Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nexus 18

Nexus 18

Ratings: (0)|Views: 1,698|Likes:
Published by wedrowiec

More info:

Published by: wedrowiec on Feb 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2013

pdf

text

original

 
NEXUS
NOWE CZASY 
Ludzkość przeżywa obecnie okres ogromnych przemian. Mając to na uwadze NEXUS stara się docierać dotrudno dostępnych informacji, które mogłyby pomóc ludziom w pokonywaniu związanych z nimi trudności.NEXUS nie jest związany z żadnym ruchem religijnym, filozoficznym, polityczną ideologią oraz organizacją.
ROK IV, NUMER 4 (18)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2001
NR INDEKSU 346 179 WYDANIE POLSKIE ISSN 1506-0284
WIEŚCI Z GLOBALNEJ WIOSKI 3
Przegląd wiadomości, których prawdopodobnie nieczytaliście.
RAPORTY 7
Kolejne argumenty wskazujące na wyraźny związek połączonej szczepionki przeciwko śwince-odrze-róży-czce z autyzmem oraz omówienie niezwykłych właś-ciwości leczniczych rosnącego na dalekim wschodzie zioła noszącego nazwę babći.
Ruth Caplan
GATS W CZYIM INTERESIE? 10
Po niepowodzeniu negocjacji w zakresie WielostronnejUmowy w sprawie Inwestycji (MAI) ponadnarodowekorporacje przypuściły kolejny atak na nasze swobody obywatelskie próbując narzucić nam swoje reguły gry w postaci Traktatu Ogólnego w sprawie Handlu w Usłu- gach (GATS).
Dr Lynette J. Dumble
CHOROBA SZALONYCH KRÓW GLOBALNAKATASTROFA 16
Przemysłowy chów bydła i chemizacja rolnictwa w celumaksymalizacji zysków doprowadziły do przeniesienia się na człowieka bydlęcej odmiany choroby Creutzfeld-ta-Jakoba, która może już wkrótce zacząć zbierać swoje żniwo na całym świecie.
 Jeane Manning
WILHELM REICH ODKRYWCA ORGONU 22
Odkrycie przez austriackiego uczonego Wilhelma Re-icha pierwotnej energii życiowej otaczającej całą Zie-mię nazwanej przezeń orgonem okazało się dla elitrządzących tak poważnym zagrożeniem, że musiały one go uwięzić i zniszczyć wszystkie jego publikacje.
NAUKA: przegląd interesujących nowinekz pogranicza nauki 28
W tym numerze Tony Cuthbert przedstawia pomysł naosiągnięcie prędkości nadświetlnych, zaś dr Robert Adams próbuje dociec, kto tak naprawdę skonstruowałtranzystor.
Dr Zbigniew Wiśniewski
TAJEMNICA RAKA
, cz. 4 (dokończenie)
32
Przedstwiona w trzech poprzednich numerach teoriawyjaśniająca istotę raka znajduje silne oparcie w spek-takularnych przypadkach wyleczeń osób, które kon-wencjonalna medycyna skazała wcześniej na śmierć.
 James Maxlow
ROZSZERZAJĄCA SIĘ ZIEMIA OSTATECZNY DOWÓD 36
Wszystkie dotychczasowe odkrycia naukowe dotyczące przeszłości naszej planety dostarczane przez różnedziedziny nauki wskazują jednoznacznie z niezwykłą zgodnością, że Ziemia co najmniej od archaiku stale sięrozszerza.
Harry Mason
ROZŚWIETLONE NIEBO – CZYŻBY TESTY SUPERTAJNYCH BRONI?
, cz. 3
41
Czy zakup przez japońską sektę Najwyższej Prawdy farmy w Australii miał na celu prowadzenie tam włas-nych eksperymentów z bronią elektromagnetyczną, czy też śledzenie cudzych eksperymentów w tym zakresie?
Wm Michael Mott
MIESZKAŃCY GŁĘBOKICH PODZIEMI
, cz. 2
50
Liczne religie oraz mitologie starożytnych kultur ob-fitują w opisy spotkań ludzi z mieszkańcami podziem-nych światów, które wykazują wiele podobieństw dorelacji ze współczesnych spotkań tego typu.
STREFA MROKU: dziwne opowieściz nie tego świata 56
W tym numerze przedstawiamy dalsze informacje nanurtujący wielu naszych Czytelników temat „Stwórców Skrzydeł”.
LISTY DO REDAKCJI 60
POWIEDZSWOIMPRZYJACIOMO „
NEXUSIE
”!
LIPIEC-SIERPIEŃ 2001 NEXUS
1
 
WYDAWCA
 Agencja NolpressSkrytka pocztowa 4115-959 Białystok–2tel. (085) 6535511e-mail: listy@nexus.media.plhttp://www.nexus.media.pl
REDAGUJE
Ryszard Z. Fiejtek
WSPÓŁPRACA
Mirosław Kościuk Jerzy Florczykowskidr Elżbieta Pląskowska
DRUK 
Drukarnia „Perfekt” Janusz Banasiewiczul. Połczyńska 9901-303 WarszawaZam. 23/01————————————
WYDAWCA WERSJI ORYGINALNEJ
Duncan M. RoadsP.O. Box 30Mapleton, QLD 4560 Australia
tel. +61 75442 9280fax +61 75442 9381
e-mail: editor@nexusmagazine.comhttp://www.nexusmagazine.com
GRAFIKA NA OKŁADCE
 John Cooke-mail: jscook@ozemail.com.au
y
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEDRUKÓW
Zachęcamy wszystkich do rozpowszechnianiazamieszczanych w
Nexusie
informacji.Zabrania się jednak powielania publikowanychw nim artykułów, zarówno w formiedrukowanej, jak i elektronicznej (z Internetemwłącznie) bez pisemnej zgody redakcji!
y
Wszystkie opinie wyrażane na łamach
Nexusa
są opiniami ich autorówi niekoniecznie odzwierciedlają punktwidzenia wydawcy.
y
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnościza treść zamieszczanych na łamach
Nexusa
reklam i ogłoszeń.
FILIE
WIELKA BRYTANIA
NEXUS Magazine55 Queens Road, East GrinsteadWest Sussex, RH19 1BGWielka Brytaniatel. +44 (0) 1342 322854fax +44 (0) 1342 324574e-mail: nexus@ukoffice.u-net.com
EUROPA
NEXUS MagazineP.O. Box 3728250 AJ DrontenHolandiatel. +31 (0)321 380558fax +31 (0)321 318892e-mail: frontier@xs4all.nl
NOWA ZELANDIA
NEXUSRD 2, KaeoNorthlandNowa Zelandiatel. +64 (0)9 405 1963fax +64 (0)9 405 1964e-mail: nexusnz@xtra.co.nz
USA
NEXUS Magazine2940 E. Colfax, #131Denver, CO 80206USAtel. +1 303 321 5006fax +1 603 754 4744e-mail: nexususa@earthlink.net
OD REDAKCJI
Często zastanawiam się, jaki oddźwięk mają zamieszczane w
Nexusie
artykuły. I otookazało się, że udało nam się zupełnie nieświadomie wsadzić przysłowiowy kij w mrowis-ko. Tym kijem okazał się zamieszczony w 12 (4/2000) numerze artykuł autorstwa SallyFallon i Mary G. Enig „Produkty sojowe – obietnice i zagrożenia”. Za jego sprawązostaliśmy przywołani do tablicy i skarceni przez Janinę Sodolską-Urbańską, która zarzuciław swoim artykule „Sojagate” zamieszczonym na łamach zaprzyjaźnionego z nami
Nie- znanego Świata
(nr 124, 4/2001) autorkom naszego artykułu nierzetelność i manipulację.Pominąłbym tę sprawę milczeniem, gdyby nie przebijające wyraźnie przez silnieprzesiąknięty emocjami artykuł J. Sodolskiej-Urbańskiej typowe dla każdego ruchu, niewyłączając wegetarianizmu, doktrynerstwo, które wyraźnie zaważyło na sposobie pre-zentacji przez nią jej argumentów. Doktrynerstwo to objawia się w takiej interpretacjifaktów, która pasuje do z góry przyjętej tezy mówiącej, że mięso jest „be”, natomiast soja„okej”. Z braku miejsca przytoczę tylko jeden przykład takiego irytującego rozumowania.Otóż autorka „Soigate” twierdzi, że wyniki badań przytoczonych przez S. Fallon i M.G.Enigmuszą być błędne, ponieważ ci, którzy je prowadzili na pewno czegoś nie uwzględnili. Niebardzo wiadomo czego, ale na pewno czegoś nie uwzględnili, bo uzyskane przez nichwyniki są odmienne od tych, jakich oczekiwałaby J. Sodolska-Urbańska. Inaczej mówiąc,ludzie, którzy prowadzili dane badania, to idioci, którzy nie wiedzą, co robią, lub oszuści,którzy tak prowadzą badania, aby uzyskać z góry zamierzony efekt. A zasłużyli na takąopinię, ponieważ poważyli się źle mówić i pisać o świętym pokarmie wegetarian – soi.Nie chcę wdawać się w spory na temat zdrowotności lub szkodliwości soi, ponieważnie jestem specjalistą od żywienia. W artykule S. Fallon i M.G. Enig znalazła się jednakpewna informacja, która nie została zakwestionowana przez J. Sodolską-Urbańską, copozwala mi sądzić, że jest ona prawdziwa. Informacja ta w zasadzie rozstrzyga spórw sprawie zdrowotności lub szkodliwości soi i na dobrą sprawę można by na niej gozakończyć. Chodzi o to, że soja znana jest na Dalekim Wschodzie od wielu tysięcy lat, jednak wykorzystywana jest – i to głównie jako dodatek – dopiero od około 3000 lat, odkądChińczycy nauczyli się ją fermentować albowiem w procesie tym unieczynnianiu ulegajązawarte w soi różne szkodliwe związki. Otóż, pokładam większe zaufanie w wiedzynaszych starożytnych przodków niż współczesnych uczonych, albowiem nasi praprzod-kowie żyli w czasach, w których nie było środków masowej manipulacji (telewizji, radiai wysokonakładowej prasy) oraz wszechobecnej, natrętnej reklamy, które są na usługachfinansowo-politycznych oligarchów. Starożytni swoją wiedzę o wpływie poszczególnychroślin na życie człowieka gromadzili przez setki lat zdobywając ją metodą prób i błędów (towłaśnie im zawdzięczamy wiedzę o leczniczym działaniu poszczególnych ziół) i jeśli niespożywali soi do czasu odkrycia sposobu jej fermentacji, to widocznie mieli ku temuwyraźny powód. Nasi praprzodkowie nie mieli żadnego interesu w manipulowaniuinformacjami na temat żywności, natomiast współczesne koncerny żywnościowe są tym jak najbardziej zainteresowane. Jako ciekawostkę mogę podać, że w książce poświeconej sznaucerom jest mowao tym, że jeśli chcemy, aby nasz pies miał ładną sierść, należy dodawać mu do posiłku razdziennie łyżoleju... z jednym zastrzeżeniem. Otóż, nie może to być w żadnymprzypadku olej sojowy! Skoro zatem ten olej nie jest dobry dla psów, to może również dlaludzi. A jeśli olej nie jest dobry, to może i sama soja.Wyciągnięcie wniosków z obu artykułów pozostawiam Państwu, ja zaś życzę ze swejstrony autorce artykułu „Sojagate” smacznego, kiedy będzie spożywała kotlety lub inneprodukty wytwarzane z izolowanych protein sojowych.Przy okazji mowy o soi pragnę zwrócić Państwa uwagę na kuriozalną informacjęo czosnku zamieszczoną w „Wieściach z globalnej wioski” i prosić jednocześnie o własnekomentarze. Bardzo jestem ciekaw, co Państwo o tym sądzą.
s
Ryszard Z. Fiejtek 
Korespondencję do nas kierować prosimy na skrytkę pocztową podaną przy adresieredakcji bądź za pośrednictwem Internetu (
listy@nexus.media.pl
lub
listy@ufo.com.pl
).
2
NEXUS LIPIEC-SIERPIEŃ 2001

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lord_viadro liked this
moni liked this
rohini_ev liked this
Lesgone liked this
Andromax liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->