You are on page 1of 24

papercollection

SULIT 2
23/1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 3
23/1
1 Apakah bearing sukuan jambatan (RG 455685) dari kuil (RG 476713)?
A U 42º T
B U 48° B
C S 42º T
D S 48° B

2 Ketinggian kawasan bertanda X di RG 4370 mungkin sekali


A 90 meter
B 100 meter
C 110 meter
D 120 meter

3 Berapakah jarak jalan raya simpang tiga Pekan Melor (RG 464701) ke jambatan (RG
455685)?
A 3.2 km
B 6.6 km
C 8.6 km
D 12.8 km

4 Berapakah luas kawasan padi dalam peta?


A 4 km persegi
B 8 km persegi
C 16 km persegi
D 64 km persegi

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 4
23/1
5 Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam Rajah 1?

Rajah 1
A Berjajar
B Berpusat
C Berselerak
D Berkelompok

6 Apakah ciri-ciri fizikal di bahagian tenggara peta?


I Laut
II Benteng
III Paya bakau
IV Pantai berpasir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7 Apakah waktu tempatan di N dalam Rajah 2?

Rajah 2
A 3.00 pagi
B 6.00 pagi
C 3.00 petang
D 6.00 petang

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 5
23/1
8 Apakah banjaran yang mempunyai ciri-ciri yang berikut?
• Sebahagian daripada sistem gunung lipat muda di Asia
• Kemuncak tertinggi ialah Gunung Kinabalu
A Banjaran Bintang
B Banjaran Crocker
C Banjaran Keledang
D Banjaran Titiwangsa

9 Kawasan tanah pamah beralun dan dataran terhakis terdapat di kawasan dalam Peta 1
yang bertanda

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA

10 Maklumat berikut menerangkan kawasan tanah pamah di Malaysia.


• Tanih aluvium
• Penanaman padi dan tembakau
Di manakah kawasan tersebut?
A Delta Kedah
B Delta Rajang
C Delta Segama
D Delta Kelantan

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 6
23/1
11 Gambar rajah 1 menunjukkan bentuk muka bumi pemendapan di pinggir laut.

Gambar rajah 1
Apakah bentuk muka bumi bertanda X?
A Lagun
B Tombolo
C Beting pasir
D Anak tanjung

12 Maklumat di bawah berkaitan dengan bentuk muka bumi pinggir laut.


• Bercerun tegak
• Tapak rumah api
Apakah bentuk muka bumi tersebut?
A Teluk
B Pulau
C Tanjung
D Tebing tinggi

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 7
23/1

13 Aktiviti dalam Gambar rajah 2 dikaitkan dengan

Gambar rajah 2
A Sungai Padas
B Sungai Johor
C Sungai Perak
D Sungai Kinabatangan

14 Apakah peranan utama tasik bertanda X dalam Peta 2?

Peta 2: KAMPUCHEA
A Rekreasi
B Perikanan air tawar
C Mengairi sawah padi
D Menjana kuasa hidroelektrik

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 8
23/1

15 ’Mangkuk hijau Malaysia’ merujuk kepada


A Kundasang
B Bukit Fraser
C Gunung Kinabalu
D Tanah Tinggi Cameron

16 Apakah tarikan utama aktiviti pelancongan di kawasan yang bertanda X dalam Peta
3?

Peta 3: DUNIA
A Kereta kabel
B Aktiviti mendaki gunung
C Kegiatan meluncur ais
D Hotel bertaraf antarabangsa

17 Klong boleh dikaitkan dengan


A Sungai Sittang
B Sungai Mekong
C Sungai Irrawaddy
D Sungai Chao Phraya

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 9
23/1

18 Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan kesan berikut?


• Hakisan tanah
• Tanah runtuh

A Perindustrian
B Penanaman getah
C Pembinaan lebuh raya
D Penebangan hutan paya

19 Apakah kaedah semula jadi untuk mengawal makhluk perosak?


A Kaedah biologi
B Kaedah organik
C Rawatan silvikultur
D Tanaman tutup bumi

20 Kesan-kesan berikut berkaitan dengan pergerakan bumi.


• Pembiasan angin lazim
• Kejadian siang dan malam
Apakah yang menyebabkan kesan tersebut?
A Putaran bumi pada paksinya
B Peredaran bumi dalam orbitnya
C Putaran bumi dari timur ke barat
D Peredaran bumi mengelilingi matahari

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 10
23/1
21 Gambar rajah 3 menunjukkan peredaran bumi.

Gambar rajah 3
Janet pergi ke sebuah negara beriklim hawa sederhana di Hemisfera Utara pada bulan
Mac. Di manakah kedudukan bumi pada masa itu?
A I
B II
C III
D IV

22 Apakah kesan tiupan angin Q di kawasan berlorek dalam Peta 4 pada bulan
November dan Disember?

Peta 4: SEMENANJUNG MALAYSIA


A Banjir
B Tsunami
C Angin taufan
D Hujan perolakan

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 11
23/1

23 Apakah kepentingan kundis di Gurun Thar?


A Sumber air
B Tempat kediaman
C Alat pengangkutan
D Kawasan penternakan

24 Gambar rajah 4 dikaitkan dengan cara hidup penduduk di kawasan

Gambar rajah 4
A Siberia
B Greenland
C Kutub Selatan
D Pergunungan Alps

25 Apakah kesan rumah hijau terhadap alam sekitar?


I Peningkatan suhu
II Peningkatan aras laut
III Peningkatan gas oksigen
IV Pencairan ais di kutub
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 12
23/1
26 Rajah 3 menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia.

Rajah 3
Apakah kesan X akibat daripada aktiviti-aktiviti tersebut?
A Jerebu
B Pulau haba
C Kesan rumah hijau
D Penipisan lapisan ozon

27 Mengapakah lumut dan kulampair tumbuh subur di hutan gunung ?


A Hujan lebat
B Tanih gambut
C Suhu yang rendah
D Saliran kurang baik

28 Maklumat berikut menerangkan ciri-ciri sejenis hutan.


• Kanopi
• Tumbuhan lantai jarang
Di kawasan manakah terdapat hutan yang mempunyai ciri di atas ?
A Tasik Bera
B Pantai Rantau Abang
C Muara Sungai Rejang
D Kaki bukit Banjaran Titiwangsa

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 13
23/1
29 Di manakah lokasi hutan paya air masin dalam Peta 5 ?

Peta 5: MALAYSIA

30 Maklumat dalam Rajah 4 merujuk kepada hutan pantai.

Rajah 4
Tumbuhan semula jadi X mungkin sekali
A oak
B bakau
C nipah
D tapak kuda

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 14
23/1
31 Graf 1 menunjukkan jumlah suhu dan hujan di sesuatu kawasan.

Graf 1
Apakah jenis pokok yang tumbuh di kawasan tersebut ?
A Pokok belberi, pain dan birch
B Pokok oak , rosemary dan maple
C Pokok kayu jati , penaga dan buluh
D Pokok akasia , kaktus dan pokok renek

32 Kawasan yang bertanda X ,Y dan Z dalam Peta 7 di bawah menerima

Peta 7: DUNIA
A hujan sepanjang tahun
B hujan pada musim panas
C hujan pada musim sejuk
D hujan tahunan kurang daripada 250 mm

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 15
23/1
33 Di kawasan manakah terdapat haiwan tersebut?
• Anjing laut
• Beruang Brown Grizzly
A Turki
B Siberia
C Thailand
D Gurun Thar

34 Antara berikut, yang manakah hasil pengeluaran industri hiliran sumber hutan?
I Kertas
II Perabot
III Tekstil
IV Kayu balak
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

35 Apakah jenis haiwan yang dipelihara dalam pusat perlindungan di bawah?


Negeri Pusat Perlindungan Hidupan liar
Selangor Sungai Dusun
A Tapir
B Gajah
C Orang utan
D Badak Sumatera

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 16
23/1
36 Apakah faktor yang mempengaruhi kawasan berpenduduk jarang di Malaysia?
I Governan
II Pinggir pantai yang panjang
III Kawasan yang bergunung-ganang
IV Darjah ketersampaian yang rendah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

37 Peta 8 menunjukkan migrasi penduduk ke kawasan berlorek.

Peta 8: MALAYSIA
Apakah jenis migrasi tersebut?
A Bandar ke bandar
B Bandar ke luar bandar
C Luar bandar ke bandar
D Luar bandar ke luar bandar

38 Apakah persamaan ciri penduduk negara berikut?


• Brazil
• Somalia
A Taraf hidup tinggi
B Taraf teknologi rendah
C Kadar celik huruf tinggi
D Kadar kematian kasar rendah

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 17
23/1

39 Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal kawasan tanah tinggi?


A Pertahanan
B Tanah subur
C Perlindungan
D Sumber hutan

40 Apakah faktor yang telah menggalakkan perkembangan bandar X dan Y dalam Peta
9?

Peta 9: MALAYSIA
A Pertanian
B Perikanan
C Governan
D Perlombongan

41 Apakah persamaan fungsi kawasan berikut?


• Shah Alam
• Keihin Tokyo
A Pendidikan
B Pentadbiran
C Perkilangan
D Pusat pengangkutan

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 18
23/1
42 Mengapakah banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar besar?
A Bangunan konkrit
B Pembuangan sisa toksik
C Pembuangan sisa domestik
D Permukaan bumi berturap

43 Apakah langkah kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di


Bandaraya Kuala Lumpur?
A Pembelian kereta kecil
B Penurunan harga petrol
C Pengurangan kadar bayaran tol
D Penggunaan pengangkutan bersepadu

44 Apakah kegiatan yang boleh dikaitkan dengan lokasi berikut?


• Taman Negara Mulu
• Taman Negara Endau Rompin
A Pelancongan desa
B Ekopelancongan
C Agropelancongan
D Pelancongan budaya dan warisan

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 19
23/1
45 Gambar rajah 5 menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

Gambar rajah 5
Apakah kepentingan pengangkutan tersebut?
A Memendekkan jarak
B Mengurangkan kos pengangkutan
C Mengangkut lebih ramai penumpang
D Mengurangkan kesesakan lalu lintas

46 Kesan penerokaan sumber bijih timah telah mempengaruhi perkembangan jaringan


pengangkutan darat dalam Peta 10 yang bertanda

Peta 10: MALAYSIA

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 20
23/1
47 Apakah kesan negatif akibat perkembangan jalan air terhadap alam sekitar?
A Kejadian banjir
B Pencemaran bunyi
C Pencemaran udara
D Hidupan akuatik terancam

48 Maklumat berikut merujuk kepada penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (ICT) di


sebuah negara.
• Grassroot Twin School
• Niagara International Teleport
Apakah negara tersebut?
A Nigeria
B Kanada
C Australia
D Amerika Syarikat

49 Sumber yang boleh diperbaharui terdiri daripada


I Tanih
II Hutan
III Kuprum
IV Arang batu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

50 Maklumat berikut berkaitan kepentingan sejenis mineral.


• Industri membuat wayar
• Papan litar elektrik
Di manakah mineral tersebut dilombong?
A Silantik
B Mamut
C Mukah
D Tuaran

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 21
23/1
51 Bandar manakah yang berkembang kesan daripada penerokaan petroleum?
A Bintulu
B Kerteh
C Kuantan
D Taiping

52 Arang batu dilombong di


A Mamut
B Merit-Pila
C Lembah Kinta
D Teluk Ramunia

53 Penerokaan sejenis mineral di kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 11


mengakibatkan

Peta 11 : SEMENANJUNG MALAYSIA


A hakisan tanih
B pencemaran bau
C peningkatan suhu
D pencemaran udara

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 22
23/1
54 Apakah faktor utama yang menyebabkan kepupusan hutan?
A Petempatan
B Perkilangan
C Pembalakan
D Perlombongan

55 Negara yang mengusahakan tenaga biomas dalam Peta 12 bertanda

Peta 12: DUNIA

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 23
23/1
56 Kawasan yang berlorek dalam Peta 13 berkaitan dengan tanaman

Peta 13: MALAYSIA


A tebu
B padi
C nanas
D kelapa sawit

57 Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis tanaman.


• RISDA
• Tanih laterit
• Saliran baik
Apakah tanaman tersebut?
A Getah
B Tembakau
C Lada hitam
D Kelapa sawit

58 Apakah faktor utama yang menggalakkan perlombongan gas asli di Malaysia?


A Simpanan gas yang banyak
B Tenaga buruh yang ramai
C Upah buruh yang tinggi
D Dasar kerajaan

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection
SULIT 24
23/1
59 Antara berikut, yang manakah langkah pengurusan hutan di negara Malaysia?
I Penanaman semula hutan
II Mewartakan hutan simpan
III Menambah lesen pembalakan
IV Menambah kawasan pembalakan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

60 Gambar rajah 6 berkait dengan sejenis industri.

Gambar rajah 6
Apakah jenis industri tersebut?
A Industri desa
B Industri berat
C Industri tertier
D Industri ringan

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah
23/1 © 2009 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak SULIT
papercollection

JAWAPAN PERCUBAAN PMR GEOGRAFI 2009

1 D 21 A 41 C
2 C 22 A 42 D
3 B 23 A 43 D
4 D 24 B 44 B
5 A 25 B 45 D
6 C 26 D 46 B
7 C 27 C 47 D
8 B 28 D 48 B
9 D 29 B 49 A
10 D 30 D 50 B
11 A 31 D 51 B
12 D 32 C 52 B
13 D 33 B 53 D
14 B 34 A 54 C
15 D 35 D 55 C
16 C 36 D 56 C
17 D 37 C 57 A
18 C 38 B 58 A
19 A 39 A 59 A
20 A 40 D 60 A

BIL. A 14
B 14
C 12
D 20