MỤC LỤC

I. Đánh giá môi trường kinh doanh ở Việt Nam 1. Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học b, Yếu tố kinh tế c, Yếu tố chính trị- pháp luật d, Yếu tố văn hóa e, Yếu tố công nghệ f, Yếu tố địa lý 2. Các yếu tố vi mô a, Yếu tố khách hàng b, Yếu tố đối thủ cạnh tranh c, Yếu tố cung ứng sản xuất d, Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp

II. Phân tích cụ thể về Beeline 1. Thị trường viễn thông ở Việt Nam hiện nay 2. Giới thiệu về Beeline 3. Các yếu tố môi trường vĩ mô 4. Các yếu tố môi trường vi mô 5. Phân tích mô hình SWOT

6. Các chiến lược Marketing cụ thể

I. Đánh giá về môi trường kinh doanh Việt Nam 1) Các yếu tố vĩ mô a, Yếu tố nhân khẩu học Có nguồn gốc từ vùng đất hiện nằm ở phía nam Trung Quốc và miền bắc Việt Nam, người Việt đã tiến về phía nam trong tiến trình kéo dài hơn hai nghìn năm để chiếm lấy các vùng đất bờ biển phía đông bán đảo Đông Dương

Tổng dân số: ~ 86 triệu người (2010)

12.100 USD/năm (2010) Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13. hầm Kim Liên…  Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển biến từ nền kinh tế hàng hoá kém phát triển. . dung lượng thị trường trong nước còn hạn chế.6. Mặt khác nó cũng tạo ra áp lực buộc chúng ta phải vượt qua thực trạng đó và đưa nền kinh tế phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.8% Lạm phát đang được kiềm chế và được kiểm soát ở mức 0.3% hàng tháng. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đạt 5. Cơ cấu độ tuổi: 0-14 tuổi: 29.Lượng kiều hối đạt 3. giảm lãi suất mức tiền gửi hiện nay từ 11.6% b. Các biểu hiện trên một mặt phản ánh trình độ thấp kém về dung lượng cung cầu hàng hoá và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường.1 – 0. Thu nhập của người làm công ăn lương và nông dân thấp kém.• • • Tỷ số giới tính: 98. .4% 15-64 tuổi: 65% trên 65 tuổi: 5. mang nặng tính tự cấp tự túc sang thành nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao. Do nền kinh tế nước ta có cơ cấu hạ tầng vật chất và hạ tầng xã hội thấp kém.374.6% dân số cả nước). Nền kinh tế hàng hóa dựa trên cơ sở nền kinh tế tồn tại nhiều thành .6 tỷ USD. Yếu tố kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế: GDP 6 tháng đầu năm đạt 6. sức mua hàng hoá của xã hội và dân cư thấp nên nhu cầu tăng chậm.Cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao: đại lộ Thăng Long.5% trong tháng 7.2% trong 3 tháng tới . Hầu như không có đội ngũ nhà doanh nghiệp có tầm cỡ.1 nam trên 100 nữ Tỷ lệ tăng dân số: 1. cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. không có khả năng cạnh tranh.262 người (chiếm 29.2% (2009) Số dân sống ở khu vực thành thị: 25. Trình độ cơ sở vật chất và công nghệ trong các doanh nghiệp lạc hậu.Các ngân hàng đồng ý hạ lãi suất cho vay VND từ mức 14% xuống còn 12% .4 tỷ USD.5% xuống còn 10.1% Thu nhập bình quân đầu người: trên 1.

Sự ra đời nền kinh tế hàng hoá tư bản chủ nghĩa đã làm cho thị trường dân tộc hoạt động trong sự gắn bó với thị trường thế giới. . hợp tác. kinh tế nhà nước với bản chất vốn có của nó. nhân tố đảm bảo cho định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế hàng hoá : + Sự phát triển kinh tế hàng hoá bên cạnh mặt tích cực. lĩnh vực then chốt và trọng yếu nên trở thành nhân tố kinh tế bảo đảm cho kinh tế hàng hoá của các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. mặt . . mọi doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào cũng đều được tự do kinh doanh theo pháp luật.Phát triển kinh tế hàng hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. .Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở” giữa nước ta với các nước trên thế giới.phần. tăng trưởng kinh tế cao của nó. lại nắm giữ các ngành. . đem lại sự phát triển lực lượng sản xuất. . .Vai trò quản lý của nhà nước.Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước Trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. có khả năng đưa nền kinh tế vượt khỏi tình trạng thấp kém.Thực trạng kinh tế hàng hoá ở nước ta kém phát triển là do nhiều nhân tố. sức lao động và thế mạnh giữa các nước. cạnh tranh với nhau và đều bình đẳng trước pháp luật. . được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu và quyền thu nhập hợp pháp. . nhưng nhân tố gây hậu quả nặng nề nhất là sự nhận thức không đúng dẫn đến nôn nóng xoá bỏ nhanh các thành phần kinh tế. . Tiếp cận đặc điểm này của kinh tế hàng hoá theo các khía cạnh sau : . Tính hiện thực của vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế nhà nước chỉ được khẳng định khi nó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế khác.Nền kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất là cơ sở kinh tế gắn liền với sự tồn tại và phát triển kinh tế hàng hoá. Nền kinh tế nhiều thành phần là nguồn lực tổng hợp về nhiều mặt. thích ứng với chiến lược thị trường “hướng ngoại”.Nền kinh tế hàng hoá chịu tác động của sự thay đổi cơ cấu ngành theo hướng nền kinh tế dịch vụ phát triển nhanh chóng. + Các chủ thể kinh tế đều được hoạt động theo cơ chế tự chủ.Đặc điểm này gắn liền với hai khía cạnh sau : + Nó đảm bảo cho mọi người.Nền kinh tế hàng hoá theo cơ cấu “mở”.Nền kinh tế hàng hoá với cơ cấu “mở” ra đời bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều về tài nguyên thiên nhiên.

