Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS

)

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

2

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65

3

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.4 6.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96 4 .10 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94 BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.2 6.11 Modul ABT/ABB Modul Laporan 71 73 BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.6 6.3 6.5 6.8 6.7 6.1 6.

iv. iii. 1. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. ii. Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. Proses kerja yang lebih mudah.1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan. Malahan. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak 5 . Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 1 Pengenalan 1. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik.2 Skop i. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. 1. ii.

Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja). Modul Daftar Bil 6. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember. Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul Carian 3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Modul Terimaan 5. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah. Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar. Modul Bayaran 7. 2. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan 8.0: BIL MODUL 1. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini. Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah.4 Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1. 6 . Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit. Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Modul Permulaaan 4. Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah.

Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. Modul Pelarasan 7 . Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan. Modul Laporan 13. Kunci Kira-kira 4. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. 12. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) terus dijana melalui sistem. 10. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir. Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. 11. 9. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank.

Pengurus Sekolah . 8 . Kategori Tahap Capaian 1. . Pengurusan Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan.Pembantu Tadbir . 2. mencapai dan mengemaskini data.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1.Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja. 3. Pentadbir Sistem Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem.5 Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Bil. Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem. Operasi .

Rangkaian internet. 2.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 2 Pemasangan 2. ii.1. Pencetak 2. iii. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www. iii.2 Perisian : i. 9 . Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus.1.moe. v.gov. ii. Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer. iv.1 Perkakasan : i. Papan kekunci. v. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain. Windows 98 ke atas.2 Internet Explorer 5. vi.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut. iv.1 Keperluan sistem 2.5 ke atas.

Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i. 3. 3.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit. Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin. Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan. pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS. iii. ii. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem. pengguna akan dilog keluar secara automatik. akses adalah tidak dibenarkan. 3. 10 . Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama.

3 untuk maklumat iii. Pilih tab Settings 11 . Klik kanan di skrin ii. Rujuk Perenggan 4. lanjut. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 4 Memulakan Aplikasi 4. 4.1 Panduan Pengguna i. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5.2 Menentukan paparan skrin.apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan. ii. Sekiranya tiada apa .5 ke atas. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda. i.

Tekan Enter.my/spkws/ iii.moe.gov. 4.gov. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel v. Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www.3 Menghalang Pop-Up Window. Buka web browser Internet Explorer.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. iv. ii.moe. i. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK. Klik pada ikon "blocked". Taip alamat http://www.my” 12 .

gov. Buka web browser Internet Explorer.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Tekan Enter. ii. Taip alamat http://www. iv.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5. 13 .moe. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.my/spkws/ iii.

skrin berikut akan dipaparkan: vi.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. mesej berikut akan dipaparkan: 14 . Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul.

2 Tukar Kata Laluan: i. Klik Profil Pengguna ii. viii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. hubungi Pentadbir Sistem*. 15 . (* rujuk Bab 7) 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.

3 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 16 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5.

5. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.3. ii.1 Maklumat Sekolah i. 17 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.2 Maklumat Akaun Bank Sekolah i. Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan. Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.3.

Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank. Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah. sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama. 18 . Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah. iv. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan.

3 Pilih Perihal i. Seterusnya klik butang Simpan. ii. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan.3. akan 19 . Seterusnya mesej dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

4 Maklumat Baki i. 20 . Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3. Seterusnya klik butang Simpan.

Selepas klik butang Simpan. 21 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. klik butang skrin berikut akan dipaparkan. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data. Untuk membuat pengemaskinian data. dan iii.skrin dan mesej akan dipaparkan. iv.

Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. untuk menambah maklumat baru.3. Klik butang simpan.5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. i. ii. Lengkapkan maklumat penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang 22 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

iv.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas. klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5. Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.3. Selepas klik butang simpan. Lengkapkan maklumat seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan. mesej akan dipaparkan. mesej akan dipaparkan.3. 5.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. vi. Klik butang untuk menambah maklumat baru. 23 . i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan. v.3.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. ii. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5. Selepas klik butang simpan. Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran.

