You are on page 1of 1

A oni jedva doekali to visi kapija? Gde vam je ograda? to je crep kriv? Dokle je vae? Ima li ita vae?

to je podrum prazan? to su burad suva? to je pauina na ikoni? to nije okreeno? Gde mi je slika sa zanata? Gde je oeva slika iz armije? Gde vam je kuno drvo? Kad ga pre odsekoste? Gde je uvarkua? Gde je ljuljaka? Ko je zatrpao bunar? to hleb ne peete? to se ne izuvate kad ulazite? to vam mievi tre po tavanu? to urujete sa onima, da im ime ne pominjem? Jeste li zaboravili ta su nam uinili? Da idete na groblje ne bi zaboravili! to do kasno spavate? Kako uopte spavate kad ste takvi? S kim vam ene spavaju? Gde vam deca spavaju? Da l' vam deca gladna spavaju? Znate li rod bar do treeg kolena? Znate li gde smo puke zakopali? to se ne krstite pre veere? Gde je ona moja jabuka? to ste se omusili i samo utite? Odgovarajte! Ali deda, ti si jue umro. Vrati se i lezi. Smeje nam se svet.