Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DEFINISI KONSEP DASAR

DEFINISI KONSEP DASAR

Ratings: (0)|Views: 5,786|Likes:
Published by Haleinaitis Ibr

More info:

Published by: Haleinaitis Ibr on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

 
1
SOALAN DEFINISI KONSEP1) Dasar Awam
Perkataan dasar merujuk kepada tingkah laku beberapa aktor atau pelaku yang tertentudalam pembuatan dasar awam yang rasmi seperti agensi kerajaan dan badanperundangan. Ianya juga merupakan satu keputusan yang dibuat oleh individu dankumpulan tertentu dalam sesebuah kerajaan mengikut keadaan negara bagi mencapaimatlamat untuk mengurangkan masalah tertentu dan pembangunan negara. Contohnyamasalah social, masalah ekonomi, masalah pertanian dan lain-lain. Malahan,pembentukan dasar awam tidak hanya akan ditentukan oleh pihak kerajaan malahanpihak swasta turut mempengaruhi dalam penggubalan dasar atau pun polisi.Dasar awam boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai maksud dan pengertian. MenurutRobert Eyestone (1971:18), dasar awam ialah hubungan di antara unit-unit kerajaandengan persekitarannya. Namun, definisi ini agak luas yang menyebabkan pembacakurang faham maksudnya. Thomas R. Dye (1978 : 1) pula menyatakan bahawa dasar awam sebagai apa-apa sahaja pilihan kerajaan untuk membuat sesuatu atau tidak.Ahmad Atory Hussain (1990 : 1) pula menyatakan dasar awam ialah program atauprojek yang dirancang oleh kerajaan yang mempunyai tujuan dan matlamat tertentu.Menurut Prof. Richard Rose (1969) pula, beliau menjelaskan dasar awam merupakansatu siri aktiviti atau kegiatan yang berpanjangan sama ada sedikit atau banyak yangmelibatkan keputusan yang konkrit walaupun kesannya berbeza berbanding keputusanyang diambil. Takrifan daripada beliau lebih jelas dan bermakna kerana dasar awamdianggap sebagai satu bentuk atau siri tindakan yang berterusan.Daripada beberapa definisi dasar awam yang telah dikemukakan, dapatlahdisimpulkan bahawa dasar awam merupakan suatu tindakan yang berorientasikanmatlamat dan tujuan.
 
2
2) Pendekatan Logik-Positif 
Pendekatan logik-positif ini yang sering kali dikenali dan dikaitkan denganpendekatan kelakuan atau pendekatan saintifik yang menganjurkan penggunaan teorideduktif , model pengujian hipotesis, data mentah, kaedah perbandingan dan analisisstatistik mendalam (rigorous). Saintifik dalam konteks ini mempunyai banyak makna. Pertama ia bermaksud penjelasan penggunaan konsep utama dalamanalisispolisi, sebagai contoh konsep seperti pelaksanaan polisi didefinasikan denganlebih teliti berbanding dengan masa lepas. Sebelum ini, pelaksanaan telahdidefinasikan sebagai dikotomi ‘ya’ atau ‘tidak’ berbanding dengan proses merangkagaris panduan, memperuntukkan data, memantau prestasi dan menyemak semulastatut. Kedua ia bermakna melakukan pencarian daripada satu teori kelakuan polisiyang eksplisit dan menguji teori ini dengan hipotesis. Ketiga ia bermaksudpenggunaan data iaitu hard data, membina pengukuran yang baik dalam sesetengahfenomena dan secara idealnya menguji sesetengah penerangan yang melangkauimasa. Pendekatan ini bermula dengan ‘revolusi kelakuan’ dalam sains sosial selepasperang dunia kedua. Ia telah berkekalan selama lebih 50 tahun dan menjadipendekatan epistemologikal yang dominan dalam bidang sains politik. Pendekatansaintifik ni dikatakan dibuat bukanlah tanpa kritikan. Namun begitu merekamendebatkan bahawa ia menganggap proses polisi sebagai satu ‘projek nasional’ .Sebetulnya proses polisi lebih kompleks daripada perspektif ini, dan ia tidak bersandarkan dirinya kepada analisis . Kritikan ini telah mengambil bentuk suatunyah-pembinaan (deconstructution postpositivst) dalam kaedah kelakuan tradisionaldan menghujah bahawa pendekatan penyertaan dalam analisis polisi awam sebagaigantinya .
 
3
3) Pendekatan Penyertaan
Pendekatan penyertaan berkait dengan pendemokrasian penyertaan awam dalampembentukan polisi. Pendekatan ini digunakan untuk menilai peranan pelbagaipelaku atau aktor dalam pembuatan polisi. Pendekatan ini juga terlibat dalam sidangdengar secara terbuka untuk semua pihak daripada pihak berkuasa hinggalah rakyatbiasa, ia bertujuan supaya maklumat dikumpulkan agar pihak pembuat keputusanboleh membuat cadangan dan keputusan yang lebih baik. Ini penting sebagaipetunjuk dalam penetapan agenda, formulasi politik dan pelaksanaan polisiberbanding peringkat lain dalam proses tersebut.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mervyn Lim liked this
Fauziah Suhaili liked this
Ema Lisani liked this
Nikilah Bluekey liked this
Afiez Ieza liked this
Afiez Ieza liked this
Aishah Sya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->