6 i) & . v. Selepas klik butang simpan. klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5. pada skrin seperti dalam perkara 5.3. Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan. vi.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iv. Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan. 24 . mesej akan dipaparkan. Mesej Klik butang akan dipaparkan.6 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data.langkahlangkah adalah sama seperti di atas.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. klik butang Simpan. 25 . Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan. Seterusnya.3.7 Maklumat Kunci Kira-kira i.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. 5.3. mesej seperti berikut akan di paparkan. ii.7. Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 26 .1 Akaun Belum Terima i.

3. ii. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 27 . Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.2 Deposit Dibayar i.

Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 5.7. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.3. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.3 Akaun Belum Bayar i. ii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 28 .

29 . ii.4 Deposit Diterima i.3. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7. ii. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini. 30 .3. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.5 Terimaan Terdahulu i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.

Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang.8.3. . ii. Kemudian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 31 . ii.8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i. Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank. isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda 5.1 Lampiran A1 i. iii. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat.3.

5.3.2 Lampiran A3 i. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 32 . ii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank. iii. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 33 . Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat.8.3 Lampiran A4 i. 5. ii.3.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. 34 .

Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. iv. skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.8. 35 . Klik butang Lampiran A(5) ii. iii.4 Lampiran A5 i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan.3.

skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. 36 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. 37 .5 Lampiran A6 i.3. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin iii. Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.8. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. ii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.

Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit. 5. Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan 38 .2 Terimaan i. iii. Seterusnya klik butang Daftar. ii.4. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.1 Daftar No.4 Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu : 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Resit i.4. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iii.

Seterusnya klik butang Simpan

Nota bagi No. 4, No. 5 dan No. 8: 1. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 2. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT - Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 3. Deposit: Dibayar - Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima - Jika terimaan adalah Deposit Diterima

39

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iv.

Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.

5.4.3

Terimaan Cek Batal i. ii. iii. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada). Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. Kemudian klik butang Carian.

iv.

Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan.

40

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

v. 5.4.4

Seterusnya mesej

akan dipaparkan.

Resit Batal i. ii. iii. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut. Seterusnya klik butang Simpan

41

Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Nota: 1. klik butang 3. 42 . untuk mencetak resit. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.5 Senarai Terimaan i. klik butang 2.4. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit. untuk mengemaskini maklumat Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. Perhatian: Sebarang penambahan. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. iii. 4. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii.

6 Senarai Terimaan Batal i.4. 5. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 2. Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja. 1.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu . ii. 43 . Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.

( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian. 5.7 Senarai Cek Batal i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii. Nota : • Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan.4.4. ii. 44 . Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan.8 Buku Tunai Terimaan i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.5 Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu: 5.5. ii. Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan. Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan.1 Tambah Bil i. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja) 45 .

5.5. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan. untuk melihat senarai pembekal yang 5. Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan.3 Senarai Daftar Bil i. 46 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang .2 Senarai Pembekal i.5.

secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.6 Laporan Bil Belum Bayar i.5. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ii.4 Senarai Bil Batal i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.5. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5.5.5 Laporan Daftar Bil i. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak 5. Klik submodul Laporan Daftar Bil. 47 . ii.

Seterusnya klik butang Daftar. iii. skrin seperti berikut akan dipaparkan.1 Daftar No. untuk memberhentikan 48 . Klik submodul Daftar No.6. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem. ii. Baucar i. klik butang penggunaan no baucar tersebut.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.6 Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu: 5. Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran.

Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah. iii. Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.6.2 Daftar Buku Cek i. ii. (jika buku cek masih tidak 49 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Nota: Klik butang digunakan) untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan.

iii. 50 .3 Bayaran i. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan.6. ii. Seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Klik butang untuk pembatalan baucar. 13: 1.7. iv. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa ) tersebut telah 51 . Klik butang untuk mengemaskini maklumat. 3. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : • Semasa – Bayaran bagi tahun semasa • Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: • Dibayar .Jika bayaran adalah Deposit Dibayar • Diterima . No.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota bagi No. 5.Jika pulangan bagi Deposit Diterima 2. 8 dan No. 4. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan.6. Seterusnya klik butang Simpan. 2. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 3 . Nota: 1.4 Senarai Bayaran i. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. 3. Klik butang untuk mencetak baucar.

