Bài tập TCQT

Dạng 1: Ngang giá lãi suất IRP
Bài 1: kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa
Ví dụ bài 5/44 chương 5 sách bài tập
Đề: St = 1.6 (1 bảng = 1.6$)
Fn = 1.56 (1 bảng = 1.56 $)
Lãi suất bảng anh 4% (if )
Lãi suất $ 3% (ih )
Hoạt động CIA có khả thi ko?
Giải:
Po = (Fn / St ) -1 = -0.25%
P = (1+ ih ) / (1+if) – 1 = -0.096%
Vì po khác p nên IRP không tồn tại tức CIA khả thi (nếu IRP tồn tại thì po = p tức
CIA không được)
Vì Po < P nên đây là vị thế CIA của NĐT nước ngoài (NĐT Anh )
Ty suất sinh loi = rf = (1+ih ) (1-po) -1 = ???
Giả sử nguoc lại Po>P thì CIA là của NĐT trong nuoc- Mỹ
rf = (1+if ) (1+ po) -1
bài 2: tính tỷ giá kỳ hạn trong tuong lai
ví dụ bài 12/123 chuong 10
đề: LS thực = 3%
lạm phát anh 5%
lam phat mỹ 2%
St = 1.8 ( 1bảng = 1,8$)
IRP tồn tại tính tỷ gia ky hạn năm sau
Giải
Ls danh nghia = (1 + ls thuc ) * ( 1+ lam phát) -1
ih = ( 1+ 3%) * (1+2%) – 1 = 5.06%
if = 8.15%
vì IRP tồn tại nên po = p = (1+ ih ) / (1+if) – 1 = -0.0286
và Fn = St (1+ po ) = 1.7486
Dạng 2 : ngang giá sức mua PPP và hiệu ứng PISHER quốc tế IFE
Bài 1 : tính tỷ giá giao ngay tương lai
Ví dụ bài 11/123 chuong 10
đề: LS thực = 3%
lạm phát anh 5%
lam phat mỹ 2%
St = 1.8 ( 1bảng = 1,8$)

38% .7486 Cách 2: vì IFE tồn tại nên suy ra PPP cũng tồn tại theo Nên ef = (1+ Ih ) / (1+If) – 1 = -0.06% if = 8.25 $ xuong 1$ vao cuoi nam Lam phat Anh 15% Lam phat my 5% Hỏi giá trị dong bang anh tăng hoac giam bao nhiu? Giải Dau năm Ph (giá cả ở mỹ) = 100 Pf (giá cả ở Anh) = 100 Cuối năm P’h (giá cả ở mỹ) = 105 P’f (giá cả ở Anh) = 115 Ta có S*t = St / ( Ph /Pf ) = 1.0286 Tỷ giá giao ngay năm sau St + 1 = St ( 1+ ef ) = 1.0286 Tỷ giá giao ngay năm sau St + 1 = St ( 1+ ef ) = 1.25 S*t+1 = St+1 / ( P’h /P’f ) = 1.15% vì IFE tồn tại nên ef = (1+ ih ) / (1+if) – 1 = -0.095 Muc thay doi = S*t+1 / S*t -1 = -12.7486 Mở rộng if tính tỷ giá giao ngay n năm sau thì St+n = St (1+ef )n Bài 2: tỷ giá thực Ví dụ bài 11 /125 chuong 10 Đề: Bảng anh giảm giá từ 1.Giả định hiêu ứng fisher quốc te tồn tại Giải Cách 1: Ls danh nghia = (1 + ls thuc ) * ( 1+ lam phát) -1 ih = ( 1+ 3%) * (1+2%) – 1 = 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful