Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
TOPdesk Magazine 2009 Nr 4

TOPdesk Magazine 2009 Nr 4

Ratings: (0)|Views: 314|Likes:
Published by TOPdesk
De kunst van het rapporteren / Column: Eenvoud is de sleutel / Betrouwbare rapportages Met Quick Incidents / Klant in beeld: ROC Zadkine / Rapporteren uitgelicht: TOPdesk 4, Rapporteren met TOPdesk / Trends: Meet het meetbare / Afdeling uitgelicht: Ontwikkeling / Automatisch up-to-date / Tips + Tricks
De kunst van het rapporteren / Column: Eenvoud is de sleutel / Betrouwbare rapportages Met Quick Incidents / Klant in beeld: ROC Zadkine / Rapporteren uitgelicht: TOPdesk 4, Rapporteren met TOPdesk / Trends: Meet het meetbare / Afdeling uitgelicht: Ontwikkeling / Automatisch up-to-date / Tips + Tricks

More info:

Published by: TOPdesk on Feb 17, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

 

<
<
6
<
838883838838388838838838383888333883838388333838833388383838833883838388338838
838883838838388838838838383888333883838388333838833388383838833883838388338

Fimibli| <88>
* eybbi| 6* `cc|gceg 33
 
Fi o}v qc div |cxx|vi|i
+ V|ief}0 Xi|ak|bcemi Bcecgibiev
 
+Cafijneg ynvgijnmdv0 Kevwnooijneg + Cyvkbcvn}md yx"vk"fcvi
 
<
\ifcmvnkeiij
FyvmdFi}ngei|}Mkjjimvnqi
Xc|v ka vdi VKXfi}o g|kyx ka mkbxceni}
Mkjkake
VKXfi}o Bcgcpnei n} iie ynvgcqi qce VKXfi}oXk}vly} 99>* <188 CE Fijav*
$839. <78 8> 88
|ifcmvniHvkxfi}o%ej%
Df|ifcmvi
Enio ]viiedyn}
\ifcmvii bifiwi|oi|}
@kkx Lnefij}* EnieoiFiy}}* Mjcyfnc Ayeo* Die|nioi Ok|vie* Enio ]viiedyn}ie Enmkjc qce fi| Qijfi
Cc fv bbi| wi|ovi bii
On|}vie M|kwe* \kijka Fcqnf}* \kli|v qce fi| Gyjno* Xcv|nmo Bcmoccn`* @i|kie]njqny} ie @kjcefc ]nbken}
Q|bgiqg 
Fyvmd Fi}ngei|} MkjjimvnqiMcvd~ qce fie Li|g ie Jkyn}i qce fi| Jcco
avg|ci
Vif I|oonjc* EON"CQJ* \KM Pcfonei ie X|nqc LQ%
Wil}vi
Fcqnf Ljkb* I|no Xkj} ie Vif I|oonjc
If|ifcmvi
Die|nioi Ok|vieVKXfi}o Bcgcpnei* dîv }i|qnmibcecgibiev"xjcvak|b qce Eifi|jcef* lidcefijvkefi|wi|xie fni }xijie ne fi wi|ijf qcex|kai}}nkeiji }i|qnmifi}o} ln` NV"* acmnjnvcn|iie kqi|ngi fnie}vqi|jieiefi k|gcen}cvni}%Div VKXfi}o Bcgcpnei n} lifkijf qkk|bcecgi|}* }i|qnmifi}obifiwi|oi|}* acmnjnvcn|ibifiwi|oi|}* gibiievijkoiv"bifiwi|oi|} ienifi|iie fni ne fi fcgijn`o}i x|covn`o vi bcoiediiav biv div kefi|}viyeie qce ojcevie% Fcc|ln`gccv div pkwij kb fi x|kmi}}ie cj} fi vimdeniocmdvi| fi fnie}vqi|jieneg%
Wnjv y biix|cvie; On`o kx
www%vxfi}o%+bcgcpi
]mdfi|ox`i
Div jkkxv vigie Oi|}v ie fy} n} div vn`f qkk| |cxxk|vie% Bnj`kieie}mdkjni|ie o|n`gie pi wii| bii ecc| dyn}% Onefi|ie bkgie jceg}ln` dye kxc ie kbc kb dye gkifi mn`ai|} vi jcvie pnie ka bkgiedye kyfi|} ynvjiggie dki pi cce fni qni| qkk| gi}mdnifien}okbie% Pi o|n`gie }ekix ka iie }vcef`i%Kko ne div lif|n`a}jiqie qjnigie ne fimibli| fi |cxxk|vie fi x|nevi| ynv% Ijoi k|gcen}cvni ie ijoi cafijneg bccov fi lcjce} kx*ie cce fi dcef fcc|qce wk|fie |nmdvjn`eie kxgi}vijf* lyfgivvielixccjf ie x|kmi}}ie ln`gi}vijf%\cxxk|vcgi} pn`e kko div vdibc qce fipi ifnvni qce VKXfi}oBcgcpnei% Wcc| bkiv `i kx jivvie cj} `i |cxxk|vie kx}vijv;Dki pk|g `i qkk| liv|kywlc|i |i}yjvcvie; Ie dki oye `i fi|cxxk|vbcgnï| gil|ynoie kb fnv vi li|inoie; Kko on`oie wiecc| fi jccv}vi kevwnooijnegie kx div gilnif qce xi|ak|bcemibcecgibiev%Biv cj fni ccefcmdv qkk| |cxxk|vie ie qi|livi|neg}gi|nmdvinenvncvniqie wk|fv wij iie} qkk|ln`gigcce cce fi fnegiefni gkif gigcce pn`e% ]kbbngi bie}ie o|n`gie iie }vcef`i*bcc| enibcef o|n`gv iie }ekix`i cj} lijkeneg% Ey pnv kko eniv ijoi bcecgi| kx iie pco wneigyb} vi wcmdvie* bcc| iie}mdkyfi|ojkx`i dni| ie fcc| pky wkefi|ie fkie%Qiij jii}xjipni|*Enio ]viiedyn}X%]% Y oyev VKXfi}o Bcgcpnei ey kko iie |cxxk|vmn`ai| giqie#Wn` fkie ke} li}v kb ijoi oii| iie nevi|i}}cev ie x|nooijief bcgcpnei vi bcoie fcv cce}jynv kx yw nevi|i}}i}* bcc| div ocecjvn`f livi|% Y oyev fi ln`gi}jkvie iesyàvi neqyjjie ka fi q|cgiekejnei licevwkk|fie kx www%vkxfi}obcgcpnei%ej+iesyivi% Cjqc}v lifceov qkk| yw bifiwi|oneg#
 
=
6 eiw}
1 Fi oye}v qce div |cxxk|vi|ie
38 Mb0
Iieqkyf n} fi }jiyvij33 Liv|kywlc|i |cxxk|vcgi}biv Synmo Nemnfiev}
3<
 
Ocv  liif0
\KM Pcfonei36 \cxxk|vi|ie ynvgijnmdv0 VKXfi}o 6\cxxk|vi|ie biv VKXfi}o
31 V|if}0
Biiv div biivlc|i
<8 Cfig vgimdv0
Kevwnooijneg<6 Cyvkbcvn}md yx"vk"fcvi
<4 Vx} / V|mo}
Nedkyf fimibli| „8>
1<838

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->