You are on page 1of 2

መዝሙር ፹፱

በእንተ ፡ ትሩፋን [ጸሎቱ ፡ ለሙሴ ፡ ብእሴ ፡ እግዚአብሔር ።]


እግዚኦ ፡ ጸወነ ፡ ኮንከነ ፡ ለትውልደ ፡ ትውልድ ።


ዘእንበለ ፡ ይቁም ፡ አድባር ፡ ወይትፈጠር ፡ ዓለም ፡ ወምድር ፤

እምቅድመ ፡ ዓለም ፡ ወእስከ ፡ ለዓለም ፡ አንተ ፡ ክመ ።


ኢትሚጦ ፡ ለሰብእ ፡ ለኀሳር ፤

ወትቤ ፡ ተመየጡ ፡ ደቂቀ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ።


እስመ ፡ ዐሠርቱ ፡ ምእት ፡ ዐመት ፡

በቅድሜከ ፡ ከመ ፡ ዕለት ፡ እንተ ፡ ትማልም ፡ ኀለፈት ፤


ወሰዓተ ፡ ሌሊት ።

ምኑን ፡ ዐመታት ፡ በቅድሜከ ፤


በጽባሕ ፡ ከመ ፡ ሣዕር ፡ የኀልፍ ።

በጽባሕ ፡ ይሠርጽ ፡ ወየኀልፍ ፤

ወሠርከሰ ፡ ይወድቅ ፡ የቢሶ ፡ ወአንፂዎ ።


እስመ ፡ ኀለቅነ ፡ በመዓትከ ፤

ወደንገፅነ ፡ በመቅሠፍትከ ።


ወሤምከ ፡ ኀጢአተነ ፡ ቅድሜከ ፤

ወዓለምነሂ1 ፡ ውስተ ፡ ብርሃነ ፡ ገጽከ ።


እስመ ፡ ኀልቃ ፡ ኵሎን ፡ መዋዕሊነ ፡

ወዕሉምነሂ
1
ወኀለቅነ ፡ በመቅሠፍትከ ።


ወዓመቲነኒ ፡ ከመ ፡ ሣሬት ፡ ይከውና ።

ወመዋዕለ ፡ ዓመቲነ ፡ ሰብዓ ፡ ክራማት ፡

ወእመሰ ፡ በዝኃ ፡ ሰማንያ ፡ ዓም ፤

ወፈድፋዶንሰ ፡ እምእላ ፡ ጻማ ፡ ወሕማም ።

እስመ ፡ ኀለፈት ፡ የዋሃት ፡ እምኔነ ፡ ወተገሠጽነ ።

፲፩
መኑ ፡ የአምር ፡ ኀይለ ፡ መቅሠፍትከ ፤

ወእምግርማ ፡ መዓትከ ፡ ኀልቁ ።

፲፪
ከመዝ ፡ አርኢ ፡ የማነከ ፤

ለምሁራነ፡ ልብ ፡ በጥበብ ።

፲፫
ተመየጥ ፡ እግዚኦ ፡ እስከ ፡ ማእዜኑ ፤

ወተናበብ ፡ በእንተ ፡ አግብርቲከ ።

፲፬
እስመ ፡ ጸገብነ ፡ በጽባሕ ፡ ምሕረተከ ፤

ተፈሣሕነ ፡ ወተሐሠይነ ፡ በኵሉ ፡ መዋዕሊነ ፤

፲፭
ወተፈሣሕነ ፡ ህየንተ ፡ መዋዕል ፡ ዘአሕመምከነ ፤

ወህየንተ ፡ ዓመት ፡ እንተ ፡ ርኢናሃ ፡ ለእኪት ።

፲፮
ርኢ ፡ ላዕለ ፡ አግብርቲከ ፡ ወላዕለ ፡ ተግባርከ ፡ እግዚኦ ፤

ወምርሖሙ ፡ ለደቂቆሙ ።

፲፯
ለይኩን ፡ ብርሃኑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡ ላዕሌነ ፤

ወይሠርሕ ፡ ለነ ፡ ተግባረ ፡ እደዊነ ።