STORYBOARD per a adaptar un capítol de l'Odissea a format còmic o auca (9 vinyetes mínim): Cada persona fa 9 vinyetes

aproximadament. Les parelles fan 18 vinyetes aprox. (en DINA3 o cartolina). També podeu dissenyar una auca. En tots els treballs
cal que introduïu un exemple d'aquests elements: onomatopeies, metàfores visuals i línies de trajectòria,

Vinyeta de presentació (1)

VINYETA 2

VINYETA 3

1. Descriu el contingut de la imatge: 1.

L'Odissea

2. Quin tipus de pla mostrarà la
2.
imatge:
3. Quin angle de visió mostrarà la
(Homer)
3.
imatge:
4. Quin serà el text del cartutx si n'hi 4.
(Penseu una imatge per a acompanyar
aquesta vinyeta de presentació del capítol) ha:

Capítol ___
Títol_____________

5.Quins seran els textos dels globus
(diàlegs dels personatges) si n'hi ha.
Els qui feu auca, escriviu els versos
apariats de 7 o 8 síl·labes:

VINYETA 4

5.

VINYETA 5

VINYETA 6

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

VINYETA 7

VINYETA 8

VINYETA 9

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.