Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Gouda, 25 juni 2010

De Krant van Gouda, 25 juni 2010

Ratings:
(0)
|Views: 3,787|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, jaargang 6 - nummer 25 - 25 juni 2010
De Krant Van Gouda, jaargang 6 - nummer 25 - 25 juni 2010

More info:

Published by: goudamediagroep on Jun 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
 jaargang 6 - nummer 25 - 25 juni 2010
Kaars Koffie
zie pagina 20
 
05 14 2321
Jonge lmsterren uit BodegravenGeslaagdenLosse kaartverkoop Goudse SchouwburgEventuele sluiting bibliotheek
Oeverzwaluwen leggenbouw tijdelijk stil
Op het bedrijventerrein Gouwe Park in Goudaligt de bouw van het pand van Buitelaar tothalf augustus stil. Niet door weersomstan-digheden of gebrek aan financiële middelen,maar door nesten van oeverzwaluwen.
Deze maand had Buitelaar willen gaan begin-nen met heien, maar tijdens het afgraven van dekavel, stuitte de aannemer op een aantal nestenvan oeverzwaluwen. De Flora- en Faunawetverbiedt het verstoren van deze nesten, dusmoest de bouw worden stilgelegd tot waar-schijnlijk half augustus. Waar de meeste vogelseens per jaar broeden, hebben oeverzwaluwenook een tweede leg. Tot teleurstelling van Ceesvan Splunder, directeur van BedrijvenschapRegio Gouda (BRG), wilde het ministerie vanLandbouw geen gesprek aangaan voor een op-lossing. “Samen met een ecoloog wilden we omde tafel. We stelden voor om na de eerste legvan de oeverzwaluwen op een andere locatieop het bedrijventerrein zand af te graven voor nieuwe nestjes. Ik neem het ministerie kwalijk dat ze een gesprek weigeren. Volgens hen is dewet de wet. Juist in deze economische crisisvind ik dit niet gepast. Zolang er activiteitenzijn rondom de nesten, zal er dus helaas geenschop de grond in kunnen gaan en zal Buitelaar zijn bouwactiviteiten moeten uitstellen.
Goudseevenementen
Dit weekend zijn er volop activiteiten in deGoudse binnenstad.
Zo zal de Markt een tropisch tintje krijgenvoor de Crocs City Beach! Tour Gouda. Vijftigvrachtwagens zullen de Markt bedekken meteen dikke laag zand. Hier kunnen bezoekerskijken naar en deelnemen aan beachsportenzoals volleybal, voetbal, rugby, handbal entennis. Daarnaast zijn er volop activiteitenrondom de aangelegde velden. Zie ook www.crocscitybeachtour.nl.
Waterdagen
In de Museumhaven en omgeving staat alles inhet teken van scheepvaart. Drie dagen lang zijner historische schepen te bewonderen, shanty-koren te beluisteren en kunnen bezoekers zelf het water op met de kano. Daarnaast zijn er volop workshops van oude ambachten in descheepvaart en visserij. Voor het eerst dit jaar iser een kilometerlange toneelkade waarop ver-schillende voorstellingen te zien zijn. Verder iser dit jaar voor het eerst de Goudse Nocturnewaarbij galerieën en kunstenaars zaterdag tot22.00 uur hun deuren openen. Zie voor hetvolledige programmawww.goudawaterstad.nl.Vorige week wachtten alle examenkandidatenvan het voortgezet onderwijs de examen-uitslag in spanning af. Voor honderden was deuitslag positief en voor hen kon de vlag uit.Op pagina’s veertien en vijftien vermeldenwe de geslaagden uit Gouda en omgeving.Het Coencoop College uit Waddinxeen wachtde herexamens af en volgt volgende week indeze krant. In vele straten wapperen traditie-getrouw, nu naast de oranje versieringen, ook de rood-wit-blauwe vlaggen met een rugzak.Zo lang het duurt. De krant ontving de eerstemeldingen van gestolen rugzakken die aan devlag bevestigd waren.
Lapis Juweliers
Wijdstraat 162801 KC Gouda
0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Goudprijs bereikt nieuw RECORD!!!
32,- per gram
(24 karaats)Direct contant geld voor al uw goud
 
Lange Groenendaal
99
,
2801
LS Gouda
 Appel diksap
Ekoland
 
2
.
49
Biologisch voordeel
3.79
400 ml
 
Vlaggen kunnen uit
 In de zandwanden op het bedrijventerrein Gouwe Park maakten oeverzwaluwen hun nesten wat ervoor zorgt dat debouw twee maanden stil komt te liggen.
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Met een stevige aanval op de Goudsebestuurscultuur veroverde Trots op Nederlandbij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels.Bijna tien procent van de Gouwenaars wilblijkbaar dat de stad anders wordt geleid. Wegmet het rode bolwerk dat Gouda al decenniais. Weg met de PvdA-cultuur die het stads-bestuur al die jaren in de greep houdt. Dat iswat die stadgenoten volgens Trots bedoeldenmet hun stem. “Zo zit het”, zegt fractievoor-zitter Bas Driesen. “Ons verkiezingsprogram-ma is ontstaan op straat, in gesprekken metGouwenaars.”
“Veel mensen zijn het zat dat Wim Cornelis& Co. alleen de eigen handel en wandel regelt,terwijl de stad failliet dreigt te gaan”, vervolgtDriesen. “Mooi voorbeeld was informateur Ouwerkerk een paar maanden terug. Hij enCornelis (burgemeester, red.) kennen elkaar uit het noorden van het land. Ze waren tweehanden op een buik, werkten ook nauw samen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dieinformateur is PvdA-er, maar had ook zakelijke belangen in Westergouwe. Die nieuwbouwwijk gaat de stad honderd miljoen euro kosten. Trotswil die wijk niet. Trots wil af van die vriend- jescultuur. Cornelis komt over als een zwakke,ijdele bestuurder. In plaats van problemen aante pakken, kijkt hij graag in zijn eigen spiegel.Hij symboliseert de totaal verkeerde bestuurs-cultuur. Die jaagt ondernemers tegen zich in hetharnas, strijkt buurgemeenten tegen de haren,sluit belangrijke voorzieningen als een biblio-theek en loopt om het onveiligheidsgevoel vande Gouwenaar heen.”
Ironie
De partij die zich zo afzet tegen de gevestigdecultuur, met als symbool de burgemeester, ver-gadert door omstandigheden in de burgemees-terskamer in het Goudse stadhuis. Het is hetenige zaaltje dat toegankelijk is voor mensenmet een lichamelijke handicap. Trots houdtdaardoor de wekelijkse fractievergaderingen precies op die plek waar de bestuurlijke machteeuwenlang zijn plek vond. “Mooie ironietoch, dat juist wij hier een plek hebben. Trots brengt het geluid van de straat zo het hart vanhet stadhuis in”, meent Bas Driesen. “Het moetafgelopen zijn met die eeuwige linkse kliek diehet voor het zeggen heeft. Die houdt de afstand tot de burger bewust zo groot. Die overheid iser voor zichzelf. Als de managementrapportenmaar op orde zijn en de cijfers gunstig. Tijdensde eerste honderd dagen in de raad zag ik eenaantal vaklui, verder vooral egotrippers en op-vullers. Maar raadswerk kun je alleen serieusdoen met begrip: kennis van zaken. Wij stel-len veel vragen. Waarom gaat iets meer dan dehelft van het geld voor scholen daar ook naar-toe? Waar blijft die andere vier miljoen euro?Waarom staat van de 357 miljoen die in de stad omgaat, 244 miljoen als schuld in de boeken?Waarom betalen vooral ouderen de rekening?Leg maar uit. Nu al horen we dat we met dievragen moeten stoppen. ‘Beantwoorden kostteveel tijd.’ Natuurlijk blijven wij doorgaan.Gouwenaars willen zien wat er gebeurt. En datstadsbestuur moet anders. Het zorgt ervoor datGouda menswaardig en financieel failliet gaat.”In de bijlage Busyness bij deze krant op paginadertien pareert wethouder Hans van den Akker de kritiek van Trots op Nederland en GoudaPositief op de Goudse financiën.
 Door Gerard van Domselaar
Aanhouding na aanrijding
De politie heeft zondagavond 20 juni een56-jarige automobilist uit Gouda nabij zijnwoning aangehouden na een aanrijding.De bestuurder zou op de Meerburgstraat inGouda ter hoogte van het voetbalpleintje eenvijftienjarige Gouwenaar hebben aangereden.De jongen stond met zijn fiets aan de hand te praten met een vriend toen de bestuurder opze kwam afgereden. De vriend wist nog weg tespringen, maar de vijftienjarige kon niet meer wegkomen en werd aan een onderbeen geraakt.De bestuurder bleek onder invloed te zijn vanalcohol. Een blaastest gaf een resultaat van475 ug/l, terwijl de limiet 220 ug/l is. De bestuurder ontkent de jongen te hebben aan-gereden. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht. Beide jongens hebben aangiftegedaan van mishandeling.
Overval snackbar
De politie is op zoek naar getuigen van eenoverval op een snackbar aan de Regoutstraat inGouda die plaatsvond op vrijdag 18 juni om-streeks 22.15 uur. Twee gewapende mannenkwamen de snackbar binnen, terwijl het perso-neel net in de keuken aan het opruimen was.Onder bedreiging werd de kassa leeggehaald en vervolgens gingen de daders ervandoor opeen scooter in de richting van de Bodegraaf-sestraatweg. De politie vraagt getuigen contactop te nemen via 0900-8844 of Meld Misdaad anoniem 0800-7000.
Graffiti op auto’s
Minimaal vijf auto’s zijn in de nacht vanzaterdag 19 juni op zondag 20 juni aan deHovenierskade in Gouda met graffiti beklad.De auto’s stonden aan de rechterzijde vande weg geparkeerd. Op alle auto’s was eenhorizontale streep in het midden van het portier aangebracht. De politie vraagt getuigen of  personen die meer informatie hebben contactop te nemen via 0900-8844.
Ontmanteling hennepkwekerij
De politie heeft op dinsdag 22 juni omstreeks10.00 uur een hennepkwekerij ontmanteld in een woning aan het Wederikplantsoen inGouda. De politie beschikte over informatiedat zich in het huis een hennepkwekerij zou bevinden en stelde ter plaatse een onderzoek in. De bewoonster is vervolgens aangehouden.De politie heeft de hennepplanten en anderegoederen behorende tot de hennepkwekerij in beslag genomen en vernietigd. Politie HollandsMidden gaat de komende jaren hennepteelt ende georganiseerde misdaad achter de hennep-teelt nog harder aanpakken. In 2009 heeft hetkorps 99 hennepkwekerijen opgerold. Wie ver-moedt dat er in de buurt een hennepkwekerij is,kan de politie bellen op 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 - 7000.
 Bas Driesen van Trots op Nederland.
 
Politieberichten
Zo’n honderd dagen is de huidige gemeenteraad in functie. Wat is de nieuw gekozen partijen in die raad opgevallen?Vandaag vertelt Bas Driesen, fractievoorzitter van Trots op Nederland. Twee weken terug: Johan Weeber van Gouda Positief.
Trots op Nederland:‘Gouda gaat failliet!’
Ruiming spoorbom soepel verlopen
De ‘spoorbom’ tussen het Goudse spoor ende Burgemeester Jamessingel is zondag doorde Explosieven Opruimingsdienst Defensie(EODD) geruimd en afgevoerd. De ruiming issoepel en volgens planning verlopen.
Ruim 300 omwonenden moesten hun woningtijdens de ruiming uit veiligheidsoverwegingenverlaten. De hele operatie is in goede samen-werking verlopen tussen alle betrokken dien-sten (politie, brandweer en GHOR) met onder-steuning van de Nationale Reserve (Defensie).De bom werd half maart gevonden langs hetspoor tijdens opsporingswerkzaamheden door een civiel opsporingsbedrijf om het terrein bouwrijp te maken voor de bouw van onder andere het Huis van de Stad. De 500-ponder lag tussen het spoor en de Burgemeester James-singel op 7,5 meter diepte. De bom is waar-schijnlijk tijdens de terugvlucht van bommen-werpers afgeworpen op de Goudse spoorlijn,een strategische locatie.
De marketingtruc van Bavaria is een onschuldige,maar wel geslaagde grap waar niemand voor gestraftmoet worden.
Toelichting
Tijdens de WK-wedstrijd tegen Denemarken haaldeBavaria een marketingtruc uit door de inzet van inoranje gekleurde ‘Bavaria Babes’. De FIFA wildetwee van de dames voor een half jaar achter de tralies,omdat de hoofdsponsor - het biermerk Budweiser - deaktie niet leuk vond. De dames zijn inmiddels vrij.
Geef uw mening op:www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Het promoten van Nederland tijdens het WK alsvoetbal-natie mag best wat kosten.
Stelling van de Week 
Eens 24,2 %Oneens 63,6 %Geen mening 12,1 %
Nummer 25, 25 juni 2010Oplage: 69.000 exemplaren

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hendrik Woldering liked this
uit5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->