You are on page 1of 17

ANA MAKNA OPERASYONLARI

BRNC KISIM - EMNYET ( SAFETY)Bu kitabn amac; gerek anlamdaki bakm tutumun ilk ana hareket noktas; makine dairesinde
emniyetli almay temin etmektir. (safety in engine room).

Yukarda sz edilen makine dairesi emniyeti, tm makine personelinin, doal olarak
benimseyecekleri bir tutum olacaktr.

Temizlik:
Makine dairesi panyol salar (zgaralar) alt (sintineler), ve st, makine dairesi st
kaportasna kadar (sky light)- titizlik derecesinde temiz olmaldr. Ancak, temiz ve boyal olan makine
dairelerinde ya/yakt kaaklarn kolaylkla grebilirsiniz. Sintineleri beyaza boyal ok gemi grdm.
Trk Deniz Ticaretinde Kotu ve Yabanc bayrakl gemilerde. Gemiler limanda ykleme esnasnda -
demir, kmr, fosfat gibi dkme yklerde havaya karan bu yk tozlar, emici havalandrma fanlar ile
makine dairesine girer, son derece zararl olan bu yk tozlarndan korunmak iin:

Alc, verici fanlar stop edilir.
Sky light (st kaporta) ve dier kaplar skca kapatlr.
Super charger trbinlerin, hava emici filitreleri naylon veya branda
rtlr.
Elektrik kayna mmkn olduunca, makine atlyesinde yaplmaldr. Atlye dnda, makine
dairesinde kaynak yaplrken, etrafa yaylan kaynak apaklarndan, makine ve elektrik motorlarn
korumaldr.

Yangn:
Ana makine ve yardmc makinelerin stop edildikten hemen sonra (soumada krank
keyslerinin aldnda, ak alev, korumasz lamba veya elektrik kaynandan, karter infilak olabilir.)
Mmkn olduu kadar, alan makinelerin -bilhassa ana makine- stop edildikten en az yarm saat
sonra, karter kapaklar almaldr. -o da ok mecbur isek- Zira, karter ii soumadan, makine dairesi
souk havann, scak makine ii elemanlar ve ya buharlar ile temas son derecede sakncaldr.

Parlama noktalar (scakl)-(flash point)-, dk olan boyalar, boya inceltici tiner, gibi
maddelerle almada, ak alev, korumasz lamba ve elektrik kaynandan uzak durmaldr.

Tecrbelerimden:
Herhangi bir yerde elektrik kayna yaplrken, o yerin altnda, stnde ve yanlarnda, yanc,
parlayc maddelerin bulunmadna ok dikkat etmelidir. Bu tr dikkatsizlikler, birok gemi
yangnlarna sebebiyet vermitir. Ana makine ve yardmclarn, egzost boru izolasyonlarna,
akaryaktn szmas, bir mddet sonra izolasyonlarn, parlamalarna sebebiyet verir. zolasyon
yenilenmeli ve szntlar giderilmelidir.

Dzen tertip:
Btn takmlar, kolayca ulalabilecek yerlerde muntazam bir biimde bulundurulmaldr. Ana
makine ve yardmclarnn, zel takmlar vardr. Bunlar, byk bir titizlikle, makine dairesi st
alabandalarnda, etraflarna ekli izilerek nerede ve ne ie yarayaca da belirtilerek paslanmaya
kar yalanp, skca yerlerine tespit edilmelidir. Ana makine ar yedekleri: usulne uygun, zel
yerlerinde, skca bal olarak bulundurulmaldr.
Makine dairesi yrme yerlerini, kaymaya msait yal ve yrmeye engel tekil edecek durumda
bulundurulmamaldr.

Yedekler:
Ana makine ve yardmc dizellerin byk yedek paralar, kullanm yerlerinin yaknlarnda ve
makine dairesi kreyninin ulaabilecei yerlerde bulundurulmaldr. Yedekler, paslanmaya ve
darbelerden dolay hasarlanmalardan korunmaldr. Kullanlan yedekler, listelerden dlmeli ve yeni
sipariler yaplmaldr. Dikkat edilecek dier bir hususta; gerekli ve mmkn olduu kadar az miktarda
yedek stoku salanp, ar, l para yatrmna gidilmemelidir. Bugn, en ar yedekler dahi -ana
makine laynerleri- uak kargo ile istenilen yerlere ulatrlabilmektedir.

Iklandrma:
Makine dairesi mmkn olduu nispette klandrlmaldr. Yanm veya bozuk lambalar
yenilenmelidir. Seyyar lambalar; korumal, gz almamas ve n bir yere verilebilmesi asndan,
zerine satan yar bir muhafazann da montesi ile her an kullanma hazr durumda bulundurulmas,
makine dairesi sorumlularnn bir grevidir. Buna ilaveten skavenc ii layner portlarndan piston ve
piston ringlerin muayenesine de kullanlmak zere, uzunca bir tahta sopann ucuna monte edilmi
kk kuvvetli bir ampull k tertibi, gemilerde ska kullandmz imknlardr.

Don ve Ar Souktan Korunma:
Makine dairesinde, scaklk 20/25 derecenin altna dmemelidir. Bu itibarla, makine
dairesinde kalorifer stclar bulunur. Esasen, alan gemi seyirde iken, alan makineler, nispeten
makine dairesini scak tutar. Yukarda sylediklerimiz gemi, souk lkelerin limanlarnda bulunduu
srece dikkat edilmesi gereken husustur. Deneyimlerimde, kn, Kanada ve skandinav lkelerinde
bulunulduu zaman dikkat edilecek husustur. Sitim ile alan gverte st makinelerin, dona kar
hasarlanmamas iin, boru ve sitimli makinelerin silindirlerinde bulunan su, tamamen dreyn (boaltlr)
edilir veya devaml altrlarak, sitimin youup donmasna mani olunur. Buna dikkat edilmez ise,
sitim borular, makine silindirleri patlar.

zellikle Dikkat Edilmesi Gereken Tavsiyeler:
Ana makine ve yardmc dizellerin stop ve alma durumlarnda kaver st musluklarn
(cocks) aarken dikkatli olun, egzost gaz veya i yakt pskrmesinden korunun. Ana makine kaver
ve piston overollerinde yakt valfn (enjektr) skerken, piston kafas zerine yaktn dklmemesine
dikkat edin. Scak piston kafasna dklen yakt tutua bilir. Tazyik altnda olabilecek olan yerlerde
alrken, i basnc atmosfere itirak ettiren musluklar an ve ak brakn.

Dikkat Edilecek En Mhim Husus:
Ana makine ve yardmc dizellerin enjektr ayarlarnda, pskrme altnda elinizi veya
vcudunuzun herhangi bir yerini pskrme sahasndan uzak tutunuz. Yksek tazyik (250/300kg/cm
2
)
altnda yaplan bu ilemde, yakt (marine dizel- motorin) zerrelerinin deriyi delip kana karmas olaslk
dahilindedir. altm bir gemide,(Kastamonu ilep/nc makine zabitinin dikkatsizlii sonucu,
kanna motorin kart. Korkun aclar iinde kvranmaya balad. Allahtan limandaydk, ambulansla
hastaneye kaldrld.Ana Makine Karterine ve Silindir ine Girilmesi Hallerinde:
Ana makine altrma havasnn (30kg/cm
2
), stop valfnn ve distribtr hava valflarnn kapal
olmasna dikkat edin. Bu arada, torna ark makinesinin de ana makine torna ark dilisine angaje
(balantl), olduundan emin olun. Torna ark takldr kelepesinin ilk hareket koluna (air starting
handle), geirilmi durumda olacaktr. Bamza ok geldi, torna ark takl olmadan,
gemi pervanesinin-rhtm-bal durumlarda akntlardan veya yaknndan geen gemilerin
kard dalgalardan rhtma bal ve torna arka takl olmayan makinelerin pervanelerinin
dnd ok olaandr. Bu srada, makine iinde bulunan kiiler kazaya urayabilir.

Torna arkn Balanmas:
Torna ark (turning gear), ana makine volan dilisine balanmadan nce

lk hareket ana stop valfnn (air starting valve) kapal olmas.
Kaver endikeyter musluklarnn tam ak olmas.
Torna ark angajelidir kelepesinin ilk hareket koluna takl olmas.

Makine almasnda Emin Olmak:
Bakm tutum veya ana makinede bir para deiiminden sonra, ilk anlardaki makine
almasnda ok aratrc ve dikkatli olunmaldr. Bu aratrma bir sistem dahilinde yaplmaldr.

Ya ve soutma suyu basnlarnn, egzost hararetlerin normal olmas.
Karter ii havalandrmasndan ya buharlarnn gelmemesi.
Karter kapaklarndan karter iinin, dinleme borusu ile ses farkllklarnn tespiti

Tamirden Sonra lk altrmada Takp Edilecek Aratrma:
Ana makine tamirinden sonra, ilk 10/15 dakika almada. Ana makinenin etrafnda frdolay
dolaarak, her eyin yolunda gidip gitmediine dikkat edin. Bir saat ve tam ykle almada nelere
dikkat edileceini; "checks during running", alrken dikkat edilecek yerler ksmna baknz.

Ar altrma:
Ana makine ilk 30 dakika ar devirle altrlmal ve gereken gzlem yapldktan sonra ar
ar yol verilmelidir.

Vardiyalarda Tutum ve Vardiya Sonu Makine Jurnalini Doldurma:
Vardiyalarda her saat ba btn lm aletleri- manometreler, termometreler, filtre giri k
kayplarn gsteren su stunu cinsinden deerler, mhim elektrik motorlarn amper ekileri. Hasl
tm geyler bilinci bir biimde okunup, vardiya sonu makine jurnaline kaydedilmelidir.

KNC KISIM ANA MAKNE, LMANDA KEN BAKIM TUTUM

Bu ksmda anlatacaklarmz ana makine stop edildii zaman yaplmas gereken (check up),
kontroller, bakm tutumlardr. Bu ie balamadan evvel, makine personelinin, yapaca iler hakknda
tam bir bilgisi olmaldr. Buna gre yaplan iler eksiksiz ve anlalr biimde, makine jurnaline veya
bakm tutum cetveline kayt edilir. Mesela; yaplan iler makine alma saatlerine gre muhtelif
aralklarla olabilir. leride belirteceimiz "bakm tutum zaman aralklar", her bakmdan iyi durumda olan
bir ana makinenin yapmc firma tarafndan verilmi overol zamanlardr. kan arzalar ve alma
aksaklklar gz nne alnarak, listede belirtilen zaman aralklar daha da ksaltlabilir.

Aada belirtilen check up'lar (kontroller),byk bir tamirden ktktan sonra takip edilmesi gereken
sradr.


Checks (kontroller) 1 7 tamirden evvel;
Checks 8 -12 tamir esnasnda;
Checks 1318 tamirden sonra;

Kontrol -1 Yalama Yan Ak:

Yalama ya pompas alyor ve ya scak iken; krank keys kapaklarn ap kroshed, krank
pin ve ana yataklardan yan freely (rahat), bir biimde aktn gr. Kroshedlern alt yatak
deliklerinden akan yan ayn kalnlkta ve dikey olarak aktna bilhassa dikkat et. arpk akan yan,
yatak metalinin eriyerek ya kanallarn ve aknt deliklerini tkad anlamna gelir. Zincir
yalamasnda, dili yataklarn ve zincire ya pskrme boru deliklerinden yan, geldiine dikkat edin.
Krank keysin en st noktasnda bulunan gzlem, iesinden yan aktn grn. Piston kafas ya
soutma dn borularna, tek tek elde lamba, camn arkasna tutarak, yan ayn sratte ve gerekli
miktarlarda geldiini grn ve bu arada srast yataklarnda ya kontrollerini yapn. Piston ve yatak
overollarinden sonra bu, ya muayenelerini makineyi altrmadan evvel muhakkak yapn.

Kontrol-2 Krank Keys Ya Toplanma Yerinin Kontrol:

Ya pompasn stop ettikten sonra, krank keys altn, yatak metal (white metal), paralarnn
bulunmadn aratrn. Kopmu yatak metalleri, yatak arzalarn belirtir. Hangi yataklardan geldiini
muhakkak aratrn bulun ve arzay giderin. Kopmu metaller umumiyetle bulunduu yerlerin
yataklarndan gelmi olabilir. Kroshet , kroshet gayt, krank, ana ve srast yataklarn klerenslerine bakn.

Kontrol-3 Filtreler:

Btn filtreleri (otomatik alan filtreler dahil), ap temizleyin.

Kontrol-4 Portlardan Liner Piston Muayenesi:

Scavange ( supercharge havas ), manifoldlar, piston altlar sprme havas mahalleri
(yerleri), sludge (yakt/ya karm amur)'dan temizlenip ieriye girilebilecek duruma getirilir.
Yukarda da belirttiimiz gibi -bir sopann ucunda kk kuvvetli lamba- ile, ana makine, torna arka
takl dndrlerek, pistonlar, segmanlar, linerler, piston rotlar, aada belirtilen gzlem
deerlendirmelerine gre kontrol edilir:

ok nemli: Bu kontroller sresince, sistem yalama ya, ceket ve piston kafas soutma
suyu ve yakt pompalar devrede tutulur. Silindir su, piston kafas ya ve enjektr yakt kaaklar varsa
grlr.

-Silindir yalamalarnn yeterli olduunu, piston yzeylerinin hafif yal olmas ile anlarz. Fazla
miktarda silindir ya, kurumlaarak segmanlarn yuvada tutmasna sebebiyet verir. Fazla bulunan
silindir ya azar azar azaltlr. Burada dikkat edilecek husus; her miktar azaltmasndan sonra ilk
limanda pistonun yzeyi kontrol edilir.

Dikkat: Standart Silindir Ya Harcam- 0.80 Gr/Bhp/Saat

- Segmanlar, sert bir aa sap ile portlardan itilerek yerlerinde serbest olduklar anlalr.
Tutmu veya krk grlen piston ringler, limandan sefere kmadan nce piston overolu ile yenilenir.
(Silindir, piston ve ringler ksmna baknz).

Kontrol-5 Krank aft:

Gemi limanda - yzer vaziyette. Kuru havuzda deil iken, krank aft deflection ve ana
yatak "bridge gauge" lleri alnr. (yataklar-ana yataklarn layna alnmas bahsine bakn).

Kontrol-6 Yalama Ya Numunesi:

Sistem ya (ana makinede dolaan yatak ve piston kafas soutma ya), numune alnp her
ayda bir muayene ettirilir.

Kontrol-7 Superchargers Gaz Trbinleri:

Gaz trbinlerin kontrollerini hemen her frsatta yapmaldr. Baklacak olan hususlar aada
sraland gibidir:

- Supercarcerin gaz taraf (trbin), keysin byk su mahalli ve gaz taraf kapaklar vardr, bunlarn
hepsinin alarak su mahalli kr kontrolleri yaplr. Krlar el raspas ile temizlenir. Korozyona kar
tutyalar konmusa eriyenler yenilenir.
- Yamurlu havalarda ve egzost gaz kazannn boru karmalarnda gaz trbini gaz k keysinin
altna sularn toplanp korozyon yapmalarna mani olmak zere gaz taraf en alt keysin musluu liman
durularnda ak braklr.
- Supercarcer trbinine egzost gazlarnn giriinde zgara bulunur. Bu zgaralarn (kafes), ak
olmasna dikkat edilir. Krk piston segmanlar buraya gelip taklr -trbin kanatlarn korumak amac-
kafesler taklm krk piston segmanlarndan ve kurumdan temizlenmelidir.
- Trbinin hava kompresr taraf hava filtreleri, hava giri, k basn dmn gsteren "U" borusu
su stunun kitapta gsterilen deerden fazla ise hava filtresi temizlenir.
- Hava kulerinin deniz suyu taraf, kk kapaklar alarak borularn azlarndaki midye ve dier
birikintiler temizlenir. cap ederse (egzost hararetleri yksek ise), her boru, bir ubuk ile tomar edilir.
- Hava kuleri, hava taraf zel temizleme sistemi ile kimyevi olarak temizlenir.
- ok nemli: Gaz trbini yatak yalamalar rotora bal pompalar ile yaplyorsa, ilk altrmada
trbin ve blover taraf pompalarn ya bastklarn grmelisiniz. Hava yapp kap yapamaz. Bu
durumda el yadanl ile priming (kap) yaptrlr.

Graviti ile yalamada (yukarda ya tankndan) burada dikkat edilecek husus, souk lkelerde,
graviti ya tanknn stmasn ap tank yann en az 35/40 derece snmasn salamaktr. Bamza
gelen bir hadise: Kanada Montrealde, darda -25 derecede kalkmzda gaz trbinleri graviti
ya tanknn stlmamas hatas, kalkmzdan bir mddet sonra supercarcerin yataklar
sarmasna neden oldu. Tekrar kalktmz yere gelip yataklar yeniledik. Allahtan bir takm
yedek yataklarmz vard. Yataklarn yansebebi, makine dairesinin souk olmas ve de yan
stlmamas. Souk yan viskozitesinin ykselmesi ve dolays ile akkanlnn azalarak,
yalamay iyiyapamamas yataklarn sarmasna sebebiyet verdi.

Kontrol-8 Civata ve Somunlar:

Ana makine silindir bloklarn yukardan aaya bed plate 'e kadar (freymlerin oturduu yer)
balayan uzun civatalara tayrods denir. Bunlarn zaman zaman hidrolik zel aparat ile bos olup
olmadklar kontrol edilir. Pratik olarak kontrolleri, seyir esnasnda, ana makine alrken,
"0,02/0,01mm fileri yukarda tayrod somunun oturduu kursu ile tayrod somunu arasna gezdirerek;
filer giriyorsa somun botur. lk frsatta, yeni batan, hidrolik sklmaya ihtiya vardr. Faundeysnn,
makine dairesi pleytine oturtulmas ve layna alnmas coklarla ve faundeysin cvatalar ile yaplr. En
altta ,ana makine etrafnda ki (sancak/iskele) sintine panyol salar alnr. Faundeysn civatalarnn
bulunduu gzler, iyice temizlenir. Coklarn - elik dkm Ortas faundeysn civatann geeceinden
daha byk delikli, alt ve st taban pleytli -, bo olup olmadklar ar bir ekile yoklanr. Bosa,
coklar alnlarna ekile vurularak, oturtulur ve cvatas, altta kontra tutularak stten sklr. Faundeysn
cvatalarnn eksiksiz frdolay sk durumda olmas, ok nemlidir. ounlukla bos olmalar halinde,
makinede alrken sarsntlara ve ana makinenin layndan kmasna sebebiyet verir.

Kontrol-9 Ana Makine Zincir Donanm:

Man - B&W makinelerde - instruction book'unu Trkeye evirdiimiz makine tipi-, karter ii
dililerin almas zincir donanm ile gerekleir. Sulzer makinelerde bu, dili tertibat ile yaplr. Zincir
donanmn baklalar tek tek gzden geirilir. Bakla makaralarnn anmalar, zerlerindeki
parlaklklarn olmay ile anlalr. Yaplacak i ok fazla anma varsa, dilileri zedeleyebilir. Bu
durumda o bakla yenilenir. Zincirlerin boluklarna, kitabn tarifi zere baklr. Fazla ise, kitabn anlatt
ekilde boluk alnr. Zincirlerin, alrken, makine keysine arpp hasarlanmamalar iin, zincirin
getii makine keysine monte edilmi sert lastikten pabular vardr. Hasarlananlar yenilenmeli.

Kontrol-10 Dreynler, Ya, Su ve Yakt Kaaklar:

Ana makine kapaklarnda ve dier yerlerde ki ya ,su ve yakt szntlar giderilmelidir. Ana
makinede dreyn ve karter ii havalandrma borularnn ak olduuna dikkat edin.
Kontrol-11 Pnmatik Valflar:

lk hareket altrma havas borularnn dreyn valflar alp su dreyn edilmeli. Hava stop ve
master valflar nstruction kitabnn talimat gibi yalanmaldr. Hava filtreleri temizlenmeli. Ana stop ve
master valflarn yalanmalarna dikkat etmeli. Manevradan ok evvel yalanmal. Zira
ya tamamen valf cidarlarna iyice svanmamsa ilk harekette, ya buharlar hava ile kararak,
patlama yapabilir. Bunun iin manevradan ok evvel yalamay yap.

Kontrol-12 Sump Tank Ana Makine Double Bottom Ya Tank:

Byk dizellerde ana makine sistem ya (yalama ya), double bottom tankta depolanr.
Buradan yalama ya pompas ya muhtelif yataklara ve B&W dizellerde piston kafasn da
soutarak, kartere dklr ve buradan sump tanka iner. Bu tank, senede bir veya iki senede bir alp
temizlenmelidir.

Temizlik aada belirtildii gibi yaplr:

- Sump tankn ya (byk dizellerde (15 ila 30 ton), yukar dinlendirme tankna baslr.
- Dinlendirme tankndaki ya, ya separatr ile 75/80 dereceye kadar stlarak ayn tankta, tanktan
tanka en az 2/3 gn separe edilir.
- Sump tank alarak, iinde sludge (ya amurlar), varsa temizlenir. Sump tank cidarlar ve tavan
pasl ise pastan arnr. erisi ok titizlikle kurutulur ve yksek tanktaki ya double bottum tankna
aktarlr. Genellikle, sump tanktaki ya miktar tankn %75 kapasitesi nispetinde ya ile dolu
bulundurulur. Trk deniz ticaretinde bu tutuma pek itibar edilmez. Gemi sahibi, bu kadar paray
niye yaa yatraym der. ok yanl bir tutumdur. Az ya konarak, yan ok sk devri daim
edilmesi ile hava ile temas artar ve oksidasyon olay geliir. Birde ok sert havalarda, hele
gemi de bo ise seyirdim ve yalpalarda ya pompas, hava yaparak ana makine yalamasn
tehlikeye sokabiliriz.

Dikkat: Yedek double bottom ya tank bir deiimlik olarak, dolu bulundurulmaldr.

Kontrol-13 Flushing ( Emercensi Temizlik):

Ana makine karterine her hangi bir ekilde toz , kum veya dkme yk tozlar girebilir. Bu
durumda yaplacak i, sump tank yukar tanka basmak ve karter iini tozlardan temizlemek.

Kontrol-14 Piston Rodlar:

Ana makine uzun bir sure almadan duracaksa, piston rodlar yalama ya ile iyice svanr
ve ana makine haftada bir 5/10 dakika torna ark edilir.

Kontrol-15 Torna ark:

Ana makine yalama ya pompasn devreye alp, torna ark ile birka devir yaparak,
yalama yann, makinenin her tarafndan normal olarak geldiini gr.Kontrol-16 Turbocarcerler:

Kontrol - 7'de anlatlanlarn (turbocarcer), tam olarak yapldndan emin olunuz.

Kontrol-17 Silindir Yalamalar:

Silindir yalama nitelerini el ile altrarak, her silindirin yalamasnn yapldndan emin
olunuz. Bu arada, silindir yalamas, pompa k ve silindire giri borularnn ya karmadn
grnz. Silindir yalamasnn, silindirlere yan gittiini, camlarn iindeki, kk bilyelerin her basta
yukar aa oynamasndan anlalr.

Kontrol- 18 Manevra Donanm:

Tm manevra kollarnn balantlarn kontrol et ve yala.

Pompa gaz kollarnn serbeste hareket ettiini el ile iterek kontrol et ana makine laynnda,
ana yataklar ile bir ilem yapldysa; kontrol 1,2 ve 5 maddelerindeki ilemleri tekrarla.

Overhaul (Bakm Tutum) alma Saatleri Aralklar:

Aadaki liste ana makinenin belli bal aksamnn alma bakm tutum saatlerini belirler.
alma saati aralklar makinenin kullanl ve mekanik durumlarna baldr. Demek oluyor ki
overhaul saatleri, genellikle makinenin alma artlarna ve geminin seyir artlarna baldr.

Saatler
Yeni makine normal alma
1 - Scavange mahallerini amurdan temizle 1,000 1,000

2 - Enjektrlerin overolu ve ayarlar. 1,000 2,000
- 3,000

3 - Piston ring ve laynerlerin scavange
Mahalli portlarndan kontrol. 500 2,000

4 - Egzost valflarn overolu. 2,000 3,000 - 4,000
Klerens ayarlar.

5 - Yalama ya klarn kontrol.
Krank keys ii yataklar ve ya pskrme
borular. 1,000 2,000

6 - Krank aftn deflection' llerini al. 1,000 4,000

7 - Kem aftn zincirlerini, dililerini 500
Ve lastik takoz yataklarn, Kontrol 500
et. Gerekirse zinciri ger. 500 4,000
Zincir gerdirme bahsine baknz.

8 - Kroshed yataklar. Klerenslere baknz. 1,000 4,000

9 - Krank keys ii cvata ve somun laka
eki muayenesi yap. Ayni zamanda tayrodlarn
da kontroln yap. Gerekirse boluklar al. 1,000 4,000

10-Bedpleyte oklar ve oklar tutan
Cvatalar kontrol et. Gerekiyorsa sk. 1,000 - 1,500 4,000-6,000

11-Manevra donanmnn kontrol. 1,000 4,000

12-Ceket tatl su kulerlerinin deniz suyu
tarafn, kapaklan ap borular ile. 4,000 4,000

13- Ya kulerinin deniz suyu tarafn temizle. 4,000 4,000

14- Hava kuleri. Hava ve deniz suyu taraf. 4,000 4,000 - 8,000 not;
tecrbelerime gre hava kulerin
Dnz.suyu taraf her 1,000 saatte
Kk kapaklar alp kontrol edilmeli
hava taraf her 2,000 saatte

15- Ana, krank ve srast yatak klerenslerine bak. 1,000 4,000

16-Tayrotlar hidrolikle tekrar skn. 1,000 8,000

17- lk hareket valflarn overol edin. 2,000 8,000

18- Pistonlar, staffin boks ile birlikte
Overol ediniz, piston rot boaz patentleri. 2,000 6.000 - 8,000

19- Turbocarcer yataklarn yenileyin. 4,000 8,000

20- lk hareket donanm. Master valf, distribtr,
Stop piston valf ve fren silindirin overolu. 8,000 8,000

21- Kaver safety valflar. Krank keys
Kapaklar relief valflar overolu. 8,000 8,000

22- Kroshet yataklarn a kontrol et. 8,000 16,000

23- Yalama ya sump tank. A temizle. 8,000 8,000

24- Ana, krank ve srast yataklar a kontrol et.
Ana yataklardan, bridge gey lleri al. 32,000 32,000

25- Silindir yalama nitesini overol et. 16,000 16,000

26-Silindir kaveri iinin (su mahalli)
kr temizlii. 32,000

27-Kemaft kaplinin balama civatalarna bak. 4,000

28-Turbocarcer egzost giri elik kafesine bak. 4,000 - 8,000

29-Woodward gavernorun yan deitir. 4,000

N KISIM ANA MAKNE ALIIRKEN KONTROL

Bu ksm, ana makinenin hemen almadan sonra, ana makineye yol vermede ve normal
almas hallerinde kontrolleri kapsayacaktr. Burada, makinenin bir mddet tamir iin servis d
kaldn ve tamirden sonra, ksm 2'de ki kontrollerin geirilmi olduu kabul edilmelidir. mcelikle,
gemi rhtmda iken ana makine testi yaplmadr. Bunun iin aadaki u art yerine getirilmelidir:

- Liman otoritelerine, rhtmda test yaplacan bildirin.
- Gemiyi rhtma balayan halatlar takviye edin.
- Test sresince kpr stnde gzc bulundurun. Aada bildirilen kontroller srasna gre
yaplmaldr.

Kontrol 21/28 - Bu kontroller, rhtmda yaplan tamirlerden sonra ak denize kmadan nce yaplan
kontrollerdir.
Kontrol 29/30 - Bu kontroller, ak denizde, ana makinede yaplm olan tamirlere gre hareket edilir.
Kontrol 31/34 -Bu kontroller, ana makineye yol verdikten sonra zaman zaman yaplacak olan
kontrollerdir.

Rhtmda Yaplan Makine Kontrolleri:

Kontrol 21. Kpr zerinden makineye kumanda telgraf ile pek ar yol ileri/geri manevras
yaptrlr.

Kontrol 22. Makinenin bu pek ar (dead slow) ileri, geri almas esnasnda turbo chargerlerin
almasna; yatak yalamalarna, genel almasna (sarsnt) baknz.

Kontrol 23. Burmeister makinelerde, piston kafas ya soutmasnn kn camlardan gzetleyin.

Kontrol 24. Btn silindirlerin atelediinden emin olun.

Kontrol 25. Btn enjektrlerin (fuel valve), altn grn.

Kontrol 26. lk hareket valflarn karmadndan emin olun. Karan valfn borusu, egzost
gazlarndan snr. Byle ar snan varsa; limandan kmadan evvel, yedei ile deitirin.

Kontrol 27. Makine almas iin, her eyin normal olduundan emin ol. Enjektr soutmas -servis
/setling tanklarnn dolu- ya separatrnn en az 8 saat evvelinden altrlm olduuna gavernor
ya ve gavernor Amplifierin kumanda ettiini grn.

Kontrol 28. Silindir yalamalar. Silindir yalama nitelerin, silindir ya ile dolu olduuna dikkat edin.
Silindir yalar, sistem yandan farkldr. Alkali dereceleri daha yksektir. Sistem yan alkali deeri "
10 " ise, silindir yan alkali deeri " 50 " dir.

Kontrol 29. Limandan ktktan sonra, sras ile yaplacak iler: Yataklarda veya dier karter iinde
tamirler yaplmsa, 15/30 dakika ar yolla (slow speed), seyredilir. Yaplan harici kontrollerden sonra
ar ar half speed (yarm yolla), bir saat gidilir. Bir saat sonra durdurulur. Karter kapaklar alr,
btn yataklar, el ile kontrol edilir. Isnp snmadklarna baklr. Service speed (verilebilecek tam yol -
full away), bu ekilde bir saat seyirden sonra tekrar stop edilir. Ayn kontroller yaplr. Dikkat! Arzalar,
ar yol, yarm yol'da kendini belli etmeyebilir. Tam yolda snmalar veya vuruntular ortaya kabilir.
Bilhassa yalama yann her tarafa gittiinden emin olun. Kroshed yataklarnda yan, yatan alt
deliklerinden muntazaman dik bir ekilde dkldn grn.

Kontrol 30. Yeni layner, konulmusa, "running in perod" (rodaj) iin, tam yola gemeden evvel 12
saat, tam yolun %75 verilerek makine altrlmal. Bu arada, yenilenen silindirin, silindir ya oran,
running in period iin %150 arttrlmaldr.

Kontrol 31. Cam shaft, ara shaft yataklar ve turbochargerlerin ba/k (trbin/blower), yatak
yalanmalarna ve trbinin sarsntsz altna dikkat et.

Kontrol 32. Thrust yataklarn kontrol et. Srast gezinti llmesi geyci varsa oku.

Kontrol 33. Oil mist detector. Karter ii, ya buharlar alarm. Makine karter ii bu cihazla
donanmsa, cihazn her vardiyada kontrol arttr. Bu ok basit olup, cihazn zerinde belirtildii gibi
yaplmaldr.

Kontrol 34. Ana makine her silindirinden endikeyter diyagramlar alnarak standart diyagram ekilleri
ile kyaslanp, hata aranmaldr. G hesaplanp "specific consumption" beygir gc saat bana
harcama. Silindirler aras g blm (farkllk 25 bhp-brake horse power), gememeli ve pmax'lar
istenilen deerde olmaldr.


DRDNC KISIM. ALITIRMA (OPERATON)

NORMAL ARTLAR ALTINDA ANA MAKNEY ALITIRMAYA HAZIRLAMA.

1. Torna ark makineden ayr. Kontrol emniyet sisteminde torna arkn "out" durumunda kilitlendiini
gr.

2. lk hareket hava sisteminde biriken suyu blf et. lk hareket valflarn haricen yala. lk hareket hava
valfna ya ektirmeyi, daha nceden yap. Havann ya buharlar ile karp patlamaya mani olmak
iin.

3. Pnmatik sistemle (otomatik kpr zerinden),ilk hareket salanyorsa sistemdeki suyu blf edin.

4. Yalama ya pompasn aada ki sistemler iin altr.

4.1 Ana makine iin
4.2 Turbochargerler iin
4.3 Cam shaft iin
4.4 Gavernor amplifier ( gavernor glendirici ya) iin ya basncn ve ya akn gzleme
camlarndan gr.

5. Silindir yalama nitelerin ve silindir besleme ya tanknn doru ya (silindir ya), ile dolu
olduuna dikkat et. Silindir ya nitelerinin kolunu el ile altrarak her silindirin btn yalama
nozullarna yan gittiine emin ol.

6. Ana makine soutma suyu pompasn altr. Pompa basncna bak.

7. Manevra kollarn yala.

8. Ana makine fuel oil booster pompasn ve fuel valve enjektr nozzle(atomayzer) soutma pompasn
altr.

9. Enjektrlerin havalarn kar.

10. Ana makineyi, seyire kmadan evvel, ileri ve geri olarak endikeyter musluklar ak, dead slow
altr. Her hangi bir pistonun zerinde birikmi, yakt(enjektor karabilir) veya su/yakt(nozzle
sogutmas) bulunabilir, bu suretle biriken dar atlarak kaver atlamas nlenir. Bir kiinin yukarda
bulunarak, hangi silindirden yakt/su geldiinin bilinmesi ve ona gre tedbir alnmas gerekir.
Sefere kalkmadan evvel, makineyi tecrbe etmek (yukarda anlatld gibi) arttr. Bu
kalkmadan evvel yarm saat iinde olmaldr.

11. Endikeyter musluklarn kapat. Kpr stne makine tamam telgraf bildir.

12. Makine manevralarnn kpr stnden yaplmas durumlarnda; makine konsolu zerinde ki
manevra kolu, istenilen gaz limitinde tutulur. Kpr st bu konumdan daha fazla yol veremez.Limana Gelmeden Evvel Hazrlk:

Manevraya balamadan en az bir saat evvel, ar yakttan ince yakta (marine diesel),
gemelidir. lk hareket hava devresinin birikmi sularn dreyn etmek olmaldr. Manevra bitimi (finished
with engine) sonras yaplacak iler:

1 - lk hareket hava ana stop valfi kapat.
2 - Ana makine sistem ya, enjektr soutma ve ana makine soutma suyu pompalar en az yarm
saat devrede kalmaldr. (Piston kafas ve enjektr nozzle'larnn kurum balamamas iin.)
3 - Turbochargerlerin tabii draft ile ( egzost borusunun tabii ekimi), makine durduu halde dnme
ihtimali vardr. Bunun iin, mmknse egzost k damperi kapatlr. Veya graviti ile yalamada
yalama ya pompas stop edilmez.

ANA MAKNEY AIR YAKITLA ALITIRMA (RUNNING ON HEAVY FUEL)

Yaktn Ana Makineye Verilmeden Evvel Separatrlerde Temizlenmesi:
Denizde ve karada diesel makinelerinin ar yaktla altrlmasnda dikkat edilecek en mhim
husus: ar yaktn servis tankna giriine kadar olan - prifier/clarifier - operasyonlarnn ok iyi ve
bilinli olarak yaplmasdr. Makinenin mrn arttracak olan bu olay aada B&W diesel yapmc
firma instruction book adl kitaptan yararlanarak bu hususta tecrbelerimi de katarak anlatmaya
altm.

Gemilerde kullanlan ar yaktn (0.93/0.98 gr/cm
3
zgl arlk), rafinerilerden
temizlenmemi olarak gelen bu yaktn iinde, pas, kum, katalist artklar, -ham petroln son
kalntlarn ayrmak iin kullanlan maddeler.- deniz suyu vesaire Btn bunlarn yakttan servis
tankna gitmeden nce temizlenmesi gerekir. Centrufuge metodu kullanarak separatrlerde bu kat ve
sv maddeler ayrlr. Gemilerde umumiyetle adet ar yakt seperatrleri bulunur.

Sentrifuj Esnasnda Dikkat Edilecek Hususlar:

Gemilere verilen ar yaktn viskozitesi (akkanl), genellikle 1500/3500 saniye redwood
NO.1'dir. Settling tankta 40/50C stlan yakt, separatre (purfayr) gelmeden evvel 80/90 dereceye
kadar stlr. Purfayr olarak alan ilk separatrde su ve kat maddeler ayrr. Separe esnasnda,
separatr alc valf mmkn olduunca az miktarda ar yakt separesine ayarlanr. Bu surette iyi
separe yaplabilir. Makinenin harcama miktar bu az yakt separesine gre ok fazla ise, ikinci bir
separatr paralel altrlarak devreye sokulur. Esas gaye separatrlerin 24 saat alarak(temizleme
zaman dahil), servis tankn beslemesidir. Baz hallerde, purifayr, klarifayr ile seri halinde altrlr.
Purifayr suyu ve amuru ayrr, klarifayr ise sadece kat maddeleri ayrr. yi temizlenmemi ar yakt,
yakt pompa ve enjektr elemanlarnda anma yapar. Bu da tam yanmay etkileyerek, egzost valf
sitleri ve layner anmalarna ve turbocarcerlerin trbin kanatlarn karbon birikmesine sebep
olur.

Yakt Pompalarna Gelmeden Evvel Yakt Istma (Preheating):
Ar yakt iyi atomize edebilmek iin stmak gerekir. Yazya ilave olarak greceiniz
preheating tablosunda, 1500 R1 saniyelik yaktn iyi atomize olabilmesi iin, 108/110C stmamz
gerekir, bu da 70/85 saniye R1 yapar. 3500 saniyelik bir ar yakt, tabloda bildirilen stma
derece120C'dir. En fazla 135 C derecedir, bunun stne klmamas tavsiye edilir. Zira bu derecenin
zerinde, ar yaktn iindeki asfalt ayrp makinede tehlikeli sorunlar yaratr.

alrken Ar Yakta evirme:

Yntem: Ana makine diesel oil ile alyor ve biz ar yakta gemek istiyoruz. Takip edilecek
usul u ekilde olmaldr:

- Desel oil (marine diesel- viskozitesi dk 30/40 saniye) yani stmadan ana makinede
kullanabiliyoruz. Bu durumda, servis tanknda 75 C'ye kadar stlm ar yakt aniden, souk alan
ana makine pompa ve enjektrlerine gnderemeyiz. Gnderirsek, pompa elemanlar - barrel/plancer
kazklar-, bunun iin yakt hiterinden geen motorini ar ar strz. Dakikada 2Carttrarak. 60C'ye
kadar motorini strz. Yakt pompalarna elimizi dedirdiimiz zaman bir mddet elimizi zerinde
tutabilmeliyiz. Bundan sonra, servis tanknda 75ye kadar stlm ar yakt, deitirme (change
over) marka valf vastas ile ana makineye verilmi olur. Bu srada ana makine gc 3/4'e drlr
ve hem ar yakt, ar ar stlarak ( 2C'e dakikada), ar yaktn ka dereceye kadar stlmasn,
preheating chart (stma cetveli) okuyarak gereken dereceye strz. Veya otomatik viskozimetre varsa,
istediimiz viskozimetreye gre ayarlarz. Mesela, elimizdeki cetvele gre, 1500 saniye redwood N0.1
viskozitede yakt varsa, 108 C'ye kadar stmamz gerekir. 3500 saniyelik yakt olursa yine
cetvelden, 122C bulunur. Ar yaktn viskozitesini, bunker aldmz firma, gemiye teslim faturasnda
bildirir.

alr Durumda Ar Yakttan Motorine Gemek:
Ana makine ar yaktla alyor ve ar yaktn, yakt pompasna giri scakl, mesela, 1500
saniyelik yaktta, 108C'ise yakt hiterinin sitimi kapatlarak, ar ar yaktn scakl 75C'ye kadar
drlr. Bu arada, ana makine 3/4 gce indirilir ( yani 105 devir dakikada alyorsa, 80 devire
drlr),ve deitirme valf motorine evrilir.

BENC KISIM ENDKEYTER DAGRAMI ALMA VE DEERLENDRME

ok mhim. Ayda en az iki defa, ana makineden diyagram alnarak geminin ilk tesliminde,
seyir tecrbelerinde veya "shop trial" fabrika tecrbelerinde alnm olan deerlerle karlatrma
yapma, makinenin ekonomik almadaki durumunu belirler. Alnm olan standart deerlerden
sapmalar varsa gidermek, elinizdeki makinenin ekonomik almasn salamada yapacanz balca
ilem olacaktr.

Indcator'n Bakm (Endikatr Diyagramn Bakm):

Ana makineden alnacak olan g diyagramnn shhatli ve doruya yakn olabilmesi iin,
endikeyter diyagramnn iyi durumda olmasna baldr.

1 - Endikeyter diyagram pistonunun, alt laynerin iinde bo olmamas. Laynerin altn
parmanzla kapadnz zaman, pistonun kendi arl ile aaya inmemesi, piston ve silindirin
anmam olduunu gsterir. Boluk varsa yedekleri ile deitirin.

2 - Diyagram izecek kalem mekanizmasnn, balantlarnn bo olmamas endikeyterin muhtelif
llerde yaylar vardr; 0.8mm - 0.7mm 1.0mm -1.10mm. 0.8mm yay genellikle gemi
makinelerinin dizellerinde diyagram yay olarak kullanlr. Bunun kendi cetveli vardr. 0.8 mmcetveli.
0.8mm cetveli yoksa normal 10 mm = 1 cm cetveli kullanlp, bulunan deerler 0.8 ile arplr.
Diyagram lmlerinde basn (kompr./yanma) 0.8 mm =1kg olarak alnr. Strok 0.8
mm cetvel ile llr veya normal cetvel ile llp 0.8 ile arplr,

Endikeyter diyagramn kullanmadan nce yaplacak iler:

- Piston ve silindirini, silindir ya ile hafife yala.
- Yay vira edip, yayn st civatasn yay tutan bilyaya iyice vira edin
- Endikeyter aleti el scaklnda olmaldr. Mesela, endikeyter kullanmadan nce ana makine
kaverinin zerinde bir ka dakika bekletin.
- Endikeyter kadn, Endikeyter tamburuna geiriniz. Kd izecek olan kalemi o ekilde
ayarlaynz ki bir bastrmada grnr biimde izecek olsun. Eliniz ile tambur sicimini tam evirerek,
atmosfer hattn izin.
- Her diyagram alnmasndan sonra, diyagram sokulup piston ve silindir temiz bir bezle temizlenip
tekrar yalanmaldr,
- Eer endikeyter ksa bir zamanda ok snyorsa; piston ve silindir, egzost gazlar ile siyahlanmsa,
piston karyor demektir. Piston ve layner yenilenmelidir. Kalem ve mekanizmas ince ya ile
yalanmaldr.

Kaver zerinde Endikeyter Musluu:

Ana makinede kaver zerinde bulunan endikeyter musluu iki maksat iin kullanlr:

- lk altrmada piston kafas zerinde birikmi, yakt, su gibi maddelerin dar atlmasnda
- Endikeyter diyagramnn, musluun dili ksmna vira edilerek, makine alrken, g diyagramnn
alnmasnda
- Ana makine stoplarnda ve limanda endikeyter musluklar ak tutularak ana makinenin torna ark ile
rahat dnmesinde

Ana makine alma esnasnda, musluun iinde ve muslua giden yolda egzost gazlarndan
kurum birikmesi olur. Bunun nne gemek iin, makine alrken, musluk ksmen alarak iindeki
birikmi maddeler dar atlr. Musluun almas bir iki yanma strokunda ksmen olmaldr,

Endikeyter Aletini Muslua Balama:

- Endikeyter aleti muslua o ekilde balanmaldr ki endikeyter ipi, hareket eden endikeyter
ubuuna kancaland zaman, paralel olarak aa, yukar hareket etmelidir.
- Endikeyter ipi makaradan gemede tam bir teet tekil etmelidir. Yani doksan derece.
- Endikeyter tamburunun tam bir dn takntsz olmaldr. Aksi halde endikeyter diyagram strok
sonlarnda kesintili kar.
- Endikeyter ipinin kancas o ekilde ayarlanmaldr ki izilecek olan diyagram, kadn tam ortasna
gelsin. Bu ekilde ip her zaman gergin tutulmu olur.

Endikeyter Aletini altrma ve Diyagram Alma:
1. Endikeyter muslua bal ve musluk kapal. Atmosfer hattn, kaleme basl olarak tamburun 2/3
dnmesinde iz.
2. Endikeyter musluunu a. Kaleme hafif bastrarak tamburun 2/3 dnmesinde g diyagramn iz.
Endikeyter musluunu kapa. ekil 4.
3. Endikeyter ipinin kancasn ubuktan kurtar. Ak diyagram almada dikkat edilecek hususlar.

- Endikeyter musluunu a - kalemin hareketini takip et - kalem yukar doru karken ipi elinizle ekip
ayn anda kaleme bas. Bu ekilde kompresyon ve yanma zamanlamas ve basnlarn ak
diyagramn izmi olursunuz. Bu i deneyim isteyen bir operasyondur. Zamanla makine zabitleri bu
ileme alrlar. ekil 4.

Endikeyter Kemlerin Ayarlanmas: Endikatr aletine hareket veren endikator mekanizmas, drama
bal olan ip vastas ile ana makine g pistonunun alt ve st stroklarn izer. Bu hareketlilii, ana
kem safta monte edilmi, her bir silindire ait endikatr kemi vastas ile grr. Endikatr diyagramna
hareket veren mekanizmann ve dolays ile endikatr keminin, ait olduu ana makine g pistonunun
alt ve st stroklarna tam uyum salayabilmesi arttr. Aksi halde alnan diyagramlar yanl lmler
verir. Endikatr kemlerinin tam ayarlarnda olup olmadklar, yalnzca kompresyon diyagramlar
alnarak anlalr. Kompresyon diyagram alnacak olan pistonun yakt pompasnn miktar ayar ubuu
"0"a getirilir. kacak olan diyagram, yalnzca havann compresyon ve expansion izgileridir. Bu
izgilerin - eer diyagram kemi ayarnda ise - st ste olmas gerekir.
ekil 1,2,3.

ekil 2de kompresyon diyagram yanltr. nk kompres ve expansion izgileri st ste gelmiyor.
Yaplacak s ekil 1de "z" kadar miktara gre endikatr keminin kaydrlmasdr. ekil (l)'de z = 1mm
kem ok istikametinde - geminin kndan baktmza gre- " 2mm " kaydrlmaldr. ekil ( 3 ), tam
ayarl endikatr diyagram ile alnan kompres erilerini gsterir. izgiler st ste.
Gemilerde Bizler, Daha Pratik Yntemler Kullanrz:

Kem ayarlamalar ile istediimiz; izgilerin st ste gelmesini yapamayacaksak izgiler
arasndaki yzeyi, bulunan yzey alandan karrz. Bu demektir ki, bulunan alan, tam ayarl bir
endikatr kemi ile alnacak olan alandan kardmz miktar kadar fazladr. ekil(4). Ana makineden
alnan kapal ve ak diyagramlar gsteriyor.
Alnan Diyagramlarda Hatalarn Okunmas:
Genellikle alnan diyagramlarda, normal diyagramlara gre tipik sapmalar: aada ekil 5 ten 10 'a
kadar olan diyagramlarda gsterilmitir. ekil (5).
Endikatr ipinde veya endikatr hareket mekanizmasnda titreim var. p gergin deil hareket
mekanizmasnn ubuu gaydnda tutuk alyor. pi ger. Mekanizmay yala. Burada ak diyagram
iyi alnm.
ekil (6) ve (7).


ekil 6 ipin uzunluu ksa. st l durum izilmemi. ekil 7. p, yanl uzunlukta. Alt l nokta
izilmemi. Her iki diyagramda da, tambur tam dnmeyip, sonlarda vuruntu yapyor. p ya ksa veya
uzun tutulmu.
ekil (8). Endikatr pistonu silindir iinde tutuk alyor. Bu durumda diyagram fazla alan gsterir.
Tutuk alma yanlz, expansion erisinde olsayd ana makine yanma odasnda gazlarn titreimleri
veya endikatr diyagram silindirinde boluk olarak anlalrd.
ekil (9)
Yay ok yumuak. Endikatr pistonu silindirin stne vuruyor. Daha gl yay ile deitiriniz.
Yani: mesela 0.8mm'lik yay kullanmsan 0.7mmlik yay kullanacaksnz anlamna gelir, 0.8mm=1kg /
0.7mm=1kg
ekil ( 10 )
Endikatr musluu karyor. Atmosfer hatt doru deil. Endikatr aletini skmeden, yeni atmosfer
hattn musluk kapal olduu halde tekrar iziniz.


Ak Diyagramlarda Hata Arama:

Diyagramlar da (ak/kapal), kompresyon ve yanma basnlarn lme kullanm olduunuz yayn
kendi l cetveli ile lersiniz veya normal cetvelle lmlerde (10mm=1cm), bulunan deer
kullanm olduunuz yay sertlik faktr ile arplr.

Mesela, 0.8mm = 1kg / 0.7mm= 1kg gibi.

ekil 11- 13 alnan endikatr diyagramlarnda, ana makinenin yanma; Dzensizlikleri belirtilmitir.

ekil (11) Yanma basnc ok dk. Buna mukabil kompresyon basnc normal

Bu durumda yaplacak iler:

Enjektrn almasn kontrol edin. stenilen basnta tam bir pskrtme elde edilemiyorsa; Enjektr
atomayzer ve needle valf kendi zerlerinde kaul ile altrn ve tam bir pskrme elde etmeye aln.
Enjektr pskrmesi normal. Yine, dk yanma basnc var ise GE ateleme var. Pompa yakt
kemini dn ynnde LER kaydrn. Dier bir yntem, pompa endeksini arttrn.
ekil (12)
P compresion normal. P max yksek. ok erken ateleme var.
-Pompa yakt kemini, dn ynnde GERYE kaydrn .
-Veya Pompa endeksini drn.

ekil (13)

Hem kompresyon ve hem de yanma basnlar ok dk.

Muhtemel sebepleri:
Piston ringler karyor. Yenileyin
- Egzost valf/valflar karyor. Deitirin
- Piston kafas andndan kompresyon hacmi bym. Pistonu yenileyin.
- Scavence havas (sprme havas) az geliyor skavenc portlar tkal. Temizleyin
- Gaz trbinleri overol (bakm) istiyor. Trbin kanat ve bloverlerin bakm gerekli.
- Hava kulerlerin ve turbocharger hava filtrelerin temizlenmesi. Temizlik istiyor.

Dikkat!

Elde edilen normal kapal diyagramlardan, IHP (ndicated Horse Power) endike gcn
hesaplanmasn, BLM 3 DEFLECTON sayfa 5-6 da bulabilirsiniz.