sređivanja evidencija mobilizacijskog razvoja, sređivanje jedinačnih i
matičnih kartona, te konstantnog ažuriranja spiskova pripadnika pojedinih formacija, kao
i sravnjivanja spiskova u Vojnim odsecima. Tu se vidi visoka odlučnost, spremnost i dobra
organiziranost Ministarstva.
Da bi u potpunosti bili spremni za planirane i ne planirane mirnodopske i ratne poslove
izvršeno je poimenično svrstavanje pripadnika po novoj ratnoj formaciji četa u okviru
SJB i SMON, bataljona pri SUP-ovima i brigada u okviru čitavog MUP-a. Dobili smo
visoko profesionalnu i specijalnu brigadu namjenjenu za izvršavanje svih vanrednih poslova
MUP-a u miru i ratu. Posebno ističem u ratu iz razloga što je isto potvrđeno dosadašnjim
učešćem u mnogim akcijama širom Krajine pa i R.512 Srpske. Pored toga na raspolaganju
je i “B” brigada koja u datoj situaciji, također po utvrđenoj vojnoj formaciji, spremna za
izvršenje svih i najtežih vojnih zadataka. Ovim načinom rada svi pripadnici podliježu vojnoj
obavezi, kako je to propisano u Zakonu o obrani RS Krajine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedničkim akcijama koje se provode u zadnje vrijeme
na području čitave Krajine, s jedne strane omogućavaju provjeru rada jedinica, njihovog
načina okupljanja, rukovođenja i komandovanja, a sa druge strane to je prilika da se
praktično utvrdi postojeća formacija, zatim da se upoznaju i naviknu pripadnici jedni na
druge, zajednički uvježbaju brzinu i efikasnost, a sve s ciljem što profesionalnijeg izvršavanja
eventualnih borbenih zadataka od vitalnog interesa za Republiku. Na ovaj način odredili
smo svoje mjesto i dali predlog Plana obrane MUP-a u okviru Plana obrane RSK, koji
zvanično još nije donešen.
U cilju upotpunjavanja navedenog predloga Plana sačinili smo centralizovani unutrašnji
pozivarski sistem, tako da smo spremni u najkraćem roku izvršiti mobilizaciju i okupljanje
svih svojih pripadnika. U toku je izrada planova izmještanja SJB, SMON, SUP-ova
i MUP-a. Na taj način pokušat će se izbjeći svi dosadašnji problemi oko pozivanja,
mobilizacije i stavljanja jedinica u gotovost za rad i dejstvo. Također je važno istaći da pored
510
511
512

Republike.
Bosanska Bojna.
Republike.

244

svog preventivnog značaja ovakve pripreme daju veliki udio u uozbiljenju i kvalitetnijem
svakodnevnom radu pripadnika milicije. Da bi ovaj dio poslova u potpunosti bio izvršen
potrebno je još izvršiti kontrolu i uvid u stanje na terenu do najisturenijih organizovanih
jedinica odelenja i stanica milicije.
Poseban problem u radu Ministarstva predstavlja materijalno tehničko obezbeđenje, gdje
prioritetan problem predstavljaju prevozna terenska i druga vojna vozila, zatim naoružanje
i municija itd…
Problem unutar MUP-a koji je također potrebno istaći jeste raspoređenost pripadnika
aktivnost i rezervnog sastava milicije koji nije ravnomjeran u odnosu na veličinu teritorija
i problematiku SUP-ova. Nigdje nije donešena odluka o broju milicionara u RSK kako u
miru tako u ratu, a isto tako nije istaknut omjer aktivnog i rezervnog sastava u SUP-u a i
uopšte u MUP-ova.
U vezi statusnog određenja milicionara kao vojnih obaveznika potrebno je da svaki
pripadnik ima vojnu knjižicu sa upisanim rasporedom, ovjerenim u Vojnom odsjeku. To
je prvi preduslov da bi se mogla regulisati druga statusna pitanja. Tako problem učešća
u ratu za period od 17. 08. 90. do danas nije rješavan za pripadnike milicije, pa tako i
nije upisivano u vojne knjižice, osim pojedinačnih slučajeva nekih organizacionih jedinica.
To je još veći problem kada znamo da Zakon o obrani RSK ne reguliše adekvatno tu
problematiku, već samo onaj dio koji se odnosi na pripadnike TO i Vojsku RSK, dok je
vojska Savezne Republike Jugoslavije sve adekvatno regulisala u svojoj nadležnosti.
Ovakav paušalan pristup zahtijeva sistemsko mijenjanje propisa, zato predlažem da Vladi
kao predlagaču Zakonskih i pod zakonskih akti uputimo tekst Nacrta izmena i dopuna
Zakona o obrani RSK, koja će ga dalje proslijediti u Ministarstvo pravosuđa-Ilok, a oni na
usvajanje na sjednici Skupštine. U tekstu bi pravno i na drugi način trebali izbjeći propuste
i prazninu kojom se tretira učešće u ratu pripadnika milicije. To su periodi od 17. 08. 90.
g. do formiranja SUP-a SAO Krajine 05. 01. 91. g. zatim period posebnih jedinica milicije,
zonskog štaba na kraju Vojske i MUP-a RSK.
Ovakav kvalitetan predlog teksta Nacrta izmjena i dopuna predlažem da sačini grupa
koju bi formirao MUP ili na naš predlog Ministarstvo odbrane, koja bi bila sastavljena
od predstavnika MUP-a, SUP-a SAO Krajine, Ministarstva odbrane, nekog iz vremena
postojanja PJM, zonskog štaba, te obavezno pravnog lica, po mogućnosti iz MUP-a. Svako
odlaganje ovog problema još više će nas udaljiti od konačnog rješenja.
Vezano za prikupljanje podataka o UNPROFOR-u sa elementima bezbedonosne
procjene i procjene državne granice u tampon zoni, potrebno je istaći da operativni radnici
po obranbenim pripremama svih Sekretarijata Ministarstva redovno dostavljaju sva nova
saznanja. Na taj način kao i uz pomoć topografskih karata sa ucrtanim elementima rasporeda
snaga UNPROFOR-a MUP-a – Resor obranbenih priprema ima konstantno uvid u stanje
na području čitave Republike Srpske Krajine.
NAČELNIK
Nebojša Pavković
[……]513, [v.r.]
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 9.
513

Potpis: Dražić.

245

144

1994., listopad 9.
Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o odnosima s
pripadnicima UNPROFOR-a i o stanju u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 14[39]-1 POVERLJIVO
09. 10. 1994. godine KURIROM
KM Biljane Gornje
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v lj a.– MAB  514
Sporazum o prekidu borbenih dejstava u zoni odgovornosti 92. mtbr poštuje se. Nema
značajnijih kršenja i narušavanja prekida vatre.
Slična situacija je i u ostalim djelovima RSK. Sva manja kršenja od strane ustaša rješavaju se,
zasad uspješno, političkim putem i uz pomoć snaga UNPROFOR-a.
Najozbiljnije probleme i narušavanje primirja odvijaju se u zoni odgovornosti 21. K od
strane 5. K muslimanske armije. Još nije rješen status muslimanskih izbjeglica, a i Hrvatska
i dalje ne želi primiti ih na svoj teritorij. Ogroman je pritisak i opterećenje na sam Vojnić i
okolicu, a samim tim i RSK. Srbi kao Srbi i iz ovog problema izaći će kao pobjednici.
Na području zone odgovornosti 92. mtbr došlo je do smjena ljudstva KAN bat – 1. Novi
komandanti i komandiri upoznati su i sprovedeni našom linijom i dobili smo čvrsta
uvjerenja da će i dalje biti neopredjeljeni.
Zbog, po nama, loše preglednosti ustaških kretanja od strane UN sa stalne osmatračke
stanice iz Kašića tražili smo da se ona premjesti u rajon Kule Janković Stojana. Po reakcijama
Komandira UN taj premještaj trebao bi biti uskoro.
Mandat UNPROFOR-a produžen je na šest mjeseci i pored upornog nastojanja Hrvata
da ne izglasa taj i sličan mandat. Bez obzira na mandat i prisutnost UNPROFOR-a mi se
nikako ne smijemo opustiti i uljuljati se u nekoj lažnoj sigurnosti. Moramo biti maksimalno
oprezni i izvršavati sve radnje kao da će ustaše napasti ovog časa.
Mora se također pratiti i kretanje kolona UNPROFOR-a. Svako kretanje većih kolona
UNPROFOR-a mora se pratiti i javljati pretpostavljenoj komandi (dan, čas, broj, broj
vozila, pravac kretanja, zastajanje i sl.). Ne dozvoliti slikanje i snimanje naših položaja.
Potrebno je svako nepotrebno i uopće pucanje izbaciti iz navike iz više razloga:
1. Dobivamo negativne poene u međunarodnim razmjerima,
2. Moramo uzeti kao realnu činjenicu naše ekonomske mogućnosti (municija je skupa, a
mnogi nam je neće ni da prodaju).
Braćo Srbi, svi moramo biti na visini zadatka. Vidimo što se dešava u političkom svijetu.
Prisiljena je SR Jugoslavija da uvede sankcije protiv svog bratskog naroda RSK i RS.
Vjerujemo da će sva nepravda biti brzo uklonjena.
Za sve ovo međuvreme moramo se osloniti na sami sebe.
514

Dopisano rukom.

246

Poznato nam je da gorivo ne dolazi i da ga nema, prema tome sve radnje koje se mogu
obavljati bez trošenja goriva moramo prilagoditi drugim načinima izvršavanja. Ne smijemo
ovu situaciju shvatiti tragično. Bitno je da svi znamo zašto smo ovdje i zašto se borimo.
U najtežim psihološkim momentima moramo se prisjetiti naše bliže istorije. Moramo se
sjetiti II. rata, naših očeva i djedova. Nije na odmet upitati ili ponovo da nam ispričaju kako
i u kakvim uvjetima su se oni borili. Bilo im je mnogo teže, ali su pobjedili. Mi moramo i
hoćemo pobjediti jer vodimo pravedni rat, jer znamo zašto ga vodimo, jer znamo da pišemo
novu istoriju S R P S T V A, jer štitimo svoju djecu i branimo svoja ognjišta. Nikad razloge
ove borbe ne smijemo zaboraviti i onda će svaka prepreka biti savladana.
Sigurno nije ovo nepremostiva prepreka, nije razlog da zavlada javašluk i neizvršavanje
postavljenih nam zadataka. U ovom kao i drugim teškim trenucima zgusnimo svoje redove,
budimo prava braća, budimo S R B I, pomozimo jedan drugom, vjerujemo u pobjedu i
POBJEDIT će tada ovaj narod sve nepravde.
NEKA SREĆA PRATI SRBE – PRAVOSLAVLJE
ŽIVJELA 92. LEGENDARNA BRIGADA.
SD/JM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
– PKM potpukovnik
– Svim jedinicama Mirko Uzelac, [v.r.]
– Arhiva – ovdje M.P.515
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 34.

145

1994., listopad 11.
[Knin]
Obavijest Glavnog štaba SVK zapovjedniku Glavnog štaba SVK o lošem financijskom stanju
i problemima s opskrbom u SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
21-121

11. 10. 1994. god.
Funkcionisanje SVK Komandantu GŠ SVK
Gospodine generale!
Na početku godine planiran je budžet RSK u iznosu od 453.600.000. dinara od čega su
planirani rashodi za SVK u iznosu od 336.769.000. dinara ili 74%. Predlogom Zakona o
izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 1994. godinu rashodi budžeta smanjeni su
na 110.000.000. dinara od čega na SVK otpada 67.891.000. dinara ili 61,7%. Učešće po
predlogu izmene Zakona smanjeno je za 12,3%.
515

Okrugli pečat: VP 9035, Benkovac.

247

Vlada RSK do sada je obezbedila mesečno po vojniku:
– za lične rashode (plate i naknade v/o)
40 dinara,
– za sve materijalne rashode (ukupno PoOB)
56 dinara,
ili ukupno 35.141.000. dinara.
Sadašnji dug SVK iznosi 3.000.000. dinara za materijalne rashode i oko 800.000 dinara za
troškove lečenja pripadnika SVK (bolnica “Sveti Sava” Knin). Dnevne doznake iznose od
25.000 do 30.000. dinara, što pokriva ukupan dug sa 6‰ (promila).
Zbog nelikvidnosti i neredovnog plaćanja obaveza sve je teže materijalno obezbeđenje SVK.
Mnoge firme najavljuju obustavu isporuka materijalnih sredstava, te zbog toga u 11. K
nemoguće je obezbediti prvi obrok (doručak). Stanje likvidnosti SVK svaki dan sve više se
pogoršava, sa čime se nanose ogromne štete privredi koja SVK obezbeđuje materijalima i
uslugama, a za proces proizvodnje ne može obezbediti obrtna sredstva i repromaterijal.
Prekid platnog prometa sa RS i poteškoće sa nabavkama MS u SRJ zbog blokade i
nemogućnosti plaćanja dovodi PoOB u sve težu situaciju, što ima sve veći negativan uticaj na
b/g. Došlo je vreme kada trebao bezbediti veća sredstva za obezbeđenje SVK sa zimnicom i
za stvaranje uslova za život u zimskom periodu. Sa ovako minimalnim novčanim sredstvima
nemoguće je izdržavati, opremati, formirati i profesionalizirati vojsku.
Molimo Vas da preduzmete mere preko nadležnih organa vlasti za bolje i prioritetno
funkcionisanje Vojske.
Načelnik Fin. Sl. Pomoćnik komandanta
pukovnik za pozadinu
Mane Glumac, [v.r.] general-major
Mirko Bjelanović, [v.r.]
M.P.516
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

146

1994., listopad 12.
Biljane Gornje
Zahtjev Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK 7. pozadinskoj bazi Benkovac za većom
količinom kruha zbog loše ekonomske situacije i pogoršanih uvjeta života u RSK
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 411-601 POVERLJIVO
12. 10. 1994. godine KURIROM
Biljane Gornje
Zahtev,
– d o s t a v l j a.– 7. pozadinska baza
Odeljak Benkovac
516

Okrugli pečat: VP 9000, Knin.

248

Kako je pogoršana ekonomska situacija naših boraca i sve su teži uvjeti života svakodnevno
stižu zahtjevi sa terena pozadinskim organima. Naime, radi se o smanjenju hleba u zadnjih
nekoliko dana tj. pola hleba po obroku (ručak i večera) za svakog borca.
Napominjemo da sa večerom dolazi i doručak za sljedeći dan a hleba nema za doručak.
Zahtijevamo da se za ručak izdaju 2 hleba za 3 borca, a za večeru i doručak 1 hleb za 1 borca.
Kako dostavljamo svakodnevno tačno brojno stanje na licu mesta, molimo Vas da nam
povećate broj obroka za 10% kako bi bilo dovoljno hrane.
ĆM/DA
Za K O M A N D A N T –a
Dostavljeno: potpukovnik
– 7. POB – odeljak Benkovac Mirko Uzelac,
– NInSl – Odeljak Benkovac […..…, v.r.]517
– NInSl 92. mtbr M.P.518
– Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 34.

147

1994., listopad 13.
Šopot
Informacija Komande 3. pbr 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o nepoštivanju
Zagrebačkog sporazuma, važnosti zauzimanja Cazinske krajine i unutarnjim problemima
u RSK
KOMANDA 3. pbr
Str. pov. br. 361-5
13. 10. 1994. godine
KM ŠOPOT
Informacija potčinjenim jedinicama,
– d o s t a v l j a.–

arhiva 519

Informaciju koju smo dobili od Komande 7. korpusa u celini dostavljamo sa kojom ćete
upoznati celokupan Vaš sastav.
Zagrebački sporazum o prekidu vatre uglavnom se poštuje. Međutim, u poslednje vreme
ustaše su nekoliko puta izvršile teže povrede spomenutog sporazuma. Tako su u z/o 15.
korpusa na nekoliko mesta ušli u tampon zonu i poseli p/k na kojem su bili 29. 03. 1994.
godine. U reonu Turnja (21. K) ušli su u tampon zonu sa oko 100 policajaca i tehnikom
pod izgovorom da žele sprečiti muslimanskim izbeglicama ulazak u RH.
517
518
519

Potpis nečitak.
Okrugli pečat: VP 9035, Benkovac.
Dopisano rukom.

249

U Lipiku (18. K) pomerili su svoj punkt za oko 50 metara i grupom građana i civilne
policije vršili pritisak na snage UN-a da se pomere za oko 100 m.
Posle duže opsade i u nameri da se izbegne sukob JORDBAT se povukao sa svog punkta.
Za sve povrede i ponašanje ustaša upućen je oštar protest K-di UNPROFOR-a. Komande
Sektora “Sever” i “Zapad” mole našu stranu da ništa ne preduzimamo već da će to oni sami
rešiti. Izvešteni smo da je slučaj Turanj i Lipik upoznat SB UN.
Komandant Sektora “Zapad” u razgovoru sa Komandantom 18. K rekao je da mi možemo
odraditi svoj posao ako se HV bude još pomerala.
To praktično treba shvatiti kao izjavu da se snage UN neće boriti protiv HV.
Na delu fronta prema C. 520 Krajini bilo je povremenih provokacija iz pešadijskog naoružanja
bez posledica po naše jedinice, te nije bilo razloga za odgovor na njih. Međutim, stanje u toj
turskoj enklavi je krajnje kritično. Ako bi se uspeli potpuno sprečiti šverc prema C. Krajini
samo 30 dana Dudaković521 bi bio prinuđen da se preda. To bi bilo veliko olakšanje za RS i
RSK i imale bi bitnog uticaja na konačno rešenje situacije u bivšoj BiH.
To bi morao znati svaki Srbin i morao bi dati svoj doprinos tome. Smatramo da je suvišno
govoriti o tome u kakvoj bi se situaciji našla SVK u slučaju ustaške agresije pre nego što se
reši pitanje C. Krajine.
Moral boraca i stanovništva RSK i dalje je opterećen brojnim slabostima koje su posledica
ne funkcionisanja pravne države. Međutim, mora se imati u vidu da je naša država još
uvek u fazi formiranja, da je u ratu i da su sankcije koje su Srbima nametnuli tvorci novog
svetskog poretka učinili svoje. Mora se istini pogledati u oči, moramo zaboraviti blagostanje
u kojem smo živeli pre rata. Nama je ovaj rat nametnut i mi ga moramo dobiti.
Nama je ugrožena životna egzistencija i mi moramo stvoriti svoju srpsku državu. Drugog
izbora nemamo ako želimo ostati u svojim vekovnim prostorima.
I među nama ima pojedinaca koji još uvek ne daju od sebe onoliko koliko bi mogli. Još uvek
se ponašamo mirnodopski, da ne kažemo neozbiljno. Svima je poznato da je do municije
vrlo teško doći ali se ona svakodnevno troši nemilosrdno, bez ikakvog razloga.
Na kurs Komandira četa-baterija K-danata bataljona-diviziona još uvek se šalju pojedine
starešine koji ne bi trebali ići. Stiče se utisak da se želi samo ispuniti broj koji razrezom
određen. U ovoj klasi se nalazi jedan slušalac koji je bio u prvoj klasi na kursu za K-dira čete,
sada je poslat na kurs za K-danta bataljona, a u jedinici je raspoređen na dužnost četnog
starešine. Smatramo da je ovde svaki komentar suvišan.
NK/MD
KOMANDANT
potpukovnik
Janko Đurica, [v.r.]
M.P.522
Umnoženo u 8 primeraka
i dostavljeno:
– 1x svim jedinicama
– 1x arhiva

520
521
522

Cazinskoj.
Atif.
Okrugli pečat: VP 9051, Benkovac.

250

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

148

1994., listopad 13.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK i 75. pozadinske baze za izvođenje obuke za osiguranje i
obranu skladišta Čerkezovac i Volinja
KOMANDA 75. POZADINSKE BAZE VOJNA TAJNA

POV. Br. 1035-2 POVERLJIVO

13. 10. 1994. god.
Izvođenje obuke po
inžinjeriji, dostavlja.– KOMANDI ODELJKA PoB ČERKEZOVAC
V e z a: Naređenje NI GŠ SVK, Pov. br. 16-370/11. 10. 1994. godine;
Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju osposobljavanja ljudstva iz obezbeđenja i odbrane
skladišta Čerkezovac i Volinja odmah pristupiti pripremama za obuku kompletnog ljudstva
iz navedene materije.
Navedenim naređenjem regulisano je da Komanda 39. K organizuje i izvede obuku
sa ljudstvom iz obezbeđenja i odbrane skladišta Čerkezovac i Volinja. Tema je “Mine u
naoružanju SVK – poznavanje, postavljanje i uklanjanje, mjere tehničke zaštite”.
Obuku planirati u mjesečnom planu rada Odeljka Baze. Vrijeme izvođenja koordinirati sa
NI 39. K, a najkasnije do kraja oktobra 1994. godine.
Pri izvođenju obuke voditi računa o mjerama zaštite ljudstva.
MR/NL.–
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Stevan Kožul, [v.r.]
M.P.523 M.P.524
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 18.

149

1994., listopad 13.
[Knin]
Analiza Glavnog štaba SVK o izvanrednim događajima u SVK u rujnu 1994., s naglaskom
na velik broj smrtnih slučajeva pripadnika SVK zbog nepažnje i nediscipline

523
524

Prijemni pečat: Vojna pošta 9146, pov. br. 615-1, 14. 10. 1994., Glina.
Okrugli pečat: RSK, Komanda 75. pozadinske baze.

251

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

Str. pov. Br. 15-454

13. 10. 1994. god.
Analiza VD,
dostavlja.– KOMANDI 45.bVOJIN 525
U prilogu akta dostavljamo vam analizu vanrednih događaja za septembar 1994. godine.
Iz analize je vidljivo da je veliki broj smrtnih slučajeva od kojih zabrinjava broj ubistava (4)
i samoubistava (3). Takođe je vidljivo da je veliki broj nepažnja i nedisciplina.
Veliki broj (12) vanrednih događaja desio se u 21. K što treba posebno analizirati i preispitati
preduzete mere. Mora se još više raditi na preduzimanju preventivnih mera za smanjenje
vanrednih događaja. Izvršiti analizu po korpusima i preduzeti adekvatne mere.
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.526
REKAPITULACIJA VANREDNIH DOGAĐAJA
1. VANREDNI DOGAĐAJI
– 7. K
7
– 15. K
3
– 21. K
12
– 39. K
3
– 18. K
4
– 11. K
2
– 75. PoB
1
UKUPNO 32
2. UZROCI VANREDNIH DOGAĐAJA
– Nepažnja
11
– Nedisciplina
6
– Nesretan slučaj
5
– Međusobne svađe
3
– Konzumiranje alkohola
1
– Do sada nepoznati
6
3. KATEGORIJA VANREDNIH DOGAĐAJA
– Smrtni slučajevi
10
– Ranjavanja
16
– Samoranjavanja
3
– Ubistva
4
– Samoubistva
3
UKUPNO 36
525
526

Dopisano rukom.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

252

OD TOGA:
– Poginuli
– Ranjeni

17
19

ANALIZA VANREDNIH DOGAĐAJA ZA SEPTEMBAR 1994. GODINE
7. KORPUS
– Vreme 02. 09. 1994. godine
Oko 17,30 č navedenog dana v/o Jozef Stefan, rođen 1954. godine u Pančevu ušao je u
naše minsko polje u Miletama, te aktiviravši minu zadobio lakše povrede. Imenovani je
pripadnik 75. mtbr.
– Vreme 18. 09. 1994. godine
Prilikom popune minskog polja u rejonu s. Škabrnja, usled aktiviranja PP mine ranjeni
su vojnici Reljić Dragoslav sa težim ozljedama i Radmanović Jovica lakše. Imenovani su
pripadnici 92. mtbr.
Istog dana u zoni odgovornosti 75. mtbr u rejonu s. D.527 Marini od PP mine ranjen je
vojnik Babić Petar pod nejasnim okolnostima.
– Vreme 21. 09. 1994. godine – mesto, s. Ercegovci
V/o Beader Đure Vojin, rođen 1939. godine pripadnik 75. mtbr, sa dvojicom boraca
krenuo je iz s. Beaderi gdje se nalazio na položaju u susjedni zaseok Ercegovci, po šporet koji
je tamo ostao. U s. Ercegovci aktivirao je nagaznu minu koja mu je odnela levu nogu do
kolena i prilikom pada aktivirao i drugu minu koja mu je odnela desnu ruku do ramena i
nanela mu povrede rebara sa desne strane. Imenovani se nalazi van životne opasnosti.
– Vreme 22. 09. 1994. godine
V/o Dopuđ Vladimira Branko, iz sastava 3. pbr za vreme redovnog odsustva iz jedinice, u
rejonu Veljanska kosa naišao je na PP minu, aktivirao je i zadobio lakše tjelesne povrede.
Uzrok nepažnja.
– Vreme 26. 09. 1994. godine
U rejonu Čiste Male, prilikom obilaska i kontrole minskog polja v/o Đakić Ljubomir i
Bezbradica Petar, naišli su na protivpešadijsku minu i pri tome zadobili lakše povrede.
– Vreme 28. 09. 1994. godine
U porodičnoj kući u selu Ceranje G.528 došlo je do samoranjavanja v/o Dragaš Luke
Milenka, rođ. 1963. godine. Imenovani se nalazi van životne opasnosti. Pri pokušaju da
ga preveze v/o Škorić Nikole Nenad, rođen 1954. g. doživeo je saobraćajnu nesreću, nakon
ukazane pomoći pušten je kući.
15. KORPUS
– Vreme 11. 09. 1994. godine
V/o Cvetičanin Bogdan iz sastava 37. pbr u toku noći samovoljno je uzeo vojno m/v a
prevrnuo se sa njim na putu Korenica – s. Dabar. Imenovani nije vozač a osim toga bio je u
pijanom stanju. Osim materijalne štete na vozilu drugih posledica nema.
– Vreme 11. 09. 1994. godine
527
528

Donji
Gornje.

253

V/o Ljubisavljević Milan, pripadnik 70. pbr posekao je nožem po ruci dobrovoljca Major
Šandora (koji je iz Plaškog bio proteran pa se ponovo vratio) i pri tom mu naneo posektoine
po desnoj ruci uz veća oštećenja krvnih sudova. Uzroci ovog događaja se ispituju.
– Vreme 17. 09. 1994. godine – mesto Teslingrad529
U rejonu Teslingrada v/o Vojvodić Miliša, pripadnik 18. pbr izvršio je samoubistvo.
Imenovani nije bio na dužnosti u jedinici.
21. KORPUS
– Vreme 06. 09. 1994. godine – mesto, s. Kamensko
Navedenog dana oko 13,45 č došlo je do ubistva Lončar Nikole, rođ. 1958. g. pripadnika
11. pbr. Do ubistva je došlo nakon međusobne svađe i fizičkog obračuna od strane brata
Lončar Miloša, rođ. 1954. g., iz AP sa kojom je bio zadužen ubica.
Uzrok ovom događaju je međusobna svađa i ranija netrpeljivost braće.
– Vreme 14. 09. 1994. g.
U toku premeštanja OT-M60 na putu Vojnić-Majevac došlo je do njegovog skretanja sa
puta i prevrtanja niz veliku strminu. Pri tom je poginuo vojnik na odsluženju vojnog roka
Mihajlović Goran, rođ. 1974. g. u s. Kuplensko opština Vojnić, a lakše povrede zadobili su
vojnici Vučinić Đuro, Novaković Dragan i Gojko Vuković. Istraga je u toku.
– Vreme 15. 09. 1994. g.
U 15,30 č ulaskom u minsko polje smrtno je stradao Slijepčević Petra Žarko pripadnik 11.
pbr.
– Vreme 16. 09. 1994. g.
U 13,00 č u bolnici Sv. Georgije u Vojniću prirodnom smrću od posljedica infarkta
preminuo je Pokrajac Miloša Mile, rođ. 30. 03. 1946. g. pripadnik 11. pbr.
– Vreme 15. 09. 1994. g. – mesto s. Slivnjak
Navedenog dana u kući porodice Tumbus došlo je do porodične tragedije u kojoj su život
izgubila tri člana. Prema izjavama komšija i rođaka pretpostavlja se da je uzrok ovom
događaju međusobno razračunavanje u vezi deviza koje su držali kod sebe otac i baka, a koje
su pronađene nakon nesretnog slučaja. Pretpostavlja se da je Siniša Tumbus, pripadnik 13.
pbr iz AP ubio oca Tumbus Simu, pripadnika 13. pbr, a potom Milku Tumbus majku Sime,
a posle toga Siniša je izvršio samoubistvo.
– Vreme 15. 09. 1994. godine
Odlaskom u minsko polje poginuo je v/o Žarko Stepčević. Imenovani je u vreme pogibije
koristio odsustvo.
– Vreme 22. 09. 1994. godine
U sastavu 11. pbr desila su se dva vanredna događaja.
Vojnik Basara Dragomir, rođ. 1968. godine nehotice je opalio metak i izvršio samoranjavanje
u stopalo desne noge.
v/o Drakulić Stevo slučajno je ispalio jedan metak iz pištolja u stomak Klipa Miloradu.
– Vreme 25/26. 09. 1994. godine
U toku noći Popović Miroslav rođ. 1952. godine u pijanom stanju bacio je bombu u kući
gdje živi i pritom zadobio lakše povrede, od ostalih članova porodice niko nije povređen.
– Vreme 26. 09. 1994. godine
Eror Miloš, rođ. 1938. godine za vreme redovnog odmora izvršio je samoubistvo iz PAP.
– Vreme 26. 09. 1994. godine
529

Lički Osik.

254

Navedenog dana oko 19,00 č u Maljevačkom Selištu ispred svoje kuće v/o Vuletić Mike
Milan, rođen 1948. godine izvršio je ubistvo iz PAP v/o Bosnić Đure Dragića rođ. 1953. g.
Za vreme ubistva imenovani nisu bili u jedinici. Uzroci za sada nisu poznati.
– Vreme 28. 09. 1994. godine
U rejonu Glinice u minskom polju došlo je do ranjavanja v/o Reljić Miloša, pripadnika 21.
K. Radi se o težoj povredi noge. Imenovani je nakon hirurške intervencije preminuo.
39. KORPUS
– Vreme 16. 09. 1994. godine
V/o Milan Malibabić, pripadnik 26. pbr iz nehata izvršio je samoubistvo pištoljem.
– Vreme 21. 09. 1954. godine
U međusobnom obračunu vojnik Ostojić Nikole Milan, ubio je vojnika Ostojić Dušana
Borivoja, obadvojica su u sastavu 33. pbr.
– Vreme 28. 09. 1994. godine
Prirodnom smrću preminuo je član k-de 39. K major Jovo Jovičić.
18. KORPUS
– Vreme 09. 09. 1994. godine
Navedenog dana oko 12,00 č prirodnom smrću umro je Mirolović Ljubomira Svetislav,
rođen 06. 02. 1994.530 g. Imenovani je bio pripadnik 51. pbr.
– Vreme 13. 09. 1994. godine
Oko 20,00 č u 98. pbr smrtno je stradao v/o Lončar Milivoje, koji je zajedno sa Glamočić
Ljubišom v/o iz iste jedinice lovio divljač. Glamočić je pogrešno noću osmotrio predeo
i pravac iz kog se kretao Lončar, te misleći da je divljač izvršio opaljenje i pri tom ubio
Lončara.
– Vreme 21. 09. 1994. godine
Oko 17,20 č navedenog dana došlo je do samoranjavanja v/o Ignjić Dušana Luke, rođ. 1954.
godine. Do samoranjavanja je došlo usled nepažljivog rukovanja sa oružjem improvizirane
izrade (kubura) koju je imenovani imao za pojasom i pri pokušaju da je izvadi došlo je do
samoranjavanja. Imenovani je zadobio prostrelnu ranu u donjem predjelu leđa i nalazi se
van životne opasnosti.
– Vreme 22. 09. 1994. godine
Navedenog dana u zahvatu puta Pakrac-Kusonje u rejonu Šrabin breg došlo je do ranjavanja
u desnu stranu grudi vod. Komlenc Milana Dušana. Imenovani je bio na slobodnim danima
i zajedno sa još trojicom v/o traktorom su otišli u napuštene kuće u spomenutom rejonu
/tampon zona/, vjerojatno sa namjerom da izvuku neka sredstva, pri čemu su ih ustaše
primjetile i otvorile vatru.
11. KORPUS
– Vreme 19. 09. 1994. godine
Vojnik Radaković Dušan, prilikom obavljanja starešinske dužnosti izvršio je samoranjavanje
iz PAP. Radi se o lakšoj povredi.
– Vreme 29. 09. 1994. godine.
Prilikom izvlačenja oblica traktorom u sklopu pripreme drvene građe za objekte utvrđivanja,
došlo je do aktiviranja zadnjim desnim točkom pp mine PROM-1 usled čega je došlo do
ranjavanja sa smrtnim posledicama v/o Mihić Milana Čede, rođ. 1951. godine, pripadnika
45. pbr.
530

Godina rođenja krivo navedena u izvorniku.

