You are on page 1of 2

A-141_2a Subjuntiboa – Orain (Nor-Nork

)
NAZAN
Izen-deiturak (Nombre y apellidos):

ni hura gu zu zuek haiek

zaitzada zaitzateda
nik dezadan ditzadan
n n

hark nazan dezan gaitzan zaitzan zaitzaten ditzan

zaitzagu zaitzategu
guk dezagun ditzagun
n n

zuk nazazun dezazun gaitzazun ditzazun

nazazue dezazue gaitzazue
zuek ditzazuen
n n n

haiek nazaten dezaten gaitzaten zaitzaten zaitzateten ditzaten

 Bete itzazu hutsuneak ‘nor-nork’ adizkiak erabiliz:

1.- Haiek ni berriro ikus bueltatu naiz plazara.

Itzulpena:

2.- Nik zuek lagun egia osoa esan beharko didazue.

Itzulpena:

3.- Guk zuek dei lehenik mugikorraren zenbakia eman beharko diguzue.

Itzulpena:

4.- Nik paisaia ikus eskatzen dizut.

Itzulpena:

5.- Zuek haiek ezagut deitu dizuet.

Itzulpena:

6.- Guk zu harrapa lan handia egin beharko dugu.

Itzulpena:

7.- Zuek filma eros dendara eraman beharko zaituztegu.

Itzulpena:

8.- Guk haiek hauta lehenik zerbait eman beharko digute.

Euskara\Apoyo-3\A_141-Subjuntiboa_2a.doc - 1

2 .. Itzulpena: 12. Itzulpena: 9.. Itzulpena: 11.Mutilek onar beraien esanetara jarri behar dugu.doc . Itzulpena: 10..Neskek hura ekar gomendatu dut.Zuek maita estimua erakutsi beharko dizuet. Itzulpena: Euskara\Apoyo-3\A_141-Subjuntiboa_2a.Zuek gu eraman eskatu dizuegu..