thực hiện ý chí... đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.. thực hiện các chính sách xã hội đảm bảo cho sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội. tài chính.. Mặt khác phải tạo ra môi trường và điều kiện cho sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế. Những khuyết tật này cần phải có sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước. bao cấp. vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị XHCN. c.. khủng hoảng.Cơ chế điều hành của nước ta hiện nay: chủ trương đường lối theo Đảng Cộng Sản Việt Nam Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền. thay mặt .khác nó không tránh khỏi những khuyết tật nhất định về mặt xã hội như : phá sản. bảo đảm cho hệ thống chính trị giữ được bản chất giai cấp công nhân và bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Hệ thống chính trị hiện nay ra đời từ khi thiết lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. ngoài sự khác nhau về trình độ phát triển và sự phân phối lợi ích kinh tế giữa các tầng lớp dân cư do kinh tế đem lại nhằm mục đích gì? có lợi cho ai? Còn có sự khác nhau không kém phần quan trọng là ở trình độ quản lý theo cơ chế thị trường của nhà nước. Nên vai trò quản lý của nhà nước ta là nhân tố đảm bảo cho định hướng XHCN của kinh tế hàng hoá.an ninh ổn định .pháp luật . chuyển sang một nền kinh tế hàng hoá phát triển từ thấp đến cao đòi hỏi nhà nước phải sử dụng có hiệu quả các công cụ pháp luật.. tiền tệ. + Nước ta do chịu ảnh hưởng lâu ngày cuả cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu .Tình hình chính trị. tàn phá môi trường . quyền lực của nhân dân. Yếu tố chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam: Là đội tiên phong của giai cấp công nhân. . gồm các cấu thành quyền lực chính trị sau: Đảng Cộng sản Việt Nam.Nền kinh tế mở sau khi nước ta gia nhập WTO.Một nền kinh tế hàng hoá kém phát triển.Hệ thống pháp luật ngày càng được sửa đổi phù hợp với nền kinh tế hiện nay . Nhân dân trong hệ thống chính trị. mang nặng tính chất tự cung tự cấp. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: là tổ chức trung tâm và là trụ cột của hệ thống chính trị. tín dụng . Hiến pháp. vừa là lực lượng hợp thành. nhân dân lao động và của cả dân tộc. các chính sách kinh tế phù hợp hơn không những với các doanh nghiệp Việt Nam mà còn với cả doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào nước ta. + Nền kinh tế hàng hoá giữa các nước . Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Quốc khánh. Sửa đổi Hiến pháp. Hiến Pháp năm 1992 là sự kế thừa và phát triển các bản Hiến Pháp trước đó (1946. Hiến pháp năm 1992 bao gồm Lời nói đầu. Ngoài ra còn có nhiều tổ chức xã hội và các đoàn thể nhân dân khác. Công đoàn. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. hình thành nên hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam. Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân. Đây là những cơ quan do nhân dân bầu ra. thể chế hóa những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới kinh tế.công nghệ. vì nhân dân. thực hiện chính sách bình đẳng. mục đích. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhân dân trong hệ thống chính trị: Với tư cách là người sáng tạo lịch sử. Chính phủ. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Quốc hội. chính trị. đoàn kết. Quốc huy. Hiến Pháp: Hiến pháp Việt Nam hiện nay được Quốc hội khóa VIII thông qua năm 1992 (bổ sung. Hiến pháp chỉ rõ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Chế độ kinh tế.nhân dân. tính chất của từng tổ chức. 7 chương và 147 điều quy định rõ Chế độ chính trị. Quốc kỳ. đối ngoại. Sự ra đời của Hiến pháp 1992 là bước phát triển quan trọng trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Quốc ca. thể chế hóa nền dân chủ XHCN và các quyền tự do của công dân. nhân dân là lực lượng quyết định trong quá trình biến đổi xã hội. 1959. chịu trách nhiệm trước nhân dân quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội và thực hiện chức năng đối nội. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thủ đô.Các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể nhân dân: Đây là những tổ chức đại diện cho lợi ích của các cộng đồng xã hội khác nhau tham gia vào hệ thống chính trị theo tôn chỉ. Hiến pháp 1992 là văn bản pháp luật nền tảng và có giá trị cao nhất. . Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chủ tịch nước. Nhà nước là của nhân dân. khẳng định mục tiêu XHCN. Ở Việt Nam hiện có 5 tổ chức chính trị-xã hội gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Cựu chiến binh. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. sửa đổi vào năm 2001 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa X). tương trợ giữa các dân tộc. 1980). Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân và họ thực hiện quyền lực của mình chủ yếu thông qua Nhà nước. khoa học. đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Văn hóa-giáo dục. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. do nhân dân.

các quan niệm và tập quán. cũng như đang diễn ra trong hiện tại. đề cao và ứng xử theo các giá trị đó. truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm. yếu tố vàng của thành công: Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. văn hoá doanh nghiệp có những đặc trưng cụ thể riêng biệt. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hoá. chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp ở nước ta còn có những hạn chế nhất định: Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới. kể cả vùng sâu vùng xa. giúp người dân tiếp cận được những kiến thức văn hóa mới nhất .Trình độ văn hóa của người dân đang ngày càng nâng cao . qua hàng bao nhiêu thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống các giá trị. môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn. thẩm mỹ và lối sống và dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình”. Nó xác lập một hệ thống các giá trị được mọi người làm trong doanh nghiệp chia sẻ. chấp nhận. Còn UNESCO lại có một định nghĩa khác về văn hoá: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát.Văn hóa doanh nghiệp.d.Luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc . Cũng như văn hoá nói chung. Vậy văn hoá doanh nghiệp là gì? Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.Phương tiện truyền thông được phủ sóng khắp vùng miền. chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh . Trước hết. Theo E. Yếu tố văn hóa . trở thành các giá trị. văn hoá doanh nghiệp là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu giá trị bền vững. Văn hoá doanh nghiệp còn góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống của riêng mỗi doanh nghiệp Nhìn nhận một cách tổng quát. sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và của mỗi cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ. truyền thống. nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn.Heriôt thì “Cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi .cái đó là văn hoá”.

Con người ta có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ từ tay không về văn hoá. Cũng theo ông Bảo. năng suất làm việc. tính năng động của nhân viên… Ngoài những yếu tố chủ quan. bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá. tư liệu. Do vậy. có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. còn văn hoá doanh nghiệp thì phải bảo vệ cho mọi quyền lợi và lợi ích của cá nhân. lúc đó văn hoá sẽ xuất hiện. là quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. còn các nước Tây Âu thì thành công của doanh nghiệp lại được dựa trên các yếu tố như khả năng quản lý các nguồn lực. phong kiến. còn bị ảnh hưởng bởi các khuynh hướng cực đoan của nền kinh tế bao cấp. Trước hết chúng ta phải có quan điểm cụ thể về vai trò của văn hoá doanh nghiệp. Mọi cải cách chỉ thực sự có tính thuyết phục khi nó tách ra khỏi lợi ích cá nhân. đối tác khi quan hệ thì ngoài việc quan tâm tới lợi nhuận của công ty họ còn đánh giá doanh nghiệp qua văn hoá của doanh nghiệp đó.và hợp tác. để xây dựng văn hoá doanh nghiệp còn phải chú trọng tới những yếu tố khách quan. Mặt khác văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưởng của tàn dư đế quốc. Theo ông Trần Hoàng Bảo (1 trong số 300 nhà doanh nghiệp trẻ) nhận xét: Văn hoá của doanh nghiệp được thể hiện ở phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. chưa có cơ chế dùng người. Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào. chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo. Các doanh nghiệp khi xây dựng đều phải có nhận thức và niềm tin triệt để. ngôn ngữ. . làm việc chưa có tính chuyên nghiệp. thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Đó là việc tạo lập thị trường. lợi ích của người tiêu dùng. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy. đặc biệt là ở các nước châu á thường được dựa trên mối quan hệ cá nhân của người lãnh đạo. xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ là rất cao nếu như nó được xây dựng trên nền tảng văn hoá. Văn hoá chỉ có nền tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. được thể hiện qua “Các nguyên tắc chỉ đạo để bảo vệ người tiêu dùng”. có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao.

Văn hóa doanh nghiệp có tính đặc thù nên các hạt nhân văn hóa được hình thành cũng có tính chất riêng biệt. Biện pháp đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống định chế của doanh nghiệp. các yêu cầu. .Các hạt nhân văn hóa doanh nghiệp Đây là cơ sở để hình thành văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên. Hạt nhân văn hóa doanh nghiệp bao gồm triết lý. lựa chọn những khía cạnh tốt về văn hóa của các doanh nghiệp khác nhằm phát triển mạnh nền văn hóa của doanh nghiệp mình và ngược lại. phát triển và tự bảo vệ. tiêu chuẩn hoá các chức năng.Khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải có những biện pháp cụ thể. Trong trường hợp như vậy. hầu hết các doanh nghiệp thường xây dựng cho mình những tiêu chuẩn về văn hóa và buộc mọi người khi vào làm việc cho doanh nghiệp phải tuân theo. đa văn hóa. Sau đó xây dựng các kênh thông tin. nhiệm vụ. là con thuyền vận mệnh của mọi người. xây dựng các thể chế và thiết chế tập trung và dân chủ như: Đa dạng hoá các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. xây dựng cơ chế kết hợp hài hoà các lợi ích để doanh nghiệp trở thành ngôi nhà chung. phân tích các công việc. bao gồm: Chính danh. Các hạt nhân văn hóa là kết quả của sự tác động qua lại giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau. Để tồn tại trong môi trường kinh doanh phức tạp. tự kiểm soát. niềm tin. các tiêu chuẩn này có thể thay đổi khi không còn phù hợp hoặc hiệu quả thấp. Văn hóa của các tập đoàn đa quốc gia khác với văn hóa của các doanh nghiệp liên doanh hoặc văn hóa của doanh nghiệp gia đình. Trong điều kiện toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và quá trình cạnh tranh . nền văn hóa doanh nghiệp xuất hiện. . Việc phát triển văn hóa giao lưu sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp học tập.Xây dựng các tiêu chuẩn về văn hóa doanh nghiệp Để hình thành một nền văn hóa mạnh và có bản sắc riêng. các chuẩn mực làm việc và hệ giá trị. việc sáng tạo ra những tiêu chuẩn mới là cần thiết. Khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.Phát triển văn hóa giao lưu của các doanh nghiệp Các doanh nghiệp thường có xu hướng liên doanh. . liên kết với nhau. các doanh nghiệp không thể duy trì văn hóa doanh nghiệp mình giống như những lãnh địa đóng kín của mà phải mở cửa và phát triển giao lưu về văn hóa. quyền hạn.