255

75. PoB
– Vreme 09. 09. 1994. godine
Od posljedica srčanog udara, preminuo je CL Veselinović Dmitra Petar, rođ. 02. 07. 1934.
godine.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

150

1994., listopad 14.
Široka Rijeka
Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa SVK o dopuštanju nezakonite trgovine sa
stanovnicima Cazinske krajine
VOJNA POŠTA 9118
Vojna policija
Int. br. 04-65-28/94
Dana 14. 10. 1994.
Široka Rijeka
S L U Ž B E N A Z A B I LJ E Š K A
Dana, 14. 10. 1994. g., u vremenu od 10.50 časova išavši po službenom zadatku kap.
Vuletić Nikola, načel. OB 21.GrOd i vojni policajac Šaula Zdravko u reonu Crnog Potoka
na mestu kod “Vapnare” primećena je nedozvoljena trgovina sa muslimanima Cazinske
krajine, jer je na mostu bilo okupljeno više građanskih lica koji su komunicirali i trgovali.
Na licu mesta od strane v/o bili su:
1. Miljević Nikole Pero, rođ. 23. 12. 1967. g.
2. Ćelap Milana Dragan, rođ. 09. 12. 1964. g.
Imenovani su oba pripadnici 1. Topličke čete 3. grb koji su se nalazili na dužnosti, a nisu
po službenoj dužnosti obavljali svoje zadatke. Dalje do mesta tzv. “Perione” u vremenu od
11.15 časova, zatečena su 4 v/o koji su bili na dužnosti i to: Vorkapić Marka Stevo, rođ. 01.
11. 1972. g. u Vorkapić Selu, Bakarić Milana Tihomir, r. 10. 08. 1968. g., Ćelap Milana
Stojan, r. 02. 11. 1958. g. i Miščević Stevana Slavko, rođ. 05. 02. 1966. g.
Imenovani su pripadnici 1. čete, 3. grb, koji su za vreme službe kartali a na granici,
odnosno na mostu je bila okupljena veća količina građana koji su vršili nelegalnu trgovinu
sa muslimanima. Imenovani po svojoj dužnosti nisu sprečili okupljanje građ. i ilegalnu
trgovinu već su to svojim ponašanjem dopustili.
Vođa patrole: Šaula Zdravko
K-dir voda VP: Por. Mile Vujnović,
[............, v.r.]531
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1093-2.
531

Potpis nečitak.

256

151

1994., listopad 15.
[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK Komandi 50. pbr SVK za pojačano osiguranje i
kontrolu teritorija prema Cazinskoj krajini
KOMANDA 15. K VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 152-377 STR. POVERLJIVO
15. 10. 1994. god.
Pojačano obezbeđenje teritorije,
n a r e đ e nj e.– KOMANDI 50. pbr  532
Na osnovu ukazanih potreba, a u cilju sprovođenja pojačanog obezbeđenja i kontrole dela
teritorije u zoni odgovornosti 18. pbr. i 37. pb.,
NAREĐUJEM
1.- Izvršiti pojačano obezbeđenje i kontrolu teritorije i putnih pravaca u cilju sprečavanja
ilegalnog prelaza grupa i pojedinaca pripadnika muslimanskih snaga i HVO sa prostora
Cazinske krajine.
2.- Teritorija koja se obezbeđuje i kontroliše
2.1.- 37. pb sa delom VTOd Korenica
– izvršiti obezbeđenje sa teritorije i kontrolu putnih pravaca koji izvode u širi prostor
Plitvičkih Jezera, s. Kapela, s. Prijeboj i s. L. P. Selo533.
2.2.- 18. pbr
– potpuno obezbediti spoj sa 50. pbr, pri čemu putem zaseda i patrola zatvoriti puteve i
staze koji izvode u širi rajon s. Kozjan534 i Čanak, sa težištem na Rapainskim Koritima535 i
objektu Pavenka.
2.3.- 50. pbr sa 2/103. pbr
– potpuno zatvoriti prostor s. Trnavac, s. Turjanski i s. Homoljac, sa težištem na spoju
između s. Trnavac i s. Turjanski.
2.4.- ČVP sa delom VTOd
– patroliranjem i zasedama izvršiti obezbeđenje prevoja Škipina, s. Ponor i šumskog puta
koji izvodi iz reona s. Frkašić-kroz Plješevicu-s. Kapela.
2.5.- 70. pbr
– kontrolirati prostor rejona s. Saborsko i Kuselj sa težištem na prelazima u Kapeli.
3.- Obezbeđenje teritorije i kontrolu puteva vršiti zasedama i patrolama. Pokretne patrole i
[zase]de u svojim zonama odgovornosti konkretno će planirati [K-ti] jedinica.
4.- Na putevima i objektima gde se izvode zasede i vrši patroliranje svako nepoznato lice
kontrolisati, legitimisati i privoditi u Frkašić u ČVP radi daljeg postupka i obrade.
532
533
534
535

Dopisano rukom.
Ličko Petrovo Selo.
Krivo navedeno u izvorniku, selo se zove Kozjak.
Krivo navedeno u izvorniku, područje se zove Rapajska korita.

257

5.- Vreme zatvaranja i kontrolisanja navedenih rejona i puteva od 04.00- do 20.00 časova
zbog iskustva prolaza grupa u navedeno vreme na određenim pravcima. Sa ovim zadatkom
otpočeti odmah.
Dostaviti:
– ONOP
– 18., 50., i 70. pbr
– 37. pb
– ČVP/15. K K o m a n d a n t
pukovnik
Stevo Ševo, [v.r.]
M.P.536
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 1.

152

1994., listopad 15.
Knin
Zahtjev pukovnika Dušana Smiljanića za razgovor s generalom Ratkom Mladićem u kojemu
objašnjava svoju i ulogu JNA u naoružavanju pobunjenih Srba u Hrvatskoj 1991. godine
Dušan Smiljanić, pukovnik
Pomoćnik K-ta za bezbed.-obaveštajne poslove GŠ SVK,
K n i n 15. 10. 1994. godine
Proveru podataka i
razgovor traži.– GŠ VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE
– na ličnost generala R.537 Mladića
Gospodine generale, poznato mi je da ste na sastanku u Novom Gradu538 13. 10. 1994.
godine, gde je među ostalim bio prisutan komandant GŠ SVK sa ostalim najodgovornijim
starešinama SVK, o meni lično dali vrlo negativnu ocenu. Ne raspolažem sa podacima o
izvoru tih informacija koje su vama ustupljene i verujem da ne potiču od vaše bezbedonosnoobaveštajne službe, ali cenim ko su mogući izvori, pošto su također kod najodgovornijih lica
RSK već pokušane da se plasiraju, takve i slične podatke.
Gospodine generale, obzirom da ste Vi lično dali takvu ocenu i u koliko iza iste i dalje
stojite, ja kao oficir SVK vidim sledeće rešenje:
1.- U koliko je takva ocena tačna, ja više nebi mogao obavljati sadašnju dužnost, u prvom
redu radi same službe SVK, kao i saradnje sa srodnim službama u VRS, ka čemu težim.
536
537
538

Okrugli pečat: VP 9065, Korenica.
Ratko.
Bosanski Novi.

258

2.- Da naredite proveru podataka iz dobijene informacije, jer vas uveravam da isto ima
dublju pozadinu, gde je najmanje važan Smiljanić, i u koliko se to ne učini, posledice za
službu kojom rukovodim je veoma prepoznatljiva.
Obzirom da dana ocena potiče od Vas, to mi je kao čoveku i srpskom oficiru vrlo teško
palo, jer ja u ovom ratu nisam slučajni prolaznik i vrlo mi je dobro poznata geneza ratnih
događaja na ovom prostoru te mesto i uloga pojedinih jedinica, te držanje i ponašanje većeg
dela starešina bivše JNA, a sada pripadnike SVK, VRS i VJ.
Radi Vašeg saznanja a i potrebe provere podataka sa kojim o meni raspolažete, neophodno je
da Vas u najkraćim crtama upoznam sa mojim mestom i ulogom u ovim ratnim zbivanjima.
Pre početka rata nalazio sam se na dužnosti načelnika bezbednosti u 10. K u Zagrebu gde
su mi vrlo dobro bili poznati začeci nadolazeće ustaške vlasti. Po izbijanju događaja na
Plitvicama 31. 03. 1991. godine, na lični zahtev sa grupom starešina upućen sam na Plitvice
gde ostajem na prostorima RSK do jula 1992. godine.
Postupak pripadnika MUP-a RH na Plitvicama, politika koja je tada vođena i posebno
ponašanje i držanje vojnog vrha i odgovornih starešina u 2. VO u meni tih dana otklanja sve
dileme, gde se treba opredeliti i šta učiniti.
Ilegalno se povezujem sa čelnim licima iz SDS na prostor Like, Banije, Korduna i Banja
Luke i sa grupom OB i VP (16) krajem aprila i početkom maja otpočinjem sa ilegalnim
naoružavanjem srpskog naroda iz tadašnjih naših skladišta, sada ustaških (Otočac, Perušić,
Gospić, Sveti Rok i Skradnik) vrbujući naše rukovaoce Srbe iz ovih skladišta.
Ova akcija je trajala do početka jula 1991. godine, gde je na ovaj način podeljeno oko 15.000
raznog pešadijskog naoružanja, MB, PA topova 20 mm te veće količine municije, što je po
našoj oceni bilo presudno za odbranu Like, Korduna i Banije imajući u vidu broj i stanje
operativnih jedinica koje su se nalazile na prostoru Like, Korduna i Banije. Tada zagovaram
i tražim da mi se omogući izvlačenje artiljerije 35. part. divizije iz Gospića i Otočca u
dubinu, međutim to najodgovornije starešine koje su tada komandovale onemogućavaju,
koji verovatno tada nisu videli ili nisu hteli da vide naredni tok događaja.
U mesecu julu 1991. godine odlazim na prostor Novog Grada i Banja Luke gde se povezujem
sa Župljanin Stojanom, Brđaninom539 i još nekim licima.
U toku ovoga meseca organizujem iz skladišta Skradnik dovoženje u SO Čelinac i Drvar
preko 20.000 komada raznog naoružanja uključujući MB, bombe, zolje i sa dva b/k
municije. Jedan od učesnika ove akcije je i pukovnik Škondruć540 Milan sada u RS. Sa
napred navedenim licima iz RS organizira se tajna mobilizacija oko 600 pripadnika SDS,
VES tenkisti, sa kojima je planirano da se ilegalno dovedu u skladište Čerkezovac, a potom
bi se prebacili u Jastrebarsko, Zagreb i Dugo Selo (4. okbr i 140. meh. br.) kako bi oklopna
sredstva iz pomenutih jedinica izvukli na reku Kupu. Da bi se ovo realizovalo u skladištu
Čerkezovac, organizujem sastanak K-danata 10. K sa licima iz SDS među kojima je bio i
Brđanin. Međutim naknadno sam od generala Uzelca541 iz Zagreba obavešten, da to nije
prihvatio general Avramović542, da bi isti u septembru tražio da se ovo realizuje što više nije
bilo izvodljivo. Gospodine generale, deo ovih događaja dobro je poznato generalu Kelečević
Bošku, a postoje i pisani tragovi.
539
540
541
542

Radoslav.
Krivo napisano u izvorniku, prezime je Škondrić.
Dušan.
Života.

259

U izvršavanju ovih zadataka, nažalost od pojedinih lica iz vojne strukture gledan sam kao
ekstremist i četnik, da sam iskočio iz sistema RiK-a, a od raznih struktura sa terena da
stvaram pokret za Jugoslaviju, gde se donose odluke o mojoj likvidaciji, ali da to sačeka dok
se narod ne naoruža i doživljavam niz drugih neugodnosti.
Paralelno sa ovim zadatkom izvršavamo obaveštajne i bezbedonosne zadatke gde su mi vrlo
dobro poznata ponašanja posebno rukovodećih lica iz raznih društvenih struktura, kao i
oni koji su pravovremeno dezertirali ostavljajući ovaj narod na milost i nemilost ratnim
zbivanjima, da bi nažalost sada pojedinci bili u poziciji da meni i sličnima meni daju ocene
i interpretiraju događaje kako to njihovoj trenutnoj politici odgovara.
Početkom avgusta 1991. godine, po zadatku UB, pod mojim rukovodstvom formirao se
operativni tim PROBOJ-2, sastavljen od OB svih vidova sa zadatkom:
– donaoružavanje srpskog naroda
– težišni zadatak – pomoć i učešće u vojnom organizovanju uz dovođenje AVL sa tih
prostora
– suprotstavljanje hrvatskoj službi na prostoru Like, Banije i Korduna.
Ovaj tim je radio do kraja 1991. godine, gde sam bio neposredno potčinjen UB, a po jedan
primerak izveštaja dostavljao načelniku bezbednosti 2. VO i RV i PVO. Pored toga bio sam
vezan i za MO R.543 Srbije, obzirom na tadašnju ulogu tog ministarstva u vođenju oružane
borbe.
U periodu avgust-oktobar 1991. godine, podelili smo, odnosno izvukli iz sadašnjih ustaških
skladišta oko 20.000 raznog naoružanja, a učešće u vojnom organizovanju i kvalitetu
izvršenja profesionalnih bezbedonosnih zadataka među ostalim dobro je poznato i generalu
Kelečeviću, što se može dokumentovati i izveštajima.
Obzirom na velike otpore i probleme oko formiranja brigada, posebno na prostoru Like i
dela Banije u septembru 1991. godine, organizujem sastanke najizraslijih rezervnih starešina
i tadašnjih predstavnika vlasti u Gračacu i Vrhovinama, gde prisustvuje sadašnji predsednik
RSK Milan Martić. Nakon ovih sastanaka dolazi do formiranja brigade u Gračacu, Udbini,
Vrhovinama i Plaškom. Istog dana u poslepodnevnim časovima sa Milanom Martićem
odlazim u Novi Grad u cilju rešenja nekih pitanja oko konačnog zauzimanja Kostajnice.
Po povratku iz Novog Grada dolazi do našeg hapšenja u s. Otoci što vam je i poznato.
U januaru 1992. godine u Bihaću primam dužnost načelnika bezbednosti u 10. K u čijem
se sastavu nalaze OG-6, 7 i 8. O radu službe i uslovima (unutrašnjim) pod kojima je radila
te zadacima koje je sa policijom izvršavala, poznato je mojim pretpostavljenim, tadašnjim
starešinama iz 10. K koji mogu dati tačnu ocenu u koliko im to sada odgovara.
Ceneći događaje, težište rada dajem na formiranju i jačanju 10. bVP koji je bio
najrespektivnija snaga i koji je pored policijskih izvršavao i borbene zadatke. Pošto sam od
ranije poznavao određene ljude iz SDS iz Bihaća, ovde se naša saradnja nastavlja. Veći broj
starešina, posebno onih koji su došli iz okruženja je krajnje demoralisan i dezorjentisan,
pojedini nezadovoljni činom i položajem, što se sve svodilo na krajnju pasivnost i odsutnost
bilo kakve inicijative (čast izuzetcima, među kojima je bio i mislim da se zove Kršić544
pukovnik, sada u 2. KK). U dogovoru sa OB, organizujem OB i pojedine starešine iz
policije na organizovanom naoružavanju Srba u samom gradu. Ne sećam se ali mislim da
543
544

Republike.
Radivoje.

260

je podeljeno oko 5.000 komada raznog pešadijskog naoružanja. Za ovo naoružavanje izvor
snabdevanja bila je pozadinska baza, na čijem se čelu nalazio pukovnik Škondrić.
Obzirom da se otpočelo sa formiranjem jedinica, od nas se traži da se u tome neposredno
angažuju starešine sa tih prostora. Tada razgovaram sa pojedincima sa tih prostora koji to
odbijaju nalazeći razna opravdanja.
Početkom maja 1992. godine kontaktiram sa generalom Tolimirom,545 koji je bio u Kninu.
Obzirom na neizvesnost i tok događaja, dogovaram se sa Tolimirom, a uz suglasnost
komandanta korpusa, da deo sredstava i policijske opreme prebacimo u RSK, jer se planirala
tamo formirati specijalna jedinica obzirom na stanje koje je nastupalo. Od 9 komada BOV
M-84, 4 komada predajem 12. 05. 1992. godine generalu Tolimiru u Korenici. Za sva ova
sredstva napisana je i sada postoji materijalna lista.
Dolaskom famoznog telegrama da se starešine i vojnici rođeni na teritoriji SRJ povlače
(70% bataljona VP činili aktivni vojnici) starešinama se saopštava koji su rođeni u SRJ idu
u VJ, iz BiH u RS, a VI palestinci iz RSK, možete ići sa korpusom u Niš ili gde želite.
Ja kao palestinac (već je tih dana dogovoreno) odlazim u Knin i ne bežim kako to neki sada
tumače. Po odlasku upozoravam starešine koji ostaju da potpukovnik Kliko,546 muslimanski
čovek, da o njemu strogo vode računa jer će sigurno pobeći muslimanima, što se nažalost i
desilo jer je pobegao sa jednim BOV-om.
Tih dana i Vi odlazite u RS, gde sa Vama odlazi i Tolimir, da bih ja bio raspoređen u Knin
na funkciju koju je započeo raditi Tolimir.
15. 05. 1992. godine odlazim u Beograd, gde se tih dana u Generalštabu susrećem sa Vama i
Tolimirom. Tom prilikom tražili ste da dam svoju ocenu i mišljenje o pojedinim starešinama
iz 10. K te stanju u Bihaću. Nakon toga doneli ste odluku o postavljenju komandanta 2.
KK.
Oko 20. 05. vraćam se u Knin, radi prijema dužnosti načelnika SDB kako je to planirano.
Tih dana od bezbedonosno obaveštajnih organa RS, komanda u Kninu dobija telegram (i
sada ga posedujem) da sam ja iz 10. K pokrao sredstva (BOV-ove i opremu) i niz drugih
insinuacija. Na telegram sam odgovorio generalu Tolimiru, ceneći da on sa istim nije
upoznat, pošto njegovo ime stoji u potpisu a on je bio prisutan primopredaji tih sredstava.
Do sada nisam dobio odgovor.
Sada mi stvarno nije jasno šta se sa ovim želi, za sve to postoji dokumentacija, a i spreman
sam suočiti se sa bilo kim da se ovo konačno reši, mada sam bio mišljenja da je to rešeno.
Tadašnja politička kretanja u Kninu, odnosno RSK, u odnosu na AVL u prvom redu,
onemogućili su im prijem dužnosti i uopšte rad, prelaskom vojske u miliciju, praktično
dolazi do totalnog razbijanja vojne SB, gde su prema meni otpočele političke igre i
izmišljanje raznih insinuacija meni do tada nepoznatih, sa ciljem da napustim RSK što sam
kasnije doznao.
U julu 1992. godine odlazim u VJ gde zbog tadašnjih događaja u VJ takođe doživljavam niz
neugodnosti, obzirom na cilj minimiziranja svega što je SB učinila.
Napadi na SVK i službu, nažalost i sada su od određenih političkih struktura i pojedinaca
vrlo oštri i drski, kao i ranije primenjuju se oprobane metode, samo su izmenjeni neki
nosioci i drugo je vreme. Među ostalim neprijatelje RSK rangiraju po sledećem:
– ostaci komunizma i JNA na teritoriji RSK
545
546

Zdravko.
Priređivači nisu utvrdili ime.

261

– VJ
– armija BiH i 5. K
– vojska RH.
U RSK se vraćam 15. 10. 1993. godine, mada sam tražio dolazak u januaru te godine, što
mi od strane tadašnjeg GŠ nije omogućeno. Gospodine generale, u Zagrebu sam pred rat
dobio troiposoban stan sa garažom. Supruga mi je nastavnik sa 22 godine radnog staža,
sada ne radi, kćerka mi je završila medicinski fakultet, sada se udala, nezaposlena, sin mi je
student treće godine veterinarskog fakulteta. U Beogradu na dvadesetom spratu dobio sam
nužni smeštaj jednu sobu (nešto preko 30 kvadrata) gde mi živi porodica.
Deo stvari, odeće, obuće i nešto tehnike u julu 1991. godine sam izvukao. Nameštaj i ostale
stvari posredno sam preko Unatransa iz Bihaća izvukao u novembru 1991. godine. Na
prelazu u B.547 Šamcu stvari su sve uništene i polomljene a vozač zadržan tri dana u zatvoru
(musliman) kada je ustanovljeno kome stvari vozi. Te stvari su mi smeštene u jednom
podrumu u Mirijevu u Beogradu (podrum dobijen od stambenog).
Zbog navedene aktivnosti u oktobru 1991. godine sudski sam od ustaških vlasti proglašen
ratnim zločincem uz oduzimanje sve imovine.
Gospodine generale, ponosan sam na sve ovo što sam sa mojim saborcima radio i što sam
u svemu tome ostao častan. Poltron nikad nisam bio niti ću biti. U svojim stavovima i
opredeljenjima nastojim biti krajnje principijelan i istrajan, posebno kada je u pitanju borba
za srpsku stvar, bez obzira na posledice po mene i porodicu.
Sudbinu delim sa velikim brojem beskućnika i ljudi koji žive na rubu gole egzistencije,
mada sam uveren da imam moralno pravo obzirom na moje mesto i ulogu u ovom ratu bar
na jedan dvoiposobni ili trosobni stan, međutim ne želim niti hoću da odustajem od svojih
stavova i principa, bez obzira što znam da sam u ovim zbivanjima često nemoćan.
Nadam se da ćete moj zahtev uvažiti i narediti detaljnu proveru već dobijenih informacija o
meni. Želja mi je da me primite na razgovor i spreman sam da se suočim sa bilo kojim licem
da se ovo reši i argumentovano činjenicama potkrepim napred izneto.
P u k o v n i k
Dušan Smiljanić, [v.r.]
M.P.548 M.P.549
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

153

1994., listopad 15.
[Knin]
Informacija Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o stanju na ratištu, nedostatku
sredstava za isplatu plaća i statusu aktivnih vojnih osoba u SVK i VJ

547
548
549

Bosanski Šamac.
Prijemni pečat: SVK, GŠ, Odeljenje bezbednosti, s. p. br. 321-99, 16. 10. 1994.
Okrugli pečat: SVK, GŠ, Odeljenje bezbednosti.

262

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE

SP Br. 15-455

15. 10. 1994. god.
Informacija potčinjenim jedinicama.–
Dostaviti:

7., 11., 15., 18., 21. i 39. K; 105. vbr; 44. rbr; 75. PoB;
45. bVOJIN; oficirska škola; NC Bruška, bVP; čv; KS.

Dogovor o prekidu b/d uglavnom se poštuje. Međutim, odredbe Zagrebačkog sporazuma
ustaše su teško povredile ulaskom u tampon zonu u Lipiku, Turnju i nekim mestima u zoni
odgovornosti 15. K.
VaP RSK u proseku dnevno povređuje avijacija NATO pakta 35-50 puta. Posledica po naše
snage nije bilo.
Balijske snage nisu vršile pokret svojih snaga ali su u poslednje vreme vršile provokativna
dejstva iz pešadijskog naoružanja. U toku 13. 10. 1994. godine ranjena su dva naša borca
iz 39. K.
Naše jedinice nisu izvodile pokret, ali su povremeno odgovarale na balijske provokacije i to
samo pešadijskim naoružanjem.
Neke komande korpusa naknadno su tražile dodatna novčana sredstva za isplatu primanja
v/o. O tome ste izvešteni od PKPo GŠ SVK. Ovom prilikom želimo istaći da sredstava više
nema. Treba preduzeti sve mere da to borci i razumeju. Treba istaći slučaj u RS gde su borci
primili tek junsku platu koja je mnogo niža nego u SVK.
Neke komande izveštavaju o problemima AVL i ističu da su AVL u SVK u SRJ u drugom
planu što nije tačno. Primera radi u garnizonu N.550 Sad 39 AVL iz SVK podnelo je molbu
za stan. Pre nekoliko dana 13 AVL iz SVK je dobilo stan.
Za garnizon Beograd GŠ SVK će odrediti jednog starešinu koji će zastupati sva AVL iz
SVK. Personalni organ GŠ SVK boravio je u Beogradu više dana i rešena su mnoga pitanja.
Za sva AVL koji nisu imali personalni dosije je ustrojen sa svim podacima iz izjava.
– Svi premešteni u okviru SVK računaju se kao premeštaj u bivšoj JNA, odnosno VJ;
– Sva AVL koja odbiju da dođu u SVK biće premeštena u neki drugi garnizon u SRJ i biće
kažnjena zaustavljanjem u unapređenju;
– Ovih dana u SVK treba da stigne oko 30 starešina, koji su odbili da dođu u SVK ili su je
samovoljno napustili;
– Za sve starešine (deficitarnog VES-a) koji su upućeni u SVK uprave koje su ih uputile
moraju odrediti druge ljude za zamenu. Znači za povratak u VJ nema ništa bez zamene.
– Pitanje državljanstva u SRJ još nije u potpunosti rešeno. Zato bi sva AVL trebala iskoristiti
svoj boravak na odmoru da ovo reši, ako to već nisu rešili.
Kao što se vidi GŠ SVK preduzima sve mere da se reše mnogi problemi AVL u SRJ.
Neke komande su se obraćale GŠ SVK sa pitanjem da li starešine imaju pravo otvarati
privatne radnje i kafiće. Zakonom o SVK to nije zabranjeno. Međutim, u Zakonu o VJ
takvu radnju odobrava načelnik GŠ VJ.
U poslednje vreme GŠ SVK se sve veći broj porodica poginulih boraca obraća i žali da
im nisu obezbeđena drva. Molimo da se odmah stupi u kontakt sa udruženjem boraca i
civilnim strukturama vlasti i da se ove stvari prioritetno rešavaju.
550

Novi.

263

Sa informacijom upoznati sve starešine iz užeg dela k-de korpusa i brigada, a izvorno i sve
pripadnike SVK.
U službenom glasniku RSK br. 12/94. od 06. 07. 1994. godine objavljena je izmena i
dopuna Zakona o vojnoj obavezi, u kojem je regulisano vojni rok 18 mjeseci.
POMOĆNIK K-DANTA
pukovnik
Marinko Gajić, [v.r.]
M.P.551
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

154

1994., listopad 16.
Široka Rijeka
Službena zabilješka Vojne policije 21. korpusa SVK o preprodaji i krijumčarenju ulja i
goriva od strane pripadnika SVK
VOJNA POŠTA 9118
Vojna policija
Int. br. ______
Dana, 16. 10. 1994.
Široka Rijeka
S L U Ž B E N A Z A B I LJ E Š K A
Dana, 16. 10. 1994. godine, oko 5.40 časova, patrola vojne policije sastava: Vila Dragan,
Napijalo Dragan, Dragić Miloš i Knežević Đuro, zaustavila je u selu Dejanovići Bućan
Zdravka iz V.552 Utinje 37A sa vozilom Lada 1200 bez reg. oznaka u kojoj je bilo 340 litara
jestivog ulja i Krivokuća Predraga iz Bukovice 34 sa 100 litara mot. benzina obojica iz 11.
brigade. Imenovani su u navedeno vrijeme zaustavljeni od strane patrole vojne policije a
potom privedeni u komandu 21. GrOd-a, Š. Rijeka.553
Krivokuća Predrag je izjavio da je benzin kupio u Bukovici koji je plaćao po 7 DM po litri,
a Muslimanima ga trebao prodati po 10 DM. Sredstva od prodanog benzina bi utrošio za
kupovinu spomenika oca koji je poginuo na braniku Krajine.
Bućan Zdravko navodi da je ulje kupio u Vojniću, za 1 litar je plaćao po 2 DM, dok su mu
Muslimani trebali platiti 4,5 DM po 1 litri.
Imenovani su za navedenu robu dan ranije dogovorili količinu i cijenu sa vojskom 5. korpusa
BiH-a. Roba je oduzeta uz uredno izdate potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, u
Bućan i Krivokuća predani VP 11. brig.

551
552
553

Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Velika.
Široka.

264

Prilog:
– Izjava od Krivokuće Predraga
– Izjava od Bućana Zdravka

Ovl. službeno lice VP
Vila Dragan, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1093-2.

155

1994., listopad 16.
Omanovac Dubovac
Izvješće Radio prislušne grupe Omanovac Dubovac obavještajnom tijelu Glavnog štaba SVK
o pokretima i aktivnostima hrvatskih snaga na području zapadne Slavonije te stanju na
području Bihaća
RPG OMANOVAC DUBOVAC
Str. pov. br. 51-139
Dana, 16. 10. 1994. godine
Izveštaj po EI
d o s t a v lj a.–
GŠ SVK KNIN
(obaveštajnom organu)
Ustaška RV u poslednjih 48 časova srednjeg intenziteta, ali bi se moglo reći u blagom
pojačanju intenziteta. Intenzitet rada ustaške RV se pojačao u reonu Trokut Novska Drenov
Bok. Pojačani intenzitet RV pretpostavljamo da je zbog smene vojske na punktovima koja
se još obavlja. Naša pretpostavka da sve više vojske dolazi i ostaje na položajima nego što
odlazi. Aktivnosti su sledeće obuka i to ubrzana. Svi novo mobilisani najpre prođu kraću
obuku i onda idu na položaje, zatim utvrđuju se položaji, rovovi, bunkeri i zemunice. U
zemunice postavljaju peći za grejanje i za sada se najaktivnije radi na dopremi drveta za
ogrev. Za drva su zaduženi Srbi i mlada vojska. Vrlo aktivno se radi na izviđanju terena
i striktno se prate svi naši pokreti. Novogradiška brigada i dalje vrši pripreme i uređenje
bunkera i zemunica isto se bavi sa drvetom za ogrijev. Praćenjem RV isto je u blagom
porastu intenzitet. Pretpostavljamo da je za vreme smene više došlo nego otišlo. Aktivno
se bave izviđanjem terena HV i MUP. MUP naročito uz reku Savu prema Gradišci i sve
primećeno dojavljuje bazi. Bjelovarska, virovitička i požeška brigada su dosta aktivne na RV.
Tu pretpostavljamo da je najviše prisutno HV od Lipika, Pakraca prema Bučju i spojeno
sa Strmcem. Stalno im se nešto dovlači iz njihovih pozadinskih baza. Na tom dijelu je
najviše prisutno redovne vojske “mravaca”. Novi mravci i Srbi rade na pripremi drveta za
ogrev a stariji pretpostavljamo dežuraju na oruđima koja su pretpostavka malo dalje od
prve crte bojišta. Delovi 108. brodske brigade otišli su ali nismo utvrdili koji su došli mesto
njih i odakle su. UN i dalje nije dozvoljeno slobodno kretanje i obilazak svih njihovih
punktova. Delovi požeške brigade pretpostavljamo da su na nekoj obuci u Borongaju i u
265

Peščenici. RV ove 3 brigade međusobno odlično funkcioniše i prisutna je u zadnje vreme
vrlo velika disciplina na RV. MUP u Bukovčanskoj je na punktu i to pojačan. A u pripremi
i malo dalje u gradu stalno dežura interventna četa. U zadnjih 48 časova na RV se osećaju
izjave Tuđmana554 za reintegraciju Krajine u sastav RH. Počele su se pjevati ustaške pjesme i
povećava se mržnja prema Srbima i upućuju se razno razne prijetnje.
Mobitel:
15. 10. 1994. godine Muslimani iz Bihaća pripremaju ofanzivu većih razmera prema
Jezerskom. Kažu da u Koprivnoj gori zemlja od granata i svog raspoloživog oružja. U A.P.
Z. Bosna sve je mobilisano i sve je policija pokupila. Kažu da je došlo dosta Muslimana
iz Arapskih zemalja i da su bolje borci od prethodnih. 5. korpus očekuje pomoć od
UNPROFOR-a jer kažu da su oni Muslimani kao i oni. Halid Mamić kaže da UNPROFORaca stiže i da su već došli oko 100 kamiona i autobusa. Svi su sretni kada su ih videli i kažu
da im je samo oni mogu pomoći. Dalje se kaže da bosanski Srbi hoće pregovore a da oni
sada neće. Oružje je jedino već došlo i čeka se još veća isporuka i da će ići dalje u osvajanje.
Oružje se prevozi u kamionu Raba.
Ovaj razgovor je snimljen 14. 10. 94. u 14.30 časova. Navečer je poslan u 1. KK. u 20
časova.
ZIK
Arbutina Milan M.P.555
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, reg. 001-044, inv. br. 044.

156

1994., listopad 17.
[Korenica]
Obavještajna procjena Komande 15. korpusa SVK o stanju u Hrvatskoj i pripremama HV-a
za napadna djelovanja
KOMANDA 15. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 153-69 STROGO POVERLJIVO
17. 10. 1994. godine
Obaveštajna procena – informacija, sedmična
dostavlja.– KOMANDI ONO 556
1.- Stanje u RH opterećeno je nizom unutrašnjih problema, pogoršanim odnosima sa R.557
Slovenijom, sve izraženijim zahtevom Italije za teritorijom Istre, Kvarnera i Rijeke te
nekim otocima u Jadranskom moru.
554
555
556
557

Franje.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 27, primljen 16. 10. 1994. u 12,00; predan u 16,00.
Dopisano rukom.
Republikom.

266

Višednevno zasedanje Sabora RH otkriva veliki broj unutrašnjih problema, nesuglasica,
osećaj hrvatske vlade da je usamljena i napuštena od jednog dela saveznika te da je već
sad izigrana po pitanju podele BiH odnosno statusa RSK.
Smene u vladi, kabinetu Franje Tuđmana, hrvatskoj vojsci i nacionalnoj bezbednosti
(HIS) potvrđuju unutrašnja previranja i traganje za putevima izlaska iz krize u koju su
dospeli.
RH u ovakvim okolnostima nastavlja pripremu HV za nasilno rešavanje pitanja odnosa
sa RSK.
Naoružavanje i opremanje HV je prioritetan zadatak. Preko luke Rijeka doprema se
naoružanje i vojna oprema a luka je pod posebnim režimom bezbednosti.
Na vojni aerodrom Krk sprovodi se intenzivno obuka pilota, padobranaca, a isto tako
se doprema ratni materijal uglavnom iz Nemačke. Obuku sprovode instruktori iz
Nemačke.
Indikativno je zatvaranje komunikacije Ogulin – Brinje preko grebena Kapele za sav
saobraćaj osim za vojna vozila što dovodimo u vezu sa formiranjem IKM GŠ HV u
reonu s. Modruš.
2.- OS RH
HV nastavlja sa mobilizacijom jedinica i izvođenjem vežbovnih i izviđačkih aktivnosti.
Duž čitave linije fronta prema RSK OS HV nastavljaju sa utvrđivanjem i izvođenjem
inžinjerijskih radova.
Zagrebački sporazum o prekidu vatre se ne poštuje, UNPROFOR ne poštuje i ne
preduzima mere da prisili HV na poštivanje sporazuma, kao što je slučaj u reonu Turnja
i Okučana – Lipika, gde se HV nije povukla iz tampon zone.
U zoni odgovornosti 15. K imamo također više slučajeva (9. mtbr – Velebit, 70. pbr –
Kapela) gde se HV nije izvukla iz tampon zone.
3.- U zoni odgovornosti 21. K (Kordun) jedinice HV mobilisale su više brigada sa pretnjom
da izvrše agresiju na taj prostor. U zoni odgovornosti 7. K (Dalmacija), HV OS
neprekidno izvode vežbovne aktivnosti na granici sa RSK.
4.- U zoni odgovornosti 15. K izvršili su koncentraciju snaga i to:
– 9. gmtbr u širem prostoru Gospića,
– 111. br u rejonu Rijeke izvodi obuku i u gotovosti za uvođenje u borbu,
– 133. br HV širi prostor Otočca (s. Kompolje) u gotovosti za napadna dejstva,
– 143. br u reonu Ogulina – Modruša,
– IKM GŠ HV u rejonu s. Modruš.
Svi pokazatelji govore da se pripremaju ofanzivna dejstva na pravcima:
– s. Modruš – Plaški (grebenom Kapele), g/p,
– s. Brlog – s. Škare – Vrhovine, p/p.
Na ovo ukazuju i grupe pripadnika muslimanskih snaga koje vrše ubacivanje na ovim
pravcima i prelaze u Hrvatsku, sa verovatnom namerom ispitivanja mogućih pravaca
napadnih dejstava.
5.- Stanje u bivšoj BiH:
Muslimanska vojska i dalje vrši mobilizaciju celokupno vojno sposobnog stanovništva,
jer vojno rukovodstvo BiH se opredelilo za vojnu opciju rešavanja nastalih problema u
BiH. Posebno je interesantno da se u zavičajnim klubovima vrši mobilizacija ljudstva
koje se priprema za borbu i angažuje u jedinicama armije BiH.
267

5. K u Cazinskoj krajini nastavio je sa ofanzivnim dejstvima prema RS, a delomično i
prema RSK (zona 39. K – Banija).
Opšte poznato da pripadnicima 5. K nedostaje municije i dr. materijalnih sredstava za
vođenje oružane borbe, u zamenu za takve nedostatke intenzivno izvode inžinjerijske
radove na utvrđivanju i zaprečavanju položaja. Očekuju veću humanitarnu pomoć
koju će iskoristiti za dotur MS za vojne potrebe. Posebno moramo ceniti situaciju zbog
smene jedinica UN, francuski bataljon smenjuju pripadnici Bangladeša, što će iskoristiti
muslimani za nabavku materijalnih sredstava za oružanu borbu.
Z a k l j u č a k:
1.- U navedenom periodu očekivati je provokativna dejstva od strane pripadnika HV prema
RSK, pojačanu izviđačku aktivnost i ubacivanje IDG.
2.– Napadna dejstava HV većih razmera ne treba očekivati u narednom periodu do 10 dana.
3.– Snage 5. K moguće da ispolje ofanzivna dejstva kad izvrše popunu sa municijom i dr.
MS, prema RSK, a verovatno je moguće i ubacivanje DTG.
NAČELNIK ŠTABA
pukovnik
Đaković Milan, [v.r.]
M.P.558
Dostaviti:
– ONO
– 9. mtbr,
– 18, 50, 70, 103. pbr.
– 37. pb
– ČVP
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

157

1994., listopad 17.
[Okučani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama o stanju na ratištu te
problemu statusa aktivnih vojnih osoba u SVK i samoubojstvu pripadnika korpusa
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 20-336 STROGO POVERLJIVO
17. 10. 1994. godine
Informaciju potčinjenim jedinicama,
d o s t a v lj a.– KOMANDI 91. PoB 559
558
559

Okrugli pečat: VP 9065, Korenica.
Dopisano rukom.

268

1.- Sporazum o prekidu vatre uglavnom se poštuje. Prisutne su povremene provokacije
ustaške strane sa severnom delu zone odgovornosti našeg Korpusa.
Ustaška strana drastično je povredila Sporazum ulaskom u tampon zonu kod Lipika, Turnja
i na nekim mestima u zoni odgovornosti 15. K.
Balijske snage vrše provokacije prema 39. K, gde su 13. 10. 1994. godine ranjena dva borca.
2.- Od GŠ SVK dobili smo odgovore na pitanja koja se odnose na rešavanje statusa AVL.
– U garnizonu Novi Sad od 39 AVL koja se nalaze u SVK i u tom garnizonu podneli molbe
za stan, 13 AVL je dobilo stan, među njima i jedan starešina iz našeg Korpusa, što negira
tvrdnje da su u drugom planu.
– Za garnizon u Beogradu GŠ SVK će odobriti jednog starešinu koji će u stambenoj komisiji
zastupati interese starešina koji se nalaze u SVK,
– U 40. KC sravnjena su dokumenta, oformljeni personalni dosijei za ona AVL čija su
dokumenta nestala u toku rata. Ovo će omogućiti brže rešavanje statusnih pitanja
(regulisanje penzionog staža, broja prekomandi, redovnih unapređenja itd.).
– Prihvaćeno je da se svi premeštaji u okviru SVK, tretiraju kao premeštaji u VJ, i da na ime
toga AVL pripadaju sve prinadležnosti.
– Pitanje državljanstva SRJ nije u potpunosti rešeno. Zato starešine koje nisu dobile Rešenja
o državljanstvu treba za vreme odnosa da ova pitanja reše.
– Starešine koje odbiju da dođu u SVK biće prekomandovane u drugi garnizon i kažnjene
zaustavljanjem u napredovanju.
– Za sve starešine koje su upućene u SVK (deficitarni VES-ti) uslov za povratak u VJ je
zamena iz jedinice koja ih je uputila.
3.- V/o Krajnović Milan, rođen 1951. godine, iz 51. pbr izvršio je samoubistvo 16. 10.
1994. godine. Prema prvim saznanjima uzrok je nesređena porodična situacija.
Sa informacijom upoznati sve starešine, AVL, a r/s izvodno.
BZ/GS
POMOĆNIK KOMANDANTA
pukovnik
Branko Zebić, [v.r.]
M.P.560
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

158

1994., listopad 19.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za osiguravanje spoja između 98. pbr i TG-1
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1168 STROGO POVERLJIVO
19. 10. 1994. godine
560

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

269

Obezbeđenje spoja između 98. pbr i
TG-1, naređenje.– KOMANDI a/a 561
Na osnovu izvršene procene situacije i izviđanja, u z/o 98. pbr zaključujem da je spoj između
98. pbr i TG-1 nepotpuno obezbeđen što pruža mogućnosti neprijatelju za ubacivanje i
druge vrste borbenih dejstava. U cilju prevazilaženja ovakvog stanja i potpunijeg obezbeđenja
spoja između navedenih jedinica,
NAREĐUJEM
1.- Komanda 98. pbr odmah će preduzeti mere obezbeđenja spoja i levog boka brigade na
liniji: s. Paklenica – k. V.562 Strug prema sledećem:
– Uspostaviti stalni punkt jačine 10-12 ljudi na južnoj ivici šume Mlada Branjevina kod k.
91. Na ovom punktu izraditi osmatračnicu i imati jednu dnevnu patrolu, a povremeno i
noću od k. 91 do k. 89 (južno za oko 1,5 km).
– Drugi punkt uspostaviti istočno od zadnjeg raskršća puta Rajić – s. Mlaka u rejonu Mokro
Polje (kod natpisa Mokro Polje – slovo “e” – karta razmera 1:50.000).
Na ovom punktu izgraditi osmatračnicu na zapadnoj ivici šume Idžojčić Greda.
Na punktu imati 10-12 ljudi. Pored posade osmatračnice upućivati dnevno-noćne patrole
od osmatračnice zapadno do istočnog ruba šume Poljice.
2.- Komandant 98. pbr dužan je organizovati i obezbediti izbor ljudstva i sredstava za
posedanje punktova određenih u tački 1 ovog naređenja.
3.- Izvršiti miniranje i zaprečavanje ispred p/k na liniji s. Paklenica – V. Strug.
Odgovoran komandant 98. pbr i načelnik inžinjerije 18. K.
Rok: 30. 10. 1994. godine.
4.­- Izveštaj o realizaciji ovog naređenja podneće mi komandant 98. pbr 23. 10. 1994. godine
do 12.00 časova, izuzev pod tač. 3 za koje izvestiti 30. 10. 1994. godine.
SP/VN
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.563
Dostaviti:
– 98. pbr, TG-1, načelniku inž. 18. K
– a/a
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, reg. 009-072, inv. br. 1569.

561
562
563

Dopisano rukom.
Veliki.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

270

159

1994., listopad 21.
Lički Osik
Obavještajna procjena Komande 1. pješačkog bataljona 18. pbr 15. korpusa SVK o stanju u
Hrvatskoj, pripremama HV-a te stanju u Cazinskoj krajini
KOMANDA 1. pb. VOJNA TAJNA
Pov. br. 507 POVERLJIVO
Dana 21. 10. 1994. Primerak br. 9
Teslingrad564
Obaveštajna procena –
Informacija, dostavlja MB  565
Stanje u RH opterećeno je nizom unutrašnjih problema, nesuglasicama, osjećajem hrvatske
vlade da je usamljena i napuštena od jednog dijela saveznika te da je izigrana po pitanju
statusa RSK. Zaoštravaju se odnosi sa Italijom koja sve izraženije traži teritorij Istre, Kvarnera
i Rijeke te neke otoke u Jadranskom moru. RH u ovakvim okolnostima nastavlja pripremu
HV za nasilno rešavanje pitanja odnosa sa RSK. Nastavljena je mobilizacija jedinica i duž
čitave linije fronta izvodi se utvrđivanje kao i inženjerijski radovi.
HV još uvek se nije povukla iz tampon zona u Reonu Turnja, a u zoni odgovornosti 15. K
(9. mt. br.-Velebit, 70. pbr.-Kapela).
U zoni odgovornosti 15. K izvršili su koncentraciju snaga i to u reonu:
– 9. mt. br. u širem reonu Gospića
Stanje u Cazinskoj Krajini i dalje je teško. Opšte je poznato da pripadnicima 5. K nedostaje
municija i druga materijalna sredstva za vođenje oružane borbe. Očekuju veću humanitarnu
pomoć koja će se iskoristiti za dotur MS za vojne potrebe, a naročito što francuski bataljon
smenjuju pripadnici Bangladeša što će nastojati iskoristiti muslimani.
Z a k l j u č a k:
1. U navedenom periodu očekivati je provokativna dejstva od strane pripadnika HV prema
RSK, pojačanu izviđačku aktivnost i ubacivanje IDG.
2. Dejstava HV većih razmera ne treba očekivati u narednom periodu od 10 dana.
3. Snage 5. K ispoljiti će dejstva prema RSK ako se popune sa municijom i drugim MS, a
moguće je i ubacivanje DTG.
Ovu informaciju proraditi sa pripadnicima svih jedinica, a za izvršenje su mi odgovorni
Komandiri četa (baterija).
K O M A N D A N T:
p. potpukovnik
M.566 Vunjak, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.
564
565
566

Lički Osik.
Dopisano rukom.
Milan.

271

160

1994., listopad 25.
[Knin]
Dopis Glavnog štaba VRS Glavnom štabu SVK, predsjedniku i ministru unutarnjih poslova
RSK kojim se zahtijeva prekid krijumčarenja oružja i namirnica prema Cazinskoj krajini,
pojačana kontrola ulaza, posebno postrojbi UNPROFOR-a, te da se dostave brojčani podaci
o osobama i vozilima koja idu u Cazinsku krajinu i omogući uvid u obavještajne podatke
GLAVNI ŠTAB VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKE
Str. pov. br. 18/20-413/94
25. 10. 1994. godine
PREDSJEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
KOMANDANTU GLAVNOG ŠTABA SRPSKE VOJSKE KRAJINE
MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
U poslednje vrijeme Glavni štab VRS dobiva sve veći broj anonimnih dojava, vjerojatno
od građana RSK, kao i dojava od građana RS o tome da se neprijatelju u Cazinskoj krajini
odnosno pripadnicima 5. korpusa tzv. A BiH, putem šverca, sve više doturaju životne
namirnice ali i naoružanje i municija kao i druga vojna oprema. I pored uloženih napora sa
vaše strane, šverc prema neprijatelju nije se uspjeo prekinuti.
S obzirom na to da neprijatelj, 5. korpus tzv. A BiH, izvodi napadnu operaciju prema
Republici Srpskoj zahtjevamo da se konačno prekinu švercerski kanali a da se naoružanje,
municija i druga vojna oprema stave pod kontrolu. Prisutno vam je da se hrana i NVO
uvoze i preko konvoja UNPROFOR-a i UNHCR, kao i drugih “humanitarnih” konvoja,
što se sve mora staviti pod strogu kontrolu. Zbog toga predlažem da se ograniči kretanje
konvoja na način što UNHCR, MKCK i UNPROFOR treba zahtijevati sledeće:
1. Najavu konvoja 48 časova ranije.
2. Uz najavu, da dostavljaju manifest tereta.
3. Konvoji ne mogu ući u RSK dok im GŠ SVK ne odobri ulazak, o čemu ih se može
obavještavati faksom preko oficira za vezu sa UNPROFOR.
4. Svi konvoji moraju podlijegati potpunoj kontroli, bez obzira na vrijeme koliko će kontrola
trajati, uz obavezno oduzimanje robe koja nije prikazana u manifestu tereta i odobrena, kao
i svih roba koje se mogu koristiti u vojne svrhe.
5. Pripadnicima UNPROFOR-a odobrava se unošenje samo ličnog naoružanja i b/k
municije, uz obavezu da istu količinu vrate po izlasku iz Cazinske krajine.
6. U Cazinsku krajinu mogu ulaziti samo OT naoružani mitraljezom, a ne mogu ulaziti OT
naoružani topom i tenkovima.
7. Zabraniti ulazak u Cazinsku krajinu kontigenata UNPROFOR iz islamskih zemalja.
8. UNPROFOR može unositi pogonsko gorivo u količinama neophodnim za rad agregata
i druge neophodne potrebe, a ne kao do sada u enormnim količinama.
9. Treba zahtjevati naplatu drumarine za sve konvoje UNPROFOR, UNHCR i MKCK,
koji iz NDH idu za Cazinsku krajinu preko teritorije RSK, s obzirom da su to do sada
plaćali u NDH.
272

Pored navedenog, raspolažemo operativnim saznanjima da zapad i NDH namjeravaju
u Cazinsku krajinu rasporediti kontigente UNPROFOR iz islamskih zemalja, radi
naoružavanja Muslimana i stvaranja uslova za podršku snagama 5. korpusa u napadu na
RSK. Iz toga razloga je Tuđman567 amnestirao Dudakovića568 za ratne zločine koje počinio
tokom službe u bivšoj JNA. Također raspolažemo saznanjima da pojedini političari bivše
AP ZB žele političku rehabilitaciju kroz saradnju sa NDH i kroz pomoć u snabdijevanju 5.
korpusa putem šverca.
Da bi se RS i VRS mogli adekvatno postavljati predlažemo da nam dostavite tačne podatke
o broju vojnika i borbenih vozila UNPROFOR u Cazinskoj krajini, o nacionalnoj strukturi
kontigenta UNPROFOR u Cazinskoj Krajini, o količini NVO i vrstama drugih ubojitih
sredstava koje je UNPROFOR unio u Cazinsku krajinu, o količini pogonskog goriva koje
se mjesečno unosi u Cazinsku krajinu za potrebe UNPROFOR-a, te o količini hrane koju
unosi UNPROFOR svojim logističkim konvojima, kao i UNHCR i druge humanitarne
organizacije.
Predlažemo da zabranite ulazak prevodioca i pomoćnog osoblja iz NDH u Cazinsku krajinu,
preko teritorije RSK, kao i obratno – iz Cazinske krajine za NDH. Ovakva zabrana bi
trebala da bude stavljena za sve “humanitarne” konvoje, osim konvoja UNHCR i MKCK.
Kao poseban problem vidimo stalno izlaženje navodnih građana AP ZB, koji su bili ostali u
Cazinskoj krajini, a koji su, najverovatnije, pripremljeni za izvršavanje subverzivnih zadataka,
pa stoga predlažemo da prema ovakvim licima vaše službe preduzimaju najrigoroznije mjere
istrage i kontrole. Na kraju, predlažemo da omogućite organima 1. i 2. KK VRS da preko
organa bezbjednosti i obavještajnih organa ostvare uvid u stanje na prostoru Cazinske
krajine, kao i odnos međunarodnih organizacija prema 5. korpusu. Također, predlažemo
da omogućite našim organima bezbjednosti uvid u stanje u izbjegličkim centrima Batnoge,
a posebno Turanj, s obzirom na evidentno prisustvo hrvatske obavještajne službe, kao i
drugih obavještajnih službi.
KOMANDANT
general-pukovnik
Ratko Mladić
LJB/LJS M.P.569
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 3.

161

1994., listopad 25.
Knin
Zapovijed ministra unutarnjih poslova RSK postrojbama MUP-a za borbenu spremnost
zbog napada 5. korpusa ABiH i proboja srpske obrane na području mjesta Ripač

567
568
569

Franjo.
Atif.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 5371, primljen 27. 10. 1994. u 7,15; obrađen u 7,35.

273

R S K – M U P
BRIGADA MILICIJE
Broj: 08/203/94.
Knin, 25. 10. 1994.

ŠIFRIRANO DD

SUP – KNIN, KORENICA, GLINA, OKUČANI
KOMANDIRIMA PJM – S V I M A –
Dana 25. 10. 1994. godine u popodnevnim časovima na ratištu Bihaća došlo je do
snažne ofanzive snaga 5. korpusa t.z.v. Armije BiH i proboja srpske obrane, na linijama
Ripač – Alibegovića kosa.
Obzirom da su snage II korpusa u aktivnim dejstvima i na Kupreškom ratištu, naređujem
pripremu i ako se ukaže potreba angažovanja naših snaga iz sastava brigade MUP-a RSK.
Gotovost jedinica i spremnost za pokret na dan 26. 10. 1994. godine do 06.00 časova.
O gotovosti izvjestite depešom pozivom na našoj broj gornji.
O angažovanju i upotrebi bit će te obavješteni putem depeše.
MINISTAR
Mr. Ilija Prijić M.P.570
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 20., kut. 20.

162

1994., listopad 26.
[Korenica]
Obavijest Komande 15. korpusa SVK podređenim postrojbama o napredovanju 5. korpusa
ABiH i povlačenju 2. krajiškog korpusa VRS na području Grabeža zbog slabog borbenog
morala i lošeg zapovijedanja kod srpskih snaga
KOMANDA 15. KORPUSA
Str. pov. br. 151-71
26. 10. 1994. godine
Informacija potčinjenim jedinicama,
d o s t a v lj a.–
KOMANDI 9. mtbr, 18., 50., 70. pbr, 37. pb i 81. PoB
1.- Nakon dvodnevnih borbi snage 5. K uspele su razbiti snage 2. KK u rejonu Grabež i
izbile na liniju: s. Račić-s. Ripač-s. Grabež.
2.- Snage 2. KK neorganizovano su se izvlačile ali su ipak uspjeli da organizuju odbranu na
liniji: V.571 Ljutoč-Ripački Klanac-Turski Kozjen.
570
571

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2752, primljen 25. 10. 1994. u 19,45; predan u 20,10.
Veliki.

274

3.- Delom snaga 103. pbr organizovala je odbranu u rejonu s. Meljinovac, Gradina (k 507),
Drenovača (k 581) sa zadatkom da spreči dalji prodor muslimanskih snaga i sadejstvuje
sa snagama 2. KK na stabilizaciji odbrane. Vršena je podrška artiljerijom po osmotrenim
ciljevima i po zahtjevu k-danta 15. pbr.
4.- Praćenjem radio-veza HV u širem rejonu Ogulina pojačane su aktivnosti HV a povećan
je i broj učesnika na vezama.
5.- Komande podčinjenih jedinica proveriti prisustvo boraca na položaju, održati naređeni
nivo b/g i neprekidno osmatrati p/k neprijateljskih snaga i o svemu primećenom vanredno
izveštavati ovu komandu. Sprečiti bilo kakvu mogućnost iznenađenja.
6.- Osnovni uzrok gubitka položaja VRS je slab borbeni moral i slab sistem rukovođenja i
komandovanja.
ZAMENIK KOMANDANTA
pukovnik
Milan Đaković M.P.572
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 2.

163

1994., listopad 26.
[Oštrelj]
Obavještajno izvješće Odjeljenja za obavještajne poslove 2. krajiškog korpusa VRS Glavnom
štabu VRS o borbama na području Bihaća i napredovanju postrojbi 5. korpusa ABiH
KOMANDA 2. KRAJIŠKOG KORPUSA
ODELJENJE ZA OB POSLOVE
Str. pov. broj 15/22-837
Dana 26. 10. 1994. godine
GŠ VRS – SEKTOR ZA OBP
410. OC
– GŠ SVK (15. i 21. K) OBBO
– 1. KK (1. pbr Novi grad573) OBBO
– Pobedniku IKM.
Obaveštajni podaci [....] dobiveni EI do 16,00 časova.
Cazinska krajina
U Ripaču je nađena velika količina municije, jedan tenk M-84.
Navodi se da je oslobođen Golubić i da “četnici” bježe ne davajući nikakav otpor.
572
573

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2231, primljen 26. 10. 1994. u 23,35; predan u 23,50.
Bosanski Novi.

275

Dudaković574 je danas govorio na Radio-Bihaću i kroz razgovor je iznio da je oslobođeno
cijelo područje Grmuše i Grabeža, Pritoka, Golubić, Lohovska brda, Račić, Ripač i da
planiraju dalje napredovanje. 5. K je imao minimalne gubitke i to četri mrtva i sedam
ranjenih. Navodi se da su Srbi sami skinuli embargo jer su izgubili velike količine municije.
U Ripaču su naše snage srušile most preko Une. Napominje se da su zauzeli Srbljansko i
Uzelčevu glavicu. Navodi se da su 511. i 1. BO br u popodnevnim časovima ušli u Krupu575
(podatak je nepotvrđen) a Bužimska 505. br kreće prema Novom.576 Takođe se navodi da
je zarobljeno 10 topova i 50 naših boraca i da je dosta naših izbačeno iz stroja. U Bihaću je
u toku nezapamćeno slavlje. Oko 14,20 časova snage 5. K dostigle su linije na obroncima
Gorjevca i da dalje napreduju. Oduševljenje boraca u napadu je toliko da im nije ni potrebno
izdavati naredbe te planiraju da do noći zauzmu put koji vodi za Spasovo.577 Dudaković je
izdo naređenje da se u toku sutrašnjeg dana zauzme Spasovo.
Kroz razgovor se navodi da su snage 5. K osvojile Lilake i da kreću prema Radiću i Krupi.
U 15.15 primili smo vijest da je oslobođena Krupa i da se u njoj večeras formira stanica
milicije, da su zarobljena tri tenka i nakon okončanih akcija na sektoru sadašnjeg dejstva
kreću prema Karlovcu. U svim ovim akcijama glavne snage su predstavljali izbjeglice iz
Sane, Ključa, Mrkonjića578 i ostalih mjesta. Narodnom slavlju priključili su se i četri tenka
koja su prošla kroz Bihać koje je narod zdušno pozdravio.
U 17.05 h primili smo podatak da je u toku napada na Krupu bilo više ranjenih koji su
prebačeni u Pištaline u stacionar. Mrtvih nisu imali. Izet Nanić, k-dant 505. br vodi akciju
na Krupu i Novi dok Dudaković vodi akciju na Grmuško-Grabeškom platou.
Gore navedeni tenkovi po planu akcije sutra treba da idu prema Krupi.
NAČELNIK
potpukovnik
Mihajlo Mitrović M.P.579
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6022.

164

1994., listopad 26.
Knin
Obavijest MUP-a RSK podređenim postrojbama o okupljanju postrojbi Brigade milicije u
Bosanskom Petrovcu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
574
575
576
577
578
579

Atif.
Bosanska Krupa.
Bosanski Novi.
Kulen Vakuf.
Mrkonjić Grad.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 5171/4112, primljen 27. 10. 1994. u 6,50; predan u 7,00.

276

BRIGADA MILICIJE
Broj: 203-1/1-94.
Knin, 26. 10. 1994.
SUP KNIN
SUP KORENICA
SUP GLINA
SUP OKUČANI
Komandirima PJM – svima
VEZA: Naša depeša broj i datum gornji
od 25. 10. 94.
Obavještavamo Vas da će se okupljanje jedinica i sastava Brigade MUP-a RSK izvršiti
dana 27. 10. 94. do 11 časova u mjestu Bosanski Petrovac.
PJM Zapadne Slavonije i Banije, te “Dačina” dobrovoljačka jedinica iz matičnih organa
doći na određeno mjesto.
Posebna jedinica milicije Like i Sjeverne Dalmacije krenut će istog dana iz ŠC “17.
Avgust” Golubić u 8,00 časova.
PJM Like izvršit će marš iz sjedišta organa do pomenutog školskog centra dana 26. 10.
1994. i očekuje se na odredištu do 21,00 časova.
Komandir PJM Banije Komljenović Milan obavijestit će pripadnike “Dačine”
dobrovoljačke jedinice o narednom zadatku, kao i mjestu okupljanja.
Sekretar SUP-a Glina obezbedit će gorivo i vozila za prevoz “Dačine” dobrovoljačke
jedinice iz Kostajnice580 do odredišta.
Svi komandiri PJM kao i dobrovoljački, dužni su upozoriti ljudstvo na meterološke
uslove, gdje će se izvoditi dejstva, kao i na vrijeme za koje se ne zna dokle će se ostati na
terenu.
Za MINISTAR-a
Mr. Ilija Prijić
M.P.581 […….., v.r.]582
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 20.

165

1994., listopad 26.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podređenim postrojbama o hitnoj uspostavi sustava
zapovijedanja, te sprječavanju samovolje i nereda nakon uvida u loše stanje u 1. lbr SVK

580
581
582

Hrvatska Kostajnica.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2764, primljen 26. 10. 1994. u 16,30; predan 27. 10. 1994. u 6,00.
Potpis nečitak.

277

KOMANDA 7. KORPUSA M.P.583
Str. pov. br. 562-1
26. 10. 1994. godine
Knin
NAREĐENJE
Dostaviti:

1. i 4. lbr, 2. i 3. pbr, 75. i 92. mtbr, 7. mpoap, OD. 7. PoB,
Aktom: 7. map, 7. larp PVO, 7. PoB, TB, Inž.č, čv, čVP

Dana 23. 10. 1994. godine komandant GŠ SVK obišao je jedinicu 1. lbr stacioniranu u s.
Polača i zatekao izuzetno loše stanje.
Dana 24. 10. 1994. godine ekipa iz komande 7. K išla je u tu jedinicu i zatekla sledeće
stanje:
– nijedan tenk ne može da se upali i da se pokrene
– nijedno m/v ne može da se pokrene jer u istima nema ni kapi goriva niti ijedno ima
akumulatora
– brojno stanje ljudstva u jedinici je 30 posto od onoga koje bi trebalo biti uistinu
– ne postoje planovi rada, u jedinicama se ne radi planski niti postoji bilo kakvog pismenog
traga o obezbeđenju i ostalim aktivnostima ljudi.
– niko ne duguje niti jedno sredstvo a angažovanje je vrlo slabo ili nikakvo.
– komandni sistem uopšte nije uspostavljen niti funkcioniše.
– osjeća se krajnja nemarnost i neodgovornost starešinskog kadra na svim nivoima
komandovanja.
– u cilju sprečavanja ovakvih i sličnih pojava u svim jedinicama odmah preduzmite sve
neophodne mjere da se u svim jedinicama uspostavi sistem komandovanja po Zakonu o
SVK a u duhu pravilnika službe.
Sprečite svaku samovolju i nered na svim stepenima komandovanja.
MK/JS
KOMANDANT
Pukovnik
Boro Poznanović M.P.584
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1537.

166

1994., listopad 27.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama za punu borbenu spremnost
zbog napredovanja 5. korpusa ABiH na području Grabeža

583
584

Prijemni pečat: VP 9042, str. pov. br. 2136-1, 26. 10. 1994., Benkovac.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav KASARNA, br. 1445, primljen 26. 10. 1994. u 16,25; predan u 16,30.

278

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1198 STROGO POVERLJIVO
27. 10. 1994. godine
NAREĐENJE Op. Br. 1
KOMANDI a/a
1. Nakon dvodnevnih borbi snage muslimanskog 5. K uspele su razbiti deo snaga 2. KK
VRS u rajonu Grabež i izbiti na liniju: s. Račić – s. Ripač – s. Grabež. Očekivati je da će sa
navedene linije produžiti dejstva ka Krupa na Uni585 i dolinom r. Una ka s. Spasovo.586
Moguće je angažovanje i sadejstvo muslimanskim snagama delova HV ubacivanjem DTG
na teritoriju RSK.
2. Snage 2. KK organizuju odbranu na liniji: V.587 Ljutoč – Ripački Klanac – Turski Kozjen
u cilju sprečavanja daljeg prodora muslimanskih snaga.
3. U cilju preduzimanja pravovremenih priprema jedinica 18. K za eventualno izvođenje
borbenih dejstava,
NAREĐUJEM
3.1. Sve jedinice Korpusa staviti u najviši stepen b/g, budnosti i planskog rada sa konkretnim
zadacima svakom starešini i vojniku. Maksimalno angažovati postojeće ljudstvo bez izvršenja
domobilizacije, ali biti u gotovosti za domobilizaciju u svakom momentu.
R o k: Odmah. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i komandant VOd-a.
3.2. Trupnim izviđanjem i angažovanjem obaveštajno-bezbedonosnih organa intenzivno
pratiti stanje neprijatelja (raspored, jačinu, sastav, aktivnosti i dr.) i redovno izveštavati ovu
Komandu o svim promenama ispred p/k.
R o k: Odmah, i stalan zadatak. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i načelnici za
obaveštajne i bezbedonosne poslove.
3.3. Procenu stanja neprijatelja, sopstvenih snaga i stanja na teritoriji u z/o vršiti svakodnevno
na užem delu komandi u vremenu od 07,30 do 08,00 časova i od 18,30 do 19,00 časova,
a po potrebi i češće. Na osnovu zaključaka iz procene preduzimati mere na dogradnji b/g
jedinica.
R o k: Stalan zadatak.
Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica.
3.4. Informisanje ljudstva, u jedinicama, vršiti svakodnevno sa težištem na aktuelnoj vojnopolitičkoj situaciji, stanju u jedinici i na teritoriji u z/o.
R o k: Stalan zadatak. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i PK za MV i VPP.
3.5. Izvršiti proveru pozivarskog sistema u vojnom odseku i jedinicama i imati pripremljene
pozive i spiskove ljudstva za eventualnu domobilizaciju.
R o k: 28. 10. 1994. godine do 16,00 časova.
Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i komandant VOD-a.
3.6. Obustaviti do daljnjeg, planirana odsustva i odmore starešinama i v/o (izuzev planskih
smena), a odsustva odobravati samo u opravdanim slučajevima (teža bolest ili smrt člana
uže porodice) na kraće vreme. Ova odsustva odobravaju komandanti jedinica za lica sa
prebivalištem do najdalje 100 km. Putovanja u SRJ odobravat ću lično.
585
586
587

Bosanska Krupa.
Kulen Vakuf.
Veliki.

279

R o k: Stalan zadatak. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica.
3.7. čVP, odelenja, VP u jedinicama i interventne jedinice odmah sa celokupnim
angažovanim ljudstvom imati u gotovosti da svakog trenutka mogu primiti zadatak i
angažovati se u borbenim i drugim aktivnostima.
R o k: Odmah. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i načelnik OB.
3.8. Izvršiti pregled ispravnosti svih oruđa, borbene i neborbene tehnike i pristupiti
otklanjanju uočenih neispravnosti.
R o k: 29. 10. 1994. godine.
Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica, PkPo i k-nt 91. PoB.
3.9. Uvezati dejstvo artiljerije južno od r. Save koju imati u gotovosti za otvaranje vatre.
R o k: 27. 10. 1994. godine. Odgovoran: načelnik artiljerije.
3.10. Izvršiti proveru sistema veza i obezbediti sve planirane veze RiK-a sa jedinicama i
pretpostavljenom komandom.
R o k: 28. 10. 1994. godine. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i NV Korpusa.
3.11. U svim jedinicama preduzimati najstrožije mere na sprečavanju dezerterstva i pojava
defetizma i kukavičluka. Odrediti jedinice jačine voda do čete za eventualne intervencije i
sprečavanje samovoljnog napuštanja položaja – dezerterstva.
R o k: Odmah. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica.
3.12. U svim jedinicama na p/k – liniji odmah preduzeti mere na potpunoj kontroli tampon
zone određivanjem dopunskih organa obezbeđenja (borbeno osiguranje, zasede, objavnice
i dr.).
R o k: Odmah. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica.
3.13. Sve objekte za vatreno dejstvo i zaštitu ljudstva dovesti u funkcionalno stanje, a
nedovršene i nepodešene objekte završiti.
R o k: 30. 10. 1994. godine. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica.
3.14. Izvršiti popunu m/v, u okviru odobrene kvote goriva, pri čemu imati prioritet na
borbenim vozilima i vozilima za vuču oruđa. Popunu izvršiti do 0,5 punjenja rezervara.
R o k: 28. 10. 1994. godine. Odgovorni: komandanti (komandiri) jedinica i PkPo.
4. Organi Komande Korpusa planskom kontrolom ostvarit će uvid u realizaciju zadataka
iz ovog naređenja i podneti mu izveštaj. Komandanti jedinica, u redovnim borbenim
izveštajima, izveštavat će o realizaciji zadataka iz ovog naređenja.
SP/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.588
Dostavljeno:
– komandi 51., 54. i 98. pbr
– komandi 18. map-a,
– komandi 59. i 63. Od
– komandi TG-1, bin i 91. PoB,
– PkPo, PK z MV i VPP, NB,
– obaveštajnom organu, ONP,
– organu za org. mob. poslove
588

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

280

– VOd
– a/a
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 47.

