UMIIKOT NA KASAYSAYAN NG YAMANG TUBIG NG MAJAYJAY Noong 1920’s o halos “100” taon na ang nakaraan, ang ating mga

ninuno ay tumindig at nakipaglaban upang hindi makuha ng mga taga-ibang bayan ang karapatang magmay-ari, magkontrol at magpatakbo ng Sinabak Spring. Tumindig at lumaban ang ating mga ninuno upang mapag-ingatan, mapangalagaan at mapanatili sa atin ang Sinabak Spring upang ito ay mapakinabangan ng susunod na henerasyon na Majayjayeños. Ang ating mga ninuno ay matagumpay na naipaglaban sa korte ang ating karapatan sa Sinabak Spring kaya ang ating kasalukuyang henerasyon ay nakikinabang at nabibiyayaan ng Sinabak Spring. Kaya ang kasalukuyang henerasyon ng Majayjayeños ay tinawag upang tayo naman ang tumindig at lumaban upang ipagtanggol hindi lamang ang Sinabak Spring kung hindi ang lahat ng mga bukal at ilog sa ating bayan upang ang mga ito ay hindi makuha at mapagsamantalahan ng mga dayuhan. WALA na tayong maipamamana na yamang tubig sa susunod na henerasyon ng Majayjayeños kung hindi tayo titindig at lalaban ngayon upang pigilan ang kagustuhan ng isang dayuhan na kunin at ilagay sa kanyang pangalan ang mga Water Permits sa mga yamang tubig ng ating bayan. Ang ating mga anak at apo ang siyang magdudusa sa mataas na presyo ng tubig kung makuha ng isang dayuhan ang mga Water Permits sa mga yamang tubig ng ating bayan. HUWAG NATING HAYAAN na tayo, kasama ng ating mga anak at apo ang magdusa sa mataas na presyo ng tubig, KAYA TAYO ay sumama sa paglaban at pagtutol sa pagbibigay ng Water Permits sa mga bukal at ilog ng ating bayan sa isang dayuhan. Huwag nating hayaan na mamayani ang kasamaan sa ating bayan. May kasabihan nga na - “FOR EVIL TO SUCCEED, IT IS ENOUGH FOR GOOD MEN TO DO NOTHING.” SALAMAT PO! GISING MAJAYJAY

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful