You are on page 1of 1

ZIRKULAZIO SISTEMIKOA

 Ezkerreko bentrikulotik aterako da odol oxigenatua
 Hemendik aorta arteriara pasatzen da balbula sigmoidea
zeharkatuz.
 Aortak gorputz osotik garraiatzen du odol oxigenatua
 Kapilarretan gas trukea gertatzen da.Oxigenoa zeluletara doa eta
karbono dioxidoa odolera
 Odol desoxigenatua kaba benetatik bihotzera itzultzen da
 Kaba benek ezkumako aurikulara ekartzen dute
odola.Hemendik eskumako bentrikulura.

BIRIKA-ZIRKULAZIOA

 Eskumako bentrikuloan azten da zirkulazio hau
 Honek birika arteriara ponpatzen du odola balbula sigmoidea
zeharkatuz
 Birika arteriek biriketara eramanten dute odol desoxigenatua
 Biriketan gas trukea gertatzen da.Odolak oxigenoa hartzen du eta
karbono dioxidoa uzten du.
 Azkenik birika zainek ezkerreko aurikulara dakarte odol
oxigenatua, zirkulazioa itxiz.