167

1994., listopad 27.
[Knin]
Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog štaba SVK sigurnosnim tijelima 15., 21. i 39.
korpusa SVK o krijumčarenju prema Cazinskoj krajini i nužnosti poduzimanja mjera da se
takvi postupci spriječe
GLAVNI ŠTAB M.P.589
ODELENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 309-261
27. 10. 1994. god.
OB 15., 21. i 39. korpusa
Prema podacima obaveštajnih organa, Muslimani iz Nemačke uputili su konvoj od deset
kamiona za Cazinsku krajinu u kome se nalaze veće količine naoružanja, municije i druge
vojne opreme za jedinice 5. K. Preko teritorije RSK konvoj treba da prođe u pratnji
pripadnika UNPROFOR-a. Raspolažemo podacima, da se u transportu UNPROFOR-a za
Cazinsku krajinu nalazi municija sakrivena u konzervama za hranu. Isto tako raspolažemo
podatkom, da pripadnici UNPROFOR-a nose u ličnom kompletu po dva borbena
kompleta bojeve municije, a po povratku iz Cazinske krajine vraćaju se bez municije, što
je isto tako jedan od načina snabdevanja jedinica 5. K. Neophodno je pojačati operativne
mere i stvoriti kvalitetne pozicije među pripadnicima UNPROFOR-a (vozači pratioci i dr.)
radi blagovremenog prikupljanja podataka o ovim saznanjima, a pojačanom kontrolom
transporta UNPROFOR otkrivati i presecati ovakve pošiljke.
Zabrinjava da u 39. K organi vojne policije i drugi organi koji učestvuju u preduzimanju ovih
mera do sada nisu uspeli da registruju i identifikuju ovakve pošiljke, zbog čega je potrebno
izvršiti analizu metodologije rada na ovim poslovima, a sa ostalim OB razmene iskustva.
O svim saznanjima koja se odnose na ova zapažanja blagovremeno izvestiti.
ZAMENJUJE POMOĆNIKA K-TA
ZA BEZBEDONOSNE POSLOVE
Pukovnik
Simeon Maravić M.P.590
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 54.
589
590

Prijemni pečat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti, sp. br. 3-107, 31. 10. 1994.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2670, primljen 27. 10. 1994. u 10,48; obrađen u 10,53.

281

168

1994., listopad 27.
[Knin]
Zahtjev za pomoć Glavnog štaba VRS upućen Glavnom štabu SVK u kojem se izvješćuje o
napredovanju hrvatskih i muslimanskih snaga, traži uvođenje postrojba SVK prema Bihaću
i presijecanje krijumčarskih kanala te zahvaljuje na dotadašnjoj pomoći
GLAVNI ŠTAB VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKE
Str. pov. br. 02/2-140
27. 10. 1994. godine
Hitno
VRHOVNOJ KOMANDI OS REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
GLAVNOM ŠTABU SRPSKE VOJSKE KRAJINE – na znanje
Pomoć u saniranju stanja u “Drvarskoj krajini”
t r a ž i.–
Severozapadno ratište Republike Srpske (z/o 2. KK) je ozbiljno ugroženo sa prostora
Cazinske krajine. Na s/z i na Kupreškoj visoravni na j/i. Namere zajedničkog neprijatelja
da koordiniranim dejstvima sa j/i i s/z raseku zonu odgovornosti 2. KK i time fizički odvoje
Republiku Srpsku Krajinu od Republike Srpske.
Molimo da shvatite da su ovo najkritičniji momenti u ovome ratu za Srbe zapadno od
Drine.
Potrebni su mali napori Srpske vojske Krajine i Vojske Republike Srpske da ovu opasnost
otklone. U tom cilju neophodno je učiniti sledeće:
1.- Da Vojska Republike Srpske zaustavi dalje prodore neprijatelja na pravcu: s/z – j/i i
obratno. Sa j/i (Kupreška visoravan) to smo već i uspeli i prešli smo u ofanzivna dejstva
opštim pravcem: Zla sela591 – Kupreška vrata – Bugojno, a spremni smo za odbranu
Kupreške visoravni od napada hrvatskih snaga sa prostora: Livno, Šujica, Tomislavgrad,
Prozor i Gornji Vakuf.
Međutim teško odolevamo napadima sa prostora Cazinske krajine ka Petrovcu592 zbog
opstruktivnog ponašanja i straha mesnog stanovništva i većeg dela boraca vojske RS
(meštana). Učinili smo sve da dovedemo ljudstvo sa drugih prostora Republike Srpske u
čemu smo uspeli u meri koju nam je dozvolila situacija na drugim ratištima RS. Momentalno
pripremamo kombinovanu jedinicu ranga brigade sa svih prostora RS i nameravamo je
uvesti za izvršenje protivudara ka Cazinskoj krajini, za ovo su nam potrebna 3-4 dana.
Molimo vas da snagama vašeg Ličkog, Kordunaškog i Banijskog korpusa izvršite pritisak
sa polukružne osnovice na prostor Cazinske krajine, tj. na snage 5. korpusa tzv. A BiH.
Isto tako je potrebno da im presečete sve snabdevačke (švercerske) kanale preko kojih se 5.
korpus popunjava ljudstvom i TMS (dogovor od decembra 1993. god.).
591
592

Zlosela.
Bosanski Petrovac.

282

Zahvaljujem na pomoći koju ste nam do sada ukazali upućivanjem jedinica na ugrožene
prostore i ličnom prisustvu predsednika Martića593 i komandanta GŠ SVK na ugroženim
područjima dana 27. 10. 1994. godine. Očekujem da ćemo zajedničkim snagama otkloniti
i ovu opasnost po srpski narod zapadno od Drine.
ZAMENIK KOMANDANTA
General-potpukovnik
Manojlo Milovanović M.P.594
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 61.

169

1994., listopad 29.
[Oštrelj]
Obavještajno izvješće Odjeljenja za obavještajne poslove Komande 2. krajiškog korpusa VRS
o pokretima postrojbi ABiH, njihovom borbenom djelovanju i zauzimanju Kulen Vakufa
KOMANDA 2. KRAJIŠKOG KORPUSA
ODELJENJE ZA OB POSLOVE
Str. pov. broj 15/25-1902
Dana 29. 10. 1994. godine.–
GŠ SVK (15. i 21. K) OBBO
– IK
– IKM-1 i 15. pbr /na ruke Atlagića595/
– 1. KK (1. pbr Novigrad596)
Obaveštajni podaci
a) dobiveni EI do 16,00 časova
Cazinska krajina
Jutros je otišlo dosta boraca 5. K za Vakuf 597 da organizuju odbranu u slučaju srpskog
napada da povrate Vakuf. Sinoć je palo 7 granata na područje Bihaća ali računaju da je to sa
područja RSK. Granate su većeg kalibra. Snage 5. K su prošle Lipu i nalaze se kod Dugog
Polja. Pošto je pao Vakuf planira da se snagama VRS zađe sa te strane iz leđa. Vakuf je pao
juče u 13,30 časova. Prilikom osvajanja Vakufa naišli su na manji otpor na Ćukovima. Sada
su dosta oprezni jer im je juče jedna grupa od Gorjevca do Lipa upala u zasjedu i jedva se
izvukla.
593
594
595
596
597

Milan.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav, primljen 27. 10. 1994. u 21,30; predan 28. 10. 1994. u 7,00.
Milan.
Bosanski Novi.
Kulen Vakuf.

283

Svi ranjenici sa područja Krupe598 prebacuju se u Pištaline u stacionar. Danas se vode borbe
sa Srbima na osvajanju grada. Srbi su se povratili od šoka pa sada pružaju jak otpor snagama
9.599 K. Nastoje svakako da zauzmu Radić da bi im bilo lakše kod osvajanja Krupe. Takođe
planiraju da presjeku put za Petrovac600 na čemu i danas rade i onda bi to bio pravi ishod
akcije koju su zaplanirali. Žure da ovo završe jer smatraju da je još haos u našim redovima.
Na liniji prema Petrovcu navodi se da ima preko 5.000 vojnika 5. K da idu ispred i izviđaju
teren i prosjecaju srpsku odbranu što se do sada pokazalo najefikasnijim.
Sinoć je na bihaćkoj TV prikazan ulazak u Vakuf. Stanovništvo Bihaća je upozoreno da
se što manje kreće po gradu. Navodi se da je zarobljeno dosta naoružanja ali da je dosta
neispravno. Isto se prebacuje u Cazin i Bihać sa ciljem osposobljavanja istog. Stanovništvo
CK kaže da je dosta drugačije od kako su došli pripadnici UNPROFOR-a iz Bangladeša.
Oni su pravo muslimani i ne nose plave beretke nego vežu šarene marame oko glave.
NAČELNIK
Potpukovnik
Mihajlo Mitrović M.P.601
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6022.

170

1994., listopad 29.
Bosanski Petrovac
Izvješće PJM Upravi javne bezbjednosti MUP-a RSK o aktivnostima 27. i 28. listopada
1994., te upućivanju i djelovanju jedinice na bihaćkom ratištu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA ŠIFROVANO
MUP – UPRAVA JAVNE BEZBJEDNOSTI
Jedinica za posebne namjene
Broj 5/94
Petrovac602, 29. 10. 1994. godine
MUP RSK KNIN – UPRAVA JAVNE BEZBJEDNOSTI
IZVJEŠTAJ
o aktivnostima PJM MUP-a RSK za dane 27. 10. 1994. i 28. 10. 1994. god.
Po naređenju ministra UP – dana 26. 10. 1994. godine dana je pripravnost i borbena
gotovost brigadi milicije MUP-a RSK. Po istom naređenju komandant brigade je uputio
depešom pozive regionalnim jedinicama, kao i dobrovoljačkim jedinicama.
598
599
600
601
602

Bosanska Krupa.
Krivo navedeno u izvorniku. Vjerojatno se odnosi na 5. korpus Armije BiH.
Bosanski Petrovac.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 5215/4148, primljen 29. 10. 1994. u 21,00; predan u 21,10.
Bosanski Petrovac.

284

Dana 27. 10. 1994. g. u vremenu od 08,00-12,00 izvršeno je okupljanje jedinica brigade u
ŠC “17. avgust” Golubić – istima se obratio ministar UP.
U 12,00 časova 27. 10. 1994. kolona brigade milicije MUP-a RSK je krenula iz ŠC “17.
avgust” u sledećem sastavu:
S.603 Dalmacija
72
PJM Golubić
15
Dobr. jed. “Cigo”
20
Dobr. jed. “Minđušari”
25
PJM Lika
72
Pozadina brigade
15
PJM Banija
30
Dobr. jed. “Dačo”
12
PJM Zapadna Slavonija 90
Prije polaska glavnine jedinice na pravac Bihaća je otišao komandant brigade i njegov
pomoćnik za artiljeriju, vezano za uvezivanje jedinica, dogovore sa komandom 2. krajiškog
korpusa kao i izviđanje terena koje nije izvršeno iz opravdanih razloga. Formirana kolona je
po planu završila marš i u 14,00 časova na raskrsnici puteva Bihać-Ključ-Drvar sačekana je
kolona od strane komandanta i sa istog mjesta jedinica je krenula u širi rejon Lipe, tj. pravac
s. Brusovac, odakle je počelo posedanje položaja po naređenju komandanta, a ujedno i
uvođenje jedinice u borbu. Na putu ka mestu okupljanja jedinice, PJM Banija imala je
saobraćajnu nezgodu u kojoj su teške tjelesne povrede zadobila 3 pripadnika, a 14 pripadnika
je lakše povređeno. U toku dana jedinica je izvršavala zadatke po naređenju komandanta,
koji je ujedno obilazio jedinice i vršio korekciju i izmjene u posedanju položaja.
U toku dana 28. 10. 1994. komandant i njegov pomoćnik su obišli jedinice brigade i izvršili
korekciju i pomeranje jedinica na određenim pravcima.
U 11,00 28. 10. 1994. na pravcu naših jedinica – S. Dalmacija, “Minđušari” i PJM MUP-a
Golubić – u rejonu k. 798 i k. 817 Gradina – počelo je sa napadima pripadnika 5. K tzv.
Armije BiH. Od 11,00-18,00 izvršeno je 6 [napada] pešadijskih jedinica 5. K na navedeni
pravac i navedene jedinice – linija nije pomerena, a nismo imali ni povređenih ni mrtvih, a
uz artiljerijsku podršku naše jedinice i pešadijska dejstva naših pripadnika naneti su gubici
suprotnoj strani.
Od 12,00-15,00 u borbu i posedanje položaja uveden je ojačani vod PJM Banija, a
dobrovoljačka jedinica “Dačo” je ostavljena u rezervi brigade sa svojih 12 pripadnika.
U toku dana izvršena su dva puta popunjavanja jedinica sa borbenim kompletima, kao i
dotur hrane i druge opreme koja je bila neophodna za izvođenje borbenih dejstava.
Na radnom sastanku komande brigade doneseni su sledeći zaključci:
– linije odbrane naše brigade su stabilne ali je problem na pravcu Kulen Vakuf (Spasovo)Rajinovci, kao i komunikacija puteva Kulen Vakuf-Vrtoče – jer navedena linija i pravac nije
pokriven zbog nedostatka ljudstva.
Odgovorne starešine u komandi 2. krajiškog korpusa su upoznati sa situacijom na gore
navedenom pravcu i tražio je od njih da uspostave liniju i vezu sa našim pripadnicima na
pravcu levo i desno od K. Vakufa.
Zauzimanjem i posedanjem k. 760 i 776 – Crvene grede – od strane vojske RS smatramo
da bi linije odbrane bile potpuno sigurne, a istovremeno bi se stvorili povoljni uslovi za
ofanzivna dejstva naše jedinice.
Komanda brigade milicije MUP-a RSK predlaže da se obavi razgovor sa GŠ SVK i ako su u
mogućnosti da jedinice SVK posednu liniju dolinom Une. Komanda brigade ima primedbe
na neozbiljnost vezano za rad veze – koja je nekompletna i neorganizovana došla na teren.
603

Sjeverna.

285

Od 18,00 jedinice brigade nastavljaju rad po planu i bez posebnih primedbi i zapažanja.
KOMANDANT
Dragan Karna M.P.604
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 20., kut. 38.

171

1994., listopad 29.
Knin
Zapovijed zapovjednika čete Vojne policije 7. korpusa SVK za blokadu i uništavanje
hrvatske izviđačke grupe na području Kijeva
KOMANDA ČETE VOJNE POLICIJE 7. K VOJNA TAJNA
Dana, 29. 10. 1994. g., Knin STROGO POVJERLJIVO
ZAPOVJEST KOMANDIRA ČETE ZA
BLOKADU, OKRUŽENJE I UNIŠTENJE IDG
1. U pripremi agresije na RSK, pored psihološko propagandne aktivnosti, neprijatelj će
vjerovatno ubaciti IDG u bližu i dalju pozadinu naših snaga. U cilju dezorganizacije
odbrane, na pravcu Vrlika – Knin, vjerovatno je očekivati ubacivanje jačih ustaških
grupa u rejone s. Maovice, s. Kijevo, s. Uništa. Vjerovatni cilj dejstva bio bi
prikupljanje podataka o našim snagama u dubini, nanošenje gubitaka, zarušavanje
komunikacije i drugo. Pošto se radi o IDG RH, za očekivati je da će da pruže žilav
i odsudan otpor pri nailasku na njih. Pri blokadi i pretresu terena, obratiti pažnju
na bilo koju sumnjivu pojavu na koju naiđemo. Obratiti posebno pažnju na svakog
sumnjivog pojedinca koji se nađe u dotičnoj zoni. Obratiti pažnju na pripadnike
UNPROFOR-a koji se zateknu. IDG je naoružana najsavremenijim pešadijskim
naoružanjem i opremljena minsko-eksplozivnim napravama. Također treba očekivati
razne podmukle i drske radnje kojima se pripadnici IDG služe.
2. Naša jedinica, ČVP 7. K, ima zadatak da iz sadašnjeg rejona izvrši marš pravcem
KNIN-SUOPOLJE,605 a zatim izvrši blokadu, razbijanje i uništenje ubačene IDG u
širem rejonu s. Kijevo.
3. Susjedi: Ispred na liniji Svilaja – s. Maljkovo – s. Bravčev Dolac, odbranu izvode
snage 1. lbr. Odelenje Vojne policije 1. lbr vrši blokadu ubačene IDG sa položajima
ispred s. Civljane lijevo, udesno od komunikacije Kijevo – Vrlika. SJB Vrlika ima
zadatak kontrole šire teritorije mjesta Vrlika.
4. Odlučio sam izvršiti marševanje vozilima pravcem Knin – s. Slavići. Marševanje
izvršiti sa 3 vozila. Održavati prigodno rastojanje između vozila, pri kretanju u
koloni. Rejon iskrcavanja iz vozila jeste zaoseok Slavići, na neposrednoj udaljenosti
604
605

Prijemni pečat centra veze: primljen 29. 10. 1994. u 22,55 sati.
Suho polje.

286

od s. Kijeva. ČVP treba da zaposjedne liniju blokade Siva Brda – zaseok Vujići –
Ćulumove pećine, da izvrši pretres terena pravca Siva Brda – Bojanove staje i
pravcem Ćulumove pećine – Runjevica. O kombinovanim potražnim radnjama, uz
primjenu blokade, pretresa terena i neposrednog okruženja, i odlučnim napadom
uništi IDG. Izvršiti okruženje izviđačko-diverzantske grupe u neposrednom centru
sela Kijevo i u njegovoj bližoj okolini. Izvršiti okruženje i spajanje naših snaga
na komunikaciji s. Kijevo – Vrlika (bivši punkt UNPROFOR-a). Na otkrivene i
uočene pojedince IDG-a, izvršiti brz, dobro pripremljen i energičan napad svim
raspoloživim sredstvima. Sprečiti bilo kakvo izvlačenje IDG-a iz okruženja i pri tome
dejstvovati brzo, energično i drsko. Na komunikaciji puta s. Polača – Vrlika, postaviti
dvije stanice za RKSb, sa zadatkom: sprečiti bilo kakav prolazak svih vozila, osim
vozila SVK, koja nam pružaju posrednu i neposrednu podršku u akciji. Posebno
obratiti pažnju na prolazak vozila UNPROFOR-a, koji mogu u takvim situacijama,
posredno i neposredno da podrže IDG.
5.1. Prvi vod Vojne policije ima zadatak da posjedne liniju blokade lijevo od komunikacije
s. Polača – s. Kijevo – Ćulumove staje i da izvrši pretres terena pravcem kota
405-Runjevica. Da izvrši okruženje IDG-a sa lijevog krila u pravcu Runjevica – bivši
punkt UNPROFOR-a. Napad na okružene snage izvodi posle kontakta sa II vodom
ČVP. Napad na okružene snage izvodi brzo, energično i odlučno. Sprečiti bilo kakvo
probijanje okruženja i organizovati pravovremenu potragu za odbeglim.
5.2. II vod Vojne policije [da] posjedne liniju blokade desno od komunikacije s. PolačaVrlika, u neposrednoj blizini s. Kijeva i vrši pretres terena pravcem Siva Brda-Bojanove
staje i izvrši okruženje desnim krilom IDG-a pravcem Bojanove staje – bivši punkt
UNPROFOR-a. Uspostavljanje kontakta sa I vodom Vojne policije i otkrivanjem
IDG-a vrši brz i energičan napad na okružene snage, dejstvujući sa I vodom.
5.3. Saobraćajni vod Vojne policije treba da organizuje i postavi RKSb na komunikaciji
Knin-Vrlika i to jedna stanica za RKSb u zaseoku Čimburi i druga stanica za RKSb u
neposrednoj blizini mjesta Vrlika. Treba da spreči bilo kakav nekontrolisan saobraćaj
na pomenutoj komunikaciji, obratiti posebnu pažnju na pripadnike UNPROFOR-a
koje treba da zaustavi i spreči njihov prolazak. Četna rezerva (3-treće odelenje I voda i
drugo i treće odelenje saobraćajnog voda) angažuju se po potrebi i kreću se i upućuju
se na težišne pravce pri napadu na okružene snage.
6. BORBENI RASPORED
Do rejona prikupljanja i dolaska na liniju blokade, ČVP se kreće marševski. Kretanje
pri pretresu je odeljenskim kolonama, streljačkim strojem, zavisno od terena koji se
pretresa.
7. BEZBEDONOSNO-OBAVEŠTAJNO OBEZBEĐENJE
Treba sprečiti i upozoriti svakog pojedinca da obrati pažnju na važnost i opasnost
navedenog zadatka koji predstoji, na mogućnost neprijatelja ali i na našu obučenost i
spremnost za izvršenje zadatka.
8. PNHBO
Svaki pojedinac ima zaštitnu masku (M-2) i LPD koji nosi sa sobom.
9. INŽINJERIJSKO OBEZBEĐENJE
Na liniji blokade urediti osnovni rezervni položaj, obratiti pažnju na maskiranje pri
pretresu terena. Mogućnost nailaska na minsko-eksplozivne prepreke itd.
287

10. POZADINSKO OBEZBEĐENJE
Za izvršenje zadatka odobrava se jedan b/k municije, 3 m/v i druga MS i vojnopolicijska oprema.
11. NAČIN KOMANDOVANJA I ODRŽAVANJA VEZE

Veza između mene i Komandira vodova održava se radio-stanicom, a između
Komandira odelenja signalima.
Komandir čete:
kapetan I klase
Ljevaja Neven, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 14.

172

1994., listopad 29.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za upućivanje postrojbe za posebne zadatke u zonu
odgovornosti 15. korpusa SVK
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1206 STROGO POVERLJIVO
29. 10. 1994. godine
Upućivanje jedinica na zadatak, naređenje,
d o s t a v lj a.– KOMANDI __________________
U cilju potpunije organizacije, priprema i upućivanja jedinica na izvršenje posebnih
zadataka,
NAREĐUJEM
1.- Komanda TG-1 Jasenovac izvršiće izbor 50-70 vojnika (formirati 2 voda sa starešinama),
organizovati pripremu i sa ličnim naoružanjem i b/k municije i ostalom ratnom opremom
uputiti na izvršenje posebnog zadatka u z/o 15. K (s. Nebljusi).
2.- Ovu borbenu jedinicu uputiti, pod komandom ppuk. Pavlović Borivoja, dana 30. 10.
1994. godine u 08,00 časova sa polaskom iz s. Gradina. U s. Gradina formirati kolonu od 3
m/v sastava: 1 putničko m/v, 1 teretno m/v i 1 autobus. Autobus obezbeđuje 91. PoB koja
će izvršiti popunu autobusa gorivom, a putničko i teretno m/v odrediti iz sastava TG-1.
Pokret kolonom izvršiti pravcem: s. Draksenić – Prijedor – Petrovac606 – Drvar – Srb –
Donji Lapac – s. Nebljusi. Polaznu tačku u s. Draksenić preći u 09,00 časova.
3.- Ljudstvo ove borbene jedinice pored ličnog naoružanja obezbediti sa određenom
količinom RRB 64 mm “ZOLJA” i 90 mm “OSA”. U okviru jedinice pri izboru ljudstva
odrediti 8-10 vojnika VES-ti 11105 (minobacačlije) ali bez oruđa.
4.- K-dant TG-1 preduzet će i ostale mere materijalnog obezbeđenja jedinice polazeći od
toga da jedinica može učestvovati u borbenim dejstvima.
606

Bosanski Petrovac.

288

5.- Popunu TG-1, radi nesmetanog obezbeđenja linije razdvajanja daće 18. map (30 vojnika)
i 54. pbr (20 vojnika) koji će dana 30. 10. 1994. godine od 08,00 č. izvršiti zamenu ljudstva
iz TG-1 koje se upućuje na zadatak.
6.- Za koordinaciju napred navedenih aktivnosti određujem ppuk. Popović Dušana,
načelnika ONP 18. K koji će dana 30. 10. 1994. godine pružiti neophodnu pomoć u smeni
ljudstva i upućivanje na zadatak.
SP/VN
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.607
Dostavljeno:
– K-di TG-1, 91. PoB,
– ONP,
– arhiva
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

173

1994., listopad 29.
[Okučani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podređenim postrojbama za izbor, pripremu i
upućivanje vojnika na zamjenu postrojbi TG-1 koja se upućuje na poseban zadatak
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1207 STROGO POVERLJIVO
29. 10. 1994. godine
Popunu ljudstvom TG-1, naređenje,
d o s t a v lj a.– KOMANDI _____________
U cilju organizovanijih priprema i upućivanja ljudstva u sastav TG-1 Jasenovac, a radi
zamene jedinica iz sastava TG-1, koja se upućuje na izvršenje posebnog zadatka u organizaciji
GŠ SVK,
NAREĐUJEM
1.- Komanda 18. map-a izvršiće izbor i pripremu 30 vojnika, a Komanda 54. pbr 20
vojnika koje dana 30. 10. 1994. godine u 07,00 časova uputiti, sa ličnim naoružanjem, b/k
municijom i borbenom opremom u sastav TG-1.
Ljudstvo uputiti autobusom koji će odrediti 91. PoB, a pod komandom ppuk. Popović
Dušana, načelnika ONP 18. K, pravcem: Okučani – St.608 Gradiška (gde prihvata ljudstvo
607
608

Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Stara.

289

iz sastava 18. map-a)-Gradiška609-Orahova-Gradina. Gorivo za autobus obezbeđuje 91.
PoB.
2.- Komandanti 18. map-a i 54. pbr dužni su izvršiti blagovremeni izbor i pripremu ljudstva
radi zamene jedinica iz sastava TG-1 koja se upućuje na poseban zadatak. Ljudstvo 18.
map-a i 54. pbr, koje se upućuje u sastav TG-1, angažovati na obezbeđenju 1/r u z/o TG-1.
3.- Ovo ljudstvo ostaje u sastavu TG-1 do povratka jedinice iz sastava TG-1 sa izvršenja
posebnog zadatka.
4.- Izveštaj o realizaciji zadatka podneće mi k-dant 18. map-a i 54. pbr u redovnom
borbenom izveštaju 30. 10. 1994. godine.
SP/VN
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.610
DOSTAVLJENO:
– K-di 18. map-a
– K-di 54. pbr
– TG-1
– ONP
– PkPo
– arhivi
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

174

1994., listopad 30.
Korenica
Obavijest Komande 15. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o organiziranju vojno
teritorijalnih odjeljenja u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 15. KORPUSA
–KORENICA–
STR. POV. br. 1358-1
Korenica, 30. 10. 1994.
Organizacija VTOd
GLAVNI ŠTAB – SVK
– K N I N –
Dostavljamo Vam tražene podatke vašim aktom str. pov. br. 8-40 od 29. 10. 1994. g. a u
vezi formiranja VTOd u zoni odgovornosti 15. korpusa.
609
610

Bosanska Gradiška.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.

290

1. Predlažemo da se u zoni odgovornosti 15. korpusa formira 4 VTOd i to u sledećim
mestima: Korenica, Gračac, D.611 Lapac i Plaški vodnog sastava.
2. 
VTOd-i su različitog broja zbog mogućnosti popune i procene angažovanosti
obezbeđenja određenog broja objekata u zoni odgovornosti. Sastav VTOd po
vodovima je sljedeći:
1. VTOd Korenica sa 7 vodova i to:
– 1. vod
Korenica
– 2. “ “
– 3. “

– 4. “ L. P. Selo612
– 5. “ Pl. Jezera613
– 6. “ Udbina
– 7. “ Vrhovine
2. VTOd Plaški sa 4 voda i to:
– 1. vod s. Latin
– 2. “ Plaški – Rivine
– 3. “ Plavša Draga
– 4. “ L.614 Jesenica
3. VTOd Gračac sa 5 vodova i to:
– 1. Vod
Dojići
– 2. “ Štikada
– 3. “ Zrmanja
– 4. “ Gračac
– 5. “ Ploča615
4. VTOd D. Lapac sa 4 voda i to:
– 1. Vod
Nebljusi
– 2. “ D. Lapac
– 3. “ Srb
– 4. “ L.616 Kaldrma
3. Pregled sastava vodova po odelenjima i mestima formiranja.
– VTOd K o r e n i c a
1. vod 2 odelenje u s. Vrelo i Vranovača
2. vod 3 odelenje u Korenici
3. vod 3 odelenje u Korenici 2 i 1 u selu Bjelopolje
4. vod 5 odelenja u L. P. Selu 2, Željava 2, s. Rešetar 1 i Arapov Do 1.
5. vod 6 odelenja u s. Jezerce 2, Mukinje 1, s. Uvalica 1 i s. Plitvice 2 odelenja
6. vod 5 odelenja u Udbini 3 odelenja, Podudbina i Rebić 2 odelenja
7. vod Vrhovine sa 2 odelenja u Vrhovinama
– VTOd P l a š k i
1. vod 4 odelenja u s. Latin
611
612
613
614
615
616

Donji.
Ličko Petrovo Selo.
Plitvička.
Lička.
Gornja.
Lička.

291

2. vod 5 odelenja Plaški – Rivine
3. vod 3 odelenja Plavša Draga
4. vod 4 odelenja Lička Jesenica
– VTOd G r a č a c
1. vod 4 odelenja Dojići
2. vod 4 odelenja Štikada
3. vod 3 odelenja Zrmanja
4. vod 3 odelenja Gračac
5. vod 3 odelenja s. Ploča
– VTOd D. L a p a c
1. vod 3 odelenja Nebljusi
2. vod 4 odelenja D. Lapac
3. vod 3 odelenja Srb
4. vod 2 odelenja L. Kaldrma
U prilogu Vam dostavljamo Pregled objekata i broj angažovanja ljudi na obezbeđenju
istih.
4. Predlažemo da vojnoteritorijalnim jedinicama RiK u miru Komanda vojnog odseka
a u ratu da se podčine komandi korpusa odnosno VTOd da se podčine Komandama
brigada u čijoj su zoni formirani.
Pored traženih podataka na planu organizacije i formiranja VTOd u zoni odgovornosti
15. korpusa urađeno je slijedeće:
U svim opštinama formirani su odredi, pored ljudstva u sastavu odreda u svim selima
gdje nema objekata od posebnog značaja, organizovana je kontrola teritorije od
ljudstva iz tih sela.
Zbog razvoja situacije prema muslimanima deo jedinica je neprekidno aktiviran na
svojim namjenskim zadacima.
Pripadnici VTOd izvršili su gađanje iz ličnog naoružanja i snimljeno je stanje istog.
Osnovni problem kod jedinica je popuna, ista je ostvarena ljudstvom – v/o koji nisu
angažovani u jedinicama vojske RSK, isti nisu vojni obveznici.
Starosna i zdravstvena struktura je nezadovoljavajuća, preko 80% je 60 i više godina
starosti.
Bez obzira na formaciju ukazuje se potreba da celokupna teritorija se mora
kontrolirati, pa se zbog toga i pokazuje višak ljudi uslovno rečeno preko formacije.
Predlažemo da formacije dozvole prilagođavanje organizaciji formacije jedinicama
potrebama i mogućnostima teritorije na kojoj se formiraju.
Prilog:
Pregled angažovanosti ljudstva na obezbeđenju objekata
DOSTAVLJENO:
1. GŠ SVK – Knin
2. Arhiva – ovdje
K O M A N D A N T
Pukovnik Stevo Ševo, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
292

175

1994., listopad 30.
[Korenica]
Zapovijed Komande 18. pbr 15. korpusa SVK podređenim postrojbama za borbenu
spremnost, povećanje ljudstva u postrojbama i opremanje naoružanjem zbog priprema HV-a
i napredovanja ABiH
KOMANDA 18. pbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 1938-1 POVERLJIVO
30. 10. 1994. god. Primerak br. 11 617
PRIPREMNO NAREĐENJE
za borbu, dostavlja.– SVIM PRVOPODČINJENIM
komandama
1. NEPRIJATELJ:
a) Ustaške snage u dodiru preduzimaju uobičajene mere borbenog obezbeđenja. Pojačali su
osmatranje i izviđanje naših vatrenih položaja i budno prate naše radnje i postupke vezano
za situaciju u RS i operaciju na području Grmeča i gornjem toku reke Une. Treba očekivati
ubacivanje DTG u naš borbeni raspored, a naročito po dubini, KM i pozadinskih mesta
bataljona i diviziona.
b) Snage 5. K nakon višednevnih borbi sa snagama RS izbile su na liniju: Kulen Vakuf –
širi reon Lipe – V.618 Radić – predgrađe Bosanske Krupe. Na dostignutoj liniji prešli su u
odbranu i vrše utvrđivanje. Borbena dejstva nisu prenosili na levu obalu reke Une.
2. NAŠE SNAGE:
Jedinice i komande 15. korpusa stavljene su u povišeni stepen b/g, a 103. pbr je mobilisana
i posela položaje na levoj obali reke Une. Preduzete su mere od GŠ VRSK za uspešnije RiK
na ovom delu fronta, a 103. pbr ojačana u potrebnom obimu za uspešno vođenje b/d.
3. ZADATAK:
a) svim jedinicama:
1. Obezbediti prisustvo svih boraca na VP u svojoj smeni u narednom procentu bez
izuzetaka.
2. Sv bolesne koji su na bolovanju kod kuće, uputite na lečenje u bolnicu ili na stacionarno
bolovanje u stacionar Bunić ili ih dovedite na VP u sastav svoje jedinice.
3. Pojačajte mere borbenog obezbeđenja sa težištem na osmatranje, patrolu, dežurno oruđe
i stražarsko obezbeđenje.
4. Preduzmite mere za brzo i efikasno pozivanje v/o od kuće i dovođenje većeg broja v/o na
VP, ako bude bilo naređeno.
5. Ubrzajte završetak radova oko baraka i nadstrešnica, skloništa i pripreme objekata i
drveta za zimu.
b) KOMANDA Had-122 mm:
1. Pored navedenih zadataka pod “a” preduzmite i sledeće:
617
618

Dopisano rukom.
Veliki.

293

a) Sa NŠ u toku 30. 10. 1994. godine izvršite komandirsko izviđanje za posedanje VP Hab122 mm u širi rejon: V.619 Kamensko, Dnopolje, Bubinka.
b) Bateriju stavite u punu borbenu gotovost u gotovosti za pokret na nove vatrene položaje.
Sledi Naređenje za pokret
c) Borce opremite sa ličnim naoružanjem, 1 b/k municije za streljačko naoružanje, 1 b/k za
art. oruđa, m/v sa 1/2 u rezervoaru i 1/2 pod ključem u kantama. Opremite borce za ZM,
LPD, PDLO, bombama (tromblonima), suvim obrokom hrane, vodom, ćebadima, velikim
inžinjerijskim alatom, krpom za čišćenje oruđa i oružja.
4. Izveštaj o preduzetim merama dostaviće mi lično Komandanti i Komandiri samostalnih
jedinica i prištapskih jedinica 30. 10. 1994. godine do 20.00 časova.
MR/PB
K O M A N D A N T:
pukovnik
Mirko Radaković, [v.r.]
M.P.620
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, GS-0128-059

176

1994., listopad 31.
[Knin]
Operativno izvješće Glavnog štaba SVK o stanju na ratištu prema Cazinskoj krajini i
pristizanju novih vojnika VRS i SVK na položaje uz rijeku Unu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 14-1492

31. 10. 1994. god.
Redovni operativni
izveštaj.– – Ministar odbrane RSK
– Komandant GŠ SVK
– Ministar unutrašnjih poslova RSK
– PkPo GŠ SVK
– NŠ GŠ SVK
1. NEPRIJATELJ
Neprijatelj je vršio provokativna i napadna dejstva u zoni odgovornosti 39. K (zona 33.
pbr). Izvršen je napad na položaje 31. pbr (Novi Grad621). Uočeno je posedanje položaja od
strane HV u rejonu s. Komarevo sa kojih su se bili povukli poslije Zagrebačkog sporazuma.
619
620
621

Veliko.
Okrugli pečat: Komanda 18. pešadijske brigade.
Bosanski Novi.

294

Neprijatelj u zoni odgovornosti 2. KK je povremeno vršio provokacije, nema naznaka da bi
negde prešao u ofanzivna dejstva.
2. NAŠE SNAGE
Naše snage izvršavaju zadatke u skladu sa naređenim merama b/g.
Posednuto je IKM GŠ SVK i otpočelo sa radom u 20,00 časova. Jedinice 103. pbr/15.
K posjele su levu obalu r. Una i vrše utvrđivanje. Vrše intenzivno osmatranje neprijatelja.
Pristigli su vojnici iz 11. K 368, a 160 je na putu, iz 18. K 62, a iz 7. K sa ALFOM pristigao
je 71 vojnik, iz 21. K došlo je 127 vojnika, a iz 15/2. KK došlo je 110 vojnika.
Stanje na teritoriji, i pored velikog broja izbeglica je pod potpunom kontrolom. Organizovan
je život i rad u granicama skromnih mogućnosti opštine Lapac.622 Najveći problem je
snabdevanje vodom pošto se dovozi cisternama. Snage 103. lbr nastavljaju sa odbranom na
levoj obali r. Une a snagama mb, izviđačkim jedinicama 7. K i 21. K u sadejstvu sa snagama
2. KK preći će se u napadna dejstva, po posebnom planu.
Ispoljene su i aktivnosti snaga 21. K. Dejstvovano je artiljerijskom vatrom po KM
muslimanske brigade u V.623 Kladuši (15 granata, T-130) a 21. grod je dejstvovao sa mb-82
mm po cilju blizu V. Kladuše.
Bilo je i dejstava pešadijskim naoružanjem po muslimanskim snagama.
3. MORAL
Moral komandi i jedinica obezbeđuje izvršenje namenskih zadataka. Kod pristiglih boraca
u zoni odgovornosti 103. lbr/15. K vlada opšte raspoloženje da se turci moraju proterati.
4. SARADNJA SA UNPROFOR-om, bez značajnijih aktivnosti.
5. VANREDNI DOGAĐAJI
Vanrednih događaja nije bilo.
Prilog: Pregled utrošenog goriva

DEŽURNI OPERATIVNI
pukovnik
Đorđe Hinić, [v.r.]
M.P.624

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

177

1994., listopad 31.
[Knin]
Zapovijed Glavnog štaba SVK za ustrojavanje taktičkih borbenih grupa i njihovo
upućivanje na bihaćko ratište
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA H I T N O
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
622
623
624

Donji Lapac.
Velika.
Okrugli pečat: RSK, GŠ SV.

295

SP Br. 3-502 ODBRANA
31. 10. 1994. god. STROGO POVERLJIVO
Formiranje taktičkih borbenih sastava, upućivanje u rejone upotrebe i zadaci,
n a r e đ e nj e op. br. 5.–
KOMANDAMA 7., 21. i 39. K, IKM i 2. KK
U cilju pružanja pomoći snagama 2. KK VRS koje brane pravac Bihać-Vrtoče-Petrovac625 i
smene specijalne jedinice MUP RSK
NAREĐUJEM
Da se formiraju dve taktičke grupe iz sastava 7., 21. i 39. K i upute u šire rejone Vrtoča
i Petrovca, radi stvaranja neophodnih uslova za slamanje napada snaga 5. K i prelazak u
protivnapad snaga 2. KK na pravcu Vrtoče-Bihać.
1. Komanda 21. K obrazuje TG-1 sastava komanda, 3 čete, mešovita baterija (vod MB
120 mm i vod MB 82 mm) i pozadinski vod. Za komandanta i zamenika komandanta TG
odrediti oficire koji su se dokazali u uspešnom komandovanju jedinicama. Komandire četa,
i mešovite baterije i komandire vodova pripremiti za rad u komandovanju do pokreta TG u
reon upotrebe. U svakoj četi obrazovati po 3 voda. TG treba da broji 350 do 400 vojnika.
2. Marš sa TG izvršiti pravcem Vojnić-Glina-Dvor-Prijedor-Sanski Most-Petrovac-Vrtoče.
Polaznu tačku određuje komandant 21. K i nju preći 01. 11. u 07,00 č. Brzinu marša
određuje komandant 21. K. Po stizanju na marševski cilj razmestiti se u širi rejon Medeno
polje i koristiti restoran “Divna”. Taktička grupa vozi sa sobom dva suva obroka hrane i po
stizanju na marševski cilj stavlja se na pozadinsko obezbeđenje Komande 2. KK.
3. Po stizanju na marševski cilj u roku 02. i 03. 11. TG-1 vrši smenu specijalne jedinice
MUP-a RSK i priprema se za sprečavanje daljeg prodora snaga 5. K u gotovosti za aktivna
dejstva na pravcu Vrtoče-Spasovo626 i Vrtoče-Ripač.
4. Taktičku grupu broj 2 (TG2) obrazuju komande 7. i 39. K jačine od 250-300 vojnika
i starešina. Borbeni sastav treba da ima: komandu, 3 čete i mešovitu art. bateriju (oruđa
120 mm; top 76 mm B-1 MB 82 mm). Komandanta i zamenika komandanta određuje
komanda 7. K i mešovitu art. bateriju. Dva komandira čete određuje komanda 39. K a
jednog komandira čete i komandne art. baterije odrediće komanda 7. K.
5. Taktičku borbenu grupu obrazovati u rejonu Petrovca a marš do Petrovca izvršiti po
sledećem: jedinica iz sastava 39. K pravcem: Petrinja-Dvor-Prijedor-Petrovac, a jedinice iz
sastava 7. K pravcem: Knin-Drvar-Petrovac. Na marševski cilj jedinice prevesti do 15,00
01. 11. 1994. Vojnici i starešine iz Taktičke grupe stavljaju se na hranu i pozadinskog
obezbeđenja komande 2. KK. Sa sobom poneti 2 obroka suve hrane.
TG-2 u Petrovcu obrazuje rezervu u gotovosti za uvođenje u borbu po odluci komande 2.
KK kojoj se predpočinjava.
6. TG-1 i TG-2 popuniti sa 2 b/k municije (jedan b/k kod vojnika, a jedan b/k u transportu).
7. U toku marša komandanti Taktičkih grupa preduzeće neophodne mere borbenog i
marševskog obezbeđenja i odgovorni su za blagovremeno i bezbedno izvršenje marša.
8. Komanda 7. K u sastav komande TG-2 odrediće jednog oficira bezbednosti iz svoga
sastava.
625
626

Bosanski Petrovac.
Kulen Vakuf.

296

9. Za koordinatora između TG-1 i 2 i snaga 2. KK određujem pukovnika Đilasa Milana iz
sastava GŠ SVK. Njegov je zadatak da prati obrazovanje taktičkih grupa, marš, raspored na
novim lokacijama i da koordinira rad sa komandom 2. KK u ime GŠ SVK.
Komandanti Korpusa izvestiće preko OC o početku marša i o stizanju na marševski cilj.
Pokret i upotrebu taktičkih grupa pratiti sa IKM i KM GŠ SVK.
10. Komanda 7. K staviće u najveći stepen b/g oklopni voz radi borbene upotrebe.
PO OVLAŠTENJU K-DANTA
pukovnik
Milisav Sekulić, [v.r.]
M.P.627 M.P.628
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

178

1994., listopad 31.
Glina
Zahtjev Komande 39. korpusa SVK podređenim postrojbama za upućivanje dragovoljaca u
zonu odgovornosti 2. krajiškog korpusa VRS
VOJNA POŠTA 9136
Pov. br. 1231-1
31. 10. 1994. godine
GLINA
HITNO
Dobrovoljci za upućivanje u sastav rezerve 2. KK, traži.–
Na ličnost komandanta
K-dama 24., 26., 31. i 33. pbr
24. pbr predati 39. gr. od.
31. pbr predati SOD “C”
Zbog nepovoljnog razvoja događaja u zoni borbenih dejstava 2. KK pojavila se potreba
pojačanja snaga naše vojske u RS. Zato je GŠ SVK odlučio da uputi deo snaga za pomoć
koje se već nalaze na izvršenju zadataka ali i da uputi dobrovoljačku jedinicu.
Da bi izvršili svoju obavezu pomoći bratskoj vojsci izvršiti:
– upoznavanje boračkog sastava sa stanjem u zoni 2. KK i potrebi za pružanjem pomoći,
– prikupiti borce dobrovoljce sa prosečnim brojem 25-30 po brigadi,
– u jutarnjem izveštaju 31. 10. referišite o konkretnoj mogućnosti prikupljanja dobrovoljaca,
– 31. 10. formirajte dobrovoljačke vodove i materijalno obezbedite,
627
628

Okrugli pečat: RSK, GŠ Srpske vojske.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 5251/5252, primljen 31. 10. 1994. u 12,20; predan u 18,40.

297

– rok za objedinjavanje banijske čete i upućivanje bit će naknadno regulisan a očekujte da
će to biti u toku dana 31. 10.,
– sa ovim zadatkom upoznajte celokupan borački i starešinski sastav.
Obaveštavamo vas da će u ovoj akciji učestvovati celokupna SV RSK.
KOMANDANT
pukovnik
Žarko Gačić
ZG/NI M.P.629
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 39.

179

1994., listopad 31.
Knin
Zapovijed načelnika Uprave javne bezbednosti MUP-a RSK Stanici javne bezbednosti
Donji Lapac za zauzimanje kule kraj Kulen Vakufa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA ŠIFROVANO “DD”
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA JAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/3-1-6500/1-94
Knin, 31. 10. 1994. god.
SUP KORENICA
SJB LAPAC630
Sa snagama voda PJM SJB Donji Lapac u sadejstvu sa dobrovoljačkom jedinicom koju
vodi Operativac SDB MUP-a Knin Pilipović Jovo u toku današnjeg dana izvršiti zauzimanje
kule iznad Spasova631 iz pravca Ostrovice.

M.P.632

NAČELNIK
Nebojša Pavković, [v.r.]

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 7.

629
630
631
632

Prijemni pečat: VP 9142, pov. br. 1103-1, 31. 10. 1994.
Donji Lapac.
Kulen Vakuf.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav primljen 31. 10. 1994. u 12,45; predan u 13,00.

298

180

1994., listopad
Knin
Izvješće Glavnog štaba SVK o stanju i mogućnostima popune ljudstvom SVK
Prilog broj 2
ŠRV “Tvrđava-94”
Strogo poverljivo
Stanje i mogućnosti popune sa ljudstvom Srpske vojske Krajine
1.- Ratna popuna sa ljudstvom Srpske vojske Krajine trenutno je realizovana 78,3% (sleduje
82.678, popunjeno 62.728), od čega iz stalnog sastava sa 7852 lica (lica u profesionalnoj
službi i vojnici na služenju vojnog roka) a ostalo sa licima iz rezervnog sastava.
– sa oficirima: – 53,7% (sleduje 6211, popunjeno 3336),
– sa podoficirima: – 99,7% (sleduje 4412, popunjeno 4400),
– sa vojnicima: – 79,1% (sleduje 72055, popunjeno 56992).
Stanje ratne popune po nižim jedinicama i kategorijama lica prikazano je u prilogu 2/1.
2.- Brojno stanje trenutno angažovanog ljudstva u ratnim jedinicama SVK iznosi 27246 lica
ili 32,5% u odnosu na potrebe po ratnim formacijama, odnosno 42% u odnosu na stvarno
izvršenu popunu (65148), tako da treba mobilisati – domobilisati 48% ljudstva iz rezervnog
sastava koje se nalazi na ratnom rasporedu, odnosno 67% da bi se izvršila popuna do punih
RF (dobrovoljcima i licima koja su sada raspoređena u druge strukture van SVK).
Stvarna popuna SVK sa trenutno angažovanim ljudstvom sa stanjem po nižim jedinicama
prikazana je u prilogu 2/2.
3.- Mogućnosti teritorije RSK u popuni ljudstvom u cjelini iznose 103.316 vojnih obveznika
koji se vode u vojnoj evidenciji, svih starosnih dobi od 19 do 60 godina, od toga:
– raspoređeno: 75.588, od toga: – SVK – 62805 v/o,
– MUP, VTOd – 5776
– RO – 4570,
– CZ – 2437
– neraspoređeno: 27.728, od toga – za RR – 6447
– RS, SRJ – 3751
– Inostr. – 6416
– Studenti – 614
– nepoznato – 9802
– ostalo – 698
Prema mobilizacijskom razvoju i formacijama RJ SVK za ratnu popunu je potrebno 90.000
lica (po predlozima novih formacija), od čega se iz stalnog sastava popunjava sa oko 7000
lica a ostalo licima iz rezervnog sastava (83.000).
Prema tome za popunu SVK nedostaje oko 25.000 lica iz rezervnog sastava ili 28%, a ako
bi se popuna ograničila na lica do 45 godina starosti, što bi bilo realno s obzirom na potrebe
drugih struktura (civilna zaštita, radna obaveza i dr.), za popunu bi nedostajalo oko 45.000
lica, odnosno 50% u odnosu na formacije RJ.
299

Po regijama, odnosno zonama korpusa raspored vojnih obveznika je nepovoljan i ne
obezbjeđuje ni približne potrebe ratnih jedinica osim na teritoriji Ist.633 Slavonije gdje
postoji višak v/o (21.000/38.000, za RR 6500).
Posebno nepovoljna situacija je u Z.634 Slavoniji (ukupno 7296 v/o, raspoređeno 5356, do
45 g. 3800, RF 18. K 9166), zatim u Lici (11346 v/o, raspoređeno 9238, do 45 g. 6300, RF
15.K 10776), Kordunu (10929 v/o, raspoređeno 9196, do 45 g 7500, RF 21. K 10776), a
nešto povoljnije na Baniji (14049 v/o, raspoređeno 12972, do 45 g. 8200, RF 39.K 14599)
i na prostoru S.635 Dalmacije (21595 v/o, raspoređeno 16008, do 45 g. 12200, RF 7.K
17206).
Neraspoređena lica (27728) samo se malim dijelom mogu angažovati za početnu popunu i
to samo na prostoru Ist. Slavonije (6447), dok su ostali u vojnoj evidenciji u RSK a nalaze
se u SRJ (legalno 3751), inostranstvu (6416), studenti (614) ili su ilegalno napustili RSK
(oko 11000).
Ratna popuna sa ženama do sada nije vršena planski a vojna obaveza žena nije ni propisima
precizno regulisana pa je GŠ naredio VOd da se iste uvedu u vojnu evidenciju do 15. 10.
1994. godine. Do sada je na RR u RJ raspoređeno 1900 žena (dobrovoljno) a cjenimo da bi
se u RJ moglo angažovati 10-15.000.
4.- Mogućnosti popune sa vojnim obveznicima koji borave van RSK (studenti r/o oko 2000, v/o
koji legalno borave u inostranstvu – 6416, u SRJ – 3751, te oko 11000 v/o koji su ilegalno
napustili RSK), prema dosadašnjim iskustvima, relativno su male na dobrovoljnom osnovu,
odnosno, da bi se obezbjedio značajniji odaziv te kategorije vojnih obveznika neophodna je
saradnja i donošenje adekvatnih odluka od strane država u kojima v/o borave.
Cenimo da se u drugim srpskim državama i inostranstvu nalazi još oko 20000 v/o koji
su izbjegli sa teritorije RH a nisu uvedeni u vojnu evidenciju u RSK, pa se realno može
očekivati, pretpostavljajući saradnju drugih srpskih država, da se na znak opšte mobilizacije
odazove oko 20000 v/o koji u tim državama borave, sa čime treba računati za naknadnu
popunu ratnih jedinica, kao i za popunu gubitaka u ljudstvu u toku rata.
5.- Popuna dobrovoljcima iz drugih srpskih i prijateljskih država, na osnovu iskustava iz
rata 1991. i 1993. godine, je realna i sa istom treba računati u značajnijoj mjeri, a zavisiće
od organizovanog i planskog rada na informativno-propagandnom planu, prikupljanju,
prevoženju i prihvatu, te materijalnim mogućnostima SVK.
6.- Dosadašnja iskustva u izvršenju mobilizacije u ratu 1991. i 1993. godine dosta su
nepovoljna i ukazuju na neophodnost krajnje odgovornog planiranja i pripremanja
mobilizacije na svim nivoima komandovanja.
Mobilizacija ratnih jedinica JNA 1991. g. koje su bile locirane na teritoriji RSK izvršena
je samo manjim dijelom planski i prije otpočinjanja borbenih dejstava iz razloga što su RJ
popunjavane sa šire teritorije koja nije bila pod kontrolom vojnih i civilnih vlasti u RSK te
što je značajan broj vojnih obveznika bio raspoređen u TO i druge strukture.
Uspjeh mobilizacije i popuna ratnih jedinica bio je zasnovan na opštem opredjeljenju
naroda da se teritorija na kojoj živi srpski narod izdvoji iz RH, odnosno da se ne živi pod
hrvatskom vlašću, kao zahvaljujući značajnom prilivu dobrovoljaca iz drugih srpskih država
i v/o koji su izbjegli sa teritorije pod hrvatskom vlašću.
633
634
635

Istočne.
Zapadna.
Sjeverne.

300

Agresija RH u januaru 1993. godine zatekla je SVK u preformiranju (od posebnih jedinica
milicije), što se na prostoru gdje je izvršena agresija veoma negativno odrazilo na izvršenje
mobilizacije, tako da su se jedinice vrlo sporo formirale a ljudstvo dobrim dijelom nije
raspoređeno u jedinice i na dužnosti prema osposobljenosti.
Drugi bitan razlog što mobilizacija nije kvalitetno planirana i izvršavana je nedovoljna
stručna osposobljenost rezervnog starješinskog kadra koji su bili nosioci mobilizacije i
komandovanja u RJ do ranga bataljona.
Treće, najvećem broju v/o nije bio saopšten ratni raspored, a samim tim nije bio u funkciji
ni pozivarski sistem, kako u jedinicama tako i u VTO.
7.- Zaključak:
Imajući u vidu izneseno početna popuna ljudstvom SVK može se realizovati samo krajnjim
naprezanjem i angažovanjem svega raspoloživog rezervnog sastava u RSK a za naknadnu
popunu, kao i popunu gubitaka u toku rata treba planirati pozivanje v/o koji borave van
RSK te angažovanje dobrovoljaca iz drugih srpskih i prijateljskih država.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 3.

181

1994., studeni 1.
Nebljusi
Redovno izvješće 103. pbr SVK zapovjedništvima Glavnog štaba SVK i 15. korpusa SVK
o zauzimanju objekta Ostrovica i Kulen Vakufa, te spajanju s postrojbama 2. krajiškog
korpusa VRS za nastavak zajedničkih napadnih djelovanja
KOMANDA 103. pbr
str. pov. br. 1-2 M.P.636
01. 11. 1994.
Nebljusi
KOMANDI GŠ – IKM i 15. KORPUSA
Redovni borbeni izveštaj
Karta: 1:50000 list Bihać 2 i 4, Bosanska Krupa 1 i 3
1. Neprijatelj je u toku dana vršio dovlačenje svežih snaga na linije: s. Miloševac – s. Veliki
Skočaj – Čot (tt 859) – Duga Luka. Potisnut je na pravcu: Ostrovica – Luke – s. Rajinovci.
2. Brigada je delom snaga IDV-7 i 1/3. mb zauzela objekat Ostrovica i produžila napad ka
selu Rajinovci oslobodivši Kulen Vakuf (Spasovo). Gubitaka u ljudstvu i MTS nema.
3. Odlučio sam izvršiti spoj sa snagama 2. KK VRS, pregrupisati snage i produžiti napad
glavnim snagama na pravcu: s. Rajinovci – s. Orašac a pomoćnim snagama na levoj obali r.
636

Prijemni pečat: GŠ SVK – IKM, str. pov. br. 3-503/9, 1. 11. 1994.

301

Une vezivati snage neprijatelja i stvarati uslove za napad na pravcu: Gradina (kota 507) – s.
Lohovo – s. D.637 Lohovo.
4. Zahtevi:
D-2 5000 lit
MB-86 1000 lit
Sredstva veze po ranijim zahtevima.
KOMANDANT
kap I kl.
Andrija Petrović M.P.638
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

182

1994., studeni 2.
[Petrova Gora]
Dopis Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa SVK podređenim postrojbama o
namjerama 5. korpusa ABiH prema prostoru RSK, potrebi stroge kontrole humanitarnih
konvoja, te o logističkoj potpori pripadnika UNPROFOR-a snagama 5. korpusa ABiH
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 10-39
02. 11. 1994. godine
KOMANDI 11., 13., 19. pbr, 75. mabr, 21. GrOd
– organu bezbednosti –
Poslednja ofanzivna borbena dejstva tzv. Armije BiH ukazuju na činjenicu da je ova jedinica
zahvaljujući prilivu boraca, brojčano ojačala i osposobljena za izvođenje ovih dejstava.
Raspolažemo podacima da u daljem, namerava da se spoji sa snagama 7. K za što joj
nedostaje živa sila. Prema pouzdanom izvoru u cilju popune, 5. K namerava izvršiti napad
na logor “Batnoga” a zatim prisilno mobilisati vojno sposobne muškarce u svoje jedinice.
Isto tako, odmah po smirivanju dejstava prema RS i ostvarivanju ratnog cilja, za očekivati je
dejstvo jedinica 5. K prema RSK u reonu Bojne639 radi izbijanja na administrativne granice.
Utvrđeno je da je logističku podršku u zadnjim ofanzivnim dejstvima 5. K, pružio bataljon
UN-a iz Bangladeša. Pripadnici ovog bataljona su balije snabdevali oružjem, municijom
i drugim sredstvima. Na terenu se ponašaju kao mudžahedini (nose šarene marame oko
glave) a ne pripadnici UN-a, čime su se otvoreno stavili na stranu muslimana.
Preko pouzdanog izvora iz redova UNPROFOR-a došli smo do podataka da će UN uskoro
uputiti iz Hrvatske u Cazinsku krajinu veliki konvoj “humanitarne pomoći”, u kome će
637
638
639

Donje.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 300, primljen 1. 11. 1994. u 18,10.
Bosanska Bojna.

302

biti oružje, municija i druga borbena sredstva. Ima indicija da će otpočeti uskoro i akcija
“Padobran” radi snabdevanja 5. K. ovim sredstvima i vazdušnim putem.
Gornja saznanja ukazuju da će UNPROFOR i dalje snabdevati 5. K. borbenim sredstvima
preko RSK. Potrebno je da se krajnje zaoštri pocedura kontrole i provere sadržaja najavljenih
transporta, uz rigoroznu kontrolu prijavljenog sadržaja, odnosno sredstava, bez obzira na
vreme koje je potrebno za kontrolu.
Već smo upozoreni da se municija i eksploziv pakuju u konzerve hrane, zbog čega ih treba
kontrolisati, kao i dupla dna vozila i druga pogodna mesta. U slučaju potrebe, na ovim
zadacima OB 21. K će pružiti komandant bataljona vojne policije. Pored ovoga, potrebno
je izvršiti operativni prodor u redove osoblja koje se nalazi u konvojima, radi prikupljanja
potrebnih podataka, što do sada nismo uradili. Potrebno je imati i u gotovosti i TV ekipu,
radi TV dokumentovanja. Do sada ovo nismo primenjivali, niti koristili u medijske svrhe,
što treba promeniti. Upozorili smo, da pripadnici UNPROFOR-a u prolazu preko RSK
nose u fišeklijama bojevu municiju, koju ostavljaju muslimanima a vraćaju se praznih
fišeklija.
U okviru kontrole, treba i ovo konstatovati, uz zahteve da se municija u istoj količini vraća
u povratku. Ponovo upozoravamo, da bez ozbiljnijih operativnih pozicija, među ovom
strukturom, problem se ne može efikasnije sprečiti i preseći.
Jedan od glavnih organizatora logističke podrške i čitave operacije kojom UNPROFOR
podržava 5. K. jeste Amerikanac EDVARD JOSEF, šef sektora za civilne poslove komande
sektora “Jug” u Kninu. Prema proverenim podacima radi se o agentu CIA, specijalisti za
specijalne operacije nekonvencijalnog rata.
Potrebno je da svi OB preduzmu operativne mere radi identifikovanja JOSEFA, njegovih
veza, kontakata na teritoriji, iz SVK, državnim i drugim organima. Registrovati prelaske
u RH i preko prelaza Turanj i drugih prelaza. Obavezno ga operativno pokriti u slučaju
pojavljivanja u zoni odgovornosti. Sva dosadašnja saznanja o ovom licu hitno dostaviti OB
GŠ SVK. Potrebno je identifikovati i operativno pokriti i ZAN MIŠELA,640 šefa tima EZ u
Korenici, koji otvoreno nasrće na vojne objekte i obaveštajno deluje.
Primećeno je da je kod pojedinih OB opao intenzitet u radu na KPMR, i uopšte
prema stranom faktoru, posebno OS Hrvatske. Potrebno je izvršiti analizu rada na ovoj
problematici, otkloniti uočene slabosti i rad podići na kvalitetniji nivo.
O saznanjima do kojih se dođe u radu, redovno izveštavati OB 21. K.
KM/DP
NAČELNIK
Potpukovnik
Mladen Karan, [v.r.]
M.P.641
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 3.

640
641

Priređivači nisu utvrdili ime.
Okrugli pečat: Komanda 21. korpusa, Odsek bezbednosti.

303

183

1994., studeni 3.
[Banski Grabovac]
Zahtjev Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa SVK Odseku bezbednosti Glavnog štaba
SVK za rješavanje pitanja zatvaranja graničnog prijelaza Mošćenica radi sprječavanja
krijumčarenja oružja i streljiva za 5. korpus ABiH
KOMANDA 39. KORPUSA

ODSEK BEZBEDNOSTI

SP Br. 2-81

03. 11. 1994. god.
Tražimo stav u vezi zatvaranja graničnog prelaza između RSK
i RH u s. Mošćenica.–
GŠ SV KRAJINE
– odelenje bezbednosti –
Na osnovu naređenja Predsednika RSK MILANA MARTIĆA preduzete su mere na
graničnom prelazu Mošćenica kod Petrinje u cilju sprečavanja krijumčarenja oružja i
municije za 5. K ABiH.
Naređenjem komandanta 39. K a na osnovu naređenja komandanta GŠ SVK izvršena je
potpuna blokada ulaza i izlaza u RSK na prelazu Mošćenica.
Organi granične policije MUP-a RSK dobili su naređenje svojom linijom da vrše kontrolu
i sprečavanje prebacivanja oružja i municije za 5. K. ABiH ali da nesprečavaju ulazak i izlaz
pripadnika UN i drugih međunarodnih organizacija na teritoriju RS Krajine.
Pripadnici MUP-a RSK odbijaju da zatvore granicu što izaziva nesuglasice između vojne
policije i milicije na prelazu kod Mošćenice.
Radi otklanjanja nesuglasica po navedenim pitanjima tražimo da se usaglase stavovi SVK i
MUP-a, do daljnjeg postupamo po naređenju.
Načelnik
major
Gledić Vukašin, [v.r.]
M.P.642 M.P.643
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 33.

642
643

Okrugli pečat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 280, primljen 13. 11. 1994. u 17,00; predan u 18,40.

304

184

1994., studeni 3.
[Petrova Gora]
Dopis Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa SVK kojim se podređenim postrojbama
prosljeđuje naputak MUP-a RSK o uvjetima obavljanja sigurnosnih poslova na prostoru
Republike Srpske
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 10-40
03. 11. 1994. godine
Komandi: 11., 13., 19. pbr, 75. mabr, 21. GrOd, KVO
– organu bezbednosti –
Od MUP-a RSK dobili smo telegram sledeće sadržine:
Shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima Republike Srpske, poslove bezbednosti na
teritoriji Republike Srpske mogu obavljati samo ovlaštena službena lica MUP-a Republike
Srpske. Izuzetno kada to zahtijevaju posebni razlozi bezbednosti, uz najavu i posebno
odobrenje MUP-a Republike Srpske, na teritoriji RS poslove bezbednosti mogu obavljati
i ovlaštena lica MUP-a RSK. Najava sa takvim zahtevima mora se uputiti 24 časa prije
MUP-a RS u Bjeljinu, koji će razmotriti svaki pojedinačni zahtjev i o tome obavjestiti MUP
RSK i nadležne SJB MUP-a RS radi postupanja.
Nalaže se svim pripadnicima UP-a RS koji vrše poslove bezbednosti na granici Republike
Srpske da se do kraja pridržavaju ovog uputstva i onemogućavaju ulazak, kretanje i nošenje
oružja i uniforme svim licima koja za to nemaju posebno odobrenje MUP-a Republike
Srpske.
KM/DP
NAČELNIK
potpukovnik
Mladen Karan, [v.r.]
M.P.644
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 3.

185

1994., studeni 3.
[Korenica]
Redovno izvješće Glavnog štaba SVK o borbama sa snagama 5. korpusa ABiH i potiskivanju
istih prema selu Orašac

644

Okrugli pečat: Komanda 21. korpusa, Odsek bezbednosti.

305

GŠ SVK – IKM
str. pov. br. 3-503/18
03. 11. 1994. godine
Redovni borbeni izveštaj
GŠ SVK
1. Snage 5. K. poslije razbijanja na liniji s. Radaci – Ćulumak (tt-408) povlače se panično
prema s. Orašac. Nisu uspele da organizuju odbranu do pada mraka.
2. Naše snage uspešno su razbile čvrstu odbranu Turaka na liniji s. Radaci – Ćulumak (tt408) i produžile napad prema s. Orašac. Izbile su liniji k. 297 – s. Pađeni tt.776. na pravcu
s. Meljinovac – Lohovska brda izvršeno izvidjanje i podilaženje objekta Miloševac.
3. Stanje na teritoriji je pod kontrolom iako je opterećena velikim brojem izbeglica. Izbeglice
su uglavnom smeštene i organizovan je život.
4. Moral boraca je na zavidnoj visini sa odlučnošću da se Turci sa ovih teritorija moraju
proterati a po mogućnosti što više uništiti.
5. Gubici: 02. 11. 1994. godine poginuo je Malić Milić iz 21. K, a 03. 11. 1994. nije bilo
ranjenih i poginulih.
6. Pozadinsko obezbedjenje funkcionira ali uz dosta poteškoća posebno što se tiče rezervnih
delova i pogonskog goriva.
Posebna poteškoća predstavlja nedostatak sredstava veze jer je veći broj u kvaru.
7. Odluka: nastaviti sa daljim napadom na pravcima s. Orašac – Dubovsko i s. Orašac – s.
Doljani.
Pukovnik
Dušan Lončar M.P.645
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

186

1994., studeni 4.
[Okučani]
Dopis Komande 18. korpusa SVK zapovjedniku Glavnog štaba SVK i Centralnoj komisiji
Glavnog štaba SVK kojim se traže stavovi istih u vezi rješavanja problema oko crte
razdvajanja u Bukovčanskoj ulici u Pakracu
VOJNA TAJNA – POVERLJIVO
ŠIFROVANO – URUČITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 1-263
04. 11. 1994. godine
645

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 012, primljen 3. 11. 1994. u 18,30; predan u 19,10.

306

Stavove u vezi problema Bukovčanske ulice,
t r a ž i.–
K-DANTU
CENTRALNOJ KOMISIJI
GŠ SVK – KNIN
Nakon sastanka Centralne zajedničke komisije održanog 24. oktobra 1994. godine kod
Novske, počelo se sa rešavanjem problema Bukovčanske ulice. Dana 26. 10. održan je
sastanak između UNPROFOR-a i hrvatske strane. Dana 27. 10. dobili smo neslužbenu
informaciju od UNPROFOR-a u kojoj se kaže da će hrvatska policija moći patrolirati sve
do linije razdvajanja na srpskoj strani, tj. duž cele Bukovčanske ulice i do brda Mačkovac.
Dana 28. 10. to je i potvrđeno od strane predstavnika za štampu Sektora Zapad (kopija Vam
dostavljena). Isti dan ustaše su počele sa povlačenjem dela svojih punktova iza reke Šeovice.
Navedenog dana održan je i sastanak sa k-dantom SZ gen. Sharmom646 na kojem je isti
rekao da ne zna oko patroliranja ništa, ali da mu je naređeno postavljanje novih punktova.
Generalu je uručeno i protestno pismo zbog rešenja koje je direktan ustupak hrvatskoj
strani, u kojem se navodi da ćemo ukoliko hrvatski policajci prođu pored osmatračnice UN
prema nama, na iste biti otvorena vatra (primerak Vam dostavljen).
Na to pismo reagovao je gen. de Lapresle,647 potvrđujući navedeno rešenje kao legalno i u
skladu sa Sporazumom, te tvrdeći da linija dodira ne postoji (primerak Vam dostavljen).
Dana 04. 11. 1994. godine oko 12,30 časova ustaše su prvi put ušli u drugu polovinu ulice za
oko 300 m. Vatra nije otvorena iz razloga što su u tom momentu i naši vojnici bili u izviđanju.
Također imamo neproveren podatak (od UNPROFOR-a) da je odluka o ovakvom rešenju
donešena još 02. 10. 1994. godine.
Iz ovakvih stavova UNPROFOR-a proizlazi da isti na severnom delu (gde nema linije
razdvajanja za Hrvate) ne priznaje prostor od linije razdvajanja do linije dodira kao našu
teritoriju i da to može biti primer za iste akcije Hrvata i na drugim delovima zone.
Ovakva rešenja podstiču sukob i opravdavaju eventualno angažovanje HV.
Također postoji mogućnost da naše jedinice u severnom delu zone odgovornosti 18. K izgube
mogućnost kretanja pravcem Skenderovci-Bukovčani, pošto bi ustaše došle do raskršća.
I nakon pisma od g. de Lapreslea, upoznali smo UNPROFOR da ostajemo pri našim
stavovima. Molim Vas da razmotrite situaciju i zauzmete određene stavove, te nas u vezi
istih što pre upoznate, jer incident može izbiti svakog momenta.
NB/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babić, [v.r.]
M.P.648 M.P.649
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.
646
647
648
649

Saroj Raj Sharma.
Bertrand de Sauville de La Presle.
Okrugli pečat: Komanda 18. korpusa.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 137, primljen 4. 11. 1994. u 19,05; predan u 19,55.

307

187

1994., studeni 4.
Šopot
Dopis Komande 3. pbr SVK zapovjedniku 7. korpusa SVK o sastanku sa zapovjednikom
Kanadskog bataljuna UNPROFOR-a radi otklanjanja nesporazuma i trajnog rješavanja
pitanja patroliranja
KOMANDA 3. pbr
Str. pov. br. 376-1650
05. 11. 1994. godine
KM ŠOPOT
Informaciju sa sastanka sa K-dantom KANBAT-1
– d o s t a v l j a.–
KOMANDI 7. KORPUSA
(na ličnost Komandanta)
1. Dana 05. 11. 1994. godine u 10.00 časova održan je sastanak između K-danta 3.
pbr i K-danta KANBAT-1 u Komandi UNPROFOR-a u s. Raštević u cilju otklanjanja
dosadašnjih nesporazuma između pripadnika 3. pbr i vojnika Kanadskog bataljona i trajnog
rešenja patroliranja, odnosno otklanjanja mogućnosti kršenja Sporazuma o prekidu vatre.
Zaključeno je sledeće:
1. Na osmatračnici “Petrim” stalno će biti prisutno šest (6) vojnika u uniformi, u toku dana
bez naoružanja, u toku noći sa naoružanjem onoliki broj vojnika koliko je potrebno da
bude stalno na osmatranju. Naoružanje će biti čuvano u [skloništu]651 u kojem će vojnici
odmarati.
Smjene vojnika će biti vršene bez naoružanja i u vreme koje neće biti uočljivo sa Hrvatske
strane.
2. Na osmatračnici “Gubavica” stalno će biti prisutno šest (6) vojnika u uniformi na isti
način kao i na “Petrimu”, s tim da stalno imaju naoružanje kod sebe.
Nije odobreno njihovo postavljanje osmatračnice na “Gubavicu” već samo patroliranje u
vreme koje ćemo mi dogovoriti, odnosno koliko puta budu tražili danju ili noću.
Predloženo je da Komandant 3. pbr i Komandant KANBAT-1 sagledaju mesto za eventualno
novu lokaciju njihove osmatračnice sa koje se bolje može osmatrati Hrvatska strana.
3. Blokada puta u Lišanima Tinjskim bit će otklonjena istog trenutka i omogućeno slobodno
kretanje njihovim vozilima kad izvrše popravku zaklona i rovova na k. 87 koje je porušila
“A” četa iz prethodnog Kontingenta, a koji su bili izgrađeni prije Sporazuma.
4. Na osmatračnici “Ljubčan” bit će stalno šest (6) vojnika u civilnim odijelima, bez
naoružanja, a naoružanje će biti čuvano u zaklonu u spavaoni.
5. Uspostaviti novu stalnu osmatračnicu ili na V. 652 Umac ili na Mijovac u reonu Ceranje
Donje. Bolje bi odgovarala lokacija na V. Umac.
650
651
652

Dopisano rukom.
Prekriženo “skladište”, dopisano “sklonište”.
Veliki.

308

6. Iznaći nove puteve za pokret gusjeničara, uglavnom bijele, neasfaltirane i van naseljenih
mesta iz dva razloga:
1) uznemiravanje stanovništva velikom bukom, posebno noću
2) uništene do sada velike deonice asfaltnog puta
U izvršenju ovog zadatka Komandant brigade će lično sa K-dantom KANBAT-1 pokušati
iznaći rešenje.
7. U reonu s. Pristeg zabranjuje se pješačkim patrolama UNPROFOR-a ulazak u kuće,
dvorišta ili iste pretraživati ili osvetljavati napadno noćnim svetlima. Zabranjuje se
bespotrebno kontrolisanje m/v, a posebno autobusa, pretraživanje i maltretiranje putnika
bez potrebe. Dozvoljeno samo ukoliko se očigledno prevozi oružje i vojna oprema.
Sa napred izrečenim se u potpunosti složio i prihvatio Komandant KANBAT-1 i obećao da
će podržati sve zaključke u Komandi Sektora Jug kojima će on iste dostaviti.
Predlažem Komandantu Korpusa da isključivo traži da se ovaj dogovor bez ikakvih promena
prihvati, stavi na papir i kao takav dostavi Komandi 3. pbr i Komandi KANBAT-1.
Ukoliko bi se prihvatili ovako formulisani zaključci smatram da ne postoji mogućnost
ponovnog narušavanja Sporazuma o prekidu vatre kao i bilo kakvog nesporazuma između
3. pbr i KANBAT-1, posebno pošto Komandant KANBAT-1 smatra da je ovo realno i
prihvatljivo. Svi ostali reoni i osmatračnice ostaju po dosadašnjim rešenjima.
JĐ/MD
KOMANDANT
potpukovnik
Janko Đurica, [v.r.]
M.P.653 M.P.654
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

188

1994., studeni 5.
Knin
Tjedna obavještajna informacija Odjeljenja za obavještajne poslove Glavnog štaba SVK o
aktivnostima i interesima međunarodne zajednice u rješavanju krize na području RH, te o
stanju na ratištima u RH i BiH
GŠ SRPSKE VOJSKE KRAJINE VOJNA TAJNA
Odelenje za obaveštajne poslove STROGO POVJERLJIVO
Str. pov. br. 53-283
Knin, 05. 11. 1994. g.
Sedmična obaveštajna informacija, za period 31. 10.-05. 11. 1994. god.–
653
654

Okrugli pečat: Vojna pošta 9051, Benkovac.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 560, primljen 5. 11. 1994. u 18,00; predan u 19,00.

309

Aktivnost međunarodne zajednice na planu rešenja krize u bivšoj SFRJ, vrlo je intenzivna sa
izraženim težištem na razrešenju odnosa između RH i RSK.
Pregovarački proces na relaciji Knin-Zagreb pobudio je pojačano interesovanje predstavnika
pojedinih zapadnih država pri čemu su jasnije artikulisali svoje interese na ovim prostorima.
Tako su predstavnici Velike Britanije, boraveći u Kninu, istraživali političko opredeljenje
rukovodstva da istraje u borbi protiv RH i širenja germanizacije Južne Evrope i Balkana.
Jasnije nego pre su pokazali da su zainteresovani, da se na granicama RSK zaustavi taj proces
i smatraju da bi bilo za RSK najpovoljnije zamrzavanje trenutnog stanja na period od pet
godina pod protektoratom UN, a nakon toga izjašnjavanje naroda plebiscitom što bi trebalo
rezultirati proglašavanjem sopstvene države i dalje udruživanje sa ostalim srpskim državama.
Ovo stajalište podržava i Francuska.
Aktivnost P.655 Galbrajta, L.656 Kerestedžijanaca, grupe Z-A, a verovatno i novog posrednika
A.657 Zotova svodi se na pritiske, da RSK prihvati autonomiju u Hrvatskoj sličnu onoj koju
su imali SAP Kosovo i Vojvodina po Ustavu SFRJ iz 1974. godine.
Unapred se računa da će ova varijanta proći iz razloga što su predlagači SAD i Rusija.
Hrvatska uz podršku SR Nemačke isključuje oba predloga i drži se postojeće administrativnoteritorijalne podele na županije i kotare, te u tom kontekstu nude RSK formiranje Kotara
Knin i Glina dok se ostatak teritorije RSK (Z.658 Slavonija, Istočna Slavonija i Baranja) ne
tretiraju u pogledu priznavanja prava na dobijanje kotara.
Manipulacije i proturanje različitih dezinformacija o trgovini teritorijima sračunate su na
diskreditovanje rukovodstva, slabljenje morala stanovništva i pripadnika vojske.
Stanje u RH u znatnoj meri je opterećeno pregovorima i mogućim pravcima rešenja. Nadaju
se, da je Nemačka dovoljno moćna da podrži i realizuje njihove zahteve za reintegraciju
RSK u ustavno-pravni poredak RH. Svako drugo rešenje je za Hrvatsku nepovoljno i rešeni
su da u tim okolnostima upotrebom sile pokušaju osvojiti teritoriju RSK.
HV ima dovoljno snage za početni udar, osvajanje pojedinih delova teritorije, ali nisu
sposobni ni spremni da osvoje čitavu teritoriju. Upozoreni su da bi to mogla biti “pirova
pobeda” zbog verovatne pojave gerile, diverzija i dr. aktivnosti po čitavoj teritoriji Hrvatske.
Trenutno Hrvatska budno prati i učestvuje u borbama oko Kupresa i Bihaća.
U žiži interesovanja je i Zapadna Slavonija u nadi da će biti dogovoreno otvaranje auto-puta,
a veliki broj muslimanskih izbeglica na Kordunu stvara vrlo povoljne uslove za delovanje
prema RSK.
a) Oružane snage RH
Na teritoriji RH nastavlja se mobilizacija i vežbovne aktivnosti HV, kao i psihološke
pripreme vojnika i stanovništva za agresiju na RSK.
Prema teritoriji RS u poslednje vreme sve su aktivnije specijalne jedinice HV i MUP-a RH,
što se može zaključiti iz smena jedinica na položajima koja je izvršena ovih dana.
Također pojedine specijalne jedinice HV, stavljene su u povišen stepen b/g. 9. gbr (-1)
verovatno će biti ovih dana angažovana na Hercegovačko ratište. 4. gbr i 114. br HV sa
teritorije RH angažovane su na Kupreškom vojištu.
655
656
657
658

Peter.
Leonid Vladimirovič Kerestedžijanc.
Aleksandr.
Zapadna.

310

Prema našim saznanjima na aerodrom Pleso stacionirano je 10 projektila zemlja-zemlja
srednjeg dometa, a deo u šumi Gaj kod Đakova. U tampon zonama na Turnju i Lipiku i
dalje su prisutne regularne jedinice HV i specijalne jedinice MUP-a.
1. Južno vojište:
Na ovom delu ratišta HV nastavlja se provokacijama iz streljačkog naoružanja prema
položajima vojske RSK, duž čitave linije fronta. Takođe, HV izvodi vežbovne i izviđačke
aktivnosti, a nastavlja sa inžinjerijskim uređenjem položaja. VaP teritorije RSK i dalje se
povređuje od strane aviona NATO 10-15 puta dnevno. HV na ovom delu ratišta prešla je
na nove sisteme veza što je otežano praćenje njihovih aktivnosti.
2. Centralno vojište:
Jedinice HV i dalje vrše koncentraciju svojih snaga prema RSK.
U više slučajeva bilo je pokušaja ubacivanja IDG na teritoriju RSK ali su blagovremeno
otkrivene i onemoguće u svojim namerama. Pripadnici MUP-a i HV, i dalje su prisutni u
rejonu Turnja, a brojno stanje u poslednje vreme im je povećano.
Stanje izbeglica sa teritorije CK i dalje je veoma teško, jer humanitarna pomoć ne pristiže
u dovoljnim količinama, a broj pripadnika sa teritorije CK se povećava. U UNPA zoni kod
Lipika stanje je nepromenjeno, bez obzira na mere koje preduzima UNPROFOR.
HV duž cele linije vojišta nastavlja sa inžinjerijskim uređenjem svojih položaja.
3. Istočno vojište:
HV na ovom delu ratišta nastavlja sa izviđačko diverzantskim aktivnostima ali bez uspeha.
Poslednjih dana uočeni su pokreti m/v i OT iz pravca Osijeka ka Spačvanskim šumama i
Županji. Veze HV na ovom delu su veoma aktivne, ali su poruke šifrovane a ima pojave i
novih učesnika u radio vezama.
b) Stanje u bivšoj BiH:
Muslimanska vojska tzv. A BiH nastavlja sa mobilizacijom i izvođenjem ofanzivnih dejstava
na svim frontovima. Pripadnici UNPROFOR-a sve otvorenije pomažu u naoružavanju
muslimanske vojske. U luku Ploče uplovilo je sedam američkih brodova sa “humanitarnom
pomoći” a do sredine ovog meseca očekuje se još toliko.
Preko Tuzlanskog aerodroma Dubrava, naoružanje i vojna oprema doprema se avionima
NATO za potrebe muslimanske vojske.
Nakon početnih uspeha na prostoru Igmana, Bjelašnice i Bileća, muslimanska ofanziva
je zaustavljena, a jedinice VRS postepeno oslobađaju deo po deo privremeno okupirane
teritorije. Udružene snage “federacije” tkz. BiH, i regularne jedinice RH uspele su da
privremeno zauzmu deo Kupreške visoravni. Snage HVO i HV iz rejona Orašja, nastavljaju
sa dejstvom artiljerije po civilnim objektima u reonu Brčkog.
c) Stanje u Zapadnoj Bosni:
Snage 5. K tzv. A BiH nakon početnih uspeha zaustavljene su i prinuđene da pređu u
odbranu.
Nakon pregrupisavanja, snage VRS uspele su da oslobode oko 40% privremeno okupirane
teritorije nanevši 5. K ogromne gubitke.
Logističku podršku 5. K. i dalje pruža bataljon UNPROFOR-a iz Bangladeša.
Na oslobođenu teritoriju izbeglo srpsko stanovništvo se postepeno vraća. Izbeglice iz CK i
dalje se nalaze na teritoriji RSK.
ZAKLJUČAK:
1. Prema RSK očekivati je i u narednom periodu pojačanu aktivnost HV, kao i ubacivanje
IDG.
311

2. Napadna dejstva HV širih razmera ne treba očekivati u narednih 5-7 dana.
3. Snage 5. K tzv. A BiH u narednom periodu verovatno će na pravcu Bihać – Petrovac,659
izvoditi upornu odbranu, a snagama na Krupskom pravcu nastaviti sa ofanzivnim dejstvima
prema Sanskom Mostu.
4. Prema teritoriji RSK ne treba očekivati napadna dejstva jedinica 5. K., dok su dejstva
DTG moguća.
NAČELNIK ODELENJA
pukovnik
za Rade Orlić
[……...., v.r.]660
M.P.661
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 35.

189

1994., studeni 5.
Glina
Zapovijed Komande 24. pbr SVK, prema zapovijedi 39. korpusa SVK, za smanjenje podjele
svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda u prehrani pripadnika SVK
KOMANDA 24. pbr
Pov. broj: 2-181
Glina, 05. 11. 1994.
Smanjenje pripadanja svežeg mesa i suhomesnatih proizvoda
u ishrani, dostavlja T.Č.662
Na osnovu naređenja Komande 39. korpusa pov. broj 1250-1 od 04. 11. 1994. godine
N A R E D J U J E M:
1. Od 07. 11. 1994. godine smanjiti ukupno pripadanje mesa svežeg i suhomesnatih
proizvoda tako da se sedmično planiraju dva bezmesna obroka što znači da se sadašnja
norma mesa sa 70 grama smanjuje na 50 grama i suhomesnatih proizvoda sa 75 grama
na 50 grama. Na ovaj način obezbedjuje se svakodnevno meso, ali po umanjenoj normi.
2. Sa ovim naređenjem upoznati sve pripadnike jedinica.
DM/MD
KOMANDANT:
potpukovnik
Beko Milan, [v.r.]
659
660
661
662

Bosanski Petrovac.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.
Dopisano rukom.

312

M.P.663
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 12.

190

1994., studeni 6.
[Knin]
Informacija Glavnog štaba SVK podređenim postrojbama o odlasku Marinka Gajića s
dužnosti pomoćnika zapovjednika SVK za moral, vjerska pitanja i pravne poslove u VRS,
kako bi pomogao srpskom narodu RS u borbi s hrvatsko-muslimanskim snagama u vrijeme
kad je SRJ odbila isplaćivati plaće pripadnicima VRS
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
Pov. Br. 15-477
06. 11. 1994. god.
Informacija potčinjenim jedinicama.–
Dostaviti:

7., 11., 15., 18., 21., 39. K, 105. vbr, 44. rbr PVO, 75. PoB,
45. bVOJIN, bVP, NC Bruška, of. škola, čv i KS

GŠ VRS i 1. KK na znanje
Pukovnik Gajić Marinko, na lični zahtev razrešen je dužnosti Pomoćnika k-danta SVK za
moral, verska pitanja i pravne poslove i upućen u VRS. Kao razlog navodi da želi povratak
u VRS u vreme žestoke hrvatsko-muslimanske ofanzive na RS i u vreme kad je SRJ odbila
da isplaćuje plate aktivnih oficira i CL u VRS. Želi da deli sudbinu svojih kolega i prijatelja
u VRS i srpskog naroda u RS.
Do konačnog rešenja ovog položaja dužnost će vršiti pukovnik Trgovčević Milan.
Pukovnik Gajić zahvaljuje se svim pripadnicima SVK i svim strukturama u RSK na saradnji
i pomoći. Želi svima mnogo sreće i dobro zdravlja do konačne pobede srpskog naroda.
Sa ovom informacijom upoznati sve pripadnike SVK.
POMOĆNIK K-DANTA
pukovnik
Trgovčević Milan, [v.r.]
M.P.664
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.
663
664

Okrugli pečat: Komanda 24. pešadijske brigade.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

313

191

1994., studeni 7.
Golubić
Izvješće Brigade milicije MUP-a RSK o izvođenju borbenih djelovanja na bihaćkom ratištu
od 26. listopada do 2. studenoga 1994. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
BRIGADA MILICIJE
Broj: 08/3-SJ-184/94.665
Golubić, 07. novembra 1994. g.
IZVJEŠTAJ
o izvođenju borbenih dejstava Brigade milicije MUP-a RSK
na Bihaćkom ratištu u vremenu od 26. oktobra – 02. novembra 1994. godine
Po naređenju ministra MUP-a RSK dana 25. oktobra 1994. g. dana je pripravnost i
borbena gotovost Brigade milicije MUP-a RSK, kao i njena upotreba na Bihaćkom ratištu,
zbog velike ofenzive V. korpusa tzv. Armije BiH. Prikupljanje dela jedinica Brigade milicije
MUP-a RSK počela je u jutarnjim časovima 26. oktobra 1994. godine, kao i sve potrebne
pripreme za pokret Jedinice i njen marš u pravcu Bihaća.
Dana 26. oktobra 1994. g. do 12,00 časova izvršene su radnje na popuni vozila gorivom,
utovarom municije, pripremama pozadinskog obezbeđenja, kao i priprema veze i šifre.
Dok su vršene pripreme i okupljanje jedinica, Komandant brigade se u Petrovcu666
upoznavao sa situacijom na terenu i stanjem na ratištu u pravcu Bihaća, da bi se naša Brigada
što lakše uvela u borbena dejstva. U 12,00 časova, u ŠC “17. Avgust” Golubić formirana je
kolona u sledećem sastavu i sa sledećim brojnim stanjem:
– Komanda i pozadina Brigade 18
– Specijalna jedinica milicije Golubić 19
– PJM Sjeverna Dalmacija 83
– PJM Lika 51
– “Minđušari” 28
– “Cigo” 14.
Brigada se kretala pravcem Golubić-Grahovo667-Drvar-raskrsnica puteva Petrovac
ka Vrtočama. Marš je izveden bez problema i kašnjenja, a u Petrovcu je kolonu sačekao
Komandant brigade, i odmah je kolona upućena u širi reon Lipe, odakle je od 15,00
časova počelo uvođenje jedinica Brigade u borbena dejstva od Lipe, Crvenim gredama,
prema Spasovu.668 Samim posedanjem položaja jedinice Brigade su odmah ušle u borbu
sa pripadnicima V. korpusa. U popodnevnim časovima jedinicama Brigade MUP-a RSK
665
666
667
668

Dopisano rukom.
Bosanski.
Bosansko Grahovo.
Kulen Vakuf.

314

pridružila se i PJM Zapadna Slavonija, sa 88 pripadnika, kao i PJM Banija sa 53 pripadnika
– iste jedinice su odmah uvedene u borbena dejstva na liniji odbrane naše Brigade.
Prilikom dolaska PJM Banija u širi rejon Lipe desila se saobraćajna nezgoda, u kojoj
je prilikom prevrtanja kamiona lakše povređeno 14, a teško povređena 3 pripadnika PJM
Banija.
Dana 27. oktobra 1994. godine jedinice Brigade su izvršavale zadatke po planu i bez
posebnih problema, kao i bez povređenih i ranjenih pripadnika. Jedinica se utvrđivala i na
pojedinim linijama vršena je korekcija i pomeranje linija u Zoni odgovornosti naše Brigade.
Naši levi i desni susedi su također vršili konsolidovanje linija kao i povezivanje jedinica u
jedinstvenu liniju odbrane. U toku dana, na pravcu naše Brigade, izvršeno je više vatrenih
provokacija, na koje je uspešno odgovoreno. Pozadinsko obezbeđenje, popuna Brigade
municijom i drugom opremom, kao i sistem veze dobro je funkcionisao.
U toku dana 28. oktobra 1994. g. na položaje naših jedinica (SJM Golubić, “Cigo”,
“Minđušari” i Sjeverna Dalmacija) od 06,00 do 20,00 časova izvedeno je pet pješadijskih
napada od strane pripadnika V Korpusa, ali uspešnim dejstvom naših jedinica svi napadi su
odbijeni, bez povređenih i ranjenih u našoj Brigadi, a neprijatelju su nanešeni znatni gubitci
u ljudstvu i tehnici. U toku dana Brigadi milicije se pridružila i dobrovoljačka jedinica
“Dačo”, sa 12 pripadnika, koja je odmah uvedena u borbeni raspored Brigade.
Trećeg dana dejstva naše Brigade linije naše odbrane su potpuno stabilne, ali još uvek
je problem pravac Spasovo – Rajinovci, i komunikacija puteva Spasovo – Vrtoče, zbog
nepovezanosti linija odbrane II. krajiškog korpusa, sa čim je i upoznata Komanda korpusa.
Dana 29. oktobra 1994. g. naša Brigada je nastavila sa izvršavanjem zadataka i uspešnom
odbranom položaja, na koje su i dalje vršeni pešadijski napadi neprijatelja i njihove artiljerije.
Naše linije se i dalje utvrđuju i pomeraju na bolje taktičke položaje, a od 09,00 časova na
naše levo krilo se spojila i četa CSB Prijedor, sa 114 pripadnika, te prilikom tog pomeranja
ka Crvenim gredama, na našu izviđačku grupu je otvorena vatra iz pravca kote 776, tako
da i dalje nije zauzet greben Crvenih greda. U jutarnjim časovima, u 09,15, prilikom
pešadijskog napada V korpusa, ranjen je KOVAČEVIĆ LAZAR, pripadnik dobrovoljačke
jedinice “Cigo”, koji je prebačen u bolnicu u Petrovcu, a potom za Knin. Od 15,00 časova,
29. oktobra 1994. g., našoj Brigadi je pridodat i ojačani tenkovski vod, sa Manjače, sa
Komandirom Miljevićem, koji će u narednom periodu sadejstvovati našoj Brigadi. Istog
dana našoj Brigadi je pridodato i Odelenje “Maljutki” sa Komandirom zastavnikom
Crnomarkovićem. U toku dana položaje naše Brigade je obišao ministar MUP-a RSK, koji
se upoznao sa situacijom na terenu i položajima naše Brigade. Tokom dana uspostavljena
je i veza sa Specijalnom jedinom CSB Banja Luka, kao i međusobno sadejstvo i podrška
na određenim pravcima, šta je još više utvrdilo i povezalo liniju odbrane na pravcu LipaSpasovo.
Dana 29. oktobra 1994. g. konsolidovane su i utvrđene linije odbrane brigada II krajiškog
korpusa, od Lipe u pravcu Krupe669 na Uni, sa čime su naše jedinice stavljene u povoljan
položaj, i preuzele su inicijativu na celoj liniji bihaćkog ratišta.
Dana 30. oktobra 1994. g. Brigada milicije nastavila je izvršavanje borbenih zadataka
po planu, ali uz stalne pešadijske i minobacačke napade na naše položaje, kada je sa više
mina gađana i Komanda brigade milicije. U toku dana na naše položaje izvedeno je
šest pešadijskih napada, od strane neprijatelja, pri čemu je u 20,00 časova lakše ranjen
669

Bosanska Krupa.

315

CRNOBRNJA PETAR i STJELJA ZDRAVKO. Isti su prebačeni u bolnicu u Petrovcu,
posle čega je Crnobrnja prebačen za Knin, a Stjelja se vratio u Jedinicu. Naše linije su se
i ovog dana popravljale i utvrđivale, a sve ostale aktivnosti su izvođene bez problema i po
planu.
Dana 31. oktobra 1994. g. izvršeno je više pešadijskih napada na naše položaje, koji su
uspešno odbijeni, uz nanošenje znatnih gubitaka u živoj sili i tehnici neprijatelju. U toku
ovih napada, u 18,30 časova, lakše je ranjen KRKLJEŠ DAVOR, pripadnik SJM MUP-a
RSK Golubić.
U 20,00 časova, istog dana, na naše položaje je izveden jači pešadijski napad, pri čemu su
u dejstvo uvedeni i tenkovi, koji su pridodati našoj Brigadi – isti napad je uspešno odbijen,
bez posledica po naše ljudstvo. Šestog dana borbenih dejstava po oceni Komande brigade
i komandira osnovnih jedinica, moral i raspoloženje ljudstva naše brigade je na visokom
nivou.
Dana 01. novembra 1994. g. na linije naše odbrane izvedeno je više pešadijskih napada,
koji su uspešno odbijeni. U toku dana u rejon Vrtoča stigla je taktička grupa I i II, koja ima
zadatak zamene ili smene naše Brigade na već poznatom pravcu. Od 14,00 do 16,00 časova
na pravcu Tuk izveden je jači pešadijski napad neprijatelja, kada je bila ugrožena i linija,
ali intervencijom tenkova i voda u rezervi iz CSB Banja Luka napad je uspešno odbijen. U
ovom periodu bilo je izraženo i jače dejstvo artiljerije neprijatelja po našim položajima, kao
i po dubini.
Depešom iz Glavnog štaba SV RSK oko 16,00 časova, Brigada je obaveštena da su naše
jedinice zauzele Spasovo, šta je dalo još veći moral pripadnicima naše Brigade.
Dana 02. novembra 1994. g. u jutarnjim časovima lakše je ranjen KARAJČIĆ DAVOR,
iz dobrovoljačke jedinice “Dačo”, u predjelu glave od bombe, i isti se posle ukazane pomoći
vratio u Jedinicu. Od 11,00 do 19,00 časova izvedena je smena ljudstva naše Brigade sa
taktičkom grupom I i II, bez većih problema.
U 16,00 časova deo Brigade se postrojio ispred kafane “Divna” i istima su se obratili
general Vlaisavljević670 i Pećanac,671 kao i ministar MUP-a RSK.
Nakon pozdravnih govora jedinice Brigade su krenule svojim pravcima u mesto baziranja.
Povratak jedinica, kao i pozadine je protekao bez problema i nezgoda.
Pripadnici Brigade MUP-a RSK do sledećeg naređenja i zadatka nalaze se na odmoru.
Na zajedničkoj analizi K-de Brigade i K-dira osnovnih jedinica zaključeno je da je Brigada
u potpunosti izvršila postavljeni zadatak i da je pokazano veliko jedinstvo, organizovanost i
borbena osposobljenost pripadnika Brigade.
Iako je ovo bilo prvo jedinstveno borbeno dejstvo Brigade, pokazana je odlična
jedinstvenost i organizovanost Brigade i svih njenih elemenata, počev od organizacije
osnovnih jedinica, pozadinskog obezbeđenja, tehničkog odelenja, veze i drugih elemenata.
Za vreme izvođenja borbenih dejstava iz sastava naše Brigade lakše je ranjeno pet
pripadnika.
ZAMENIK KOMANDANTA
Zoran Zagorac, [v.r.]
M.P.672
670
671
672

Mićo.
Dragomir.
Okrugli pečat: RSK, MUP, Knin.

316

Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 20.

192

1994., studeni 7.
[Knin]
Obavještajna informacija Glavnog štaba SVK o vojnim pripremama i djelovanjima HV-a,
HVO-a, ABiH i VRS na prostoru BiH i RH
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE M.P.673
s. p. br. 53-284
07. 11. 1994. godine
Obaveštajna informacija za dan 07. novembar 1994. godine
U toku dana 07. novembra 1994. godine prikupljeni su sledeći obaveštajni podaci:
– GŠ VJ – 2 uprava
Nakon višemesečnih priprema, izvršenih domobilizacija i pregrupisavanja snaga pod
rukovodstvom muslimansko-hrvatske federacije i uz podršku (organizovanje i planiranje)
američkih oficira, otpočeo je napad širih razmera na Kupreško polje.
Za izvršenje zadatka angažovane su snage prema sledećem:
– 7. muslimanski korpus (Travnik) jačine osam brigada (oko 10.000 ljudi), napad je izvršio
glavnim snagama pravcem: Bugojno-Kupres.
– Snage HVO, ojačane sa dve brigade regularne HV (4. gbr – Split i 115. br HV – Imotski),
ukupno šest brigada (oko 6-7.000 ljudi). Napad su izvršile glavnim snagama pravcem:
Šujica-Malovac, sa pomoćnim pravcem: Zvirnjača-s. Ravno-s. Rilić.
U toku 3.10./01.11. hrvatske snage izbile su na liniji Malovan-Rilić-Vukovsko (južno od
Kupresa), a muslimanska (7.K) na liniji i Demirovac-Mala vrata-Kupreška vrata.
Zbog slabo organizovane odbrane, pada moral VRS i pasivnosti vojno političkog rukovodstva
RS, hrvatske snage (HVO i HV) su nastavile dejstva sa dostignute linije i do 13,00 časova
03. 11. 1994. g. izbile 5 kilometara južno od grada Kupresa, a zatim, bez otpora, ušle i u
sam grad.
Padom Kupreškog polja i Kupresa stvoreni su uslovi i za dalja dejstva na pravcima: BugojnoSrbobran674-Jajce (Muslimani) i Kupres-Šipovo (Hrvati).
U zavisnosti od razvoja situacije, moguća su i dejstva HV na RSK i to pravcem: LivnoGlamoč, Livno-Grahovo675 i Zadar-Benkovac-Knin. Eventualnom organizacijom ovog
plana, teritorija RSK bi bila presečena, a ličko-dalmatinski prostor stavljen pod kontrolu
Hrvatske.
U realizaciji ove zamisli muslimansko-hrvatska koalicija ima podršku većeg broja zapadnih
zemalja, pre svega SAD.
673
674
675

Prijemni pečat: GŠ SVK – IKM, 3-503/58, 7. 11. 1994.
Donji Vakuf.
Bosansko Grahovo.

317

Cenim da će ofanzivna dejstva prema VRS biti nastavljena, u cilju pritiska na rukovodstvo
RS da prihvati plan kontakt grupe, pri čemu se ne isključuje ni mogućnost dejstva avijacije
NATO po VRS, kao odgovor na inscenirane napade na UNPROFOR.
– rim 2 komande korpusa – obaveštajni organi:
15. K.
U rejonu Gostovače i G.676 Lulići prema tampon zoni (zona 18. pbr) uočeni su izvidjači HV.
Veliki broj v/o 5. K. se skriva i ne žele ići na ratište, zbog čega vojna policija ima puno posla
(mobitel). U većini razgovora se vidi da je snagama 5. K. znatno opao moral, nema gordosti
i samouverenosti koja je bila prisutna pre nekoliko dana. Sve je veća panika zbog velikog
broja nastradalih.
11. K.
U rejonu ekonomije Brijest uočena manja grupa ustaša koja je izvodila inž. radove. Jedna
peš. četa iz sastava 1/5. “A” br. upućena je krajem oktobra meseca u rajon Županje.
– rim 3 elektronskim izvidjanjem
RPG-Petrinja
Mobiteli: Bužimska brigada iz sastava 5. K. je jedna od najopremljenijih brigada po pitanju
vojne opreme. U Gornjoj Varoši nalazi se 11 tenkova tzv. A BiH.
IV GŠ RS
Muslimanski 2. i 3. K i dalje planiraju nastavak ofanzivnih dejstava prema Doboju i Ozrenu
radi stvaranja povoljnih uslova za dejstva prema srpskoj Posavini. Za muslimansku ofanzivu
Nemačka je obezbedila 72 t pešadijske municije i mine za minobacače. Isporuke su izvršene
preko Slovenije i NDH. Za potrebe 5. K. municiju je dopremio bataljon UNPROFOR – iz
Bangladeša.
Zapadni izvori plasiraju podatke da je Vlada SAD isporučila četiri raketna sistema “Patriot”
za potrebe A BiH. Dva raketna sistema “Patriot” su navodno locirana na području Sarajeva,
a druga dva na području Bihaća. Ove dezinformacije plasiraju sa ciljem da se odvrate dejstva
raketnih sistema VRS prema zaštićenim zonama.
Hrvatski izvori plasiraju podatke da će muslimani sistemima PVO oboriti avione NATO sa
ciljem da izazovu nanošenje masovnih udara avijacije NATO po položajima VRS.
GŠ HVO je nastavio sa reorganizacijom jedinica HVO u 4. ZP Bosanska Posavina. Pored
4. grmtbr, formirana je 201. i 202. DP a 106. br HVO je i dalje ostala samostalna i njen
sastav uglavnom čine meštani Orašja. Jedinice 7. K su organizovale odbranu na Kupreškim
vratima, zaposele dominantne objekte i nakon pregrupisavanja snaga otpočele napad prema
Šipovu i Jajcu, ali bez uspeha.
Jedinice 5. K. muslimanske vojske su nastavile sa izvodjenjem uporne i aktivne odbrane na
krupskom i petrovačkom pravcu. Posebnu upornost ispoljava na mostobranu severno od
Krupe677 na Uni.
Jedinice HVO i HV nastavljaju sa mobilizacijom v/o na području Dalmacije i HR HB.
Izvori bliski zapadnim obaveštajnim službama raspolažu sa podacima da GŠ HV planira deo
regularnih jedinica tokom ove jeseni prebaciti na područje s/z Hercegovine radi stvaranja
uslova za očuvanje enklava u centralnoj Bosni, suprotstavljanja infiltracije muslimanske
vojske u takozvane hrvatske interesne sfere i ostvarenja hrvatskih ciljeva kroz sukobe Srba i
Muslimana.
676
677

Gornji.
Bosanska Krupa.

318

1. KK (podaci dobiveni elektronskim izvidjanjem)
U CK je sve mobilisano, tako da ima slučajeva da je u pojedinim selima od muškaraca
ostao samo hodža i deca. Pripadnik 5. K. izjavljuje da su “specijalci” rastureni, većina ih je
poginula, a veliki je broj ranjenih.
Prema izjavi pripadnika 5. K, VRS je osvojila Pritoku, Ripač i K.678 Vakuf, te da je general
Dudaković679 izjavio da 5. K. neće ići više napred jer nemaju sa čim. Prave planove za
ubacivanje DG u šume Grmeča u pozadinu VRS.
501. br sada navodno drži položaje kod Ljutoča i Dubovskog.
U CK se sprema mobilizacija za starije ljude koji će držati položaje, a mladi će ići u napade.
Može se mobilisati oko 700 starijih ljudi. Osoba iz CK kaže da tenkovi i topovi VRS idu
prema Bihaću i on je mišljenja da će do Nove godine morati bežati iz grada.
5. K. planira formirati još tri nove brigade i to: Glamočku, Grmečku dok za treću nema
podataka.
2.KK (podaci dobiveni elektronskim izvidjanjem)
U CK je prisutna bojaznost da će Srbi iz RSK otpočeti sa ofanzivnim b/d. Zbog toga je sve
neangažovano ljudstvo poslato sa ciljem, da vrše utvrdjivanje linija.
Borac 5. K. koji se vratio sa Gorijevca izjavljuje da su se počeli povlačiti pred jakim
napadima Srba, koji svakog dana sve žešće udaraju. Svi neangažovani sa tog sektora poslati
su radi ukopavanja linija na rezervnim položajima, ako se budu morali povući na obronke
Gorijevca. Juče su se navodno vodile najžešće borbe kod Krupe. Snage 5. K. su navodno svu
svoju artiljeriju isterali na Ostružnicu i odatle “ne daju Srbima oka da otvore”.
Z a k lj u č a k:
Prema raspoloživim podacima nema indicija da bi HV mogla izvršiti agresiju na RSK u
periodu od 1-2 dana. Mogućnost ubacivanja DTG na teritoriji RSK nije isključena.
DOSTAVITI:
– IKM GŠ SVK
REFERENT U OB. ORGANU
major
Janković Duško M.P.680
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

193

1994., studeni 7.
Nebljusi
Zapovijed TG-1 podređenim postrojbama za napad na naselja u širem području Bihaća i
napredovanje prema Bihaću

678
679
680

Kulen Vakuf.
Atif.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 9377, primljen 7. 11. 1994. u 23,00; predan u 23,00.

319

KOMANDA TG-1 VOJNA TAJNA
21.00 č 07. 11. 1994. g. STROGO POVERLJIVO
s. NEBLJUSI KURIROM
Primerak br. 7
Komandi ___________
ZAPOVEST ZA NAPAD Op. br. 1
Sekcija 1:50 000 Bihać 1, 2, 3 i 4, B.681 Krupa 1 i 3
1. Snage 5. K ABiH posle pretrpljenih gubitaka u ž/s i TMS povukao se na liniju: s. Račić –
s. Otoka – tt. 461 j/z na 500 m – Gradina /tt. 547/ – Lohovska Brda i drži ranije posednute
položaje na liniji: tt. 467 – Čot /tt. 859/ – Duga Luka – Pršine uvale – Baljevac – Zverinjac
– tt. 354 – s. Mušići – s. Izačić kula – s. Prnjavor – s. Vikići – Kamenak /tt. 376/, grupišući
glavne snage na pravcu: Čot /tt. 859/ – s. M.682 Skočaj – Debeljača – Bihać a pomoćne na
pravcu: s. Izačić – Kamenica – Bihać.
Verovatni cilj dejstva je da spreči prodor snaga 2. KK na pravcu: Klanac – s. Ripač – Bihać
a ostalim snagama da obezbedi desni bok prema RSK. Verovatno će snagama na prednjem
kraju pokušati što duže zadržati naše snage dok mu ne pristignu rezerve iz dubine koje će
najverovatnije biti angažovane na pravcima: s. Sokolac – s. V.683 Skočaj, s. Žegar – s. Zavalje
i Bihać – s. Kamenica – s. Izačić – Abdića brdo /tt. 364/.
Očekivati je ostavljanje manjih i ubacivanje jačih grupa na dejstvo na elemente našeg
borbenog rasporeda i masovno zaprečavanje i postavljanje mina iznenađenja.
Balije će verovatno pokušati tražiti zaštitu i dejstvo snaga NATO iz vazdušnog prostora.
2. TG-1 sastava 103.pbr 15. K., IDOd – 15, IDOd – 7, IDOd – 21, IDOd – 18, 1-40./11.
K, 3./50.br/-1/, hab-120 mm iz 18. pbr, tv T-55 iz 18. pbr, tč T-55 iz 50. pbr, v VP/15. K,
15. larv PVO, 1./čVOIN, vod topova 130 mm iz 70. pbr i 1-15./2. KK i TČ /-1/ zadatak:
izvršiti pregrupisavanje snaga preći u napad i u sadejstvu sa snagama 2. KK izbiti na liniju:
tt. 461-Gradina /tt. 547/ – tt. 383 – izvor Jabuka – tt. 371 – s. Vedro Polje /isključno/ – tt.
356 – izv. Klokot – s. Jasika – s. Mušići. Po zauzimanju pomenute linije preći u odbranu i
vezati veći dio snaga 5. K. A BiH na pravcu: Bihać – s. Kamenica – s. Izačić – Abdića brdo
/tt. 354/ i biti u gotovosti za dalja dejstva.
Gotovost za napad 22,00 08.11.
3. Desno na pravcu s. Orašac – s. Ripač napad izvodi VRS sa zadatkom obezbediti desni
bok TG-1 i čišćenje terena od ostavljenih i ubačenih snaga na desnoj obali r. Una.
Levo u zoni odgovornosti borbena dejstva organizuju i izvode snage 21. K SVK.
4. ODLUČIO sam izvršiti pregrupisavanje izviđačko-diverzantskih snaga iz doline r. Una
u širi rejon pl. Plješevica i izvršiti prepad na snage HVO u rejonu Duga Luka i Pršine
uvale i angažovanjem slobodnih snaga iz snaga u dodiru izvršiti opšti napad grupišući g/s
na pravcima: s. Meljinovac – M. Skočaj – s. Zavalje i Željava – s. Baljevac – s. V.684 Polje,
a pomoćne na pravcu: s. Vaganac – Kamenak /tt. 376/ – s. Brezik sa ciljem: razbiti snage
HVO u rejonu Duge Luke i Pršine uvale, obezbediti uvođenje izviđačko-diverzantskih
681
682
683
684

Bosanska.
Mali.
Veliki.
Vedro.

320

snaga 18., 21. i 7. K na pravcima: Pršine uvale – s. Zavalje i Duge Luke – V. Skočaj i Jarača
– s. M.685 Baljevac i stvoriti uslove za uvođenje g/s sa ciljem:
– razbiti snage HVO u rejonima s. Skočaj, Zavalje i M. Baljevac i ovladati komunikacijom
Meljinovac – Željava,
– razbiti muslimanske snage u rejonima V. Polje i Klokot i izbiti na liniju s. V. Polje – s.
Klokot – s. Mušići na greben zapadno od te linije gdje biti spreman za odbijanje eventualnog
p/n sa pravca Bihać – s. Kamenica – s. Papari. U daljim dejstvima delom snaga obezbediti
dostignutu liniju, vezujući što jače snage na pravcu Izačić – Abdića brdo.
Borbeni raspored: snage za prepadna dejstva, snage za bočna dejstva, snage za napad, rezerva,
snage za podršku, snage za obezbedjenje, KM i pozadinske snage.
IKM 15. K. – Gola Plješevica.
5.1. – 103.pbr sa 1-15./2. KK i tv T-55 iz 18.pbr bez IDV i 2/2. pb sa sadašnjih položaja
podržava uvođenje ID snaga na pravcima: Duge Luke – Skočaj i Pršine Uvale – Zavalje,
a zatim uvođenje 3. mb sa tv T-55 i 18. pbr, BOV, SPAT 30/2 i odelenjem pionira, sa
linije: Samar – Meljinovac – Šiške pravcima: s. Meljinovac – s. Skočaj i Šiške – s. Skočaj sa
zadatkom: obezbediti desni bok TG-1 sa pravca s. Dobrenica – Skočaj i s. Žegar – s. Zavalje
i sadejstvovati IDOd-18 i IDOd-21 u ovlađivanju naseljenim mestima V. I M.686 Skočaj
Međudražje i Zavalje i biti u gotovosti za odbijanje eventualnih p/n i borbu sa ostavljenim
– ubačenim neprijateljskim grupama.
Zona odgovornosti: desno r. Una – levo Tisov vrh /tt. 1124/ isključno – Čot /tt. 859/
uključno – s. Zavalje.
KM u rejonu s. Meljinovac.
5.2. IDO–18 sa IDV–103 i OVP 15. K. iz rejona Bubinka vrši napad pravcem: Duge Luke
– Skočaj sa zadatkom: po razbijanju snaga HVO u rejonu Čot i Duge luke od strane IDV –
103 i OVP 15. K. napada datim pravcem i izbija na liniju: tt. 467 – Bukovački kraj /slovo
B/ – tt. 447 južno 1000 m /Vodenica/.
Obezbediti spoj sa IDOd-21, a po završetku art. pripreme u sadejstvu 3./103. pbr i
IDOd-21 produžava napad razbija snage neprijatelja u V. i M. Skočaju, zauzima liniju: k.
385 – tt. 383 odakle biti u gotovosti za odbijanje p/n sa pravca tt. 383 i Ruča dol.
Zona dejstva: desno – levo granica 103. pbr, levo Skočajska draga.
5.3. IDOd-21 sa IDOd-15 i odelenjem pionira iz 21. K iz rejona s. Frkašić i s. Ponor
Korenički napada pravcem: Škipina – Pršine uvale – s. Zavalje tt. 382 sa zadatkom: po
razbijanju neprijatelja u reonu Pršine uvale od strane IDOd-15 produžava napad datim
pravcem i izbija na liniju Vodenica /Skočajska draga Okuka puta/ – vrelo Klenovac – k.
510 i po završetku art. pripreme razbija neprijatelja u reonu s. Međudražje, s. Zavalje, s.
Vučijak i sadejstvu sa IDOd-18 i IDOd-7 izbija na liniju: Agića vrhovi /tt. 411/ – k371,
obezbeđujući se sa pravca tt. 356 /Gaj/ sa koje će biti u gotovosti za odbijanje p/n sa pravca
s. Žegar i s. Vedro Polje stvarajući uslove za uvođenje u borbu mehanizovanih snaga 103.
pbr.
Zona dejstva: desno – Skočajska draga, levo: tt. 615 isključno – tt. 366 uključno – Panjci.
Za spoj u desno odgovoran IDOd-21, a levo IDOd-15.
685
686

Mali.
Veliki i Mali.

321

5.4. IDOd-7 sa odelenjem pionira iz 7. Kiz reona Jezerce napada na pravcu: Gola Plješevica
– s. Baljevac – s. Vedro Polje i sadejstvu sa IDOd-15 i snagama iz 11.K po izbijanju na ivicu
šume jugozapadno od puta: s. Zavalje – s. Baljevac razbija snage na pravcu napada i izbija na
liniju: Panjci – tt. 355 – tt. 356 /Bregovi/ odakle biti u gotovosti za odbijanje p/n iz Bihaća
i podršku uvođenja OMJ sa pravca Željave.
Spoj u desno obezbeđuje IDOd-15 a u levo IDOd-7. Zona dejstva: desno tt. 615 /
uključno/ – tt. 366 /isključno/ – Panjci levo: Spasin vrh /tt. 1120/ isključno – tt. 356 /
Bregovi/ uključno.
5.5. 1. 40./11. K sa tv T-55 i vodom samohodki iz 50.pbr i odelenjem pionira iz Željave iz
rejona s. Željava napada neprijatelja na pravcu: s. Željava – Klokot i u sadejstvu sa IDOd-7
i 3/50. pbr razbija neprijatelja na pravcu napada i izbija na liniju: tt. 356 /Bregovi/ isključno
– s. Mušići uključno odakle biti u gotovosti za odbijanje p/n sa pravca: s. Klokot – s.
Zverinjac i s. Papari – Debeli lug obezbeđujući sa pravca s. Izačić stavljajući pod vatrenu
kontrolu put: s. Izačić – s. Kamenica i sadejstvuje 3./50.pbr u izvođenju demonstrativnog
napada. Zona dejstva: desno: Spasin vrh /tt. 1120/ uključno – tt. 356 /Bregovi/ isključno;
levo: k. 343 /uključno/ – s. Mušići uključno.
Spoj u desno obezbeđuje IDOd-7 a levo 1.-40/11.K.
5.6. 3./50.pbr bez 1.pč sa PČ /-1/ iz dosadašnjih rejona vrši demonstrativni napad vezujući
što jače snage neprijatelja, a po stvaranju uslova razbija neprijatelja u rejonu Kamenak i s.
Čerkezovac i biti u gotovosti za produžetak napada svežih snaga iz dubine i sadejstvo 1.40./11. K i 21. K u sprečavanju p/n balija.
Zona dejstva: desno K343 /uključno/ – s. Mušići /isključno/ levo: Gavranić most – rekom
Koranom do tt. 342 /uključno/.
Spoj u desno obezbeđuje 1/40. pbr a levo 3/50. pbr.
5.7. tč /-1/ 50. pbr i 15. larv PVO u reonu Kapela u rezervi u gotovosti za intervenciju na
pravcu: L. P. Selo687 – Izačić.
5.8. AG TG-1 sastav hab-105 mm iz 103. pbr i hab-122 mm /18. pbr. sa VPo iz rejona s.
Capaćuša – s. Ž.688 polje. Zadatak
a/ u artiljerijskoj pripremi:
– neutrališe vatrene tačke u rejonima: tt. 467 – Groblje s. V. Skočaj. Vatrena priprema traje
od 10,30 – 11,00 č 09.11.
b/ u vatrenoj podršci napada
– neutrališe neprijatelja u rejonu s. M. Skočaj, Međudražje /tt. 447 – raskrsnica puta/,
Zavalje, Vedro Polje.
– sprečiti p/n na pravcima: – s. Dobrenica ostvarujući vatru po rejonu tt. 383 i grupa kuća
tt. 516 južno 300 m
– s. Žegar – Ružića dol ostvarujući vatru po rejonu k 361, tt. 411 i tt. 382,
– s. Žegar – s. Zavalje ostvarujući vatru po rejonu s. Žegar /kasarna/ i
– s. Vedro Polje – s. Žegar ostvarujući vatru po rejonu raskrsnice puta /tt. 225/
– obezbediti držanje dostignute linije ostvarujući vatre po zahtevu.
5.9. VAG-130 podržava TG-1 po zahtevu komandanta.
687
688

Ličko Petrovo Selo.
Željezno.

322

6. POb, PVO i PDTB
Jedinice izvode u svojim zonama rejonima vlastitim snagama i sredstvima i angažovanjem
2./103. pbr.
7. OBEZBEĐENJE BORBENIH DEJSTAVA
7.1. Obaveštajno obezbeđenje:
Podatke o neprijatelju prikupljati upućivanjem izviđačkih jedinica, sredstvima za elektronsko
izviđanje i borbenim rasporedom jedinica.
7.2. Bezbedonosno obezbeđenje:
U rejonu borbenih dejstava zabraniti pokret snaga UN a sve sumnjive hapsiti i privoditi na
KM TG-1 /Ž. polja/.
7.3. Borbeno obezbeđenje:
Sve jedinice preduzeti mere neposrednog osiguranja elemenata b/r, odrediti jedinice za
vođenje borbe sa ubačenim grupama.
7.4. Inž. Ob.
Tačke zapovesti
– Inžinjerisko obezbeđenje.
1. Težište inž. obezbeđenja imati na obezbeđenju kretanja i manevra, na otvaranje prolaza
organizaciji KZS i provođenju jedinica kroz obeležene prolaze na m/p.
2. Na dostignutim linijama zaprečavanje vršiti izradom mešovitih m/p, a utvrđivanje
izradom streljačkih zaklona za strelce.
3. Maskiranju posvetiti punu pažnju pri čemu koristiti formaciska i priručna sredstva.
4. Angažovanje inž. jedinica vršiti po sledećem:
– Pion. o iz Željave u sastav 11. K
– Pion. o iz 7. K u sastav IDOd-7 iz Bruške
– Pion. o iz 21. K u sastav IDOd-21. i IDOd-15
– Pion. o iz 103. pbr u sastav 3. mb iz 103. pbr i IDO-18
5. Svi k-danti jedinica u čiji su sastav ušla pion. o izdat će konkretne zadatke istima i ista
zadržati do izvršenja zadatka.
7.5. PoOb:
Za izvršenje zadatka odobravam 1,5 b/k municije za sve vrste naoružanja a BrAG 122mm
– 2 b/k.
Pravci dotura i evakuacije: za 103. pbr, IDOd-18, 21 i 15: D.689 Lapac – Nebljusi – Ž. Polje.
Za ostale snage: L.P. Selo – Baljevac.
SnOb
SnSt TG-1 je SnSt 103.pbr razmeštena u s. Ž. Polje a druga u s. Željava.
Za prihvat i evakuaciju povređenih na pravcu: Šiške – Ž. polje i Meljinovac – Ž. Polje
odrediti po jedno Sn m/v.
Jedinice na posebnim pravcima vrše SnOb sopstvenim snagama do izbijanja na liniju puta
Meljinovac – Baljevac a potom osloncem na Ž. Polje ili Željavu.
U rejonu s. Ž. Polje pripremiti heliodrom za potrebe SnOb.
Ishranu ljudstva vršiti kombinacijom toplog obroka i SDO.
Za izvršenje zadatka odobravam:
za borbena i vučna vozila 0,5 p/r,
689

Donji.

323

za ostala vozila i p/r /terenska i snabdevanje hranom i municijom/
sanitetska vozila po potrebi
Popunu potrebnim sredstvima izvršiti do 18,00 č 08.11. a u toku borbe po zahtevu za što
imati u gotovosti određen broj m/v sa potrebnom količinom municije i MRS.
8. KOMANDOVANJE I VEZA
KM – 15. K. u reonu s. Nebljusi
PKM – 15. K. u reonu Korenica
IKM – 15. K. u reonu Gola Plješevica
Vezu organizovati po planu veza.
Izveštaje mi dostaviti o gotovosti za napad,
– O izbijanju na liniju: tt. 467 – Bukovački kraj /slovo B/ – Vodenica – Klenovac /Vrelo/
– K. 510 a zatim po ovlađivanju naseljenim mestima, V. i M. Skočaj, Međudražje, Zavalje
– Baljevac i izbijanje na naređenu liniju.
Redovni izveštaj dostaviti do 16,00 č sa stanjem u 15,00 č.
K O M A N D A N T TG
pukovnik
Stevo Ševo, [v.r.]
M.P.690
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1067-10.

194

1994., studeni 8.
[Petrova Gora]
Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o zatvaranju granice prema Cazinskoj krajini,
likvidaciji osoba koje se zateknu u krijumčarenju i rušenju svih letjelica koje bez najave
budu prelijetale prostor RSK

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 21. KORPUSA
Str. pov. br. 2451/2
08. 11. 1994. godine

PREPIS

ZATVARANJE GRANICE PREMA CAZINSKOJ KRAJINI
(5. K tzv. a BiH)
N A R E D J E N J E.–
U cilju sprečavanja šverca sa Cazinskom krajinom i snagama 5. korpusa armije tzv. BiH,
N A R E D J U J E M:
1. Granicu prema Cazinskoj krajini hermetički zatvoriti, sprečiti svim licima iz Cazinske
krajine prelazak u RSK i obratno.
690

Okrugli pečat: Vojna pošta 9074, Donji Lapac.

324

2. Pripadnicima UN, UNCIPOL-a, evropskih posmatrača, Medjunarodnog Crvenog
Krsta i drugim humanitarnim organizacijama sprečiti ulazak u Cazinsku krajinu, a ulazak
dozvoliti samo putničkim (malim) vozilima, uz prethodnu kontrolu. Ona lica i m/v koja
izađju ne mogu se više vraćati.
3. Sva lica koja se primete, otkriju ili uhvate u švercu likvidirati uz upotrebu vatrenog oružja.
4. Sve letilice koje bez najave predju prostor RSK odmah rušiti bez traženja odobrenja.
5. Sa sadržajem ove naredbe upoznati sve pripadnike jedinica, a komandanti garnizona će
na pogodan način upoznati celokupno stanovništvo u garnizonu.
KOMANDANT
pukovnik
Veljko Bosanac, s.r.
Tačnost prepisa tvrdi i overava
K O M A N D A N T
m a j o r
VLADO JAKŠIĆ, [v.r.]
M.P.691
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, BJ-010-365

195

1994., studeni 9.
[Oštrelj]
Obavještajni podaci Odjeljenja za obavještenje poslove Komande 2. krajiškog korpusa VRS
o djelovanju srpskog zrakoplovstva po Bihaću, granatiranju bihaćkog područja od strane
SVK, te o pješačkim napadima snaga SVK i VRS na to područje
KOMANDA 2. KK
ODELENJE ZA OB POSLOVE
Str. pov. broj 15/25-2012
09. 11. 1994. g.
– IKM GŠ VRS i 11.lpbr
– GŠ SVK i (15. i 21. K) OBBO
– IKM– i 1., 3., 17. lpbr i n/l puk Atlagić692
– IKM-3 i 15. pbr
– 1.KK (1. pbr Novigrad693) OBBO
Obaveštajni podaci
a) dobiveni EI do 16,00 h

Cazinska krajina
691
692
693

Okrugli pečat: Vojna pošta 9111, Slunj.
Milan.
Bosanski Novi.

325

Jučerašnji napad aviona na željezaru i fabriku “Gorenje” je bilo uspešno. Navodi se da
je uništena namjenska proizvodnja. Sinoć je održan sastanak 5. K. na kome je donesena
odluka da se predje u defanzivu i da se nastoje održati dostignuti položaji. Navodi se da su
Srbi dostigli pozicije na Ripačkom klancu i Tihotini i da ne smiju dalje prodirati.
Srbi iz RSK su juče granatirali a zatim prešli u napad na sektoru Izačića i Bugara. Navodi
se da tu do sada nije bilo sukoba te da su se pojavili i od L. P.694 Sela prema Izačiću. Ipak su
Srbi najžešće napadali na sektoru Skočaja i Vedrog Polja.
Iz Žegara se navodi da je stanje tamo loše. Srbi navaljuju iz RSK. Na kasarnu u Žegaru palo
je nekoliko granata. Kažu da im je stigla pomoć iz Bužima i Krupe.695
Na relaciji Bihać-Zagreb spominje se neki razgovor koji govori o finansiranju (verovatno
kupovini) nekog raketnog sistema. Pregovore je navodno vodio predhodni k-dant 5. K. U
Kelnu696 se na brzinu sakupljaju dobrovoljci koji bi trebali da dodju da brane CK. Sagovornik
iz Bihaća govori da je najteže stanje za snage 5. K na linijama prema Banjalučanima i
Drvarčanima. Za avione koji su juče poleteli kažu da su sa Udbine. Pola sata nakon njihovog
povratka pojavili su se avioni NATO-a. K-da 5. K. je naredila da se ne smije kretati ni m/v
ni zaprega sem za vojne potrebe. Navode da je danas malo mirnije nego juče.
Sve stanovništvo iz Skočaja je useljeto697 i nalazi se u Međudražju. Navodi se da je na tom
području dramatično i da ima zarobljenih pripadnika HVO-a.
Sa izbjeglicama iz Turnja vrše se velike manipulacije. Prevodi ih se u RH za velike pare a
zatim ih uhapse i vraćaju nazad ili u zatvor. Malo je njih uspelo da ode dalje.
Navodi se da je u Bihać stigla velika količina novca i neki paketi. Znači da je zaživeo kanal
za prenošenje novca o kome smo vam ranije naznačili.
ML/ML
NAČELNIK
Potpukovnik
Mihajlo Mitrović M.P.698
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6022.

196

1994., studeni 10.
[Korenica]
Izvješće Glavnog štaba SVK Glavnom štabu VJ o izvedenim borbenim djelovanjima srpskih
snaga prema Bihaću i potiskivanju snaga HVO-a i 5. korpusa ABiH na tom području
GŠ SVK – IKM
Str. pov. br. 3-503/82
10. 11. 1994. godine
694
695
696
697
698

Ličko Petrovo Selo.
Bosanska Krupa.
Köln.
Iseljeno.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 5464/4311, primljen 10. 11. 1994. u 21,00; predan u 21,15.

326

GŠ VJ /na ličnost gen.-puk. Perišić Momčilo/
REDOVNI BORBENI IZVEŠTAJ
Sekcija 1 : 50000, Bihać 1, 2, 3 i 4
1. Neprijatelj (združene snage HVO i Turci) koji je bio organizovao odbranu na liniji: t.t.
467 – Čot (tt. 859) – Duge Luke – Pršine uvale – Borik (tt 675) – k. 510 (istočno od s.
Zavalje) – s. Baljevac – k. 345 – s. Izačić kula u toku 09. 11. 1994. godine je razbijen i u
panici, uz velike gubitke se povukao i pokušava ponovo organizovati odbranu na liniji s.
Izačić – s. Jasika – s. Klokot – Vedro Polje – s. Zavalje – s. Međudražje – s. M.699 i V.700
Skočaj.
2. Jedinice VRS su uspješno razbile odbranu neprijatelja, ovladale objektima, na pravcu
s. Željava – s. Izačić, s. Izačić Kula, s. Musići, kompleksom aerodroma “Željava”, a na
pravcu s. Frkašić – V. i M. Skočaj, objektima Pršine uvale, Duge Luke, Čot i izbile na
liniju: rubni delovi s. V. i M. Skočaj, s. Međudražje – s. Zavalje – komunikacija do s.
Baljevac – Zverinjac – tt 351 – s. Musići – Izačić Kula.
3. Jedinice VRS time su izvršile do sada 70% postavljenog zadatka a isti je izbiti na liniju:
Mrđa (tt 489) – Agića vrhovi – greben (s. Vedro Polje – s. Klokot) – Jasika – Izačić kula.
Sa izvršenjem zadatka se nastavlja.
4. Pored ostalog upoznajemo vas i sa sledećim:
U slamanju muslimanske ofanzive na pravcu s. Ripač – s. Vrtoče učestvovala je od 26.
10. 1994. specijalna brigada milicije RSK.
Na razbijanju neprijatelja na pravcu sela Vrtoče – s. Ripač i povratku zauzete teritorije
od 01. 11. učestvuju 2 ojačana bataljona VRSK.
Do sada smo imali 1 poginulog i 10 ranjenih boraca od čega 2 teže.
KOMANDANT
general-major
Milan Čeleketić, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

197

1994., studeni 10.
[Knin]
Odgovor Glavnog štaba SVK Zapovjedništvu UNPROFOR-a u vezi optužbi za granatiranje
Bihaća od strane SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA M.P.701
GLAVNI ŠTAB SRPSKE VOJSKE
699
700
701

Mali.
Veliki.
Prijemni pečat: RSK, Vlada RSK, 11. 11. 1994., br. 05-5-1742/94.

327

Pov. Br. 40-66/94702
10. 11. 1994. god.
Odgovor na optužbe.–
KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB
(pomoćniku Komandanta – R. R. Crabe-u703)
PREDSEDNIKU RSK (na znanje)
PREDSEDNIKU VLADE RSK (na znanje)
Sa velikim žaljenjem primio sam Vaše upozorenje u kome kažete da ćete upotrebiti sva
sredstva ukoliko, kako stoji u Vašem pismu od 09. novembra ove godine, ne prestanemo
granatirati zaštićenu zonu Bihaća. Srpska Vojska Krajine nema potrebe niti želi, a ni do sada
nije činila artiljerijske napade na zaštićene zone UNPROFOR-a.704
Nadam se da nećete poverovati u pritužbe hrvatske ili muslimanske strane da SVK ima
bilo kakvo učešće u granatiranju zaštićene zone Bihaća. Ovo nije prvi put da UNPROFOR
prihvati izveštaje Hrvata ili Muslimana i da ih objavi. Mnogo puta takođe se pokazalo da ti
izveštaji nisu tačni i da su podvala srpskoj strani, ili da su išli na štetu Srba.
U nadi da ćete prihvatiti moja uveravanja, srdačno Vas pozdravljam.
Za705 K O M A N D A N T
General-major
Milan Čeleketić
[……...., v.r.]706
M.P.707
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 4., kut. 25.

198

1994., studeni 10.
Knin
Zapovijed Uprave Sjeverna Dalmacija Ministarstva obrane RSK za demobilizaciju
pripadnika Civilne zaštite i premještanje civilne obrane RSK “kao oružanog dijela sustava
obrane” u nadležnost SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SLUŽBENA TAJNA
MINISTARSTVO ODBRANE P O V E R LJ I V O
Uprava “Sjeverna Dalmacija”
702
703
704
705
706
707

Dopisano rukom.
Roy Crabbe.
Vidi: Dok. br. 195.
Dopisano rukom.
Potpis nečitak.
Okrugli pečat: RSK, Glavni štab Srpske vojske.

328

Broj: 2. 11708 /94.
Knin, 10. 11.709 1994. god.
Demobilizacija pripadnika civilne zaštite i status pripadnika civilne
odbrane, naređenje dostavlja.–
ODELENJE710 REGIONALNI CoiO 711
Na osnovu naređenja pomoćnika ministra odbrane br. 2171-1/94. od 10. 11. 1994. godine,
a u cilju racionalizacije i štednje
NAREĐUJEM
1.- Izvršiti demobilizaciju pripadnika civilne zaštite i Službe osmatranja i obavještavanja.
Kao mobilisane zadržati najminimalniji broj neophodan za funkcionisanje Štabova
i sprovođenje tekućih svakodnevnih aktivnosti koje su u nadležnosti Štabova civilne
zaštite i Centara osmatranja i obavještavanja.
2.- Brigu o izbjeglicama prenjeti na nadležne organe Komesarijata za izbjeglice. Takođe
ostale aktivnosti koje je do sada izvršavala civilna zaštita, a u nadležnosti lokalnih organa
vlasti predati u nadležnost lokalnim organima vlasti.
3.- Angažovanje jedinica civilne zaštite vršiti po potrebi isključivo na zadacima koje one
treba da izvršavaju, a po mom odobrenju. Isplatu pripadnika angažovanih na tim
zadacima vršiti samo za ono vreme za koje su angažovani.
4.- U buduće, na platnim spiskovima Civilne zaštite i Službe osmatranja i obavještavanja
mogu biti samo lica – pripadnici te dve službe. U slučaju potrebe angažovanja drugih
lica van struktura civilne zaštite, a za potrebe civilne zaštite, tražiti odobrenje, a isplata
istih biće samo za ono vreme za koje su bili angažovani.
5.- Uredbom predsednika Srpske Krajine broj 02-1-24/94. od 08. 02. 1994. godine točka
3. regulisano je da se u zoni odgovornosti svakog Korpusa SVK formira 2-5 Vojnoteritorijalnih odreda pod neposrednom komandom vojnih odseka. Na taj način civilna
odbrana kao oružani deo sistema odbrane je prešla u nadležnost SVK, te je tako treba
i tretirati odnosno kao strukturu koja je izašla iz nadležnosti Ministarstva odbrane. Za
sva pitanja oko angažovanja jedinica civilne odbrane, dakle nadležni su Vojni odseci i
Odeljci Vojnog odseka.
Dostavljeno:
– Pomoćniku N za COiZ x1
– Načelniku CZ
x1
– Odelenjima MO N A Č E L N I K
– Benkovac x1 Kesić Milan, [v.r.]
– Obrovac x1 M.P.712
– Drniš x1
– Arhiva x 1
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HIC, A 027-048.
708
709
710
711
712

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Prekriženo.
Dopisano rukom.
Okrugli pečat: RSK, MO, Uprava “Sjeverna Dalmacija”, Knin.

329

199
1994., studeni 10.
[Petrova Gora]
Zahtjev Komande “Pauk” Komandi 15. korpusa SVK da s Vodom topova 130 mm stavi pod
vatrenu kontrolu zračnu luku u Ćoralićima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA “P A U K”
str. pov. br. 77-1 vojna tajna
dana 10. 11. 1994. godine strogo povjerljivo
HITNO
Kontrola aerodroma Ćoralići,
zahtev, postavlja.–
KOMANDI 15. KORPUSA
K-dantu GŠ SVK – na znanje
Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju sprečavanja spuštanja neprijateljskih aviona na
aerodrom Ćoralići
ZAHTEVAM
1. Vodom topova 130 mm iz 15. K sprečavati sletanje i uzletanje neprijateljskih aviona sa
aerodroma Ćoralići. U toku 11. 11. 1994. godine do 10,00 časova uspostaviti neprekidno
osmatranje aerodroma i pri svakom sletanju, odnosno uzletanju neprijateljskog aviona
otvoriti vatru bez prethodnog traženja odobrenja.
2. Početne elemente za aerodrom Ćoralić izračunati do 10,00 časova 11. 11. 1994. godine.
3. Za realizaciju ovog zadatka lično mi je odgovoran komandant 15. korpusa.
KOMANDANT
general-major
Mile Novaković M.P.713
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6043.

200

1994., studeni 10.
[Petrova Gora]
Obavijest Komande “Pauk” Glavnom štabu SVK da je oklopništvo i pješaštvo HV-a iz Splita
otišlo na kupreško ratište i zahtjev da se djeluje Vodom topova 130 mm po zračnoj luci
Ćoralići ukoliko dođe do opskrbe snaga 5. korpusa ABiH od strane UNPROFOR-a

713

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 100, primljen 10. 11. 1994. u 23,30; predan u 23,50.

330

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA vojna tajna
KOMANDA “P A U K” strogo povjerljivo
Str. pov. br. 75-1
Dana 10. 11. 1994. godine
HITNO
Informacija i zahtev.–
GŠ SVK
– na ličnost k-danta
Preko proverenih izvora smo došli do saznanja da su tenkovske jedinice Hrvatske vojske
koje su bile po Zagrebačkom sporazumu povučene i smeštene u mestu Konjsko iznad
Solina, prije nekoliko dana napustile ovo mesto i upućene na Kuprešku visoravan, osim
ovih tenkovskih jedinica iz Splita su otišle i druge jedinice (pešadija) na kupreško ratište.
Potrebno je da GŠ SVK za ova i druga saznanja koja ima odmah uputi protest komandantu
UNPROFOR-a lično, što objaviti u sredstvima informisanja.
Po aerodromu Ćoralići, u slučaju snabdevanja snaga 5. K iz sastava UNPROFOR-a, treba
dejstvovati vod topova 130 mm iz rejona Rakovica iz sastava 15. K. za što je potrebno biti
u stalnoj borbenoj gotovosti.
Komandant
general-major
Mile Novaković M.P.714
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6043.

201

1994., studeni 11.
[Borovo]
Dopis Komande 11. korpusa SVK kojim se predsjednik RSK Milan Martić poziva na
proslavu trogodišnjice “oslobođenja” Vukovara
Komanda slavonsko baranjskog korpusa
Pov. br. 7-194
11. 11. 1994. g.
Poziva na obeležavanje 3 godišnjice oslobođenja Vukovara.–
-na ličnost komadanta GŠ SVK–
GŠ SVK KNIN
Molimo vas da obavestite predsednika RSK g. Milana Martića kao vrhovnog komandanta
vojske RSK da će se dana 18. 11. 1994. godine održati proslava u Vukovaru: oslobođenje
714

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 12, primljen 10. 11. 1994. u 23,30; predan u 23,50.

331

Vukovara – godina treća pa ga Komanda slavonsko baranjskog korpusa moli da učestvuje na
vojnoj svečanosti tog dana u 12:00 časova kojom prilikom će biti uručivanje ratnih zastava
svim brigadama našeg korpusa. Pozivamo komandanta GŠ SVK da zajedno sa vrhovnim
komandantom dođe na ovu našu vojnu svečanost.
Program proslave 18. 11. 1994. godine je:
– u 9:00 svečana sednica Skupštine opštine Vukovar u dvorani osnovne škole “Dositej
Obradović” Vukovar
– u 10:30 parastos i ceremonija polaganja venaca u Aleji oslobodilaca Vukovara “1991”
– u 12:00 časova vojna svečanost u – centru grada –
– u 13:00 časova konferencija za štampu u hotelu “Dunav” salon sala.
U odnosu na program proslave obaveze vrhovnog komandanta bila bi da uruči ratne zastave
i potom održi kraći govor u vezi sa 3-godišnjicom oslobođenja Vukovara i sa odbrambenim
pripremama naše RSK, sa težištem na b/g naše vojske, na kraju svečanosti učešće na
konferenciji za štampu.
Dolazak predsednika i komandanta GŠ SVK molimo da bude do 08:45 ispred OŠ “Dositej
Obradović”. Prihvat predsednika RSK i komandanta GŠ SVK izvršio bi komandant 11. K
od 08:00 do 08:15 18. 11. 1994. g. obzirom na značaj i veličinu proslave molimo vas da
prisustvujete ovoj manifestaciji.
Komadant
general-major
Dušan Lončar M.P.715
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 49., kut. 1.

202

1994., studeni 11.
[Banski Grabovac]
Dopis Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa SVK pukovniku Dušanu Smiljaniću i
Odseku bezbednosti 15. korpusa SVK o prihvatu vojnika NO APZB u Petrinji, djelovanju
operativaca Odseka bezbednosti, blokiranju humanitarnih konvoja i prepoznavanju jedne
osobe koja iz Gline održava vezu sa Zagrebom
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI

S.P. Br. 3-119

11. 11. 1994. god.
ODSEK BEZBEDNOSTI 15. K.
pukovnik SMILJANIĆ DUŠAN
715

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2675, 11. 11. 1994., primljen u 20,00; predan u 20,15.

332

1.- U Petrinji je smešteno 500 pripadnika NO APZ, izvršene su pripreme za prihvat sledeće
grupe od 500 vojnika. O njihovom dolasku kao i dolasku instruktora iz RS procurile su
informacije na teren. Obezbeđenje objekta i kontrolu pristupa preuzela je vojna policija 39.
K za sada sve je u redu i pod kontrolom.
2.- U toku dana održan je sastanak sa svim organima bezbednosti 39. K gde su upoznati sa
situacijom i dati su im konkretni zadaci za rad u narednom periodu.
Izvršeno je ekipiranje operativaca radi efikasnijeg angažovanja: major DODOŠ VLADO
upućen je na ispomoć u 33. pbr.
Poručnik ALEKSIĆ ALEKSANDAR dobio je konkretan zadatak na planu izučavanja
i procene pripadnika NO APZB i predlaganje drugih operativnih mera. Svi referenti iz
bataljona pozvani su u jedinice i u toku dana izdati su im konkretni zadaci za rad.
3.- Aktivnost UNPROFOR-a na terenu: I dalje držimo zatvoren granični prijelaz Mošćenica
za konvoje.
Izrazitu upornost u posljednja tri dana ispoljio Amerikanac koji vozi lekove i sanitetski
materijal u Kladušu716 navodno za potrebe Bangladeškog bataljona, prolaz mu nismo
dozvolili.
4.- U Glini smo identifikovali lice koje poseduje mobitel i održava veze sa Zagrebom, radi
se o GORDANI supruzi od NIŠEVIĆ NENADA. Gordana ima roditelje u Hrvatskoj.
Nišević je do sada više puta obrađivan od strane organa MUP-a zbog šverca.
Načelnik
major
Gledić Vukašin, [v.r.]
M.P.717 M.P.718
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 15.

203

1994., studeni 11.
[Petrova Gora]
Izvješće Komande 21. korpusa SVK Glavnom štabu SVK o pripremama za vatreno
djelovanje po zračnoj luci u Ćoralićima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 21. KORPUSA
str. pov. br. 2702/1
11. 11. 1994. GODINE
Veza – Vaš akt str. pov. br. 5-503/103 od 11. 11. 1994. godine
GŠ SVK – IKM
716
717
718

Velika Kladuša.
Okrugli pečat: Komanda korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 2384.

333

Na osnovu vašeg pripremnog naređenja k-da 21.K izvršila je sledeće zadatke:
1. Dana 11. 11. 94. god. u 23.00 k-da je izdala pripremno naređenje k-tu 75. mabra da
pripremi jednu bateriju topova u gotovosti za otvaranje vatre po aerodromu Ćoralići,
organizuje osmatranje i dejstva i snimi potrebne elemente i da u slučaju spuštanja ili dizanja
aviona vatru otvara odmah.
2. Do 08.00 izvršene su potrebne pripreme za dejstvo po aerodromu od posedanja pogodnih
položaja do uzimanja potrebnih elemenata za vatrena dejstva.
3. Sa elementima VOA organizovano je neprekidno osmatranje aerodroma i naredjeno da se
pri svakom sletanju, odnosno uzletanju neprijateljskog aviona otvori vatra.
4. Naš korpus je organizovao sadejstvo sa jedinicom topova 130 mm razmeštenog u rejonu
Rakovica iz sastava 15. K.
5. Jedinice su pripremljene i spremne za izvršenje zadatka.
Komadant
pukovnik
Veljko Bosanac M.P.719
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus, kut. 1.

204

1994., studeni 11.
Knin
Izvješće Aluna Robertsa, službenika za tisak i informiranje UNPA sektora Jug Press-centru
Krajine, Radiju Knin, TV Krajini i Iskri, o zračnim napadima i granatiranjima Bihaća s
prostora RSK

UNPROFOR
STAMPA I INFORMACIJE
ZAŠTITNE SNAGE UJEDINJENIH NACIJA SEKTOR JUG, KNIN

TEL: (078) 719031 / Fax: 719020
NEFORMALNA BELEŠKA

11. NOVEMBAR 1994., 17:00 SATI

ZA: PRES-CENTAR KRAJINE,
RADIO KNIN
TV KRAJINA,
ISKRA
OD: ALANA ROBERTSA720,
SLUŽBENIKA ZA ŠTAMPU I INFORMISANJE,
UNPROFOR SEKTOR JUG
PREDMET: VAZDUŠNI NAPAD NA LOKACIJE U ZAŠTIĆENOJ ZONI
UJEDINJENIH NACIJA – GRAD BIHAĆ
719
720

Prijemni pečat centra veze: Brzojav br. 1810, primljen 11. 11. 1994. u 21,10; predan u 22,00.
Alun Roberts.

334

Kolegama iz štampe/medija u Kninu,
Tokom proteklih nekoliko dana, Komanda UNPROFOR-a Sektora Jug je pažljivo nadgledala
promene vojne situacije u Bihaću. Izveštaji da u kontraofanzivi oružanih snaga bosanskih
Srba prema Bihaću takođe učestvuju i oružane snage “RSK” dočekani su sa zabrinutošću u
Štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Nisam siguran da su izvori UNPROFOR-a u Bihaću u
potpunosti potvrdili da su snage “RSK” prešle u severozapadnu Bosnu i Hercegovinu.
Dok je to možda slučaj, UNPROFOR-ovo nadgledanje situacije u Sektoru Jug, Sektoru
Sever i u Bihaću potvrdilo je dva slučaja kada su snage RSK bile angažovane u sukobu
u Bihaću, sa strane “RSK” granice prema Bosni i Hercegovini. Prvi takav slučaj bio je
granatiranje lokacija unutar Bihaćkog džepa, gotovo sigurno sa položaja “RSK” u Sektoru
Sever. Drugi je vazdušni napad vazduhoplova “ORAO” sa aerodroma Udbina na teritoriji
pod kontrolom “RSK”, na dve lokacije u blizini Bihaća 9. novembra 1994.
Kao rezultat ovih događaja, g. Akaši721 je juče izrazio svoju duboku zabrinutost zbog učešća
snaga “RSK” u Bihaću. Zamoljeni smo da prenesemo izjavu g. Akašija štampi u Kninu.
Čitajući ovu izjavu primetićete izvesnu dozu nestrpljenja. Mislim da je važno shvatiti da
je razlog tome razočaranje g. Akašija pri pokušaju da uspostavi kontakt i dobije pomoć od
Ekselencije g. Martića722 u hitnom razgovoru o situaciji koja je nastala u Bihaću.
Pre objavljivanja izjave g. Akašija, za koju znam da će biti teško dobiti, želeo sam da Vas
obavestim o informacijama koje imamo o događajima u Bihaću. One se nalaze u prilogu,
u posebnom izveštaju Službe za štampu i informisanje Sektora Jug. One objašnjavaju šta se
dogodilo i stavljaju situaciju u kontekst. Bio bih zahvalan ako bi se ovo objavilo ili emitovalo,
radi razjašnjenja da iako je UNPROFOR potvrdio da je jedan vazduhoplov iz “RSK” pucao
na bihaćku zaštićenu zonu, mi smo takođe potvrdili da je cilj bila fabrika municije u blizini
samog Bihaća. Izvinjavam se zbog malog zakašnjenja u dostavljanju ovog saopštenja, ali smo
želeli da budemo sigurni u ove informacije i nadamo se da će biti od koristi.
Puno pozdrava,
Alan723 ROBERTS, [v.r.]
Službenik za štampu i informisanje
Sektor Jug
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 4., kut. 34.

205

1994., studeni 12.
[Petrova Gora]
Dopis Komande “Pauk” Komandi 1. krajiškog korpusa VRS da se iz Operativne grupe
Doboj izdvoje 22 pripadnika 21. diverzantskog odreda SVK radi borbenih djelovanja na
ratištu pod zapovijedanjem Komande “Pauk”

721
722
723

Yasushi Akashi.
Milana.
Alun.

335

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
KOMANDA “P A U K” Str. pov.
Str. pov. br. 103-1724
Dana 12. 11. 1994. godine
Saglasnost za angažovanje

pripadnika 21. DOd koji se

nalaze u 1. KK, OG – Doboj

KOMANDI 1. KRAJIŠKOG KORPUSA
n/r gosp. general potpukovnika
MOMIRA TALIĆA

Gospodine Generale,
Zbog potrebe hitnog angažovanja 21. DOd radi realizacije zadatka od značaja za RSK i
RS molimo Vas da omogućite slijedećim pripadnicima 21. DOd hitan povratak u sastav
Odreda:
1. Bilvarski Predrag
12. Kikić Mladen
2. Makrić Mile
13. Gavrić Zoran
3. Josipović Dragan
14. Stevanović Zoran
4. Kondić Goran
15. Savić Goran
5. Vulin Jadranko
16. Smiljić Marko
6. Ilić Miladin
17. Smiljić Dragan
7. Ilić D. Miladin
18. Jović Srđan
8. Petrović Goran
19. Đokić Vladimir
9. Blagić Elvis
20. Dmitrović Dragan
10. Blagić Nenad
21. Nikolić Zoran
11. Klječanin Nedo
22. Vučurević Miloš
Od ukupnog broja pripadnika 21. DOd i OG – Doboj (43 pripadnika) navedena 22 su
neophodna. Ako postoji mogućnost molimo Vas da i ostalima omogućite dolazak u sastav
Odreda.
KOMANDANT
general major
Mile Novaković, [v.r.]
Izvornik, strojopis, ćirilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

206

1994., studeni 13.
[Korenica]
Izvješće Odeljenja bezbednosti Glavnog štaba SVK predsjedniku RSK o aktivnostima ABiH
i UNPROFOR-a, o stanju u postrojbama na bihaćkom ratištu, postrojbama NO APZB,
stradanju hrvatskih civila u Skočaju i djelovanju Vojne policije
IKM GLAVNOG ŠTABA SVK
Odeljenje bezbednosti
724

Dopisano rukom.

336

Str. pov. br. 1-13
13. 11. 1994. godine
Dnevni izveštaj.–
PREDSEDNIKU RSK
1.- AKTIVNOST NEPRIJATELJA
U toku dana nisu izvođena b/d. Naše jedinice su na dostignutim linijama vršile sređivanje
i pripremu za predstojeći zadatak. Neprijatelj je povremeno provokativno dejstvovao što je
imalo za cilj, otkriti raspored i vatrene tačke naših jedinica.
U poslednja dva dana sa područja Cazinske krajine na teritoriju u zoni odgovornosti 21. K
prebeglo je oko 40 lica, među kojima najveći broj vojno sposobnih. Kroz njihovu dosadašnju
obradu došlo se do sledećih podataka: Bjekstvo su izvršili zbog izbegavanja mobilizacije
koju neprekidno sprovodi 5. K. Jedan od njih priznao je da je bio borac 506. br koji je
izneo da u ovoj jedinici vlada potpuno rasulo, da su odbrambene linije neposednute, da
vojnici izbegavaju dolaske na položaje, da ih vojni policajci više ne privode jer nema goriva,
da starešine ne znaju brojno stanje i sl. Pre par dana iz 506. br na bihaćko ratište bila je
upućena jedna četa kao ojačanje. Četa se odmah vratila u matičnu jedinicu jer je na ratištu
bila fizički napadnuta od strane specijalne jedinice, zbog slabog borbenog držanja.
Većina pripadnika ove brigade nije motivisana za borbu, pa ni njene starešine. Komandir
3. čete ŠAKANOVIĆ SAMIR, sklon alkoholu, predlagao je vojnicima da zakopaju oružje.
Potvrđuje se rasulo 5. K. i da ne jenjava bekstvo vojnika i sakrivanje po obližnjim šumama
i prelazak na teritorij RSK. Jedinice 501. br u dosadašnjim dejstvima imale su oko 300
poginulih boraca. Brigada je potpuno razbijena. Preostalo ljudstvo razbežalo se u dubinu
teritorije i krije se po šumama. Komandant “Šargan”725 onome borcu koji pobegne, naređuje
hapšenje i zatvaranje svih članova porodice.
Pripadnik mobilisane jedinice NO AP ZB tokom informativnog razgovora dana 13. 11.
izneo je više korisnih zapažanja o namenskoj industriji na teritoriji Cazina i Ćoralića. U
vezi sa tim je izneo: Fabrika “JUCEL” u Cazinu proizvodi barut, željezara zrna za granate,
ciglana u Ćoralićima obradu granata (stabilizatore) za MB 60 i 82 mm i fabrika “MEDIKA”
vrši finu obradu granata.
U vezi sa aerodromom Ćoralići izvor je izneo više interesantnih podataka. Pista je pokrivena
nabijenim šljunkom. Na istu sleću avioni do 2t težine i to isključivo noću. Avionima se
prevozi barut ili njegove komponente i rezervni delovi. Poleću iz R.726 Hrvatske, a RSK
preleću sa ugašenim svetlima i motorima i odmah pri preletanju RSK stavljaju u pogon
motore i pale svetla. U fabrici praškastih proizvoda u Ćoraliću smeštena je komanda
bosanske-oslobodilačke brigade 5. K čiji je komandant kapetan AMIR SANJANIN.
Prisluškivanjem radio veza otkriveno je više učesnika koji opisuju dramatično stanje u
Cazinskoj Krajini i to: Dana 11. 11. u Bihaću je održan sastanak predstavnika najvećeg
broja vojnog i političkog vrha C.727 Krajine, radi dogovora oko narednih aktivnosti, koji
je završen rečenicom, da je to poslednji sastanak pred “finiš”. Dana 14. 11. u Bihać treba
da stigne jedna jača DG radi upućivanja u akciju. Najveći broj vojnika koji se sada nalazi
725
726
727

Senad Šarganović “Šargan”, zapovjednik 501. brigade Armije BiH.
Republike.
Cazinske.

337

u Bihaću smešten je u “Šipadu”. Komanda 5. K. iz R. Hrvatske naručila je 500 mrtvačkih
sanduka.
U Bihaću je formirana 1. Muslimanska brigada, predpostavlja se od bivše 505. br.
Oficir iz 5. K kaže da je dana 12. 11. odbijen glavni napad Srpske Vojske i da je 5. K.
odradio glavni posao. Očekuje se još jedan napad Srba, ali da neće biti žestok kao ovaj
prethodni. Veruje u pobedu i ostanak 5. K. na sadašnjim položajima.
Zagovarao je kontraudar na srpske snage i pominje pravac: Bihać – Korenica – D.728 Lapac.
Snage 5. K. povukle su se sa Ripačkog klanca i utvrđuju se na linijama iza klanca.
Komentariše se, da u sastavu srpskih snaga se nalazi oko 1000 Fikretovih729 pripadnika i da
su isti učestvovali u borbama za s. Skočaj. Lice iz Bihaća saopštava sagovorniku da su pri
oslobađanju s. Skočaja ubijena tri “četnika” od kojih je jedan iz Vukovara.
U toku dana prema V.730 Kladuši krenuo je veći broj Hrvata sa ciljem odlaska u R. Hrvatsku,
bez obzira što im je većina sela oslobođena i što su pod kontrolom 5. K.
Jedan od pomoćnika u štabu A.731 DUDAKOVIĆA izjavljuje, da će 5. K sigurno izdržati
i da će Srbe potući do kraja. Ako ovakvo stanje potraje još nekoliko dana, moraće svi iz
inostranstva da se vrate i uključe u aktivnu borbu.
Za informaciju o stanju u C. Krajini obraćati se kod NADE ALISE br. faksa 041-275-017
kojoj DUDAKOVIĆ svakodnevno šalje izveštaje.
Dana 13. 11. u luku Split u 06,00 časova uplovio je brod natovaren naoružanjem za potrebe
5. K.
Hrvat iz s. Skočaja, kaže da je to mesto sravnjeno sa zemljom, i kada su jedinice 5. K. i
HVO ušle u to selo da su našle na preko 50 zaklanih, ubijenih i spaljenih civila. Stradalo
je toliko naroda da se ne stigne pojedinačno obaviti sahrana, već se organizuju zajedničke
sahrane na koje malo ko dolazi jer se boje granatiranja.
Neidentifikovana osoba iz Bihaća govori da u Bihać treba da stigne dugo očekivana pomoć
na veoma neobičan način i na iznenađenje svih. Učestale su priče između sagovornika koje
često završavaju u strahu da su se u C. Krajini pojavile neke bolesti za koje nitko nezna leka.
Bolesti se šire galopirajući, a vlasti o tome ništa ne govore jer se plaše panike.
Pripadnik iz komande 5. K. kaže, da nije bilo Kupresa, Bihać bi sigurno bio u srpskim
rukama.
Dana 12. 11. izvor OB boravio je u Zagrebu i kontaktirao lica bliska političkom vrhu RH.
U razgovoru sa istima došao je do saznanja da će RH izvršiti napad na RSK ukoliko ista
bude učestvovala u napadnim dejstvima na Bihaćki džep.
Preko izvora iz struktura UN potvrđen je podatak da je general DEČAK ĐURO, umesto
ranijeg NŠ KOKEZE ANTE, dobio novog načelnika čina generala-bojnika, koji nije sa
osiječkog područja i koji će uskoro zamjeniti generala Dečaka jer se ovaj vraća na političku
dužnost.
Dana 13. 11. u 08,40 časova prisluškivanjem veza došlo se do podatka da se u RH masovno
mobilišu obveznici i isti upućuju u gradu.
728
729
730
731

Donji.
Fikret Abdić.
Velika.
Atif.

338

Neke jedinice HV su u toku noći dobile uzbunu i upućene na zadatak van kasarni.
2.- AKTIVNOSTI UN
Dana 12. 11. komandant UNPROFOR-a general-potpukovnik Bertrend de la Presle
uputio je pismo komandantu GŠ SVK, generalu Čeleketiću732 u kome ga obaveštava da
je smena francuskog i bangladeškog bataljona na području Bihaća teško ostvariva zbog
ograničenja kretanja UNPROFOR-a. Ujedno obaveštava da je komandant UNPROFOR-a
za bivšu BiH general Rose733 formirao novu k-du nazvanu Komanda za područje Bihaća
i da je holandska vlada odobrila premeštanje grupe jačine čete (oko 200 ljudi trenutno
raspoređenih u rejonu Tuzle) u cilju ojačanja zone Bihaća. Na kraju pisma, traži suglasnost
da se odobri ulazak holandske prethodnice u Bihać 14. 11. ili kasnije i osnovnih snaga 7-10
dana kasnije.
Dana 12. 11. 1994. godine pripadnici Ukrajinskog bataljona na kontrolnom punktu u
Crnom potoku nisu dozvolili prelazak 8 lica iz Cazinske Krajine na prostor RSK pod
izgovorom da će u slučaju prelaska biti mobilisani.
Pripadnici UN sa povećanom pažnjom prate zbivanja na prostoru Cazinske Krajine i u
svojim izveštajima izražavaju da se SVK sprema na jači udar po snagama 5. K. Prema našim
operativnim saznanjima 21. 01. 1995. godine na dužnost komandata sektora “SEVER”
trebao bi doći oficir jordanskog porekla, a za zamenika oficir ukrajinskog porekla.
Na graničnom prelazu u s. Mošćenica i dalje se vrši pritisak na pripadnike vojne policije SVK
od strane pripadnika UN da im se omogući prelazak sa konvojem pomoći u sanitetskom
materijalu i lekovima za Cazinsku Krajinu, a lično je na granični prijelaz došao danski
general iz komande UN u Zagrebu, ponašajući se drsko, te pretio da će kroz prijelaz nasilno
proći.
U razgovoru se pozivao na teleks i dozvolu za nesmetano kretanje preko teritorije RSK koje
mu je navodno odobrio Predsednik Vlade RSK B.734 Mikelić.
Nije dozvoljen prelazak preko graničnog prelaza.
U poslednje vreme pripadnici UN u zoni odgovornosti 39. K pojačali su mere kontrolne pri
ulasku u demilitarizujući pojas za naše građane koji žive u navedenom pojasu.
Među jednim brojem pripadnika UN se komentariše “Srbi bi bili ludi kada ovu situaciju ne
bi iskoristili za obračun sa Muslimanima u Bihaćkom džepu”.
Dana 12. 11. 1994. godine na sastanak kod k-danta 11. K došao je k-dant sektora “ISTOK”
Perljakin735 koji je preneo molbu k-danta ZP Osijek da bi se isti želeo sastati sa k-dantom
11. K dana 16. 11. 1994. godine. Prema nepotvrđenim podacima Perljakin je navedenog
dana bio kod Đure Dečaka koji je i inicirao da se zakaže sastanak sa k-dantom 11. K.
Iz više telefonskih razgovora lica iz C. Krajine se zaključuje da vlada nezadovoljstvo sadašnjim
ponašanjem pripadnika bangladeškog bataljona jer istima sada moraju davati hranu, a isti
im ne dozvoljavaju da se nesmetano kreću iz Cazina u Kladušu.
U jednom telefonskom razgovoru se ističe da je iz Zagreba za Bihać poslana veća količina
novca preko UNPROFOR-a ali da su isti zadržani u Slunju jer Srbi ne dozvoljavaju da isti
pređu u Cazinsku Krajinu.
732
733
734
735

Milan.
Hugh Michael.
Borislav.
Alexander Perelyakin.

339

3.- STANJE U JEDINICAMA
Dana 13. 11. 1994. godine oko 11.30 časova prilikom postrojavanja u kasarni Željava
posvećenog dočeku predsednika RSK, došlo je do fizičkog obračuna između pripadnika
jedinice majora MEDIĆA736 – “Boce” i 37. pb iz 15. K. Naime, grupa vojnika iz jedinice
majora Medića pretukla je i nanela teške telesne povrede (kundakom puške) ČANKOVIĆ
ĐURI, v/o, rođen 1972. godine (polomljena mu je zigomatična kost ispod levog oka).
DŽODAN BOŽO, v/o iz 37. pb dobio je više telesnih povreda, posle uvreda od strane
majora Medića, koji ga je nazivao “starom džukelom”. Posle uvreda od strane majora Medića,
umešao se poručnik ĐAKOVIĆ737 iz 37. pb, čije su izjave delovale provokativno, pa je
došlo do repetiranja oružja od strane većeg broja boraca majora Medića, čak su i “Zolje”
pripremane za aktiviranje. Videvši ovo, borci bataljona 11. K iz Vukovara demonstrativno
su napustili postrojavanje, kao i ostali v/o.
Posle toga, čuli su se komentari: “Nikad nećemo dobiti bitku dok ratuju privatne vojske
kakva je i ovo, koja nas je rasterala, tuče svoj narod i na njega poteže oružje”.
Ovaj incident je izazvao veoma mučnu situaciju i napeto stanje u kasarni Željava.
Dana 12. 11. u večernjim časovima, kapetan TRIFUNOVIĆ738 i ĐUKIĆ739 iz vukovarskog
bataljona otišli su na položaj (Baljevac) vozilom “Lada-Niva” i povukli svoje borce sa
položaja, tako da su tenkovi ostali nezaštićeni na položajima. U više komentara i izjava v/o
37. pb i bataljona 11. K. prisutno je međusobno optuživanje za kukavičluk i izdaju, tako da
se nije mogla steći prava slika ko je kukavica i ko je napustio položaj, ali je činjenica da su
utrošene ogromne količine municije i goriva, a da zadatak nije izvršen.
4.- STANJE U JEDINICAMA NO AP ZB
Operativna saznanja ukazuju da je u izbegličkom kampu Turanj povećan broj ilegalnih
prelazaka u RH. Ceni se da preko 100 osoba svake noći pokušava ilegalno napustiti
izbeglički kamp kako bi izbegli mobilizaciju u jedinice NO AP ZB.
Procena je da bi se 30-35% vojno sposobnih u kampu borilo protiv 5. K., koji traže veće
angažovanje za osnivanje jedinica i da u istom učestvuje BRKIĆ ZUMRET, bivši k-dant
brigade NO. Ostali vojno sposobni su pristalice 5. K., a među njima je veliki broj bivših
visokih vojnih i policijskih funkcionera AP ZB. Zvaničan podatak kojim raspolaže izbeglički
odbor je da je prijavljeno i popisano 16.800 izbeglica, a oko 6.000 su pristalice 5. K.
Paralelno sa tim povećan je broj ilegalnih prebacivanja vojno sposobnih iz izbegličkog kampa
u kamp Turanj (cena za prebacivanje je 200 DM po licu), koji na taj način pokušavaju izbeći
mobilizaciju jer računaju na prijelaz u RH, a cena za ilegalni prijelaz u RH i prebacivanje
do Slovenije je 2.000 DM. Većina članova odbora izbegličkog kampa Turanj nije lojalna
F.740 ABDIĆU i čekaju priliku da se prebace u RH. Među izbeglicama se priča da je iz oba
kampa u RH i dalje otišlo oko 5.000 izbeglica. Većina vojno sposobnih koji su ilegalno
prešli u RH, mobilisani su i prebačeni za popunu jedinica 7. K tzv. armije BiH.
Ima indicija da među izbeglicama postoji snažno rivalstvo između V.741 Kladuše i Cazina,
što bi trebalo uzeti u obzir pri formiranju jedinica NO AP ZB.
Slobodan.
Slobodan.
738
Priređivači nisu utvrdili ime.
739
Priređivači nisu utvrdili ime.
740
Fikret.
741
Velike.
736
737

340

Izbeglice – vojno sposobni nemaju poverenje u bivše k-dante jedinica NO AP ZB i to:
– DELIĆ ASIMA,
– ŠEHIĆ AZEMA, načelnika artiljerije,
– BEŠIĆ N., zamenik načelnika artiljerije,
– ĆELEBIĆ N.,
– ĆERIMOVIĆ MUHAREMA, k-dant 5. brigade,
– ČAUŠEVIĆ OS