. trong gia đình. Văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng của truyền thống gia đình. Để bảo hộ cho biểu tượng này. Nó trở thành một loại tài sản vô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản doanh nghiệp và là một trong những công cụ cạnh tranh khá sắc bén. Để tăng cường sức mạnh và sự liên kết giữa các chi nhánh của các công ty đa quốc gia ở các nước khác nhau.Văn hóa doanh nghiệp gia đình Các doanh nghiệp gia đình được xem là một loại định chế độc đáo trong đó một gia đình là hạt nhân của doanh nghiệp. các tập đoàn phải có một nền văn hóa đủ mạnh. các tập đoàn phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. đa quốc tịch và đa văn hóa.quốc tế ngày càng gay gắt thì văn hóa doanh nghiệp được chú trọng xây dựng và phát triển. Tuy nhiên. để có nhãn hiệu Pepsi Cola nổi tiếng với màu xanh tươi trẻ. Các công ty đa quốc gia có mục đích kinh doanh chiến lược. thường phải đối mặt với môi trường kinh doanh đa sắc tộc. để đạt được những đỉnh cao của sự thành công đó. bí quyết được gia đình đúc rút được trong quá trình kinh doanh. uy tín cũng như nghệ thuật kinh doanh đã chiến thắng Pepsi Cola trên thương trường mặc dù đồ uống Coca Cola chỉ được xếp thứ 7 trong số 12 loại đồ uống hàng đầu của nước Mỹ về chất lượng và đồ uống này đã bị người tiêu dùng châu Âu tẩy chay vào năm 1999. Tập đoàn phải chi tới 500 triệu USD và giá của nhãn hiệu Pepsi đã lên tới 55 tỷ USD. Tập đoàn này có nền văn hóa hùng mạnh và với những ưu thế về danh tiếng. một loại vũ khí cạnh tranh lợi hại. Những kết quả này có thể coi là sản phẩm của quá trình vận động của văn hóa tập đoàn. người chủ gia đình thường nắm được bí quyết về một . Tập đoàn Pepsi phải chọn cách tiếp cận văn hóa phương Đông . Thông thường. kinh nghiệm. Đối thủ cạnh tranh của Pepsi Cola là Tập đoàn Coca Cola. Những doanh nghiệp không có nền văn hóa mạnh khó có thể cạnh tranh cao trên thị trường. Chẳng hạn. sự kế tục giữa các thế hệ và lòng trung thành với những triết lý kinh doanh. Hầu như tập đoàn đa quốc gia nào cũng có bản sắc văn hóa riêng của mình và đây được coi là một trong những điều kiện sống còn. .Văn hóa tập đoàn đa quốc gia Các tập đoàn đa quốc gia có nhiều chi nhánh hoạt động ở nhiều nước trên thế giới.sản xuất loại đồ uống mang nhãn hiệu Pepsi Cola với biểu tượng thiếu âm và thiếu dương (biểu tượng của những người theo Phật giáo) để đến với khách hàng là những tín đồ của Phật giáo. doanh nghiệp có thể tạo ra và tăng uy tín của mình trên thị trường thông qua việc xây dựng và phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh. nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng và danh tiếng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường thế giới. Đồng thời.

nâng cao hiệu quả kinh doanh.. văn hóa doanh nghiệp gia đình chịu ảnh hưởng rất lớn tác động của phong cách lãnh đạo của người chủ gia đình. Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh.Hơn 50% dân số đang dùng điện thoại di động.Khi công nghệ phát triển. . doanh nghiệp sản xuất giày dép Biti’s (Việt Nam) là một biến thể của doanh nghiệp gia đình. Yếu tố công nghệ .. Tuy vậy. Doanh nghiệp này đang có triển vọng trở thành một trong những công ty đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam. phần mềm ứng dụng. . Kỷ luật trong doanh nghiệp gia đình thường được đề cao vì họ vừa là người chủ sở hữu vừa là người sử dụng các tài sản của gia đình.kĩ thuật cao như công nghệ biển. . nâng cao năng lực cạnh tranh. Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất. Có thể nói.Nhà nước đang ngày càng chú trọng vào việc đầu tư Khoa học. mà còn làm cho năng lực phát triển sản phẩm và năng lực đoàn kết hiệp đồng tập thể của doanh nghiệp trở nên phồn vinh. kĩ thuật mới. tăng thêm sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiêp.. vật liệu mới. Văn hoá doanh nghiệp là nhằm tạo ra quy tắc ứng xử cho doanh nghiệp mà không phải tạo ra tác dụng chỉ đạo.Số người dùng mạng Internet đã vượt ngưỡng 22 triệu. Các phát minh mới. kinh doanh và cả sự tiêu thụ.Hệ thống nghiên cứu công nghệ. e. . công nghệ vũ trụ. Doanh nghiệp này có một nền văn hóa mạnh và các thành viên của doanh nghiệp đều thấm nhuần được những giá trị và chuẩn mực của văn hóa doanh nghiệp. các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra các sản phẩm mới.Công nghệ thông tin ngày càng chứng tỏ bước phát triển phi thường..kĩ thuật đang được chú ý và ngày càng được cải tiến cho phù hợp với trình độ công nghệ kĩ thuật nước ngoài. các bí quyết. các doanh nghiệp có điều kiện ứng dụng các thành tựu của công nghệ để tạo ra sản phẩm. Chẳng hạn. đồng thời làm này sinh các nhu . nó cũng mang lại cho doanh nghiệp nguy cơ tụt hậu.nghề nghiệp nào đó và dựa vào nghề nghiệp đó để thành lập doanh nghiệp gia đình. Cách làm này của các doanh nghiệp không chỉ có tác dụng thúc đẩy cho doanh nghiệp mình thực hiện được phương thức kinh doanh "lấy con người làm trung tâm". trực tiếp đến doanh nghiệp. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như phương pháp sản xuất mới. dịch vụ có chất lượng cao hơn nhằm phát triển kinh doanh. các phát minh. Vì thế. thiết bị sản xuất. giảm năng lực cạnh tranh nếu doanh nghiệp không đổi mới công nghệ kịp thời.

Một bộ máy tính mới tinh chỉ sau nửa năm đã trở nên lạc hậu với công nghệ và các phần mềm ứng dụng. Trước đây chúng ta sử dụng các máy ảnh chụp bằng phim thì hiện nay không còn hãng nào sản xuất phim cho máy ảnh. chưa đầy 10 năm hiện nay tốc độ bộ vi xử lý đã tăng với chip set thông dụng hiện nay là Core Dual tốc độ 2. Ngoài các yếu tố cơ bản trên. internet đến hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ các máy tính Pen II. + Ảnh hưởng của công nghệ thông tin. vật liệu mới. nâng cao tính cạnh tranh. hiện nay khi nghiên cứu thị trường. robot. phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển. Pen III. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. máy photo copy và máy tính làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ… Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng vô tận như: công nghệ sinh học. . dịch vụ.8 GB/s. chu kỳ của công nghệ. công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp các khoảng cách về địa lý. nghiên cứu vũ trụ…. các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D ( Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận và vận dụng các co6ngnghe65 và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm. Ngày nay. Ví dụ. vì thế chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi. Ở Việt nam. Việc kết hợp giữa các doanh nghiệp và chính phủ nhằm nghiên cứu đưa ra các công nghệ mới. nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn. Nếu cách đây 30 năm máy vi tính chỉ là một công cụ dùng để tính toán thì ngày nay nó đã có đủ chức năng thay thế một con người làm việc hoàn toàn độc lập.cầu mới và làm triệt tiêu cá công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. Cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng của công nghệ.. + Đầu tư của chính phủ. công nghệ còn lạc hậu.. các doanh nghiệp phải đưa yếu tố toàn cầu hóa trở thành một yếu tố vĩ mô tác động đến ngành. Nhật Bản đã khiến các nước trên thế giới phải thán phục với bước nhảy vọt về kinh tế trong đó chủ yếu là nhân tố con người và công nghệ mới. doanh nghiệp vào công tác R&D: Trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. tỷ lệ công nghệ lạc hậu: nếu trước đây các hãng sản xuất phải mất rất nhiều thời gian để tăng tốc độ bộ vi xử lý lên gấp đôi thì hiện nay tốc độ này chỉ mất khoảng 2-4 năm. Hiện nay Nhật vẫn là một nước có đầu tư vào nghiên cứu trên GDP lớn nhất thế giới. sẽ có tác dụng tích cực đến nền kinh tế. + Tốc độ. để thành công.phương tiện truyền tải. hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm.

Tình hình ô nhiễm đang gia tăng nhanh chóng ♦ Ô nhiễm nguồn nước ♦ Ô nhiễm nguồn đất ♦ Ô nhiễm không khí Như chúng ta đã biết nền kinh tế thế giới là một thể thống nhất bao gồm các nền kinh tế khu vực và quốc gia rất đa dạng. thì trong khu vự c đã đạt được tốc độ bình quân là 6-9%. chứa đựng nhiều mâu thuẫn.Nguồn tài nguyên phong phú . Việt Nam là một nước đang phát triển. Đồng thời tranh thủ tối đa nguồn vốn. phát triển không đều. nước đang phát triển và nước chậm phát triển. Với vị trí địa lý như trên và với thực trạng nền kinh tế của các nước trong khu vực đã và đang tạo ra cho Việt Nam nhưng lợi thế quan trọng và cơ hội lớn trong việc hợp tác và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu về phát triển kinh tế. ở ngã tư nơi gặp gỡ của những luồng gió xuất phát từ các trung tâm lớn bao quanh. Theo trình độ phát triển của lý luận sản xuất và phân công lao động xã hội. Hồng Kông. Như tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của thế giới là 3-5%. Nhìn chung các nước ASEAN đang ngày càng chiếm vị trí cao hơn trong nền kinh tế của khu vực Châu Á . kỹ thuật – công nghệ tiên tiến và hiện đại từ các nước trong khu vực. Singapore đã trở thành "4 con Rồng" Châu Á cũng đang có những chuyển động mới đáng kể trong phát triển kinh tế.f. Hàn Quốc. xuất nhập khẩu nhiều loại hàng hóa thế mạnh của nước ta. nên đã trở thành một đầu mối giao thông quan trọng đi từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và Châu Úc Đại Dương hoặc ngược lại. có vùng biển chủ quyền rộng lớn và giàu tiềm năng. Trong đó.Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa ẩm . Mặc dù bị tụt hậu do chiến tranh nhưng VN giờ đây là một trong những nơi dễ tiếp cận nhất để mở rộng kinh doanh ở châu Á. Việt Nam nằm trong khu vực đang diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động nhất thế giới trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI. Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng. Với vị trí địa lý : Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. dân số trẻ. Đài Loan. Đặc biệt. . Nằm phía Đông của bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Á.Thái Bình Dương cũng như của thế giới. Yếu tố địa lý . có thể phân các nước trên thế giới thành các nhóm: nước phát triển.xã hội. sức tiêu thụ ngày một tăng.

phù hợp với tiềm năng. đồng thời là đối tượng đầu tư của Tư bản nước ngoài. Các yếu tố vi mô . Mặt khác nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng.. Với những thế mạnh về nhân lực và chính sách trong lĩnh vực công nghệ thông tin. VN được coi là nước có môi trường đầu tư thuận lợi nhất ở khía cạnh ổn định chính trị và xã hội. đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ.Các mối quan hệ hợp tác này cùng có lợi. Và nước ta là một nước đang phát triển đông dân. chất lượng nguồn nhân lực. xây dựng. sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau.Thái Bình Dương. sân bay. nâng cao mức độ thuận lợi trong kinh doanh và thu hẹp khoảng cách với các quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông Á . trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế lớn nhưng chưa được khai thác hoặc mới khai thác ở mức độ thấp. đổi mới tài chính giáo dục đại học. Để thu hút được nhiều vốn đầu tư. việc sử dụng cũng chưa thật hợp lý.Và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác đầu tư. Trong số 11 nước Đông Nam Á. trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ rộng lớn nên đã là tiền đề và yếu tố kích thích thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Trong thời gian qua. đó là nhờ yếu tố con người. Đây là những nguồn lực bên trong để phát triển kinh tế. 2. Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các công ty phần mềm trên thế giới muốn tìm kiếm nguồn lực ở bên ngoài.. Và với môi trường thông thoáng. góp phần cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh. lợi thế của mỗi nước. hợp lý tạo điều kiện cho các nước có nền giáo dục tiên tiến tham gia và hỗ trợ VN thực hiện đổi mới giáo dục đại học trong các lĩnh vực quản trị đại học. Con người luôn có thái độ hợp tác chân thành và muốn làm bạn với tất cả các nước. trường học. mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại. y tế.. VN đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng bằng việc mở rộng phạm vi tài sản có thể sử dụng để thế chấp. VN có nhiều thay đổi về môi trường pháp lý. Đó là điều cơ bản và then chốt để rạo niềm tin hợp tác với nước ta. hải cảng và các lĩnh vực khác. hóa chất.. nhất là trên các lĩnh vực mà các nước bạn có thế mạnh và VN có nhu cầu như giao thông. nhằm đưa giáo dục đại học Việt Nam vươn lên vị thế mới.Đáng chú ý là thị trường bán lẻ ở VN tăng trưởng tới 30% mỗi năm trong hơn một thập niên qua và tiếng tăm toàn cầu của Việt Nam đã mở ra những cơ hội lớn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Việt Nam sẽ được hưởng lợi ích này nếu có mối quan hệ thương mại "như thế nào đó" đối với các nước thành viên WTO. Sau hơn 10 năm. chứ không phải từ sức ép bên ngoài a. Đối với thương mại hàng nông sản. ngành. Chẳng hạn.a. Gia nhập WTO sẽ giúp chúng ta có được một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch hơn. từ đó mang lại cơ hội mới cho những nước xuất khẩu nông sản như Việt Nam. có sức hấp dẫn hơn đối với đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Việt Nam có lợi thế trong một số ngành. Việc nước ta gia nhập WTO sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế. Mở rộng thị trường và tăng xuất khẩu Khi gia nhập WTO. Yếu tố năng lực của doanh nghiệp 3. Đây là hai ngành được WTO rất quan tâm và đã đề ra nhiều biện pháp để xoá bỏ dần các rào cản thương mại. Gia nhập WTO. giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi thuế quan. Cơ hội và thách thức đối với cách doanh nghiệp Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO vào tháng 1-1995 và được công nhận là quan sát viên của tổ chức này. các thành viên WTO cũng đã và đang đưa ra nhiều cam kết về cắt giảm trợ cấp. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. b. mọi hạn chế định lượng đối với mặt hàng dệt may được xoá bỏ từ ngày 1/1/2005. Việt Nam bắt đầu tiến hành phiên đàm phán gia nhập WTO đầu tiên. đặc biệt là trong ngành nông nghiệp và dệt may. Việt Nam đã trải qua 11 phiên đàm phán đa phương (trong đó có một phiên trù bị) và hàng trăm cuộc đàm phán song phương với sự tham gia của tất cả các bộ. Do điều kiện tự nhiên và chi phí lao động rẻ. Yếu tố cung ứng sản xuất d. theo nguyên tắc tối huệ quốc. Yếu tố khách hàng b. xã hội nói chung và cuộc sống của mỗi người nông dân nói riêng. Hàng hoá của nước ta vì vậy sẽ có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơn trong việc thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế. Nước ta phấn đấu sớm gia nhập WTO xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế của chính chúng ta. Gia nhập WTO cũng là thông điệp hết sức rõ ràng về quyết . Tháng 7-1998. nước ta sẽ được tiếp cận mức độ tự do hoá này mà không phải đàm phán hiệp định thương mại song phương với từng nước. Yếu tố đối thủ cạnh tranh c. theo Hiệp định Dệt may của WTO (ATC).

Thực tiễn cho thấy. các doanh nghiệp của nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại. đảm bảo sự bình đẳng trong thương mại quốc tế.Thách thức của việc gia nhập WTO Bên cạnh cơ hội. mở cửa thị trường dịch vụ… sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. trong đó có cả những rào cản trá hình núp bóng các công cụ được WTO cho phép như chống trợ cấp. c. tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi bỏ vốn vào làm ăn tại Việt Nam. sẽ phải vươn lên để tự hoàn thiện mình. bởi nước ta là nước nhỏ. từ đó có thêm cơ hội để nâng cao sức cạnh tranh không những ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Đó là: . Ngoài ra. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với nhiều doanh nghiệp. Trước sức ép cạnh tranh. Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Môi trường thương mại quốc tế. d. Ngoài ra. chống bán phá giá… Tranh thủ thương mại là điều khó khăn mà phần thua thiệt thường rơi về phía nước ta. Gia nhập WTO sẽ giúp ta sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này. Nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế Giảm thuế.tâm cải cách của nước ta. cắt giảm hàng rào phi thuế quan. khi tiến ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên. nhất là những doanh nghiệp đã quen với "bầu vú bao cấp" của . sau này nhiều nỗ lực của WTO. việc gia nhập WTO cùng tạo ra một số thách thức lớn đối với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. mở cửa thị trường dịch vụ sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. e. qua đó có thêm công cụ để đấu tranh với các nước lớn. cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO hoạt động khá hiệu quả và nhiều nước đang phát triển đã thu được lợi ích từ việc sử dụng cơ chế này. cơ hội tiếp cận thị trường của các thành viên WTO khác một cách bình đẳng và minh bạch theo hướng đúng chuẩn mực của WTO. đã trở lên thông thoáng hơn. các doanh nghiệp trong nước bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. giảm thuế và loại bỏ các hàng rào phi thuế quan cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các yếu tố đầu vào với chi phí hợp lý hơn. cắt giảm hàng rào phi thuế quan.Sức ép cạnh tranh Giảm thuế. nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế. loại bỏ trợ cấp.

nền hành chính quốc gia chắc chắn sẽ phải có sự thay đổi theo hướng công khai hơn và hiệu quả hơn. khắc phục "sức ỳ" của tư duy và khắc . Quá trình này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. việc gia nhập WTO có thể sẽ mang lại khó khăn nhiều hơn bởi chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp khó có thể diễn ra trong một sớm. Cuối cùng. Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm khi gia nhập WTO. Dưới sức ép của cạnh tranh. -Thách thức của việc hoàn thiện thể chế và cải cách nền hành chính quốc gia. các doanh nghiệp sẽ không có cách nào khác là chủ động và sẵn sàng đối diện với thách thức này bởi đó là hệ quả tất yếu của sự phát triển. những cam kết mở cửa thị trường của ta là cam kết theo lộ trình nên tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý sẽ còn tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài. coi trọng doanh nghiệp và doanh nhân hơn nữa. yếu tố quyết định sự thành bại của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bố trí lại nguồn lực. là chặng đường mà mọi quốc gia đều phải đi qua trên con đường hướng tới hiệu quả và phồn vinh. Chính phủ luôn lưu tâm đến yếu tố này trong đàm phán gia nhập WTO và hy vọng kết quả đàm phán cuối cùng sẽ là một kết quả chấp nhận được đối với lĩnh vực nông nghiệp. Đó phải là một nền hành chính vì quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và doanh nhân. một chiều. một ngành sản xuất không hiệu quả có thể sẽ phải mất đi để nhường chỗ cho một ngành khác có hiệu quả hơn. Đây là thách thức hết sức to lớn. Sau đó.Nhà nước. Khi gia nhập WTO.thương mại. Một trong những nguyên tắc chủ đạo của WTO là minh bạch hoá.Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế Một trong những hệ quả tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế là chuyển dịch cơ cấu và bố trí lại nguồn lực. Bên cạnh đó. cũng cần củng cố và tăng cường các giải pháp an sinh xã hội để khôi phục những khó khăn ngắn hạn. Tuy nhiên. phải liên tục hoàn thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy tính năng động và khả năng thích ứng nhanh. Dù không gia nhập WTO thì thách thức này sớm hay muộn cũng sẽ đến. trong đó có cả những rủi ro về mặt xã hội. phải liên tục hoàn thiện các quy định về cạnh tranh để đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng khi hội nhập. Trước hết. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan đến kinh tế . Riêng đối với khu vực nông nghiệp. Chúng ta chỉ có thể vượt qua được thách thức này nếu có chính sách đúng đắn nhằm tăng cường hơn nữa tính năng động và khả năng thích ứng nhanh của toàn bộ nền kinh tế. Đây là thách thức to lớn đối với mọi nền hành chính quốc gia. .

đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại . cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương. có đối chiếu với quy định của WTO và cam kết của nước ta. thuỷ sản.đầu tư để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản của Nhà nước và cam kết quốc tế. chúng ta cũng cần phải có một đội ngũ cán bộ thông thạo qui định và luật lệ của WTO. có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Bộ Tư pháp đang tiếp tục hướng dẫn các tỉnh rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Thông qua đàm phán gia nhập. da giày…. Về chuẩn bị điều kiện để thực hiện các nghĩa vụ thành viên. để tận dụng được cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và tham gia có hiệu quả vào các cuộc đàm phán trong tương lai của tổ chức này. Các địa phương cũng đang khẩn trương. có kinh nghiệm và kỹ năng đàm phán quốc tế.Thách thức về nguồn nhân lực Để quản lý một cách nhất quán toàn bộ tiến trình hội nhập. hiện nay Việt Nam đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị gia nhập WTO. thời gian qua Quốc hội và các cơ quan Chính phủ đã khẩn trương đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật. điều chỉnh các quy định.phục mọi biểu hiện trì trệ. Hiệp định về kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)… Để nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. khuyến khích các ngành hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao. chúng ta cũng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động thực hiện các hiệp định của WTO như Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu (IL). Ngoài ra. lâm. Hiệp định về các biện pháp đầu tư có liên quan đến thương mại (TRIMs). sẽ không thể tận dụng được các cơ hội do việc gia nhập WTO đem lại. Đây cũng là một thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm điều hành một nền kinh tế mở. Nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ. có tiềm . nhưng vẫn còn thiếu. vô trách nhiệm. . Nếu không tạo ra được một nền hành chính như vậy. Từ những cơ hội cũng như thách thức đó. tạo dựng môi trường cạnh tranh năng động và cải cách có hiệu quả nền hành chính quốc gia. hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. thách thức này sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn rất khó khắc phục. nghiêm túc tiến hành rà soát. đầu tư công nghệ và quản lý để nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dệt may. chúng ta đã tập trung đầu tư phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh để hướng vào xuất khẩu như nâng cao chất lượng và giá trị chế biến của các mặt hàng nông. Quá trình rà soát văn bản pháp luật đã tiến hành ở Trung ương. bên cạnh quyết tâm về mặt chủ trương. ta đã từng bước xây dựng được đội ngũ này. Đồng thời.

Cũng chính bởi lý do này. tiến vững chắc. Sớm gia nhập WTO. thị trường thời gian tới sẽ bước sang một giai đoạn mới: giữ thuê bao quan trọng hơn là phát triển thuê bao mới. toàn Đảng. II/ Mạng viễn thông Beeline 1. Và . vượt qua những thách thức rất lớn. VinaPhone và Viettel. bồi dưỡng để giúp các doanh nghiệp làm quen và ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để đối phó với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. vệ sinh kiểm dịch cũng như hỗ trợ doanh nghiệp các thông tin và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế… Thực tế hầu hết các nước gia nhập WTO đều có nền kinh tế phát triển nhanh. toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm phấn đấu.năng phát triển như điện tử. Số lượng khách hàng còn lại không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển của các mạng di động. lượng phát triển thuê bao thực mới năm 2010 của 3 mạng đã là gần 20 triệu. tiến mạnh. Thị trường viễn thông hiện nay Theo kế hoạch kinh doanh của 3 mạng di động lớn là MobiFone. các chuyên gia viễn thông dự báo. Kiện toàn. củng cố vị thế trên thị trường nội địa. Nắm bắt thời cơ. nên tiếp tục củng cố hệ thống cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài và gắn kết hoạt động của các cơ quan này với các doanh nghiệp. hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập thị trường quốc tế. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. tăng cường công tác xúc tiến thương mại. Nhằm nâng cao năng lực đối phó với thách thức. Ngoài ra. phát huy cao độ nội lực. củng cố hệ thống tiêu chuẩn về kỹ thuật. khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài để tạo thế lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế. Đấy là chưa kể đến kế hoạch phát triển của Vietnamobile và Beeline. tin học… Đồng thời. tìm hiểu thị trường. chủ động tạo bước chuyển biến mới về phát triển kinh tế. nhất định đất Việt Nam sẽ tiến nhanh. nước ta đang tập trung xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh. xã hội. hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường công tác đào tạo.

chất lượng và các chính sách chăm sóc khách hàng".Trên thế giới Beeline là một thương hiệu mạng viễn thông di động lớn hoạt động tại 9 quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Âu và Trung Á với hơn 63 triệu thuê bao thực. số lượng khách hàng dùng 2 sim đồng thời rất lớn và nếu mạng di động nào bị đánh giá là tụt hạng về chất lượng hoặc kém hơn các mạng khác thì sẽ bị người sử dụng đổi sim ngay lập tức. Một đại diện của MobiFone cũng thừa nhận: "Chỉ cần không chú tâm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu chỉ cần có sơ sẩy chút ít. theo hãng nghiên cứu thị trường hàng . Chuyên gia về viễn thông này cũng nhận định: "Cuộc chạy đua về chất lượng giờ không chỉ là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định mà là đáp ứng ở mức tốt nhất và không được mắc lỗi khi thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng. Theo đánh giá của giới chuyên môn. dù vẫn nhỉnh hơn các mạng khác nhưng các chỉ tiêu của MobiFone đã gần đạt đến mức tới hạn và không thể tăng thêm. Đây chính là thách thức lớn mà các mạng di động phải đương đầu trong năm 2010 khi mà thị trường đang tiến tới điểm bão hòa. xử lý khiếu nại… Điều này sẽ rất khó khăn cho tất cả các mạng di động nhưng sẽ là một tín hiệu tốt đối với người dùng di động Việt Nam". Giới thiệu Beeline 1. MobiFone sẽ mất vị trí dẫn đầu về chất lượng và chăm sóc khách hàng. chất lượng dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng sẽ là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi nhà mạng. Chúng tôi cũng ý thức được điều này nên vẫn không ngừng củng cố việc đầu tư nâng cấp cho mạng lưới.trong cuộc chạy đua này. các mạng khác cũng có thể có chỉ tiêu bằng thậm chí cao hơn MobiFone trong kết quả đo kiểm. Năm 2009. Lý do là về các chỉ tiêu kỹ thuật. 2.sơ lược về beeline thế giới: . Hiện giờ. năm 2010 sẽ là một năm khó khăn của MobiFone trong việc duy trì vị trí số 1 về chất lượng trong nhiều năm liên tục. khuyến mại.

đầu thế giới Millward Brown Optimor thì thương hiệu “Beeline” nằm trong top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh và top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông với giá khoảng 8. . Beeline sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều dịch vụ mới . .sơ lược về beeline việt nam: . giúp họ luôn cảm nhận được sự tự do giao tiếp ở mọi lúc. Tết truyền thống ở Việt Nam.Yếu tố kinh tế: Ở Việt Nam hiện nay dân số đang không ngừng phát triển. . không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. . . 2. + Phấn đấu đến cuối năm 2009 sẽ đạt từ 2.Mục tiêu ngắn hạn: + Trong thời gian tới.tháng 7/2009 chính thức ra mắt mạng di động Quốc tế Beeline Việt Nam và .tiếp sau đó tháng 3/2010 gây sock trên thị trường viễn thông với gói cước ưu đãi nhất trên thị trường hiện nay “ big and cool” 3.là sự liên doanh quốc tế đầu tiên giữa Công ty cổ phần Viễn thông di Động Toàn cầu (Gtel Mobile) với tập đoàn Vimpelcom (Nga) và GTel (Việt Nam)) a.khẩu hiệu "Live on the bright side” và gói cước “vô địch rẻ” mang tên “Big Zero" với cách tính cước “độc nhất vô nhị”: tính giá không đồng (0 VND) sau phút đầu tiên cho tất cả các cuộc gọi nội mạng. hoạt động: .đem lại niềm vui cho mọi khách hàng.mọi nơi. b. . tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên và đối tác kinh doanh.Tầm nhìn : Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu thế giới tại Việt Nam c. Các yếu tố môi trường vĩ mô .4% thị phần. thu nhập dân cư ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng cao. mục tiêu và tầm nhìn: .Mục tiêu dài hạn: Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam hoạt động và phát triển với tiêu chuẩn quốc tế. và dự kiến năm 2010 sẽ phủ sóng ra toàn quốc.Không ngừng nâng cấp chất lượng phục vụ. sứ mệnh: .Yếu tố văn hóa – xã hội: Gần các dịp lễ.9 tỷ USD. nhà cung ứng dịch vụ viễn thông có xu hướng khuyến mại. giảm giá cước kích thích việc sử dụng dịch vụ của khách hàng.chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất cho mọi đối tượng khách hàng.

S-Fone.Vinaphone. vì chính nhờ sự cạnh tranh như vậy. Sự phân bố dân cư ở từng vùng địa lý cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới việc sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp. Vinaphone và Viettel. Yếu tố khí hậu ở Việt Nam cùng sự chênh lệch về địa hình từng vùng: nông thôn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyên môn hoá.Việt Nam vẫn là thị trường nhiều tiềm năng mặc dù mật độ sử dụng điện thoại di động đã lên đến 55%. đòi hỏi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động phải thực sự chuyên nghiệp. . Thị trường viễn thông Việt Nam vẫn là một cơ hội kinh doanh tốt. mức độ thâm nhập mạng di động mới ở mức trung bình. thị trường di động gần như yên phận với sự thống trị của 3 đại gia Mobifone.Beeline phải đối mặt với 7 nhà khai thác Mobifone. Các yếu tố môi trường vi mô a. giúp nâng cao trình độ kĩ thuật của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp . có đường biên giới tiếp giáp với Lào. đồng thời cũng là một thử thách thú vị đối với GTel Mobile và thương hiệu BeelineVN. Trong thời gian gần đây cùng với sự trầm lắng của S-fone và sự rút lui của HT Mobile. miền núi đôi khi cũng tạo sự khác biệt trong việc phân bố mạng lưới. Campuchia tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới viễn thông sang các nước trong khu vực. Các đại gia này có vẻ như cũng hài lòng với vị thế hiện tại cùng nhau chia sẻ thị phần nên hoạt động marketing trông có vẻ cũng yên phận theo.Yếu tố địa lý: Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Yếu tố thị trường .Yếu tố công nghệ: Ngành khoa học – công nghệ ở Việt Nam đang phát triển. Trung Quốc.EVN Telecom. đặc biệt là trong tình hinh suy . mới khiến cuộc chơi thú vị hơn. Tại Việt Nam.. nhưng con số này không phải là quá quan trọng.Viettel. thành thị.Vietnamobile và công ty ảo của công ty CP Ðông Dương (nhưng chưa di vào hoạt đông) khiến cho thị trường di động Việt Nam ngày càng trở nên "nóng bỏng" hơn. luôn luôn đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 4.Bước vào thị trường mạng di động Việt Nam.

trung cấp… để tặng sim di động miễn phí cho sinh viên_ Nhân dịp năm học mới. .000 ðồng cộng vào tài khản thưởng. trong đó 25. Cụ thể là các cuộc gọi 10 phút chỉ bị tính tiền một phút trong khoảng thời gian từ ngày 2/10 cho ðến hết năm 2009 (đối với tất cả các thuê bao di động tại Hà Nội (cả Hà Nội cũ và Hà Tây)) + Về các trường đại học. Vì vậy vào thị trường Việt Nam Beeline phải cạnh tranh rất gay gắt với 3 đại gia di dộng ở Việt Nam là Mobifone.000 tỷ đồng trên doanh thu 60. tin nhắn nội mạng hoặc quay số trúng thưởng tiền tỷ (Đã có số thuê bao của Mobifone trúng thưởng được 300triệu đồng). MobiFone còn phát miễn phí 375.000 bộ Q-Student cho sinh viên của 300 trường đại học. + Gần đây MobiFone vừa tạo ra một cú sốc cực lớn trên thị trường với việc cho phép khách hàng gọi miễn phí "quên ngày tháng" gần như chính sách của gói cước BigZero mà Beeline đang áp dụng. Khách hàng sinh viên hòa mạng Q-Student sẽ được hưởng tất cả các ưu đãi trong suốt thời sinh viên. Cước gọi nội mạng lẫn liên mạng rẻ nhất chỉ 1380 đồng/phút nội mạng và 1580 ðồng/phút liên mạng.Vị thế : Năm 2009. Đối thủ cạnh tranh a/Mobifone: . b.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65.Vị thế: Tính đến cuối năm 2009 Mobilefone đang có 35 triệu thuê bao. .000 đồng. cao đẳng… trên cả nước + Với gói cước sinh viên Q-Student. . b/Viettel: .054 tỷ đồng.thoái kinh tế. người dùng QStudent chỉ phải trả 830 đồng cho mỗi phút gọi.kể từ ngày đãng ký.000 ðồng) bằng đúng tài khoản mà mBeeline ðang khuyến mãi.000 đồng cước phí hàng tháng. Tặng 50.000 đồng được trừ vào cước sử dụng GPRS hàng tháng và 25. (nhằm “giành giật"nhau thi phần là sinh viên nên tạo ra nhiều lợi ích cho bộ sim này.) Cước nhắn tin nội mạng vô cùng hấp dẫn: chỉ 99 đồng/tin nhắn. Viettel . Viettel có khoảng 45 triệu thuê bao và đạt lợi nhuận đạt 10.000 đồng + Tăng tài khoản kích hoạt lên 120. cao đẳng. + Các chínhsách ưu đãi đối với các thuê bao trả sau như tặng số phút gọi trong ngày.000 đồng (trước là 100. Vinaphone. Khi gọi đến các thuê bao khác trong nhóm (tối đa 5 thành viên). Tặng thêm 25 MMS miễn phí mỗi tháng.Các chiến lược : + Tung ra các bộ kit (hòa mạng mới) trả trước có mệnh giá 65.

Vị thế : Năm 2009.thú vị bên cạnh giá cước rẻ nhằm kích thích khách hàng trẻ.000 ðồng cùng với 20 phút gọi và 50 SMS nội mạng miễn phí.Các chiến lược : + Từ cách đây vài tháng. + Áp dụng chương trình khuyến mại trên thời gian gọi đi. . đội quân bán hàng với biệt hiệu "cơn lốc màu cam" của mạng di độngVietnamobile đã có mặt ở khắp các trường đại học. d/ Vietnamobile: .Các chiến lược : + Cho ra tài khoản của bộ kit mệnh giá 65000 đồng là 105. gói cước. lưu lượng sử dụng miễn phí hàng tháng.000.000 tỷ đồng. thậm chí là phát miễn phí cho các sinh viên với thủ tục dễ dàng. dịch vụ. Không chỉ giới thiệu sản phẩm. hoặc quay số trúng thưởng. Theo đó.000 đồng vào tài khoản sử dụng mỗi tháng. Không giới hạn thời gian sử dụng. gửi quà tặng.Vị thế : là tân binh trên thị trường viễn thông Việt Nam ( như Beeline).+ Vào đầu năm học mới. . Ðược cộng 25. + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. gửi quà tặng. tất cả các khách hàng khi gọi đi bằng tài khoản chính sẽ được tặng 2 phút miễn phí trên mỗi 2 phút gọi nếu tổng thời gian gọi cả ngày từ 2 phút trở lên. các nhân viên của hãng còn trực tiếp bán thẻ sim. nhà khai thác di động 098 -Viettel Telecom còn tặng thêm các quyền lợi khác khi sử dụng + Gói cước sinh viên hội tụ tất cả những tính năng ưu việt nhất từ các gói cước hiện có của Viettel: Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất trong số các gói cước trả trước : 100 đồng/tin nhắn nội mạng. Chỉ cần xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên là họ có thể sử dụng dịch vụ với số tiền có sẵn trong tài khoản lên tới vài trăm nghìn đồng. Sử dụng tính năng gọi nhóm tiết kiệm 50% chi phí. + Tạo ra các dịch vụ gia tăng độc đáo. ngoài việc tặng sim miễn phí cho các sinh viên với số lượng sim lên tới 300. hoặc quay số trúng thưởng. . doanh thu toàn mạng của VinaPhone đạt gần 21.Thị phần tăng lên 30% (năm 2008 đạt 26%). phát triển thêm hơn 10 triệu thuê bao mới. Ðược đăng ký tự động và miễn phí cước thuê bao gói data tốc độ cao với 30MB. + Áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày. c/ Vinaphone: .

Về công nghệ. . .lọt vào top 100 thương hiệu đắt giá nhất hành tinh .7 triệu thuê bao trên toàn thế giới).loại hình doanh nghiệp hiện đại. Chương trình được thực hiện đối với các khách hàng nạp tiền vào thẻ cào hoặc thẻ điện tử lần đầu đối với mệnh giá tối thiểu VND 20. tiên tiến .Sự hùng mạnh về tài chính được coi là một lợi thế của Beeline ( hiện tại sở hữu 62. * Nhãn hiệu : . Phân tích SWOT a.9 tỷ USD. Thời hạn sử dụng của khuyến mại nạp thẻ bằng thời hạn của tài khoản chính. 5. Chương trình sẽ được áp dụng đến hết 30/09/2009. + Tiền khuyến mại sẽ được đưa vào tài khoản khuyến mại. Triển khai chương trình khuyến mại đối với thẻ nạp. kiểu mẫu với cấu trúc tinh gọn + đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp . khách hàng sẽ được tặng ngay 100% giá trị thẻ nạp và 60 ngày sử dụng.Thiết lập được cơ sở hạ tầng mạng vững chắc. . * Tài chính : . không cộng dồn và được chia đều cho các cuộc gọi nội và ngoại mạng. thương hiệu “Beeline” được định giá khoảng 8. khuyến mại còn dư sẽ không được bảo lưu. Hết 2 ngày.Điểm mạnh ( S ): * Hình ảnh công ty : .là mạng di động liên doanh quốc tế . * Beeline có được một nền tảng chiến lược khá vững chắc (mô hình marketing phức hợp dựa trên những nguyên lý marketing hiện đại trong việc hoạch định và tìm ra một đối sách cạnh tranh hiệu quả và phù hợp theo phong cách của mình) * Năng lực hoạt động : .lọt top 10 tên tuổi đắt giá nhất trên thị trường viễn thông. .thừa hưởng tên tuổi của một thương hiệu nằm trong top 10 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới và thương hiệu di động hàng đầu Đông Âu.Năm 2009. thừa hưởng những công nghệ mới.Số phút miễn phí được tặng bắt đầu từ 10h sáng ngày kế tiếp và chỉ có thời hạn sử dụng đến hết ngày thứ hai.000 trong vòng 7 ngày sau khi kích hoạt.

đã được các mạng di động khai thác triệt để * Đối thủ cạnh tranh : . thị trường thông tin di động đã gần như ở ngưỡng bão hoà của sự phát triển . .Thống kê sơ bộ hiện đã có khoảng trên 80 triệu thuê bao -của các mạng di động đang hoạt động. giá cước. Sự trung thành nhãn hiệu của khách hàng là không cao. dự kiến phủ sóng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong những tháng đầu năm 2010. b..Miếng bánh thị phần bị chia sẻ khi mạng di động mới gia nhập thị trường. với hơn 16 năm kinh nghiệm và hơn 60 triệu thuê bao ở các nước Đông Âu và SNG cổ phiếu của VimpelCom được niêm yết tại sàn chứng khoán newyork. d.Là 1 hãng mới gia nhập vào thị trường . .Những yếu tố thuận lợi để phát triển một mạng di động như hạ tầng. Tập trung khai thác thị trường giới trẻ . Đe dọa: * thị trường hiện tại: .Chưa có các dịch vụ giá trị gia tăng đáng kể cho khách hàng c.. thiết bị đầu cuối.xu hướng thị trường : Hiện nay thị trường di động Việt Nam đã có tới trên 80 triệu thuê bao đăng ký. Hiện đã phủ sóng ở các thành phố lớn. dịch vụ gia tăng. Cơ hội: .(hơn 50% là thuê bao ảo và số còn lại cũng có một tỷ lệ không nhỏ là người di động dùng 2 sim).* Thị phần trên thế giới: .một phân khúc tiêu dùng tăng trưởng cao và hết sức quan trọng đối với các mạng điện thoại di động. Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 86 triệu người và một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ (theo nhận định của Giám đốc điều hành VimpelCom ). MobiFone và VinaPhone chiếm gần như tuyệt đối thị phần. .trong đó 3 “ông lớn” Viettel.Thời điểm hiện tại. Điểm yếu: .Là thương hiệu quốc tế mạnh trên thế giới.Hạn chế về mức độ và vùng phủ sóng.

cụ thể là : mức giá 0 đồng kể từ phút thứ 2 cho cuộc gọi nội mạng. mức cước gọi ngoại mạng của Beeline sẽ thấp hơn 20-30% so với các mạng GSM khác. Thị trường viễn thông di động Việt Nam có tiềm năng lớn với dân số hơn 80 triệu người.3 ông lớn gồm Viettel. Chính sách giá và sản phẩm . * khách hàng : .Sự trung thành với 1 nhãn hiệu của khách hàng là không cao. dễ thay đổi 6. VinaPhone vừa quyết định "hạ" đối thủ bằng cách giảm cước xuống ngang mức khuyến mãi mà doanh nghiệp mới cung cấp. từ ý tưởng cho đến khi hình thành một sản phẩm hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng. .Thị trường mục tiêu (giới trẻ ) là không bền vững. cụ thể không lấp lửng và được hình tượng hóa bằng một số Không khổng lồ. Beeline đã tung ra sản phẩm hấp dẫn là gói cước Big Zero với “giá trị vô địch!” và“tha hồ nói quên ngày tháng!”.Đây là nhóm chiến lược mang tính nền tảng trong quản trị marketing mà Beeline đã định hình chiến lược Sản phẩm. b. . MobiFone. và là một trong những lĩnh vực phát triển nhất trong nền kinh tế hội nhập. tất cả các cuộc gọi nội mạng của Beeline sẽ chỉ tính cước phút đầu tiên với giá là 1. thậm chí. . Đây là thông điệp thuyết phục về lợi ích của sản phẩm vì nó đáp ứng được sự mong đợi của người tiêu dùng một cách rõ ràng. cùng với chính sách Giá cả hợp lý và được tung ra vào đúng thời điểm.Đối với chính sách Giá cả. . Cước tin nhắn của mạng này sẽ là 250 đồng/tin nhắn nội mạng và 350đồng/tin nhắn ngoại mạng và đây chắc chắn là gói cước rẻ nhất trong khối GSM hiện nay.Cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các mạng di động đại gia và các mạng di động mới sẽ làm gia tăng chi phí. Chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp . Các chiến lược Marketing của Beeline a. vì 0199 cũng là đầu số của mạng Beeline. mang tính gợi nhớ rất cao. Khai thác “lỗ hổng” của thị trường khi người tiêu dùng vẫn chưa được đặt đúng vị trí của “thượng đế” và tâm lý trung thành chưa cao. hoặc quay số trúng thưởng. gửi quà tặng.199 đồng. tỉ lệ dân số trẻ cao.3 ông lớn cũng áp dụng một loạt chính sách ưu đãi đối với các thuê bao di động trả sau như tặng số phút gọi trong ngày.

rất dễ dàng tiếp cận đối tượng mục tiêu và đây cũng là nét mới lạ. Trong thực tế. sáng tạo trong hoạt động marketing ở Việt Nam. Điều này cũng lý giải cho mức độ nhận biết thương hiệu của Beeline đã lên tới 80% trong chiến dịch marketing tung sản phẩm.Đối với chiến lược Phân phối. thị trường và cộng đồng nhận biết và cảm nhận được thông điệp chủ đạo của thương hiệu một cách tốt nhất. để mua được một chiếc sim khách hàng phải đến các cửa hàng thì lần đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ cần mấy bước chân khách hàng đã sở hữu một số điện thoại mới. Kích hoạt thương hiệu.Quảng bá hay truyền thông nhằm mục đích đối thoại ra bên ngoài cho người tiêu dùng. quầy hàng lưu động của Beeline đã trở thành một điển hình tiếp thị mới trong thị trường viễn thông. muốn nhanh chóng có được thị trường lớn tại Việt Nam thì phải nhanh chóng tăng số lượng thuê bao.. góp phần đẩy mạnh độ nhận biết gói cước và thương hiệu. cũng như trưng bày hình ảnh và thông điệp sản phẩm. các biển quảng cáo ngoài trời như signboard billboard… cũng diễn ra một cách nhất quán. trang trí quầy kệ…nhằm thu hút sự chú ý và tạo thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. bao gồm cả các kênh phân phối truyền thống và các kênh phân phối mới tại thị trường Việt Nam là các quầy bán hàng di động được thiết kế đặc biệt theo chuẩn Beeline quốc tế . Chiến lược Nội mạng . Điều thú vị ở đây là các điểm bán hàng lưu động Beeline với thiết kế bắt mắt được đặt trên các đường phố lớn. Quảng cáo Báo. Quan hệ công chúng.000 điểm bán lẻ sim và thẻ cào.Vì sao beeline lại chọn chiến lược phát triển này Beeline là công ty viễn thông lớn trên thế giới nhưng đã vào Việt Nam khi có nhiều đối thủ lớn.vật phẩm quảng cáo. Nếu trước kia. Mạng lưới phân phối của Beeline đã có tới hơn 3. Sự kiện tiếp thị… Chương trình xây dựng độ phủ thương hiệu (Brand visibility) bằng cách trang trí vật phẩm quảng cáo tại các kênh bán hàng. nhưngđây cũng là hoạt động tốn nhiều chi phí nhất! Thương hiệu mạng di động Beeline thể hiện tính tíchhợp và đồng bộ cao với chiến dịch truyền thông tạo ra hiệu ứng tương tác tốt nhất giữa thương hiệu vànhóm khách hàng mục tiêu bằng cách tối ưu hóa các điểm tiếp xúc thương hiệu (Brand touch points)thông qua các kênh truyền thông như: Quảng cáo TV. . một mạng di động có một kênh bán hàng đặc biệt đó là sử dụng quầy hàng di động. Chính vì vậy. làm thế nào để bao phủ thị trường và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng. . Trên phương diện này Beeline đã triển khai thực hiện thành công. c.

. sinh viên.-Thị trường mục tiêu: Giới trẻ từ 15-24 tuổi: +Học sinh. +Nhu cầu sử dụng điện thoại cao. +Công nhân Đặc điểm chung: +Chiếm phần lớn dân số Việt Nam. gói cước “không thể rẻ hơn” dành cho các cuộc gọi nội mạng. +Thu nhập thấp.Liên tục tung ra thị trường viễn thông các đợt khuyến mãi. . các dịch vụ.Slogan “có gì hot” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful