You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074

08-30-2015
09-06-2015

W pilnych sprawach (Emergency) tel: 586 909-7868


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!


Serdecznie witam si z Wami staropolskim pozdrowieniem:
Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus. Parafia Matki Boskiej Jasnogrskiej
jest mi znana od 1983 r. Wtedy to na zaproszenie Ks. Prowincjaa Wadysawa
Gowina przyjechaem do pracy duszpasterskiej wrd Polonii w Stanach
Zjednoczonych. Drugie zwizanie z parafi nastpio w 1995 r., gdy w miejsce
Ks. Tadeusza Winnickiego zostalem prowincjaem i zamieszkaem w Domu
Prowincjalnym, ktry obecnie sta si plebani. Przez ostatnie 8 lat peniem
funkcje proboszcza w parafii witej Trjcy w Chicago i od Parafian
z Trjcowa przywo Wam serdeczne pozdrowienia.
Bardzo serdecznie dzikuje za pikne powitanie w ubieg niedziel.
Wiem, e jestecie wspania wsplnot wiary i jako Wasz nowy proboszcz
bd dokada wszelkich stara, bycie jak mwi dzisiejsza Ewangelia nie
czcili Boga tylko wargami, ale take sercem. (Mk 7,6), by Wasze ycie
rodzinne i osobiste oywia Boy Duch.
Dlaczego to jest tak wane, aby czci Boga sercem, a nie tylko wargami.
Bo serce jest tym organem w czowieku, poprzez ktry otwieramy si na Boga.
Serce otwarte na Boga - jakie to jest serce - to takie, ktre potrafi uslysze to
co Bg mwi do czowieka w danym momencie, np: "Pjd za Mn",
"Niech ci si stanie wedug twojej wiary", "Id i nie grzesz wiecej",
"Przebacz"...itd.
Bg objawia si przez serce. Kiedy serce czowieka spotyka si z sercem Boga,
to Bg sprawia, e nasze serce staje si wolne.
Na pewno Drodzy Parafianie i Przyjaciele pragniecie, aby wasze serca
spotkay si z Sercem Boga. Moja rola jako Waszego proboszcza jest jedna,
pomc Wam zorganizowa to spotkanie, spotkanie z Kim, kto jest
Wszechmogacy, spotkanie z Tym, przed ktrym czowiek pada na kolana
i przepenia go pragnienie, aby dobremu Bogu suy z caego serca i z caej
duszy swojej.
Do gwnych zada proboszcza naley wstawianie si przed Bogiem za swoimi
parafianami. Z okazji rozpoczcia mojej posugi obiecuj Wam modlitewn
pamie, a take prosz o wspprac i modlitewne wsparcie z Waszej strony.
Ks. Andrzej Malejak
Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
W CZASIE WAKACJI
od poniedziaku do
czwartku o 9:00am;
w pitek o 7:00pm,
w sobot bez zmian
BIURO PARAFIALNE W
CZASIE WAKACJI CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am - 2:00pm
w soboty
10:00am - 12:00am

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


WTOREK - 8 WRZENIA

9:00 + Maria Pawlow, Anna - przyjaciki


SOBOTA - 29 SIERPNIA

9:00 - O Boe b. dla Danuty Krzak z okazji 60 urodzin


4:00 + Stanisaw, Genowefa, Jan Mieczkowski - rodzina
5:30 + Tadeusz Gaj - crki z rodzinami
XXII NIEDZIELA ZWYKA - 30 SIERPNIA

8:00 - Msza w. dziekczynna z okazji 65 rocz. urodzin Anieli Nowak


9:30 + Antoni, Apolonia Zaskalski, Piotr, Apolonia Wgrzyn - wnuk
11:15 - O Boe b. dla Diany w dniu urodzin - rodzice
1:00 - O ask uzdrowienia dla Bogusawa i Krzysztofa
1:00 - Msza w. dzikczynna i z prob o dalsze aski
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Wadysawy z okazji urodzin
1:00 + Mirosaw Wilk - rodzina
1:00 + Maria, Jarosaw Kolasa
1:00 + Tadeusz Ganczarski
1:00 + Za zmarych z rodziny Dyjakw
7:00 + Wacaw Dzioba - N. Stephenson
PONIEDZIAEK - 31 SIERPNIA

9:00 - O Boe b. i dary Ducha w. dla wnukw na nowy rok szkolny


WTOREK - 1 WRZENIA

9:00 + Bronisaw Chryczyk - dzieci


RODA - 2 WRZENIA

9:00 - Za parafian
CZWARTEK - 3 WRZENIA

9:00 + Zdzisaw Cieplak w rocz. mierci


PITEK - 4 WRZENIA

9:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Stelii Lenart - rodzina


7:00 - O Boe b. dla Katarzyny i Rafaa Badowskich z okazji zalubin
7:00 - O Boe b. i potrzebne aski i wsparcie duchowe dla Magdaleny
7:00 + Helena Rosenberg
7:00 + Regina, Bronisawa w dniu urodzin
7:00 + Pawe Szwarc
SOBOTA - 5 WRZENIA

9:00 + Stefania Orzo


4:00 + Jzefa Smogorzewska - wnuczka z rodzin
5:30 - O Boe b. dla Sawomira
XXIII NIEDZIELA ZWYKA - 6 WRZENIA

8:00 + Wacaw Dzioba


9:30 + Regina, Bolesaw Tomaszewski - crka Zofia Krupiska
11:15 + Stanisaw, Antonina, Maria Midura, Zofia Chyjek - rodzina
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 + Grzegorz Modzelewski w 12 rocz. mierci - rodzina
1:00 + Zdzisaw, Anna Jachulscy
1:00 + Wanda Golas w 20 rocz. mierci - crka z rodzin
7:00 + Zofia, Jzef, Kazimierz Godlewscy i zmarli z rodziny Wiskich
PONIEDZIAEK - 7 WRZENIA

9:00 + Petronelia Kwiatosz i zmarli z rodziny Kwiatosz

RODA - 9 WRZENIA

9:00 - Za parafian
CZWARTEK - 10 WRZENIA

9:00 + Benedykt Parciak - brat


PITEK - 11 WRZENIA

7:00 + Antoni Basior w 13 rocz. mierci i zmarli z rodzin: Basiorw i


Latkw
7:00 + Mieczysaw Mazur w 3 rocz. mierci
7:00 + Zmarli z rodziny miechowskich
SOBOTA - 12 WRZENIA

9:00 + Zofia, Bronisaw Orzo - crka


4:00 - Msza w. dzikczynna za otrzymane aski i z prob o dalsze
dla Marii z okazji urodzin
5:30 - W intencji Bogu wiadomej
XXIV NIEDZIELA ZWYKA - 13 WRZENIA

8:00 + Aniela Piskorowski w 1 rocz. mierci


9:30 + Bogdan Beszka w 2 rocz. mierci
11:15 + Jzef Pakowski w 2 rocz. mierci
1:00 + Eugenia, Eugeniusz, Edward, Eugenia
1:00 + Anna, Jan Filip, Bronisaw, Bronisawa Wicek
7:00 + Czesaw Krl
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 30 SIERPNIA 2015
PONIEDZIAEK - 1 Tes 4,13-18 Ps 96 k 4,16-30
WTOREK - 1 Tes 5,1-6.9-11 Ps 27 k 4,31-37
RODA -Kol 1,1-8 Ps 52 k 4,38-44
CZWARTEK- Kol 1,9-14 Ps 98 k 5,1-11
PITEK - Kol 1,15-20 Ps 100 k 5,33-39
SOBOTA - Kol 1,21-23 Ps 54 k 6,1-5
NIEDZIELA - Iz 35,4-7a Ps 146 Jk 2,1-5 Mk 7,31-37
CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
6 WRZENIA 2015
PONIEDZIAEK - Kol 1,24-2,3 Ps 62 k 6,6-11
WTOREK - Mi 5,1-4a Ps 96 Mt 1,1-16.18-23
CZWARTEK - Kol 3,12-17 Ps 150 k 6,27-38
PITEK - 1 Tm 1,1-2.12-14 Ps 16 k 6,39-42
SOBOTA - 1 Tm 1,15-17 Ps 113 k 6,43-49
NIEDZIELA - Iz 50,5-9a Ps 116 Jk 2,14-18 Mk 8,27-35
OFIARY Z NIEDZIELI - 16 SIERPNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 5,035.00
Ofiary bez kopert - $ 1,105.00
II Taca - Fundusz Komisji Chrze. Pomocy -$ 1,176.00
OFIARY Z NIEDZIELI - 23 SIERPNIA 2015
Ofiary z kopert - $6,380.00
Ofiary bez kopert - $ 1,156.00 CSA - $390.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 5/6 wrzenia
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Elbieta Wolski, Anna Szklarska
9:30 - Maria Grot, Barbara Kawaek, Weronika Kraska
11:15 - Stasia, Jzef Ledziski
1:00 - Eugenia Czaja, Olga Oko, Stanisaw Bis
7:00 - Nastassja Mirowski, Mikoaj Pal
Sobota/Niedziela 12/13 wrzenia
4:00 - Olga Oko
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Celina Basta, Agnieszka Bryczkowska
9:30 - Boena Dulemba, Stanisaw Dobrzyski,
Zbigniew Purzycki
11:15 - Alina Koodziej, Jolanta Gmurowska
1:00 - Zofia Duniec-Dmuchowska, Krzysztof Grzesiak,
Krystyna Szymczakowska
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 5/6 wrzenia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny,
A. Popawski
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
Sobota/Niedziela 12/13 wrzenia
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Chryczyk, E. Filip
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, J. Madurski
11:15 -M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy za zorganizowanie wakacyjnych kawiarenek
16 sierpnia - Krystyna Ostenda, Aleksandra i Jzef Kopacz, Jadwiga
i Jeremy Jones oraz Halina Szymaska, Ilona Debski, Mieczysawa
Zaucha, Janina Duda i Celina Pultanis ($767.00)
23 sierpnia - Rada Duszpasterska ($1,955.50).
Bg zapa za wszelk pomoc.
II TACA
30 sierpnia bdzie II taca przeznaczona na Lig
Katolick.
W NAJBLISZYM CZASIE PATRONUJ NAM:
1 IX b. Bronisawa, dziewica, gorliwa norbertanka, ya w Krakowie
w XIII wieku (wspomnienie obowizkowe);
3 IX w. Grzegorz Wielki, papie i doktor Kocioa, posugujcy si
tytuem suga sug Boych. y w VI wieku. Jemu
zawdziczamy reform liturgii, piew kocielny zwany

Oglna: Aby wzrastay moliwoci ksztacenia si


i pracy dla wszystkich ludzi modych.
Misyjna: Aby katecheci byli w swoim yciu
konsekwentnymi wiadkami wiary, ktr gosz.

WAKACYJNE ZMIANY
Od 17 maja do 21 wrzenia
MSZE WITE
od poniedziaku do czwartku
godz. 9:00 rano,
pitek - godz. 7:00.
soboty i niedziele Msze w. bez zmian.
BIURO PARAFIALNE
od poniedziaku do pitku
od 10:00 rano do 2:00 po poudniu,
w soboty od 10:00 do 12:00 w poudnie.
W liturgii dzisiejszego sowa usyszelimy wezwanie do zachowywania
prawa Boego i wprowadzania sowa Boego w czyn.
We wtorek przypada 76 rocznica wybuchu II wojny wiatowej.
Pamitajmy w tym dniu o modlitwie za ofiary tej wojny oraz o pokj na
wiecie.
6 wrzenia dwudziesta trzecia niedziela w cigu roku. Ewangelia tej
niedzieli ukazuje Chrystusa uzdrawiajcego czowieka guchoniemego
jako spenienie zapowiedzi proroka Izajasza z pierwszego czytania
mszalnego. Wpatrzeni w Zbawiciela wychodzcego naprzeciw
oczekiwaniom ludzi w potrzebie, starajmy si i my odnosi
z szacunkiem do kadego czowieka, do czego wzywa nas dzi
w. Jakub w drugim czytaniu mszalnym.
We wtorek 8 wrzenia wito Narodzenia Najwitszej Maryi Panny,
nazywane inaczej witem Matki Boej Siewnej.
W sobot 12 wrzenia wspomnienie Imienia Najwitszej Maryi
Panny, ustanowione na podzikowanie Panu Bogu i Matce
Najwitszej za zwycistwo odniesione przez krla Jana III
Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683.
POWITANIE KS. MICHAA SKIBANOWEGO WIKAREGO
W niedziel 6 wrzenia podczas Mszy w. o godz. 11:15am odbdzie
si powitanie nowego asystenta ks.Michaa Skiby.
WYJAZD NA SPOTKANIE Z PAPIEEM
W FILADELFII
Zapraszamy do wzicia udziau we Mszy w. sprawowanej przez
Papiea Franciszka w Filadelfii w dniu 27 wrzenia z okazji
wiatowych Dni Rodziny. Proponujemy 2 moliwoci - wyjazd krtki
w sobot 26 wrzenia o 10:00pm, nocny przejazd do Filadelfii,
czuwanie oraz udzia we Mszy w. a nastpnie powrt autokarem do
Detroit ($175.00). Wyjazd duszy w dniach 25 - 28 wrzenia ze
zwiedzaniem Waszyngtonu, Sanktuarium w. Jana Pawa II oraz
Katedry Narodowej a nastpnie przejazd do Filadelfii na Msze w.
($460.00) Decyzja w sprawie wyjazdu tylko do koca sierpnia
z racji pozwole wystawianych przez organizatorw. Zapisy:
248 707-0577 lub 248 707-9077

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY WIATOWEJ


Jutro przypada 76 rocznica wybuchu drugiej wojny wiatowej. Nasz
powinnoci jest pamita o polegych w obronie Ojczyzny. Promy
wic Pana, aby ofiara ich ycia nie bya daremna.
ZAPISY NA KATECHEZ 2015/16
Zapisy dzieci na lekcje religii na nastpny rok katechetyczny
odbywaj si w biurze parafialnym. Przypominamy rodzicom,
e edukacja szkolna i katechetyczna powinna by
przedmiotem ich szczeglnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem,
w ktrym dzieci zdobywaj wychowanie take religijne. Szkoa,
katecheza i Koci nigdy nie zastpi rodzicw.
ROZPOCZCIE ROKU KATECHETYCZNEGO
Msza w. rozpoczynajca nowy rok szkolny i katechetyczny
odprawiona zostanie w niedziel 13 wrzenia o godz. 11:15am.
Zaczynamy lekcje katechezy w sobot 19 wrzenia dla klas I-VII
(godz. albo 10:00 albo 11:00), w niedziel 20 wrzenia dla
0 (10:20am) oraz w poniedziaek 21 wrzenia dla kl. VIII (5:30pm
tylko i wycznie, nie ma katechezy dla kl. VIII w sobot) i modziey
bezporednio po bierzmowaniu 6:30pm i starszej modziey o
7:30pm.
UWAGA CZONKOWIE KOA BIBLIJNEGO!
Pierwsze spotkanie Koa Biblijnego odbdzie si w sobot
12 wrzenia o godz. 11:00am Pod Anioami. Bdziemy
studiowa Dzieje Apostolskie i Listy w. Pawa. W tym roku
towarzyszy nam bdzie nasz nowy Proboszcz, ksidz Andrzej
Malejak. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zajcia prowadzone s w jzyku polskim. Prosz przynie polsk,
Katolick Bibli i Katechizm Kocioa Katolickiego.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA PANA JEZUSA I MATKI
BOEJ BOLESNEJ!
Pragn przypomnie, e Nowenna do Matki Boej Bolesnej
rozpoczyna si 6 wrzenia. 15 wrzenia o 9:00 rano, Msza w.
odprawiona bdzie w naszych intencjach. Prosz o uczestnictwo we
Mszy w. w miar moliwoci.
Na podstawie dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 16 lipca 1987 r.
czonkom Arcybractwa udziela si odpustu zupenego, pod zwykymi
warunkami - spowied, Komunia w. i modlitwa w intencjach Ojca w.
- jeeli zo lub odnowi przynajmniej prywatnie, przyrzeczenie
wiernego przestrzegania statutw Arcybractwa:
1. w dniu zapisania si do Arcybractwa
2. w liturgiczn uroczysto Boego Narodzenia, Zmartwychwstania
Paskiego, Wniebowstpienia Paskiego, Zesania Ducha witego,
Wniebowzicia i Najwitszej Maryi Panny Bolesnej.
PIKNIK HARCERSKI W BIAOWIEY
W niedziel 20 wrzenia harcerze zapraszaj na Piknik do
Biaowiey. Bdzie rwnie wsplna Msza w. polowa na
onie natury. W programie wiele atrakcji, smaczne dania
kuchni harcerskiej.
ROZPOCZCIE ROKU W POLSKIEJ SZKOLE
Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si
w niedziel 13 wrzenia podczas Mszy w. o godz. 11:15am.
Lekcje jzyka polskiego rozpoczynaj si o godz. 5:30 i 7:00pm
w pitek 11 wrzenia; we wtorek 15 wrzenia; w rod 16 wrzenia.
Uprzejmie prosimy Rodzicw o przybycie razem z dziemi do klasy na
pierwsz lekcj jzyka polskiego. Dodatkowe zapisy w niedziel, 30
sierpnia po Mszach w. o godz. 9:30, 11:15 i 1:00 w sali Jana Pawa.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia Petecka,
Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena Salbut, Izabella Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol
Korkiewicz, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Janina
Lojko, Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Halina Bazarewska
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich
chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich
naszej modlitwie.

08.30-09.06
rodzina
Dbrowski

13 wrzenia
19 wrzenia
15 wrzenia
20 wrzenia

09.06-09.13
rodzina
Lorobel

KALENDARIUM PARAFII

- Msza w. na rozpoczcie Roku Szkolnego


- Rozpoczcie Programu Katechetycznego
- Zota Ra
- Piknik w Biaowiey

MSZE POGRZEBOWE
W ostatnim czasie do Pana odeszy: .p. Barbara Winiewska,
Marianna Sznitka, Alina Prusiski. Promy o rado wieczn
dla zmarych: Wieczny odpoczynek racz im da Panie....
I PITEK MIESICA
4 wrzenia bdziemy obchodzi I pitek miesica.
Zapraszamy na caodobow adoracj Najwitszego
Sakramentu. Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm
I SOBOTA MIESICA
Zapraszamy w sobot 5 wrzenia o godz. 8:30am na Godzinki
do NMP a po Mszy w. na raniec.
POSZUKUJEMY NAUCZYCIELI
Przedszkole parafialne poszukuje wykwalifikowanych nauczycieli
i asystentw do pracy. Szczegy pod numerem: 586-795-0794
ZAPISY DO ZESPOU DUNAJEC
Zesp DUNAJEC ogasza zapisy do grupy pocztkujcej MIRECZKI.
Zajcia taneczne odbywaj si we wtorki od 5:30 pm - 6:15 pm. Wiek:
4 - 5 lat. Wicej informacji: Tomasz Kielar - Tel. 313-333-4469 lub
Email: dunajec@hotmail.com; <mailto:dunajec@hotmail.com>.
Serdecznie zapraszamy!
REKOLEKCJE KSIY
W dniach od 7 do 11 wrzenia nasi ksia udaj si na doroczne
rekolekcje kapaskie. W naszych modlitwach pamitajmy o kapanach
odrawiajcych rekolekcje.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Urszula Czachor
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Micha Skiba SChr
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Micha Skiba SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

Mariusz Szrek

GRUPY NIE PARAFIALNE

Agnieszka Wrbel

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza


Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki


(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,


Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

PROGRAM RADIOWY KSIY


CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Michaa Skib SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like