You are on page 1of 33

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Photoshop CS2/CS2 PL.


Skuteczne rozwizania
Autorzy: Scott Kelby, Felix Nelson
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 83-246-0317-4
Tytu oryginau: Photoshop CS2 Killer Tips
Format: B5, stron: 288

Nieoceniony zbir praktycznych porad dla uytkownikw Photoshopa CS2


Zarzdzanie kolekcj cyfrowych obrazw.
Sztuczki z warstwami i tekstem.
Byskawiczna korekcja barwna.
Praca grafika komputerowego to nieustanna walka z czasem. Wszystkie projekty,
poprawki, szkice i korekty musz by gotowe natychmiast. Obrbka setek zdj
cignitych z karty aparatu cyfrowego zajmuje wieki. Co wic zrobi, aby przyspieszy
swoj prac? Rozwizanie nasuwa si samo wybierz odpowiednie narzdzie.
Photoshop CS2 niewtpliwie jest doskonaym i efektywnym programem. Jednak samo
jego zainstalowanie to nie wszystko. Szybka praca z Photoshopem moliwa jest po
opanowaniu obsugi jego narzdzi i poznaniu sztuczek pozwalajcych na usprawnienie
korzystania z nich. Do tego nie wystarczy dokumentacja programu tu niezbdna jest
wiedza i praktyczne umiejtnoci.
W ksice Photoshop CS2/CS2 PL. Praktyczne rozwizania znajdziesz dziesitki
wskazwek, dziki ktrym Twoja praca stanie si szybsza i wydajniejsza. Kad z nich
niemal od razu moesz zastosowa w praktyce. Nie bdziesz musia przebija si przez
szczegowe opisy narzdzi i ich parametrw. Dowiesz si natomiast, jak wykorzysta
je do konkretnych zada i jak dobra wartoci parametrw, aby uzyska najlepsze
rezultaty. Reputacja autora ksiki gwarantuje, e kada ze wskazwek okae si
niezwykle przydatna w Twojej pracy. Nauczysz si byskawicznie organizowa swoj
kolekcj fotografii za pomoc programu Bridge, tworzy niezwyke efekty specjalne,
przeprowadza szybkie i efektywne korekcje barwne oraz tonalne, a take wykonywa
wiele zada na skrty.
Nieznane moliwoci przegldarki Bridge
Konfigurowanie interfejsu uytkownika Photoshopa
Zwikszanie wydajnoci narzdzi
Techniki obrbki plikw RAW
Praca z warstwami
Korekcja i przygotowanie do druku
Publikacja obrazw w sieci
Poznaj niezawodne techniki skutecznej pracy

S p i s tre c i
rozdzia 1
Szybka akcja na mocie
sztuczki w programie Bridge

23

Nieudokumentowana sztuczka z pokazem slajdw


w programie Bridge
24
Byskawiczna zmiana rodzaju podgldu
24
Otwieranie foldera technik przecignij i upu
25
Ocenianie kilku zdj jednoczenie
25
Byskawiczne tworzenie folderw
26
Wyrnianie najlepszych z najlepszych
26
Przyznawanie zdjciom ocen w trybie
penoekranowym
27
Do miniatur na przeszpiegi
27
Porzdkowanie widoku
28
Zmiana nazw etykiet
28
Program Bridge zawsze na wierzchu
29
Resetowanie ustawie programu Bridge
29
Usuwanie folderw w programie Bridge
30
Przegldanie zawartoci kilku folderw jednoczenie
30
Przegldanie stron dokumentu PDF
w programie Bridge
31
Powikszanie podgldu stron dokumentu PDF
31
Wicej ni trzy panele
32
Jak sprawdzi, czy zdjcie jest otwarte w Photoshopie?
33
Otwieranie zdjcia i ukrywanie okna programu Bridge
33
Chciabym wrci tam, gdzie byem przed chwil
34
Etykiety na skrty
34
Powrt do pierwszego okna programu Bridge
po zakoczeniu wyszukiwania
35
Kolekcje na kad okazj
35
Byskawiczne powielanie dowolnego zdjcia
36
Usuwanie niepotrzebnych zdj
36
Wysyanie listw elektronicznych przy uyciu
programu Bridge
37
Obsuga nonikw wymiennych w programie Bridge
37
Byskawiczna zmiana nazwy zdjcia
38
Przeczanie otwartych okien programu Bridge
38
Maksymalne powikszenie miniatur jednym klikniciem
39
Jak uchroni si przed utrat dodatkowych informacji
w programie Bridge?
39
Polecenie do wsadowej zmiany nazw plikw otrzymao
wasny skrt klawiaturowy 40
Przeczanie pomidzy programem Bridge a Photoshopem 40
Odwieanie zawartoci folderw jednym klawiszem 41
Zmiana wielkoci czcionek w panelu
Metadata (Metadane) 41
Zagniedanie paneli programu Bridge 42
Powikszanie panelu Preview (Podgld) 42
Zapisywanie przestrzeni roboczych programu Bridge 43

S p i s tre c i
rozdzia 2
Urodzony, by gna
, czyli wane wskazwki, ktre musisz zna

45

Jeste ciekaw nowoci w Photoshopie CS2?


Wywietl je wszystkie! 46
Najbardziej oczekiwany skrt na wiecie wreszcie dziaa! 46
Kursor wydaje Ci si zbyt may? Powiksz go! 47
Porwnywanie zdj 47
Potrzebujesz wskazwek dotyczcych
biecego narzdzia? 48
Nie uywasz? Schowaj! 48
Wskazwka dla osb, ktre prowadz szkolenia
z Photoshopa 49
Zgubie kursor? Odnajd go! 49
Ukryta lista jednostek miary
50
Aktualizacja histogramu jednym klikniciem
50
Umiesz narysowa lini prost przy uyciu Lassa?
51
Nie pamitasz skrtw sucych do zaznaczania?
Spjrz na kursor!
51
Jak okiezna polecenie Select Similar (Zaznacz podobne)? 52
Prosty sposb na powtrne zastosowanie dowolnego filtra
52
Sztuczka z wirtualnymi suwakami i klawiszem Shift
53
Wielka ucieczka, czyli jak zrezygnowa z kadrowania
53
Przywracanie ekranu powitalnego
54
Przywracanie ostrzee (resetowanie wszystkich okien
dialogowych)
54
Jak zmniejszy pasek narzdzi?
55
Paleta Brushes (Pdzle): to nie nagwek, to przycisk
55
Niebezpieczne przecicia?
56
Przesuwanie warstw
57
Karta pywacka dla paska opcji
57
Gdzie podzia si filtr 3D Transform (Transformacje 3D)?
58
Powiksz to
58
Uniwersalny zodziej kolorw
59
Niech Photoshop pamita wicej
60
Pomniejsz palety do waciwej wielkoci
60
Tworzenie superpalety
61
Szybko doprowad ustawienia narzdzi do porzdku
61
Uporzdkuj swj wiat
62
Nieoficjalny skrt do wypeniania
62
Usune zaznaczenie i zapomniae je zapisa?
Nie martw si
63
Bardzo szybka zmiana cali na piksele
63
Zarzdzanie palet Swatches (Prbki)
64
Powikszye? Nie uywaj paskw przewijania
64
Niech Photoshop wykona obliczenia podczas kopiowania
czy wklejania
65
Tworzenie zaznaczenia z dowolnej cieki
65
Zaoszczd sobie klikania podczas zamykania
66

S p i s tre c i
Brakuje pamici RAM? Moe czas co wyczyci?
Jak dosta si do uchwytw ramki podczas
przeksztacania obrazu?
Przeksztacanie i kopiowanie za jednym zamachem

rozdzia 3
Na wysokich obrotach.
Wskazwki zwikszajce wydajno

66
67
67

69

Szukasz zada z poprzednich edycji programu? 70


Zmiana ukadu pdzli 70
Znajd rodek dowolnego dokumentu 71
Nigdy wicej postrzpionego zaznaczenia za pomoc
narzdzia Lasso (Lasso) 72
Porzdki na pulpicie 73
Niech Photoshop sam radzi sobie z krzywymi 74
Potrzebujesz dokadniejszej siatki? Prosz! 74
Do zmiany rozmiaru pdzla nie potrzebujesz palety
Brushes (Pdzle) 75
Szybki obrt pod okrelonym ktem 75
Pozbd si niepotrzebnych pdzli 76
Pdzle tam, gdzie ich potrzebujesz 76
Profesjonalne techniki posugiwania si prbnikiem pdzli 77
Wiksza kontrola pocigni pdzla 77
Szybkie przeczanie midzy otwartymi obrazkami 78
Jak szybko znale rodek dowolnego obiektu? 78
Zmiana kierunku linii pomocniczych 79
Tworzenie tymczasowych pdzli
80
Wykorzystywanie ostatniego ustawienia Curves (Krzywe)
80
Przywracanie wykadrowanych fragmentw
81
Uporaj si z zabkanymi pikselami!
82
Narzdzie Magic Wand (Rdka) pod kontrol
82
Aby paleta Color (Kolor) pracowaa dwa razy wydajniej
83
Zaoszczd czas, uywajc wczeniejszych ustawie
83
Jak szybko dotrze do kanaw?
84
Jak anulowa niektre operacje po zamkniciu
dokumentu?
84
Rysujesz cieki narzdziem Pen (Piro)? Nie musisz
korzysta z paska narzdzi
85
Umie prbnik gradientw pod rk
85
Nie klikaj tego pola
86
Brakuje pamici? Wyprbuj t sztuczk!
86
Tajemnice narzdzia Eraser (Gumka)
87
Zeskanowane zdjcie jest przekrzywione?
To zadanie dla Photoshopa!
87
Skopiuj z jednej warstwy lub skopiuj ze wszystkich
88
Utkne w polu? Oto wyjcie awaryjne
88
Zresetuj i zaoszczd troch czasu
89
Zobacz kady szczeg dziki wikszemu podgldowi
w galerii filtrw
89

S p i s tre c i
Wywietlanie wybranego filtra w Galerii filtrw
Zawsze moesz skorzysta z narzdzia
Move (Przesunicie)
Szybkie powikszanie w Galerii filtrw

10

90
90
91

rozdzia 4
Moje magiczne sztuczki.
Gar fascynujcych i niezwykych wskazwek

93

Oznaczanie polece kolorami


Zdjcia w formacie Raw w postaci obiektw inteligentnych
Mistrzowskie panowanie nad filtrem Vanishing Point
(Punkt zbiegu)
Budowanie przestrzennej siatki w oknie filtra Vanishing
Point (Punkt zbiegu)
Ukryte narzdzie zoom w oknie filtra Vanishing Point
(Punkt zbiegu)
Przewidujesz wielokrotne skalowanie? Posu si
obiektem inteligentnym!
Jak sprawi, by obiekt przesta by inteligentny?
Przeczanie narzdzi do przeksztacania warstw
Byskawiczna zmiana wielkoci miniatur
Czy linie pomocnicze to naprawd najsprytniejsze linie
w Photoshopie?
Przywracanie standardowych ustawie w galerii filtrw
ledzenie zmian widocznoci warstw w palecie historii
Sprytne wydzielanie
Powikszanie wszystkich ssiadujcych ze sob
dokumentw jednoczenie
Jak powieli znacznik koloru?
Usuwanie niepodanych otoczek podczas czenia zdj
Rozwizanie tajemnicy jajka-niespodzianki
Cofnij za pomoc suwaka!
Byskawiczne skalowanie cieek
Skrt klawiaturowy polecenia Gaussian Blur
(Rozmycie gaussowskie)
Zalety fotograficznych warstw korekcyjnych
Prezentacja w Photoshopie
Przesuwanie obrazu w trybie penoekranowym
Bezpieczne retusze fotografii
wiata, kamera, akcja! Pokazy slajdw przy uyciu
Photoshopa
Ukryte polecenie wykonaj i powtrz
Podgld pdzla bez klikania
Nieudokumentowana sztuczka przeczania narzdzia
Airbrush (Aerograf)
Zamiana pl kadrowania
Daj okienkom troch oddechu!
Skrt do wykonywania wielu cofni jednoczenie
Potrzebujesz strzaki? Photoshop moe je doda!

94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
108
108
109
109
110
110
111

S p i s tre c i
Przecignij i upu tam, gdzie chcesz
Nie musisz zgadywa podczas rozmywania krawdzi
zaznaczenia
Sekretny ekran powitalny Photoshopa
Zakochaj si (lub nie) w tymczasowym pdzlu
Cofnicie operacji zapisu? To niemoliwe, prawda?
Szybka zmiana twardoci pdzla
Jak skorygowa tylko jeden, wybrany kolor?
Tworzenie lepszego narzdzia Background Eraser
(Gumka ta)
Wasne pdzle: zacznij od zera
Czas to pienidz!

111
112
113
113
114
114
115
116
117
117

rozdzia 5
Szybcy i wciekli.
Kruczki i sztuczki w formacie Camera Raw

119

Konwersja na skal szaroci w oknie Camera Raw


Unikaj klikania biaych przedmiotw
Aktualizacja histogramu podczas kadrowania
Suwakiem w aberracje
Podgld zdjcia w formacie RAW z pominiciem
automatycznej korekcji obrazu
Wczanie i wyczanie podgldu
Pozbd si automatycznej korekcji obrazu
tym razem na dobre
W jaki sposb anulowa dziaanie narzdzia White
Balance (Balans bieli)?
Kilka rnych odczytw z kroplomierza
Skrty zwizane z wywietlaniem ostrzee dotyczcych
wiate i cieni
Anulowanie kadrowania w oknie Camera Raw
Anulowanie prostowania zdjcia w oknie Camera Raw
Podgld wyostrzenia zdjcia
Dodawanie punktw kontrolnych do krzywej korekcyjnej
w oknie Camera Raw
Skrt umoliwiajcy obracanie zdj w oknie Camera Raw
Kadrowanie wielu zdj w formacie RAW jednoczenie
Zmiana nazw w ostatniej chwili
Wikszy podgld w oknie Camera Raw
Twoje ulubione skrty dziaaj rwnie w oknie
Camera Raw
Dopasuj powikszenie do wielkoci okna
Chciaby utworzy plik JPEG ze zdjcia w formacie
RAW? A moe TIFF?
Nie zmieniaj trybu kolorw, w ktrym Twj aparat
zapisuje zdjcia
Chciaby powikszy zdjcie? Zrb to w formacie RAW!
Jak ukry metadane przed dostpem
niepodanych osb?
Jak rozpocz edycj zdjcia w formacie RAW od pocztku?

120
121
121
122
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
134

11

S p i s tre c i
Pomi irytujce okno dialogowe zapisu plikw
Zarzdzanie zdjciami w oknie Camera Raw
W jaki sposb skoni program Bridge do przetwarzania
zdj w formacie RAW?
W jaki sposb wybra zdjcie przeznaczone do edycji
w oknie Camera Raw?
Podoba Ci si efekt retuszu pewnego zdjcia?
Zastosuj go na innych fotografiach!
Resetowanie zmian dokonanych w pliku ze zdjciem
RAW przy uyciu programu Bridge
Kadrowanie kilku zdj jednoczenie

rozdzia 6
Szybki Gonzales.
Wskazwki dotyczce warstw
Skrt umoliwiajcy utworzenie warstwy zawierajcej
spaszczon wersj obrazka. Nareszcie!
Zmiana stopnia krycia podczas przeksztacania warstwy
Przenoszenie efektw warstw pomidzy warstwami
Byskawiczne spaszczanie
Rozczanie warstw pojedynczym klikniciem
Tymczasowe rozczanie warstwy
Zmiana sposobu wczytywania zawartoci warstwy
w postaci zaznaczenia
Widoczne krawdzie warstw
Nie chcesz zostawia odstpw pomidzy warstwami?
Wcz przyciganie!
Przenoszenie i kopiowanie masek warstw
Odwracanie maski podczas jej przenoszenia
Chciaby zaznacza warstwy ramk zaznaczenia?
Prosz bardzo!
Byskawiczne grupowanie warstw
Niemal uniwersalny skrt do spaszczania warstw
Zaznacz dowoln warstw, klikajc w obrbie obrazka
Przeksztacanie warstw w niezalene dokumenty
Otwieranie wielowarstwowych plikw z pominiciem warstw
Tsknisz za utraconymi warstwami ta? Nie martw si!
Jak unikn menu Layer (Warstwa)?
Zablokuj wszystkie warstwy jednym klikniciem
Wygodna zmiana trybw mieszania
Ukryj pozostae warstwy w mgnieniu oka
Dlaczego przeciganie stylw jest takie wygodne?
Stosowanie stylw do warstwy ta
Przekszta kompozycje warstw w niezalene dokumenty
Zaawansowane ustawienia trybw mieszania
Natychmiastowa zmiana krycia
Skopiuj warstw do innego dokumentu, zachowujc
jej oryginalne pooenie
Przenoszenie wielu warstw midzy dokumentami

12

134
135
136
136
137
138
138

141

142
142
143
144
144
145
145
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152
153
153
154
155
155
156
157
157
158

S p i s tre c i
Szybkie wyporodkowanie przeniesionych warstw
Wygodna korekcja kta padania cienia
Skrt do nawigacji warstwami
Pragniesz separacji? Udziel rozwodu warstwom i efektom!
Krtka wskazwka: usuwanie efektw warstw
Ksztaty bez warstwy ksztatu?
Proste kodowanie kolorw
Pocz warstwy, aby zwikszy wydajno Photoshopa
Przepraszam, czy mog poprosi o kilka warstw
w tym samym stylu?
Wskazwki uatwiajce posugiwanie si palet warstw
Wywietl mask w postaci rubinowej przesony
Zaznaczanie tylko jednego obiektu na warstwie
Chcesz si pobawi, a moe i zarobi? Wyprbuj
sztuczk z widocznoci wypenienia warstwy
Przezroczysto o 100% kryciu? Dziwne, ale prawdziwe

159
159
160
160
161
161
162
162
163
164
165
166
166
167

rozdzia 7
Harley mj.
Czadowe sztuczki z tekstem

169

Powikszanie podgldu krojw czcionek


Nie podoba Ci si podgld czcionek? Wycz go!
Drobna, lecz przydatna sztuczka z tworzeniem
nowej warstwy tekstowej
Umieszczanie tekstu w idealnym okrgu
Potrzebujesz z powrotem prostych cudzysoww?
Resetowanie ustawie typograficznych
Symbol praw autorskich (i nie tylko) wstawiany
jednym klikniciem
Superszybkie zaznaczanie tekstu
Rasteryzacja tekstu jednym klikniciem
Skrojone na miar
Zmiany tekstu w cieki
Wyobra sobie, e moesz umieci zdjcie w napisie
Czcionki, czcionki i jeszcze raz czcionki
Zadanie bojowe: rasteryzacja tekstu
Podwjna wygoda
Przesu tekst, nie zmieniajc narzdzia
Zobacz, jak tekst zmienia kolor
Zmiana waciwoci tekstu bez zaznaczania go
Rasteryzacj 2 razy prosz. A moe 4 lub 6?
Potrzebujesz troch miejsca: dostosuj kerning
Powiedz Photoshopowi, e skoczye prac z tekstem
Pocz wszystkie warstwy tekstowe
Flip i Flap w tekcie
Skrojone na miar: cz druga
Jak skoni sprawdzanie pisowni do wsppracy?
Edycja tekstu na ciece
Dokadne rozmiary kolumn tekstowych

170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
177
178
178
179
180
180
181
181
182
183
184
184
185
185

13

S p i s tre c i
Usuwanie bdnych (z typograficznego punktu
widzenia) spacji
Czcionka bez kursywy lub pogrubienia? Nie martw si!
Zmie cay tekst za jednym zamachem!

rozdzia 8
Wycig z czasem.
Wskazwki dotyczce korekcji obrazu
i przygotowania go do druku
Czy podczas retuszu efektu czerwonych oczu trzeba
by bardzo dokadnym?
Jak poprawi efekt dziaania polecenia Shadow/Highlight
(Cie/wiato)?
Rozpraw si z irytujc siatk w oknie polecenia
Lens Correction (Korekcja obiektywu)
Okrelanie waciwego kta wyostrzania dla filtra
Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie)
Precyzyjne okrelanie koloru dla polecenia Replace
Color (Wymie kolor)
Korygujesz zakres wiate? Uwaaj na cienie!
Korygowanie na pustej warstwie
Jak poprawi efekt retuszu przy uyciu nietypowej
kocwki pdzla?
Nietypowe ustawienia polecenia Shadow/Highlight
(Cie/wiato)
Przywracanie pierwotnych ustawie polecenia
Shadow/Highlight (Cie/wiato)
Nie ma to jak retusz pod naciskiem
Zmiana stopnia krycia dla pdzla Healing Brush
(Pdzel korygujcy)
Poegnaj si z efektem pasmowania gradientw
Wyostrz obrazek jak profesjonalista
Pi wskazwek, jak pozby si efektu mory
Zeskanuj czarno-bia grafik we waciwej rozdzielczoci
Wyostrzanie za pomoc filtra High Pass
(Grnoprzepustowy)
Prawidowy gradient zawierajcy dodatkowy kolor
Czy lepiej jest korygowa zdjcie w CMYK, czy RGB?
Prostowanie zeskanowanych obrazkw w 10 sekund
(lub mniej)
Skanery nie skanuj tylko paskich obiektw
Czy Twoje kolory s gotowe do druku?
Powiedz stanowcze nie zamianie kolorw podczas
retuszu rysunkw
Zostaw obliczenia Photoshopowi
Bdziesz drukowa? Sprawd, czy monitor jest
we waciwej przestrzeni
Chcesz uzyska lepszy gradient w druku?
Oto wskazwka
Podgldy przed i po

14

186
186
187

189

190
190
191
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
199
200
200
201
201
202
202
203
203
204
205
205

S p i s tre c i
Klonowanie z obrazka do obrazka
Uzyskaj w druku bardziej rzeczywiste cienie
Sprawd, czy biae fragmenty obrazka s naprawd biae
Sprbuj nie poprawia wicej ni raz
Szybkie wskazwki dotyczce punktw krzywej
Niech Photoshop pomoe odnale wiata i cienie
Trudne rozmowy o rozdzielczoci
Czy naprawd widzisz, jak wyostrzasz?
Precyzyjna zmiana pooenia punktw krzywej
Zastosuj filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzajca)
do obrazkw CMYK
Kolor skry w przestrzeni RGB: pozbywanie si
czerwonych przebarwie
Kiedy ju raz znajdziesz si w trybie CMYK, pozosta
przy nim
Prosta wskazwka optymalizujca separacj barw
Jak wyostrzy skr w trybie CMYK?
Jak odczyta warto koloru z czterech miejsc
jednoczenie?

206
206
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213

rozdzia 9
Niebezpieczna prdko.
Wskazwki zaawansowane

215

Polisa ubezpieczeniowa na szczeglnie wane zadania


Projektujesz animacj? Nie musisz tego robi
w programie ImageReady!
Nowy sposb tworzenia grup odcinania
ledzenie kadego Twojego kroku
Osad w zdjciach wasny komunikat
Zarzdzanie du iloci metadanych
Pokaz slajdw w Photoshopie
Kolorowanie wykresw dla poszczeglnych kanaw
w palecie Histogram
Ogldanie penokolorowego obrazu w trakcie edytowania
wybranego kanau
Jak poczy dwie cieki w jedn?
Dodaj mocy stylom warstw
Szybkie przeczanie narzdzi Pen (Piro) i Freeform
Pen (Piro dowolne)
Wzrokowa kontrola zaznacze za pomoc trybu
Quick Mask (Szybka maska)
Niech Photoshop zaznaczy wiata i cienie
Problematyczne zadania? Zwolnij!
Korzystanie z filtrw niedostpnych w trybie CMYK
Przypisywanie metadanych do kilku plikw jednoczenie
Lepsza kontrola filtrw
Masz zamiar zastosowa kilka filtrw?
Nie rb tego na jednej warstwie!
Migawki dokumentu polisa na wypadek bdw

216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
223
223
224
224
225
226
226

15

S p i s tre c i
Zapisywanie zada w postaci plikw tekstowych
do wydruku
Efekty druku 3D (i skd wzi te mieszne okulary?)
Tworzenie ukonych linii pomocniczych
do wielokrotnego uytku
Tajemnice poszukiwa w programie Bridge
Przecignij i upu krzywe szybki retusz
Uyteczna wskazwka dotyczca zada: dodaj
zadanie do zadania
Przygotowanie materiau do druku: porady w piguce
Nigdy wicej nie twrz tekstu w kanaach
Uyteczna wskazwka dotyczca trybw mieszania
Pozwl Photoshopowi wyszuka najciemniejsze
i najjaniejsze miejsce na zdjciu
Uywasz Lassa? Jest wygodniejsze, ni mylisz!
Wczytaj dowolne zapisane zaznaczenie bez palety
Channels (Kanay)
Narysuj wiele punktw krzywej jednym klikniciem
Wskazwka dotyczca trudnego zaznaczania
Aby prbnik kolorw pokazywa kolory CMYK
Przesuwanie wielu punktw krzywej jednoczenie
Dodaj do zaznaczenia za porednictwem palety
Channels (Kanay)
Umieszczanie cieek w zadaniach
Zmierz dwa razy, popatrz raz
Obrysowywanie czci cieki czci cieki???
Blokowanie prezentacji w plikach PDF
Przyspieszanie operacji wsadowych
Umieszczanie flary obiektywu na waciwym miejscu

16

227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
234
235
235
236
236
237
237
238
239
239

rozdzia 10
Krtka pika.
Wskazwki rozwizujce problemy

241

Znikajcy ksztat kocwki pdzla


Okrelanie rozdzielczoci druku dla zdj
z aparatu cyfrowego
Jak stosowa filtry RGB na obrazkach w skali szaroci?
Powstrzymaj przyciganie przy kadrowaniu
Jeszcze raz deformacj, poprosz
Odblokowywanie warstwy Background (To)
Czy masz wystarczajco duo pamici RAM?
Zapytaj Photoshopa
Jak otrzyma lepszy podgld EPS?
Powrt do warstwy Background (To)
Powikszanie prostoktnych zaznacze
Rozwizywanie problemu zaokrglonych naronikw
zaznaczenia
Spraw, aby wiato oglne pracowao dla Ciebie

242
242
243
243
244
244
245
246
246
247
248
248

S p i s tre c i
Odnajd ukryte opcje narzdzia Magnetic Pen
(Piro magnetyczne)
Przywracanie standardowych ustawie programu
Gdy przypadkowe kliknicie powoduje zmian biecej
warstwy obrazu
Szybsze przeczanie si midzy aplikacjami
Czy przy wikszej iloci pamici RAM Photoshop bdzie
dziaa szybciej?
Nie uywaj narzdzia Crop (Kadruj) do poprawiania
znieksztacenia beczkowego
Optymalizacja wielkoci plikw Photoshopa

249
249
250
250
251
251
252

rozdzia 11
Szybcy i wciekli.
Zabjcze wskazwki dotyczce sieci

255

To dwikowe dla galerii obrazkw w formacie Flash


Pozbd si denerwujcych liczb w lewym grnym rogu
Musisz zmniejszy objto pliku? Uyj przezroczystoci
Wykadruj jeszcze bardziej
Niech Photoshop dokona wyboru!
Pomniejsz, aby uzyska ostrzejszy obraz
Funkcja z programu ImageReady zostaje dodana
do Photoshopa
Dwa proste sposoby tworzenia przezroczystoci
Szybka wskazwka: modyfikacja okna dokumentu
w programie ImageReady
Paleta bezpiecznych kolorw? Nigdy w yciu!
Jedna drobna opcja, a tak wiele oszczdnoci
Podgld obrazka w rzeczywistej wielkoci
Ostrzeenie dotyczce stylw dla projektantw WWW
Powi wicej czasu na animacj, a mniej na klikanie
Szesnastkowe kody kolorw
Superwyrany tekst na potrzeby sieci
Masz folder peen obrazkw do umieszczenia w sieci?
Zajmij si nim!
Wywieranie wpywu na GIF-y
Odczytaj kolory sieciowe na ekranie
Superkroplomierz programu ImageReady
Automatyczne tworzenie tekstur w programie
ImageReady
Sprawd, czy widzisz to tak samo jak oni
Nie aduj tego niepotrzebnego fragmentu!
Wykorzystaj odcicia oparte na warstwach
Rozmyj i pomniejsz JPEG-a

256
256
257
257
258
258

skorowidz

259
259
260
260
261
262
263
263
264
264
265
266
266
267
268
268
269
269
270

271

17

Wprawdzie wstpy do rozdziaw to specjalno


Scotta, ale w chwili gdy postanowilimy uzupeni
t ksik o rozdzia powicony programowi Brid-

Szybka akcja
na mocie
Sztuczki w programie Bridge
ge, obudzia si we mnie bestia Nie, ja naprawd uwaam,
e program Bridge jest bardzo cenn i wygodn aplikacj.
Powiem wicej lubi go! Moje uprzedzenia nie maj te
adnego zwizku z mostami, rozumianymi jako obiekty architektoniczne. Problem tkwi raczej w samym sowie bridge, na
dwik ktrego cierpnie mi skra i poc si donie. Co gorsza,
od pewnego czasu wszystkie te uczucia kojarz mi si z jednym z moich ulubionych aktorw, Clintem Eastwoodem.
Zapytasz pewnie, c doprowadzio mnie to tak godnego
poaowania stanu? Jakie traumatyczne przeycia i wydarzenia sprawiy, e mj organizm skrca si z odrazy na dwik
niewinnego sowa? Ot, rdem owego zamtu jest pewien
film fabularny. cilej mwic, The Bridges of Madison County1. Przekreli on ca moj sympati do sowa bridge ju
na zawsze. Ogldajc go, czekaem z utsknieniem na jeden
ze synnych cytatw Brudnego Harr yego, niechby chocia
w rodzaju: Czy jeste szczciarzem, mieciu?. Nawet krtki tekst a la Philo Beddoe ukoiby moj skoatan dusz. Ale
nie, moja dusza miaa miota si bezsilnie a do koca, podczas gdy ja prbowaem strawi ten smtny romans, ktry zaiste powinien by wyjty spod prawa.
No nic. To byo dawno i powinienem ju o tym zapomnie.
Nowy film Clinta, Million Dollar Baby2, zebra zupenie dobre recenzje. W kocu to przecie stary, dobry Clint, a film opowiada
ozawodowym boksie. Ju z daleka pachnie mi to przyzwoitym,
mskim kinem. Tym razem na pewno si nie zawiod.
1
2

W Polsce znany pod tytuem Co si wydarzyo w Madison County przyp. tum.


W Polsce znany pod tytuem Za wszelk cen przyp. tum.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

23

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

nieudOkumentOwana sztuczka z pOkazem slajdw


w prOgramie Bridge

SCOTT kElBy

Oto jedna ze sztuczek, ktra


umkna uwadze autorw
dokumentacji programu:
jeli podczas ogldania pokazu
slajdw w programie Bridge
pokaz mona uruchomi przy
uyciu skrtu Ctrl+L (Mac OS:
Command+L) natrafisz na
obraz, ktry chcesz otworzy
w Photoshopie CS2, to po prostu
nacinij klawisz O.

Byskawiczna zmiana rOdzaju pOdgldu

SCOTT kElBy

Chciaby moe szybko zmieni sposb wywietlania miniatur w programie Bridge?


Nic prostszego: nacinij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i przytrzymujc go, nacinij klawisz
\ (lewy ukonik). Hej! Nie nabijaj si z tej sztuczki! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile lat
czekali uytkownicy systemu Mac OS na jakikolwiek skrt, ktry wykorzystywaby klawisz \.
Na rysunkach pokazanych poniej zmieniem widok miniatur z Thumbnails view (Widok
miniaturek) na Filmstrip view (Widok tamy filmowej).

24

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Otwieranie foldera technik przecignij i upu

scott kelby

Chciaby szybko
otworzy folder ze
zdjciami w programie
Bridge? Jeli tak, to po
prostu przecignij go
bezporednio do panelu
Preview (Podgld).
To wszystko. Tak, ja te
wolabym, eby opis
tej sztuczki by troch
duszy

Ocenianie kilku zdj jednoczenie

scott kelby

Jeli widzisz kilka zdj, ktrym


chciaby nada takie same oceny,
to najpierw zaznacz je wszystkie,
przytrzymujc klawisz Shift lub Ctrl
(Mac OS: Command), a nastpnie
przecignij kursorem myszy tu
pod jedn z zaznaczonych miniatur
(w miejscu, w ktrym znajduje si
pi niewielkich kropek). Ocena
przyznana wybranemu zdjciu
zostanie automatycznie skopiowana
do pozostaych fotografii.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

25

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Byskawiczne tworzenie folderw


Chciaby utworzy folder w programie
Bridge? Nic prostszego. Przewi zawarto
panelu miniatur w d, a zobaczysz
troch pustego miejsca (zazwyczaj mona
znale je tu pod ostatnim rzdem
miniatur), a nastpnie kliknij w tym
miejscu prawym przyciskiem myszy (w Mac
OS kliknij, przytrzymujc klawisz Control)
i z podrcznego menu, ktre si wwczas
pojawi, wybierz polecenie New Folder
(Nowy folder). Uwaga! Jeli nie moesz
znale ani odrobiny pustej przestrzeni,
to przeskaluj na chwil wielko miniatur
przy uyciu suwaka znajdujcego si na
dole okna programu Bridge.

Jeli przyznae niektrym spord


swoich zdj ocen piciogwiazdkow
(powinny to by Twoje najbardziej
udane fotografie), to by moe po
jakim czasie zwrcisz uwag na to, e
niektre spord nich s nieco lepsze
ni inne piciogwiazdkowce. Najlepsze
z najlepszych. Takie mae arcydziea
mona oddzieli od reszty bardzo
dobrych uj, aby mg delektowa
si nimi bez przeszkd. Oto najprostszy
sposb: najpierw wywietl wszystkie
piciogwiazdkowe zdjcia, wybierajc
opcj Show 5 Stars (Poka 5 gwiazdek)
z menu Unfiltered (Niefiltrowany),
znajdujcego si tu pod paskiem
opcji programu Bridge. Gdy to zrobisz, nacinij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i kliknij
miniatury najbardziej udanych spord piciogwiazdkowych zdj, aby je zaznaczy. Kliknij
prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknij, przytrzymujc klawisz Control) dowoln spord
zaznaczonych miniatur i wywietl menu Label (Etykieta), dostpne w podrcznym menu, ktre
si wwczas pojawi. Znajdziesz w nim polecenia umoliwiajce oznaczenie zaznaczonych zdj
rnymi kolorami (ja wybraem czerwony). Teraz, by zobaczy tylko najlepsze spord zdj
ocenionych na pi gwiazdek, wybierz polecenie Show Red Label (Poka etykiet Czerwony)
z menu Filtered (Filtrowany), z ktrym zapoznae si ju przed chwil (jego nazwa ulega
zmianie po zastosowaniu dowolnego rodzaju filtrowania).

26

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

scott kelby

Wyrnianie najlepszych z najlepszych

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

przyznawanie zdjciOm Ocen w tryBie penOekranOwym

SCOTT kElBy

Jest to jeden
z najwygodniejszych sposobw
sortowania zdj po
skopiowaniu ich z karty pamici
aparatu. Ostro zdjcia mona
bowiem poprawnie oszacowa
zazwyczaj dopiero podczas
przegldania fotografii na
caym ekranie. Przytrzymaj
klawisz Shift i zaznacz
wszystkie zdjcia, ktre
chcesz przejrze, a nastpnie
nacinij Ctrl+L (Mac OS:
Command+L), aby rozpocz
pokaz slajdw. Nacinicie
klawisza W spowoduje wczenie trybu penoekranowego, a nacinicie Spacji uruchamia pokaz.
Podczas wywietlania kolejnych zdj moesz naciska klawisze od 1 do 5, automatycznie
przyznajc w ten sposb ocen wybranemu zdjciu. Na przykad jeli wywietlone zdjcie nie
jest ze, lecz nie naley rwnie do najlepszych, to moesz nacisn klawisz 3, aby przyzna
mu ocen w wysokoci trzech gwiazdek. Jest to tak praktyczna i wygodna sztuczka, e gdy
wyprbujesz j po raz pierwszy, to zao si, e bdziesz korzysta z niej ju zawsze. Chyba e Ci
si nie spodoba wwczas pewnie szybko o niej zapomnisz.

dO miniatur na przeszpiegi
Wcale nie musisz mozolnie przebija si przez
sterty metadanych EXIF, by dowiedzie si czego
interesujcego o wybranym zdjciu. Wystarczy,
e przez chwil przytrzymasz kursor myszy ponad
miniatur jakiej fotografii, aby tu obok kursora
na ekranie pojawio si niewielkie okienko
podpowiedzi, zawierajce informacje o formacie
zdjcia, jego rozmiarach, dacie utworzenia, dacie
modyfikacji, rozdzielczoci itp. Niemniej jednak
sztuczka ta bdzie dziaa jedynie wwczas, gdy
wczone jest wywietlanie okienek podpowiedzi
nacinij zatem Ctrl+K (Mac OS: Command+K),
aby otworzy okno dialogowe Preferences
(Preferencje) programu Bridge i kliknij opcj
General (Oglne), znajdujc si na licie po lewej
stronie tego okna. W panelu po prawej stronie znajdziesz wwczas opcj Show Tooltips (Poka
podpowiedzi) zaznacz j i raz jeszcze wyprbuj opisan sztuczk.
ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

27

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Chciaby moe ukry wszystkie


znajdujce si pod miniaturami
informacje, aby mc skupi si na
przegldaniu zdj? Po prostu nacinij
Ctrl+T (Mac OS: Command+T) i cay
ten baagan (wcznie z nazwami
plikw) zostanie ukryty, pozwalajc
Ci cieszy si eleganckim, niczym
nieprzesonitym widokiem na zdjciu.
Kolejne wcinicie tego samego skrtu
spowoduje ponowne wywietlenie
wszystkich dodatkowych informacji.

Zmiana nazw etykiet


Cho kolory etykiet dane s przez programistw firmy Adobe raz na zawsze, to na szczcie
moesz zmieni nazw kadej z nich, aby uatwi sobie katalogowanie zdj. Na przykad nazw
etykiety Green (Zielony) moesz zmieni na wietne, aby oznaczy swoje najlepsze zdjcia.
Nacinij Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby otworzy okno dialogowe Preferences (Preferencje)
programu Bridge, a nastpnie kliknij opcj Labels (Etykiety), znajdujc si na licie po lewej
stronie tego okna. Zaznacz sowo Green (Zielony) w polu tekstowym po prawej stronie
zielonej kropki i wpisz wietne. Kliknij przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Preferences
(Preferencje). Teraz gdy rozwiniesz menu Label (Etykieta), bdziesz mg przekona si, e jedn
z dotychczasowych etykiet zastpia nowa ta, ktr przed chwil zdefiniowae.

28

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

scott kelby

Porzdkowanie widoku

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Program Bridge zawsze na wierzchu


Program Bridge pomylany by midzy innymi
jako uniwersalna aplikacja do zarzdzania
zasobami zdj i obrazkw dla wszystkich
Twoich programw graficznych. Jeli uywasz go
gwnie w tym celu, to na pewno przyda Ci si
informacja o tym, w jaki sposb wywietli go
ponad oknami innych programw. Najpierw kliknij
ikon Switch to Compact Mode (Przecz na tryb kompaktowy), ktra znajduje si w prawym,
grnym rogu paska opcji programu Bridge. Gdy okno programu zostanie wywietlone w trybie
kompaktowym, po lewej stronie tej ikony pojawi si nastpna: Switch to Ultra-Compact Mode
(Przecz na tryb ultra-kompaktowy). Nie, nie artuj, ona naprawd si tak nazywa. Program
Bridge dziaajcy w trybie kompaktowym lub ultrakompaktowym zachowuje si jak paleta
pywajca ponad oknami wszystkich innych aplikacji. Jeli chcesz przywrci zwyky sposb
dziaania tego programu, kliknij ikon Switch to Full Mode (Przecz na tryb peny) jest to
ta sama ikona, ktra uprzednio wczaa
tryb kompaktowy; zmienia si jedynie jej
nazwa i dziaanie (zdaj sobie spraw, e
moe to by do mylce).

Resetowanie ustawie programu Bridge


Chciaby przywrci wszystkie
standardowe ustawienia majce wpyw
na dziaanie programu Bridge? Nic
prostszego. Zamknij program Bridge,
przytrzymaj klawisze Ctrl+Alt+Shift
(Mac OS: Command+Option+Shift)
i ponownie uruchom Bridge. Na
ekranie pojawi si okno dialogowe
z pytaniem o sposb wyzerowania
ustawie programu. Zaznacz opcj
Reset Preferences (Wyzeruj preferencje)
i kliknij przycisk OK. Wskutek tego,
podczas uruchamiania programu
Bridge przywrcone zostan wszystkie
fabryczne ustawienia.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

29

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Usuwanie folderw w programie Bridge


To jedna z tych drobnych,
poytecznych sztuczek, ktra
przelizgna si tylnymi
drzwiami i mao kto zdaje sobie
spraw z jej istnienia. Ot,
program Bridge umoliwia
usuwanie caych folderw wraz
z zawartoci przy uyciu skrtu
klawiaturowego wystarczy
zaznaczy wybrany folder
i nacisn Ctrl+Delete (Mac
OS: Command+Delete). Wadza
absolutna wymaga jednak
absolutnej odpowiedzialnoci:
staraj si nie naduywa
zdobytej wanie umiejtnoci,
wdrujc po dysku twardym
i piewajc: Wytn folder tu i tam, wietne skrty bowiem znam (no dobrze, obiecuj,
e nie bd ju rymowa). W wielu folderach znajduj si cenne zdjcia, ktre zazwyczaj warto
zachowa. Na szczcie przed skasowaniem foldera na ekranie pojawia si ostrzegawcze okno
dialogowe, ktre daje czas na przemylenie pochopnie podjtej decyzji.

Jeli chciaby przejrze


jednoczenie kilka folderw ze
zdjciami, to nie ma problemu
pakiet CS2 pozwala bowiem
na otwarcie kilku okien
programu Bridge. Wystarczy
nacisn Ctrl+N (Mac OS:
Command+N), aby na ekranie
pojawio si kolejne okno tej
aplikacji (przy czym zawarto
pierwszego okna nie ulega
zmianie). W drugim oknie
moesz teraz swobodnie otworzy kolejny folder ze
zdjciami i przeglda obydwa jednoczenie.
To sztuczka dla prawdziwych twardzieli o podzielnej
uwadze, czyli wanie dla Ciebie. Do dziea!

30

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

scott kelby

Przegldanie zawartoci kilku folderw jednoczenie

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Przegldanie stron dokumentu PDF w programie Bridge


Masz wielostronicowy dokument
PDF i chciaby zapozna si
z jego zawartoci?
Nic prostszego wcz tryb
Filmstrip view (Widok tamy
filmowej), klikajc ikon o tej
samej nazwie, znajdujc si
w prawym, dolnym rogu okna
programu Bridge, a nastpnie
kliknij miniatur dokumentu
PDF. Pod zaznaczon miniatur
pojawi si dwa niewielkie
przyciski ze strzakami, ktre
umoliwiaj przegldanie
kolejnych stron wybranego
dokumentu.

Powikszanie podgldu stron dokumentu PDF


Jeli spodobaa Ci si sztuczka
z przegldaniem dokumentu
PDF w programie Bridge, to nie
wtpi, e docenisz te kolejny
ciekawy trik: powikszanie
podgldu takich dokumentw.
Jeli dokument PDF zawiera
strony w standardowym
formacie (na przykad A4 lub
letter) i pionowej orientacji, to
kliknij ikon Switch Filmstrip
Orientation (Przecz orientacj
tamy filmowej), ktra znajduje
si tu obok przyciskw
strzaek pozwalajcych na
przegldanie dokumentu
PDF. Wskutek tego miniatury
dokumentw w biecym folderze wywietlone zostan nie poziomo, lecz pionowo (po prawej
stronie okna programu Bridge), a podgld biecego dokumentu PDF zostanie znacznie
powikszony. Dodatkowo moesz teraz przecign prawy, dolny rg okna programu Bridge,
aby je powikszy i przeskalowa przegldany dokument jeszcze bardziej. Teraz powinien by
naprawd wielgany (prosz si nie mia, jest to okrelenie cile techniczne!).

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

31

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Wicej ni trzy panele


W pierwszym odruchu chciaem opowiedzie histori o tym, jak diabli wzili panele pani Eli,
ale udao mi si powstrzyma (mam nadziej, e jeste mi wdziczny). Standardowo program
Bridge (a take przegldarka plikw, z ktrej si on wywodzi) oferuje trzy panele realizujce
rne funkcje, umieszczone po lewej stronie okna programu. Grny panel zawiera zakadk
Folders (Foldery) i Favorites (Ulubione), w rodkowym wywietlony jest podgld biecego
dokumentu, za w dolnym znajduj si zakadki Metadata (Metadane) i Keywords (Sowa
kluczowe). Niemniej jednak liczb widocznych paneli w programie Bridge mona dowolnie
zmienia jeli dysponujesz naprawd duym monitorem, to wiksza liczba paneli moe by
naprawd wygodna podczas pracy. Oto sposb na zmian liczby paneli: kliknij i przecignij
zakadk, ktr chcesz umieci w oddzielnym panelu, przesuwajc kursor myszy tu pod
belk dzielc dwa dowolne istniejce panele. Gdy pomidzy tymi panelami pojawi si gruba,
pozioma, niebieska kreska zwolnij przycisk myszy. Gotowe!

Przecignij zakadk
z wybranego panelu

32

,aby utworzy tyle nowych


paneli, ile uznasz za stosowne

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Jak sprawdzi, czy zdjcie jest otwarte w Photoshopie?


Jeli pracujesz w programie Bridge i zauwaysz, e w prawym
dolnym rogu jakiej miniatury wywietlona jest niewielka,
okrga ikona przedstawiajca kartk z zagitym rogiem,
to znaczy, e fotografia, ktr ta miniatura przedstawia, jest
otwarta w programie Photoshop.

