Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Udzbenici2010_2011

Udzbenici2010_2011

Ratings:
(0)
|Views: 5,702|Likes:
Published by o_s_g_zivinice

More info:

Published by: o_s_g_zivinice on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRU
Č
NIKA, RADNIHLISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZA OSNOVNE ŠKOLE,GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNI
Č
KE I STRUKOVNE ŠKOLE UŠKOLSKOJ 20010./2011. GODINI
 
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
Б
O
СНАИ ХЕРЦЕГОВИНА
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ФЕДЕРАЦИЈАБОСНЕИХЕРЦЕГОВИНЕ
FEDERALNO MINISTARSTVO FEDERAL MINISTRY OF
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
OBRAZOVANJA I NAUKE EDUCATION AND SCIENCE
ОБРАЗОВАЊАИНАУКЕ
Broj: 06-38-8-5919/10Mostar, 30. 7. 2010. godine
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uz suglasnost i dogovor sa kantonalnim ministarstvimanadležnim za obrazovanje objavljuje
SPISAK ODOBRENIH UDŽBENIKA, PRIRU
Č
NIKA, RADNIH LISTOVA I ZBIRKI ZADATAKA ZAOSNOVNE ŠKOLE, GIMNAZIJE I SREDNJE TEHNI
Č
KE I STRUKOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU2010./2011. GODINU
Ovim spiskom utvr 
đ
uje se popis naslova udžbenika i drugih nastavnih sredstava koji su odobreni od stranekantonalnih ministarstava nadležnih za obrazovanje, kao i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koji semogu upotrebljavati u osnovnim školama, gimnazijama, srednjim tehni
č
kim i srednjim strukovnim školama na podru
č
 ju Federacije u školskoj 2010./2011. godini.Spisak je namijenjen u
č
enicima, nastavnicima, roditeljima, pedagoškim zavodima, kantonalnimministarstvima nadležnim za obrazovanje, nakladni
č
kim ku
ć
ama i knjižarskoj mreži kako bi na vrijeme odabraliudžbenike za sljede
ć
u školsku godinu.U spiskovima su sadržani podatci o rednom broju udžbenika, o naslovu i autoru/autorima udžbenika idrugih nastavnih sredstava, vrsti škole, predmetu i razredu za koji je odobren, nazivu i mjestu nakladnika.Spisak sadrži:1. Spisak udžbenika, priru
č
nika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednjetehni
č
ke i strukovne škole, odobrenih na osnovu Sporazuma o postupku pripremanja i odobravanjaudžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, potpisanog izme
đ
u nadležnihfederalnih i kantonalnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeni
č
ko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog,Hercegova
č
ko-neretvanskog i Kantona Sarajevo2. Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije istrukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športaZapadnohercegova
č
kog kantona3. Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije istrukovne škole odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavskog kantona4. Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije istrukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona 105. Spisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije istrukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona SredišnjaBosnaSpisak odobrenih udžbenika za devetogodišnje i osmogodišnje osnovno obrazovanje, gimnazije istrukovne škole, odobrenih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegova
č
ko-neretvanskog kantona bit
ć
e naknadno objavljen.Svako kantonalno ministarstvo nadležno za obrazovanje ima pravo dodati naslove udžbenika i drugihnastavnih sredstava koji su odobreni od strane njihovog ministarstva ili reducirati Spisak za one naslove za kojemisle da se ne mogu upotrebljavati u njihovim kantonima.Ravnatelji škola su dužni obavijestiti sve nastavnike o spisku udžbenika i drugih nastavnih sredstavaodobrenih za uporabu u sljede
ć
oj školskoj godini i omogu
ć
iti nastavni
č
kim aktivima izbor udžbenika i drugihnastavnih sredstava do kraja kolovoza 2010. godine.
Mostar, Stjepana Radi
ć
a 33, Tel.: +387 36 355 700, Fax.: +387 36 355 742Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2, Tel.: +387 33 276 370, Fax.: +387 33 276 380
Мостар
,
Стјепана Радића
33,
Тел
.: + 387 36 355 700,
Факс
: + 387 36 355 742
Сарајево
,
Обала Мака Диздара
2, Te
л
.: + 387 33 276 370,
Факс
: + 387 33 276 380e-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba, http://www.fmon.gov.ba
 
1. Spisak udžbenika, priru
č
nika, radnih listova i zbirkizadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehni
č
ke istrukovne škole, odobrenih na temelju Sporazuma opostupku pripremanja i odobravanja udžbenika i drugihnastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, potpisanogizme
đ
u nadležnih federalnih i kantonalnih vlasti Unsko-sanskog, Tuzlanskog, Zeni
č
ko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Hercegova
č
ko-neretvanskog i KantonaSarajevo

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miodrag Ječmenić liked this
Dzeno Mehanovic liked this
Dobrica Nikolic liked this
Hasmin Kuduzovic liked this
Hasmin Kuduzovic liked this
Amy Duncan liked this
Eldar Harđelaš liked this
Hanifa Babajic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->