Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HZA 1013 PENGURUSAN PERLANCONGAN

HZA 1013 PENGURUSAN PERLANCONGAN

Ratings: (0)|Views: 474|Likes:
Published by jaskapur

More info:

Categories:Types, Research
Published by: jaskapur on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
 HZA 1013 Pengantar PelanconganPJJ-UU
UNIT 1.0 : PENGENALAN
1.1 PENDAHULUAN
Industri perhotelan adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangandalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan tempat kediaman yang bersifat sementara kepada pengunjung-pengunjungtersebut. Dasar negara yang menggalakkan pembangunan industri pelancongan dan pelaburan daripada pelabur-pelabur asing juga menjadikan industri hotel kini telahmenjadi semakin penting.Sesebuah hotel perlu memastikan perkhidmatan mereka adalah terbaik supaya pengunjung-pengunjung hotel akan berpuas hati, selesa dan berasa bahawa kedatanganmereka disambut baik. Reputasi sesebuah hotel perlu sentiasa dipertingkatkan supayaindustri perhotelan di Malaysia dapat bersaing secara sihat dan dapat menarik ramai pengunjung-pengunjung sama ada dari dalam mahupun luar negara. Oleh yang demikian, pihak pengurusan hotel memainkan peranan yang penting menjayakan operasi sesebuahhotel dalam usaha memuaskan hati pelanggan-pelanggan hotel.
1.2 SUMBER-SUMBER PENGOPERASIAN HOTEL
Dalam mewujudkan operasi sesebuah hotel yang berkesan, organisasinya adalah bergantung kepada kualiti pekerja, objektif dan strukturnya serta sumber-sumber yangada (Mullins, 1995). Sumber-sumber tersebut boleh dibahagikan kepada dua iaitu sumber 1
 
 HZA 1013 Pengantar PelanconganPJJ-UU
 bukan manusia dan sumber manusia. Sumber bukan manusia adalah merujuk kepadaasset fizikal, bahan mentah dan perkakasan atau semuanya boleh disebut sebagai fasiliti-fasiliti hotel, manakala sumber manusia pula ialah kebolehan dan pengaruh ahliorganisasi dan pengurusan hotel.Oleh yang demikian, sumber bukan manusia dalam sesebuah hotel juga perludiuruskan dengan berkesan untuk memaksimumkan keberkesanan perkhidmatan yangdiberikan. Kualiti sumber bukan manusia atau sumber aspek fizikal adalah penting keranaia boleh mempengaruhi kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh hotel kepada pelanggannya. Dalam keadaan yang mana fizikal sesebuah hotel adalah tidamemuaskan, tidak kira betapa mesranya pekerja-pekerja dalam hotel tersebut, pelangganhotel masih akan menganggap bahawa kualiti perkhidmatan hotel adalah rendah.
1.3 KESIMPULAN
Interaksi yang berlaku dalam sesebuah hotel bukan sahaja dihadkan pada peringkatmanusia dengan manusia (perkhidmatan pekerja hotel kepada pelanggannya, hubungan pihak atasan dengan bawahan) sahaja, malah juga berlaku di antara manusia dengan asetfizikal hotel (penggunaan fasiliti hotel oleh pelanggan, penyelenggaraan aspek fizikalhotel). Pihak pengurusan hotel harus memastikan hubung kait di antara manusia, aspek fizikal bangunan hotel dan proses kerja adalah diuruskan dengan baik supaya kualiti perkhidmatan dan keperluan pelanggan dapat dicapai dan dpenuhi.2
 
 HZA 1013 Pengantar PelanconganPJJ-UU
UNIT 2.0 : DEFINISI ISTILAH
2.1 PENDAHULUAN
Tugasan ini akan membincangkan tentang bagaimana sesebuah hotel di Malaysiadikategorikan sebagai bertaraf bintang. Oleh yang demikian, beberapa istilah dan konsep perlu dihuraikan terlebih dahulu bagi memudahkan perbincangan tugasan ini lebih mudahdifahami.
2.2 DEFINISI HOTEL
Hotel dan restorannya adalah merupakan salah satu bahagian daripada industri hospitaliti(Powers, 1988). Oleh yang demikian, secara umumnya hotel jika dilihat dari skophospitaliti boleh didefinisikan sebagai suatu penerimaan dan pelayanan pengunjung, pelawat dan sebagainya dengan niat baik. Perkataan hospitaliti adalah berasaskan perkataan ‘hospice’ yang membawa maksud rumah rehat bagi pengunjung-pengunjung.Hotel dimasukkan ke dalam skop industri hospitaliti tetapi tidak berapa berkait dengan perkhidmatan hospital kerana ia lebih merupakan suatu institusi yang membekalkantempat perlindungan dan makanan kepada orang yang datang dari kawasan lain. Selainmembekalkan tempat perlindungan dan makanan, hotel juga menyediakan fasiliti-fasilitilain untuk memenuhi keperluan pelanggannya. Sebagai contoh, hotel pada zaman dahulumembekalkan tempat rehat untuk kuda-kuda pelanggan yang digunakan sebagai pengangkutan utama mereka.3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Syifaa' Najib liked this
Syifaa' Najib liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->