52 . ii. Seterusnya Klik butang Simpan. iii.5 Senarai Bayaran Batal i. ii. Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut. 5.6. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 5. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.6 Cek Rosak i.6. Klik submodul Cek Rosak (jika ada).Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Perhatian: Sebarang penambahan.

6.7 Senarai Cek Rosak i. Nota : • Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.6. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.8 Buku Tunai Bayaran i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 53 . ( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. 5. ii. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak.

7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 Pendahuluan/penambahan PWR i.7 Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu: 5. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR. Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada ) 54 . ii.

Seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 55 .

2 Bayaran PWR i. iii. Seterusnya klik butang Simpan. ii. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: i. iii. Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan. 56 . dalam sub modul Senarai 5. Klik butang untuk pembatalan baucar. Klik butang untuk maklumat lanjut.7. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR.

7.3 Rekupmen PWR i. Peringatan: i. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) 57 . ii. Masukkan butiran untuk rekupmen. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. Seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. Klik submodul Rekupmen PWR.7. iii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai 5.4 Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i.

5.5 Senarai Bayaran PWR i. di tutup dan klik butang 5. iii.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Klik butang untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.7. ii. 58 . Klik submodul Senarai Bayaran PWR. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 5. ii.7. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 59 . ii.8 Penutupan Buku Tunai PWR i.7.7 Senarai Bayaran Batal PWR i. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

ii. Peringatan : Klik butang selepas mengisi ruangan tarikh.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5.9 Buku Tunai PWR i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. iv. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. iii.7. 60 . Seterusnya klik butang Tutup.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan. 61 . ii.8 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu: 5. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja.8.1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i.

Mesej akan dipaparkan. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja.8. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. pindah 62 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iv. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. ii.

5. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. Mesej akan dipaparkan. iv. ii. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah. 63 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.8. Mesej akan dipaparkan.3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan.

borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Masukkan tahun dan klik butang Carian. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan. 4. 5. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. ii. 3. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih. Nota: 1.4 Senarai Permohonan i. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan.8. 64 . untuk membatalkan permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 2.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. iv.9. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. ii. Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah. iii. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda 65 .9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu: 5.1 Penyediaan Penyata i. Seterusnya klik butang Carian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

( rujuk nota 66 . Semak amaun dalam senarai berikut.1. Klik di Lampiran A(1). iii.4.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan .9. submodul Senarai Terimaan. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ). ii.1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. tandakan 3 dalam perkara 5.

ii. Semak amaun dalam senarai berikut iii. Klik di Lampiran A(3). Klik di Lampiran A(4). Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran . 5. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ).1.1.6. submodul Senarai Bayaran. iii. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. tandakan dalam perkara 5. Skrin berikut akan dipaparkan. ( rujuk nota 3 67 . Seterusnya klik butang Tambah.9.3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i.9.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.

4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan. ii. 68 . jika ada ). skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.9. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank . iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti. v. 69 . skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.

2 Penyata Penyesuaian Bank i. 70 . Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. Seterusnya klik butang Tambah. jika ada ) vii. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja .9. sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut. viii. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. Seterusnya mesej akan dipaparkan. v. iv.

71 .1 Daftar ABT i. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan. 5. Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu: 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.10. ii.

3 Senarai ABB i. Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil .10. klik butang akhir tahun.2 Senarai ABT i. 72 . Klik submodul Senarai ABT dimasukkan. untuk semakan senarai ABT yang telah 5. bagi tujuan laporan akan hilang selepas maklumat ABB telah Nota: 1. Submodul Laporan Bil Belum Bayar.10. Jika maklumat telah lengkap.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.11. iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan 73 .11 Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu: 5.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 74 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i.11. 75 . iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

ii.3 Kunci Kira-kira i. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5.11. iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 76 . Klik submodul kunci kira-kira.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 77 .

11. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul akaun subsidiari. iv.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.4 Akaun Subsidiari i. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. iii. 78 . ii.

my/spkws/ iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6. Buka web browser Internet Explorer. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. Tekan Enter.moe.1 Log masuk ke e-SPKWS i. ii.gov. Taip alamat http://www. 79 . iv.

Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. (* rujuk Bab 7) 80 . viii. skrin berikut akan dipaparkan: vi. hubungi Pentadbir Sistem*. mesej berikut akan dipaparkan: vii. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan.

2 Tukar Kata Laluan: i. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. iii. 81 . Klik Profil Pengguna ii.

ii. Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.3 Carian Kumpulan Wang i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan : 82 . Kemudian klik butang Pilih.

Klik butang Pengesahan.4 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 6. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem.1 Maklumat Sekolah i. 83 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.4. ii. mesej akan dipaparkan. Setelah butang pengesahan di klik .

4. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul. 6. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul Maklumat Baki .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. i.3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran.2 Maklumat Baki i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan.Setelah akan butang pengesahan di klik . mesej dipaparkan.4. 84 .

4.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. rujuk langkah – langkah seperti perkara 6. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul.4. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat .4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.4 i & ii . 6. i. 85 . klik butang Pengesahan. Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira . semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul. klik butang Pengesahan.4. 6.5 i & ii. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat. Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan. 86 . Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. rujuk langkah-langkah seperti perkara 6.4.5 Maklumat Kunci Kira-kira i.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 87 .

5 Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan. klik butang seperti di bawah : Contoh 1 . Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah. caranya adalah sama seperti perkara 6. Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira. 6. Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Maklumat Baki.5 .6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu : 88 .

89 . Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.1 Senarai Daftar Bil i. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai. Klik submodul Senarai Daftar Bil. Klik submodul Senarai Permohonan.1 Senarai Permohonan i.7. ii.6. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah.7 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu : 6. 6. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

GB i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: 1. untuk membatalkan permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan.7. 2.2 Kelulusan Pindahan . Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. 90 . Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. 3. 6. Klik submodul Kelulusan Pindahan. 4. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 91 . Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik butang untuk membuat kelulusan.

Klik submodul Penutupan Bulanan.8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu: 6.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki. 6.1 Penutupan Bulanan i. Klik butang . iii. Jika ada sebarang pertanyaan. ii. sila masukkan dalam ruang catatan. 92 .8.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Peringatan: i. Mesej akak dipaparkan. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk. 93 . klik butang sah. Sekiranya maklumat adalah betul. Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

v.

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah:

Nota: i. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut

6.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu :

6.9.1

Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i. ii.
iii.

Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan. Seterusnya klik butang Pengesahan.

iv.

Setelah pengesahan berjaya dibuat , senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut :

94

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat, Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ). Klik butang untuk membatalkan pengesahan.

6.9.2

Penyata Penyesuaian Bank i. ii.
iii.

Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan. Seterusnya klik butang Carian. Penyata akan dipaparkan.

95

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan
7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan. Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS. Buat masa ini, pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:
No 1. 2. Pn. Fairahanis Binti Serat 3. Pn. Nurul Fiza Binti Ahmad 4. En. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5. En. Munawir Bin Mohd Rukun 6. Pn. Farahah Binti Faisol 7. Pn. Norhaini Binti Mohamad 8. Pn. Nurayuni Binti Zinzuraini 9. Pn. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10. Pn. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11. Pn. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan.muhamad@moe.gov. my 03-8884 3693 elliza@moe.gov.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini.mohamad@moe.gov. my nurayuni.zinzuraini@moe.gov. my rafizatul.abdul@moe.gov.my 03-8884 7508 farahah.faisol@moe.gov.my 03-8884 7553 munawir@moe.gov.my 03-8884 7537 azmi.ahmad@moe.gov.my Akauntan 03-8884 7548 fiza.ahmad@moe.gov.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis.serat@moe.gov.my E-mel

96

my 13.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 12.m y 14.mohamad@moe.gov.hassan@moe. Rosmaria Binti Zakaria Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan 03-8884 7516 rosmaria.zakaria@moe.my 97 . Ahmad Azmi Bin Mohamad 03-8872 1436 ahmadazmi. Pn. En. Cik Norhasliza Binti Hassan 03-8884 7516 norhasliza.g ov.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful