You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Dzisiejsza Liturgia Sowa proponuje nam do rozwaenia przykad wdowy


z Sarepty Sydoskiej, z czasw proroka Eliasza. Jest straszny gd, ludzie.
umieraj, a prorok prosi j, aby mu daa co do zjedzenia. Ona ma tylko gar
mki i troch oliwy w baryce. Wystarczy tylko na jeden posiek dla niej i jej
syna. A tu proba, eby si podzieli. Moga odmwi prorokowi, moga si
nie podzieli. Czy wiesz na czym polega wiara w Boga? Nie odmawia si
pomocy potrzebujcemu. Zobacz jak Bg wynagrodzi jej dobro. Przeyli
susz. Dzban maki nie wyczerpa si i baryka oliwy nie oprnia si. ( I Krl
17,10-16)
Drugi przykad jaki proponuje nam dzisiejsza Liturgia Sowa, to posta
ubogiej wdowy wrzucajcej dwa pieniki do skarbony. Chrystus patrzc na t
ubog wdow powiedzia do uczniw: Zaprawd powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzucia najwicej ze wszystkich, ktrzy kadli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego co im zbywao; ona za ze swego niedostatku wrzucia
wszystko, co miaa, cae swe utrzymanie. (Mk 12, 41-44)
Czego ucz nas obydwie biedne wdowy ta ze Starego Testamentu i ta
z Nowego Testamentu e ycie swoje trzeba odda do dyspozycji Boga,
e trzeba Mu do koca zaufa. Ubogie wdowy ucz nas, e wiara to jest
radykalizm ycia Ewangeli. Chrystus
potrzebuje naszego umysu, serca, ust,
naszych rk i ng. Oddajmy Mu wszystko
ofiarnie, aby sta si Jego wiadkami. On
za jako Pan niebios zwrci nam wszystko
stokrotnie. Proste wdowy z dzisiejszych
czyta bardzo wiele nas ucz.
I jeszcze jedna myl. Serdecznie
dzikuj
Wam
drodzy
Parafianie
i Przyjaciele za wszelkie ofiary jakie
skadacie na rzecz parafii. Moe nieraz
jest to ten wdowi grosz, ale to jest znak
waszej wiary, bo nie ma wiary bez
modlitwy, postu i jamuny.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 7 LISTOPADA 2015

9:00 + Za zmarych z wypominek


4:00 + Wadysawa, Tadeusz Rybak - crki
5:30 + Andrzej, Irena, Stanisawa, Jzef
XXXII NIEDZIELA ZWYKA - 8 LISTOPADA 2015

8:00 + Stanisaw Czartoryski - ona z dziemi


9:30 + Anna, Franciszek Marciniak - rodzina
11:15 + Helena Ledziski - syn z on
1:00 + Za zmarych z wypominek
1:00 + Stanisawa, Jerzy Midura
7:00 + Wacaw Dzioba
PONIEDZIAEK - 9 LISTOPADA 2015

9:00 + Za zmarych z wypominek


7:00 + Jzef Maziarz
WTOREK - 10 LISTOPADA 2015

9:00 + Zmare Siostry Misjonarki Chrystusa Krla


10:00 + Za zmarych czonkw Koa Seniora Zota Ra
7:00 + Za zmarych z wypominek
RODA - 11 LISTOPADA 2015

9:00 - Za parafian
7:00 - O Boe b. i zdrowie dla Haliny Przyby - mama
CZWARTEK - 12 LISTOPADA 2015

9:00 + Stanisawa Kotun


7:00 + Edward Rdziniak - ona, dzieci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-15-2015
4:00 - Olga Oko
5:30 - Art Mirek
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Anna Martusiewicz, Alicja Karlic, Weronika
Kraska
11:15 - Dzieci
1:00 - Monika, Jzef Majcher, Krystyna
Szymczakowski
7:00 - Modzie kl. VIII
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-15-2015
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - G. Mikoajczyk, I. Szklarski
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia,
J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
KAWIARENKA
Dzikujemy rodzicom dzieci I Komunii
w.: pastwu Nikonowicz, Cybart, Kin,
Surowiec za zorganizowanie kawiarenki
1 listopada ($726.76). Dzikujemy za
wszelk pomoc. Chtnych, ktrzy chcieliby przygotowa
obiad dla parafian prosimy o zgoszenie si do Sistr.

PITEK - 13 LISTOPADA 2015

9:00 + Stanisaw Czartoryski - rodzina


7:00 + Elizabeth Latawiec
7:00 + Krzysztof, Katarzyna
SOBOTA - 14 LISTOPADA 2015

9:00 + Wadysaw Wilga


4:00 + Emilia Pisarska - crka z rodzin
5:30 + Feliksa Nita w 7 rocz. mierci - rodzina
XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 15 LISTOPADA 2015

8:00 + Zofia, Micha Koziarz


9:30 + Eryk Zubek
11:15 + Halina Knach
1:00 - O Boe b. dla Mai Fory z okazji urodzin
1:00 + Anna Wotliski - crki
1:00 + Cezary Matula - rodzina
1:00 + Zygfryd Pietrzak w 5 rocz. mierci - crka z
rodzin
1:00 + Leonard Wermiski w 2 roc. mierci
7:00 + Halina Knach w 7 rocz. mierci
II TACA
W nastpnym tygodniu bdzie II taca diecezjalna
przeznaczona na Catholic Charities.

CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI


8 LISTOPADA 2015
PONIEDZIAEK - Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46
1 Kor 3.9b-11.16-17 J 2,13-22
WTOREK - Mdr 2,23-3,9 Ps 34 k 17,7-10
RODA - Mdr 6,1-11 Ps 82 k 17,11-19
CZWARTEK - Mdr 7,22-8,1 Ps 119 k 17,20-25
PITEK - Mdr 13,1-9 Ps 19 k 17,26-37
SOBOTA - Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 k 18,1-8
NIEDZIELA - Dn 12,1-3 Ps 16 Hbr 10,11-14.18
Mk 13,24-32
OFIARY Z NIEDZIELI - 1 LISTOPADA 2015
Ofiary - $ 6,232.00
Wszystkich witych - $2,626.00
CSA - $2,692.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dzi trzydziesta druga niedziela w cigu roku i VII


Dzie Solidarnoci z Kocioem Przeladowanym,
obchodzony w drug niedziel listopada od 2009 roku,
oraz zakoczenie Tygodnia Modlitw za Zmarych. Sowo
Boe tej niedzieli kae nam patrze na blinich i ich czyny
oczyma Chrystusa, ktry bezbdnie ocenia intencje
i motywy dziaania kadego czowieka oraz jego
moliwoci. Swoimi modlitwami pospieszmy z pomoc
wyznawcom Chrystusa przeladowanym za wiar. Celem
koczcego si dzi Tygodnia Modlitw za Zmarych jest
zmobilizowanie nas do pamici modlitewnej o zmarych w
cigu caego roku. Wyrazem tej pamici s midzy innymi
wypominki za zmarych. Due znaczenie dla zmarych ma
zamawianie
Mszy
witej
w ich
intencjach
i uczestniczenie w nich w sposb peny, to znaczy przez
przyjcie Komunii witej. Naley te doceni
ofiarowanie za zmarych zyskanych przez nas odpustw
i uczynkw chrzecijaskiego miosierdzia.
Jutro wito rocznicy powicenia Bazyliki
Lateraskiej, ktra jest katedr biskupa Rzymu czyli
papiea. Przy tej okazji pomylmy o naszym
posuszestwie nauczaniu papieskiemu i o naszej
modlitwie w intencji widzialnej gowy Kocioa.
W rod, 11 listopada, w naszej
ojczynie bdziemy obchodzi wito
Niepodlegoci. Jak zapewne pamitamy,
zostao
ono
ustanowione
dla
upamitnienia rocznicy odzyskania przez
nard
polski
niepodlegego
bytu
pastwowego w 1918 roku po 123 latach
od rozbiorw dokonanych przez Rosj, Prusy i Austri.
Przywrcono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych
naszej ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
10 XI w. Leon Wielki, papie i doktor Kocioa, ktry
wytrwale zwalcza bdy w wierze, troszczy si
o jedno Kocioa i przyczyni si do obrony Rzymu
przed najazdami barbarzycw w V wieku
11 XI w. Marcin z Tours, biskup , ktry zasyn
z gorliwoci pasterskiej i praktykowania miosierdzia
chrzecijaskiego, zmary w IV wieku, wkrtce zosta
zaliczony do grona witych jako pierwszy spord
tych, ktrzy nie byli mczennikami
12 XI w. Jozafat Kuncewicz, biskup i mczennik, ktry
swoj gorliw prac misyjn przypaci mierci
mczesk w Witebsku 12 XI 1623 roku
13 XI wici Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn,
benedyktyni eremici, ktrzy ponieli mier
mczesk za wiar w Midzyrzeczu w nocy z 10 na 11
XI 1003 roku
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
Dzi jest moliwo zakupu dewocjonalii z Ziemi witej.
Dochd bdzie przeznaczony dla wsplnot
chrzecijaskich tamtejszego Kocioa.

Oglna: Abymy potrafili otworzy si na osobiste


spotkanie i dialog ze wszystkimi, rwnie z tymi,
ktrzy maj inne ni my przekonania.
Misyjna: Aby Pasterze Kocioa, gboko miujc
swoje owce, mogli towarzyszy im w drodze i
podtrzymywa ich nadziej.

SPOTKANIE DLA MODZIEY


PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I
ICH RODZICW
W najblisz niedziel 15 listopada na Msz
w o godz. 7:00pm zapraszamy w szczeglny sposb
rodzicw i modzie przygotowujc si do Sakramentu
Bierzmowania. Po Mszy w. odbdzie si spotkanie.
Obecno obowizkowa.
SPOTKANIE KOA SENIORW
Zota Ra
odbdzie si we wtorek 10 listopada o godz.
10:00 rano Msza w. i spotkanie w sali w.
Jana Pawa II. Solenizantw miesica
prosimy o przyniesienie ciasta na deser.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask
Sakramentu Chrztu witego zostanie
wczony Kellin Jakub Szkubien. Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.
INSTALACJA KS. PROBOSZCZA
ANDRZEJA MALEJAKA
W niedziel Chrystusa Krla 22 listopada podczas Mszy
w. o godz. 11:15am odbdzie si instalacja ks. Proboszcza
Andrzeja Malejaka. Na t uroczysto przybdzie ks.
biskup Michael Byrnes. Zapraszamy wszystkich do
wzicia udziau w tej Mszy witej a zwaszcza grupy
parafialne w strojach. W tym dniu serdecznie zapraszamy
na uroczysty obiad.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG


LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na spotkanie w nurcie
LECTIO DIVINA. W tym roku bdziemy si pochyla nad
postaci w. Piotra na drodze jego wzrostu wiary
i pogbiania wizi z Chrystusem. Pierwsze spotkanie
bdzie pt: Pocztek w sobot 21 listopada 2015 w sali
Jana Pawa II. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie
o 8:00pm. Jeli czujesz w swoim sercu pragnienie Boga
i spotkania si
z
Nim
w
Sowie Boym
to przyjd i nie
zapomnij
przynie
ze
sob:
Pisma
w.i notatnika.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY


Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach 5 i
6 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si z prob
do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market,
rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego. Bardzo
perosimy o wszelak pomoc i zaangaowanie. Osoby chtne
do pracy przed i w czasie bazaru proszone s o zapisywanie
si
na
tablicy
w
holu
kocioa.
Na
bazar
mona ju
rezerwowa
stoliki na
stoiska
biznesowe.

SPOTKANIE PRZEDBAZAROWE DLA


WSZYSTKICH PRZESTAWICIELI ORAGNIZACJI
PARAFIALNYCH
Odbdzie si w najbliszy czwartek 12 listopada po Mszy
w. o godz. 7:00pm w salce pod plebani. Zapraszamy.
ZAPROSZENIE NA KONCERT JUBILEUSZOWY
FILARETW
Filareci zapraszaj na koncert jubileuszowy 80-lecia
istnienia swego chru 15 listopada o godz. 2:30pm
w St. Lawrence Church, 44633 Utica Rd. Utica, MI 48317.
PROBA O DONACJE NA KWIATY
Zapraszamy wszystkich, ktrym pikno naszej wiatyni ley
na sercu o donacje na kwiaty. Zwracamy si w szczeglny
sposb do osb przeywajcych swoje wita lub jubileusze
a take specjalne intencje. Niech to bdzie dar naszych
serc. Dzikujemy tym, ktrzy ju zoyli tak ofiar.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski,
Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria Roek, Helena
Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward Szymaski,
Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol Korkiewicz, Jerzy
Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Roek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Bronisawa Koryski, Izabela, Pawe, Dorota Kuniec,
Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

11.08 - 11.15
rodzina
Mierzicki

11.15 - 11.22
rodzina
Bieciuk

KALENDARIUM PARAFII
10 listopada - Spotkanie Zota Ra
15 listopada - Spotkanie dla kandydatw do
Bierzmowania i ich rodzin
21 listopada - Lectio Divina
21 listopada - Nauka przed chrztem
22 listopada - Instalacja ks. Proboszcza Andrzeja
Malejaka na Mszy w. o godz. 11:15am
26 listopada - Thanksgiving
28 listopada - Andrzejki parafialne
NADCHODZI CZAS
DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do
parafian o zgoszenia osb, ktre
waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink.
Ju teraz
kartki z imieniem, nazwiskiem, numerem
telefonu lub adresem takiej osoby, oraz
uzasadnieniem tej propozycji i rodzaj
prezentu prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy
drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osb potrzebowao naszej
pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

You might also like