Otwieranie zdjcia i ukrywanie okna programu Bridge


Otwieranie zdj
przy uyciu programu
Bridge moe niekiedy
wprowadzi sporo
zamieszania na Twoim
pulpicie. Po otwarciu
zdjcia w Photoshopie
program Bridge nie jest
bowiem automatycznie
zamykany.
Wwikszoci
przypadkw (dotyczy
to gwnie systemu
Mac OS ) fragmenty
interfejsu tego
programu nadal bd
widoczne zza zdjcia
troch z gry, troch
z bokw albo nawet
ze wszystkich stron
(w zalenoci od wielkoci otwartego zdjcia). Wcale jednak nie musi tak by. Jeli chcesz
otworzy wybrane zdjcie i jednoczenie zakoczy dziaanie programu Bridge, to zamiast
zwykego, podwjnego kliknicia przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option) i dopiero wwczas
dwukrotnie kliknij wybran miniatur.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

33

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Chciabym wrci tam, gdzie byem przed chwil


Przegldarki WWW oferuj przycisk Wstecz,
ktry pozwala wrci do poprzednio ogldanej
strony podczas przegldania zasobw internetu.
W podobny przycisk wyposaony jest rwnie
program Bridge pozwala on wywietli zawarto
foldera, ktry ogldae przed chwil. Nosi on nazw
Go Back (Wstecz) i znajduje si w lewym, grnym
rogu okna tego programu. Jeli chcesz, moesz
rwnie ponownie wywietli zawarto foldera,
ktry ogldae przed klikniciem przycisku Go
Back (Wstecz) suy do tego przycisk Go Forward
(Naprzd) ze strzak skierowan w praw stron.
Zreszt, po co ja Ci to mwi? Jestem przekonany,
e wpade na to sam!

Etykiety na skrty
Standardowo, zastosowanie jednej z kolorowych etykiet wymaga przytrzymania klawisza
Ctrl (Mac OS: Command), a zatem aby przyzna etykiet w kolorze czerwonym, naley nacisn
Ctrl+6 (Mac OS: Command+6); zielonym Ctrl+7 (Mac OS: Command+7), tym Ctrl+7
(Mac OS: Command+7) itp. Niemniej jednak jeli posugujesz si etykietami szczeglnie
czsto, to moesz skonfigurowa program Bridge w taki sposb, by mona byo oznacza
nimi miniatury przy uyciu pojedynczego klawisza. Nacinij Ctrl+K (Mac OS: Command+K),
aby wywietli okno dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge, kliknij opcj
Labels (Etykiety) na licie po lewej stronie tego okna, a nastpnie wycz opcj Require
the Command/Control Key to Apply Labels and Ratings (Nadawanie ocen i etykiet wymaga
klawisza Control/Command).

34

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Powrt do pierwszego okna programu Bridge


po zakoczeniu wyszukiwania
Na pierwszy rzut oka wydaje
si, e wyniki wyszukiwania przy
uyciu skrtu Ctrl+F (Mac OS:
Command+F) wywietlane s
w tym samym oknie programu
Bridge, lecz tak nie jest.
Pojawiaj si one w oddzielnym
oknie, a zatem jeli chcesz
powrci do pracy w poprzednim
oknie tego programu, to po
prostu zamknij okno z wynikami
wyszukiwania.

Kolekcje na kad okazj


Jeli utworzysz kolekcj zdj (na
przykad obejmujc wszystkie
fotografie, ktre w sowach
kluczowych zawieraj imi Twojego
syna lub crki), to taka kolekcja
bdzie ywa, co oznacza,
e dowolne nowe zdjcie, ktremu
przypiszesz to samo sowo
kluczowe (czyli w omawianym
przypadku imi Twojego dziecka),
zostanie automatycznie doczone
do tej kolekcji (cilej rzecz
biorc, kolekcja ta zostanie
zaktualizowana dopiero podczas
jej kolejnego wywietlenia, lecz to
tylko detal techniczny). Jeli chcesz
utworzy now kolekcj, to po
prostu nacinij Ctrl+F (Mac OS: Command+F), wyszukaj wszystkie zdjcia, ktrym przypisane
zostao okrelone sowo kluczowe, a gdy wywietlone zostan wyniki wyszukiwania, kliknij
przycisk Save As Collection (Zapisz jako kolekcj), znajdujcy si w prawym, grnym rogu okna
programu Bridge. Jeli chcesz przekona si, czy nowa fotografia, ktrej przypisae to sowo
kluczowe, zostaa automatycznie doczona do istniejcej kolekcji, kliknij ikon Collections
(Kolekcje) w panelu Favorites (Ulubione), a nastpnie dwukrotnie kliknij wybran kolekcj,
aby otworzy j w nowym oknie programu.
ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

35

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Byskawiczne powielanie dowolnego zdjcia


Chciaby powieli dowolne
zdjcie w programie Bridge?
Zaznacz je i nacinij Ctrl+D
(Mac OS: Command+D),
a jego kopia pojawi si
na samym dole panelu
miniatur. W przegldarce
plikw w pakiecie CS skrt
ten powodowa anulowanie
dowolnego istniejcego
zaznaczenia, lecz teraz
umoliwia kopiowanie
wybranych fotografii. Skoro
tak, to czy istnieje jaki
nowy skrt, ktry umoliwia
anulowanie zaznaczenia?
Oczywicie. Jest to skrt
Ctrl+Shift+A (Mac OS:
Command+Shift+A).

Usuwanie niepotrzebnych zdj


Przypumy, e skopiowae z karty pamici
zdjcia z ostatniej sesji fotograficznej (a potem
oczywicie zarchiwizowae je wszystkie na
pycie CD) i przegldajc je, doszede do
wniosku, e na dysku warto zachowa najwyej
5 lub 6 spord nich, reszt za mona
skasowa. W takim przypadku zaznacz kilka
wybranych fotografii, przytrzymujc klawisz
Ctrl (Mac OS: Command), a nastpnie wydaj
polecenie Edit/Invert Selection (Edycja/
Odwr zaznaczenie). Polecenie to spowoduje
zaznaczenie wszystkich zdj oprcz tych piciu
lub szeciu, ktre zaznaczye na pocztku.
Teraz moesz swobodnie nacisn Ctrl+Delete
(Mac OS: Command+Delete), aby usun
wszystkie niepotrzebne fotografie. Sztuczka ta
przydaje si szczeglnie wwczas, gdy z bardzo
obszernej sesji zdjciowej chcesz pozostawi
jedynie kilka fotografii.

36

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Wysyanie listw elektronicznych


przy uyciu programu Bridge
Tytu tej sztuczki jest moe odrobin przesadzony, gdy program Bridge jak dotd nie oferuje
jeszcze moliwoci wysyania poczty e-mail, lecz pozwala za to na wygodne doczanie
zdj do listw. Wystarczy uruchomi program do obsugi poczty elektronicznej, rozpocz
pisanie nowego listu, odnale miniatury potrzebnych zdj w programie Bridge i po prostu
przecign je do okna tworzonej wiadomoci. Uwaga!
W wikszoci programw pocztowych zdjcia zostan
doczone do listu w postaci zacznikw, lecz sztuczka
ta moe
okaza si
nieskuteczna
w przypadku
niektrych
aplikacji tego
typu.

Obsuga nonikw wymiennych w programie Bridge


Jeli woye pyt CD
do napdu lub kart
pamici do czytnika, to
moesz wymontowa
j lub wysun przy
uyciu programu Bridge.
W tym celu kliknij ikon
wybranego napdu
w panelu Folders (Foldery)
i wydaj polecenie File/
Eject (Plik/Wysu).

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

37

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Byskawiczna zmiana nazwy zdjcia


Chciaby zmieni nazw dowolnego
zdjcia? Nic prostszego. Kliknij
jego miniatur, a nastpnie
nacinij Spacj. Nazwa wybranej
miniatury zostanie podwietlona,
a Ty bdziesz mg wpisa now.
Gdy skoczysz, po prostu nacinij
klawisz Enter.

Przeczanie otwartych okien programu Bridge


Jak wiesz,
jednoczenie mona
otworzy kilka okien
programu Bridge
(co wspaniale
przydaje si na
przykad podczas
przegldania
i porwnywania
kilku kolekcji
zdj). Jeli zdarza
Ci si pracowa
w ten sposb, to
z pewnoci przyda
Ci si ta sztuczka:
umoliwia ona bowiem przeczanie
pomidzy otwartymi oknami programu
Bridge. Jeli chcesz j wyprbowa,
nacinij Command+Shift+ ~ (ten znaczek
na kocu to tzw. tylda, ktra znajduje si na klawiaturze tu ponad klawiszem Tab).
Niestety, trik ten dziaa wycznie w systemie Mac OS.

38

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Maksymalne powikszenie miniatur jednym klikniciem


Jeli chcesz maksymalnie
powikszy podgld miniatur
w gwnym panelu okna programu
Bridge, to kliknij niewielk,
prostoktn ikon znajdujc si
po prawej stronie suwaka zmiany
wielkoci miniatur (znajdziesz go
na samym dole okna programu).
Ikona ta umoliwia maksymalne
powikszenie wielkoci miniatur
jednym klikniciem.

Jak uchroni si przed utrat dodatkowych informacji


w programie Bridge?
Protoplast programu Bridge
w poprzedniej edycji pakietu Creative
Suite bya przegldarka plikw.
Przegldarka ta miaa pewn wad,
polegajc na tym, e podczas
przenoszenia zdj pomidzy folderami
przepaday wszystkie dodatkowe
informacje (i miniatury zachowane
w pamici podrcznej). Problem tkwi
w mechanizmie przechowywania tych
informacji byy one bowiem zawarte
w specjalnych, niewidocznych plikach,
ktre po przeniesieniu fotografii do
innego foldera staway si bezuyteczne.
W programie Bridge na szczcie
mona unikn tego problemu, dziki
czemu wszystkie zmiany dokonane
w folderach (oraz wszystkie wygenerowane i zapisane w pamici podrcznej miniatury) pod za
przeniesionymi zdjciami. Nacinij najpierw Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby wywietli okno
dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge. Kliknij opcj Advanced (Zaawansowane) po
lewej stronie tego okna, a nastpnie zaznacz opcj Use Distributed Cache Files When Possible
(Uyj rozproszonych plikw bufora, gdy to moliwe) w sekcji Cache (Bufor). Dziki temu dwa
niewidoczne pliki przechowujce informacje o zdjciach zawartych w folderze stan si widoczne,
a podczas przenoszenia tego foldera zostan skopiowane wraz z ca jego zawartoci.
ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

39

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Polecenie do wsadowej zmiany nazw plikw otrzymao


wasny skrt klawiaturowy
Polecenie Batch
Rename (Wsadowa
zmiana nazwy),
umoliwiajce hurtow
zmian nazw wielu
plikw jednoczenie,
otrzymao wasny skrt
klawiaturowy. Jest to
skrt Ctrl+Shift+R (Mac
OS: Command+Shift+R),
ktry powoduje
wywietlenie okna
pokazanego na rysunku
obok.

Przeczanie pomidzy programem Bridge


a Photoshopem
Oto skrt, ktry suy do przeczania pomidzy programami Bridge i Photoshop (jeli obydwa
te programy s uruchomione): Ctrl+Alt+O (Mac OS: Command+Option+O).

40

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Odwieanie zawartoci folderw jednym klawiszem


Zapewne zwrcie uwag, e po woeniu
nowej karty pamici do czytnika czy pyty CD
do napdu podczas pracy w programie Bridge
CS2 zawarto panelu Folders (Foldery)
nie zawsze jest odwieana automatycznie.
Nastpnym razem, gdy spotkasz si z tym
problemem, po prostu nacinij klawisz F5. Ci
graficy, ktrych wynagrodzenie zaley od iloci
czasu powiconego na projekt, mog bawi
si w wydawanie polecenia Refresh (Odwie)
z menu panelu Folders (Foldery), lecz jeeli
zaley Ci na czasie, to wystarczy nacisn F5.
Proste i skuteczne.

Zmiana wielkoci czcionek w panelu Metadata


(Metadane)
Jeli masz troch wicej ni 17 lat, to moe si okaza, e wielko czcionek w panelu
Metadata (Metadane) bdzie dla Ciebie wyranie zbyt maa. Na szczcie firma Adobe nie ma
na swojej licie pac wielu nastolatkw, wic jej projektanci postanowili wyposay program
Bridge w moliwo dopasowania wielkoci czcionki w tym panelu. Kliknij niewielki przycisk
z trjktem, znajdujcy si w prawym, grnym rogu panelu Metadata (Metadane), a nastpnie
wybierz polecenie Increase Font Size (Powiksz rozmiar czcionki) z podrcznego menu, ktre
si wwczas pojawi. Warto wiedzie, e czcionki zostan powikszone za kadym razem,
gdy wydasz to polecenie.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

41

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Zagniedanie paneli programu Bridge


Zagniedanie paneli (czyli czenie ich w grupy, w ktrych
mona wywietla je, klikajc poszczeglne zakadki) to
bardzo popularny sposb uporzdkowania przestrzeni
roboczej w programie Photoshop. Podobnymi sztuczkami
mona te posuy si w programie Bridge wystarczy
przecign zakadk wybranej palety ponad zakadk
innej palety (podobnie jak w innych programach Adobe).
Jeli na przykad chciaby umieci zakadki wszystkich
piciu standardowych paneli programu Bridge obok siebie,
to po prostu przecignij na gr te trzy (jedn po drugiej)
spord nich, ktre znajduj si w dolnej czci interfejsu
tego programu.

Powikszanie panelu Preview (Podgld)


Chciaby powikszy panel Preview (Podgld) w programie Bridge,
aby mc lepiej przyjrze si zdjciom o pionowej orientacji (czyli
wyszym nie szerszym)? To proste: kliknij dwukrotnie zakadk
panelu Folders (Foldery) lub Favorites (Ulubione), a nastpnie
kliknij dwukrotnie zakadk panelu Metadata (Metadane) lub
Keywords (Sowa kluczowe), aby zwin te panele, dziki czemu
panel Preview (Podgld) stanie si dwa razy wyszy ni szerszy.

42

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

Photoshop CS2/CS2 PL

Skuteczne rozwizania

Zapisywanie przestrzeni roboczych programu Bridge


Biec konfiguracj programu Bridge mona zapisa w postaci przestrzeni roboczej.
Przypumy, e fotografujesz przede wszystkim portrety w takim przypadku wikszo
Twoich zdj zapewne ma orientacj pionow. Skoro tak, to mgby skonfigurowa interfejs
programu Bridge na przykad w sposb opisany w poprzedniej sztuczce, a nastpnie zapisa
przygotowan w ten sposb konfiguracj, wydajc polecenie Window/Workspace/Save
Workspace (Okno/Przestrze robocza/Zapisz przestrze robocz). Nadaj zapisywanej
przestrzeni roboczej atwo kojarzc si, opisow nazw na przykad przestrze do
przegldania portretw. W podobny sposb moesz zapisa przestrze, ktra uatwia na
przykad przegldanie zdj panoramicznych (lub po prostu fotografii o poziomej orientacji).
Po prostu przesu belk dzielc obszar paneli po lewej stronie od gwnego panelu miniatur,
a panel Preview (Podgld) bdzie bardzo szeroki, znacznie szerszy ni wyszy. Po zapisaniu
tak przygotowanych przestrzeni optymalizacja interfejsu programu Bridge pod ktem rnego
typu zdj stanie si kwesti kilku szybkich klikni.

ROZDZIA 1. Sztuczki w programie Bridge

43